Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune

2 Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der skal løses i den tværfaglige indsats. Der er tale om følgende 10 opgavetyper: De 10 opgavetyper: 1. Træning af sociale færdigheder Kan tilbydes i f.eks.: Væresteder Frivillige aktiviteter, fritidsaktiviteter, patientforeninger. Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt Virksomhedspraktik eventuelt i virksomhedscenter 2. Voksenstøtte efter Serviceloven I form af fx: Støtte-kontaktperson, bo-støtte, hverdagsmestring, m.v. Primært Servicelovens Mentor efter LAB I form af Mentorstøtte og social mentor efter Beskæftigelsesloven 4. Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Til behandling af fx Depression, smerter, stress, Angst, fobi, PTSD, lavt selvværd 5. Rusmiddelbehandling Til behandling af misbrug af Alkohol Stoffer Medicin 6. Livsstil Typisk gruppeforløb, der indeholder: Vejledning om kost og diæt Vægttab Rygestop Motion 7. Genoptræning og kronikertilbud. Tilbud med fokus på rehabilitering og træning - f.eks.: Fysioterapi, ergoterapi Kiropraktik KOL-, kræft- og hjerterehabilitering 1

3 8. Beskæftigelsesrettede tilbud Typisk tilbud efter LAB kap Virksomhedspraktik og løntilskud Virksomhedscenter Kommunalt beskæftigelsestilbud eller -projekt 9. Uddannelsesrettede aktiviteter Aktiviteter, der sigter mod uddannelse f.eks.: Vejledning, UU FVU-test Supplerende fag på VUC Snusepraktikker og brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner 10. Familieterapeutisk indsats Samtaler, vejledning Familieterapi 2

4 Tilbud og aktiviteter listet efter opgavetyper Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder... 5 Tilbuddets navn: Beskyttet Beskæftigelse... 5 Tilbuddets navn: FSU Aktivitets- og samværstilbud... 6 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven... 7 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne Opgavetype 3: Mentor efter LAB...11 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne LAB 68 og Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende...12 Tilbuddets navn: Mindfulness Based Stress Reduction Tilbuddets navn: Kompetenceudvikling Bente Holm...13 Tilbuddets navn Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg...14 Opgavetype 5: Rusmiddelbehandling...15 Tilbuddets navn: Udredende forløb...15 Tilbuddets navn: Rusmiddelbehandling, unge...16 Tilbuddets navn: Ambulant alkoholbehandling...17 Tilbuddets navn: Ambulant stofbehandling...18 Tilbuddets navn: Motivationsforløb...19 Tilbuddets navn: Tilbagefaldsforebyggende gruppe...20 Tilbuddets navn: Familieorienteret alkoholbehandling...21 Tilbuddets navn: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse Tilbuddets navn: Pårørendetilbud...23 Opgavetype 6: Motion og livsstil...24 Tilbuddets navn: Rygestopkursus...24 Tilbuddets navn: Sundhedssamtaler...25 Tilbuddets navn: Gå-grupper...26 Tilbuddets navn: Lær at tackle kroniske smerter...27 Tilbuddets navn: Lær at tackle angst og depression...28 Tilbuddets navn: Sano Skælskør - træning...30 Tilbuddets navn: Næstved Rygcenter. Kørekort til Sund Ryg...31 Tilbuddets navn: Ergoterapeutisk bisted...32 Opgavetype 7: Genoptræning og kronikertilbud

5 Tilbuddets navn: Rehabiliteringstilbud: Lev bedre med KOL, type 2, diabetes og hjertesygdom...33 Tilbuddets navn: Kræftrehabilitering...34 Tilbuddets navn: Almen Genoptræning efter Sundhedslovens Tilbuddets navn: Quick Care...37 Tilbuddets navn: Hartmann...38 Tilbuddets navn: Contra...39 Tilbuddets navn Rehabiliteringscenter Dallund...40 Tilbuddets navn Sano - ophold...41 Opgavetype 8: Beskæftigelsesrettede tilbud...42 Tilbuddets navn: FSU...42 Tilbuddets navn: Et skridt på vejen...43 Tilbuddets navn: Café Paraplyen...44 Tilbuddets navn: IATA individuel afklaring i forhold til arbejdsmarkedet...45 Tilbuddets navn: Ontologen...46 Tilbuddets navn: Virksomhedspraktik...47 Tilbuddets navn: Løntilskud...48 Tilbuddets navn: 56-aftale ved sygdom...49 Tilbuddets navn: Reva Nord...50 Tilbuddets navn: Personlig assistance...51 Opgavetype 9: Uddannelsesrettede aktiviteter...53 Tilbuddets navn: STU...53 Tilbuddets navn: Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)...54 Tilbuddets navn Visp...55 Tilbuddets navn FVU...56 Tilbuddets navn: VUC...57 Tilbuddets navn: Campus Haslev...58 Opgavetype 10: Familieterapeutisk indsats

6 Opgavetype 1: Træning af sociale færdigheder Tilbuddets navn: Beskyttet Beskæftigelse Tilbud nr. 1 Alle borgere visiteres via sagsbehandler efter servicelovens 103. Beskyttet beskæftigelse er ansættelse på helt særlige og skånsomme vilkår: Man aflønnes efter indsats. I forbindelse med ansættelse udarbejdes en individuel plan for den personlige udvikling. Planen følges op med jævne mellemrum. Beskyttet beskæftigelse har en væsentlig betydning i forhold til at skabe en stabil hverdag, med arbejde som udgangspunkt. Man bliver en fast del af et arbejdsfællesskab og det har således også en betydning om kommer eller ikke kommer. Beskyttet beskæftigelse adskiller sig på den måde fra typiske aktiveringsforløb jf. LAB-loven ved ikke at være underlagt samme tidspres og ved at man samtidig aflønnes for sin indsats. Det er i den forbindelse muligt at koble beskyttet beskæftigelse med forløb efter LAB 32, stk 1 nr. 2. Mennesker med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer Kan både være faglige, personlige og sociale mål. Mål fastsættes i en konkret og individuelt handle- /forløbsplan Faxe Sociale Udviklingscenter intern virksomhed/institution under center for Social og Beskæftigelse [Angivelse af, hvilket sektorområde, der afholder udgifterne ved brug af tilbuddet er det på beskæftigelses-, social- eller sundhedsområdet etc.] Lov om social service 103 [Angivelse af om tilbuddet er et holdtilbud eller et individuelt tilbud sæt kryds ] Individuelt eller ift. hold/pladser? [Øvrige bemærkninger af relevans ang. tilbuddets karakter] Umiddelbart ingen begrænsning dog kan der forekomme mangel på pladser i et konkret tilbud i FSU. Det er ikke muligt at angive et eksakt antal pladser, hverken overordnet eller i den enkelte enhed. Det er en konkret vurdering i forhold til sammensætningen af personer, samt de individuelle behov op til 35 timer Der kan ikke umiddelbart fastsættes varighed 5

7 Tilbuddets navn: FSU Aktivitets- og samværstilbud Tilbud nr. 2 Aktivitets- og samværstilbud er mere kreativt og oplevelses- og fællesskabsorienteret. I forbindelse med aktiviteter lægges der særlig vægt på fællesskaber med plads til individer, men fællesskabet og mulighederne for at begå sig i fællesskabet er af afgørende betydning. Det er ikke muligt at beskrive aktivitets- og samværstilbuddene mere indgående på nuværende tidspunkt. Det starter først op 1. april. Lige som ved de øvrige målgrupper og tilbud i FSU er der mulighed for at koble aktivitets og samværstilbud med andre dele af FSU både på beskæftigelsesområdet og undervisningsområdet. Primært mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Fastsættes i en individuel plan vil ofte hænge sammen med opholds- eller handleplan. Faxe Sociale Udviklingscenter intern virksomhed/institution under center for Social og Beskæftigelse Lov om Social Service 104 Individuelt eller ift. hold/pladser? Umiddelbart ingen begrænsning dog kan der forekomme mangel på pladser i et konkret tilbud i FSU. Det er ikke muligt at angive et eksakt antal pladser, hverken overordnet eller i den enkelte enhed. Det er en konkret vurdering i forhold til sammensætningen af personer, samt de individuelle behov ikke fastsat endnu (forventeligt op til 35 timer, måske mindre) Der kan ikke umiddelbart fastsættes varighed 6

8 Opgavetype 2: Voksenstøtte efter Serviceloven Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL 85 Tilbud nr støtte efter Serviceloven Alle borgere visiteres via sagsbehandler via timefastsatte bevillinger Indhold af tilbuddet er hjælp, omsorg eller støtte samt optræning i eget hjem. Hjælp til udvikling af færdigheder i forhold til at beholde og mestre egen bolig og skabelse af socialt netværk Det er Bostøtte i forhold til at varetage de almindelige dagligdags funktioner, som blandt andet betaling af regninger, indkøb og rengøring. Støtten kan være fungerende som den jævnlige kontakt som sikrer, at der kan tages hånd om psykiske problemer der udvikler sig i negativ retning, og/eller hvis der opstår sociale problemer, som kræver særlig indsats. Der er både fokus på at støtten foregår individuelt samt gruppebaseret alt efter hvilke behov som skal udvikles under støtten. Værestederne under Mentorerne er omdrejningspunkter for den gruppebaseret udvikling og indeholder følgende: Socialt samvær/netværksdannelse (diverse aktiviteter inde/ude) Træning i dagligdagsfunktioner (indkøb, madlavning, oprydning) Samvær/selvværdsgrupper Ungegrupper Pigegrupper Fokus på motion (badminton, cykling) Udsatte borgere i egen bolig samt familier Sindslidende (social psykiatriske problemstillinger), særlige sociale problemstillinger, misbrugsproblematikker, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Problemstillinger: ADHD, ODC Angst, depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, social isolation, Fastsættes i en individuel plan fra myndighed Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om social service 85 Individuelt eller ift. hold/pladser? 7

9 Der er ikke begrænsning på antal af pladser bevillingerne er timesat af Myndighed og varierer ud fra borgerens behov for støtte : fra 2-37 timer pr uge 8

10 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne SEL 97 Tilbud nr. 4 Ledsageordningen er udelukkende ledsagelse til aktiviteter, som brugeren selv bestemmer indholdet i, og ordningen er således begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen år Ud fra individuel plan Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om social service 97 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: foreløbig ingen begrænsning 15 9

11 Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne 52 Tilbud nr. 5 Støtte til familier i forhold til Serviceloven 52 Gives ofte efter en 50 undersøgelse og kan indeholde støtte til hele familien, forældre eller barnet. Støtten kan være startet via 85 Udsatte familier Mål ifølge plan samt ud fra 50 undersøgelsen Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Serviceloven 52 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Foreløbig 50 Fra 2 og op Har ikke haft nok til et gennemsnit 10

12 Opgavetype 3: Mentor efter LAB Tilbuddets navn: Faxe-Mentorerne LAB 68 og Tilbud nr. 6 Mentor i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse Forløb bestilles via Jobcenter Mentorstøtte i forhold til Udsattes mulighed for at komme tættere på arbejdsmarked (aktivitetsparathed). Mentorstøtte til at understøtte unge op til 30 år i at blive klar/starte/gennemfører uddannelse. Mentorstøtte i forhold til afklaring igennem ressurceforløb. I forhold til Udsatte kan problemstillingerne under SEL 85 også være gældende og der er mulighed for at benytte samme socialpædagogiske ekspertise men med et beskæftigelsesrettet fokus. Der kan være fokus på at støtten foregår individuelt eller gruppebaseret alt efter hvilke behov som skal udvikles. Værestederne under Mentorerne kan bruges som omdrejningspunkter for den gruppebaseret udvikling og indeholder følgende: Socialt samvær/netværksdannelse (diverse aktiviteter inde/ude) Træning i dagligdagsfunktioner (indkøb, madlavning, oprydning) Samvær/selvværdsgrupper Ungegrupper Pigegrupper Fokus på motion (badminton, cykling) Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidering, sygedagpenge, fleks, skånejob, handicappede på ledighedsydelse, ressourceforløb Omkring Udsatte bruges progressionsredskaber som er afpasset myndighedes redskaber (redskaber som springer ud af outcomestar) Omkring unge bruges progressionskort som er i overensstemmelse med myndighedens eget redskab i beskæftigelsesindikatorprojekt BIP Ressourceforløb er koordinerende sagsbehandler definerende for behovet for dokumentation i samarbejde med mentorerne Faxe-Mentorerne Enhed under center for Social og Beskæftigelse Lov om aktiv beskæftigelse Individuelt eller ift. hold/pladser? 11

13 Opgavetype 4: Kognitiv terapi, mindfulness og lignende Tilbuddets navn: Mindfulness Based Stress Reduction. Tilbud nr. 7 Der er tale om et af de mest gennemtestede og forskningsmæssigt validererede programmer indenfor mindfulness i en behandlingsmæssig kontekst. Der skabes et solidt fundament, hvorfra enhver form for stress og ubalance kan imødegås. Målet er at udvikle stabilitet i sindet og kroppen, samt give indsigt i de tanker og følelser der ubevidst ligger i stressmønstre. Borgerer med stress- borgere med behov for redskaber til afspænding m.m udbytte Indre ro såvel kropsligt som mentalt Nærvær og tilstedeværelse i nuet i relationen Opmærksomhed, fokus og koncentration Styr på tanker og indre dialoger Åbenhed og venlighed Stresstolerance Selvindsigt Kompetencekonsulent Bente Holm 68- ressourceforløb - Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 8 Du skal være indstillet på at træne 40 minutter om dagen under hele forløbet. Kurset afholdes på tirsdage fra til over en periode på 8 uger

14 Tilbuddets navn: Kompetenceudvikling Bente Holm Tilbud nr. 8 Psykoterapi Stresshåndtering via Mindfulness Borgerer der i et forløb har brug for nye meningsfulde, kreative handlemuligheder i hverdagen. + personer der skal have hjælp til at finde deubevidste muligheder Afklaring Redskab til at arbejde de de personlige problemstillinger Bente Holm Sommervej 3 DK-4654 Faxe Ladeplads Mobil Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 13

15 Tilbuddets navn Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg Tilbud nr. 9 Klinik for Traumatiserede Flygtninge tilbyder behandling til voksne traumatiserede flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, som har alvorlige psykiske problemer, som følge af, at have været udsat for, i hjemlandet, en traumatisk hændelse i form af rædselsoplevelser under krig, borgerkrig, politisk forfølgelse, tortur eller andre former for organiseret vold, der yderligere kan have medført tab af nærtstående personer, hus og hjem, hjemland m.m. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), er en alvorlig belastningsreaktion, som bliver udløst af traumer. Erindringen om et voldsomt traume kan dukke op som flashbacks uden nogen åbenlys anledning. Mennesker med PTSD reagerer både fysisk og psykisk på traumerne, og de er ofte meget plaget af flashbacks. Tidligere mente man, at den mest effektive behandling var at tale om oplevelserne, men i dag viser forskningen, at behandlingen af PTSD og traumer er langt mere kompliceret og består af flere forskellige komponenter. Klinik for Traumatiserede Flygtninge modtager patienter fra hele Region Sjælland. Efter en individuel vurdering tilpasses behandlingen den enkelte patients særlige problemstillinger. Der udarbejdes en behandlingsplan, der tilsigter en bedring af patientens psykiske, fysiske og sociale funktioner, idet der arbejdes med en reduktion i de psykiske og fysiske symptomer samt et forbedret socialt funktionsniveau. Behandlingen består af psykoedukation, herunder eventuel individuel psykoterapi, musikterapi, akupunktur, psykosociale samtaler, kropsbehandling og/eller medicinsk behandling. Afdeling for Specialfunktioner Klinik for Traumatiserede Flygtninge - Vordingborg Færgegaardsvej Vordingborg Tlf Henvises via egen læge Individuelt eller ift. hold/pladser? 14

16 Opgavetype 5: Rusmiddelbehandling Tilbuddets navn: Udredende forløb Tilbud nr. 10 Struktureret interview som skal afdække fysisk og psykisk helbred, sociale situation, generelle baggrund, rusmiddelhistorik og evt. kriminalitet. Der anvendes Addiction Severity Index (ASI). Udredningsforløbet består af 1-5 samtaler, herunder 1 samtale med Rusmiddelcentrets læge. Herefter udarbejdes der en handleplan. Der registreres i Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) og i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB) Alkohol: Enhver borger der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling for alkoholproblemer. Stof og medicin: Borgere fra Faxe og Stevns kommuner der henvender sig og udtrykker ønske om og behov for behandling for rusmiddelproblemer. At få afdækket alkohol-/rusmiddelproblemets karakter og omfang, samt at få klarhed over hvilket behandlingstilbud borgeren kan tilbydes. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 141 Sundhedsloven 142 (Lægelig behandling for stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? 2 Op til 5 samtaler/14 dage: 4 samtaler á 1 times varighed med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver eller pædagog) 1 samtale á 1 times varighed med en lægekonsulent (læge) Borgeren skal være motiveret for at få afdækket sit forbrug af rusmidler. Et udredningsforløb kan kombineres med et motivationsforløb. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 15

17 Tilbuddets navn: Rusmiddelbehandling, unge Tilbud nr. 11 Behandling og rådgivning til unge med rusmiddelproblemer, både hash og andre stoffer og alkohol. Der er også tilbud om råd og vejledning til forældre og andre pårørende. Selve behandlingen består af samtaler efter forudgående udredning; Motivationssamtaler som handler om, at give den unge lyst til at ændre på sin situation, og tro på at det kan lykkes. Samtale med Rusmiddelcentrets lægekonsulent. Behandlingssamtaler som skal hjælpe den unge til at se konsekvenser af misbrug, og give den unge redskaber til at nå sit mål. Tilbagefaldsforebyggende samtaler til unge, som er kommet ud af misbruget. Netværksmøder og statusmøder med forældre og samarbejdspartnere. Nada akupunktur, som er abstinensdæmpende og trangdæmpende (dæmper lysten til at indtage stoffer) Urinprøvekontrol Tilbuddet er rettet mod unge og pårørende bosat i Faxekommune som har, eller har haft et problematisk forhold til rusmidler, samt mod unge som er i risiko for at få disse problemer. Der er tale om såvel unge med et erkendt misbrug, som unge der ikke selv mener, at have problemer med indtag af stoffer. At mindske eller stoppe forbrug af diverse rusmidler. Rusmiddelcentret Lov om social service 101, samt Sundhedslovens 142 (lov om lægelig behandling af stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? samtaler med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver/pædagog) Lægesamtaler, skønnet forbrug pr måned 2 samtaler á 1 times varighed. Et halvt år, med mulighed for forlængelse 16

18 Tilbuddets navn: Ambulant alkoholbehandling Tilbud nr. 12 Struktureret samtaleforløb med fokus på bl.a. forandringsprocessen, konsekvenserne af alkoholforbruget, forholdet til de nære relationer, stopmetoder og tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne er individuelle og tilrettelægges ud fra borgerens behov. Pårørende inddrages i behandlingen efter behov. Samtalerne kan suppleres med medicinsk behandling (fx antabus, trangdæmpende medicin, lettere abstinensbehandling) samt NADA øreakupunktur. Borgere med primært alkoholproblemer. Formålet er at skabe grundlag for forandring, der kan styrke borgerens livskvalitet og mestringsevne ved at blive alkoholfri/drikke kontrolleret og undgå tilbagefald. Rusmiddelcentret Sundhedsloven 141 Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) pr. uge Lægesamtaler á 1 times varighed, skønent forbrug pr. måned 1 time Samtaler med social- og sundhedsfaglig medarbejder: skønnet 2 timer pr. måned. ½ år med mulighed for forlængelse. Ambulant behandling kræver at borgeren har erkendt sit alkoholproblem og ønsker at reducere eller stoppe forbruget. Tilbuddet kræver en forudgående udredning. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 17

19 Tilbuddets navn: Ambulant stofbehandling Tilbud nr. 13 Struktureret samtaleforløb med fokus på bl.a. forandringsprocessen, konsekvenserne af rusmiddelforbruget, forholdet til de nære relationer, stopmetoder og tilbagefaldsforebyggelse. Samtalerne er individuelle og tilrettelægges ud fra borgerens behov. Pårørende inddrages i behandlingen efter behov. Samtalerne kan suppleres med medicinsk behandling samt NADA øreakupunktur. Borgere med rusmiddelproblemer. Formålet er at skabe grundlag for forandring, der kan styrke borgerens livskvalitet og mestringsevne ved at blive rusmiddelfri (?) og undgå tilbagefald. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 142 (Lægelig behandling for stofmisbrug) Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en rusmiddelkonsulent (socialrådgiver/pædagog) Samtaler med lægekonsulent, skønnet forbrug: 2 samtaler á 1 times varighed pr. måned. Samtaler med social & sundhedsfaglig medarbejder: 2 samtaler á 1 times varighed pr. måned. ½ år med mulighed for forlængelse. Ambulant behandling kræver at borgeren har erkendt sit rusmiddelproblem og ønsker at reducere eller stoppe forbruget. Tilbuddet kræver en forudgående udredning. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 18

20 Tilbuddets navn: Motivationsforløb Tilbud nr. 14 Samtaler med en alkohol- eller rusmiddelkonsulent med det formål at afdække borgerens motivation og ambivalens, samt afklare fordele og ulemper ved at fortsætte nuværende adfærd. Brug af terapeutiske redskaber, primært Den Motiverende Samtale (MI) og stof- og psykoedukation. Borgere som har behov for afklaring af deres motivation i forhold til erkendelse af alkohol- /rusmiddelproblemets omfang og til at indgå i behandling. Formålet er at afdække borgerens motivation til at indgå i et behandlingsforløb eller at komme videre i et igangværende behandlingsforløb. Rusmiddelcentret Lov om social service 101 Sundhedsloven 141 Individuelt eller ift. hold/pladser? 1-2 samtaler pr uge med en alkoholkonsulent (scialrådgiver/pædagog) 1-2 mdr. Forudsætter ikke nødvendigvis forudgående motivation til behandling. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 19

21 Tilbuddets navn: Tilbagefaldsforebyggende gruppe Tilbud nr. 15 Oplæg og efterfølgende gruppesamtale om emner som fx Hvad er et tilbagefald, Viden om tilbagefaldets faser, Selvbedraget, Risikoadfærd og faldgruber, Strategier mod tilbagefald, Personlig bundlinje. Der arbejdes desuden med skriftlige opgaver omkring tilbagefaldsforebyggelse. Klienter der har været ædru/clean i en betydelig periode. Formålet er at styrke borgerens personlige redskabsudvikling gennem gruppediskussioner. Derudover er målet at sætte borgeren i stand til at genkende tilbagefalds adfærd, genkende og udfordre selvbedrag og at blive i stand til at udvikle egne redskaber mod tilbagefald. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 12 2 timer hver 14. dag. Undervisningen varetages af en rusmiddelkonsulent (pædagog/socialrådgiver) 26 uger 20

22 Tilbuddets navn: Familieorienteret alkoholbehandling Tilbud nr. 16 Forløbet består af familiesamtaler, børnesamtaler, parsamtaler og kan kombineres med alkoholbehandling til den/de, der drikker for meget. I nogle af samtalerne deltager både en alkoholkonsulent og en familiekonsulent. Forløbet tilrettelægges efter familiens behov og børnenes alder. Familier med børn under 18 år hvor en eller begge forældre drikker. Formålet er at give familien råd, støtte og viden om alkoholens betydning for samspillet i familien, at øge de voksnes viden om, hvordan børnene har det og hvordan de kan støttes, at ændre uhensigtsmæssige alkoholvaner og derigennem øge familiens livskvalitet og trivsel. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? 1-1½ samtaler med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) Herudover 5 samtaler med Familierådgiver (socialrådgiver fra Familie & PPR-Enheden) Op til 10 samtaler Det er ikke en betingelse at den der drikker, skal være i behandling. Tilbuddet kræver ikke henvisning. 21

23 Tilbuddets navn: Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse. Tilbud nr. 17 Mindfulness er en måde at være opmærksom på, med fortsæt, i det nuværende øjeblik og ikke vurderende og dømmende. Formålet med gruppeforløbet er at øge deltagerens opmærksomhed på triggere og trang, at udfordre autopiloten og den vanemæssige adfærd for at undgå tilbagefald. Mindfulness læres gennem guidede meditationer og de erfaringer deltagerne får gennem øvelserne. Der arbejdes med forskellige temaer i 8 ugers forløbet og der arbejdes både med tanker, følelser og kropssansninger. Alle borgere som er indskrevet i Rusmiddelcentret. Mere opmærksomhed, øget rummelighed og accept overfor tanker, følelser og fornemmelser således at der opnås en større valgfrihed og evne til at håndtere risikosituationer. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: ½ time. Undervisningen varetages af en alkoholkonsulent (socialrådgiver) 8 uger 22

24 Tilbuddets navn: Pårørendetilbud Tilbud nr. 18 Rådgivende samtaler med fokus på, hvordan man som pårørende kan passe på sig selv, sætte grænser og samtidig være med til at støtte og motivere til forandring. Derudover giver det mulighed for at få sat ord på, hvad det betyder at være tæt på en der bruger rusmidler, hvad man i den situation kan have indflydelse på og hvad man evt. kan forandre hos sig selv. Borgere som har en personlig tilknytning til et menneske med overforbrug af rusmidler. At få overblik over sin situation og sine handlemuligheder og bryde uhensigtsmæssige mønstre. Rusmiddelcentret Individuelt eller ift. hold/pladser? 1 times samtale med en alkoholkonsulent (socialrådgiver) Op til 5 samtaler Det er ikke en betingelse at den der bruger rusmidler, er i behandling. Borgeren behøver ikke henvisning, men kan selv henvende sig. 23

25 Opgavetype 6: Motion og livsstil Tilbuddets navn: Rygestopkursus Tilbud nr. 19 Borgeren får redskaber til at komme igennem et rygestopforløb. Det kan foregå i gruppe eller individuelt evt. med deltagelse af en pårørende eller mentor. Kurset bruges til at styrke borgerens motivation mod et rygestop. Emner tilpasses borgerens behov, men kan omhandle: afhængighed, risiko/tilbagefald, vægtstigning, rygestopmedicin, afledning og fastholdelse efter rygestoppet. Rygestopkurset varetages af en professionel rygestoprådgiver Tilbuddet retter sig mod borgere der ønsker støtte til et rygestop. Man skal ikke være stoppet når man starter rygestopkursus, men have besluttet at man vil holde op med at ryge. Individuelle vejledninger er primært for borgere der ikke kan indgå på et hold. At borgeren bliver røgfri. Center for Sundhed og Pleje Center for Sundhed og Pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 10 pladser pr. hold, nye hold oprettes efter behov. (ca. 4-5 hold pr. år) 2 timer pr. uge Hvert hold består af 5 mødegange, fordelt over 6 uger 1-2 (borgere og evt. pårørende), individuel vejledning tilbydes til borgere, der ikke kan indgå på hold. 2 timer, fordelt over 6 uger 6 uger pr. deltager Kurset afholdes forskellige steder i kommunen. Borgeren skal selv sørge for transport. 24

26 Tilbuddets navn: Sundhedssamtaler Tilbud nr. 20 Samtalerne tager udgangspunkt i borgerens hverdag og de vaner, som borgeren er motiveret for/ ønsker at arbejde med. Borgeren har mulighed for at få 2-3 individuelle samtaler. Eksempler på emner er: Hvordan kommer jeg i gang med motion Hvordan får jeg skåret ned på mængden af aftensmad Hvordan slipper jeg af med min kage/sukkertrang? Samtalerne varetages af en sundhedskonsulent, der er uddannet indenfor kostområdet. Sundhedssamtaler er for borgere over 18 år, der: Vejer for meget (BMI over 30) Har diabetes 2 Har forhøjet kolesterol eller Har forhøjet blodtryk Derudover skal borgerne: Være indstillet på selv at arbejde aktivt med at ændre vaner At borgeren ændrer mad- og /eller motionsvaner. Samt for de, der vejer for meget arbejder hen imod et begyndende vægttab. Center for Sundhed og Pleje Center for Sundhed og Pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? 12 borgere pr. kvartal (samt evt. 1 pårørende pr. borger) 6 timer (3 samtaler pr. dag á 1½ time, og derudover tid til mødebooking, forberedelse og journalisering) 3 mødegange med ca. 1 måneds mellemrum pr. borger Samtalerne foregår på Faxe Sundhedscenter. Borgeren skal selv sørge for transport. 25

27 Tilbuddets navn: Gå-grupper Tilbud nr. 21 Tilbuddet henvender sig til alle, der gerne vil ud at gå sammen med andre. Deltagere skal kunne gå rask til på let ujævnt underlag såsom grusstier. I øjeblikket er der tilbud om ture i Dalby, Haslev og Faxe Ladeplads, og for hver gå-gruppe er der en eller flere frivillige kontaktpersoner, som tager imod nye deltagere. Længden af turene varierer mellem de forskellige gå-grupper, men er typisk et sted mellem 2-6 km. Borgere, som har brug for at få rørt sig og har lyst til at gå sammen med andre. Alle med normal gangfunktion kan være med. Målet er at gøre flere borgere fysisk aktive i deres nærmiljø og gerne sammen med andre. Center for sundhed og pleje. Center for sundhed og pleje. Individuelt eller ift. hold/pladser? For information om ruter og starttidspunkt se mere på eller på Facebook: gå-grupper i Faxe kommune Hvis tilbuddet er et holdtilbud: Ubegrænset antal pladser, kræver ingen tilmelding. Turene foregår på en fast ugedag og på et fast tidspunkt. 1-2 timer 26

28 Tilbuddets navn: Lær at tackle kroniske smerter Tilbud nr. 22 Kurset varetages af 2 frivillige certificerede instruktører, som har kendskab til at have kroniske smerter. Arbejdsformen på kurset veksler mellem oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser og individuelt arbejde. Der er tavshedspligt. På kurset arbejdes der blandt andet med følgende emner: Pacing balancen mellem aktivitet og hvile Muskelafspænding Tankens kraft Bedre kommunikation Let fysisk aktivitet Håndtering af træthed Problemløsning Alle voksne der har haft kroniske smerter i mere end 3-6 måneder. Borgeren skal være over 18 år for at deltage. Pårørende kan også deltage. Forud for kurserne afholdes informationsmøde, hvor interesserede kan tilmelde sig. Formålet med kurset er at give inspiration til, hvordan borgere kan leve et godt liv, trods kroniske smerter. Målet er at borgeren får en bedre hverdag med større livskvalitet. Center for sundhed og pleje Center for sundhed og pleje Sundhedsloven 119 Individuelt eller ift. hold/pladser? Bogen lær at tackle kroniske smerter skal købes af den enkelte kursist (ca.kr 170) Hvis tilbuddet er et holdtilbud: 16 pladser udbydes 1-2 x pr. år 2½ timer pr. uge 6 uger Kurset afholdes 2 gange om året, forskellige steder i kommunen. Borgeren skal selv sørge for transport. 27

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Bevilling af ressourceforløb

Bevilling af ressourceforløb Bevilling af ressourceforløb Køn Alder Oprindelsesland Bevilling fra Bevilling til Varighed, år Mand 55 Afghanistan 28-04-206 3-05-207,09 Kvinde 37 Tyrkiet 9--205 9--207 2,00 Kvinde 45 Libanon 29-02-206

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Kursus navn Målgruppe Formål og indhold Varighed Tidspunkt og opstart Link til hjemmeside med pjece Tilmelding til Vægtstop kursus Som er motiveret for at

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet med/ efter en kræftsygdom

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet med/ efter en kræftsygdom Vejen tilbage til arbejdsmarkedet med/ efter en kræftsygdom Indledning Pjecen du sidder med er tænkt som en hjælp til dig, som har kræft. Formålet med pjecen er at svare på nogle af de spørgsmål, du måtte

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Ressourceforløb 40 år +

Ressourceforløb 40 år + Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb

Vi hjælper dig. > Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Vi hjælper dig Samtale og undersøgelse og tilrettelæggelse af kursusforløb Kursistcase: Søren, 34 år, blodprop i hjernen, har både praktiske, fysiske og kognitive vanskeligheder er efter genoptræning og

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere