NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330"

Transkript

1 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN STRAATAGETS KONTOR 1

2 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet, at stråene til de kvadratmeter tækkede tag og facader skal komme fra Danmark. 04 Vedsted Vadehavscentret Det bliver flere små mestre, der sammen tækker det spændende nybyggeri i Vester ved Ribe 06 er Tækkeskruens bagmand Jens Greve opfandt skruemetoden, var formand for Jydsk Tækkemandslaug og for uddannelsesudvalget i en årrække. Nu han holdt som aktiv tækkemand 10 i Det gode stråtag Erling Bach Pedersen fortæller, hvordan man laver et brandsikret stråtag, der holder mange år Mansard-kursus Der var stor begejstring for både det faglige og sociale indhold i det første kursus i at tække lodret, som havde 16 tilfredse deltagere Uddannelsen i fokus Mini-tema om uddannelsen med nyt fra skolen, fakta og debat om tækkespecialet, som er blandt de senest tilkomne uddan- 20nelser med start i år 2000 STRAATAGETS KONTOR APS ejes af Jydsk og Dansk Tækkemandslaug JTL og DTL - og er støttet af de to laug og Sepatec A/S. STRAATAGETS KONTOR er branchekontor for tækkemændene og sekretariat for den internationale sammenslutning af organiserede tækkemænd, ITS International Thatching Society. FORMÅLET med kontoret er at medvirke til at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter i Danmark inden Det skal ske gennem fagligt udviklingsarbejde, kvalitetssikring, opbygning og formidling af viden, billigere brandforsikringer og markedsføring. STRAATAGETS KONTOR udgiver bladet TÆK, som udsendes til samtlige tækkemænd i Danmark og Sverige samt til udvalgte målgrupper med interesse for og tilknytning til tækkebranchen. 2 APRIL 2015 TÆK udkommer 4 gange årligt ved begyndelsen af hvert kvartal. Ansvarshavende redaktør og kontakt: Jørgen Kaarup Tlf Oplag: Layout: Tryk: 600 stk. Grafisk Signathur Werks Grafiske Hus A/S I BESTYRELSEN FOR STRAATAGETS KONTOR: Tækkemand Finn Guld (Formand) Åshøjvej 8, 4600 Køge Tlf Tækkemand Sebastian van der Meer Carl Reffsvej 6C, 4300 Holbæk Tlf Direktør Jørgen Kaarup Vennepunktet 9, 8300 Odder Tlf

3 Leder Fornyet interesse for vores gamle fag AF JØRGEN KAARUP TÆKs REDAKTØR Pænt fremmøde til generalforsamlingerne, rekorddeltagelse i seminaret, total opbakning bag kurset i mansardtækning, medlemstilgang i laugene og et stort, spændende og dynamisk byggeri af Vadehavscentret forud. Tilsammen tydelige tegn på, at tækkebranchen ikke bare går nye tider i møde, men er midt i en tid med fornyet interesse for dette ældgamle tag. Bølgen af interesse for det mest bæredygtige tag er båret af en oprigtig og begrundet bekymring for vores fælles eksistensgrundlag, naturen. På mange fronter bliver bekymringen nu for alvor omsat til handling, også inden for byggeriet. Ikke mindst klimaforandringerne har fået både Danmarks og verdens øjne op for, at vi ikke kan blive ved med at lukke øjnene for overforbruget af ressourcer. (Åh nej, tænker en del læsere formentlig. Vi har hørt det, vi ved det godt, kan vi ikke lige få lidt fred for al det miljøævl Svaret er klart og tydeligt: Nej, ikke før en lang række handlinger vender udviklingen). Byggeriet har ansvaret for omkring 1/3 af alle miljøproblemer: Når vi taler materialeforbrug, når vi taler CO2-udledning, vandforbrug og affaldsophobning. På alle fronter står byggeriet over for kolossale udfordringer mht. ændring af processer, energi- og råvareforbrug samt affaldshåndtering = øget genanvendelse og færre miljøfremmede stoffer. På alle disse fronter står tækkebranchen stærkt, fordi vi arbejder med et naturprodukt, der bidrager positivt til CO2-balancen, fordi planterne i stråtaget bruger CO2 under væksten og afgiver ilt. Straatagets Kontor har i samarbejde med Teknologisk Institut gennemført en miljøvurdering, som var meget positiv for stråtaget. Nu tager vi næste skridt og gennemfører en total livscyklusanalyse, hvori affaldshåndteringen også gennemgås. Det er nødvendigt med denne dokumentation for stråtagets miljøfordele, for allerede nu er det blevet et stærkt markedsføringsargument at kunne sige, at vi har at gøre med det mest klimavenlige tag af alle. Hollandske undersøgelser har dokumenteret det derfor tør jeg sige det så bastant. Nu skal vi have den danske dokumentation helt på plads i løbet af det kommende år. Miljøstyrelsen har nu tre gange støttet stråtagsbranchen. Det er for det første utrolig glædeligt. For det andet fortæller det, at det er lykkedes at ryste det værste af fortidens støv af os: Nu tror både nogle arkitekter, nogle kunder og statens styrelse for miljøet på, at stråtaget har sin plads i både nutidens og fremtidens byggeri af huse og bygninger. Fremtidens byggeri skal nemlig tage langt større hensyn til klodens knappe ressourcer, både under opførelse og under bortskaffelse. Et enkelt faktum fra regeringens byggepolitiske strategi, Vejen til et styrket byggeri i Danmark siger næsten alt: De kommende 40 år skal antallet af bygninger på verdensplan fordobles for at kunne følge med befolkningstilvæksten og den middelklasse, der i løbet af de næste 15 år kommer til at tælle 3 milliarder flere mennesker. Tyg lige lidt på den. En fordobling af antal bygninger i verden.! Det kræver omtanke, planlægning og viden om ressourceforbrug og miljøbelastninger at føre den opgave ud i livet på en miljømæssigt set forsvarlig måde. Derfor al den snak om miljø, både når vi mødes, her i bladet, fokus på miljø på kontoret og når der søges midler til nye projekter. Fordi det ganske enkelt er nødvendigt. < STRAATAGETS KONTOR 3

4 4 APRIL 2015 Stråtaget på det nye Vadehavscenter er så væsentlig en del af projektet, at tækkemanden blev den første håndværker, der blev fundet til opgaven

5 To visualiseringer af Vadehavscentret, hvor man tydeligt ser, at taget på de gamle bygninger får trætag i stedet for strå, fordi hældningen er nede på 30 grader. I midten Dorte Mandrup Arkitekters projektchef på opgaven, Kasper Pilemand Det her prøvetag, en såkaldt mock-up, havde Kim Andersen med til interviewet i tilknytning til licitationen De skal tække Vadehavscentret TEKST: JØRGEN KAARUP. FOTO: KIM ANDERSEN. ØVRIG ILLUSTRATION: DORTE MANDRUP ARKITEKTER Det bliver tækkemester Kim Andersen, der får udfordringen med at tække det nye Vadehavscenter i Vester Vedsted ved Ribe. Efter en inviteret licitationsrunde med interviews og vurdering af dem, der bød ind, faldt valget på den lille Herning-virksomhed. Kim går i samarbejde med Ruud Conijn og Arne Klüwer og måske en tækkemand mere, når de kvadratmeter moderne og vovet stråtag skal tækkes til november. Sammen med tækkeopgaven følger at være medprojekterende på tagkonstruktion og tækning, for arkitektfirmaet bag byggeriet, Dorte Mandrup Arkitekter, ved udmærket, at det er en usædvanlig opgave, og at der er svære ting, der skal prøves af. Derfor skrev vi allerede i udbudsmaterialet, at der er nogle ting, der skal prøves af, inden der for alvor skal bygges, siger projektlederen hos arkitektfirmaet, Kasper Pilemand. GODT MED SMÅ MESTRE Der skal bl.a. laves en såkaldt mock-up, dvs. en mindre model af nogle af de vanskeligste udhæng og hjørner, så det i praksis kan blive afprøvet og vist, hvordan såvel konstruktion som tækning skal udføres og måske ændres i forhold til de oprindelige tegninger. Sådan en havde Kim Andersen allerede lavet, da han var til samtale i tilknytning til sit tilbud. Jeg ser frem til at udføre dette spændende arbejde, siger Kim Andersen og tilføjer, at han er rigtig glad for, at det bliver flere mindre, danske tækkemestre, der løser opgaven frem for, at den var blevet løst af et større firma, der i praksis ville hyre østeuropæiske tækkemænd. Nu skal vi have afprøvet deres tegninger i praksis, og det er jeg da spændt på. Men i realiteten er det meste ikke særlig kompliceret, der er f.eks. ingen vindskeder. Vi har skrevet hollændere ind som samarbejdspartnere, hvis vi løber i problemer, men det tvivler jeg på, at vi gør. Nu har vi været igennem et rigtig godt kursus i mansard-tækning og efter påske er vi nogle stykker, der tager nogle arbejdsdage i Holland, fordi Henk-Jan van Ginkel (underviser på kurset i mansardtækning) skal tække et særligt vanskeligt stykke, som vi kan lære af. Efter det føler jeg mig overbevist om, at vi er klædt på til opgaven, siger en tilfreds Kim Andersen. MANGE HOLDNINGER TIL FACTS Hos Dorte Mandrup Arkitekter er arkitekt og projektleder Kasper Pilemand også glad for, at han på et tidligt tidspunkt har valgt tækkemand, for der har været en del tilpasninger af det oprindelige projekt. Bl.a. er stråtaget på de gamle bygninger ændret til et tag af træ efter råd fra flere i tækkebranchen. Taghældningen er nemlig kun 30 grader, og det ville af flere årsager, bl.a. lokalplanen for området, ikke være muligt at ændre den. Det har ikke altid været let at være arkitekt, der søgte rådgivning i tækkebranchen, for Kasper Pilemand har fået lige så mange forskellige svar, som det antal tækkemænd, han har spurgt. Når man som rådgiver bliver præsenteret for en helt masse usikkerheder, så bliver det ikke lettere at der er så mange forskellige holdninger til helt almindelige facts. Branchen burde minimere de usikkerheder, blive enige om, hvad der er godt eller skidt, siger Kasper Pilemand og fortsætter: Jeg vidste godt, at tækning ikke er en eksakt videnskab, men flere gange har jeg fået fået diametralt modsatte svar på samme spørgsmål. De mange og vidt forskellige holdninger i tækkebranchen skaber usikkerhed. UNIKKE MULIGHEDER Derfor er hans klare råd til tækkebranchen at forsøge at nå til enighed om de helt basale ting, så man kort og klart kan videregive de grundlæggende facts til kunder og arkitekter f.eks. om hvad god materialekvalitet er og dermed, hvor tækkematerialet skal komme fra. Mange mener med nogen rette, at stråtaget er gammeldags, og kigger man rundt i det danske landskab, så får man jo også det indtryk. Så branchen skal i endnu højere grad vise, også med eksempler, at stråene kan bruges anderledes, siger Kasper Pilemand, som sagtens kunne forestille sig nye projekter med strå på taget. Ja da, det kunne vi sagtens. De skulpturelle muligheder er jo helt unikke og giver mulighed for at lave noget voldsomt moderne med lokale materialer. Det kræver det rette sted, det rigtige projekt, men det er et markant materiale, og det kan der findes gode argumenter for at bruge. Det videre forløb er nu, at det store byggeprojekt udbydes i offentligt udbud i slutningen af april, licitation i midten af maj og byggestart i juni måned. Den forventede tækkeperiode er fra februar til maj 2016 med mulighed for måske at begynde lidt tidligere. Det nye Vadehavscenter forventes åbnet i slutningen af juni næste år. < STRAATAGETS KONTOR 5

6 For et par år siden tækkede Jens Greve og hans to trofaste tækkemænd en nyopført bygning i Randers Regnskov Manden der opfandt tækkeskruen Jens Greve kunne have holdt 40 års jubilæum som selvstændig, da han fyldte 67 i stedet har han solgt virksomheden og sluttet en lang og gloværdig karriere TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP MED HJÆLP FRA JENS GREVES ARKIV Han opfandt skruemetoden, var formand for Jydsk Tækkemandslaug, formand for Uddannelsesudvalget, skuemester, arbejdsgiver for 8-10 mennesker gennem en menneskealder, periodisk ejer af den gamle kro Postgården i Mariager og en helt masse mere. Nu stopper han det erhvervsaktive liv, Jens Greve, der har sat sit præg på tækkebranchen, skønt egentlig udlært snedker. Som én, der kender ham godt, siger: Og så er han én af de ganske få tækkemænd, der har været god til at tjene penge, og det giver overskud til at gøre mange andre ting. I dag er han 67 år gammel og tager jovialt og smilende imod i det store, ombyggede hus, der ligger lige ved siden af kirken i udkanten af Mariagers centrum. Der er stadig nok at se til for snedkeren, der blev tækkemester. Lige nu står den på ombygning af sommerhus, men virksomheden er solgt og noget, der begynder at ligne en pensionisttilværelse har indfundet sig. LÆRETIDEN Jens kom i lære på Hadsund Maskinsnedkeri i 1964 og var i mange år tosset med træfaget, som han selv formulerer det. Men da tækkemand Lars Greve Jespersen (og nej, de er ikke i familie) søgte en tømrersvend til sin virksomhed i Uggelhuse, søgte han jobbet og fik det. Efter et par år købte han kontant en landejendom i udkanten af Mariager med masser af plads til maskinsnedkeri, så Jens Greves virksomhed blev både en tække, tømrer- og snedkervirksomhed, der bl.a. lavede kvistvinduer. Der skulle ske noget, så den kun 27-årige Jens havde solgt en villa, sparet op og holdt på pengene, så det lykkedes at få ejendommen for kr. kontant. Den blev bygget om, fik stråtag, brændte midt i det hele, og blev genopført som en moderne villa med stråtag og professionelle værksteder i udbygningerne. Har du været god til at tjene penge? Jeg har altid kunnet få det til at løbe rundt, lyder det med det skælmske udtryk og smil på læben, der er karakteristisk tilføjelsen er nok mere præcis: Det er gået fantastisk godt. Avisfoto fra 1979 af den 31-årige snedker, der blev tækkemand 6 APRIL 2015

7 Hvorfor er du så blevet ved med at kravle rundt oppe på stråtaget? Fordi jeg ku li stråtaget, dejligt at komme ud i frisk luft, og der skulle ske noget. Jeg har altid villet arbejde om dagen, så måtte kontoret vente til aften. STADIG KRÆFTER TILBAGE At han mener det, viser sig også i handling, for da han solgte ejendommen med snedker- og tømrerværksted i 2007 tækkede han videre med de to, han hele tiden havde haft ansat i tækkevirksomheden. De fleste af de andre 8 10 mand, han altid har haft i sit brød, blev på stedet og arbejdede videre hos køberen, tømrer og bådebygger Finn Møller, som mange kender som leverandør af kvistvinduer til stråtage. Hvorfor holder du så nu? Jeg døjer med gigt og skidt. Vi arbejdede 4 dage om ugen fra 7 18 i tækkefirmaet, det passede os alle godt med en 4-dages uge. Men efterhånden kneb det med kræfterne til at holde til det. Så er det bedst at holde, mens legen er god og mens der stadig er kræfter til mange af de andre ting, jeg har lyst til. FAR TIL SKRUEMETODEN De grinte af os og kaldte os isenkræmmere og meget andet, da vi præsenterede skruemetoden for første gang ved en bindedag på Hjerl Hedes frilandsmuseum, fortæller Jens Greve grinende. Det var i 1985, akku-skruemaskinen havde gjort sit indtog, og forud for det havde Jens Greve og hans folk tækket på en præstegård ved Als på den jyske østkyst. Under taget på det store stuehus var der sømmet træbetonplader på som en slags brandsikring. Derfor kunne de ikke sy rundt om lægterne, og det var et kæmpearbejde at tage de relativt tunge plader af. Jeg tænkte, kan vi ikke finde på noget, og så begyndte jeg at eksperimentere derhjemme. Jeg lavede et konisk rør med et håndtag, fik sat ståltråd rundt om en skrue, førte skruen igennem og så en lang bit. Og jo, det virkede. Derefter viste det sig, at hvis skruen passede helt ned i bitten, så behøvede man ikke røret. Og så var skruemetoden opfundet. Genial på flere måder, først og fremmest fordi den sparede bindemanden, som ellers var nødvendig til at føre nålen retur til tækkemanden ude på taget når man altså brugte en lige nål, hvilket de fleste gjorde dengang. I den første tid sad Jens og hans medhjælper om aftenen og viklede ståltråd på skruerne, siden blev det hans fars job, men i løbet af kort tid blev produktionen automatiseret, da tækkemand Erling Bach Pedersen, der er uddannet elektroingeniør, fik opfundet en maskine, der kunne vikle ståltråden på skruer. Hvorfor skyndte du dig ikke at tage patent..? Jeg tænkte slet ikke i de baner, det var ikke klart for mig, at det var så stor en opfindelse. Men ja, så havde jeg da tjent rigtig mange penge For også dengang var der masser af huse med plader på bagsiden og så sparede man jo altså en mand. > STRAATAGETS KONTOR 7

8 UDDANNELSEN BLIVER TIL Jens Greve var i mange år i inderkredsen i Jydsk Tækkemandslaug og havde været med, da dette første laug blev stiftet i Jens var blandt dem, der i i 1990erne gennem nogle år argumenterede stærkt for en uddannelse. Sidst i 90erne var han formand for Jydsk Tækkemandslaug, laugene var ved at finde sammen i De Danske Tækkemandslaug, en fusion af Jydsk, Sjællands og Fyns Tækkemandslaug med det sigte at etablere en faguddannelse som tækkemand. Det var nødvendigt at tækkemændene blev organiseret i en arbejdsgiverorganisation, den daværende Byg, for det var byggeriets arbejdsgivere, der sammen med fagforeningen (i dag 3F) som de eneste kunne stå bag en uddannelse. Vi koblede os så på snedker-tømreruddannelsen. Men for at Byg ville betale, så skulle vi melde os ind i Byg. Og det kom som en bombe for mange. Jeg var medlem af Byg og havde haft tømrer- og snedkerlærlinge, så for mig var det en naturlig ting. For at gøre en lang historie kort og for ikke at genopfriske bitre minder ender sagen med, at Jydsk Tækkemandslaug fortsætter som selvstændigt laug, mens Fyns og Sjællands danner Dansk Tækkemandslaug anno Nogle få, jyske udbrydere fulgte med ind i det, der nu hedder DTL, heriblandt Jens Greve. FARVEL TIL JYDSK Han gik af som formand for Jydsk, fordi han havde arbejdet hårdt for uddannelsen, og fordi et medlemskab af Byg var et krav for at få den i gang. Det er altså regeringen og et flertal i folketinget, der har bestemt, at det er sådan, lyder det fra manden, der efter etableringen af uddannelsen på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten blev formand for uddannelsesudvalget og blev på den post det meste af et årti. Tro mod sin holdning om ikke at tale bag om ryggen på folk, der ikke er til stede, ser Jens Greve ingen grund til yderligere at hænge fast i de til tider dramatiske møder og debatter, der førte til, at Jydsk Tækkemandslaug gik én vej og Dansk Tækkemandslaug en anden pga. etableringen af fagspecialet for tækkemænd, uddannelsen i Hadsten. Jeg har aldrig brudt mig om at snakke ondt om nogen, for det lyder så dumt. Hvis nogen f.eks. ikke kan deres håndværk, så skal kunderne nok komme efter dem det behøver jeg eller andre håndværkere altså ikke tage sig af. Nu skal frugten af et 51 år langt arbejdsliv nydes. Fruen i huset arbejder fortsat i en af de lokale banker, så ingen tvivl om, at Jens Greve fortsat vil være aktiv, bl.a. i kælderen, hvor et fint snedkerværksted står klar til at blive flittigt brugt. Men det er slut med at kravle rundt på stråtagene. Der er mange, der mener, at jeg nu har tid til at gi en hjælpende hånd, så jeg kommer ikke til at trille tommelfingre og sidde inaktiv i en lænestol. < ØVERST: Næsten lodret tækning af Havnø Mølle, tækket af Jens Greve i 1999 (avisfoto) I MIDTEN: Den unge snedkermester nåede kortvarigt at være medejer af Hotel Postgården i Mariager NEDERST: Fra tækningen af Danmarks-parkens restaurant, Randers Regnskov, maj-juni APRIL 2015

9 Fokus på miljø Regeringen lægger vægt på at fremme bæredygtigt byggeri og miljøhensyn tækkebranchen dokumenterer nu hele tagets livscyklus TEKST OG FOTO: JØRGEN KAARUP Regeringens byggepolitiske strategi har titlen Vejen til et styrket byggeri i Danmark, og miljø og bæredygtighed er en væsentlig del af strategien, som skal føre byggesektoren i Danmark ud af krisen og gøre den mere internationalt konkurrencedygtig. Den danske byggebranche er førende mht. energieffektivt byggeri. Nu ønsker regeringen, at denne førerposition udnyttes, så vi også kommer foran inden for bæredygtige løsninger. Ikke mindst på eksportmarkedet er der store muligheder, hvis Danmark kommer i front mht. byggeri og teknologiker inden for byggeriet, der minimerer miljøbelastningen på alle områder og samtidig reducerer ressourceforbruget. Frem imod 2030 vokser den købestærke globale middelklasse nemlig med hele tre milliarder mennesker og dermed opstår behovet for inden for de kommende 40 år at fordoble antallet af bygninger i verden. Da byggesektoren tegner sig for 40 procent af det samlede materialeforbrug på verdensplan og på europæisk niveau bidrager med 20 til 35 procent af de vigtigste negative klima- og miljøpåvirkninger som CO2 udledning, forsuring, næringsbelastning, vandforbrug og affald, ja, så er der nok at tage fat på! TÆKKEBRANCHE STÅR STÆRKT Et af de områder, der helt sikkert kommer en stærkt øget fokus på, er ressourceforbruget i byggeprocessen. Det skal reduceres og minimeres. Dermed kommer der i høj grad fokus på fremstilling af byggematerialer, som normalt bruger energi, samtidig med at der i en lang række af disse processer indgår brug af diverse kemiske stoffer. Forbrug af fossilt, ikke-fornyelig energi under fremstilling og anvendelse af miljøfremmede stoffer er negative faktorer, hvis et produkt for alvor skal kunne kaldes bæredygtigt. Her står tækkebranchen stærkt, fordi vores råvare for 99 procents vedkommende er tagrør, der på alle måder har en positiv miljøprofil. Tækkemiscanthus er også i top, hvis det dyrkes uden brug af pesticider og med minimum af tilført gødning. Alt i alt kommer tækkebranchens naturmaterialer og lavteknologi nu for første gang siden industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet ind som et meget positivt parameter, hvad angår miljøhensyn og bæredygtigt byggeri. MANGLER KORTLÆGNING Tækkebranchen mangler en total kortlægning af miljøbelastning, ressourceforbrug og bortskaffelse fra tagrørshøsten over rensning, opbevaring, transport, oplægning og til sidst bortskaffelse. Den er nu på vej i form af projektet Det økologiske og bæredygtige stråtag, støttet af Miljøstyrelsen. Det er firmaet Carlo F. Christensen v. Thor Christensen, der har søgt om projektmidlerne i samarbejde med Teknologisk Institut og Straatagets Kontor. Meningen er at dokumentere stråtagets miljøfordele fra vugge til grav for til sidst sommeren 2016 at have en såkaldt EPD (Environmental Product Declaration) en miljømæssig produkt-deklaration af stråtaget. En sådan EPD vil i fremtiden blive anvendt, når en bygherre og dennes rådgivere skal vurdere en kommende bygnings samlede miljøbelastning: Med tal fra EPD en vil man via computeren meget hurtigt kunne få overblik over, hvilket tag man f.eks. skal vælge, hvis man ønsker at vægte miljøhensyn og bæredygtighed højest. KONKRET VÆRKTØJ Det bliver altså et helt konkret værktøj, som forventes at styrke tækkebranchen, der bliver slutresultatet. I løbet af det kommende år skal der også kigges på muligheder for at genanvende stråtaget og dets restprodukter. Det kunne være i form af fyringspiller, fremstilling af plader, recirkulering af fibrene i andre produkter og meget andet. På et tidspunkt vil der blive sendt et spørgeskema ud eller det vil blive lagt på nettet så projektpartnerne kan få overblik over, hvad der sker med de gamle tage i dag, hvad bortskaffelsen koster og om der er tækkemænd, der har gode ideer og input. I er altid velkomne til at kontakte Straatagets Kontor ( ) eller Thor Christensen ( ), hvis I har spørgsmål eller input til stråtaget på miljøfronten. < STRAATAGETS KONTOR 9

10 Det gode stråtag TEKST: ERLING BACH PEDERSEN FOTOS: STRAATAGETS KONTOR Tilbage i 0-erne var jeg med til at arrangere busturene til Holland for at vise den helt utrolige eksplosion, der skete dernede i opførelsen af stråtækte huse. I Holland er der en gammel tradition for stråtag, og allerede for generationer siden udviklede man faget, så stråtag bl.a. blev brugt til at understrege stilen på mere velhavende byfolks huse. Gennem det store arbejde Henk Horlinks gjorde for at vise de hollandske arkitekter alle de muligheder, der lå i at skulpturere en bygning med stråtag, fordobledes i løbet af få år tækkemændenes samlede omsætning. Selv om vi herhjemme gjorde os anstrengelser for at efterligne dem, var det tilsyneladende umuligt at råbe arkitekter op og så kom finanskrisen jo. Her på det seneste synes jeg dog, at jeg flere gange har mærket, at stråtag er begyndt at være in. Flere store byggerier for velhavende, senest det store projekt med et nyt, tækket Vadehavscenter, er for tiden i støbeskeen. Mange tækkemænd fortæller med et tilfreds udtryk i ansigtet, at ordrebogen er fuld for resten af året. Er det Jørgen Kaarups arbejde, der allerede så småt er ved at bære frugt? I Tyskland er en sådan konstruktion ikke mulig. Tværtimod kræver de ventilationsriste i tagskæg og min. 6 cm ventilationskanal under stråtaget. Og med denne luftadgang god næring til brand, må man sige. Herhjemme oplevede vi også problemet med råd - startende allerede i 1990-erne - og det førte til den 20 år lange diskussion, vi har haft om, hvordan et stråtag opfører sig og hvilke faktorer, der har indflydelse på stråtagets levetid. Selv om det aldrig lykkedes at skaffe midler til en egentlig videnskabelig undersøgelse, lykkedes det os faktisk at nå frem til noget, som de fleste af os mener, er et rimeligt korrekt billede af, hvordan et stråtag opfører sig. Der opstår stadig rådskader i nogle stråtag, men antallet er reduceret. FINT AT VI KOM BAGUD Måske er det slet ikke så galt, at vi ikke kom med på vognen i sin tid. Hollænderne har været en grim tid igennem med masser af rådne stråtage og tyskerne lige så. Det kan virkelig undre, at de to lande er endt med nærmest to modsatte strategier: Hollænderne holder stadig fast i næsten udelukkende at tække på en lukket konstruktion med et pladeunderlag. 10 APRIL 2015

11 Erling Bach Pedersen udviklede Sepatec brandsikringen og giver her gode råd om, hvordan man laver sunde tage, som samtidig sikres mod brand MELLEM HOLLAND OG TYSKLAND I Danmark er vi havnet et sted mellem Holland og Tyskland mht. vore erfaringer. Kort vil jeg beskrive vores holdning således: Hvis omgivelserne til et stråtækt hus er rimeligt normale mht. fugt - og hvis husets konstruktion er fornuftig - kan man altid opnå en rimelig levetid. Tækkemanden skal blot have respekt for de grundlæggende faktorer for et stråtags virkemåde. Hvis omgivelserne eller konstruktionen er specielle, må tækkemanden tage sine forbehold. I faget er der nu bred enighed om at 2 hovedfaktorer afgør stråtagets levetid: Den første er i virkeligheden et ældgammelt tækkeråd, som vi alle har hørt, men kun få har taget helt alvorligt i en årrække: Der skal være god hældning på de enkelte strå. I jagten på at lave flotte stråtage begyndte vi at tække tykkere og benytte kortere strå, så man kiggede lige ind i røven på rørenden, når man betragtede taget i stedet for at se et 5 7 cm langt stykke rør stikke ud. Det ser flot ud, det med de mange, tynde og korte strå - men lav hældning giver dybere vandindtrængning. Den anden afgørende faktor er overfladens beskaffenhed: Igennem den første halvdel af min tækkekarriere blev det en dyd at lave en fast, ensartet overflade. Det var med til at give et flot, fløjlsblødt udseende, når man på afstand betragtede taget. Det kunne opnås, igen ved at bruge korte koniske, lige rør, der blev bundet stramt lige omkring 3.-dels-punktet. LANGSOM TØRRING Faktisk de samme indgreb, som gav den lave hældning på de enkelte strå. Men en hård overflade tørrer kun på overfladen og kun meget langsomt i dybden. Så vores store fejl i mange år var faktisk, at vi både lod vandet trænge længere ind og samtidig hindrede det i at kunne tørre ud igen. Det gav svampene optimale betingelser for at udvikle sig. Nu er vi heldigvis på vej tilbage til gamle dyder sørge for luft i slidlaget ved at benytte tækkerør af passende størrelse og form, så taget ikke pakker, lade være med at stramme mere end nødvendigt, ikke tække for tykt osv. Vi har også forstået, at fugt indefra kan være en nedbrydende faktor endda en ekstrem kraftig af slagsen. Fugt, der om vinteren vandrer igennem tagkonstruktionen fra husets indre, kan ophobe sig i den yderste del af stråtaget, så dets fugtindhold bliver så højt, at der er grundlag for svampevækst. Hvis taget i løbet af vinteren er blevet fugtig i centimeters dybde, tager det rigtig lang tid at tørre ud igen især på nordsiden så svampene kan på få år ødelægge et nyt stråtag. Vi opdagede hurtigt i løbet af 90-erne, at det først og fremmest drejede sig om tage med lukkede konstruktioner, der blev ødelagt af fugt på den måde, hvorfor brandsikringerne naturligvis fik skylden og til dels med rette, for brandsikringen blev til tider den faktor, der fik læsset til at vælte. DERFOR SEPATEC Det førte til at jeg udviklede den ventilerede brandsikring Sepatec. Sepatec-systemet blev i 2003 en godkendt og af DBI anbefalet brandsikring, og er siden blevet den mest almindeligt anvendte. Antallet af tilfælde med råd er siden, så vidt jeg kan se, blevet stærkt reduceret, selv om mængden af brandsikrede stråtage siden 2003 er blevet forøget. Desuden får jeg at vide, at de fleste tækkemænd ikke har problemer med deres brandsikrede stråtage, mens et mindre antal har haft gentagne problemer. Det kunne tyde på, at disse firmaers problem ikke kun skyldes brandsikringen. Men det er rigtigt, at brandsikring er en negativ faktor for et stråtag. Brandsikring udført som en lukket konstruktion er utrolig følsom overfor fugt indefra. Sepatec løsningen, som tillader transport af indefra kommende fugt, medfører alt andet lige en nedsættelse af den naturlige ventilation, der findes i et stråtag. Derfor er det så vigtigt at man har respekt for tækkefagets 2 grundregler: God hældning på de enkelte strå og et luftfyldt slidlag. Overholdes de to regler kan man få et holdbart stråtag med en Sepatec løsning. Har man en konstruktion med 100 % damptæthed (det gælder også mellem ydermur og tagkonstruktion) er en lukket konstruktion også en holdbar løsning. SKADELIGT FOR FAGET Der findes stadig tækkefirmaer, der anbefaler folk at lade være med at brandsikre. Det mener jeg er direkte skadeligt for stråtagets fremtid. Med mindre omgivelserne er alt for fugtige, og huset er helt om givet af vindstandsende bevoksning, eller husets konstruktion er nærmest uegnet til stråtag, kan man altid med sit rørvalg og den håndværksmæssige udførelse fremstille et solidt og holdbart stråtag. Der er så mange vægtige grunde til, at vi skal kunne tilbyde en brandsikringsløsning: Nedsat fare ved brand. Slukning uden at skade det indre af huset er muligt. Nedsat brandforsikringspræmie. Brandsikring er nødvendig for at kunne få nedsat afstandskravene. På det årlige seminar på Den Jydske Haandværkerskole fortalte en ejendomsmægler i år, at brandsikring af stråtaget er blevet en vigtig faktor, når en stråtækt ejendom skal handles. IKKE SÅ RINGE ENDDA Ja, jeg tænker tit at tækkefaget er sørme ikke længere så enkelt, som da jeg startede i Jeg kunne nøjes med en varevogn af ældre årgang til kr. og udstyr for mindre end kr. Nu skal der masser af grej til for at overholde arbejdsreglerne. Desuden kræves masser af viden om arbejdsregler, byggebestemmelser, stråtagets fysik, man skal på overbevisende måde kunne vejlede kunderne, lave kvalitetskontrol - og jeg ved ikke hvad! Men alligevel når forårssolen nu skinner igen så synes de fleste tækkemænd vist, at vores fag slet ikke er så dårligt endda! < STRAATAGETS KONTOR 11

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen DTL beretning 2015 Selv om vi er et lille fag, ja måske et Micro fag så fylder vi mere og mere i medierne og dermed folks bevidsthed. Tækkefaget har aldrig været mere synligt end i det forgangne år. Og

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag

Ændrede afstandskrav til stråtag. Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag Samlende notat til Energistyrelsen. Afstandskrav. Straatagets Kontor. 15.08.2013 Dokumentation for at ændre afstandskrav til stråtag INDLEDNING Den danske tækkebranche har med glæde konstateret, at Energistyrelsen

Læs mere

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 Så er vi her igen, på V. Skerninge kro. Vi var her også for 6 år siden hvor jeg tydeligt husker at Jørgen Kaarup var her for at prøve at sælge ideen om stråtagets kontor.

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Jysk håndværk når det er bedst byggeri med hjertet

Jysk håndværk når det er bedst byggeri med hjertet Jysk håndværk når det er bedst byggeri med hjertet Vi er en familie af håndværkere, som har specialiseret sig i at bygge huse i provinsen Et hus er ikke bare et hus, det er et hjem, hvor der skal være

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 4 DECEMBER 2014 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forsidefoto: 80 studerende fra Arkitektskolen Aarhus havde et begejstret møde med tækkemændenes og stråtagets

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere