DEPARTMENT OF MANAGEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEPARTMENT OF MANAGEMENT"

Transkript

1 DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Working Paper Videnregnskaber Per Nikolaj D. Bukh og Jan Mouritsen UNIVERSITY OF AARHUS C DENMARK ISSN

2 Videnregnskaber Af Lektor Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet & Professor Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Marts 1999 Resume Videnregnskabet er et at de nye ledelseskoncepter, som i de seneste par år har fået stor opmærksomhed. I denne artikel beskrives kortfattet, hvad et videnregnskab er, hvad det kan indeholde og hvad det kan bruges til. En række virksomheder har offentliggjort rapporter, der kan betegnes som videnregnskaber; men videnregnskabets karakter vil blive meget mere klart i de kommende år, fordi adskillige danske virksomheder i øjeblikket er i gang med at udvikle en ny generation af videnregnskaber. Et videnregnskab er en mekanisme til at sætte tal på en virksomheds videnkapital. Herigennem gøres der internt og eksternt opmærksom på, at virksomhedens værdi i høj grad afgøres af dens videnkapital, dvs. de aktiver som vedrører medarbejdernes viden og kompetencer, kundernes tillid til virksomheden og dens produkter, virksomhedens infrastruktur ikke mindst i form af IT systemer og administrative processer, samt effektiviteten i dens forretningsprocesser. Videnkapital er en metafor for immaterielle aktiver, hvis størrelse typisk ikke kan måles i kroner. Videnkapital er snarere et samlende begreb for de aktiver, som ikke er aktiver i en traditionel regnskabsmæssig forstand og som ikke kan måles finansielt, men hvis tilstedeværelse derimod kan vises ved hjælp af såkaldte ikke-finansielle nøgletal, dvs. nøgletal der helt eller delvis er beregnede på grundlag af data hentet uden for det traditionelle regnskabssystem (f.eks. kundtilfredshed, procentdel af omsætningen, der kan henføres til nye kunder, kvalitetsmål eller mål for virksomhedens efteruddannelsesaktiviteter). Videnkapital er sikkert særligt udpræget for innovative virksomheder og såkaldte vækstvirksomheder, hvor de finansielle aktiver udgør en relativt lille VR Personalehåndbog final / :28

3 del af virksomhedernes vækstgrundlag. Denne problemstilling kendes også fra de fleste servicevirksomheder. Hvordan fungerer videnregnskaber? Viden skaber værdi, men det er komplekst præcist at sige hvordan. Derfor sætter videnregnskaber i højere grad fokus på relationer mellem aktiver end på aktiverne i sig selv. Hermed skaber forskellige typer af aktiver afsæt for hinanden, og denne relation bliver mere værd ved at blive brugt. Den afskrives ved ikke at blive brugt. Selv om videnregnskabet sætter tal på viden, så måler det paradoksalt nok ikke viden det er ikke en beholdningsmodel. Tallene er snarere et forsøg på at identificere en bevægelse, der viser, hvorledes virksomheden fungerer som organisatorisk system der anvender og skaber viden, overhovedet realiseres. Videnregnskabets tal hænger ikke sammen i en konsekvent sammenhængende matematisk model som vi kender det fra det traditionelle regnskab eller fra nøgletallene i du Pont pyramiden. De er snarere stillet sammen eller ved siden af hinanden. Videnregnskabets tal er vigtige, hvis de kan sætte virksomhedens vision om, hvorledes den skal fungere som organisatorisk system, på prøve: tallene skal vise, at virksomhedsledelsen er seriøs med sin idé om, hvorledes virksomhedens skal fungere under vanskelige markedsmæssige og teknologiske forhold. Videnregnskab handler om stien hen imod den fremtidige organisation. Man kan sige, at videnregnskabet er broen til fremtiden. Det viser udviklingen i nogle af de drivere, som ligger bag dens fremtidige vækst. Det betyder også, at videnregnskabets målinger er tæt knyttet til virksomhedens kompetenceudviklingsstrategi. Man kan ikke skille disse to fra hinanden. Tallene i et videnregnskab skaber ikke en ubrydelig logik, som peger fremtiden ud. Derfor gør virksomheder i deres videnregnskab meget ud af at tale tallene frem ved at sætte dem ind i en kompetencemæssig referenceramme. Tallene betyder noget, ikke fordi deres grundlag er modsigelsesfrit, men fordi de er med til at sætte virksomhedens strategi på prøve: tallene skal hænge sammen med den tale, som virksomhedens strategi er udtryk for. Hvorfor videnregnskaber? Det er ofte blevet fremhævet, at viden i fremtiden vil blive den afgørende faktor for virksomhedens udvikling og vækst og at det derfor er afgørende for 2

4 en virksomhed at kunne måle, styre og udvikle dens viden og kompetencer. På baggrund heraf har man i mange virksomheder overvejet om de traditionelle ledelsesværktøjer, herunder årsregnskabet og den sædvanlige økonomistyring var tilstrækkelig. Og derfor er mange virksomheder begyndt at eksperimentere med videnregnskaber i håbet om at kunne udvikle et nyt værktøj. Et videnregnskab er ikke et autoriseret regnskabsbegreb. Mange virksomheder er i øjeblikket i gang med at udvikle deres første videregnskab. Hovedparten af disse virksomheder er private servicevirksomheder, men også mange produktionsvirksomheder, kommuner og organisationer er i gang. Det betyder naturligvis også, at videnregnskaber kan blive et stort marked for konsulentvirksomhederne og for øjeblikket kan det nærmest se ud som om, der er ligeså mange forslag til, hvad videnregnskaber er, kan bruges til og skal indeholde som der er konsulentvirksomheder. Den første generation videnregnskaber I en rapport om videnregnskaber fra foråret 1997 (Erhvervsudviklings Rådet 1997) beskrives og analyseres 10 danske og svenske virksomheders videnregnskaber. Rapporten konkluderer bl.a., at virksomhederne anvender deres videnregnskab til at skabe opmærksomhed om værdidrivere, som ligger udenfor - men dog i forbindelse med - virksomhedens konventionelt beskrevne materielle aktiver. Disse drivere vedrører viden forankret i mennesker, kunderelationer, teknologianvendelse og forretningsprocesser. De fleste af de 10 virksomheder bruger både videnregnskaber som interne ledelsesværktøjer og i den eksterne rapportering. I oversigten nedenfor vises de oplysninger og målinger, som er anvendt i de eksterne videnregnskaber. De enkelte mål er som man ofte ser det i videnregnskaber ordnet i en et antal arter eller dimensioner, der svarer til de værdidrivere, der blev nævnt tidligere i artiklen. Inden for hver art er videnregnskabets mål endvidere rubriceret i en af tre grupper: Statistikoplysninger er opgørelser af beholdninger, mens de interne nøgletal er indikatorer af, om ledelsen gør det, den har sat sig for at gøre med videnkapitalen. De interne nøgletal bygger på en forventning om, at virksomhedens handlinger bringer den til vækst og rentabilitet, hvis virksomhedens strategi efterleves. Den tredje gruppe, effektmålene, kobler virksomhedens handlinger med markedets vurdering af dem. Ledelsen har principielt selv ansvaret for de interne nøgletal, idet de udtrykker en indsats, hvorimod effektmålene altså vedrører andres vurdering. 3

5 Der er ikke tale om, at alle virksomhederne anvender disse mål i deres videnregnskab. Figuren illustrerer derimod de samlede erfaringer som de 10 virksomheder har gjort sig ved deres arbejde med udarbejdelsen af eksterne videnregnskaber. Oversigt over videnregnskabets målinger i 10 danske og svenske virksomheder Art \ Form Statistikoplysninger interne nøgletal effektmål Personale Beskrivelse af personalets omfang og sammensætning (f.eks. anciennitet, uddannelse mv.) eller økonomi (f.eks. uddannelsesomkostninger) Beskrivelse af personaleadministrationens form (f.eks. andel medarbejdere med udviklingsplan). Beskrivelse af personalets holdninger (f.eks. tilfredshed) og adfærd (f.eks. cirkulation), eller økonomiske effekter (f.eks. personaleøkonomisk regnskab) og økonomisk produktivitet (f.eks. forædlingsværdi per medarbejder) Kunder Teknologi Processer Beskrivelse af kunders omfang og sammensætning (f.eks. omsætning på sektorer og markeder), eller økonomi (f.eks. samlede marketingudgifter) Beskrivelse af IT kapaciteten (f.eks. omfanget og arten af edb udstyr). Beskrivelse af processers bestykning (f.eks. med hensyn til personale og investeringer) eller i økonomiske tal om interne processer eller aktiviteter (f.eks. samlede edb udgifter per person i en given personalegruppe), eller investeringer (f.eks. i IT) Beskrivelse af håndtering af kunder (f.eks. kunder per medarbejder) eller økonomisk produktivitet (f.eks. marketingudgifter per omsætningskrone). Beskrivelse af IT tilgængelighed (f.eks. PC ere per person i en given kategori medarbejdere). Beskrivelse af processers produktivitet (f.eks. gennemløbshastighed) eller produktivitet (f.eks. omkostninger per proces). Beskrivelse af kunders holdninger (f.eks. tilfredshed) og adfærd (f.eks. loyalitet). Beskrivelse af IT s anvendelse (f.eks. IT literacy ). Beskrivelse af processers hensigtsmæssighed (f.eks. fejl, kvalitet eller ventetid). Den anden generation videnregnskaber Indefor de sidste 1-2 år har vi set en usædvanlig stor interesse for videnregnskaber. Masser af private og offentlige virksomheder samt organisationer og sammenslutninger er allerede i gang med at udvikle videnregnskaber og mange flere overvejer det givet vis. Den første generation af videnregnskaber, som blev beskrevet i rapporten omtalt ovenfor, er ret forskellige i deres indhold og udseende, har været 4

6 udviklet med forskellige formål og bærer mange forskellige betegnelser. Til forskel herfra er de videnregnskaber, som nu er under udvikling, og som vi her vil betegne anden generation oftere udviklet med henblik på at være videnregnskaber, hvorfor de mere eksplicit reflekterer over, hvad viden er samt hvordan og hvorfor det skal måles. Det er i skrivende stund (januar 1999) endnu for tidligt at sige noget om, hvordan anden generations videnregnskaber vil se ud. Men der vil formodentlig ofte være tale om forholdsvis omfattende rapporteringer med mange forskellige typer af mål. I nogle af videnregnskaberne vil vi også se en væsentlig større åbenhed, således at informationsværdien vil være større end i første generations videnregnskaberne. Det vil også fremgå af anden generations videnregnskaberne, at det offentliggjorte videnregnskab er nært knyttet til det ledelsesmæssige arbejde med at udvikle og styre virksomhedens viden. Interne og eksterne videnregnskaber I denne artikel opfatter vi videnregnskabet som en ekstern rapportering. Altså et dokument, der supplerer det traditionelle årsregnskab typisk fordi det udgives som et supplement til årsregnskabet eller fordi dets information integreres med årsregnskabet. Men nogle virksomheder vil også vælge at lade det erstatte årsregnskabet således, at der ganske vist stadig udarbejdes et lovpligtige regnskab som indsendes til de relevante myndigheder men i stedet for at udsende et årsregnskab til kunder, samarbejdspartnere, aktionærer og andre laver man et videnregnskab i stedet. Der kan imidlertid være en vis forskel mellem på den ene side at acceptere det synspunkt at viden er et vigtigt aktiv i virksomheden og dermed arbejde ledelsesmæssigt med udgangspunkt heri og på den anden side at offentliggøre et videnregnskab. Der er for tiden mange virksomheder, der ledelsesmæssigt arbejder med knowledge management eller den lærende organisation eller andre tilsvarende begreber ud fra den erkendelse, at viden og læring er centrale begreber i nutidens virksomheder - og måske ligefrem nøglen til forståelse af deres konkurrenceevne. I nogle af disse virksomheder vil arbejdet med viden og læring føre til, at man også vælger at offentliggøre et videnregnskab. Måske kan man ligefrem sige, at et seriøst arbejde med viden og læring vil være en forudsætning for at et offentliggjort videnregnskab kan fremstå som troværdigt. 5

7 Kan videnregnskabet sætte værdi på viden? Der er efterhånden udgivet mange bøger og artikler om intellektuel kapital og videnregnskaber. En stor del af disse tager, som vi også gjorde, udgangspunkt i at videnkapital er med til at forklare forskellen mellem virksomhedens markedsværdi og bogførte værdi. Dette følger nærmest pr definition, idet videnkapitalen ikke er opgjort i finansielle regnskaber og idet der ofte er forskel mellem en virksomheds markedsværdi og værdien af dens aktiver. Nogle gange gås i litteraturen også et skridt længere idet videnregnskabet opfattes som et værktøj til at sætte værdi på viden, dvs. videnregnskabet forventes at kunne hjælpe med at vurdere virksomhedens intellektuelle kapital. I vores beskrivelse af videnregnskaber i denne artikel har vi ikke set videnregnskabet i dette lys. Det er muligt, at der med tiden kan blive udviklet den form for videnregnskaber, men indtil videre har vi ikke set dem. Hvis videnregnskabet skal kunne fungere som et værdiansættelsesinstrument står vi også overfor en række nye problemstillinger af både praktisk og teoretisk karakter. Hvad skal vi eksempelvis konkluderer når en virksomheds værdi på børsen er mindre end dens indre værdi? Det svarer vel til at den intellektuelle kapital er negativ? Ofte fremhæves det som et væsentligt problem knyttet til eksistensen af det såkaldte vidensamfund, at den regnskabsmæssige værdiansættelse er ude af trit med markedets vurdering. Men set i et historisk perspektiv er dette ikke et nyt fænomen. Af mere praktisk karakter melder der sig også en række problemer omkring videnregnskabers reviderbarhed og sammenlignelighed. Før vi har accepterede løsninger på disse problemstillinger vil vi næppe kunne sætte værdi på de enkelte videnaktiver. Men videnregnskaber fungerer uden at videnaktiverne skal vurderes. Vi skal snarere se et videnregnskab som et kommunikationsværktøj, hvor nøgletallene dokumenterer virksomhedens historie om, hvordan den skaber værdi. Ved at sætte tal på de ledelsesmæssige aktiviteter kan det demonstreres, at de finder sted og ikke kun er tale. Afsluttende bemærkninger I de senere år er repertoiret af ledelsesværktøjer blevet udvidet betragteligt. Det har være kendetegnende for mange af disse nye værktøjer, at de har været ledelsesværktøjer i den særlige betydning, at deres anvendelse i meget høj grad har haft topledelses bevågenhed - og ofte er de blevet indført på direktionens foranledning. 6

8 En stor del af teknikkerne har haft deres udspring i økonomiafdelingen, hvor begreber som activity based costing og economic value added, har været god latin for ambitiøse økonomichefer. En række andre af de nye ledelsesværktøjer har været mere orienterede mod samarbejdet mellem afdelinger, hvor det især har været de kundevendte funktioner, der har fået stor opmærksomhed (eksempelvis har man set virksomheder med succes knytte kundetilfredsheds- og loyalitetsmålinger sammen med detaljerede rentabilitetsanalyser). Med indførelsen af et videnregnskab har personaleafdelingen nu fået mulighed for at deltage mere aktivt i udvikling og implementering af de nye ledelsessystemer. I de fleste af de virksomheder, der nu udvikler videnregnskaber, er en væsentlig del af videnkapitalen værdien af den kompetence, kunnen og viden som medarbejderne har for virksomheden. Denne del af videnkapitalen betegnes sædvanligvis individkapital og beskrives ofte som den del af virksomhedens værdi, der går hjem efter fyraften. Og hvem er nærmere til at påtage sig ansvaret for styring, opbygning, koordinering og udvikling af individkapital end personaleafdelingen? Litteratur Bukh, Per Nikolaj D., Heine T. Larsen og Jan Mouritsen Developing intellectual capital statements: lessons from 23 Danish firms. Arbejdspapir præsenteret på EIASM Workshop on accounting for intangibles and the virtual organization, Brussels February 12-14, Erhvervs Udviklings Rådet Vidensregnskaber: rapportering og styring af videnskapitel, København, maj Mouritsen, Jan Driving growth: Economic value added versus intellectual capital. Bringes i Management Accounting Research. Mouritsen, Jan Brug for supplerende regnskaber? Om videnregnskabsprojektets indhold og målsætninger. Bringes i Revisorbladet. 7

9 AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE DEPARTMENT OF MANAGEMENT UNIVERSITY OF AARHUS Tel. (+45) AFV-SKRIFTER Working Papers - Research Notes ( : Ifv-Skrifter ISSN ) Peder Smed Christensen:»Strategy, Opportunity Identification, and Entrepreneurship - A Study of the Entrepreneurial Opportunity Identification Process«. (Doctoral Dissertation) Jørn Flohr Nielsen:»Informationsteknologi og borgerkontakt i danske kommunalforvaltninger«, Bidrag til 4. Nordiske Konference i Serviceledelse, Oslo, April Bendt Rørsted:»Decentralisering og målstyring - resultatcentre i et pengeinstitut?«, Bidrag til Festskrift til Laurits Ringgård. (Reprint) Bendt Rørsted:»Kvalitet i de handelsmæssige/økonomiske uddannelser«, Bidrag til Undervisningsministeriets handelsudvalg Peder Smed Christensen, Ole Øhlenschlæger Madsen & Rein Peterson:»Opportunity Identification: The Contribution of Entrepreneurship to Strategic Management«. Paper presented at the 9th Annual Strategic Management Society Conference»Strategies for Innovation«, San Francisco, October Johannes Raaballe:»Realinvestering, finansiel skattearbitrage samt dividende«, I Johannes Raaballe:»Realinvestering og leasing«, II Johannes Raaballe: Egen- og fremmedkapital samt ligevægt«, III Hans Peter Myrup:»Økonomisk styring af fjernvarmeproduktionens omfang ved forenet produktion af varme og affaldsforbrænding« Johannes Raaballe:»Beskatningsformer, realinvesteringer og rente«, IV Peder Smed Christensen og Rein Peterson:»Opportunity Identification: Mapping the Sources of New Venture Ideas« Bendt Rørsted:»Balance Lost? - An Appraisal of Activity Based Costing« Johannes Raaballe and Klaus Bjerre Toft:»Taxation in Bond Markets Characterized by No Arbitrage Equilibrium«, V Hans Peter Myrup:»Nogle enkle matematiske modeller til brug ved driftsøkonomisk analyse« Johannes Raaballe:»Gældseftergivelse burde være skattepligtig, salg af skattemæssige underskud bør ske uhindret« Jørn Flohr Nielsen:»Administrative job under ændring, - ny teknologi hos kommunalt ansatte«.

10 Bendt Rørsted:»Activity-Based Confusion? - ABC-status primo English version: Activity-Based Costing Activity-Based Confusion? Kent T. Nielsen:»Industrielle netværk«. Licentiatafhandling Peder Smed Christensen, Ole Øhlenschlæger Madsen og Rein Peterson:»Identification of Business Opportunities« Peder Smed Christensen:»Strategic Group and Country Culture Influences on Strategic Issue Interpretation« Ole Øhlenschlæger Madsen og Peder Smed Christensen:»Virksomhedens fornyelsesproces«. Genoptryk fra Ledelse- & Erhvervsøkonomi, 4/ årgang, oktober Jørn Flohr Nielsen:»En trængt leders tidsanvendelse - tidsregistreringer og udskiftninger af socialchefer« Bendt Rørsted:»The Liberation of Management Accounting« Mogens Dilling-Hansen, Kristian Rask Petersen og Valdemar Smith:»Mobilitetsanalyse for fyringstruede ansatte på en større lokaltdominerende arbejdsplads« Johs. Raaballe:»On Black, Blue and Orange Bonds«- A Tax Arbitrage Model with Asymmetric Taxation Johs. Raaballe:»Kursgevinstbeskatning af obligationer efter realisationsprincippet« Per Nikolaj D. Bukh:»Technical Efficiency and Returns to Scale in the Danish Banking Sector: An Application of a Nonparametric Estimation Method« Jens Holmgren:»Teknologiske forandringer belyst i organisationskulturens skær«. Licentiatafhandling Jørn Flohr Nielsen and Niels Jørgen Relsted:»The New Agenda for User Participation - Reconsidering the Old Scandinavian Prescription« Bendt Rørsted:»Strategies in a Euro-Brand Market« Bendt Rørsted:»Management Accounting on its own«. (se ) Jens Hørlück:»The Pragmatics of EDI« Martin Lippert-Rasmussen:»Core Capabilities and Boundaries of the Firm« Mogens Dilling-Hansen, Kristian Rask Petersen og Valdemar Smith:»Testing the Catch-Up Hypothesis on Danish Regional Data« Johs. Raaballe:»Om sorte og blå fordringer (II). Private investorers arbitragemuligheder, hvem køber og udsteder fordringerne« Johs. Raaballe:»Multi-period Asset Pricing and Tax Arbitrage when Capital Gains are Taxed on an Accrual Basis« Martin Lippert-Rasmussen:»On reputation effects and transaction costs« Per Nikolaj D. Bukh:»Efficiency Loss in the Danish Banking Sector: A Data Envelopment Approach« Lars Bonderup Bjørn:»Koordinationstiltag: Erfaringer fra 6 østjyske logistikafdelinger« J.V. Lundberg-Petersen:»Erfaringerne med zero-base systemet i private virksomheder« J.V. Lundberg-Petersen:»Budgetudarbejdelse og budgetkontrollering hos PLS Consult A/S.«

11 Arne Geel Andersen:»Værdiansættelse af anlægsaktiver i årsregnskabet - en teoretisk analyse« Jørn Flohr Nielsen & Jens Genefke:»Tracing the Barriers and Possibilities of Co-operation« Niels Warrer:»Budgetary Doubts« Niels Peter Mols:»Transaktionsomkostningsteori og andelsorganisering« Lars Bonderup Bjørn:»Organisatorisk grænsedragning ved danske virksomheders etablering i Japan« Jørn Flohr Nielsen:»Servicevirksomhedens grænse« Bendt Rørsted:»Budgettets rolle i en serieproducerende sæsonvirksomhed« Jens Holmgren:»Bidrager transaktionsomkostningsteorien til større forståelse af intraorganisatoriske forhold?« Johannes Raaballe and Jesper Helmuth Larsen:»Bond Pricing with Differential and Asymmetric Taxation» Per Nikolaj D. Bukh og Boel E. L. Christensen:»Subteknologier i pengeinstitutsektoren: En dataindhyldningsanalyse« Jens Genefke og Jens Holmgren:»Service-Management i Contingency-Belysning: En ledelsesorienteret klassifikation af produktionssitu-ationer« Hans-Joachim Zilcken:»The Privatised Enterprise in Russia: From Centralised Allocation of Supplies to Search for Market Development« Jens Hørlück:»Efter EDI: Elektroniske hierarkier, elektroniske markeder, eller?« Bendt Rørsted:»Det interne regnskabsvæsens driftsøkonomiske grundlag« Niels Peter Mols:»The Exercise of Power and Satisfaction in a Buyer-Seller Relationship« Anders Grosen and Peter Løchte Jørgensen:»The Valuation of Inte-rest Rate Guarantees: An Application of American Option Pricing Theory« Per Nikolaj D. Bukh:»Produktivitet og efficiens i pengeinstitutsektoren - Overvejelser ved valg af input og output i forbindelse med DEA-analyser« Johannes Raaballe og Peter Lyhne Hansen:»Manglende Baissemuligheder på Københavns Fondsbørs« Niels Warrer:»Budget Format« Niels Peter Mols:»Plural Forms of Governance« Lars Bjørn and Jørn Flohr Nielsen:»Organizational or Cultural Interfaces of Foreign Subsidiaries?« Niels Peter Mols:»A Note on the Institutional Environment in Williamson's Transaction Cost Theory« Peter Løchte Jørgensen and Johannes Raaballe:»Numeraire Invariance, Change of Measure, and Pricing by Arbitrage in Continuous Time Financial Models« Mogens Dilling-Hansen and Valdemar Smith:»Estimating Inter-Regional Migration Using a Hiring Function Approach« Brian Almann Hansen:»Price Search in the Retail Grocery Market« Niels Peter Mols:»Danish Farmers Vertical and Horizontal Interfirm Relationships«.

12 Per Nikolaj D. Bukh:»Activity Based Costing« Per Nikolaj D. Bukh:»Kunderentabilitetsanalyser« Jens Genefke og Per Nikolaj D. Bukh:»On hikers, tigers, trust and opportunism« Per Nikolaj D. Bukh og Jens Genefke:»Om at hælde gammel teori ud« Niels Peter Mols:»Teoretiske tilgange til duale distributionskanaler« Bendt Rørsted:»From Product to Core Competence - Marketing Theory « Per Nikolaj D. Bukh:»Den balancerede rapportering« Niels Peter Mols, Per Nikolaj D. Bukh og Per Blenker:»European Customers Choice of Domestic Cash Management Banks« Per Nikolaj D. Bukh, Niels Peter Mols og Per Blenker:»Choosing a Cash Management Bank: customer criteria and bank strategies« Niels Peter Mols:»Dual Channels of Distribution« Per Blenker:»Strategibegrebet: belyst ved industrielle underleverandøraftager relationer« Asbjørn T. Hansen og Peter Løchte Jørgensen:»Analytical Valuation of American-style Asian Options« Johannes Raaballe:»Egenkapitalproblemer ved generationsskifte i landbruget« J.V. Lundberg-Petersen:»Resultatbudgettets skematiske form« Jørn Flohr Nielsen og Viggo Høst:»The Path to Service Quality at <Bureaucratic Encounters: The Impact of Private and Public Initiatives«ISSN

13 Working Papers published by the Department of Management 1998: WP : Asbjørn T. Hansen og Peter Løchte Jørgensen: Exact Analytical Valuation of Bonds when Spot Interest Rates are Log-Normal WP : Niels Peter Mols, Per Nikolaj D. Bukh og Jørn Flohr Nielsen: Distribution Channel Strategies in Retail Banking This article has been published in the International Journal of Retail & Distribution Management, Vol 27 No 1, 1999, pp WP : Niels Peter Mols: The Internet and the Bank's Strategic Distribution Channel Decisions This article has been published in the Journal of Internet Research, Vol 8 No 4, pp WP : Niels Peter Mols: The Behavioral Consequences of PC Banking This article has been published in the International Journal of Bank Marketing, Vol 16 No 5, pp WP : Niels Peter Mols: IT-based distribution channels in retail banking WP : Per Nikolaj D. Bukh og Niels Peter Mols: European customers' choice of cash management bank and bank strategies WP : Per N. D. Bukh, Peter B. Olesen, Niels Peter Mols og Jørn Flohr Nielsen: Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystmer WP : Niels Peter Mols, Henrik Antvor and Per Nikolaj D. Bukh: The Stability of Benefit Segments in the European Market for Cash Management Services WP : Jørn Flohr Nielsen, Per N. D. Bukh, Niels Peter Mols og Peter B. Olesen: Barrierer for kundeorienteret styring i finansielle virksomheder WP : Niels Peter Mols, Per Nikolaj D. Bukh and David F. Birks: Micro- and Macro-Segmentation of the European Market for Cash Management Services WP : Michael Knie-Andersen og Per Nikolaj D. Bukh: Dansk Skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse WP : Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe: Regulatory Restrictions on Bids for Dual Class Shares: Two Shares - One Price WP : Charlotte Strunk Hansen: The Relationship Between Implied and Realized Volatility in the Danish Option and Equity Markets WP : Bendt Rørsted: Indlæringskurvens anvendelighed - fire virksomhedseksempler

14 Publications 1999 WP : Anders Grosen and Peter Løchte Jørgensen: Fair Valuation of Life Insurance Liabilities: The Impact of Interest Rate Guarantees, Surrender Options, and Bonus Policies WP : Niels Peter Mols, Poul H. Andersen, David F. Birks and Per Nikolaj D. Bukh: A comparative study of sourcing strategies WP : Jørn Flohr Nielsen, Per Nikolaj D. Bukh, and Niels Peter Mols: Barriers to Customer-oriented Control in Financial Services WP : Bent Jesper Christensen and Tomas Björk: Interest Rate Dynamics and Consistent Forward Rate Curves WP : Bent Jesper Christensen and Nicholas m. Kiefer: Simulated moment methods for Empirical Equivalent martingale Measures WP : Niels Peter Mols: The Internet and Services Marketing - Danish bankers' perceptions and expectations WP : Per Nikolaj D. Bukh og Jan Mouritsen: Videnregnskaber (ISSN )

List of Publications. Books

List of Publications. Books List of Publications Books 1. Flohr Nielsen, J. (1985): "Kommunal Organisering - en undersøgelse af bindinger, konflikter og ændringer i kommunale forvaltninger", Politica, Aarhus. 2. Madsen, O.Ø. & Flohr

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

WIN-VIN: Videnkapitalens immaterielle aktiver og bankers kreditgivning

WIN-VIN: Videnkapitalens immaterielle aktiver og bankers kreditgivning Af Dennis van Liempd & Anders Haug WIN-VIN: Videnkapitalens immaterielle aktiver og bankers kreditgivning Indledning De sidste 100-150 år i vores industrisamfund har et kapitalintensivt produktionsapparat

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA

C U R R I C U L U M V I T A E F O R M O R T E N S T O K H O L M B U H L PERSONALIA CURRICULUM VITAE FOR MORTEN STOKHOLM BUHL PERSONALIA Navn: Morten Stokholm Buhl Adresse: Dronning Ingeborgs Vej 7, 4000 Roskilde Mobil: 5158 2854 (arb) / 2126 8614 (priv) E-mail: msb@di7.dk Web: www.di7.dk

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015

FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Maj 2015 Managerial Accounting 1 Primær underviser: Thomas Borup Kristensen - borup@business.aau.dk Omfang: 5 ECTS undervisning i henhold til skema FORELØBIG FOR EFTERÅRET 2015 Kort beskrivelse af fag:

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk

Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk Kommunalreformen i Danmark: Hvor store blev effektiviseringsgevinsterne? /Kurt Houlberg, Research Director, KuHo@kora.dk 2 Effektiviseringsgevinsterne, kort fortalt 1. Forbedret økonomisk styringskapacitet

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Fremtidens bankrådgivning

Fremtidens bankrådgivning Fremtidens bankrådgivning Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør og chef for Personal Banking Finansforbundets rådgivningskonference, d. 13. maj 2013 Executive summary Kunderne ændrer adfærd. Det stiller

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Risk Management revolutionen

Risk Management revolutionen 1 Risk Management revolutionen Temadag om Basel II Tirsdag den 20. november 2007 Anders Grosen Aarhus School of Business Aarhus University 2 Emner Risk Management revolutionen Risiko-klassifikation Hvorfor

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda 1. Indledning 2. Et overblik

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995.

Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1992, Vejledning om Kvalitetsnormer og friarealforbedring i byfornyelse. 1992, genoptryk 1995. Litteraturliste Boligministeriet, 1995, Byøkologi, bygninger og boliger. Handlingsplan. Maj 1995. Boligministeriet, 1991, Huslejebegrebet. 1991. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, 1994, Privat

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere