Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune

2 Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der skal løses i den tværfaglige indsats. Der er tale om følgende 10 opgavetyper: De 10 opgavetyper: 1. Træning af sociale færdigheder Kan tilbydes i f.eks.: Væresteder Frivillige aktiviteter, fritidsaktiviteter, patientforeninger. Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt Virksomhedspraktik eventuelt i virksomhedscenter 2. Voksenstøtte efter Serviceloven I form af fx: Støtte-kontaktperson, bo-støtte, hverdagsmestring, m.v. Primært Servicelovens Mentor efter LAB I form af Mentorstøtte og social mentor efter Beskæftigelsesloven 4. Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Til behandling af fx Depression, smerter, stress, Angst, fobi, PTSD, lavt selvværd 5. Rusmiddelbehandling Til behandling af misbrug af Alkohol Stoffer Medicin 6. Livsstil Typisk gruppeforløb, der indeholder: Vejledning om kost og diæt Vægttab Rygestop Motion 7. Genoptræning og kronikertilbud. Tilbud med fokus på rehabilitering og træning - f.eks.: Fysioterapi, ergoterapi Kiropraktik KOL-, kræft- og hjerterehabilitering 1

3 8. Beskæftigelsesrettede tilbud Typisk tilbud efter LAB kap Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscenter Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt 9. Uddannelsesrettede aktiviteter Aktiviteter, der sigter mod uddannelse f.eks.: Vejledning, UU FVU-test Supplerende fag på VUC Snusepraktikker og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner 10. Familieterapeutisk indsats Samtaler, vejledning Familieterapi 2

4 Tilbud og aktiviteter listet efter opgavetyper Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder... 5 Tilbuddets navn: Beskyttet Beskæftigelse... 5 Tilbuddets navn: FSU Aktivitets- og samværstilbud... 6 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven... 7 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne Opgavetype 3: Mentor efter LAB...11 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne LAB 68 og Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende...12 Tilbuddets navn: Mindfulness Based Stress Reduction Tilbuddets navn: Kompetenceudvikling Bente Holm...13 Tilbuddets navn Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg...14 Opgavetype 5: Rusmiddelbehandling...15 Tilbuddets navn: Udredende forløb...15 Tilbuddets navn: Rusmiddelbehandling, unge...16 Tilbuddets navn: Ambulant alkoholbehandling...17 Tilbuddets navn: Ambulant stofbehandling...18 Tilbuddets navn: Motivationsforløb...19 Tilbuddets navn: Tilbagefaldsforebyggende gruppe...20 Tilbuddets navn: Familieorienteret alkoholbehandling...21 Tilbuddets navn: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse Tilbuddets navn: Pårørendetilbud...23 Opgavetype 6: Motion og livsstil...24 Tilbuddets navn: Rygestopkursus...24 Tilbuddets navn: Sundhedssamtaler...25 Tilbuddets navn: Gå-grupper...26 Tilbuddets navn: Lær at tackle kroniske smerter...27 Tilbuddets navn: Lær at tackle angst og depression...28 Tilbuddets navn: Sano Skælskør - træning...30 Tilbuddets navn: Næstved Rygcenter. Kørekort til Sund Ryg...31 Tilbuddets navn: Ergoterapeutisk bisted...32 Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud

5 Tilbuddets navn: Rehabiliteringstilbud: Lev bedre med KOL, type 2, diabetes og hjertesygdom...33 Tilbuddets navn: Kræftrehabilitering...34 Tilbuddets navn: Almen Genoptræning efter Sundhedslovens Tilbuddets navn: Quick Care...37 Tilbuddets navn: Hartmann...38 Tilbuddets navn: Contra...39 Tilbuddets navn Rehabiliteringscenter Dallund...40 Tilbuddets navn Sano - ophold...41 Opgavetype 8: Beskæftigelsesrettede tilbud...42 Tilbuddets navn: FSU...42 Tilbuddets navn: Et skridt på vejen...43 Tilbuddets navn: Café Paraplyen...44 Tilbuddets navn: IATA individuel afklaring i forhold til arbejdsmarkedet...45 Tilbuddets navn: Ontologen...46 Tilbuddets navn: Virksomhedspraktik...47 Tilbuddets navn: Løntilskud...48 Tilbuddets navn: 56-aftale ved sygdom...49 Tilbuddets navn: Reva Nord...50 Tilbuddets navn: Personlig assistance...51 Opgavetype 9: Uddannelsesrettede aktiviteter...53 Tilbuddets navn: STU...53 Tilbuddets navn: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)...54 Tilbuddets navn Visp...55 Tilbuddets navn FVU...56 Tilbuddets navn: VUC...57 Tilbuddets navn: Campus Haslev...58 Opgavetype 10: Familieterapeutisk indsats

6 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder Tilbuddets navn: Beskyttet Beskæftigelse Tilbud nr. 1 Alle borgere visiteres via sagsbehandler efter servicelovens 103. Beskyttet beskæftigelse er ansættelse på helt særlige og skånsomme vilkår: Man aflønnes efter indsats. I forbindelse med ansættelse udarbejdes en individuel plan for den personlige udvikling. Planen følges op med jævne mellemrum. Beskyttet beskæftigelse har en væsentlig betydning i forhold til at skabe en stabil hverdag, med arbejde som udgangspunkt. Man bliver en fast del af et arbejdsfællesskab og det har således også en betydning om kommer eller ikke kommer. Beskyttet beskæftigelse adskiller sig på den måde fra typiske aktiveringsforløb jf. LAB-loven ved ikke at være underlagt samme tidspres og ved at man samtidig aflønnes for sin indsats. Det er i den forbindelse muligt at koble beskyttet beskæftigelse med forløb efter LAB 32, stk 1 nr. 2. Mennesker med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Kan både være faglige, personlige og sociale mål. Mål fastsættes i en konkret og individuelt handle- /forløbsplan Faxe Sociale Udviklingscenter intern virksomhed/institution under center for Social og Beskæftigelse [Angivelse af, hvilket sektorområde, der afholder udgifterne ved brug af tilbuddet er det på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet etc.] Lov om social service 103 [Angivelse af om tilbuddet er et holdtilbud eller et individuelt tilbud sæt kryds ] Individuelt eller ift. hold/pladser? [Øvrige bemærkninger af relevans ang. tilbuddets karakter] Umiddelbart ingen begrænsning dog kan der forekomme mangel på pladser i et konkret tilbud i FSU. Det er ikke muligt at angive et eksakt antal pladser, hverken overordnet eller i den enkelte enhed. Det er en konkret vurdering i forhold til sammensætningen af personer, samt de individuelle behov op til 35 timer Der kan ikke umiddelbart fastsættes varighed 5

7 Tilbuddets navn: FSU Aktivitets- og samværstilbud Tilbud nr. 2 Aktivitets- og samværstilbud er mere kreativt og oplevelses- og fællesskabsorienteret. I forbindelse med aktiviteter lægges der særlig vægt på fællesskaber med plads til individer, men fællesskabet og mulighederne for at begå sig i fællesskabet er af afgørende betydning. Det er ikke muligt at beskrive aktivitets- og samværstilbuddene mere indgående på nuværende tidspunkt. Det starter først op 1. april. Lige som ved de øvrige målgrupper og tilbud i FSU er der mulighed for at koble aktivitets og samværstilbud med andre dele af FSU både på beskæftigelsesområdet og undervisningsområdet. Primært mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Fastsættes i en individuel plan vil ofte hænge sammen med opholds- eller handleplan. Faxe Sociale Udviklingscenter intern virksomhed/institution under center for Social og Beskæftigelse Lov om Social Service 104 Individuelt eller ift. hold/pladser? Umiddelbart ingen begrænsning dog kan der forekomme mangel på pladser i et konkret tilbud i FSU. Det er ikke muligt at angive et eksakt antal pladser, hverken overordnet eller i den enkelte enhed. Det er en konkret vurdering i forhold til sammensætningen af personer, samt de individuelle behov ikke fastsat endnu (forventeligt op til 35 timer, måske mindre) Der kan ikke umiddelbart fastsættes varighed 6

8 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL 85 Tilbud nr støtte efter Serviceloven Alle borgere visiteres via sagsbehandler via timefastsatte bevillinger Indhold af tilbuddet er hjælp, omsorg eller støtte samt optræning i eget hjem. Hjælp til udvikling af færdigheder i forhold til at beholde og mestre egen bolig og skabelse af socialt netværk Det er Bostøtte i forhold til at varetage de almindelige dagligdags funktioner, som blandt andet betaling af regninger, indkøb og rengøring. Støtten kan være fungerende som den jævnlige kontakt som sikrer, at der kan tages hånd om psykiske problemer der udvikler sig i negativ retning, og/eller hvis der opstår sociale problemer, som kræver særlig indsats. Der er både fokus på at støtten foregår individuelt samt gruppebaseret alt efter hvilke behov som skal udvikles under støtten. Værestederne under Mentorerne er omdrejningspunkter for den gruppebaseret udvikling og indeholder følgende: Socialt samvær/netværksdannelse (diverse aktiviteter inde/ude) Træning i dagligdagsfunktioner (indkøb, madlavning, oprydning) Samvær/selvværdsgrupper Ungegrupper Pigegrupper Fokus på motion (badminton, cykling) Udsatte borgere i egen bolig samt familier Sindslidende (social psykiatriske problemstillinger), særlige sociale problemstillinger, misbrugsproblematikker, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Problemstillinger: ADHD, ODC Angst, depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, social isolation, Fastsættes i en individuel plan fra myndighed Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om social service 85 Individuelt eller ift. hold/pladser? 7

9 Der er ikke begrænsning på antal af pladser bevillingerne er timesat af Myndighed og varierer ud fra borgerens behov for støtte : fra 2-37 timer pr uge 8

10 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL 97 Tilbud nr. 4 Ledsageordningen er udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen år Ud fra individuel plan Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om social service 97 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: foreløbig ingen begrænsning 15 9

11 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne 52 Tilbud nr. 5 Støtte til familier i forhold til Serviceloven 52 Gives ofte efter en 50 undersøgelse og kan indeholde støtte til hele familien, forældre eller barnet. Støtten kan være startet via 85 Udsatte familier Mål ifølge plan samt ud fra 50 undersøgelsen Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Serviceloven 52 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Foreløbig 50 Fra 2 og op Har ikke haft nok til et gennemsnit 10

12 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne LAB 68 og Tilbud nr. 6 Mentor i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse Forløb bestilles via Jobcenter Mentorstøtte i forhold til Udsattes mulighed for at komme tættere på arbejdsmarked (aktivitetsparathed). Mentorstøtte til at understøtte unge op til 30 år i at blive klar/starte/gennemfører uddannelse. Mentorstøtte i forhold til afklaring igennem ressurceforløb. I forhold til Udsatte kan problemstillingerne under SEL 85 også være gældende og der er mulighed for at benytte samme socialpædagogiske ekspertise men med et beskæftigelsesrettet fokus. Der kan være fokus på at støtten foregår individuelt eller gruppebaseret alt efter hvilke behov som skal udvikles. Værestederne under Mentorerne kan bruges som omdrejningspunkter for den gruppebaseret udvikling og indeholder følgende: Socialt samvær/netværksdannelse (diverse aktiviteter inde/ude) Træning i dagligdagsfunktioner (indkøb, madlavning, oprydning) Samvær/selvværdsgrupper Ungegrupper Pigegrupper Fokus på motion (badminton, cykling) Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidering, sygedagpenge, fleks, skånejob, handicappede på ledighedsydelse, ressourceforløb Omkring Udsatte bruges progressionsredskaber som er afpasset myndighedes redskaber (redskaber som springer ud af outcomestar) Omkring unge bruges progressionskort som er i overensstemmelse med myndighedens eget redskab i beskæftigelsesindikatorprojekt BIP Ressourceforløb er koordinerende sagsbehandler definerende for behovet for dokumentation i samarbejde med mentorerne Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om aktiv beskæftigelse Individuelt eller ift. hold/pladser? 11

13 Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Tilbuddets navn: Mindfulness Based Stress Reduction. Tilbud nr. 7 Der er tale om et af de mest gennemtestede og forskningsmæssigt validererede programmer indenfor mindfulness i en behandlingsmæssig kontekst. Der skabes et solidt fundament, hvorfra enhver form for stress og ubalance kan imødegås. Målet er at udvikle stabilitet i sindet og kroppen, samt give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger i stressmønstre. Borgerer med stress- borgere med behov for redskaber til afspænding m.m udbytte Indre ro såvel kropsligt som mentalt Nærvær og tilstedeværelse i nuet i relationen Opmærksomhed, fokus og koncentration Styr på tanker og indre dialoger Åbenhed og venlighed Stresstolerance Selvindsigt Kompetencekonsulent Bente Holm 68- ressourceforløb - Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 8 Du skal være indstillet på at træne 40 minutter om dagen under hele forløbet. Kurset afholdes på tirsdage fra til over en periode på 8 uger

14 Tilbuddets navn: Kompetenceudvikling Bente Holm Tilbud nr. 8 Psykoterapi Stresshåndtering via Mindfulness Borgerer der i et forløb har brug for nye meningsfulde, kreative handlemuligheder i hverdagen. + personer der skal have hjælp til at finde deubevidste muligheder Afklaring Redskab til at arbejde de de personlige problemstillinger Bente Holm Sommervej 3 DK-4654 Faxe Ladeplads Mobil Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 13

15 Tilbuddets navn Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg Tilbud nr. 9 Klinik for Traumatiserede Flygtninge tilbyder behandling til voksne traumatiserede flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, som har alvorlige psykiske problemer, som følge af, at have været udsat for, i hjemlandet, en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold, der yderligere kan have medført tab af nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), er en alvorlig belastningsreaktion, som bliver udløst af traumer. Erindringen om et voldsomt traume kan dukke op som flashbacks uden nogen åbenlys anledning. Mennesker med PTSD reagerer både fysisk og psykisk på traumerne, og de er ofte meget plaget af flashbacks. Tidligere mente man, at den mest effektive behandling var at tale om oplevelserne, men i dag viser forskningen, at behandlingen af PTSD og traumer er langt mere kompliceret og består af flere forskellige komponenter. Klinik for Traumatiserede Flygtninge modtager patienter fra hele Region Sjælland. Efter en individuel vurdering tilpasses behandlingen den enkelte patients særlige problemstillinger. Der udarbejdes en behandlingsplan, der tilsigter en bedring af patientens psykiske, fysiske og sociale funktioner, idet der arbejdes med en reduktion i de psykiske og fysiske symptomer samt et forbedret socialt funktionsniveau. Behandlingen består af psykoedukation, herunder eventuel individuel psykoterapi, musikterapi, akupunktur, psykosociale samtaler, kropsbehandling og/eller medicinsk behandling. Afdeling for Specialfunktioner Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg Færgegaardsvej Vordingborg Tlf Henvises via egen læge Individuelt eller ift. hold/pladser? 14

16 Opgavetype 5: Rusmiddelbehandling Tilbuddets navn: Udredende forløb Tilbud nr. 10 Struktureret interview som skal afdække fysisk og psykisk helbred, sociale situation, generelle baggrund, rusmiddelhistorik og evt. kriminalitet. Der anvendes Addiction Severity Index (ASI). Udredningsforløbet består af 1-5 samtaler, herunder 1 samtale med Rusmiddelcentrets læge. Herefter udarbejdes der en handleplan. Der registreres i Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) og i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Alkohol: Enhver borger der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling for alkoholproblemer. Stof og medicin: Borgere fra Faxe og Stevns kommuner der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling for rusmiddelproblemer. At få afdækket alkohol-/rusmiddelproblemets karakter og omfang, samt at få klarhed over hvilket behandlingstilbud borgeren kan tilbydes. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 141 Sundhedsloven 142 (Lægelig behandling for stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? 2 Op til 5 samtaler/14 dage: 4 samtaler á 1 times varighed med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver eller pædagog) 1 samtale á 1 times varighed med en lægekonsulent (læge) Borgeren skal være motiveret for at få afdækket sit forbrug af rusmidler. Et udredningsforløb kan kombineres med et motivationsforløb. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 15

17 Tilbuddets navn: Rusmiddelbehandling, unge Tilbud nr. 11 Behandling og rådgivning til unge med rusmiddelproblemer, både hash og andre stoffer og alkohol. Der er også tilbud om råd og vejledning til forældre og andre pårørende. Selve behandlingen består af samtaler efter forudgående udredning; Motivationssamtaler som handler om, at give den unge lyst til at ændre på sin situation, og tro på at det kan lykkes. Samtale med Rusmiddelcentrets lægekonsulent. Behandlingssamtaler som skal hjælpe den unge til at se konsekvenser af misbrug, og give den unge redskaber til at nå sit mål. Tilbagefaldsforebyggende samtaler til unge, som er kommet ud af misbruget. Netværksmøder og statusmøder med forældre og samarbejdspartnere. Nada akupunktur, som er abstinensdæmpende og trangdæmpende (dæmper lysten til at indtage stoffer) Urinprøvekontrol Tilbuddet er rettet mod unge og pårørende bosat i Faxekommune som har, eller har haft et problematisk forhold til rusmidler, samt mod unge som er i risiko for at få disse problemer. Der er tale om såvel unge med et erkendt misbrug, som unge der ikke selv mener, at have problemer med indtag af stoffer. At mindske eller stoppe forbrug af diverse rusmidler. Rusmiddelcentret Lov om social service 101, samt Sundhedslovens 142 (lov om lægelig behandling af stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? samtaler med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver/pædagog) Lægesamtaler, skønnet forbrug pr måned 2 samtaler á 1 times varighed. Et halvt år, med mulighed for forlængelse 16

18 Tilbuddets navn: Ambulant alkoholbehandling Tilbud nr. 12 Struktureret samtaleforløb med fokus på bl.a. forandringsprocessen, konsekvenserne af alkoholforbruget, forholdet til de nære relationer, stopmetoder og tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne er individuelle og tilrettelægges ud fra borgerens behov. Pårørende inddrages i behandlingen efter behov. Samtalerne kan suppleres med medicinsk behandling (fx antabus, trangdæmpende medicin, lettere abstinensbehandling) samt NADA øreakupunktur. Borgere med primært alkoholproblemer. Formålet er at skabe grundlag for forandring, der kan styrke borgerens livskvalitet og mestringsevne ved at blive alkoholfri/drikke kontrolleret og undgå tilbagefald. Rusmiddelcentret Sundhedsloven 141 Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) pr. uge Lægesamtaler á 1 times varighed, skønent forbrug pr. måned 1 time Samtaler med social- og sundhedsfaglig medarbejder: skønnet 2 timer pr. måned. ½ år med mulighed for forlængelse. Ambulant behandling kræver at borgeren har erkendt sit alkoholproblem og ønsker at reducere eller stoppe forbruget. Tilbuddet kræver en forudgående udredning. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 17

19 Tilbuddets navn: Ambulant stofbehandling Tilbud nr. 13 Struktureret samtaleforløb med fokus på bl.a. forandringsprocessen, konsekvenserne af rusmiddelforbruget, forholdet til de nære relationer, stopmetoder og tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne er individuelle og tilrettelægges ud fra borgerens behov. Pårørende inddrages i behandlingen efter behov. Samtalerne kan suppleres med medicinsk behandling samt NADA øreakupunktur. Borgere med rusmiddelproblemer. Formålet er at skabe grundlag for forandring, der kan styrke borgerens livskvalitet og mestringsevne ved at blive rusmiddelfri (?) og undgå tilbagefald. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 142 (Lægelig behandling for stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver/pædagog) Samtaler med lægekonsulent, skønnet forbrug: 2 samtaler á 1 times varighed pr. måned. Samtaler med social & sundhedsfaglig medarbejder: 2 samtaler á 1 times varighed pr. måned. ½ år med mulighed for forlængelse. Ambulant behandling kræver at borgeren har erkendt sit rusmiddelproblem og ønsker at reducere eller stoppe forbruget. Tilbuddet kræver en forudgående udredning. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 18

20 Tilbuddets navn: Motivationsforløb Tilbud nr. 14 Samtaler med en alkohol- eller rusmiddelkonsulent med det formål at afdække borgerens motivation og ambivalens, samt afklare fordele og ulemper ved at fortsætte nuværende adfærd. Brug af terapeutiske redskaber, primært Den Motiverende Samtale (MI) og stof- og psykoedukation. Borgere som har behov for afklaring af deres motivation i forhold til erkendelse af alkohol- /rusmiddelproblemets omfang og til at indgå i behandling. Formålet er at afdække borgerens motivation til at indgå i et behandlingsforløb eller at komme videre i et igangværende behandlingsforløb. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 141 Individuelt eller ift. hold/pladser? 1-2 samtaler pr uge med en alkoholkonsulent (scialrådgiver/pædagog) 1-2 mdr. Forudsætter ikke nødvendigvis forudgående motivation til behandling. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 19

21 Tilbuddets navn: Tilbagefaldsforebyggende gruppe Tilbud nr. 15 Oplæg og efterfølgende gruppesamtale om emner som fx Hvad er et tilbagefald, Viden om tilbagefaldets faser, Selvbedraget, Risikoadfærd og faldgruber, Strategier mod tilbagefald, Personlig bundlinje. Der arbejdes desuden med skriftlige opgaver omkring tilbagefaldsforebyggelse. Klienter der har været ædru/clean i en betydelig periode. Formålet er at styrke borgerens personlige redskabsudvikling gennem gruppediskussioner. Derudover er målet at sætte borgeren i stand til at genkende tilbagefalds adfærd, genkende og udfordre selvbedrag og at blive i stand til at udvikle egne redskaber mod tilbagefald. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 12 2 timer hver 14. dag. Undervisningen varetages af en rusmiddelkonsulent (pædagog/socialrådgiver) 26 uger 20

22 Tilbuddets navn: Familieorienteret alkoholbehandling Tilbud nr. 16 Forløbet består af familiesamtaler, børnesamtaler, parsamtaler og kan kombineres med alkoholbehandling til den/de, der drikker for meget. I nogle af samtalerne deltager både en alkoholkonsulent og en familiekonsulent. Forløbet tilrettelægges efter familiens behov og børnenes alder. Familier med børn under 18 år hvor en eller begge forældre drikker. Formålet er at give familien råd, støtte og viden om alkoholens betydning for samspillet i familien, at øge de voksnes viden om, hvordan børnene har det og hvordan de kan støttes, at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner og derigennem øge familiens livskvalitet og trivsel. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? 1-1½ samtaler med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) Herudover 5 samtaler med Familierådgiver (socialrådgiver fra Familie & PPR-Enheden) Op til 10 samtaler Det er ikke en betingelse at den der drikker, skal være i behandling. Tilbuddet kræver ikke henvisning. 21

23 Tilbuddets navn: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse. Tilbud nr. 17 Mindfulness er en måde at være opmærksom på, med fortsæt, i det nuværende øjeblik og ikke vurderende og dømmende. Formålet med gruppeforløbet er at øge deltagerens opmærksomhed på triggere og trang, at udfordre autopiloten og den vanemæssige adfærd for at undgå tilbagefald. Mindfulness læres gennem guidede meditationer og de erfaringer deltagerne får gennem øvelserne. Der arbejdes med forskellige temaer i 8 ugers forløbet og der arbejdes både med tanker, følelser og kropssansninger. Alle borgere som er indskrevet i Rusmiddelcentret. Mere opmærksomhed, øget rummelighed og accept overfor tanker, følelser og fornemmelser således at der opnås en større valgfrihed og evne til at håndtere risikosituationer. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: ½ time. Undervisningen varetages af en alkoholkonsulent (socialrådgiver) 8 uger 22

24 Tilbuddets navn: Pårørendetilbud Tilbud nr. 18 Rådgivende samtaler med fokus på, hvordan man som pårørende kan passe på sig selv, sætte grænser og samtidig være med til at støtte og motivere til forandring. Derudover giver det mulighed for at få sat ord på, hvad det betyder at være tæt på en der bruger rusmidler, hvad man i den situation kan have indflydelse på og hvad man evt. kan forandre hos sig selv. Borgere som har en personlig tilknytning til et menneske med overforbrug af rusmidler. At få overblik over sin situation og sine handlemuligheder og bryde uhensigtsmæssige mønstre. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) Op til 5 samtaler Det er ikke en betingelse at den der bruger rusmidler, er i behandling. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 23

25 Opgavetype 6: Motion og livsstil Tilbuddets navn: Rygestopkursus Tilbud nr. 19 Borgeren får redskaber til at komme igennem et rygestopforløb. Det kan foregå i gruppe eller individuelt evt. med deltagelse af en pårørende eller mentor. Kurset bruges til at styrke borgerens motivation mod et rygestop. Emner tilpasses borgerens behov, men kan omhandle: afhængighed, risiko/tilbagefald, vægtstigning, rygestopmedicin, afledning og fastholdelse efter rygestoppet. Rygestopkurset varetages af en professionel rygestoprådgiver Tilbuddet retter sig mod borgere der ønsker støtte til et rygestop. Man skal ikke være stoppet når man starter rygestopkursus, men have besluttet at man vil holde op med at ryge. Individuelle vejledninger er primært for borgere der ikke kan indgå på et hold. At borgeren bliver røgfri. Center for Sundhed og Pleje Center for Sundhed og Pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 10 pladser pr. hold, nye hold oprettes efter behov. (ca. 4-5 hold pr. år) 2 timer pr. uge Hvert hold består af 5 mødegange, fordelt over 6 uger 1-2 (borgere og evt. pårørende), individuel vejledning tilbydes til borgere, der ikke kan indgå på hold. 2 timer, fordelt over 6 uger 6 uger pr. deltager Kurset afholdes forskellige steder i kommunen. Borgeren skal selv sørge for transport. 24

26 Tilbuddets navn: Sundhedssamtaler Tilbud nr. 20 Samtalerne tager udgangspunkt i borgerens hverdag og de vaner, som borgeren er motiveret for/ ønsker at arbejde med. Borgeren har mulighed for at få 2-3 individuelle samtaler. Eksempler på emner er: Hvordan kommer jeg i gang med motion Hvordan får jeg skåret ned på mængden af aftensmad Hvordan slipper jeg af med min kage/sukkertrang? Samtalerne varetages af en sundhedskonsulent, der er uddannet indenfor kostområdet. Sundhedssamtaler er for borgere over 18 år, der: Vejer for meget (BMI over 30) Har diabetes 2 Har forhøjet kolesterol eller Har forhøjet blodtryk Derudover skal borgerne: Være indstillet på selv at arbejde aktivt med at ændre vaner At borgeren ændrer mad- og /eller motionsvaner. Samt for de, der vejer for meget arbejder hen imod et begyndende vægttab. Center for Sundhed og Pleje Center for Sundhed og Pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? 12 borgere pr. kvartal (samt evt. 1 pårørende pr. borger) 6 timer (3 samtaler pr. dag á 1½ time, og derudover tid til mødebooking, forberedelse og journalisering) 3 mødegange med ca. 1 måneds mellemrum pr. borger Samtalerne foregår på Faxe Sundhedscenter. Borgeren skal selv sørge for transport. 25

27 Tilbuddets navn: Gå-grupper Tilbud nr. 21 Tilbuddet henvender sig til alle, der gerne vil ud at gå sammen med andre. Deltagere skal kunne gå rask til på let ujævnt underlag såsom grusstier. I øjeblikket er der tilbud om ture i Dalby, Haslev og Faxe Ladeplads, og for hver gå-gruppe er der en eller flere frivillige kontaktpersoner, som tager imod nye deltagere. Længden af turene varierer mellem de forskellige gå-grupper, men er typisk et sted mellem 2-6 km. Borgere, som har brug for at få rørt sig og har lyst til at gå sammen med andre. Alle med normal gangfunktion kan være med. Målet er at gøre flere borgere fysisk aktive i deres nærmiljø og gerne sammen med andre. Center for sundhed og pleje. Center for sundhed og pleje. Individuelt eller ift. hold/pladser? For information om ruter og starttidspunkt se mere på eller på Facebook: gå-grupper i Faxe kommune Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Ubegrænset antal pladser, kræver ingen tilmelding. Turene foregår på en fast ugedag og på et fast tidspunkt. 1-2 timer 26

28 Tilbuddets navn: Lær at tackle kroniske smerter Tilbud nr. 22 Kurset varetages af 2 frivillige certificerede instruktører, som har kendskab til at have kroniske smerter. Arbejdsformen på kurset veksler mellem oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser og individuelt arbejde. Der er tavshedspligt. På kurset arbejdes der blandt andet med følgende emner: Pacing balancen mellem aktivitet og hvile Muskelafspænding Tankens kraft Bedre kommunikation Let fysisk aktivitet Håndtering af træthed Problemløsning Alle voksne der har haft kroniske smerter i mere end 3-6 måneder. Borgeren skal være over 18 år for at deltage. Pårørende kan også deltage. Forud for kurserne afholdes informationsmøde, hvor interesserede kan tilmelde sig. Formålet med kurset er at give inspiration til, hvordan borgere kan leve et godt liv, trods kroniske smerter. Målet er at borgeren får en bedre hverdag med større livskvalitet. Center for sundhed og pleje Center for sundhed og pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Bogen lær at tackle kroniske smerter skal købes af den enkelte kursist (ca.kr 170) Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 16 pladser udbydes 1-2 x pr. år 2½ timer pr. uge 6 uger Kurset afholdes 2 gange om året, forskellige steder i kommunen. Borgeren skal selv sørge for transport. 27

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension

Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension HÅNDBOG MAJ 2013 Inspiration til indsatsen med borgere, der er i risiko for førtidspension Kalundborg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for Udvikling,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere