fig RS-485-tranciever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fig. 6.1 - RS-485-tranciever"

Transkript

1 6 implementering 6.1 Bussystem Til kommunikation over bussen skal der benyttes RS-485 transivere. Der skal vælges transivere med en unit-load lavere en 1, således den samlede belastning på bussen ikke overstiger hvad der svarer til 32 slave enheder med 1 unit-load. Desuden skal der vælges transivere med slew-rate begrænsning, for at undgå høje frekvenser på databussen. Til dette formål benyttes MAX3082 fra Maxim. MAX3082 er en 8-pin s kreds med en driver og en reciever indbygget eren har en unit load på 1/8, hvilket betyder at der kan installeres op til 256 transivere på samme bus uden brug af repeatere. Den har indbygget slew-rate begrænsning og kan kommunikere med hastigheder op til 115Kbps. MAX3082 er designet til half-duplex kommunikation. fig RS-485-tranciever Desuden har den indbygget failsafe der sikrer Recieve output altid er logisk høj hvis reciever input er kortsluttet, åben eller hvis den er tilsluttet en termineret kommunikationslinie med alle transmittere i off. Dette er udført ved at recieveren s tærskelgrænser er mellem 50mV og 200mV. Forstået på den måde, at hvis differential-mode spændingen mellem A og B (A-B) er mere end -50mV så er RO er logisk høj, hvis A-B er mindre end -200mV er RO logisk lav. Ved en termineret bus med alle transmittere i off, vil differential mode spændingen være trukket til 0V vha. termineringsmodstanden og dermed give et logisk høj på RO, med en støjmargin på 50mV. slave: I asynkron mode, skal PIC en konfigureres til full-duplex mode. Men da der skal benyttes half-duplex/asynkron på kommunikationsbussen skal interfacet mellem PIC en og RS-485 transiveren modificeres. Når der ikke transmiteres fra USART en holder PIC en TX høj. Dvs. når dette ben er høj skal det være muligt for USART en at modtage data på bussen. Intelligent House Control Side 6-1

2 Derfor inverteres TX værdien via en transistor, således når TX er høj er DE og ~RE lav. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 RS-485 Transceiver På den måde vil 3082 eren være i recieve mode når TX er høj. TX tilsluttes DI og RX tilsluttes RO. For at sikre at RX benet er høj (databus i hvile), indsættes en pull-up modstand til forsyning, modstanden vælges til 10KO. Ved transmission sikres, at når TX går høj og transmitter er disablet, tolkes dette som 1 vha. den indbyggede failsafe konfiguration. Når TX går lav, enables transmitter og værdien 0 sendes på bussen. Kabling mellem transivere anbefales af MAXIM twisted pair af typen 24AWG. Dette kabel har en karakteristisk impedans på 120 O, derfor skal termineringsmodstanden være 120O. Netværk opbygges som nedstående billede. fig netværksopbygning Stub længder skal holdes på et absolut minimum, under 10 fod iflg. MAXIM. Dette løses ved at kablerne sløjfes i hver enkelt slave, hvilket giver en stublængde svarende til afstanden fra ledningsklemme til RS-485 transiveren på printet. Intelligent House Control Side 6-2

3 6.1.2 Bidikrektionel RS232 til RS485 Konverter Konverteren er opbygget af tre hovedelementer; en forsyningdel, en RS232-konverteringsdel og en RS485-konverteringsdel som det ses herunder i blokdiagrammet. Spændingsforsyning RS232 <-> TTL TTL <-> RS485 Full duplex Full duplex Half duplex fig blokdiagram for koverter Konverterkredse Til at sørge for konvertering fra RS232 til TTL-niveau er valgt en SP232ACP fra Sipex. Maxim laver ligeledes en kreds med samme egnenskaber og benforbindelser til samme pris, ca. kr. 19,- ved 100 stk. SP232-kredsen er monteret med 100nF kondensatorer som beskrevet i databladet. Til at konvertere fra TTL til RS485 er benyttet en MAX3082 fra Maxim. Grundlaget for dette valg er beskrevet i ~Bus-afsnittet for slaveenheden, som indeholder samme RS485- konveterter. Som også beskrevet under Slave-afsnittet skal enable-benene, pin 2+3 inverteres for at kunne benyttes i opstillingen. På TTL-siden ligger høj, når der ikke sendes fra PC en. Herved skal der åbnes for data-modtagelse fra bussen. Det ses af kreds-diagrammet herunder, at recieve (R) skal være lav for at åbne for modtagelse. Den krævede invertering foretages med en transistor af typen BC547 og en collector-modstand, som det ses på diagrammet for konverteren. fig kredsdiagram for max3082 Intelligent House Control Side 6-3

4 For at undgå utilsigtet loopback af data er der monteret pull-up-modstande på TTL-siden. Uden disse modstande ville det medføre, at udfald af forbindelsen til bussen vil få PC en til at modtage det samme signal som der sendes. Denne fejl vil dog blive rettet i kommunikations-protokollen ved hjælp af adresse-feltet, hvor der skelnes imellem om det er en slave eller master, der har sendt datapakken. Spændingsforsyning Forsyningsdelen har til opgave, at føde de to kredse med stabil strøm og spænding ud fra de +24VDC, der er tilrådighed. TTL-kredsene forsynes med +5V fra en spændingsregulator af typen L7805 i TO220-hus med monterede kondensatorer før og efter som beskrevet i databladet. Desuden er monteret to status-lysdioder; en på 24V-siden og en på 5V-siden for lettere at finde forsyningsfejl. Som sikkerhed er monteret en 25V-varistor og en glas-sikringen, som henholdsvis sikrer systemet mod kortvarig overspænding og den eksterne strømforsyningen mod kortslutning i systemet. Intelligent House Control Side 6-4

5 6.2 Slave HardWare Spændingsniveau: For at tilpasse forsyningsspændingen til TTL-niveau (5V) benyttes en spændingsstabilisator. Til dette formål vælges LM7805, der kan påtrykkes en inputspænding på op til 35VDC og levere et output på 5VDC. LM7805 tilsluttes i fixed output application, der stabiliserer output. Desuden skal der placeres en elektrolyt(220nf) og en afkoblingskondensator(100nf) på input siden for at sikre en stabil forsyning. For at beskytte slavekredsen mod overspænding, monteres en varistor (25V) på forsyningssiden. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Spændingsregulator µp Som beskrevet under strukturering, skal der benyttes en microprocessor til opsamling af data og kommunikation med masterenheden. Til dette formål benyttes PIC16F628 fra MicroChip. 16F628 er en 8 bit, 18 pin s processor med 15 bi-directional I/O pins + 1 input pin, fordelt på 2 porte: A og B. fig pin-diagram Desuden er den forsynet med USART for seriel-kommunikation, 1 HW-interrupt samt 2048 programlinier i Flash. 16F628 er udført med 128 byte data EEPROM og 224 byte data RAM, der er altså mulighed for at bevare 128 byte data efter en evt. reset. Watch-dog timer er indbygget og der kan tilsluttes op 20MHz krystal (SOIC) og 4MHZ krystal (PDIP). Da der her er tale om prototype, benyttes der DIP-package, for nemmere at kunne udskifte µprocessoren. Med 4MHz krystal og 1200 Baud s kommunikation kontinuerligt, kan µprocessoren udføre over programinstruktioner mellem hver modtaget byte (4E6/150(bytes)). Hvilket medfører at der ikke opstår flaskehals på USART en. Intelligent House Control Side 6-5

6 Programmering af 16F628 kan udføres som ICP, dvs. at processoren kan programmeres mens den sidder på det færdige print. PIC16F628 er et billigt alternativ til den velkendte PIC16F84. Prisen for F628 eren er 25,12 kr. i modsætning til 42,95 kr. for F84 eren en besparelse på 40%. Programmering af PIC en udføres med MicroChip s udviklingdværktøj MP-Lab, hvor der foruden programmeringsdelen også findes en simuleringsenhed samt en brænder : PICSTART plus. MP-Lab er freeware og kan downloades på MicroChip s hjemmeside. Koden til MP-Lab skrives i assembler og kompiles til en hexfil der programmeres til PIC en. Som tidligere beskrevet kan µprocessoren programeres mens den sidder i det endelige print (ICP). For fremtidige opdateringer af programmel, samt ved extern printmontage vil det være en fordel at forberede for dette, derfor skal de involverede tilslutninger udføres således dette opnås. Fra datablad fås flg. opsætning: fig ICP For at frakoble det resterende kredsløb fra forsyningsspændingen under ICP, indsættes en diode (1N4448) mellem Vdd og Vcc. Dette medfører et spændingsfald på 0,7 V, men da Vdd = [3:5,5V] får dette ingen betydning. Tilslutningsklemmer til ICP udføres med connector til fladkabel. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Pin forbindelser µp Oscillator/krystal PIC16F628 kan konfigureres til 8 forskellige typer oscillatorer, hvor der kan være tale om externe systemers clock input eller µprocessorens egen oscillator. Der vælges en krystal-oscillator 4Mhz (max. 4Mhz for DIP-package) som monteres på pin 15 og 16. Ifølge datablad skal der monteres kondensatorer på ben 15 og 16 for at stabilisere oscillatoren, disse kondensatorer skal ligge i intervallet 15-30pF? 27 pf vælges. Der mangler nu et I/O ben for at opnå de 15 I/O-pins. Intelligent House Control Side 6-6

7 Dette kan naturligvis løses ved at vælge en større processor (flere pins), men i stedet benyttes buffer til adressevælgeren (se under afsnittet adressevælger), og herved spares 2 pins. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Adressevælger med Buffer µp? 230V Lysinstallation Som interface til lysinstallationen skal der placeres et relæ, godkendt til minimum 230V/10A, for at overholde stærkstrømsbekendtgørelsen. Samtidig skal det sikres at microprocessorens udgang ikke overbelastes. Derfor indsættes en transistor mellem µprocessorens udgang til relæspolen. Transistoren der benyttes er en standard BC547 med en maksimal collector strøm på 100mADC, og en maksimal collector emitter spænding på 45VDC. Da der skal være en Base-emitter spænding på 0,7V for at transistoren åbner og µprocessoren benytter TTL spændingsniveau, skal der placeres en modstand mellem transistoren og µp-udgangen for at dele spændingen. Modstanden vælges til 10 ko. Relæet der benyttes er et Electromatic-relæ type CAD 14D5, med en 24VDC spole og en driftstrøm på 30mA. Desuden er relæet godkendt til 10A/250V. Relæ-interfacet giver en universal extern tilslutning der kan benyttes efter brugerens ønske, blot den maksimale spolestrøm ikke overskrider 100mADC. For at beskytte transistoren mod peakspændinger fra spolen når denne afbrydes, indsættes en diode type 1N4007, parallelt over spolens tilslutningsklemmer. Parallelt med udgangen placeres en lysdiode, således der er mulighed for at konstatere om udgangen er on eller off, uden extern tilslutning. I serie med lysdioden placeres en modstand på 2,2kO, for at spændingsdele driftspændingen. Dette giver en driftstrøm på ca 10mA. Benforbindelser se Grænseflade oversigt side 6-11 Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Forbindelser klemrækker UD/IND µp? Radiator Til slaveenheden skal tilsluttes et varmelegme, placeret på radiatortermostaten, således det bliver muligt at overstyre termostaten. Mellem varmelegmet og µprocessoren placeres en BC547 for at beskytte µprocessoren mod overbelastning. Ved en drift spænding på 24VDC og en maksimal strøm på 100mA, kan der tilsluttes en belastning på maks. 2,4 W. Den tilførte energi til termostaten skal holdes på et minimum, derfor kan det være en fordel at isolere termostaten og varmelegmet. Dette kan dog give anledning til en større træghed i systemet ved pludselig fald i temperatur. Dvs. at hvis vinduet åbnes og radiatoren slukker (termostaten opvarmes), kan der når vinduet igen lukkes, gå yderligere tid før termostaten er nedkølet nok til at opnå vand gennemstrømning. Som beskrevet under strukturering skal der udføres en test der giver en forhold med den tilførte energi til termostaten og den tilsvarende vand gennemstrømning. I følge Danfoss har en standard radiatortermostat følgende dynamik-område: [8:26] ºC. Intelligent House Control Side 6-7

8 Dvs. termostaten lukker helt for varmen, når temperaturen har nået 26ºC, derfor er det nok at kunne opvarme termostaten til 26ºC for at have mulighed for overstyring. Det skal herefter konstateres hvilken nødvendig effekt, der skal tilføres for at opnå dette. Som ved udgangen for lysrelæ, placeres en diode parallelt på udgangen. For test af dutycycle etc. se bilag afsnit 9.4 Benforbindelser se Grænseflade oversigt side 6-11 Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Forbindelser Klemrækker UD/IND Temperaturføler Som temperaturføler benyttes LM335/TO 92 package fra SGS-Thomson, der har et dynamikområde på -40 C til 100 C og en fejl på mindre end 1 C i hele området. LM335 er en linieær temperaturafhængig spændingsregulator med et slope på 10mV/ C, og har en udgangsspænding på 0V ved -273 C (0 K). Dette medfører at spændingsintervallet for det gældende dynamikområde er: 2,33V (-40 C) til 3,23V (50 C). Desuden er LM335 kalibreret ved 25 C, hvilket er tæt på en normal ønsket rumtemperatur i en bolig. Føleren vil være mest nøjagtig omkring kalibreringspunktet, hvilket gør at LM335 til fulde opfylder de opstillede krav AD-konverter Til konvertering af det analoge temperatur-signal, skal benyttes en AD-konverter med minimum 8-bit s opløsning, for at opnå den krævede nøjagtighed. Til dette formål benyttes ADC0831 fra National Semiconductor. ADC0831 udmærker sig ved at dynamikområdet er valgfrit, hvilket vil sige at der kan opnås maksimal opløsning i det aktuelle dynamikområde [2,33V:3,23V] = 900mV. Dynamikområdet bestemmes ved at tilføre Vin- den laveste spænding der kan forekomme og Vref tilføres en spænding der svarer til det ønskede dynamikområde, dvs. på Vin- tilsluttes 2,33V og på Vref tilsluttes 0,9V. Fig 6.7 -A/D konverter med temperaturføler Ved temperaturmåling kan der måles ratiometrisk eller absolut. Intelligent House Control Side 6-8

9 Ratiometrisk måler relativt, dvs. det analoge input er proportional med reference spændingen. Her forudsættes det at en evt. ændring i referencespænding (støj, dårlig forsyning) ophæves af en tilsvarende ændring i input. Absolut måling benyttes når det analoge input bevæger sig mellem 2 specifikke spændinger. Denne metode kræver nøjagtige og absolutte input- og reference spændinger. LM335 er en temperatur følsom zenerdiode, der har et absolut spændingsfald svarende til en given temperatur, derfor skal der benyttes absolut måling. Dvs. reference spændinger skal være konstante. Som reference- og inputspænding Vref og Vin(-), benyttes en 10kO multi-turn trimmer fra Vishay, dette giver mulighed for justere reference spændingerne fra slave til slave. Denne form for justering kan give anledning til unøjagtigheder, da disse trimmere har en temperaturkoefficient der giver en temperatur-afhængig modstandsændring. Denne modstandsændring vil ændre reference spændingerne på A/D-konverteren. Denne ændring holdes dog inden for den i kravspecifikationen angivne ønskede nøjagtighed. For beregninger se bilag afsnit 9.5 Kommunikationen med ADC0831 foregår serielt, med en clockimpuls (CLK), en Chipselect (CS*) og en dataout (DO). Start betingelser: CLK= 0, CS* = 1, DO = tri-state. Når CS* går lav, skal der gå 250nS (t set-up ) før CLK går høj, anden gang CLK går lav kan MSB læses på DO. Det efterfølgende bit kan herefter aflæses efter én clockimpuls osv. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 A/D konverter Adressevælger Adressevælgeren består af en 6-ben dipswitch. Da benforbindelser på µprocessoren ikke tillader at der benyttes 6 ben til adressevælgeren, skal adressen multiplexes til 4 bit. Dette udføres med 2 buffere, med et inverteret CS ben på den ene. Til dette formål vælges 1 stk 74HC125 og 1 stk. 74HC126. Begge kredse er standard off the shelf og et billigt alternativ til en størrre µprocessor. Prisen er pr. stk 3,40. De første 3 ben på adressevælgeren tilsluttes indgangene på 126 eren, og de næste 3 tilsluttes indgangene på 125 eren. På den måde er der nu mulighed for først at aflæse 3 LSB og dernæst 3 MSB. Dette skyltes som omtalt, at ChipSelect benet er inverteret på 125 eren. De 3 ben der er tilsluttet µprocessoren, er samtidig tilsluttet en udgang på begge kredse. Når kredsens CS er off bliver udgangen høj-impedant og det er udgangen på den anden kreds der bestemmer hvilken værdi der aflæses af µprocessoren. Der placeres pull-down modstande på kredsenes indgange for at værdien på indgangen ikke svæver og dermed kan give anledning til fejl. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Adsressevælger med Buffer Intelligent House Control Side 6-9

10 Lyskontakt og Vindueskontakt Som indgangskontakter til henholdsvis lys og vindue, skal der benyttet potentialfri sluttekontakter med fjeder påvirkning. Lyskontakten udføres som et ringe tryk, eller kan udføres som standard lyskontakt med fjederpåvirkning. På den måde vil det være muligt at benytte den eksisterende lysinstallation. Vindueskontakten skal monteres på vinduet, således kontakten er slutten når vinduet er lukket. Der kan med fordel benyttes magnet kontakter, som benyttes ved alarmsystemer. Indgangen på µprocessoren skal beskyttes mod de høje men korte peakspændinger en kontakt giver anledning til. Derfor placeres et RC-led mellem indgangen og stel. Dette bevirker at eventuelle peakspændinger, der som bekendt er højfrekvent, ledes til stel. En passende størrelse kondensator er 680nF, da den fjerner alle høje frekvenser, men er samtidig opladet hurtigt. Modstanden skal virke som pull down, og skal aflade den opladede kondensator når kontakten igen åbnes. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Forbindelser Klemrækker UD/IND Afkobling For at undertrykke støj på IC-kredsene afkobles forsyningsspændingen ved kredsene til stel med 100nF kondensator. Afkoblingen placeres så tæt på kredsen som muligt Tilslutningsklemmer Tilslutningsklemmer til Databus/forsyning og kontakter/radiator udføres som standard 5mm lednings-klemme med skrue Print Som printudlægningsværktøj benyttes Protel design system, advanced PCB 2.0. Printet udføres som singlesided med stelplan. µprocessoren placeres i midten og placeringen af de øvrige komponenter bestemmes udfra benforbindelser. Der skal benyttes så få gennempileteringer som muligt, derfor udlægges printet manuelt. Printstørrelsen er ikke afgørende da der er tale om prototype. Print tegning se bilag afsnit 9.3 Intelligent House Control Side 6-10

11 Tlislutningsoversigt/grænseflade for µprocessor Port Pin I/O Pin nr. Extern tilslutning A RA0 I 17 Adressebuffer ben 1&4 A RA1 I 18 Adressebuffer ben 2&5 A RA2 I 1 Adressebuffer ben 3&6 A RA3 O 2 Adressebuffer CS A RA4 I 3 Temperatur AD-konverter data A RA5 MCLR 4 +5V * A RA6/OSC2 I/O 15 Oscillator A RA7/OSC1 I/O 16 Oscillator B RB0/INT I 6 LysKontakt B RB1/RX I 7 Recieve data fra RS-485 B RB2/TX O 8 Transmit data til RS-485 B RB3 O 9 VarmeModstand B RB4 O 10 LysRelæ B RB5 I 11 Vindueskontakt B RB6 O 12 Temperatur AD-konverter clock * B RB7 O 13 Temperatur AD-konverter ChipSelect * - Vdd V * - Vss - 5 0V * *benyttes til ICSP (InCircuitSerialProgramming). Intelligent House Control Side 6-11

12 6.2.2 Slave SW Udvikling af programmel til PIC-processoren foregår, som beskrevet under strukturering, vha. MPlab hvor koden skrives i assembler. Desuden benyttes en C-compiler Optama version fra Kanda. Compileren genererer en assembler-fil der exporteres til MPlab, og en hex-fil buildes i MPlab og downloades i PIC en. C-koden kan i C-compileren kombineres med blokke programmeret i assembler. Dette benyttes når der ønskes fuld kontrol over variable og registre placeret i forskellige memory-banke. C-compileren har forskellige funktioner indbygget som med fordel kan benyttes til bl.a. kontrol over porte. Ved programstart skal porte og registre opsættes og initieres og variable skal oprettes. Den aktuelle klok-frekvens skal defineres til 4.0 MHz. For at maksimere fleksibiliteten benyttes #defines som værdier til portnumre etc. i stedet for at hard-kode disse værdier. #defines #defines Indhold Datatype Attributter RADIATOR Valg af radiator type. 0 vandradiator, na konstant 1 elradiator LYSPORT Portnr. for lys tænd/sluk værdi = 4, RB4 na konstant RADIATORPORT Portnr. for radiator tænd/sluk na konstant værdi = 3, RB3 VINDUESPORT Portnr. for Vindueskontakt na konstant Tændt/slukket værdi = 5, RB5 ADCHIPSELECT Portnr. for chipselect til AD-konverter na konstant værdi = 7, RB7 ADDATA Portnr. for data fra ADkonverter na konstant værdi = 4, RA4 ADCLOCK Portnr. for clock til ADkonverter na konstant værdi = 6, RB6 CSADR ChipSelect for Adressevælger værdi = 3, RA3 na konstant Interrupt-rutinen skal være defineret og implementeret øverst i programmet. Efter interrupt-rutinen oprettes variable. Da samtlige data er af byte størrelse oprettes variable som data-type char. Dette sikrer iøvrigt at variable altid vil være konsistente, da der læses og skrives til data variable i en instruktion. Intelligent House Control Side 6-12

13 Variabelbeskrivelse Variable Indhold Datatype Værdi rx1 Indeholder sidst modtagetværdi frauart Byte antalint Indeholder aktuel antal bytes modtaget Byte 0-4 lys Indeholder aktuel lysstatus Byte 0(slukket) el. 64 (tændt), vindue Indeholder aktuel vinduesstatus Byte 0(lukket) el. 128(åbent) VEEPwrite Flag til EEProm write funktion (varme) Byte 0 el. 1 LEEPwrite Flag til EEProm write funktion (lys) Byte 0 el. 1 radiator Flag til bestemmelse af radiator Byte 0(vandradiator) el. type 1(el-radiator) adr Indeholder aktuel adresse på slave Byte 0-64 temp Indeholder aktuel temperatur Byte temp2 Benyttes i funktion til beregning af duty-cycle Byte checksum Indeholder beregnet checksum fra modtaget datagram Byte Indeholder den sidst oenskettemp opdaterede værdi for ønsket Byte temperatur oenskettemp1 Benyttes i SetVarme funktionen Byte dutycycle Indeholder værdien for dutycycle der benyttes i SetVarme 60,70,80,100 Byte 0,20,30,40,50, funktionen sdata1 Indeholder første databyte i datagram for data der skal Byte sendes sdata2 Indeholder anden databyte i datagram for data der skal Byte sendes sdata3 Indeholder tredje databyte i datagram for data der skal Byte sendes sdata4 Indeholder fjerde databyte i datagram for data der skal Byte sendes mdata1 Indeholder første databyte i datagram for data der skal Byte 0-63 modtages mdata2 Indeholder anden databyte i datagram for data der skal Byte modtages mdata3 Indeholder tredje databyte i datagram for data der skal Byte modtages mdata4 Indeholder fjerde databyte i datagram for data der skal modtages Byte Intelligent House Control Side 6-13

14 Som beskrevet under strukturering kaldes main-funktionen umiddelbart efter programstart Main I main-funktionen opsættes registre, porte etc. og herefter startes en uendelig while-løkke. Opsætning af Port A & B, gøres ved at skrive et bestemt bitmønster til henholdsvis TRISA og TRISB registrene. Disse registre er 8 bit og bestemmer om de 8 port-ben er input eller output, bit 0 kontrollerer port-ben 0 osv. Værdien i registrene: 1 = input, 0 = output. Under tilslutningsoversigt for µprocessoren side 6-11 kan de forskellige konfigurationer af port ben ses. PORT A = OOOIOIII, værdien til TRISA = b PORT B = OOIOOIII, værdien til TRISB = b, RB2(TX) skal opsættes til input for at konfigurere USART. (Rettelse i forhold til tilslutningsoversigt). Inden den resterende opsætning af registre og interrupt s skal der læses data fra EEprom. Dette skyltes at fejl kan opstå hvis der kommer interrupt under læsning af EEprom. Data er sidst opdaterede værdier for lysstatus og ønsket varme. På den måde vil slaveenheden fortsætte med sidst opdaterede værdier hvis kommunikationen til masteren afbrydes. Funktionerne ReadVEEProm() og ReadLEEProm() kaldes. Baud-raten på den serielle kommunikation bestemmes af værdien i SPBRG-reg. og den aktuelle klokfrekvens. I datablad findes værdien for SPBRG-reg.: 4 MHz og 1200 baud? 51 overføres til SPBRG-reg. TXSTA-reg. er transmit status registeret, der indeholder opsætning for transmission via USART en. Opsætning: Low speed baud-rate (op til 2400 baud), asynkron kommunikation, 8-bit transmission og endelig enable transmit. TXSTA = b. RCSTA-reg. er recieve status registeret, der indeholder opsætning for modtag via USART. Opsætning: serial port enable (RX og TX konfigureres som seriel port ben), 8-bit modtagelse, kontinuerlig modtagelse af data. RCSTA = b. µprocessoren har indbygget et comperator modul via PORT A, dette comperator modul skal ikke benyttes, men istedet benyttes PORT A som standard I/O-port. Register for opsætning af comperator modul CMCON = b (comperator off). Intelligent House Control Side 6-14

15 Herefter skal de ønskede interrupt s opsættes, efter nedenstående interrupt logik indbygget i PIC en: fig IRQ-logik Opsætning: Interrupt ved modtaget data på USART? RCIE bit skal settes i PIE-reg. Interrupt ved aktivering af trykkontakt (ben INT/RB0)? INTE bit skal settes i INTCON-reg. For at opnå interrupt ved modtaget data? PEIE bit skal settes i INTCON-reg. Endelig skal hele interrupt logikken enables ved at sette GIE bit i INTCON-reg. Efter opsætning af porte og interrupt, skal variable initieres, og adressen på slaven hentes ved at kalde HentAdr(). Herefter startes en uendelig while løkke. I denne løkke kaldes: clear_wdt(), HentTemp(), HentVindue(), BeregnVarme() og SetVarme(). Disse funktioner kaldes kontinuerligt og regulerer varmen Funktioner ReadVEEProm() og ReadLEEProm() funktionerne læser den ønskede temperaturværdi og aktuelle lysstatus fra EEProm data. For at læse EEProm skal den ønskede adresse, der skal tilgås, først skrives til EEADR-reg. Adresserne kan ligge i intervallet 00h 07Fh (128 bytes). Der skal benyttes 1 byte data til hver funktion og adresserne vælges til 00h og 01h. Efter adressen er overført til EEADR-reg. settes RD bittet i EEprom kontrol reg. EECON, herefter vil værdien fra EEProm blive overført til EEDATA-reg. og dette registeres indhold kan nu overføres til W-reg. (arbejdsregisteret). Nu kan værdien kopieres til den aktuelle variabel i RAM. WriteVEEProm og WriteLEEProm skriver den ønskede temperaturværdi og den aktuelle lysstatus til EEProm data. Begge funktioner kaldes ved interrupt fra USART, men det er kun nødvendigt at skrive ny data til EEProm, når der er modtaget et helt datagram (4 bytes). Derfor checkes et flag i funktionen. Intelligent House Control Side 6-15

16 For at skrive til EEProm skal den ønskede adresse, der skal tilgås, først skrives til EEADRreg. Samme adresser benyttes: 00h og 01h. Værdien der skal skrives til EEProm overføres først til W-reg. og dernæst overføres værdien af W-reg. til EEDATA-reg. Enable write bit WREN settes i EECON1-reg. og 2 forskellige værdier skal skrives til EECON2 registeret. Først skrives værdien 55h til EECON2, dernæst værdien AAh. Dette kræves for at initiere en skrive sekvens til EEProm. WR bit i EECON1-reg. settes og der skrives til EEProm. Umiddelbart efter WR er sat, resettes WREN bittet i EECON1-reg. for at undgå utilsigtet skrivning i EEProm. Den aktuelle skrivesekvens er ikke påvirket af at WREN resettes. HentAdr() funktionen skal hente slavens adresse fra dip-switch. Værdien på dip-switchen er buffered gemmen 2 buffere, 74HC126 og 74HC125. Schematics tegning se bilag afsnit 9.2 Adressevælger med Buffer 3 MSB læses først fra PORT A, herefter læses 3 LSB fra samme port. 3 MSB bit på Dip-switch er tilsluttet 125 eren, denne enables (RA3 lav) og værdien på hele PORT A læses. For at fjerne værdien af de uønskede bit AND es værdien med b. Herefter shiftes værdien 3 pladser for at bitmønstret vægtes som MSB: ? LSB på dip-switchen skal nu læses, ved at 126 eren enables (RA3 høj) og værdien på hele PORT A læses. Igen AND en værdien med b. Det korrekte bitmønster (slavens adresse) kan nu findes ved at addere de fundne værdier for henholdsvis MSB og LSB. clear_wdt() funktionen er en indbygget funktion i C-compileren. Funktionen resetter den indbyggede watchdog timer og tilhørende prescaler. Prescaleren vælges til maksimum således watchdog timeren først udløber efter 2,3 sek.? bit <3:0> settes i OPTION-reg. Da hele OPTION-reg. er set (FFh) efter reset er det ikke nødvendigt at skrive til OPTIONreg. HentTemp() funktionen henter den aktuelle rum-temperatur via A/D-konverteren. Kommunikationen med A/D-konverter foregår serielt og data aflæses med MSB først. A/D-konverteren kan klokkes med frekvenser på 10KHz 400KHz. Der vælges en klokfrekvens på ca. 30 KHz, hvilket svarer til en tidsforsinkelse mellem skiftene på ca. 16µs. A/D-konverteren enables (RB7 lav), herefter afgives 2 clock cycles for at opsætte A/Dkonverteren til kommunikation. Værdien af bit 7 (MSB) aflæses på PORT A bit 4 (RA4). Der afgives igen en clock cycle og værdien af bit 6 aflæses på PORT A bit 4 (RA4). Dette scenario fortsætter til alle bit er aflæst. Derefter disables A/D-konverteren (RB7 høj) og den læste værdi for temperatur overføres til temp variablen. HentVindue() funktionen skal konstatere om vinduet er åbent eller lukket. Dette gøres ved at aflæse værdien af PORT B bit 5 (RB5). Ifølge protokol skal vinduesstatus retuneres som MSB i trejde byte i datagram. Intelligent House Control Side 6-16

17 µp->pc: 11 vinduesstatus PC->µP: 00 lysstatus suspend adr. temp.data Checksum 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit fig. 6.9 Datagram Derfor overføres 128 til vinduesstatus variablen ved åbent vindue ( b), og 0 overføres til vinduesstatus variablen ved lukket vindue( b). Dette gør at værdien i vinduesstatus variablen kan benyttes direkte når der skal sendes data til master. (Se under Protokol() funktionen ) BeregnVarme() funktionen skal som beskrevet under strukturering beregne en duty-cycle der benyttes til at sette/resette udgangen til radiatoren. Funktionen checker et flag og afgør om der er tale om vandradiator eller elradiator. Dette skyltes at der er tale om forskellige dutycycles til de to typer af radiatorer. De under struktureringen fundne værdier for dutycycles benyttes i det endelige program. Der er udført tests for brug af disse duty-cycles og disse tests har ikke ført til nødvendige ændringer af duty-cycles. se bilag afsnit 9.4 Funktionen opbygges af if-sætninger der på grundlag af forskellen mellem ønsket og aktuel temperatur overfører en værdi til duty-cycle variablen. Ved elradiator konstateres det først om ønsket temp er større end aktuel temp. Er det tilfældet sættes duty-cycle til 100%. Herefter konstateres det om forskellen ligger i intervallet [1:5] og en duty-cycle svarende til differencen sættes. Er forskellen større end 5, forbliver duty-cyclen 100%. Herefter konstateres det om ønsket temp = aktuel temp. Er det tilfældet sættes en duty-cycle på 20%. Endelig konstateres det om ønsket temp. er mindre end aktuel temp. eller om vinduet er åbent. Hvis ja, sættes en dutycycle på 0%, radiatoren slukker. Ved vandradiator benyttes samme opbygning, blot med inverteret duty-cycle. Dette skal forstås på den måde, at hvis ønsket temp. er større end aktuel temperatur sættes duty-cyclen til 0% (varme legme i termostat slukker? radiator varmer). Igen konstateres forskellen og en tilsvarende duty-cycle sættes. Er forskellen større end 5, forbliver duty-cyclen 0%. Er ønsket temp = aktuel temp? duty-cycle = 80%. Endelig konstateres det om ønsket temp. er mindre end aktuel temp. eller om vinduet er åbent. Hvis ja, sættes en dutycycle på 100% (varme legme i termostat varmer? radiator slukker). SetLys() funktionen skal toggle PORT B bit 4 (RB4). SetLys() kaldes fra interruptrutinen, ved interrupt fra USART og fra lyskontakt (HW). SetLys() funktionen kontrollerer lysstatus flaget og setter/resetter udgangen afhængig af aktuel status. Ifølge protokol skal lysstatus retuneres som bit 6 i trejde byte i datagram. Intelligent House Control Side 6-17

18 µp->pc: 11 vinduesstatus PC->µP: 00 lysstatus suspend adr. temp.data Checksum 8 bit 8 bit 8 bit 8 bit fig Datagram Derfor overføres 64 til lysstatus variablen ved lys tændt ( b), og 0 overføres til vinduesstatus variablen ved lys slukket ( b). Dette gør at værdien i lysstatus variablen kan benyttes direkte når der skal sendes data til master. (Se under Protokol() funktionen ) SetVarme() funktionen setter/resetter udgangen til radiator PORT B bit 3 (RB3). Funktionen er opbygget som en switch-sætning der på grundlag af duty-cyclen fordeler et interval på 5 sek. til henholdsvis on og off på udgangen. Ved en dutycycle på 80% er udgangen set i 80% af 5 sek., svarende til 4 sekunder. På den måde vil den aktuelle tid udgangen er set, tilsvare den beregnede duty-cycle. Da funktionen har en eksekveringstid på mere end 2.3 sek. skal watchdog timeren resettes et passende antal gange, for at undgå at processoren resetter utilsigtet. De værdier switch-sætningen tester på er naturligvis de samme værdier beregnet i funktionen BeregnVarme(). Når SetVarme() funktionen terminerer, retuneres til den uendelig whileløkke i main, og den aktuelle temperatur hentes, en ny duty-cycle beregnes og SetVarme() kaldes igen. Interrupt-rutinen kaldes ved alle typer af interrupt, hvis de er enablet. Herefter skal interrupt kilden konstateres og den korrekte respons foretages. Ved interrupt gør cpu en den igangværende kommando færdig, program counteren s (PC) værdi gemmes på stacken og PC en loades med værdien 00004h. Herefter eksekveres koden i interrupt-rutinen. Konstatering af interrupt kilde gøres ved at checke interruptflag fra de enablede interrupt s. Værdien af W-reg og STATUS-reg. skal gemmes ved interrupt, således der efter interrupt arbejdes videre på konsistente registre etc. Herefter disables alle interrupts ved at clear GIE bit i INTCON-reg. Det første flag der checkes er recieve interrupt fra USART, da det vil være den mest forekomne interrupt i programmet. Før der kan testes skal det sikres at den korrekte momorybank er valgt, her skal det være BANK 0. Er interrupt fra USART skal fejlflag i RCSTA-reg. kontrolleres, ved at udmaske alle andre bit i registeret end de 3 fejl bit. Er modtagelsen modtaget uden fejl hentes værdien fra RCREG-reg. og de ønskede funktioner kaldes. Er der derimod fejl i modtagelsen, resettes recieve logikken: CREN bit i RCSTA-reg. cleares og settes igen. Hvis interrupten ikke er fra USART, kontrolleres det om interrupten er fra lyskontakt (INT/RB0) og de ønskede funktioner kaldes. Intelligent House Control Side 6-18

19 Herefter settes GIE bittet i INTCON-reg. de gemte registre gendannes, og der returneres fra interrupt rutine. HentData() funktionen skal overføre den modtagne databyte til RAM, og skal sikre korrekt data rækkefølge. Funktionen kaldes hvergang der kommer en interrupt fra USART, dvs. hvergang der er modtaget en byte i datagrammet. Funktionen er opbygget som en switchstruktur der afhængig af værdien af bytetæller henter data og opdaterer bytetæller. Scenarie i HentData() funktionen. 1. bytetæller = 0: Den første byte modtages af USART og der afgives interrupt. HentData() funktionen kaldes og overfører den modtagne byte til mdata1-variablen. Byte tælleren inkrementeres (bytetæller = 1). Timer 1 tælleregistre TMR1L og TMR1H resettes og timer 1 startes. Timer starter optælling fra 0000h til FFFFh, dvs. fra timer1 startes går der 65,54ms før timer 1 flag settes. HentData() funktionen returnerer fra switch struktur og interruptrutine fortsætter. 2. bytetæller = 1: HentData() kaldes fra interruptrutine og overfører den anden modtagne byte til mdata2- variablen. Bytetælleren inkrementeres (bytetæller = 2). TMR1IF bit i PIR-reg. kontrolleres, er logisk 1 hvis tæller har nået FFFFh, dvs. der er gået 62,54ms. Er flaget set er der timeout, og bytetæller skal resettes således der kan modtages et nyt datagram. Dette gøres ved at værdien i mdata2 overføres til mdata1, bytetæller tildeles værdien 1 og timer 1 opsættes og startes igen. Dette scenarie fortsætter til alle 4 bytes er modtaget. Korrekt datarækkefølge bt = 0 bt = 1 bt = 2 bt = 3 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 mdata1 mdata2 mdata3 mdata4 bt = 1 bt = 2 bt = 3 bt = 4 På ovenstående scenario modtages alle byte i korrekt rækkefølge, ingen timeout. Intelligent House Control Side 6-19

20 Forskudt datarækkefølge bt = 0 bt = 1 bt = 2 bt = 3 bt = 1 bt = 2 bt = 3 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 1 Timeout Byte 2 Byte 3 Byte 4 mdata1 mdata2 mdata3 mdata4 bt = 1 bt = 2 bt = 3 bt = 4 mdata1 mdata2 mdata3 mdata4 bt = 1 bt = 2 bt = 3 bt = 4 Herover mistes første databyte og sekvensen er derfor forkert. Byte 2 modtages som byte 1 osv. Når en ny datapakke sendes modtages første databyte som byte 4, men i mellemtiden har der været timeout, og værdien overføres til mdata1, bytetæller sættes til 1 og synkronisering er opnået. Forskudt datarækkefølge bt = 0 bt = 1 bt = 2 bt = 3 bt = 1 bt = 2 bt = 3 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Timeout mdata1 mdata2 mdata3 mdata4 bt = 1 bt = 2 bt = 3 bt = 4 mdata1 mdata2 mdata3 mdata4 bt = 1 bt = 2 bt = 3 bt = 4 Herover mistes anden databyte og sekvensen er derfor forkert. Byte 3 modtages som byte 2 osv. Et nyt datagram sendes og første byte modtages som byte 4. Men igen er opnået timeout og værdien overføres til mdata1, bytetæller sættes til 1 og synkronisering er opnået. Intelligent House Control Side 6-20

Projektet opdeles i et overordnet blokdiagram bestående af 3 hovedblokke: Husstyrings system. Fig. 5.1 - hovedblokke

Projektet opdeles i et overordnet blokdiagram bestående af 3 hovedblokke: Husstyrings system. Fig. 5.1 - hovedblokke 5 Strukturering 5.1 Systemstrukturering Afsnittet strukturering indeholder en definering af de forskellige dele projektet består af, for på den måde at skabe et større overblik samt give en bedre forstå

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007

Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Programmering i C Programmering af microcontroller i C (4 af 4) 12. april 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan i dag Afrunding af OZ3VB's program Fra "almindelig C" til "microcontroller C" Lighederne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

K8048 PIC PROGRAMMER BOARD

K8048 PIC PROGRAMMER BOARD K8048 PIC PROGRAMMER BOARD K8048 2003 Velleman Components Velleman Kits Welcome to the exciting world of Velleman Kits. Velleman Kit is known all over the world for our High Quality electronic kits. Our

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Introduktion til programmering Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Min baggrund: Intel 4004, 4 bit, maskinsprog Intel 8008, 8 bit, maskinsprog bit for bit I sprogene: assembler, Fortran

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse.

1 Indholdsfortegnelse. ET106 Ringsted Tekniske Skole 11. juni 1999 1 Indholdsfortegnelse. 1 Indholdsfortegnelse. 2 2 Indledning. 3 3 Mikroprocessorkittet. 3 4 Tegning af diagram. 3 4.1 Footprint. 3 4.2 Netlabels. 4 4.3 Netlist.

Læs mere

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal

4X29 ANALOG SYSTEM. Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark info@eilersen.com Tel +45 49 180 100 Fax +45 49 180 200 4X29 ANALOG SYSTEM Overførsel af vægt via analogt udgangssignal Gælder for: Program nr.: STD.120322.0

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Embedded controller, almen.

Embedded controller, almen. Ver. 310807 s. 1 Bilag 3 Valgfri specialefagskatalog Data- og kommunikationsuddannelsen Undervisningsministeriet September 2007 /Steen Albertsen Ver. 310807 s. 2 Embedded controller, almen. Varighed 1

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

AxiomV Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger

AxiomV Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomV Adgangssystem 24/7 effektiv beskyttelse af personer og bygninger AxiomV Software AxiomV Software og udvikling AxiomV er udviklet i et samarbejde mellem ARAS Security og RBH Technologies i Canada

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere