Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt"

Transkript

1 100 ØKONOMIUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Diverse udgifter og indtægter Erhvervsfremme og turisme Drift ANDRE TILSKUD DIVERSE TILSKUD Tilskud til Handelsudviklings- konsulent Afvikling af udviklingscenter Auning

2 31 Skolebestyrelse - med overførselsadgang Administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift SKOLEBESTYRELSE AUNING SKOLE ANDET ASSENTOFTSKOLEN ANDET SKATTEANKENÆVNET MØDEDIÆTER ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET 5.020

3 40 Udvalg uden overførselsadgang Social- og sundhedsvæsen Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Ældreboliger Drift Selvejende/privat Den Hørningske Stiftelse Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Boligstøtte Driftssikring af boligbyggeri m.v Drift Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april Arbejdsmarkedsforanstaltninger Tilskud til sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift TILSKUD EFTER PARTISTØTTELOVEN NORDISKE VENSKABSKOMMUNER Borger- og dialogmøder Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste PENSIONER TIL BORGMESTRE UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER TELEFON Kommunal samarbejde/sammenlægning GAVER TIL KOMMUNENS ANSATTE ANDET Kommissioner, råd og nævn Drift FOLKEOPLYSNINGSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER UDDANNELSE ANDET ÆLDRERÅD OG KLAGERÅD M.V ANDRE MØDEUDGIFTER TELEFONGODTGØRELSE UDDANNELSE VALG ANDET MØDEUDGIFTER - KLAGERÅD KOORDINATIONSUDVALG ANDRE MØDEUDGIFTER FÆLLESKOMMUNAL BEBOERKLAGENÆVN ANDET ØVRIGE KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN MØDEDIÆTER ANDET 6.183

4 43 Valg m.v Drift Fælles formål STEMMEBOKSE OG VALGURNER Folketingsvalg VALGSTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE Kommunale valg VALGBESTYRELSE, VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VÆLGERE VALGHANDLINGEN OG OPGØRELSE AF VALGET Diverse udgifter og indtægter Indtægter efter forskellige love Drift HYREVOGNSBEVILLINGER TRAFIKBØGER OG KORT AFGIFTER Andet Erhvervsfremme og turisme Drift Tværkommunalt samarbejde omkring turist- og erhvervsservice Djurslands udviklingsprogram Kronjyllandsudviklingsprogram DRIFTSTILSKUD ERHVERV KRONJYLLANDS ERHVERVSRÅD TILSKUD TIL LOKALT ERHVERVSFREMME I KOMMUNEN DJURSLANDS TURISTBUREAU MESSEDELTAGELSE ANDRE TILSKUD TILSKUD TIL TURISTFORMÅL (GL. ESTRUP) Særlige udgifter Drift Personale Pulje til dækning af vikarudgifter KOMMUNAL INFORMATION FORSIKRINGER/AES-BIDRAG ENERGISTYRING I KOMMUNALE EJENDOMME KONSULENTBISTAND ABONNEMENTER FALCK KONTINGENTER KONTINGENT TIL KOMMUNALE SAMMENSLUTNINGER Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg Drift Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning Ny Randers Kommune Norddjurs Kommune Delingsudgifter i forbindelse med kommunesammenlægning Diverse udgifter - Norddjurs Kommune Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Socialt ansvar - 25 % pulje

5 101 ADMINISTRATION M.V Kontrakt med overførselsadgang Administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER LEJE AF FREMMEDE LOKALER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb ADMINISTRATIONSBYGNING I AUNING PERSONALE - LØN M.V PEDEL VIKARER VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING GENBRUGSORDNING OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ANDET ADMINISTRATIONSBYGNING I HANNEBJERG VEDLIGEHOLDELSE OPVARMNING INVENTAR EL OG VAND TYVERISIKRING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Sekretariat og forvaltninger Drift LØNKONTOR PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD TELEFON EDB LØNNINGSREGNSKAB ØVRIGE EDB OPGAVER Pensionsalderberegning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB FÆLLESSEKRETARIATET PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB

6 088 ANDET Billedlegitimationskort til unge ANDET FÆLLES FUNKTIONER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG PERSONALE Kommunalreform UDDANNELSE INTERNE KURSER INDKØB AF EDB BRILLER TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTORARTIKLER M.V FOTOKOPIERING OG TRYKNING PORTO FRAGT TELEFON ANNONCER ANDET EDB INDTÆGTSPROGNOSE KOMMUNEDATA ARKIVERING Konvertering af IT-systemer i forb. med kommunesammenlægning HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER Hjemmearbejdspladser KONSULENTBISTAND ØVRIGE OMRÅDER ADMINISTRATIONSBIDRAG KANTINEDRIFT VAREKØB INVENTAR REVISION Ny forbindelse over Randers Fjord Markedsføring af Sønderhald kommune ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Effektivisering af indkøb ANDRE INDTÆGTER ANDET ADMINISTRATION AF SKORSTENSFEJNING ANDET AFLØST PLIGTARBEJDE Rådighedsbeløb til forskellige udgifter ANDRE UDGIFTER TEKNISK FORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD KONTINGENT TIDSSKRIFTER OG LOVSERVICE KONTORARTIKLER M.V ANNONCER EDB MILJØ-SYSTEMAFGIFT MILJØ-UDTRÆK OG DRIFT BBR-SYSTEMAFGIFT BBR-UDTRÆK OG DRIFT STATSTILSKUD TIL BOLIGFORBEDRING Hjemmearbejdsplads KONSULENTBISTAND PLANLÆGNING

7 10 LOKALPLAN KOMMUNEPLAN KORTPLANER-AJOURFØRING DIGITALE KORTPLANER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN ANDET KØB OG SALG AF HUSNUMRE ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR EJENDOMSOPLYSNINGER MILJØTILSYN, landbrug med dyrehold Miljøtilsyn, pgf. 5 virksomheder Miljøtilsyn, anmeld/branchevirks ANDET Rådighedsbeløb til forskellige udgifter INDTÆGTER VED SKØDESKRIVNING Honorar til brandinspektøren OVERFØRSEL AF PROJEKTERINGS- OG PLANLÆGN.UDG. I EGET REGI VEDR. ANLÆG Gebyrer for byggesagsbehandling BØRNE- OG KULTURFORVALTNING PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD STILLINGSANNONCER EDB ELEVADMINISTRATION DAGINSTITUTIONSSYSTEM HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB BØRN- OG UNGEAFDELING (rådgivere + sekretær) PERSONALE LØN M.V UDDANNELSE TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD Tolkebistand-flygtninge ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL Drift af leasede biler MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FASTPRISAFTALE MED KD HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND Tolkebistand-flygtninge Modtagelse af flygtninge

8 079 ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR SYGESIKRINGSBEVIS ANDET LÆGEERKLÆRINGER VED BEGÆRING OM FOLKE- OG FØRTIDSPENSION SAMT Puljemidler til Koordinationsudvalg.Vedr. den forebyggende arbejds Driftsomkostninger iflg. lokal- psykiatriaftalen ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND Refusion fra dagpengefonden UDDANNELSE TELEFON TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB FOLKEREGISTER KILDESKAT BETALINGSKONTROL (DEBITOR) HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB GEBYR VURDERINGSATTESTER FOLKEREGISTERATTESTER CPR. NR. BEVISER PÅKRAVSGEBYR GEBYR VEDR. SKATTEVÆSENET ØKONOMISK AFDELING PERSONALE LØN M.V LØN TIL VIKARER UDDANNELSE TJENESTEMANDSPENSIONER UDBETALTE PENSIONER INDTÆGT FRA FORSIKRING MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD EDB Økonomi Udbetaling HJEMMEARBEJDSPLADSER OG ANDRE EDB- SYSTEMER KONSULENTBISTAND ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB ANDET ANDET IT-AFDELINGEN PERSONALE LØN M.V PENSIONSFORSIKRINGSPRÆMIER VEDR. TJENESTEMÆND UDDANNELSE TELEFON TJENESTEKØRSEL MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATIONER KONTORMASKINER OG INVENTAR ANSKAFFELSER VEDLIGEHOLDELSE KONTORHOLD IT-SUPPORT

9 088 ANDET Betaling fra andre kommuner

10 52 Lønpuljer Lønpuljer Drift PERSONALE Honorering af ekstraordinær indsats i forbindelse med strukturreformen AER-restafregning

11 301 VEJVÆSEN OG GRØNNE OMRÅDER Kontrakt med overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Erhvervsformål Drift FÆLLES FORMÅL DIVERSE USOLGTE KOMMUNALE GRUNDE VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER DIVERSE INDTÆGTER/UDGIFTER PÅ TIDLIGERE AFSLUTTEDE ANLÆG Ubestemte formål Drift ESSENBÆKGÅRDE AREALER I ASSENTOFT VEDLIGEHOLDELSE SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER ESTRUP HOVEDGÅRD Forpagtning - jord Gl. Estrup SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER AUNING AREALER I AUNING SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER INDTÆGTER TÅRUP AREAL I TÅRUP MATR.NR. 6H SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER ØSTER ALLING AREALER I ØSTER ALLING MATR. NR. 1 BC OG 1 BZ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER NØRRE ÅRSLEV AREAL 1 NR. ÅRSLEV MATR. NR. 4 AJ SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING Skove - Virring og Floes INDTÆGTER Faste ejendomme Beboelse Drift Egne ESSENBÆKGÅRDE Drastrupgården EL OG VAND SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER LEJEINDTÆGT DRAMMELSTRUP JORDRAMPEN SKATTER AFGIFTER OG FORSIKRINGER Administrationsbidrag LEJEINDTÆGT AUNING TÅRUPVEJ 46, AUNING LEJEINDTÆGT Andre faste ejendomme Drift AUNING INDUSTRIVEJ SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER VIRRING PRODUKTIONSSKOLEN, VIRRING SKATTER,AFGIFTER OG FORSIKRINGER 9.120

12 28 Fritidsområder Parker og legepladser Drift VEDLIGEHOLDELSE VEDLIGEHOLDELSE AF AREALER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Skove og naturområder Drift FÆLLES FORMÅL FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER AREALER OG PLADSER VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER OG MATERIEL KULTURARBEJDER INDTÆGTER ANDET Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift BYGNINGER EL OG VAND LEJE AF BYGNINGER OG BOLDBANER BANER OG BEPLANTNING VEDLIGEHOLDELSE MASKINER OG MATERIEL SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Statsafgift for ledningsført vand Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift SÆTNING AF FASKINER ENTREPRENØRUDGIFTER KONSULENT VED REGULATIV UDARBEJDELSE BIDRAG FOR AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL VANDLØBENE Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Drift BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING TIL PUMPE- OG LANDVINDINGS- LAG M.V Arbejder for fremmed regning Drift BETALING FRA ANDRE KOMMUNER Diverse udgifter og indtægter Sandflugt Drift SANDFLUGT Forsyningsvirksomheder m.v Renovation m.v Olie- og kemikalieaffald Drift Direkte udgifter Betaling til modtagerstation, Århus Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Drift VEDLIGEH. AF VIBALLEVEJ, FAUSING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN VEDLIGH. AF HALSØMINDEVEJ, ASSENTOFT VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE LODSEJERBIDRAG JFR. VEJSYN RETABLERING AF FORTOVE M.V.FOR PRIV VEJMANDSLØNNINGER 2.850

13 033 DIVERSE ARBEJDER VEJMANDSLØNNINGER KØB AF GRUSMATERIALE VOGNMANDSKØRSEL LODSEJERBIDRAG Driftsbygninger og -pladser Drift KØB AF MASKINER HÅNDVÆRKERUDGIFTER CONTAINERTØMNING KØB AF FYRINGSOLIE VEDLIGEHOLDELSES - RENGØRINGSARTIKL EL VAND FORSIKRINGER Tyverisikring SKATTER MED MOMS SKATTER UDEN MOMS Telefon Brugerbetaling for miljøtilsyn Øvrige fælles funktioner Drift MARKPERSONALE VEJMANDSLØNNINGER REFUSION SYGEDAGPENGE KØREPENGE TELEFONGODTGØRELSE VINTERBEKLÆDNING INDTÆGTER I FORBINDELSE MED OPRYD- NING OG LIGNENDE KURSUS MASKINER OG MATERIEL KØB AF MASKINER KØB AF MATERIEL SALG AF BRUGT MATERIEL BILTELEFON VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINER KØB AF BENZIN KØB AF VÆRKTØJ HÅNDVÆRKERUDGIFTER FORSIKRINGER OG AFGIFTER Arbejder udført af vejvæsenet som entreprenør Overførte tjenesteydelser Udvendig vedligeholdelse på institutionerne ØKONOMISK DECENTRALISERING - OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BELØB Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift VEDLIGEHOLDELSE AF FÆRDSELSBANER SLIDLAG PÅ KØREBANER M.V OVERFLADEBEHANDLING REPARATION AF BELÆGNINGER PÅ KØREBANER M.V ASFALTKØB M.V TRANSPORT AF ASFALT M.V ENTREPRENØRUDGIFTER FORTOVSREPARATION MATERIALEKØB SALGSINDTÆGTER AREALLEJE LEJE AF AREAL UDEN MOMS RABATTER OG BEPLANTNINGER VOGNMANDSKØRSEL Giftafvikling VEJAFVANDING ENTREPRENØRUDGIFTER MATERIALEKØB PARKERINGS- OG RASTEPLADSER AFGIFTER UDEN MOMS MATERIALEKØB RENOVATION VEDLIGEHOLDELSE AF GADELYS ELRO ASSENTOFT UGGELHUSE M. FL

14 15 ELFORBRUG HÆRVÆRKSSKADER PÅ GADELYS ASSENTOFT ETABLERING AF GADELYS HÅNDVÆRKERUDGIFTER LODSEJERBIDRAG TRAFIKSIKKERHED VEJAFSTRIBNING MATERIALEKØB ENTREPRENØRUDGIFTER SKILTNING SKILTEKØB GADEFEJNING GADEFEJNING VED ENTREPRENØR STATS- OG DEPONERINGSAFGIFT MATRIKULÆR UDSKILLELSE AF OFF. VEJ LANDINSPEKTØRUDGIFTER VEJAFVANDINGSBIDRAG Havne Lystbådehavne m.v Drift T-bro ved Uggelhuse Håndværkerudgifter Varekøb

15 20 Kontrakt uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Drift Ydelsesstøtte Storegade 48, Assentoft Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål Drift MILJØUNDERSØGELSER ASSISTANCE VED KAP.5 UDARB ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER MOTORKØRETØJ TIL MILJØTILSYN KØB AF BENZIN VEDLIGEHOLDELSE FORSIKRINGER M.V Miljøcentre mv Drift Afregning fra LMK BIDRAG TIL MILJØCENTER ØST Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift MILJØUNDERSØGELSER M.V KONTORHOLDSUDGIFTER Trafik og infrastruktur Fælles funktioner Øvrige fælles funktioner Drift RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Kommunale veje Vintertjeneste Drift GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING VEJMANDSLØNNINGER KØB AF BRÆNDSTOF HÅNDVÆRKERUDGIFTER UDSKIFTNING AF MATERIEL VOGNMÆND I VINTERTJENESTE FORSIKRINGER TELEFONGODTGØRELSE BEKLÆDNING MATERIALER M.V PERSONSØGER OG BILTELEFON, DIVERSE UDGIFTER 4.492

16 302 MILJØ- OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Brugerbetalte områder Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift ROTTER BETALING TIL MORTALIN VAREKØB ADMINISTRATIONSBIDRAG 4% BETALING FRA LODSEJERE MULDVARPE LØN TIL GIFTUDLÆGGER BEFORDRINGSGODTG. TIL GIFTUDLÆGGELSE KØB AF GIFT BETALING FRA LODSEJERE Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Drift ESSENBÆKGÅRDE Assentoft øst - fælles antenneanlæg Momsreg. drift fra Direkte udgifter Håndværkerudgifter Udgifter jfr. servicekontrakt Forsikringer Skatter uden moms Skatter med moms Antenneafgift uden moms Antenneafgift med moms Elforbrug Mødeudgifter med moms Lodsejerbidrag Nye tilslutninger Andet Overførte udgifter Administrations 4% Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Direkte udgifter Administrationsudgifter Overførte udgifter Bidrag for afledning af spildevand til vandløbene Septiktanktømning off.områder Bidrag til tømningsordning Administrationsudgifter Renter af kommunens udlæg Vejafvandingsbidrag Kommunale veje (2%) Anlægsandel Vandafledningsbidrag boliger Drift 70% Anlæg 30% Hovedkloakker og pumpestationer Drift Direkte udgifter Løn til spildevandsoperatør m.fl Løn m.v. til afløsere Regnvandsbassiner Kloakbil Værktøj og beklædning Pumper og pumpestationer Erstatninger Ledninger og brønde Overførte udgifter Administrationsvederlag 10% spildevandsplaner

17 43 Rensningsanlæg Drift RENSEANLÆG ASSENTOFT Direkte udgifter Bygninger Tekniske anlæg Slambortskaffelse Administration (telefon m.v.) El og vand Spildevandsanalyser Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på Statsafgift spildevand RENSEANLÆG LANGKASTRUP Direkte udgifter Bygninger 38 Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på RENSEANLÆG ÅRSLEV Direkte udgifter Tekniske anlæg Slambortskaffelse El og vand Overførte udgifter Administrationsbidrag 10% på FÆLLESRENSEANLÆG ALLINGÅBRO Direkte udgifter Betaling til Rougsø kommune Tømningsordninger Drift Direkte udgifter Tømning af hustanke Overførte udgifter Tømning af hustanke Bidrag fra off. kloakområde Bidrag for tømning

18 400 BØRNE- OG KULTURUDVALGET Udvalg med overførselsadgang Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER Økonomisk decentralisering - overførsel af uforbrugte beløb Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE TILSKUD TIL SÆRLIGE KULTURELLE FORMÅL Internet cafe i landsbyerne TILSKUD TIL VENSKABSKOMMUNE EGNSARKIV Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Folkeoplysende voksenundervisning Drift Selvejende/privat SØNDERHALD AFTENSKOLE Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING BETALING TIL ANDRE KOMMUNER BETALING FRA ANDRE KOMMUNE ANDET Kunstforeningen Sønderhald udstillingen Undervisning LÆRERLØN DELTAGERBETALING FOF DJURSLAND TILSKUD FOREDRAGSRÆKKER TILSKUD GIGTFORENINGENS OPLYSNINGSKREDS - SØNDERHALD Undervisning LEDERHONORAR LÆRERLØN DELTAGERBETALING Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Selvejende/privat Aktiviteter TILSKUD PRISUDDELING

19 40 Udvalg uden overførselsadgang Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift INVENTAR OG REDSKABER Idræts- og svømmehaller Drift Selvejende/privat Auning Svømme- og Helsecenter DRIFTSTILSKUD Trafik og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Lokalruter Betaling til vognmænd (skolebusser) Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift FÆLLES UDGIFTER OG -INDTÆGTER UNDERVISNINGSPERSONALE FASTE LÆRERE TOLKEBISTAND Ergoterapeutisk bistand KOMMUNERNES PENSIONSUDLIGNING SSP-ARBEJDE UNGDOMMENS UDDANNELSESCENTER NY FOLKESKOLELOV UDDANNELSE Pensioner ELEVAKTIVITETER ERHVERVSPRAKTIK ADMINISTRATION KONTORHOLD ANDET MØDER, REJSER OG REPRÆSENTATION PERSONFORSIKRINGER ANDET Betaling af undervisning af elever på Heldagsskolen BETALING FOR UNDERVISNING AF ELEVER FRA ANDRE KOMMUNER BETALING FOR UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNERS SKOLER BETALING FOR SPECIALUNDERVISNING PÅ EFTERSKOLER RÅDIGHEDSBELØB TIL AFLEDTE DRIFTS- UDGIFTER VEDR. ANLÆG Skolefritidsordninger Drift FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER Betaling til/fra amtskommuner (tilknytning til specialskoler) BETALING TIL/FRA ANDRE KOMMUNER Undervisning af børn med vidtgående handicap Drift BETALING TIL/FRA AMTSKOMMUNER Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private Specialpædagogisk bistand til børn og voksne Drift Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt

20 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Drift EFTERSKOLER Faglige uddannelser Andre faglige uddannelser Drift Bidrag vedrørende ordinære elever påproduktionsskoler Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift TJENESTEVOGNE OG BOGBUSSER BETALING FOR BOGBUSORDNING Befordring af elever Befordring af elever Drift BEFORDRING TIL OG FRA KOMMUNENS SKOLER BETALING TIL VOGNMÆND (NORMAL) BEFORDRING AF SYGE ELEVER ELEVBEFORDRING LÆSKUR TIL SKOLEBØRN Kulturel virksomhed Teatre Drift Tilskud til børnenes teater og musikforening Statsrefusion Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Drift MUSIKSKOLER Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Lokaletilskud Drift Selvejende/privat Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde AUNING HALLERNE ASSENTOFTHALLERNE TURNERING, STÆVNER M.V ANDRE LOKALETILSKUD Social- og sundhedsvæsen Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp Statsrefusion Refusion af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering nr BØRN- OG UNGEOMRÅDET Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Fælles formål Drift Fripladser i børnehaver ØKONOMISKE FRIPLADSER Søskenderabat Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pgf. 26) Pædagogiske læreplaner Frit valg til dagpasning Pasning til flygtningebørn BØRNEPASNING - PULJE Reduktion - dagplejen Børn i fremmede kommuner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information.

Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information. Stikord Version KLE 2008 Februar I denne stikordsliste er det muligt at bruge Acrobat Readers indbyggede søgefunktion, der kan søge alle forekomster af et ord i stikordslisten. Kræver version 6.0. (www.adobe.dk)

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere