3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre)"

Transkript

1 1 Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsinformation 1. Hvornår er du født? 1 9 Dato Måned År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Sport og motion 3. Dyrker du sport eller motion i din fritid? (Det behøver ikke være i en klub eller sammen med andre) Ja Nej, men jeg har tidligere dyrket sport/ motion i min fritid Nej, jeg har aldrig dyrket sport/ motion i min fritid Hvilke(n) sport eller motion er/var det? (skriv de 3 vigtigste, hvis der er flere): 4. Hvor mange timer om ugen plejer du at motionere eller dyrke sport, hvor du bliver forpustet eller kommer til at svede? (inklusive evt. cykeltur til og fra skole/arbejde osv.) Ingen Ca. ½ time Ca. 1 time Ca. 2 til 3 timer Ca. 4 til 6 timer 7 timer eller mere Gå til spørgsmål 6 på næste side 1

2 2 5. Folk dyrker sport eller motion af forskellige grunde. Hvor vigtige er følgende begrundelser for at du dyrker sport? Meget vigtigt Ret vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt a) For at holde vægten eller tabe mig b) For at blive mere smidig, stærk eller udholdende c) For at gøre mig bedre i stand til at modstå sygdom d) For at koble af e) For at komme til at se godt ud f) For sjov skyld g) For at være sammen med andre h) Fordi mine venner gør det i) Fordi jeg kan lide at konkurrere j) For at blive bedre til det Venner 6. Hvor tit er du sammen med venner i fritiden? Hver dag, også i weekenderne 4-5 dage om ugen 2-3 dage om ugen 1 dag om ugen Sjældnere end en 1 dag om ugen Jeg er ikke sammen med venner for tiden 7. Når du tænker på dine venner, vil du sige at? Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig a) Jeg føler mig tæt knyttet til mine venner b) Mine venner lægger vægt på mine meninger c) Jeg kan være til hjælp/støtte for mine venner d) Jeg kan regne med mine venner, når jeg har brug for hjælp e) Mine venner presser mig til at gøre ting, jeg ellers ikke vil gøre 2

3 3 8. Har du mindst én ven, som du kan snakke åbent og fortroligt med? Nej Ja 9. Hvor enig eller uenig er du i hvert udsagn herunder? (sæt kun ét kryds i hver linje) a) Jeg kender mennesker, som kan lide de samme sociale aktiviteter som mig Meget enig Enig Uenig Meget uenig b) Jeg kan bruge tid sammen med andre, der tænker ligesom jeg gør c) Der er ingen, der er optaget af de samme interesser og standpunkter, som jeg er d) Jeg kender ingen andre der kan lide at lave de ting, jeg kan lide at lave 10. Indenfor det seneste år, hvor ofte er det sket, at du ikke havde råd til at deltage i følgende? (sæt kun ét kryds i hver linje) a) Aktiviteter med venner, der koster penge (f.eks. sportskamp, koncert eller lignende) Mange gange Nogle gange En gang imellem Sjældent Aldrig b) Fritidsaktiviteter man skal betale for at deltage i c) Rejser med idrætsklub eller andre foreninger Dig og din hverdag 11. Om din hverdag: Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig a) Hvor tit gør du ting, som du selv synes er meningsfulde? b) Hvor ofte føler du, at du er ligeglad med det, der sker omkring dig? c) Hvor tit har du følelsen af, at det du foretager dig er uden mening? 3

4 4 12. Hvad synes du om din hverdag? Meget spændende Spændende OK Kedelig Meget kedelig 13. Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende udsagn? (Der er ingen rigtige eller forkerte svar) a) Jeg synes, at jeg har nogle gode egenskaber Meget enig Enig Uenig Meget uenig b) Jeg synes, at jeg er mindst lige så meget værd som andre c) Jeg kan gøre ting lige så godt som de fleste andre d) Jeg har et positivt syn på mig selv e) Alt i alt er jeg tilfreds med mig selv f) Alt i alt er jeg tilbøjelig til at føle mig som en fiasko 14. Indenfor de seneste 4 uger, hvor meget har du da været begrænset i nogle af følgende aktiviteter på grund af følelsesmæssige problemer? Det meste af Slet ikke Lidt af tiden Noget af tiden tiden Hele tiden a) At deltage i fritidsaktiviteter? b) At gå i skole eller på arbejde? c) At gå til fester eller koncerter? d) At være sammen med venner? 15. I løbet af den seneste uge, hvor meget har du haft følgende følelser? Slet ikke Lidt Nogle gange En hel del a) Jeg var glad i den sidste uge b) Jeg følte at kammerater ikke var venlige og ikke havde lyst til at være sammen med mig c) Jeg følte mig trist d) Det var hårdt at komme i gang i denne uge 4

5 Dig som person Nedenfor er der en række udsagn, der beskriver folks adfærd. Benyt venligst nedenstående udsagn til at demonstrere hvordan DU er. Beskriv dig selv, som du generelt er nu og ikke som du ønsker at være i fremtiden. Beskriv dig selv, som du ser dig i forhold til andre du kender af samme køn og på cirka samme alder. Hvor godt passer følgende udsagn på dig? Passer meget dårligt Passer dårligt Passer hverken godt eller dårligt Passer godt Passer meget godt a) Jeg er festens midtpunkt b) Jeg føler medlidenhed med andre c) Jeg får mine opgaver fra hånden med det samme d) Jeg har ofte humørsvingninger e) Jeg har en livlig fantasi f) Jeg taler ikke så meget g) Jeg interesserer mig ikke for andres problemer h) Jeg glemmer ofte at sætte ting på plads i) Jeg er for det meste afslappet j) Jeg er ikke interesseret i abstrakte idéer k) Jeg taler med mange forskellige mennesker, når jeg er i byen l) Jeg kan fornemme andres følelser m) Jeg kan lide orden n) Jeg bliver nemt ked af det o) Jeg har svært ved at forstå abstrakte tanker p) Jeg holder mig i baggrunden q) Jeg er ikke rigtig interesseret i andre r) Jeg er et rodehoved s) Jeg er sjældent i dårligt humør t) Jeg har ikke en god fantasi 5

6 6 Dit helbred 17. Hvad er din højde i cm cm 18. Hvad er din vægt i kilo? kg 19. Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 20. Lider du af nogen langvarig/kronisk sygdom? (f.eks. astma, allergi, epilepsi) Nej Ja Hvis ja,hvilken/hvilke? 21. I hvilken grad har du inden for den seneste uge, inklusive i dag, været plaget af følgende? Særdeles Slet ikke Lidt Noget En hel del meget a) Hovedpine? b) Svimmelhed eller tilløb til at besvime? c) Smerter i hjerte eller bryst? d) Kvalme eller uro i maven? e) Muskelsmerter? f) At du har svært ved at få vejret? g) Anfald af varme- eller kuldefornemmelser? h) Følelsesløshed eller en snurrende fornemmelse i kroppen? i) En klump i halsen? j) At du føler dig svag i kroppen? k) At dine arme eller ben føles tunge? 6

7 7 22. Inden for de seneste 12 måneder, hvor meget har du alt i alt været plaget af følgende? a) Smerter eller ubehag i nakke og/eller skuldre? Slet ikke Lidt Noget En hel del Meget Særdeles meget b) Smerter eller ubehag i albuer, underarme og/eller hænder? c) Smerter eller ubehag i hofter, knæ og/eller fodled? d) Smerter eller ubehag i lænderyggen 23. Indenfor de seneste 4 uger, hvor meget har du da været begrænset i nogle af følgende aktiviteter på grund af dit fysiske helbred? a) At deltage i fritidsaktiviteter? Slet ikke Lidt af tiden Noget af tiden Det meste af tiden Hele tiden b) At gå i skole eller på arbejde? c) At gå til fester eller koncerter? d) At være sammen med venner? 24. Har du, inden for de seneste 14 dage, taget nogen af de følgende former for medicin? (sæt evt. flere kryds i hver linje) a) Smertestillende medicin Nej Ja, recept medicin Ja, medicin uden recept b) Sovemedicin c) Nervemedicin, beroligende medicin d) Anden medicin Angiv anden medicin: 25. I de seneste 12 måneder har du på noget tidspunkt... Nej Ja a) tænkt på at tage dit eget liv? b) forsøgt at tage dit eget liv? 7

8 8 Ulykker 26. Ulykker sker pludseligt og kan medføre skader. Nogle eksempler er, at man forstuver anklen ved fodboldspil, at man får en finger klemt på arbejde eller får trykket et ribben ved et færdselsuheld. Inden for de seneste 12 måneder, hvor mange ulykker har givet dig skader, hvor du har været til læge? Ingen 1 ulykke 2 ulykker Flere end 2 ulykker gå til spørgsmål 28 herunder 27. Tænk nu på den alvorligste skade, som du selv har fået inden for de seneste 12 måneder. a) Hvilken form for ulykke, var der tale om? (sæt kun ét kryds og kun for den alvorligste ulykke) Trafikulykke Idrætsskade Arbejdsulykke Ulykke på skole/uddannelsesinstitution Ulykke i hjemmet Andet b) Beskriv kort din skade: (f.eks. forstuvede anklen ved fodboldspil, fik en finger klemt på arbejde ) Fritidsaktiviteter 28. På en gennemsnitsdag, i hvor mange timer i din fritid gør du følgende: a) Ser TV/video/DVD? Slet ikke Mindre end 1 time om dagen Ca.1 time om dagen Ca. 2 timer om dagen Ca. 3 timer om dagen Ca. 4 timer om dagen Ca. 5 timer om dagen eller mere b) Bruger en computer? 8

9 9 29. Hvor ofte laver du følgende aktiviteter? (Sæt kun ét kryds i hver linje) Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange hver måned Et par gange om året Sjældnere/ Aldrig a) Går på café eller restaurant b) Besøger familie eller deltager i familiefester c) Roder med knallert/motorcykel/bil d) Hjælper til derhjemme (vasker op, gør rent, køber ind osv.) e) Læser i en bog (ikke skolearbejde) f) Går til fest g) Hænger ud på et gadehjørne, ved en kiosk/grillbar eller lignende h) Spiller poker/oddset eller andre pengespil i) Er politisk aktiv (f.eks. gennem politisk parti, demonstrationer eller lignende) j) Spiller computerspil/konsolspil k) Chatter med andre på nettet l) Spiller i et band/orkester eller synger i kor m) Laver håndarbejde, tegner, maler eller skriver på egen hånd n) Går i kirke/moské/synagoge eller lignende o) Går ude i naturen (går en tur, fisker, jagt eller lignende) p) Går i ungdomsklub/til spejder q) Går i idrætsklub eller idrætsforening, motionshold eller til sport r) Deltager i andre foreningsaktiviteter/ klubber/møder s) Andre aktiviteter jeg bruger meget tid på Angiv hvilke andre aktiviteter: 9

10 10 Familie og netværk 30. Hvor tæt føler du dig knyttet til følgende personer? Har ikke eller ser ikke personen Slet ikke tæt Ikke særligt tæt Ikke ret tæt Ganske tæt Meget tæt a) Din mor b) Din far c) Din evt. stedmor d) Din evt. stedfar 31. Hvor mange personer i alt føler du dig tæt knyttet til? (Det spiller ingen rolle, hvor de bor eller om du har set dem for nyligt) Skriv hvor mange: 32. Er der personer i din familie og uden for din familie, som du kan regne med at få hjælp af til følgende: (sæt 2 kryds i hver linje) Personer i din familie Personer uden for din familie a) Til at hjælpe med lektier? Nej Ja Nej Ja b) Til at køre eller hente dig? c) Til at hjælpe dig nå frem til beslutninger, du skal tage? d) Til at skaffe dig et job/fritidsjob? e) Til at skaffe dig en lejebolig? f) Til at låne dig op til 500 kroner? g) Til at låne dig ti tusind kroner? 10

11 Hvor tit sker det, at dine forældre... (sæt kun ét kryds i hver linje) Flere gange om ugen Flere gange om måneden Nogle få gange om året Ca. én gang om året Sjældnere/ Aldrig a) sidder og spiser et hovedmåltid sammen med dig? b) diskuterer politiske eller sociale emner med dig? c) diskuterer bøger, film eller fjernsynsprogrammer med dig? d) diskuterer, hvordan det går med dig i skolen eller på dit evt. arbejde? e) snakker med dig om kærester eller fester du er til? f) snakker med dig om sundhedsvaner? (f.eks. kost, motion, rygning m.v.) 34. Er du i din dagligdag ude for konflikter, som er svære at løse, med følgende personer? (Sæt ét kryds i hver linje) Nej Ja, af og til Ja, ofte a) Dine forældre b) Andre i familien c) Dine venner/veninder eller en evt. kæreste 11

12 12 Håndtering af problemer 35. Forskellige typer af situationer fremkalder forskellige reaktioner. Prøv at tænke på, hvad du plejer at gøre, når der er ting, der bekymrer dig, eller du føler dig presset. Hvor meget plejer du at gøre følgende, når du oplever problemer? Meget En hel del Lidt Aldrig a) Jeg gør noget, der kan få mig til at tænke mindre på det, såsom at se en film, dagdrømme eller sove b) Jeg prøver at se lyst på det, der sker c) Jeg drikker alkohol eller bruger stoffer for at få det bedre d) Jeg overvejer nøje, hvilke skridt jeg skal tage e) Jeg forsøger at se det fra en anden vinkel, så det virker mere positivt f) Jeg handler i et forsøg på at forbedre situationen g) Jeg søger hjælp eller råd om, hvad der skal gøres h) Jeg holder op med at tackle det i) Jeg beskæftiger mig med andet for ikke at tænke på det j) Jeg koncentrerer mig om at gøre noget ved situationen k) Jeg forsøger at finde en strategi rettet mod det l) Jeg bruger alkohol eller stoffer for at klare mig gennem det m) Jeg opgiver forsøg på at håndtere det n) Jeg henter hjælp og vejledning fra andre 36. I løbet af den seneste måned, hvor ofte a) har du følt dig uden indflydelse på væsentlige ting i dit liv? Meget ofte Ret ofte Engang imellem Næsten aldrig b) har du haft tillid til dine egne evner til at klare personlige problemer? c) har du oplevet medgang? d) har du følt at vanskeligheder hobede sig op, så du ikke kunne overkomme dem? Aldrig 12

13 Hvor enig eller uenig er du i hvert af de følgende udsagn? (Der er ingen rigtige eller forkerte svar) Meget Meget enig Enig Uenig uenig a) Jeg har ikke meget kontrol over det, der sker for mig b) Der er nogle af mine problemer, som jeg ingen mulighed har for at løse c) Der er ikke meget jeg kan gøre, for at nogle af de vigtige ting i min tilværelse bliver anderledes d) Når jeg forsøger at håndtere livets problemer, føler jeg mig tit hjælpeløs e) Af og til føler jeg, at jeg bliver kostet rundt med f) Hvad der sker for mig i fremtiden, afhænger først og fremmest af mig selv g) Jeg kan opnå stort set hvad jeg vil, hvis jeg bestemmer mig for det Skole og uddannelse 38. Går du for tiden i skole eller er du ved at tage en uddannelse? Ja Nej Hvis nej, gå videre til spørgsmål 51 på side 16 Uddannelsesplaner 39. Hvilken type uddannelse er du i gang med? Folkeskole (inkl. på en efterskole) Gymnasiet (inkl. studentereksamen stx, hf, hf-e, GS) Handelsgymnasiet (inkl. hhx, htx, GS) En erhvervsuddannelse (EUD, inkl. hg) (skole- eller praktikdelen) En erhvervsgrunduddannelse (EGU) (skole- eller praktikdelen) En social og sundhedsuddannelse (SOSU) (f.eks.. Grundforløb eller PGU: den pædagogiske grunduddannelse) Produktionsskole Uddannelse til landmand Videregående uddannelse Andet (f.eks. husholdnings- eller håndarbejdsskole, brobygningsforløb, TAMU) Angiv hvilken anden uddannelse: 13

14 Beskriv så nøjagtigt som muligt, hvilken uddannelse du er i gang med lige nu og eventuelt hvad du læser til: (F.eks. skriv hvilken linje på EUD, hvilken studieretning eller videregående uddannelse) 41. Følgende spørgsmål handler om skole eller skoledelen af en erhvervsuddannelse. Er du ikke i gang med skoledelen lige nu, tænk på sidste gang du gik på skolen. a) Hvad synes du om de krav, der bliver stillet til dig på den uddannelse du går på? For store Store Tilpas Lille For lille Ikke relevant b) Hvad synes du om mængden af dit skolearbejde? c) Hvad synes du om mængden af lektier? d) Hvad synes du om antallet af eksamener? 42. Hvordan har du det med de andre elever/studerende? (sæt et kryds i hver linje) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig a) Jeg trives blandt de andre elever b) Jeg har meget til fælles med de andre elever c) Jeg føler mig knyttet til de andre elever d) De andre elever lægger vægt på mine meninger 43. Hvor meget er du blevet mobbet på en ubehagelig måde i skole i løbet af det seneste halve år? Er ikke blevet mobbet En eller to gange Nogle gange En gang om ugen Flere gange om ugen 14

15 Tænk på både de faglige og de sociale aspekter af den uddannelse, som du er i gang med for øjeblikket. Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannelsen? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 45. Hvordan klarer du dig rent fagligt i skolen? Meget godt Godt Nogenlunde Ikke så godt Ved ikke 46. Er du i din dagligdag ude for følgende: (Sæt ét kryds i hver linje) Nej Ja, af og til Ja, ofte a) Konflikter med lærere? b) At du er træt af at gå i skolen? 47. Hvordan er lærerne på din skole? (sæt et kryds i hver linje) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig a) Lærerne lægger vægt på mine meninger b) Lærerne sætter pris på mig c) Lærerne er gode til at undervise d) Lærerne hjælper mig med fagene, når jeg har brug for det e) Lærerne hjælper mig med personlige problemer, hvis jeg har brug for det 15

16 Har du i løbet af dette skoleår... (Sæt ét kryds i hver linje) a) drømt dig bort i timerne og tænkt på andre ting? Hver dag eller næsten hver dag Nogle gang om ugen En gang om ugen Sjældent Aldrig b) sovet i timerne? c) kommet for sent til én eller flere timer? d) pjækket fra én eller flere timer? 49. Skal man lave lektier på den uddannelse, som du er i gang med? Ja Nej Hvis nej, gå videre til spørgsmål 51 herunder 50. Når du får lektier for, hvor ofte laver du dine lektier? Altid Næsten altid Sommetider Sjældent Aldrig Uddannelsesplaner 51. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om uddannelse? (Sæt et kryds i hver linje) a) Man kan lære mere, og flere vigtige ting om livet udenfor skolen end i skolen Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig b) Det er vigtigt at uddanne sig, hvis man vil have succes i sit liv c) Det er ikke nødvendigt at have en lang uddannelse for at få et job, hvis bare man har erhvervserfaring d) Alle kan klare sig godt i skolen, hvis bare de prøver hårdt nok e) Lærerne behandler elever forskelligt alt efter deres familiebaggrund 16

17 Hvad er dine uddannelsesplaner for fremtiden? (også en evt. anden uddannelse end den du er i gang med i øjeblikket) (sæt evt. flere kryds ved de uddannelser du har planer om) Gymnasiet eller handelsgymnasiet (inkl. stx, hf, hf-e, hhx, htx, GS) En erhvervsuddannelse (EUD) eller en erhvervsgrunduddannelse (EGU) (med skole- og praktikplads) En social og sundhedsuddannelse (SOSU) (f.eks.. PGU: pædagogiske grunduddannelse) Uddannelsen til landmand En kort videregående uddannelse, ca. 2 år (f.eks. laborant, markedsføringsøkonom, byggetekniker, tandplejer) En mellemlang videregående uddannelse, 3-4½ år (f.eks. sygeplejerske, folkeskolelærer, pædagog, ergoterapeut, maskinmester, HA, HD) En lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. arkitekt, civilingeniør, jurist, økonom, læge, officersuddannelse i forsvaret) En forskeruddannelse (ph.d.) Andre uddannelsesplaner Beskriv: eller Lige nu har jeg ingen konkrete planer for, hvilken uddannelse jeg vil tage 53. Hvilken slags arbejde forventer du at have, når du er omkring 30 år? Skriv navnet på jobbet eller evt. arbejdsområdet: Ved ikke (Sæt kryds hvis du ingen idéer har om, hvad du skal arbejde som senere i dit liv) 17

18 18 Arbejde eller praktik 54. Er du for tiden i et lønnet arbejde eller en uddannelsespraktik? (sæt kryds ved alle de svar der passer til din situation) Nej, jeg har ikke et arbejde for tiden - gå til spørgsmål 65 på side 21 Begivenheder Ja, jeg har fritidsjob(s) ved siden af min uddannelse Hvad arbejder du som? (f.eks. ekspedient i butik, lagerarbejder i supermarked) Angiv antal timer om ugen: Ja, jeg er elev/lærling i praktik Hvad er du i lære som? Angiv antal timer om ugen: Ja, jeg har et arbejde og er ikke i gang med en uddannelse Hvad arbejder du som? (f.eks.. ekspedient i butik, lagerarbejder i supermarked) Angiv antal timer om ugen: Besvar følgende spørgsmål om det arbejde, du har for tiden. Hvis du har flere jobs, tænk på det job, hvor du arbejder mest. 55. Hvor tilfreds er du alt i alt med dit arbejde/din praktikplads? Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 18

19 Hvor ofte skal du som del af dit arbejde/din praktik... (sæt ét kryds pr. linje) Sjældent/ Aldrig Sommetider Ofte (Næsten) Altid a) lave fysisk hårdt arbejde? b) udføre samme arbejdsopgave med arme, hænder eller fingre mange gang i minuttet? 57. Hvor stor indflydelse har du på, hvordan dine arbejdsopgaver planlægges og udføres? Meget stor Ret stor Moderat stor Ikke så stor Ret lille Meget lille 58. Er der tilstrækkeligt med tid og ressourcer til at du kan løse dine arbejdsopgaver tilfredsstillende? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad I meget ringe grad 59. Hvor krævende synes du alt i alt dine arbejdsopgaver er? Særdeles krævende Meget krævende Ret krævende Noget krævende Ikke så krævende Meget lidt krævende 60. Synes du din arbejdsindsats bliver tilstrækkeligt værdsat? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I ringe grad I meget ringe grad 19

20 Hvordan er stemningen og det sociale klima på din arbejdsplads? Meget god Ret god Nogenlunde god Ikke så god Ret dårlig Meget dårlig 62. Hvor meget er du blevet mobbet på en ubehagelig måde på din arbejdsplads i løbet af det seneste halve år? Er ikke blevet mobbet En eller to gange Nogle gange En gang om ugen Flere gange om ugen 63. Får du den nødvendige hjælp og støtte fra din nærmeste leder på arbejdspladsen? Altid Næsten altid Som regel Ofte Af og til Sjældent/aldrig 64. Får du den nødvendige hjælp og støtte fra dine kolleger på arbejdspladsen? Altid Næsten altid Som regel Ofte Af og til Sjældent/aldrig 20

21 Begivenheder Har du oplevet nogen af nedenstående begivenheder? Hvis du har oplevet nogen af disse begivenheder, sæt kryds ved om det er sket indenfor det seneste 1 år eller indenfor de seneste 3 år: Ja, indenfor det seneste 1 år Ja, indenfor de seneste 3 år Nej a) er dine forældre blevet skilt/separeret? b) er du blevet udsat for en alvorlig ulykke eller blevet alvorligt syg? c) har du mistet én, der stod dig nær på grund af et dødsfald? d) er nogen i din nærmeste familie blevet udsat for en alvorlig ulykke eller blevet alvorligt syg? e) har du været anholdt af politiet? f) har du haft store økonomiske problemer? g) er du blevet overfaldet / fysisk angrebet? h) er du blevet bestjålet eller har der været indbrud i dit hjem eller din bil? i) har nogen, der står dig nær, haft et alkohol- eller stofmisbrug? j) er du dumpet til en vigtig eksamen/prøve? k) er din arbejdsstilling/praktikplads blevet sagt op eller din studieplads blevet annulleret? l) er et forhold til en kæreste blevet afsluttet, selvom du ville fortsætte? m) er du eller din kæreste blevet uønsket gravid? 66. Er der sket andre alvorlige begivenheder i dit liv indenfor det seneste 1 år? Nej Ja Hvis ja, skriv hvad: 21

22 22 Kost, Rygning, Alkohol 67. Hvor ofte spiser eller drikker du følgende? Flere gange om dagen En gang om dagen En eller flere gange om ugen Sjældnere Aldrig a) Frugt b) Grønsager c) Slik/chokolade d) Kager e) Chips f) Pomfritter g) Hamburgere/pølser h) Rugbrød/grovbrød i) Cola/sodavand med sukker j) Mineralvand/postevand k) Fisk 68. Ryger du? Ja, dagligt Ja, ikke dagligt, men mindst én gang om ugen Ja, men sjældnere end hver uge Nej, men jeg har røget tidligere Nej, jeg har aldrig røget Hvor mange cigaretter ryger du sædvanligvis per dag? Ca. cigaretter per dag 69. I de seneste 30 dage, på hvor mange dage har du drukket alkohol (mindst en genstand)? 0 dage 1 eller 2 dage 3 til 5 dage 6 til 9 dage 10 til 19 dage 20 til 29 dage alle 30 dage 22

23 I de seneste 30 dage, på hvor mange dage har du drukket mindst 5 genstande i træk, dvs. indenfor få timer? 0 dage 1 dag 2 dage 3 til 5 dage 6 til 9 dage 10 til 19 dage 20 dage eller mere Din økonomi 71. Hvor mange penge har du sædvanligvis per måned (efter skat)? Penge du selv tjener Lommepenge (penge du får fra forældre) SU Andet indkomst (overførselsindkomst fra staten f.eks.kontanthjælp, eller penge fra andre personer end forældre) Kr. Kr. Kr. Kr. 72. Bor du hjemme hos dine forældre eller bor du selv? Bor hjemme med forældre Bor for dig selv Andet, angiv hvordan du bor: 73. Hvor mange penge betaler du cirka til faste udgifter hver måned? (inkl. for din bolig/for at bo hjemme, afdrag på evt. lån, abonnement til mobil tlf., internet, forsikringer m.v.) Penge til faste udgifter (i hele kroner) Kr. Sæt kryds, hvis du ikke betaler for at bo hjemme og har ikke andre faste udgifter 23

24 24 Send venligst skemaet retur i den medsendte kuvert. Portoen er betalt Har du kommentarer til dine besvarelser, er du velkommen til at skrive dem herunder: 24

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand.

Baggrundsoplysninger. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Hvad er din civile status? (sæt kun ét kryds) Enke/ enkemand. Dagens dato Dato Måned 2 0 År Baggrundsoplysninger 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Hvad er din civile status? Ugift Gift/ samlevende Separeret/ skilt Enke/ enkemand 3. Har du børn? Hvor mange

Læs mere

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu.

Spørgeskemaet tager ca. 45 minutter at udfylde lidt afhængigt af, hvor hurtigt du læser og hvor mange ting, der sker i dit liv lige nu. 1 af 48 20-01-2012 10:37 Velkommen til VestLivs spørgeskema 2011! Dette spørgeskema er anden runde af undersøgelsen VestLiv, som handler om livskvalitet og sundhed blandt unge, der bor eller har boet i

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i denne undersøgelse? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dato Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Sådan udfylder du spørgeskemaet

Sådan udfylder du spørgeskemaet Sådan udfylder du spørgeskemaet 1) Brug kun en sort eller blå kuglepen. 2) Læs hvert enkelt spørgsmål og alle svarkategorier igennem før du svarer og vær opmærksom på, om du må sætte ét eller flere krydser.

Læs mere

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler.

Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke som vist i nedenstående eksempler. 1 Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte kryds i den kasse, hvor du synes, svaret passer bedst. Kun hvis det

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Oplysninger

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung

Velkommen til. undersøgelsen. spørgsmålene. Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung Velkommen til undersøgelsen Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om, hvordan det er at være ung og om unges sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at du IKKE lukker skemaet ned, før du er færdig,

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Denne side er til brug for ambulatorierne

Denne side er til brug for ambulatorierne Levekårsundersøgelse Denne side er til brug for ambulatorierne SIDEN SKAL AFRIVES INDEN SKEMAET UDLEVERES TIL PATIENTEN! Udgave september 00 LEVEKÅR OG LIVSKVALITET 00 UNDERSØGELSE AF HIV-SMITTEDES LEVEKÅR

Læs mere

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH)

Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 1 Spørgeskema om Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet, 2002 04.02.02 2 Stor undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø Du er en af de

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere