maj 2017 Kemi C 326

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maj 2017 Kemi C 326"

Transkript

1 Nedenstående eksamensspørgsmål vil kunne trækkes ved eksaminationen af kursisterne på holdet KeC326. Hvis censor har indsigelser mod spørgsmålene, så kan der forekomme ændringer. Spørgsmål 1 + Spørgsmål 2: Spørgsmål 3 + Spørgsmål 4: Spørgsmål 5 + Spørgsmål 6: Spørgsmål 7 + Spørgsmål 8: Spørgsmål 9 + Spørgsmål 10: Spørgsmål 11 + Spørgsmål 12: Spørgsmål 13 + Spørgsmål 14: Spørgsmål 15 + Spørgsmål 16: Spørgsmål 17 + Spørgsmål 18: Spørgsmål 19 + Spørgsmål 20: Spørgsmål 21 + Spørgsmål 22: Spørgsmål 23 + Spørgsmål 24: Spørgsmål 25 + Spørgsmål 26: Atomer og det Periodiske system Ionforbindelser Opløseligheder Organiske reaktionstyper Carbonhydrider Organiske stoftyper Titrering af syrer og baser Syre-base-reaktioner Kemiske mængdeberegninger Natron Mængdeberegninger Oxidation og reduktion Redoxreaktioner

2 Atomer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Forklar hvordan et atom er opbygget, og hvad isotoper er. Atomer er placeret i et system - Det Periodiske System. Gør rede for systemet bag Det Periodiske System, og fortæl om nogle af hovedgruppernes tilstandsformer og generelle kemiske egenskaber. Redegør for de bindinger, som kan binde atomer sammen. Diskuter hvordan atomernes elektronegativitetsværdier påvirker, hvilke bindingstyper atomerne kan lave og giv eksempler på dette. Inddrag øvelsen: Reaktion mellem kobber og dibrom Reaktionsskemaer Polære og upolære molekyler Ioner og ionforbindelser

3 Atomer og Det Periodiske System Spørgsmål 2 Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Forklar hvordan et atom er opbygget, og hvad isotoper er. Atomer er placeret i et system - Det Periodiske System. Gør rede for systemet bag Det Periodiske System, og fortæl om nogle af hovedgruppernes tilstandsformer og generelle kemiske egenskaber. Redegør for de bindinger, som kan binde atomer sammen. Diskuter hvordan atomernes elektronegativitetsværdier påvirker, hvilke bindingstyper atomerne kan lave og giv eksempler på dette. Inddrag øvelsen: Reaktion mellem kobber og dibrom Reaktionsskemaer Polære og upolære molekyler Ioner og ionforbindelser

4 Spørgsmål 3 Forklar hvad ioner er, hvordan de er opbygget og hvorfor de dannes. Giv eksempler på forskellige typer af ioner. Gennemgå ionforbindelsers bindingstyper, opbygning og navngivning. Ioner kan danne tungtopløselige salte, når de bindes sammen. Hvornår betegnes et salt tungtopløseligt? Hvilke forhold kan have indflydelse på et salts opløselighed? Vis hvordan et reaktionsskema for en fældningsreaktion opskrives og afstemmes. Diskuter hvilken betydning det har i hverdagen (og generelt i den virkelige verden ), at NaCl er letopløselig og at CaCO3 er tungtopløselig. Inddrag øvelsen: Saltes opløselighed i vand. Forskelle mellem ionforbindelser og molekyler Vands egenskaber Formel og aktuel koncentration i opløsninger af ionforbindelser NH4 + Na + Mg 2+ Cu 2+ Fe 2+ Fe 3+ Ca 2+ Ag + NO3 - L L L L L L L L Cl - L L L L L L L T SO4 2- L L L L L L T T OH - L L T T T T T T CO3 2- L L T - T - T T PO4 3- L L T T T T T T Saltes opløselighed i vand ved 25 L betyder letopløselig. T betyder tungtopløseligt, og angiver, at saltet ikke eksisterer. Grænsen mellem L og T er sat ved 2g opløst salt i 100 ml vand.

5 Spørgsmål 4 Forklar hvad ioner er, hvordan de er opbygget og hvorfor de dannes. Giv eksempler på forskellige typer af ioner. Gennemgå ionforbindelsers bindingstyper, opbygning og navngivning. Ioner kan danne tungtopløselige salte, når de bindes sammen. Hvornår betegnes et salt tungtopløseligt? Hvilke forhold kan have indflydelse på et salts opløselighed? Vis hvordan et reaktionsskema for en fældningsreaktion opskrives og afstemmes. Diskuter hvilken betydning det har i hverdagen (og generelt i den virkelige verden ), at NaCl er letopløselig og at CaCO3 er tungtopløselig. Inddrag øvelsen: Saltes opløselighed i vand. Forskelle mellem ionforbindelser og molekyler Vands egenskaber Formel og aktuel koncentration i opløsninger af ionforbindelser NH4 + Na + Mg 2+ Cu 2+ Fe 2+ Fe 3+ Ca 2+ Ag + NO3 - L L L L L L L L Cl - L L L L L L L T SO4 2- L L L L L L T T OH - L L T T T T T T CO3 2- L L T - T - T T PO4 3- L L T T T T T T Saltes opløselighed i vand ved 25 L betyder letopløselig. T betyder tungtopløseligt, og angiver, at saltet ikke eksisterer. Grænsen mellem L og T er sat ved 2g opløst salt i 100 ml vand.

6 Spørgsmål 5 Opløseligheder Redegør for begrebet opløselighed og forklar årsager til stoffers forskellige opløseligheder i vand. Forklar hvad forskellen på en ionforbindelse og en molekyleforbindelse er. Giv eksempler på forskellige ionforbindelser og deres opløseligheder i vand. Forklar hvad formel og aktuel koncentration er og giv eksempler. Inddrag øvelsen: Saltindhold i øjenskyllevand. Diskuter hvilken betydning det har i hverdagen (og generelt i den virkelige verden ), at ionforbindelser har forskellige opløseligheder. Inddrag evt. øvelsen: Hvilken type stof polær eller upolær. Elektronegativitet Syrer og baser Vands egenskaber

7 Spørgsmål 6 Opløseligheder Redegør for begrebet opløselighed og forklar årsager til stoffers forskellige opløseligheder i vand. Forklar hvad forskellen på en ionforbindelse og en molekyleforbindelse er. Giv eksempler på forskellige ionforbindelser og deres opløseligheder i vand. Forklar hvad formel og aktuel koncentration er og giv eksempler. Inddrag øvelsen: Saltindhold i øjenskyllevand. Diskuter hvilken betydning det har i hverdagen (og generelt i den virkelige verden ), at ionforbindelser har forskellige opløseligheder. Inddrag evt. øvelsen: Hvilken type stof polær eller upolær. Elektronegativitet Syrer og baser Vands egenskaber

8 Organiske reaktionstyper Spørgsmål 7 De fleste organiske stoffer kan brænde. Forklar hvad der sker ved en forbrænding, opskriv og afstem en fuldstændig forbrændingsreaktion af en alken og en carboxylsyre. Redegør for hvilken reaktionstype en forbrænding er. Gennemgå reaktionstyperne elimination, substitution og addition. Diskuter hvordan én af ovenstående reaktionstyper kan anvendes i virkeligheden. Inddrag øvelsen: Organiske stoftyper. Forskellige organiske stoftypers egenskaber og bindinger. Navngivning af organiske stoffer Forskellen på organiske og uorganiske stoffer

9 Organiske reaktionstyper Spørgsmål 8 De fleste organiske stoffer kan brænde. Forklar hvad der sker ved en forbrænding, opskriv og afstem en fuldstændig forbrændingsreaktion af en alken og en carboxylsyre. Redegør for hvilken reaktionstype en forbrænding er. Gennemgå reaktionstyperne elimination, substitution og addition. Diskuter hvordan én af ovenstående reaktionstyper kan anvendes i virkeligheden. Inddrag øvelsen: Organiske stoftyper. Forskellige organiske stoftypers egenskaber og bindinger. Navngivning af organiske stoffer Forskellen på organiske og uorganiske stoffer

10 Carbonhydrider Spørgsmål 9 Redegør for carbonhydriders opbygning og navngivningen af dem. Gennemgå de vigtigste fysiske og kemiske egenskaber for carbonhydrider. Gennemgå øvelsen: Organiske stoftyper. Diskuter anvendelsen af denne stofgruppe i vores hverdag. Andre organiske stoftyper Organiske stoffers polaritet polær eller upolær? Afstemning af reaktionsskemaer for den fuldstændige forbrænding af carbonhydrider vha. oxidationstal

11 Carbonhydrider Spørgsmål 10 Redegør for carbonhydriders opbygning og navngivningen af dem. Gennemgå de vigtigste fysiske og kemiske egenskaber for carbonhydrider. Gennemgå øvelsen: Organiske stoftyper. Diskuter anvendelsen af denne stofgruppe i vores hverdag. Andre organiske stoftyper Organiske stoffers polaritet polær eller upolær? Afstemning af reaktionsskemaer for den fuldstændige forbrænding af carbonhydrider vha. oxidationstal

12 Organiske stoftyper Spørgsmål 11 Redegør for nogle forskellige stoftyper inden for den organiske kemi, forklar hvad der adskiller den ene stoftype fra en anden stoftype og giv eksempler herpå. Angiv nogle fysiske og kemiske egenskaber ved de nævnte stoftyper. Giv eksempler på de nævnte kemiske egenskaber (læs: reaktionstyper). Forklar hvad der kan gøre et organisk stof vandopløseligt, herunder redegøres for begrebet polaritet. Diskuter hvordan og hvorfor stoffers forskellige polariteter kan være en udfordring i hverdagen. Inddrag øvelsen: Organiske stoftyper. Elektronegativitet Bindinger i nogle af stofferne H2O, O2, HCl og NaCl Salte EN Polaritet Almindeligt forekommende bindinger = 0,0 Fuldstændig H-H N-N upolær C-C Cl-Cl < 0,5 Upolær C-H C-N 0,5 1,7 Polær O-H C-O >1,7 Stærk polær/ Li-Cl K-O ionisk Mg-O Fe-F

13 Organiske stoftyper Spørgsmål 12 Redegør for nogle forskellige stoftyper inden for den organiske kemi, forklar hvad der adskiller den ene stoftype fra en anden stoftype og giv eksempler herpå. Angiv nogle fysiske og kemiske egenskaber ved de nævnte stoftyper. Giv eksempler på de nævnte kemiske egenskaber (læs: reaktionstyper). Forklar hvad der kan gøre et organisk stof vandopløseligt, herunder redegøres for begrebet polaritet. Diskuter hvordan og hvorfor stoffers forskellige polariteter kan være en udfordring i hverdagen. Inddrag øvelsen: Organiske stoftyper. Elektronegativitet Bindinger i nogle af stofferne H2O, O2, HCl og NaCl Salte EN Polaritet Almindeligt forekommende bindinger = 0,0 Fuldstændig H-H N-N upolær C-C Cl-Cl < 0,5 Upolær C-H C-N 0,5 1,7 Polær O-H C-O >1,7 Stærk polær/ Li-Cl K-O ionisk Mg-O Fe-F

14 Titrering af syrer og baser Spørgsmål 13 Forklar hvad en syre, en base og en amfolyt er, og giv eksempler på sådanne stoffer. Forklar hvad der sker ved en syre-base titrering, og forklar indikatorens funktion. Gennemgå hvordan en saltsyreopløsnings (HCl(aq)) koncentration (mol/l) kan bestemmes ved titrering med NaOH(aq). Foreslå hvilken indikator, der ville kunne anvendes ved denne titrering. Diskuter hvilke betydninger syrer og baser har i vores hverdag. Inddrag øvelsen: Citronsyre i citronsaft. Korresponderende syre-base par Syrers og basers styrker Sikkerhedsforhold ved håndtering af syrer og baser

15 Titrering af syrer og baser Spørgsmål 14 Forklar hvad en syre, en base og en amfolyt er, og giv eksempler på sådanne stoffer. Forklar hvad der sker ved en syre-base titrering, og forklar indikatorens funktion. Gennemgå hvordan en saltsyreopløsnings (HCl(aq)) koncentration (mol/l) kan bestemmes ved titrering med NaOH(aq). Foreslå hvilken indikator, der ville kunne anvendes ved denne titrering. Diskuter hvilke betydninger syrer og baser har i vores hverdag. Inddrag øvelsen: Citronsyre i citronsaft. Korresponderende syre-base par Syrers og basers styrker Sikkerhedsforhold ved håndtering af syrer og baser

16 Syre-base-reaktioner Spørgsmål 15 Definer begreberne syrer, baser, amfolytter, ph og poh. Redegør for korresponderende syre-base-par, og inddrag deres indbyrdes styrkeforhold. Giv et eksempel på en syre-base reaktion, og forklar hvad der menes med begrebet ækvivalenspunktet. Vis med eksempler hvordan ph kan beregnes i en syre-opløsning og i en baseopløsning. (Brug evt. følgende opløsninger: 0,015M HCl og 0,001M NaOH). Diskuter hvor ofte man i hverdagen er i kontakt med sure og basiske opløsninger. Inddrag øvelsen: Citronsyre i citronsaft. Indikatorer Formel og aktuel koncentration Sikkerhedsforhold ved håndtering af syrer og baser Inddrag evt. øvelsen: ph-bestemmelse og fortynding.

17 Syre-base-reaktioner Spørgsmål 16 Definer begreberne syrer, baser, amfolytter, ph og poh. Redegør for korresponderende syre-base-par, og inddrag deres indbyrdes styrkeforhold. Giv et eksempel på en syre-base reaktion, og forklar hvad der menes med begrebet ækvivalenspunktet. Vis med eksempler hvordan ph kan beregnes i en syre-opløsning og i en baseopløsning. (Brug evt. følgende opløsninger: 0,015M HCl og 0,001M NaOH). Diskuter hvor ofte man i hverdagen er i kontakt med sure og basiske opløsninger. Inddrag øvelsen: Citronsyre i citronsaft. Indikatorer Formel og aktuel koncentration Sikkerhedsforhold ved håndtering af syrer og baser Inddrag evt. øvelsen: ph-bestemmelse og fortynding.

18 Kemiske mængdeberegninger Spørgsmål 17 Redegør for begreberne mol, molarmasse og volumen. Forklar hvorfor det er nødvendigt at afstemme et reaktionsskema, før der udføres en kemisk beregning. Forklar hvad der menes med begrebet koncentration, og giv eksempler på forskellige måder at opgive koncentrationer på. Inden for kemien bruges den molære koncentration, også kaldet stofmængdekoncentrationen. Forklar hvordan den beregnes, og diskuter hvilken forskel der er på formel og aktuel koncentration. Giv eksempler derpå. Inddrag mindst én af øvelserne: Opvarmning af NaHCO3, Saltindhold i øjenskyllevand eller Citronsyre i citronsaft. Titrering Fremstilling af en opløsning med kendt molær koncentration Molforhold V c = n = m M

19 Kemiske mængdeberegninger Spørgsmål 18 Redegør for begreberne mol, molarmasse og volumen. Forklar hvorfor det er nødvendigt at afstemme et reaktionsskema, før der udføres en kemisk beregning. Forklar hvad der menes med begrebet koncentration, og giv eksempler på forskellige måder at opgive koncentrationer på. Inden for kemien bruges den molære koncentration, også kaldet stofmængdekoncentrationen. Forklar hvordan den beregnes, og diskuter hvilken forskel der er på formel og aktuel koncentration. Giv eksempler derpå. Inddrag mindst én af øvelserne: Opvarmning af NaHCO3, Saltindhold i øjenskyllevand eller Citronsyre i citronsaft. Titrering Fremstilling af en opløsning med kendt molær koncentration Molforhold V c = n = m M

20 Spørgsmål 19 Natron Giv en kemisk præsentation af stoffet natron (f.eks. bindingstyper, ioner, opløselighed). Gennemgå hvilken sammenhæng der er mellem stofmængde, molarmasse og masse. Vælg en kemisk reaktion og gennemgå afstemningen af reaktionsskemaet. Du kan evt. vælge reaktionen, som bruges til at påvise CO2 vha. kalkvand. Forklar hvordan den teoretiske masse af et produkt kan beregnes, når massen af en af reaktanterne kendes. Inddrag øvelsen: Opvarmning af natriumhydrogencarbonat. Natriumhydrogencarbonat kan anvendes til flere forskellige formål i hverdagen. Diskuter hvad der kan være forklaringen på de forskellige anvendelses-muligheder. Syrer og baser Fældningsreaktioner Mængdeberegning på reaktionsskemaer hvori der indgår reaktanter og/eller produkter i opløsninger.

21 Spørgsmål 20 Natron Giv en kemisk præsentation af stoffet natron (f.eks. bindingstyper, ioner, opløselighed). Gennemgå hvilken sammenhæng der er mellem stofmængde, molarmasse og masse. Vælg en kemisk reaktion og gennemgå afstemningen af reaktionsskemaet. Du kan evt. vælge reaktionen, som bruges til at påvise CO2 vha. kalkvand. Forklar hvordan den teoretiske masse af et produkt kan beregnes, når massen af en af reaktanterne kendes. Inddrag øvelsen: Opvarmning af natriumhydrogencarbonat. Natriumhydrogencarbonat kan anvendes til flere forskellige formål i hverdagen. Diskuter hvad der kan være forklaringen på de forskellige anvendelses-muligheder. Syrer og baser Fældningsreaktioner Mængdeberegning på reaktionsskemaer hvori der indgår reaktanter og/eller produkter i opløsninger.

22 Mængdeberegninger Spørgsmål 21 Gør rede for begrebet mol og forklar sammenhængen mellem masse og stofmængde. Forklar hvorfor det er nødvendigt at afstemme et reaktionsskema, før der laves en kemisk beregning. Forklar hvad der menes med begrebet koncentration, og giv eksempler på forskellige måder at angive koncentrationer på. Inden for kemien anvendes den molære koncentration, forklar hvordan den beregnes, og diskuter hvorfor det er fornuftigt at anvende denne koncentration ved kemiske mængdeberegninger. Giv eksempler. Inddrag mindst én af øvelserne: Saltindhold i øjenskyllevand eller Opvarmning af NaHCO3. Titrering Fremstilling af en opløsning med kendt koncentration. Molforhold

23 Mængdeberegninger Spørgsmål 22 Gør rede for begrebet mol og forklar sammenhængen mellem masse og stofmængde. Forklar hvorfor det er nødvendigt at afstemme et reaktionsskema, før der laves en kemisk beregning. Forklar hvad der menes med begrebet koncentration, og giv eksempler på forskellige måder at angive koncentrationer på. Inden for kemien anvendes den molære koncentration, forklar hvordan den beregnes, og diskuter hvorfor det er fornuftigt at anvende denne koncentration ved kemiske mængdeberegninger. Giv eksempler. Inddrag mindst én af øvelserne: Saltindhold i øjenskyllevand eller Opvarmning af NaHCO3. Titrering Fremstilling af en opløsning med kendt koncentration. Molforhold

24 Oxidation og reduktion Spørgsmål 23 Redegør for hvad der forstås ved reduktion og oxidation, og forklar hvor disse to reaktionstyper typisk foregår. Giv eksempler. Beskriv reglerne for tildeling af oxidationstal, og forklar hvad oxidationstallet angiver og kan bruges til. Forklar hvad spændingsrækken er, og hvad den kan bruges til. Diskuter hvad der vil ske med metallet, når metallet anbringes i følgende opløsninger. Opskriv reaktionsskemaer for hvert tilfælde: o Metallet jern anbringes i en vandig opløsning af CuSO4. o Metallet jern anbringes i en 0,1M HCl-opløsning. o Metallet jern anbringes i en vandig opløsning af NaOH. Inddrag øvelsen: Reaktion mellem kobber og dibrom. Syrer og baser Elektronegativiteter Forbrændingsreaktioner Spændingsrækken: Li K Ba Ca Na Mg Ti Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Au Pt

25 Oxidation og reduktion Spørgsmål 24 Redegør for hvad der forstås ved reduktion og oxidation, og forklar hvor disse to reaktionstyper typisk foregår. Giv eksempler. Beskriv reglerne for tildeling af oxidationstal, og forklar hvad oxidationstallet angiver og kan bruges til. Forklar hvad spændingsrækken er, og hvad den kan bruges til. Diskuter hvad der vil ske med metallet, når metallet anbringes i følgende opløsninger. Opskriv reaktionsskemaer for hvert tilfælde: o Metallet jern anbringes i en vandig opløsning af CuSO4. o Metallet jern anbringes i en 0,1M HCl-opløsning. o Metallet jern anbringes i en vandig opløsning af NaOH. Inddrag øvelsen: Reaktion mellem kobber og dibrom. Syrer og baser Elektronegativiteter Forbrændingsreaktioner Spændingsrækken: Li K Ba Ca Na Mg Ti Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Hg Ag Au Pt

26 Redoxreaktioner Spørgsmål 25 Definer hvad redoxreaktioner er, og forklar hvad reduktion og oxidation er. Beskriv reglerne for tildeling af oxidationstal, og forklar hvad oxidationstallet angiver. Når metaller korroderer, så sker en redoxreaktion. Når jern ruster, kan reaktionen forløbe efter følgende reaktionsskema: Fe(s) + O2(g) + H2O(l) Fe(OH)2(s) (neutralt miljø) Vis hvad der oxideres og reduceres, når jern ruster ved reaktionen. Angiv oxidationsmidlet i reaktionen. Afstem reaktionen vha. reglerne for afstemning af redoxreaktioner. Diskuter korrosionsreaktioners betydning i hverdagen. Inddrag øvelsen: Reaktion mellem kobber og dibrom. Spændingsrækken Alkaner Forbrændingsreaktioner Fe

27 Redoxreaktioner Spørgsmål 26 Definer hvad redoxreaktioner er, og forklar hvad reduktion og oxidation er. Beskriv reglerne for tildeling af oxidationstal, og forklar hvad oxidationstallet angiver. Når metaller korroderer, så sker en redoxreaktion. Når jern ruster, kan reaktionen forløbe efter følgende reaktionsskema: Fe(s) + O2(g) + H2O(l) Fe(OH)2(s) (neutralt miljø) Vis hvad der oxideres og reduceres, når jern ruster ved reaktionen. Angiv oxidationsmidlet i reaktionen. Afstem reaktionen vha. reglerne for afstemning af redoxreaktioner. Diskuter korrosionsreaktioners betydning i hverdagen. Inddrag øvelsen: Reaktion mellem kobber og dibrom. Spændingsrækken Alkaner Forbrændingsreaktioner Fe

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål : Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål : Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål : Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål : Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand Eksamensspørgsmål KemiC (17KeC80) Med forbehold for censors godkendelse Oversigt Spørgsmål 1 + 14: Atomer og bindinger (Hvilken type stof?) Spørgsmål 2 + 15: Ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec196 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Da nogle har deltaget i laboratoriekursus i Aarhus og andre i Esbjerg, er der henvist til øvelser de to steder fra. Man

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec126 (NB). Med forbehold for censors godkendelse

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec126 (NB). Med forbehold for censors godkendelse Eksamensspørgsmål Kemi C, 2017, Kec126 (NB). Med forbehold for censors godkendelse 1 Stoffers blandbarhed og det periodiske system 2 Stoffers blandbarhed og elektronparbindingen 3 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C maj/juni 2017 Titler på eksamensspørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system 2. Spændingsrækken 3. Elektronparbindinger 4. Bindingstyper 5. Saltes opløselighed i vand 6.

Læs mere

Eksamensspørgsmål. 17kec70, 71 og 72 (NET hold)

Eksamensspørgsmål. 17kec70, 71 og 72 (NET hold) 0 17kec70, 71 og 72 (NET hold) - 2018 Kemi Eksamensspørgsmål Oversigt 1. Ioner og ionforbindelser (Saltes opløselighed i vand) 2. Molekyler (Stoffers blandbarhed) 3. Opløselighed (Stoffers blandbarhed)

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2c ke, juni Fag: Kemi C-niveau. Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksamensspørgsmål 2c ke, juni 2016 Fag: Kemi C-niveau Censor: Andreas Andersen, Skanderborg Gymnasium Eksaminator: Jeanette Olofsson, Ikast-Brande Gymnasium 1. Bindingstyper og tilstandsformer under inddragelse

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Eksamensspørgsmål. 1.p

Eksamensspørgsmål. 1.p 0 1.p - 2018 Kemi Eksamensspørgsmål Oversigt 1. Ioner og ionforbindelser (Fældningsreaktioner Udvaskning af næringsstoffer) 2. Molekyler (Stoffers blandbarhed) 3. Opløselighed (Stoffers blandbarhed) 4.

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Hvilket salt i hvilken beholder Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Flammefarver Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen af et atom

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system

EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør. Spørgsmål 1. Grundstoffer og det periodiske system EKSAMENSSPØRGSMÅL Kemi C december 2016 Helsingør Øvelse: Opløsningsmidlers egenskaber Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne

Læs mere

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand.

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand. 1. Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 3. juni og onsdag d. 4. juni 2014 Spørgsmål 1. og 15. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. og 16. Det periodiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Hvilket salt i hvilken beholder Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Diana Christensen

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Spørgsmål 1 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Flammefarver Gør rede for inddelingen i grupper (hovedgrupperne) og perioder i det periodiske system. Kom herunder ind på opbygningen af et atom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af salte og

Læs mere

Eksamensopgaver. NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver NF Kemi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Liste over eksamensøvelser 1. Opløsningsmidlers egenskaber 2. Fældningsreaktioner 3. Påvisning af proteiner 4. Fremstilling af

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Lærer(e) Kemi C Carsten Ib Demant

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Eksamensspørgsmål til kecu eksamen mandag d. 24. juni og tirsdag d. 25. juni 2013 Spørgsmål til offentliggørelse 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: kec323

Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: kemi C dag Termin: Juni2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Heidi Byberg (HB) og Gitte Alstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Eksaminator Vestegnens HF & VUC hfe Kemi C 1keC51 -

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen sommer Spørgsmål

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen sommer Spørgsmål Eksamensspørgsmål til kecu eksamen sommer 2019 Spørgsmål 1. og 18. Det periodiske system - ioner, herunder øvelsen Afbrænding af Mg 2. og 19. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Rensning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec17s 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec17s 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec17s 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års forår Termin: Juni 2017 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2019 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Hold Stefan Vangsøe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2018 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Eva Degn Egeberg

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017

Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensspørgsmål til 2b kemi C 2017 Eksamensdato: fredag d. 2/6 2017 8 eksaminander skal eksamineres, og der er derfor 11 eksamensopgaver, sådan at den sidste har 4 muligheder. Opgaverne skal tilsammen

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2z ke (ikke godkendte) Fag: Kemi C Dato: 7. juni 2013 Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Tanja Krüger, VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Kovalent- eller Ionbinding? Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding udnyttes i for66søget. Stikord

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin SOM 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Niels Johansson 14Ke0C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2019 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Carina (CLY) Tfj-KeC Holdet er et såkaldt fjern -hold. Holdet har ikke

Læs mere

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Du skal gennemgå eksperimentet Fyrfadslys inddrag gerne dine forsøgsresultater og vurder om de understøtter modellen reaktionskemaet. Du skal endvidere give eksempler på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester 2017, eksamen maj-juni 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2018 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2018 Institution Horsens HF &VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi c-niveau Lærer Flemming Fischer Hold FjKeC1 Holdet er et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester 2019, eksamen maj/juni 2019 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion

Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Spørgsmål 1 Den kemiske reaktion Med udgangspunkt i eksperimentet Fyrfadslys ønskes der en gennemgang af modellen reaktionskemaet. Du skal endvidere inddrage forskellige typer af kemiske reaktioner i din

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2018, eksamen december 2018 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

KEMI C. Videooversigt

KEMI C. Videooversigt KEMI C Videooversigt Afstemning og mængdeberegning... 2 Atomer og det periodiske system... 2 Forsøgsfilm... 2 Ioner og salte... 3 Molekyler... 3 Opløsninger og tilstandsformer... 3 Organisk kemi... 3 Redoxreaktioner...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester 2018, eksamen maj/juni 2018 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2017, eksamen december 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus

Eksamensspørgsmål 2.f ke Fag: Kemi C Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Charlotte Jespersen VUC Aarhus 1. Kemisk Binding Gør rede for øvelsen Undersøgelse af stoffers opløselighed Beskriv ionbinding og kovalent binding og forklar hvordan forskellene på de to typer af kemisk binding har betydning for stoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 16 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF kemi, c Helle Schjødt 16kemC1 Oversigt

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1kec14J 0813 Kemi C, HFE Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2015 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2017 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold e-learningskemi C Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2018 Institution Lyngby HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Klaus Petersen 18kemc1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Kenneth Sakskær

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Lisbeth Elbek

Læs mere

Kemicenter på nettet: Mængdeberegninger

Kemicenter på nettet: Mængdeberegninger Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/13 Thisted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommereksamen 2013 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud.

Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Kemi B, mundtlig eksamen (ER) Dette er eksamensspørgsmålene uden bilag, som de indtil videre ser ud. Der kan komme større eller mindre ændringer i spørgsmålene, hvis censor har indsigelser mod dem. Spørgsmål

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium 1 Ionforbindelser - egenskaber Gør rede for øvelsen Fældningsreaktioner Du skal beskrive, hvad en ion er. Giv derefter eksempler på ionforbindelser (med både simple og sammensatte ioner) samt navngivning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2d ke, juni 2013 Fag: Kemi C-niveau Censor: Tanja Krüger, VUC Århus Eksaminator: Jeanette Pinderup, Ikast-Brande Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2d ke, juni 2013 Fag: Kemi C-niveau Censor: Tanja Krüger, VUC Århus Eksaminator: Jeanette Pinderup, Ikast-Brande Gymnasium Eksamensspørgsmål 2d ke, juni 2013 Fag: Kemi C-niveau Censor: Tanja Krüger, VUC Århus Eksaminator: Jeanette Pinderup, Ikast-Brande Gymnasium 1. Mængdeberegning under inddragelse af forsøget Natriumhydrogencarbonat

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec-jan 18/19 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi C Svend Letort

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns Tekniske

Læs mere