Støvring Brandstations Nyheds-noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støvring Brandstations Nyheds-noter"

Transkript

1 Støvring Brandstations Nyheds-noter Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til gengæld er lidt under normalen. Den første brand var i en bil der tilsyneladende var havareret for enden af Vestre Primærvej et døgn forinden, og politiet udtalte til Nordjyske, at de formodede branden var påsat. Men en hurtig indsats og tilbage til brandgaragen. En uges tid senere blev vi kaldt til færdselsuheld på Buderupholm vej med henblik på frigørelse af teknisk fastklemt. Det var en personbil, som i et 90 graders sving var kommet over i modsatte vejbane, hvor der kom en modkørende lastbil. Vi fik hurtigt taget af og sædehængslerne kappet, så sædet kunne ligges ned med henblik på udtagning på spineboard. Derefter assisterede vi ambulancepersonalet og ryddede derpå op. Vi blev 5 dage efter kaldt ud til det samme stykke vej, da der over ca. 250 m var fedtet af ukendte årsager, hvilket i kombination med en regnbyge havde medført en glatføre-ulykke mere på stedet. Denne gang med mindre materiel skade. Vi rensede derfor hele vejstykket med skumvæske og spulede derefter sæben væk før en tilkaldt sandspreder gjorde arbejdet færdigt. Ferietrafikken har også givet opgaver, da der i forbindelse med en skiftelørdag skete et større færdselsuheld på E45. En campingvogn var kommet i slyng, og det medførte at hele vogntoget endte i midterrabatten med en total splittet campingvogn til følge. Vi blev kaldt til færdselsuheld med fastklemte men opgaven kom til at omfatte sikring af skadested samt oprydning.

2 Juni bød på 4 udkald, heraf en Automatisk Brand Alarm (ABA) efter røg i køkkenet pga. madlavning. De 3 øvrige udkald var til Villabrand med brand i loftslampe, en falsk alarm om naturbrand på E45 i rabatten samt assistance med fuldt slukningstog til storbrand på Fjernvarmen/forbrændingen i Aars. Den 4. juni havde vi en stor brandøvelse med Terndrup i Rold Skov, hvor 2 køretøjer med 5 personer var kørt sammen med stor kraft i et vejkryds dybt inde i skoven. Undervejs fik vi melding om, at indsatsleder var punkteret undervejs, hvorfor vi var alene om opgaven sammen med Terndrup. Vi fik fordelt bilerne mellem de 2 mandskaber og igangsætte kontrolleret frigørelse. Patienterne blev reddet ud, men vi blev handicappede af, at kun Støvrings ASPR medbringer frigørelse, hvorfor der skulle deles. Det kunne også ske i virkeligheden, så opgaven var såmænd relevant nok, men selvfølgelig frustrerende at vente på det hydrauliske værktøj. Der blev gået til opgaven med krum hals, og den efterfølgende bøf og kartoffelsalat ved bålpladsen smagte ekstra godt denne sommeraften. Øvelsesledelsen fik stor ros for vel tilrettelagt øvelse og indsatsleder Gert er i øvrigt en ganske ferm bøfvender Branden på Fjernvarmen i Aars var ilddåben for en af de nye brandmænd på stationen Daniel. Og hvilken ilddåb. Det blev hårdt og varmt, da vi fik til opgave at bekæmpe ilden indvendigt fra toppen siloerne. Det betød en lang føringsvej af snævre lejdere op i den ca. 30m høje industribygning. Ilden var opstået i siloen til industriaffald (høj energi-indhold), og udover at vi slukkede med vand fra oven slukkede Aars og Farsø fra siden af siloen. Senere kom beredskabsstyrelsen med friske kræfter, hvorefter vi fra Støvring pakkede sammen og tog hjem for at genetablerede det lokale beredskab.

3 Støvring Brandstations Nyheds-noter Maj blev en stille måned målt i udkald, da vi kun blev kaldt til brand 2 gange. Begge udkald var derimod af den mere dramatiske slags. Det første udkald var en villabrand en søndag middag, hvor vi ved ankomst konstater vinduerne er sorte af sod og der er sprunget inderste glas i termoruden. Med andre ord har der været en kraftig varmepåvirkning. Men brandmændene hurtigt riggede til og fik tryk på slangen gik holdlederen en tur om bygningen og konstaterede ved berøring af vinduerne, at disse var kolde. Den ild der helt tydeligt havde været der var med andre ord døet ud igen, og den efterfølgende indtrængning var dermed ikke så farefyldt ifht. en fed overtænding (sker når der kommer ilt nok igen til at røggasserne får det nødvendige blandingsforhold, og temperaturen er omkring C). Vi ventilerede derpå huset grundigt og fjernede loftbeklædningen i køkkenet, hvor branden var opstået, for visuel kontrol af eventuelle skjulte brandlommer. Det andet udkald var en storbrand i Nørlund Savværk i Rold Skov en mandag aften kl 19.30, hvor Arden havde førsteindsatsen og vi blev kaldt til assistance med alt disponibel mandskab. Aars, Hobro og de frivillige i Mariagerfjord blev også tilkaldt og senere endnu Beredskabsstyrelsen i den sidste fase. Branden var opstået i savværkets sorteringsanlæg, som var et stort produktionsapparat på anslået 1000 m2. Dette anlæg var lavet i stål, træ og formentlig med tagpap tag, så der var rigelig næring til branden, hvor indsatsen hurtigt blev koncentreret om at hindre spredning til de store oplag af brædder, lægter og bjælker tæt på ilden. Strålevarmen var så voldsom at disse oplag antændte når vi ikke vaskede dem med vand. Det skal siges, at også brandmændene fik varmen, men at de indbyggede varmeskjold/visirer i de nye typer hjelme viste deres virkelige værdi, da vi med dem kunne opholde os forholdsvis tæt på den store brand. Vi fik hurtigt etableret en vandforsyning fra brandhane, men denne var desværre ikke tilstrækkelig, hvorfor vi var nødt til at sende tankvognen til nærmeste vandhul, hvorfra vi med den bærbare pumpe kunne fylde vand på igen. En brand hvor vi virkelig fik mulighed for at bruge al træningen i praksis, og med mange andre slukningsenheder på scenen. Hjemme i seng ved 3-tiden fik vi så nogle få timer inden næste arbejdsdag var en realitet. Juni byder på en brandøvelse, hvor vi skal træne med Terndrup og Arden. Det bliver spændende at se hvad de har tænkt sig at byde os.

4 April måned bød på 7 udkald, bestående af 1 ABA, 1 mindre forurening, 1 skorstens brand, 2 assistancer til indsatsleder samt 2 Færdselsuheld. Det har dermed været en gennemsnitlig måned i forhold i forhold til antal udkald. Det ene af assistancerne til ISL var hjælp til at slukke brand i en ældre landbrugsvogn, og hvor alarmen var kommet fra forbipasserende på motorvejen, da flammerne kunne ses i aftenmørket. Begge færdselsuheld var på E45. Det første færdselsuheld var assistance til frigørelse af, hvad der viste sig at være en teknisk fastklemt. Vi fik hurtigt taget af bilen, og assisterede ambulance-personalet med udtagning på spineboard. Desværre var der 2 hunde med i bilen, og den ene blev fundet død på motorvejen. Det andet færdselsuheld kom en lørdag nat kl. 00:49 da en ung bilist mistede herredømmet ved Støvring Nord. Da vi ankom til stedet var alle ude af bilen, og vores indsats bestod derfor i assistance og oprydning. Som annonceret i sidste nyhedsbrev søger vi efter nye brandmænd, og Brandstationslederen har nu dialog med nogle interesserede. Det bliver spændende at møde de nye kolleger på bagsædet i sprøjten. Apropos Sprøjten har den været til hovedeftersyn, og er nu kommet tilbage med nogle små modifikationer. Det drejer sig om anden placering og fiksering af frigørelsesmateriellet samt ny lysmast (giraf) til erstatning for den gamle der var blevet utæt i samlingerne mellem teleskoprørene. Så vi skylder en tak til mekanikerne på værkstedet. I mangel af bedre et foto af Falck kollegerne i en helt almindelig autohjælp. Den 22. april var vi en flok afsted til Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald. Vi fyldte 9 poser på Nibevej, ved Stationen i Jernbanegade og på Vestre Primærvej. En god dag i en god sags tjeneste.

5 Marts bød på 5 udkald, heraf en ABA (Automatisk Brand Alarm) ifm. madlavning. Derudover har vi haft besøg af nogle unge spejdere fra Øster Hornum, hvoraf vi havde været på besøg hos den ene i 2010 ifm brand i vaskemaskine, og hjulpet en af de voksne ifm. et trafikuheld i Han bad redaktionen overbringe en forsinket tak for hjælpen til indsatsleder Gert og de tilkaldte brandmænd og reddere. På miljø- og redningssiden havde vi en oprydning på motorvejen efter en dæksprængning. På brandsiden var der en brand i trævæg i kontorbygning, et uheld med brandbart materiale på tændt komfur samt et udkald til hvad anmelder troede kunne være en bilbrand, men som viste sig at være et motorproblem med røg og damp. Men hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt. Vi har som skrevet i januar-noten sagt farvel til 2 brandmænd, og har også nogle af brandmændene, som er begyndt at arbejde uden for byen. Det betyder, at vi enkelte dage har haft udfordringer med at holde afgangstiden under 5 minutter i dagtimerne (hverdage), og Brandstationsleder Thomas Karlsson har derfor besluttet at supplere op med 2 nye brandmænd, der om nødvendigt skal gennem brandmandsuddannelsen. Vi ser frem til at tage imod de nye kolleger.

6 Februar har budt på 6 udkald, hvilket er tæt på gennemsnittet. Det ene af udkaldene var et bonusudkald, hvor vagtcentralen ved en fejl kom til at trykke på udkaldsknappen, hvilket vi tog med smil, da frikadeller derhjemme nu smager ekstra godt, når garnituren er timeløn. De 5 øvrige udkald fordelte sig med 1 x ABA, et færdselsuheld med fastklemte og så 3 skorstensbrande (den ene kaldt ud som Villabrand pga. røg fra loftet). ABA en (automatisk brandalarm) var der ikke det store i, da der ikke var brand eller røg ved ankomst. Færdselsuheldet derimod var en rekvirering af assistance fra ambulancereddere til frigørelse af teknisk fastklemt ifm. Solouheld. Da vi kommer frem til skadestedet var der således ambulance til stede, og lægeambulancen ankom samtidigt. Fremme på stedet udlagde vi sikringsslange og afmonterede batteripol, og assisterede med at skabe adgang gennem fordørene samt udtagning af patient på spineboard. De tre skorstensbrande i februar måned er lidt usædvanlige set i lyset af 3 styks hele sidste år. Ved den første lod vi skorstenen brænde ud og fjernede slagger i bunden ved renselem. Undervejs kontrollerede vi at der ikke var sprækker eller varmespredning til materialer i etageadskillelser og gennemgang til tag. Nummer 2 var derimod af den heftige slags hvor der var sprække i skorstenen i loft-etagen, og der var også gløder i lidt af spærkonstruktionen. Vi tilkaldte skorstensfejeren og med hans hjælp fik vi styr på skorsten, samtidigt med at vi med vandslukker fik slukket gløderne. Ved den tredje skorstensbrand fik vi også besøg af manden med den høje hat skorstensfejeren. Han havde få dage i forvejen fejet og renset skorstenen, så det var umiddelbart lidt underligt, at den skulle bryde i brand. Den umiddelbare forklaring er at der sad et lag glans-sod, som ikke kan fjernes ved almindelig fejning, men skal fræses væk med specialværktøj. Der er stor risiko for skorstensbrand, hvis der er glanssod i skorstenen. Glanssod består af kulstof, der er et meget brændbart materiale. Glanssod kan opstå, når der fyres ved for lav temperatur. De kulholdige gasser, der dannes ved forbrænding af træ, brænder ikke helt af, når temperaturen er for lav, og det efterlader nogle sodrester. Hvis der så er kondensvand på de kolde overflader i skorstenen, binder sodresterne sig til vandet og sætter sig på skorstenens inderside som glanssod. Også denne skorstensbrand var rigtig varm, og Erik var den af brandmændene som iførte sig faldsikringsudstyret og tog den slidsomme tørn på taget. Kæden med kødbenet som blev anvendt til at få den brændende glanssod slået af blev ikke bare rød af varme, men hvid. Og den kæde trækkes altså op og ned ved håndkraft, hvilket så også betyder at der skal nogle rigtigt gode specialhandsker på hænderne af brandmanden. I dette tilfælde blev Erik s hænder rigtigt varme, og de dampede bogstaveligt talt, når de i pauserne kom ud af handsken. Vi fjernede undervejs 3 trillebør-fulde glødende slagger / glanssod fra bunden af skorsten til bunden af haven, hvor de så uden at gøre yderligere skade kunne dampe af. Arkivfoto fra Kolding Brandvæsen

7 Så kom 2012 i gang og med 7 udkald i januar. Den første, Superspar i Aalborg er omtalt i sidste nyhedsnote, men vi bad så tilsvarende om tankvognsassistance fra Aalborg, da der 16. januar kort før midnat indløb melding om brand i hærde-ovn hos K.A. fjedre og med den særlige fare at der var gasflasker tilstede i bygningen. Ved ankomst var ilden gået gennem taget og vi udlagde 3 angreb med C-slanger og trængte ind under anvendelse af overtryksventilator. Vi fik efter ½ times indsats kontrol over branden, og var hjemme i køjen igen efter 2½ time. Der var hele tiden en rigtig god kommunikation via vores SINE-radioer mellem brandhold, pumpepasser og holdleder, og det ender jo med, at vi bliver rigtigt fortrolige med den disciplin. Vi havde derudover 4 udkald til ABA-anlæg hvor alarmen var udløst af vand eller damp i brandmelderen! De 2 x damp skyldes defekt i en forholdsvis ny fjernvarmeinstallation, hvor der var løbet en masse varmt vand ud efter lukketid og heldigvis aktiverede dampen brandmelderen, så der kunne blive lukket for vandet og indsat fugtsamlere fra skadeservice firma. Den 7. og sidste var et færdselsuheld med fastklemte lige midt i den årlige julefrokost på stationen og det vidste sig heldigvis at være en alarm uden indsats, som blev udløst af forbipasserende på E45, som havde observeret en bil på taget i midterrabatten. Denne bil havde tidligere haft besøg af politi og vores ambulance og var afmærket med rød-hvid plastikbånd, som bare ikke var observeret i farten. Vagtholdet var derfor tilbage ved maden og sodavandene igen kort efter. Den nævnte årlige julefrokost er samtidigt det tidspunkt hvor kollegerne nominerer og vælger hvem der skal have hæderen som Årets Brandmand. I år blev det Lars Henneberg, som løb med titlen, og han fik en gave, der kan nydes med familien samt en vandrepokal. Senere kommer hans navn på plaketten med Sølvøksen på stationen. En anden hæder er årets Dummy den tilfaldt Brandstationlederen, Thomas Karlsson, som nogle mente havde glemt at afmontere EL- og Luftslanger fra Tankvognen inden han kørte denne ud af garagen. Thomas mente selv det var flere år siden, men Bailey en tog han gerne imod

8 Så kom vi gennem december, Julen og Nytårsaften. December var brandmæssigt en stille en af slagsen med 3 udkald bestående af et Færdselsuheld, en blind ABA og enkelt halmballe i brand! Færdselsuheldet indløb en sen mandag eftermiddag, da der efter en omgang tøsne blev pænt smattet på vejen, hvilket bevirkede en frontal kollision på Hjedsbækvej mellem Sørup og Suldrup. Den ene bilist var efterfølgende teknisk fastklemt og vores assistance bestod i at skabe adgang og derpå assistere ambulancepersonalet, som ankom fra Aars og Aalborg efter vores entre. På årets sidste dag blev den årlige Nytårsparole afholdt på stationen med deltagelse af Borgmester Anni Winther, stationsleder-ambulance Karsten Holt, Beredskabschef Folmer Kjeldsen og Brandstationsleder Thomas Karlsson, som alle holdt taler, hvor årets gang i Falck, kommunen og på stationen blev ridset op. Det er en tradition, som der helt åbenlyst er stor opbakning til og som der hersker stor respekt omkring. Thomas nævnte bl.a. at der kun havde været 3 skorstensbrand, men til gengæld 17 ABA, 8 færdselsuheld og 12 brande i motorkøretøj som de hyppigste årsager til udkald. I slutningen af talen blev det meddelt, at Ib Andersen efter knap 26 års ansættelses havde sidste arbejdsdag. Anders var flyttet fra byen, og hans ansættelsesforhold stoppede derfor også ved udgangen af Der er billeder på hjemmesiden fra parolen, men et billede skal dog med her: Der blev ingen udkald til brand i julepynt eller brand pga. fyrværkeri i vores område. Det blev der så til gengæld, da vi nytårsnat kl. 02:47 blev bedt om at assisterende med et fuldt slukningstog i Aalborg By!! Det er ikke oplevet i mands minde, hvis nogensinde, at Aalborg s Beredskab har bedt om hjælp i Aalborg By. Vi blev sendt til storbrand i Super Spar på Grønlandstorv, hvor vi fik til opgave at sende to røgdykkerhold ind til slukning og ventilering, herunder indtrængning på første sal via brandtrappe. Det er længe siden vi har haft en slangekrog i anvendelsen, men det skete denne nytårsnat, da begge røgdykkerhold medbragte C-strålerør. Selv radioprocedurerne blev fulgt og SINE var en god oplevelse i skarpe miljø. Der var efterfølgende en rigtig god fornemmelse af, at indsatsen havde været lige efter bogen, og at vi havde ydet en kompetent assistance til Aalborgs Beredskab da de havde behov.

9 November endte med at blive en gennemsnitlig måned ifht. udkald, da bipperen kaldte os af sted 6 gange. 3 af dem kom så til gengæld på den sidste søndag i måneden, så der har været lidt klumper i produktionen. Udkaldene fordeler sig på en mindre brand i varerum på en varevogn, Olie fra tabt lastbil-bundkar, 1 ABA, 1 Færdselsuheld med fastklemte og slutteligt 2 opgaver med væltede træer under stormen den 27/11. Færdselsuheldet tikkede ind kl. 3:47, da en varevogn og en personbil kørte frontalt sammen på Hjedsbækvej mellem Sørup og Suldrup. Vi ankom kort efter første ambulance og ambulancelederen bad os påbegynde frigørelse af en fastklemt i personbilen. Vi fjernede først døren, anvendte derefter RAM (hydraulisk donkraft) til at skabe plads ved den fastklemte og klippede slutteligt taget af, så den tilskadekomne kunne udtages mest muligt skånsomt. Vi havde undervejs fået assistance fra den redningsvogn Rebild og Mariagerfjord driver i fællesskab fra Falckstation Arden samt 4-5 ambulancer og lægevognen. Opgaven blev løst lige efter bogen og vi modtog efterfølgende ros fra ambulancelederen for veludført arbejde og ikke mindst den ro der blev udstrålet fra redningsmandskabet. De 2 implicerede køretøjer Opgaven løst Senere samme søndag kulminerede den første efterårs storm hen under aften med vindstød ude ved vesterhavet på 37 m/s = Orkanstyrke. Længere inde i landet, hvor vi jo huserer, betød det væltede træer, tagskader osv. Vi blev kaldt til assistance til Vesthimmerland, da der på A13 syd for st. Binderup var væltet et træ ud på vejen ved Skatskov bakken. Dette havde bevirket et mindre trafikuheld, så der var både ambulance, paramediciner og politi på stedet. Da vi var få hundred meter fra indkørslen til stationen blev vi bedt om at køre til Hjeds, hvor et stort grantræ havde lagt sig på tværs af vejen. Også dette træ blev savet i småstykker og lagt pænt til side. Den vagthavende indsatsleder havde denne søndag nok at se til med 5 ture på kryds og tværs af kommunen Så står december for døren, og vi kan håbe brugen af levende lys kun resulterer i hygge i de små hjem. På Brandstationen afvikler vi årets sidste brandøvelse sammen med Terndrup, hvor emnet er førstehjælp og introduktion til den hydrauliske saks vi netop har modtaget.

10 Oktober har været ret rolig og den har i skrivende stund budt på 4 udkald alle reducerede. Udkaldene har været til 2 x bilbrand, 1 ABA og så slukkede vi et større bål, der var antændt efter mørkets frembrud. Vi har til gengæld været på årets brandhus-brandøvelse, hvor vi sammen med de øvrige stationer i Rebild, Jammerbugt og Brønderslev tager 2-3 mand fra hver station på udvalgte dage og drager til øvelsesområdet ved Beredskabscenter Aalborg i Rørdal. I år bestod øvelserne i indtrængning i eksplosionsramt etageejendom med fokus på særlige farer og med brug af overtryksventilator under fremrykning, Håndtering af tilskadekomne (HAT), skumudlægning ifm. brand i tankvogn og slukning af væskebrand i kar. Alt i alt en række spændende øvelser, som gav os mulighed for at øve og genopfriske nogle færdigheder vi ikke når omkring i de hjemligt tilrettelagte brandøvelser. Nedenfor lidt stemningsbilleder fra brandøvelsen Brandhuset i Rørdal lettere hærget Vores gamle 1091 ASPR deltog også som låne-bil Bo er her tilskadekommen Buschauffør Skumudlægning Brand i udsivende væske fra tankvogn

11 September startede som annonceret med en brandøvelse, hvor den fysiske form skulle testes og resultatet var ikke så ringe endda ;-) Jørgen var bedste mand med m på 12 minutter, vi mistænker ham for at have smugtrænet. Derefter var der måling af puls og iltmætning i blodet, og intet alarmerende der. Vi havde i september måned 7 udkald, hvoraf 2 var automatiske brandalarmer (ABA). Af de 5 fra 112 var de 2 ret dramatiske, idet den ene var en overtændt campingvogn tæt på hus kl. 01:42, men hvor det var lykkedes en af brandsvendene (Søren) at dæmpe ilden med en pulverslukker. Søren s rute til stationen går nemlig lige forbi brandstedet, og han vurderede rigtigt at det ville være af større nytte i situationen end at komme til stationen, idet vi normalt har stort fremmøde ved nattebrande. I den sidste uge af måneden fik vi et reduceret udkald til en brand i et fritliggende udhus på Nibevej ved Øster Hornum. Lige efter Sørup blev meldingen ændret til at det var en bil der var kørt ind i huset, der var en fastklemt person, brand og 160 Chinchillaer. Den værste melding vi endnu har prøvet at få. Vi tilkaldte straks tankvognen på stationen med de ekstra brandsvende som var mødt og fik fra vagtcentralen bekræftet at redningsvognen fra Arden også var undervejs. Fremme på stedet som de første fik vi hurtigt tryk på HT-slangerne og Ilden i og omkring bilen nedkæmpet. I mellemtiden dukkede der flere og flere redningskøretøjer + politibiler frem, bl.a. kom der ikke kun redningsvogn fra Arden, men også et helt slukningstog det skulle senere vise sig at være en kærkommen hjælp. Fra Nibe var der også assistance fra en tankvogn. Efter nedkæmpning af ilden i bilen var det næste trin en frigørelse af den fastklemte, og her vurdere lægen, at der skulle foretaget en hurtig frigørelse, hvorpå vi med frigørelsesværktøjet åbnede den ene bagdør og fik den fastklemte trukket ud. Ilden fra bilen havde bredt sig til halmloftet over bilen, og vi havde derefter den hårde opgave der er i at tømme et halmloft for halm og slukke halmen på jorden i takt med at den bliver smidt ned. Det var her, at det var særdeles velkomment med 2 slukningstog og en ekstra tankvogn. Efter 6 timers indsats havde vi en kort debriefing på stationen, hvor vi alle fik talt ud om det oplevede, og vi skal mødes igen lørdag til en kop kaffe og en snak. Næste måned står på brandøvelse i Rørdal med mandskab fra øvrige brandstationer i Jammerbugt og Brønderslev kommune (og selvfølgelig også Terndrup vores søsterstation i Rebild). Derom næste gang.

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab BRANDMANDSKABET: 2005 ÅRSBERETNING 2004 ØVELSESPLAN 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Organisationsplan for Skagen kommunes beredskab Side 3 Frivillige brandmænd

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre NR. 7 august 2007 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 20.000 liter koncentreret syre Miljøet var truet, og træernes blade blev brune, da næsten 20.000 liter koncentreret salpetersyre

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84

Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84 Brandfolkenes Organisation nr.1 / februar 2006 / årgang 84 Leder INDHOLD Side 4: Ambulancemestre Side 5: Sygeplejersker på amb. Af: Jesper Broneè Konstitueret formand Brandfolkenes Organisation Side 6:

Læs mere

Den 30. september 1983 om morgenen mødte os dette syn, da vi skulle besigtige skaderne efter en turbulent nat, endt hos far og mor.

Den 30. september 1983 om morgenen mødte os dette syn, da vi skulle besigtige skaderne efter en turbulent nat, endt hos far og mor. 2. Del Kampen med forsikringsselskabet Baltica... 6 Fundamentet.... 7 Opbygningen af det nye hus... 9 Tiden på Vejlebrovej... 11 Professorkonkurrencen... 13 De nye dyrestalde... 14 Den gamle smedje...

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.5 / Oktober 2012 / årgang 90 DANISH Side 4: Egoisme! -No go... Indhold:

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA. Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Landsorganisationen Organisation i Danmark nr.2 / April 2012 / årgang 90 Indhold:

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person miljøprisen -09 Kloak- og miljødoktor i én og samme person Læg en kage Lokum på bordet? historie Hvor gik man på toilettet i gamle dage? Lort på dåse Er lort kunst, blot fordi det kommer ud af en kunstners

Læs mere