Titel: Teorien.dk. Teoribog til personbil kategori B Copyright 2018 by Teorien.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Teorien.dk. Teoribog til personbil kategori B Copyright 2018 by Teorien.dk"

Transkript

1

2 Titel: Teorien.dk. Teoribog til personbil kategori B Copyright 2018 by Teorien.dk Udgiver: Teorien.dk Byparken 52 D 3450 Allerød Tlf Cvr udgave 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 BILENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER betjeningsudstyr og instrumenter, kontrollys, tænding førerens/ejerens ansvar styreapparat, bremser lygter, reflekser og horn motor og udstødningssystem mv kobling, gear energi- og miljørigtig kørsel bærende dele karosseri, særligt udstyr og særlige køretøjer køretøjets dokumenter - registreringsattest MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER person- og varebiler lastbiler og busser biler med påhængskøretøj traktorer og motorredskaber motorcykler knallerter cykler TRAFIKANTADFÆRD bilistens vigtigste opgaver, reaktionstiden opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen Uopmærksom og distraktion syn og bevægelse bedømmelse af afstand bedømmelse af hastighed og alkohol Narkotika, sygdom, medicin, træthed og lignende ulykker, alder og trafikantart gående børn cyklende børn og unge motorkørende ældre bedømmelse af andre trafikanter egne holdninger og egen adfærd Egne kørselskompetencer og risikoblindhed VEJFORHOLD vejenes sikkerhedsmæssige udformning kendetegn på risikoforhold ved vejene vejens omgivelser vejens udstyr eller standard vejens forløb vejens brug vejens type eller klasse GRUNDREGLER FOR BILKØRSEL hvor gælder færdselsloven anvisninger for kørslen, kørekortkategorier og førerret sikker og uhindret afvikling af færdslen MANØVRER PÅ VEJ igangsætning og standsning ved vejkant placering hastighed vognbaneskift og sammenfletning vending og baglænskørsel kørsel forbi holdende køretøjer og gående m.v møde kørsel foran eller efter andre overhaling kørsel i trafiksanerede områder fremkørsel mod kryds ligeudkørsel i kryds højresving i kryds venstresving i kryds rundkørsel motorvej motortrafikvej kørsel ved siden af andre standsning og parkering kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt kørsel i tunnel

4 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE FÆRDSELSTAVLER OG VEJAFMÆRKNING hovedtavler, variable og midlertidige færdselstavler undertavler advarselstavler vigepligtstavler forbudstavler påbudstavler oplysningstavler vejvisningstavler servicetavler kant og baggrundsafmærkning længdeafmærkning lyssignaler Nu kan du gå i gang med prøve 1 på Nu kan du gå i gang med prøve 2 på Nu kan du gå i gang med prøve 3 og prøven i politiets anvisninger på Nu kan du gå i gang med prøve 4 på Nu kan du gå i gang med prøve 5 på Nu kan du gå i gang med prøve 6, vigepligtsprøven og lyssignalprøven på Nu kan du gå i gang med prøve 7 på Nu kan du gå i gang med prøve 8 på Angående teoribogen Teoribogen er lavet af Bo Mathiesen. Han har mere end 25 års erfaring som kørelærer. Hvis du mod forventning finder en fejl, så skriv til Med venlig hilsen Teorien.dk v/ Bo Mathiesen Sådan bruger du teoribogen og teoriprøverne Undervisningen på alle køreskoler er opbygget således, at teoriundervisningen og køretimerne følges ad. Det vil sige, at det, du har lært i teoriundervisningen, efterfølgende vil blive øvet i køretimerne, ligesom reglerne foreskriver. For at få mest ud af teoriundervisningen, bør du inden hver teoriaften: Læse de kapitler der hører til teoriundervisningen og lave den teoriprøve på der hører til kapitlet. De første 8 teoriprøver på er emneopdelte. Det har den fordel, at du kan lave teoriprøver undervejs i undervisningsforløbet. Når du har læst kapitel 1, kan du lave prøve 1. Når du har læst kapitel 3 og 4, kan du lave prøve 2 osv. I teoribogens indholdsfortegnelse står der, hvornår du kan lave den næste teoriprøve. 4

5 Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter Du skal have kendskab til bilens indretning, udstyr og funktioner, så du kan behandle bilen sikkert, korrekt og skånsomt. Du skal selv kunne konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Betjeningsudstyr og instrumenter Du skal kunne udpege betjeningsudstyret i bilen, samt forstå betydningen af standardinstrumenter og kontrollys på bilens instrumentpanel. Temperaturmåler Speedometer Benzinmåler El-bagrude Kontakt til positionslys, nærlys, fjernlys og blinklys Horn Tågelygter Rudevisker/ rudevasker Horn Kontrollys, tænding og førerens/ejerens ansvar Kontrollys Mange af kontrollamperne lyser, når tændingen sættes til, så du kan se, at de virker. Efter få sekunder skal de slukke. Kølervæskens temperatur er for høj eller væskestanden for lav. Der mangler motorolie, oliepumpe er defekt eller andet er galt. Batteriet genoplades ikke. Håndbremsen er trukket, eller der mangler bremsevæske. Fjernlys. Der er noget galt med airbagsystemet. Bilen kan stadig bremse, men sandsynligvis uden hjælp fra ABS. Et af dækkene har for lavt lufttryk. Problemer med motoren. Ring til værkstedet. ESC-systemet reagerer på begyndende udskridning. Tænding Du starter motoren ved at dreje tændingsnøglen. Nu hjælpes motoren i gang af en elektrisk startmotor, der får strøm fra batteriet. Når motoren er startet, skal du slippe tændingsnøglen, eller startknappen, for ikke at ødelægge startmotoren. Førerens og ejerens ansvar Ejeren, eller den registrerede bruger, har ansvaret for, at bilen er i lovlig stand. Føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig, forsvarlig stand. Især skal styreapparat, bremser, lygter og horn fungere sikkert og efter lovens krav. 5

6 Styreapparat Bilen skal kunne styres let, sikkert og hurtigt. Styreapparatet fungerer således, at en drejning på rattet overføres til forhjulene gennem forskellige forbindelser og led. Styreapparatet er normalt forsynet med en servostyring, der letter styringen. Svigter servostyringen, skal køretøjet stadig kunne styres, men styringen vil være tung, og fortsat kørsel vil være uforsvarlig og ofte ulovlig. Styreapparatet skal efterses, hvis der er for lidt væske i servosystemet. Biler er ofte forsynet med et Elektronisk Stabilitets Program (ESP), som nedsætter risikoen for væltning og udskridning ved hjælp af afbremsning af et eller flere hjul. Hvis kontrollampen til ESCsystemet lyser konstant, kan der være fejl i ESCsystemet, og bilfabrikantens anvisninger skal følges. Styreapparatet er normalt selvoprettende, således at forhjulene og rattet selv drejer tilbage mod ligeudstilling, når grebet om rattet slækkes under kørsel. Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele. Såfremt hjulene ikke straks følger rattets bevægelser, kan det være tegn på slør i styreforbindelser. Styreapparatet skal efterses, hvis der er væsentligt ratslør. Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde. Du skal kunne kontrollere følgende til køreprøven: Der må normalt ikke være ratslør. Hjulene skal præcis følge rattets bevægelse, ellers kan der være slør i styreforbindelserne. I biler med servostyring kontrolleres dette med tændt motor. Servobeholderens væskestand: 1. Skal være mellem min.- og max. mærket. 2. Kontrollampen må ikke være tændt. Slidt eller knækket drivrem til servostyringen, fejl i det elektriske servostyringssystem eller manglende væske på servobeholderen kan gøre styringen tung. Bremser Når du træder på fodbremsen, presses bremsevæske fra hovedcylinderen gennem bremserør og slanger til hjulcylinderne. Her vil væsketrykket presse en bremsebelægning mod en tromle eller skive på bilens hjul, så hjulet bremses. Fodbremsen er normalt suppleret med en bremseforstærker, der forstærker det hydrauliske tryk, når du træder på fodbremsen. Hvis forstærkeren svigter, vil fortsat kørsel kunne være uforsvarlig og ulovlig. Blokeringsfri bremser (ABS) hindrer hjulene i at blokere under bremsning. Dette muliggør i en vis udstrækning, at du samtidig kan styre bilen. Særlige følere registrerer hjulets omdrejninger mange gange i sekundet og sender impulser til en elektronisk styreboks. Hvis et eller flere hjul under opbremsning blokerer, regulerer den elektroniske styreboks trykket til bremserne, således at det/de pågældende hjul igen roterer. Denne regulering giver vibrationer i bremsepedalen. Hvis ABS-bremsesystemet ikke virker, vil bremseegenskaberne ændres, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt. 6

7 Driftsbremsen: (fodbremsen) Parkeringsbremsen: Nødbremsen: Skal virke på alle hjul, og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. Skal kunne holde bilen standset på hældende vej. Skal kunne bremse bilen sikkert, hvis fodbremsen svigter. Nødbremsen er indbygget i fodbremsen i et to-kreds bremsesystem. På meget gamle biler kan parkeringsbremsen være nødbremse. To-kreds bremser er indrettet med særskilt forbindelse til hver sin kreds. Hvis den ene kreds bliver utæt, fungerer den anden kreds stadig som nødbremse, men fortsat kørsel er ulovlig. Hvis bremsepedalen pludselig kan trædes længere ned end sædvanligt, er det tegn på, at den ene bremsekreds er defekt. Parkeringsbremsen virker på hjulbremserne gennem særlige forbindelser og skal være indrettet således, at den kan blive stående tilspændt. Parkeringsbremsen kan være elektrisk betjent. Skævtrækning af bilen under let opbremsning på vandret vej tyder på fugt eller snavs på bremsebelægningerne eller på fejl i bremsesystemet. Efter bilvask bør bremserne afprøves. Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere hjul tyder på fejl i bremsetromler, bremseskiver eller bremsebelægninger. Bremser skal umiddelbart efterses, hvis der er for lidt væske i bremsevæskebeholderen, kontrollampen til bremsesystemet lyser under kørslen, bremsepedalen kan trædes længere ned end normalt, bremsningen er ujævn eller bilen under bremsning trækker til siden. Du skal kunne kontrollere følgende til køreprøven: Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet. Bremsepedalen skal føles hård og fast og må normalt ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk. Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og max.- mærket og kontrollampen, for bremsevæske, må ikke være tændt. Kontrol af vakuumbremseforstærker: 1. Sluk motoren. 2. Træd 5 gange på fodbremsen. 3. Hold fodbremsen hårdt nedtrådt. 4. Start motoren. 5. Nu skal fodbremsen synke en lille smule, ellers er vakuumbremseforstærkeren defekt. Hvis kontrollampen for ABSbremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt. 7

8 Lygter, reflekser og horn Påbudte lygter foran. Forlygterne skal lyse med hvidt eller gulligt lys. To positionslyslygter, der tydeligt kan ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde. Alle forlygter kan være indbygget i samme lygtepar. To asymmetriske nærlyslygter, der skal kunne oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde. To fjernlyslygter (det lange lys), der skal kunne oplyse vejen mindst 100 m foran bilen. Påbudte lygter bagpå To baglygter, der skal lyse rødt og tydeligt kunne ses i en afstand af 300 m uden at blænde. Tre stoplyslygter (ældre biler kan nøjes med to stoplyslygter), der lyser rødt, når du træder på bremsepedalen. Mindst én nummerpladelygte. To røde, godkendte og mærkede, bagudvendende reflekser, som ikke må være trekantede. Trekantede røde reflekser bagpå er forbeholdt påhængskøretøjer. To blinklygter foran og bagpå bilen samt én på hver side af bilen. Blinklyslygterne vil normalt blinke hurtigere, hvis en af blinklyslygterne ikke virker. Biler, der er længere end 6 m, skal være forsynet med godkendte og mærkede gule sidereflekser og sidemarkeringslygter, der skal være fordelt på bilens sider. Sidemarkeringslygter skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. På biler, der er bredere end 2,10 m, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, der skal kunne ses i 300 m s afstand uden at blænde. Pærer skal være sat rigtigt i fatninger. Pærens korrekte montering kan kontrolleres ved fx at belyse en væg og her bedømme lysets lys/mørke-grænse. Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. De tilladte (ekstra) lygter og reflekser omfatter: Ekstra fjernlyslygter, kørelyslygter, ekstra stoplygter, ekstra baglygter, tågeforlygter, baklygter, tågebaglygter, søge- og arbejdslygter, afmærkningsog markeringslygter, parkeringslygter samt overhalingsblink, for hvilke der gælder særlige regler. Endvidere må bilen være udstyret med hvide reflekser foran, gule reflekser på siderne og supplerende røde reflekser bagpå. Du skal kunne kontrollere følgende til køreprøven: Alle lygter og reflekser skal være hele, rene og ubeskadigede, og alle lygter skal kunne lyse. Nærlyset må ikke blænde, bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m. Stoplyslygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne. Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig. Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade, så den tydeligt kan læses i en afstand af 20 meter. Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. Hornet skal have en klar, konstant tone. 8

9 Motor og udstødningssystem mv. Batteri Støddæmper Oliepåfyldning Kølervæske Bremsevæske Koblingsvæske Støddæmper Oliepind Motoren startes ved at dreje tændingsnøglen eller ved at trykke på startknappen. Herefter hjælpes motoren i gang af en elektrisk startmotor, der får strøm fra batteriet. Motoren fungerer i princippet på den måde, at stemplerne sættes i bevægelse, når en brændstofblanding antændes. Stemplernes bevægelse omsættes til en roterende bevægelse af krumtappen. Denne bevægelse føres videre gennem kobling og gear til bilens hjul. Motorens omdrejninger reguleres med speederen. Elbiler har en elmotor som drivkraft. Hvis den er kombineret med en forbrændingsmotor, kaldes det en hybrid-bil. Elbilers motorer får strøm fra batterier. Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie. For lidt olie på motoren eller for lidt vand i kølesystemet kan medføre, at motoren ødelægges. Udstødning Utætheder i udstødningssystemet eller kørsel med åben bagklap kan medføre, at kulilte, som er lugtfri og farlig selv i små mængder, trænger ind i bilen. Er udstødningssystemet forsynet med katalysator, vil forsøg på at skubbe eller slæbe bilen i gang kunne medføre, at katalysatoren ødelægges. Parkering af en bil med katalysator på tørt græs, visne blade og lignende bør undgås på grund af brandfaren. Sort udstødningsrøg tyder på dårlig forbrænding på grund af fejl i motoren eller i luftfilteret. Støj i unormalt omfang ved gasgivning tyder på fejl i udstødningssystemet. Kobling Hvis du under kørslen træder på speederen, uden at hastigheden forøges, tyder det på fejl i koblingen. Vanskelig gearskiftning med kraftige mislyde, tyder på fejl i gear eller kobling. Langsom bevægelse af bilen i 1. gear, selv om koblingspedalen er trådt i bund, tyder på fejl i koblingen. Du skal kunne kontrollere følgende til køreprøven: Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj. Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast. Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde. Dette kontrolleres ved at tjekke oliepindens max. og min. mærker, ved at aflæse bilens instrumenter eller ved at følge instruktionsbogens anvisninger. Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger. 9

10 Kobling Koblingens funktion er at sammenkoble og frakoble forbindelsen mellem motor og gearkasse. Koblingen fungerer i princippet på den måde, at en plade presses mod et roterende hjul på krumtappen, hvorved bevægelsen føres videre til gearkassen. Forbindelsen til gearkassen afbrydes, når koblingspedalen trædes i bund. Koblingspedalen bør trædes i bund under start af motoren for at skåne startmotoren, og den skal trædes i bund under gearskift for ikke at ødelægge gearkassen. Koblingspedalen skal løftes langsomt i 1. gear, så den roterende bevægelse fra motoren overføres blødt til bilens hjul. For personbiler, hvor der indgår hydraulik til koblingen, skal væskestanden være tilstrækkelig. Gear Gearkassen regulerer overførslen af den roterende bevægelse fra motoren til bilens hjul. Gearkassen fungerer i princippet på den måde, at tandhjul af forskellig størrelse bringes til at gribe ind i hinanden. Dette sker ved at gearstangen betjenes, eller i nogle biler sker det automatisk ved automatgear. De lavere gear bruges, hvor du ønsker stor trækkraft, som ved igangsætning, acceleration eller kørsel op ad en stejl bakke samt ved kørsel med lav hastighed. De højere gear bruges ved kørsel med høj hastighed. Dette skåner motoren og begrænser brændstofforbruget. Et bakgear er nødvendigt for at få bilen til at køre baglæns. Energi- og miljørigtig kørsel Motoren bør først startes, umiddelbart før du skal køre. For at mindske luftog støjforurening bør du ikke lade motoren gå i tomgang i længere tid. Din køremåde har stor betydning for energiforbruget. Energiforbruget reduceres, hvis motoren slukkes automatisk i forbindelse med standsning, fx ved rødt lys mv. For at køre så energirigtigt som muligt, så undlad unødvendige og gentagne hastighedsændringer, sluk motoren, hvis du holder standset i længere tid, fx ved jernbaneoverkørsel, slip speederen og undgå så vidt muligt at koble ud, hvis du nedsætter hastigheden, skift gear tidligt, vælg et så højt gear som muligt, accelerer kvikt med speederen ca. halvt nedtrådt og foretag korrekt gearvalg, skift eventuelt fra fx 2. til 4. eller fra 3. til 5. gear, kør ikke med unødig vægt i bilen, undgå korte og unødvendige køreture, og brug bilens eventuelle instrument til aflæsning af energiforbrug. Følgende vil forøge energiforbruget kørsel med for lavt dæktryk, kørsel med tagboks eller lignende, kørsel med tændt aircondition eller klimaanlæg og andet elforbrugende udstyr, og høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraftige accelerationer, fx i forbindelse med overhalinger. Energirigtig køreteknik i almindelighed kan give 5-10 % besparelse af brændstof og i mange til- 10

11 fælde helt op til 25 % besparelse. Hvis du kører på en vej med mange lyskryds, så tilpas hastigheden så du kommer ind i en grøn bølge og dermed sparer brændstof. Hvis det er muligt så skån miljøet ved at planlægge kørslen uden for myldretiden eller planlæg samkørsel. Vælg det mest brændstoføkonomiske og mindst forurenende køretøj, såfremt dette er muligt. Lovbestemmelser og forhold vedrørende miljørigtig kørsel Bilen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang. Unødvendig og forstyrrende kørsel må ikke finde sted ved bebyggelse. Hvis kørslen er nødvendig, skal føreren køre på en sådan måde, at andre forstyrres mindst muligt. Vær opmærksom på eventuelle lokale forbud mod at lade motoren køre i tomgang ud over en vis tid. Bærende dele Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede. Dæk skal være af samme type på alle hjul, bortset fra reservehjul. Dæk kan opdeles i radialdæk og diagonaldæk. De kan igen opdeles i almindeligt dæk (uden»m+s«-mærkning), terræn- og vinterdæk (med»m+s«-mærkning) og dæk til midlertidigt brug (nødreservehjul). Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter bilfabrikantens forskrifter. Eventuelle retningsbestemte dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning. Pigdæk må kun bruges i tiden 1. november april og skal i så fald være monteret på alle hjul, herunder eventuelt tilkoblet påhængsvogn. Ujævnt eller skævt slid på dæk tyder på fejl i dæktryk, hjul eller hjulindstilling, bremser eller støddæmpere. Unormal tendens til over- eller understyring af bilen, dvs. at bilen drejer i en skarpere henholdsvis blødere bue, end hvad der svarer til ratdrejningen, tyder på forkert dæktryk. Øget følsomhed for sidevind tyder også på forkert dæktryk. Forkert dæktryk kan også vise sig ved ujævnt eller skævt slid på dæk eller ved skævtrækning under let opbremsning og skal umiddelbart afhjælpes. Knirkende lyde under kørslen kan tyde på fejl i hjulophæng, fjedre eller støddæmpere. Unormal støj eller rystelser fra hjulleje eller hjulophæng kan være tegn på fejl. Du skal kunne kontrollere følgende til køreprøven: Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer. Dæk og fælge skal være ubeskadigede. Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne. 11

12 Karosseri og særligt udstyr Forruden skal kunne holdes ren med viskere og vasker. Forruden skal som hovedregel være hel og uden beskadigelser. Bilen skal være forsynet med et indvendigt førerspejl og et udvendigt førerspejl i venstre side. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt udsyn bagud, skal der desuden være et udvendigt førerspejl i højre side. Spejlene skal være rene, hele og korrekt indstillede. Under kørsel bør du medbringe en godkendt advarselstrekant, så du har den i situationer, hvor du har pligt til at sætte den op. Døre, motorhjelm og bagageklap skal være forsynet med låse, så de kan holdes lukkede under kørslen. Bilen skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler på alle siddepladser. Sikkerhedsselerne skal være godkendte og uden beskadigelser. Bilens påbudte nakkestøtter må ikke fjernes, hvis sidepladsen benyttes. Du skal kunne kontrollere følgende til køreprøven: Karrosseriet skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter. Karrosseriet må ikke være beskadiget eller tæret af rust i en sådan grad, at det er til fare for færdselssikkerheden. Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde. Særlige køretøjer For varebil samt påhængskøretøj til personog varebil, quadricykel, 3-hjulet motorcykel, ATV, stor knallert, traktor og motorredskab, der alle kan føres med kørekort til almindelig bil (kategori B), gælder særlige regler for køretøjets indretning og udstyr. Disse regler vedrører især køretøjernes længde og bredde, påskrifter om tilladt last og tilladt totalvægt, bremser, lygter, dæk, spejle samt tilkobling til påhængskøretøj. Køretøjets dokumenter - registreringsattest For at en bil kan anvendes, skal den være registreret, og der skal være udstedt en registreringsattest. Af registreringsattesten fremgår bilens egenvægt/ køreklare vægt, dens tilladte totalvægt samt vægten af et eventuelt påhængskøretøj, der må kobles til den. På grundlag af registreringsattester kan føreren afgøre, om bil og påhængskøretøj må sammenkobles. Ved kørsel med påhængskøretøj skal bilens og påhængskøretøjets registreringsattester medbringes. Ved kørsel i udlandet, skal de originale attester, eller en af SKAT udstedt genpart, medbringes. Mange lande kræver dog, at der medbringes original registreringsattest. Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier. 12

13 Kapitel 2: Manøvrer på lukket øvelsesplads Manøvrer på lukket øvelsesplads Du skal starte køreundervisningen på en godkendt, lukket øvelsesplads, hvor du vil lære at igangsætte, standse, køre forlæns og baglæns, svinge, vende, parkere ved vejkant og i parkeringsbås. Du vil hele tiden blive ført fra en lettere til en vanskeligere øvelse, indtil du kan udføre hver af øvelserne fejlfrit mindst 2 gange efter hinanden. Øvelserne gennemføres med én elev i hver bil, og kørelæreren må højst undervise 3 elever ad gangen. Øvelserne vil normalt kunne gennemføres på 4 til 5 timer, heraf skal mindst 3 timer være øvelser som fører af bilen. Efter en kortvarig instruktion fra kørelæreren vil du befinde dig alene i bilen under øvelserne. Herefter vil kørelæreren overvåge jer forsvarligt. Betjening af koblings-, speeder- og bremsepedal med uhensigtsmæssigt fodtøj, kan medføre risiko for fejlbetjening. Inden du starter på øvelserne, skal du: 1. Rengøre ruder, spejle og lygteglas. 2. Fjerne eventuelle løst liggende genstande i bilen. 3. Betjene dørenes lukkeog låsetøj. 4. Indstille førersædet for at opnå bekvem kørestilling og kunne betjene bilens udstyr og aflæse instrumenter. 5. Spænde og justere sikkerhedsselen samt nakkestøtten. 6. Indstille spejle, så godt udsyn opnås. 7. Være opmærksom på de blinde vinkler og kontrollere disse ved hoveddrejning. 8. Kunne frigøre dig hurtigt fra sikkerhedsselen. 9. Betjene kobling, speeder og bremsepedal. 10. Betjene gearstang og parkeringsbremse. 11. Betjene kontakter til lys, tegn- og signalgivning, vinduesvisker og -vasker, blæser, el-bagrude samt solskærm mv. Igangsætning og standsning Således sætter du i gang: 1. Tryk koblingen i bund og drej nøglen, til motoren starter. 2. Slip nøglen så snart motoren er gået i gang, ellers ødelægger du startmotoren. 3. Skift fra frigear til 1. gear. 4. Orientér dig fremad, til siderne og bagud. 5. Slæk parkeringsbremsen. 6. Sæt blødt i gang ved at trykke speederen lidt ned og løfte koblingen langsomt op. 7. Tryk koblingen ned, brems blødt op og prøv igen. 8. Såfremt forholdene tillader det, skal du også øve igangsætning på hældende vej. Kørsel i 8-tal Du skal holde hænderne på rattet med tommelfingrene på indersiden af ratkransen og hænderne i en position svarende til urviserstillingen»et kvarter i tre«. Du skal i 1. gear køre forlæns i stor 8-talskurve og udføre ratdrejninger ved krydsning af armene under skift af håndstilling på ratkransen. 13

14 Kapitel 2: Manøvrer på lukket øvelsesplads Forlæns og baglæns kørsel med mål- Bremsning Forlæns og baglæns slalom hjulblokade på den kortest mulige strækning. 1. Forlæns- og baglænskørsel udføres mellem to markeringskegler, ca. 10 m foran og bagved bilen. 2. Du skal køre langsomt frem og røre keglen foran bilen, uden at vælte den. 3. Herefter skifter du til bakgear, orienterer dig gennem bagruden med venstre hånd øverst på ratkransen. 4. Så bakker du langsomt og rører keglen bagved, uden at vælte den. Baglæns kørsel med svingning I denne øvelse skal du køre baglæns i retlinet kurs med jævn hastighed et længere stykke, mens du orienterer dig gennem bagruden. Herefter skal du svinge baglæns skiftevis til venstre og højre omkring markerede hjørner med nogen præcision, mens du orienterer dig gennem sideruderne. Du skal rette hurtigt op efter svingning om hjørne, så kursen på ny bliver retlinet. Spejlene anvendes også under denne øvelse. I denne øvelse skal du køre forlæns og baglæns slalom mellem 5-6 kegler, der står med ca. 10 meters mellemrum. Øvelsen udføres både med og uden brug af spejle. Parkering ved vejkant I denne øvelse skal du parkere forlæns ind til markeret vejkant i højre side, således at det højre hjulpar højst er 20 cm fra vejkanten, og at bilen står parallelt med vejkanten. Øvelsen udføres både med meget og med lidt manøvreplads. Øvelsen udføres både med og uden brug af spejle. Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade I denne øvelse skal du gøre følgende: 1. Fra standset position accelererer du hurtigt op til km/t, og herefter skifter du fra 1. til 2. gear. 2. Hold målrettet kurs og jævn hastighed. 3. Sving til højre i 2. gear om markerede, skarpe gadehjørner tæt ved vejkanten. 4. Efter omstændighederne bremses op uden Vending I denne øvelse skal du øve U-vending på tilstrækkelig bred, markeret kørebane, tilpasset den benyttede skolevogn. Herefter skal du lave en trepunktsvending på en markeret kørebane, der er tilpasset det konkrete køretøj. Parkering i båse I denne øvelse skal du parkere forlæns og baglæns ind i markeret parkeringsbås, vinkelret på kørselsretningen. Bilen skal være placeret nogenlunde midt i båsen. Herefter skal du parkere baglæns ind til vejkant i markeret "parkeringslomme". Højre hjulpar må højst være 30 cm fra vejkanten. Øvelserne udføres både med og uden brug af spejle. 14

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare

Kommet til. 7.8 opfatte og bedømme fare Kommet til 7.8 opfatte og bedømme fare Denne teoribog er udarbejdet i overensstemmelse med Færdselsstyrelsens undervisningsplan for køreuddannelse til kategori B (almindelig bil). De overordnede mål for

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 4. marts 2014 26. februar 2014. Nr. 198. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 Udskriftsdato: 21. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 13. februar 2009. Nr. 164. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 1294 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 1294 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 1294 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1294 af 27/11/2017 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-12-2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøveplan Nørregade 56, 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 E-.Maril: Leanderk@Live.dk Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøve: Inden du kommer ud og køre med den prøvesagkyndige skal du

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning 1. BILENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER Betjeningsudstyr og instrumenter 1.1.1 Betjeningsudstyr 1.1.2 Instrumenter og kontrollys 1.1 1.1.3 Motor, tænding og speeder

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve):

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve): Du skal (uden brug af værktøj) kunne kntrllere, at køretøjet er i rden g fri fr fejl eller mangler, herunder kunne frklare, hvrdan kntrllen udføres. Du skal kunne aflæse vigtige kntrllamper, samt udpege

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere færdigheder

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Version 9.06 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009 16. januar 2009. Nr. 92. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause.

Køreteknik Hjemmeopgave før/efter møde på køretekniskanlæg Tid: 2,9 time incl. pause. Elevens navn: Dato. Køretekniskanlæg FDM. Abildgaardsvej 17 4000 Roskilde. tlf. 4613 6100 Mødetid FDM: dato: kl: Bemærk du skal være på FDM i god tid (senest 15 min før aftalt mødetid), husk også dit ansøgningsskema

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere