Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?"

Transkript

1 Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer om ugen plejer du at motionere eller dyrke sport, hvor du bliver forpustet eller kommer til at svede? (inklusive evt. cykeltur til og fra skole osv.) Ingen Ca. ½ time Ca. 1 time Ca. 2 til 3 timer Ca. 4 til 6 timer 7 timer eller mere 5. Hvor ofte deltager du i følgende aktiviteter? a) Ungdomsskole/spejder/ungdomsklub Dagligt En eller flere gange om ugen En eller flere gange om måneden Sjældent/ aldrig b) Kor eller orkester/musikgruppe c) Fester d) Idrætsklub eller idrætsforening e) Andre foreningsaktiviteter 6. Hvor tit er du sammen med kammerater i fritiden? Hver dag, også i weekenderne 4-5 dage om ugen 2-3 dage om ugen 1 dag om ugen Sjældnere end en 1 dag om ugen Jeg har ingen kammerater for tiden

2 7. På en gennemsnits skoledag, hvor mange timer ser du TV/video? Jeg ser ikke TV/video Mindre end 1 time Ca. 1 time Ca. 2 timer Ca. 3 timer Ca. 4 timer Ca. 5 timer eller mere 8. På en gennemsnits skoledag, hvor mange timer bruger i din fritid du foran en computer? Jeg bruger ikke computer Mindre end 1 time Ca. 1 time Ca. 2 timer Ca. 3 timer Ca. 4 timer Ca. 5 timer eller mere 9. Har du for tiden et lønnet arbejde? Nej Hvor mange timer om ugen arbejder du sædvanligvis i fritidsjob? Ca. timer om ugen 10. Hvor mange penge har du sædvanligvis til dig selv i løbet af en uge? (lommepenge + penge du selv tjener) Mindre end 100 kr. 100 til 199 kr. 200 til 299 kr. 300 til 499kr. 500 til 999 kr. Mere end 1000 kr. 11. Hvor ofte spiser eller drikker du følgende? a) Frugt & grønsager b) Slik/chokolade c) Kager d) Chips e) Pomfritter f) Hamburgere/pølser g) Rugbrød/grovbrød h) Cola/sodavand i) Mineralvand/postevand Flere gange En gang En eller flere gange om ugen Sjældnere Aldrig

3 12. Ryger du? Nej, jeg ryger ikke, men sjældnere end hver uge, ikke dagligt, men mindst én gang om ugen, dagligt Hvor mange cigaretter ryger du sædvanligvis hver uge? Ca. cigaretter hver uge 13. I de sidste 30 dage, på hvor mange dage har du drukket alkohol (mindst en genstand)? 0 dage 1 eller 2 dage 3 til 5 dage 6 til 9 dage 10 til 19 dage 20 til 29 dage alle 30 dage 14. I de sidste 30 dage, på hvor mange dage har du drukket mindst 5 genstande i træk, dvs. inden for få timer? 0 dage 1 dag 2 dage 3 til 5 dage 6 til 9 dage 10 til 19 dage 20 dage eller mere Dig selv og din hverdag 15. Hvad synes du om de ting, du gør i hverdagen? spændende Spændende OK Kedelige kedelige 16. Om din hverdag: a) Hvor tit gør du ting, som du selv synes er meningsfulde? b) Hvor ofte føler du, at du er ligeglad med det, der sker omkring dig? c) Hvor tit har du følelsen af, at det du foretager dig er uden mening? ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig

4 17. Hvor mange personer i alt føler du dig tæt knyttet til? (Det spiller ingen rolle, hvor de bor eller om du har set dem for nyligt) Skriv hvor mange 18. Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende udsagn? Der er ingen rigtige eller forkerte svar enig Enig Uenig uenig a) Jeg synes, at jeg har en del gode egenskaber b) Jeg synes, at jeg er mindst lige så meget værd som andre c) Jeg kan gøre ting lige så godt som de fleste andre d) Jeg har et positivt syn på mig selv e) Alt i alt er jeg tilfreds med mig selv f) Alt i alt er jeg tilbøjelig til at føle mig som en fiasko 19. Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende udsagn? Der er ingen rigtige eller forkerte svar enig Enig Uenig uenig a) Jeg har ikke meget kontrol over det, der sker for mig b) Der er nogle af mine problemer, som jeg ingen mulighed har for at løse c) Der er ikke meget jeg kan gøre for at nogle af de vigtige ting i min tilværelse bliver anderledes d) Når jeg forsøger at håndtere livets problemer, føler jeg mig tit hjælpeløs e) Af og til føler jeg, at jeg bliver kostet rundt med f) Hvad der sker for mig i fremtiden afhænger først og fremmest af mig selv g) Jeg kan opnå stort set hvad jeg vil, hvis jeg virkelig vil det

5 Problemer og stress 20. Angiv herunder, hvad du plejer at gøre, når du oplever problemer. Forskellige typer af situationer fremkalder forskellige reaktioner, men prøv at tænke på, hvad du plejer at gøre, når der er ting, der bekymrer dig, eller du føler dig presset. En hel del Lidt Aldrig a) Jeg gør noget, der kan få mig til at tænke mindre på det, såsom at se en film, dagdrømme eller sove b) Jeg prøver at se lyst på det, der sker c) Jeg drikker alkohol eller bruger stoffer for at få det bedre d) Jeg overvejer nøje, hvilke skridt jeg skal tage e) Jeg forsøger at se det fra en anden vinkel, så det virker mere positivt f) Jeg handler i et forsøg på at forbedre situationen g) Jeg søger hjælp eller råd om, hvad der skal gøres h) Jeg holder op med at tackle problemet i) Jeg beskæftiger mig med andet for ikke at tænke på problemet j) Jeg koncentrerer mig om at gøre noget ved den situation, som giver mig problemer k) Jeg forsøger at finde en strategi rettet mod problemet l) Jeg bruger alkohol eller stoffer for at klare mig gennem det m) Jeg opgiver forsøg på at håndtere problemet n) Jeg henter hjælp og vejledning fra andre 21. I løbet af den sidste måned, hvor ofte? a) har du følt dig uden indflydelse på væsentlige ting i dit liv? ofte Ret ofte Engang imellem Næsten aldrig Aldrig b) har du haft tillid til dine egne evner til at klare personlige problemer? c) har du oplevet medgang? d) har du følt at vanskeligheder hobede sig op, så du ikke kunne overkomme dem?

6 Derhjemme 22. Hvem bor du sammen med? Ikke alle unge mennesker bor hos begge deres forældre. Nogle bor kun hos en forælder, andre har 2 hjem eller 2 familier. Udfyld kolonne A med tanke på dit eneste hjem eller det hjem hvor du bor mest Udfyld kolonne B, hvis du har et andet hjem (ikke efterskole eller sommerhus) A. Dit eneste hjem eller det hjem hvor du bor mest B. Dit andet hjem (ikke efterskole eller sommerhus) Hvem bor du sammen med her? (sæt kryds ved alle dem, du her bor sammen med) Voksne Mor Far Stedmor, fars nye kone eller samlever Stedfar, mors nye mand eller samlever Bedstemor Bedstefar Jeg bor på et børnehjem/institution Jeg bor hos en plejefamilie Andre voksne, skriv hvem: Børn Hvor mange brødre og søstre bor her? (inkl. halv-, sted- og plejebrødre/søstre) (skriv antal eller 0, hvis der ikke er nogen) Hvor mange brødre? Hvor mange søstre? Hvem bor du sammen med her? (sæt kryds ved alle dem du her bor sammen med) Voksne Mor Far Stedmor, fars nye kone eller samlever Stedfar, mors nye mand eller samlever Bedstemor Bedstefar Jeg bor på et børnehjem/institution Jeg bor hos en plejefamilie Andre voksne, skriv hvem: Børn Hvor mange brødre og søstre bor her? (inkl. halv-, sted- og plejebrødre/søstre) (skriv antal eller 0, hvis der ikke er nogen) Hvor mange brødre? Hvor mange søstre? Bor du her? Hele tiden Det meste af tiden Halvdelen af tiden Bor du her? Halvdelen af tiden Regelmæssigt, men mindre end halvdelen af tiden I weekenderne Sommetider Sjældent Har du dit eget værelse? Nej, jeg deler værelse Har du dit eget værelse? Nej, jeg deler værelse Hvordan bor du her? I lejlighed I rækkehus/villa/parcelhus På en gård Andet, skriv Hvordan bor du her? I lejlighed I rækkehus/villa/parcelhus På en gård Andet, skriv

7 Dit helbred 23. Hvad er din højde i cm cm 24. Hvad er din vægt i kilo? kg 25. Dette spørgsmål er kun til piger. Hvor gammel var du, da du fik din første menstruation? år gammel Har ikke fået endnu 26. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 27. Har du inden for de sidste 14 dage taget nogen af de følgende former for medicin? a) Smertestillende medicin Nej, recept medicin, håndkøbsmedicin, både receptog håndkøbsmedicin b) Sovemedicin c) Nervemedicin, beroligende medicin 28. I hvilken grad har du inden for den sidste uge, inklusive i dag, været plaget af følgende gener? Slet ikke Lidt Noget En hel del Særdeles meget a) Hovedpine? b) Svimmelhed eller tilløb til at besvime? c) Smerter i hjerte eller bryst? d) Lavtsiddende rygsmerter? e) Kvalme eller uro i maven? f) Muskelsmerter?

8 29. Hvis du har oplevet én eller flere af de førnævnte gener (spørgsmål 28), sæt da kryds ud for hvert af de følgende 4 udsagn: Særdeles Slet ikke Lidt Noget En hel del meget a) Jeg tror, at mine gener kan være tegn på langvarig sygdom b) Jeg tror, at jeg selv kan gøre meget for at lindre mine gener c) Mine gener gør mig bange d) Jeg tror, at mine gener vil kunne få store følger for mit liv 30. I løbet af den sidste uge, hvor meget har du haft følgende følelser? Slet ikke Lidt a) Jeg var glad i den sidste uge b) Jeg følte at kammerater ikke var venlige og ikke havde lyst til at være sammen med mig c) Jeg følte mig trist d) Det var hårdt at komme i gang i denne uge Nogle gange En hel del 31. I de sidste 12 måneder, har du på noget tidspunkt tænkt på at tage dit eget liv? (sæt ét kryds) Nej 32. I de sidste 12 måneder, har du på noget tidspunkt forsøgt at tage dit eget liv? (sæt ét kryds) Nej Ulykker Ulykker sker pludseligt og kan medføre skader. Nogle eksempler er, at man forstuver anklen ved fodboldspil, at man får en finger klemt på arbejde eller får trykket et ribben ved et færdselsuheld. 33. Hvor mange ulykker har givet dig skader, hvor du har været til læge, inden for de sidste 12 måneder? Ingen 1 ulykke 2 ulykker Flere end 2 ulykker gå til spørgsmål 35

9 Tænk nu på den alvorligste skade inden for de sidste 12 måneder 34. Hvilken form for ulykke, var der tale om? (sæt kun ét kryds og kun for den alvorligste ulykke) Trafikulykke Idrætsskade Arbejdsulykke Ulykke på skole/uddannelses-institution Ulykke i hjemmet Andet Hvilken form for ulykke var der tale om? Skriv Din familie 35. Hvilket nummer er du i din søskendeflok? (du har måske en storebror og en lillesøster, dermed er du nummer 2 ud af 3 søskende) (Medregn eventuelle halvsøskende, men ikke stedsøskende) Jeg har ingen søskende Jeg har søskende, og jeg er nummer ud af søskende 36. Angiv hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn, når det gælder din familie. Der er ingen rigtige eller forkerte svar Overvejende Helt enig enig a) Det er svært for os at planlægge familieaktiviteter b) Under kriser støtter vi hinanden c) Når vi er kede af det, kan vi ikke tale med hinanden om det d) I vores familie behandler vi hinanden, som de forskellige personer, vi er e) Vi undgår at tale om det, der bekymrer os eller gør os bange f) Vi udtrykker vores følelser for hinanden g) Der er en negativ stemning i vores familie h) Vi bliver hver især accepteret, som vi er i) Det er svært at træffe fælles beslutninger i vores familie j) Vi er gode til at løse familieproblemer k) Vi kommer ikke godt ud af det med hinanden l) Vi betror os til hinanden Overvejende uenig Helt uenig

10 Nedenfor er beskrevet forskellige måder unge kan opleve deres forældre Tænk på din mor (biologiske mor eller adoptivmor) i de sidste 3 måneder 37. Hvor godt passer hvert af de følgende udsagn om din mor? Der er ingen rigtige eller forkerte svar Passer meget godt Passer godt Passer lidt Passer ikke a) Min mor hjælper mig ikke så meget, som jeg behøver b) Hun virker kold overfor mig c) Hun forstår mine problemer og bekymringer d) Hun kan lide, at jeg tager mine egne beslutninger e) Hun forsøger at styre alt, hvad jeg foretager mig f) Hun behandler mig, som om jeg er yngre end jeg er g) Hun hjælper mig til at få det bedre, hvis jeg er ked af det h) Hun giver mig så meget frihed, som jeg ønsker Tænk på din far (biologiske far eller adoptivfar) i de sidste 3 måneder 38. Hvor godt passer hvert af de følgende udsagn om din far? Der er ingen rigtige eller forkerte svar Passer meget godt Passer godt Passer lidt Passer ikke a) Min far hjælper mig ikke så meget, som jeg behøver b) Han virker kold overfor mig c) Han forstår mine problemer og bekymringer d) Han kan lide, at jeg tager mine egne beslutninger e) Han forsøger at styre alt, hvad jeg foretager mig f) Han behandler mig, som om jeg er yngre end jeg er g) Han hjælper mig til at få det bedre, hvis jeg er ked af det h) Han giver mig så meget frihed, som jeg ønsker Venner 39. Hvor mange venner har du, som du vil kalde bedste venner? eller flere

11 40. Har du mindst én ven, som du kan snakke åbent og fortroligt med? Nej 41. Taler du med venner om dine personlige bekymringer, når du har brug for det? En del Noget Lidt Næsten ikke 42. Er du tilfreds med den hjælp og støtte, som dine venner giver dig? En del Noget Lidt Næsten ikke Begivenheder 43. I løbet af dit liv? Nej a) er dine forældre blevet skilt/separeret? b) har du mistet nogen af dine forældre på grund af dødsfald? c) har nogen af dine forældre haft et misbrug af alkohol eller stoffer, som gav problemer i familien? d) er du blevet mishandlet af en person, som du kendte? e) har du været vidne til en meget voldelig hændelse? f) har en af dine forældre været udsat for en livstruende ulykke eller sygdom? Her kommer nogle spørgsmål om ting, som du måske har oplevet inden for det sidste år 44. I løbet af det sidste år? Nej a) er dine forældre blevet skilt/separeret? b) har du mistet én der stod dig nær på grund af et dødsfald? c) har din familie haft økonomiske problemer? d) har nogen af dine forældre haft et alkoholmisbrug? e) er nogen i din nærmeste familie blevet udsat for en alvorlig ulykke eller blevet alvorligt syg? f) har dine forældre skændtes meget? g) er du eller din kæreste blevet uønsket gravid?

12 Der hvor du bor 45. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn? a) Jeg føler mig tryg i det område, jeg bor i b) Det område, jeg bor i, er et godt sted at bo c) Der hvor jeg bor, er der gode steder at være i fritiden fx klubber, idrætsanlæg, i naturen enig Enig Uenig uenig 46. Prøv at tænke på stigen herunder som et billede af det danske samfund. Øverst på stigen er de mennesker som klarer sig bedst de har flest penge, de længste uddannelser og et arbejde som respekteres mest af andre Nederst på stigen er de mennesker som klarer sig dårligst de har færrest penge, korteste eller ingen uddannelse, ikke noget job eller et job, som ingen andre vil have Tænk på din egen familie. Sæt ét kryds på det trin på stigen, hvor du mener at din familie befinder sig i forhold til andre familier i Danmark Eksempel Sæt kryds på et trin på denne stige Skole De næste spørgsmål handler om skole, lektier og uddannelsesplaner 47. Hvad laver du lige for tiden? Jeg går i 7. klasse (folkeskole, efterskole eller anden skole) Jeg går i 8. klasse (folkeskole, efterskole eller anden skole) Jeg går i 9. klasse (folkeskole, efterskole eller anden skole) Andet, skriv hvad 48. Skriv navnet på din skole, og den kommune den ligger i: Skolen hedder: Kommunen hedder:

13 49. Går du på en efterskole for tiden? Nej, men jeg har tidligere gået på en efterskole Nej, og jeg har aldrig gået på efterskole 50. Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Kan meget godt lide den Kan godt lide den Synes den er nogenlunde Bryder mig mindre om den Kan slet ikke lide den 51. Hvad synes du om de krav, dine lærere stiller til dig? For stor Tilpas For lille 52. Hvad synes du om mængden af dit skolearbejde? For stor Tilpas For lille 53. Hvor enig eller uenig er du i de følgende udsagn om lærerne på din skole? a) De fleste lærere er interesserede i elevernes trivsel enig Enig Uenig uenig b) De fleste af mine lærere lytter virkelig til, hvad jeg vil sige c) Mine lærere hjælper mig, hvis jeg har brug for ekstra hjælp 54. Spørger du læreren, hvis der er noget, som du ikke forstår? Altid For det meste Nogle gange Sjældent Aldrig 55. Hvad tror du, din klasselærer synes om din faglige præstation i skolen sammenlignet med dine klassekammeraters? godt Godt Som gennemsnittet Under gennemsnittet

14 56. Får du special-undervisning eller støtte-undervisning? Nej, men jeg har tidligere fået det Nej, og jeg har aldrig fået det 57. Hvor ofte passer hvert af de følgende udsagn om din skoleklasse? Altid For det meste Nogle gange Sjældent Aldrig a) Vi har det godt sammen i klassen b) Lærerne skaber et godt sammenhold i klassen c) Du føler dig holdt udenfor af andre elever i klassen 58. Prøv at tænke på stigen herunder som et billede af din skoleklasse. Øverst på stigen er dem fra din klasse, som de andre ser op til, dem der er populære, og dem der får de bedste karakterer Nederst på stigen er dem fra din klasse, som ingen ser op til eller vil være sammen med, og dem der klarer sig dårligst Sæt ét kryds på det trin på stigen, hvor du mener, at du selv befinder dig i din skoleklasse. Eksempel Sæt kryds på et trin på denne stige 59. Hvor meget tid bruger du sædvanligvis om ugen på lektier? (Medregn også den tid, der bruges i weekenden, og den tid du får hjælp til lektier) Jeg får ingen lektier for gå til spørgsmål 62 Ingen tid Mindre end 1 time om ugen Mellem 1 og 3 timer om ugen Mellem 4 og 6 timer om ugen Mellem 7 og 9 timer om ugen 10 timer eller mere

15 60. Føler du dig presset på grund af dine lektier? Noget Lidt Slet ikke 61. Hvor tit hjælper følgende personer dig med dine lektier? Flere gange om ugen Flere gange om måneden Ca. én gang om måneden Nogle få gange om året Aldrig a) Din mor/stedmor b) Din far/stedfar c) Klassekammerater d) Andre, skriv hvem: 1) 2) Jeg har ikke brug for hjælp til lektier 62. Hvilken karakter fik du sidste gang i følgende fag? Dansk Matematik Jeg har ikke fået karakter Jeg har ikke fået karakter 63. Hvor meget er du blevet mobbet i skolen i løbet af det sidste halve år? Er ikke blevet mobbet En eller to gange Nogle gange En gang om ugen Flere gange om ugen 64. Hvad er dine skoleplaner for de næste par år? (sæt evt. flere kryds) Jeg vil fortsætte i folkeskole eller en efterskole Jeg vil gå på gymnasium/hf/hhx/htx Jeg vil tage HG eller anden basisuddannelse med henblik på at søge en læreplads Jeg vil gå ud af skolen og have et arbejde Andet, skriv hvad Ved ikke 65. Hvilken slags arbejde regner du med at have, når du er omkring 30 år? Skriv navnet på jobbet og evt. arbejdsområdet: Ved ikke

16 Send venligst skemaet retur i den medsendte kuvert. Portoen er betalt Har du kommentarer til dine besvarelser, er du velkommen til at skrive dem herunder:

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung Velkommen til undersøgelsen Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung og om unges sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at du IKKE lukker skemaet ned, før du er færdig,

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Børn i deleordninger. Kort & klart

Børn i deleordninger. Kort & klart ørn i deleordninger Kort & klart 1 Kort & Klart om deleordninger 2 Når forældre går fra hinanden, tænker en del, at en deleordning vil være den bedste og nemmeste løsning for barnet. Ved at bo den ene

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det,skab det!

Livet er dit Tag det, brug det,skab det! v. 4.0 Livet er dit Tag det, brug det,skab det! Opgavehæfte 1 Kolofon 2 1. LIVSKVALITETEN I DANMARK Hvad er livskvalitet for dig? Livskvalitet er...... Hvad skal der til for, at du får det rigtigt godt?......

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL

INFORMATION BØRN, UNGE OG ALKOHOL. til ELEVER. om ALKOHOL BØRN, UNGE OG ALKOHOL INFORMATION til ELEVER om ALKOHOL ALKOHOL Jeg vil gerne brokke mig over alkohol! For er der noget, jeg synes, er irriterende, så er det den måde, vi overdriver dét med druk. 1500

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere