13 Byer, mennesker og shopping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13 Byer, mennesker og shopping"

Transkript

1 Byer, mennesker og shopping Byer er forbundet med handel. De første byer i verden opstod som handelsbyer og servicecentrum for de aktiviteter, der foregår i forbindelse med handlen. Byerne udgjorde selve handelspladsen og samlede derudover håndværkere, der kunne yde service og sælge produkter til handelsfolkene. Denne service kunne være i form af smedjer, skibsbyggere, sadelmagere, provianthandlere og alle former for vedligeholdelse og reparationer. De første byer af denne type vi kender til i Danmark er Hedeby, Ribe og Aros (Århus). Denne type byer var de typiske byer helt op i middelalderen. Igennem årene kommer der yderligere et par bytyper til, nemlig fæstningsbyen og administrationsbyen, der ofte var en og samme by. De blev udformet med det formål at forsvare riget og gøre kongemagten stærkere gennem administrative enheder over hele landet. Byer er skabt af handel og først senere kommer andre funktioner til. Det danske købstadssystem gav byerne særlige rettigheder og pligter i forbindelse med handlen, som kun måtte foregå her. Derfor er centrum i de gamle købstæder altid torvet handelspladsen. Det gælder for eksempel for Roskilde, København (Gammeltorv og Nytorv) og Århus ja, faktisk alle de ældre danske byer. Selv meget nye byer som Herning og Esbjerg har fulgt dette mønster med torvet som centrum. Byen er simpelthen designet til handel. Håndværk og anden produktion måtte også stort set kun foregå i byerne. Bosætningen skulle helt op i 1800-tallet foregå inden for voldene, der var byernes gamle befæstninger. Først sent i 1800-tallet begyndte for alvor udbygningen af byerne uden for de traditionelle grænser. Brokvartererne opstår i København, og de øvrige store byer vokser også kraftigt

2 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden Billedtekst fdjgifdz jgfdjgf jgfid udi ugd ud ufjd ufdi ufdis fudfjdsi <fdu< fuds< u ud over deres gamle grænser. Det sker ofte efter fransk forbillede med store boulevarder og nye byplaner eksempelvis kvarteret Frederiksbjerg i Århus eller Frederiksberg i Hovedstaden. Byernes vækst skete på baggrund af industrialiseringen, der forandrede middelalderbyen i to omgange. I første omgang skete det gennem byvækst lige uden for de gamle grænser. Der blev anlagt fabrikker både i den gamle bydel og i de nye dele af byen Carlsberg på Vesterbro i København og Ceres- og Thor-bryggerierne i henholdsvis Århus og Randers er tre gode eksempler på denne udvikling. Fabrikkerne skulle ligge tæt på byen, da transportmulighederne for datidens fabriksarbejdere var begrænset. Bryggeriarbejderne gik på arbejde og efterhånden blev det også muligt at cykle eller tage en sporvogn. Derfor blev byerne tætbebyggede. Koncentration af byen var nødvendig på grund af transportmulighederne. Samtidig var indvandringen til byerne fra landet enorm, da der på grund af de nye fabrikker var gode muligheder for at tjene mere i byen end som landarbejder på landet.

3 Byer, mennesker og shopping 113 Omkring år 1900 var byerne derfor præget af tæt bebyggelse og usunde boliger med meget lidt lys og luft senere fik det betegnelsen slum. Samtidig var byen præget af en blanding af handel, service, industri og boliger. Der var ikke klart afgrænsede områder til beboelse eller industri, som vi kender det fra moderne tiders byer. Byen flød sammen i et mere eller mindre tilfældigt mønster, og forurenende og larmende industri blandede sig med boliger og handelsområder. Byen var endnu ikke plaget af trafik, men det skal da nævnes, at en by som London omkring år 1900 var ved at drukne i hestemøg på grund af meget kraftig kørsel med hestevogne i byen. Det var baggrunden for udviklingen af den moderne arkitektur som funktionalismen og den moderne byplanlægning, som blandt andet den svejtsiskfødte franske arkitekt Le Corbusier dyrkede. Han udarbejdede planer for den moderne by med trafik i flere etager og høje huse til beboelse og kontorer. Vigtigst i hans tanker i forhold til udviklingen af byerne var opdelingen af byen i områder med hver sin funktion. Beboelse for sig, industri for sig og handel, underholdning og fritid for sig. Industrialiseringen betød derfor i anden omgang, at Europas byer fra omkring 1920 fik industriområder, handelszoner, kontorområder, boligområder, fritidsarealer og rekreative områder. Ideen var at få industriens forurening adskilt fra f.eks. boligområderne og de rekreative områder. Til gengæld skulle man bevæge sig fra en del af byen til en anden, hver gang man ændrede funktion. Det skulle derfor ikke ske for tit, da det er relativt besværligt at bevæge sig rundt fra det ene område til det andet. Ideelt skulle man i dagligdagen blot bevæge sig fra boligområdet til et af arbejdsområderne for igen senere på dagen at bevæge sig den modsatte vej. Hvis der var mulighed for de daglige indkøb undervejs, var det en udmærket løsning. Denne opdeling af byen i funktionelle zoner fik stor succes under ernes planlægning af de moderne forstæder og udbygningen af byerne. Disse ideer skabte Volsmose, Gellerup og Avedøre Holme. Det blev denne opdeling af byerne, der blev anvendt, da vi i Danmark efter Anden Verdenskrig skulle afskaffe boligmanglen og få fjernet slummen. Nye, lyse og sunde boliger blev bygget i separate områder, der kun var til beboelse. I samme planlægning indgik også industriområder, kontorlandskaber og bestemte områder til detailhandel. Det er denne tankegang, der har skabt motorvejskrydsene med alle de store butikker, og det er

4 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden stadig denne tankegang, der ligger bag meget af reguleringen af detailhandlen. BYUDVIKLINGEN FRA INDUSTRIBYENS FUNKTIONS- OPDELING TIL FREMTIDENS FLETTEDE BY Den funktionalistiske opdeling af byen er i dag under opløsning. Revitaliseringen af bykernen i de større byer i Danmark har gennem en årrække ændret byernes kerner. Der er blevet bygget boliger i centrum og i nærheden af centrum, og antallet af beboere i f.eks. Københavns kommune, der udgør den inderste del af hovedstaden, er vokset siden Lokaliseringen af moderne virksomheder har haft betydning for revitaliseringen af bykernerne. Mange virksomheder har i dag deres kontorer placeret i bykernen, og udflytningen til forstadsområderne er blevet afløst af nyt erhvervsbyggeri i centrum af byerne. Mange steder er de gamle trafikhavne blevet omdannet til områder med blandet erhverv og bolig. I enkelte dele af landet har vi set nye bydele skyde op, hvor bolig, erhverv og fritidsaktiviteter fra begyndelsen er blandet med hinanden. Kildebjerg ved Ry er et af de nye områder. Her er en golfbane opbygget sammen med boliger og erhvervsbygninger som et bud på, hvordan byen skal se ud i det nye årtusinde. Funktionernes foldning Tre unge mennesker på en café i det indre København en fredag eftermiddag over tre gang café latte. De snakker sammen og er fysisk til stede samme sted. Arbejdskollegaer kommer forbi, og der indgås nogle aftaler for den kommende uge. Samtidig bipper sms erne ind på deres mobiltelefoner, og der bliver også ringet til to af dem til den ene fra kæresten, til den anden fra arbejdspladsen. De er på en gang både i gang med fritiden og arbejde og er mentalt til stede i flere rum. De vil i løbet af eftermiddagen skifte retning og orientering i forhold til en fest senere på dagen, så de måske først hen ad kl. 20 ved, hvor de skal hen og i virkeligheden ender et helt tredje sted. Byen har ændret form og funktion siden modernisterne introducerede byens opdeling efter funktioner. I dag flettes de forskellige klassiske funktioner ind i hinanden i det moderne byliv. Frem for den skarpe opdeling af bymiljøet i adskilte byfunktioner, som mange storbyer er indrettet efter, er

5 Byer, mennesker og shopping 115 tendensen fremover at befordre denne foldning af funktionerne gennem indretningen af byerne. Vi færdes i dag som regel i flere rum på samme tid. Med de nye kommunikationsteknikker, først og fremmest mobiltelefonen og internettet, er vi nærværende flere steder på samme tid. Dette afspejler et forandret livssyn. Vores mobilitet, mentalt som fysisk, har inden for få år udviklet sig så markant, at vi i dag ikke længere ser os begrænset af indskrænkninger i tid og rum, men kan være til stede flere steder på en gang og være i gang med flere funktioner på samme tid. Vi lever med andre ord ikke længere i forskellige lejre på forskellige tidspunkter i forskellige monofunktionelle byrum i forskellige bydele. Vi bevæger os ikke i så høj grad i regelmæssige, kollektive strømme fra en funktion til anden, typisk fra arbejdet til fritiden og omvendt, som vi gjorde i industrisamfundet. Den moderne livsstil er fleksibel, organisk og meget dynamisk. Byens strømme er myriader af individuelle og forskellige bevægelser, som slynger sig mellem hinanden ideelt set på samme areal. I dag og i højere grad i fremtiden foldes byfunktionerne derfor ind på de samme arealer og krydser hinanden i byens forløb i tiden, under dagens forløb og i det enkelte menneskes bevidsthed og valg af livsmønster eller livsstil. Denne udvikling får en række konsekvenser for byen og dermed for shopping og lokalisering af shoppingarealer. DAGEN SOM EN REJSE GENNEM BYEN OG FORSTÆDERNE Lad os tage et blik på et moderne menneskes hverdag, sådan som den ser ud for nogle få mennesker i dag og vil se ud for rigtig mange mennesker inden for de næste 10 år. Personen er en kvinde i trediverne, bosiddende i en forstad til en større by, gift og har to børn. Dagen begynder for hende kl. 6:30 børnene vækkes lidt senere. Hun forlader hjemmet kl. 7:50 for at følge den mindste i børnehave og få den største godt på vej til skole. En halv time senere er hun hjemme igen og i gang med sine første mails på den bærbare. Hun arbejder i hjemmet i en time og har sin første aftale på en café i udkanten af den indre by kl. 10. Det er en forretningsforbindelse hun mødes med, og de nødvendige aftaler falder på plads hen over et par kopper chai indisk te. De har valgt stedet, da det ligger på begges rute rundt i byen den dag. Et personligt møde var nødvendigt for at se hinanden direkte i øjnene.

6 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden Mødet er færdigt lidt over 11, og hun forsætter sin dag med et besøg hos tandlægen kl. 11:45. Der er lige tid til at se på lidt børnetøj på vej hen til klinikken, og der dumper også noget frugt ned i tasken fra grønthandleren på hjørnet. Hun er på sit kontor i den indre by kl. 12:30 og når lige at åbne den bærbare inden det er tid til at gå i kantinen til frokost. Hun er på vej ud ad døren igen lidt over 13, men når lige at diskutere en sag med en kollega, før retningen sættes mod et hovedsæde i et af de store firmaer, hendes virksomhed arbejder for. Her er der møde og opfølgning på de ting, der allerede er i gang, frem til kl. 14:30. På vej ud fra mødet bliver der lige tid til at tjekke mails på den nærliggende cafe og følge op på en række beskeder på mobilen, der har hobet sig op gennem dagen. Klokken 15:45 har hun retning mod motionscentret hendes mand sørger for at hente den mindste i børnehaven i dag. Hun når lige at købe ind til middagen på vej hjem hjemme er der gang i madlavningen ret hurtigt, men undervejs har hun en tur over til sportspladsen for at aflevere den ældste og hans kammerat til fodbold. Familien spiser omkring klokken halv syv. Senere på aftenen går hun på nettet og besvarer mails samt bestiller levering af grønt til næste uge og foretager nogle få andre indkøb på nettet. Tegner vi denne hverdag op på et kort, vil vi se en masse forskellige stop i løbet af dagen samt arbejde, fritidsaktiviteter og shopping, der blander sig mellem hinanden. Det er langt fra industrisamfundets mønster, hvor man forlod hjemmet om morgenen og afleverede børnene på vej til arbejde for senere på dagen at tage den modsatte tur og måske lige nå at købe ind på vejen hjem. Hvis vi kombinerer denne kvindes mønster med en række andre menneskers mønstre og lægger det hele oven på hinanden på et kort over byen, vil vi kunne se byen som en række strømme af mennesker, hvor arbejde, fritid og shopping fletter sig sammen i en multifunktionel by uden en fast opdeling i arbejdszoner, fritidszoner, servicezoner og shoppingzoner. Det er denne by, der i disse år er under skabelse. VIRKSOMHEDEN UDEN KONTOR OG HOVEDSÆDE Det engelske tidsskrift The Economist bragte den 12. april 2008 en historie om etableringen af en ny virksomhed i New York-området Coburn Ventures. Da firmaet afholdt sit første møde efter stiftelsen med alle part-

7 Byer, mennesker og shopping 117 nere, der kom fra forskellige virksomheder, var man enige om at første prioritet var at indkøbe BlackBerries til alle, så de kunne håndtere s og gå på nettet. (I Europa er Blackberries ikke så udbredt, men smartphones som iphone, HTC og specielle Nokia- og SonyEricsson-telefoner dækker i stedet behovet.) Dernæst skulle de begynde at kontakte kunder og endelig skulle de finde nogle kontorlokaler allerhelst i det chikke Union Square-område på det sydlige Manhattan. Tre dage senere var alle seks i gang med at drive virksomheden via Blackberries og bærbare computere, men selv om de fik mange kunder, var der aldrig nogen der spurgte efter deres kontoradresse. Otte måneder og en del nye medarbejdere senere blev spørgsmålet om kontorlokaler igen bragt op på et morgenmøde, der foregik på en Starbucks Café. Virksomheden havde nu eksisteret i otte måneder uden kontorlokaler. Beslutningen blev at fortsætte uden kontorer. En kontorløs virksomhed var skabt. Eneste modstand kom fra en kvinde i trediverne med to små børn og en fast barnepige i hjemmet, som ønskede sig muligheden for fred og ro på et kontor. Vi vil se mange af denne type mennesker i fremtiden. De har hjemmesider, laptops med konstant internetopkobling, business iphones og bruger cafeer, hjem og mødelokaler hos kunder som kontor. Kontoret er ved at blive overflødigt for visse virksomhedstyper. Disse mennesker beskrives oftest som de nye nomader, som dog ikke bringer deres hjem med sig rundt på farten som de oprindelige nomader, men kun deres arbejdsredskaber. Til forskel fra de gamle nomader bor de også fast et sted og rejser ud i livet hver morgen for at vende tilbage til det faste holdepunkt senere på dagen og om natten. Andre virksomheders medarbejdere bevæger sig rundt i byen med mange ture og stop i løbet af dagen. De udspænder et net af transportveje i løbet af deres dag. Alle disse net går på kryds og tværs af hinanden og følger ikke i nær samme grad de traditionelle pendlerruter ind og ud af byen. Dette transportmønster med netpendling fordelt over hele dagen bliver den nye bys transportudfordring: Ingen følger samme rute alle har mange destinationer i løbet af dagen, præcis som beskrivelsen af den danske kvindes hverdag i det forrige afsnit. Netpendlerne er den moderne bys beduiner, og de har behov for et fintmasket transportsystem frem for industrisamfundets grovmaskede, store indfaldskorridorer til byens centrum. Udtrykket storbybeduin stammer fra C.V. Jørgensens plade Storby-

8 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden ens Små Oaser fra Storbybeduinen var i C.V. Jørgensens beretning en person, der levede langt fra luksus og komfort i en storbyørken, men i dag skal vi vænne os til et billede af beduinen som den moderne bys beboer med både luksus, komfort og trang til og muligheder for underholdning, shopping og deltagelse i byens liv og forlystelser. Men også her var C.V. Jørgensen for 30 år siden forud for sin tid: Åh ja, men det vrimler med små oaser lige fra Christiania & op til Hotel Plaza (fra Storbybeduinen, Storbyens Små Oaser, C.V. Jørgensen, 1977) De små oaser er en naturlig del af storbybeduinens liv. I New York Starbucks, i Danmark de lokale cafeer, i loungen på hoteller og andre ophold på en beduins hverdag i storbyen. Storbyen og de mellemstore byer har i fremtiden brug for at skabe oaser og steder, hvor de moderne beduiner kan stoppe op, arbejde, hvile sig lidt, spise, kontakte andre via mobil og sms ja, gøre alt det, mange i dag gør på deres arbejdsplads. Vi har allerede en del af mulighederne omkring fritidens aktiviteter, men der er behov for at skabe nye muligheder, der også kan anvendes til arbejde. DE UNGE OG FUNKTIONERNES SAMMENBLANDING For en del mennesker vil dette nye byliv være en mental udfordring. Mange danskere er vokset op i industrisamfundet og har gennem hele barndommen lært, at det er måden at leve på. Man skal møde om morgenen, passe sit arbejde ordentligt og først holde fri, når arbejdet er færdigt. Derfor går tilpasningen til det nye mønster langsomt for den del af befolkningen, der er over år. Storbybeduinernes aldersprofil er skæv i forhold til hele befolkningen. Der er langt flere unge og relativt få midaldrende og næsten ingen seniorer i gruppen i dag. Det ændres naturligvis med årene, men de første beduin-seniorer vil først være på banen i større antal om 25 år. De unge er dog allerede vokset op med det nye mønster. Unge fra Generation Y og Generation Z har allerede i en del år blandet fritid, skolegang og arbejde i et mønster, der er væsentligt forskelligt fra deres forældres. De går ind og ud af disse adskilte områder, som om der ikke var en barriere imellem dem. Og det er der i praksis ofte ikke for de unge

9 Byer, mennesker og shopping 119 Billedtekst fdjgifdz jgfdjgf jgfid udi ugd ud ufjd ufdi ufdis fudfjdsi <fdu< fuds< u generationer. Arbejde skal også være fornøjelse fritiden tages alvorligt, da man gennem fritidens aktiviteter ofte skaber det billede, man vil kendes på blandt ligesindede. De unge kan være og er ret ofte til stede flere steder på en gang. Via sms og andre kontaktmidler er de i en gruppe, selv om vi måske ser dem alene på vandring gennem byen. Venner og veninder er med på mobilen hele tiden, og andre kontaktformer via sociale fora på nettet er i kraftig vækst. For de unge vil den nye by være en selvfølge, og i deres adfærd i shoppingcentrene kan vi allerede se mønstret. Fra Fremforsks undersøgelse af unge og deres adfærdsmønstre i detailhandlen ved vi, at de unge er karakteriseret ved at opholde sig i shoppingcentre for at være sammen med deres venner og så måske også shoppe, når de nu alligevel har chancen. For unge vil funktionernes fletning i byerne være parallellen til den fletning af tid og rum, de selv foretager i deres dagligdag. Derfor får den nye by større betydning alt efter alder. Seniorer vil i mange år stadig efterspørge den traditionelle by med de opdelte funktioner, men jo yngre des mere vil man blande tingene. WiFi-revolutionen er med til at skubbe yderligere til denne udvikling. Konstant opkobling til internettet via mobiltelefon og bærbar computer

10 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden betyder, at man kan være forbundet hele tiden. McDonald s har indført WiFi i alle restauranter i Danmark, Starbucks har opkobling i hele USA, og ønsker man at tiltrække morgendagens storbybeduiner til sit shoppingmiljø, bliver muligheden for konstant forbindelse med nettet en afgørende parameter. Uden net, ingen beduiner. FORBRUG OG FLETNING Fletningen af byens funktioner betyder, at forbrug kan flettes ind i hverdagene og fridagene på et hvilket som helst tidspunkt og på et hvilket som helst sted. Det stedløse forbrug via nettet er en yderligere udbygning af fletningen. Det betyder, at shopping egentlig bliver stedløst og kan foregå hvor som helst og når som helst. Byens funktioner flettes i et nyt mønster, hvor alt kan indtages on-the-go. Kaffe og mad indtages under transporten, mange spiser mens de bevæger sig til fods, små stoppesteder har sin plads hvor som helst, og convenience-butikker som 7-Eleven og on-the-go kaffe og chai-te dukker op i alle dele af byen. På overfladen ser der derfor ud til, at vi er i gang med en opløsning af byens geografi også på shoppingområdet. Det kunne betyde, at lokalisering af butikker er i gang med at miste betydning. Men det er faktisk lige det modsatte, der er ved at ske. Tidligere har vi set på, hvordan forbruget i stigende grad bliver situationsbestemt. Det er impulser i en tilfældig situation, der skaber shopping. Kunderne køber ikke efter behov, men efter impulser og pludselige ideer og behov. Fletningen af funktionerne betyder, at kunderne kan komme i shoppinghumør hvor som helst og når som helst. Det kan være efter et møde i byen eller på vej hjem fra motionscentret eller lige før en biograftur. Men da inspirationen ofte er noget tilfældig, giver det dårlige resultater at satse på, at bestemte behov opstår på bestemte steder. Tanken om at sælge bøger til biografgængere lige før indgangen er håbløs, for måske opstår denne impuls under filmen eller på vej hjem. Tøjbutikker placeret op ad udgangen fra hovedsæder for store virksomheder giver heller ikke mening, da det lige så godt kan være aftensmaden eller ferieturen, der passerer revy i hovedet efter et kundemøde i en stor virksomhed. Tilfældigheden i forbruget får den betydning, at placeringen af butikken på og op til de vigtigste strømme af mennesker i byen er alfa og omega for at opnå en andel af det tilfældige forbrug. Fletningen af funktionerne

11 Byer, mennesker og shopping 121 øger blot effekten af det situationsbestemte forbrugs betydning for lokaliseringen af butikker i fremtiden. Lad os se lidt mere på konsekvenserne. KONSEKVENSERNE PÅ SHOPPINGOMRÅDET sekvensen af det situationsbestemte forbrug og byens udvikling med fletning af funktionerne og fremkomsten af de nye nomader. Ligesom beduinerne i århundreder har haft retning efter den nærmeste oase, vil forbrugerne i fremtiden tage pejling efter de koncentrerede shoppingområder, når behov og lyst melder sig. Rigtig mange butikstyper kan ikke placere sig der, hvor behovene opstår. Det næstbedste valg er at placere sig der, hvor forbrugerne naturligt orienterer sig imod, når behov eller lyst til shopping opstår. Det gælder om at ligge der, hvor kunderne kommer. Og de vil i stigende grad komme der, hvor der i forvejen er et stort udvalg af butikker. Så butikker skal fremover løfte i flok frem for at konkurrere om kunderne. brug af tøj, sko, tilbehør, elektronik, musik, mad til ruten og andre forbrugsområder, der ikke er præget af mere langsigtet planlægning. dre steder i byen. Behov for aviser og blade, frugt, snacks, drikkevarer og andre produkter til rejsen rundt i byen har en stor koncentration ved banegården, busterminaler og andre knudepunkter. Derfor kan en kiosk, en pølsevogn, en 7-Eleven og andre convenience-butikker godt placere sig uden for shoppingområderne og i umiddelbar tilknytning til trafikknudepunkter. syn til shoppingdestinationer. Det sted, hvor der er mest at hente, vil blive det sted, der vil tiltrække flest mennesker ud af storbyens strømme. Det betyder også, at de sekundære shopping-områder vil få problemer i de kommende år. Et strøg eller et center, der ikke er stort nok eller specialiseret nok i forhold til mere attraktive områder, vil få en nedgang i besøgstallet blot på grund af den moderne byudvikling.

Byer og trafik i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Byer og trafik i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer og trafik i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som

Læs mere

Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense. Arkitekturens dag. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker

Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense. Arkitekturens dag. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker Fremtidens boligformer og boligefterspørgsel i Odense Arkitekturens dag Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Fremtidens byudvikling og vækst i Gladsaxe

Fremtidens byudvikling og vækst i Gladsaxe Fremtidens byudvikling og vækst i Gladsaxe Fremtidens byudvikling og vækst i Gladsaxe Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Grenå som shoppingdestination i fremtiden

Grenå som shoppingdestination i fremtiden Grenå som shoppingdestination i fremtiden De nye forbrugere, de nye muligheder og balancen mellem den fysiske butik og netsalget Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Hvad byder fremtiden på? og hvad så. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Hvad byder fremtiden på? og hvad så. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Hvad byder fremtiden på? og hvad så Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen

Læs mere

Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen?

Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen? Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen? D Det særeste ved fremtiden, er at den til sin tid vil blive de gode gamle dage Ernst Hemmingway Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011.

Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011. Fremtidens aftensskole anno 2020 DOF Region Sydjylland Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011. Fremtidsforsker Marianne Levinsen Fremforsk, Center for

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

Fremtidens forbrugere og butikker

Fremtidens forbrugere og butikker Fremtidens forbrugere og butikker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023 2013 2023 Ændring 0-9 643670

Læs mere

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt 7. maj 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Hvad jeg vil argumentere for Et godt butiksliv er afgørende for bymidtens attraktivitet

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling

Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg august Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Vauban, Freiburg Randers Kommune Teknik- og Miljøudvalget Studietur til Freiburg 24.-27. august 2011 Baggrund og formål med studieturen Randers

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S

FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR HÅNDVÆRKERKVARTERNE TRINE SKAMMELSEN, PARTNER OG BYPLANLÆGGER - BOYESKAMMELSEN A/S / TRINE SKAMMELSEN / CIVILINGENIØR I URBAN DESIGN / 2014: PARTNER I BOYESKAMMELSEN A/S, V ANNE

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015

Pædagogik i udsatte boligområder. Konference, DPU, 9. juni 2015 Pædagogik i udsatte boligområder Konference, DPU, 9. juni 2015 Kultur, fattigdom eller eksklusion? Spørgsmålet stilles, fordi vi tit hører, at problemer i daginstitutionen skyldes kulturforskelle I kort

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2012. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn CPR-nummer

Læs mere

På vej mod et bedre bymiljø

På vej mod et bedre bymiljø NVF s danske udvalg for Miljø og Transport i byer arrangerer: På vej mod et bedre bymiljø Hvor: I Odense på Odense Slot Hvornår: 1.-3. oktober 2009 Program nederst Brug fagligheden og vær med til at skabe

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Hotel Phønix. Hotel Phønix. Hotel Phønix. Hotel Phønix. Telefon 98 90 22 77 Ringvejen 10 9800 Hjørring

Hotel Phønix. Hotel Phønix. Hotel Phønix. Hotel Phønix. Telefon 98 90 22 77 Ringvejen 10 9800 Hjørring indenfor Tak til vores samarbejdspartnere for jeres deltagelse i denne brochure Bowlingcenteret har åbent hver dag året rundt... Book on-line på www.bowlogspis.dk 66 værelser klassisk eller superior (med

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden

Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden Forbrug og forbrugere De unge, deres liv og forbrug Befolkning, familie, livsfaser Tid, turisme og merværdi i turismen Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Bliv en del af Københavns nye centrum

Bliv en del af Københavns nye centrum Bliv en del af Københavns nye centrum Butik og restaurant i Axel Towers Se mere på axeltowers.dk eller kontakt RED Property Advisers på 33 13 13 99 eller retail@red.dk Byens bedste beliggenhed Nu har du

Læs mere

Inspiration til Visionproces

Inspiration til Visionproces Inspiration til Visionproces Næstved Kommune 11CityDesign Byrådets temamøde 06 05 10 Steffen Gulmann, adj. Professor Borgerne Der er nok til et godt og rigt byliv Der er kreative nok, god tilvækst Mange

Læs mere

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens fællesskaber Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som en lang,

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen til Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet

Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet Masterclass om de nye urbane virksomheders behov for bykvalitet Disposition: 0. Kort sagt! 1. Indledning 1.1 Virksomheder og bykvalitet 1.2 Byplanlægning der fremmer erhvervsudvikling 1.3 Kommunens rolle

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur Ungdomskultur I uge 42-45 skal du arbejde med din synopsis om ungdomskultur og identitet. Mere konkret spørgsmålet om den uregerlige ungdom og deres forbrug af kultur. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2012 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn Produktionsnr.

Læs mere

parcelhuse, da vi ikke er i stand til at overskue opgaver som rumfordeling, lysforhold, gangveje og beliggenhed på grunden.

parcelhuse, da vi ikke er i stand til at overskue opgaver som rumfordeling, lysforhold, gangveje og beliggenhed på grunden. Konklusion Parcelhuset er kommet for at blive. Folk elsker at bo i det. Det er for mange mennesker toppen af boligmarkedet, hvor kun landstedet rangere højere. Det er kun blandt udvalgte arkitekter, byplanlæggere

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere