ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ С.СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ және ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ С.СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ"

Transkript

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ жәе ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ С.СЕЙФУЛЛИН атдағ ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ БЕКІТЕМІН 5В КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МАМАНДЫҒЫ «АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ШАРУАШЫЛЫҒЫ», «АВТОТРАКТОР ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КӨЛІГІ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ Элективті пәдер клог Оқу кезеңі ж.ж. Астаа 2014

2 Элективті пәдер клог Астаа, бет Бұл клогта 5В Көлік, көлік техикас жәе техологиялар мамадғ бойша «Автомобиль жәе автомобиль шаруашлғ»,«автотктор жәе аул шаруашлғ көлігі» білім беру бағдарламалар меңгеруге уиверситеттің ұсға таңдау пәдеріің тізімі ме кредит көлемі келтірілге жәе кредиттік жүйе бойша оқит студетге аралға. С. Сейфулли атдағ ҚАТУ-дң Ғлми кеңесіде бекітілге Хаттама ж. 2

3 Элективті пәдер клогң мазмұ Ст Модуль өмірі жәе лу лу ица 1 Түсііктеме хат 6 Жалп білім беру пәдері 2 Модуль 1.Қоғамдқ-саяси пәдер Дітау 7 «Автомобиль жәе автомобиль шаруашлғ» білім беру бағдарламас үші базалқ пәдер «Автотктор жәе аулшаруашлғ көлігі» білім беру бағдарламас үші базалқ пәдер 3 Модуль 5. Базалқ пәдер Химия 7 4 Модуль 6. Теориялқ мехаика Маиалдар кедергісі 7 Теориялқ мехаика 8 5 Модуль 8. Көлік құлдар басқарудң Көлік құлдарң құрлсң 8 Қозғалс қауіпсіздігіің 9 6 Модуль 9. Иовациялқ техологиялард Сзба геометрияс жәе ижеерлік гфика 9 меңгеру бағдарламалқ қамтамаме Сұйқ жәе газ мехаикас, гидро жәе ауажетегі 11 7 Маиалтау, кострукциялқ маиалдар 11 Модуль 11. Көлік құлдара қзмет көрсетудің техологияс Еңбекті қорғау 12 Метрология, стадарттау жәе сапа басқару 12 8 Модуль 12.Құстру Патеттау жәе кәсіби шғармашлқ 13 Автомобиль жолдар 14 9 Модуль 14. Күрделі жүйелер Көлік экоомикас 14 Бухгаллік есеп (есеп жәе аудит) Модуль 15. Көлікті басқару жүйелеріің Іште жау қозғалтқштар басқару жүйелері 15 3

4 11 Модуль реті жәе лу ің лу бет «Автотктор жәе аулшаруашлғ көлігі» білім беру бағдарламас үші базалқ пәдер Модуль 10. Көлік құлдарң қозғалс Ткторлар жәе автомобильдер саптаудң Көу тасмалдау машиалар «Автомобиль жәе автомобиль шаруашлғ» білім беру бағдарламас үші базалқ пәдер 12 Модуль 10. Көлік құлдарң қозғалс Автомобиль теорияс 10 саптаудң Көлік техикасң диамикас 10 «Автомобиль жәе автомобиль шаруашлғ» білім беру бағдарламас үші кәсіптедіру пәдері «Автотктор жәе аулшаруашлғ көлігі» білім беру бағдарламас үші кәсіптедіру пәдері Техологиялқ жабдқтард жәе Модуль 12. Құстру пайдалау Автомобильдерді құрлмдау 24 Өдірісті ұймдастру жәе кәсіпор мееджметі Модуль 13. Өдірісті ұймдастру Көлік техикас өдірісі жәе жөдеу техологияс Модуль 14. Күрделі жүйелер Ижеерлік жүйелерді модельдеу 26 Көлік жүйесі жәе тасмалдау үдерісі Модуль 15. Көлікті басқару жүйелеріің Автоматт басқару теориясң 27 «Автотктор жәе аулшаруашлғ көлігі» білім беру бағдарламас үші кәсіптедіру пәдері 17 Модуль 11 Көлік құлдара қзмет Көлік кәсіпордар 27 Автомобильді пайдалау кезідегі маиалдар 28 «Автомобиль жәе автомобиль шаруашлғ» білім беру бағдарламас үші кәсіптедіру пәдері 18 Модуль 11. Көлік құлдара қзмет көрсетудің Автомобиль көлігіің кәсіпордар 23 Автомобильді пайдалау кезідегі маиалдар

5 5В "КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР" МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ Түсііктеме хат Құрметті студет! Кредитті оқту жүйесіде мамадқтң оқу - әдістемелік кешеіің мідетті элеметі - элективті пәдер клог (ЭПК), оң құмда таңдау компоетіе кіреті пәдер тізімі болад. ҚР МЖМББС- ға сәйкес элективті пәдерге берілеті кредит көлемі ұлғайтлд, осға байласт студетдің өз білім алу бағт таңдауда ЭПК- ң маңз арта түседі. Элективті пәдер клог эдвайзер жетекшілігіме студеттің мүмкідігіе, өсу болашаға, еңбек арғң жәе өдірістің сұс ескеріп, жеке оқу жоспар құстрғада қолдалад. тологта 5В Көлік, көлік техикас жәе техологиялар мамадғ аясда «Автомобиль жәе автомобиль шаруашлғ»,«автотктор жәе аул шаруашлғ көлігі» білім беру бағдарламалар меңгеруге қажетті пәдер ұслад. «Автомобиль жәе автомобиль шаруашлғ» білім беру бағдарламас автокөлік кәсіпорд жәе оң бөлімдері жұмс басқару ме ұймдаструдға, көлік құлдар техикалқ пайдалау бойша құрлмдарң жәе олардң қзметі ұймдаструға, автокөлік тасмалдау қзметі жәе автомобиль көлігіе техикалқ қзмет көрсетуге қабілетті техика жәе техология бакалавр дайдайд. «Автотктор жәе аул шаруашлғ көлігі» білім беру бағдарламас аул шаруашлғ кәсіпорд жәе оң бөлімдері көлікпе қамтамасз ету бойша жұмст басқару ме ұймдаструға, автотктор жәе аулшаруашлғ көлігі техикалқ пайдалау бойша құрлмдарң жәе олардң қзметі ұймдаструға, агроөеркәсіп кешеіің барлқ техологиялқ үдерісіде көлік жұмстар ордауға қабілетті техика жәе техология бакалавр дайдайд. Студет өзіің білім алу бағт қалптастру үші типтік оқу жоспара сәйкес мідетті компоеттің барлқ пәдері меңгеруі тиіс, соме қр клогта оқу үші ұслға білім беру бағдарламаларң бірі таңдайд, оға сәйкес элективті пәдерді таңдау тиіс. дер клогта модульдерге біріктірілге, олар меңгереті білім беру бағдарламаса сәйкес қажетті құзреттілікді қалптастд. 5

6 Теориялқ техикалқ мехаика TM 1218 Теориялқ мехаика Техикалқ мехаика Теориялқ техикалқ мехаика SM 2217 Маиалдар кедергісі Техикалқ мехаика Базалқ Him 1216 Химия Физики и химии Қоғамдқ саяси Rel2112 Дітау Философия Мо дул у креди ті Се мес тр Пререквизит Дітау пәі оқту үші студеттің тарихта, мәдеиеттау да, философияда білімі болу қажет химияң мектеп курс. физика, математика, иформатика физика, математика, иформатика Постреквизит ің қсқаша мазмұ Қалптасат құзреттілік ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНІ Дітау пәіе Ді рухаи мәдеиет жәе әлеуметтік иститут. Діің пайда болу Дітау пәі оқғаа кейі студет діің тарихи даму білім студетдің жәе оң ерте түрлері. Мифология күрделі мәдеи құблс кезеңдері жәе оң егізгі бағттар білуі тиіс, оқу жәе саясаттау, ретіде.ұлттқ дідер. Буддизм; Христиадқ; Ислам; Эзоиялқ ғлми әдебиетме жұмс ордау дағдлар әлеуметтау, оқтулар жәе құпия қоғамдар. Қазіргі замағ дәстүрлі емес культтар; қалптастру қажет, өздігіе ғлми рефеттард, психология, тарих, Қазіргі замадағ ді эволюцияс. баядамалард құст алу, өзі қзқтт философия проблема тауп о әлдебір діи оқтулар позицияса, ғлмдар соме қр өз ойларме шеше білуі тиіс. Студеттің қоғам меңгеруге мүмкідік өмірідегі діи сфең дамуң егізгі приципі ме жасайд. заңдлқтар, XXI ғасрдағ діи рорлқ экстремизм жәе адам өмірі, ар - ожда бостадғ тул түсіікі болу тиіс. «АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ШАРУАШЫЛЫҒЫ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕРІ Экология, арай химия бойша қазіргі техикаң процесіде химиялқ Химия пәі арай пәдерді меңгеру үші қажетті білімді пәдер. заңдард қолдауда тұт белгілі-бір білім кешеі меңгеру үші, химиялқ тәжірибелер жүргізу дағдлғ қалптастд, студетді берілге қасиетіме қалптастру; арай жәе ақтамалқ әдебиетті маиалдард алуме тастд. Курс екі бөліме тұд: қолдау қабілеті қалптастру, химияң теориялқ, заттң құрлс, химиялқ Химиялқ саптама жүргізе білу, химиялқ процесдің өту заңдлқтар жәе сұйқтар теорияс, реакциялардң жүру заңдлқтар жайл қортд электрохимиялқ процес ме кострукциялқ жасап, бақлаға фактілерді жиақтай білу,теориялқ маиалдарда тұт қазіргі химияң арай бөлімдеріе. машиалар бөлшекі, көлік Маиалдар кедергісіің егізгі проблемалар. Негізгі гипотизалар. Қапайм кедергілер. Кереулер. Қима тәсілі. Срқтң созлу жәе құрлсң сғлу. Гук заң. Ығсу. Ішкі күш. Таза ғсу. Ығса, дипломдқ. деформациялаға кострукция элеметі есептеу. Ығсу жәе бұлу. Кереу ме деформация. Бұлға білікді беріктік пе қңдққа есептеу. Иілу. Таза иілу. Июші момет жәе көлдеең күш эпюрлері. Нормальдқ кереулер эпюрі. Бастапқ паметрлер әдісі. Кереулі жәе деформациялқ күйлердің теориясң. Күрделі кедергілер. Қиғаш иілу. Бейтап сзғ. Қиғаш иілудегі деформация. Цетрде тс созлу (сғу). Құрлм элеметіің орқтлғ. Бойлқ иілу. Эйлер формулас машиалар бөлшекі, көлік құлдарң құрлсң, дипломдқ. "Теориялқ мехаика" пәіің құма өза тғз байласқа үш бөлім кіреді "Статика", "Киематика", "Диамика". Теориялқ мехаика физика-математика ғлмдар топтамаса кіреді жәе техикалқ білімің егізі болп таблад. Статикада эквивалет түрледіру ережелері ме деелер жүйесіің тепе-теңдік шарттар қастрлад. Киематикада деелер қозғалс геометриялқ тұрғда, деелер әсерлері ескерместе қастд. Диамикада деелер қозғалс ос қозғалст тудатқа күшді ескере отрп зерттеледі. мәліметді саптай білу. Көлік бөлшекі ме жабдқтард есептеу әдісі тиімді пайдалау, маиалдардң мехаикалқ қасиеті жәе қапайм кострукция элеметіің кереулі деформациялаға күйі тәжірибе жүзіде талдау, қазіргі сау машиалар ме өлшеу аппатус қолдау алу керек А.Курстң теориялқ есептеу сзбалар құструда, мехаикалқ жидардң күйі сипаттайт теңдеулерді құструда қолдаа білу. Есеп пе жаттғулард ордау дағдлар қалптастру. В.Нақт объектіің моделі құструдң тәжірибелік дағдлар қалптастру. Пктикалқ есепді шғаруда егізгі түсіікді, теңдеулерді жіе теоремалард қолдаа білу. С.Нақт объектіің әртүрлі сұлбалар салст білу арқл жәе олардң ішіе ең тиімді ұсқа логикалқ егіздеу арқл таңдай білу. Д. Қарм-қатас төңірегіде техикалқ сауатт жеткізе алат логикалқ ойлау қабілеті қалптастру. Е. Оқу төңірегіде техика мәселері жәе қоршаға орта құблстар талдау қабілеті қалптастру. 6

7 Көлік құлдар басқару OBD 1222 Қозғалс қауіпсіздігіің Техикалқ сервис. Көлік құлдар басқару OUTS 1221 Көлік құлдарң құрлсң Техикалқ сервис. Мо дул ьді ң лу Ди сци п ли а у Кред ит Се мес тр 3/5 3,4 3 3 Пререквизитт ер Физика, химия, машиа бөлшекі, машиалар ме мехаизмдер теорияс Математика, Физики, Теориялқ мехаика, көлік құлдар ң құрлс ң Постреквизит Автомобиль дер теорияс, көлік техикас техикалқ пайдалау Жол қозғалс ұймдаструға техикалқ құлдар, автомобиль теорияс, көлік техикас ң диамикас ің қсқаша мазмұ ІЖҚ-ң жалп құрлс, жұмс цикл. Иіді білікті шатуд мехаизм. Классификацияс. Құмдас бірлікі жәе атқат қзметі. Газ бөлістіру мехаизмі. Классификацияс. Құрлс жәе атқат қзметі. Газ бөлістіру фазас. Салқдату жүйесі. Классификацияс. Құрлс жәе жұмс приципі. Салқдату жүйелеріің ерекшелікі. Майлау жүйесі. Құрлс жәе атқат қзметі. Классификацияс. Қоректедіру жүйесі. Дизельді жәе безиді қозғалтқштардң қоректедіру жүйелеріің ерекшелікі. Тұтадру жүйесі. Классификацияс. Түйіспелі жәе түйіспесіз тұтадру жүйелеріің ерекшелікі. Тұтадру жүйелеріің даму болашағ. Электр жабдқтар. Ток көздері. Ток тұтушлар. Қосалқ жабдқтар Іске қосу жүйесі. Қозғалтқшт іске қосу жүйелеріің түрлері. Құрлс жәе жұмс ордау приципі. Ілііс. Беріліс қоб. Тату қоб. рдад беріліс. Бас беріліс. Дифферециал. Алп жүруші жүйе. Аспа. Жүріс бөлігі. Рульдік басқару. Тежеу жүйелері Автомобиль көлігідегі апаттлқ ЖКО түсіігі, фазалар. Көлік құлдарң құрлмдқ қауіпсіздік. Көлік құлдарң белседі қауіпсіздігі. Көлік құлдарң пассивті қауіпсіздігі. Көлік құлдарң аппатта кейігі қауіпсіздігі. Көлік құлдарң эколгиялқ қауіпсіздігі. Қалптасат құзреттілік А. Көлік құлдарң, оң іште жау қозғалтқштарң топтарң, бөлікіің, мехаизмдеріің жәе жүйелеріің құрлс білу жәе түсіу. В. Көлік құлдарң, оң іште жау қозғалтқштарң топтарң, бөлікіің, мехаизмдеріің жәе жүйелеріің жұмс ордау приципі меңгеруге білімді жәе түсіу мүмкішілігі пайдалау. С. Әртүрлі көлік құлдарң, оң іште жау қозғалтқштарң топтарң, бөлікіің, мехаизмдеріің жәе жүйелеріің жұмс ордау приципі қозғалтқш жүйелеріің жұмс тексеру бойша қортдлард жасау мүмкішілігі. Жаңа көлік құлдарң жәе қозғалтқштарң кемшілікіе емесе артқшлқтара байласт жеке аргуметация тұрғзуд, өз позицияс ерекшелеу жәе ақтлау. Д. Аласу саласда өзге тұжрмд сйлау сезімі, тңдау жәе тңдалат мүмкішілікті қалптастру. Оқлат «Көлік құлдарң құрлсң» пәіе өзіің білім деңгейі тұқт жоғарлату. Е.Оқту саласда автомобиль жасаудағ жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу. Қозғалтқш жәе автомобиль жасаудағ, пайдалау тиімділігі бойша ғлми зерттеулердің әтижелері, аулшаруашлғ өдірісіің өзекті проблемалар талдай білу, БАҚ жәе Иеттегі зор ақпат ағда бағдарлай білу А.Жол көлік оқиғаларда адам ме техикалқ құл асдағ әсерлесу үдерісідегі заңдлқтард зерттей білуі. Бұл заңдлқтард көлік жүйелері жасауда, оңтайладруда жәе пайдалауда қолдаа білу. В.Көлік құлдарң құрлмдқ жәе пайдалау ерекшелікі ме қасиеті бағалай білу, көлік құлдарң қауіпсіздігі ме жол қозғалса қатсушларң қауіпсіздігі көрсететі ормативті құжаттард білуі қажет. С.Қортдалард жасақтау, жеке аргуметацияс тұрғзу, белгілі жол-көлік жағдайларда өз ой ақтлап айта білу... Д. Жол қозғалс саласдағ дәстүрлерге жәе заңдарға толеттлқ жәе сйлау сезімдері жасақтау.. Е. Кез-келге жол-көлік жағдайларда пайда болға проблемалард жол қозғалсң эаңдар ме ережелері пайдалауме талдай білу. 7

8 Көлік құлдара сервистік қзмет MTKM 3232 Маиалтау, құрлмдқ маиалдар техологияс Техологиялқ машиалар ме жабдқтар Көлік құлдара сервистік қзмет MZhGGP 3230 Сұйқ жәе газ мехаикас, гидро жәе ауажетегі Техикалқ сервис Иовациялқ техологиялард меңгеру NGIG 2223 Сзба геометрияс жәе ижеерлік гфика Техикалқ мехаика Мо дул ьді ң лу Ди сци п ли а у Кред ит 6 Се мес тр 1/ Пререквизит Постреквизит ің қсқаша мазмұ Мектеп бағдарламас бойша Геометрия, сзу пәдері физика, математика, химия,кострукциялқ маиалдар, қолдабал мехаика. «Маиалтау жәе кострукциялқ маиалдар техологияс» пәі оқп-білу үші студетдің математика, физика, сзу жәе еңбекке баулу пәдері бойша білімдері мектеп деңгейіде болу керек. Студет-дің ұсталқ аспаптарме балға, шапқ, егеу, бұғш жәе т.б.) жұмс істеу тәжірибелері болу керек. Мамадқ пәдері бойша курстқ жәе дипломдқ ткторлар, автомобильдер жәе тағ басқа тасмалдау машиалар пайдалау жәе машиалард жөдеу. Студет «Маиалтау. Кострукциялқ маиалдар техологияс» пәдеріе алға білімдері келесі пәдерді меңгеруге қолдаад: машиа пайдалау, ткторлар жәе автомобильдер, аулшаруашлқ машиалар, машиа жөдеу жәе сеімділік. Кострукторлқ диплом жобалар ордау кезіде, ұслат кострукцияң қадай маиалдарда жасалаат жәе олардң физика мехаика-лқ қаситі білулері керек Сзба геометрияс кеңістіктік геометриялқ фигулардң жазқтқта бейелеу тәсілдері жәе метрикалқ,, позициялқ есепді лға бейелер бойша шғару әдісі оқтад. Сұйқтң егізгі заңдар, сұйқ қсмң көмегіме қозғалат мехаизмдер ме машиалардң, емесе гидрожетекдің жәе гидропевматикалқ қодрғлардң есепі шғарп үйреу. «Маиалтау жәе кострукциялқ маиалдар техологияс» пәі бір-біріме өза байласт келесі тауларда тұд: Маиалтау: машиа бөлшекі ме мехаизмдеріде қолдалат маиалдардң құрлм, физика-мехаикалқ қасиеті, маркалау жәе өңделуі Кострукциялқ маиалдард кесіп өңдеу: кесу процесіің элеметі, кескіш аспаптардң маиалдар, кесу күші жәе жлдамдғ. Қалптасат құзреттілік А.Әртүрлі метрикалқ,, позициялқ есепді кешеді сзбаларда жәе аксоометрияда шғару әдісі қолдаа білу. В.Мамадқ бойша сзуларме жұмс істеу жәе олард оқу ме сзу бойша тәжірбиелік дағдлард қалптастру. С.Көлік техикас жәе техологиялардң садар да жәе тұрғзуда кострукторлқ құжаттард құстру ме салст білу мүмкідігі. Д.Аласу саласда техикалқ жұмскердің кәсіби еңбегіе тә біреше шешімді проблемалард шеше білуі. Е.Әртүрлі сзу, өлшеу аспаптарме жәе приборларме, яғи сзбалард ордау техикасме жұмстң түйіді проблемалар талдай білу. А.Көлік техикаса сервистік қзмет жүргізерде білімді жәе олард басқаруда соме бірге ақаулард ақтауда толқ түсіікті қолдаа білу. В.Автомобильдердің қуат сұйқ арқл берлуі жәе олардң эергия балас жәе гфикі тұрғзуға білімді жәе түсіікті мүмкішілікді пайдалау. С.Есепдің әтижелері жәе тұрғзлға гфикді салстрп талдау бойша қортд жасау. D.Жаңа автомобильдердің беріліс қоптарң жәе басқада агрегаттарң жүйе жұмса сапа бағас беру бойша өзідік аргумет ме өз позициялар білдіру жәе ақтлау. Е.Оқту саласда көлік техикас жасаудағ жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу.. А.Әр түрлі маиалдардң (металдар ме металл емес маиалдар) құрлм, құм жәе қасиеті білу жәе кострукциялқ мідетді шешу үші, қазірі замағ стаоктард, машиалард жәе жабдқтард пайдалау арқл маиалдард өңдеу тәсілдері жәе техологиялар түсіу В.Алға теориялқ білімдері ме тәжірибелік дайдқтар, озқ компьюлік техологиялард қолдаа отрп, қазіргі замағ техологиялқ машиалард, стаоктард жәе жабдқтард жасау, шғару өдірісіде пайдалау С.Озқ техикалар ме техологиялар өдірісі үші жаңа маиалдар ме техологиялард дұрс таңдау дәлелдеу жәе аргуметтеу қаблеттілігі Д.Қарм-қатас аумағда қоршаға ортада болат жәе кәсіптік, экоомикалқ, әлеуметтік өзгерісге дай болулар керек Е.Оқу аумағда кәсіптік, мәдеи алқ жәе коммуикативті компетеция кешедері бойша білім алу үші білім деңгейлері үемі жетілдіріп отрулар керек. 8

9 Құрлмдау OPPT 3234 Патеттау жәе кәсіби шғармашлқ Техикалқ сервис Көлік құлдара сервистік қзмет MSUK 3233 Метрология, стадарттау жәе сапа басқару Стадарттау, метрология жәе сертификаттау Көлік құлдара сервистік қзмет ОТ3342 Еңбекті қорғау ТҮМ Мо дул ьді ң лу Ди сци пли а у Кред ит Се мес тр Пререквизит Постреквизит ің қсқаша мазмұ Математика, Физика, Химия, Аатомия (мектеп курс), Көлік құлдарң құрлсң Физика, математика, ижеерлік гфика, геометрияс сзба Жоғарғ математика, физика, ижеерлік гфика, ижеерлік, кострукциялау жәе машиалар бөлшекі, доңғалақт жәе шжрта-бад машиалар құрлс, аул шаруашлқ жәе мелиотив-тік машиалар. Өдірістік, кәсіби тәжірибелер; курстқ жәе дипломдқ Көлік техикас техикалқ пайдалау, АК мекемелері Машиа пайдалау, агроөеркәсіп кешеідегі агротехикалқ сервис, машиа жөдеу жәе сеімділігі, малшаруашлғ мехаикаладру, курстқ, дипломдқ, ғлмизерттеу жұмстар ордау 1. Кіріспе 2. Еңбекті қорғаудң теориялқ 3. Еңбекті қорғаудң ұймдқ құққтқ мәселелері 4.Өдірістік саитария 5. Қауіпсіздік техикасң 6. Өрт қауіпсіздігіің 7.Жақаттағадарға дәрігерге дейігі көмек көрсету Метрология. Стадартмау. Сапа басқару 1. Шғармашлқ ой-жүйеі таладру әдісі. 2. Қазақста Республикасң жәе халқалқ авторлқ құққт қорғау жәе патет заңдар. 3. Патеттік зерттеу жүргізу. 4. Өертабсқа, пайдал модельге иовациялқ патет алуға өтіім рәсімдеу Қалптасат құзреттілік А.Көлік техикаса пайдалауда қауіпсіз еңбекті білімді ұймдаструда соме бірге қауіпті аймақтард жәе олардң егізгі көрсеткіші ақтауда толқ түсіікті қолдаа білу. В. Жұмс ордарң паметрлері жәе қауіпті аймақтард ақтағада білімді жәе түсіік мүмкішілікді толғме пайдалауд жүзеге ас білу. С.Жүргізілге есепдің әтижелері жәе ақталға жұмс ордардағ паметрлерді салстрп талдау бойша қортд жасау. D.Жаңа қауіпсіз жұмст ұймдаструда аргумет ме өз позициялар білдіру жәе ақтлау. Е.Оқту саласда көлік техикас қауіпсіз еңбекті ұймдаструда жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу.. А.«Метрология, стадарттау жәе сапа басқару» пәі базалқ цикл пәдер құма кіреді, ижеерлік кадрлард дайдау кезиде, олар метрологияда қабілеттілігіме бірге, ормативтіктехикалқ құжаттард стадарттау жәе өімің сапас саласда қолдаа білу. В.Өдірісті метрологиялқ қамтамасз ету облсдағ өдірілеті, сртқа шғарлат жәе сртта әкеліеті өімдердің, бұймдардң, техологияң сапас бақлаудағ барлқ ормалард сақтап, стадарттардң барлқ талаптар ордау жәе сапа басқару мәселелері ақтайд. С.Студетдің метрологияда ормативтік-техикалқ құжаттард қолдаа білуі ме қр біліктілігі қалптастру таңдай білуді, стадарттау жәе сертификаттау саласда ормативтіктехикалқ құжаттард студетге үйрету. Д.«Метрология, стадарттау жәе сапа басқару» пәі бойша студет білу керек, осме қоса басқа да пәдерді жақс игеру үші қажет. Е.Оқту саласда метрологияда ормативтік-техикалқ құжаттард пайдалаа отрп жаңа қол ж ақпаттард талдай білу. А. Қазақста Республикасң жәе халқалқ авторлқ жәе зияткерлік мешік объектілеріе құққт қорғау жәе патет заңдар білу. Ғлми зерттеу тәжірибесіде шғармашлқ ойжүйеі дамту әдісі пайдалаа білу, өз бетіме ос замағ ғлми ақпат ағмда қажетті бағт таба білу, техикалқ шғармашлқт таладру әдісі меңгеріп жәе соң егізіде өертабстқ мәселелерді қоя білу. В.Ой-жүйеі дамту әдісі пайдалап өертабстқ деңгейде жаңа техикалқ шешімдер жасау жұмс бойша пктикалқ жұмс дағдс алу. Патеттік іздестіру ордап жәе мүмкі болат өертабсқа, пайдал модельге өтіім рәсімдеп, өертабсқа е пайдал модельге иовациялқ патет алуға о бере білу. С.Шешімдер қаблдап, салстру, тұжрмдау қаблеттілігі, кәсіби шғармашлқ жәе патеттаудң егізгі мәселелері бойша өзіің ой жеткізе білу жәе дәлелдеу мүмкішілігі. Д.Өертабсқа жәе пайдал модельге иовациялқ патет жәе патет алуға өтіім бергеде патет заңң жәе өертабсқа жәе пайдал модельге иовациялқ патет жәе патет алуға өтіім беру ұсқауң ережелері сақтай отрп «Ұлттқ зияткерлік мешік иститут» Республикалқ мемлекеттік қазалқ кәсіпор сапшларме өзі берге өтіім аумағда қарм-қатас жасай алу жәе өзіің ұсс дәлелдей білу мүмкішілігі. Е.Аул шаруашлғда қолдаат техикалар ме техологиялқ үрдісді жәе жетілдіру барсда техикалқ шғармашлқт таладру жәе патеттаудң егізгі жағдайлар тиімді қолдауға білімі арттру жәе іскерлігі жетілдіру. 9

10 Күрделі жүйелер ET 4242 Көлік экоомика Мееджмет Күрделі жүйелер AD 3239 Автомобильжолдар Техикалқ сервис Мо дул ьді ң лу Ди сци п ли а у Кред ит Се мес тр Пререквизит Постреквизит ің қсқаша мазмұ Математика, физика, химия, сзба геометрия жәе ижеерлік гфика, метрология, стадарттау жәе сапа басқару, Экоомика-лқ теория Автомобильдерді құр-лмдау, өер-кәсіпті ұйм-дастру ме мекемелер мееджметі., Автомобильдерді құрлмдау, өеркәсіпті ұймдастру ме мекемелер мееджметі.. Дипломдқ жұмстң жазлу Көлік жолдарң жекешелеге элеметіің талаптар егіздеу приципі. Көлікті жәе көлік жолдар теорияс басқаруға ееті қозғалстард сипаттайд. Табиғи жағдайлард, халқшаруашлғдағ маңздлғ, тасмалдау қауіпсіздігі, жол бағтң өзгеруі ескеріп жол өлшемдері ақтлау жәе о салу жобас құстру. Жол жобас жасауда о күрделі жүйе ретіде қастрп көлік құлдар өздеріің диамикалқ мүмкідікі жүзеге асру олардң қозғалтқштарң қалпт жұмс режиміде, бұрлстарда, лдида жәе өрге қозғалсда автомобильге аударлу қауіпіің тудамау ескеру қажет. Жолдң егізіің өлшемдері қаблдау жәе. Жол жаб түрлері. Өлшемдері, олард ақтлау. Жұмс көлемі. Қажетті мехаизмдер ме машиалард қаблдау Қоғамдқ өдіріс жүйесідегі көлік, ҚР көліктің экоомикалқ проблемалар. Көліктегі басқару приципі ме ерекшелікі. Жүк жәе жолаушлар тасмал жәе олард жоспарлау. Еңбекті ұймдастру жәе жоспарлау. Еңбек ақ ұймдастру жәе жоспарлау. Тасмалдаудң өзідік құ. Көлікдегі тариф. Өдірістік қаржлқ еңбекті экоомикалқ талдау. Қалптасат құзреттілік А.Автомобиль жолдар бойша барлқ теориялқ маиалдард білуі жәе түсіуі тиіс. Автомобиль жолдар да жәе салуға байласт барлқ тәсілдерді меңгеруі тиіс. В.Оқу үдерісіде алға білімі жәе меңгерге маиалдар автомобиль жолдар да құрлс жұмстар ордауда іс жүзіде жүзеге ас білуі тиіс. С.Жолдард саласда ақпаттард жиау жәе о талдау егізіде әлеуметтік, экоомикалқ жәе табиғи климаттқ жағдайлард ескеріп қажетті қортдлард дайдау. Д.Аласу саласда автомобиль жолдар, олардң классификацияс, Қазақста Республикасда белгілеге ормалард, ережелерді ескеріп да толеттлқт, сйлау сезімі жәе ммүмкідік сезімдері жасақтау. Е.Оқту саласда автомобиль жолдар да, оң құрлсда жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу.. А.Көлік жүйесіің экоомикас бойша барлқ теориялқ маиалдард білуі жәе түсіуі тиіс. Көлік құлдара байласт барлқ экоомикалқ көрсеткішді ақтау тәсілдері меңгеруі тиіс. В.Оқу үдерісіде алға білімі жәе меңгерге маиалдар автомобиль көлігі пайдалауда іс жүзіде жүзеге ас білуі тиіс. С.Өдіріс сапас жақсарту бойша шалар дайдап олард бағалай білуі. Қарж салудң экоомикалқ тиімділігі ақтау тәсілі меңгеру; Д.Аласу саласда көлік құрлдар пайдалауда Қазақста Республикасда белгілеге ормалард, ережелерді ескеріп да толеттлқт, сйлау сезімі жәе ммүмкідік сезімдері жасақтау. Е.Оқту саласда көлік құлдарң экоомикасда жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу.. 10

11 Базалқ Him 1216 Химия Физики и химии Көлікті басқару жүйесіің Іште жау қозғалтқштар басқару жүйесі Техический сервис Күрделі жүйелер BU 4243 Бухгаллік есеп (есеп жәе аудит) Есеп жәе аудит Мо дул ьді ң лу Ди сци п ли а у Кред ит ECT S Семест р Пререквизит Математика, иформатика Автомобиль теорияс, көлік қозғалтқштар Постреквизит өдірісті ұймдастру жәе мекеме-лер мееджметі, көліктік техика техикалқ қолдау, көліктік техика өдіру жәе жөдеу техологиясң, курстқ жәе дипломдқ, магистту. Автомобильдерді техикалқ пайдалау ің қсқаша мазмұ Жоспарлау, бақлау, талдау, мекемелер қаржс тиімді қолдауға, сол сияқт шғдард бөлу жәе олардң есебіе аралға дерекді жиақтау. Өзідік жәе олардң шоттарда көрсетілімі ақтау, есептеу.. -Отд бүрку жүйесіің жалп құрлс жәе классификацияс. - Қозғалтқшт басқарудң егізгі приципі. Қозғалтқшт басқару криилері. Іште жау қозғалтқштарң жұмс істеп бітке газдар. ҚБЖ-ің кешеді фукциоалд схемас. ҚБЖ- ің кіші жүйелері: ауал, от, электр қоректедіру жүйесі, тұтадру жүйесі. Ауалмехаикалқ басқарлат бүрку жүйесі. Отд бүркудің бір үктелі орталқтадрлға жүйесі. Отд бүркуме тұтадруд алас басқару. Электрод тұтадру жүйесі. Датчик жәе ордауш мехаизмдер. Дозатор- бөлістіргіш, басқарлат қсм реттегіші. От беруді басқару. Зая жүрісте қозғалтқштң жұмс басқару Дроссельдік қақпақт электрод басқару. От булар шғаруд төмедету жүйесі. Жұмс істеп бітке газдардң уллғ лямбда-зодпе бақлау. Өзідік диагостика Қалптасат құзреттілік А.Бухгаллік есепті реттейті егізгі ормативті құжаттард білу. В.Ақпаттқ ақтамалқ маиалдарме жұмс ордай білуі, ситуациялқ кешеді есепті жүргізе білуі, бухгаллік есеп тәсілдері пайдалауд білуі жәе меңгеруі тиіс. В.Бухгаллік баласт жүргізу жәе құстру бойша тәжірибелік дағдлард қалптастру С.Экоомикалқ құблстарда қортдлард жасақтап салстру, байластард ақтап ақтлауд білу. Д.Аласу саласда арқтқ қатастар субъектілер асдағ қатастард жайластру. Е.Бухгаллік есепті реттейті егізгі ормативті құжаттардағ өзгеріс ме толқтрулард уақтл оқп талдай білу. А. Іште жау қозғалтқштар басқару жүйелеріің құрлс, білу жәе түсіу. В. Іште жау қозғалтқштарң (ІЖҚ) басқару жүйелеріің жұмс жәе жеке элеметіің өза әсерлесуі меңгеру үші білімді жәе түсіу мүмкішілігі пайдалау. С. ІЖҚ ң басқару жүйелеріің жұмс салстру бойша қортдлард жасау мүмкішілігі. Әлдебір жүйеің тобң, жұмсң кемшілікіе емесе артқшлқтара байласт жеке аргуметация тұрғзуд, өз позицияс ерекшелеу жәе ақтлау. Іште жау қозғалтқштарң басқару жүйелеріің кемшілікіе емесе артқшлқтара байласт жеке аргуметация тұрғзуд, өз позицияс ерекшелеу жәе ақтлау. Д. Аласу саласда өзге тұжрмд сйлау сезімі, тңдау жәе тңдалат мүмкішілікті қалптастру. Оқлат «Іште жау қозғалтқштарң басқару жүйелері» пәіе өзіің білім деңгейі тұқт жоғарлату. Е.Оқту саласда қозғалтқш жасаудағ жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу. Қозғалтқш жасаудағ басқару жүйелері бойша ғлми зерттеулердің әтижелері, аулшаруашлғ өдірісіің өзекті проблемалар талдай білуі, БАҚ жәе Иеттегі зор ақпат ағда бағдарлай білу «АВТОТРАКТОР ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КӨЛІГІ» БІЛІМ БЕРУ ҮШІН БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР 2 2 химияң мектеп курс. Экология, пәдер. арай пә химия бойша қазіргі техикаң процесіде химиялқ заңдард қолдауда тұт белгілі-бір білім кешеі қалптастд, студетді берілге қасиетіме маиалдард алуме тастд. Курс екі бөліме тұд: химияң теориялқ, заттң құрлс, химиялқ процесдің өту заңдлқтар жәе сұйқтар теорияс, электрохимиялқ процес ме кострукциялқ маиалдарда тұт қазіргі химияң арай бөлімдеріе. Химия пәі арай пәдерді меңгеру үші қажетті білімді меңгеру үші, химиялқ тәжірибелер жүргізу дағдлғ қалптастру; арай жәе ақтамалқ әдебиетті қолдау қабілеті қалптастру, Химиялқ саптама жүргізе білу, химиялқ реакциялардң жүру заңдлқтар жайл қортд жасап, бақлаға фактілерді жиақтай білу, теориялқ мәліметді саптай білу. 11

12 Көлік құлдпр басқару OUTS 1221 Доңғалақт жәе шжр табад машиалардң құрлсң Техический сервис Теориялқ техикал мехаика TM 1218 Теориялқ мехаика Техикалқ мехаика Теориялқ техикалқ мехаика SM 2217 Маиалдар кедергісі Техикалқ мехаика Мо дул ьді ң лу Ди сци п ли а у Кред ит ECT S Семе стр ,4 Пререкв изит физика, математ ика, иформа тика физика, математ ика, иформа тика Физика, химия, машиа бөлшект ері, машиал ар ме мехаиз мдер теорияс Постреквиз ит машиалар бөлшекі,к өлік құрлс ң, дипломдқ. машиалар бөлшекі, көлік құлдар ң құрлс ң дипломдқ., Автомобиль дер ме ткторлар теорияс, көлік техикас техикалқ пайдалау ің қсқаша мазмұ Маиалдар кедергісіің егізгі проблемалар. Негізгі гипотизалар. Қапайм кедергілер. Кереулер. Қима тәсілі. Срқтң созлу жәе сғлу. Гук заң. Ығсу. Ішкі күш. Таза ғсу. Ығса деформациялаға кострукция элеметі есептеу. Ығсу жәе бұлу. Кереу ме деформация. Бұлға білікді беріктік пе қңдққа есептеу. Иілу. Таза иілу. Июші момет жәе көлдеең күш эпюрлері. Нормальдқ кереулер эпюрі. Бастапқ паметрлер әдісі. Кереулі жәе деформациялқ күйлердің теориясң. Күрделі кедергілер. Қиғаш иілу. Бейтап сзғ. Қиғаш иілудегі деформация. Цетрде тс созлу (сғу). Құрлм элеметіің орқтлғ. Бойлқ иілу. Эйлер формулас "Теориялқ мехаика" пәіің құма өза тғз байласқа үш бөлім кіреді "Статика", "Киематика", "Диамика". Теориялқ мехаика физика-математика ғлмдар топтамаса кіреді жәе техикалқ білімің егізі болп таблад. Статикада эквивалет түрледіру ережелері ме деелер жүйесіің тепе-теңдік шарттар қастрлад. Киематикада деелер қозғалс геометриялқ тұрғда, деелер әсерлері ескерместе қастд. Диамикада деелер қозғалс ос қозғалст тудатқа күшді ескере отрп зерттеледі. ІЖҚ-ң жалп құрлс, жұмс цикл. Иіді білікті шатуд мехаизм. Классификацияс. Құмдас бірлікі жәе атқат қзметі. Газ бөлістіру мехаизмі. Классификацияс. Құрлс жәе атқат қзметі. Газ бөлістіру фазас. Салқдату жүйесі. Клас-сификацияс. Құрлс жәе жұмс приципі. Салқдату жүйелеріің ерекшелікі. Майлау жүйесі. Құрлс жәе атқат қзметі. Классификацияс. Қоректедіру жүйесі. Дизельді жәе безиді қозғалтқштардң қоректедіру жүйелеріің ерекшелікі. Тұтадру жүйесі. Классификацияс. Түйіспелі жәе түйіспесіз тұтадру жүйелеріің ерекшелікі. Тұтадру жүйелеріің даму болашағ. Электр жабдқтар. Ток көздері. Ток тұтушлар. Қосалқ жабдқтар Іске қосу жүйесі. Қозғалтқшт іске қосу жүйелеріің түрлері. Құрлс жәе жұмс ордау приципі. Ілііс. Беріліс қоб. Тату қоб.рдад беріліс. Бас беріліс. Дифферециал. Алп жүруші жүйе. Аспа. Жүріс бөлігі. Рульдік басқару. Тежеу жүйелері Қалптасат құзреттілік Көлік бөлшекі ме жабдқтард есептеу әдісі тиімді пайдалау, маиалдардң мехаикалқ қасиеті жәе қапайм кострукция элеметіің кереулі деформациялаға күйі тәжірибе жүзіде талдау, қазіргі сау машиалар ме өлшеу аппатус қолдап алу керек А.Курстң теориялқ есептеу сзбалар құструда, мехаикалқ жидардң күйі сипаттайт теңдеулерді құструда қолдаа білу. Есеп пе жаттғулард ордау дағдлар қалптастру. В.Нақт объектіің моделі құструдң тәжірибелік дағдлар қалптастру. Пктикалқ есепді шғаруда егізгі түсіікді, теңдеулерді жіе теоремалард қолдаа білу. С.Нақт объектіің әртүрлі сүлбелері салст білу арқл жәе олардң ішіе ең тиімді ұсқа логикалқ егіздеу арқл таңдай білу. Д.Қарм-қатас төңірегіде техикалқ сауатт жеткізе алат логикалқ ойлау қабілеті қалптастру. Е.Оқу төңірегіде техика мәселері жәе қоршаға орта құблстар талдау қабілеті қалптастру. А.«Доңғалақт жәе шжртабад машиалардң құрлсң, оң іште жау қозғалтқштарң топтарң, бөлікіің, мехаизмдеріің жәе жүйелеріің құрлс білу жәе түсіу. В.Доңғалақт жәе шжртабад машиалардң оң іште жау қозғалтқштарң топтарң, бөлікіің, мехаизмдеріің жәе жүйелеріің жұмс ордау приципі меңгеруге білімді жәе түсіу мүмкішілігі пайдалау. С.Әртүрлі доңғалақт жәе шжртабад машиалардң оң іште жау қозғалтқштарң топтарң, бөлікіің, мехаизмдеріің жәе жүйелеріің жұмс ордау приципі қозғалтқш жүйелеріің жұмс тексеру бойша қортдлард жасау мүмкішілігі. Жаңа машиалардң жәе қозғалтқштарң кемшілікіе емесе артқшлқтара байласт жеке аргуметация тұрғзуд, өз позицияс ерекшелеу жәе ақтлау. Д.Аласу саласда өзге тұжрмд сйлау сезімі, тңдау жәе тңдалат мүмкішілікті қалптастру. Оқлат «Доңғалақт жәе шжртабад машиалардң құрлсң» пәіе өзіің білім деңгейі тұқт жоғарлату. Е.Оқту саласда доңғалақт жәе шжртабад машиалард жасаудағ жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу. Иеттегі зор ақпат ағда бағдарлай білу 12

13 Көлік құлдара сервистік қзмет MZhGGP 3230 Сұйқ жәе газ мехаикас, гидро жәе ауажетегі Техикалқ сервис Көлік құлдарң қозғалс саптаудң DTT 3226 Көу тасмалдау машиалар СХиЗПМ Иовациялқ техологиялард NGIG 2223 Сзба геометрияс жәе ижеерлік фика Техикалқ мехаика Көлік құлдпр басқару OBD 1222 Қозғалс қауіпсіздігіің Көлік құлдпр басқару Мо дул ьді ң лу Ди сци п ли а у Кред ит ECT S Семе стр / Пререквизитт ер Математика, Физики, Теориялқ мехаика, көлік құлдар ң құрлс ң Мектеп бағдарлама с бойша Геометрия, сзу пәдері Физика, Жоғарғ математика маиалта у физика, математика, химия,кострукциялқ маиалда р, қолдабал мехаика. Постреквиз ит Жол қозғалс ұймдастр уға техикалқ құлдар, автомобиль теорияс, көлік техикас ң диамикас Мамадқ пәдері бойша курстқ жәе дипломдқ Көлік техикас техикалқ пайдалау ткторлар, автомобиль дер жәе тағ басқа тасмалдау машиалар пайдалау жәе машиалард жөдеу. ің қсқаша мазмұ Автомобиль көлігідегі апаттлқ ЖКО түсіігі, фазалар. Көлік құлдарң құрлмдқ қауіпсіздігі. Көлік құлдарң белседі қауіпсіздігі. Көлік құлдарң пассивті қауіпсіздігі. Көлік құлдарң аппатта кейігі қауіпсіздігі. Көлік құлдарң эколгиялқ қауіпсіздігі. Сзба геометрияс кеңістіктік геометриялқ фигулардң жазқтқта бейелеу тәсілдері жәе метрикалқ,, позициялқ есепді лға бейелер бойша шғару әдісі оқтад. 1.Қазіргі замағ көу тасмалдау машиалар (орий, летал тспорлер, тиегіш) 2. Қазіргі замағ үздіксіз горизоталь тасмалдау машиалар 3. Қазіргі замағ үздіксіз вертикаль тасмалдау машиалар 4. Қазіргі замағ кезеңді тасмалдау машиалар 5. Көу тасмалдау машиалар әдісіің. Сұйқтң егізгі заңдар, сұйқ қсмң көмегіме қозғалат мехаизмдер ме машиалардң, емесе гидрожетекдің жәе гидропевматикалқ қодрғлардң есепі шғарп үйреу. Қалптасат құзреттілік А.Жол көлік оқиғаларда адам ме техикалқ құл асдағ әсерлесу үдерісідегі заңдлқтард зерттей білуі. Бұл заңдлқтард көлік жүйелері жасауда, оңтайладруда жәе пайдалауда қолдаа білу. В.Көлік құлдарң құрлмдқ жәе пайдалау ерекшелікі ме қасиеті бағалай білу, көлік құлдарң қауіпсіздігі ме жол қозғалса қатсушларң қауіпсіздігі көрсететі ормативті құжаттард білуі қажет. С.Қортдалард жасақтау, жеке аргуметацияс тұрғзу, белгілі жол-көлік жағдайларда өз ой ақтлап айта білу.. Д.Жол қозғалс саласдағ дәстүрлерге жәе заңдарға толеттлқ жәе сйлау сезімдері жасақтау.. Е.Кез-келге жол-көлік жағдайларда пайда болға проблемалард жол қозғалсң эаңдар ме ережелері пайдалауме талдай білу. А.Әртүрлі метрикалқ,, позициялқ есепді кешеді сзбаларда жәе аксоометрияда шғару әдісі қолдаа білу. В.Мамадқ бойша сзуларме жұмс істеу жәе олард оқу ме сзу бойша тәжірбиелік дағдлард қалптастру. С.Көлік техикас жәе техологиялардң садар да жәе тұрғзуда кострукторлқ құжаттард құстру ме салст білу мүмкідігі. Д.Аласу саласда техикалқ жұмскердің кәсіби еңбегіе тә біреше шешімді проблемалард шеше білуі. Е.Әртүрлі сзу, өлшеу аспаптарме жәе приборларме, яғи сзбалард ордау техикасме жұмстң түйіді проблемалар талдай білу. А.Көу тасмалдау машиаларң тиімді құрлмдар қажеттілігіе жәе құрлс ерекшелікіе байласт қаблдай білу; В.Көу тасмалдау машиаларң реттеулері ордау дағдлар қалптастру; С.Көу тасмалдау машиаларң тиімді құрлмдар техикалқ сипаттамалара байласт жұмс сапас салст бағалай білу; Д.Аласу саласда техикалқ жұмскердің кәсіби еңбегіе тә көу тасмалдау машиаларме жұмс ордаудң біреше шешімді проблемалард шеше білуі; Е.Көу тасмалдау машиаларң тиімді құрлмдарң жаңада шғарлға түрлеріің ерекшелікі бойша өз ой, қортдс айта білу А.Көлік техикаса сервистік қзмет жүргізерде білімді жәе олард басқаруда соме бірге ақаулард ақтауда толқ түсіікті қолдаа білу. В.Автомобильдердің қуат сұйқ арқл берлуі жәе олардң эергия балас жәе гфикі тұрғзуға білімді жәе түсіік мүмкішілікді пайдалау. С.Есепдің әтижелері жәе тұрғзлға гфикді салстрп талдау бойша қортд жасау. D.Жаңа автомобильдердің беріліс қоптарң жәе басқада агрегаттарң жүйе жұмса сапа бағас беру бойша өзідік аргумет ме өз позициялар білдіру жәе ақтлау. Е.Оқту саласда көлік техикас жасаудағ жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу.. фе д 13

14 Көлік құлдара сервистік қзмет MTKM 3232 Маиалтау, құрлмдқ маиалдар техологияс Техологиялқ машиалар ме жабдқтар Көлік құлдара сервистік қзмет MTKM 3232 Маиалтау, құрлмдқ маиалдар техологияс Техологиялқ машиалар ме жабдқтар Моду льдің лу Дисци п лиа у Кредит Семест р Пререквизит Постреквизит ің қсқаша мазмұ Қалптасат құзреттілік «Маиалтау жәе кострукциялқ маиалдар техология с» пәі оқп-білу үші студет дің математика, физика, сзу жәе еңбекке баулу пәдері бойша білімдері мектеп деңгейіде болу керек. Студет дің ұсталқ аспаптарме балға, шапқ, егеу, бұғш жәе т.б.) жұмс істеу тәжірибелері болу керек. «Маиалтау жәе кострукциялқ маиалдар техология с» пәі оқп-білу үші студет дің математика, физика, сзу жәе еңбекке баулу пәдері бойша білімдері мектеп деңгейіде болу керек. Студет дің ұсталқ аспаптарме балға, шапқ, егеу, бұғш жәе т.б.) жұмс істеу тәжірибелері болу керек. Студет «Маиалтау. Кострукциялқ маиалдар техологияс» пәдеріе алға білімдері келесі пәдерді меңгеруге қолдаад: машиа пайдалау, ткторлар жәе автомобильдер, аулшаруашлқ машиалар, машиа жөдеу жәе сеімділік. Кострукторлқ диплом жобалар ордау кезіде, ұслат кострукцияң қадай маиалдарда жасалаат жәе олардң физика мехаика лқ қаситі білулері керек Студет «Маиалтау. Кострукциялқ маиалдар техологияс» пәдеріе алға білімдері келесі пәдерді меңгеруге қолдаад: машиа пайдалау, ткторлар жәе автомобильдер, аулшаруашлқ машиалар, машиа жөдеу жәе сеімділік. Кострукторлқ диплом жобалар ордау кезіде, ұслат кострукцияң қадай маиалдарда жасалаат жәе олардң физика мехаика лқ қаситі білулері керек «Маиалтау жәе кострукциялқ маиалдар техологияс» пәі бір-біріме өза байласт келесі тауларда тұд: Маиалтау: машиа бөлшекі ме мехаизмдеріде қолдалат маиалдардң құрлм, физика-мехаикалқ қасиеті, маркалау жәе өңделуі Кострукциялқ маиалдард кесіп өңдеу: кесу процесіің элеметі, кескіш аспаптардң маиалдар, кесу күші жәе жлдамдғ. «Маиалтау жәе кострукциялқ маиалдар техологияс» пәі бір-біріме өза байласт келесі тауларда тұд: Маиалтау: машиа бөлшекі ме мехаизмдеріде қолдалат маиалдардң құрлм, физика-мехаикалқ қасиеті, маркалау жәе өңделуі Кострукциялқ маиалдард кесіп өңдеу: кесу процесіің элеметі, кескіш аспаптардң маиалдар, кесу күші жәе жлдамдғ. А.Әр түрлі маиалдардң (металдар ме металл емес маиалдар) құрлм, құм жәе қасиеті білу жәе кострукциялқ мідетді шешу үші, қазірі замағ стаоктард, машиалард жәе жабдқтард пайдалау арқл маиалдард өңдеу тәсілдері жәе техологиялар түсіу В.Алға теориялқ білімдері ме тәжірибелік дайдқтар, озқ компьюлік техологиялард қолдаа отрп, қазіргі замағ техологиялқ машиалард, стаоктард жәе жабдқтард жасау, шғару өдірісіде пайдалау С.Озқ техикалар ме техологиялар өдірісі үші жаңа маиалдар ме техологиялард дұрс таңдау дәлелдеу жәе аргуметтеу қабілеттілігі Д.Қарм-қатас аумағда қоршаға ортада болат жәе кәсіптік, экоомикалқ, әлеуметтік өзгерісге дай болулар керек Е.Оқу аумағда кәсіптік, мәдеи алқ жәе коммуикативті компетеция кешедері бойша білім алу үші білім деңгейлері үемі жетілдіріп отрулар керек А.Әр түрлі маиалдардң (металдар ме металл емес маиалдар) құрлм, құм жәе қасиеті білу жәе кострукциялқ мідетді шешу үші, қазірі замағ стаоктард, машиалард жәе жабдқтард пайдалау арқл маиалдард өңдеу тәсілдері жәе техологиялар түсіу В.Алға теориялқ білімдері ме тәжірибелік дайдқтар, озқ компьюлік техологиялард қолдаа отрп, қазіргі замағ техологиялқ машиалард, стаоктард жәе жабдқтард жасау, шғару өдірісіде пайдалау С.Озқ техикалар ме техологиялар өдірісі үші жаңа маиалдар ме техологиялард дұрс таңдау дәлелдеу жәе аргуметтеу қабілеттілігі Д.Қарм-қатас аумағда қоршаға ортада болат жәе кәсіптік, экоомикалқ, әлеуметтік өзгерісге дай болулар керек Е.Оқу аумағда кәсіптік, мәдеи алқ жәе коммуикативті компетеция кешедері бойша білім алу үші білім деңгейлері үемі жетілдіріп отрулар керек 14

15 Құрлмдау OPPT 3234 Патеттау жәе кәсіби шғармашлқ Техикалқ сервис Көлік құлдара ервистік қзмет MSUK 3233 Метрология, стадарттау жәе сапа басқару Стадарттау, метрология жәе сертификаттау Көлік құлдара сервистік қзмет ОТ3342 Еңбекті қорғау ТҮМ Модул ьдің лу Дисц ип лиа у Кредит Семест р Пререквизит Постреквизит ің қсқаша мазмұ Қалптасат құзреттілік Математика, Физика, Химия, Аатомия (мектеп курс), Көлік құлдар ң құрлс ң Физика, математика, ижеерлік гфика, сзба геометрияс Жоғарғ математика, физика, ижеерлік гфика, ижеерлік, кострукция лау жәе машиалар бөлшекі, доңғалақт жәе шжр табад машиалар құрлс, Өдірістік, кәсіби тәжірибелер; курстқ жәе дипломдқ Көлік техикас техикалқ пайдалау, АК мекемелері Машиа пайдалау, агроөеркәсіп кешеідегі агротехикал қ сервис, машиа жөдеу жәе сеімділігі, малшаруаш лғ мехаикалад ру, курстқ, дипломдқ, ғлмизерттеу жұмстар ордау 1. Кіріспе 2. Еңбекті қорғаудң теориялқ 3. Еңбекті қорғаудң ұймдқ құққтқ мәселелері 4.Өдірістік саитария 5. Қауіпсіздік техикасң 6. Өрт қауіпсіздігіің 7.Жақаттағадарға дәрігерге дейігі көмек көрсету Метрология. Стадартмау. Сапа басқару 1. Шғармашлқ ой-жүйеі таладру әдісі. 2. Қазақста Республикасң жәе халқалқ авторлқ құққт қорғау жәе патет заңдар. 3. Патеттік зерттеу жүргізу. 4. Өертабсқа, пайдал модельге иовациялқ патет алуға өтіім рәсімдеу А.Көлік техикаса пайдалауда қауіпсіз еңбекті білімді ұймдаструда соме бірге қауіпті аймақтард жәе олардң егізгі көрсеткіші ақтауда толқ түсіікті қолдаа білу. В.Жұмс ордарң паметрлері жәе қауіпті аймақтард ақтағада білімді жәе түсіік мүмкішілікді толғме пайдалауд жүзеге ас білу. С.Жүргізілге есепдің әтижелері жәе ақталға жұмс ордардағ паметрлерді салстрп талдау бойша қортд жасау. D.Жаңа қауіпсіз жұмст ұймдаструда аргумет ме өз позициялар білдіру жәе ақтлау. Е.Оқту саласда көлік техикас қауіпсіз еңбекті ұймдаструда жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу.. А.«Метрология, стадарттау жәе сапа басқару» пәі базалқ цикл пәдер құма кіреді, ижеерлік кадрлард дайдау кезіде, олар метрологияда қабілеттілігіме бірге, ормативтік-техикалқ құжаттард стадарттау жәе өімің сапас саласда қолдаа білу. В.Өдірісті метрологиялқ қамтамасз ету облсдағ өдірілеті, сртқа шғарлат жәе сртта әкеліеті өімдердің, бұймдардң, техологияң сапас бақлаудағ барлқ ормалард сақтап, стадарттардң барлқ талаптар ордау жәе сапа басқару мәселелері ақтайд. С.Студетдің метрологияда ормативтік-техикалқ құжаттард қолдаа білуі ме қр біліктілігі қалптастру таңдай білуді, стадарттау жәе сертификаттау саласда ормативтік-техикалқ құжаттард студетге үйрету. Д. «Метрология, стадарттау жәе сапа басқару» пәі бойша студет білу керек, осме қоса басқа да пәдерді жақс игеру үші қажет. Е.Оқту саласда метрологияда ормативтік-техикалқ құжаттард пайдалаа отрп жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпаттард талдай білу. А.Қазақста Республикасң жәе халқалқ авторлқ жәе зияткерлік мешік объектілеріе құққт қорғау жәе патет заңдар білу. Ғлми зерттеу тәжірибесіде шғармашлқ ой-жүйеі дамту әдісі пайдалаа білу, өз бетіме ос замағ ғлми ақпат ағмда қажетті бағт таба білу, техикалқ шғармашлқт таладру әдісі меңгеріп жәе соң егізіде өертабстқ мәселелерді қоя білу. В.Ой-жүйеі дамту әдісі пайдалап өертабстқ деңгейде жаңа техикалқ шешімдер жасау жұмс бойша пктикалқ жұмс дағдс алу. Патеттік іздестіру ордап жәе мүмкі болат өертабсқа, пайдал модельге өтіім рәсімдеп, өертабсқа е пайдал модельге иовациялқ патет алуға о бере білу. С.Шешімдер қаблдап, салстру, тұжрмдау қаблеттілігі, кәсіби шғармашлқ жәе патеттаудң егізгі мәселелері бойша өзіің ой жеткізе білу жәе дәлелдеу мүмкішілігі. Д. Өертабсқа жәе пайдал модельге иовациялқ патет жәе патет алуға өтіім бергеде патет заңң жәе өертабсқа жәе пайдал модельге иовациялқ патет жәе патет алуға өтіім беру ұсқауң ережелері сақтай отрп «Ұлттқ зияткерлік мешік иститут» Республикалқ мемлекеттік қазалқ кәсіпор сапшларме өзі берге өтіім аумағда қарм-қатас жасай алу жәе өзіің ұсс дәлелдей білу мүмкішілігі. Е.Аул шаруашлғда қолдаат техикалар ме техологиялқ үрдісді жәе жетілдіру барсда техикалқ шғармашлқт таладру жәе патеттаудң егізгі жағдайлар тиімді қолдауға білімі арттру жәе іскерлігі жетілдіру. 15

16 Күрделі жүйелер ET 4242 Көлік экоомика Техикалқ сервис Күрделі жүйелер AD 3239 Автомобильжолдар Техикалқ сервис Модул ьдің лу Дисц ип лиа у Кредит Семест р Пререквизит Постреквизит ің қсқаша мазмұ Қалптасат құзреттілік фе д Математика, физика, химия, сзба геометрия жәе ижеерлік гфика, метрология, стадарттау жәе сапа басқару, Экоомика-лқ теория Автомобильдерді құрлмдау, өер-кәсіпті ұйм-дастру ме мекемелер мееджметі., Автомобильд ерді құрлмдау, өеркәсіпті ұймдастру ме мекемелер мееджметі.. Курстқ дипломдқ Көлік жолдарң жекешелеге элеметіің талаптар егіздеу приципі. Көлікті жәе көлік жолдар теорияс басқаруға ееті қозғалстард сипаттайд. Табиғи жағдайлард, халқшаруашлғдағ маңздлғ, тасмалдау қауіпсіздігі, жол бағтң өзгеруі ескеріп жол өлшемдері ақтлау жәе о салу жобас құстру. Жол жобас жасауда о күрделі жүйе ретіде қастрп көлік құлдар өздеріің диамикалқ мүмкідікі жүзеге асру олардң қозғалтқштарң қалпт жұмс режиміде, бұрлстарда, лдида жәе өрге қозғалсда автомобильге аударлу қауіпіің тудамау ескеру қажет. Жолдң егізіің өлшемдері қаблдау жәе. Жол жаб түрлері. Өлшемдері, олард ақтлау. Жұмс көлемі. Қажетті мехаизмдер ме машиалард қаблдау Қоғамдқ өдіріс жүйесідегі көлік, ҚР көліктің экоомикалқ проблемалар. Көліктегі басқару приципі ме ерекшелікі. Жүк жәе жолаушлар тасмал жәе олард жоспарлау. Еңбекті ұймдастру жәе жоспарлау. Еңбек ақ ұймдастру жәе жоспарлау. Тасмалдаудң өзідік құ. Көлікдегі тариф. Өдірістік қаржлқ еңбекті экоомикалқ талдау. А.Автомобиль жолдар бойша барлқ теориялқ маиалдард білуі жәе түсіуі тиіс. Автомобиль жолдар да жәе салуға байласт барлқ тәсілдерді меңгеруі тиіс. В.Оқу үдерісіде алға білімі жәе меңгерге маиалдар автомобиль жолдар да құрлс жұмстар ордауда іс жүзіде жүзеге ас білуі тиіс. С.Жолдард саласда ақпаттард жиау жәе о талдау егізіде әлеуметтік, экоомикалқ жәе табиғи климаттқ жағдайлард ескеріп қажетті қортдлард дайдау. Д.Аласу саласда автомобиль жолдар, олардң классификацияс, Қазақста Республикасда белгілеге ормалард, ережелерді ескеріп да толеттлқт, сйлау сезімі жәе ммүмкідік сезімдері жасақтау. Е.Оқту саласда автомобиль жолдар да, оң құрлсда жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу.. А.Көлік жүйесіің экоомикас бойша барлқ теориялқ маиалдард білуі жәе түсіуі тиіс. Көлік құлдара байласт барлқ экоомикалқ көрсеткішді ақтау тәсілдері меңгеруі тиіс. В.Оқу үдерісіде алға білімі жәе меңгерге маиалдар автомобиль көлігі пайдалауда іс жүзіде жүзеге ас білуі тиіс. С.Өдіріс сапас жақсарту бойша шалар дайдап олард бағалай білуі. Қарж салудң экоомикалқ тиімділігі ақтау тәсілі меңгеру; 16

17 Осов сервисого обслуживаия тспортх средств AEM 3331 Автомобиль пайдалау маиалдар Техикалқ сервис Көлік құлдара сервистік қзмет PPAT 4329 Атомобиль көлігі мекемелері Техологиялқ машиалар ме жабдқтар Көлікті басқару жүйелеріің SUDVS 4241 Іште жау қозғалтқштар басқару жүйесі Техикалқ сервис Модул ьдің лу Дис цип ли а у Кредит Семест р Пререквизитте р Автомобиль теорияс, көлік қозғалтқштар Көлік құлдарң құрлсң, машиа бөлшекі жәеқұрлмд ау. физика, математика, химия, техикалқ кострукциял қ маиалдар, қолдабал мехаика. Постреквизит Автомобильдерд і техикалқ пайдалау ің қсқаша мазмұ -Отд бүрку жүйесіің жалп құрлс жәе классификацияс. -Қозғалтқшт басқарудң егізгі приципі. -Қозғалтқшт басқару криилері. Іште жау қозғалтқштарң жұмс істеп бітке газдар. ҚБЖ-ің кешеді фукциоалд схемас. ҚБЖ- ің кіші жүйелері: ауал, от, электр қоректедіру жүйесі, тұтадру жүйесі. Ауал мехаикалқ басқарлат бүрку жүйесі. Отд бүркудің бір үктелі орталқтадрлға жүйесі. Отд бүркуме тұтадруд алас басқару. Электрод тұтадру жүйесі. Датчик жәе ордауш мехаизмдер. Дозатор-бөлістіргіш, басқарлат қсм реттегіші. От беруді басқару. Зая жүрісте қозғалтқштң жұмс басқару Дроссельдік қақпақт электрод басқару. От булар шғаруд төмедету жүйесі. Жұмс істеп бітке газдардң уллғ лямбда-зодпе бақлау. Өзідік диагостика «АВТОМОБИЛЬ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ШАРУАШЫЛЫҒЫ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПӘНДЕРІ Курстқ жәе дипломдқ ткторлар, автомобильдер жәе тағ басқа тасмалдау машиалар пайдалау жәе машиалард жөдеу. Техикалқ әсердің еңбек симдлғң өдірістік бағдарламасң есебі. Өдірістік аймақтң жәе мекемеің басқа да элеметіің техологиялқ есебі. АКМ- ің жобалқ шешімі жәе құрлс жасаудң жалп шарттар. АКМ- ің өдірістік үйлері ме ғиматтарң жоспарлқ шешімі. АКМің құрлс ме қайта құру жобасң техико- экоомикалқ тиімділігі. Автокөлік жәе автомобиль өдірісідегі эергетикалқ қодрғларға аралға от, жаар-жағармай жәе жөдеу маиалдар пайдалау. Қалптасат құзреттілік А. Іште жау қозғалтқштар басқару жүйелеріің құрлс, білу жәе түсіу. В. Іште жау қозғалтқштарң (ІЖҚ) басқару жүйелеріің жұмс жәе жеке элеметіің өза әсерлесуі меңгеру үші білімді жәе түсіу мүмкішілігі пайдалау. С. ІЖҚ ң басқару жүйелеріің жұмс салстру бойша қортдлард жасау мүмкішілігі. Әлдебір жүйеің тобң, жұмсң кемшілікіе емесе артқшлқтара байласт жеке аргуметация тұрғзуд, өз позицияс ерекшелеу жәе ақтлау. Іште жау қозғалтқштарң басқару жүйелеріің кемшілікіе емесе артқшлқтара байласт жеке аргуметация тұрғзуд, өз позицияс ерекшелеу жәе ақтлау. Д. Аласу саласда өзге тұжрмд сйлау сезімі, тңдау жәе тңдалат мүмкішілікті қалптастру. Оқлат «Іште жау қозғалтқштарң басқару жүйелері» пәіе өзіің білім деңгейі тұқт жоғарлату. Е. Оқту саласда қозғалтқш жасаудағ жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу. Қозғалтқш жасаудағ басқару жүйелері бойша ғлми зерттеулердің әтижелері, аулшаруашлғ өдірісіің өзекті проблемалар талдай білуі, БАҚ жәе Иеттегі зор ақпат ағда бағдарлай білу А.Нақт маиалдард жлжмал құмда жлдағ жұмстардң еңбек симдлға, қзмет көрсетуді өткізудің кезеңділігіе байласт қолдаа білу. В.Өдірістік жұмсшлардң мамадғ ме шеберлігіе байласт са есептеу бойша тәжірибелік дағдлар қалптастру. С.Қозғалмал құмң түріе жлдқ жұмстардң симдлға байласт техологиялқ жабдқтард қаблдауд жүзеге ас алу. Д.Аймақтардң, бөлімдердің, бөлімшелердің қажетті аудадар дұрс есептей білу жәе өдірістік ғиматтард дұрс таңдау. Е.Бөлімдердің аймақтар, өдірістік ғиматтардң бөлімшелері жәе техологиялқ жабдқтард тиісті аймақтарда, бөлімдерде, бөлімшелерде оңтайл ораласт білу. А.Автокөлікді пайдалауда қолдаат маиалдардң қасиеті оқп білу жәе түсіу. В.Автомобильдерді жөдеу кезіде де сапал маиалдард таңдай білу жәе қолдаа білу жәе түсіік мүмкішілікді пайдалау. С.Жаңа автомобильдерді пайдалауда сапа көрсеткіші ме кемшілікі жәе артқшлқтар бойша өзідік аргуметді жәе өз позициялар ақтлау. Д.Аласу саласда өзге тұжрмд сйлау, тңдау жәе бар мүмкішілікті қалптастру. Оқлат «Автомобильдерді пайдалауда қолдаат маиалдар» пәіе өзіің білім деңгейі тұқт жоғарлату. Е.Оқту саласда автомобиль жасаудағ жаңа қол жеткізілге табстар бойша ақпатт талдай білу. Автомобиль жасаудағ жәе пайдалаудағ тиімділікті ғлми зерттеулер әтижелеріме жәе Иет ақпат ағдағ бағдарламаларме салстрп талдай білу. 17

18 Өдірісті ұймдастру OPMP 3337 Өдірісті ұймдастру жәе мекеме мееджметі Мееджмет Құрлмдау OKA 4336 Автомобильдерді құрлмдау Техикалқ сервис Құрлмдау OPETO 3335 Техологиялқ жабдқтард жәе пайдалау Техологиялқ машиалар ме жабдқтар Модул ьдің лу Дис цип ли а у Кредит Семест р Пререквизитте р физика, математика, химия, техикалқ кострукция лқ маиалдар қолдабал мехаика. Математика, физика, көлік құлдар-ң құрлс-ң, теориялқ мехаика, маиалтау жәе құрлмдқ маиалдардң техологияс мехаизмдер ме машиалар теорияс (ММТ) Экоомика-лқ теория, көлік экоомикас Постреквизит Курстқ жәе дипломдқ Курстқ жәе дипломдқ, магистту Дипломдқ ің қсқаша мазмұ Техологиялқ жабдқтардң жұмс құлдар, есептеу жәе компаовкалау әдісі; техологиялқ жабдқтардң режимі жұмс ордау жағдай жәе сеімділігі талдау; техологиялқ жабдқтардң әсер приципі оқу, жабдқтң жұмста бас тарту приципі жәе олард қалпа келтіру әдісі, техологиялқ жабдқтардң паметрлері оңтайладру, ақт мекемеге циоалд жабдқт қаблдаудң әдісі, техологиялқ жабдққа техикалқ қзмет пе о жөдеу жүйесі, о қолдаудң техикалқ экоомикалқ тиімділігі бағлау жәе метрологиялқ бақлау. Топтар ме агрегаттардң өза байлас жәе олардң автомобильдің қасиетіе әсері.. Жеке топтардң жәе агрегаттардң қажеттілігі, оларға қойлат талаптар, құрлстарң, жұмс үдерісі, қасиеті, паметрлері таңдау, талаптард қаағаттадру әдісі. Уақтша геометриялқ, салмақтқ паметрлерді ақтау. Беріктікке жәе ұзақ мерзімділікке есептеу. Жеке мехаизмдердің жәе толғме автомобильдің қасиеті келістіру. Өдірісті ұймдаструдң жүйелік. Өдірістік үдерісді ұймдаструдң. Өдірістік техикалқ жүйелер. Ұймдқ техикалқ жүйелер. Көлік мекемелеріің мееджметі. Қалптасат құзреттілік А.Машиа жасау техологиясң е білім. Бөлшекді дайдау кезеңдері. В.Машиа жөдеудің өдірістік үдерісі жәе оң техологиялқ үдерісге бөліуі білу. Техологиялқ үдерісдің маңз. С.Бөлшекде жәе олардң біріктірмелеріде ақаулард ақтауд білу жәе жүзеге асру. Д.Бас тартулар ме ақаулард қалпа келтіру әдісі жәе тәсілі таңдау. Е.Бас тартулар ме ақаулард қалпа келтіруде қолдалға әдіс пе тәсілдің тиімділігі талдау. А.ҚР да пйдалалат автомобильдердің құрлмдқ ерекшелікі білу; В.Ақтамалқ әдебиетті қолдауд жәе автомобильдің бөлшекі, топтарң қапайм есепі ордай білу қажет; С.Әдістемелік жәе ақтамалқ әдебиетпе жұмс ордаудң тәжірибелік дағдс қалптастру; Д.Автомобиль құрлмдардағ шешуші проблемалард талдауа жәе «автомобиль топтар» жетілдіру бойша өз идеялар ұсуа болад. Е.Әлемдік тәжірибедегі құрлмдау әдісіің дамуа хабардар жәе өзі тиісті қортдлард жасай білуі тиіс. -көлік мекемелеріде өдірісті ұймдастру ме мееджметі білу жәе түсіу; -ғлми ақтлаға өдірістік жүйеі жасау үші өдірісті ұймдастру ме көлік мекемесіің мееджметі саласдағ білім кешеі жәе дағдлар тәжірибеде қолдаа білу; -қастт тақрптар бойша қортдлар жасай білу, өдірісті ұймдастру жәе көлік мекемелері басқару саласда ақт ситуациялард жәе мәселелерді шешу бойша аргуметация ме ақтлауд дайдай білу мүмкідігі; -оқту үдерісіде коммуикативтік мүмкідік ме топтқ өза әсерлесу дағдлар жасақтау, адамдарға жәе еңбек ұжмдара жетекшілік жасауға қажетті кәсіби білімді жасақтау; -теориялқ жәе тәжірибелік білімдерді пайдалап өдірісті ұймдастру ме көлік мекемелері басқарудағ өзекті мәселелерді талдай білу. 18