Undervisningsmiljø i elevhøjde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljø i elevhøjde"

Transkript

1 Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1

2 Forord Rapporten berører centrale fokusområder, der kan anvendes som indikatorer på kvaliteten af elevernes undervisningsmiljø fra 4. til 9. klassetrin på skoler i Aalborg Kommune. Undersøgelsen omfatter både de 50 folkeskoler og de 6 specialskoler. Der er i alt spurgt elever fra 4. til 9. klassetrin. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden august 2007 til december I rapporten gennemgås og kommenteres resultaterne. Afslutningsvis perspektiveres undersøgelsens fund. Man skal være opmærksom på, at tallene ikke siger noget om den enkelte skoles undervisningsmiljøvurdering, indsats eller tilstand, men om de samlede elevbesvarelser for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Aalborg den 14. marts

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Fokusområder... 5 Generel tilfredshed med skolen... 5 Generel tilfredshed med undervisningen... 6 Drilleri... 6 Mobning... 7 Stor tilfredshed med mindst én ven i klassen og på skolen... 8 Samlet vurdering af undervisningsmiljøet på skolerne... 9 Metoden bag undervisningsmiljøvurderingen En undervisningsmiljøvurdering i praksis Udarbejdelse af skolernes handleplaner Den enkelte skole kan sammenholde sine egne resultater med det generelle niveau Tidligere undersøgelser Undervisningsmiljøvurdering i indskolingen

4 Indledning I foråret 2007 afholdt Skoleforvaltningen en temadag for elev-, lærer- og skoleledelsesrepræsentanter, der dannede optakten til den undervisningsmiljøvurdering, som skolerne skulle gennemføre i efteråret Alle elever fra 4. til 9. klassetrin skulle besvare og tage stilling til 19 obligatoriske spørgsmål og udsagn (hver elev sit spørgeskema), som Skoleforvaltningen havde formuleret, da der ønskedes en generel viden om undervisningsmiljøet på skolerne. Skoleforvaltningen havde udarbejdet yderligere spørgsmål, som skolerne kunne supplere med i undersøgelsen. Det er Skoleforvaltningens rolle at understøtte skolernes forberedelse af arbejdet med undervisningsmiljøvurderingen og dertil hørende handleplaner. Fra forvaltningens side vil vi i denne omgang interesserer os for at få en generel viden om undervisningsmiljøet og om hvorvidt handleplanerne integreres i praksis på skolerne. Og forvaltningen er naturligvis behjælpelige i den udstrækning, skolerne efterspørger materialer og gode råd i arbejdet med at udforme og indarbejde handleplaner. Der blev ligeledes udleveret materiale på selve temadagen, der skulle gøre det lettere at inddrage de yngste skolebørn i skolernes egen undersøgelse af undervisningsmiljøet. Denne rapport er baseret på svarene på de 19 obligatoriske spørgsmål, som samtlige skoler har indsendt. 4

5 Fokusområder Rapporten omhandler besvarelser af elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet inden for følgende områder: Opfattelse af skolen Undervisning Drilleri Mobning Venner Generel tilfredshed med skolen 81 % af de deltagende elever i undersøgelsen er enten enige (55 %) eller meget enige (26 %) i spørgsmålet: Jeg er glad for at gå i skole. Der er 10 % af de deltagende elever, der enten er uenige (7 %) eller meget uenige (3 %) i spørgsmålet. Der er 83 % af eleverne, der svarer, at de føler sig tryg i skolen med enten enige (44 %) eller meget enig (39 %), og 9 % af eleverne svarer, at de enten er uenige (7 %) eller meget uenige (2 %) i forhold til samme stillede spørgsmål. Derudover er der 66 % af eleverne, der svarer, at skolens bygninger er rare at være i med enten enige (44 %) eller meget enig (22 %), og 24 % af eleverne svarer, at de enten er uenige (17 %) eller meget uenige (7 %) i forbindelse til samme stillede spørgsmål. 74 % af eleverne angiver, at de gør en indsats, for at der skal være pænt på skolen med enten enige (52 %) eller meget enige (22 %), og 12 % af eleverne angiver, at de enten er uenige (10 %) eller meget uenige (2 %). Vurdering I spørgsmålet om, hvorvidt eleven er glad for at gå i skole, kan der være mange faktorer, der har en afgørende rolle. Det kan være alt fra lokaler/alrum, skolens udearealer eller læringsmiljøet, klassen som helhed, vennerne i klassen eller på skolen, kendskab til egne lærere og pædagoger, og om hun/han føler sig tryg i skolen og har en opfattelse af, at skolen er et rart sted at være. Det er positivt, at langt de fleste elever føler sig trygge i skolen, da tryghed er en vigtig del af fundamentet for elevens trivsel og et godt undervisningsmiljø. Det er også almen viden, at børn som ikke føler sig trygge og mistrives ikke lærer optimalt. Det er derfor nødvendigt, at der på skolerne er læringsmiljøer som oser af tryghed, og som giver eleverne lyst til læring. 5

6 Der er en generel tilfredshed blandt eleverne i forhold til, at skolens bygninger er rare at være i, og at eleverne gør en indsats for at der skal være rent på skolen. Generel tilfredshed med undervisningen Der er 71 % af eleverne, der svarer, at de er glade for de fleste af deres lærere med enten enige (44 %) eller meget enig (27 %), og 8 % af eleverne svarer, at de enten er uenige (6 %) eller meget uenige (2 %) i forbindelse til samme stillede spørgsmål. Derudover er der 57 % af eleverne, der svarer, at der er arbejdsro i timerne med enten enige (25 %) eller meget enig (32 %), og 34 % af eleverne svarer, at de enten er uenige (25 %) eller meget uenige (9 %) i forhold til samme stillede spørgsmål. 83 % af de deltagende elever i undersøgelsen er enten enige (53 %) eller meget enige (30 %) i spørgsmålet: Jeg synes, jeg lærer meget i skolen. Der er 10 % af de deltagende elever, der enten er uenige (8 %) eller meget uenige (2 %) i spørgsmålet. 78 % af eleverne angiver, at de selv gør en indsats for at være aktive i undervisningen, som f.eks. at række hånden op med enten enige (50 %) eller meget enige (28 %), og 13 % af eleverne angiver, at de enten er uenige (9 %) eller meget uenige (4 %). Vurdering Mange elever er glade for de fleste af deres lærere, synes at de lærer meget i skolen, og at de selv gør en indsats for at være aktive i undervisningen. Kun godt halvdelen af eleverne svarer i undersøgelsen, at der er arbejdsro i timerne, hvilket må ses som bekymrende. Dog skal de ses i lyset af, at langt over halvdelen af eleverne vurderer, at de selv gør en indsats for at være aktive i undervisningen. Selv om eleverne vurderer, at de selv gør en indsats i undervisningen, vurderer de ikke, at der er tilstrækkelig arbejdsro i timerne. I denne forbindelse ses det som et positivt tegn, at eleverne alligevel selv gør en indsats. Drilleri 75 % af eleverne i undersøgelsen er slet ikke blevet drillet, når man tager udgangspunkt i de svar, der er givet på spørgsmålet: Er du inden for den sidste måned blevet drillet i skolen, så du blev ked af det?, hvor 12 % oplever, at de er blevet drillet lidt. Der er 2 %, der vurderer, at de er blevet drillet meget. 84 % af eleverne angiver, at de slet ikke har gjort andre bange eller kede af det, hvis de selv skrev en besked eller mail inden for den sidste måned, hvor 4 % oplever, at de gjort det lidt. Der er 1 %, der vurder, at de har drillet meget. 85 % af eleverne har i undersøgelsen besvaret, at de slet ikke er blevet bange eller kede af det, hvis de fik en besked eller mail, hvor 5 % angiver, at de har gjort de lidt. Der er 2 %, der oplever, at de bliver meget bange eller kede af. 6

7 Der er 18 % af eleverne, der svarer at de gør meget for selv at løse konflikter, hvor henholdsvis 26 % svarer til tider og 24 % svarer lidt. Der er 5 %, der svarer at de slet ikke gør en indsats selv for at løse konflikter. Vurdering Det er positivt, at langt de fleste elever giver udtryk for, at de slet ikke oplever, at de inden for den sidste måned er blevet drillet i skolen, så de blev kede af det, eller har gjort andre kede af det, hvis de skrev en besked eller mail inden for den sidste måned, eller om de selv er blevet bange eller kede af det, hvis de fik en besked eller mail. Dog er det bekymrende, at der er elever, der oplever, at de bliver drillet både verbalt og elektronisk, da det ikke er acceptabelt. I denne forbindelse viser det sig i det indsendte materialet, at der på skoler, hvor denne problematik er særlig udtalt, også i høj grad er udarbejdet handleplaner for, hvordan man vil løse problemerne fremover. Dette vidner om, at skolen er opmærksom på problemet og forsøger at løse det. Der er en hård fin balance mellem drilleri og mobning. Når drilleri bliver gentaget gang på gang og af flere, tangerer drilleri mobning, og må standses. Der er delte meninger blandt de adspurgte elever om, at de selv gør en indsats for at løse konflikter. På skoler, hvor besvarelsen viser, at der er for få elever, der selv gør en indsats, er skolen opmærksom på problemet, og de har derfor udarbejdet en handleplan for hvordan de vil løse problemet fremover. Der er 13 folkeskoler i Aalborg Kommunale Skolevæsen, som har uddannet elevmæglere. Der er i alt uddannet 104 elevmæglere og 40 voksenmæglere. Mægling er en struktureret samtale mellem offer og gerningsmand. Mægleren er upartisk og skal hjælpe de to parter gennem processen. Det er kun løsninger som de to parter er enige om, som bliver udført. Mobning 76 % af eleverne i undersøgelsen er slet ikke blevet mobbet den sidste måned, når de blev stillet spørgsmålet: Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, er du så blevet mobbet?, hvor 13 % føler, at de er blevet mobbet lidt. Der er 2 %, der oplever, at de er blevet mobbet meget. 80 % af eleverne angiver, at de slet ikke har mobbet andre den sidste måned, hvor 12 % svarer, at de har gjort det lidt. Der er 1 %, der angiver, at de har mobbet meget. 80 % af eleverne svarer, at de slet ikke er blevet mobbet af andre den sidste måned ved en besked eller mail, hvor 7 % svarer lidt. Der er 1 %, der svarer, at de er blevet mobbet meget af andre den sidste måned ved en besked eller mail. 87 % af eleverne har i undersøgelsen besvaret, at de slet ikke den sidste måned har været med til at mobbe andre ved en besked eller mail, hvor 4 % svarer lidt. Der er 2 %, der vurderer, at de har været med til at mobbe andre ved en besked eller mail inden for den sidste måned. 7

8 Vurdering En overvejende del af de adspurgte elever giver udtryk for, at de slet ikke er blevet mobbet inden for den sidste måned, hvor endnu flere elever vurderer, at de slet ikke har mobbet andre den sidste måned. Det samme gør sig gældende ved spørgsmålet om, hvorvidt eleverne vurderer, at de selv har mobbet andre den sidste måned ved en besked eller mail, eller de selv er blevet mobbet den sidste måned ved en besked eller mail. Det er meget tilfredsstillende, at eleverne hverken mobber andre eller selv bliver mobbet. Dog er det alligevel bekymrende, at der er mellem 4 % og 13 %, der oplever, at de bliver mobbet lidt eller har været med lidt til at mobbe andre, og 2 %, der vurderer, at de har mobbet andre meget eller selv er blevet mobbet meget. Dog ligger disse tal for Aalborg Kommunale Skolevæsen under tallene for landsgennemsnittet inden for samme målgruppe og periode foretaget af Dansk Center for Undervisningsmiljø. I værste tilfælde kan man forestille sig, at lidt en dag bliver til meget mobning. Dette er på ingen måde et acceptabelt niveau. Tidligere undersøgelser viser, at den mobbede kan få varige mèn, og i voksenlivet risikere fortsat at blive mobbet, eksempelvis på videregående uddannelser eller på arbejdsmarkedet. Det viser sig også, at mobberne er i risikogruppen, eksempelvis optræder mobberne oftere i kriminalstatistikkerne end almindelige unge, måske grundet et udtalt aggressivt temperament. På skoler, hvor undersøgelsens resultater viser, at der er elever, der bliver mobbet, er der udarbejdet et handleforslag til, hvordan skolen vil løse problemet fremover. Stor tilfredshed med mindst én ven i klassen og på skolen 91 % af eleverne i undersøgelsen har mindst en god ven i klassen, når de blev stillet spørgsmålet: Jeg har mindst én god ven i klassen, og 5 % svarer nej. 91 % af eleverne angiver, at de har mindst én god ven på skolen, mens 5 % svarer nej. Der er 84 % af eleverne der svarer, at de har det godt sammen i klassen, mens 4 % svarer nej. Vurdering Undersøgelsen viser en markant tilfreds med venner i klassen og på skolen. At næsten alle de adspurgte elever i undersøgelsen giver udtryk, at de har mindst én god ven i klassen eller på skolen, må ses som værende et meget positivt billede. At have én ven eller veninde i klassen eller på skolen kan have stor betydning for elevernes trivsel og dermed stor betydning for elevernes syn på undervisningsmiljøet. Tidligere undersøgelser om trivsel viser, at det er for elever i den adspurgte målgruppe, stor betydning for deres trivsel, at have en ven eller veninde, både i klassen og på skolen. Men det der er vigtigt er, at det for den enkelte elev opleves som godt. 8

9 Samlet vurdering af undervisningsmiljøet på skolerne Trivsel og herunder undervisningsmiljøet et er bredt begreb, men det overordnede formål med alt trivselsarbejde i skoleregi er det samme: At sikre alle børn og unge i Aalborg Kommunale Skolevæsen en god og tryg skolegang, der giver dem lyst til at lære og bidrager til udvikling af deres livsduelighed. Tallene i rapporten tegner et sammensat og alsidigt positivt billede af undervisningsmiljøet på skoler i Aalborg Kommune. På nogle områder, som for eksempel at eleverne selv gør en indsats for, der skal være rent på skolen, at der er arbejdsro i timerne, håndtering af konflikter, drilleri og mobning, er der plads til forbedringer på alle skoler. Men selvom der altid er plads til forbedringer, er det Skoleforvaltningens opfattelse, at eleverne er glade for at gå i skole og for undervisningen generelt, samt at eleverne trives både i klassen og på skolen. I forhold til området som vedrører venner, er eleverne meget positive, da næsten alle vurderer, at de har mindst én god ven i klassen og på skolen. Det at have en ven i klassen eller på skolen er altafgørende for elevernes trivsel, og undersøgelsen viser, at alle elever på Aalborg Kommunes skoler tilkendegiver, at de har en ven på skolen. Heldigvis viser skolernes indsendte handleplaner udledt af undersøgelsen den sammenhæng, at der på skoler, hvor problemer med drilleri og mobning er særlig udtalte, også er udarbejdet konkrete handleplaner for, hvordan skolen vil løse problemerne fremover. Dette vidner om, at skolen er opmærksom på problemerne og forsøger at løse dem. 9

10 Metoden bag undervisningsmiljøvurderingen En undervisningsmiljøvurdering i praksis Som tidligere skrevet påbegyndte Skoleforvaltningen i foråret 2007 sit arbejde med forberedelserne til den kommende undervisningsmiljøvurdering. Fra forvaltningens side blev der stillet 19 obligatoriske spørgsmål, som alle skolers elever fra 4. til 9. årgang skulle svare på. Derudover havde Skoleforvaltningen udarbejdet yderligere spørgsmål, som skolerne kunne anvende efter behov og ønske. Spørgsmålene var inspireret af Aalborg Kommunale Skolevæsens tidligere erfaringer med trivsel blandt eleverne i folkeskolen og Dansk Center for Undervisningsmiljøs spørgsmål vedrørende undervisningsmiljøet i folkeskolen. De 19 forvaltningsspørgsmål var grupperet i fokusområderne; opfattelse af skolen, undervisning, drilleri, mobning, venner: Opfattelse af skolen: Jeg er glad for at gå i skole Jeg føler mig tryg i skolen Skolens bygninger er rare at være i Jeg gør selv en indsats for, at der skal være pænt på skolen Undervisning: Jeg er glad for de fleste af mine lærere Der er arbejdsro i timerne Jeg synes, jeg lærer meget i skolen Jeg gør selv en indsats for at være aktiv i undervisningen, som f.eks. at række hånden op Drilleri: Er du inden for den sidste måned blevet drillet i skolen, så du blev ked af det? Er du inden for den sidste måned blevet bange eller ked af det, hvis du fik en besked eller mail? Har du inden for den sidste måned gjort andre bange eller kede af det, hvis du skrev en besked eller mail? Jeg gør selv en indsats for at løse konflikter Mobning: Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, har du så mobbet andre? Hvis du tænker tilbage på den sidste måned, er du så blevet mobbet? Er du inden for den sidste måned blevet mobbet af andre ved en besked eller mail? Har du inden for den sidste måned været med til at mobbe andre ved en besked eller mail? Venner: Jeg har mindst én god ven i klassen Jeg har mindst én god ven på skolen Vi har det godt sammen i klassen 10

11 I forbindelse med opgørelse af svarerne, skal det bemærkes, at nogle elever har svaret Ved ikke. I praksis betyder det, at tallene i teksten, når de summeres, ofte vil give mindre end 100 %, da svarkategorien Ved ikke ikke er inkluderet. Udarbejdelse af skolernes handleplaner Undervisningsmiljøvurderingen består også af en handleplan, der er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen. De 19 spørgsmål og udsagn skal være med til at kortlægge eventuelle problemstillinger på skolen, der kan forbedres. Undersøgelsen skal afdække eventuelle problemstillinger på skolen. Og som led i dette arbejde, udarbejdes der en handleplan, hvoraf det fremgår, hvordan og i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer på skolen løses. I handleplanen skal de enkelte skoler prioritere problemerne, så man eksempelvis sætter først ind mod de tydeligste problemer og så videre. Desuden skal handleplanen også bestå af forslag til retningslinjer for opfølgning. En anden gevinst ved at få udarbejdet handleplaner er at fordele arbejdet til forskellige personer, der så tager ansvaret for at lige netop det punkt i planen bliver løst. Handleplanen er efterfølgende gældende i 3 år, indtil en ny undervisningsmiljøvurdering bliver udarbejdet på skolen. Den enkelte skole kan sammenholde sine egne resultater med det generelle niveau Skoleforvaltningen ønskede en generel viden om undervisningsmiljøet på skoler i Aalborg Kommune. En meget vigtig pointe er, at Skoleforvaltningens sammenskrivning ikke kommer til at hvile på enkelte skolers besvarelser, men kan belyse forholdene ud fra et makroniveau. Desuden betød det, at man arbejder ud fra et standardiseret materiale, at det er muligt at sammenholde skolerne op mod en referencegruppe, som er et gennemsnit af samtlige skolers svar. Ud fra de 19 spørgsmål kan skolerne således se, hvor deres elever lå placeret i forhold til det generelle niveau på skolerne i Aalborg Kommune. Tidligere undersøgelser Der er sket en del forandringer i undervisningsmiljøvurderingens udformning og indhold i forhold til sidste gang, undersøgelsen blev udarbejdet på Aalborg Kommunes skoler. Den største forskel ligger i, at den forrige undersøgelse - foretaget i skoleåret 2004/05 om undervisningsmiljøet blev undervisningsmiljøvurderingen bestemt lokalt af skolerne. Der var f.eks. skoler, der inddrog både forældre, skolens ledelse, eleverne, lærerne samt pædagogerne. Men der var også skoler, hvor det kun var elevrådet, der udarbejdede hele undervisningsmiljøvurderingen. Det betød, at hver skole naturligvis skulle gennemføre og udarbejde den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Men skolerne havde mulighed for at udarbejde deres egen individuelle undervisningsmiljøvurdering. På baggrund af dette var det ikke muligt at udarbejde en generel vurdering af undervisningsmiljøet på skoler i Aalborg Kommune. 11

12 Undervisningsmiljøvurdering i indskolingen I skoleåret 2004/05 gennemførte skolerne i Aalborg Kommune den første undervisningsmiljøvurdering fra 6. til 10. klasse. Men i den seneste undervisningsmiljøvurdering ønskede Skoleforvaltningen også at inddrage de yngste børn. Dertil kan man med fordel bruge andre metoder end spørgeskemaer. For at belyse undervisningsmiljøet i indskolingen har Skoleforvaltningen udarbejdet en brochure. I brochuren gives ideer til, hvordan undersøgelsen af undervisningsmiljøet kan gribes an i folkeskolens mindste klasser. Således udgør brochuren produktet af det foreløbige græsrodsarbejde med udviklingen af metoder til undervisningsmiljøvurdering i folkeskolens mindste klasser. Det er hensigten, at brochuren skal fungere som en appetitvækker, der således kan inspirere til det videre arbejde med metodeudvikling i samarbejde med lærere og pædagoger i Aalborg Kommunale Skolevæsen. 12

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Egebakkeskolen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2014

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Egebakkeskolen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2014 UMV Undervisningsmiljøvurdering for Egebakkeskolen Dato: 22/10-2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013 UMV Sådan! Dato:08.11.2010 Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) er gennemført i november måned 2007 Mobbeundersøgelsen er gennemført i november og december måned 2007

Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) er gennemført i november måned 2007 Mobbeundersøgelsen er gennemført i november og december måned 2007 Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) er gennemført i november måned 2007 Mobbeundersøgelsen er gennemført i november og december måned 2007 Metoder og overblik UMV for 4. 10 årgang Vi har besvaret Skoleforvaltningens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

En stor del af eleverne svarer, at de er glade for at gå i skole og, at de er glade for deres klasse

En stor del af eleverne svarer, at de er glade for at gå i skole og, at de er glade for deres klasse Undervisningsmiljøundersøgelse Indskolingen 0.-3. årgang Positive Udsagn. En stor del af eleverne svarer, at de er glade for at gå i skole og, at de er glade for deres klasse En stor del af eleverne svarer,

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelsen er gennemført i november 2010, hvor 369 elever har besvaret spørgsmålene. De adspurgte elever er fordelt på 158 fra indskolingen, 108

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Rudolf Steiner-Skolen i Odense Dato: 23. januar 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Januar 2018 UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sofiendalskolen, Aalborg. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 28-11-2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sofiendalskolen, Aalborg. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 28-11-2013 UMV Sådan! Dato:28-11-2010 Undervisningsmiljøvurdering for Sofiendalskolen, Aalborg Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 28-11-2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Høng Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Høng Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Høng Privatskole Dato: 6. august 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 31.07. 2014 UMV en indeholder de

Læs mere

UMV Sådan! Forslag Undervisningsmiljøvurdering for. Nørre Nissum skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Juni 2015

UMV Sådan! Forslag Undervisningsmiljøvurdering for. Nørre Nissum skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Juni 2015 Nørre Nissum skole Skolevænget 11 7620 Lemvig UMV Sådan! Forslag Undervisningsmiljøvurdering for Nørre Nissum skole Dato: 28. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Juni

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV Sådan! Dato: 5. december 2012 Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Resultater af trivselsmåling

Resultater af trivselsmåling Punkt 6. Resultater af trivselsmåling - 2015 2014-34006 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget oientering, resultaterne af trivselsmålingen 2015. Beslutning: Til orientering kl. 08.30 Side 1 af

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Dato:1.4.2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

UMV Sådan! UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

UMV Sådan! UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for _Sebber Landsbyordning - Regnbuen og Sebber Skole_ Dato: 10. februar 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. februar 2016 UMV en indeholder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Skansevejens Skole

Undervisningsmiljøvurdering for Skansevejens Skole Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Skansevejens Skole Dato: februar 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2017 UMV en indeholder de fire faser, som

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole. Aalborg kommune UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Farstrup skole Aalborg kommune Dato:6-2-2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2017 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV Sådan! Dato:19.4.2012 Undervisningsmiljøvurdering for Skolen ved Skoven Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole UMV Sådan! Dato: 03.04.2013 Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 01.04.2015 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1

Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE. Undervisningsmiljøvurdering 2011 1 Undervisningsmiljøvurdering (UVM) KJELLERUP SKOLE 2011 1 Undervisningmiljøundersøgelse 2011 Skolens multibane, der blev taget i brug i 2010 Indledning I lighed med sidste skoleår har vi valgt at lave vores

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV Sådan! Dato: 18-3-2011 Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØVURDERING FOR DYHRS SKOLE Dato:3. januar 2017 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2020 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Distriktsskole Ølstykke Egedal Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Distriktsskole Ølstykke Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Indledning I løbet af foråret 2014 er der på Tønder Gymnasium gennemført en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø omfattende det fysiske,

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: d. 1.11.2017

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: d. 1.11.2017 Her indsætter I skolens logo UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dato: 1.11.2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: d. 1.11.2017 UMV en er udarbejdet i et samarbejde mellem:

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Undervisningsmiljø vurdering Byplanvejens Skole Vinter 2014. Handleplan. Byplanvejens Skole Side 1

Undervisningsmiljø vurdering Byplanvejens Skole Vinter 2014. Handleplan. Byplanvejens Skole Side 1 Handleplan Byplanvejens Skole Side 1 Undersøgelsens baggrund: På Byplanvejens Skole har vi valgt, at gennemføre DCUM s undersøgelse (termometeret). Undervisningsmiljøet er det miljø, eleverne i skolen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Risskov Efterskole & Sansestormerne Aarhus Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Risskov Efterskole & Sansestormerne Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Privatskolen Als. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Privatskolen Als. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Privatskolen Als Dato: 28. april 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: april 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Jernbanegade Nakskov Postbox 35 kontor: lærerværelse: Fax:

Jernbanegade Nakskov Postbox 35 kontor: lærerværelse: Fax: Evaluering og opfølgningsplan. Nakskov d. 8. januar. Undervisningsministeriet giver en vis frihed til den enkelte private frie skole til selv at afgøre, hvor lang tid der skal være mellem de enkelte evalueringer,

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet. Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret I efteråret 2012 besluttede

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for HOLD C CSVØSTFYN. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for HOLD C CSVØSTFYN. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato 08.12.11 Undervisningsmiljøvurdering for HOLD C CSVØSTFYN Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2015 UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undersøgelsen er baseret på 55 besvarelser, 12 drenge, 49 piger, fordelt på 20 9. klasser og 42 10. klasser. Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet Ung til Voksen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet Ung til Voksen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet Ung til Voksen Dato: 21. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 21.juni 2015

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2011

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2011 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dato: 08.06.09 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: februar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase

Læs mere

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne. Elevernes undervisningsmiljø Skoleåret 2010/2011 Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dyhrs Skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dyhrs Skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dyhrs Skole Dato: 5. juni 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV:

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Karlebo Skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 310712

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Karlebo Skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 310712 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Karlebo Skole Dato: 17. aug. 2009 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 310712 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Er du glad for at gå i skole?

Er du glad for at gå i skole? 1 UNDERVISNINGSMILJØVURDERING April 2 Lyne Friskole har foretaget ny undervisningsmiljøvurdering og denne gang har vi valgt at foretage den blandt skolens yngste elever, fra Børnehaveklassen til og med

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Finn Sonne Holm juni 2015 1 Folkeskolereformens nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse for elever på Pilehaveskolen maj 2012.

Undervisningsmiljøundersøgelse for elever på Pilehaveskolen maj 2012. Undervisningsmiljøundersøgelse for elever på Pilehaveskolen maj 2012. Baggrund for Undervisningsmiljøundersøgelsen Den lovpligtige Undervisningsmiljøundersøgelse (lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Page 1 of 5 Redegørelse for Dalumskolens handleplan i forbindelse med undervisningsmiljøvurdering. ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Lovtekst: Kapitel 4 - Undervisningsmiljøvurdering 6. Uddannelsesstedets ledelse

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 16.6.2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 16.6.2013 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Dato:_16.6.2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 16.6.2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase 1:

Læs mere

Antimobbestrategi for Kirkeskolen

Antimobbestrategi for Kirkeskolen Antimobbestrategi for Kirkeskolen Gældende fra den 1. februar 2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? - Vort fælles mål er at skabe en skole, hvor vi alle trives og er trygge - På Kirkeskolen

Læs mere

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole til Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17 Udarbejdet af skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere ved Revideret april til Forberedelse til vurdering af resultater Hvem skal inddrages

Læs mere

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN

Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Antimobbestrategi for THOMASSKOLEN Revideret 2011/12 Udgivet efteråret 2012 Hvorfor beskæftige sig med mobning? Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd og sundhed. Børn, der mobbes, mistrives

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15

Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurdering 2014/15 Undervisningsmiljøvurderingen 2014-2015 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål vedrørende fysiske,

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

Vurdering og Handleplan

Vurdering og Handleplan Vurdering og Handleplan I kan bruge Vurdering og Handleplan til at vurdere jeres resultater af jeres trivselsmåling og/eller kortlægning af jeres undervisningsmiljø. Dette værktøj hjælper jer til: 1. at

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT. 3A Skole 1, ABC Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING KLASSERAPPORT 3A Skole 1, ABC Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer 3 1.2 Temaer om trivsel 3 1.3 Rapportens indhold 3 1.4 Læsning af figurer 4 1.5 Vejledning og

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Indskoling. Mellemtrinet. Udskoling

Indskoling. Mellemtrinet. Udskoling UndervisningsMiljøVurdering september 2010 På Gl. Hasseris Skole har alle elever i løbet af september måned besvaret spørgeskemaer om deres undervisningsmiljø. Områderne, der er undersøgt, er Det fysiske

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 2 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

Alle for én mod mobning i skolen

Alle for én mod mobning i skolen Alle for én mod mobning i skolen 1 Alle for én mod mobning i skolen Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

Læs mere

2.-9. kl. er med i undersøgelsen. 2.-3. kl. skulle besvare med en smiley, de øvrige ved afkrydsning i et spørgeskema.

2.-9. kl. er med i undersøgelsen. 2.-3. kl. skulle besvare med en smiley, de øvrige ved afkrydsning i et spørgeskema. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Skjern Kristne Friskole Dato: 20.12.2012_ Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: maj 2015 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere