13 Byer, mennesker og shopping

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13 Byer, mennesker og shopping"

Transkript

1 Byer, mennesker og shopping Byer er forbundet med handel. De første byer i verden opstod som handelsbyer og servicecentrum for de aktiviteter, der foregår i forbindelse med handlen. Byerne udgjorde selve handelspladsen og samlede derudover håndværkere, der kunne yde service og sælge produkter til handelsfolkene. Denne service kunne være i form af smedjer, skibsbyggere, sadelmagere, provianthandlere og alle former for vedligeholdelse og reparationer. De første byer af denne type vi kender til i Danmark er Hedeby, Ribe og Aros (Århus). Denne type byer var de typiske byer helt op i middelalderen. Igennem årene kommer der yderligere et par bytyper til, nemlig fæstningsbyen og administrationsbyen, der ofte var en og samme by. De blev udformet med det formål at forsvare riget og gøre kongemagten stærkere gennem administrative enheder over hele landet. Byer er skabt af handel og først senere kommer andre funktioner til. Det danske købstadssystem gav byerne særlige rettigheder og pligter i forbindelse med handlen, som kun måtte foregå her. Derfor er centrum i de gamle købstæder altid torvet handelspladsen. Det gælder for eksempel for Roskilde, København (Gammeltorv og Nytorv) og Århus ja, faktisk alle de ældre danske byer. Selv meget nye byer som Herning og Esbjerg har fulgt dette mønster med torvet som centrum. Byen er simpelthen designet til handel. Håndværk og anden produktion måtte også stort set kun foregå i byerne. Bosætningen skulle helt op i 1800-tallet foregå inden for voldene, der var byernes gamle befæstninger. Først sent i 1800-tallet begyndte for alvor udbygningen af byerne uden for de traditionelle grænser. Brokvartererne opstår i København, og de øvrige store byer vokser også kraftigt

2 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden Billedtekst fdjgifdz jgfdjgf jgfid udi ugd ud ufjd ufdi ufdis fudfjdsi <fdu< fuds< u ud over deres gamle grænser. Det sker ofte efter fransk forbillede med store boulevarder og nye byplaner eksempelvis kvarteret Frederiksbjerg i Århus eller Frederiksberg i Hovedstaden. Byernes vækst skete på baggrund af industrialiseringen, der forandrede middelalderbyen i to omgange. I første omgang skete det gennem byvækst lige uden for de gamle grænser. Der blev anlagt fabrikker både i den gamle bydel og i de nye dele af byen Carlsberg på Vesterbro i København og Ceres- og Thor-bryggerierne i henholdsvis Århus og Randers er tre gode eksempler på denne udvikling. Fabrikkerne skulle ligge tæt på byen, da transportmulighederne for datidens fabriksarbejdere var begrænset. Bryggeriarbejderne gik på arbejde og efterhånden blev det også muligt at cykle eller tage en sporvogn. Derfor blev byerne tætbebyggede. Koncentration af byen var nødvendig på grund af transportmulighederne. Samtidig var indvandringen til byerne fra landet enorm, da der på grund af de nye fabrikker var gode muligheder for at tjene mere i byen end som landarbejder på landet.

3 Byer, mennesker og shopping 113 Omkring år 1900 var byerne derfor præget af tæt bebyggelse og usunde boliger med meget lidt lys og luft senere fik det betegnelsen slum. Samtidig var byen præget af en blanding af handel, service, industri og boliger. Der var ikke klart afgrænsede områder til beboelse eller industri, som vi kender det fra moderne tiders byer. Byen flød sammen i et mere eller mindre tilfældigt mønster, og forurenende og larmende industri blandede sig med boliger og handelsområder. Byen var endnu ikke plaget af trafik, men det skal da nævnes, at en by som London omkring år 1900 var ved at drukne i hestemøg på grund af meget kraftig kørsel med hestevogne i byen. Det var baggrunden for udviklingen af den moderne arkitektur som funktionalismen og den moderne byplanlægning, som blandt andet den svejtsiskfødte franske arkitekt Le Corbusier dyrkede. Han udarbejdede planer for den moderne by med trafik i flere etager og høje huse til beboelse og kontorer. Vigtigst i hans tanker i forhold til udviklingen af byerne var opdelingen af byen i områder med hver sin funktion. Beboelse for sig, industri for sig og handel, underholdning og fritid for sig. Industrialiseringen betød derfor i anden omgang, at Europas byer fra omkring 1920 fik industriområder, handelszoner, kontorområder, boligområder, fritidsarealer og rekreative områder. Ideen var at få industriens forurening adskilt fra f.eks. boligområderne og de rekreative områder. Til gengæld skulle man bevæge sig fra en del af byen til en anden, hver gang man ændrede funktion. Det skulle derfor ikke ske for tit, da det er relativt besværligt at bevæge sig rundt fra det ene område til det andet. Ideelt skulle man i dagligdagen blot bevæge sig fra boligområdet til et af arbejdsområderne for igen senere på dagen at bevæge sig den modsatte vej. Hvis der var mulighed for de daglige indkøb undervejs, var det en udmærket løsning. Denne opdeling af byen i funktionelle zoner fik stor succes under ernes planlægning af de moderne forstæder og udbygningen af byerne. Disse ideer skabte Volsmose, Gellerup og Avedøre Holme. Det blev denne opdeling af byerne, der blev anvendt, da vi i Danmark efter Anden Verdenskrig skulle afskaffe boligmanglen og få fjernet slummen. Nye, lyse og sunde boliger blev bygget i separate områder, der kun var til beboelse. I samme planlægning indgik også industriområder, kontorlandskaber og bestemte områder til detailhandel. Det er denne tankegang, der har skabt motorvejskrydsene med alle de store butikker, og det er

4 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden stadig denne tankegang, der ligger bag meget af reguleringen af detailhandlen. BYUDVIKLINGEN FRA INDUSTRIBYENS FUNKTIONS- OPDELING TIL FREMTIDENS FLETTEDE BY Den funktionalistiske opdeling af byen er i dag under opløsning. Revitaliseringen af bykernen i de større byer i Danmark har gennem en årrække ændret byernes kerner. Der er blevet bygget boliger i centrum og i nærheden af centrum, og antallet af beboere i f.eks. Københavns kommune, der udgør den inderste del af hovedstaden, er vokset siden Lokaliseringen af moderne virksomheder har haft betydning for revitaliseringen af bykernerne. Mange virksomheder har i dag deres kontorer placeret i bykernen, og udflytningen til forstadsområderne er blevet afløst af nyt erhvervsbyggeri i centrum af byerne. Mange steder er de gamle trafikhavne blevet omdannet til områder med blandet erhverv og bolig. I enkelte dele af landet har vi set nye bydele skyde op, hvor bolig, erhverv og fritidsaktiviteter fra begyndelsen er blandet med hinanden. Kildebjerg ved Ry er et af de nye områder. Her er en golfbane opbygget sammen med boliger og erhvervsbygninger som et bud på, hvordan byen skal se ud i det nye årtusinde. Funktionernes foldning Tre unge mennesker på en café i det indre København en fredag eftermiddag over tre gang café latte. De snakker sammen og er fysisk til stede samme sted. Arbejdskollegaer kommer forbi, og der indgås nogle aftaler for den kommende uge. Samtidig bipper sms erne ind på deres mobiltelefoner, og der bliver også ringet til to af dem til den ene fra kæresten, til den anden fra arbejdspladsen. De er på en gang både i gang med fritiden og arbejde og er mentalt til stede i flere rum. De vil i løbet af eftermiddagen skifte retning og orientering i forhold til en fest senere på dagen, så de måske først hen ad kl. 20 ved, hvor de skal hen og i virkeligheden ender et helt tredje sted. Byen har ændret form og funktion siden modernisterne introducerede byens opdeling efter funktioner. I dag flettes de forskellige klassiske funktioner ind i hinanden i det moderne byliv. Frem for den skarpe opdeling af bymiljøet i adskilte byfunktioner, som mange storbyer er indrettet efter, er

5 Byer, mennesker og shopping 115 tendensen fremover at befordre denne foldning af funktionerne gennem indretningen af byerne. Vi færdes i dag som regel i flere rum på samme tid. Med de nye kommunikationsteknikker, først og fremmest mobiltelefonen og internettet, er vi nærværende flere steder på samme tid. Dette afspejler et forandret livssyn. Vores mobilitet, mentalt som fysisk, har inden for få år udviklet sig så markant, at vi i dag ikke længere ser os begrænset af indskrænkninger i tid og rum, men kan være til stede flere steder på en gang og være i gang med flere funktioner på samme tid. Vi lever med andre ord ikke længere i forskellige lejre på forskellige tidspunkter i forskellige monofunktionelle byrum i forskellige bydele. Vi bevæger os ikke i så høj grad i regelmæssige, kollektive strømme fra en funktion til anden, typisk fra arbejdet til fritiden og omvendt, som vi gjorde i industrisamfundet. Den moderne livsstil er fleksibel, organisk og meget dynamisk. Byens strømme er myriader af individuelle og forskellige bevægelser, som slynger sig mellem hinanden ideelt set på samme areal. I dag og i højere grad i fremtiden foldes byfunktionerne derfor ind på de samme arealer og krydser hinanden i byens forløb i tiden, under dagens forløb og i det enkelte menneskes bevidsthed og valg af livsmønster eller livsstil. Denne udvikling får en række konsekvenser for byen og dermed for shopping og lokalisering af shoppingarealer. DAGEN SOM EN REJSE GENNEM BYEN OG FORSTÆDERNE Lad os tage et blik på et moderne menneskes hverdag, sådan som den ser ud for nogle få mennesker i dag og vil se ud for rigtig mange mennesker inden for de næste 10 år. Personen er en kvinde i trediverne, bosiddende i en forstad til en større by, gift og har to børn. Dagen begynder for hende kl. 6:30 børnene vækkes lidt senere. Hun forlader hjemmet kl. 7:50 for at følge den mindste i børnehave og få den største godt på vej til skole. En halv time senere er hun hjemme igen og i gang med sine første mails på den bærbare. Hun arbejder i hjemmet i en time og har sin første aftale på en café i udkanten af den indre by kl. 10. Det er en forretningsforbindelse hun mødes med, og de nødvendige aftaler falder på plads hen over et par kopper chai indisk te. De har valgt stedet, da det ligger på begges rute rundt i byen den dag. Et personligt møde var nødvendigt for at se hinanden direkte i øjnene.

6 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden Mødet er færdigt lidt over 11, og hun forsætter sin dag med et besøg hos tandlægen kl. 11:45. Der er lige tid til at se på lidt børnetøj på vej hen til klinikken, og der dumper også noget frugt ned i tasken fra grønthandleren på hjørnet. Hun er på sit kontor i den indre by kl. 12:30 og når lige at åbne den bærbare inden det er tid til at gå i kantinen til frokost. Hun er på vej ud ad døren igen lidt over 13, men når lige at diskutere en sag med en kollega, før retningen sættes mod et hovedsæde i et af de store firmaer, hendes virksomhed arbejder for. Her er der møde og opfølgning på de ting, der allerede er i gang, frem til kl. 14:30. På vej ud fra mødet bliver der lige tid til at tjekke mails på den nærliggende cafe og følge op på en række beskeder på mobilen, der har hobet sig op gennem dagen. Klokken 15:45 har hun retning mod motionscentret hendes mand sørger for at hente den mindste i børnehaven i dag. Hun når lige at købe ind til middagen på vej hjem hjemme er der gang i madlavningen ret hurtigt, men undervejs har hun en tur over til sportspladsen for at aflevere den ældste og hans kammerat til fodbold. Familien spiser omkring klokken halv syv. Senere på aftenen går hun på nettet og besvarer mails samt bestiller levering af grønt til næste uge og foretager nogle få andre indkøb på nettet. Tegner vi denne hverdag op på et kort, vil vi se en masse forskellige stop i løbet af dagen samt arbejde, fritidsaktiviteter og shopping, der blander sig mellem hinanden. Det er langt fra industrisamfundets mønster, hvor man forlod hjemmet om morgenen og afleverede børnene på vej til arbejde for senere på dagen at tage den modsatte tur og måske lige nå at købe ind på vejen hjem. Hvis vi kombinerer denne kvindes mønster med en række andre menneskers mønstre og lægger det hele oven på hinanden på et kort over byen, vil vi kunne se byen som en række strømme af mennesker, hvor arbejde, fritid og shopping fletter sig sammen i en multifunktionel by uden en fast opdeling i arbejdszoner, fritidszoner, servicezoner og shoppingzoner. Det er denne by, der i disse år er under skabelse. VIRKSOMHEDEN UDEN KONTOR OG HOVEDSÆDE Det engelske tidsskrift The Economist bragte den 12. april 2008 en historie om etableringen af en ny virksomhed i New York-området Coburn Ventures. Da firmaet afholdt sit første møde efter stiftelsen med alle part-

7 Byer, mennesker og shopping 117 nere, der kom fra forskellige virksomheder, var man enige om at første prioritet var at indkøbe BlackBerries til alle, så de kunne håndtere s og gå på nettet. (I Europa er Blackberries ikke så udbredt, men smartphones som iphone, HTC og specielle Nokia- og SonyEricsson-telefoner dækker i stedet behovet.) Dernæst skulle de begynde at kontakte kunder og endelig skulle de finde nogle kontorlokaler allerhelst i det chikke Union Square-område på det sydlige Manhattan. Tre dage senere var alle seks i gang med at drive virksomheden via Blackberries og bærbare computere, men selv om de fik mange kunder, var der aldrig nogen der spurgte efter deres kontoradresse. Otte måneder og en del nye medarbejdere senere blev spørgsmålet om kontorlokaler igen bragt op på et morgenmøde, der foregik på en Starbucks Café. Virksomheden havde nu eksisteret i otte måneder uden kontorlokaler. Beslutningen blev at fortsætte uden kontorer. En kontorløs virksomhed var skabt. Eneste modstand kom fra en kvinde i trediverne med to små børn og en fast barnepige i hjemmet, som ønskede sig muligheden for fred og ro på et kontor. Vi vil se mange af denne type mennesker i fremtiden. De har hjemmesider, laptops med konstant internetopkobling, business iphones og bruger cafeer, hjem og mødelokaler hos kunder som kontor. Kontoret er ved at blive overflødigt for visse virksomhedstyper. Disse mennesker beskrives oftest som de nye nomader, som dog ikke bringer deres hjem med sig rundt på farten som de oprindelige nomader, men kun deres arbejdsredskaber. Til forskel fra de gamle nomader bor de også fast et sted og rejser ud i livet hver morgen for at vende tilbage til det faste holdepunkt senere på dagen og om natten. Andre virksomheders medarbejdere bevæger sig rundt i byen med mange ture og stop i løbet af dagen. De udspænder et net af transportveje i løbet af deres dag. Alle disse net går på kryds og tværs af hinanden og følger ikke i nær samme grad de traditionelle pendlerruter ind og ud af byen. Dette transportmønster med netpendling fordelt over hele dagen bliver den nye bys transportudfordring: Ingen følger samme rute alle har mange destinationer i løbet af dagen, præcis som beskrivelsen af den danske kvindes hverdag i det forrige afsnit. Netpendlerne er den moderne bys beduiner, og de har behov for et fintmasket transportsystem frem for industrisamfundets grovmaskede, store indfaldskorridorer til byens centrum. Udtrykket storbybeduin stammer fra C.V. Jørgensens plade Storby-

8 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden ens Små Oaser fra Storbybeduinen var i C.V. Jørgensens beretning en person, der levede langt fra luksus og komfort i en storbyørken, men i dag skal vi vænne os til et billede af beduinen som den moderne bys beboer med både luksus, komfort og trang til og muligheder for underholdning, shopping og deltagelse i byens liv og forlystelser. Men også her var C.V. Jørgensen for 30 år siden forud for sin tid: Åh ja, men det vrimler med små oaser lige fra Christiania & op til Hotel Plaza (fra Storbybeduinen, Storbyens Små Oaser, C.V. Jørgensen, 1977) De små oaser er en naturlig del af storbybeduinens liv. I New York Starbucks, i Danmark de lokale cafeer, i loungen på hoteller og andre ophold på en beduins hverdag i storbyen. Storbyen og de mellemstore byer har i fremtiden brug for at skabe oaser og steder, hvor de moderne beduiner kan stoppe op, arbejde, hvile sig lidt, spise, kontakte andre via mobil og sms ja, gøre alt det, mange i dag gør på deres arbejdsplads. Vi har allerede en del af mulighederne omkring fritidens aktiviteter, men der er behov for at skabe nye muligheder, der også kan anvendes til arbejde. DE UNGE OG FUNKTIONERNES SAMMENBLANDING For en del mennesker vil dette nye byliv være en mental udfordring. Mange danskere er vokset op i industrisamfundet og har gennem hele barndommen lært, at det er måden at leve på. Man skal møde om morgenen, passe sit arbejde ordentligt og først holde fri, når arbejdet er færdigt. Derfor går tilpasningen til det nye mønster langsomt for den del af befolkningen, der er over år. Storbybeduinernes aldersprofil er skæv i forhold til hele befolkningen. Der er langt flere unge og relativt få midaldrende og næsten ingen seniorer i gruppen i dag. Det ændres naturligvis med årene, men de første beduin-seniorer vil først være på banen i større antal om 25 år. De unge er dog allerede vokset op med det nye mønster. Unge fra Generation Y og Generation Z har allerede i en del år blandet fritid, skolegang og arbejde i et mønster, der er væsentligt forskelligt fra deres forældres. De går ind og ud af disse adskilte områder, som om der ikke var en barriere imellem dem. Og det er der i praksis ofte ikke for de unge

9 Byer, mennesker og shopping 119 Billedtekst fdjgifdz jgfdjgf jgfid udi ugd ud ufjd ufdi ufdis fudfjdsi <fdu< fuds< u generationer. Arbejde skal også være fornøjelse fritiden tages alvorligt, da man gennem fritidens aktiviteter ofte skaber det billede, man vil kendes på blandt ligesindede. De unge kan være og er ret ofte til stede flere steder på en gang. Via sms og andre kontaktmidler er de i en gruppe, selv om vi måske ser dem alene på vandring gennem byen. Venner og veninder er med på mobilen hele tiden, og andre kontaktformer via sociale fora på nettet er i kraftig vækst. For de unge vil den nye by være en selvfølge, og i deres adfærd i shoppingcentrene kan vi allerede se mønstret. Fra Fremforsks undersøgelse af unge og deres adfærdsmønstre i detailhandlen ved vi, at de unge er karakteriseret ved at opholde sig i shoppingcentre for at være sammen med deres venner og så måske også shoppe, når de nu alligevel har chancen. For unge vil funktionernes fletning i byerne være parallellen til den fletning af tid og rum, de selv foretager i deres dagligdag. Derfor får den nye by større betydning alt efter alder. Seniorer vil i mange år stadig efterspørge den traditionelle by med de opdelte funktioner, men jo yngre des mere vil man blande tingene. WiFi-revolutionen er med til at skubbe yderligere til denne udvikling. Konstant opkobling til internettet via mobiltelefon og bærbar computer

10 Forbrugere, detailhandel og byer i fremtiden betyder, at man kan være forbundet hele tiden. McDonald s har indført WiFi i alle restauranter i Danmark, Starbucks har opkobling i hele USA, og ønsker man at tiltrække morgendagens storbybeduiner til sit shoppingmiljø, bliver muligheden for konstant forbindelse med nettet en afgørende parameter. Uden net, ingen beduiner. FORBRUG OG FLETNING Fletningen af byens funktioner betyder, at forbrug kan flettes ind i hverdagene og fridagene på et hvilket som helst tidspunkt og på et hvilket som helst sted. Det stedløse forbrug via nettet er en yderligere udbygning af fletningen. Det betyder, at shopping egentlig bliver stedløst og kan foregå hvor som helst og når som helst. Byens funktioner flettes i et nyt mønster, hvor alt kan indtages on-the-go. Kaffe og mad indtages under transporten, mange spiser mens de bevæger sig til fods, små stoppesteder har sin plads hvor som helst, og convenience-butikker som 7-Eleven og on-the-go kaffe og chai-te dukker op i alle dele af byen. På overfladen ser der derfor ud til, at vi er i gang med en opløsning af byens geografi også på shoppingområdet. Det kunne betyde, at lokalisering af butikker er i gang med at miste betydning. Men det er faktisk lige det modsatte, der er ved at ske. Tidligere har vi set på, hvordan forbruget i stigende grad bliver situationsbestemt. Det er impulser i en tilfældig situation, der skaber shopping. Kunderne køber ikke efter behov, men efter impulser og pludselige ideer og behov. Fletningen af funktionerne betyder, at kunderne kan komme i shoppinghumør hvor som helst og når som helst. Det kan være efter et møde i byen eller på vej hjem fra motionscentret eller lige før en biograftur. Men da inspirationen ofte er noget tilfældig, giver det dårlige resultater at satse på, at bestemte behov opstår på bestemte steder. Tanken om at sælge bøger til biografgængere lige før indgangen er håbløs, for måske opstår denne impuls under filmen eller på vej hjem. Tøjbutikker placeret op ad udgangen fra hovedsæder for store virksomheder giver heller ikke mening, da det lige så godt kan være aftensmaden eller ferieturen, der passerer revy i hovedet efter et kundemøde i en stor virksomhed. Tilfældigheden i forbruget får den betydning, at placeringen af butikken på og op til de vigtigste strømme af mennesker i byen er alfa og omega for at opnå en andel af det tilfældige forbrug. Fletningen af funktionerne

11 Byer, mennesker og shopping 121 øger blot effekten af det situationsbestemte forbrugs betydning for lokaliseringen af butikker i fremtiden. Lad os se lidt mere på konsekvenserne. KONSEKVENSERNE PÅ SHOPPINGOMRÅDET sekvensen af det situationsbestemte forbrug og byens udvikling med fletning af funktionerne og fremkomsten af de nye nomader. Ligesom beduinerne i århundreder har haft retning efter den nærmeste oase, vil forbrugerne i fremtiden tage pejling efter de koncentrerede shoppingområder, når behov og lyst melder sig. Rigtig mange butikstyper kan ikke placere sig der, hvor behovene opstår. Det næstbedste valg er at placere sig der, hvor forbrugerne naturligt orienterer sig imod, når behov eller lyst til shopping opstår. Det gælder om at ligge der, hvor kunderne kommer. Og de vil i stigende grad komme der, hvor der i forvejen er et stort udvalg af butikker. Så butikker skal fremover løfte i flok frem for at konkurrere om kunderne. brug af tøj, sko, tilbehør, elektronik, musik, mad til ruten og andre forbrugsområder, der ikke er præget af mere langsigtet planlægning. dre steder i byen. Behov for aviser og blade, frugt, snacks, drikkevarer og andre produkter til rejsen rundt i byen har en stor koncentration ved banegården, busterminaler og andre knudepunkter. Derfor kan en kiosk, en pølsevogn, en 7-Eleven og andre convenience-butikker godt placere sig uden for shoppingområderne og i umiddelbar tilknytning til trafikknudepunkter. syn til shoppingdestinationer. Det sted, hvor der er mest at hente, vil blive det sted, der vil tiltrække flest mennesker ud af storbyens strømme. Det betyder også, at de sekundære shopping-områder vil få problemer i de kommende år. Et strøg eller et center, der ikke er stort nok eller specialiseret nok i forhold til mere attraktive områder, vil få en nedgang i besøgstallet blot på grund af den moderne byudvikling.

Byer og trafik i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Byer og trafik i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer og trafik i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011.

Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011. Fremtidens aftensskole anno 2020 DOF Region Sydjylland Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011. Fremtidsforsker Marianne Levinsen Fremforsk, Center for

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Fremtidens forbrugere og butikker

Fremtidens forbrugere og butikker Fremtidens forbrugere og butikker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023 2013 2023 Ændring 0-9 643670

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden

Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden Forbrug af oplevelser nu og i fremtiden Forbrug og forbrugere De unge, deres liv og forbrug Befolkning, familie, livsfaser Tid, turisme og merværdi i turismen Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen

Læs mere

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Erhvervsmarkedet i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Fremtidens detailhandel og tilbage til fremtiden

Fremtidens detailhandel og tilbage til fremtiden Fremtidens detailhandel og tilbage til fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Retro slides fra 2007 Vi bliver situations-bestemte af at blive rigere (retro) Vores privatforbrug

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration

H39. Flensburg : Fleksibilitet. Midt i byen - en ny kontorgeneration H39 Flensburg : Fleksibilitet Midt i byen - en ny kontorgeneration Mojn - og hjertelig velkommen H39 præsenterer sig I fremtidens forretningscenter H39 finder firmaer fra alle brancher og af enhver størrelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned?

1. Hvor mange penge bruger jeres husstand på dagligvareindkøb pr. måned? Vi har brug for din hjælp. Hvad synes du at der skal være på hylderne hos Torvekøbmanden i Bonderup? Er der eksempelvis interesse for at få mad fra Skovsgård Hotel? Hvad synes du om ideen om fællesspisning?

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens fællesskaber Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som en lang,

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934

Læs mere

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY Jeg drømmer om et Danmark, der er som en stor by, og landsdelene er bydele i denne. Et land i en anden hastighed, hvor alle landsdele forbindes af en højhastigheds-metro,

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

Fremtidens finansielle forbrugere og IT løsninger

Fremtidens finansielle forbrugere og IT løsninger Fremtidens finansielle forbrugere og IT løsninger Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet

Læs mere

Velkommen på dit nye kontor i Københavns hjerte

Velkommen på dit nye kontor i Københavns hjerte Velkommen på dit nye kontor i Københavns hjerte Flyt ind i dag Praktisk kontor løsning Fuldt møbleret kontor Telefonservice Private, sikre arbejdsområder Daglig rengøring af kontorer Tilgængelighed 24

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Indledning. Regeringens overordnede bypolitiske målsætninger. at understøtte en udvikling, der sætter velfærden, levevilkårene og livskvaliteten

Indledning. Regeringens overordnede bypolitiske målsætninger. at understøtte en udvikling, der sætter velfærden, levevilkårene og livskvaliteten Indledning Den kreative og levende by Det er et velfærdsmål at byerne skal være kreative steder at leve og udvikle sig i. Byerne skal have uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Der skal være plads

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Finans og samfund: Kundebetjening, IT og filialer. Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Finans og samfund: Kundebetjening, IT og filialer. Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Finans og samfund: Kundebetjening, IT og filialer Ved Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privatforbruget i Danmark Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere