Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet."

Transkript

1 ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl & l l ør. pr t dl paa MeJerierne :: li 00 nlng!! :; o DELEN : n 101. TI!. "" os I:lPTFo II IIIIIlIlInuIIIIIIII I dredcr af rare Ting bl Oavelwrl. Til PubllJw!ns Underholdning bydes der paa Muøll< Opvisning I.Clrllus Badowsky ejler hvad det nu hedder og Optræden ol Vlsesan~eren Knud Helsøe. Spærreballon over Thyo Ny Ravage paa ledoiorsoettet. I NIII er der aller dreyd Spærreballoner ind over Jylland og der er anrettet en Del Skade paa TeJefon- og Elektricitetsledninger omkrig Esbjerg Ringkøbing Holstebro Skive og liere andre Byer Ogsaa paa Lolland er der sket Skade Ogsaa over Thy har der været mindst en al Spærreballonerne. I Morges ved Daggry hang den fast i nogle Ledninger i Gjærsbøl og der blev sendt Mandskab ud lor at fange den Ballonen kom im idler løs og drev videre mod Sydøst over Beersted. Smedemester Nielsen Beersted. oplyser at han i Dagningen saa Ballonen komme drivende fra Syd. øst i et Pur Hundrede Meters Højde. Dcn naaede til Gjærsbøl hvor Slæbetovene gik last ved Johs. Sørensl!ns Ejendom Htr hung den i ca. 1/1 Ti:ne indtil Vinden ved IO-Tiden rejste sig. Sila fev Ballonen sig [øs og drev slhlll1le Vej tilblige men noget Illver\!. Under sin farl sm8.drededen Ledningerne i Oju=r~bøl. Sn('(\slcd ol.( EI!-ited og luvede hetydelig Ra VUjCl'. Del! Illrsvancll mm'! Sydøst ol: dl'! er l\flta)(cllg Nalllll)C Ballon dl'r har nlll/udl Ledllillli'lIl1CUct mellem Nykøbing og Skive Uforandret PlæskeoofcrioR. AndI' ISshtg!cr ierlh'& Nolerin.ll luslllullr!t i DAll ulor'ndr('t lil 216 ørt'. Junie Vok! Kam Modi Flott

2 c Side 4. Mørkl_gnlngen begynder I Aften Kl og varer til Kl. 800 er ku sted paa Thi- ~r~ sk K Motorskib kommer hver 81 sjette Dag fra Aalborg. I Rutesejladsen paa Thisted har Snmmprpn iapnnpm vsprøt nn... "". Pi

3 rroh:ssur nal I\UGn for Dansk Ungdoms timul """. " li n ~ I ' 1111 '1 dit II1I11I'1 " Hil " l. " I " h " l " " I I Il nr " "111 ". " " ~ " II I I I " "" "'. II ri II ' ~I I '" n " I ~I I" fllll IO' t"ormand 'n i " irke. I I t u"ii'1 '" I~''' ' 1111) 1111 I. li. t'"". \ 01 JI "t. III t 11 I IN l f " "' " t I " 1.1." I \I.1'11'1 /1."'111. nml r u ' I I lo!. Io l " I "" II I I I I I J uj I." 1'1."" l rud II H I " "'.." I". '''Il t" ~. I" 1"'10' \1 "II 1\ l.". "'"11". 1" " " "" "' _"" d I. I 'JI" "Ul 'Io I H' "'''II' ju' I III I" " I " '". "I. " r I~"II I" Io." '" " l...1. In. I r w " ~ I \f ri I ~" \l1"t. I I.. "I '.' " "10/ 1.01 I'" t. II t 11 '1111'. " " {jh... ". \{... " 1m" '" I." If' ~..... 'h ' k r. l il i... I "1'''1 " v ".. ".. f.. r.. '."1 Ml 1'-11 1'1 t~ all " " It.. ' II... ' II~I 'o. I.. I" J ".. ni. l. II.. "d. jd... "n. _ 'f"l' (\ I " A('~..f ' I~r.. II...' I II f TI'r.r.n".1> 11 It" t I... " "'''1' " r I M'. ".. ~I. "I.. I.. " rn I _ '''".1 ul k.d... " tr. 1 l t I I t'". ''' h.r " lt~.'1 t." Hd. r. I t 1"1. I... /1.11. "" I Nrk "'''Il' ~ I ". ' " HI' / 1 ~ ".).(. ' ~ I "t"" '''I. ).""""1. I.r. "I t " ". I" " 111>... "" ~.I "'." joh. "f"" ' 110. tk~.. flr.. t.hr. HI" r ". I h Io'1f I. ln"l!.\ "' h"r.io rr. r I~k...."" I "k I" \o r... Ir r lr"~i. r j. \rk~r" IOt 1"1.10 T " "1'11 (11<1 I ( '''''I(.. d IIJr'l'. Nyk"h!c J. 1.. I" ".n T. I 'r.' lo dn'""... t il ~k!\i ' 10 1' hllr ".r.1 uh DEJt./ El rlll~ P.' 1 Ovel }{\ xfor(' Ød('hcgl.{clscr anreffet paa Telefouncl og fl:lcktddlc'fslednina'cr. '{sfnen Ilden F'ol"hilld('lsl' liied Omverdenen. l "u In' /lhij(t' nf.":".t r n hllll"n t' l" mllligvfl't (Jl'n' lin/k;' " f'l' hkt j MOt"~I"t's goil('l O\ t' l" dt'll lio)"{liikt' n.'1 lif./.vunnel og- det SPI' ud. SU)ll lilli df'll Skndl'. dl' Iml' jlllt"ctlt'l I)lUI 'I't'lt'ftlnliuit'l' og e]ekt risici' Lf'dlliIlKlll' (')' af IIKI' $IUt dori Omfnng- ~f)1it f'ftrl" Bltl IOIl-IIjCnllltJj.Whll'tl (01'1'1 I'nr i\!1t/t m dcl "idt' ll lovrigt ('I' det val! skl'/isrt Ilt fnll fllld Klat'hed her. ove!'. idet tnll'ik<' CC'l1lmlPI j Thy. JlIIII Mors og I ll(')")ec! 1'1' hc']t udcll Forbinrlelse med This ted. IIIlJlonl'rn~ c!rt'\" lnd ovl'r Thy. Oll/nu jndrn lir! hh'\' 111'11 IYI I III' l'r ~rt ~n kflt(' 811'11('1". fillnh'd j Gj'r~llIll 1111'1' HO\'l'dpllr!f'll Ilf d"11l hllr kun vrd ndt'h{'ifj(.i~i ' rlll' gjort ti('" \'11111 IwrfIppI' IlI'kl'mlt lj~r øynl' 110M nauonrr. Ul værl' 1'nl~ om (li'rl' 11I('II(or ThlHtl'rl AllItl't 1'111l "d('1i I.lt!~{ kr~thl hnr I1I1Uonrrrw hø'rg~t 81111v/'I I Sy(lth~' hvor hl n II Iljhlændlltl-tHh lni nkiii VI'd 11. IIIKHU I. n ~. I "'. r. I N"'... lthy. hv" r ' " li r III1J1u"~r" Kil< r/l ~ t v t (III gl1""~1o d. Hu 'JlIl'ild hvnr IIrJI"I.'"rlhIKlIlrdullI "f"ii. di r ror~yltl'r V/ lill r linn III rf... 1 liu'(l Strøm kllll'kl<rtlr Ulf (ltldt 111'(1 OK j Jljurrlr'lIlnnl hvor )'r rr uurl'lin II I voi'iik!=;i<nd~ linn LItVN I ~fi'nrui1if.no>tl/.t /Ill'" lovrlkl hnr d"r OKMlln Vfl'rH Sp~r f'''hutlunrr uv!'1' 1~1t"1II1l Syd for I.lm (Jordr'II ønuvi I I Vr HIJyIlUII<l H/lill S"IIII1K. Sl'lCn'C'buJloIWII ill'r KIk fnlt \"I d 8ll1'dllll'd IIlt'lllldr d/l I Tf"lt' foll]l'rlnln.! KN1U' VM) 9-Tldrn i FonnltldllK. ajt PolltH'L j Thl1tttr! bll'v undt /Tl'ltl' t. '1"ult'rlC'" Ilt dt> r kundr ho]d~ VnKI VII B"II011('1I Bnnollt'n hll'v h.l1jr1'ntll 1 1"';:'r!nJnJtl'rnt' en Tlnw~If(I. mni hldt'ti Mundllknbl t rll" økuld" Ullklldl'!tKlI'pnl lilli korn til d t havd. nnjt()l\t'1i /'('v\'l ~!K' Jp~ Ol(" (ol'llontll' ~ tl)1i1l Fm Gjt'l'lIblll kulid!' III1lU tydt' I/Kt If! hvor. Illln lllt'kl'lntlke IldlCtlIMlt'l' )flod 1111 II Øjllllft'futlnIfIlJf"d Il Ingt' l Ilt'. nnn r nf lillila. I{'IIH SLrullwir'I'I' I<om 1I1'I'ur/nll nll'ri t \ "") CI.t r l1iuh. tl t. II 1I1"~ 1'. t r"l. ru.ht lur"" ~tr. O.. VI J.. 11."... II"IIIIIII(.".r Irw-IIV' r' II. r '1 ti 1 1t. ~I r "It: d. "IC na Jur.! 10" 10 I ~J1. rro 1" 11..". r".k livi.. d r... d"". Jt. r lr t." r \ "It R'I""" I I I r""a 1 )."1..om " hy IJllj. I'rr.lld l"ic B\"Jrrk Ul[ ~.. r.jth y Slrum f/)r~ynh1c hllr l "urrnhld"k " " a h IU*IIInll'/lJI Mnnrld:ab In rl p n"plin tionøllrlll ' JIh-"n~ Ol{ lurm~nthr. vil d. t Ikl<' VII ri' lkkf" V/Ir!' I. "K' lllr I hyl" Fil Id ti' "IgtIg". For"'llIh IM r I'r I Or (kil nl~1i (}lh I.It"K" IIw l"!w Omltutt: (Ir m"k"l hl'tyd~iljll. Ma nge Spærreballoner over Landet. N U l'llv l ~l J)' linllll (. ikk din rn~ 1(' ~' lcn If'r I Nut t'r bl"\('l hj. m I!rt. f S)1.. rr'bnllflntr. TtJ"Il'I'fImmt r ( Til Jo: hji rk'. liorwn" Koldin sc Oll' Ny øbing Fnlllll'" In~hlc' r OIl _1l 1l om Knv.!l''' n I..IIllllllkN l1!hrunta. T llfnnka bl.. r Ilt' nt'dn'vli(' II.jllp ~mlintl' ~ t "ndf' Stor Ejendomshandel ved Skive. 1';~ l\11o\ j:[ n lll(1 \"1'<1 ::-\.;"" t' r 't'h S.11L t' t1h ~ t'n ~ 1l 1r:1 li l 'I' Ih"lIllII. nll~ ~ \.;I1\" rlll' h'\n'nl :]Of) Tdr. 1.1 Det verdensh istoriske Møde. n. r r.". I/fn klllr \!'III.IIOO af Stt Bv~cre [ " T.lrllI' t. Iq Tond K.mpen ti ovrrra! lykkedee: ber ar 'v let ned. ] "/l1! ~ III' ( I l"n \ I 1/ r t I I \'; lra >t III to }' n "ml>l.j ~ni Il 111 I' li' " t r ;" i:j'" t 11"8/1 I II Ih \.; \ t 1>1o ~ r II I/Ind \' IUI II il I I f il ant '''''Nn ~ Il... t Il \. I hl

4 over "" ". Ilt II "IC I It. h. ij.j"" lom. 'tand... ()1('I\Wl \1 r "' )'n Il 1 _11. (.' II dn v t kund" øø m"" h.ll.>de Lil at.!.rul khutu'c!lig fon-vulidct. Skaderne men u'yk at sid~'t. :for ul T il 15 o o borg su.a ] Ii::;torie. 'Th.isted Ina bindelserne. Ogsaa SydjyUand El:;bJcrg SPR't r('\m.lloner ind OH'I' "Omidt <'l.~ Vf'ffil\skinel' hombnrdet'l'd.{' und!.'!' ('I Styrtllngreb dl' IIl1th'l' Mnski. m'r )li\/l Plad~n med ~ln!\kinr'l' \'wn]d mul lii\jl filur ril'kll1ng :\t d'l IlInl!. Stlll"Sll'fh'Jt'll Hn>1" i n.'\g UH'I' Al\rhu... 1\oldilli'. gtot1lll'u l 'at lig ~kada I {' t ni. af I'Il Il (I r s Fr 1

5 !ober kun del majen. 1').\lilim~t~r N"I_ forlolm~ Ulle forctl'r Sl>"da~ ua 9 ok 4.11 l... rd"l!' ble>!tilt ~fi!) MW In"g' t ""ler Nu" som "r B~. MU- Iwr"rur 88 Gm De" lu vcblf es. den 21. OktQlJrr. i Thisted. IiIlede l ej li g hed. sislelller rejsiii mli! i 'rhi"l"d (Jant" "Jh" '''Ul ['}("'I' Vol -ij i~l' Ul j'hlino/p "n<l si_ I'I' flylll dl' [1'1\ kkr PI' koillill( j ~ id~l(' IJIII(I' Oll( lj'"je ~ [" 1'1- laus _'Ulll Jlu hj"1ii Iii drl'e.!'\' ])'1 l}!]'" Farnilj(! hllr Jo! WIN' hll.i'1l 'f'(1 F!JlkliI'lIl1l_ "il d!'1 j"d'" g al Thj.I(!I I /lughl ""I. SPilS ]\I)I1I"l'h' r1ll".1 II Ir Il ti <'II'" Jwq~.j ILl L jll"h"i... It... ri :1 ru'h'1 r'l' ' 1"jli!(lu'!l(" ' IJUJ'j{I<' II I. 11\fol L"jli~ C. JlIIIIII'ILJ mr' JJ"I'II~('!I IJIO' fl H C(.'lIllul j'iij!!'. JIUM". ""r. [':rt"r 1;"1H'rlll["r''''''I"~ " Vur I. "INkuh.'Ill(1 ~Hrnl-'r. ':: l.' 1) II 1-'<111' 'ihi" K lil'fske-fabrlkaliunen i Gl vn uøre. Ilh "lindt. "J HOII ~()(~) ~I: T"I ~ IiIf".. lin dlllllillt r" k"illlu Il" i (ily/lil""". In'" d" III\'( tol J\hl'['.'~ Pri" 'r F"I~ ' r I'ulk hl. 111<.[ "Jl H"IO'. ""10" 1 " 11(" I" '!nl~~ h"k" """ JJ lili Il. I'J. kj{ (JJ...'II' ~IIII' Sild "l( K"IIIII' _'Id lili" ikl'r"" dl"" "I~"'''lo' '1" I.I~.. g d "~'o li"d l:n"'.'li'i" M"'1 liie" du f(ll'.kulliilc Pwl"kh'". Thisted blevet Polit igaard for lille. er K ri mi nal politiet. Landbetjenlene DO G. B.-Beljentene skal have Lukaler i»frederiksborg... [)pl hal' In'ngl' \(1.<1 IIw~('1 smllul u1<d Phulo('1J pau 1'lJlJllg'HlIIro TI'I"INI og du Pnlili~l)'kon "fim 1111'lIil1I nu bklll [(J!(IIW~. "II' In luii"lill nl(;"'l null 'il hl1\'<' Indkaloll C IJ-B\ tj~l1h. il rlpl IInhu l'li'ts ikkp bl;> h( dl'i )!IIII hllr dnr"j'!"jet ( n r)-v""'im'~ I l'jlilih~d I Ej"llrl'JllIllwn Vr(>(!('l"ikslllJI'j«!'IJ'h ik~gnd~ 11~1l O\'('II"u" (;1111' -H'l/ (la' (lmklnlf l.. lliliunr il 1\ I un i Illl I poj I illl o)! Land b"!j' ul(' Ilt" f;.tu Knnlorer h K";tnl!lnhl!!hll~l ij fan In' \ ';"r\'i~"r_ hmld[ d(>1 ('IW kill l.i'i'l' l'l.'>j}... ipli Hlwnnr:""il'- 1('1. ('. l..amlj}ujilu I JIU'I 'I r"r('i~('. o:;': Ihl."I.le Lukrtlr knl r">lulus( nfll'('ji(]'~ III r. IJ n~lj"nl Ilt' Nn "ri ti"t anlu"l'lil( ih l'lil!' HUL 1"'11- II". fiji' Ir I hbl'h!i1!kllldt C Il \lnnl'kflh i 'rhi~tl'd Son I'idl "irl~~.ihi dr litll Indklllrl. ~ fln- 10 _llulul. Inornf \'1'1 (Jlllknng 20 ~klll g!ii" P <Jlllilj('ne~II' Pas paa KarlekammcrtyvC:/lc In" ulml! I \ar ulillpr Unrk IU'l\nillIWI) Cl' del ni mulig GI mul III ailiu. ]laa Ji:Hrh k'wllnrrl' 'rh'. ojll altid pl"j"i' ul hul"~ II1r~1 liniit "d :ikiftt"lal\slid!' Il/lill' Tj"lW~Io' f"l~f"h' IlIiI' (anet!l('i"{'~ I.un wlh Ii:rinliuulpolilipl hu" h 11 Ul! nlng. hva' <l'' 'r!'.. 'r ~~j""i"t n"g"t K.. r.kautet ';l<' Ad~n"~ " l I~".øc" J ~" l ~rt"idr. lkkn. at d~e... tj"uim [ru. "nol "ed~"nmd fra Kornd)'f\K~r"<J Il ~"r n<-u>p l'akp" I Fne1 ØIU. det "ur kh v"n.~ dh ~"r ø tj"øl~t af Kr drd~r aili' r"rmenth~ " 1""nd~. PØ dmcl o.d ~ 5 0 Aau Skræ d ~. Skr-".'der J. O..er~ I:omm 50m Mrnrt.er. ider!jer begyndte Sin VIr gaa rundt i Hjemmem elh!l1u \:"I"-II! fill': vud irnnd cb;medh/tel Aarhus er Hnndel~m dcrsen Gud"e~~lran" I Murgen SØndag Ch Skuv~lel B Aat. lev kunde i Gaar fejr l 1898 k~bte h"n d~n han IIU bo!". og h~n dre~t Forretning. kreds. Paa den j'd"ke I be~tnacl "r Karl I gllard Hørdum Ol( Biograrteatrel Royal-Teatret Kl. gamle Dage" dansk lallrncl Ol( Bi\'ol\'n~n \Søndag 3 \< orut.' Palæ-Tealret KI. Finn" med Mickey I; Fore~t.; KI. fi 7 01: Biografteatrene """"""""" Palæ-Te Mi~kney berry F i n"oner I

6 ~~.'" FIollIlo fornøjol... H..' FI.jte "" rulor fo... t.o"' ulr.udl/l fr~ for al Ind Imol-.. In øl I.. '~ M"n~ "" II"... lllirl. fj"~ ' - = SI BALLONSKADEN blev ikke saa stor som sidste Gang. Forholds d " ~ Io rs l paa T"lcfonncltet. - afhjulpet nu. Thy l!~j'jiiondnge'... rks Mand.lutb 'hr ""ltii Morkd {uldt PHU i Art... 'ra"i l>t'ok.wftd med "t uoj4e<lr. Ic l.odnlnlfsbn"l 5<lm Sprrroballonerne havde I.. et pu. der Vej henover Thy. Oet lykko<le1l at r~o Slrsted~len af Hoj.p"ndings"ettet rcpnreret i"dell ~!~rket {aldi paa men Tran.form.tor slnuon"rn~ I lioddum Odd und o~ t-loui"" rk dog ln~n Slrum I Aftes OK bl. a ~"r Odde.undbr""n uden Elektnenet. Onftabesty.. n J p n. e n udinier at Mr hnr ""ret en Imlv 8n08 Brud JIU Hpj.""dingsnCllel og- d"_ ude" er Lnv'JI"nd"'InIIl!dni~erne d Lagte forskelh"" Sledu Skad." er dos{ ikke 'Bn.tor lom \ Septem!>.r do den r~.. te BPI"" nf Spærreballoner li'ik over Th}' [je" er denne Gnn!/; Ikke knekk"t Ma.Ier se'" om fle"" ar p". lru. er trukk"'-.ke e ar Hllllon..-i... rne Opa.a d""ne Ganll'.h"bte nnu.n~rne h~le B"ndur Bl løh"".n og ""mn.m_ filt... 1 Plglrand dier olg o" særli((t hvor d;.~e?ig-t... dsbundler hør berørt HoJlpendmg'n"'-t"t var dcl 1I'8U '"YJl"" al ~re an""uet fornolds_. Wrr~ Skad" pu TIletonnett"! og forot i Af t... nuede man at fu gt'n opretlel dr vil!'ligste Forbindcl.". AdokllUgt! Te~ronpel" knekk'"<le og end"u i [Jall' er der n"n Telefonforbindelse fra Sydthy til NykøbIng ligelom mange cnk.lt~ Abonnenter Ikke kan komme I Forbindphe med ~nt...- Irrno. Nogen Ød"l.. g"i udo' Sknd~n pa. Ledn>n~ncttet ~ n.. H.n... n.rne IH. al hu~ forvoldt. Forhold~np for Td.fonfn 'Kr i Gaar "".. Ion RI kun I1 Ekol>rpo""ntalcr k'"rl~ K"~n~mforp. En SamUl.l~ fra Hurup lu Hvld!».. g hin' f"rot m~ldt kl... ckl Tim.. ert~r n... liulnl{t'n d.. noll'i_ af l.ednlnk"rn~ vor bui{!! (Jr. d.~ llf'!~. Eft~r h j K.hplmp.I" r r. n d ~ Thl.teol opl)'o~r ~r NOTllthy IIt"mfor.ynl~.. d. ""~ CO.nll'.Iupppt forholl"" MII.I'I{! trø n.lh"i.""gel 'aa vwi "an ~.n.. hm' ~"n.11 "". ~~)! U~lI" ""'''1 I". "~"r!illromf"r. De neste Beskadigelser ynl"gonl Om~" _ l I.crt F.ld..n ner "ed Jorn.". den har kun_ net k01'l""" \II at w>r. Fortræd. Ilen er lydt... 'ed 7 Tlden i Gur Mor!! komm"'- Ind ved 0otenld h"or Haj 'p"'ndl"k.lednngen øotp... u bl"""" r~v.t nr.d o" den er derefler guel \ en!:lue mod Nord'... t o'... Klutrup Hiardemaol og V'IfMI hor den.. Ile Sleder ndela~de 1""splClldlngaIMnlll_ ~rr og Telefonlmer.!Icn n"-op 110m Hallonen vilde til nt fly". ud o~er Ha "et If'k den" Fornnkringaw' fast I et He)[n omkrinr:- ehr lljer~rd. Mark ~-ebbel"5led. Ballonen hle\' h"... ed I-vU"~.na lnngt ned mod Jorden at de" gik mod '" P"~lrudsh<'J!"II.!kn rk nol\"lc Rirler og cflcrhunden.i "ed" Ga""" ud ~f den... H)..:ret slapl faldt ul Jorden Pet v~r h...fter en let Sag for tililende at f"" den prkket..mmc" Oll' f~n bon- Kabel m... te.. n an.l.. r Skaden pu Su'.m fonyning<m8 Ledmngcr til gmk"ng 1000 Kr_ S.. vel Stmmfor.y"" ""'" Tel... fon_net reglier med alt...nl ligt al kunne føa SkaMrne pas Led "ng."<'ilel udbedret; IAbet..r Dag. Ov"r Mors men... d.r al h"ve ".. rel 4-.'; Spa:rrebant>nn og del er And "ynhg\'il en "f dlllml '\ler er tonal o"~r Øottrild og har end ~;n Tur ~'ehber6t'"<l. llu anrelle<:lu ~n h~1 0.1 Skade pu T~lefon_ og Lr~lednil\ger. Hfl~ \'~'lmor '"<1.. uden Stmm i Gur og \'ildonndbroen ''ar ud"" St""m r... Kl Faarup kom IO unge M"'ncl i f'elgt' Mol'H F~lk~bl. I ~n r~t fullll; Sltua\lo" jd~t en l'lper.oballon J'Aa I" ~'lugt t.nol<ked. en hol ny W on'''l o"~r.110m den fdrt~ mt'd lilf ri Slykkt En ung M~d J... hllnne. 1...". ~Iod "ed en He~ og talt.. m..-l "n Kamme"'l_ Plut 1I11 ru]t" Ile"ne-.1'... ]>111 drr kommer C" Rpa:rrt'bDllun!" og Mglf'! ""... 1 ~ig "... t 1' Jordrn mpn. liaunn." m... l ~in 1..1 l \\'ten I..." hn nnt Ilem ~u" pi 1'.r ~(""r "I'Ir l'æh" fhhtt nrrl ng Unlkmrn.1r~v \ IIH" ::::;''- "" ".'..;.~ I'aa II<>nn~ Tid 1><>0<1. R... I>Yald '''~"'ll"up _ Jon. lo... n.' "'" I Mand. ot ~.. var."" n";~ m.nd. du fol... It "n......'" do.n. o... ""er ro O"'e"".n. S ku... f.lk. hon...ko<l" at ~d~ /lod' "'en bavd r I)JI Ul "0"10 hh". ~...ber om Itvonlan.kuld. ".re del D.tt. Pnrbold med Oll\". at ban OP'".."d~ ti O... Pa. n.or ha" m_die h.o.m du lul. n""on at undr... J"" en.~ lad do... "". h ml" pn :-/o"d."p: j.~ hr.uh" nok Ul 1Um. hude al ~ ""bejd. _ n F;n Vlnl<>r havde h don Maao.... ml" 11 O...u. lavede..ivlol"oll" mnn". "ni ""'_ mon BuchYo.ld boldt a Form Oll vor. Po"1<Ir. Y1Ir e"h'er Tid villl1«'!.il at yde med Arbejde ilald det "j" v""dl!rt- De'... r loer VM hej"" nt de~ konde fo'oko l dot hele talcet har den l.. nreo". hof t on lykk.ii.o: ~J: detl<! I Forbindel'e med r.ale folbh".kri.t.eli"e der efter IBM Ilik over La hvi. A.and.erlu:: pn... er Motoin~boe"" hu ~~.a.a l' Ran har.ldli"...."'t IuIn forf")l:te dis!'o li!>.rnle. de Idkr.om <>JI"O.J. fandt.l!ll i v"el... Bud. Fado"o "" Mode VBr af P... l.."t. var tælle" "" SanJf""'. o~ J l"'rti! Jen. "n 1I~ "*"1 han endnu udm.. rke~ I\"iver _ [ denne Forbindel....-il kert...'" on JIYi. om S nien.. nbi/do h.. m et af h"ad han k.. n ~l"" en SLaIU Kultu....h or: It""' i Gl""meb<>~eI'l. T li_a... Alde... n bo fl.k~ i Th;"'...! Rrodnlno: "de j :!~..u" Al.w"n fi $Om Par\.ll""~r i ~ l_.kerk af tk-n I.in Tid bcl<~nd "r ChriM"'ffer.\0"''' mml et TIl.kud fra $.. Kr for at J1U po.a H. nll ";k tk-t i ri." A.r l. m"t fra l:.biol"'j\'. mfn G."... U" Mr tj.nl~ ~u bl. J... O"r l\"1 m..d on )Io... øpi""'. "..1..:mHiu <>It".1.or ~ h"nr hen e'"e... l. "m."k_r "It"...1. on Flok.kv>t"~. o".. ;ndtnof i }I<1O-n r"nl... m. <n.f d" tu!il h... nmb.ih nl!j ~n "m«o... t ur

7 Ly.. ~ " I> Jlaar " med ben ub~ "" elhge.. op iii ngsng ~ttel første ~e til leve - )[aul Som holm.. Foretaom liemøer. e at altid ko- eaty Indhender om tsen D" gore ede; ikkø get. ford" rud Ud n til yg ond bæt j ing teø Krlmlnalpolltl.. t OK ooljf'ntt"nt I. Thløkod FlyUl'daKI J)rr.. r ' '"'Jel I... ''''r. Mr lud... U.. I... 11'... I lir".. I. Jan". r. _ ~.. nl" " " ( n..i... ~ nl '. ha. "Iaet.. h"r. s'm ti" (;... ~ ni. lth J! h.r Po. /IUkor""'4-1 I Thløl~d Ir('untm II.. ro.) Allr Udi und.. r J '.damnnv. I. hl ailh" Ord' lu"'<ilfli~1.. <>ni ' ~rln1l ""!"hli l (Ilt 4lndbo. tjrntl'n lu. f ul 1110<" j m.'tr.. hllr amn" ~ I~r. og jut' ~nj(anar hnr h"fl Afh". rin~ltlkall'r til R"lIdlghl.'d F'J.. r(' Ganfl';' hllr der '."1"\:' pron t JllIR at æ~dr(' d.:ltt' }o~orhojd. "Idf!t und'r nl~.pohuchl'{ Thun" Jacobe.. n. lkc!"" i Thi_lt d enffantr I Somm(!r RIKØpohh("hl'r'n lo w' da /tt lagt' Landhulder Sa.u-en und(!r O\"ervt'JOJlae oll" 'i kunde nlleredc dengang Ofll)'''51~. Ilt ilian ha de P.anen IOrdm frn!\tyn. dl~h"d... rnoij Sid... her. idet man hl... d(! t.:cnkt >Ila III leje en 5-Va-'. J'('ltiel"ll Le.ll~he-d I Ej.'ndumm(!11 ~ }ot-edt'rlksborg~ j Fr.. deri~gade (O\"t'nO''<.'r RelIlnurnnt " R ltz~). Sidt'n har Sagen været til Ovcr \ (!jl'"l~t'. Oi: i \leilemliden er P Ind«forhold... ne ble\'et Ilndnu værre Jdet doer jo I disse IJ~ antlætt~ e-n Pohtifuldmæll1ig foruden en Kriminalbetjent og IOn Landbe tjent. l Gaar Eftermiddagl!l kom der ImIdlertid )leddelelc:;e fra Ju.atlt minuteriet om at Tlllndelelln var gi\'(!t til at lejll Lejligheden I toftedctilulborg" Det dre-jer sig som nll'\-nt om en stor 5 Væreisens LeJ lighed og heraf 'il Kriminalpolitiet. antageligt komme til at rande O\~r 3 Lejhgheder medens Landbetjent GronkJær og den nyudnæ\'llte Landbetjent "il faa eet L0- kale og det f~te Lokale ni bhv(> stillet til Raadighed for de CB Betjente der e\-entuelt skal udnæ.' O&; naar nu LuftværI1.!planen engang med Tiden vil foreligge i godkendt Stand. Lomlerne åt.aar nu Jedige men eks.l forat isl.andsættes hvorefber nye Mobler skal Indsættea og roan regner ikke med '\t O'erflytningen knn ske for om kring L Januar alteaa om et. Par )laaneder Xaar denne Overflytning er sket YJI Plad~forholdene for Politikorpsene \ære nogenlunde ~h om Ordenspolitiet sikkert alhgeyei yii komme til at mangle PladE da den nye PolitlfuldmægtJg skal have en Del af Krlminalpolitiets Kontorer- Gadelygter i H"idbjcrg. Paa de mest befærdede Gadekryds i Hvidbjerg er der bleven ophængt 3Iorkelægnings-Gadelygter lait et der ophængt S Lamper Dc har allerede yæret tændt et Pll.r Aftener og de har vakt megen Glæde idt-t de afhjælper et stort Sa>n bos de )Iennesll:er der har.~rjnde ude om Aftenen Afsked eller 41 Anrs Tjeneste. )fejerimedhjælper Kr. Peden;en. H\"idbjer;.r. ophorte til l. Xovember med at gøre TJeneøh: pau AI delsmejenet "Thyholm". Det nr Jkke nogen helt almindehgarbejmnedlæggelse. idel Kr. Po/:denw.-n l 41 Anr har haft sit Arbejde paa samme SlÆod. Han har foreetaaet )fejerim Udvejning i alle d.jl'se Aar og han hur Fennf::mftnltlig ud ejet 10 )1111. Pund )Iælk om Anret. aaa df t blihr en anaelhr:\lll'ng de ill!t. Kr. Pt'det'llen er 7J Aar men han (Or raak I)g I5pændøtig Bom t. til Ynglinr og han pnmede til d{'l..._.o;'.;;do;.t;o'.:.it Arb~Jde til fuld Til Ballon. kademe var Ikke uvervmldeade. Kun to Arhl"yddlle-r... n_j _n ni " pll'ndlngool dnlllcflile I.NonUhy halv Sn_ "uhr Thy II.J.. prndjnpvll'rk" Ener hvad mlul JlUJ1. NnrdUy Stl'UlIl!orsynlnJr 0IJ1Yller hur.illr ikke 11.hJ ~'1I i GJ1.()r Morgd været. flere SpærreballufM'r ovor dla.o Egnf"; I hvert }o~nld er dur Ikke nnnlllc nye SluIder De O<klæsrl((!1~'r der i Gnru- 40kete pna det ejclr;triakc J.A!.llm ngsliet. Vlll' ikke særlig om!nltcnd(! selvom de I første Omgnng sclvfolgelig vir' kedo ~norendc nok. PM floj.bi)lcndjng.<;lednulgeme ~ete der et. Brud mellcm Osl-erild og Tovsig og et vcd l ijardcmunl men de var reparerede I Gnar. Endvidere c r der flere Steder (UlJ'twt mindre Skuder plm Ln\ ospændulgl\' nettet yærst tndenfor Hjø.rde-. mn.al TransformatorforenIng. hyor man endnu i Dag )kke er færdig med at reparere og endvidere I Klastrull der i Aftes var uden L ys. P aa Thy JIOJspændJng6\'ærk oply.r:>er man at HOJspændmgsledrungerne har været afbrudt en halv Snes Steder og at de stor ste Skader har været. midt i Distnktet fro Skyum til HelligSO: Der ble" arbejdet hele Dagen I Gaar med at fan St.rom lprs men Dagene er jo korle og da der ikke maa arbejdes ved Lys lykkedes det ikke at ;laa alt kl.'l.rt saa Boddum og Flovlev maatl.e und være det elelctnske Lys i Aftes ligesom Sbrommen og538 var afbrudt til Oddesundbtoen indbl i Formiddags..Lavspændingsnetnet har ogsaa flere Steder t.aget Skade men ajt i alt synes det ikke. som om Skaden udgør mere end en Fjerdedel af den Skade der anrettedes ved sidste Ballonbesøg. En Del af Spærreballonerne drev i Gaar ind over :Mors hvor man ligeledes sporede deres Vej gennem nedre"""ile Ledninger. bl. a. observeredes Balloner over Ørodde ved Assets over Erslev og ved Solbjerg hvor der alle Steder blev ødelagt Ledninger. Endvidere 'ar Strømmen til V lldsundblwil afbrudt fra F onniddagen i Gaar. I Faarup brækkede en Ballon ved 10%-Tiden en Lysmast o\-er og forte den med sig. Den havde nær ramt et Par unge )Iænd ~om i 5idste Øjeblik fik smidt sig ned 1>R..'\ Jorden medens Pælen svingede hen over dem i ganske lav Højde. Ballonen bevægede sig med en F art af km i Timen SM det kunde være blevet grimt hvis Pælen hav' de ramt dem. Lidt efter faldt den ned medens Ballonen dre..' ud over Fjorden. hvor den dykkede ned og drev md paa SallingkysleD. S.1.. brjlililp kan Tirtd. dt-n 5. November fejres af Gdr. Mad. J emllb Madatn og Hu- 1I\rU. N_rup. modt Erte r Jill lin - te'... _ - ' a'te UrI. h _ Oruød et II. r "r J..nart. ildo hvl'rvo<ltt'no hv!.r l.. lrtkli"n~rll" Ikk~ har blandt dl"dt>r.. r h_.. rd Gllrtn~r"". hvil! IJ rivh vl'r.." furhuld.vj. k... rmnlllli'. UII" ""m.. r r"t... me-rt>t ".. d j U dc!lin".. u at ri"r. Gar Uar" Su-der hu nnatlthu... l I.k-nno.' Jo"urMn.'llkl'lLt- SI.ocdt'r ~li"yn Jo' rylft ror J uhblllrtll>t tor hvad Car t.ut r J Thl~\A.:d udtar.l"r uv(!r ('ndnu rur t1dlill"t at. Ide-t dtt t al1erhlljo::lll htrn"t! af de kqmm.n d(!r om de blu r Iva d. MBltr De mltlttlt"t set".. Nej ikke endnu bet at hqi~ Varmen og den Bramdael. " den Itimplll Brænd6l IlPUf'e paa det. KQde Vinter. Naar Drlvhu de Olf Blomøter er d at. lukke dem Q.It vi p Stykk(! Tid endnu Va rme men d(!r er at. vi Lil Vinter bh lukke adskillige D ke har Bra:!nde n Imidlertid stadig tllraar do. det. vil ligt meget for Oll. leblomfiterne vil 6l1!dvanhg er da deraf! De hollan lertid kommet m Aar saa det kan i at knibe med Tul ikke kan f aa den ~ vlkbngstld :Muli( me dansk(! Tul~ stort Antal at <I1 ge~n andet Ste.~ vi ikke hørt om. Bessefeøt Hvidbjerg K. holdt B06 s efes Der blev talt Sondbjerg og Jh-idbjerg o sluttede den Der jndkom f ye paa 147 K 196 Kr. 7J ø THISTED l.. m straks fro S ind af B:.. ster og d(!r godt. Aftet)(' lede Qnwet vllnt til Be.J;oget "\"' ha"de ' ente ('nlc dd i )!"flten re Rykind b\" roen attm S Løb optru _øe og!ald. D<t benll unre batik lidt Yuslkkt'n

8 . - Merkl_gnlngen beg.nder I Aften KI og urer til 1(1. 8.OV Flere Spærreballoner. Nye Skader ps. Lednings neltel. lige lige nær nu Deri og Øre Hav E tiget herlr Perr Alter j Oaar var der lølirevne Spærreballoner over B2l1en. Hvor mange der har været vid es ikke men der synes at have vær et flere og forskellig Skade er anrettet En af Ballonernes Staalwirer. Det er som sædvanlig gaaet 4 værst ud over Telefotl og Elek Iricitefslednlnger. Saaledes blev Højspændingsledningerne mellem Skjoldborg og Aa s mellem Vesløs og Amtoft og poa Veslø s Ve/le revet Hu og Strømmen afbrudt. Mange Lavspændingslednfnger er ogsaa beskadiget. I Hundborg blev Apotekets Skorsten væltet af en BoUonwlre. Ogsaa poo Holslebro og Skive egnen har de løbske BaUoner lavat Ravage. Skive By og det meste af Salling var l Morges uden Str øm. Kabelm ester Prantzcn beder os henstille tit Thisted Polk at underrette Højspænd ingsværkerne hvis de opdager af der er sket Skade paa LednlngsneUel. Man kan derved I hø/ Grad le tte og fremme Reparatlonsarbe/del Sølvbryllup L.Ih liylt Lan Ele L har Niel 2 tag ord Th i VDl I dem dina K mes men nog Skol nem Kan hav Arb kan J Morgen Tirsdag fe/res kral af Arbe/dam. Peter Andr P o u 1\ 1' 8 e n og Hustru Hvldb/erg. dm

9 nodve{dlu ~hin~lqn ISnl). Ih' ". nd")"li~l. RI 11<."lIal'rlt""il.. nl.ii~~1 I ""r~. " l"rclllt~~r I'"" I" d~. r IDr""r~dl II"" ni 1\~ln r nd~ Sl<mm~r kan ~""m~ ~ ~r~ l'd~i.~.'i "I: h.for ~_: f"r~18~"" en me~.i. "m- ~ Opt"1Iinl( af S.'nmor- : ~n de. kan ~;I(e" "Oliet. i Ultatel frb d~.iside" 111(_ ~ "e nk')'pc Indln"~r før ~ '\"al ;11"1. f~"'t ku""~.. Islut ~ træ/er. Johll L. Lewi s. ajjl~.k!lnk' Fn~rlll~ d~r hl wllilll I<ill fur!lrhhualul" Ol{ ~IJlI1 d".!'tlel med III r'!lii I"I" ~ill Lpdlll" f Oll' G. J. O. d'l l rikll.5 I" Hh'" I<'Il~f(jr fwllli! of ul \llllkio ikkn! '""d$y"iiu.i. kro"t"ot ""dc øl vold 50ml Vlnd.tod Oll Knl ostro!." or Eh"' '''K"I~'''' 1"1r.II'. Kl. H i tfnrt.." """ ijl'l~ ~.) SØNDAGSBESØGiThyogHan Herred af løbske Balloner. Ny~ omrallelide Skade!" paa Ledumgslleltenc. - Kmp n~ ug Guvl lrull1l1. t ud i H undoorg. "' :-klltl... "fh'r d~il ~"I~h' Ilulhm"Wlm udlw<fr.. l. fu. V h I1\'imh u n!l\'r 1 Gunr H'lUlt(> l'u B"lg" IIf I"h.'' N~(>I~~.. HIIrr{' hllll<o""1" "! 0\"1'1' Lallh'l Ol: i Th)" "II Ilun 11("n'! hl'" ::;knd' ri.. n II' GItlIlI ~lo"'n' ('1111! FI'('d~~. f lid 01)';('011' ')1' HWI!nlrh' I"<'i'. 1'111 dd H" h'l II[ ~!' r.. d' \\'('IIlIt Ilullnnhyl. ~!I(' "g Iii '('"It'I' kllhlh 11111" klin ~''''IIII''H' I"I'~" I\a' \;""'1.«' ' N! IIJII I(I IIf d"i{~ :-;(11)1" OPl'l'1"l11' 'j"p- 10'(1111' "11 I.YS"lnh!"f nnndl{'l' Il! ")11.'11\:1" 'frilild" og ::;kud'l' lith! (( "'..1110'1('1.. nlll J'IIIlh' Ja Iytllosu Ddclæ!lQcrc _"m.11111'1 1 Inl'> ind n\'t'1" 1.<11<11 ni' hml (IIt'I' ntnnlll' 'f'lplollelkn hb "Il: HI'UIIII"I <\"nil1~('i'i1{< ~~lih Manll fndll(('.11' 1Il1'<f t'lulnu {'Il ufri illisl lrh('ji- :-iul1llu!l ud Ihm de "lpl"lil(> l.iilj" '!{1I1"lm'~I"" F r n 11 I X t' n illl' ~1r'1. lldlllll'l' n.i):". ul Skud"I'!'" l!;lillr hh'\ 11\1"1'(' "mlulli Il!t pnd I 1'1'"IIlR~. I'l"\l Osll'l'ihl III 'fhorup I/lr I.!" l:! ~t(l(i'l!ll\r lul(' II! l'unkti"n (UUL (]rlllld af "(li1l'ligtp Huj ~pli'lil!ill!(~lorlllln!("i' 0ll li!'!" \luhd~ Hklllinl nrlll'jdl'h fm.\lllhlng ttl 1\1. rn. :]0.'10 i J\lIo'~ lil l11't "lir ~nn III"I ' ~I 111 dh llinn((n flllh ~il< fn'lii (l1l1'.. n' )ln.. nlinll~nlh~jlrl. -"l"oi(lon Skur'llen kuiekkd h"'" fi~jnll"nrl: "Il \ns Tta".Cnnun. 11'I.'l"li"""" kli]wl f HI \'' r~.-t "". \l:nlh~' ~I~l... kum h'r Blud 11"\ Ia 1 ~pa'ud inr:~\l'(l "'" ~\"I'III". I J.:llijr "Idar: I'~d I:-'fid u 'R ll"j~[ll.. n. ding"1l 11"1: I'''''''"lt hr~1 i " ir:""' "g l.nl"p">i"lln~"'!i('l H'I\I.. ~ j Old"1l lil '\Ill'n. ~.It h! 11'~" <1n'J"I' ~IA" 'nn NI "ul.l 11 H"I \00 Ik E"kl' il.... l'" 'I Ilnb l'ii'l dn h. Gun Efl")"mihh'g \'Ur i )'u'1 nwl ul )'t'puh'n' 111 j.~pwl\' diugh r!"illg"i pan EU~l'lI<' "'ol.111"..llirl"hl'd~l ~"nl I.. 'li'h"ji"h' I"'" H.. urhh:l. ~"m ("II III!lllH"1I.'1'11'\'('11- I. h'ilulwiirii 111\ I 11"1)"""" 11111"1'01"1" IV pu" 1"IIl. Oll "n HI" h'l' ~ui">i flnl' ~1"""II:lp Ll'<lll!lll!"'. d"i' ~\..III. d.' "Ihn~l'~ II th' I lir"'! p~n H"JS))I\'lldill!:"~I"IIInt:rrl\f> ar '" X"rdl'~! Inr ThiHh~1 h l.".r~i<'. lhl" 1'.111 ' Iln. VI'Jln ar h" \\1\'1' ~l';l'uli{'r \..rullrl "nmmni Il):" Iwl. dl't Ol! ]I»n.\llItofl-LlIIjl'lI "II' \1'1 ~I"" Iw1t{'I hohllthi'r \..nl\'~~l'i Smnllj.lr' ki'\in"t 'IIIIIH\I'II "I( I.l'tl nl!ll(l'r SkHILI'I't over Blil'l'r del H"l lllln lelll'~ Mll!ule. "i~er K'lhI'1111~II" l'l'li san "il lpi illll{'1i ~Im ;\\'11"1 ""~! n~d III' ka~i'1 ud i \'nl\ (1lI"fn'rle Il:! li"":" \..01lUlIl} til nt knih" 1111'\[ ni ~knrre r;:ohhel"tranll - 0)1" al (let \' 11 hln'~ ""l. ~lnl'~ j'g Ih'u ~hl~t. Tids El"fnl"lIlgrl" "ill'r tli~ii!tl Hok TI\I"r"illnr~ll'rrn i 1'hiRlrd Ollll'~er

10 .'.. " ~ 2. l. f(". _)I!< u.. Jhnd.. ti.1... ~ -....~.. _. -r H... tital I ~n ' I<' ' i llu... ".. es... J.o bfn (.n.!lnl)<n. m.... Skall.... P.r BJlnln... " od 11_ I n f;aa "~d.:... a til "... n_ -d" J \\"1... ". I' 1 P... lj r~n J'... \ J... f... "" '."... "'~o"' " o L... d Joo...n. ~~"..... ;1... ":1.. 1 '..!.t T ø -;n~~~" fn I. ru ~1 Ude tltn bn" " non l>ft ~t1n'fiot I IIt O'" mon [os. t "lis 0.1 I"'''''!)dk'" (I. Iltnn [IIUI 0fT I)! orr G kkt bllo".n. 0 /(1'1' [lbttfrr og n. Gu.Dt 1)00" )ngnnnnn;.ir. '... II".. "nt Ol IrØf Øl Ø Ilt -.!)r 'oml fl "o: ha.d. i" ILb... 1 ~.. " l '!. ri. U.. " I.u 1"" /" IC.I.lo-. ~ ".. I I". G ".... 1>1> "".ti II. ri!. o. L"" 1. H.. )fur t... I"r~u" Uld If' K ".L~" ør b. ~d~ 1'''' -.. ti J ~ r d~r "-" )flju... ~' r ""huldt.'11' no"u ~t<.. ~.r ).""ot II'" "" J~ n "... $k".i'''' '' h.d.'.1 1ft " lf t".lek h" ni~1t..j u"a!'" d.'u.. m.'" I'...-Ihll'rr F ra.a"" h'l<l't g... & 1111'".id Ly.h-d- ".nll"r. d.. '\'lir f_1m 11 G lpn I... Tnt.lII.jf('h...dl"r.L... rk So... n...". }:jnld"m. T l"il4 d ~"' \"li r Ifm" "1J1!'..'..th. "ti' il<l<'ii d" IfIk jiu. Tar dn o\"l't61 0 IIf GIl'Il''' bln l'l trokl..... I...-It S t }' kk~ ud a f ~It 1I01'lllal" u 'jo. ø.a dl'l' fro:'m kom IfIIbtonde!ii r>rll'k L ~. Ted SIdem!.>" Hwd" Taad."'" Ilt" I:'nt.rl"r I tiet rlililtc O# blll< ::;IA&II"". 11"".10 l ili I ""III~ \ildc Ga'I n h.. fi ud I '-~I... obo.t'rwrro!.> 5pI<'rrcllllUonl'. I u loet af dny"'l. Dt " "nol nf tiem IllukL"de no~t f'" rmand Sigu rd K roll'hf TalC. mr" d l' rudo ~ l' r bic'\" M r ild;p anu'u~ Sknd!' lilla Ihll"ingt'r hl' r. man to E (thmid- Llbsk 8arto/l over Thyholm. \'MI lilddagslid drl.'v ~ n SpærH' ballon o.er den Hdhptl' Dt>I a l Th-holm Dallonen kom fra.h/:'i'r' tn"ifl'ii og pm t;'n \'I'j O\ l'r 111)'! lm I"I"V d!'n for<kcllige ( Ieklri.<ke Ledninger ned ni a bl... II njhl O ddl'~uii I ~\N orl'r. Fan. Odel... und </jl Odd'" I'undl>roen fgtn l Nnt var udpn Strom Dt>sudell hlm' t ' It!I" Efl'ktril 1l'ln "ll'rka L('(llIlng~nl' l h ~ k nd i :re!. n1('dc'nll kuli I'n cnkl'll Tl'l~foll Il'dning ble- od~lalll Drjn..~t )' r 'r J"IIS«II TIIY lioj~pl!'ndtng:'j.'fi:'rk <i1)h"$l'r at mnn igen i Gllnr maalle hn o h"]p. Mand!lkabel ud for n! ud1x<dro do SklldN. som Hnl10nerne Lnlde ronoldt. D"I I"/lr doblll.'lt kt'dl'hgl UIltnler Ar Jl'nSE'tl dh't $om I"j netup Lørdag AH!'n ha.l" faal'l 111'111 L«dlul1g:<nct!el I Ord ~ 11 Igl'l1 Oll \'1 rrgn"de dl'rfor m('(1 1'11 hlte Pausl' inden d('r kom 11)'0 nal Ioner Vi runnite nfhrydo Stromnwn ikk' til Oddesund. fordl.'[nnd~ki!.lx>t I..1IIu10 Mil al fna hl'l" Nl'tt~l "pil. \I'rd DoIlOlnl'n. drr III]. '\I'l'r Thl' holm IMI ~N nf 1'11 l\rll'tll:lh' ~I!'nl1e~k('r Ud O\l'r Skndl'u lina ]'('dliinjj~uett«t anreul'do rll'l"i ing... n OtJ~I!(\ggclsl'r Flire BallOner. forud ru fra Tit)' IIIl'ldt'lI om luh ~k«s]lll'tl'l'bnllon!'r fru Nordwl'Il IIj11'IJnnd. ln'''r I'n TransfOlma!or~la IlIln brll'ndlf' ~om Foh:r nf Kort flulninl.' fra "ol~t.. hro og fru Skin' lh'i( SaJ\in~ ll/tr i IlI'nSI'I"(\ Tid m~ U'! 011"11 l.)tl I kol lillll r V_n. al dell r"""ml.'l1. r><. t.ii... od S r... n. \'{' sd.r d...'. j t>n fu. erdenj!jll tuii ti tcr I Tider h~ kunne \"unicrt wnheder blot Intet l.and. lor don~ke h: r mol1j:'l. øt ku1l1 n:"' f ) ;k... ro!"lit lk hvad Tale om d. n i t ræffer Ev IIknnr c t noge Tiden_ e l ' i ~w.nd t il OK Silf!. P rognlml u nder digheder. D l'~ gen og Vejer Dn der bl. kommet HØst ok og en Æ n Kroneværdier a nlng l il nt ~en vedrørent nem en Slar en saa m dl! nmg som )j }'lontpohtik lindet end fø ;nnader De' 'Grad her I kommer an I Dot " fuldt ud fo rnaalet O hold o\"erfo lulaer og en Ifol'hold k:j hvor Pri5e nen - son forhold - grunden. l 1111ske Sltu imidlertid kunstfrerdl~ melder her Ikke er Sy doillsspll'en Et fort.- llu'n Pm; Jx>kendt lem $l\mfu i I'engt'. mede og \ 'nrer. Si ellt'r mm Pcngeindt. (fcllde \ "a nnturnoo\' sink i hoj lanslt; hl

11 '" "'lul dbetjent derefter iet der rbejder g som anden. ersogte eblikke- "l<' en ikke Jangvae Iyk Politiet ' Voldso ramte ar som rbejdstensen e Foroldt i it med re ll.jen Jernug den st.aael- tilt.all " s~ enm- idet ff oche ensen Mod E'nsen ~ Dogle n ti! B~ 'Viste stod 'ge t af vint af llige md II p J 11- ter_ Veved '"' 'ru..."~ liu.. der~" OPII"ver nt -"rc_ t""r "("'tin 'rh c m se Il Hellig"p d~r IIdtnlte al mnn l Kommunen var glnde ;Cor de Lærerkrll'ftcr. der Var \"Lod Skolen. 0lr Lærerinde Frk. b"... ~ "... ~ 1'~11U Thelllcl: Klo B "llddmb<.n" (Fortsætte. Side 4) Paany Spærreballoner over Thy og HannæS. liojsjlændingslcdningcme igen afbl'mll.e flere S~de r. Nog-Je Eftemolere af SpænebalJoneme nll.iiede i Løbet af Sondagen.:..'ordvestjylland og flere af dem drev ind over Thy og J!annres. Ved "liddngstid i Gaar kom en Ballon ind oyer Skjoldborg og AM og kappede her Højspændingsledningen over saa Strommen bic... afurudt samtidig med at der lavede... alvol'hgravage pa<t L!lvspændingsnettet. Nordlhy Strømforsyning sendte straks Folll ud for al reparere Skaden og det ly.kkedes ogsaa at fan Bruddet pil... H{Jjspændln~led_ ningen helt men det ovrige Ledningsnet vnr san medtaget at det ikke lykkedes al faa Strøm pall til de enkelte Forbrugere for i Dag Medens man var i Færd med at reparere Ledningerne j Gaar kom endnu en Spærreballon svævende over Hovedet pa... Elektrikerne men den havde ikke meget St.aruwire og gik san højt al den ikke anrettede yderligere Skade lien PM Eftermiddagen kom en &11011 over' Hannæs og skar ll{ljllp:endingslednin~ren over ved Vesløs Vejle og Sidelinien WVeslos By Herude lykkedes det ikke at Ian Skaden udbedret inden Aften og Ve!'los og Arup maatt.e undvære Strøm i Nnf. men i Formiddllgs er Skaderne blevet udblidrede Ved 10-Tiden rajlj>or!.er'ede8 en Spærr<.ollHllon fra Klitmoller' Den drev. OV~t Sjoru~ng og Rosvnng hvor Jlu)II;Trn..'tldingslodningen UIl!lill' 'rhyllujapu'ndlngsvlcl'k blev revet over' to SledllJ' Denne Ballon drev ud over Fjor'den lige Syd for Thbt.cd ved Mjddagsticl og mange Menneøker bemærkede d".n Idel den Sflk temmelig Il1vt l)<>n tosf HetnillK efter Salgjerhøj og!ol1lvmrjl ind over Mors hvor ~Ier lait er IICllre Sp:crreoolloner l GNlr "(In \Ulover nedrevno Q.!.( dnlnkor meldes del' ikke om u Skn.d"r Ulll"Ovn' I 1 '~l1( I"JtK kf:lnl:ll.nl.<!redel> ogllll.n \j- 1'11!lnlJon ovi'r' '111yholrn Urll "/ dj'('v vtl'1 VI'Jd('lJ. i filln!' J.}flRr... mfdlngl> I Inv I luldo j IJl\LUg HoL- f ning.slæbende Kablet 11M Jorden efl.er.'lig Mellem J-Ividbjerg og Uglev ooelagrle Ballonen Statsbanernes Telegraf_ og Telefonfor_ bindelse idet Ledningerne blev revet ned mellem 9 Pæle Eftermiddagens og Aftenens Togforbindelser blev i den Anledning stml'kt forsinkede da Ekspedition~ Stationcme imellem for. smkedes stærkt. I Sondbjerg ode -lagde Ballonen tillige HOJspæn Klingtsledningen men man na... ede III. fnn Skaden udbedret inden Aften Det er ikke alle de losrevne Balloner der har naaet Jylland Enkelte er blevet trætte forinden og Jllll" lagt sig til Hvile paa Hn - veto Sa:liedes kom nogle Fiskere fm Agger i Gaar ind med Hylstret af en Ballon som de haydi! fisket op ude paa Iiavet. Det blev aflevere!. Ul Politiet En Spærreballon der drev ovet Hundborg re\' Skorstenene ni Apot.heket san Stenene slog flere 8tprc liuller i Taget Mange rundt I Skader Jylland. engelske Spærrelmllon~r IInr anrettet betydelig Skade pna Elckt.ricil.et.sledningcrne Los Holstebro Sondag revne K o I d i n g Sondag Spærre ballonen del'llj-ev o\'erø.:;ljyll.a.nd hllr ullreitet betydelig Skade p:ur. de elektriske Ldningr Sk l v c Sondllg Og8an ljm SkivC<lgnUll har engelske Sp:crr(' billlone.r nlll-ettet Skader PM elektriske Ledninger Sn.aJede.l:l er Lysnettet -beskadiget S/Ul Skive l1<'nbm i Mørke i Morge.'! og det moste af Salling var ligeledes uden Lys 'l'mm"rol1llltwrnlalion Im~ndt. Knlunc1bor'g Sondag Und('l' den or'kluui/filjlo S\.(U1l1 i Mor KOII (Ireven ells!"el"k S]Jlcrl't'bnlhm Ind Jm SUIl\).urpll. DOI' Kk\\te Cl!!«()!'t~lllWllnlf paa 'l'mnniunrlllwl... IIlBUOl!('n SVlIJJel'up der' lmt'ndte

12 ANNU NOt~ 'rU IIl".Wh.. et... I\ ~r'".1."h' i U.i"r. ~ l!.~j;io~1 k" l:! I ~'lh'r Th"tIl S 'n.. -\[d."h' "nr _Itart_. ls7~ P. h. ri~h'n' ( "dr. I..r.' "~ Jl u ru. Ilt'u ::!- Ilk".I"-'T Ito~L' hun )!:ift m! Til ;'; i..t~ Il nu'lu" 1I.'r I~I. )IIIIII.-n '["li :" Hil;. nh'u H":"u'u f"rt~ah' " "'" '" Ilnft hjull-'i 1\' I"~I H IIII nlr 'Il dl): Hj! iu' b\"t h..-..-k ' l\'n'i " 'n d" liun hh'".. kut'. forl (""m"h Ilrill "li 'Il.!lild 1l "'l<i'~ Hl'Ih'(\ '<1r l"" ~':'~::: hun....:s.';i L til:.'!l :lf. ~ lil ~"l!"'il l_u.' P. D... Il~ huu N.fl li!'lh'd' Iii ::: 1$li"\l~l>r_ "r1t'tl:\(h'r " \): rt'lii Umn. Sllnllt'r L'.! 'Il lh th'r_ 1>'> ".ml<' b'r l ~Ihhh'(t 1).'11 _'lu IlIl''I'nI Fk J;ll:l nh'n :"""0 ' t" :::nii;.t" T <l $OU Klob'nhanl. I"'or d"1l ene u;: kn :JIllI'n (i;lrlnc'r. ha r " ~ "'l hjemml.' 110$ yd.'! b.'lld<' 'Il gou <li!" ~ id"t\.' i Nors. d" j X\bt. kan.t nd('f~ Hl!~ l ru. Xi);:ol i n t'. DillllUUllbn-lIup. nt' I X () r~ o\:' kir tknt (lull 1e.:'oO hkl' dl' >:ih I.in ~'s Barndomshj'm.-\ltl.'nl' hnr dl'<'\'<'1 alt bl... Ilil'.-lN <.li: indl-'.\nll:>r" ('r I!.. ~~I.. ""J.. " "II 1"111' I. 110h.1.. r I l.1 du 11>-"'1 H:l llons kude ll.'m'" Mil.1 _n II I ~ Ii"... "'~ I lir ''C ITII"" l... '" h." II... "'til '"1InlillI ni <ltlll ku" reni lør01l.bl'."llld..m I )10 l Sp'-'" 1.. ~lh""" I ~I' 1"11 I'''~ 1\ h I"" " ".." "'" nlun -".! I.1"'''1'_''''-' I." h" '"hlif Pit>.:.." IO " 1\.1.. 1". I" " lhl "If 11"" li u' "li....! ; L.J"(.I t. "II I0 II \ "1 Ih' :'I... mf.'r 'ninit'. n"".~i'. I." ";l.uh LI Itl mdl"ul I :(kl "K ~l!~l "r. Ikt hl" ""1'<'1 ht"l_ I.'lInd t;"uil". to.. I; 1I"n"III''''''' \." ''u ~"I\' I!_ h'm l 'lliilh'ti'" \li.\ bdd.<i" ll 'r... "n' l ti'lilh' 1 ' \ ' h l"h'i~. n i j"li r"- n "II'1\ III'1"W ''''II "tilh Ul rou.. :\L d. "Ir"~~ I jlllt\' inl \il n. II". h'.'1'.'11 U"llulI hllid"n' 11\\" [ T'<I!uh.'IH'. "I' d'r..h"r h. nr l ~!ulnll\>:. :::'1(1 Ilml):""ur I I dl'! h'_"il di!:l' 1'11 "Ih' l<l.li!:"i H t~'" h: t h' I '''):"'' i nll~" J'I"j. l~'" "~ ~ dl"1 J"'llllll'r ll\l11i&:"h' l 011'" i&:"li_ ~ hl1\!" ni :--\;'l\lh'tu" "r hu LI ml I-~II~'I "111 IIU"i.- ih ol! 1'1 I 'r!uft \ I:IU 110 r" :-iv;t rrd" ltnn " Ilt".'1 ::"1)); \;'" Ti\ ~nn l i kuili" f". tid 11'1.' ):":1('1 i):"'1i1i<'ii1. O~~llIl 1'1\:\ t111l1l'\ lir d' '1IIIr'"nlnw \I.""I-"kr K -I>I"'tl'UlIL " Ii!!-"r ;<1' nlll. lin h'! tl\'hlill~l. :'1 " ih' (ih 11- Il' ~tt-tll'r ;1 i 1."1- j'r mu'!:<' 1 ~..!I"'lh '''): 1.-.'1' \\ -il...' u' har haft I i"" " t'r d.'- " uu \ff"ld~l<;"lj1.>< ~ ;U"-"'_ ~:mh" h'lii 'i fur'l"!:"' :0< in_"nualim"'" 111<'11 mlllf ' i l;.mllwr til :O<) lnat 'f f billlhl11' "'I n"il.. \''. ' -j har i t.!;;' r~ul\'t :\1 1'IllUI'f i li" l ~i d I( _ \nf~ Tid. oli! n ln' L''llningl'ln;;:r. k'ln j" ih);:'."' 0' ""i>:'- tl ~a.1 T'!.'fc'm'n.'1' I Ortl" 1I i~" n. 0l.h'T T>l"It'{o)II U I\'~h'ft' ll i Thi"t>d. $ kad'n -ar af... lilin1>' Omr(lll~ "1)111 i _F ft'll ll!..~ :-:lili id! milli knn "l'. I <-l' " ~amu1 l'n "Il" ttnwnd"." ip'n liwil nml r(' ~I\'d l' r I'r dl' lu'lt fj' \"!wl af Bnllou.:-rlll' og ti1 pr 11ll'g1'1 h 'lll'ligl. dil n fnkl i ~\; inll'1 Ll.'dniugl'lrlllld ]nr pun l..n).t(>r Ilh' l'<' 0lr HJ!l;t'lI llu~i~. h r lil Ilt rlhl n~1 Iljl'fil \ 1 li l-'! 1\ rnd. g"1lh plln 10'11 J lnadl-' ~r Sv~ndepr.yer \I':lugI' Tilfll'hh' kan Tr:II'ItIt'n' s\jll'j klurl- Sncdk"r-]I('xlin1!' K nnd L' nr... T_!'!!en. Lldhert hos Sl<--dk('r lit Hnn~l'n Thi "t~. lu"".rlnjrt Sn ndl'pro\ ". be SI!Ulenck Ilf en Reol i Birk. PO)\'en IlntOl!."l'S llled.. j~" h.. ri" h" I.ru'.I I~.. '11" hit '" d "It 1'.-1'11"""'"'''' l T"""'" j It j ( II rl"i.1t \..."" ~." l 1:1<... y ~1 "H l' I.~ l>".~h' 1'..I"r ah "'Kh"l~". T.. Io. j 1."ln1 Oll" dnctl.. C ~"".t>" t~ ~I. " ør l'" h.r "It.. i;l'rtl; ~ I!OUt'>. " "lot!.'"."." h" j I I<Io " II". 1 h'r t... UH ". IIi"" S~.III.. nl. """ 1;\1<1 K u f t <III S) rk~ Ift'IlS ~ 'l\ "'" Tr) k. \ \. "" I "' t "...!<"" (l"elftl h"ii r ;'~.;0: d~jid I.nn 11'0'1>. O ll"!nlf Aftt'l\. hhll fru <Ir r r... K c<nlf''''~ 10 Il.jkti'n... du....r " ' n Ier_ Ikt "... \ "It- ~ I" I d"r bil " Chnnr.~d'r ~ Ih"-'r. \'..._tl <'-" \ '111:1" r".";nlwn 'l' 11 I~c t fo ie li m s p risl'1i '1' 1l 1l1'''''''' Ydl'l'l I' d nlkll n! til :: Orr lr UI.. r I tnjki"l.. r.. n ~ """""1 Fl""kl'r cll"r m iu<lr '."7 Ort'. Bange for væk I Du ~gtc Arre::ten 0"1\ Chrl~t()n"l ' n fm hedm' J~mll IIl1d"f h/l.\.e:"<i1. blc<' ~"'" Thi;;tl'li h1'l.\"dt ~<I" "mildt A rre;1 n"n.'lit't'r ru~et TiMAnd Dusk.. <1m Ilt blive ;n hh."'l!l imodekoolmet. _ Ih"ot"I\lUI;r h;lr ';n Iilrnff<!l' Spil!).."!." _ Uet er 1-l"i Aa _.leg bnr Iarl M" kan Tid Fid"ll h"r Hef!'1l for Beruselse _ J-II. ilet er ri"... r ))..'11'1' Hæfte o~ de for 111 '"~ 5\mrr~t - Jeg bli'"" :~ idrm11l1' O"m en F fle sklll f\'[{1i1' 1I"I? _ Nnn nl.'). dl.'t tnl!lll

13 1933 f"l 416 det to ~n pd" Dt <iett.c.k~ Øeke.dlgørel... edrøre.de Salg lil tyske Alta2tre.r Varer i.deboldende Jero Staal og addre MetaIJer ejler Kautsjuk. I J. Aftal"r 011'1 l.... ~~r'".ii' til tylkf' Aftager. af \'arer indeh:ldf<l1de Jre Stu.! ener... d.. ~If't.ntr af fon umlet ".. 1ft p"" "vtr :;.o kg ellrr KautSjUk I~ forinden Ordren.kc"J'I~re. ~~dkende" ar ~11n"I~t<!t for Handel l"<luatr! " It s.. tut An... nlnlf om Godkfndelu af d" stk. 1 nmh"nrllooe.\ftal 'f 1'iaendl!l lf d~n. der "'-erfnr de" paag.. ldcnd" t>"lk".\/'tarer ~t"ar ~(lm ~... lger. til Direk. t~ratf't {nr \.n{or~}'njn... An_agning"". der k.1 mdscndn genne'" Grn"l~ r. ~ocjptft.et~ KorniV Indultrirud<'t eller rl'(l~in.h.nde~kamret kai 1!"leho:~. o. lyonlnl:' om Ordn:odato KbHt>". 1'.'lIvn "tf Adresse ved Ordrer.- Argivelu r..". rane..".\.t Mm! Ari /lk ~1... nj:ri{' Il! dh Jern. StalII amire )lctall.r {'ller K.. sjuk Mm I... \'eranc~n om(aut'r. Vtd L.!verancer indehold.. nde Jem ('Iler RtIlaI kai det tyskfl Ktlntrnln-. /ner "lere an.dl cl I \ n"gnmrell. Oply"ning om Kontrolnumret ~kal \"td 0 1"11... )for/lagelse..(kre' t'w Kobuen tillige med Oplysning om Mn Vrgtmlenllde J'"'III SUIal lom pr "lci'ct nn.i~l uullrr det paagleldende Kontroluummer. 2. Altalu om Le'-ering øf den i 1 omhandlede Art. der maatte \'IITe t~. [et mden nenerende Bekendtgarebel fkrafttræden men e[ter 1. llaj l!hn ibi hvad enltn!.everlns: multe ha"i!! lundet Stcd el1er d Inden <icn 2(1. XOVllrtbep d. A. anmeldn tll Dh'cktoratet for Var< [onynlng. Anmeld"l~en ~kal indeh~]de. I I 1 Stk. 2 omh.ndlede Op!Ylnin~r. 13. Ved Gennem[.~be ar!.e\"et"i!ll!"l't af dcn l i I næ"'1ta Art 111:.1 d du...ire Importører a-cdllem Grollereuodetetct K'JmiU InrlllStrlrllldet el!!!: Pro'llol. handel.kamret {M'1lllk.ffe Dokumentation (or.t der fra \-edkolr.~ ~de tru. )fyndirhed (ore1i.r"jt'er BekreftelMe at ae Lr"cring fra T}"1Ikland af d~ tu ~ 1'8Ilo oerne "'arende liateri.ll'l' f Jem St.. J RIldre )Ietalll"r c er K autl>]ull: ':1 tljldi Sted. Ved Hen'-endelac til ( urrerwoci.tetc!u K"mlte!ndustl rudet eilier Pnn-u. h'1ldelkamret.kal df'r flvc' Op]yønlng!'1m h Uk.. :\I~ Itd"".r Jf'"" 0l St.uI andre :'ofet.l1fr lig Kaubjuk ffllrdijr\!...i!"') ripr dt'h~ldel ri tyloke \I~t~ leverancer fra TYJkJan<l liie!orn verlkomrn!!nd!! ty~kll!averand.t"i Nun Øf Adreue ~kal.njl'lvu Hlndel~mjnl~terift. df" 4. ~'h t'140. ) Priser Ol/ Avancer fastsat af Priskontrolr~adet den 4. November 1940.

14 )1VUr loui" oristinder var Solof t? frll Den de Par af kvindelige ilskuernes mar som SAll Salen p Hans W. i Tingene og endelig ommer en ed en virkvar Aft!' ('(I minutidere Harog Borgmange Ynfornøjelige med sine M... lodi og Ruth Kellille Scene nikavirtuoog SIlU var vntl' yndige og afklædt t! em ~ua U IItI (' rv hm i n gspl n n k.""nn ":' J.~" n~'""-g-. "p:;":":: Fhv. 1føllf Ringsohoj V hlil'l' endelig lilreltl'lugl. Gdr Sore Gasf;um. Ved de tyske Hestwpkeb i Thisted i F0l'111icldags hll'v der kobl 8 Heste af da rn. 20 fl rmstillni(>. J~aSIChllndlpr Rm'd Chrislrnsrr! Thlstrrl f"o]glr 3 Toft Ul1rl'llp 1I10rs solgl(> 1 Krabl)(' ~Kil'kpgnnl'dc Yåhy 1 HrsLphandl{'r./OS(lr J(orsgaal'd LI. Dj(lI'!HPS. 1 og PI'opr. Viggo OddC:>I'shN!I' Ny UIIf'!'upgllfl!"d I. I)C:>SlI{\(>n solgtl' PrI 1.n.llI!rnallc! fra Oinn(ll'HP {'Il {'Hke'H lin.!. PI'isl'l'IlC var fl'a 15:10 lil 1700 Kr III'. Sik T Fjcl"riL!i]rv k'1!j1(' T(ornmissioncn Hj H(l.~tc:>. JlcsLrhllndlar 1"IvCntlsc:>n Fj(l1'l"itslev. solgte 6 og HC!llchand- 1(11'.Toh.<;. Ppc!I'I"Mn Aalborg 8. '1'0 IMv Rolgl ar PI'iva!r. DCI' val' f'rmslillpl iall 28. Og Priserne var som i Thisled Ejendomshandel. Bl'mlkul>k fl'nr Ll1.nggn.aI'd Thi ~l(>d JIII/' RoJ~l s in Ej(>lHlom Kasl!'l Ja lil Skindhllnrlh'l' Kr Vcs!(>I'- git/ud Prr!l'lf'n Tlii~t(>tl. KnbC:>OlHlIle< TImd.TcI Enkt" Ellirls BanefoJ'rn lien s HU!lt J(øbm. A si I Il K(Jflgs Fhv. Gdl' I'iklicn 07 Aili". H md. Th <;llup Rasl Od I'. V 1\ I'Ilmml'l'U r:; Il k er!'ll G i v('. Hmd. TI d(!! hy Ro.. FI1\'. Grl Ousuger Ri ltmd. SII'UP 03 Cdr 01(> Ugf'Is!l'IIp nv. SI

15 D.~. h<'" JQ~'. ø"" ~" odni"" "ni "d So.. edq b."'. 'uuon t"r o Stc<l~r i L~ih"hc"o" ~n ~f.knf nm. Dot. Lg.yn~l e B."mdre pr. Ind- ~lin~" nf I. B... nd Dot.o-dkul """ der fø"" ~n~yn ul eror ik~e na ~.. ld ""iel~. M_nM 1'j!"hodc:n 5~Dnt de $Oh' nr 1.on de t.. "kulde lb<'nh~vn IO Kr. <'cent. D.:>nn.nlforem""lse fore Igel et I det ~..... ~et før ~raa';"t!'ilkud k- ener OVEROROENTLlGE FORANSTALTNINGER \ Bekendtgørelse vedrorende Salg til tyske Afl:lgere af Varer indeholdende Jern Staal andre Metaller eller Kautschuk. ~ l. H'nler 0"" L ~('rink 111 ty.k. Aft"ltorp ni V"rer indeholdende J n SI"'" 110 andr. Metulle' nf en ga"l~ Væ((l. pnn o er 50 kg eller K"ut.chuk sko'. {"titld.n Ord 'en "k""l'teres godkend nt Mlnsteriet for Handel Indu.tl"i og Salon...An""!mnlt om Godkendelse af de i Sk l omhondl""e Aftnle indl\"i'... af Mn. do O\ erfor de" padk"'ldcnd~ trske AftG(t"or m Soelg<r "I D~kto...'e. {e.. l"a...("...)""'(i". An50(I"ninltCll d~r akal ind.ende. gennem C..".. crcrsocietnets Kom'l~ I"du~lritandet eller I'rovln.handelskammeret. skal Ieholde O"ly""'''I;" om Ordr<>tluto liobcre"s Nav" og Adr"."" ed Ordre~ Afll" cl L<>' N nn""~ An ""mt Att ol;" Mængde ue det Jern Stuol ond.. c M<rt.a!lrr eller Knutschuck SOm Lever""e"" omfatte. ".d k' HlI.nccr in'lchold' nde Jern cllcr Stn"l.kal d~t tske Kont.. olnu""cr ''''re mgivet l A"iOg"n~n. Opl).nK om KonlrolnUlnmerct kil' v<.'d Ord"n. Modtng<!l.e ot~""v"" Ko!>er"" tih'll"cmed Oplysning Om den V"gt mængde Jern og Stnnl 'Om er blevet anyi.t under dl!\: pnngældcnde Konrolnummer. ~~. AItaler om Levering af dcn i I omhandlede An de.. n'''atte ".re t.. uffet "den ""''''""rende Bekcndl.glIrc!."" Iknfllrrden men efter l. Muj 19~0 skal had enten Lev"rmj:: m8ntle havc fundot St<.'d eller ej nden den 20. No ' Olnh"r d. A. onmeldes til Drektoratet for Vn.. efg... yn"'g. Anmeldelsen ~knl indeholde de i ~ 1 Stk. 2 omhrutdlede Opl) sninlf"r ~. Til Gcnnemfprclso af LeverInger ar d~n i l næv"te A.. t skal d~ d8nske lmportprer gennem Grosserer-Societetet KomIte. I"dusUiraodct cller Prov!nshandeJsknmmuet fremskaffe Dokumentllllotl for ot de.. fm...dkommen de t)"!ke MYJlwgh.e<!er fore1igg~r Bekræftel.e af. Ilt Le' ertng (m Tyskland ar de til Le era"cerne ""arcnde Materialer af Jern Sta.l and... Metaller elle.. Kaulscbuck vil finde Sted. V<.'d Henvendelsen td Grosserer S""ietetets Komit" Industrir... det eller Provinshandelsknmmeret skal der gives Oplysning am hvilke Mængder nf Jern og Staal undre Metaller og Kautschuck (Frord'I(\ "gt) der ndeholdes i de pll"g>eldende Materalelevcrnnccr frn Tyskland lige."n \"cdkonuji<mde tyske Lovcrandon Na"" og Adresse.kol ongives. Priser Handelsmiuisteriet den 4. No\ember 1940 og Avancer fastsat af Priskontrolraadet den 4. November N l.'den<laacnde Pris~r OK A"Hnec>r maa ikke over~k"de5 jfr. af 30. Maj 1940 om Priser nl. v. Ben~in. Detailpris P~tro(~um. Detailpris l Lo Nr oo;ju"r pr l sen Mors) sen (SOl sen Th.i Sonda Thisted Esther Thora I sted) Bach (~ 15 Thi Sond Seje I Lyngpi Kontol

16 I en Udhlh:I~1l ~;"I(";~""'"'''' '0' I MlIndij\ til pøu Udenrij.!IIOIlIfIll a' 'øre en tlllt Politik oh.1 den In.teriell!! l~jæjp Iii Stor I Il Nu d~ V.lød er sluttet (Hl H""J'"'~u~.u_ " Io' <;;t h.. l(ivll1 1~l)oJevett mel~1 P()litill~ del.itlrr ~lell1. tor hsil. 90clall bttollf<le Skyld. =-..I::;~~=~~~~~- 'In"'" touro Kr. og Overvejelser Sted umt at dcr j'ngedudllo'j;(ukodll til Vogrrmd... nl. herunder er [rem/lui del SynspUnkt TødRQ. Malr Nr. 51: tlb 6e. al BelydnlnRcn ul de hvide Arm: Ul;: Tvolm J(øbe8um bind Ikke er lige stor pia alle I 1.lIlon!!!OOO Kr. Vurderlng1llum Steder og ti! alle Tider' klon 111\. til og ~msr". ti Kr tulllgvls ikke have "dilyde1't Pr. Niels S. Poulsrn til Gbr. Thlng. p!.iti den KendsgernIng eloven. B.røleY MIllr. Nr. t8d 18HI 4388 Hvid- stallende Bekendtgørelse stlldli!. I Købeøum Kr plu! LosDre er I Kraft og de hvide Armbinll _ Vurderlnguum RlOO Kr derfor sk.1 bæres. K~ren Cbrl.tenøcn III fllv levrl!!t kan det! denne POt_ Hllne HAn661l SOl1dbjcre MIlIr. blndetse understreges. n! Pærd. 24a 20a Sllndb!erg KobcaulIl UOO sclsmyndighederne og POlitiet Vurderlnguum 1200 Kr. lorisat mener at de hvide Ann. Havets Oods kosler Peoie. SlnndlAgslukUonerne er stadig lor stor r og Vd StrandingsgodS co r Bn Balle Bomuld kostede Kg Raagummi kostede Kr en Tønde Bt:.nzin 350 Kr en Td. Pedt 320 Kr. og et Hundred~ pitlspaln Planker solgtes for Kr. pr Stk. Handel med Kornmærker forbudt. Landbrugsministeriet her I el Tillæg til Bekendtgørelsen ar 3. til August om Aflevering af og Handel med Korn bestemt at Køb Salg eller anden Overdragelse Inctkebsmærker for Foderkorn forbudt. Indkøbsmærker som Landmand ikke ønsker selv al Brug af skal indsendes!li K':Hnkontor der godtgør Mærkerne med a Kr. pr. Mærke SvarendE;!il 100 kg Korn. Ulykken ve d Al!'ierSuo dbroeo. Tømrer HOlger Larsen llar det eller hvad man paa Løgstør Sygehus bedre SOli ~ i d! del ka n ses er den skadej.o mne komm el beldigere fra Uheldet end man lersit" lurde hallbe. Hvide Armbind skal bæres. Politiet anser dem for at] være nyttige. I Anledning al om de h~ ide Arm bind gør lor Slalens cj~lle Lu ft~ærn Inspeklør Arthur Dahl paa (ølgende: 001 de hvide Armbind det l in r I I gereise al Aprll I Aaf Mørkets Prembrud skal alle gængere piia olieiitlig Gade bind I mange Tilfælde er af lilor Værd f lor Pærdselsslkkerhellen under MørklægnlnKen Smørret bedømmes. Amts udslillingeo I Nykøbing. Ved cn SmøTudstilllng lor Meje_ rierne i ThiSled Amt som her været alholdt i Nykøbing gav Bedl:!mmelsen iii Resulial 81 aennem~nilskarakleren blev Mejerierne I vor Læsekreds opn8aede fø lgende PointSlal : Nors 1233 Sund by 1233 Hundborg 1233 Herdum 1222 Vandel 1222 Bedsted 1211 ViIlerslev 120 0sIerild 1178 Hurup 1167 Vestervig 1156 HansthOlm 1156 Vesløs 1144 Snedsted 1144 Thorup 1144 Hvldblerg 1133 Thls!ed 1133 MOlup Melie 111l Doverod.1e II II HllIerslev 1111 Gelltup 110 Uglev 1089 Vang_ ~lø~~~:g 1 1 g's7:. otrjees~~~~9 :~:~~: Skolevæsenet i Øslos-VesJøs~ Arup. ØSles.Vesles Arup Sognernd har meddelt Skoledirektionen. al man ønsker Behandlingen al en ny Skolepl8n for Kommunen stillel i Bero indlil videre under Hensyn de foreliggende Porhold Skoledirektionen har lh!r8adl en UdsæHelse til I. Oktober 1941 Skoleborns-Kørselen fra Odde. sund. t:iendbjerg-odby Sllgneraad har andraget om Tilladelse III at den hld!1i gældende Otdnin~ hvoreher dl' skolesøgende Bern [ra Oddebefordres pr. Bil ændres I saaledes at der ydes Børnene el konlanl Tilskud al SO Kr pr. Barn. ti-i Vej eller Pla dl v ære lorsynel' ';'ect hvtdt eller do~ lyst Overtøi eller el hvidt IIl1nd!lt 5 om bred I Armbin d f. E ks. Ilt LOtn f1u:tørklæde Cl lt'f et hvldl mindst 5 cm bre dl H ll tl eblll d" AI j('r I 10Jrbllkkel:diskuteres 001 de hv Ide Ar mbinds Belydning eller al der li nder POillllnd l ln~e; Delle har Skoledlreklionen god. m Ilo.:endl. Del drejer sig om Ire Bern der alle gaar i ældste Klasse. Ordningen gælder III I. April Vikarordnioger at ved Skolerne. i hsr som f:~~t::~::' I Grurup Andenlærrr v Bedsted SI allo ns byskole Ene.549 God 5 Perl. ttnlel&.. ~t"l adltjl!ll L P. LA RSEN \'OOIll&IId. f. &~ntj

17 OG EGN 91nnon... I Il"- kl. 114&.. III Kl. r.ttøre sammen. Der er Menoesker. 0l dø bele KredH. lom knup....do. "~ ned. Tiden. Blendllbt>d.t belt miller BVDen Ul l' elede over det Rode. VI tenker Ikke ber PIA dem der at " ge hil "lort a'l en Profeasion eller I bvert Pald en pol"'a" Ovetbevl.nlnB ud. a' r.klr:e all I dtue Lind ned. Nej. del drejer sig om brave Ol redelfae Mennesker. De er blot blevet pel'miiuakt- et de glemmer bvor meget der I alle Pejl til Trodl var 0l er. giede sig over i 'lori Iflle Samfund. De er pat Polkets Yerne a.. opfyldte.f AnBer og Ruel.e a' de synes parate III al forora:le bver eneste al de Ideer 0lrldeller. lom den Kultur gennem de SidSil' dreder bar levet p.a Oodt el ham A.r er siden Danmarks Besættelse. Stilling er ikke... dan at vi kan blande 0 8 op i hvad ondt den atridende Verden maa ti_le. Heller ikke ved vi hvor meget vi selv under forhold der relativt synes saa lan. roligere kommer til at d.je. Men vi akal derlor ikke und~ lade at glæde øa over hvad der aker al godl akriver.kriateligt Oablld-. Som Helhed betragtet stur det danake Polk i Dag tættere og bjerteligere simmen end blot lor et halvt Air "iden ja. møaake mere end nogensinde tidligere i vort Lands Hittorie. Undlal"elseme fra denne Regel er Baa laa og saa isolerede at de kun understreger bvor dybtgaaende Enigheden i vort Polt er. Her er inlet at tage fejl al Her har vi ikke blot Lov til at.være glade ved.it godt-. Her bar vi Pligt iii del Sa. meget mere 10m denne Enighed ikke er naael ved. at vi opgav vore forakellig' heder. men ve~ at vi lolkeligt sel fandt aammen om det væsentlige. Det der forenede Da aom J.. dybere end det der. "'tille Ol tom Partigængere. Ny PoUtlluldmlOllia i Tblaled. 'II al den lii lil Stort Bn Ø.. d alene havde Paod. El meget ' teliakeri er aher Kyaten. De lleate atrand deitarer andre liaker eller Torak. ~n la. her o'!! '" Blerate. deme Dag til 275 Kasaer DeJ var TOrlk - og Vægten kolli Pund. Priaerne er heldigt lor fiak~rne! at de er en Rigdom al Plak I en Tid hvor det er begrænsel hvor man maa fiske - og ikke mindst _ hvor Rationeringen al Brzndselsolien delvist lammer Erhvervet. Værre var det. hvis der inlet kunde 'j.kes paa de laa Ture m an. har Olie til. Elter den nye Olie-Tilde ling kan Budene kun gøre 3-4 Ture pr. M.aned. otal- for ti mi Adt.e Prit I Smørret El Pd. Ir. steriet relse al Dag maa udleveres Et.LIa" fulldet P'M Land."e.ell. ringen iii En meget maneelfuld Lastbil btev ft.r er lastsat ca. tre Uger alden attraperet af Politiet 350 Gram fra Thlltet:!. Det var 18" med Bremser kg Smør Lygter. Styrep-eler. Sidespejl DI. ID. 27. Vopeøs Ejar m-a na bløde 75 Kr. GI Qaafføren 25 Kr. i ~;y.. Ee tredie [ndsamler ansat. Mærke Spildet i Thisted. Der er nu i Thi.ted antaget e n l og de Spildindøamler. Det er Ure mi" l række Nielsen som i en Asr ' 250 arbejdet i St.jbergs M.r~ I garinelabrik. De tre Indsamlere simide altsaa ordnel JR"e komme over hrle vil som hidtil blive sa.iel ' ; det ouenlhae Slagtehus Gammelvind m".' rine Spildet og udleverer del ~ lor en last Betallng al 15 Kr. nye SpUdindaamler er de i Dig ude piia sin Rute lale med Husmødrene om Han begynder kommer

18 Sted m " "" lul l1 J u 'u." ~ u. "'''''K''' Olier 18 Ai r m ed l 2~ vllg I unde 18 AI'... Ufti!- ora:.nl.~ru.f dtm Ol/: I ~ :dd~::"~ o 3 " Ondal.. Slrue En II Hjælpen til Finland. H. Peterten Store Dld rall: er afseødt have køt pa. thrdnttd her fra Et: øt ø Iklt vøe Lokllll.omiteen lor Finl.nd.- v.liel ordne h""pe" holdt i Torødaga M.de Polnlet vir d~t pia Hotel.ROYI'" l.ejllghed tn al Form.nden Amtmind E g e d o r I mallri I et 0""'1.Il.gde Beretning om de Forhand Itll' fra II linger der har liæret lørt med Præk heder Ol t'inlandshjælpen i Københlvn og Dommuen lod de loukelli!!:e Underudvalg rede I med.t t ' Rjorde lor det ArbeJde der er ud i Det lurde hnt inden Forholdene I!andstde I I Sagen Frk A a b e r II: oplyste It der i \'... ~:~ var indll.let 1444CJ Kr. I I liar Handell' L.and j I store Bidrag ind- IS dlrtktr og el ikkt ubtlydehrt I Lsler VIII mdlend! direkte 1311 il Foreningen Norden og har ua 4 ikke kunnet medtaget i oven 6 t Sum li 3> Konsul Sun1 ;aui!!:"'''' Ol /8 Pd" men III " lin Der il5:p~'".'.. "d'"""~" o I folm Kg til Ilet pænt nci at ts98 og I Est Tøj lokilt... Iedu l Overskud bl del mellem MeniRhtd Pd Mtl'1 plejen MedrehjlClpen Tuberkulose Rtgllsk.b~1 stalionen og Arbejdernes Berne- oplrste Regnsl bfkl~dnink kr Sn og ko~l~t Oven Til M ~lk tn Pr~ml ANDS BANK (TH.a Ta D BAN:;.:::''-

19 ge har øjder ~ et da s Side a!'edt. sse lor s!'edtanske etaget en nu ed en en pr. bliver der skat skoves i den lorestaaende I Vinter. Taabelige Sabotagehaodlioger. I Hanherrederne er der fremkommet liere Tilfælde al Sabotage i!'orm af Overskæring al militære Telefonledninge.. Sagen er for Tiden til Undersøgelse og det kan blive en meg et al vorlig Sag for Gerningsmænd ene. Det kan ikke stærkt nok indskærpes at den Slags Handlinger ikke maa lorekomme. De tjener intet formaal og de kan kun virke iii Skade lor os alle. ring.en I Benzintyvones plejer elter tligs!e paa De solgte stja.alen Benzin til PI. Kr. pr. Liter. I Retten i Thisted fremstilledes Hovedkol Gyldenlø Telf. C. THISTE LYNGS BEDST HANS' Ag Ve paa Mysli dersen to tog i en Del af dem

20 sejlede han ; men ore sig fil Piske' over de nrs en stor deraf lever siden fei~ Kirstine Guld Bnkemand for et Par Aar Aar har han han har mener n af udskyde ~er skulde hol etraglning al de men elter hvad ~n. Kristensen ladet" kunde ~lgene alligevel l. a.: Der træl Forberedelser Valgenc som ne bringes i aa se hvordan oraaret. Nogen e kali nalur saa lang Tid I onlig er ieg al lemperne ved 1gene vil være holde dem. It'edstllle Sine 1I\'~VlgU~C II".. '... "... luc IJUI 1:\ l\. C l'y:;~' I Det tysl(-russiske Forhold beror paany bragt I I Cbristmas Møller-Møder i Thy. PolkeJingsmand Christmas Møl ler talte i Gaar Bftermitldag i Hurup til en Porsamling af ca. 400 Mennesker og i Thisted var der i Altes paa Hotel.Aalborg' Tilhørere Chrlstmas M"lIec udialte sig paa lignende Maade sam ved et andet Steds i Bladet refereret Møde og hans Udtalelser hilstes med lang' varigt Bifald af Porsamlingerne der talte Polk al alle Partier. Mødet i Thisted sluffede med at Taleren ud brag le et Leve lor Danmark Sagfører Bjerregaard et Leve lor Christmas Møller og man sang "Kongertles Konge" sædvanligt bet gæld vil Lejer selv at skalle I t Aften Kl. 19: Thiste1 KI. :t:u: Palætel Farernes ø. K!. 20: Roy.1I Døden. I Bedsted i N og mig-. Aalborg KVI var i Dag ti rer 785 Kalv Søer. Handelen g til Hjemmefol Overpris. S spurgt. l. Kvier 105 Udleloio~ al møblerede Værelser Slude 105 UngeTyre 94 i Thisted. I da Som man vii have set averfe Køert.Eksp.86 rede\! der forleden fra Kommune I da konlorel i Thlsfe1 efter et Antal Køer t. Hjb møblerede Værelser. Man bedpr Kalve 98 os nu gøre opmærksom paa at Doubletk 140 der i mangl' Tilfælde er forlangt Lam 100 en unormal høj HeifIlIng for Væ Prillll\ smlul relserne men al did ikke vii være ringere muligt at fila ell saadan Leje. Del' PrimA store vil Ikke kunne paaregnt's sterre ringere Betollng end omkring hvad der Alt pr. Kg

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere