NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330"

Transkript

1 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN STRAATAGETS KONTOR 1

2 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet, at stråene til de kvadratmeter tækkede tag og facader skal komme fra Danmark. 04 Vedsted Vadehavscentret Det bliver flere små mestre, der sammen tækker det spændende nybyggeri i Vester ved Ribe 06 er Tækkeskruens bagmand Jens Greve opfandt skruemetoden, var formand for Jydsk Tækkemandslaug og for uddannelsesudvalget i en årrække. Nu han holdt som aktiv tækkemand 10 i Det gode stråtag Erling Bach Pedersen fortæller, hvordan man laver et brandsikret stråtag, der holder mange år Mansard-kursus Der var stor begejstring for både det faglige og sociale indhold i det første kursus i at tække lodret, som havde 16 tilfredse deltagere Uddannelsen i fokus Mini-tema om uddannelsen med nyt fra skolen, fakta og debat om tækkespecialet, som er blandt de senest tilkomne uddan- 20nelser med start i år 2000 STRAATAGETS KONTOR APS ejes af Jydsk og Dansk Tækkemandslaug JTL og DTL - og er støttet af de to laug og Sepatec A/S. STRAATAGETS KONTOR er branchekontor for tækkemændene og sekretariat for den internationale sammenslutning af organiserede tækkemænd, ITS International Thatching Society. FORMÅLET med kontoret er at medvirke til at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark inden Det skal ske gennem fagligt udviklingsarbejde, kvalitetssikring, opbygning og formidling af viden, billigere brandforsikringer og markedsføring. STRAATAGETS KONTOR udgiver bladet TÆK, som udsendes til samtlige tækkemænd i Danmark og Sverige samt til udvalgte målgrupper med interesse for og tilknytning til tækkebranchen. 2 APRIL 2015 TÆK udkommer 4 gange årligt ved begyndelsen af hvert kvartal. Ansvarshavende redaktør og kontakt: Jørgen Kaarup Tlf Oplag: Layout: Tryk: 600 stk. Grafisk Signathur Werks Grafiske Hus A/S I BESTYRELSEN FOR STRAATAGETS KONTOR: Tækkemand Finn Guld (Formand) Åshøjvej 8, 4600 Køge Tlf Tækkemand Sebastian van der Meer Carl Reffsvej 6C, 4300 Holbæk Tlf Direktør Jørgen Kaarup Vennepunktet 9, 8300 Odder Tlf

3 Leder Fornyet interesse for vores gamle fag AF JØRGEN KAARUP TÆKs REDAKTØR Pænt fremmøde til generalforsamlingerne, rekorddeltagelse i seminaret, total opbakning bag kurset i mansardtækning, medlemstilgang i laugene og et stort, spændende og dynamisk byggeri af Vadehavscentret forud. Tilsammen tydelige tegn på, at tækkebranchen ikke bare går nye tider i møde, men er midt i en tid med fornyet interesse for dette ældgamle tag. Bølgen af interesse for det mest bæredygtige tag er båret af en oprigtig og begrundet bekymring for vores fælles eksistensgrundlag, naturen. På mange fronter bliver bekymringen nu for alvor omsat til handling, også inden for byggeriet. Ikke mindst klimaforandringerne har fået både Danmarks og verdens øjne op for, at vi ikke kan blive ved med at lukke øjnene for overforbruget af ressourcer. (Åh nej, tænker en del læsere formentlig. Vi har hørt det, vi ved det godt, kan vi ikke lige få lidt fred for al det miljøævl Svaret er klart og tydeligt: Nej, ikke før en lang række handlinger vender udviklingen). Byggeriet har ansvaret for omkring 1/3 af alle miljøproblemer: Når vi taler materialeforbrug, når vi taler CO2-udledning, vandforbrug og affaldsophobning. På alle fronter står byggeriet over for kolossale udfordringer mht. ændring af processer, energi- og råvareforbrug samt affaldshåndtering = øget genanvendelse og færre miljøfremmede stoffer. På alle disse fronter står tækkebranchen stærkt, fordi vi arbejder med et naturprodukt, der bidrager positivt til CO2-balancen, fordi planterne i stråtaget bruger CO2 under væksten og afgiver ilt. Straatagets Kontor har i samarbejde med Teknologisk Institut gennemført en miljøvurdering, som var meget positiv for stråtaget. Nu tager vi næste skridt og gennemfører en total livscyklusanalyse, hvori affaldshåndteringen også gennemgås. Det er nødvendigt med denne dokumentation for stråtagets miljøfordele, for allerede nu er det blevet et stærkt markedsføringsargument at kunne sige, at vi har at gøre med det mest klimavenlige tag af alle. Hollandske undersøgelser har dokumenteret det derfor tør jeg sige det så bastant. Nu skal vi have den danske dokumentation helt på plads i løbet af det kommende år. Miljøstyrelsen har nu tre gange støttet stråtagsbranchen. Det er for det første utrolig glædeligt. For det andet fortæller det, at det er lykkedes at ryste det værste af fortidens støv af os: Nu tror både nogle arkitekter, nogle kunder og statens styrelse for miljøet på, at stråtaget har sin plads i både nutidens og fremtidens byggeri af huse og bygninger. Fremtidens byggeri skal nemlig tage langt større hensyn til klodens knappe ressourcer, både under opførelse og under bortskaffelse. Et enkelt faktum fra regeringens byggepolitiske strategi, Vejen til et styrket byggeri i Danmark siger næsten alt: De kommende 40 år skal antallet af bygninger på verdensplan fordobles for at kunne følge med befolkningstilvæksten og den middelklasse, der i løbet af de næste 15 år kommer til at tælle 3 milliarder flere mennesker. Tyg lige lidt på den. En fordobling af antal bygninger i verden.! Det kræver omtanke, planlægning og viden om ressourceforbrug og miljøbelastninger at føre den opgave ud i livet på en miljømæssigt set forsvarlig måde. Derfor al den snak om miljø, både når vi mødes, her i bladet, fokus på miljø på kontoret og når der søges midler til nye projekter. Fordi det ganske enkelt er nødvendigt. < STRAATAGETS KONTOR 3

4 4 APRIL 2015 Stråtaget på det nye Vadehavscenter er så væsentlig en del af projektet, at tækkemanden blev den første håndværker, der blev fundet til opgaven

5 To visualiseringer af Vadehavscentret, hvor man tydeligt ser, at taget på de gamle bygninger får trætag i stedet for strå, fordi hældningen er nede på 30 grader. I midten Dorte Mandrup Arkitekters projektchef på opgaven, Kasper Pilemand Det her prøvetag, en såkaldt mock-up, havde Kim Andersen med til interviewet i tilknytning til licitationen De skal tække Vadehavscentret TEKST: JØRGEN KAARUP. FOTO: KIM ANDERSEN. ØVRIG ILLUSTRATION: DORTE MANDRUP ARKITEKTER Det bliver tækkemester Kim Andersen, der får udfordringen med at tække det nye Vadehavscenter i Vester Vedsted ved Ribe. Efter en inviteret licitationsrunde med interviews og vurdering af dem, der bød ind, faldt valget på den lille Herning-virksomhed. Kim går i samarbejde med Ruud Conijn og Arne Klüwer og måske en tækkemand mere, når de kvadratmeter moderne og vovet stråtag skal tækkes til november. Sammen med tækkeopgaven følger at være medprojekterende på tagkonstruktion og tækning, for arkitektfirmaet bag byggeriet, Dorte Mandrup Arkitekter, ved udmærket, at det er en usædvanlig opgave, og at der er svære ting, der skal prøves af. Derfor skrev vi allerede i udbudsmaterialet, at der er nogle ting, der skal prøves af, inden der for alvor skal bygges, siger projektlederen hos arkitektfirmaet, Kasper Pilemand. GODT MED SMÅ MESTRE Der skal bl.a. laves en såkaldt mock-up, dvs. en mindre model af nogle af de vanskeligste udhæng og hjørner, så det i praksis kan blive afprøvet og vist, hvordan såvel konstruktion som tækning skal udføres og måske ændres i forhold til de oprindelige tegninger. Sådan en havde Kim Andersen allerede lavet, da han var til samtale i tilknytning til sit tilbud. Jeg ser frem til at udføre dette spændende arbejde, siger Kim Andersen og tilføjer, at han er rigtig glad for, at det bliver flere mindre, danske tækkemestre, der løser opgaven frem for, at den var blevet løst af et større firma, der i praksis ville hyre østeuropæiske tækkemænd. Nu skal vi have afprøvet deres tegninger i praksis, og det er jeg da spændt på. Men i realiteten er det meste ikke særlig kompliceret, der er f.eks. ingen vindskeder. Vi har skrevet hollændere ind som samarbejdspartnere, hvis vi løber i problemer, men det tvivler jeg på, at vi gør. Nu har vi været igennem et rigtig godt kursus i mansard-tækning og efter påske er vi nogle stykker, der tager nogle arbejdsdage i Holland, fordi Henk-Jan van Ginkel (underviser på kurset i mansardtækning) skal tække et særligt vanskeligt stykke, som vi kan lære af. Efter det føler jeg mig overbevist om, at vi er klædt på til opgaven, siger en tilfreds Kim Andersen. MANGE HOLDNINGER TIL FACTS Hos Dorte Mandrup Arkitekter er arkitekt og projektleder Kasper Pilemand også glad for, at han på et tidligt tidspunkt har valgt tækkemand, for der har været en del tilpasninger af det oprindelige projekt. Bl.a. er stråtaget på de gamle bygninger ændret til et tag af træ efter råd fra flere i tækkebranchen. Taghældningen er nemlig kun 30 grader, og det ville af flere årsager, bl.a. lokalplanen for området, ikke være muligt at ændre den. Det har ikke altid været let at være arkitekt, der søgte rådgivning i tækkebranchen, for Kasper Pilemand har fået lige så mange forskellige svar, som det antal tækkemænd, han har spurgt. Når man som rådgiver bliver præsenteret for en helt masse usikkerheder, så bliver det ikke lettere at der er så mange forskellige holdninger til helt almindelige facts. Branchen burde minimere de usikkerheder, blive enige om, hvad der er godt eller skidt, siger Kasper Pilemand og fortsætter: Jeg vidste godt, at tækning ikke er en eksakt videnskab, men flere gange har jeg fået fået diametralt modsatte svar på samme spørgsmål. De mange og vidt forskellige holdninger i tækkebranchen skaber usikkerhed. UNIKKE MULIGHEDER Derfor er hans klare råd til tækkebranchen at forsøge at nå til enighed om de helt basale ting, så man kort og klart kan videregive de grundlæggende facts til kunder og arkitekter f.eks. om hvad god materialekvalitet er og dermed, hvor tækkematerialet skal komme fra. Mange mener med nogen rette, at stråtaget er gammeldags, og kigger man rundt i det danske landskab, så får man jo også det indtryk. Så branchen skal i endnu højere grad vise, også med eksempler, at stråene kan bruges anderledes, siger Kasper Pilemand, som sagtens kunne forestille sig nye projekter med strå på taget. Ja da, det kunne vi sagtens. De skulpturelle muligheder er jo helt unikke og giver mulighed for at lave noget voldsomt moderne med lokale materialer. Det kræver det rette sted, det rigtige projekt, men det er et markant materiale, og det kan der findes gode argumenter for at bruge. Det videre forløb er nu, at det store byggeprojekt udbydes i offentligt udbud i slutningen af april, licitation i midten af maj og byggestart i juni måned. Den forventede tækkeperiode er fra februar til maj 2016 med mulighed for måske at begynde lidt tidligere. Det nye Vadehavscenter forventes åbnet i slutningen af juni næste år. < STRAATAGETS KONTOR 5

6 For et par år siden tækkede Jens Greve og hans to trofaste tækkemænd en nyopført bygning i Randers Regnskov Manden der opfandt tækkeskruen Jens Greve kunne have holdt 40 års jubilæum som selvstændig, da han fyldte 67 i stedet har han solgt virksomheden og sluttet en lang og gloværdig karriere TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP MED HJÆLP FRA JENS GREVES ARKIV Han opfandt skruemetoden, var formand for Jydsk Tækkemandslaug, formand for Uddannelsesudvalget, skuemester, arbejdsgiver for 8-10 mennesker gennem en menneskealder, periodisk ejer af den gamle kro Postgården i Mariager og en helt masse mere. Nu stopper han det erhvervsaktive liv, Jens Greve, der har sat sit præg på tækkebranchen, skønt egentlig udlært snedker. Som én, der kender ham godt, siger: Og så er han én af de ganske få tækkemænd, der har været god til at tjene penge, og det giver overskud til at gøre mange andre ting. I dag er han 67 år gammel og tager jovialt og smilende imod i det store, ombyggede hus, der ligger lige ved siden af kirken i udkanten af Mariagers centrum. Der er stadig nok at se til for snedkeren, der blev tækkemester. Lige nu står den på ombygning af sommerhus, men virksomheden er solgt og noget, der begynder at ligne en pensionisttilværelse har indfundet sig. LÆRETIDEN Jens kom i lære på Hadsund Maskinsnedkeri i 1964 og var i mange år tosset med træfaget, som han selv formulerer det. Men da tækkemand Lars Greve Jespersen (og nej, de er ikke i familie) søgte en tømrersvend til sin virksomhed i Uggelhuse, søgte han jobbet og fik det. Efter et par år købte han kontant en landejendom i udkanten af Mariager med masser af plads til maskinsnedkeri, så Jens Greves virksomhed blev både en tække, tømrer- og snedkervirksomhed, der bl.a. lavede kvistvinduer. Der skulle ske noget, så den kun 27-årige Jens havde solgt en villa, sparet op og holdt på pengene, så det lykkedes at få ejendommen for kr. kontant. Den blev bygget om, fik stråtag, brændte midt i det hele, og blev genopført som en moderne villa med stråtag og professionelle værksteder i udbygningerne. Har du været god til at tjene penge? Jeg har altid kunnet få det til at løbe rundt, lyder det med det skælmske udtryk og smil på læben, der er karakteristisk tilføjelsen er nok mere præcis: Det er gået fantastisk godt. Avisfoto fra 1979 af den 31-årige snedker, der blev tækkemand 6 APRIL 2015

7 Hvorfor er du så blevet ved med at kravle rundt oppe på stråtaget? Fordi jeg ku li stråtaget, dejligt at komme ud i frisk luft, og der skulle ske noget. Jeg har altid villet arbejde om dagen, så måtte kontoret vente til aften. STADIG KRÆFTER TILBAGE At han mener det, viser sig også i handling, for da han solgte ejendommen med snedker- og tømrerværksted i 2007 tækkede han videre med de to, han hele tiden havde haft ansat i tækkevirksomheden. De fleste af de andre 8 10 mand, han altid har haft i sit brød, blev på stedet og arbejdede videre hos køberen, tømrer og bådebygger Finn Møller, som mange kender som leverandør af kvistvinduer til stråtage. Hvorfor holder du så nu? Jeg døjer med gigt og skidt. Vi arbejdede 4 dage om ugen fra 7 18 i tækkefirmaet, det passede os alle godt med en 4-dages uge. Men efterhånden kneb det med kræfterne til at holde til det. Så er det bedst at holde, mens legen er god og mens der stadig er kræfter til mange af de andre ting, jeg har lyst til. FAR TIL SKRUEMETODEN De grinte af os og kaldte os isenkræmmere og meget andet, da vi præsenterede skruemetoden for første gang ved en bindedag på Hjerl Hedes frilandsmuseum, fortæller Jens Greve grinende. Det var i 1985, akku-skruemaskinen havde gjort sit indtog, og forud for det havde Jens Greve og hans folk tækket på en præstegård ved Als på den jyske østkyst. Under taget på det store stuehus var der sømmet træbetonplader på som en slags brandsikring. Derfor kunne de ikke sy rundt om lægterne, og det var et kæmpearbejde at tage de relativt tunge plader af. Jeg tænkte, kan vi ikke finde på noget, og så begyndte jeg at eksperimentere derhjemme. Jeg lavede et konisk rør med et håndtag, fik sat ståltråd rundt om en skrue, førte skruen igennem og så en lang bit. Og jo, det virkede. Derefter viste det sig, at hvis skruen passede helt ned i bitten, så behøvede man ikke røret. Og så var skruemetoden opfundet. Genial på flere måder, først og fremmest fordi den sparede bindemanden, som ellers var nødvendig til at føre nålen retur til tækkemanden ude på taget når man altså brugte en lige nål, hvilket de fleste gjorde dengang. I den første tid sad Jens og hans medhjælper om aftenen og viklede ståltråd på skruerne, siden blev det hans fars job, men i løbet af kort tid blev produktionen automatiseret, da tækkemand Erling Bach Pedersen, der er uddannet elektroingeniør, fik opfundet en maskine, der kunne vikle ståltråden på skruer. Hvorfor skyndte du dig ikke at tage patent..? Jeg tænkte slet ikke i de baner, det var ikke klart for mig, at det var så stor en opfindelse. Men ja, så havde jeg da tjent rigtig mange penge For også dengang var der masser af huse med plader på bagsiden og så sparede man jo altså en mand. > STRAATAGETS KONTOR 7

8 UDDANNELSEN BLIVER TIL Jens Greve var i mange år i inderkredsen i Jydsk Tækkemandslaug og havde været med, da dette første laug blev stiftet i Jens var blandt dem, der i i 1990erne gennem nogle år argumenterede stærkt for en uddannelse. Sidst i 90erne var han formand for Jydsk Tækkemandslaug, laugene var ved at finde sammen i De Danske Tækkemandslaug, en fusion af Jydsk, Sjællands og Fyns Tækkemandslaug med det sigte at etablere en faguddannelse som tækkemand. Det var nødvendigt at tækkemændene blev organiseret i en arbejdsgiverorganisation, den daværende Byg, for det var byggeriets arbejdsgivere, der sammen med fagforeningen (i dag 3F) som de eneste kunne stå bag en uddannelse. Vi koblede os så på snedker-tømreruddannelsen. Men for at Byg ville betale, så skulle vi melde os ind i Byg. Og det kom som en bombe for mange. Jeg var medlem af Byg og havde haft tømrer- og snedkerlærlinge, så for mig var det en naturlig ting. For at gøre en lang historie kort og for ikke at genopfriske bitre minder ender sagen med, at Jydsk Tækkemandslaug fortsætter som selvstændigt laug, mens Fyns og Sjællands danner Dansk Tækkemandslaug anno Nogle få, jyske udbrydere fulgte med ind i det, der nu hedder DTL, heriblandt Jens Greve. FARVEL TIL JYDSK Han gik af som formand for Jydsk, fordi han havde arbejdet hårdt for uddannelsen, og fordi et medlemskab af Byg var et krav for at få den i gang. Det er altså regeringen og et flertal i folketinget, der har bestemt, at det er sådan, lyder det fra manden, der efter etableringen af uddannelsen på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten blev formand for uddannelsesudvalget og blev på den post det meste af et årti. Tro mod sin holdning om ikke at tale bag om ryggen på folk, der ikke er til stede, ser Jens Greve ingen grund til yderligere at hænge fast i de til tider dramatiske møder og debatter, der førte til, at Jydsk Tækkemandslaug gik én vej og Dansk Tækkemandslaug en anden pga. etableringen af fagspecialet for tækkemænd, uddannelsen i Hadsten. Jeg har aldrig brudt mig om at snakke ondt om nogen, for det lyder så dumt. Hvis nogen f.eks. ikke kan deres håndværk, så skal kunderne nok komme efter dem det behøver jeg eller andre håndværkere altså ikke tage sig af. Nu skal frugten af et 51 år langt arbejdsliv nydes. Fruen i huset arbejder fortsat i en af de lokale banker, så ingen tvivl om, at Jens Greve fortsat vil være aktiv, bl.a. i kælderen, hvor et fint snedkerværksted står klar til at blive flittigt brugt. Men det er slut med at kravle rundt på stråtagene. Der er mange, der mener, at jeg nu har tid til at gi en hjælpende hånd, så jeg kommer ikke til at trille tommelfingre og sidde inaktiv i en lænestol. < ØVERST: Næsten lodret tækning af Havnø Mølle, tækket af Jens Greve i 1999 (avisfoto) I MIDTEN: Den unge snedkermester nåede kortvarigt at være medejer af Hotel Postgården i Mariager NEDERST: Fra tækningen af Danmarks-parkens restaurant, Randers Regnskov, maj-juni APRIL 2015

9 Fokus på miljø Regeringen lægger vægt på at fremme bæredygtigt byggeri og miljøhensyn tækkebranchen dokumenterer nu hele tagets livscyklus TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP Regeringens byggepolitiske strategi har titlen Vejen til et styrket byggeri i Danmark, og miljø og bæredygtighed er en væsentlig del af strategien, som skal føre byggesektoren i Danmark ud af krisen og gøre den mere internationalt konkurrencedygtig. Den danske byggebranche er førende mht. energieffektivt byggeri. Nu ønsker regeringen, at denne førerposition udnyttes, så vi også kommer foran inden for bæredygtige løsninger. Ikke mindst på eksportmarkedet er der store muligheder, hvis Danmark kommer i front mht. byggeri og teknologiker inden for byggeriet, der minimerer miljøbelastningen på alle områder og samtidig reducerer ressourceforbruget. Frem imod 2030 vokser den købestærke globale middelklasse nemlig med hele tre milliarder mennesker og dermed opstår behovet for inden for de kommende 40 år at fordoble antallet af bygninger i verden. Da byggesektoren tegner sig for 40 procent af det samlede materialeforbrug på verdensplan og på europæisk niveau bidrager med 20 til 35 procent af de vigtigste negative klima- og miljøpåvirkninger som CO2 udledning, forsuring, næringsbelastning, vandforbrug og affald, ja, så er der nok at tage fat på! TÆKKEBRANCHE STÅR STÆRKT Et af de områder, der helt sikkert kommer en stærkt øget fokus på, er ressourceforbruget i byggeprocessen. Det skal reduceres og minimeres. Dermed kommer der i høj grad fokus på fremstilling af byggematerialer, som normalt bruger energi, samtidig med at der i en lang række af disse processer indgår brug af diverse kemiske stoffer. Forbrug af fossilt, ikke-fornyelig energi under fremstilling og anvendelse af miljøfremmede stoffer er negative faktorer, hvis et produkt for alvor skal kunne kaldes bæredygtigt. Her står tækkebranchen stærkt, fordi vores råvare for 99 procents vedkommende er tagrør, der på alle måder har en positiv miljøprofil. Tækkemiscanthus er også i top, hvis det dyrkes uden brug af pesticider og med minimum af tilført gødning. Alt i alt kommer tækkebranchens naturmaterialer og lavteknologi nu for første gang siden industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet ind som et meget positivt parameter, hvad angår miljøhensyn og bæredygtigt byggeri. MANGLER KORTLÆGNING Tækkebranchen mangler en total kortlægning af miljøbelastning, ressourceforbrug og bortskaffelse fra tagrørshøsten over rensning, opbevaring, transport, oplægning og til sidst bortskaffelse. Den er nu på vej i form af projektet Det økologiske og bæredygtige stråtag, støttet af Miljøstyrelsen. Det er firmaet Carlo F. Christensen v. Thor Christensen, der har søgt om projektmidlerne i samarbejde med Teknologisk Institut og Straatagets Kontor. Meningen er at dokumentere stråtagets miljøfordele fra vugge til grav for til sidst sommeren 2016 at have en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration) en miljømæssig produkt-deklaration af stråtaget. En sådan EPD vil i fremtiden blive anvendt, når en bygherre og dennes rådgivere skal vurdere en kommende bygnings samlede miljøbelastning: Med tal fra EPD en vil man via computeren meget hurtigt kunne få overblik over, hvilket tag man f.eks. skal vælge, hvis man ønsker at vægte miljøhensyn og bæredygtighed højest. KONKRET VÆRKTØJ Det bliver altså et helt konkret værktøj, som forventes at styrke tækkebranchen, der bliver slutresultatet. I løbet af det kommende år skal der også kigges på muligheder for at genanvende stråtaget og dets restprodukter. Det kunne være i form af fyringspiller, fremstilling af plader, recirkulering af fibrene i andre produkter og meget andet. På et tidspunkt vil der blive sendt et spørgeskema ud eller det vil blive lagt på nettet så projektpartnerne kan få overblik over, hvad der sker med de gamle tage i dag, hvad bortskaffelsen koster og om der er tækkemænd, der har gode ideer og input. I er altid velkomne til at kontakte Straatagets Kontor ( ) eller Thor Christensen ( ), hvis I har spørgsmål eller input til stråtaget på miljøfronten. < STRAATAGETS KONTOR 9

10 Det gode stråtag TEKST: ERLING BACH PEDERSEN FOTOS: STRAATAGETS KONTOR Tilbage i 0-erne var jeg med til at arrangere busturene til Holland for at vise den helt utrolige eksplosion, der skete dernede i opførelsen af stråtækte huse. I Holland er der en gammel tradition for stråtag, og allerede for generationer siden udviklede man faget, så stråtag bl.a. blev brugt til at understrege stilen på mere velhavende byfolks huse. Gennem det store arbejde Henk Horlinks gjorde for at vise de hollandske arkitekter alle de muligheder, der lå i at skulpturere en bygning med stråtag, fordobledes i løbet af få år tækkemændenes samlede omsætning. Selv om vi herhjemme gjorde os anstrengelser for at efterligne dem, var det tilsyneladende umuligt at råbe arkitekter op og så kom finanskrisen jo. Her på det seneste synes jeg dog, at jeg flere gange har mærket, at stråtag er begyndt at være in. Flere store byggerier for velhavende, senest det store projekt med et nyt, tækket Vadehavscenter, er for tiden i støbeskeen. Mange tækkemænd fortæller med et tilfreds udtryk i ansigtet, at ordrebogen er fuld for resten af året. Er det Jørgen Kaarups arbejde, der allerede så småt er ved at bære frugt? I Tyskland er en sådan konstruktion ikke mulig. Tværtimod kræver de ventilationsriste i tagskæg og min. 6 cm ventilationskanal under stråtaget. Og med denne luftadgang god næring til brand, må man sige. Herhjemme oplevede vi også problemet med råd - startende allerede i 1990-erne - og det førte til den 20 år lange diskussion, vi har haft om, hvordan et stråtag opfører sig og hvilke faktorer, der har indflydelse på stråtagets levetid. Selv om det aldrig lykkedes at skaffe midler til en egentlig videnskabelig undersøgelse, lykkedes det os faktisk at nå frem til noget, som de fleste af os mener, er et rimeligt korrekt billede af, hvordan et stråtag opfører sig. Der opstår stadig rådskader i nogle stråtag, men antallet er reduceret. FINT AT VI KOM BAGUD Måske er det slet ikke så galt, at vi ikke kom med på vognen i sin tid. Hollænderne har været en grim tid igennem med masser af rådne stråtage og tyskerne lige så. Det kan virkelig undre, at de to lande er endt med nærmest to modsatte strategier: Hollænderne holder stadig fast i næsten udelukkende at tække på en lukket konstruktion med et pladeunderlag. 10 APRIL 2015

11 Erling Bach Pedersen udviklede Sepatec brandsikringen og giver her gode råd om, hvordan man laver sunde tage, som samtidig sikres mod brand MELLEM HOLLAND OG TYSKLAND I Danmark er vi havnet et sted mellem Holland og Tyskland mht. vore erfaringer. Kort vil jeg beskrive vores holdning således: Hvis omgivelserne til et stråtækt hus er rimeligt normale mht. fugt - og hvis husets konstruktion er fornuftig - kan man altid opnå en rimelig levetid. Tækkemanden skal blot have respekt for de grundlæggende faktorer for et stråtags virkemåde. Hvis omgivelserne eller konstruktionen er specielle, må tækkemanden tage sine forbehold. I faget er der nu bred enighed om at 2 hovedfaktorer afgør stråtagets levetid: Den første er i virkeligheden et ældgammelt tækkeråd, som vi alle har hørt, men kun få har taget helt alvorligt i en årrække: Der skal være god hældning på de enkelte strå. I jagten på at lave flotte stråtage begyndte vi at tække tykkere og benytte kortere strå, så man kiggede lige ind i røven på rørenden, når man betragtede taget i stedet for at se et 5 7 cm langt stykke rør stikke ud. Det ser flot ud, det med de mange, tynde og korte strå - men lav hældning giver dybere vandindtrængning. Den anden afgørende faktor er overfladens beskaffenhed: Igennem den første halvdel af min tækkekarriere blev det en dyd at lave en fast, ensartet overflade. Det var med til at give et flot, fløjlsblødt udseende, når man på afstand betragtede taget. Det kunne opnås, igen ved at bruge korte koniske, lige rør, der blev bundet stramt lige omkring 3.-dels-punktet. LANGSOM TØRRING Faktisk de samme indgreb, som gav den lave hældning på de enkelte strå. Men en hård overflade tørrer kun på overfladen og kun meget langsomt i dybden. Så vores store fejl i mange år var faktisk, at vi både lod vandet trænge længere ind og samtidig hindrede det i at kunne tørre ud igen. Det gav svampene optimale betingelser for at udvikle sig. Nu er vi heldigvis på vej tilbage til gamle dyder sørge for luft i slidlaget ved at benytte tækkerør af passende størrelse og form, så taget ikke pakker, lade være med at stramme mere end nødvendigt, ikke tække for tykt osv. Vi har også forstået, at fugt indefra kan være en nedbrydende faktor endda en ekstrem kraftig af slagsen. Fugt, der om vinteren vandrer igennem tagkonstruktionen fra husets indre, kan ophobe sig i den yderste del af stråtaget, så dets fugtindhold bliver så højt, at der er grundlag for svampevækst. Hvis taget i løbet af vinteren er blevet fugtig i centimeters dybde, tager det rigtig lang tid at tørre ud igen især på nordsiden så svampene kan på få år ødelægge et nyt stråtag. Vi opdagede hurtigt i løbet af 90-erne, at det først og fremmest drejede sig om tage med lukkede konstruktioner, der blev ødelagt af fugt på den måde, hvorfor brandsikringerne naturligvis fik skylden og til dels med rette, for brandsikringen blev til tider den faktor, der fik læsset til at vælte. DERFOR SEPATEC Det førte til at jeg udviklede den ventilerede brandsikring Sepatec. Sepatec-systemet blev i 2003 en godkendt og af DBI anbefalet brandsikring, og er siden blevet den mest almindeligt anvendte. Antallet af tilfælde med råd er siden, så vidt jeg kan se, blevet stærkt reduceret, selv om mængden af brandsikrede stråtage siden 2003 er blevet forøget. Desuden får jeg at vide, at de fleste tækkemænd ikke har problemer med deres brandsikrede stråtage, mens et mindre antal har haft gentagne problemer. Det kunne tyde på, at disse firmaers problem ikke kun skyldes brandsikringen. Men det er rigtigt, at brandsikring er en negativ faktor for et stråtag. Brandsikring udført som en lukket konstruktion er utrolig følsom overfor fugt indefra. Sepatec løsningen, som tillader transport af indefra kommende fugt, medfører alt andet lige en nedsættelse af den naturlige ventilation, der findes i et stråtag. Derfor er det så vigtigt at man har respekt for tækkefagets 2 grundregler: God hældning på de enkelte strå og et luftfyldt slidlag. Overholdes de to regler kan man få et holdbart stråtag med en Sepatec løsning. Har man en konstruktion med 100 % damptæthed (det gælder også mellem ydermur og tagkonstruktion) er en lukket konstruktion også en holdbar løsning. SKADELIGT FOR FAGET Der findes stadig tækkefirmaer, der anbefaler folk at lade være med at brandsikre. Det mener jeg er direkte skadeligt for stråtagets fremtid. Med mindre omgivelserne er alt for fugtige, og huset er helt om givet af vindstandsende bevoksning, eller husets konstruktion er nærmest uegnet til stråtag, kan man altid med sit rørvalg og den håndværksmæssige udførelse fremstille et solidt og holdbart stråtag. Der er så mange vægtige grunde til, at vi skal kunne tilbyde en brandsikringsløsning: Nedsat fare ved brand. Slukning uden at skade det indre af huset er muligt. Nedsat brandforsikringspræmie. Brandsikring er nødvendig for at kunne få nedsat afstandskravene. På det årlige seminar på Den Jydske Haandværkerskole fortalte en ejendomsmægler i år, at brandsikring af stråtaget er blevet en vigtig faktor, når en stråtækt ejendom skal handles. IKKE SÅ RINGE ENDDA Ja, jeg tænker tit at tækkefaget er sørme ikke længere så enkelt, som da jeg startede i Jeg kunne nøjes med en varevogn af ældre årgang til kr. og udstyr for mindre end kr. Nu skal der masser af grej til for at overholde arbejdsreglerne. Desuden kræves masser af viden om arbejdsregler, byggebestemmelser, stråtagets fysik, man skal på overbevisende måde kunne vejlede kunderne, lave kvalitetskontrol - og jeg ved ikke hvad! Men alligevel når forårssolen nu skinner igen så synes de fleste tækkemænd vist, at vores fag slet ikke er så dårligt endda! < STRAATAGETS KONTOR 11

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag Samlende notat til Energistyrelsen. Afstandskrav. Straatagets Kontor. 15.08.2013 Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag INDLEDNING Den danske tækkebranche har med glæde konstateret, at Energistyrelsen

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: 80 studerende fra Arkitektskolen Aarhus havde et begejstret møde med tækkemændenes og stråtagets

Læs mere

Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330

Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 tæk Nr 4 december 2013 straatagets kontor ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: Danmarks regentpar, Dronning Margrethe og Prins Henrik, blev på deres sommertogt foreviget foran

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: For første gang nogensinde arbejdede 4 forskellige tækkefirmaer sammen om at tække denne lille pavillon

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Mirakel. Det hollandske. I Holland er det moderne at have stråtag på nye huse den danske tækkebranche ønsker samme udvikling herhjemme

Mirakel. Det hollandske. I Holland er det moderne at have stråtag på nye huse den danske tækkebranche ønsker samme udvikling herhjemme 42 Det hollandske Mirakel I Holland er det moderne at have stråtag på nye huse den danske tækkebranche ønsker samme udvikling herhjemme n Af Jørgen Kaarup n Fotos: Peter Pedersen Stråtaget er rykket ind

Læs mere

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering...

Facaderenovering -Eksperter i facaderenovering... Facaderenovering Nordisk Facade.dk Medlem af Dansk Byggeri FØR Netpudsning - den holdbare facaderenovering EFTER Om Nordisk Facade Vi er en virksomhed i rivende udvikling. På nuværende tidspunkt har vi

Læs mere

Brandsikring af stråtage

Brandsikring af stråtage 29-05-2013 Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech, Anders B. Vestergaard, Brandteknisk Rådgiver ved DBI. Nye byggemetoder

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Brandsikring af stråtage Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage

Brandsikring af stråtage Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Sag: FUV0024 Version nr.: 0 Brandsikring af stråtage Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage Dato: 12. juni 2013 Af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech, Anders B.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330

Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Nr 4 december 2012 Udgivet af JyDsk Tækkemandslaug ISSN 1903-5330 Bonderøven som tækkemand Myter og fakta Nytænkning og ny tækning Hollændere hjælper japaner efter tsunami Afrikaner tækker på Djursland

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere