1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats Samarbejdet mellem skole og hjem

3 1. Indledning Et af målene i Roskilde Kommunes skolepolitik er, at forældre til børn og unge i kommunens folkeskoler skal opleve, at skole-hjemsamarbejdet dels giver børnene gode forudsætninger for deres skolegang, dels medvirker til at forankre skolens faglighed og rummelighed bedst muligt. Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune besluttede i januar 2015, at der som en del af Resultater i Roskilde skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse på skoleområdet blandt forældre med børn i Roskilde Kommunes skoler. Resultatkravet er, at mindst 80 pct. af forældrene skal være tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. Det blev samtidigt besluttet at gøre brug af en standardiseret spørgeskemaundersøgelse, der tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings (KL) model for tilfredshedsundersøgelser, således at det er muligt, at sammenligne Roskilde Kommunes resultater med andre kommuner. Denne hovedrapport fremlægger de samlede resultater for alle kommunens skoler. I bilagsrapporten er resultaterne for hver enkelt skole fremlagt. Undersøgelsens resultater giver et øjebliksbillede af forældrenes tilfredshed med, den pædagogiske indsats, samarbejdet mellem skole og hjem og den samlede tilfredshed med skolerne i Roskilde Kommune. 2. Hovedresultater Undersøgelsen viser, at der samlet set er stor tilfredshed med Roskilde Kommunes skoler. Der er i alt en samlet tilfredshed på 73 pct. Sammenlignes resultatet med det samlede landsgennemsnit ligger Roskilde Kommune 6 pct. point over landsgennemsnittet, der ligger på 67 pct. Der er med Resultater i Roskilde sat et mål om en tilfredshedsgrad på 80 pct., og undersøgelsen viser, at skolerne er tæt på målet. Undersøgelsen måler forældrenes tilfredshed 1½ år efter, at skolerne har gennemført store forandringer i forbindelse med implementeringen af skolereformen. På landsplan har tilfredsheden været faldende efter implementeringen af skolereformen. Fra 2014 til 2015 er landsgennemsnittet faldet med 9 pct. point fra 76 pct. til 67 pct. Set i lyset af denne udvikling er det forvaltningens vurdering, at Roskilde Kommunes skoler i forhold til forældrenes tilfredshed samlet set er kommet godt gennem skolereformens første år. I forhold til de enkelte skoler er den samlede tilfredshedsgrad på mellem 63 til 81 pct. Undersøgelsen måler forældrenes tilfredshed med skolernes undervisning, den pædagogiske indsats og samarbejdet mellem skole og hjem. Svarene vedrørende tilfredsheden med fordeler sig på 3 spørgsmål med en tilfredshed på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål. Svarene vedrørende den pædagogiske indsats fordeler sig på ti spørgsmål med en tilfredshed på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og svarene vedrørende tilfredsheden med samarbejdet mellem skole og hjem fordeler sig på to spørgsmål med en tilfredshed på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål. Generelt viser undersøgelsen, at der er en tendens til at tilfredsheden er størst i indskolingen, hvorefter den er svagt faldende på mellemtrinnet, for igen at stige i udskolingen. 3

4 3. Metode Tilfredshedsundersøgelsen i Roskilde Kommune er tilrettelagt og gennemført i perioden fra den 20. januar til og med den 4. februar Spørgeskemaet der er anvendt i undersøgelsen er udarbejdet med udgangspunkt i KL s grundskabelon. Der er foretaget enkelte tilpasninger i opsætning med henblik på at sikre spørgsmålenes relevans for forældrene i Roskilde Kommune. Samtidig er muligheden for at sammenligne resultater på tværs af kommuner opretholdt på centrale områder. Alle forældre der har et eller flere børn i Roskilde Kommunes folkeskoler, herunder Tiendeklassecenter Roskilde og Specialcenter Roskilde der omfatter afdelingerne Lysholm og Hedevang, har modtaget et spørgeskema i deres digitale post. Forældrene har modtaget ét spørgeskema per barn og er blevet bedt om at svare på undersøgelsen for hvert enkelt barn, hvis de har flere børn i skole. Den kvantitative undersøgelse er digital og anonym, og besvarelserne på de digitale spørgeskemaer samles direkte i Survey-xact, hvorfra data er hentet og behandlet af forvaltningen. Der er udsendt spørgeskemaer og modtaget svar, hvilket svarer til en svarprocent på 41,7 pct. Antallet af forældre der har svaret på de enkelte spørgsmål kan variere fra spørgsmål til spørgsmål, da alle forældre ikke har svaret på alle spørgsmålene i undersøgelsen. Tabellen nedenfor viser svarprocenten for de enkelte skoler. Svarprocent for de enkelte skoler Svarprocent per skole Antal forældre der har svaret Absalons Skole 32% 231 Baunehøjskolen 43% 294 Dåstrup Skole 40% 157 Gadstrup Skole 46% 218 Hedegårdenes Skole 37% 148 Himmelev Skole 53% 427 Jyllinge Skole 44% 347 Klostermarksskolen 47% 294 Lindebjergskolen 29% 97 Lynghøjskolen 41% 242 Margretheskolen 48% 174 Peder Syv Skolen 38% 112 Sct. Jørgens Skole 38% 231 Tjørnegårdsskolen 29% 141 Trekroner Skolen 53% 450 Vindinge Skole 51% 137 Vor Frue Skole 37% 34 Østervangsskolen 44% 177 Nordgårdsskolen 28% 9 Specialcenter Roskilde (Lysholm og Hedevang) 27% 38 Tiendeklassecenter Roskilde 12% 19 4

5 Tabellen nedenfor viser antal besvarelser fordelt på klassetrin. Svarprocent fordelt Procentvis Antal forældre på klassetrin fordeling af svar der har svaret 0. klasse 12% klasse 11% klasse 10% klasse 12% klasse 11% klasse 10% klasse 9% klasse 9% klasse 8% klasse 7% klasse* 1% 32 *10. klasse udgøres af elever fra Tiendeklassecenter Roskilde og Kør 10 på Gadstrup Skole og Dåstrup Skole. For de enkelte skoler er besvarelserne jævnt fordelt på de enkelte klassetrin. Spørgsmål og svarkategorier Undersøgelsens spørgsmål er delt op i følgende fire kategorier: 1) Undervisning 2) Den pædagogiske indsats 3) Samarbejdet mellem skole og hjem 4) Den samlede tilfredshed Spørgsmålene er stillet, så forældrene har taget stilling til, hvor tilfredse de er med deres barns skole ud fra følgende svarmuligheder: - Meget tilfreds - Tilfreds - Hverken tilfreds/utilfreds - Utilfreds - Meget utilfreds 5

6 4. Samlet tilfredshed Tabellen nedenfor viser forældrenes samlede tilfredshed med Roskilde Kommunes skoler inden for de givne rammer. Den samlede tilfredshed dækker over de tre kategorier: Undervisning, den pædagogiske indsats og samarbejdet mellem skole og hjem. 73 pct. af de adspurgte forældre har svaret, at de samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole. 15 pct. har svaret, at de hverken er tilfredse eller utilfredse, mens 12 pct. af forældrene har svaret, at de er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole. Samlet tilfredshed Tilfreds og Hverken Utilfreds og Tilfredshed med skolerne samlet set 73% 15% 12% Tabellerne nedenfor viser forældrenes tilfredshed med deres barns skole fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling og 10. klasse. I indskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse på mellem pct. Tilfredshed for indskoling Tilfreds og Hverken Utilfreds og 0. kl. 91% 7% 2% 1. kl. 78% 14% 7% 2. kl. 73% 14% 13% 3. kl. 70% 16% 15% På mellemtrinnet ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse på mellem pct. Tilfredshed for mellemtrin Tilfreds og Hverken Utilfreds og 4. kl. 63% 18% 19% 5. kl. 72% 17% 12% 6. kl. 71% 19% 10% I udskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret at de er meget tilfredse eller tilfredse på mellem pct. Tilfredshed for udskoling Tilfreds og Hverken Utilfreds og 7. kl. 69% 15% 15% 8. kl. 71% 15% 15% 9. kl. 70% 15% 15% 6

7 73 pct. af forældre med børn i 10. klasse har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole. Tilfredshed for tiendeklasse Tilfreds og Hverken Utilfreds og 10. kl. 73% 15% 12% Tabellen nedenfor viser forældrenes samlede tilfredshed med deres barns skole for hver enkelt skole i Roskilde Kommune. Forældrenes tilfredshed med deres barns skole ligger på mellem pct. I fem af kommunens skoler ligger tilfredsheden på mellem pct. I 14 af kommunens skoler ligger tilfredsheden på mellem pct. og i to af kommunens skoler ligger tilfredsheden på pct. Samlet tilfredshed for hver enkelt skole Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds Absalons Skole 77% 12% 11% Baunehøjskolen 64% 17% 20% Dåstrup Skole 76% 17% 7% Gadstrup Skole 72% 14% 14% Hedegårdenes Skole 78% 13% 8% Himmelev Skole 74% 14% 12% Jyllinge Skole 69% 15% 16% Klostermarksskolen 74% 14% 12% Lindebjergskolen 71% 14% 16% Lynghøjskolen 63% 24% 14% Margretheskolen 78% 10% 12% Peder Syv Skolen 69% 20% 12% Sct. Jørgens Skole 73% 18% 8% Tjørnegårdsskolen 80% 11% 8% Trekroner Skolen 81% 12% 7% Vindinge Skole 74% 16% 10% Vor Frue Skole 76% 18% 6% Østervangsskolen 69% 16% 15% Nordgårdsskolen 78% 11% 11% Specialcenter Roskilde (Lysholm og Hedevang) 72% 18% 9% Tiendeklassecenter Roskilde 72% 6% 23% 7

8 5. Undervisning I spørgeskemaet har forældrene svaret på, hvor tilfredse de er med den undervisning, deres barn modtager. Herunder barnets faglige udbytte af, s faglige kvalitet samt hvor tilfredse de er med undervisningsmaterialernes kvalitet og aktualitet. Tilfredsheden for forældre der har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse ligger på mellem pct. fordelt de enkelte spørgsmål under undervisning. Tilfredshed med Tilfredshed med barnets faglige udbytte af Tilfredshed med den faglige kvalitet af Tilfredshed med undervisningsmaterialets kvalitet Tilfreds og Hverken Utilfreds og 75% 15% 10% 74% 18% 8% 67% 24% 9% Tabellerne nedenfor viser forældrenes tilfredshed med fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling og 10. klasse. I indskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med herunder barnets faglige udbytte, kvaliteten af og undervisningsmaterialer på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin i indskolingen. Tilfredshed med i indskolingen Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds Tilfredshed med barnets faglige udbytte af 0. kl. 91% 7% 1% 1. kl. 83% 12% 5% 2. kl. 77% 12% 11% 3. kl. 70% 16% 13% Tilfredshed med den faglige kvalitet af 0. kl. 92% 6% 1% 1. kl. 80% 15% 4% 2. kl. 78% 14% 9% 3. kl. 71% 18% 12% Tilfredshed med undervisningsmaterialets kvalitet 0. kl. 76% 20% 3% 1. kl. 73% 20% 6% 2. kl. 70% 20% 10% 3. kl. 67% 23% 11% 8

9 På mellemtrinnet ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med herunder barnets faglige udbytte, kvaliteten af og undervisningsmaterialer på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin på mellemtrinnet. Tilfredshed med på Tilfreds og meget Hverken Utilfreds og mellemtrinnet tilfreds tilfreds/utilfreds meget utilfreds Tilfredshed med barnets faglige udbytte af 4. kl. 67% 16% 17% 5. kl. 75% 16% 9% 6. kl. 71% 19% 9% Tilfredshed med den faglige kvalitet af 4. kl. 63% 25% 13% 5. kl. 75% 18% 8% 6. kl. 71% 21% 7% Tilfredshed med undervisningsmaterialets kvalitet 4. kl. 60% 29% 10% 5. kl. 61% 25% 14% 6. kl. 62% 27% 10% I udskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med herunder barnets faglige udbytte, kvaliteten af og undervisningsmaterialer på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin i udskolingen. Tilfredshed med i udskolingen Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds Tilfredshed med barnets faglige udbytte af 7. kl. 69% 18% 12% 8. kl. 70% 17% 13% 9. kl. 71% 14% 14% Tilfredshed med den faglige kvalitet af 7. kl. 69% 21% 10% 8. kl. 67% 23% 9% 9. kl. 70% 17% 13% Tilfredshed med undervisningsmaterialets kvalitet 7. kl. 61% 28% 11% 8. kl. 68% 24% 7% 9. kl. 62% 29% 9% 9

10 I 10. klasse ligger tilfredsheden for de forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med - herunder barnets faglige udbytte, kvaliteten af og undervisningsmaterialer på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål. Tilfredshed med i tiendeklasse Tilfreds og Hverken Utilfreds og Tilfredshed med barnets faglige udbytte af 67% 30% 3% Tilfredshed med den faglige kvalitet af 70% 30% 0% Tilfredshed med undervisningsmaterialets kvalitet 50% 33% 17% 6. Den pædagogiske indsats Under kategorien den pædagogiske indsats har forældrene svaret på spørgsmål, der omhandler arbejdet med at udvikle barnets sociale og alsidige kompetencer i en positiv retning og på, hvor tilfredse de er med skolernes indsats for at skabe trygge rammer for deres barn, der fordrer, at barnet kan blive så dygtigt, som det kan. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over forældrenes tilfredshed med skolernes pædagogiske indsats. Tilfredsheden for forældre der har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse ligger på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål under den pædagogiske indsats. Tilfredshed med den pædagogiske indsats Tilfredshed med skolens indsats for at udfordre barnet barnets alsidige kompetencer barnets sociale kompetencer Tilfredshed med skolens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad Tilfredshed med skolens indsats for at begrænse mobning Tilfredshed med skolens indsats for at udnytte muligheden for at flytte ud af skolen Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe ro og orden i klasserne Tilfredshed med lærernes indsats for at engagere barnet i Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds 66% 20% 14% 64% 24% 13% 72% 18% 9% 72% 17% 11% 61% 26% 13% 52% 30% 17% 63% 22% 14% 69% 21% 9% 10

11 Tilfredshed med lærernes indsats for at tilrettelægge i forhold til barnets behov Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe kontakt mellem børnene 59% 25% 16% 67% 26% 8% Tabellerne nedenfor viser forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling og 10. klasse. I indskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den pædagogiske indsats herunder blandt andet udvikling af barnets sociale og alsidige kompetencer, engagement og indsats med at få barnet til at føle sig tryg og glad på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin i indskolingen. Tilfredshed med den pædagogiske indsats i Tilfreds og Hverken Utilfreds og indskolingen Tilfredshed med skolens indsats for at udfordre barnet 0. kl. 88% 9% 3% 1. kl. 69% 22% 9% 2. kl. 67% 17% 17% 3. kl. 63% 21% 17% barnets alsidige kompetencer 0. kl. 83% 14% 3% 1. kl. 65% 26% 9% 2. kl. 61% 24% 15% 3. kl. 62% 21% 16% barnets sociale kompetencer 0. kl. 88% 10% 2% 1. kl. 74% 18% 7% 2. kl. 74% 15% 10% 3. kl. 73% 14% 12% Tilfredshed med skolens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad 0. kl. 86% 10% 3% 1. kl. 76% 17% 5% 2. kl. 70% 17% 13% 3. kl. 71% 15% 13% Tilfredshed med skolens indsats for at begrænse mobning 0. kl. 72% 25% 3% 1. kl. 58% 29% 12% 2. kl. 62% 22% 15% 3. kl. 62% 21% 16% 11

12 Tilfredshed med skolens indsats for at udnytte muligheden for at flytte ud af skolen 0. kl. 69% 24% 6% 1. kl. 45% 37% 19% 2. kl. 53% 29% 19% 3. kl. 53% 29% 18% Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe ro og orden i klasserne 0. kl. 84% 13% 3% 1. kl. 66% 23% 12% 2. kl. 59% 21% 19% 3. kl. 60% 18% 22% Tilfredshed med lærernes indsats for at engagere barnet i 0. kl. 88% 10% 3% 1. kl. 71% 23% 4% 2. kl. 70% 22% 9% 3. kl. 67% 22% 11% Tilfredshed med lærernes indsats for at tilrettelægge i forhold til barnets behov 0. kl. 81% 14% 4% 1. kl. 64% 26% 10% 2. kl. 60% 22% 17% 3. kl. 54% 29% 18% Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe kontakt mellem børnene 0. kl. 84% 13% 3% 1. kl. 70% 23% 5% 2. kl. 68% 24% 8% 3. kl. 67% 22% 10% På mellemtrinnet ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den pædagogiske indsats herunder blandt andet udvikling af barnets sociale og alsidige kompetencer, engagement og indsats med at få barnet til at føle sig tryg og glad på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin på mellemtrinnet. Tilfredshed med den pædagogiske indsats på Tilfreds og Hverken Utilfreds og mellemtrinnet Tilfredshed med skolens indsats for at udfordre barnet 4. kl. 54% 27% 18% 5. kl. 66% 20% 15% 6. kl. 66% 20% 14% barnets alsidige kompetencer 12

13 4. kl. 57% 26% 17% 5. kl. 61% 25% 13% 6. kl. 65% 24% 12% barnets sociale kompetencer 4. kl. 66% 22% 12% 5. kl. 73% 18% 9% 6. kl. 73% 20% 6% Tilfredshed med skolens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad 4. kl. 64% 19% 17% 5. kl. 69% 18% 13% 6. kl. 75% 17% 9% Tilfredshed med skolens indsats for at begrænse mobning 4. kl. 55% 29% 16% 5. kl. 61% 26% 14% 6. kl. 64% 24% 12% Tilfredshed med skolens indsats for at udnytte muligheden for at flytte ud af skolen 4. kl. 49% 29% 21% 5. kl. 56% 31% 13% 6. kl. 55% 31% 14% Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe ro og orden i klasserne 4. kl. 51% 25% 23% 5. kl. 61% 25% 14% 6. kl. 62% 23% 15% Tilfredshed med lærernes indsats for at engagere barnet i 4. kl. 63% 24% 14% 5. kl. 69% 22% 9% 6. kl. 69% 25% 6% Tilfredshed med lærernes indsats for at tilrettelægge i forhold til barnets behov 4. kl. 51% 26% 23% 5. kl. 56% 30% 14% 6. kl. 59% 26% 15% Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe kontakt mellem børnene 4. kl. 60% 29% 11% 5. kl. 66% 27% 8% 6. kl. 65% 28% 6% 13

14 I udskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den pædagogiske indsats herunder blandt andet udvikling af barnets sociale og alsidige kompetencer, engagement og indsats med at få barnet til at føle sig tryg og glad på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin i udskolingen. Tilfredshed med den pædagogiske indsats i Tilfreds og Hverken Utilfreds og udskolingen Tilfredshed med skolens indsats for at udfordre barnet 7. kl. 58% 24% 18% 8. kl. 58% 22% 19% 9. kl. 59% 24% 18% barnets alsidige kompetencer 7. kl. 52% 30% 17% 8. kl. 60% 22% 13% 9. kl. 62% 25% 14% barnets sociale kompetencer 7. kl. 66% 22% 13% 8. kl. 66% 23% 11% 9. kl. 69% 22% 8% Tilfredshed med skolens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad 7. kl. 67% 20% 13% 8. kl. 69% 20% 12% 9. kl. 70% 20% 11% Tilfredshed med skolens indsats for at begrænse mobning 7. kl. 55% 30% 15% 8. kl. 58% 32% 10% 9. kl. 59% 30% 11% Tilfredshed med skolens indsats for at udnytte muligheden for at flytte ud af skolen 7. kl. 44% 35% 22% 8. kl. 51% 30% 19% 9. kl. 50% 30% 19% Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe ro og orden i klasserne 7. kl. 62% 24% 13% 8. kl. 64% 29% 7% 9. kl. 58% 28% 14% 14

15 Tilfredshed med lærernes indsats for at engagere barnet i 7. kl. 64% 23% 12% 8. kl. 64% 20% 15% 9. kl. 67% 20% 13% Tilfredshed med lærernes indsats for at tilrettelægge i forhold til barnets behov 7. kl. 52% 28% 20% 8. kl. 54% 27% 19% 9. kl. 56% 24% 20% Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe kontakt mellem børnene 7. kl. 58% 34% 8% 8. kl. 59% 32% 9% 9. kl. 62% 31% 8% For 10. klasse ligger tilfredsheden for de forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den pædagogiske indsats herunder blandt andet udvikling af barnets sociale og alsidige kompetencer, engagement og indsats med at få barnet til at føle sig tryg og glad på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål. Tilfredshed med den pædagogiske indsats i tiendeklasse Tilfredshed med skolens indsats for at udfordre barnet barnets alsidige kompetencer barnets sociale kompetencer Tilfredshed med skolens indsats for at få barnet til at føle sig tryg og glad Tilfredshed med skolens indsats for at begrænse mobning Tilfredshed med skolens indsats for at udnytte muligheden for at flytte ud af skolen Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe ro og orden i klasserne Tilfredshed med lærernes indsats for at engagere barnet i Tilfredshed med lærernes indsats for at tilrettelægge i forhold til barnets behov Tilfredshed med lærernes indsats for at skabe kontakt mellem børnene Tilfreds og Hverken Utilfreds og 73% 13% 13% 70% 17% 13% 70% 27% 3% 84% 10% 7% 67% 30% 3% 73% 23% 3% 70% 27% 3% 70% 23% 6% 64% 30% 7% 63% 37% 0% 15

16 7. Samarbejdet mellem skole og hjem I undersøgelsen har de adspurgte forældre også svaret på spørgsmål, der omhandler samarbejdet mellem skole og hjem. Herunder er der spurgt ind til tilfredsheden med dialogen mellem lærere og forældre samt inddragelsen af forældrene i de elevrettede aktiviteter på barnets skole. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem. Tilfredsheden for forældre der har svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse ligger på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål under samarbejdet mellem skole og hjem. Tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem Tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem lærerne og forældrene Tilfredshed med inddragelsen af forældrene i skolens elevrettede aktiviteter Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds 66% 20% 14% 52% 34% 13% Tabellerne nedenfor viser forældrenes tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling og 10. klasse. I indskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem herunder dialogen og samarbejdet mellem lærere og forældre samt inddragelsen af forældrene i skolens aktiviteter, på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin i indskolingen. Tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem i indskolingen Tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem lærerne og forældrene Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds 0. kl. 83% 12% 5% 1. kl. 70% 19% 11% 2. kl. 64% 19% 17% 3. kl. 60% 22% 18% Tilfredshed med inddragelsen af forældrene i skolens elevrettede aktiviteter 0. kl. 70% 25% 4% 1. kl. 56% 35% 9% 2. kl. 52% 35% 14% 3. kl. 48% 34% 19% 16

17 På mellemtrinnet ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem herunder dialogen og samarbejdet mellem lærere og forældre samt inddragelsen af forældrene i skolens aktiviteter på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin på mellemtrinnet. Tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem på mellemtrinnet Tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem lærerne og forældrene Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds 4. kl. 60% 20% 20% 5. kl. 68% 21% 11% 6. kl. 71% 19% 10% Tilfredshed med inddragelsen af forældrene i skolens elevrettede aktiviteter 4. kl. 47% 32% 20% 5. kl. 49% 37% 13% 6. kl. 55% 32% 12% I udskolingen ligger tilfredsheden for forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem herunder dialogen og samarbejdet mellem lærere og forældre samt inddragelsen af forældrene i skolens aktiviteter på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål og klassetrin i udskolingen. Tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem i udskolingen Tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem lærerne og forældrene Tilfreds og meget tilfreds Hverken tilfreds/utilfreds Utilfreds og meget utilfreds 7. kl. 58% 25% 15% 8. kl. 53% 23% 14% 9. kl. 63% 21% 16% Tilfredshed med inddragelsen af forældrene i skolens elevrettede aktiviteter 7. kl. 45% 37% 17% 8. kl. 51% 37% 12% 9. kl. 51% 39% 15% I 10. klasse ligger tilfredsheden for de forældre, der har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med samarbejdet mellem skole og hjem herunder dialogen og samarbejdet mellem lærere og forældre samt inddragelsen af forældrene i skolens aktiviteter på mellem pct. fordelt på de enkelte spørgsmål. Tilfredshed med samarbejdet mellem skole og hjem i tiendeklasse Tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem lærerne og forældrene Tilfredshed med inddragelsen af forældrene i skolens elevrettede aktiviteter Tilfreds og Hverken Utilfreds og 65% 17% 17% 52% 38% 10% 17

18 18

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Den pædagogiske indsats... 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 7 5. Den pædagogiske indsats... 9 6. Samarbejdet med personalet... 12 7. Evt. frokosttilbud... 15

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg

Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg Disposition for årsberetningen Først skolen i et kommunalt optik Kilde: Roskilde Kommune/http://www.roskilde.dk Kilde: Undervisningsministeriet/http://statweb.uni-c.dk

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...

Læs mere

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015. ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne.

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015. ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne. MEDLEMSUNDERSØGELSE 2014/2015 ROSKILDE LÆRERFORENINGs medlemsundersøgelse har fokus på, hvordan implementeringen af Lov 409 opleves ude på skolerne. 1 Medlemsundersøgelsen 2014/15 er afsluttet. Hvad viste

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ

LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ ROSKILDE KOMMUNE Politisk mål på folkeskoleområdet "Færdigheder og kundskaber inden for fagene" LÆSEUNDERSØGELSEN MAJ 2006 3. klasse Indledning Med udgangspunkt i det politiske mål på folkeskoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO Velfærdssekretariatet Sagsnr. 282147 Brevid. 2350113 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO 10. august 2016 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på?

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Bording Skole ] Udførelsestidspunkt: 11-01-2013 10:48:14 Antal besvarelser: 285 Denne undersøgelse har i alt 285 respondenter

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

2014/15 JEG SKAL I SKOLE

2014/15 JEG SKAL I SKOLE 2014/15 JEG SKAL I SKOLE INDHOLD Hvornår skal barnet i skole 4 Tidlig start? 4 Er du i tvivl? 4 Hvem træffer afgørelsen? 4 Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 4 0.klassen 5 Hvilken

Læs mere

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag...

INDLEDNING... 3. Metode... 4 RESUME... 5. Faglige resultater... 5. Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6. Bundne prøvefag... 1 Indhold INDLEDNING... 3 Metode... 4 RESUME... 5 Faglige... 5 Trivsel og inklusion... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6 Bundne prøvefag... 6 Dansk og læsning... 10 Matematik og øvrige fag... 12 Andel elever med

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN ROSKILDE KOMMUNE FORÅR 2017 INDHOLD Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater... 4

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse 2011 Undervisningsmiljøundersøgelsen er gennemført i november 2010, hvor 369 elever har besvaret spørgsmålene. De adspurgte elever er fordelt på 158 fra indskolingen, 108

Læs mere

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Roskilde Kommune vil være ordentligt forberedt. Derfor gennemfører alle kommunens folkeskoler i 2013-2014 en række forsøg. Forsøgene evalueres første gang i

Læs mere

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder.

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder. SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Skole- og børnesekretariatet Brevid. 455509 Afsnit: Ref. OM Dir. tlf. 46314121 ovem@roskilde.dk NOTAT: Skoledistrikter fra skoleåret 2008/2009 22. juni 2007 Skole- og Børneforvaltningen

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ INDHOLD 1. Indledning.. 3 2. Svarprocent 4 3. Del 1 I. Valg af skole... 5 II. Information... 19 III.Tilfredshed med folkeskolen..... 24 IV. Konklusion del 1........ 32 4. Del 2 I.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne.

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Blåhøj Skole; Bording Skole; Dalgasskolen; Ejstrupholm Skole; Engesvang Skole; Hyldgårdskolen; Ikast Nordre Skole; Ikast

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 De forældrevalgte i skolebestyrelsen besluttede at gennemføre en tilfredsundersøgelsen blandt skolens forældre, for dermed at få forældrenes

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Sommerferiebrev til forældre

Sommerferiebrev til forældre Sommerferiebrev til forældre Idræts SFO Efter tre års indsats blev vi fredag den 14. juni 2013 certificeret idræts SFO. Hele SFO er hermed gearet til at arbejde med alt det gode vi kan få ud af sport og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

RESUME Faglige resultater Trivsel og inklusion Overgang til ungdomsuddannelse... 5 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag...

RESUME Faglige resultater Trivsel og inklusion Overgang til ungdomsuddannelse... 5 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag... Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2014-2015 1 Indhold RESUME... 5 Faglige... 5 Trivsel og inklusion... 5 Overgang til ungdomsuddannelse... 5 FAGLIGE RESULTATER... 6 Bundne prøvefag... 6 Matematik...

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Bilag. Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere Bilag Velfærdssekretariatet Sagsnr. 267028 Brevid. 2157184 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Undersøgelse af tilfredsheden med maden fra de to private leverandører til de hjemmeboende borgere

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015/2016

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015/2016 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015/2016 Indhold INDLEDNING... 3 Metode... 4 RESUME... 5 Faglige resultater... 5 Trivsel og inklusion... 5 Overgang til ungdomsuddannelse... 6 FAGLIGE RESULTATER...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Carl Nielsen Skolen Antal besvarelser: 56 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet Endelig udgave 1-11-212 1. Undervisningen 2 Brugertilfredshedsundersøgelse skoleområdet

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 434 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten... 2 1.1 Temaer om trivsel... 2 1.2 Rapportens indhold... 2 1.3 Læsning af figurer... 3 1.4 Vejledning og inspiration til det

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

SKOLER Roskilde Kommune

SKOLER Roskilde Kommune Skole- og Børnesekretariat, Hanne Zadstrov den 30. juli 2008 SKOLER Roskilde Kommune ABSALONS SKOLE Absalonsgade 2 Tlf. 46 31 41 50 Fax 46 31 41 76 E-mail: AbsalonsSkole@roskilde.dk www.absalonsskole.roskilde.dk

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere