Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt"

Transkript

1 100 ØKONOMIUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Diverse udgifter og indtægter Erhvervsfremme og turisme Drift ANDRE TILSKUD DIVERSE TILSKUD Tilskud til Handelsudviklings- konsulent Afvikling af udviklingscenter Auning

2 31 Skolebestyrelse - med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift SKOLEBESTYRELSE AUNING SKOLE ANDET ASSENTOFTSKOLEN ANDET SKATTEANKENÆVNET MØDEDIÆTER ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET 5.020

3 40 Udvalg uden overførselsadgang Social- og sundhedsvæsen Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Ældreboliger Drift Selvejende/privat Den Hørningske Stiftelse Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Boligstøtte Driftssikring af boligbyggeri m.v Drift Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april Arbejdsmarkedsforanstaltninger Tilskud til sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift TILSKUD EFTER PARTISTØTTELOVEN NORDISKE VENSKABSKOMMUNER Borger- og dialogmøder Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste PENSIONER TIL BORGMESTRE UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER TELEFON Kommunal samarbejde/sammenlægning GAVER TIL KOMMUNENS ANSATTE ANDET Kommissioner, råd og nævn Drift FOLKEOPLYSNINGSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ANDET ÆLDRERÅD OG KLAGERÅD M.V ANDRE MØDEUDGIFTER TELEFONGODTGØRELSE UDDANNELSE VALG ANDET MØDEUDGIFTER - KLAGERÅD KOORDINATIONSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER FÆLLESKOMMUNAL BEBOERKLAGENÆVN ANDET ØVRIGE KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN MØDEDIÆTER ANDET 6.183

4 43 Valg m.v Drift Fælles formål STEMMEBOKSE OG VALGURNER Folketingsvalg VALGSTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE Kommunale valg VALGBESTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE VALGHANDLINGEN OG OPGØRELSE AF VALGET Diverse udgifter og indtægter Indtægter efter forskellige love Drift HYREVOGNSBEVILLINGER TRAFIKBØGER OG KORT AFGIFTER Andet Erhvervsfremme og turisme Drift Tværkommunalt samarbejde omkring turist- og erhvervsservice Djurslands udviklingsprogram Kronjyllandsudviklingsprogram DRIFTSTILSKUD ERHVERV KRONJYLLANDS ERHVERVSRÅD TILSKUD TIL LOKALT ERHVERVSFREMME I KOMMUNEN DJURSLANDS TURISTBUREAU MESSEDELTAGELSE ANDRE TILSKUD TILSKUD TIL TURISTFORMÅL (GL. ESTRUP) Særlige udgifter Drift Personale Pulje til dækning af vikarudgifter KOMMUNAL INFORMATION FORSIKRINGER/AES-BIDRAG ENERGISTYRING I KOMMUNALE EJENDOMME KONSULENTBISTAND ABONNEMENTER FALCK KONTINGENTER KONTINGENT TIL KOMMUNALE SAMMENSLUTNINGER Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Drift Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning Ny Randers Kommune Norddjurs Kommune Delingsudgifter i forbindelse med kommunesammenlægning Diverse udgifter - Norddjurs Kommune Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Socialt ansvar - 25 % pulje

5 101 ADMINISTRATION M.V Kontrakt med overførselsadgang Administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER LEJE AF FREMMEDE LOKALER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb ADMINISTRATIONSBYGNING I AUNING PERSONALE - LØN M.V PEDEL VIKARER VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING GENBRUGSORDNING OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ANDET ADMINISTRATIONSBYGNING I HANNEBJERG VEDLIGEHOLDELSE OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Sekretariat og forvaltninger Drift LØNKONTOR PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD TELEFON EDB LØNNINGSREGNSKAB ØVRIGE EDB OPGAVER Pensionsalderberegning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB FÆLLESSEKRETARIATET PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB

6 088 ANDET Billedlegitimationskort til unge ANDET FÆLLES FUNKTIONER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG PERSONALE Kommunalreform UDDANNELSE INTERNE KURSER INDKØB AF EDB BRILLER TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTORARTIKLER M.V FOTOKOPIERING OG TRYKNING PORTO FRAGT TELEFON ANNONCER ANDET EDB INDTÆGTSPROGNOSE KOMMUNEDATA ARKIVERING Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER Hjemmearbejdspladser KONSULENTBISTAND ØVRIGE OMRÅDER ADMINISTRATIONSBIDRAG KANTINEDRIFT VAREKØB INVENTAR REVISION Ny forbindelse over Randers Fjord Markedsføring af Sønderhald kommune ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Effektivisering af indkøb ANDRE INDTÆGTER ANDET ADMINISTRATION AF SKORSTENSFEJNING ANDET AFLØST PLIGTARBEJDE Rådighedsbeløb til forskellige udgifter ANDRE UDGIFTER TEKNISK FORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTINGENT TIDSSKRIFTER OG LOVSERVICE KONTORARTIKLER M.V ANNONCER EDB MILJØ-SYSTEMAFGIFT MILJØ-UDTRÆK OG DRIFT BBR-SYSTEMAFGIFT BBR-UDTRÆK OG DRIFT STATSTILSKUD TIL BOLIGFORBEDRING Hjemmearbejdsplads KONSULENTBISTAND PLANLÆGNING

7 10 LOKALPLAN KOMMUNEPLAN KORTPLANER-AJOURFØRING DIGITALE KORTPLANER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ANDET KØB OG SALG AF HUSNUMRE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR EJENDOMSOPLYSNINGER MILJØTILSYN, landbrug med dyrehold Miljøtilsyn, pgf. 5 virksomheder Miljøtilsyn, anmeld/branchevirks ANDET Rådighedsbeløb til forskellige udgifter INDTÆGTER VED SKØDESKRIVNING Honorar til brandinspektøren OVERFØRSEL AF PROJEKTERINGS- OG PLANLÆGN.UDG. I EGET REGI VEDR. ANLÆG Gebyrer for byggesagsbehandling BØRNE- OG KULTURFORVALTNING PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD STILLINGSANNONCER EDB ELEVADMINISTRATION DAGINSTITUTIONSSYSTEM HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB BØRN- OG UNGEAFDELING (rådgivere + sekretær) PERSONALE LØN M.V UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD Tolkebistand-flygtninge ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL Drift af leasede biler MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FASTPRISAFTALE MED KD HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND Tolkebistand-flygtninge Modtagelse af flygtninge

8 079 ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR SYGESIKRINGSBEVIS ANDET LÆGEERKLÆRINGER VED BEGÆRING OM FOLKE- OG FØRTIDSPENSION SAMT Puljemidler til Koordinationsudvalg.Vedr. den forebyggende arbejds Driftsomkostninger iflg. lokal- psykiatriaftalen ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND Refusion fra dagpengefonden UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FOLKEREGISTER KILDESKAT BETALINGSKONTROL (DEBITOR) HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR VURDERINGSATTESTER FOLKEREGISTERATTESTER CPR. NR. BEVISER PÅKRAVSGEBYR GEBYR VEDR. SKATTEVÆSENET ØKONOMISK AFDELING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB Økonomi Udbetaling HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD IT-SUPPORT

9 088 ANDET Betaling fra andre kommuner

10 52 Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Honorering af ekstraordinær indsats i forbindelse med strukturreformen AER-restafregning

11 301 VEJVÆSEN OG GRØNNE OMRÅDER Kontrakt med overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Erhvervsformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER DIVERSE INDTÆGTER/UDGIFTER PÅ TIDLIGERE AFSLUTTEDE ANLÆG Ubestemte formål Drift ESSENBÆKGÅRDE AREALER I ASSENTOFT VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER ESTRUP HOVEDGÅRD Forpagtning - jord Gl. Estrup SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER AUNING AREALER I AUNING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER TÅRUP AREAL I TÅRUP MATR.NR. 6H SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ØSTER ALLING AREALER I ØSTER ALLING MATR. NR. 1 BC OG 1 BZ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER NØRRE ÅRSLEV AREAL 1 NR. ÅRSLEV MATR. NR. 4 AJ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING Skove - Virring og Floes INDTÆGTER Faste ejendomme Beboelse Drift Egne ESSENBÆKGÅRDE Drastrupgården EL OG VAND SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER LEJEINDTÆGT DRAMMELSTRUP JORDRAMPEN SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER Administrationsbidrag LEJEINDTÆGT AUNING TÅRUPVEJ 46, AUNING LEJEINDTÆGT Andre faste ejendomme Drift AUNING INDUSTRIVEJ SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING PRODUKTIONSSKOLEN, VIRRING SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER 9.120

12 28 Fritidsområder Parker og legepladser Drift VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF AREALER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Skove og naturområder Drift FÆLLES FORMÅL FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER AREALER OG PLADSER VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER OG MATERIEL KULTURARBEJDER INDTÆGTER ANDET Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift BYGNINGER EL OG VAND LEJE AF BYGNINGER OG BOLDBANER BANER OG BEPLANTNING VEDLIGEHOLDELSE MASKINER OG MATERIEL SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Statsafgift for ledningsført vand Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift SÆTNING AF FASKINER ENTREPRENØRUDGIFTER KONSULENT VED REGULATIV UDARBEJDELSE BIDRAG FOR AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL VANDLØBENE Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING TIL PUMPE- OG LANDVINDINGS- LAG M.V Arbejder for fremmed regning Drift BETALING FRA ANDRE KOMMUNER Diverse udgifter og indtægter Sandflugt Drift SANDFLUGT Forsyningsvirksomheder m.v Renovation m.v Olie- og kemikalieaffald Drift Direkte udgifter Betaling til modtagerstation, Århus Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Drift VEDLIGEH. AF VIBALLEVEJ, FAUSING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN VEDLIGH. AF HALSØMINDEVEJ, ASSENTOFT VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN RETABLERING AF FORTOVE M.V.FOR PRIV VEJMANDSLØNNINGER 2.850

13 033 DIVERSE ARBEJDER VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG Driftsbygninger og -pladser Drift KØB AF MASKINER HÅNDVÆRKERUDGIFTER CONTAINERTØMNING KØB AF FYRINGSOLIE VEDLIGEHOLDELSES - RENGØRINGSARTIKL EL VAND FORSIKRINGER Tyverisikring SKATTER MED MOMS SKATTER UDEN MOMS Telefon Brugerbetaling for miljøtilsyn Øvrige fælles funktioner Drift MARKPERSONALE VEJMANDSLØNNINGER REFUSION SYGEDAGPENGE KØREPENGE TELEFONGODTGØRELSE VINTERBEKLÆDNING INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPRYD- NING OG LIGNENDE KURSUS MASKINER OG MATERIEL KØB AF MASKINER KØB AF MATERIEL SALG AF BRUGT MATERIEL BILTELEFON VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER KØB AF BENZIN KØB AF VÆRKTØJ HÅNDVÆRKERUDGIFTER FORSIKRINGER OG AFGIFTER Arbejder udført af vejvæsenet som entreprenør Overførte tjenesteydelser Udvendig vedligeholdelse på institutionerne ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDSELSBANER SLIDLAG PÅ KØREBANER M.V OVERFLADEBEHANDLING REPARATION AF BELÆGNINGER PÅ KØREBANER M.V ASFALTKØB M.V TRANSPORT AF ASFALT M.V ENTREPRENØRUDGIFTER FORTOVSREPARATION MATERIALEKØB SALGSINDTÆGTER AREALLEJE LEJE AF AREAL UDEN MOMS RABATTER OG BEPLANTNINGER VOGNMANDSKØRSEL Giftafvikling VEJAFVANDING ENTREPRENØRUDGIFTER MATERIALEKØB PARKERINGS- OG RASTEPLADSER AFGIFTER UDEN MOMS MATERIALEKØB RENOVATION VEDLIGEHOLDELSE AF GADELYS ELRO ASSENTOFT UGGELHUSE M. FL

14 15 ELFORBRUG HÆRVÆRKSSKADER PÅ GADELYS ASSENTOFT ETABLERING AF GADELYS HÅNDVÆRKERUDGIFTER LODSEJERBIDRAG TRAFIKSIKKERHED VEJAFSTRIBNING MATERIALEKØB ENTREPRENØRUDGIFTER SKILTNING SKILTEKØB GADEFEJNING GADEFEJNING VED ENTREPRENØR STATS- OG DEPONERINGSAFGIFT MATRIKULÆR UDSKILLELSE AF OFF. VEJ LANDINSPEKTØRUDGIFTER VEJAFVANDINGSBIDRAG Havne Lystbådehavne m.v Drift T-bro ved Uggelhuse Håndværkerudgifter Varekøb

15 20 Kontrakt uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Drift Ydelsesstøtte Storegade 48, Assentoft Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål Drift MILJØUNDERSØGELSER ASSISTANCE VED KAP.5 UDARB ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER MOTORKØRETØJ TIL MILJØTILSYN KØB AF BENZIN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER M.V Miljøcentre mv Drift Afregning fra LMK BIDRAG TIL MILJØCENTER ØST Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift MILJØUNDERSØGELSER M.V KONTORHOLDSUDGIFTER Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Øvrige fælles funktioner Drift RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Kommunale veje Vintertjeneste Drift GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF BRÆNDSTOF HÅNDVÆRKERUDGIFTER UDSKIFTNING AF MATERIEL VOGNMÆND I VINTERTJENESTE FORSIKRINGER TELEFONGODTGØRELSE BEKLÆDNING MATERIALER M.V PERSONSØGER OG BILTELEFON, DIVERSE UDGIFTER 4.492

16 302 MILJØ- OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Brugerbetalte områder Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift ROTTER BETALING TIL MORTALIN VAREKØB ADMINISTRATIONSBIDRAG 4% BETALING FRA LODSEJERE MULDVARPE LØN TIL GIFTUDLÆGGER BEFORDRINGSGODTG. TIL GIFTUDLÆGGELSE KØB AF GIFT BETALING FRA LODSEJERE Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Drift ESSENBÆKGÅRDE Assentoft øst - fælles antenneanlæg Momsreg. drift fra Direkte udgifter Håndværkerudgifter Udgifter jfr. servicekontrakt Forsikringer Skatter uden moms Skatter med moms Antenneafgift uden moms Antenneafgift med moms Elforbrug Mødeudgifter med moms Lodsejerbidrag Nye tilslutninger Andet Overførte udgifter Administrations 4% Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Direkte udgifter Administrationsudgifter Overførte udgifter Bidrag for afledning af spildevand til vandløbene Septiktanktømning off.områder Bidrag til tømningsordning Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag Kommunale veje (2%) Anlægsandel Vandafledningsbidrag boliger Drift 70% Anlæg 30% Hovedkloakker og pumpestationer Drift Direkte udgifter Løn til spildevandsoperatør m.fl Løn m.v. til afløsere Regnvandsbassiner Kloakbil Værktøj og beklædning Pumper og pumpestationer Erstatninger Ledninger og brønde Overførte udgifter Administrationsvederlag 10% spildevandsplaner

17 43 Rensningsanlæg Drift RENSEANLÆG ASSENTOFT Direkte udgifter Bygninger Tekniske anlæg Slambortskaffelse Administration (telefon m.v.) El og vand Spildevandsanalyser Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på Statsafgift spildevand RENSEANLÆG LANGKASTRUP Direkte udgifter Bygninger 38 Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på RENSEANLÆG ÅRSLEV Direkte udgifter Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på FÆLLESRENSEANLÆG ALLINGÅBRO Direkte udgifter Betaling til Rougsø kommune Tømningsordninger Drift Direkte udgifter Tømning af hustanke Overførte udgifter Tømning af hustanke Bidrag fra off. kloakområde Bidrag for tømning

18 400 BØRNE- OG KULTURUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE TILSKUD TIL SÆRLIGE KULTURELLE FORMÅL Internet cafe i landsbyerne TILSKUD TIL VENSKABSKOMMUNE EGNSARKIV Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Selvejende/privat SØNDERHALD AFTENSKOLE Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING FRA ANDRE KOMMUNE ANDET Kunstforeningen Sønderhald udstillingen Undervisning LÆRERLØN DELTAGERBETALING FOF DJURSLAND TILSKUD FOREDRAGSRÆKKER TILSKUD GIGTFORENINGENS OPLYSNINGSKREDS - SØNDERHALD Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Selvejende/privat Aktiviteter TILSKUD PRISUDDELING

19 40 Udvalg uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift INVENTAR OG REDSKABER Idræts- og svømmehaller Drift Selvejende/privat Auning Svømme- og Helsecenter DRIFTSTILSKUD Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Lokalruter Betaling til vognmænd (skolebusser) Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER UNDERVISNINGSPERSONALE FASTE LÆRERE TOLKEBISTAND Ergoterapeutisk bistand KOMMUNERNES PENSIONSUDLIGNING SSP-ARBEJDE UNGDOMMENS UDDANNELSESCENTER NY FOLKESKOLELOV UDDANNELSE Pensioner ELEVAKTIVITETER ERHVERVSPRAKTIK ADMINISTRATION KONTORHOLD ANDET MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION PERSONFORSIKRINGER ANDET Betaling af undervisning af elever på Heldagsskolen BETALING FOR UNDERVISNING AF ELEVER FRA ANDRE KOMMUNER BETALING FOR UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNERS SKOLER BETALING FOR SPECIALUNDERVISNING PÅ EFTERSKOLER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Skolefritidsordninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Betaling til/fra amtskommuner (tilknytning til specialskoler) BETALING TIL/FRA ANDRE KOMMUNER Undervisning af børn med vidtgående handicap Drift BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNER Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Drift Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt

20 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Drift EFTERSKOLER Faglige uddannelser Andre faglige uddannelser Drift Bidrag vedrørende ordinære elever påproduktionsskoler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift TJENESTEVOGNE OG BOGBUSSER BETALING FOR BOGBUSORDNING Befordring af elever Befordring af elever Drift BEFORDRING TIL OG FRA KOMMUNENS SKOLER BETALING TIL VOGNMÆND (NORMAL) BEFORDRING AF SYGE ELEVER ELEVBEFORDRING LÆSKUR TIL SKOLEBØRN Kulturel virksomhed Teatre Drift Tilskud til børnenes teater og musikforening Statsrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Drift MUSIKSKOLER Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Lokaletilskud Drift Selvejende/privat Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde AUNING HALLERNE ASSENTOFTHALLERNE TURNERING, STÆVNER M.V ANDRE LOKALETILSKUD Social- og sundhedsvæsen Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp Statsrefusion Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr BØRN- OG UNGEOMRÅDET Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Fælles formål Drift Fripladser i børnehaver ØKONOMISKE FRIPLADSER Søskenderabat Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pgf. 26) Pædagogiske læreplaner Frit valg til dagpasning Pasning til flygtningebørn BØRNEPASNING - PULJE Reduktion - dagplejen Børn i fremmede kommuner

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere