HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01"

Transkript

1 1

2 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION INTRODUKTION: FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT SIRENEN... 9 INDSÆT SIM KORTET NULSTIL ALARMSYSTEMET INDSTIL TELEFONNUMRE 12 GEM TELEFONNUMRE DER SKAL MODTAGE SMS VED ALARM GEM TELEFONNUMRE DER SKAL MODTAGE OPKALD VED ALARM SLET/OVERSKRIV TELEFONNUMRE REGISTRERING AF ENHEDER 14 FORBERED KODNING AF TRÅDLØSE SENSORER KODNING AF SENSORER I YDRE ZONE KODNING AF FJERNBETJENING KODNING AF SENSORER I INDRE ZONE FORBINDELSE AF TRÅDEDE ENHEDER BETJENING AF ALARMSYSTEMET BESKRIVELSE AF ALARMPANELET BETJENING AF ALARMSYSTEMET 22 BETJENING MED FJERNBETJENING BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED SMS BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED TASTATUR BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED APP ALARMERING 24 2

3 4.1 ALARMERING SMS VED ALARM OPKALD VED ALARM STRØMSVIGT 25 INDSTILLINGER NAVNGIVNING OG DEAKTIVERING/AKTIVERING AF SENSORER SLET ZONER SIRENEINDSTILLINGER ÆNDRING AF ALARMSYSTEMETS KODE FORSINKELSE VED AKTIVERING OG DEAKTIVERING PERSONLIG ALARMBESKED 29 AVANCEREDE FUNKTIONER KODNING AF MERE END 16 TRÅDLØSE ENHEDER TIDSINDSTILLET AKTIVERING/DEAKTIVERING AFLYTNING 32 APPENDIX SPECIFIKATIONER SMS KODER FEJLALARMER 34 3

4 Introduktion 1.1 Introduktion: HomeSecure PLUS alarmen sikrer dine værdier, samtidig med at den har en utrolig simpel og brugervenlig installation og betjening. Systemet kan installeres fuldstændigt trådløst, dvs. at der ikke skal trækkes nogen ledninger for at forbinde alarmpanelet med de medfølgende sensorer. HomeSecure PLUS systemet har 16 trådløse zoner og 5 trådede zoner. Med HomeSecure PLUS Det er muligt at dele sensorerne op i en såkaldt skalsikring eller zone opdeling. Derudover kan der indstilles forsinkelse på alarm systemet, hvilket er specielt nyttigt i forbindelse med at have et tastatur hængende ved indgangsdøren, så man har et antal sekunder at slå alarmen fra, uden at den bliver udløst. Det er muligt at navngive alle de trådløse og trådede zoner, så du altid ved, hvilken zone har udløst alarmen. Alarmpanelet har indbygget UPS (kraftigt batteri), således at alarmen stadig er aktiv selv om en indbrudstyv afbryder strømmen. Yderligere, hvis strømmen til alarmpanelet skulle blive afbrudt, vil alarmpanelet sende dig en advarsel pr. SMS, og du vil ligeledes også modtage en SMS når strømmen til alarmpanelet bliver genoprettet. Alarmsystemet understøtter både 220 V og 12V 1.5 AMP. En installation i et sommerhus eller båd vil være mulig, ved hjælp af et 12V 1.5 AMP batteri. Denne manual beskriver, hvordan man installerer og betjener alarmsystemet. For mere information og kontakt til support, benyt venligst adressen: 1.2 Funktioner 16 trådløse zoner (kan udviddes uden ekstraudstyr) og 5 trådede zoner Skalsikring Forsinkelse ved aktivering og deaktivering Sender SMS og foretager opkald ved alarm over GSM nettet ved alarm Understøtter både GSM/CDMA mobiltelefoner for brug i lande uden GSM Op til 5 telefonnumre, som modtager både SMS og telefonopkald i tilfælde af alarm Indbygget strømovervågning, få en SMS, når strømmen går i huset Indbygget panikknap i fjernbetjeningerne 4

5 Kan fjernbetjenes med SMS og iphone og Android App Ingen fastnetlinje nødvendig, fungerer udelukkende over GSM nettet Fem indgange til trådede sensorer Tidsindstillet aktivering/deaktivering 5

6 Installation af Alarmsystemet Efter du har pakket alarmsystemet ud og sikret dig, at alle komponenter, du har bestilt, er der, anbefaler vi, at du installerer alarmsystemet på følgende måde: 1 Planlæg installationen 2 Klargør alarmpanelet 3 Nulstil alarmsystemet 4 Indstil telefonnumre 5 Registrer de trådløse enheder 6 Foretag de nødvendige tests for at sikre, at alarmsystemet fungerer korrekt med den valgte placering. 7 Installer alarmpanelet og trådløse enheder permanent Herefter er alarmsystemet klar til brug. Se de øvrige menupunkter for at blive bekendt med alarmsystemets egenskaber og indstillingsmuligheder, som kan foretages for at få det til at fungere, som du ønsker. 6

7 2.1 Planlægning inden installation Inden selve installationen foretages, er det værdifuldt at lave en skitse over huset først, og derudfra finde ud af, hvor alarmpanelet og hver af de trådløse sensorer skal sidde. Når du beslutter dig for placeringen af enhederne, er det vigtigt at overveje følgende: 1 Placer alarmpanelet et sted, hvor der er nem adgang til strøm og telefonstik. 2 Kontrolpanelet bør placeres et sted, hvor der er stærkt GSM signal. 3 Vælg placeringen af de trådløse enheder efter følgende guide: Monter alarmpanelet så centralt som muligt i forhold til de trådløse sensorer. Undgå installation i nærheden af støjkilder eller radioforstyrrende enheder, f.eks. aircondition, varmeblæser eller strømbryderbokse. Minimer afstanden mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Minimer antallet af forhindringer mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Metalbaserede byggematerialer, såsom stålarmerede betonvægge, vil mindske de trådløse enheders sendeafstand. 7

8 2.2 Klargør alarmpanelet Tilslut GSM antennen GSM antennen skal tilsluttes for at alarmsystemet kan få kontakt til GSM netværket. Forbind den som vist på tegningen nedenfor. 8

9 Tilslut Sirenen Sirenen hyler med 110dB, når alarmen bliver udløst. Det kan være en god ide at vente med at tilslutte sirenen til efter alarmen er blevet testet igennem for at slippe for den høje hylen under test. Tilslut sirenen som anvist på tegningen nedenfor. Indsæt SIM kortet Der skal være indsat et SIM kort for at GSM og SMS funktionerne virker. Sæt SIM kortet i alarmpanelet som anvist på tegningen på næste side. 9

10 10

11 2.3 Nulstil alarmsystemet Følg nedenstående fremgangsmåde for at nulstille: Test, at alarmsystemet er blevet nulstillet korrekt, ved at forsøge at aktivere alarmsystemet med en fjernbetjening. Hvis alarmsystemet reagerer, er det ikke blevet nulstillet korrekt. Dvs. fjernbetjeningen må IKKE virke til alarmsystemet efter nulstilling. 11

12 2.4 Indstil Telefonnumre Der skal indstilles et eller flere telefonnumre, som bliver ringet op og/eller modtager SMS i tilfælde af alarm. For at indstille telefonnumrene skal der sendes en SMS besked til alarmsystemet (altså til nummeret på SIM kortet i alarmpanelet) som beskrevet nedenfor. Der kan indstilles op til fem numre, som både modtager SMS ved alarm og fem numre, der bliver ringet op ved alarm. Gem Telefonnumre der skal Modtage SMS ved Alarm 12

13 Gem Telefonnumre der skal Modtage Opkald ved Alarm 13

14 Slet/Overskriv Telefonnumre Ønskes et nummer ændret eller slettet fra listen, sender man blot en SMS som ovenstående med det nye nummer til den samme plads, eller intet nummer for sletning. Se nedenstående eksempler: 2.5 Registrering af Enheder Enheder referer til sensorer, sirener, røgalarmer, fjernbetjeninger osv. Der er to slags Enheder: Trådløse og trådede. For at de trådløse enheder kan arbejde sammen med alarmsystemet, er det nødvendigt først at kode dem, som beskrevet nedenfor. Trådede enheder skal tilsluttes alarmpanelet med ledning, som beskrevet i dette afsnit. Forbered kodning af trådløse sensorer HomeSecure PLUS alarmsystemet har en såkaldt skalsikringsfunktion. Dvs. det er muligt at dele sensorer op i en indre zone og en ydre zone. Det er muligt at deaktivere den indre zone uafhængigt af den ydre zone. Normalt vil man placere bevægelsessensorer i den indre zone, så de kan slåes fra om natten, mens døre og vinduer, samt evt. røgsensorer, gassensorer osv. stadig er tilsluttede. 14

15 Sensorerne sender et signal til alarmsystemet, når de bliver udløst og alarmsystemet registrerer så sensorerne. De trådløse enheder får tildelt et zonenummer, når de bliver kodet. Der er 16 zoner, og enhederne bliver tildelt et nummer i takt med, at de bliver kodet. Dvs. den første enhed får nummer 00, den næste nummer 01 osv. Ved alarm kan man så identificere den sensor, der har udløst alarmen ud fra det nummer, der står i alarmbeskeden. Følg nedenstående fremgangsmåder for at registrere hver enkelt trådløse enhed. 15

16 Kodning af sensorer i ydre zone 16

17 Kodning af fjernbetjening 17

18 Kodning af sensorer i indre zone 18

19 Forbindelse af trådede enheder Der er 5 indgange til at forbinde sensorer med ledning markeret på alarmsystemet med I1, I2, I3, I4 og I5. Indgangene er selvstændige, og kan slås til og fra individuelt (Se 5.1 Navngivning og Deaktivering/Aktivering af Sensorer på side 25). Zonerne til de trådede zoner hedder 16, 17, 18, 19 og 20 og svarer til input portene på alarmsystemet I1, I2, I3, I4 og I5 i den rækkefølge. Du kan forbinde mere end een sensor pr. indgang ved at forbinde enhederne som serieforbindelse. Derved aktiveres alarmsystemet blot ved at en af sensorerne aktiveres. Den samlede seriemodstand må ikke overstige 220 ohm. Det vil dog altid være opfyldt ved anvendelse af almindelig tynd kobberledning mellem sensorerne. Sensoren tilsluttes ved at indsætte den røde ledning i en af input portene og den sorte ledning i GND. Indgangene fungerer som standard som NO kontakter (normally open). Dette kan ændres til NC (normally closed) ved at sende en sms til alarmsystemet i forbindelse med, at navnene på sensorene kan ændres. Se venligst under 5.1 Navngivning og Deaktivering/Aktivering af Sensorer på side

20 Betjening af Alarmsystemet 3.1 Beskrivelse af Alarmpanelet På alarmpanelets forside er der fire LED lamper: Power, Status, Record, Signal. De har hver deres betydning, også alt efter om de lyser konstant eller blinker i forskellige hastigheder. I tabellen på næste side er de forskellige tilstande og deres betydning beskrevet. 20

21 LED LED Status System Status POWER SIGNAL RECORD Slukket Rød Grøn Grøn (blinkende) Grøn Slukket Orange (langsom blink) Ikke tændt på knappen eller strømstikket er ikke tilsluttet og det indbyggede batteri er løbet tør for strøm Strømforsyning normal SIM kortet og/eller GSM signalet fungerer ikke som de skal SIM kortet og GSM signalet fungerer som de skal Optagelse start Optagelse sluttet SIM kortet bliver undersøgt, og der søges efter GSM signal STATUS Grøn Grøn (langsomt blink) Grøn (hurtig blink) Orange (langsomt blink) blinker grøn langsomt efter 10 sekunder SIM kort og GSM signal fungerer som de skal, i afvæbnet status Alarm aktiveret Kun ydre zone aktiveret Alarm aktiveret med forsinkelse Orange (hurtig blink) blinker grøn hurtigt efter 10 sekunder Rød (langsom blink) Rød (hurtig blink) Kun ydre zone aktiveret med forsinkelse Alarm udløst Bliver fjernstyret via SMS kommandoer eller telefon 21

22 3.2 Betjening af Alarmsystemet HomeSecure PLUSkan betjenes med fjernbetjening, SMS (og iphone/android App) samt tastatur (se mere om tastaturet i manualen dertil). Bemærk! Knapperne på fjernbetjeningen kan have et andet layout end vist nedenfor. Betjening med Fjernbetjening Betjening af Alarmsystemet med SMS Udover den medfølgende fjernbetjening er det også muligt at betjene alarmsystemet ved at sende SMS fra en mobiltelefon til nummeret, som alarmen har. I nedenstående eksempler er adgangskoden , men denne kan ændres (og det anbefales, at den ændres, efter alarmsystemet er taget i brug). Betjening af Alarmsystemet med Tastatur Det er muligt at aktivere og deaktivere HomeSecure PLUS med et trådløst tastatur, som kan kodes til alarmsystemet på samme måde som en fjernbetjening. Se venligst detaljerne omkring kodning og brug af det trådløse tastatur i manualen, som følger med det. 22

23 Betjening af Alarmsystemet med App HomeSecure App en kan downloades fra Apple s App Store og Google Play. Der er også link på Homealarms hjemmeside under download: Efter installation er det nødvendigt at forestage nogle indstillinger for at App en fungerer med din HomeSecure PLUS alarm. På næste side er en vejledning til opsætning og brug af App en. Husk at alle SMS koder i denne manual kan indtastes som valgfri funktion under knap 1 og 2 i App en. 23

24 Alarmering 4.1 Alarmering Hvis en sensor bliver udløst, mens alarmsystemet er i aktiveret tilstand (eller en sensor i ydre zone bliver udløst, mens alarmsystemet er i skalsikringstilstand), vil sirenen lyde i tre minutter og straks vil der blive sendt en SMS til alle de indstillede numre. Efter, at SMS erne er blevet afsendt, vil alarmsystemet ringe op til det første nummer i rækkefølgen. Hvis alarmsystemet ikke bliver deaktiveret ved det første opkald, ringer alarmen videre til det næste, og så fremdeles. Hvis alarmsystemet bliver deaktiveret, stopper alarmen med at ringe videre. Hvis alarmen ikke er blevet deaktiveret efter de tre minutter, vil den igen gå tilbage i aktiveret tilstand. Dvs. hvis en sensor igen bliver udløst, vil alarmen gå igang igen. Det anbefales, at de personer, som modtager SMS/opkald ved alarm, gemmer alarmsystemets telefonnummer i deres telefon, så de med det samme kan identificere SMS ens/opkaldets kilde. F.eks. navn Alarm. 4.2 SMS ved alarm Ved alarm sender alarmsystemet en SMS til de op til fem indstillede numre. SMS en indeholder information om hvilken alarmzone, der har udløst alarmen. SMS beskeden indeholder Wireless Activated efterfulgt af zonenummeret på den sensor, som har udløst alarmen. I dette eksempel er det zone nummer 01 - Altså den anden sensor, der blev kodet -, der udløste alarmen. Hvis en trådet sensor udløser alarm, indeholder beskeden: Wired Activated (16-20). Det er muligt at navngive alle sensorer til HomeSecure PLUS alarmsystemet. I tilfælde af alarm, vil SMS beskeden indeholde det givne navn. I dette eksempel er den først kodede sensor blevet navngivet Fordoer. Stadig med zonenummeret i parantes bagefter. 24

25 4.3 Opkald ved alarm Ved alarm ringer alarmsystemet op til det første nummer i rækkefølgen, efter SMS erne er blevet sendt afsted. Hvis alarmsystemet ikke bliver deaktiveret ved det første opkald (se nedenfor, hvordan man deaktiverer under alarmopkaldet), ringer alarmen videre til det næste, og så fremdeles. Hvis alarmsystemet bliver deaktiveret, stopper alarmen med at ringe videre. Når telefonopkaldet bliver besvaret, vil alarmsystemet automatisk tænde for den indbyggede mikrofon i alarmpanelet, så man kan høre hvad der sker (hvis sirenen bliver slået fra, se nedenfor). Det er derudover også muligt, at benytte nogle koder for at styre alarmen gennem alarmopkaldet: Funktion Kode Aktiver #1#1# Deaktiver #1#0# Skalsikring #1#2# Sirene ved alarm Til #2#1# Fra #2#0# Aflytning Til #3#1# Fra #3#0# Ovenfor er standard adgangskoden brugt. Den kan være blevet ændret. Under alarmopkaldet, er det muligt at indtaste en af ovenstående koder for at deaktivere, skalsikre, aktivere (hvis alarmsystemet er blevet deaktiveret) og slå sirenen fra. 4.4 Strømsvigt Ved strømsvigt tager alarmens indbyggede backup batteri over og alarmsystemet sender SMS til alle de gemte numre ligesom, hvis alarmen var blevet udløst. Sirenen går dog ikke igang, og der bliver ikke ringet op. SMS beskeden indeholder Power Change Off, når strømmen svigter. På samme måde sender alarm systemet en besked, når strømmen bliver tilkoblet igen. Denne besked indeholder Power Change On 25

26 5.1 Navngivning og Deaktivering/Aktivering af Sensorer Indstillinger Alle enheder, der er kodet til alarmsystemet, kan tildeles et navn og ligeledes kan hver enkelt sensor deaktiveres hver for sig og aktiveres igen. Ved alarm vil dette navn fremgå i SMS en, som alarmsystemet sender ud, i stedet for Wireless (00-15) eller Wired (16-20) som beskrevet under SMS ved Alarm på side 23. For at ændre navnet på en sensor, skal der sendes en besked til alarmsystemet (altså nummeret som SIM kortet i alarmsystemet har) med nedenstående indhold. For trådløse sensorer: 26

27 For trådede sensorer: 5.2 Slet Zoner Hvis der er brug for at slette en eller flere sensorer i alarmsystemet (f.eks. hvis man vil skifte en sensor/fjernbetjening ud, den er gået i stykker, eller lignende) så kan man sende en sms til alarmsystemet med indholdet: Adgangskode #sensornummer(50-65)#** Så er denne sensorzone tom, og der kan kodes en ny sensor. 5.3 Sireneindstillinger Som udgangspunkt larmer sirenen ved alarm (hvis der er tilsluttet et trådløst udendørshorn, gælder sireneindstillingerne også for dette). For at slå sirenen fra, evt. i forbindelse med test af alarmsystemet, kan nedenstående SMS kode bruges. Send en SMS med indholdet til det nummer, som SIM kortet i alarmsystemet har. 27

28 5.4 Ændring af Alarmsystemets Kode Det anbefales at man efter opsætning ændrer standardkoden, som er , til en kode man selv vælger, for at optimere sikkerheden. Send en SMS med følgende indhold til alarmsystemet: 5.5 Forsinkelse ved Aktivering og Deaktivering Det er muligt at indstille forsinkelse ved aktivering og deaktivering på HomeSecure PLUS alarmsystemet. Dette er specielt nyttigt, hvis der benyttes tastatur sammen med alarmsystemet. Forsinkelsen kan indstilles til mellem 0 og 99 sekunder. Dvs. man har et antal sekunder til at komme ud, efter alarmen er aktiveret, inden alarmen går igang, og ligeledes til at deaktivere, når man kommer hjem til at deaktivere alarmen. For at indstille forsinkelse ved aktivering og deaktivering, skal der sendes en SMS til alarmsystemets telefonnummer med indholdet, som vist på næste side: 28

29 5.6 Personlig Alarmbesked Det er muligt at indtale en besked på op til 10 sekunder, hvor man eventuelt oplyser om adresse, som alarmbesked ved opringning. Det kan være fordelagtigt for lytteren at få denne slags information. Ved at trykke Record knappen på alarmpanelet ned i 2 sekunder vil Record LED en på forsiden begynde og lyse, og man kan indtale beskeden. Efter 10 sekunder holder LED en op med at lyse og optagelsen er afsluttet. Hvis beskeden skal ændres gentager man blot proceduren. 29

30 6.1 Kodning af mere end 16 Trådløse Enheder Avancerede Funktioner HomeSecure PLUS har 16 trådløse zoner, som hver normalt indeholder een trådløs enhed. Hvis man har mange sensorer, er det er dog muligt at kode mere end een sensor til hver zone, for dermed at lave plads til mere end 16 trådløse enheder. Dette er muligt for Dør/vinduessensorer og Bevægelsessensorer. Ved at gruppere sensorer af samme type, kan der kodes op til 9 sensorer af samme type i en enkelt zone. Nedenfor følger fremgangsmåden for Dør/vinduessensorer, men det er nøjagtigt det samme for Bevægelsessensorer. 1. Del sensorerne op som de skal grupperes. Husk, højst 9 i hver gruppe, og de skal være samme type (dør/vinduessensorer eller bevægelsessensorer). I dette eksempel er det tre dør/vinduessensorer. 2. Åbn sensorerne og find den sensor med færrest jumpere (se figuren på næste side). Denne sensor kaldes Master Sensor. Der er kun 6 jumpere på master sensoren, mens der er hhv. 7 og 8 på de to andre. 3. Nu skal jumperne på de to andre dør/vinduessensorer sættes på samme måde, som master sensoren. Se figuren nedenfor. 4. Kun Master Sensoren skal kodes til alarmsystemet, de andre to er automatisk kodet sammen med den. 30

31 Alle sensorer, der er kodet sammen bliver nu opfattet som en enkelt sensor. 6.2 Tidsindstillet Aktivering/Deaktivering HomeSecure PLUS alarmsystemet kan indstilles til at aktivere og deaktivere ved bestemte tidspunkter. Dvs. hvis det ønskes, at alarmsystemet aktiverer kl. 8 og deaktivere kl. 16, kan dette indstilles som beskrevet nedenfor. Først skal alarmsystemet synkroniseres, så det har det aktiverer og deaktiverer på de rigtige tidspunkter. Send en SMS til alarmsystemet med indholdet beskrevet på næste side: 31

32 For at indstille tidspunkterne for aktivering og deaktivering, sendes en SMS til alarmsystemet med følgende indhold: For at slå automatisk aktivering/deaktivering fra, skrives der intet ved tidspunkterne. Dvs.: #31### for at slå funktionen fra. 6.3 Aflytning Det er muligt at ringe op til alarmsystemet og aflytte, hvad der foregår i nærheden af alarmpanelet. Efter der er oprettet kontakt til alarmsystemet indtastes: #3#1# Og der tændes for mikrofonen. Læg på for at afslutte. 32

33 Appendix 7.1 Specifikationer 7.2 SMS Koder GSM-AD-003 Alarmpanel Forsyningsspænding DC 12V Arbejdsspænding DC 7,2V Gennemsnitlig strøm Ca. 0,2 AMP Trådløs modtagerdistance <= 100 meter Arbejdsfrekvens 433,92 MHZ, GSM MHZ Arbejdsspænding DC 12V, AC 220/110V Arbejdstemperatur -10 C til +40 C Ekstern Alarmsirene Lydstyrke 110 db Arbejdstemperatur -10 C til +40 C Fugtighed <= 90 % relativ fugtighed Funktion Kode Eksempel Aktiver 1#1# Deaktiver 1#0# Skalsikring 1#2# Sirene ved alarm Til 32#1# Fra 32#0# Ændring af adgangskode 30#ønskede kodeord(0-6 tegn)# #31#654321# Koden bliver ændret fra til Tidssynkronisering 31# 33

34 Tidsindstillet aktivering/deaktivering 31#akt.tid#deakt.tid# #31#0730#1800# Alarmsystemet aktiverer kl og deaktiverer kl Aktiveringsforsinkelse 37#00-99# Deaktiveringsforsinkelse 38#00-99# HUSK! Foran alle SMS koder skal adgangskoden indtastes efterfulgt af #. Som standard er adgangskoden , så før hver SMS kode, skal der tilføjes #. 7.3 Fejlalarmer Fejlalarmer er noget som de fleste nye brugere oplever i starten. For, at man kan føle sig tryg ved alarmsystemet er det meget vigtigt, at disse fejlalarmer bliver stoppet hurtigst muligt. Vi anbefaler, at man efter installationen tester alarmsystemet, i en uge, før man tager systemet i brug. Herved undgår man formentlig lange køreture hjem fra weekendophold eller lign. for blot at finde ud af, at det var en fejlalarm. Nedenfor er en liste over mulige kilder til fejlalarmer: Forkert opsætning af Bevægelsessensor Kilde Problem Løsning Forkert opsætning af bevægelsessensoren kan forårsage fejlalarmer. Hvis sensoren peger mod et vindue, hvor den bliver udsat for direkte sollys eller bevægelse uden for vinduet, kan alarmsystemet gå i gang. En sensor er kodet til forkert zone/begge zoner Bevægelsessensor med kæledyrsimmunitet Hvis f.eks. en bevægelsessensor er kodet i både indre og ydre zone, eller en dør/vinduessensor er kodet i indre i stedet for ydre zone. Bevægelsessensoren med kæledyrsimmunitet har kun nedsat følsomhed i den nederste del af følefeltet. Kæledyr, som trækker i gardiner eller hopper op på møbler, kan derfor resultere i fejlalarmer. Sørg for at bevægelsessensoren ikke peger imod et vindue, således at den ikke kan opfange bevægelser udenfor eller blive udsat for direkte sollys. Nulstil alarmsystemet og kod alle sensorer igen. Det er vigtigt, at kun den sensor, der skal kodes er tændt. Juster vinklen på bevægelsessensoren efter dit kæledyr. Husk at teste installationen igennem, inden alarmsystemet tages i brug. Dør/vinduessensor Hvis afstanden mellem magneten og dør/vinduessensoren er for bred, kan selv små vibrationer Sæt magneten tættere på dør/vinduessensoren. 34

35 Radiostøj og andet trådløst udstyr UPS Batteri sætte alarmsystemet igang. Radiostøj og trådløse signaler fra andet trådløst udstyr kan i nogle tilfælde udløse alarm og/eller forstyrre signalet mellem enheder og alarmpanelet. Løber UPS batteriet, som er indbygget i alarmpanelet tør, vil alarmsystemet sende SMS og ringe op. Flyt alarmen og/eller det trådløse udstyr længere væk fra hinanden, eller sluk for det trådløse udstyr. Så skulle fejlealarmen stoppe. Sikre at alarmpanelet får konstant strøm. Skriv til os på hvis du har spørgsmål til dit produkt. HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl. Copyright 2012 HomeAlarm ApS 35

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere