Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt"

Transkript

1 100 ØKONOMIUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Diverse udgifter og indtægter Erhvervsfremme og turisme Drift ANDRE TILSKUD DIVERSE TILSKUD Tilskud til Handelsudviklings- konsulent Afvikling af udviklingscenter Auning

2 31 Skolebestyrelse - med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift SKOLEBESTYRELSE AUNING SKOLE ANDET ASSENTOFTSKOLEN ANDET SKATTEANKENÆVNET MØDEDIÆTER ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET 5.020

3 40 Udvalg uden overførselsadgang Social- og sundhedsvæsen Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Ældreboliger Drift Selvejende/privat Den Hørningske Stiftelse Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Boligstøtte Driftssikring af boligbyggeri m.v Drift Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april Arbejdsmarkedsforanstaltninger Tilskud til sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift TILSKUD EFTER PARTISTØTTELOVEN NORDISKE VENSKABSKOMMUNER Borger- og dialogmøder Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste PENSIONER TIL BORGMESTRE UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER TELEFON Kommunal samarbejde/sammenlægning GAVER TIL KOMMUNENS ANSATTE ANDET Kommissioner, råd og nævn Drift FOLKEOPLYSNINGSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ANDET ÆLDRERÅD OG KLAGERÅD M.V ANDRE MØDEUDGIFTER TELEFONGODTGØRELSE UDDANNELSE VALG ANDET MØDEUDGIFTER - KLAGERÅD KOORDINATIONSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER FÆLLESKOMMUNAL BEBOERKLAGENÆVN ANDET ØVRIGE KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN MØDEDIÆTER ANDET 6.183

4 43 Valg m.v Drift Fælles formål STEMMEBOKSE OG VALGURNER Folketingsvalg VALGSTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE Kommunale valg VALGBESTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE VALGHANDLINGEN OG OPGØRELSE AF VALGET Diverse udgifter og indtægter Indtægter efter forskellige love Drift HYREVOGNSBEVILLINGER TRAFIKBØGER OG KORT AFGIFTER Andet Erhvervsfremme og turisme Drift Tværkommunalt samarbejde omkring turist- og erhvervsservice Djurslands udviklingsprogram Kronjyllandsudviklingsprogram DRIFTSTILSKUD ERHVERV KRONJYLLANDS ERHVERVSRÅD TILSKUD TIL LOKALT ERHVERVSFREMME I KOMMUNEN DJURSLANDS TURISTBUREAU MESSEDELTAGELSE ANDRE TILSKUD TILSKUD TIL TURISTFORMÅL (GL. ESTRUP) Særlige udgifter Drift Personale Pulje til dækning af vikarudgifter KOMMUNAL INFORMATION FORSIKRINGER/AES-BIDRAG ENERGISTYRING I KOMMUNALE EJENDOMME KONSULENTBISTAND ABONNEMENTER FALCK KONTINGENTER KONTINGENT TIL KOMMUNALE SAMMENSLUTNINGER Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Drift Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning Ny Randers Kommune Norddjurs Kommune Delingsudgifter i forbindelse med kommunesammenlægning Diverse udgifter - Norddjurs Kommune Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Socialt ansvar - 25 % pulje

5 101 ADMINISTRATION M.V Kontrakt med overførselsadgang Administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER LEJE AF FREMMEDE LOKALER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb ADMINISTRATIONSBYGNING I AUNING PERSONALE - LØN M.V PEDEL VIKARER VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING GENBRUGSORDNING OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ANDET ADMINISTRATIONSBYGNING I HANNEBJERG VEDLIGEHOLDELSE OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Sekretariat og forvaltninger Drift LØNKONTOR PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD TELEFON EDB LØNNINGSREGNSKAB ØVRIGE EDB OPGAVER Pensionsalderberegning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB FÆLLESSEKRETARIATET PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB

6 088 ANDET Billedlegitimationskort til unge ANDET FÆLLES FUNKTIONER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG PERSONALE Kommunalreform UDDANNELSE INTERNE KURSER INDKØB AF EDB BRILLER TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTORARTIKLER M.V FOTOKOPIERING OG TRYKNING PORTO FRAGT TELEFON ANNONCER ANDET EDB INDTÆGTSPROGNOSE KOMMUNEDATA ARKIVERING Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER Hjemmearbejdspladser KONSULENTBISTAND ØVRIGE OMRÅDER ADMINISTRATIONSBIDRAG KANTINEDRIFT VAREKØB INVENTAR REVISION Ny forbindelse over Randers Fjord Markedsføring af Sønderhald kommune ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Effektivisering af indkøb ANDRE INDTÆGTER ANDET ADMINISTRATION AF SKORSTENSFEJNING ANDET AFLØST PLIGTARBEJDE Rådighedsbeløb til forskellige udgifter ANDRE UDGIFTER TEKNISK FORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTINGENT TIDSSKRIFTER OG LOVSERVICE KONTORARTIKLER M.V ANNONCER EDB MILJØ-SYSTEMAFGIFT MILJØ-UDTRÆK OG DRIFT BBR-SYSTEMAFGIFT BBR-UDTRÆK OG DRIFT STATSTILSKUD TIL BOLIGFORBEDRING Hjemmearbejdsplads KONSULENTBISTAND PLANLÆGNING

7 10 LOKALPLAN KOMMUNEPLAN KORTPLANER-AJOURFØRING DIGITALE KORTPLANER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ANDET KØB OG SALG AF HUSNUMRE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR EJENDOMSOPLYSNINGER MILJØTILSYN, landbrug med dyrehold Miljøtilsyn, pgf. 5 virksomheder Miljøtilsyn, anmeld/branchevirks ANDET Rådighedsbeløb til forskellige udgifter INDTÆGTER VED SKØDESKRIVNING Honorar til brandinspektøren OVERFØRSEL AF PROJEKTERINGS- OG PLANLÆGN.UDG. I EGET REGI VEDR. ANLÆG Gebyrer for byggesagsbehandling BØRNE- OG KULTURFORVALTNING PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD STILLINGSANNONCER EDB ELEVADMINISTRATION DAGINSTITUTIONSSYSTEM HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB BØRN- OG UNGEAFDELING (rådgivere + sekretær) PERSONALE LØN M.V UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD Tolkebistand-flygtninge ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL Drift af leasede biler MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FASTPRISAFTALE MED KD HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND Tolkebistand-flygtninge Modtagelse af flygtninge

8 079 ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR SYGESIKRINGSBEVIS ANDET LÆGEERKLÆRINGER VED BEGÆRING OM FOLKE- OG FØRTIDSPENSION SAMT Puljemidler til Koordinationsudvalg.Vedr. den forebyggende arbejds Driftsomkostninger iflg. lokal- psykiatriaftalen ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND Refusion fra dagpengefonden UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FOLKEREGISTER KILDESKAT BETALINGSKONTROL (DEBITOR) HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR VURDERINGSATTESTER FOLKEREGISTERATTESTER CPR. NR. BEVISER PÅKRAVSGEBYR GEBYR VEDR. SKATTEVÆSENET ØKONOMISK AFDELING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB Økonomi Udbetaling HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD IT-SUPPORT

9 088 ANDET Betaling fra andre kommuner

10 52 Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Honorering af ekstraordinær indsats i forbindelse med strukturreformen AER-restafregning

11 301 VEJVÆSEN OG GRØNNE OMRÅDER Kontrakt med overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Erhvervsformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER DIVERSE INDTÆGTER/UDGIFTER PÅ TIDLIGERE AFSLUTTEDE ANLÆG Ubestemte formål Drift ESSENBÆKGÅRDE AREALER I ASSENTOFT VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER ESTRUP HOVEDGÅRD Forpagtning - jord Gl. Estrup SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER AUNING AREALER I AUNING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER TÅRUP AREAL I TÅRUP MATR.NR. 6H SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ØSTER ALLING AREALER I ØSTER ALLING MATR. NR. 1 BC OG 1 BZ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER NØRRE ÅRSLEV AREAL 1 NR. ÅRSLEV MATR. NR. 4 AJ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING Skove - Virring og Floes INDTÆGTER Faste ejendomme Beboelse Drift Egne ESSENBÆKGÅRDE Drastrupgården EL OG VAND SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER LEJEINDTÆGT DRAMMELSTRUP JORDRAMPEN SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER Administrationsbidrag LEJEINDTÆGT AUNING TÅRUPVEJ 46, AUNING LEJEINDTÆGT Andre faste ejendomme Drift AUNING INDUSTRIVEJ SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING PRODUKTIONSSKOLEN, VIRRING SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER 9.120

12 28 Fritidsområder Parker og legepladser Drift VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF AREALER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Skove og naturområder Drift FÆLLES FORMÅL FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER AREALER OG PLADSER VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER OG MATERIEL KULTURARBEJDER INDTÆGTER ANDET Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift BYGNINGER EL OG VAND LEJE AF BYGNINGER OG BOLDBANER BANER OG BEPLANTNING VEDLIGEHOLDELSE MASKINER OG MATERIEL SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Statsafgift for ledningsført vand Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift SÆTNING AF FASKINER ENTREPRENØRUDGIFTER KONSULENT VED REGULATIV UDARBEJDELSE BIDRAG FOR AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL VANDLØBENE Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING TIL PUMPE- OG LANDVINDINGS- LAG M.V Arbejder for fremmed regning Drift BETALING FRA ANDRE KOMMUNER Diverse udgifter og indtægter Sandflugt Drift SANDFLUGT Forsyningsvirksomheder m.v Renovation m.v Olie- og kemikalieaffald Drift Direkte udgifter Betaling til modtagerstation, Århus Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Drift VEDLIGEH. AF VIBALLEVEJ, FAUSING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN VEDLIGH. AF HALSØMINDEVEJ, ASSENTOFT VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN RETABLERING AF FORTOVE M.V.FOR PRIV VEJMANDSLØNNINGER 2.850

13 033 DIVERSE ARBEJDER VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG Driftsbygninger og -pladser Drift KØB AF MASKINER HÅNDVÆRKERUDGIFTER CONTAINERTØMNING KØB AF FYRINGSOLIE VEDLIGEHOLDELSES - RENGØRINGSARTIKL EL VAND FORSIKRINGER Tyverisikring SKATTER MED MOMS SKATTER UDEN MOMS Telefon Brugerbetaling for miljøtilsyn Øvrige fælles funktioner Drift MARKPERSONALE VEJMANDSLØNNINGER REFUSION SYGEDAGPENGE KØREPENGE TELEFONGODTGØRELSE VINTERBEKLÆDNING INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPRYD- NING OG LIGNENDE KURSUS MASKINER OG MATERIEL KØB AF MASKINER KØB AF MATERIEL SALG AF BRUGT MATERIEL BILTELEFON VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER KØB AF BENZIN KØB AF VÆRKTØJ HÅNDVÆRKERUDGIFTER FORSIKRINGER OG AFGIFTER Arbejder udført af vejvæsenet som entreprenør Overførte tjenesteydelser Udvendig vedligeholdelse på institutionerne ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDSELSBANER SLIDLAG PÅ KØREBANER M.V OVERFLADEBEHANDLING REPARATION AF BELÆGNINGER PÅ KØREBANER M.V ASFALTKØB M.V TRANSPORT AF ASFALT M.V ENTREPRENØRUDGIFTER FORTOVSREPARATION MATERIALEKØB SALGSINDTÆGTER AREALLEJE LEJE AF AREAL UDEN MOMS RABATTER OG BEPLANTNINGER VOGNMANDSKØRSEL Giftafvikling VEJAFVANDING ENTREPRENØRUDGIFTER MATERIALEKØB PARKERINGS- OG RASTEPLADSER AFGIFTER UDEN MOMS MATERIALEKØB RENOVATION VEDLIGEHOLDELSE AF GADELYS ELRO ASSENTOFT UGGELHUSE M. FL

14 15 ELFORBRUG HÆRVÆRKSSKADER PÅ GADELYS ASSENTOFT ETABLERING AF GADELYS HÅNDVÆRKERUDGIFTER LODSEJERBIDRAG TRAFIKSIKKERHED VEJAFSTRIBNING MATERIALEKØB ENTREPRENØRUDGIFTER SKILTNING SKILTEKØB GADEFEJNING GADEFEJNING VED ENTREPRENØR STATS- OG DEPONERINGSAFGIFT MATRIKULÆR UDSKILLELSE AF OFF. VEJ LANDINSPEKTØRUDGIFTER VEJAFVANDINGSBIDRAG Havne Lystbådehavne m.v Drift T-bro ved Uggelhuse Håndværkerudgifter Varekøb

15 20 Kontrakt uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Drift Ydelsesstøtte Storegade 48, Assentoft Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål Drift MILJØUNDERSØGELSER ASSISTANCE VED KAP.5 UDARB ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER MOTORKØRETØJ TIL MILJØTILSYN KØB AF BENZIN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER M.V Miljøcentre mv Drift Afregning fra LMK BIDRAG TIL MILJØCENTER ØST Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift MILJØUNDERSØGELSER M.V KONTORHOLDSUDGIFTER Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Øvrige fælles funktioner Drift RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Kommunale veje Vintertjeneste Drift GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF BRÆNDSTOF HÅNDVÆRKERUDGIFTER UDSKIFTNING AF MATERIEL VOGNMÆND I VINTERTJENESTE FORSIKRINGER TELEFONGODTGØRELSE BEKLÆDNING MATERIALER M.V PERSONSØGER OG BILTELEFON, DIVERSE UDGIFTER 4.492

16 302 MILJØ- OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Brugerbetalte områder Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift ROTTER BETALING TIL MORTALIN VAREKØB ADMINISTRATIONSBIDRAG 4% BETALING FRA LODSEJERE MULDVARPE LØN TIL GIFTUDLÆGGER BEFORDRINGSGODTG. TIL GIFTUDLÆGGELSE KØB AF GIFT BETALING FRA LODSEJERE Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Drift ESSENBÆKGÅRDE Assentoft øst - fælles antenneanlæg Momsreg. drift fra Direkte udgifter Håndværkerudgifter Udgifter jfr. servicekontrakt Forsikringer Skatter uden moms Skatter med moms Antenneafgift uden moms Antenneafgift med moms Elforbrug Mødeudgifter med moms Lodsejerbidrag Nye tilslutninger Andet Overførte udgifter Administrations 4% Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Direkte udgifter Administrationsudgifter Overførte udgifter Bidrag for afledning af spildevand til vandløbene Septiktanktømning off.områder Bidrag til tømningsordning Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag Kommunale veje (2%) Anlægsandel Vandafledningsbidrag boliger Drift 70% Anlæg 30% Hovedkloakker og pumpestationer Drift Direkte udgifter Løn til spildevandsoperatør m.fl Løn m.v. til afløsere Regnvandsbassiner Kloakbil Værktøj og beklædning Pumper og pumpestationer Erstatninger Ledninger og brønde Overførte udgifter Administrationsvederlag 10% spildevandsplaner

17 43 Rensningsanlæg Drift RENSEANLÆG ASSENTOFT Direkte udgifter Bygninger Tekniske anlæg Slambortskaffelse Administration (telefon m.v.) El og vand Spildevandsanalyser Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på Statsafgift spildevand RENSEANLÆG LANGKASTRUP Direkte udgifter Bygninger 38 Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på RENSEANLÆG ÅRSLEV Direkte udgifter Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på FÆLLESRENSEANLÆG ALLINGÅBRO Direkte udgifter Betaling til Rougsø kommune Tømningsordninger Drift Direkte udgifter Tømning af hustanke Overførte udgifter Tømning af hustanke Bidrag fra off. kloakområde Bidrag for tømning

18 400 BØRNE- OG KULTURUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE TILSKUD TIL SÆRLIGE KULTURELLE FORMÅL Internet cafe i landsbyerne TILSKUD TIL VENSKABSKOMMUNE EGNSARKIV Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Selvejende/privat SØNDERHALD AFTENSKOLE Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING FRA ANDRE KOMMUNE ANDET Kunstforeningen Sønderhald udstillingen Undervisning LÆRERLØN DELTAGERBETALING FOF DJURSLAND TILSKUD FOREDRAGSRÆKKER TILSKUD GIGTFORENINGENS OPLYSNINGSKREDS - SØNDERHALD Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Selvejende/privat Aktiviteter TILSKUD PRISUDDELING

19 40 Udvalg uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift INVENTAR OG REDSKABER Idræts- og svømmehaller Drift Selvejende/privat Auning Svømme- og Helsecenter DRIFTSTILSKUD Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Lokalruter Betaling til vognmænd (skolebusser) Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER UNDERVISNINGSPERSONALE FASTE LÆRERE TOLKEBISTAND Ergoterapeutisk bistand KOMMUNERNES PENSIONSUDLIGNING SSP-ARBEJDE UNGDOMMENS UDDANNELSESCENTER NY FOLKESKOLELOV UDDANNELSE Pensioner ELEVAKTIVITETER ERHVERVSPRAKTIK ADMINISTRATION KONTORHOLD ANDET MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION PERSONFORSIKRINGER ANDET Betaling af undervisning af elever på Heldagsskolen BETALING FOR UNDERVISNING AF ELEVER FRA ANDRE KOMMUNER BETALING FOR UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNERS SKOLER BETALING FOR SPECIALUNDERVISNING PÅ EFTERSKOLER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Skolefritidsordninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Betaling til/fra amtskommuner (tilknytning til specialskoler) BETALING TIL/FRA ANDRE KOMMUNER Undervisning af børn med vidtgående handicap Drift BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNER Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Drift Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt

20 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Drift EFTERSKOLER Faglige uddannelser Andre faglige uddannelser Drift Bidrag vedrørende ordinære elever påproduktionsskoler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift TJENESTEVOGNE OG BOGBUSSER BETALING FOR BOGBUSORDNING Befordring af elever Befordring af elever Drift BEFORDRING TIL OG FRA KOMMUNENS SKOLER BETALING TIL VOGNMÆND (NORMAL) BEFORDRING AF SYGE ELEVER ELEVBEFORDRING LÆSKUR TIL SKOLEBØRN Kulturel virksomhed Teatre Drift Tilskud til børnenes teater og musikforening Statsrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Drift MUSIKSKOLER Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Lokaletilskud Drift Selvejende/privat Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde AUNING HALLERNE ASSENTOFTHALLERNE TURNERING, STÆVNER M.V ANDRE LOKALETILSKUD Social- og sundhedsvæsen Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp Statsrefusion Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr BØRN- OG UNGEOMRÅDET Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Fælles formål Drift Fripladser i børnehaver ØKONOMISKE FRIPLADSER Søskenderabat Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pgf. 26) Pædagogiske læreplaner Frit valg til dagpasning Pasning til flygtningebørn BØRNEPASNING - PULJE Reduktion - dagplejen Børn i fremmede kommuner

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-5 Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 5 SAMMENDRAG AF BUDGET... 9 BEVILLINGSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 18 Ejendomme og administrationsbygninger... 18 Politisk organisation...

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere