HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01"

Transkript

1 1

2 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION INTRODUKTION: FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT SIRENEN... 9 INDSÆT SIM KORTET NULSTIL ALARMSYSTEMET INDSTIL TELEFONNUMRE 12 GEM TELEFONNUMRE DER SKAL MODTAGE SMS VED ALARM GEM TELEFONNUMRE DER SKAL MODTAGE OPKALD VED ALARM SLET/OVERSKRIV TELEFONNUMRE REGISTRERING AF ENHEDER 14 FORBERED KODNING AF TRÅDLØSE SENSORER KODNING AF SENSORER I YDRE ZONE KODNING AF FJERNBETJENING KODNING AF SENSORER I INDRE ZONE FORBINDELSE AF TRÅDEDE ENHEDER BETJENING AF ALARMSYSTEMET BESKRIVELSE AF ALARMPANELET BETJENING AF ALARMSYSTEMET 22 BETJENING MED FJERNBETJENING BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED SMS BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED TASTATUR BETJENING AF ALARMSYSTEMET MED APP ALARMERING 24 2

3 4.1 ALARMERING SMS VED ALARM OPKALD VED ALARM STRØMSVIGT 25 INDSTILLINGER NAVNGIVNING OG DEAKTIVERING/AKTIVERING AF SENSORER SLET ZONER SIRENEINDSTILLINGER ÆNDRING AF ALARMSYSTEMETS KODE FORSINKELSE VED AKTIVERING OG DEAKTIVERING PERSONLIG ALARMBESKED 29 AVANCEREDE FUNKTIONER KODNING AF MERE END 16 TRÅDLØSE ENHEDER TIDSINDSTILLET AKTIVERING/DEAKTIVERING AFLYTNING 32 APPENDIX SPECIFIKATIONER SMS KODER FEJLALARMER 34 3

4 Introduktion 1.1 Introduktion: HomeSecure PLUS alarmen sikrer dine værdier, samtidig med at den har en utrolig simpel og brugervenlig installation og betjening. Systemet kan installeres fuldstændigt trådløst, dvs. at der ikke skal trækkes nogen ledninger for at forbinde alarmpanelet med de medfølgende sensorer. HomeSecure PLUS systemet har 16 trådløse zoner og 5 trådede zoner. Med HomeSecure PLUS Det er muligt at dele sensorerne op i en såkaldt skalsikring eller zone opdeling. Derudover kan der indstilles forsinkelse på alarm systemet, hvilket er specielt nyttigt i forbindelse med at have et tastatur hængende ved indgangsdøren, så man har et antal sekunder at slå alarmen fra, uden at den bliver udløst. Det er muligt at navngive alle de trådløse og trådede zoner, så du altid ved, hvilken zone har udløst alarmen. Alarmpanelet har indbygget UPS (kraftigt batteri), således at alarmen stadig er aktiv selv om en indbrudstyv afbryder strømmen. Yderligere, hvis strømmen til alarmpanelet skulle blive afbrudt, vil alarmpanelet sende dig en advarsel pr. SMS, og du vil ligeledes også modtage en SMS når strømmen til alarmpanelet bliver genoprettet. Alarmsystemet understøtter både 220 V og 12V 1.5 AMP. En installation i et sommerhus eller båd vil være mulig, ved hjælp af et 12V 1.5 AMP batteri. Denne manual beskriver, hvordan man installerer og betjener alarmsystemet. For mere information og kontakt til support, benyt venligst adressen: 1.2 Funktioner 16 trådløse zoner (kan udviddes uden ekstraudstyr) og 5 trådede zoner Skalsikring Forsinkelse ved aktivering og deaktivering Sender SMS og foretager opkald ved alarm over GSM nettet ved alarm Understøtter både GSM/CDMA mobiltelefoner for brug i lande uden GSM Op til 5 telefonnumre, som modtager både SMS og telefonopkald i tilfælde af alarm Indbygget strømovervågning, få en SMS, når strømmen går i huset Indbygget panikknap i fjernbetjeningerne 4

5 Kan fjernbetjenes med SMS og iphone og Android App Ingen fastnetlinje nødvendig, fungerer udelukkende over GSM nettet Fem indgange til trådede sensorer Tidsindstillet aktivering/deaktivering 5

6 Installation af Alarmsystemet Efter du har pakket alarmsystemet ud og sikret dig, at alle komponenter, du har bestilt, er der, anbefaler vi, at du installerer alarmsystemet på følgende måde: 1 Planlæg installationen 2 Klargør alarmpanelet 3 Nulstil alarmsystemet 4 Indstil telefonnumre 5 Registrer de trådløse enheder 6 Foretag de nødvendige tests for at sikre, at alarmsystemet fungerer korrekt med den valgte placering. 7 Installer alarmpanelet og trådløse enheder permanent Herefter er alarmsystemet klar til brug. Se de øvrige menupunkter for at blive bekendt med alarmsystemets egenskaber og indstillingsmuligheder, som kan foretages for at få det til at fungere, som du ønsker. 6

7 2.1 Planlægning inden installation Inden selve installationen foretages, er det værdifuldt at lave en skitse over huset først, og derudfra finde ud af, hvor alarmpanelet og hver af de trådløse sensorer skal sidde. Når du beslutter dig for placeringen af enhederne, er det vigtigt at overveje følgende: 1 Placer alarmpanelet et sted, hvor der er nem adgang til strøm og telefonstik. 2 Kontrolpanelet bør placeres et sted, hvor der er stærkt GSM signal. 3 Vælg placeringen af de trådløse enheder efter følgende guide: Monter alarmpanelet så centralt som muligt i forhold til de trådløse sensorer. Undgå installation i nærheden af støjkilder eller radioforstyrrende enheder, f.eks. aircondition, varmeblæser eller strømbryderbokse. Minimer afstanden mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Minimer antallet af forhindringer mellem alarmpanelet og de trådløse enheder. Metalbaserede byggematerialer, såsom stålarmerede betonvægge, vil mindske de trådløse enheders sendeafstand. 7

8 2.2 Klargør alarmpanelet Tilslut GSM antennen GSM antennen skal tilsluttes for at alarmsystemet kan få kontakt til GSM netværket. Forbind den som vist på tegningen nedenfor. 8

9 Tilslut Sirenen Sirenen hyler med 110dB, når alarmen bliver udløst. Det kan være en god ide at vente med at tilslutte sirenen til efter alarmen er blevet testet igennem for at slippe for den høje hylen under test. Tilslut sirenen som anvist på tegningen nedenfor. Indsæt SIM kortet Der skal være indsat et SIM kort for at GSM og SMS funktionerne virker. Sæt SIM kortet i alarmpanelet som anvist på tegningen på næste side. 9

10 10

11 2.3 Nulstil alarmsystemet Følg nedenstående fremgangsmåde for at nulstille: Test, at alarmsystemet er blevet nulstillet korrekt, ved at forsøge at aktivere alarmsystemet med en fjernbetjening. Hvis alarmsystemet reagerer, er det ikke blevet nulstillet korrekt. Dvs. fjernbetjeningen må IKKE virke til alarmsystemet efter nulstilling. 11

12 2.4 Indstil Telefonnumre Der skal indstilles et eller flere telefonnumre, som bliver ringet op og/eller modtager SMS i tilfælde af alarm. For at indstille telefonnumrene skal der sendes en SMS besked til alarmsystemet (altså til nummeret på SIM kortet i alarmpanelet) som beskrevet nedenfor. Der kan indstilles op til fem numre, som både modtager SMS ved alarm og fem numre, der bliver ringet op ved alarm. Gem Telefonnumre der skal Modtage SMS ved Alarm 12

13 Gem Telefonnumre der skal Modtage Opkald ved Alarm 13

14 Slet/Overskriv Telefonnumre Ønskes et nummer ændret eller slettet fra listen, sender man blot en SMS som ovenstående med det nye nummer til den samme plads, eller intet nummer for sletning. Se nedenstående eksempler: 2.5 Registrering af Enheder Enheder referer til sensorer, sirener, røgalarmer, fjernbetjeninger osv. Der er to slags Enheder: Trådløse og trådede. For at de trådløse enheder kan arbejde sammen med alarmsystemet, er det nødvendigt først at kode dem, som beskrevet nedenfor. Trådede enheder skal tilsluttes alarmpanelet med ledning, som beskrevet i dette afsnit. Forbered kodning af trådløse sensorer HomeSecure PLUS alarmsystemet har en såkaldt skalsikringsfunktion. Dvs. det er muligt at dele sensorer op i en indre zone og en ydre zone. Det er muligt at deaktivere den indre zone uafhængigt af den ydre zone. Normalt vil man placere bevægelsessensorer i den indre zone, så de kan slåes fra om natten, mens døre og vinduer, samt evt. røgsensorer, gassensorer osv. stadig er tilsluttede. 14

15 Sensorerne sender et signal til alarmsystemet, når de bliver udløst og alarmsystemet registrerer så sensorerne. De trådløse enheder får tildelt et zonenummer, når de bliver kodet. Der er 16 zoner, og enhederne bliver tildelt et nummer i takt med, at de bliver kodet. Dvs. den første enhed får nummer 00, den næste nummer 01 osv. Ved alarm kan man så identificere den sensor, der har udløst alarmen ud fra det nummer, der står i alarmbeskeden. Følg nedenstående fremgangsmåder for at registrere hver enkelt trådløse enhed. 15

16 Kodning af sensorer i ydre zone 16

17 Kodning af fjernbetjening 17

18 Kodning af sensorer i indre zone 18

19 Forbindelse af trådede enheder Der er 5 indgange til at forbinde sensorer med ledning markeret på alarmsystemet med I1, I2, I3, I4 og I5. Indgangene er selvstændige, og kan slås til og fra individuelt (Se 5.1 Navngivning og Deaktivering/Aktivering af Sensorer på side 25). Zonerne til de trådede zoner hedder 16, 17, 18, 19 og 20 og svarer til input portene på alarmsystemet I1, I2, I3, I4 og I5 i den rækkefølge. Du kan forbinde mere end een sensor pr. indgang ved at forbinde enhederne som serieforbindelse. Derved aktiveres alarmsystemet blot ved at en af sensorerne aktiveres. Den samlede seriemodstand må ikke overstige 220 ohm. Det vil dog altid være opfyldt ved anvendelse af almindelig tynd kobberledning mellem sensorerne. Sensoren tilsluttes ved at indsætte den røde ledning i en af input portene og den sorte ledning i GND. Indgangene fungerer som standard som NO kontakter (normally open). Dette kan ændres til NC (normally closed) ved at sende en sms til alarmsystemet i forbindelse med, at navnene på sensorene kan ændres. Se venligst under 5.1 Navngivning og Deaktivering/Aktivering af Sensorer på side

20 Betjening af Alarmsystemet 3.1 Beskrivelse af Alarmpanelet På alarmpanelets forside er der fire LED lamper: Power, Status, Record, Signal. De har hver deres betydning, også alt efter om de lyser konstant eller blinker i forskellige hastigheder. I tabellen på næste side er de forskellige tilstande og deres betydning beskrevet. 20

21 LED LED Status System Status POWER SIGNAL RECORD Slukket Rød Grøn Grøn (blinkende) Grøn Slukket Orange (langsom blink) Ikke tændt på knappen eller strømstikket er ikke tilsluttet og det indbyggede batteri er løbet tør for strøm Strømforsyning normal SIM kortet og/eller GSM signalet fungerer ikke som de skal SIM kortet og GSM signalet fungerer som de skal Optagelse start Optagelse sluttet SIM kortet bliver undersøgt, og der søges efter GSM signal STATUS Grøn Grøn (langsomt blink) Grøn (hurtig blink) Orange (langsomt blink) blinker grøn langsomt efter 10 sekunder SIM kort og GSM signal fungerer som de skal, i afvæbnet status Alarm aktiveret Kun ydre zone aktiveret Alarm aktiveret med forsinkelse Orange (hurtig blink) blinker grøn hurtigt efter 10 sekunder Rød (langsom blink) Rød (hurtig blink) Kun ydre zone aktiveret med forsinkelse Alarm udløst Bliver fjernstyret via SMS kommandoer eller telefon 21

22 3.2 Betjening af Alarmsystemet HomeSecure PLUSkan betjenes med fjernbetjening, SMS (og iphone/android App) samt tastatur (se mere om tastaturet i manualen dertil). Bemærk! Knapperne på fjernbetjeningen kan have et andet layout end vist nedenfor. Betjening med Fjernbetjening Betjening af Alarmsystemet med SMS Udover den medfølgende fjernbetjening er det også muligt at betjene alarmsystemet ved at sende SMS fra en mobiltelefon til nummeret, som alarmen har. I nedenstående eksempler er adgangskoden , men denne kan ændres (og det anbefales, at den ændres, efter alarmsystemet er taget i brug). Betjening af Alarmsystemet med Tastatur Det er muligt at aktivere og deaktivere HomeSecure PLUS med et trådløst tastatur, som kan kodes til alarmsystemet på samme måde som en fjernbetjening. Se venligst detaljerne omkring kodning og brug af det trådløse tastatur i manualen, som følger med det. 22

23 Betjening af Alarmsystemet med App HomeSecure App en kan downloades fra Apple s App Store og Google Play. Der er også link på Homealarms hjemmeside under download: Efter installation er det nødvendigt at forestage nogle indstillinger for at App en fungerer med din HomeSecure PLUS alarm. På næste side er en vejledning til opsætning og brug af App en. Husk at alle SMS koder i denne manual kan indtastes som valgfri funktion under knap 1 og 2 i App en. 23

24 Alarmering 4.1 Alarmering Hvis en sensor bliver udløst, mens alarmsystemet er i aktiveret tilstand (eller en sensor i ydre zone bliver udløst, mens alarmsystemet er i skalsikringstilstand), vil sirenen lyde i tre minutter og straks vil der blive sendt en SMS til alle de indstillede numre. Efter, at SMS erne er blevet afsendt, vil alarmsystemet ringe op til det første nummer i rækkefølgen. Hvis alarmsystemet ikke bliver deaktiveret ved det første opkald, ringer alarmen videre til det næste, og så fremdeles. Hvis alarmsystemet bliver deaktiveret, stopper alarmen med at ringe videre. Hvis alarmen ikke er blevet deaktiveret efter de tre minutter, vil den igen gå tilbage i aktiveret tilstand. Dvs. hvis en sensor igen bliver udløst, vil alarmen gå igang igen. Det anbefales, at de personer, som modtager SMS/opkald ved alarm, gemmer alarmsystemets telefonnummer i deres telefon, så de med det samme kan identificere SMS ens/opkaldets kilde. F.eks. navn Alarm. 4.2 SMS ved alarm Ved alarm sender alarmsystemet en SMS til de op til fem indstillede numre. SMS en indeholder information om hvilken alarmzone, der har udløst alarmen. SMS beskeden indeholder Wireless Activated efterfulgt af zonenummeret på den sensor, som har udløst alarmen. I dette eksempel er det zone nummer 01 - Altså den anden sensor, der blev kodet -, der udløste alarmen. Hvis en trådet sensor udløser alarm, indeholder beskeden: Wired Activated (16-20). Det er muligt at navngive alle sensorer til HomeSecure PLUS alarmsystemet. I tilfælde af alarm, vil SMS beskeden indeholde det givne navn. I dette eksempel er den først kodede sensor blevet navngivet Fordoer. Stadig med zonenummeret i parantes bagefter. 24

25 4.3 Opkald ved alarm Ved alarm ringer alarmsystemet op til det første nummer i rækkefølgen, efter SMS erne er blevet sendt afsted. Hvis alarmsystemet ikke bliver deaktiveret ved det første opkald (se nedenfor, hvordan man deaktiverer under alarmopkaldet), ringer alarmen videre til det næste, og så fremdeles. Hvis alarmsystemet bliver deaktiveret, stopper alarmen med at ringe videre. Når telefonopkaldet bliver besvaret, vil alarmsystemet automatisk tænde for den indbyggede mikrofon i alarmpanelet, så man kan høre hvad der sker (hvis sirenen bliver slået fra, se nedenfor). Det er derudover også muligt, at benytte nogle koder for at styre alarmen gennem alarmopkaldet: Funktion Kode Aktiver #1#1# Deaktiver #1#0# Skalsikring #1#2# Sirene ved alarm Til #2#1# Fra #2#0# Aflytning Til #3#1# Fra #3#0# Ovenfor er standard adgangskoden brugt. Den kan være blevet ændret. Under alarmopkaldet, er det muligt at indtaste en af ovenstående koder for at deaktivere, skalsikre, aktivere (hvis alarmsystemet er blevet deaktiveret) og slå sirenen fra. 4.4 Strømsvigt Ved strømsvigt tager alarmens indbyggede backup batteri over og alarmsystemet sender SMS til alle de gemte numre ligesom, hvis alarmen var blevet udløst. Sirenen går dog ikke igang, og der bliver ikke ringet op. SMS beskeden indeholder Power Change Off, når strømmen svigter. På samme måde sender alarm systemet en besked, når strømmen bliver tilkoblet igen. Denne besked indeholder Power Change On 25

26 5.1 Navngivning og Deaktivering/Aktivering af Sensorer Indstillinger Alle enheder, der er kodet til alarmsystemet, kan tildeles et navn og ligeledes kan hver enkelt sensor deaktiveres hver for sig og aktiveres igen. Ved alarm vil dette navn fremgå i SMS en, som alarmsystemet sender ud, i stedet for Wireless (00-15) eller Wired (16-20) som beskrevet under SMS ved Alarm på side 23. For at ændre navnet på en sensor, skal der sendes en besked til alarmsystemet (altså nummeret som SIM kortet i alarmsystemet har) med nedenstående indhold. For trådløse sensorer: 26

27 For trådede sensorer: 5.2 Slet Zoner Hvis der er brug for at slette en eller flere sensorer i alarmsystemet (f.eks. hvis man vil skifte en sensor/fjernbetjening ud, den er gået i stykker, eller lignende) så kan man sende en sms til alarmsystemet med indholdet: Adgangskode #sensornummer(50-65)#** Så er denne sensorzone tom, og der kan kodes en ny sensor. 5.3 Sireneindstillinger Som udgangspunkt larmer sirenen ved alarm (hvis der er tilsluttet et trådløst udendørshorn, gælder sireneindstillingerne også for dette). For at slå sirenen fra, evt. i forbindelse med test af alarmsystemet, kan nedenstående SMS kode bruges. Send en SMS med indholdet til det nummer, som SIM kortet i alarmsystemet har. 27

28 5.4 Ændring af Alarmsystemets Kode Det anbefales at man efter opsætning ændrer standardkoden, som er , til en kode man selv vælger, for at optimere sikkerheden. Send en SMS med følgende indhold til alarmsystemet: 5.5 Forsinkelse ved Aktivering og Deaktivering Det er muligt at indstille forsinkelse ved aktivering og deaktivering på HomeSecure PLUS alarmsystemet. Dette er specielt nyttigt, hvis der benyttes tastatur sammen med alarmsystemet. Forsinkelsen kan indstilles til mellem 0 og 99 sekunder. Dvs. man har et antal sekunder til at komme ud, efter alarmen er aktiveret, inden alarmen går igang, og ligeledes til at deaktivere, når man kommer hjem til at deaktivere alarmen. For at indstille forsinkelse ved aktivering og deaktivering, skal der sendes en SMS til alarmsystemets telefonnummer med indholdet, som vist på næste side: 28

29 5.6 Personlig Alarmbesked Det er muligt at indtale en besked på op til 10 sekunder, hvor man eventuelt oplyser om adresse, som alarmbesked ved opringning. Det kan være fordelagtigt for lytteren at få denne slags information. Ved at trykke Record knappen på alarmpanelet ned i 2 sekunder vil Record LED en på forsiden begynde og lyse, og man kan indtale beskeden. Efter 10 sekunder holder LED en op med at lyse og optagelsen er afsluttet. Hvis beskeden skal ændres gentager man blot proceduren. 29

30 6.1 Kodning af mere end 16 Trådløse Enheder Avancerede Funktioner HomeSecure PLUS har 16 trådløse zoner, som hver normalt indeholder een trådløs enhed. Hvis man har mange sensorer, er det er dog muligt at kode mere end een sensor til hver zone, for dermed at lave plads til mere end 16 trådløse enheder. Dette er muligt for Dør/vinduessensorer og Bevægelsessensorer. Ved at gruppere sensorer af samme type, kan der kodes op til 9 sensorer af samme type i en enkelt zone. Nedenfor følger fremgangsmåden for Dør/vinduessensorer, men det er nøjagtigt det samme for Bevægelsessensorer. 1. Del sensorerne op som de skal grupperes. Husk, højst 9 i hver gruppe, og de skal være samme type (dør/vinduessensorer eller bevægelsessensorer). I dette eksempel er det tre dør/vinduessensorer. 2. Åbn sensorerne og find den sensor med færrest jumpere (se figuren på næste side). Denne sensor kaldes Master Sensor. Der er kun 6 jumpere på master sensoren, mens der er hhv. 7 og 8 på de to andre. 3. Nu skal jumperne på de to andre dør/vinduessensorer sættes på samme måde, som master sensoren. Se figuren nedenfor. 4. Kun Master Sensoren skal kodes til alarmsystemet, de andre to er automatisk kodet sammen med den. 30

31 Alle sensorer, der er kodet sammen bliver nu opfattet som en enkelt sensor. 6.2 Tidsindstillet Aktivering/Deaktivering HomeSecure PLUS alarmsystemet kan indstilles til at aktivere og deaktivere ved bestemte tidspunkter. Dvs. hvis det ønskes, at alarmsystemet aktiverer kl. 8 og deaktivere kl. 16, kan dette indstilles som beskrevet nedenfor. Først skal alarmsystemet synkroniseres, så det har det aktiverer og deaktiverer på de rigtige tidspunkter. Send en SMS til alarmsystemet med indholdet beskrevet på næste side: 31

32 For at indstille tidspunkterne for aktivering og deaktivering, sendes en SMS til alarmsystemet med følgende indhold: For at slå automatisk aktivering/deaktivering fra, skrives der intet ved tidspunkterne. Dvs.: #31### for at slå funktionen fra. 6.3 Aflytning Det er muligt at ringe op til alarmsystemet og aflytte, hvad der foregår i nærheden af alarmpanelet. Efter der er oprettet kontakt til alarmsystemet indtastes: #3#1# Og der tændes for mikrofonen. Læg på for at afslutte. 32

33 Appendix 7.1 Specifikationer 7.2 SMS Koder GSM-AD-003 Alarmpanel Forsyningsspænding DC 12V Arbejdsspænding DC 7,2V Gennemsnitlig strøm Ca. 0,2 AMP Trådløs modtagerdistance <= 100 meter Arbejdsfrekvens 433,92 MHZ, GSM MHZ Arbejdsspænding DC 12V, AC 220/110V Arbejdstemperatur -10 C til +40 C Ekstern Alarmsirene Lydstyrke 110 db Arbejdstemperatur -10 C til +40 C Fugtighed <= 90 % relativ fugtighed Funktion Kode Eksempel Aktiver 1#1# Deaktiver 1#0# Skalsikring 1#2# Sirene ved alarm Til 32#1# Fra 32#0# Ændring af adgangskode 30#ønskede kodeord(0-6 tegn)# #31#654321# Koden bliver ændret fra til Tidssynkronisering 31# 33

34 Tidsindstillet aktivering/deaktivering 31#akt.tid#deakt.tid# #31#0730#1800# Alarmsystemet aktiverer kl og deaktiverer kl Aktiveringsforsinkelse 37#00-99# Deaktiveringsforsinkelse 38#00-99# HUSK! Foran alle SMS koder skal adgangskoden indtastes efterfulgt af #. Som standard er adgangskoden , så før hver SMS kode, skal der tilføjes #. 7.3 Fejlalarmer Fejlalarmer er noget som de fleste nye brugere oplever i starten. For, at man kan føle sig tryg ved alarmsystemet er det meget vigtigt, at disse fejlalarmer bliver stoppet hurtigst muligt. Vi anbefaler, at man efter installationen tester alarmsystemet, i en uge, før man tager systemet i brug. Herved undgår man formentlig lange køreture hjem fra weekendophold eller lign. for blot at finde ud af, at det var en fejlalarm. Nedenfor er en liste over mulige kilder til fejlalarmer: Forkert opsætning af Bevægelsessensor Kilde Problem Løsning Forkert opsætning af bevægelsessensoren kan forårsage fejlalarmer. Hvis sensoren peger mod et vindue, hvor den bliver udsat for direkte sollys eller bevægelse uden for vinduet, kan alarmsystemet gå i gang. En sensor er kodet til forkert zone/begge zoner Bevægelsessensor med kæledyrsimmunitet Hvis f.eks. en bevægelsessensor er kodet i både indre og ydre zone, eller en dør/vinduessensor er kodet i indre i stedet for ydre zone. Bevægelsessensoren med kæledyrsimmunitet har kun nedsat følsomhed i den nederste del af følefeltet. Kæledyr, som trækker i gardiner eller hopper op på møbler, kan derfor resultere i fejlalarmer. Sørg for at bevægelsessensoren ikke peger imod et vindue, således at den ikke kan opfange bevægelser udenfor eller blive udsat for direkte sollys. Nulstil alarmsystemet og kod alle sensorer igen. Det er vigtigt, at kun den sensor, der skal kodes er tændt. Juster vinklen på bevægelsessensoren efter dit kæledyr. Husk at teste installationen igennem, inden alarmsystemet tages i brug. Dør/vinduessensor Hvis afstanden mellem magneten og dør/vinduessensoren er for bred, kan selv små vibrationer Sæt magneten tættere på dør/vinduessensoren. 34

35 Radiostøj og andet trådløst udstyr UPS Batteri sætte alarmsystemet igang. Radiostøj og trådløse signaler fra andet trådløst udstyr kan i nogle tilfælde udløse alarm og/eller forstyrre signalet mellem enheder og alarmpanelet. Løber UPS batteriet, som er indbygget i alarmpanelet tør, vil alarmsystemet sende SMS og ringe op. Flyt alarmen og/eller det trådløse udstyr længere væk fra hinanden, eller sluk for det trådløse udstyr. Så skulle fejlealarmen stoppe. Sikre at alarmpanelet får konstant strøm. Skriv til os på hvis du har spørgsmål til dit produkt. HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl. Copyright 2012 HomeAlarm ApS 35

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Alle vores GSM alarmer kan

Alle vores GSM alarmer kan Alle vores GSM alarmer kan Sender SMS eller ringer op ved alarm. Kan styres af App fra iphone og Android. Tidsforsinket til- og frakobling. Skal-sikring med nattilkobling. Sender SMS ved strømsvigt. Med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TILBEHØRSKATALOG INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TRUEGUARD ALARMPANELER SMART GSM VARENR.: CTC- 21 SMART IP VARENR.: CTC- 115 PRO+ VARENR.: CTC- 252 SENSORER ALMINDELIGE

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.

Brugsanvisning. GSM Bilalarm system. Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1. Brugsanvisning GSM Bilalarm system Alarmbasen.dk Tlf.: 42484850 E-mail: salg@alarmbasen.dk Web: www.alarmbasen.dk CVR-nummer: 29728070 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Kort om bilalarmen...2

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

FiberBredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning INDHOLD DINE OPLYSNINGER Dine oplysninger SIDE Trin for trin vejledning SIDE 4 KUNDEOPLYSNINGER Installationsnr: Kundenr: Sådan tilslutter du det trådløse

Læs mere

FiberBredbånd og Telefoni

FiberBredbånd og Telefoni FiberBredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Wifi_vejledning_folder_FIBER_ ICOTERA_3000 20.10.2014.indd 1 30-06-2015 12:05:09 INDHOLD Dine oplysninger SIDE 3 Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere