Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune

2 Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der skal løses i den tværfaglige indsats. Der er tale om følgende 10 opgavetyper: De 10 opgavetyper: 1. Træning af sociale færdigheder Kan tilbydes i f.eks.: Væresteder Frivillige aktiviteter, fritidsaktiviteter, patientforeninger. Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt Virksomhedspraktik eventuelt i virksomhedscenter 2. Voksenstøtte efter Serviceloven I form af fx: Støtte-kontaktperson, bo-støtte, hverdagsmestring, m.v. Primært Servicelovens Mentor efter LAB I form af Mentorstøtte og social mentor efter Beskæftigelsesloven 4. Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Til behandling af fx Depression, smerter, stress, Angst, fobi, PTSD, lavt selvværd 5. Rusmiddelbehandling Til behandling af misbrug af Alkohol Stoffer Medicin 6. Livsstil Typisk gruppeforløb, der indeholder: Vejledning om kost og diæt Vægttab Rygestop Motion 7. Genoptræning og kronikertilbud. Tilbud med fokus på rehabilitering og træning - f.eks.: Fysioterapi, ergoterapi Kiropraktik KOL-, kræft- og hjerterehabilitering 1

3 8. Beskæftigelsesrettede tilbud Typisk tilbud efter LAB kap Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscenter Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt 9. Uddannelsesrettede aktiviteter Aktiviteter, der sigter mod uddannelse f.eks.: Vejledning, UU FVU-test Supplerende fag på VUC Snusepraktikker og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner 10. Familieterapeutisk indsats Samtaler, vejledning Familieterapi 2

4 Tilbud og aktiviteter listet efter opgavetyper Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder... 5 Tilbuddets navn: Beskyttet Beskæftigelse... 5 Tilbuddets navn: FSU Aktivitets- og samværstilbud... 6 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven... 7 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne Opgavetype 3: Mentor efter LAB...11 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne LAB 68 og Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende...12 Tilbuddets navn: Mindfulness Based Stress Reduction Tilbuddets navn: Kompetenceudvikling Bente Holm...13 Tilbuddets navn Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg...14 Opgavetype 5: Rusmiddelbehandling...15 Tilbuddets navn: Udredende forløb...15 Tilbuddets navn: Rusmiddelbehandling, unge...16 Tilbuddets navn: Ambulant alkoholbehandling...17 Tilbuddets navn: Ambulant stofbehandling...18 Tilbuddets navn: Motivationsforløb...19 Tilbuddets navn: Tilbagefaldsforebyggende gruppe...20 Tilbuddets navn: Familieorienteret alkoholbehandling...21 Tilbuddets navn: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse Tilbuddets navn: Pårørendetilbud...23 Opgavetype 6: Motion og livsstil...24 Tilbuddets navn: Rygestopkursus...24 Tilbuddets navn: Sundhedssamtaler...25 Tilbuddets navn: Gå-grupper...26 Tilbuddets navn: Lær at tackle kroniske smerter...27 Tilbuddets navn: Lær at tackle angst og depression...28 Tilbuddets navn: Sano Skælskør - træning...30 Tilbuddets navn: Næstved Rygcenter. Kørekort til Sund Ryg...31 Tilbuddets navn: Ergoterapeutisk bisted...32 Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud

5 Tilbuddets navn: Rehabiliteringstilbud: Lev bedre med KOL, type 2, diabetes og hjertesygdom...33 Tilbuddets navn: Kræftrehabilitering...34 Tilbuddets navn: Almen Genoptræning efter Sundhedslovens Tilbuddets navn: Quick Care...37 Tilbuddets navn: Hartmann...38 Tilbuddets navn: Contra...39 Tilbuddets navn Rehabiliteringscenter Dallund...40 Tilbuddets navn Sano - ophold...41 Opgavetype 8: Beskæftigelsesrettede tilbud...42 Tilbuddets navn: FSU...42 Tilbuddets navn: Et skridt på vejen...43 Tilbuddets navn: Café Paraplyen...44 Tilbuddets navn: IATA individuel afklaring i forhold til arbejdsmarkedet...45 Tilbuddets navn: Ontologen...46 Tilbuddets navn: Virksomhedspraktik...47 Tilbuddets navn: Løntilskud...48 Tilbuddets navn: 56-aftale ved sygdom...49 Tilbuddets navn: Reva Nord...50 Tilbuddets navn: Personlig assistance...51 Opgavetype 9: Uddannelsesrettede aktiviteter...53 Tilbuddets navn: STU...53 Tilbuddets navn: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)...54 Tilbuddets navn Visp...55 Tilbuddets navn FVU...56 Tilbuddets navn: VUC...57 Tilbuddets navn: Campus Haslev...58 Opgavetype 10: Familieterapeutisk indsats

6 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder Tilbuddets navn: Beskyttet Beskæftigelse Tilbud nr. 1 Alle borgere visiteres via sagsbehandler efter servicelovens 103. Beskyttet beskæftigelse er ansættelse på helt særlige og skånsomme vilkår: Man aflønnes efter indsats. I forbindelse med ansættelse udarbejdes en individuel plan for den personlige udvikling. Planen følges op med jævne mellemrum. Beskyttet beskæftigelse har en væsentlig betydning i forhold til at skabe en stabil hverdag, med arbejde som udgangspunkt. Man bliver en fast del af et arbejdsfællesskab og det har således også en betydning om kommer eller ikke kommer. Beskyttet beskæftigelse adskiller sig på den måde fra typiske aktiveringsforløb jf. LAB-loven ved ikke at være underlagt samme tidspres og ved at man samtidig aflønnes for sin indsats. Det er i den forbindelse muligt at koble beskyttet beskæftigelse med forløb efter LAB 32, stk 1 nr. 2. Mennesker med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Kan både være faglige, personlige og sociale mål. Mål fastsættes i en konkret og individuelt handle- /forløbsplan Faxe Sociale Udviklingscenter intern virksomhed/institution under center for Social og Beskæftigelse [Angivelse af, hvilket sektorområde, der afholder udgifterne ved brug af tilbuddet er det på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet etc.] Lov om social service 103 [Angivelse af om tilbuddet er et holdtilbud eller et individuelt tilbud sæt kryds ] Individuelt eller ift. hold/pladser? [Øvrige bemærkninger af relevans ang. tilbuddets karakter] Umiddelbart ingen begrænsning dog kan der forekomme mangel på pladser i et konkret tilbud i FSU. Det er ikke muligt at angive et eksakt antal pladser, hverken overordnet eller i den enkelte enhed. Det er en konkret vurdering i forhold til sammensætningen af personer, samt de individuelle behov op til 35 timer Der kan ikke umiddelbart fastsættes varighed 5

7 Tilbuddets navn: FSU Aktivitets- og samværstilbud Tilbud nr. 2 Aktivitets- og samværstilbud er mere kreativt og oplevelses- og fællesskabsorienteret. I forbindelse med aktiviteter lægges der særlig vægt på fællesskaber med plads til individer, men fællesskabet og mulighederne for at begå sig i fællesskabet er af afgørende betydning. Det er ikke muligt at beskrive aktivitets- og samværstilbuddene mere indgående på nuværende tidspunkt. Det starter først op 1. april. Lige som ved de øvrige målgrupper og tilbud i FSU er der mulighed for at koble aktivitets og samværstilbud med andre dele af FSU både på beskæftigelsesområdet og undervisningsområdet. Primært mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Fastsættes i en individuel plan vil ofte hænge sammen med opholds- eller handleplan. Faxe Sociale Udviklingscenter intern virksomhed/institution under center for Social og Beskæftigelse Lov om Social Service 104 Individuelt eller ift. hold/pladser? Umiddelbart ingen begrænsning dog kan der forekomme mangel på pladser i et konkret tilbud i FSU. Det er ikke muligt at angive et eksakt antal pladser, hverken overordnet eller i den enkelte enhed. Det er en konkret vurdering i forhold til sammensætningen af personer, samt de individuelle behov ikke fastsat endnu (forventeligt op til 35 timer, måske mindre) Der kan ikke umiddelbart fastsættes varighed 6

8 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL 85 Tilbud nr støtte efter Serviceloven Alle borgere visiteres via sagsbehandler via timefastsatte bevillinger Indhold af tilbuddet er hjælp, omsorg eller støtte samt optræning i eget hjem. Hjælp til udvikling af færdigheder i forhold til at beholde og mestre egen bolig og skabelse af socialt netværk Det er Bostøtte i forhold til at varetage de almindelige dagligdags funktioner, som blandt andet betaling af regninger, indkøb og rengøring. Støtten kan være fungerende som den jævnlige kontakt som sikrer, at der kan tages hånd om psykiske problemer der udvikler sig i negativ retning, og/eller hvis der opstår sociale problemer, som kræver særlig indsats. Der er både fokus på at støtten foregår individuelt samt gruppebaseret alt efter hvilke behov som skal udvikles under støtten. Værestederne under Mentorerne er omdrejningspunkter for den gruppebaseret udvikling og indeholder følgende: Socialt samvær/netværksdannelse (diverse aktiviteter inde/ude) Træning i dagligdagsfunktioner (indkøb, madlavning, oprydning) Samvær/selvværdsgrupper Ungegrupper Pigegrupper Fokus på motion (badminton, cykling) Udsatte borgere i egen bolig samt familier Sindslidende (social psykiatriske problemstillinger), særlige sociale problemstillinger, misbrugsproblematikker, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Problemstillinger: ADHD, ODC Angst, depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, social isolation, Fastsættes i en individuel plan fra myndighed Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om social service 85 Individuelt eller ift. hold/pladser? 7

9 Der er ikke begrænsning på antal af pladser bevillingerne er timesat af Myndighed og varierer ud fra borgerens behov for støtte : fra 2-37 timer pr uge 8

10 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL 97 Tilbud nr. 4 Ledsageordningen er udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen år Ud fra individuel plan Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om social service 97 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: foreløbig ingen begrænsning 15 9

11 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne 52 Tilbud nr. 5 Støtte til familier i forhold til Serviceloven 52 Gives ofte efter en 50 undersøgelse og kan indeholde støtte til hele familien, forældre eller barnet. Støtten kan være startet via 85 Udsatte familier Mål ifølge plan samt ud fra 50 undersøgelsen Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Serviceloven 52 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Foreløbig 50 Fra 2 og op Har ikke haft nok til et gennemsnit 10

12 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne LAB 68 og Tilbud nr. 6 Mentor i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse Forløb bestilles via Jobcenter Mentorstøtte i forhold til Udsattes mulighed for at komme tættere på arbejdsmarked (aktivitetsparathed). Mentorstøtte til at understøtte unge op til 30 år i at blive klar/starte/gennemfører uddannelse. Mentorstøtte i forhold til afklaring igennem ressurceforløb. I forhold til Udsatte kan problemstillingerne under SEL 85 også være gældende og der er mulighed for at benytte samme socialpædagogiske ekspertise men med et beskæftigelsesrettet fokus. Der kan være fokus på at støtten foregår individuelt eller gruppebaseret alt efter hvilke behov som skal udvikles. Værestederne under Mentorerne kan bruges som omdrejningspunkter for den gruppebaseret udvikling og indeholder følgende: Socialt samvær/netværksdannelse (diverse aktiviteter inde/ude) Træning i dagligdagsfunktioner (indkøb, madlavning, oprydning) Samvær/selvværdsgrupper Ungegrupper Pigegrupper Fokus på motion (badminton, cykling) Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidering, sygedagpenge, fleks, skånejob, handicappede på ledighedsydelse, ressourceforløb Omkring Udsatte bruges progressionsredskaber som er afpasset myndighedes redskaber (redskaber som springer ud af outcomestar) Omkring unge bruges progressionskort som er i overensstemmelse med myndighedens eget redskab i beskæftigelsesindikatorprojekt BIP Ressourceforløb er koordinerende sagsbehandler definerende for behovet for dokumentation i samarbejde med mentorerne Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om aktiv beskæftigelse Individuelt eller ift. hold/pladser? 11

13 Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Tilbuddets navn: Mindfulness Based Stress Reduction. Tilbud nr. 7 Der er tale om et af de mest gennemtestede og forskningsmæssigt validererede programmer indenfor mindfulness i en behandlingsmæssig kontekst. Der skabes et solidt fundament, hvorfra enhver form for stress og ubalance kan imødegås. Målet er at udvikle stabilitet i sindet og kroppen, samt give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger i stressmønstre. Borgerer med stress- borgere med behov for redskaber til afspænding m.m udbytte Indre ro såvel kropsligt som mentalt Nærvær og tilstedeværelse i nuet i relationen Opmærksomhed, fokus og koncentration Styr på tanker og indre dialoger Åbenhed og venlighed Stresstolerance Selvindsigt Kompetencekonsulent Bente Holm 68- ressourceforløb - Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 8 Du skal være indstillet på at træne 40 minutter om dagen under hele forløbet. Kurset afholdes på tirsdage fra til over en periode på 8 uger

14 Tilbuddets navn: Kompetenceudvikling Bente Holm Tilbud nr. 8 Psykoterapi Stresshåndtering via Mindfulness Borgerer der i et forløb har brug for nye meningsfulde, kreative handlemuligheder i hverdagen. + personer der skal have hjælp til at finde deubevidste muligheder Afklaring Redskab til at arbejde de de personlige problemstillinger Bente Holm Sommervej 3 DK-4654 Faxe Ladeplads Mobil Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 13

15 Tilbuddets navn Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg Tilbud nr. 9 Klinik for Traumatiserede Flygtninge tilbyder behandling til voksne traumatiserede flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, som har alvorlige psykiske problemer, som følge af, at have været udsat for, i hjemlandet, en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold, der yderligere kan have medført tab af nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), er en alvorlig belastningsreaktion, som bliver udløst af traumer. Erindringen om et voldsomt traume kan dukke op som flashbacks uden nogen åbenlys anledning. Mennesker med PTSD reagerer både fysisk og psykisk på traumerne, og de er ofte meget plaget af flashbacks. Tidligere mente man, at den mest effektive behandling var at tale om oplevelserne, men i dag viser forskningen, at behandlingen af PTSD og traumer er langt mere kompliceret og består af flere forskellige komponenter. Klinik for Traumatiserede Flygtninge modtager patienter fra hele Region Sjælland. Efter en individuel vurdering tilpasses behandlingen den enkelte patients særlige problemstillinger. Der udarbejdes en behandlingsplan, der tilsigter en bedring af patientens psykiske, fysiske og sociale funktioner, idet der arbejdes med en reduktion i de psykiske og fysiske symptomer samt et forbedret socialt funktionsniveau. Behandlingen består af psykoedukation, herunder eventuel individuel psykoterapi, musikterapi, akupunktur, psykosociale samtaler, kropsbehandling og/eller medicinsk behandling. Afdeling for Specialfunktioner Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg Færgegaardsvej Vordingborg Tlf Henvises via egen læge Individuelt eller ift. hold/pladser? 14

16 Opgavetype 5: Rusmiddelbehandling Tilbuddets navn: Udredende forløb Tilbud nr. 10 Struktureret interview som skal afdække fysisk og psykisk helbred, sociale situation, generelle baggrund, rusmiddelhistorik og evt. kriminalitet. Der anvendes Addiction Severity Index (ASI). Udredningsforløbet består af 1-5 samtaler, herunder 1 samtale med Rusmiddelcentrets læge. Herefter udarbejdes der en handleplan. Der registreres i Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) og i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Alkohol: Enhver borger der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling for alkoholproblemer. Stof og medicin: Borgere fra Faxe og Stevns kommuner der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling for rusmiddelproblemer. At få afdækket alkohol-/rusmiddelproblemets karakter og omfang, samt at få klarhed over hvilket behandlingstilbud borgeren kan tilbydes. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 141 Sundhedsloven 142 (Lægelig behandling for stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? 2 Op til 5 samtaler/14 dage: 4 samtaler á 1 times varighed med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver eller pædagog) 1 samtale á 1 times varighed med en lægekonsulent (læge) Borgeren skal være motiveret for at få afdækket sit forbrug af rusmidler. Et udredningsforløb kan kombineres med et motivationsforløb. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 15

17 Tilbuddets navn: Rusmiddelbehandling, unge Tilbud nr. 11 Behandling og rådgivning til unge med rusmiddelproblemer, både hash og andre stoffer og alkohol. Der er også tilbud om råd og vejledning til forældre og andre pårørende. Selve behandlingen består af samtaler efter forudgående udredning; Motivationssamtaler som handler om, at give den unge lyst til at ændre på sin situation, og tro på at det kan lykkes. Samtale med Rusmiddelcentrets lægekonsulent. Behandlingssamtaler som skal hjælpe den unge til at se konsekvenser af misbrug, og give den unge redskaber til at nå sit mål. Tilbagefaldsforebyggende samtaler til unge, som er kommet ud af misbruget. Netværksmøder og statusmøder med forældre og samarbejdspartnere. Nada akupunktur, som er abstinensdæmpende og trangdæmpende (dæmper lysten til at indtage stoffer) Urinprøvekontrol Tilbuddet er rettet mod unge og pårørende bosat i Faxekommune som har, eller har haft et problematisk forhold til rusmidler, samt mod unge som er i risiko for at få disse problemer. Der er tale om såvel unge med et erkendt misbrug, som unge der ikke selv mener, at have problemer med indtag af stoffer. At mindske eller stoppe forbrug af diverse rusmidler. Rusmiddelcentret Lov om social service 101, samt Sundhedslovens 142 (lov om lægelig behandling af stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? samtaler med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver/pædagog) Lægesamtaler, skønnet forbrug pr måned 2 samtaler á 1 times varighed. Et halvt år, med mulighed for forlængelse 16

18 Tilbuddets navn: Ambulant alkoholbehandling Tilbud nr. 12 Struktureret samtaleforløb med fokus på bl.a. forandringsprocessen, konsekvenserne af alkoholforbruget, forholdet til de nære relationer, stopmetoder og tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne er individuelle og tilrettelægges ud fra borgerens behov. Pårørende inddrages i behandlingen efter behov. Samtalerne kan suppleres med medicinsk behandling (fx antabus, trangdæmpende medicin, lettere abstinensbehandling) samt NADA øreakupunktur. Borgere med primært alkoholproblemer. Formålet er at skabe grundlag for forandring, der kan styrke borgerens livskvalitet og mestringsevne ved at blive alkoholfri/drikke kontrolleret og undgå tilbagefald. Rusmiddelcentret Sundhedsloven 141 Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) pr. uge Lægesamtaler á 1 times varighed, skønent forbrug pr. måned 1 time Samtaler med social- og sundhedsfaglig medarbejder: skønnet 2 timer pr. måned. ½ år med mulighed for forlængelse. Ambulant behandling kræver at borgeren har erkendt sit alkoholproblem og ønsker at reducere eller stoppe forbruget. Tilbuddet kræver en forudgående udredning. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 17

19 Tilbuddets navn: Ambulant stofbehandling Tilbud nr. 13 Struktureret samtaleforløb med fokus på bl.a. forandringsprocessen, konsekvenserne af rusmiddelforbruget, forholdet til de nære relationer, stopmetoder og tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne er individuelle og tilrettelægges ud fra borgerens behov. Pårørende inddrages i behandlingen efter behov. Samtalerne kan suppleres med medicinsk behandling samt NADA øreakupunktur. Borgere med rusmiddelproblemer. Formålet er at skabe grundlag for forandring, der kan styrke borgerens livskvalitet og mestringsevne ved at blive rusmiddelfri (?) og undgå tilbagefald. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 142 (Lægelig behandling for stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver/pædagog) Samtaler med lægekonsulent, skønnet forbrug: 2 samtaler á 1 times varighed pr. måned. Samtaler med social & sundhedsfaglig medarbejder: 2 samtaler á 1 times varighed pr. måned. ½ år med mulighed for forlængelse. Ambulant behandling kræver at borgeren har erkendt sit rusmiddelproblem og ønsker at reducere eller stoppe forbruget. Tilbuddet kræver en forudgående udredning. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 18

20 Tilbuddets navn: Motivationsforløb Tilbud nr. 14 Samtaler med en alkohol- eller rusmiddelkonsulent med det formål at afdække borgerens motivation og ambivalens, samt afklare fordele og ulemper ved at fortsætte nuværende adfærd. Brug af terapeutiske redskaber, primært Den Motiverende Samtale (MI) og stof- og psykoedukation. Borgere som har behov for afklaring af deres motivation i forhold til erkendelse af alkohol- /rusmiddelproblemets omfang og til at indgå i behandling. Formålet er at afdække borgerens motivation til at indgå i et behandlingsforløb eller at komme videre i et igangværende behandlingsforløb. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 141 Individuelt eller ift. hold/pladser? 1-2 samtaler pr uge med en alkoholkonsulent (scialrådgiver/pædagog) 1-2 mdr. Forudsætter ikke nødvendigvis forudgående motivation til behandling. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 19

21 Tilbuddets navn: Tilbagefaldsforebyggende gruppe Tilbud nr. 15 Oplæg og efterfølgende gruppesamtale om emner som fx Hvad er et tilbagefald, Viden om tilbagefaldets faser, Selvbedraget, Risikoadfærd og faldgruber, Strategier mod tilbagefald, Personlig bundlinje. Der arbejdes desuden med skriftlige opgaver omkring tilbagefaldsforebyggelse. Klienter der har været ædru/clean i en betydelig periode. Formålet er at styrke borgerens personlige redskabsudvikling gennem gruppediskussioner. Derudover er målet at sætte borgeren i stand til at genkende tilbagefalds adfærd, genkende og udfordre selvbedrag og at blive i stand til at udvikle egne redskaber mod tilbagefald. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 12 2 timer hver 14. dag. Undervisningen varetages af en rusmiddelkonsulent (pædagog/socialrådgiver) 26 uger 20

22 Tilbuddets navn: Familieorienteret alkoholbehandling Tilbud nr. 16 Forløbet består af familiesamtaler, børnesamtaler, parsamtaler og kan kombineres med alkoholbehandling til den/de, der drikker for meget. I nogle af samtalerne deltager både en alkoholkonsulent og en familiekonsulent. Forløbet tilrettelægges efter familiens behov og børnenes alder. Familier med børn under 18 år hvor en eller begge forældre drikker. Formålet er at give familien råd, støtte og viden om alkoholens betydning for samspillet i familien, at øge de voksnes viden om, hvordan børnene har det og hvordan de kan støttes, at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner og derigennem øge familiens livskvalitet og trivsel. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? 1-1½ samtaler med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) Herudover 5 samtaler med Familierådgiver (socialrådgiver fra Familie & PPR-Enheden) Op til 10 samtaler Det er ikke en betingelse at den der drikker, skal være i behandling. Tilbuddet kræver ikke henvisning. 21

23 Tilbuddets navn: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse. Tilbud nr. 17 Mindfulness er en måde at være opmærksom på, med fortsæt, i det nuværende øjeblik og ikke vurderende og dømmende. Formålet med gruppeforløbet er at øge deltagerens opmærksomhed på triggere og trang, at udfordre autopiloten og den vanemæssige adfærd for at undgå tilbagefald. Mindfulness læres gennem guidede meditationer og de erfaringer deltagerne får gennem øvelserne. Der arbejdes med forskellige temaer i 8 ugers forløbet og der arbejdes både med tanker, følelser og kropssansninger. Alle borgere som er indskrevet i Rusmiddelcentret. Mere opmærksomhed, øget rummelighed og accept overfor tanker, følelser og fornemmelser således at der opnås en større valgfrihed og evne til at håndtere risikosituationer. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: ½ time. Undervisningen varetages af en alkoholkonsulent (socialrådgiver) 8 uger 22

24 Tilbuddets navn: Pårørendetilbud Tilbud nr. 18 Rådgivende samtaler med fokus på, hvordan man som pårørende kan passe på sig selv, sætte grænser og samtidig være med til at støtte og motivere til forandring. Derudover giver det mulighed for at få sat ord på, hvad det betyder at være tæt på en der bruger rusmidler, hvad man i den situation kan have indflydelse på og hvad man evt. kan forandre hos sig selv. Borgere som har en personlig tilknytning til et menneske med overforbrug af rusmidler. At få overblik over sin situation og sine handlemuligheder og bryde uhensigtsmæssige mønstre. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) Op til 5 samtaler Det er ikke en betingelse at den der bruger rusmidler, er i behandling. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 23

25 Opgavetype 6: Motion og livsstil Tilbuddets navn: Rygestopkursus Tilbud nr. 19 Borgeren får redskaber til at komme igennem et rygestopforløb. Det kan foregå i gruppe eller individuelt evt. med deltagelse af en pårørende eller mentor. Kurset bruges til at styrke borgerens motivation mod et rygestop. Emner tilpasses borgerens behov, men kan omhandle: afhængighed, risiko/tilbagefald, vægtstigning, rygestopmedicin, afledning og fastholdelse efter rygestoppet. Rygestopkurset varetages af en professionel rygestoprådgiver Tilbuddet retter sig mod borgere der ønsker støtte til et rygestop. Man skal ikke være stoppet når man starter rygestopkursus, men have besluttet at man vil holde op med at ryge. Individuelle vejledninger er primært for borgere der ikke kan indgå på et hold. At borgeren bliver røgfri. Center for Sundhed og Pleje Center for Sundhed og Pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 10 pladser pr. hold, nye hold oprettes efter behov. (ca. 4-5 hold pr. år) 2 timer pr. uge Hvert hold består af 5 mødegange, fordelt over 6 uger 1-2 (borgere og evt. pårørende), individuel vejledning tilbydes til borgere, der ikke kan indgå på hold. 2 timer, fordelt over 6 uger 6 uger pr. deltager Kurset afholdes forskellige steder i kommunen. Borgeren skal selv sørge for transport. 24

26 Tilbuddets navn: Sundhedssamtaler Tilbud nr. 20 Samtalerne tager udgangspunkt i borgerens hverdag og de vaner, som borgeren er motiveret for/ ønsker at arbejde med. Borgeren har mulighed for at få 2-3 individuelle samtaler. Eksempler på emner er: Hvordan kommer jeg i gang med motion Hvordan får jeg skåret ned på mængden af aftensmad Hvordan slipper jeg af med min kage/sukkertrang? Samtalerne varetages af en sundhedskonsulent, der er uddannet indenfor kostområdet. Sundhedssamtaler er for borgere over 18 år, der: Vejer for meget (BMI over 30) Har diabetes 2 Har forhøjet kolesterol eller Har forhøjet blodtryk Derudover skal borgerne: Være indstillet på selv at arbejde aktivt med at ændre vaner At borgeren ændrer mad- og /eller motionsvaner. Samt for de, der vejer for meget arbejder hen imod et begyndende vægttab. Center for Sundhed og Pleje Center for Sundhed og Pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? 12 borgere pr. kvartal (samt evt. 1 pårørende pr. borger) 6 timer (3 samtaler pr. dag á 1½ time, og derudover tid til mødebooking, forberedelse og journalisering) 3 mødegange med ca. 1 måneds mellemrum pr. borger Samtalerne foregår på Faxe Sundhedscenter. Borgeren skal selv sørge for transport. 25

27 Tilbuddets navn: Gå-grupper Tilbud nr. 21 Tilbuddet henvender sig til alle, der gerne vil ud at gå sammen med andre. Deltagere skal kunne gå rask til på let ujævnt underlag såsom grusstier. I øjeblikket er der tilbud om ture i Dalby, Haslev og Faxe Ladeplads, og for hver gå-gruppe er der en eller flere frivillige kontaktpersoner, som tager imod nye deltagere. Længden af turene varierer mellem de forskellige gå-grupper, men er typisk et sted mellem 2-6 km. Borgere, som har brug for at få rørt sig og har lyst til at gå sammen med andre. Alle med normal gangfunktion kan være med. Målet er at gøre flere borgere fysisk aktive i deres nærmiljø og gerne sammen med andre. Center for sundhed og pleje. Center for sundhed og pleje. Individuelt eller ift. hold/pladser? For information om ruter og starttidspunkt se mere på eller på Facebook: gå-grupper i Faxe kommune Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Ubegrænset antal pladser, kræver ingen tilmelding. Turene foregår på en fast ugedag og på et fast tidspunkt. 1-2 timer 26

28 Tilbuddets navn: Lær at tackle kroniske smerter Tilbud nr. 22 Kurset varetages af 2 frivillige certificerede instruktører, som har kendskab til at have kroniske smerter. Arbejdsformen på kurset veksler mellem oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser og individuelt arbejde. Der er tavshedspligt. På kurset arbejdes der blandt andet med følgende emner: Pacing balancen mellem aktivitet og hvile Muskelafspænding Tankens kraft Bedre kommunikation Let fysisk aktivitet Håndtering af træthed Problemløsning Alle voksne der har haft kroniske smerter i mere end 3-6 måneder. Borgeren skal være over 18 år for at deltage. Pårørende kan også deltage. Forud for kurserne afholdes informationsmøde, hvor interesserede kan tilmelde sig. Formålet med kurset er at give inspiration til, hvordan borgere kan leve et godt liv, trods kroniske smerter. Målet er at borgeren får en bedre hverdag med større livskvalitet. Center for sundhed og pleje Center for sundhed og pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Bogen lær at tackle kroniske smerter skal købes af den enkelte kursist (ca.kr 170) Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 16 pladser udbydes 1-2 x pr. år 2½ timer pr. uge 6 uger Kurset afholdes 2 gange om året, forskellige steder i kommunen. Borgeren skal selv sørge for transport. 27

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe

Kræft i gang med hverdagen. Sådan kan kommunen hjælpe Kræft i gang med hverdagen Sådan kan kommunen hjælpe Indledning Tekst og redaktion: Social- og Sundhedsafdelingen Køge Kommune Foto: Leah Kristensen Layout/opsætning: Andersson og Jantzen / aogj.dk 12890

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere