DEPARTMENT OF MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEPARTMENT OF MANAGEMENT"

Transkript

1 DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Working Paper Videnregnskaber Per Nikolaj D. Bukh og Jan Mouritsen UNIVERSITY OF AARHUS C DENMARK ISSN

2 Videnregnskaber Af Lektor Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet & Professor Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Marts 1999 Resume Videnregnskabet er et at de nye ledelseskoncepter, som i de seneste par år har fået stor opmærksomhed. I denne artikel beskrives kortfattet, hvad et videnregnskab er, hvad det kan indeholde og hvad det kan bruges til. En række virksomheder har offentliggjort rapporter, der kan betegnes som videnregnskaber; men videnregnskabets karakter vil blive meget mere klart i de kommende år, fordi adskillige danske virksomheder i øjeblikket er i gang med at udvikle en ny generation af videnregnskaber. Et videnregnskab er en mekanisme til at sætte tal på en virksomheds videnkapital. Herigennem gøres der internt og eksternt opmærksom på, at virksomhedens værdi i høj grad afgøres af dens videnkapital, dvs. de aktiver som vedrører medarbejdernes viden og kompetencer, kundernes tillid til virksomheden og dens produkter, virksomhedens infrastruktur ikke mindst i form af IT systemer og administrative processer, samt effektiviteten i dens forretningsprocesser. Videnkapital er en metafor for immaterielle aktiver, hvis størrelse typisk ikke kan måles i kroner. Videnkapital er snarere et samlende begreb for de aktiver, som ikke er aktiver i en traditionel regnskabsmæssig forstand og som ikke kan måles finansielt, men hvis tilstedeværelse derimod kan vises ved hjælp af såkaldte ikke-finansielle nøgletal, dvs. nøgletal der helt eller delvis er beregnede på grundlag af data hentet uden for det traditionelle regnskabssystem (f.eks. kundtilfredshed, procentdel af omsætningen, der kan henføres til nye kunder, kvalitetsmål eller mål for virksomhedens efteruddannelsesaktiviteter). Videnkapital er sikkert særligt udpræget for innovative virksomheder og såkaldte vækstvirksomheder, hvor de finansielle aktiver udgør en relativt lille VR Personalehåndbog final / :28

3 del af virksomhedernes vækstgrundlag. Denne problemstilling kendes også fra de fleste servicevirksomheder. Hvordan fungerer videnregnskaber? Viden skaber værdi, men det er komplekst præcist at sige hvordan. Derfor sætter videnregnskaber i højere grad fokus på relationer mellem aktiver end på aktiverne i sig selv. Hermed skaber forskellige typer af aktiver afsæt for hinanden, og denne relation bliver mere værd ved at blive brugt. Den afskrives ved ikke at blive brugt. Selv om videnregnskabet sætter tal på viden, så måler det paradoksalt nok ikke viden det er ikke en beholdningsmodel. Tallene er snarere et forsøg på at identificere en bevægelse, der viser, hvorledes virksomheden fungerer som organisatorisk system der anvender og skaber viden, overhovedet realiseres. Videnregnskabets tal hænger ikke sammen i en konsekvent sammenhængende matematisk model som vi kender det fra det traditionelle regnskab eller fra nøgletallene i du Pont pyramiden. De er snarere stillet sammen eller ved siden af hinanden. Videnregnskabets tal er vigtige, hvis de kan sætte virksomhedens vision om, hvorledes den skal fungere som organisatorisk system, på prøve: tallene skal vise, at virksomhedsledelsen er seriøs med sin idé om, hvorledes virksomhedens skal fungere under vanskelige markedsmæssige og teknologiske forhold. Videnregnskab handler om stien hen imod den fremtidige organisation. Man kan sige, at videnregnskabet er broen til fremtiden. Det viser udviklingen i nogle af de drivere, som ligger bag dens fremtidige vækst. Det betyder også, at videnregnskabets målinger er tæt knyttet til virksomhedens kompetenceudviklingsstrategi. Man kan ikke skille disse to fra hinanden. Tallene i et videnregnskab skaber ikke en ubrydelig logik, som peger fremtiden ud. Derfor gør virksomheder i deres videnregnskab meget ud af at tale tallene frem ved at sætte dem ind i en kompetencemæssig referenceramme. Tallene betyder noget, ikke fordi deres grundlag er modsigelsesfrit, men fordi de er med til at sætte virksomhedens strategi på prøve: tallene skal hænge sammen med den tale, som virksomhedens strategi er udtryk for. Hvorfor videnregnskaber? Det er ofte blevet fremhævet, at viden i fremtiden vil blive den afgørende faktor for virksomhedens udvikling og vækst og at det derfor er afgørende for 2

4 en virksomhed at kunne måle, styre og udvikle dens viden og kompetencer. På baggrund heraf har man i mange virksomheder overvejet om de traditionelle ledelsesværktøjer, herunder årsregnskabet og den sædvanlige økonomistyring var tilstrækkelig. Og derfor er mange virksomheder begyndt at eksperimentere med videnregnskaber i håbet om at kunne udvikle et nyt værktøj. Et videnregnskab er ikke et autoriseret regnskabsbegreb. Mange virksomheder er i øjeblikket i gang med at udvikle deres første videregnskab. Hovedparten af disse virksomheder er private servicevirksomheder, men også mange produktionsvirksomheder, kommuner og organisationer er i gang. Det betyder naturligvis også, at videnregnskaber kan blive et stort marked for konsulentvirksomhederne og for øjeblikket kan det nærmest se ud som om, der er ligeså mange forslag til, hvad videnregnskaber er, kan bruges til og skal indeholde som der er konsulentvirksomheder. Den første generation videnregnskaber I en rapport om videnregnskaber fra foråret 1997 (Erhvervsudviklings Rådet 1997) beskrives og analyseres 10 danske og svenske virksomheders videnregnskaber. Rapporten konkluderer bl.a., at virksomhederne anvender deres videnregnskab til at skabe opmærksomhed om værdidrivere, som ligger udenfor - men dog i forbindelse med - virksomhedens konventionelt beskrevne materielle aktiver. Disse drivere vedrører viden forankret i mennesker, kunderelationer, teknologianvendelse og forretningsprocesser. De fleste af de 10 virksomheder bruger både videnregnskaber som interne ledelsesværktøjer og i den eksterne rapportering. I oversigten nedenfor vises de oplysninger og målinger, som er anvendt i de eksterne videnregnskaber. De enkelte mål er som man ofte ser det i videnregnskaber ordnet i en et antal arter eller dimensioner, der svarer til de værdidrivere, der blev nævnt tidligere i artiklen. Inden for hver art er videnregnskabets mål endvidere rubriceret i en af tre grupper: Statistikoplysninger er opgørelser af beholdninger, mens de interne nøgletal er indikatorer af, om ledelsen gør det, den har sat sig for at gøre med videnkapitalen. De interne nøgletal bygger på en forventning om, at virksomhedens handlinger bringer den til vækst og rentabilitet, hvis virksomhedens strategi efterleves. Den tredje gruppe, effektmålene, kobler virksomhedens handlinger med markedets vurdering af dem. Ledelsen har principielt selv ansvaret for de interne nøgletal, idet de udtrykker en indsats, hvorimod effektmålene altså vedrører andres vurdering. 3

5 Der er ikke tale om, at alle virksomhederne anvender disse mål i deres videnregnskab. Figuren illustrerer derimod de samlede erfaringer som de 10 virksomheder har gjort sig ved deres arbejde med udarbejdelsen af eksterne videnregnskaber. Oversigt over videnregnskabets målinger i 10 danske og svenske virksomheder Art \ Form Statistikoplysninger interne nøgletal effektmål Personale Beskrivelse af personalets omfang og sammensætning (f.eks. anciennitet, uddannelse mv.) eller økonomi (f.eks. uddannelsesomkostninger) Beskrivelse af personaleadministrationens form (f.eks. andel medarbejdere med udviklingsplan). Beskrivelse af personalets holdninger (f.eks. tilfredshed) og adfærd (f.eks. cirkulation), eller økonomiske effekter (f.eks. personaleøkonomisk regnskab) og økonomisk produktivitet (f.eks. forædlingsværdi per medarbejder) Kunder Teknologi Processer Beskrivelse af kunders omfang og sammensætning (f.eks. omsætning på sektorer og markeder), eller økonomi (f.eks. samlede marketingudgifter) Beskrivelse af IT kapaciteten (f.eks. omfanget og arten af edb udstyr). Beskrivelse af processers bestykning (f.eks. med hensyn til personale og investeringer) eller i økonomiske tal om interne processer eller aktiviteter (f.eks. samlede edb udgifter per person i en given personalegruppe), eller investeringer (f.eks. i IT) Beskrivelse af håndtering af kunder (f.eks. kunder per medarbejder) eller økonomisk produktivitet (f.eks. marketingudgifter per omsætningskrone). Beskrivelse af IT tilgængelighed (f.eks. PC ere per person i en given kategori medarbejdere). Beskrivelse af processers produktivitet (f.eks. gennemløbshastighed) eller produktivitet (f.eks. omkostninger per proces). Beskrivelse af kunders holdninger (f.eks. tilfredshed) og adfærd (f.eks. loyalitet). Beskrivelse af IT s anvendelse (f.eks. IT literacy ). Beskrivelse af processers hensigtsmæssighed (f.eks. fejl, kvalitet eller ventetid). Den anden generation videnregnskaber Indefor de sidste 1-2 år har vi set en usædvanlig stor interesse for videnregnskaber. Masser af private og offentlige virksomheder samt organisationer og sammenslutninger er allerede i gang med at udvikle videnregnskaber og mange flere overvejer det givet vis. Den første generation af videnregnskaber, som blev beskrevet i rapporten omtalt ovenfor, er ret forskellige i deres indhold og udseende, har været 4

6 udviklet med forskellige formål og bærer mange forskellige betegnelser. Til forskel herfra er de videnregnskaber, som nu er under udvikling, og som vi her vil betegne anden generation oftere udviklet med henblik på at være videnregnskaber, hvorfor de mere eksplicit reflekterer over, hvad viden er samt hvordan og hvorfor det skal måles. Det er i skrivende stund (januar 1999) endnu for tidligt at sige noget om, hvordan anden generations videnregnskaber vil se ud. Men der vil formodentlig ofte være tale om forholdsvis omfattende rapporteringer med mange forskellige typer af mål. I nogle af videnregnskaberne vil vi også se en væsentlig større åbenhed, således at informationsværdien vil være større end i første generations videnregnskaberne. Det vil også fremgå af anden generations videnregnskaberne, at det offentliggjorte videnregnskab er nært knyttet til det ledelsesmæssige arbejde med at udvikle og styre virksomhedens viden. Interne og eksterne videnregnskaber I denne artikel opfatter vi videnregnskabet som en ekstern rapportering. Altså et dokument, der supplerer det traditionelle årsregnskab typisk fordi det udgives som et supplement til årsregnskabet eller fordi dets information integreres med årsregnskabet. Men nogle virksomheder vil også vælge at lade det erstatte årsregnskabet således, at der ganske vist stadig udarbejdes et lovpligtige regnskab som indsendes til de relevante myndigheder men i stedet for at udsende et årsregnskab til kunder, samarbejdspartnere, aktionærer og andre laver man et videnregnskab i stedet. Der kan imidlertid være en vis forskel mellem på den ene side at acceptere det synspunkt at viden er et vigtigt aktiv i virksomheden og dermed arbejde ledelsesmæssigt med udgangspunkt heri og på den anden side at offentliggøre et videnregnskab. Der er for tiden mange virksomheder, der ledelsesmæssigt arbejder med knowledge management eller den lærende organisation eller andre tilsvarende begreber ud fra den erkendelse, at viden og læring er centrale begreber i nutidens virksomheder - og måske ligefrem nøglen til forståelse af deres konkurrenceevne. I nogle af disse virksomheder vil arbejdet med viden og læring føre til, at man også vælger at offentliggøre et videnregnskab. Måske kan man ligefrem sige, at et seriøst arbejde med viden og læring vil være en forudsætning for at et offentliggjort videnregnskab kan fremstå som troværdigt. 5

7 Kan videnregnskabet sætte værdi på viden? Der er efterhånden udgivet mange bøger og artikler om intellektuel kapital og videnregnskaber. En stor del af disse tager, som vi også gjorde, udgangspunkt i at videnkapital er med til at forklare forskellen mellem virksomhedens markedsværdi og bogførte værdi. Dette følger nærmest pr definition, idet videnkapitalen ikke er opgjort i finansielle regnskaber og idet der ofte er forskel mellem en virksomheds markedsværdi og værdien af dens aktiver. Nogle gange gås i litteraturen også et skridt længere idet videnregnskabet opfattes som et værktøj til at sætte værdi på viden, dvs. videnregnskabet forventes at kunne hjælpe med at vurdere virksomhedens intellektuelle kapital. I vores beskrivelse af videnregnskaber i denne artikel har vi ikke set videnregnskabet i dette lys. Det er muligt, at der med tiden kan blive udviklet den form for videnregnskaber, men indtil videre har vi ikke set dem. Hvis videnregnskabet skal kunne fungere som et værdiansættelsesinstrument står vi også overfor en række nye problemstillinger af både praktisk og teoretisk karakter. Hvad skal vi eksempelvis konkluderer når en virksomheds værdi på børsen er mindre end dens indre værdi? Det svarer vel til at den intellektuelle kapital er negativ? Ofte fremhæves det som et væsentligt problem knyttet til eksistensen af det såkaldte vidensamfund, at den regnskabsmæssige værdiansættelse er ude af trit med markedets vurdering. Men set i et historisk perspektiv er dette ikke et nyt fænomen. Af mere praktisk karakter melder der sig også en række problemer omkring videnregnskabers reviderbarhed og sammenlignelighed. Før vi har accepterede løsninger på disse problemstillinger vil vi næppe kunne sætte værdi på de enkelte videnaktiver. Men videnregnskaber fungerer uden at videnaktiverne skal vurderes. Vi skal snarere se et videnregnskab som et kommunikationsværktøj, hvor nøgletallene dokumenterer virksomhedens historie om, hvordan den skaber værdi. Ved at sætte tal på de ledelsesmæssige aktiviteter kan det demonstreres, at de finder sted og ikke kun er tale. Afsluttende bemærkninger I de senere år er repertoiret af ledelsesværktøjer blevet udvidet betragteligt. Det har være kendetegnende for mange af disse nye værktøjer, at de har været ledelsesværktøjer i den særlige betydning, at deres anvendelse i meget høj grad har haft topledelses bevågenhed - og ofte er de blevet indført på direktionens foranledning. 6

8 En stor del af teknikkerne har haft deres udspring i økonomiafdelingen, hvor begreber som activity based costing og economic value added, har været god latin for ambitiøse økonomichefer. En række andre af de nye ledelsesværktøjer har været mere orienterede mod samarbejdet mellem afdelinger, hvor det især har været de kundevendte funktioner, der har fået stor opmærksomhed (eksempelvis har man set virksomheder med succes knytte kundetilfredsheds- og loyalitetsmålinger sammen med detaljerede rentabilitetsanalyser). Med indførelsen af et videnregnskab har personaleafdelingen nu fået mulighed for at deltage mere aktivt i udvikling og implementering af de nye ledelsessystemer. I de fleste af de virksomheder, der nu udvikler videnregnskaber, er en væsentlig del af videnkapitalen værdien af den kompetence, kunnen og viden som medarbejderne har for virksomheden. Denne del af videnkapitalen betegnes sædvanligvis individkapital og beskrives ofte som den del af virksomhedens værdi, der går hjem efter fyraften. Og hvem er nærmere til at påtage sig ansvaret for styring, opbygning, koordinering og udvikling af individkapital end personaleafdelingen? Litteratur Bukh, Per Nikolaj D., Heine T. Larsen og Jan Mouritsen Developing intellectual capital statements: lessons from 23 Danish firms. Arbejdspapir præsenteret på EIASM Workshop on accounting for intangibles and the virtual organization, Brussels February 12-14, Erhvervs Udviklings Rådet Vidensregnskaber: rapportering og styring af videnskapitel, København, maj Mouritsen, Jan Driving growth: Economic value added versus intellectual capital. Bringes i Management Accounting Research. Mouritsen, Jan Brug for supplerende regnskaber? Om videnregnskabsprojektets indhold og målsætninger. Bringes i Revisorbladet. 7

9 AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE DEPARTMENT OF MANAGEMENT UNIVERSITY OF AARHUS Tel. (+45) AFV-SKRIFTER Working Papers - Research Notes ( : Ifv-Skrifter ISSN ) Peder Smed Christensen:»Strategy, Opportunity Identification, and Entrepreneurship - A Study of the Entrepreneurial Opportunity Identification Process«. (Doctoral Dissertation) Jørn Flohr Nielsen:»Informationsteknologi og borgerkontakt i danske kommunalforvaltninger«, Bidrag til 4. Nordiske Konference i Serviceledelse, Oslo, April Bendt Rørsted:»Decentralisering og målstyring - resultatcentre i et pengeinstitut?«, Bidrag til Festskrift til Laurits Ringgård. (Reprint) Bendt Rørsted:»Kvalitet i de handelsmæssige/økonomiske uddannelser«, Bidrag til Undervisningsministeriets handelsudvalg Peder Smed Christensen, Ole Øhlenschlæger Madsen & Rein Peterson:»Opportunity Identification: The Contribution of Entrepreneurship to Strategic Management«. Paper presented at the 9th Annual Strategic Management Society Conference»Strategies for Innovation«, San Francisco, October Johannes Raaballe:»Realinvestering, finansiel skattearbitrage samt dividende«, I Johannes Raaballe:»Realinvestering og leasing«, II Johannes Raaballe: Egen- og fremmedkapital samt ligevægt«, III Hans Peter Myrup:»Økonomisk styring af fjernvarmeproduktionens omfang ved forenet produktion af varme og affaldsforbrænding« Johannes Raaballe:»Beskatningsformer, realinvesteringer og rente«, IV Peder Smed Christensen og Rein Peterson:»Opportunity Identification: Mapping the Sources of New Venture Ideas« Bendt Rørsted:»Balance Lost? - An Appraisal of Activity Based Costing« Johannes Raaballe and Klaus Bjerre Toft:»Taxation in Bond Markets Characterized by No Arbitrage Equilibrium«, V Hans Peter Myrup:»Nogle enkle matematiske modeller til brug ved driftsøkonomisk analyse« Johannes Raaballe:»Gældseftergivelse burde være skattepligtig, salg af skattemæssige underskud bør ske uhindret« Jørn Flohr Nielsen:»Administrative job under ændring, - ny teknologi hos kommunalt ansatte«.

10 Bendt Rørsted:»Activity-Based Confusion? - ABC-status primo English version: Activity-Based Costing Activity-Based Confusion? Kent T. Nielsen:»Industrielle netværk«. Licentiatafhandling Peder Smed Christensen, Ole Øhlenschlæger Madsen og Rein Peterson:»Identification of Business Opportunities« Peder Smed Christensen:»Strategic Group and Country Culture Influences on Strategic Issue Interpretation« Ole Øhlenschlæger Madsen og Peder Smed Christensen:»Virksomhedens fornyelsesproces«. Genoptryk fra Ledelse- & Erhvervsøkonomi, 4/ årgang, oktober Jørn Flohr Nielsen:»En trængt leders tidsanvendelse - tidsregistreringer og udskiftninger af socialchefer« Bendt Rørsted:»The Liberation of Management Accounting« Mogens Dilling-Hansen, Kristian Rask Petersen og Valdemar Smith:»Mobilitetsanalyse for fyringstruede ansatte på en større lokaltdominerende arbejdsplads« Johs. Raaballe:»On Black, Blue and Orange Bonds«- A Tax Arbitrage Model with Asymmetric Taxation Johs. Raaballe:»Kursgevinstbeskatning af obligationer efter realisationsprincippet« Per Nikolaj D. Bukh:»Technical Efficiency and Returns to Scale in the Danish Banking Sector: An Application of a Nonparametric Estimation Method« Jens Holmgren:»Teknologiske forandringer belyst i organisationskulturens skær«. Licentiatafhandling Jørn Flohr Nielsen and Niels Jørgen Relsted:»The New Agenda for User Participation - Reconsidering the Old Scandinavian Prescription« Bendt Rørsted:»Strategies in a Euro-Brand Market« Bendt Rørsted:»Management Accounting on its own«. (se ) Jens Hørlück:»The Pragmatics of EDI« Martin Lippert-Rasmussen:»Core Capabilities and Boundaries of the Firm« Mogens Dilling-Hansen, Kristian Rask Petersen og Valdemar Smith:»Testing the Catch-Up Hypothesis on Danish Regional Data« Johs. Raaballe:»Om sorte og blå fordringer (II). Private investorers arbitragemuligheder, hvem køber og udsteder fordringerne« Johs. Raaballe:»Multi-period Asset Pricing and Tax Arbitrage when Capital Gains are Taxed on an Accrual Basis« Martin Lippert-Rasmussen:»On reputation effects and transaction costs« Per Nikolaj D. Bukh:»Efficiency Loss in the Danish Banking Sector: A Data Envelopment Approach« Lars Bonderup Bjørn:»Koordinationstiltag: Erfaringer fra 6 østjyske logistikafdelinger« J.V. Lundberg-Petersen:»Erfaringerne med zero-base systemet i private virksomheder« J.V. Lundberg-Petersen:»Budgetudarbejdelse og budgetkontrollering hos PLS Consult A/S.«

11 Arne Geel Andersen:»Værdiansættelse af anlægsaktiver i årsregnskabet - en teoretisk analyse« Jørn Flohr Nielsen & Jens Genefke:»Tracing the Barriers and Possibilities of Co-operation« Niels Warrer:»Budgetary Doubts« Niels Peter Mols:»Transaktionsomkostningsteori og andelsorganisering« Lars Bonderup Bjørn:»Organisatorisk grænsedragning ved danske virksomheders etablering i Japan« Jørn Flohr Nielsen:»Servicevirksomhedens grænse« Bendt Rørsted:»Budgettets rolle i en serieproducerende sæsonvirksomhed« Jens Holmgren:»Bidrager transaktionsomkostningsteorien til større forståelse af intraorganisatoriske forhold?« Johannes Raaballe and Jesper Helmuth Larsen:»Bond Pricing with Differential and Asymmetric Taxation» Per Nikolaj D. Bukh og Boel E. L. Christensen:»Subteknologier i pengeinstitutsektoren: En dataindhyldningsanalyse« Jens Genefke og Jens Holmgren:»Service-Management i Contingency-Belysning: En ledelsesorienteret klassifikation af produktionssitu-ationer« Hans-Joachim Zilcken:»The Privatised Enterprise in Russia: From Centralised Allocation of Supplies to Search for Market Development« Jens Hørlück:»Efter EDI: Elektroniske hierarkier, elektroniske markeder, eller?« Bendt Rørsted:»Det interne regnskabsvæsens driftsøkonomiske grundlag« Niels Peter Mols:»The Exercise of Power and Satisfaction in a Buyer-Seller Relationship« Anders Grosen and Peter Løchte Jørgensen:»The Valuation of Inte-rest Rate Guarantees: An Application of American Option Pricing Theory« Per Nikolaj D. Bukh:»Produktivitet og efficiens i pengeinstitutsektoren - Overvejelser ved valg af input og output i forbindelse med DEA-analyser« Johannes Raaballe og Peter Lyhne Hansen:»Manglende Baissemuligheder på Københavns Fondsbørs« Niels Warrer:»Budget Format« Niels Peter Mols:»Plural Forms of Governance« Lars Bjørn and Jørn Flohr Nielsen:»Organizational or Cultural Interfaces of Foreign Subsidiaries?« Niels Peter Mols:»A Note on the Institutional Environment in Williamson's Transaction Cost Theory« Peter Løchte Jørgensen and Johannes Raaballe:»Numeraire Invariance, Change of Measure, and Pricing by Arbitrage in Continuous Time Financial Models« Mogens Dilling-Hansen and Valdemar Smith:»Estimating Inter-Regional Migration Using a Hiring Function Approach« Brian Almann Hansen:»Price Search in the Retail Grocery Market« Niels Peter Mols:»Danish Farmers Vertical and Horizontal Interfirm Relationships«.

12 Per Nikolaj D. Bukh:»Activity Based Costing« Per Nikolaj D. Bukh:»Kunderentabilitetsanalyser« Jens Genefke og Per Nikolaj D. Bukh:»On hikers, tigers, trust and opportunism« Per Nikolaj D. Bukh og Jens Genefke:»Om at hælde gammel teori ud« Niels Peter Mols:»Teoretiske tilgange til duale distributionskanaler« Bendt Rørsted:»From Product to Core Competence - Marketing Theory « Per Nikolaj D. Bukh:»Den balancerede rapportering« Niels Peter Mols, Per Nikolaj D. Bukh og Per Blenker:»European Customers Choice of Domestic Cash Management Banks« Per Nikolaj D. Bukh, Niels Peter Mols og Per Blenker:»Choosing a Cash Management Bank: customer criteria and bank strategies« Niels Peter Mols:»Dual Channels of Distribution« Per Blenker:»Strategibegrebet: belyst ved industrielle underleverandøraftager relationer« Asbjørn T. Hansen og Peter Løchte Jørgensen:»Analytical Valuation of American-style Asian Options« Johannes Raaballe:»Egenkapitalproblemer ved generationsskifte i landbruget« J.V. Lundberg-Petersen:»Resultatbudgettets skematiske form« Jørn Flohr Nielsen og Viggo Høst:»The Path to Service Quality at <Bureaucratic Encounters: The Impact of Private and Public Initiatives«ISSN

13 Working Papers published by the Department of Management 1998: WP : Asbjørn T. Hansen og Peter Løchte Jørgensen: Exact Analytical Valuation of Bonds when Spot Interest Rates are Log-Normal WP : Niels Peter Mols, Per Nikolaj D. Bukh og Jørn Flohr Nielsen: Distribution Channel Strategies in Retail Banking This article has been published in the International Journal of Retail & Distribution Management, Vol 27 No 1, 1999, pp WP : Niels Peter Mols: The Internet and the Bank's Strategic Distribution Channel Decisions This article has been published in the Journal of Internet Research, Vol 8 No 4, pp WP : Niels Peter Mols: The Behavioral Consequences of PC Banking This article has been published in the International Journal of Bank Marketing, Vol 16 No 5, pp WP : Niels Peter Mols: IT-based distribution channels in retail banking WP : Per Nikolaj D. Bukh og Niels Peter Mols: European customers' choice of cash management bank and bank strategies WP : Per N. D. Bukh, Peter B. Olesen, Niels Peter Mols og Jørn Flohr Nielsen: Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystmer WP : Niels Peter Mols, Henrik Antvor and Per Nikolaj D. Bukh: The Stability of Benefit Segments in the European Market for Cash Management Services WP : Jørn Flohr Nielsen, Per N. D. Bukh, Niels Peter Mols og Peter B. Olesen: Barrierer for kundeorienteret styring i finansielle virksomheder WP : Niels Peter Mols, Per Nikolaj D. Bukh and David F. Birks: Micro- and Macro-Segmentation of the European Market for Cash Management Services WP : Michael Knie-Andersen og Per Nikolaj D. Bukh: Dansk Skadesforsikring: En DEA-baseret strukturanalyse WP : Ken L. Bechmann and Johannes Raaballe: Regulatory Restrictions on Bids for Dual Class Shares: Two Shares - One Price WP : Charlotte Strunk Hansen: The Relationship Between Implied and Realized Volatility in the Danish Option and Equity Markets WP : Bendt Rørsted: Indlæringskurvens anvendelighed - fire virksomhedseksempler

14 Publications 1999 WP : Anders Grosen and Peter Løchte Jørgensen: Fair Valuation of Life Insurance Liabilities: The Impact of Interest Rate Guarantees, Surrender Options, and Bonus Policies WP : Niels Peter Mols, Poul H. Andersen, David F. Birks and Per Nikolaj D. Bukh: A comparative study of sourcing strategies WP : Jørn Flohr Nielsen, Per Nikolaj D. Bukh, and Niels Peter Mols: Barriers to Customer-oriented Control in Financial Services WP : Bent Jesper Christensen and Tomas Björk: Interest Rate Dynamics and Consistent Forward Rate Curves WP : Bent Jesper Christensen and Nicholas m. Kiefer: Simulated moment methods for Empirical Equivalent martingale Measures WP : Niels Peter Mols: The Internet and Services Marketing - Danish bankers' perceptions and expectations WP : Per Nikolaj D. Bukh og Jan Mouritsen: Videnregnskaber (ISSN )

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

List of Publications. Books

List of Publications. Books List of Publications Books 1. Flohr Nielsen, J. (1985): "Kommunal Organisering - en undersøgelse af bindinger, konflikter og ændringer i kommunale forvaltninger", Politica, Aarhus. 2. Madsen, O.Ø. & Flohr

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Virker knowledge management?

Virker knowledge management? Virker knowledge management? Virker knowledge management? Januar 2006 af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning Gammel vin på nye flasker? Med jævne mellemrum dukker

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short STAKEHOLDER KORT, MISSION/VISION, Balanced scorecard strategy map Ledelsessystemet Value chain

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Infrastruktur og økonomisk udvikling

Infrastruktur og økonomisk udvikling Special Session om Infrastruktur og Vækst Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 Hans Henrik Sievertsen DTU Transport E-mail: hhs@transport.dtu.dk - Hvad ved vi egentlig? Infrastrukturinvesteringer: baseret

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Equity Market Outlook June 2012

Equity Market Outlook June 2012 Equity Market Outlook June 2012 Arvid Jakobsen June 6 th, 2012 Overview 2 Overview GDP growth 2011 2012 2013 Pct. US Euro area US Euro area US Euro area Consensus 2.3-0.4 2.5 1.0 1.7 1.5 Maj Invest 2.0

Læs mere

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Working Paper 1998 9 Barrierer for kundeorienteret styring i finansielle virksomheder Jørn Flohr Nielsen, Per Nikolaj D. Bukh, Niels Peter Mols

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv

Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Styring af IT-projekter - Ledelsens perspektiv Risikostyring Barrierer for succesfuld implementering Porteføljetænkning omkring risici Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere samarbejdet

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet

Wor King Papers. Management Working Papers. Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers soliditet Wor King Papers Management Working Papers 2017-02 Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe Ultimo 2016-rangliste over de danske børsnoterede bankers Johannes Raaballe

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard

Strategikort. Fokus på leder-, medarbejder-, og. organisationsudvikling med balanced scorecard Af Heine Bang, Conmoto Strategikort Fokus på leder-, medarbejder-, og organisationsudvikling med balanced scorecard Balanced scorecard teorien blev udviklet i løbet af 90 erne af den amerikanske økonomiprofessor

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Intern regnskabsrapportering april 2012

Intern regnskabsrapportering april 2012 www.pwc.com Kursus for forstandere og sekretærer Intern regnskabsrapportering april 2012 Gruppearbejde Gruppe A: Ledelsens spørgsmål til regnskabschefen Gennemgå perioderegnskabet med henblik på at identificere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Hvad driver væksten?

Hvad driver væksten? Hvad driver væksten? Syddansk Vækstforum 18. november 2011 Nikolaj Malchow-Møller, professor, PhD Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Syddansk Universitet Har vi et vækstproblem? Få OECD lande har

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Implementering i midten?

Implementering i midten? Implementering i midten? Implementering i midten? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning På et vist plan er det de samme spørgsmål og de samme problemstillinger,

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Financial Controller... 3 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 4 Market Economists/Marketing

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere