Støvring Brandstations Nyheds-noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støvring Brandstations Nyheds-noter"

Transkript

1 Støvring Brandstations Nyheds-noter Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til gengæld er lidt under normalen. Den første brand var i en bil der tilsyneladende var havareret for enden af Vestre Primærvej et døgn forinden, og politiet udtalte til Nordjyske, at de formodede branden var påsat. Men en hurtig indsats og tilbage til brandgaragen. En uges tid senere blev vi kaldt til færdselsuheld på Buderupholm vej med henblik på frigørelse af teknisk fastklemt. Det var en personbil, som i et 90 graders sving var kommet over i modsatte vejbane, hvor der kom en modkørende lastbil. Vi fik hurtigt taget af og sædehængslerne kappet, så sædet kunne ligges ned med henblik på udtagning på spineboard. Derefter assisterede vi ambulancepersonalet og ryddede derpå op. Vi blev 5 dage efter kaldt ud til det samme stykke vej, da der over ca. 250 m var fedtet af ukendte årsager, hvilket i kombination med en regnbyge havde medført en glatføre-ulykke mere på stedet. Denne gang med mindre materiel skade. Vi rensede derfor hele vejstykket med skumvæske og spulede derefter sæben væk før en tilkaldt sandspreder gjorde arbejdet færdigt. Ferietrafikken har også givet opgaver, da der i forbindelse med en skiftelørdag skete et større færdselsuheld på E45. En campingvogn var kommet i slyng, og det medførte at hele vogntoget endte i midterrabatten med en total splittet campingvogn til følge. Vi blev kaldt til færdselsuheld med fastklemte men opgaven kom til at omfatte sikring af skadested samt oprydning.

2 Juni bød på 4 udkald, heraf en Automatisk Brand Alarm (ABA) efter røg i køkkenet pga. madlavning. De 3 øvrige udkald var til Villabrand med brand i loftslampe, en falsk alarm om naturbrand på E45 i rabatten samt assistance med fuldt slukningstog til storbrand på Fjernvarmen/forbrændingen i Aars. Den 4. juni havde vi en stor brandøvelse med Terndrup i Rold Skov, hvor 2 køretøjer med 5 personer var kørt sammen med stor kraft i et vejkryds dybt inde i skoven. Undervejs fik vi melding om, at indsatsleder var punkteret undervejs, hvorfor vi var alene om opgaven sammen med Terndrup. Vi fik fordelt bilerne mellem de 2 mandskaber og igangsætte kontrolleret frigørelse. Patienterne blev reddet ud, men vi blev handicappede af, at kun Støvrings ASPR medbringer frigørelse, hvorfor der skulle deles. Det kunne også ske i virkeligheden, så opgaven var såmænd relevant nok, men selvfølgelig frustrerende at vente på det hydrauliske værktøj. Der blev gået til opgaven med krum hals, og den efterfølgende bøf og kartoffelsalat ved bålpladsen smagte ekstra godt denne sommeraften. Øvelsesledelsen fik stor ros for vel tilrettelagt øvelse og indsatsleder Gert er i øvrigt en ganske ferm bøfvender Branden på Fjernvarmen i Aars var ilddåben for en af de nye brandmænd på stationen Daniel. Og hvilken ilddåb. Det blev hårdt og varmt, da vi fik til opgave at bekæmpe ilden indvendigt fra toppen siloerne. Det betød en lang føringsvej af snævre lejdere op i den ca. 30m høje industribygning. Ilden var opstået i siloen til industriaffald (høj energi-indhold), og udover at vi slukkede med vand fra oven slukkede Aars og Farsø fra siden af siloen. Senere kom beredskabsstyrelsen med friske kræfter, hvorefter vi fra Støvring pakkede sammen og tog hjem for at genetablerede det lokale beredskab.

3 Støvring Brandstations Nyheds-noter Maj blev en stille måned målt i udkald, da vi kun blev kaldt til brand 2 gange. Begge udkald var derimod af den mere dramatiske slags. Det første udkald var en villabrand en søndag middag, hvor vi ved ankomst konstater vinduerne er sorte af sod og der er sprunget inderste glas i termoruden. Med andre ord har der været en kraftig varmepåvirkning. Men brandmændene hurtigt riggede til og fik tryk på slangen gik holdlederen en tur om bygningen og konstaterede ved berøring af vinduerne, at disse var kolde. Den ild der helt tydeligt havde været der var med andre ord døet ud igen, og den efterfølgende indtrængning var dermed ikke så farefyldt ifht. en fed overtænding (sker når der kommer ilt nok igen til at røggasserne får det nødvendige blandingsforhold, og temperaturen er omkring C). Vi ventilerede derpå huset grundigt og fjernede loftbeklædningen i køkkenet, hvor branden var opstået, for visuel kontrol af eventuelle skjulte brandlommer. Det andet udkald var en storbrand i Nørlund Savværk i Rold Skov en mandag aften kl 19.30, hvor Arden havde førsteindsatsen og vi blev kaldt til assistance med alt disponibel mandskab. Aars, Hobro og de frivillige i Mariagerfjord blev også tilkaldt og senere endnu Beredskabsstyrelsen i den sidste fase. Branden var opstået i savværkets sorteringsanlæg, som var et stort produktionsapparat på anslået 1000 m2. Dette anlæg var lavet i stål, træ og formentlig med tagpap tag, så der var rigelig næring til branden, hvor indsatsen hurtigt blev koncentreret om at hindre spredning til de store oplag af brædder, lægter og bjælker tæt på ilden. Strålevarmen var så voldsom at disse oplag antændte når vi ikke vaskede dem med vand. Det skal siges, at også brandmændene fik varmen, men at de indbyggede varmeskjold/visirer i de nye typer hjelme viste deres virkelige værdi, da vi med dem kunne opholde os forholdsvis tæt på den store brand. Vi fik hurtigt etableret en vandforsyning fra brandhane, men denne var desværre ikke tilstrækkelig, hvorfor vi var nødt til at sende tankvognen til nærmeste vandhul, hvorfra vi med den bærbare pumpe kunne fylde vand på igen. En brand hvor vi virkelig fik mulighed for at bruge al træningen i praksis, og med mange andre slukningsenheder på scenen. Hjemme i seng ved 3-tiden fik vi så nogle få timer inden næste arbejdsdag var en realitet. Juni byder på en brandøvelse, hvor vi skal træne med Terndrup og Arden. Det bliver spændende at se hvad de har tænkt sig at byde os.

4 April måned bød på 7 udkald, bestående af 1 ABA, 1 mindre forurening, 1 skorstens brand, 2 assistancer til indsatsleder samt 2 Færdselsuheld. Det har dermed været en gennemsnitlig måned i forhold i forhold til antal udkald. Det ene af assistancerne til ISL var hjælp til at slukke brand i en ældre landbrugsvogn, og hvor alarmen var kommet fra forbipasserende på motorvejen, da flammerne kunne ses i aftenmørket. Begge færdselsuheld var på E45. Det første færdselsuheld var assistance til frigørelse af, hvad der viste sig at være en teknisk fastklemt. Vi fik hurtigt taget af bilen, og assisterede ambulance-personalet med udtagning på spineboard. Desværre var der 2 hunde med i bilen, og den ene blev fundet død på motorvejen. Det andet færdselsuheld kom en lørdag nat kl. 00:49 da en ung bilist mistede herredømmet ved Støvring Nord. Da vi ankom til stedet var alle ude af bilen, og vores indsats bestod derfor i assistance og oprydning. Som annonceret i sidste nyhedsbrev søger vi efter nye brandmænd, og Brandstationslederen har nu dialog med nogle interesserede. Det bliver spændende at møde de nye kolleger på bagsædet i sprøjten. Apropos Sprøjten har den været til hovedeftersyn, og er nu kommet tilbage med nogle små modifikationer. Det drejer sig om anden placering og fiksering af frigørelsesmateriellet samt ny lysmast (giraf) til erstatning for den gamle der var blevet utæt i samlingerne mellem teleskoprørene. Så vi skylder en tak til mekanikerne på værkstedet. I mangel af bedre et foto af Falck kollegerne i en helt almindelig autohjælp. Den 22. april var vi en flok afsted til Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald. Vi fyldte 9 poser på Nibevej, ved Stationen i Jernbanegade og på Vestre Primærvej. En god dag i en god sags tjeneste.

5 Marts bød på 5 udkald, heraf en ABA (Automatisk Brand Alarm) ifm. madlavning. Derudover har vi haft besøg af nogle unge spejdere fra Øster Hornum, hvoraf vi havde været på besøg hos den ene i 2010 ifm brand i vaskemaskine, og hjulpet en af de voksne ifm. et trafikuheld i Han bad redaktionen overbringe en forsinket tak for hjælpen til indsatsleder Gert og de tilkaldte brandmænd og reddere. På miljø- og redningssiden havde vi en oprydning på motorvejen efter en dæksprængning. På brandsiden var der en brand i trævæg i kontorbygning, et uheld med brandbart materiale på tændt komfur samt et udkald til hvad anmelder troede kunne være en bilbrand, men som viste sig at være et motorproblem med røg og damp. Men hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt. Vi har som skrevet i januar-noten sagt farvel til 2 brandmænd, og har også nogle af brandmændene, som er begyndt at arbejde uden for byen. Det betyder, at vi enkelte dage har haft udfordringer med at holde afgangstiden under 5 minutter i dagtimerne (hverdage), og Brandstationsleder Thomas Karlsson har derfor besluttet at supplere op med 2 nye brandmænd, der om nødvendigt skal gennem brandmandsuddannelsen. Vi ser frem til at tage imod de nye kolleger.

6 Februar har budt på 6 udkald, hvilket er tæt på gennemsnittet. Det ene af udkaldene var et bonusudkald, hvor vagtcentralen ved en fejl kom til at trykke på udkaldsknappen, hvilket vi tog med smil, da frikadeller derhjemme nu smager ekstra godt, når garnituren er timeløn. De 5 øvrige udkald fordelte sig med 1 x ABA, et færdselsuheld med fastklemte og så 3 skorstensbrande (den ene kaldt ud som Villabrand pga. røg fra loftet). ABA en (automatisk brandalarm) var der ikke det store i, da der ikke var brand eller røg ved ankomst. Færdselsuheldet derimod var en rekvirering af assistance fra ambulancereddere til frigørelse af teknisk fastklemt ifm. Solouheld. Da vi kommer frem til skadestedet var der således ambulance til stede, og lægeambulancen ankom samtidigt. Fremme på stedet udlagde vi sikringsslange og afmonterede batteripol, og assisterede med at skabe adgang gennem fordørene samt udtagning af patient på spineboard. De tre skorstensbrande i februar måned er lidt usædvanlige set i lyset af 3 styks hele sidste år. Ved den første lod vi skorstenen brænde ud og fjernede slagger i bunden ved renselem. Undervejs kontrollerede vi at der ikke var sprækker eller varmespredning til materialer i etageadskillelser og gennemgang til tag. Nummer 2 var derimod af den heftige slags hvor der var sprække i skorstenen i loft-etagen, og der var også gløder i lidt af spærkonstruktionen. Vi tilkaldte skorstensfejeren og med hans hjælp fik vi styr på skorsten, samtidigt med at vi med vandslukker fik slukket gløderne. Ved den tredje skorstensbrand fik vi også besøg af manden med den høje hat skorstensfejeren. Han havde få dage i forvejen fejet og renset skorstenen, så det var umiddelbart lidt underligt, at den skulle bryde i brand. Den umiddelbare forklaring er at der sad et lag glans-sod, som ikke kan fjernes ved almindelig fejning, men skal fræses væk med specialværktøj. Der er stor risiko for skorstensbrand, hvis der er glanssod i skorstenen. Glanssod består af kulstof, der er et meget brændbart materiale. Glanssod kan opstå, når der fyres ved for lav temperatur. De kulholdige gasser, der dannes ved forbrænding af træ, brænder ikke helt af, når temperaturen er for lav, og det efterlader nogle sodrester. Hvis der så er kondensvand på de kolde overflader i skorstenen, binder sodresterne sig til vandet og sætter sig på skorstenens inderside som glanssod. Også denne skorstensbrand var rigtig varm, og Erik var den af brandmændene som iførte sig faldsikringsudstyret og tog den slidsomme tørn på taget. Kæden med kødbenet som blev anvendt til at få den brændende glanssod slået af blev ikke bare rød af varme, men hvid. Og den kæde trækkes altså op og ned ved håndkraft, hvilket så også betyder at der skal nogle rigtigt gode specialhandsker på hænderne af brandmanden. I dette tilfælde blev Erik s hænder rigtigt varme, og de dampede bogstaveligt talt, når de i pauserne kom ud af handsken. Vi fjernede undervejs 3 trillebør-fulde glødende slagger / glanssod fra bunden af skorsten til bunden af haven, hvor de så uden at gøre yderligere skade kunne dampe af. Arkivfoto fra Kolding Brandvæsen

7 Så kom 2012 i gang og med 7 udkald i januar. Den første, Superspar i Aalborg er omtalt i sidste nyhedsnote, men vi bad så tilsvarende om tankvognsassistance fra Aalborg, da der 16. januar kort før midnat indløb melding om brand i hærde-ovn hos K.A. fjedre og med den særlige fare at der var gasflasker tilstede i bygningen. Ved ankomst var ilden gået gennem taget og vi udlagde 3 angreb med C-slanger og trængte ind under anvendelse af overtryksventilator. Vi fik efter ½ times indsats kontrol over branden, og var hjemme i køjen igen efter 2½ time. Der var hele tiden en rigtig god kommunikation via vores SINE-radioer mellem brandhold, pumpepasser og holdleder, og det ender jo med, at vi bliver rigtigt fortrolige med den disciplin. Vi havde derudover 4 udkald til ABA-anlæg hvor alarmen var udløst af vand eller damp i brandmelderen! De 2 x damp skyldes defekt i en forholdsvis ny fjernvarmeinstallation, hvor der var løbet en masse varmt vand ud efter lukketid og heldigvis aktiverede dampen brandmelderen, så der kunne blive lukket for vandet og indsat fugtsamlere fra skadeservice firma. Den 7. og sidste var et færdselsuheld med fastklemte lige midt i den årlige julefrokost på stationen og det vidste sig heldigvis at være en alarm uden indsats, som blev udløst af forbipasserende på E45, som havde observeret en bil på taget i midterrabatten. Denne bil havde tidligere haft besøg af politi og vores ambulance og var afmærket med rød-hvid plastikbånd, som bare ikke var observeret i farten. Vagtholdet var derfor tilbage ved maden og sodavandene igen kort efter. Den nævnte årlige julefrokost er samtidigt det tidspunkt hvor kollegerne nominerer og vælger hvem der skal have hæderen som Årets Brandmand. I år blev det Lars Henneberg, som løb med titlen, og han fik en gave, der kan nydes med familien samt en vandrepokal. Senere kommer hans navn på plaketten med Sølvøksen på stationen. En anden hæder er årets Dummy den tilfaldt Brandstationlederen, Thomas Karlsson, som nogle mente havde glemt at afmontere EL- og Luftslanger fra Tankvognen inden han kørte denne ud af garagen. Thomas mente selv det var flere år siden, men Bailey en tog han gerne imod

8 Så kom vi gennem december, Julen og Nytårsaften. December var brandmæssigt en stille en af slagsen med 3 udkald bestående af et Færdselsuheld, en blind ABA og enkelt halmballe i brand! Færdselsuheldet indløb en sen mandag eftermiddag, da der efter en omgang tøsne blev pænt smattet på vejen, hvilket bevirkede en frontal kollision på Hjedsbækvej mellem Sørup og Suldrup. Den ene bilist var efterfølgende teknisk fastklemt og vores assistance bestod i at skabe adgang og derpå assistere ambulancepersonalet, som ankom fra Aars og Aalborg efter vores entre. På årets sidste dag blev den årlige Nytårsparole afholdt på stationen med deltagelse af Borgmester Anni Winther, stationsleder-ambulance Karsten Holt, Beredskabschef Folmer Kjeldsen og Brandstationsleder Thomas Karlsson, som alle holdt taler, hvor årets gang i Falck, kommunen og på stationen blev ridset op. Det er en tradition, som der helt åbenlyst er stor opbakning til og som der hersker stor respekt omkring. Thomas nævnte bl.a. at der kun havde været 3 skorstensbrand, men til gengæld 17 ABA, 8 færdselsuheld og 12 brande i motorkøretøj som de hyppigste årsager til udkald. I slutningen af talen blev det meddelt, at Ib Andersen efter knap 26 års ansættelses havde sidste arbejdsdag. Anders var flyttet fra byen, og hans ansættelsesforhold stoppede derfor også ved udgangen af Der er billeder på hjemmesiden fra parolen, men et billede skal dog med her: Der blev ingen udkald til brand i julepynt eller brand pga. fyrværkeri i vores område. Det blev der så til gengæld, da vi nytårsnat kl. 02:47 blev bedt om at assisterende med et fuldt slukningstog i Aalborg By!! Det er ikke oplevet i mands minde, hvis nogensinde, at Aalborg s Beredskab har bedt om hjælp i Aalborg By. Vi blev sendt til storbrand i Super Spar på Grønlandstorv, hvor vi fik til opgave at sende to røgdykkerhold ind til slukning og ventilering, herunder indtrængning på første sal via brandtrappe. Det er længe siden vi har haft en slangekrog i anvendelsen, men det skete denne nytårsnat, da begge røgdykkerhold medbragte C-strålerør. Selv radioprocedurerne blev fulgt og SINE var en god oplevelse i skarpe miljø. Der var efterfølgende en rigtig god fornemmelse af, at indsatsen havde været lige efter bogen, og at vi havde ydet en kompetent assistance til Aalborgs Beredskab da de havde behov.

9 November endte med at blive en gennemsnitlig måned ifht. udkald, da bipperen kaldte os af sted 6 gange. 3 af dem kom så til gengæld på den sidste søndag i måneden, så der har været lidt klumper i produktionen. Udkaldene fordeler sig på en mindre brand i varerum på en varevogn, Olie fra tabt lastbil-bundkar, 1 ABA, 1 Færdselsuheld med fastklemte og slutteligt 2 opgaver med væltede træer under stormen den 27/11. Færdselsuheldet tikkede ind kl. 3:47, da en varevogn og en personbil kørte frontalt sammen på Hjedsbækvej mellem Sørup og Suldrup. Vi ankom kort efter første ambulance og ambulancelederen bad os påbegynde frigørelse af en fastklemt i personbilen. Vi fjernede først døren, anvendte derefter RAM (hydraulisk donkraft) til at skabe plads ved den fastklemte og klippede slutteligt taget af, så den tilskadekomne kunne udtages mest muligt skånsomt. Vi havde undervejs fået assistance fra den redningsvogn Rebild og Mariagerfjord driver i fællesskab fra Falckstation Arden samt 4-5 ambulancer og lægevognen. Opgaven blev løst lige efter bogen og vi modtog efterfølgende ros fra ambulancelederen for veludført arbejde og ikke mindst den ro der blev udstrålet fra redningsmandskabet. De 2 implicerede køretøjer Opgaven løst Senere samme søndag kulminerede den første efterårs storm hen under aften med vindstød ude ved vesterhavet på 37 m/s = Orkanstyrke. Længere inde i landet, hvor vi jo huserer, betød det væltede træer, tagskader osv. Vi blev kaldt til assistance til Vesthimmerland, da der på A13 syd for st. Binderup var væltet et træ ud på vejen ved Skatskov bakken. Dette havde bevirket et mindre trafikuheld, så der var både ambulance, paramediciner og politi på stedet. Da vi var få hundred meter fra indkørslen til stationen blev vi bedt om at køre til Hjeds, hvor et stort grantræ havde lagt sig på tværs af vejen. Også dette træ blev savet i småstykker og lagt pænt til side. Den vagthavende indsatsleder havde denne søndag nok at se til med 5 ture på kryds og tværs af kommunen Så står december for døren, og vi kan håbe brugen af levende lys kun resulterer i hygge i de små hjem. På Brandstationen afvikler vi årets sidste brandøvelse sammen med Terndrup, hvor emnet er førstehjælp og introduktion til den hydrauliske saks vi netop har modtaget.

10 Oktober har været ret rolig og den har i skrivende stund budt på 4 udkald alle reducerede. Udkaldene har været til 2 x bilbrand, 1 ABA og så slukkede vi et større bål, der var antændt efter mørkets frembrud. Vi har til gengæld været på årets brandhus-brandøvelse, hvor vi sammen med de øvrige stationer i Rebild, Jammerbugt og Brønderslev tager 2-3 mand fra hver station på udvalgte dage og drager til øvelsesområdet ved Beredskabscenter Aalborg i Rørdal. I år bestod øvelserne i indtrængning i eksplosionsramt etageejendom med fokus på særlige farer og med brug af overtryksventilator under fremrykning, Håndtering af tilskadekomne (HAT), skumudlægning ifm. brand i tankvogn og slukning af væskebrand i kar. Alt i alt en række spændende øvelser, som gav os mulighed for at øve og genopfriske nogle færdigheder vi ikke når omkring i de hjemligt tilrettelagte brandøvelser. Nedenfor lidt stemningsbilleder fra brandøvelsen Brandhuset i Rørdal lettere hærget Vores gamle 1091 ASPR deltog også som låne-bil Bo er her tilskadekommen Buschauffør Skumudlægning Brand i udsivende væske fra tankvogn

11 September startede som annonceret med en brandøvelse, hvor den fysiske form skulle testes og resultatet var ikke så ringe endda ;-) Jørgen var bedste mand med m på 12 minutter, vi mistænker ham for at have smugtrænet. Derefter var der måling af puls og iltmætning i blodet, og intet alarmerende der. Vi havde i september måned 7 udkald, hvoraf 2 var automatiske brandalarmer (ABA). Af de 5 fra 112 var de 2 ret dramatiske, idet den ene var en overtændt campingvogn tæt på hus kl. 01:42, men hvor det var lykkedes en af brandsvendene (Søren) at dæmpe ilden med en pulverslukker. Søren s rute til stationen går nemlig lige forbi brandstedet, og han vurderede rigtigt at det ville være af større nytte i situationen end at komme til stationen, idet vi normalt har stort fremmøde ved nattebrande. I den sidste uge af måneden fik vi et reduceret udkald til en brand i et fritliggende udhus på Nibevej ved Øster Hornum. Lige efter Sørup blev meldingen ændret til at det var en bil der var kørt ind i huset, der var en fastklemt person, brand og 160 Chinchillaer. Den værste melding vi endnu har prøvet at få. Vi tilkaldte straks tankvognen på stationen med de ekstra brandsvende som var mødt og fik fra vagtcentralen bekræftet at redningsvognen fra Arden også var undervejs. Fremme på stedet som de første fik vi hurtigt tryk på HT-slangerne og Ilden i og omkring bilen nedkæmpet. I mellemtiden dukkede der flere og flere redningskøretøjer + politibiler frem, bl.a. kom der ikke kun redningsvogn fra Arden, men også et helt slukningstog det skulle senere vise sig at være en kærkommen hjælp. Fra Nibe var der også assistance fra en tankvogn. Efter nedkæmpning af ilden i bilen var det næste trin en frigørelse af den fastklemte, og her vurdere lægen, at der skulle foretaget en hurtig frigørelse, hvorpå vi med frigørelsesværktøjet åbnede den ene bagdør og fik den fastklemte trukket ud. Ilden fra bilen havde bredt sig til halmloftet over bilen, og vi havde derefter den hårde opgave der er i at tømme et halmloft for halm og slukke halmen på jorden i takt med at den bliver smidt ned. Det var her, at det var særdeles velkomment med 2 slukningstog og en ekstra tankvogn. Efter 6 timers indsats havde vi en kort debriefing på stationen, hvor vi alle fik talt ud om det oplevede, og vi skal mødes igen lørdag til en kop kaffe og en snak. Næste måned står på brandøvelse i Rørdal med mandskab fra øvrige brandstationer i Jammerbugt og Brønderslev kommune (og selvfølgelig også Terndrup vores søsterstation i Rebild). Derom næste gang.

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB

RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB FREDERIKSSUND-HALSNÆS BRAND- & REDNINGSBEREDSKAB RESSOURCEKATALOG DET SUPPLERENDE FRIVILLIGE BEREDSKAB Opslagsværk over opgaver der kan der hentes støtte til, samt materiel, køretøjer og personel der kan rekvireres, fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

) ) ) )! "# $ % & #' ( #

) ) ) )! # $ % & #' ( # !"# $% &#' (# ! " #$ % $# & '& ) '&#' ()*+),-./ # ' *'+ 0%!% 0 $% %1 0%1 2% 2%&0 % 3% %% 0$4 % 0 '#' %0,'' ' %0 -'.' '#'++' ' %0 / ' #$ %%1 % ' 0 % 1 '2" *5,-./ # ' " #$ *'+ #$ % 5 = + 6 % 2 7 % 8 9222:;'&

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab BRANDMANDSKABET: 2005 ÅRSBERETNING 2004 ØVELSESPLAN 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Organisationsplan for Skagen kommunes beredskab Side 3 Frivillige brandmænd

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Regler for afbrænding

Regler for afbrænding Regler for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Gældende for erhverv og private 3. udgave juni 2013 HAR DU TILLADELSEN I HUS? Miljøhensyn Enhver afbrænding af affald udenfor dertil godkendte

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE

RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE RISIKOBASERET DIMENSIONERING AF BRAND- OG REDNINGSBEREDSKABET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 1.1 Om rapporten...2 2 Sammenfatning og konklusion... 4 3 Risikoanalyse... 7 3.1

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Envinamøde om landbrugstilsyn

Envinamøde om landbrugstilsyn Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune lt@horsens.dk; 76292508 Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens

Læs mere

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1.

Retningslinier ved. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. Forebyggende afdeling. 1. Forebyggende afdeling Retningslinier ved Afbrænding af haveaffald, Sct. Hans bål, halm, kvas m.v. 1. udgave Juli 2009 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm. Telefon 4580 3355 Telefon 4580 3355

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende:

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende: Bål Bål er en af de ting de allerfleste forbinder med at være spejder. Vi bruger bålet til madlavning og til hygge. Når vi laver mad på bål, er det en del af det at kunne klare sig uden de teknologiske

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn

BEREDSKABSNYT. Nyt fra brandmænd og frivillige ved Brand & Redning Herning. Nr. 114 december 2014. Ny tankvogn BEREDSKABSNYT Nr. 114 december 2014 Ny tankvogn Nyt fra brandmænd og frivillige ved Herning Indhold mm. Indbydelse til nytårsparole for frivillige.... 3 3 Nyt fra ledelsen..................... 4 Indbydelse

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Leg og lær med Futte. lær om BRAND

Leg og lær med Futte. lær om BRAND Leg og lær med Futte 1 lær om BRAND Lærerinformation: Dette opgavehæfte indgår i det samlede materiale Lær om brand. De tre farver (grøn, orange og blå) i opgavehæftet signalerer således samspillet med

Læs mere

Raunstrup og Holmegårds kamp mod ilden

Raunstrup og Holmegårds kamp mod ilden Raunstrup og Holmegårds kamp mod ilden Børnekulturugen 2010 Historien jeg skal fortælle foregår for ca. 60 år siden, jeres oldeforældre kunne have været vidne til det eller læst om det i avisen. Det er

Læs mere

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A

Historien om ulykken. Ulykke på ringvejen OPGAVE 2A OPGAVE 2A - Hvorfor cyklede offeret alene? Hvorfor på ringvejen, hvor der ingen cykelsti er? - Hvad snakkede de om, da hun sagde farvel? - Havde offeret cykelhjelm på? Ulykke på ringvejen Onsdag aften

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Frigørelse fra køretøjer

Frigørelse fra køretøjer Frigørelse fra køretøjer Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktionsuddannelse Indsats Frigørelse fra køretøjer Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright:

Læs mere