Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet."

Transkript

1 ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl & l l ør. pr t dl paa MeJerierne :: li 00 nlng!! :; o DELEN : n 101. TI!. "" os I:lPTFo II IIIIIlIlInuIIIIIIII I dredcr af rare Ting bl Oavelwrl. Til PubllJw!ns Underholdning bydes der paa Muøll< Opvisning I.Clrllus Badowsky ejler hvad det nu hedder og Optræden ol Vlsesan~eren Knud Helsøe. Spærreballon over Thyo Ny Ravage paa ledoiorsoettet. I NIII er der aller dreyd Spærreballoner ind over Jylland og der er anrettet en Del Skade paa TeJefon- og Elektricitetsledninger omkrig Esbjerg Ringkøbing Holstebro Skive og liere andre Byer Ogsaa paa Lolland er der sket Skade Ogsaa over Thy har der været mindst en al Spærreballonerne. I Morges ved Daggry hang den fast i nogle Ledninger i Gjærsbøl og der blev sendt Mandskab ud lor at fange den Ballonen kom im idler løs og drev videre mod Sydøst over Beersted. Smedemester Nielsen Beersted. oplyser at han i Dagningen saa Ballonen komme drivende fra Syd. øst i et Pur Hundrede Meters Højde. Dcn naaede til Gjærsbøl hvor Slæbetovene gik last ved Johs. Sørensl!ns Ejendom Htr hung den i ca. 1/1 Ti:ne indtil Vinden ved IO-Tiden rejste sig. Sila fev Ballonen sig [øs og drev slhlll1le Vej tilblige men noget Illver\!. Under sin farl sm8.drededen Ledningerne i Oju=r~bøl. Sn('(\slcd ol.( EI!-ited og luvede hetydelig Ra VUjCl'. Del! Illrsvancll mm'! Sydøst ol: dl'! er l\flta)(cllg Nalllll)C Ballon dl'r har nlll/udl Ledllillli'lIl1CUct mellem Nykøbing og Skive Uforandret PlæskeoofcrioR. AndI' ISshtg!cr ierlh'& Nolerin.ll luslllullr!t i DAll ulor'ndr('t lil 216 ørt'. Junie Vok! Kam Modi Flott

2 c Side 4. Mørkl_gnlngen begynder I Aften Kl og varer til Kl. 800 er ku sted paa Thi- ~r~ sk K Motorskib kommer hver 81 sjette Dag fra Aalborg. I Rutesejladsen paa Thisted har Snmmprpn iapnnpm vsprøt nn... "". Pi

3 rroh:ssur nal I\UGn for Dansk Ungdoms timul """. " li n ~ I ' 1111 '1 dit II1I11I'1 " Hil " l. " I " h " l " " I I Il nr " "111 ". " " ~ " II I I I " "" "'. II ri II ' ~I I '" n " I ~I I" fllll IO' t"ormand 'n i " irke. I I t u"ii'1 '" I~''' ' 1111) 1111 I. li. t'"". \ 01 JI "t. III t 11 I IN l f " "' " t I " 1.1." I \I.1'11'1 /1."'111. nml r u ' I I lo!. Io l " I "" II I I I I I J uj I." 1'1."" l rud II H I " "'.." I". '''Il t" ~. I" 1"'10' \1 "II 1\ l.". "'"11". 1" " " "" "' _"" d I. I 'JI" "Ul 'Io I H' "'''II' ju' I III I" " I " '". "I. " r I~"II I" Io." '" " l...1. In. I r w " ~ I \f ri I ~" \l1"t. I I.. "I '.' " "10/ 1.01 I'" t. II t 11 '1111'. " " {jh... ". \{... " 1m" '" I." If' ~..... 'h ' k r. l il i... I "1'''1 " v ".. ".. f.. r.. '."1 Ml 1'-11 1'1 t~ all " " It.. ' II... ' II~I 'o. I.. I" J ".. ni. l. II.. "d. jd... "n. _ 'f"l' (\ I " A('~..f ' I~r.. II...' I II f TI'r.r.n".1> 11 It" t I... " "'''1' " r I M'. ".. ~I. "I.. I.. " rn I _ '''".1 ul k.d... " tr. 1 l t I I t'". ''' h.r " lt~.'1 t." Hd. r. I t 1"1. I... /1.11. "" I Nrk "'''Il' ~ I ". ' " HI' / 1 ~ ".).(. ' ~ I "t"" '''I. ).""""1. I.r. "I t " ". I" " 111>... "" ~.I "'." joh. "f"" ' 110. tk~.. flr.. t.hr. HI" r ". I h Io'1f I. ln"l!.\ "' h"r.io rr. r I~k...."" I "k I" \o r... Ir r lr"~i. r j. \rk~r" IOt 1"1.10 T " "1'11 (11<1 I ( '''''I(.. d IIJr'l'. Nyk"h!c J. 1.. I" ".n T. I 'r.' lo dn'""... t il ~k!\i ' 10 1' hllr ".r.1 uh DEJt./ El rlll~ P.' 1 Ovel }{\ xfor(' Ød('hcgl.{clscr anreffet paa Telefouncl og fl:lcktddlc'fslednina'cr. '{sfnen Ilden F'ol"hilld('lsl' liied Omverdenen. l "u In' /lhij(t' nf.":".t r n hllll"n t' l" mllligvfl't (Jl'n' lin/k;' " f'l' hkt j MOt"~I"t's goil('l O\ t' l" dt'll lio)"{liikt' n.'1 lif./.vunnel og- det SPI' ud. SU)ll lilli df'll Skndl'. dl' Iml' jlllt"ctlt'l I)lUI 'I't'lt'ftlnliuit'l' og e]ekt risici' Lf'dlliIlKlll' (')' af IIKI' $IUt dori Omfnng- ~f)1it f'ftrl" Bltl IOIl-IIjCnllltJj.Whll'tl (01'1'1 I'nr i\!1t/t m dcl "idt' ll lovrigt ('I' det val! skl'/isrt Ilt fnll fllld Klat'hed her. ove!'. idet tnll'ik<' CC'l1lmlPI j Thy. JlIIII Mors og I ll(')")ec! 1'1' hc']t udcll Forbinrlelse med This ted. IIIlJlonl'rn~ c!rt'\" lnd ovl'r Thy. Oll/nu jndrn lir! hh'\' 111'11 IYI I III' l'r ~rt ~n kflt(' 811'11('1". fillnh'd j Gj'r~llIll 1111'1' HO\'l'dpllr!f'll Ilf d"11l hllr kun vrd ndt'h{'ifj(.i~i ' rlll' gjort ti('" \'11111 IwrfIppI' IlI'kl'mlt lj~r øynl' 110M nauonrr. Ul værl' 1'nl~ om (li'rl' 11I('II(or ThlHtl'rl AllItl't 1'111l "d('1i I.lt!~{ kr~thl hnr I1I1Uonrrrw hø'rg~t 81111v/'I I Sy(lth~' hvor hl n II Iljhlændlltl-tHh lni nkiii VI'd 11. IIIKHU I. n ~. I "'. r. I N"'... lthy. hv" r ' " li r III1J1u"~r" Kil< r/l ~ t v t (III gl1""~1o d. Hu 'JlIl'ild hvnr IIrJI"I.'"rlhIKlIlrdullI "f"ii. di r ror~yltl'r V/ lill r linn III rf... 1 liu'(l Strøm kllll'kl<rtlr Ulf (ltldt 111'(1 OK j Jljurrlr'lIlnnl hvor )'r rr uurl'lin II I voi'iik!=;i<nd~ linn LItVN I ~fi'nrui1if.no>tl/.t /Ill'" lovrlkl hnr d"r OKMlln Vfl'rH Sp~r f'''hutlunrr uv!'1' 1~1t"1II1l Syd for I.lm (Jordr'II ønuvi I I Vr HIJyIlUII<l H/lill S"IIII1K. Sl'lCn'C'buJloIWII ill'r KIk fnlt \"I d 8ll1'dllll'd IIlt'lllldr d/l I Tf"lt' foll]l'rlnln.! KN1U' VM) 9-Tldrn i FonnltldllK. ajt PolltH'L j Thl1tttr! bll'v undt /Tl'ltl' t. '1"ult'rlC'" Ilt dt> r kundr ho]d~ VnKI VII B"II011('1I Bnnollt'n hll'v h.l1jr1'ntll 1 1"';:'r!nJnJtl'rnt' en Tlnw~If(I. mni hldt'ti Mundllknbl t rll" økuld" Ullklldl'!tKlI'pnl lilli korn til d t havd. nnjt()l\t'1i /'('v\'l ~!K' Jp~ Ol(" (ol'llontll' ~ tl)1i1l Fm Gjt'l'lIblll kulid!' III1lU tydt' I/Kt If! hvor. Illln lllt'kl'lntlke IldlCtlIMlt'l' )flod 1111 II Øjllllft'futlnIfIlJf"d Il Ingt' l Ilt'. nnn r nf lillila. I{'IIH SLrullwir'I'I' I<om 1I1'I'ur/nll nll'ri t \ "") CI.t r l1iuh. tl t. II 1I1"~ 1'. t r"l. ru.ht lur"" ~tr. O.. VI J.. 11."... II"IIIIIII(.".r Irw-IIV' r' II. r '1 ti 1 1t. ~I r "It: d. "IC na Jur.! 10" 10 I ~J1. rro 1" 11..". r".k livi.. d r... d"". Jt. r lr t." r \ "It R'I""" I I I r""a 1 )."1..om " hy IJllj. I'rr.lld l"ic B\"Jrrk Ul[ ~.. r.jth y Slrum f/)r~ynh1c hllr l "urrnhld"k " " a h IU*IIInll'/lJI Mnnrld:ab In rl p n"plin tionøllrlll ' JIh-"n~ Ol{ lurm~nthr. vil d. t Ikl<' VII ri' lkkf" V/Ir!' I. "K' lllr I hyl" Fil Id ti' "IgtIg". For"'llIh IM r I'r I Or (kil nl~1i (}lh I.It"K" IIw l"!w Omltutt: (Ir m"k"l hl'tyd~iljll. Ma nge Spærreballoner over Landet. N U l'llv l ~l J)' linllll (. ikk din rn~ 1(' ~' lcn If'r I Nut t'r bl"\('l hj. m I!rt. f S)1.. rr'bnllflntr. TtJ"Il'I'fImmt r ( Til Jo: hji rk'. liorwn" Koldin sc Oll' Ny øbing Fnlllll'" In~hlc' r OIl _1l 1l om Knv.!l''' n I..IIllllllkN l1!hrunta. T llfnnka bl.. r Ilt' nt'dn'vli(' II.jllp ~mlintl' ~ t "ndf' Stor Ejendomshandel ved Skive. 1';~ l\11o\ j:[ n lll(1 \"1'<1 ::-\.;"" t' r 't'h S.11L t' t1h ~ t'n ~ 1l 1r:1 li l 'I' Ih"lIllII. nll~ ~ \.;I1\" rlll' h'\n'nl :]Of) Tdr. 1.1 Det verdensh istoriske Møde. n. r r.". I/fn klllr \!'III.IIOO af Stt Bv~cre [ " T.lrllI' t. Iq Tond K.mpen ti ovrrra! lykkedee: ber ar 'v let ned. ] "/l1! ~ III' ( I l"n \ I 1/ r t I I \'; lra >t III to }' n "ml>l.j ~ni Il 111 I' li' " t r ;" i:j'" t 11"8/1 I II Ih \.; \ t 1>1o ~ r II I/Ind \' IUI II il I I f il ant '''''Nn ~ Il... t Il \. I hl

4 over "" ". Ilt II "IC I It. h. ij.j"" lom. 'tand... ()1('I\Wl \1 r "' )'n Il 1 _11. (.' II dn v t kund" øø m"" h.ll.>de Lil at.!.rul khutu'c!lig fon-vulidct. Skaderne men u'yk at sid~'t. :for ul T il 15 o o borg su.a ] Ii::;torie. 'Th.isted Ina bindelserne. Ogsaa SydjyUand El:;bJcrg SPR't r('\m.lloner ind OH'I' "Omidt <'l.~ Vf'ffil\skinel' hombnrdet'l'd.{' und!.'!' ('I Styrtllngreb dl' IIl1th'l' Mnski. m'r )li\/l Plad~n med ~ln!\kinr'l' \'wn]d mul lii\jl filur ril'kll1ng :\t d'l IlInl!. Stlll"Sll'fh'Jt'll Hn>1" i n.'\g UH'I' Al\rhu... 1\oldilli'. gtot1lll'u l 'at lig ~kada I {' t ni. af I'Il Il (I r s Fr 1

5 !ober kun del majen. 1').\lilim~t~r N"I_ forlolm~ Ulle forctl'r Sl>"da~ ua 9 ok 4.11 l... rd"l!' ble>!tilt ~fi!) MW In"g' t ""ler Nu" som "r B~. MU- Iwr"rur 88 Gm De" lu vcblf es. den 21. OktQlJrr. i Thisted. IiIlede l ej li g hed. sislelller rejsiii mli! i 'rhi"l"d (Jant" "Jh" '''Ul ['}("'I' Vol -ij i~l' Ul j'hlino/p "n<l si_ I'I' flylll dl' [1'1\ kkr PI' koillill( j ~ id~l(' IJIII(I' Oll( lj'"je ~ [" 1'1- laus _'Ulll Jlu hj"1ii Iii drl'e.!'\' ])'1 l}!]'" Farnilj(! hllr Jo! WIN' hll.i'1l 'f'(1 F!JlkliI'lIl1l_ "il d!'1 j"d'" g al Thj.I(!I I /lughl ""I. SPilS ]\I)I1I"l'h' r1ll".1 II Ir Il ti <'II'" Jwq~.j ILl L jll"h"i... It... ri :1 ru'h'1 r'l' ' 1"jli!(lu'!l(" ' IJUJ'j{I<' II I. 11\fol L"jli~ C. JlIIIIII'ILJ mr' JJ"I'II~('!I IJIO' fl H C(.'lIllul j'iij!!'. JIUM". ""r. [':rt"r 1;"1H'rlll["r''''''I"~ " Vur I. "INkuh.'Ill(1 ~Hrnl-'r. ':: l.' 1) II 1-'<111' 'ihi" K lil'fske-fabrlkaliunen i Gl vn uøre. Ilh "lindt. "J HOII ~()(~) ~I: T"I ~ IiIf".. lin dlllllillt r" k"illlu Il" i (ily/lil""". In'" d" III\'( tol J\hl'['.'~ Pri" 'r F"I~ ' r I'ulk hl. 111<.[ "Jl H"IO'. ""10" 1 " 11(" I" '!nl~~ h"k" """ JJ lili Il. I'J. kj{ (JJ...'II' ~IIII' Sild "l( K"IIIII' _'Id lili" ikl'r"" dl"" "I~"'''lo' '1" I.I~.. g d "~'o li"d l:n"'.'li'i" M"'1 liie" du f(ll'.kulliilc Pwl"kh'". Thisted blevet Polit igaard for lille. er K ri mi nal politiet. Landbetjenlene DO G. B.-Beljentene skal have Lukaler i»frederiksborg... [)pl hal' In'ngl' \(1.<1 IIw~('1 smllul u1<d Phulo('1J pau 1'lJlJllg'HlIIro TI'I"INI og du Pnlili~l)'kon "fim 1111'lIil1I nu bklll [(J!(IIW~. "II' In luii"lill nl(;"'l null 'il hl1\'<' Indkaloll C IJ-B\ tj~l1h. il rlpl IInhu l'li'ts ikkp bl;> h( dl'i )!IIII hllr dnr"j'!"jet ( n r)-v""'im'~ I l'jlilih~d I Ej"llrl'JllIllwn Vr(>(!('l"ikslllJI'j«!'IJ'h ik~gnd~ 11~1l O\'('II"u" (;1111' -H'l/ (la' (lmklnlf l.. lliliunr il 1\ I un i Illl I poj I illl o)! Land b"!j' ul(' Ilt" f;.tu Knnlorer h K";tnl!lnhl!!hll~l ij fan In' \ ';"r\'i~"r_ hmld[ d(>1 ('IW kill l.i'i'l' l'l.'>j}... ipli Hlwnnr:""il'- 1('1. ('. l..amlj}ujilu I JIU'I 'I r"r('i~('. o:;': Ihl."I.le Lukrtlr knl r">lulus( nfll'('ji(]'~ III r. IJ n~lj"nl Ilt' Nn "ri ti"t anlu"l'lil( ih l'lil!' HUL 1"'11- II". fiji' Ir I hbl'h!i1!kllldt C Il \lnnl'kflh i 'rhi~tl'd Son I'idl "irl~~.ihi dr litll Indklllrl. ~ fln- 10 _llulul. Inornf \'1'1 (Jlllknng 20 ~klll g!ii" P <Jlllilj('ne~II' Pas paa KarlekammcrtyvC:/lc In" ulml! I \ar ulillpr Unrk IU'l\nillIWI) Cl' del ni mulig GI mul III ailiu. ]laa Ji:Hrh k'wllnrrl' 'rh'. ojll altid pl"j"i' ul hul"~ II1r~1 liniit "d :ikiftt"lal\slid!' Il/lill' Tj"lW~Io' f"l~f"h' IlIiI' (anet!l('i"{'~ I.un wlh Ii:rinliuulpolilipl hu" h 11 Ul! nlng. hva' <l'' 'r!'.. 'r ~~j""i"t n"g"t K.. r.kautet ';l<' Ad~n"~ " l I~".øc" J ~" l ~rt"idr. lkkn. at d~e... tj"uim [ru. "nol "ed~"nmd fra Kornd)'f\K~r"<J Il ~"r n<-u>p l'akp" I Fne1 ØIU. det "ur kh v"n.~ dh ~"r ø tj"øl~t af Kr drd~r aili' r"rmenth~ " 1""nd~. PØ dmcl o.d ~ 5 0 Aau Skræ d ~. Skr-".'der J. O..er~ I:omm 50m Mrnrt.er. ider!jer begyndte Sin VIr gaa rundt i Hjemmem elh!l1u \:"I"-II! fill': vud irnnd cb;medh/tel Aarhus er Hnndel~m dcrsen Gud"e~~lran" I Murgen SØndag Ch Skuv~lel B Aat. lev kunde i Gaar fejr l 1898 k~bte h"n d~n han IIU bo!". og h~n dre~t Forretning. kreds. Paa den j'd"ke I be~tnacl "r Karl I gllard Hørdum Ol( Biograrteatrel Royal-Teatret Kl. gamle Dage" dansk lallrncl Ol( Bi\'ol\'n~n \Søndag 3 \< orut.' Palæ-Tealret KI. Finn" med Mickey I; Fore~t.; KI. fi 7 01: Biografteatrene """"""""" Palæ-Te Mi~kney berry F i n"oner I

6 ~~.'" FIollIlo fornøjol... H..' FI.jte "" rulor fo... t.o"' ulr.udl/l fr~ for al Ind Imol-.. In øl I.. '~ M"n~ "" II"... lllirl. fj"~ ' - = SI BALLONSKADEN blev ikke saa stor som sidste Gang. Forholds d " ~ Io rs l paa T"lcfonncltet. - afhjulpet nu. Thy l!~j'jiiondnge'... rks Mand.lutb 'hr ""ltii Morkd {uldt PHU i Art... 'ra"i l>t'ok.wftd med "t uoj4e<lr. Ic l.odnlnlfsbn"l 5<lm Sprrroballonerne havde I.. et pu. der Vej henover Thy. Oet lykko<le1l at r~o Slrsted~len af Hoj.p"ndings"ettet rcpnreret i"dell ~!~rket {aldi paa men Tran.form.tor slnuon"rn~ I lioddum Odd und o~ t-loui"" rk dog ln~n Slrum I Aftes OK bl. a ~"r Odde.undbr""n uden Elektnenet. Onftabesty.. n J p n. e n udinier at Mr hnr ""ret en Imlv 8n08 Brud JIU Hpj.""dingsnCllel og- d"_ ude" er Lnv'JI"nd"'InIIl!dni~erne d Lagte forskelh"" Sledu Skad." er dos{ ikke 'Bn.tor lom \ Septem!>.r do den r~.. te BPI"" nf Spærreballoner li'ik over Th}' [je" er denne Gnn!/; Ikke knekk"t Ma.Ier se'" om fle"" ar p". lru. er trukk"'-.ke e ar Hllllon..-i... rne Opa.a d""ne Ganll'.h"bte nnu.n~rne h~le B"ndur Bl løh"".n og ""mn.m_ filt... 1 Plglrand dier olg o" særli((t hvor d;.~e?ig-t... dsbundler hør berørt HoJlpendmg'n"'-t"t var dcl 1I'8U '"YJl"" al ~re an""uet fornolds_. Wrr~ Skad" pu TIletonnett"! og forot i Af t... nuede man at fu gt'n opretlel dr vil!'ligste Forbindcl.". AdokllUgt! Te~ronpel" knekk'"<le og end"u i [Jall' er der n"n Telefonforbindelse fra Sydthy til NykøbIng ligelom mange cnk.lt~ Abonnenter Ikke kan komme I Forbindphe med ~nt...- Irrno. Nogen Ød"l.. g"i udo' Sknd~n pa. Ledn>n~ncttet ~ n.. H.n... n.rne IH. al hu~ forvoldt. Forhold~np for Td.fonfn 'Kr i Gaar "".. Ion RI kun I1 Ekol>rpo""ntalcr k'"rl~ K"~n~mforp. En SamUl.l~ fra Hurup lu Hvld!».. g hin' f"rot m~ldt kl... ckl Tim.. ert~r n... liulnl{t'n d.. noll'i_ af l.ednlnk"rn~ vor bui{!! (Jr. d.~ llf'!~. Eft~r h j K.hplmp.I" r r. n d ~ Thl.teol opl)'o~r ~r NOTllthy IIt"mfor.ynl~.. d. ""~ CO.nll'.Iupppt forholl"" MII.I'I{! trø n.lh"i.""gel 'aa vwi "an ~.n.. hm' ~"n.11 "". ~~)! U~lI" ""'''1 I". "~"r!illromf"r. De neste Beskadigelser ynl"gonl Om~" _ l I.crt F.ld..n ner "ed Jorn.". den har kun_ net k01'l""" \II at w>r. Fortræd. Ilen er lydt... 'ed 7 Tlden i Gur Mor!! komm"'- Ind ved 0otenld h"or Haj 'p"'ndl"k.lednngen øotp... u bl"""" r~v.t nr.d o" den er derefler guel \ en!:lue mod Nord'... t o'... Klutrup Hiardemaol og V'IfMI hor den.. Ile Sleder ndela~de 1""splClldlngaIMnlll_ ~rr og Telefonlmer.!Icn n"-op 110m Hallonen vilde til nt fly". ud o~er Ha "et If'k den" Fornnkringaw' fast I et He)[n omkrinr:- ehr lljer~rd. Mark ~-ebbel"5led. Ballonen hle\' h"... ed I-vU"~.na lnngt ned mod Jorden at de" gik mod '" P"~lrudsh<'J!"II.!kn rk nol\"lc Rirler og cflcrhunden.i "ed" Ga""" ud ~f den... H)..:ret slapl faldt ul Jorden Pet v~r h...fter en let Sag for tililende at f"" den prkket..mmc" Oll' f~n bon- Kabel m... te.. n an.l.. r Skaden pu Su'.m fonyning<m8 Ledmngcr til gmk"ng 1000 Kr_ S.. vel Stmmfor.y"" ""'" Tel... fon_net reglier med alt...nl ligt al kunne føa SkaMrne pas Led "ng."<'ilel udbedret; IAbet..r Dag. Ov"r Mors men... d.r al h"ve ".. rel 4-.'; Spa:rrebant>nn og del er And "ynhg\'il en "f dlllml '\ler er tonal o"~r Øottrild og har end ~;n Tur ~'ehber6t'"<l. llu anrelle<:lu ~n h~1 0.1 Skade pu T~lefon_ og Lr~lednil\ger. Hfl~ \'~'lmor '"<1.. uden Stmm i Gur og \'ildonndbroen ''ar ud"" St""m r... Kl Faarup kom IO unge M"'ncl i f'elgt' Mol'H F~lk~bl. I ~n r~t fullll; Sltua\lo" jd~t en l'lper.oballon J'Aa I" ~'lugt t.nol<ked. en hol ny W on'''l o"~r.110m den fdrt~ mt'd lilf ri Slykkt En ung M~d J... hllnne. 1...". ~Iod "ed en He~ og talt.. m..-l "n Kamme"'l_ Plut 1I11 ru]t" Ile"ne-.1'... ]>111 drr kommer C" Rpa:rrt'bDllun!" og Mglf'! ""... 1 ~ig "... t 1' Jordrn mpn. liaunn." m... l ~in 1..1 l \\'ten I..." hn nnt Ilem ~u" pi 1'.r ~(""r "I'Ir l'æh" fhhtt nrrl ng Unlkmrn.1r~v \ IIH" ::::;''- "" ".'..;.~ I'aa II<>nn~ Tid 1><>0<1. R... I>Yald '''~"'ll"up _ Jon. lo... n.' "'" I Mand. ot ~.. var."" n";~ m.nd. du fol... It "n......'" do.n. o... ""er ro O"'e"".n. S ku... f.lk. hon...ko<l" at ~d~ /lod' "'en bavd r I)JI Ul "0"10 hh". ~...ber om Itvonlan.kuld. ".re del D.tt. Pnrbold med Oll\". at ban OP'".."d~ ti O... Pa. n.or ha" m_die h.o.m du lul. n""on at undr... J"" en.~ lad do... "". h ml" pn :-/o"d."p: j.~ hr.uh" nok Ul 1Um. hude al ~ ""bejd. _ n F;n Vlnl<>r havde h don Maao.... ml" 11 O...u. lavede..ivlol"oll" mnn". "ni ""'_ mon BuchYo.ld boldt a Form Oll vor. Po"1<Ir. Y1Ir e"h'er Tid villl1«'!.il at yde med Arbejde ilald det "j" v""dl!rt- De'... r loer VM hej"" nt de~ konde fo'oko l dot hele talcet har den l.. nreo". hof t on lykk.ii.o: ~J: detl<! I Forbindel'e med r.ale folbh".kri.t.eli"e der efter IBM Ilik over La hvi. A.and.erlu:: pn... er Motoin~boe"" hu ~~.a.a l' Ran har.ldli"...."'t IuIn forf")l:te dis!'o li!>.rnle. de Idkr.om <>JI"O.J. fandt.l!ll i v"el... Bud. Fado"o "" Mode VBr af P... l.."t. var tælle" "" SanJf""'. o~ J l"'rti! Jen. "n 1I~ "*"1 han endnu udm.. rke~ I\"iver _ [ denne Forbindel....-il kert...'" on JIYi. om S nien.. nbi/do h.. m et af h"ad han k.. n ~l"" en SLaIU Kultu....h or: It""' i Gl""meb<>~eI'l. T li_a... Alde... n bo fl.k~ i Th;"'...! Rrodnlno: "de j :!~..u" Al.w"n fi $Om Par\.ll""~r i ~ l_.kerk af tk-n I.in Tid bcl<~nd "r ChriM"'ffer.\0"''' mml et TIl.kud fra $.. Kr for at J1U po.a H. nll ";k tk-t i ri." A.r l. m"t fra l:.biol"'j\'. mfn G."... U" Mr tj.nl~ ~u bl. J... O"r l\"1 m..d on )Io... øpi""'. "..1..:mHiu <>It".1.or ~ h"nr hen e'"e... l. "m."k_r "It"...1. on Flok.kv>t"~. o".. ;ndtnof i }I<1O-n r"nl... m. <n.f d" tu!il h... nmb.ih nl!j ~n "m«o... t ur

7 Ly.. ~ " I> Jlaar " med ben ub~ "" elhge.. op iii ngsng ~ttel første ~e til leve - )[aul Som holm.. Foretaom liemøer. e at altid ko- eaty Indhender om tsen D" gore ede; ikkø get. ford" rud Ud n til yg ond bæt j ing teø Krlmlnalpolltl.. t OK ooljf'ntt"nt I. Thløkod FlyUl'daKI J)rr.. r ' '"'Jel I... ''''r. Mr lud... U.. I... 11'... I lir".. I. Jan". r. _ ~.. nl" " " ( n..i... ~ nl '. ha. "Iaet.. h"r. s'm ti" (;... ~ ni. lth J! h.r Po. /IUkor""'4-1 I Thløl~d Ir('untm II.. ro.) Allr Udi und.. r J '.damnnv. I. hl ailh" Ord' lu"'<ilfli~1.. <>ni ' ~rln1l ""!"hli l (Ilt 4lndbo. tjrntl'n lu. f ul 1110<" j m.'tr.. hllr amn" ~ I~r. og jut' ~nj(anar hnr h"fl Afh". rin~ltlkall'r til R"lIdlghl.'d F'J.. r(' Ganfl';' hllr der '."1"\:' pron t JllIR at æ~dr(' d.:ltt' }o~orhojd. "Idf!t und'r nl~.pohuchl'{ Thun" Jacobe.. n. lkc!"" i Thi_lt d enffantr I Somm(!r RIKØpohh("hl'r'n lo w' da /tt lagt' Landhulder Sa.u-en und(!r O\"ervt'JOJlae oll" 'i kunde nlleredc dengang Ofll)'''51~. Ilt ilian ha de P.anen IOrdm frn!\tyn. dl~h"d... rnoij Sid... her. idet man hl... d(! t.:cnkt >Ila III leje en 5-Va-'. J'('ltiel"ll Le.ll~he-d I Ej.'ndumm(!11 ~ }ot-edt'rlksborg~ j Fr.. deri~gade (O\"t'nO''<.'r RelIlnurnnt " R ltz~). Sidt'n har Sagen været til Ovcr \ (!jl'"l~t'. Oi: i \leilemliden er P Ind«forhold... ne ble\'et Ilndnu værre Jdet doer jo I disse IJ~ antlætt~ e-n Pohtifuldmæll1ig foruden en Kriminalbetjent og IOn Landbe tjent. l Gaar Eftermiddagl!l kom der ImIdlertid )leddelelc:;e fra Ju.atlt minuteriet om at Tlllndelelln var gi\'(!t til at lejll Lejligheden I toftedctilulborg" Det dre-jer sig som nll'\-nt om en stor 5 Væreisens LeJ lighed og heraf 'il Kriminalpolitiet. antageligt komme til at rande O\~r 3 Lejhgheder medens Landbetjent GronkJær og den nyudnæ\'llte Landbetjent "il faa eet L0- kale og det f~te Lokale ni bhv(> stillet til Raadighed for de CB Betjente der e\-entuelt skal udnæ.' O&; naar nu LuftværI1.!planen engang med Tiden vil foreligge i godkendt Stand. Lomlerne åt.aar nu Jedige men eks.l forat isl.andsættes hvorefber nye Mobler skal Indsættea og roan regner ikke med '\t O'erflytningen knn ske for om kring L Januar alteaa om et. Par )laaneder Xaar denne Overflytning er sket YJI Plad~forholdene for Politikorpsene \ære nogenlunde ~h om Ordenspolitiet sikkert alhgeyei yii komme til at mangle PladE da den nye PolitlfuldmægtJg skal have en Del af Krlminalpolitiets Kontorer- Gadelygter i H"idbjcrg. Paa de mest befærdede Gadekryds i Hvidbjerg er der bleven ophængt 3Iorkelægnings-Gadelygter lait et der ophængt S Lamper Dc har allerede yæret tændt et Pll.r Aftener og de har vakt megen Glæde idt-t de afhjælper et stort Sa>n bos de )Iennesll:er der har.~rjnde ude om Aftenen Afsked eller 41 Anrs Tjeneste. )fejerimedhjælper Kr. Peden;en. H\"idbjer;.r. ophorte til l. Xovember med at gøre TJeneøh: pau AI delsmejenet "Thyholm". Det nr Jkke nogen helt almindehgarbejmnedlæggelse. idel Kr. Po/:denw.-n l 41 Anr har haft sit Arbejde paa samme SlÆod. Han har foreetaaet )fejerim Udvejning i alle d.jl'se Aar og han hur Fennf::mftnltlig ud ejet 10 )1111. Pund )Iælk om Anret. aaa df t blihr en anaelhr:\lll'ng de ill!t. Kr. Pt'det'llen er 7J Aar men han (Or raak I)g I5pændøtig Bom t. til Ynglinr og han pnmede til d{'l..._.o;'.;;do;.t;o'.:.it Arb~Jde til fuld Til Ballon. kademe var Ikke uvervmldeade. Kun to Arhl"yddlle-r... n_j _n ni " pll'ndlngool dnlllcflile I.NonUhy halv Sn_ "uhr Thy II.J.. prndjnpvll'rk" Ener hvad mlul JlUJ1. NnrdUy Stl'UlIl!orsynlnJr 0IJ1Yller hur.illr ikke 11.hJ ~'1I i GJ1.()r Morgd været. flere SpærreballufM'r ovor dla.o Egnf"; I hvert }o~nld er dur Ikke nnnlllc nye SluIder De O<klæsrl((!1~'r der i Gnru- 40kete pna det ejclr;triakc J.A!.llm ngsliet. Vlll' ikke særlig om!nltcnd(! selvom de I første Omgnng sclvfolgelig vir' kedo ~norendc nok. PM floj.bi)lcndjng.<;lednulgeme ~ete der et. Brud mellcm Osl-erild og Tovsig og et vcd l ijardcmunl men de var reparerede I Gnar. Endvidere c r der flere Steder (UlJ'twt mindre Skuder plm Ln\ ospændulgl\' nettet yærst tndenfor Hjø.rde-. mn.al TransformatorforenIng. hyor man endnu i Dag )kke er færdig med at reparere og endvidere I Klastrull der i Aftes var uden L ys. P aa Thy JIOJspændJng6\'ærk oply.r:>er man at HOJspændmgsledrungerne har været afbrudt en halv Snes Steder og at de stor ste Skader har været. midt i Distnktet fro Skyum til HelligSO: Der ble" arbejdet hele Dagen I Gaar med at fan St.rom lprs men Dagene er jo korle og da der ikke maa arbejdes ved Lys lykkedes det ikke at ;laa alt kl.'l.rt saa Boddum og Flovlev maatl.e und være det elelctnske Lys i Aftes ligesom Sbrommen og538 var afbrudt til Oddesundbtoen indbl i Formiddags..Lavspændingsnetnet har ogsaa flere Steder t.aget Skade men ajt i alt synes det ikke. som om Skaden udgør mere end en Fjerdedel af den Skade der anrettedes ved sidste Ballonbesøg. En Del af Spærreballonerne drev i Gaar ind over :Mors hvor man ligeledes sporede deres Vej gennem nedre"""ile Ledninger. bl. a. observeredes Balloner over Ørodde ved Assets over Erslev og ved Solbjerg hvor der alle Steder blev ødelagt Ledninger. Endvidere 'ar Strømmen til V lldsundblwil afbrudt fra F onniddagen i Gaar. I Faarup brækkede en Ballon ved 10%-Tiden en Lysmast o\-er og forte den med sig. Den havde nær ramt et Par unge )Iænd ~om i 5idste Øjeblik fik smidt sig ned 1>R..'\ Jorden medens Pælen svingede hen over dem i ganske lav Højde. Ballonen bevægede sig med en F art af km i Timen SM det kunde være blevet grimt hvis Pælen hav' de ramt dem. Lidt efter faldt den ned medens Ballonen dre..' ud over Fjorden. hvor den dykkede ned og drev md paa SallingkysleD. S.1.. brjlililp kan Tirtd. dt-n 5. November fejres af Gdr. Mad. J emllb Madatn og Hu- 1I\rU. N_rup. modt Erte r Jill lin - te'... _ - ' a'te UrI. h _ Oruød et II. r "r J..nart. ildo hvl'rvo<ltt'no hv!.r l.. lrtkli"n~rll" Ikk~ har blandt dl"dt>r.. r h_.. rd Gllrtn~r"". hvil! IJ rivh vl'r.." furhuld.vj. k... rmnlllli'. UII" ""m.. r r"t... me-rt>t ".. d j U dc!lin".. u at ri"r. Gar Uar" Su-der hu nnatlthu... l I.k-nno.' Jo"urMn.'llkl'lLt- SI.ocdt'r ~li"yn Jo' rylft ror J uhblllrtll>t tor hvad Car t.ut r J Thl~\A.:d udtar.l"r uv(!r ('ndnu rur t1dlill"t at. Ide-t dtt t al1erhlljo::lll htrn"t! af de kqmm.n d(!r om de blu r Iva d. MBltr De mltlttlt"t set".. Nej ikke endnu bet at hqi~ Varmen og den Bramdael. " den Itimplll Brænd6l IlPUf'e paa det. KQde Vinter. Naar Drlvhu de Olf Blomøter er d at. lukke dem Q.It vi p Stykk(! Tid endnu Va rme men d(!r er at. vi Lil Vinter bh lukke adskillige D ke har Bra:!nde n Imidlertid stadig tllraar do. det. vil ligt meget for Oll. leblomfiterne vil 6l1!dvanhg er da deraf! De hollan lertid kommet m Aar saa det kan i at knibe med Tul ikke kan f aa den ~ vlkbngstld :Muli( me dansk(! Tul~ stort Antal at <I1 ge~n andet Ste.~ vi ikke hørt om. Bessefeøt Hvidbjerg K. holdt B06 s efes Der blev talt Sondbjerg og Jh-idbjerg o sluttede den Der jndkom f ye paa 147 K 196 Kr. 7J ø THISTED l.. m straks fro S ind af B:.. ster og d(!r godt. Aftet)(' lede Qnwet vllnt til Be.J;oget "\"' ha"de ' ente ('nlc dd i )!"flten re Rykind b\" roen attm S Løb optru _øe og!ald. D<t benll unre batik lidt Yuslkkt'n

8 . - Merkl_gnlngen beg.nder I Aften KI og urer til 1(1. 8.OV Flere Spærreballoner. Nye Skader ps. Lednings neltel. lige lige nær nu Deri og Øre Hav E tiget herlr Perr Alter j Oaar var der lølirevne Spærreballoner over B2l1en. Hvor mange der har været vid es ikke men der synes at have vær et flere og forskellig Skade er anrettet En af Ballonernes Staalwirer. Det er som sædvanlig gaaet 4 værst ud over Telefotl og Elek Iricitefslednlnger. Saaledes blev Højspændingsledningerne mellem Skjoldborg og Aa s mellem Vesløs og Amtoft og poa Veslø s Ve/le revet Hu og Strømmen afbrudt. Mange Lavspændingslednfnger er ogsaa beskadiget. I Hundborg blev Apotekets Skorsten væltet af en BoUonwlre. Ogsaa poo Holslebro og Skive egnen har de løbske BaUoner lavat Ravage. Skive By og det meste af Salling var l Morges uden Str øm. Kabelm ester Prantzcn beder os henstille tit Thisted Polk at underrette Højspænd ingsværkerne hvis de opdager af der er sket Skade paa LednlngsneUel. Man kan derved I hø/ Grad le tte og fremme Reparatlonsarbe/del Sølvbryllup L.Ih liylt Lan Ele L har Niel 2 tag ord Th i VDl I dem dina K mes men nog Skol nem Kan hav Arb kan J Morgen Tirsdag fe/res kral af Arbe/dam. Peter Andr P o u 1\ 1' 8 e n og Hustru Hvldb/erg. dm

9 nodve{dlu ~hin~lqn ISnl). Ih' ". nd")"li~l. RI 11<."lIal'rlt""il.. nl.ii~~1 I ""r~. " l"rclllt~~r I'"" I" d~. r IDr""r~dl II"" ni 1\~ln r nd~ Sl<mm~r kan ~""m~ ~ ~r~ l'd~i.~.'i "I: h.for ~_: f"r~18~"" en me~.i. "m- ~ Opt"1Iinl( af S.'nmor- : ~n de. kan ~;I(e" "Oliet. i Ultatel frb d~.iside" 111(_ ~ "e nk')'pc Indln"~r før ~ '\"al ;11"1. f~"'t ku""~.. Islut ~ træ/er. Johll L. Lewi s. ajjl~.k!lnk' Fn~rlll~ d~r hl wllilll I<ill fur!lrhhualul" Ol{ ~IJlI1 d".!'tlel med III r'!lii I"I" ~ill Lpdlll" f Oll' G. J. O. d'l l rikll.5 I" Hh'" I<'Il~f(jr fwllli! of ul \llllkio ikkn! '""d$y"iiu.i. kro"t"ot ""dc øl vold 50ml Vlnd.tod Oll Knl ostro!." or Eh"' '''K"I~'''' 1"1r.II'. Kl. H i tfnrt.." """ ijl'l~ ~.) SØNDAGSBESØGiThyogHan Herred af løbske Balloner. Ny~ omrallelide Skade!" paa Ledumgslleltenc. - Kmp n~ ug Guvl lrull1l1. t ud i H undoorg. "' :-klltl... "fh'r d~il ~"I~h' Ilulhm"Wlm udlw<fr.. l. fu. V h I1\'imh u n!l\'r 1 Gunr H'lUlt(> l'u B"lg" IIf I"h.'' N~(>I~~.. HIIrr{' hllll<o""1" "! 0\"1'1' Lallh'l Ol: i Th)" "II Ilun 11("n'! hl'" ::;knd' ri.. n II' GItlIlI ~lo"'n' ('1111! FI'('d~~. f lid 01)';('011' ')1' HWI!nlrh' I"<'i'. 1'111 dd H" h'l II[ ~!' r.. d' \\'('IIlIt Ilullnnhyl. ~!I(' "g Iii '('"It'I' kllhlh 11111" klin ~''''IIII''H' I"I'~" I\a' \;""'1.«' ' N! IIJII I(I IIf d"i{~ :-;(11)1" OPl'l'1"l11' 'j"p- 10'(1111' "11 I.YS"lnh!"f nnndl{'l' Il! ")11.'11\:1" 'frilild" og ::;kud'l' lith! (( "'..1110'1('1.. nlll J'IIIlh' Ja Iytllosu Ddclæ!lQcrc _"m.11111'1 1 Inl'> ind n\'t'1" 1.<11<11 ni' hml (IIt'I' ntnnlll' 'f'lplollelkn hb "Il: HI'UIIII"I <\"nil1~('i'i1{< ~~lih Manll fndll(('.11' 1Il1'<f t'lulnu {'Il ufri illisl lrh('ji- :-iul1llu!l ud Ihm de "lpl"lil(> l.iilj" '!{1I1"lm'~I"" F r n 11 I X t' n illl' ~1r'1. lldlllll'l' n.i):". ul Skud"I'!'" l!;lillr hh'\ 11\1"1'(' "mlulli Il!t pnd I 1'1'"IIlR~. I'l"\l Osll'l'ihl III 'fhorup I/lr I.!" l:! ~t(l(i'l!ll\r lul(' II! l'unkti"n (UUL (]rlllld af "(li1l'ligtp Huj ~pli'lil!ill!(~lorlllln!("i' 0ll li!'!" \luhd~ Hklllinl nrlll'jdl'h fm.\lllhlng ttl 1\1. rn. :]0.'10 i J\lIo'~ lil l11't "lir ~nn III"I ' ~I 111 dh llinn((n flllh ~il< fn'lii (l1l1'.. n' )ln.. nlinll~nlh~jlrl. -"l"oi(lon Skur'llen kuiekkd h"'" fi~jnll"nrl: "Il \ns Tta".Cnnun. 11'I.'l"li"""" kli]wl f HI \'' r~.-t "". \l:nlh~' ~I~l... kum h'r Blud 11"\ Ia 1 ~pa'ud inr:~\l'(l "'" ~\"I'III". I J.:llijr "Idar: I'~d I:-'fid u 'R ll"j~[ll.. n. ding"1l 11"1: I'''''''"lt hr~1 i " ir:""' "g l.nl"p">i"lln~"'!i('l H'I\I.. ~ j Old"1l lil '\Ill'n. ~.It h! 11'~" <1n'J"I' ~IA" 'nn NI "ul.l 11 H"I \00 Ik E"kl' il.... l'" 'I Ilnb l'ii'l dn h. Gun Efl")"mihh'g \'Ur i )'u'1 nwl ul )'t'puh'n' 111 j.~pwl\' diugh r!"illg"i pan EU~l'lI<' "'ol.111"..llirl"hl'd~l ~"nl I.. 'li'h"ji"h' I"'" H.. urhh:l. ~"m ("II III!lllH"1I.'1'11'\'('11- I. h'ilulwiirii 111\ I 11"1)"""" 11111"1'01"1" IV pu" 1"IIl. Oll "n HI" h'l' ~ui">i flnl' ~1"""II:lp Ll'<lll!lll!"'. d"i' ~\..III. d.' "Ihn~l'~ II th' I lir"'! p~n H"JS))I\'lldill!:"~I"IIInt:rrl\f> ar '" X"rdl'~! Inr ThiHh~1 h l.".r~i<'. lhl" 1'.111 ' Iln. VI'Jln ar h" \\1\'1' ~l';l'uli{'r \..rullrl "nmmni Il):" Iwl. dl't Ol! ]I»n.\llItofl-LlIIjl'lI "II' \1'1 ~I"" Iw1t{'I hohllthi'r \..nl\'~~l'i Smnllj.lr' ki'\in"t 'IIIIIH\I'II "I( I.l'tl nl!ll(l'r SkHILI'I't over Blil'l'r del H"l lllln lelll'~ Mll!ule. "i~er K'lhI'1111~II" l'l'li san "il lpi illll{'1i ~Im ;\\'11"1 ""~! n~d III' ka~i'1 ud i \'nl\ (1lI"fn'rle Il:! li"":" \..01lUlIl} til nt knih" 1111'\[ ni ~knrre r;:ohhel"tranll - 0)1" al (let \' 11 hln'~ ""l. ~lnl'~ j'g Ih'u ~hl~t. Tids El"fnl"lIlgrl" "ill'r tli~ii!tl Hok TI\I"r"illnr~ll'rrn i 1'hiRlrd Ollll'~er

10 .'.. " ~ 2. l. f(". _)I!< u.. Jhnd.. ti.1... ~ -....~.. _. -r H... tital I ~n ' I<' ' i llu... ".. es... J.o bfn (.n.!lnl)<n. m.... Skall.... P.r BJlnln... " od 11_ I n f;aa "~d.:... a til "... n_ -d" J \\"1... ". I' 1 P... lj r~n J'... \ J... f... "" '."... "'~o"' " o L... d Joo...n. ~~"..... ;1... ":1.. 1 '..!.t T ø -;n~~~" fn I. ru ~1 Ude tltn bn" " non l>ft ~t1n'fiot I IIt O'" mon [os. t "lis 0.1 I"'''''!)dk'" (I. Iltnn [IIUI 0fT I)! orr G kkt bllo".n. 0 /(1'1' [lbttfrr og n. Gu.Dt 1)00" )ngnnnnn;.ir. '... II".. "nt Ol IrØf Øl Ø Ilt -.!)r 'oml fl "o: ha.d. i" ILb... 1 ~.. " l '!. ri. U.. " I.u 1"" /" IC.I.lo-. ~ ".. I I". G ".... 1>1> "".ti II. ri!. o. L"" 1. H.. )fur t... I"r~u" Uld If' K ".L~" ør b. ~d~ 1'''' -.. ti J ~ r d~r "-" )flju... ~' r ""huldt.'11' no"u ~t<.. ~.r ).""ot II'" "" J~ n "... $k".i'''' '' h.d.'.1 1ft " lf t".lek h" ni~1t..j u"a!'" d.'u.. m.'" I'...-Ihll'rr F ra.a"" h'l<l't g... & 1111'".id Ly.h-d- ".nll"r. d.. '\'lir f_1m 11 G lpn I... Tnt.lII.jf('h...dl"r.L... rk So... n...". }:jnld"m. T l"il4 d ~"' \"li r Ifm" "1J1!'..'..th. "ti' il<l<'ii d" IfIk jiu. Tar dn o\"l't61 0 IIf GIl'Il''' bln l'l trokl..... I...-It S t }' kk~ ud a f ~It 1I01'lllal" u 'jo. ø.a dl'l' fro:'m kom IfIIbtonde!ii r>rll'k L ~. Ted SIdem!.>" Hwd" Taad."'" Ilt" I:'nt.rl"r I tiet rlililtc O# blll< ::;IA&II"". 11"".10 l ili I ""III~ \ildc Ga'I n h.. fi ud I '-~I... obo.t'rwrro!.> 5pI<'rrcllllUonl'. I u loet af dny"'l. Dt " "nol nf tiem IllukL"de no~t f'" rmand Sigu rd K roll'hf TalC. mr" d l' rudo ~ l' r bic'\" M r ild;p anu'u~ Sknd!' lilla Ihll"ingt'r hl' r. man to E (thmid- Llbsk 8arto/l over Thyholm. \'MI lilddagslid drl.'v ~ n SpærH' ballon o.er den Hdhptl' Dt>I a l Th-holm Dallonen kom fra.h/:'i'r' tn"ifl'ii og pm t;'n \'I'j O\ l'r 111)'! lm I"I"V d!'n for<kcllige ( Ieklri.<ke Ledninger ned ni a bl... II njhl O ddl'~uii I ~\N orl'r. Fan. Odel... und </jl Odd'" I'undl>roen fgtn l Nnt var udpn Strom Dt>sudell hlm' t ' It!I" Efl'ktril 1l'ln "ll'rka L('(llIlng~nl' l h ~ k nd i :re!. n1('dc'nll kuli I'n cnkl'll Tl'l~foll Il'dning ble- od~lalll Drjn..~t )' r 'r J"IIS«II TIIY lioj~pl!'ndtng:'j.'fi:'rk <i1)h"$l'r at mnn igen i Gllnr maalle hn o h"]p. Mand!lkabel ud for n! ud1x<dro do SklldN. som Hnl10nerne Lnlde ronoldt. D"I I"/lr doblll.'lt kt'dl'hgl UIltnler Ar Jl'nSE'tl dh't $om I"j netup Lørdag AH!'n ha.l" faal'l 111'111 L«dlul1g:<nct!el I Ord ~ 11 Igl'l1 Oll \'1 rrgn"de dl'rfor m('(1 1'11 hlte Pausl' inden d('r kom 11)'0 nal Ioner Vi runnite nfhrydo Stromnwn ikk' til Oddesund. fordl.'[nnd~ki!.lx>t I..1IIu10 Mil al fna hl'l" Nl'tt~l "pil. \I'rd DoIlOlnl'n. drr III]. '\I'l'r Thl' holm IMI ~N nf 1'11 l\rll'tll:lh' ~I!'nl1e~k('r Ud O\l'r Skndl'u lina ]'('dliinjj~uett«t anreul'do rll'l"i ing... n OtJ~I!(\ggclsl'r Flire BallOner. forud ru fra Tit)' IIIl'ldt'lI om luh ~k«s]lll'tl'l'bnllon!'r fru Nordwl'Il IIj11'IJnnd. ln'''r I'n TransfOlma!or~la IlIln brll'ndlf' ~om Foh:r nf Kort flulninl.' fra "ol~t.. hro og fru Skin' lh'i( SaJ\in~ ll/tr i IlI'nSI'I"(\ Tid m~ U'! 011"11 l.)tl I kol lillll r V_n. al dell r"""ml.'l1. r><. t.ii... od S r... n. \'{' sd.r d...'. j t>n fu. erdenj!jll tuii ti tcr I Tider h~ kunne \"unicrt wnheder blot Intet l.and. lor don~ke h: r mol1j:'l. øt ku1l1 n:"' f ) ;k... ro!"lit lk hvad Tale om d. n i t ræffer Ev IIknnr c t noge Tiden_ e l ' i ~w.nd t il OK Silf!. P rognlml u nder digheder. D l'~ gen og Vejer Dn der bl. kommet HØst ok og en Æ n Kroneværdier a nlng l il nt ~en vedrørent nem en Slar en saa m dl! nmg som )j }'lontpohtik lindet end fø ;nnader De' 'Grad her I kommer an I Dot " fuldt ud fo rnaalet O hold o\"erfo lulaer og en Ifol'hold k:j hvor Pri5e nen - son forhold - grunden. l 1111ske Sltu imidlertid kunstfrerdl~ melder her Ikke er Sy doillsspll'en Et fort.- llu'n Pm; Jx>kendt lem $l\mfu i I'engt'. mede og \ 'nrer. Si ellt'r mm Pcngeindt. (fcllde \ "a nnturnoo\' sink i hoj lanslt; hl

11 '" "'lul dbetjent derefter iet der rbejder g som anden. ersogte eblikke- "l<' en ikke Jangvae Iyk Politiet ' Voldso ramte ar som rbejdstensen e Foroldt i it med re ll.jen Jernug den st.aael- tilt.all " s~ enm- idet ff oche ensen Mod E'nsen ~ Dogle n ti! B~ 'Viste stod 'ge t af vint af llige md II p J 11- ter_ Veved '"' 'ru..."~ liu.. der~" OPII"ver nt -"rc_ t""r "("'tin 'rh c m se Il Hellig"p d~r IIdtnlte al mnn l Kommunen var glnde ;Cor de Lærerkrll'ftcr. der Var \"Lod Skolen. 0lr Lærerinde Frk. b"... ~ "... ~ 1'~11U Thelllcl: Klo B "llddmb<.n" (Fortsætte. Side 4) Paany Spærreballoner over Thy og HannæS. liojsjlændingslcdningcme igen afbl'mll.e flere S~de r. Nog-Je Eftemolere af SpænebalJoneme nll.iiede i Løbet af Sondagen.:..'ordvestjylland og flere af dem drev ind over Thy og J!annres. Ved "liddngstid i Gaar kom en Ballon ind oyer Skjoldborg og AM og kappede her Højspændingsledningen over saa Strommen bic... afurudt samtidig med at der lavede... alvol'hgravage pa<t L!lvspændingsnettet. Nordlhy Strømforsyning sendte straks Folll ud for al reparere Skaden og det ly.kkedes ogsaa at fan Bruddet pil... H{Jjspændln~led_ ningen helt men det ovrige Ledningsnet vnr san medtaget at det ikke lykkedes al faa Strøm pall til de enkelte Forbrugere for i Dag Medens man var i Færd med at reparere Ledningerne j Gaar kom endnu en Spærreballon svævende over Hovedet pa... Elektrikerne men den havde ikke meget St.aruwire og gik san højt al den ikke anrettede yderligere Skade lien PM Eftermiddagen kom en &11011 over' Hannæs og skar ll{ljllp:endingslednin~ren over ved Vesløs Vejle og Sidelinien WVeslos By Herude lykkedes det ikke at Ian Skaden udbedret inden Aften og Ve!'los og Arup maatt.e undvære Strøm i Nnf. men i Formiddllgs er Skaderne blevet udblidrede Ved 10-Tiden rajlj>or!.er'ede8 en Spærr<.ollHllon fra Klitmoller' Den drev. OV~t Sjoru~ng og Rosvnng hvor Jlu)II;Trn..'tldingslodningen UIl!lill' 'rhyllujapu'ndlngsvlcl'k blev revet over' to SledllJ' Denne Ballon drev ud over Fjor'den lige Syd for Thbt.cd ved Mjddagsticl og mange Menneøker bemærkede d".n Idel den Sflk temmelig Il1vt l)<>n tosf HetnillK efter Salgjerhøj og!ol1lvmrjl ind over Mors hvor ~Ier lait er IICllre Sp:crreoolloner l GNlr "(In \Ulover nedrevno Q.!.( dnlnkor meldes del' ikke om u Skn.d"r Ulll"Ovn' I 1 '~l1( I"JtK kf:lnl:ll.nl.<!redel> ogllll.n \j- 1'11!lnlJon ovi'r' '111yholrn Urll "/ dj'('v vtl'1 VI'Jd('lJ. i filln!' J.}flRr... mfdlngl> I Inv I luldo j IJl\LUg HoL- f ning.slæbende Kablet 11M Jorden efl.er.'lig Mellem J-Ividbjerg og Uglev ooelagrle Ballonen Statsbanernes Telegraf_ og Telefonfor_ bindelse idet Ledningerne blev revet ned mellem 9 Pæle Eftermiddagens og Aftenens Togforbindelser blev i den Anledning stml'kt forsinkede da Ekspedition~ Stationcme imellem for. smkedes stærkt. I Sondbjerg ode -lagde Ballonen tillige HOJspæn Klingtsledningen men man na... ede III. fnn Skaden udbedret inden Aften Det er ikke alle de losrevne Balloner der har naaet Jylland Enkelte er blevet trætte forinden og Jllll" lagt sig til Hvile paa Hn - veto Sa:liedes kom nogle Fiskere fm Agger i Gaar ind med Hylstret af en Ballon som de haydi! fisket op ude paa Iiavet. Det blev aflevere!. Ul Politiet En Spærreballon der drev ovet Hundborg re\' Skorstenene ni Apot.heket san Stenene slog flere 8tprc liuller i Taget Mange rundt I Skader Jylland. engelske Spærrelmllon~r IInr anrettet betydelig Skade pna Elckt.ricil.et.sledningcrne Los Holstebro Sondag revne K o I d i n g Sondag Spærre ballonen del'llj-ev o\'erø.:;ljyll.a.nd hllr ullreitet betydelig Skade p:ur. de elektriske Ldningr Sk l v c Sondllg Og8an ljm SkivC<lgnUll har engelske Sp:crr(' billlone.r nlll-ettet Skader PM elektriske Ledninger Sn.aJede.l:l er Lysnettet -beskadiget S/Ul Skive l1<'nbm i Mørke i Morge.'! og det moste af Salling var ligeledes uden Lys 'l'mm"rol1llltwrnlalion Im~ndt. Knlunc1bor'g Sondag Und('l' den or'kluui/filjlo S\.(U1l1 i Mor KOII (Ireven ells!"el"k S]Jlcrl't'bnlhm Ind Jm SUIl\).urpll. DOI' Kk\\te Cl!!«()!'t~lllWllnlf paa 'l'mnniunrlllwl... IIlBUOl!('n SVlIJJel'up der' lmt'ndte

12 ANNU NOt~ 'rU IIl".Wh.. et... I\ ~r'".1."h' i U.i"r. ~ l!.~j;io~1 k" l:! I ~'lh'r Th"tIl S 'n.. -\[d."h' "nr _Itart_. ls7~ P. h. ri~h'n' ( "dr. I..r.' "~ Jl u ru. Ilt'u ::!- Ilk".I"-'T Ito~L' hun )!:ift m! Til ;'; i..t~ Il nu'lu" 1I.'r I~I. )IIIIII.-n '["li :" Hil;. nh'u H":"u'u f"rt~ah' " "'" '" Ilnft hjull-'i 1\' I"~I H IIII nlr 'Il dl): Hj! iu' b\"t h..-..-k ' l\'n'i " 'n d" liun hh'".. kut'. forl (""m"h Ilrill "li 'Il.!lild 1l "'l<i'~ Hl'Ih'(\ '<1r l"" ~':'~::: hun....:s.';i L til:.'!l :lf. ~ lil ~"l!"'il l_u.' P. D... Il~ huu N.fl li!'lh'd' Iii ::: 1$li"\l~l>r_ "r1t'tl:\(h'r " \): rt'lii Umn. Sllnllt'r L'.! 'Il lh th'r_ 1>'> ".ml<' b'r l ~Ihhh'(t 1).'11 _'lu IlIl''I'nI Fk J;ll:l nh'n :"""0 ' t" :::nii;.t" T <l $OU Klob'nhanl. I"'or d"1l ene u;: kn :JIllI'n (i;lrlnc'r. ha r " ~ "'l hjemml.' 110$ yd.'! b.'lld<' 'Il gou <li!" ~ id"t\.' i Nors. d" j X\bt. kan.t nd('f~ Hl!~ l ru. Xi);:ol i n t'. DillllUUllbn-lIup. nt' I X () r~ o\:' kir tknt (lull 1e.:'oO hkl' dl' >:ih I.in ~'s Barndomshj'm.-\ltl.'nl' hnr dl'<'\'<'1 alt bl... Ilil'.-lN <.li: indl-'.\nll:>r" ('r I!.. ~~I.. ""J.. " "II 1"111' I. 110h.1.. r I l.1 du 11>-"'1 H:l llons kude ll.'m'" Mil.1 _n II I ~ Ii"... "'~ I lir ''C ITII"" l... '" h." II... "'til '"1InlillI ni <ltlll ku" reni lør01l.bl'."llld..m I )10 l Sp'-'" 1.. ~lh""" I ~I' 1"11 I'''~ 1\ h I"" " ".." "'" nlun -".! I.1"'''1'_''''-' I." h" '"hlif Pit>.:.." IO " 1\.1.. 1". I" " lhl "If 11"" li u' "li....! ; L.J"(.I t. "II I0 II \ "1 Ih' :'I... mf.'r 'ninit'. n"".~i'. I." ";l.uh LI Itl mdl"ul I :(kl "K ~l!~l "r. Ikt hl" ""1'<'1 ht"l_ I.'lInd t;"uil". to.. I; 1I"n"III''''''' \." ''u ~"I\' I!_ h'm l 'lliilh'ti'" \li.\ bdd.<i" ll 'r... "n' l ti'lilh' 1 ' \ ' h l"h'i~. n i j"li r"- n "II'1\ III'1"W ''''II "tilh Ul rou.. :\L d. "Ir"~~ I jlllt\' inl \il n. II". h'.'1'.'11 U"llulI hllid"n' 11\\" [ T'<I!uh.'IH'. "I' d'r..h"r h. nr l ~!ulnll\>:. :::'1(1 Ilml):""ur I I dl'! h'_"il di!:l' 1'11 "Ih' l<l.li!:"i H t~'" h: t h' I '''):"'' i nll~" J'I"j. l~'" "~ ~ dl"1 J"'llllll'r ll\l11i&:"h' l 011'" i&:"li_ ~ hl1\!" ni :--\;'l\lh'tu" "r hu LI ml I-~II~'I "111 IIU"i.- ih ol! 1'1 I 'r!uft \ I:IU 110 r" :-iv;t rrd" ltnn " Ilt".'1 ::"1)); \;'" Ti\ ~nn l i kuili" f". tid 11'1.' ):":1('1 i):"'1i1i<'ii1. O~~llIl 1'1\:\ t111l1l'\ lir d' '1IIIr'"nlnw \I.""I-"kr K -I>I"'tl'UlIL " Ii!!-"r ;<1' nlll. lin h'! tl\'hlill~l. :'1 " ih' (ih 11- Il' ~tt-tll'r ;1 i 1."1- j'r mu'!:<' 1 ~..!I"'lh '''): 1.-.'1' \\ -il...' u' har haft I i"" " t'r d.'- " uu \ff"ld~l<;"lj1.>< ~ ;U"-"'_ ~:mh" h'lii 'i fur'l"!:"' :0< in_"nualim"'" 111<'11 mlllf ' i l;.mllwr til :O<) lnat 'f f billlhl11' "'I n"il.. \''. ' -j har i t.!;;' r~ul\'t :\1 1'IllUI'f i li" l ~i d I( _ \nf~ Tid. oli! n ln' L''llningl'ln;;:r. k'ln j" ih);:'."' 0' ""i>:'- tl ~a.1 T'!.'fc'm'n.'1' I Ortl" 1I i~" n. 0l.h'T T>l"It'{o)II U I\'~h'ft' ll i Thi"t>d. $ kad'n -ar af... lilin1>' Omr(lll~ "1)111 i _F ft'll ll!..~ :-:lili id! milli knn "l'. I <-l' " ~amu1 l'n "Il" ttnwnd"." ip'n liwil nml r(' ~I\'d l' r I'r dl' lu'lt fj' \"!wl af Bnllou.:-rlll' og ti1 pr 11ll'g1'1 h 'lll'ligl. dil n fnkl i ~\; inll'1 Ll.'dniugl'lrlllld ]nr pun l..n).t(>r Ilh' l'<' 0lr HJ!l;t'lI llu~i~. h r lil Ilt rlhl n~1 Iljl'fil \ 1 li l-'! 1\ rnd. g"1lh plln 10'11 J lnadl-' ~r Sv~ndepr.yer \I':lugI' Tilfll'hh' kan Tr:II'ItIt'n' s\jll'j klurl- Sncdk"r-]I('xlin1!' K nnd L' nr... T_!'!!en. Lldhert hos Sl<--dk('r lit Hnn~l'n Thi "t~. lu"".rlnjrt Sn ndl'pro\ ". be SI!Ulenck Ilf en Reol i Birk. PO)\'en IlntOl!."l'S llled.. j~" h.. ri" h" I.ru'.I I~.. '11" hit '" d "It 1'.-1'11"""'"'''' l T"""'" j It j ( II rl"i.1t \..."" ~." l 1:1<... y ~1 "H l' I.~ l>".~h' 1'..I"r ah "'Kh"l~". T.. Io. j 1."ln1 Oll" dnctl.. C ~"".t>" t~ ~I. " ør l'" h.r "It.. i;l'rtl; ~ I!OUt'>. " "lot!.'"."." h" j I I<Io " II". 1 h'r t... UH ". IIi"" S~.III.. nl. """ 1;\1<1 K u f t <III S) rk~ Ift'IlS ~ 'l\ "'" Tr) k. \ \. "" I "' t "...!<"" (l"elftl h"ii r ;'~.;0: d~jid I.nn 11'0'1>. O ll"!nlf Aftt'l\. hhll fru <Ir r r... K c<nlf''''~ 10 Il.jkti'n... du....r " ' n Ier_ Ikt "... \ "It- ~ I" I d"r bil " Chnnr.~d'r ~ Ih"-'r. \'..._tl <'-" \ '111:1" r".";nlwn 'l' 11 I~c t fo ie li m s p risl'1i '1' 1l 1l1'''''''' Ydl'l'l I' d nlkll n! til :: Orr lr UI.. r I tnjki"l.. r.. n ~ """""1 Fl""kl'r cll"r m iu<lr '."7 Ort'. Bange for væk I Du ~gtc Arre::ten 0"1\ Chrl~t()n"l ' n fm hedm' J~mll IIl1d"f h/l.\.e:"<i1. blc<' ~"'" Thi;;tl'li h1'l.\"dt ~<I" "mildt A rre;1 n"n.'lit't'r ru~et TiMAnd Dusk.. <1m Ilt blive ;n hh."'l!l imodekoolmet. _ Ih"ot"I\lUI;r h;lr ';n Iilrnff<!l' Spil!).."!." _ Uet er 1-l"i Aa _.leg bnr Iarl M" kan Tid Fid"ll h"r Hef!'1l for Beruselse _ J-II. ilet er ri"... r ))..'11'1' Hæfte o~ de for 111 '"~ 5\mrr~t - Jeg bli'"" :~ idrm11l1' O"m en F fle sklll f\'[{1i1' 1I"I? _ Nnn nl.'). dl.'t tnl!lll

13 1933 f"l 416 det to ~n pd" Dt <iett.c.k~ Øeke.dlgørel... edrøre.de Salg lil tyske Alta2tre.r Varer i.deboldende Jero Staal og addre MetaIJer ejler Kautsjuk. I J. Aftal"r 011'1 l.... ~~r'".ii' til tylkf' Aftager. af \'arer indeh:ldf<l1de Jre Stu.! ener... d.. ~If't.ntr af fon umlet ".. 1ft p"" "vtr :;.o kg ellrr KautSjUk I~ forinden Ordren.kc"J'I~re. ~~dkende" ar ~11n"I~t<!t for Handel l"<luatr! " It s.. tut An... nlnlf om Godkfndelu af d" stk. 1 nmh"nrllooe.\ftal 'f 1'iaendl!l lf d~n. der "'-erfnr de" paag.. ldcnd" t>"lk".\/'tarer ~t"ar ~(lm ~... lger. til Direk. t~ratf't {nr \.n{or~}'njn... An_agning"". der k.1 mdscndn genne'" Grn"l~ r. ~ocjptft.et~ KorniV Indultrirud<'t eller rl'(l~in.h.nde~kamret kai 1!"leho:~. o. lyonlnl:' om Ordn:odato KbHt>". 1'.'lIvn "tf Adresse ved Ordrer.- Argivelu r..". rane..".\.t Mm! Ari /lk ~1... nj:ri{' Il! dh Jern. StalII amire )lctall.r {'ller K.. sjuk Mm I... \'eranc~n om(aut'r. Vtd L.!verancer indehold.. nde Jem ('Iler RtIlaI kai det tyskfl Ktlntrnln-. /ner "lere an.dl cl I \ n"gnmrell. Oply"ning om Kontrolnumret ~kal \"td 0 1"11... )for/lagelse..(kre' t'w Kobuen tillige med Oplysning om Mn Vrgtmlenllde J'"'III SUIal lom pr "lci'ct nn.i~l uullrr det paagleldende Kontroluummer. 2. Altalu om Le'-ering øf den i 1 omhandlede Art. der maatte \'IITe t~. [et mden nenerende Bekendtgarebel fkrafttræden men e[ter 1. llaj l!hn ibi hvad enltn!.everlns: multe ha"i!! lundet Stcd el1er d Inden <icn 2(1. XOVllrtbep d. A. anmeldn tll Dh'cktoratet for Var< [onynlng. Anmeld"l~en ~kal indeh~]de. I I 1 Stk. 2 omh.ndlede Op!Ylnin~r. 13. Ved Gennem[.~be ar!.e\"et"i!ll!"l't af dcn l i I næ"'1ta Art 111:.1 d du...ire Importører a-cdllem Grollereuodetetct K'JmiU InrlllStrlrllldet el!!!: Pro'llol. handel.kamret {M'1lllk.ffe Dokumentation (or.t der fra \-edkolr.~ ~de tru. )fyndirhed (ore1i.r"jt'er BekreftelMe at ae Lr"cring fra T}"1Ikland af d~ tu ~ 1'8Ilo oerne "'arende liateri.ll'l' f Jem St.. J RIldre )Ietalll"r c er K autl>]ull: ':1 tljldi Sted. Ved Hen'-endelac til ( urrerwoci.tetc!u K"mlte!ndustl rudet eilier Pnn-u. h'1ldelkamret.kal df'r flvc' Op]yønlng!'1m h Uk.. :\I~ Itd"".r Jf'"" 0l St.uI andre :'ofet.l1fr lig Kaubjuk ffllrdijr\!...i!"') ripr dt'h~ldel ri tyloke \I~t~ leverancer fra TYJkJan<l liie!orn verlkomrn!!nd!! ty~kll!averand.t"i Nun Øf Adreue ~kal.njl'lvu Hlndel~mjnl~terift. df" 4. ~'h t'140. ) Priser Ol/ Avancer fastsat af Priskontrolr~adet den 4. November 1940.

14 )1VUr loui" oristinder var Solof t? frll Den de Par af kvindelige ilskuernes mar som SAll Salen p Hans W. i Tingene og endelig ommer en ed en virkvar Aft!' ('(I minutidere Harog Borgmange Ynfornøjelige med sine M... lodi og Ruth Kellille Scene nikavirtuoog SIlU var vntl' yndige og afklædt t! em ~ua U IItI (' rv hm i n gspl n n k.""nn ":' J.~" n~'""-g-. "p:;":":: Fhv. 1føllf Ringsohoj V hlil'l' endelig lilreltl'lugl. Gdr Sore Gasf;um. Ved de tyske Hestwpkeb i Thisted i F0l'111icldags hll'v der kobl 8 Heste af da rn. 20 fl rmstillni(>. J~aSIChllndlpr Rm'd Chrislrnsrr! Thlstrrl f"o]glr 3 Toft Ul1rl'llp 1I10rs solgl(> 1 Krabl)(' ~Kil'kpgnnl'dc Yåhy 1 HrsLphandl{'r./OS(lr J(orsgaal'd LI. Dj(lI'!HPS. 1 og PI'opr. Viggo OddC:>I'shN!I' Ny UIIf'!'upgllfl!"d I. I)C:>SlI{\(>n solgtl' PrI 1.n.llI!rnallc! fra Oinn(ll'HP {'Il {'Hke'H lin.!. PI'isl'l'IlC var fl'a 15:10 lil 1700 Kr III'. Sik T Fjcl"riL!i]rv k'1!j1(' T(ornmissioncn Hj H(l.~tc:>. JlcsLrhllndlar 1"IvCntlsc:>n Fj(l1'l"itslev. solgte 6 og HC!llchand- 1(11'.Toh.<;. Ppc!I'I"Mn Aalborg 8. '1'0 IMv Rolgl ar PI'iva!r. DCI' val' f'rmslillpl iall 28. Og Priserne var som i Thisled Ejendomshandel. Bl'mlkul>k fl'nr Ll1.nggn.aI'd Thi ~l(>d JIII/' RoJ~l s in Ej(>lHlom Kasl!'l Ja lil Skindhllnrlh'l' Kr Vcs!(>I'- git/ud Prr!l'lf'n Tlii~t(>tl. KnbC:>OlHlIle< TImd.TcI Enkt" Ellirls BanefoJ'rn lien s HU!lt J(øbm. A si I Il K(Jflgs Fhv. Gdl' I'iklicn 07 Aili". H md. Th <;llup Rasl Od I'. V 1\ I'Ilmml'l'U r:; Il k er!'ll G i v('. Hmd. TI d(!! hy Ro.. FI1\'. Grl Ousuger Ri ltmd. SII'UP 03 Cdr 01(> Ugf'Is!l'IIp nv. SI

15 D.~. h<'" JQ~'. ø"" ~" odni"" "ni "d So.. edq b."'. 'uuon t"r o Stc<l~r i L~ih"hc"o" ~n ~f.knf nm. Dot. Lg.yn~l e B."mdre pr. Ind- ~lin~" nf I. B... nd Dot.o-dkul """ der fø"" ~n~yn ul eror ik~e na ~.. ld ""iel~. M_nM 1'j!"hodc:n 5~Dnt de $Oh' nr 1.on de t.. "kulde lb<'nh~vn IO Kr. <'cent. D.:>nn.nlforem""lse fore Igel et I det ~..... ~et før ~raa';"t!'ilkud k- ener OVEROROENTLlGE FORANSTALTNINGER \ Bekendtgørelse vedrorende Salg til tyske Afl:lgere af Varer indeholdende Jern Staal andre Metaller eller Kautschuk. ~ l. H'nler 0"" L ~('rink 111 ty.k. Aft"ltorp ni V"rer indeholdende J n SI"'" 110 andr. Metulle' nf en ga"l~ Væ((l. pnn o er 50 kg eller K"ut.chuk sko'. {"titld.n Ord 'en "k""l'teres godkend nt Mlnsteriet for Handel Indu.tl"i og Salon...An""!mnlt om Godkendelse af de i Sk l omhondl""e Aftnle indl\"i'... af Mn. do O\ erfor de" padk"'ldcnd~ trske AftG(t"or m Soelg<r "I D~kto...'e. {e.. l"a...("...)""'(i". An50(I"ninltCll d~r akal ind.ende. gennem C..".. crcrsocietnets Kom'l~ I"du~lritandet eller I'rovln.handelskammeret. skal Ieholde O"ly""'''I;" om Ordr<>tluto liobcre"s Nav" og Adr"."" ed Ordre~ Afll" cl L<>' N nn""~ An ""mt Att ol;" Mængde ue det Jern Stuol ond.. c M<rt.a!lrr eller Knutschuck SOm Lever""e"" omfatte. ".d k' HlI.nccr in'lchold' nde Jern cllcr Stn"l.kal d~t tske Kont.. olnu""cr ''''re mgivet l A"iOg"n~n. Opl).nK om KonlrolnUlnmerct kil' v<.'d Ord"n. Modtng<!l.e ot~""v"" Ko!>er"" tih'll"cmed Oplysning Om den V"gt mængde Jern og Stnnl 'Om er blevet anyi.t under dl!\: pnngældcnde Konrolnummer. ~~. AItaler om Levering af dcn i I omhandlede An de.. n'''atte ".re t.. uffet "den ""''''""rende Bekcndl.glIrc!."" Iknfllrrden men efter l. Muj 19~0 skal had enten Lev"rmj:: m8ntle havc fundot St<.'d eller ej nden den 20. No ' Olnh"r d. A. onmeldes til Drektoratet for Vn.. efg... yn"'g. Anmeldelsen ~knl indeholde de i ~ 1 Stk. 2 omhrutdlede Opl) sninlf"r ~. Til Gcnnemfprclso af LeverInger ar d~n i l næv"te A.. t skal d~ d8nske lmportprer gennem Grosserer-Societetet KomIte. I"dusUiraodct cller Prov!nshandeJsknmmuet fremskaffe Dokumentllllotl for ot de.. fm...dkommen de t)"!ke MYJlwgh.e<!er fore1igg~r Bekræftel.e af. Ilt Le' ertng (m Tyskland ar de til Le era"cerne ""arcnde Materialer af Jern Sta.l and... Metaller elle.. Kaulscbuck vil finde Sted. V<.'d Henvendelsen td Grosserer S""ietetets Komit" Industrir... det eller Provinshandelsknmmeret skal der gives Oplysning am hvilke Mængder nf Jern og Staal undre Metaller og Kautschuck (Frord'I(\ "gt) der ndeholdes i de pll"g>eldende Materalelevcrnnccr frn Tyskland lige."n \"cdkonuji<mde tyske Lovcrandon Na"" og Adresse.kol ongives. Priser Handelsmiuisteriet den 4. No\ember 1940 og Avancer fastsat af Priskontrolraadet den 4. November N l.'den<laacnde Pris~r OK A"Hnec>r maa ikke over~k"de5 jfr. af 30. Maj 1940 om Priser nl. v. Ben~in. Detailpris P~tro(~um. Detailpris l Lo Nr oo;ju"r pr l sen Mors) sen (SOl sen Th.i Sonda Thisted Esther Thora I sted) Bach (~ 15 Thi Sond Seje I Lyngpi Kontol

16 I en Udhlh:I~1l ~;"I(";~""'"'''' '0' I MlIndij\ til pøu Udenrij.!IIOIlIfIll a' 'øre en tlllt Politik oh.1 den In.teriell!! l~jæjp Iii Stor I Il Nu d~ V.lød er sluttet (Hl H""J'"'~u~.u_ " Io' <;;t h.. l(ivll1 1~l)oJevett mel~1 P()litill~ del.itlrr ~lell1. tor hsil. 90clall bttollf<le Skyld. =-..I::;~~=~~~~~- 'In"'" touro Kr. og Overvejelser Sted umt at dcr j'ngedudllo'j;(ukodll til Vogrrmd... nl. herunder er [rem/lui del SynspUnkt TødRQ. Malr Nr. 51: tlb 6e. al BelydnlnRcn ul de hvide Arm: Ul;: Tvolm J(øbe8um bind Ikke er lige stor pia alle I 1.lIlon!!!OOO Kr. Vurderlng1llum Steder og ti! alle Tider' klon 111\. til og ~msr". ti Kr tulllgvls ikke have "dilyde1't Pr. Niels S. Poulsrn til Gbr. Thlng. p!.iti den KendsgernIng eloven. B.røleY MIllr. Nr. t8d 18HI 4388 Hvid- stallende Bekendtgørelse stlldli!. I Købeøum Kr plu! LosDre er I Kraft og de hvide Armbinll _ Vurderlnguum RlOO Kr derfor sk.1 bæres. K~ren Cbrl.tenøcn III fllv levrl!!t kan det! denne POt_ Hllne HAn661l SOl1dbjcre MIlIr. blndetse understreges. n! Pærd. 24a 20a Sllndb!erg KobcaulIl UOO sclsmyndighederne og POlitiet Vurderlnguum 1200 Kr. lorisat mener at de hvide Ann. Havets Oods kosler Peoie. SlnndlAgslukUonerne er stadig lor stor r og Vd StrandingsgodS co r Bn Balle Bomuld kostede Kg Raagummi kostede Kr en Tønde Bt:.nzin 350 Kr en Td. Pedt 320 Kr. og et Hundred~ pitlspaln Planker solgtes for Kr. pr Stk. Handel med Kornmærker forbudt. Landbrugsministeriet her I el Tillæg til Bekendtgørelsen ar 3. til August om Aflevering af og Handel med Korn bestemt at Køb Salg eller anden Overdragelse Inctkebsmærker for Foderkorn forbudt. Indkøbsmærker som Landmand ikke ønsker selv al Brug af skal indsendes!li K':Hnkontor der godtgør Mærkerne med a Kr. pr. Mærke SvarendE;!il 100 kg Korn. Ulykken ve d Al!'ierSuo dbroeo. Tømrer HOlger Larsen llar det eller hvad man paa Løgstør Sygehus bedre SOli ~ i d! del ka n ses er den skadej.o mne komm el beldigere fra Uheldet end man lersit" lurde hallbe. Hvide Armbind skal bæres. Politiet anser dem for at] være nyttige. I Anledning al om de h~ ide Arm bind gør lor Slalens cj~lle Lu ft~ærn Inspeklør Arthur Dahl paa (ølgende: 001 de hvide Armbind det l in r I I gereise al Aprll I Aaf Mørkets Prembrud skal alle gængere piia olieiitlig Gade bind I mange Tilfælde er af lilor Værd f lor Pærdselsslkkerhellen under MørklægnlnKen Smørret bedømmes. Amts udslillingeo I Nykøbing. Ved cn SmøTudstilllng lor Meje_ rierne i ThiSled Amt som her været alholdt i Nykøbing gav Bedl:!mmelsen iii Resulial 81 aennem~nilskarakleren blev Mejerierne I vor Læsekreds opn8aede fø lgende PointSlal : Nors 1233 Sund by 1233 Hundborg 1233 Herdum 1222 Vandel 1222 Bedsted 1211 ViIlerslev 120 0sIerild 1178 Hurup 1167 Vestervig 1156 HansthOlm 1156 Vesløs 1144 Snedsted 1144 Thorup 1144 Hvldblerg 1133 Thls!ed 1133 MOlup Melie 111l Doverod.1e II II HllIerslev 1111 Gelltup 110 Uglev 1089 Vang_ ~lø~~~:g 1 1 g's7:. otrjees~~~~9 :~:~~: Skolevæsenet i Øslos-VesJøs~ Arup. ØSles.Vesles Arup Sognernd har meddelt Skoledirektionen. al man ønsker Behandlingen al en ny Skolepl8n for Kommunen stillel i Bero indlil videre under Hensyn de foreliggende Porhold Skoledirektionen har lh!r8adl en UdsæHelse til I. Oktober 1941 Skoleborns-Kørselen fra Odde. sund. t:iendbjerg-odby Sllgneraad har andraget om Tilladelse III at den hld!1i gældende Otdnin~ hvoreher dl' skolesøgende Bern [ra Oddebefordres pr. Bil ændres I saaledes at der ydes Børnene el konlanl Tilskud al SO Kr pr. Barn. ti-i Vej eller Pla dl v ære lorsynel' ';'ect hvtdt eller do~ lyst Overtøi eller el hvidt IIl1nd!lt 5 om bred I Armbin d f. E ks. Ilt LOtn f1u:tørklæde Cl lt'f et hvldl mindst 5 cm bre dl H ll tl eblll d" AI j('r I 10Jrbllkkel:diskuteres 001 de hv Ide Ar mbinds Belydning eller al der li nder POillllnd l ln~e; Delle har Skoledlreklionen god. m Ilo.:endl. Del drejer sig om Ire Bern der alle gaar i ældste Klasse. Ordningen gælder III I. April Vikarordnioger at ved Skolerne. i hsr som f:~~t::~::' I Grurup Andenlærrr v Bedsted SI allo ns byskole Ene.549 God 5 Perl. ttnlel&.. ~t"l adltjl!ll L P. LA RSEN \'OOIll&IId. f. &~ntj

17 OG EGN 91nnon... I Il"- kl. 114&.. III Kl. r.ttøre sammen. Der er Menoesker. 0l dø bele KredH. lom knup....do. "~ ned. Tiden. Blendllbt>d.t belt miller BVDen Ul l' elede over det Rode. VI tenker Ikke ber PIA dem der at " ge hil "lort a'l en Profeasion eller I bvert Pald en pol"'a" Ovetbevl.nlnB ud. a' r.klr:e all I dtue Lind ned. Nej. del drejer sig om brave Ol redelfae Mennesker. De er blot blevet pel'miiuakt- et de glemmer bvor meget der I alle Pejl til Trodl var 0l er. giede sig over i 'lori Iflle Samfund. De er pat Polkets Yerne a.. opfyldte.f AnBer og Ruel.e a' de synes parate III al forora:le bver eneste al de Ideer 0lrldeller. lom den Kultur gennem de SidSil' dreder bar levet p.a Oodt el ham A.r er siden Danmarks Besættelse. Stilling er ikke... dan at vi kan blande 0 8 op i hvad ondt den atridende Verden maa ti_le. Heller ikke ved vi hvor meget vi selv under forhold der relativt synes saa lan. roligere kommer til at d.je. Men vi akal derlor ikke und~ lade at glæde øa over hvad der aker al godl akriver.kriateligt Oablld-. Som Helhed betragtet stur det danake Polk i Dag tættere og bjerteligere simmen end blot lor et halvt Air "iden ja. møaake mere end nogensinde tidligere i vort Lands Hittorie. Undlal"elseme fra denne Regel er Baa laa og saa isolerede at de kun understreger bvor dybtgaaende Enigheden i vort Polt er. Her er inlet at tage fejl al Her har vi ikke blot Lov til at.være glade ved.it godt-. Her bar vi Pligt iii del Sa. meget mere 10m denne Enighed ikke er naael ved. at vi opgav vore forakellig' heder. men ve~ at vi lolkeligt sel fandt aammen om det væsentlige. Det der forenede Da aom J.. dybere end det der. "'tille Ol tom Partigængere. Ny PoUtlluldmlOllia i Tblaled. 'II al den lii lil Stort Bn Ø.. d alene havde Paod. El meget ' teliakeri er aher Kyaten. De lleate atrand deitarer andre liaker eller Torak. ~n la. her o'!! '" Blerate. deme Dag til 275 Kasaer DeJ var TOrlk - og Vægten kolli Pund. Priaerne er heldigt lor fiak~rne! at de er en Rigdom al Plak I en Tid hvor det er begrænsel hvor man maa fiske - og ikke mindst _ hvor Rationeringen al Brzndselsolien delvist lammer Erhvervet. Værre var det. hvis der inlet kunde 'j.kes paa de laa Ture m an. har Olie til. Elter den nye Olie-Tilde ling kan Budene kun gøre 3-4 Ture pr. M.aned. otal- for ti mi Adt.e Prit I Smørret El Pd. Ir. steriet relse al Dag maa udleveres Et.LIa" fulldet P'M Land."e.ell. ringen iii En meget maneelfuld Lastbil btev ft.r er lastsat ca. tre Uger alden attraperet af Politiet 350 Gram fra Thlltet:!. Det var 18" med Bremser kg Smør Lygter. Styrep-eler. Sidespejl DI. ID. 27. Vopeøs Ejar m-a na bløde 75 Kr. GI Qaafføren 25 Kr. i ~;y.. Ee tredie [ndsamler ansat. Mærke Spildet i Thisted. Der er nu i Thi.ted antaget e n l og de Spildindøamler. Det er Ure mi" l række Nielsen som i en Asr ' 250 arbejdet i St.jbergs M.r~ I garinelabrik. De tre Indsamlere simide altsaa ordnel JR"e komme over hrle vil som hidtil blive sa.iel ' ; det ouenlhae Slagtehus Gammelvind m".' rine Spildet og udleverer del ~ lor en last Betallng al 15 Kr. nye SpUdindaamler er de i Dig ude piia sin Rute lale med Husmødrene om Han begynder kommer

18 Sted m " "" lul l1 J u 'u." ~ u. "'''''K''' Olier 18 Ai r m ed l 2~ vllg I unde 18 AI'... Ufti!- ora:.nl.~ru.f dtm Ol/: I ~ :dd~::"~ o 3 " Ondal.. Slrue En II Hjælpen til Finland. H. Peterten Store Dld rall: er afseødt have køt pa. thrdnttd her fra Et: øt ø Iklt vøe Lokllll.omiteen lor Finl.nd.- v.liel ordne h""pe" holdt i Torødaga M.de Polnlet vir d~t pia Hotel.ROYI'" l.ejllghed tn al Form.nden Amtmind E g e d o r I mallri I et 0""'1.Il.gde Beretning om de Forhand Itll' fra II linger der har liæret lørt med Præk heder Ol t'inlandshjælpen i Københlvn og Dommuen lod de loukelli!!:e Underudvalg rede I med.t t ' Rjorde lor det ArbeJde der er ud i Det lurde hnt inden Forholdene I!andstde I I Sagen Frk A a b e r II: oplyste It der i \'... ~:~ var indll.let 1444CJ Kr. I I liar Handell' L.and j I store Bidrag ind- IS dlrtktr og el ikkt ubtlydehrt I Lsler VIII mdlend! direkte 1311 il Foreningen Norden og har ua 4 ikke kunnet medtaget i oven 6 t Sum li 3> Konsul Sun1 ;aui!!:"'''' Ol /8 Pd" men III " lin Der il5:p~'".'.. "d'"""~" o I folm Kg til Ilet pænt nci at ts98 og I Est Tøj lokilt... Iedu l Overskud bl del mellem MeniRhtd Pd Mtl'1 plejen MedrehjlClpen Tuberkulose Rtgllsk.b~1 stalionen og Arbejdernes Berne- oplrste Regnsl bfkl~dnink kr Sn og ko~l~t Oven Til M ~lk tn Pr~ml ANDS BANK (TH.a Ta D BAN:;.:::''-

19 ge har øjder ~ et da s Side a!'edt. sse lor s!'edtanske etaget en nu ed en en pr. bliver der skat skoves i den lorestaaende I Vinter. Taabelige Sabotagehaodlioger. I Hanherrederne er der fremkommet liere Tilfælde al Sabotage i!'orm af Overskæring al militære Telefonledninge.. Sagen er for Tiden til Undersøgelse og det kan blive en meg et al vorlig Sag for Gerningsmænd ene. Det kan ikke stærkt nok indskærpes at den Slags Handlinger ikke maa lorekomme. De tjener intet formaal og de kan kun virke iii Skade lor os alle. ring.en I Benzintyvones plejer elter tligs!e paa De solgte stja.alen Benzin til PI. Kr. pr. Liter. I Retten i Thisted fremstilledes Hovedkol Gyldenlø Telf. C. THISTE LYNGS BEDST HANS' Ag Ve paa Mysli dersen to tog i en Del af dem

20 sejlede han ; men ore sig fil Piske' over de nrs en stor deraf lever siden fei~ Kirstine Guld Bnkemand for et Par Aar Aar har han han har mener n af udskyde ~er skulde hol etraglning al de men elter hvad ~n. Kristensen ladet" kunde ~lgene alligevel l. a.: Der træl Forberedelser Valgenc som ne bringes i aa se hvordan oraaret. Nogen e kali nalur saa lang Tid I onlig er ieg al lemperne ved 1gene vil være holde dem. It'edstllle Sine 1I\'~VlgU~C II".. '... "... luc IJUI 1:\ l\. C l'y:;~' I Det tysl(-russiske Forhold beror paany bragt I I Cbristmas Møller-Møder i Thy. PolkeJingsmand Christmas Møl ler talte i Gaar Bftermitldag i Hurup til en Porsamling af ca. 400 Mennesker og i Thisted var der i Altes paa Hotel.Aalborg' Tilhørere Chrlstmas M"lIec udialte sig paa lignende Maade sam ved et andet Steds i Bladet refereret Møde og hans Udtalelser hilstes med lang' varigt Bifald af Porsamlingerne der talte Polk al alle Partier. Mødet i Thisted sluffede med at Taleren ud brag le et Leve lor Danmark Sagfører Bjerregaard et Leve lor Christmas Møller og man sang "Kongertles Konge" sædvanligt bet gæld vil Lejer selv at skalle I t Aften Kl. 19: Thiste1 KI. :t:u: Palætel Farernes ø. K!. 20: Roy.1I Døden. I Bedsted i N og mig-. Aalborg KVI var i Dag ti rer 785 Kalv Søer. Handelen g til Hjemmefol Overpris. S spurgt. l. Kvier 105 Udleloio~ al møblerede Værelser Slude 105 UngeTyre 94 i Thisted. I da Som man vii have set averfe Køert.Eksp.86 rede\! der forleden fra Kommune I da konlorel i Thlsfe1 efter et Antal Køer t. Hjb møblerede Værelser. Man bedpr Kalve 98 os nu gøre opmærksom paa at Doubletk 140 der i mangl' Tilfælde er forlangt Lam 100 en unormal høj HeifIlIng for Væ Prillll\ smlul relserne men al did ikke vii være ringere muligt at fila ell saadan Leje. Del' PrimA store vil Ikke kunne paaregnt's sterre ringere Betollng end omkring hvad der Alt pr. Kg

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere