Børn og familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278"

Transkript

1 Løvstikken Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Hjælpemidler 520 Møder Befordring 146 Administration Psykologbistand Særlige forsikringer 157 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 87 Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 317 Rengøring Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, tilskud fra private Specielle artsgrupper Overførte adm.omk., takstberegning Budgetreguleringer Overført over-/underskud Børnecenter Bornholm Projekt - Et godt skoleliv Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder Administration Revisonshonorar Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel 28 Køb af IT, inventar/materiel u/ Indtægter Indtægter, tilskud fra private Syge- og hjemmeundervisning Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Sprogstim. tosprogede børn førskolealder Personale Løn, personale Spec.pæd.bistand til børn førskolealder Personale Løn, personale Sikrede døgninstitutioner for børn/unge Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder

2 Betaling til videncentre Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 40 Møder Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Psykologbehandling Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Møder Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Ledsag.ordn. nedsat funk.evne 45/ Personale Løn, personale SSP-samarbejde Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Møder Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 120 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde 485 Bygningsforsikring 485 Overførsler og tilskud Tilskud Sorg og krise Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Møder Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Bygninger og grunde 349 Indvendig bygningsvedligeholdelse 349 Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Sundhedstjeneste Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Hjælpemidler Møder Administration Gebyrer og afgifter (udgifter)

3 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Forberedende forældrekurser Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Revisonshonorar Bygninger og grunde Lejeudgifter Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Plejetakst færdigbehandlede patienter Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Administration, Børnecenter Bornholm Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder Repræsentation Kommunalinformation 355 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 74 Lægeerklæringer Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Rengøring 630 Indtægter Indtægter, øvrige Statstilskud, statsrefusioner Statstilskud Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Specialundervisning , stk. 1 undervisning Personale 0 Løn, personale 0 Aktiviteter og materialer 0 Materialer/betaling vedr.kerneydel 0 Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Alm. folkeskoleundervisning, anbragte børn Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder , stk. 2 undervisning Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter 160 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Hjælpemidler

4 Møder Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Tilskud Specielle artsgrupper Budgetreguleringer , stk. 2 undervisning, udenøs Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder , stk. 3 specialundervisning, regionale tilbud Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder , stk. 5 undervisning, privat Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Dagtilbud til børn og unge Specialpædagogisk Korps Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler 400 Møder Repræsentation 84 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 5 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 850 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Overførsler og tilskud Tilskud Betaling til/fra offentlige myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Plejefamilier/opholdssteder børn/unge Plejefamilier/opholdssteder børn/unge, egne Plejefamilier , egne Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Netværkspl.familier , egne Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Opholdssteder b/u , egne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Kost/efterskoler , egne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder

5 Værel./kollegier og lign. ophold, egne Personale 638 Løn, personale 638 Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Pl.fam., skibsprojekter mv. 66 1, egne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Pl.fam., advokatbistand 72, egne Aktiviteter og materialer Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Pl.fam., betaling 159 og 160, egne Indtægter Indtægter, kerneydelser Plejefamilier/opholdssteder børn/unge, privat Opholdssteder b/u , priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Kost/efterskoler , priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Pl.fam., skibsprojekter 66 1, priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Plejefamilier/opholdssteder børn/unge, refusioner Ref. for større enkeltsager, pl.fam/oph Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Ref. berigtigelser, plejefam/oph Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Ref. vedr. adv.bistand., plejefam/oph Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Pædagogiske fripladser Pædagogiske fripladser, SFO Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Pædagogiske fripladser, børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Dagtilbud, anbringelser Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Forebyggende foranstaltninger børn/unge Forebyggende foranstaltninger børn/unge, egne Familiecentre, egne Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Hjælpemidler Møder Repræsentation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 39 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer 87 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse

6 Opvarmning Vand- og kloakafgifter Rengøring Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Indtægter Indtægter, husleje/varme Specielle artsgrupper Udlæg til senere afregning 0 Overførte adm.omk., takstberegning Konsulentbistand , egne Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Indtægter Indtægter, øvrige Prakt/pæd. støtte i hjem , egne Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Fam.behand/beh. af probl , egne Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Aflastningsordninger , egne Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Personlig rådg og 76, egne Personale Løn, personale Fast kont.person for barn 52, egne Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Fast kont.person familie 52, egne Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Formid. praktikophold 52, egne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Anden hj. til formål at yde rådgiv, egne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Økonomisk støtte til udgifter, egne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Økonomisk støtte undgå anbring., egne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser

7 Støtteperson til forældremyn., egne Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Aflastningstilbud Nexø Fritidshjem, egne Personale Løn, personale 0 Projekt - Forældrenettet 0-29 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 445 Forplejning Møder Administration 138 Revisonshonorar Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Projekt - Psykiatriprojekt Bornholm Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Administration 975 Revisonshonorar Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Projekt Efterværn 0-82 Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder 295 Administration Revisonshonorar IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 304 Bygninger og grunde Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Projekt Nye forældre, det gode samarb Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 729 Møder Administration 140 Revisonshonorar IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Forebyggende foranstaltninger børn/unge, privat Døgnophold forældremyn , priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Indtægter Indtægter, kerneydelser Aflastningsordninger , priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel

8 Fast kont.person for barn 52, priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forebyggende foranstaltninger børn/unge, refusioner Ref. for større enkeltsager, forebyg b/u Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Ref. berig, forebyg. foranst. børn/unge Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Døgninstitutioner for børn og unge Phønix Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Møder 367 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 220 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 319 Rengøring Bygningsforsikring Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Ovf. til personer i øvrigt Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, forsikring Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Udlæg til senere afregning 0 Overførte adm.omk., takstberegning Hybelordningen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Forplejning 450 Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Hjælpemidler Møder Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 97 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer

9 Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 1 Rengøring Bygningsforsikring Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Indtægter Indtægter, husleje/varme Specielle artsgrupper 0 Udlæg til senere afregning 0 Sirius Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Møder 629 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 327 Rengøring Bygningsforsikring Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Ovf. til personer i øvrigt Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Udlæg til senere afregning 0 Overførte adm.omk., takstberegning Døgninst. b/u m. nedsat funktionsevne Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Døgninst. b/u m. soc. adfærdsproblemer Personale Løn, personale Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Betaling 159 og 160, døgninst Indtægter Indtægter, kerneydelser Psykologer, til senere fordeling 75 Aktiviteter og materialer 75 Administration

10 Ref. for større enkeltsager, døgninst Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Kontante ydelser Sociale formål Merudg. forsørg børn m nedsat funktion Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Befordring Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Hj.tabt arb.fort. børn m neds.funktion Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Kontanthjælp visse grupper af flygtninge 0 Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Sociale formål, statsrefusion Statstilskud, statsrefusioner Statsrefusioner Stofmisbrug børn/unge u/18 år Stofmisbrug, dagbeh. u/18, priv Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Stofmisbrug, døgnbeh. u/18, priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Sekretariatet for politikområde Fællesudg. forebyggende foranstaltninger Aktiviteter og materialer Forplejning Møder Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud Fællesudg. døgninst. for børn og unge Personale Løn, personale LP-modellen Personale Uddannelse, personale Aktiviteter og materialer Forplejning Møder

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere