Støvring Brandstations Nyheds-noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støvring Brandstations Nyheds-noter"

Transkript

1 Støvring Brandstations Nyheds-noter Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til gengæld er lidt under normalen. Den første brand var i en bil der tilsyneladende var havareret for enden af Vestre Primærvej et døgn forinden, og politiet udtalte til Nordjyske, at de formodede branden var påsat. Men en hurtig indsats og tilbage til brandgaragen. En uges tid senere blev vi kaldt til færdselsuheld på Buderupholm vej med henblik på frigørelse af teknisk fastklemt. Det var en personbil, som i et 90 graders sving var kommet over i modsatte vejbane, hvor der kom en modkørende lastbil. Vi fik hurtigt taget af og sædehængslerne kappet, så sædet kunne ligges ned med henblik på udtagning på spineboard. Derefter assisterede vi ambulancepersonalet og ryddede derpå op. Vi blev 5 dage efter kaldt ud til det samme stykke vej, da der over ca. 250 m var fedtet af ukendte årsager, hvilket i kombination med en regnbyge havde medført en glatføre-ulykke mere på stedet. Denne gang med mindre materiel skade. Vi rensede derfor hele vejstykket med skumvæske og spulede derefter sæben væk før en tilkaldt sandspreder gjorde arbejdet færdigt. Ferietrafikken har også givet opgaver, da der i forbindelse med en skiftelørdag skete et større færdselsuheld på E45. En campingvogn var kommet i slyng, og det medførte at hele vogntoget endte i midterrabatten med en total splittet campingvogn til følge. Vi blev kaldt til færdselsuheld med fastklemte men opgaven kom til at omfatte sikring af skadested samt oprydning.

2 Juni bød på 4 udkald, heraf en Automatisk Brand Alarm (ABA) efter røg i køkkenet pga. madlavning. De 3 øvrige udkald var til Villabrand med brand i loftslampe, en falsk alarm om naturbrand på E45 i rabatten samt assistance med fuldt slukningstog til storbrand på Fjernvarmen/forbrændingen i Aars. Den 4. juni havde vi en stor brandøvelse med Terndrup i Rold Skov, hvor 2 køretøjer med 5 personer var kørt sammen med stor kraft i et vejkryds dybt inde i skoven. Undervejs fik vi melding om, at indsatsleder var punkteret undervejs, hvorfor vi var alene om opgaven sammen med Terndrup. Vi fik fordelt bilerne mellem de 2 mandskaber og igangsætte kontrolleret frigørelse. Patienterne blev reddet ud, men vi blev handicappede af, at kun Støvrings ASPR medbringer frigørelse, hvorfor der skulle deles. Det kunne også ske i virkeligheden, så opgaven var såmænd relevant nok, men selvfølgelig frustrerende at vente på det hydrauliske værktøj. Der blev gået til opgaven med krum hals, og den efterfølgende bøf og kartoffelsalat ved bålpladsen smagte ekstra godt denne sommeraften. Øvelsesledelsen fik stor ros for vel tilrettelagt øvelse og indsatsleder Gert er i øvrigt en ganske ferm bøfvender Branden på Fjernvarmen i Aars var ilddåben for en af de nye brandmænd på stationen Daniel. Og hvilken ilddåb. Det blev hårdt og varmt, da vi fik til opgave at bekæmpe ilden indvendigt fra toppen siloerne. Det betød en lang føringsvej af snævre lejdere op i den ca. 30m høje industribygning. Ilden var opstået i siloen til industriaffald (høj energi-indhold), og udover at vi slukkede med vand fra oven slukkede Aars og Farsø fra siden af siloen. Senere kom beredskabsstyrelsen med friske kræfter, hvorefter vi fra Støvring pakkede sammen og tog hjem for at genetablerede det lokale beredskab.

3 Støvring Brandstations Nyheds-noter Maj blev en stille måned målt i udkald, da vi kun blev kaldt til brand 2 gange. Begge udkald var derimod af den mere dramatiske slags. Det første udkald var en villabrand en søndag middag, hvor vi ved ankomst konstater vinduerne er sorte af sod og der er sprunget inderste glas i termoruden. Med andre ord har der været en kraftig varmepåvirkning. Men brandmændene hurtigt riggede til og fik tryk på slangen gik holdlederen en tur om bygningen og konstaterede ved berøring af vinduerne, at disse var kolde. Den ild der helt tydeligt havde været der var med andre ord døet ud igen, og den efterfølgende indtrængning var dermed ikke så farefyldt ifht. en fed overtænding (sker når der kommer ilt nok igen til at røggasserne får det nødvendige blandingsforhold, og temperaturen er omkring C). Vi ventilerede derpå huset grundigt og fjernede loftbeklædningen i køkkenet, hvor branden var opstået, for visuel kontrol af eventuelle skjulte brandlommer. Det andet udkald var en storbrand i Nørlund Savværk i Rold Skov en mandag aften kl 19.30, hvor Arden havde førsteindsatsen og vi blev kaldt til assistance med alt disponibel mandskab. Aars, Hobro og de frivillige i Mariagerfjord blev også tilkaldt og senere endnu Beredskabsstyrelsen i den sidste fase. Branden var opstået i savværkets sorteringsanlæg, som var et stort produktionsapparat på anslået 1000 m2. Dette anlæg var lavet i stål, træ og formentlig med tagpap tag, så der var rigelig næring til branden, hvor indsatsen hurtigt blev koncentreret om at hindre spredning til de store oplag af brædder, lægter og bjælker tæt på ilden. Strålevarmen var så voldsom at disse oplag antændte når vi ikke vaskede dem med vand. Det skal siges, at også brandmændene fik varmen, men at de indbyggede varmeskjold/visirer i de nye typer hjelme viste deres virkelige værdi, da vi med dem kunne opholde os forholdsvis tæt på den store brand. Vi fik hurtigt etableret en vandforsyning fra brandhane, men denne var desværre ikke tilstrækkelig, hvorfor vi var nødt til at sende tankvognen til nærmeste vandhul, hvorfra vi med den bærbare pumpe kunne fylde vand på igen. En brand hvor vi virkelig fik mulighed for at bruge al træningen i praksis, og med mange andre slukningsenheder på scenen. Hjemme i seng ved 3-tiden fik vi så nogle få timer inden næste arbejdsdag var en realitet. Juni byder på en brandøvelse, hvor vi skal træne med Terndrup og Arden. Det bliver spændende at se hvad de har tænkt sig at byde os.

4 April måned bød på 7 udkald, bestående af 1 ABA, 1 mindre forurening, 1 skorstens brand, 2 assistancer til indsatsleder samt 2 Færdselsuheld. Det har dermed været en gennemsnitlig måned i forhold i forhold til antal udkald. Det ene af assistancerne til ISL var hjælp til at slukke brand i en ældre landbrugsvogn, og hvor alarmen var kommet fra forbipasserende på motorvejen, da flammerne kunne ses i aftenmørket. Begge færdselsuheld var på E45. Det første færdselsuheld var assistance til frigørelse af, hvad der viste sig at være en teknisk fastklemt. Vi fik hurtigt taget af bilen, og assisterede ambulance-personalet med udtagning på spineboard. Desværre var der 2 hunde med i bilen, og den ene blev fundet død på motorvejen. Det andet færdselsuheld kom en lørdag nat kl. 00:49 da en ung bilist mistede herredømmet ved Støvring Nord. Da vi ankom til stedet var alle ude af bilen, og vores indsats bestod derfor i assistance og oprydning. Som annonceret i sidste nyhedsbrev søger vi efter nye brandmænd, og Brandstationslederen har nu dialog med nogle interesserede. Det bliver spændende at møde de nye kolleger på bagsædet i sprøjten. Apropos Sprøjten har den været til hovedeftersyn, og er nu kommet tilbage med nogle små modifikationer. Det drejer sig om anden placering og fiksering af frigørelsesmateriellet samt ny lysmast (giraf) til erstatning for den gamle der var blevet utæt i samlingerne mellem teleskoprørene. Så vi skylder en tak til mekanikerne på værkstedet. I mangel af bedre et foto af Falck kollegerne i en helt almindelig autohjælp. Den 22. april var vi en flok afsted til Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald. Vi fyldte 9 poser på Nibevej, ved Stationen i Jernbanegade og på Vestre Primærvej. En god dag i en god sags tjeneste.

5 Marts bød på 5 udkald, heraf en ABA (Automatisk Brand Alarm) ifm. madlavning. Derudover har vi haft besøg af nogle unge spejdere fra Øster Hornum, hvoraf vi havde været på besøg hos den ene i 2010 ifm brand i vaskemaskine, og hjulpet en af de voksne ifm. et trafikuheld i Han bad redaktionen overbringe en forsinket tak for hjælpen til indsatsleder Gert og de tilkaldte brandmænd og reddere. På miljø- og redningssiden havde vi en oprydning på motorvejen efter en dæksprængning. På brandsiden var der en brand i trævæg i kontorbygning, et uheld med brandbart materiale på tændt komfur samt et udkald til hvad anmelder troede kunne være en bilbrand, men som viste sig at være et motorproblem med røg og damp. Men hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt. Vi har som skrevet i januar-noten sagt farvel til 2 brandmænd, og har også nogle af brandmændene, som er begyndt at arbejde uden for byen. Det betyder, at vi enkelte dage har haft udfordringer med at holde afgangstiden under 5 minutter i dagtimerne (hverdage), og Brandstationsleder Thomas Karlsson har derfor besluttet at supplere op med 2 nye brandmænd, der om nødvendigt skal gennem brandmandsuddannelsen. Vi ser frem til at tage imod de nye kolleger.

6 Februar har budt på 6 udkald, hvilket er tæt på gennemsnittet. Det ene af udkaldene var et bonusudkald, hvor vagtcentralen ved en fejl kom til at trykke på udkaldsknappen, hvilket vi tog med smil, da frikadeller derhjemme nu smager ekstra godt, når garnituren er timeløn. De 5 øvrige udkald fordelte sig med 1 x ABA, et færdselsuheld med fastklemte og så 3 skorstensbrande (den ene kaldt ud som Villabrand pga. røg fra loftet). ABA en (automatisk brandalarm) var der ikke det store i, da der ikke var brand eller røg ved ankomst. Færdselsuheldet derimod var en rekvirering af assistance fra ambulancereddere til frigørelse af teknisk fastklemt ifm. Solouheld. Da vi kommer frem til skadestedet var der således ambulance til stede, og lægeambulancen ankom samtidigt. Fremme på stedet udlagde vi sikringsslange og afmonterede batteripol, og assisterede med at skabe adgang gennem fordørene samt udtagning af patient på spineboard. De tre skorstensbrande i februar måned er lidt usædvanlige set i lyset af 3 styks hele sidste år. Ved den første lod vi skorstenen brænde ud og fjernede slagger i bunden ved renselem. Undervejs kontrollerede vi at der ikke var sprækker eller varmespredning til materialer i etageadskillelser og gennemgang til tag. Nummer 2 var derimod af den heftige slags hvor der var sprække i skorstenen i loft-etagen, og der var også gløder i lidt af spærkonstruktionen. Vi tilkaldte skorstensfejeren og med hans hjælp fik vi styr på skorsten, samtidigt med at vi med vandslukker fik slukket gløderne. Ved den tredje skorstensbrand fik vi også besøg af manden med den høje hat skorstensfejeren. Han havde få dage i forvejen fejet og renset skorstenen, så det var umiddelbart lidt underligt, at den skulle bryde i brand. Den umiddelbare forklaring er at der sad et lag glans-sod, som ikke kan fjernes ved almindelig fejning, men skal fræses væk med specialværktøj. Der er stor risiko for skorstensbrand, hvis der er glanssod i skorstenen. Glanssod består af kulstof, der er et meget brændbart materiale. Glanssod kan opstå, når der fyres ved for lav temperatur. De kulholdige gasser, der dannes ved forbrænding af træ, brænder ikke helt af, når temperaturen er for lav, og det efterlader nogle sodrester. Hvis der så er kondensvand på de kolde overflader i skorstenen, binder sodresterne sig til vandet og sætter sig på skorstenens inderside som glanssod. Også denne skorstensbrand var rigtig varm, og Erik var den af brandmændene som iførte sig faldsikringsudstyret og tog den slidsomme tørn på taget. Kæden med kødbenet som blev anvendt til at få den brændende glanssod slået af blev ikke bare rød af varme, men hvid. Og den kæde trækkes altså op og ned ved håndkraft, hvilket så også betyder at der skal nogle rigtigt gode specialhandsker på hænderne af brandmanden. I dette tilfælde blev Erik s hænder rigtigt varme, og de dampede bogstaveligt talt, når de i pauserne kom ud af handsken. Vi fjernede undervejs 3 trillebør-fulde glødende slagger / glanssod fra bunden af skorsten til bunden af haven, hvor de så uden at gøre yderligere skade kunne dampe af. Arkivfoto fra Kolding Brandvæsen

7 Så kom 2012 i gang og med 7 udkald i januar. Den første, Superspar i Aalborg er omtalt i sidste nyhedsnote, men vi bad så tilsvarende om tankvognsassistance fra Aalborg, da der 16. januar kort før midnat indløb melding om brand i hærde-ovn hos K.A. fjedre og med den særlige fare at der var gasflasker tilstede i bygningen. Ved ankomst var ilden gået gennem taget og vi udlagde 3 angreb med C-slanger og trængte ind under anvendelse af overtryksventilator. Vi fik efter ½ times indsats kontrol over branden, og var hjemme i køjen igen efter 2½ time. Der var hele tiden en rigtig god kommunikation via vores SINE-radioer mellem brandhold, pumpepasser og holdleder, og det ender jo med, at vi bliver rigtigt fortrolige med den disciplin. Vi havde derudover 4 udkald til ABA-anlæg hvor alarmen var udløst af vand eller damp i brandmelderen! De 2 x damp skyldes defekt i en forholdsvis ny fjernvarmeinstallation, hvor der var løbet en masse varmt vand ud efter lukketid og heldigvis aktiverede dampen brandmelderen, så der kunne blive lukket for vandet og indsat fugtsamlere fra skadeservice firma. Den 7. og sidste var et færdselsuheld med fastklemte lige midt i den årlige julefrokost på stationen og det vidste sig heldigvis at være en alarm uden indsats, som blev udløst af forbipasserende på E45, som havde observeret en bil på taget i midterrabatten. Denne bil havde tidligere haft besøg af politi og vores ambulance og var afmærket med rød-hvid plastikbånd, som bare ikke var observeret i farten. Vagtholdet var derfor tilbage ved maden og sodavandene igen kort efter. Den nævnte årlige julefrokost er samtidigt det tidspunkt hvor kollegerne nominerer og vælger hvem der skal have hæderen som Årets Brandmand. I år blev det Lars Henneberg, som løb med titlen, og han fik en gave, der kan nydes med familien samt en vandrepokal. Senere kommer hans navn på plaketten med Sølvøksen på stationen. En anden hæder er årets Dummy den tilfaldt Brandstationlederen, Thomas Karlsson, som nogle mente havde glemt at afmontere EL- og Luftslanger fra Tankvognen inden han kørte denne ud af garagen. Thomas mente selv det var flere år siden, men Bailey en tog han gerne imod

8 Så kom vi gennem december, Julen og Nytårsaften. December var brandmæssigt en stille en af slagsen med 3 udkald bestående af et Færdselsuheld, en blind ABA og enkelt halmballe i brand! Færdselsuheldet indløb en sen mandag eftermiddag, da der efter en omgang tøsne blev pænt smattet på vejen, hvilket bevirkede en frontal kollision på Hjedsbækvej mellem Sørup og Suldrup. Den ene bilist var efterfølgende teknisk fastklemt og vores assistance bestod i at skabe adgang og derpå assistere ambulancepersonalet, som ankom fra Aars og Aalborg efter vores entre. På årets sidste dag blev den årlige Nytårsparole afholdt på stationen med deltagelse af Borgmester Anni Winther, stationsleder-ambulance Karsten Holt, Beredskabschef Folmer Kjeldsen og Brandstationsleder Thomas Karlsson, som alle holdt taler, hvor årets gang i Falck, kommunen og på stationen blev ridset op. Det er en tradition, som der helt åbenlyst er stor opbakning til og som der hersker stor respekt omkring. Thomas nævnte bl.a. at der kun havde været 3 skorstensbrand, men til gengæld 17 ABA, 8 færdselsuheld og 12 brande i motorkøretøj som de hyppigste årsager til udkald. I slutningen af talen blev det meddelt, at Ib Andersen efter knap 26 års ansættelses havde sidste arbejdsdag. Anders var flyttet fra byen, og hans ansættelsesforhold stoppede derfor også ved udgangen af Der er billeder på hjemmesiden fra parolen, men et billede skal dog med her: Der blev ingen udkald til brand i julepynt eller brand pga. fyrværkeri i vores område. Det blev der så til gengæld, da vi nytårsnat kl. 02:47 blev bedt om at assisterende med et fuldt slukningstog i Aalborg By!! Det er ikke oplevet i mands minde, hvis nogensinde, at Aalborg s Beredskab har bedt om hjælp i Aalborg By. Vi blev sendt til storbrand i Super Spar på Grønlandstorv, hvor vi fik til opgave at sende to røgdykkerhold ind til slukning og ventilering, herunder indtrængning på første sal via brandtrappe. Det er længe siden vi har haft en slangekrog i anvendelsen, men det skete denne nytårsnat, da begge røgdykkerhold medbragte C-strålerør. Selv radioprocedurerne blev fulgt og SINE var en god oplevelse i skarpe miljø. Der var efterfølgende en rigtig god fornemmelse af, at indsatsen havde været lige efter bogen, og at vi havde ydet en kompetent assistance til Aalborgs Beredskab da de havde behov.

9 November endte med at blive en gennemsnitlig måned ifht. udkald, da bipperen kaldte os af sted 6 gange. 3 af dem kom så til gengæld på den sidste søndag i måneden, så der har været lidt klumper i produktionen. Udkaldene fordeler sig på en mindre brand i varerum på en varevogn, Olie fra tabt lastbil-bundkar, 1 ABA, 1 Færdselsuheld med fastklemte og slutteligt 2 opgaver med væltede træer under stormen den 27/11. Færdselsuheldet tikkede ind kl. 3:47, da en varevogn og en personbil kørte frontalt sammen på Hjedsbækvej mellem Sørup og Suldrup. Vi ankom kort efter første ambulance og ambulancelederen bad os påbegynde frigørelse af en fastklemt i personbilen. Vi fjernede først døren, anvendte derefter RAM (hydraulisk donkraft) til at skabe plads ved den fastklemte og klippede slutteligt taget af, så den tilskadekomne kunne udtages mest muligt skånsomt. Vi havde undervejs fået assistance fra den redningsvogn Rebild og Mariagerfjord driver i fællesskab fra Falckstation Arden samt 4-5 ambulancer og lægevognen. Opgaven blev løst lige efter bogen og vi modtog efterfølgende ros fra ambulancelederen for veludført arbejde og ikke mindst den ro der blev udstrålet fra redningsmandskabet. De 2 implicerede køretøjer Opgaven løst Senere samme søndag kulminerede den første efterårs storm hen under aften med vindstød ude ved vesterhavet på 37 m/s = Orkanstyrke. Længere inde i landet, hvor vi jo huserer, betød det væltede træer, tagskader osv. Vi blev kaldt til assistance til Vesthimmerland, da der på A13 syd for st. Binderup var væltet et træ ud på vejen ved Skatskov bakken. Dette havde bevirket et mindre trafikuheld, så der var både ambulance, paramediciner og politi på stedet. Da vi var få hundred meter fra indkørslen til stationen blev vi bedt om at køre til Hjeds, hvor et stort grantræ havde lagt sig på tværs af vejen. Også dette træ blev savet i småstykker og lagt pænt til side. Den vagthavende indsatsleder havde denne søndag nok at se til med 5 ture på kryds og tværs af kommunen Så står december for døren, og vi kan håbe brugen af levende lys kun resulterer i hygge i de små hjem. På Brandstationen afvikler vi årets sidste brandøvelse sammen med Terndrup, hvor emnet er førstehjælp og introduktion til den hydrauliske saks vi netop har modtaget.

10 Oktober har været ret rolig og den har i skrivende stund budt på 4 udkald alle reducerede. Udkaldene har været til 2 x bilbrand, 1 ABA og så slukkede vi et større bål, der var antændt efter mørkets frembrud. Vi har til gengæld været på årets brandhus-brandøvelse, hvor vi sammen med de øvrige stationer i Rebild, Jammerbugt og Brønderslev tager 2-3 mand fra hver station på udvalgte dage og drager til øvelsesområdet ved Beredskabscenter Aalborg i Rørdal. I år bestod øvelserne i indtrængning i eksplosionsramt etageejendom med fokus på særlige farer og med brug af overtryksventilator under fremrykning, Håndtering af tilskadekomne (HAT), skumudlægning ifm. brand i tankvogn og slukning af væskebrand i kar. Alt i alt en række spændende øvelser, som gav os mulighed for at øve og genopfriske nogle færdigheder vi ikke når omkring i de hjemligt tilrettelagte brandøvelser. Nedenfor lidt stemningsbilleder fra brandøvelsen Brandhuset i Rørdal lettere hærget Vores gamle 1091 ASPR deltog også som låne-bil Bo er her tilskadekommen Buschauffør Skumudlægning Brand i udsivende væske fra tankvogn

11 September startede som annonceret med en brandøvelse, hvor den fysiske form skulle testes og resultatet var ikke så ringe endda ;-) Jørgen var bedste mand med m på 12 minutter, vi mistænker ham for at have smugtrænet. Derefter var der måling af puls og iltmætning i blodet, og intet alarmerende der. Vi havde i september måned 7 udkald, hvoraf 2 var automatiske brandalarmer (ABA). Af de 5 fra 112 var de 2 ret dramatiske, idet den ene var en overtændt campingvogn tæt på hus kl. 01:42, men hvor det var lykkedes en af brandsvendene (Søren) at dæmpe ilden med en pulverslukker. Søren s rute til stationen går nemlig lige forbi brandstedet, og han vurderede rigtigt at det ville være af større nytte i situationen end at komme til stationen, idet vi normalt har stort fremmøde ved nattebrande. I den sidste uge af måneden fik vi et reduceret udkald til en brand i et fritliggende udhus på Nibevej ved Øster Hornum. Lige efter Sørup blev meldingen ændret til at det var en bil der var kørt ind i huset, der var en fastklemt person, brand og 160 Chinchillaer. Den værste melding vi endnu har prøvet at få. Vi tilkaldte straks tankvognen på stationen med de ekstra brandsvende som var mødt og fik fra vagtcentralen bekræftet at redningsvognen fra Arden også var undervejs. Fremme på stedet som de første fik vi hurtigt tryk på HT-slangerne og Ilden i og omkring bilen nedkæmpet. I mellemtiden dukkede der flere og flere redningskøretøjer + politibiler frem, bl.a. kom der ikke kun redningsvogn fra Arden, men også et helt slukningstog det skulle senere vise sig at være en kærkommen hjælp. Fra Nibe var der også assistance fra en tankvogn. Efter nedkæmpning af ilden i bilen var det næste trin en frigørelse af den fastklemte, og her vurdere lægen, at der skulle foretaget en hurtig frigørelse, hvorpå vi med frigørelsesværktøjet åbnede den ene bagdør og fik den fastklemte trukket ud. Ilden fra bilen havde bredt sig til halmloftet over bilen, og vi havde derefter den hårde opgave der er i at tømme et halmloft for halm og slukke halmen på jorden i takt med at den bliver smidt ned. Det var her, at det var særdeles velkomment med 2 slukningstog og en ekstra tankvogn. Efter 6 timers indsats havde vi en kort debriefing på stationen, hvor vi alle fik talt ud om det oplevede, og vi skal mødes igen lørdag til en kop kaffe og en snak. Næste måned står på brandøvelse i Rørdal med mandskab fra øvrige brandstationer i Jammerbugt og Brønderslev kommune (og selvfølgelig også Terndrup vores søsterstation i Rebild). Derom næste gang.

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger.

Falck Aalbæk. Udrykninger i 2004. I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. Falck Aalbæk Udrykninger i 2004 I perioden 01.12.03 10.12.04 har Falck Aalbæk haft 23 udrykninger. December 2003: Tirsdag den 16.12.03 Alarmen lød kl. 14.14 Melding: Aba alarm, Jerupvej 140, Hoveddepot

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juli 2014

Brandvæsenets udrykninger i Juli 2014 Brandvæsenets udrykninger i Juli 014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 4 Småredskaber 5 1 HT-rør 3 1 strålerør 1-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 0 Blind 3 Falsk 1 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter Støvring Brandstations Nyheds-noter 02-09-2011 Vi har siden sidste nyhedsnote haft 4 udkald, og dermed i alt 6 udkald i august. De 3 har været ABA er og det er en forholdsvis stor og usædvanlig andel ABA

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-09-2016 til kl. 08.00 den 14-09-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:16 Motorring 3 Brand-Bil i det fri Brand i bil slukket med 1 HT. 08:26 Svendebjergvej

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Brandvæsenets udrykninger i Maj 2014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 1 Småredskaber 5 1 HT-rør 9 1 strålerør 0 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 31 Falsk 1 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Februar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Februar 205 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 2 HT-rør 5 strålerør 3 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Side 1 af 5 Antal Dato/Tid 1. Melding Stationer 317 31-12 13:38 Containerbrand i det fri Toftlund 316 31-12 13:37 Containerbrand i det fri Tønder 315 31-12 13:36 Containerbrand i det fri Tønder 314 29-12

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-05-2016 til kl. 08.00 den 06-05-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:52 Ringduestien Eftersyn Ild i skraldespand, slukket af beboer før beredskabets

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2014

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2014 Brandvæsenets udrykninger i Januar 214 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 2 Småredskaber 5 1 HT-rør 9 1 strålerør 2-3 strålerør 1 Over 3 strålerør Blind 32 Falsk Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2016 til kl. 08.00 den 10-06-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 09:20 Sollentuna Alle Brand alarm Blind alarm, rengøring ramt detektor. 10:15 Thorsgade

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i December 2014

Brandvæsenets udrykninger i December 2014 Brandvæsenets udrykninger i December 2014 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 7 Småredskaber 4 1 HT-rør 5 1 strålerør 1 2-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 1 Blind 20 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den

DØGNRAPPORT. Vagtdøgnet fra kl den til kl den DØGNRAPPORT Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-09-2016 til kl. 08.00 den 16-09-2016 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 08:07 Hovedvejen/ndr ringvej Trafik ulykke Lastbil påkørt skiletbro- Stor materiel

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Bliv Brandmand for en dag. Kig ind og vind

Bliv Brandmand for en dag. Kig ind og vind Bliv Brandmand for en dag Kig ind og vind Brandgode idéer I det seneste nummer af MAGASINET fra HMN Naturgas kunne du læse en interessant artikel om den miljøvenlige brandskole. Falcks brandskole i Greve

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2015

Brandvæsenets udrykninger i Maj 2015 Brandvæsenets udrykninger i Maj 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 1 HT-rør 1 1 strålerør 0-3 strålerør 3 Over 3 strålerør 0 Blind 3 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Marts 2015

Brandvæsenets udrykninger i Marts 2015 Brandvæsenets udrykninger i Marts 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 4 Småredskaber 3 1 HT-rør 8 1 strålerør 0-3 strålerør 0 Over 3 strålerør 1 Blind Falsk 1 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i December 2015

Brandvæsenets udrykninger i December 2015 Brandvæsenets udrykninger i December 2015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 2 Småredskaber 0 1 HT-rør 4 1 strålerør 0 2-3 strålerør 3 Over 3 strålerør 1 Blind 39 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015

Brandvæsenets udrykninger i Juni 2015 Brandvæsenets udrykninger i Juni 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 3 Småredskaber 4 1 HT-rør 11 1 strålerør 0-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 19 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017

UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 2017 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 20. For at sikre, at vi får optimal anvendelse af alle undervisningsressourcer i Beredskab og Sikkerhed, er intern og ekstern uddannelse samlet under

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

NYHEDSBREV juni RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND Vestergrave Randers C. Tlf

NYHEDSBREV juni RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND Vestergrave Randers C. Tlf NYHEDSBREV juni 2017 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning

Risikobaseret Dimensionering. Risikoanalyse Indledning Risikoanalyse Indledning Afsnit : 0 Side : Dato : -0-00 Risikoanalyse. Risikoanalysen er udført å baggrund i risikoidentifikationen og den består af hændelsesanalyse og kaacitetsanalyse. Hændelsesanalyse

Læs mere

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND

Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte LÆR OM BRAND Da legehuset brændte Beredskabsstyrelsen 2008 2 ISBN: 978-87-91590-01-6 Citat og eftertryk er tilladt ved angivelse af kilde. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold:

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 12.04.2011 kl. 15:00 Brandstationen i Pandrup Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen 12.04.2011 Punkter på åbent møde: 7. Årsberetning 2010 for Beredskab Jammerbugt. 1

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr

Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr Nordjyllands Beredskab Statusrapport -år til dato pr. 18.1.216 1 Nordjyllands Beredskab Myndighed: Byggesager - år til dato (opgjort per 18/1-16) Byggelov BR1 kap. 5 Beredskabslov tekniske forskrifter

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2015

Brandvæsenets udrykninger i Januar 2015 Brandvæsenets udrykninger i Januar 215 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 7 Småredskaber 2 1 HT-rør 8 1 strålerør 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 1 Blind 26 Falsk 1 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A

Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds. Bilag A Arbejdsopgaver for beredskabsforbundet Djursland kreds Side: 1/13 Indhold Vedligeholdelse...2 Behandlerplads...3 Eftersøgningsopgaver...4 Forplejning / Indkvartering...5 Indsats...6 Kommandostade...8 Måleberedskab...9

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør

Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør Ny brandoverenskomst med Beredskab Fyn som hovedaktør 1. Jeg vil på Svendborg Brandmandsforenings vegne, takke for at I vil afsætte tid til at lytte til vores bekymring omkring den usikkerhed og utryghed,

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015

Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015 Brandvæsenets udrykninger i Oktober 2015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst 1 Småredskaber 1 1 HT-rør 10 1 strålerør 1 2-3 strålerør 2 Over 3 strålerør 0 Blind 37 Falsk 0 Mindre uheld m farlige

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt!

Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! Ukrudtsbrændere brænder andet end ukrudt! kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion De farlige brændere, der jo i virkeligheden er små flammekastere, er hvert år årsag til omkring 100 brande

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Aktivitetsmateriale. til familiespejder

Aktivitetsmateriale. til familiespejder Aktivitetsmateriale til familiespejder Forord Velkommen til familiespejd. Vi har på de følgende sider samlet en lang række af vores populære lege som er klar til at blive afprøvet på vores familiespejdermøder.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer

Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Vejledning for håndtering af acetylen- og trykflasker i brandsituationer Producenter af Komprimerede Gasser Alle tekniske publikationer fra PCG eller under PCG s navn, inklusive kutymeregler, sikkerhedsprocedurer

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Referat. Beredskabskommissionen

Referat. Beredskabskommissionen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:00 Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 7 Godkendelse af sidste referat 3 8 status Rebild

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere