Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar 2009"

Transkript

1 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. februar januar Nr. 92. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. november 2008, fastsættes: 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori A skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A), der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. februar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 6. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) og bekendtgørelse nr. 735 af 6. august 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A). Stk. 3. Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen før den 16. februar 2009, kan afslutte uddannelsen og aflægge køreprøve efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af juli Stk. 4. Elever, der før den 16. februar 2009 har påbegyndt uddannelsen som kørelærer i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere, skal aflægge kørelærerprøvens skriftlige forprøve i februar 2009 efter den hidtil gældende undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A. Rigspolitiet, den 16. januar 2009 JENS HENRIK HØJBJERG / Michael Højer 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort (EF-tidende 1991, L 237, s. 1) med senere ændringer og visse dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (EU-tidende 2006 nr. L 403, side 18). Justitsmin., Rigspolitiet, Færdsels- og Beredskabsafdelingen, j.nr AA004684

2 0. INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1 1. MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER 1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter Betjeningsudstyr Instrumenter og kontroludstyr Motor, tænding og gashåndtag Kobling Gear Styreapparat Bremser 1.2 Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv Førerens og ejerens ansvar Styreapparat Bremser Lygter, reflekser og horn Motor og udstødningssystem samt transmission Energi- og miljørigtig kørsel Bærende dele Stel mv Særligt udstyr Sidevogn Påhængskøretøj Særlige køretøjer 1.3 Køretøjets dokumenter Registreringsattest mv. 2. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS 2.1 Forberedelse til kørsel Personligt udstyr Motorcyklens udstyr 2.2 Håndtering af motorcyklen Trække motorcyklen Korrekt siddestilling mv. 2.3 Start af motor og koblingsbetjening Start og stop af motor Fornemme koblingspunkt 2.4 Igangsætning og standsning Igangsætning og standsning på plan vej Igangsætning med aktiveret fodbremse 2.5 Langsom kørsel ligeud og i cirkler Ligeudkørsel Kørsel i cirkel og i otte-tal 2.6 Igangsætning, balance, bremsning, standsning, samt styring i cirkelbaner Igangsætning i cirkelbane og standsning 2

3 2.6.2 U-vending Trække motorcyklen og langsom slalomkørsel 2.7 Kørsel i sving med kropshældning Kørsel i cirkel og slalom 2.8 Bremsning ved moderate hastigheder Brug af håndbremse og fodbremse hver for sig Brug af begge bremser samtidig 2.9 Kombineret bremse- og undvigemanøvre Bremse- og undvigemanøvre 2.10 Undvigemanøvre med kontrastyring Undvigemanøvre 2.11 Højresving om hjørner Højresving uden standsning Højresving med standsning 3. KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER 3.1 Generelt om manøvre-egenskaber Fartegenskaber Styreegenskaber Førerens orienteringsvilkår 3.2 Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber Person- og varebiler Lastbiler, herunder busser Biler med påhængskøretøj Traktorer, herunder motorredskaber Motorcykler Knallerter Cykler 4. TRAFIKANTADFÆRD 4.1 Opfattelse og reaktion Motorcyklistens vigtigste opgaver Reaktionstiden Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen Forskellige aktiviteters indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen 4.2 Syn og bevægelse Synsretning og bevægelsesretning 4.3 Bedømmelse af hastighed og afstand Bedømmelse af afstand Bedømmelse af egen hastighed Bedømmelse af andres hastighed 4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred Alkohol Sygdom, medicin, træthed og lignende 4.5 Andre trafikanters adfærd Ulykker, alder og trafikantart 3

4 4.5.2 Aldersbetingede vanskeligheder 4.6 Bedømmelse af andre trafikanter Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt Særlig udsatte trafikanters typiske fejl 4.7 Egne holdninger og egen adfærd Holdninger Adfærd Risikoblindhed 5. VEJFORHOLD 5.1 Vejenes sikkerhedsmæssige udformning Grænser for vejes sikkerhed Benyttelse af vejene 5.2 Risikoforhold ved vejene Kendetegn på risikoforhold Vejens omgivelser Vejens udstyr eller standard Vejens forløb Vejens brug Vejens type eller klasse 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL 6.1 Anvisninger for færdslen Færdselslovens gyldighed Anvisninger for kørslen 6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen Grundregler for færdslen Fare, ulempe og unødig ulempe Signalgivning og brug af lys uden for lygtetændingstiden Fri passage for bestemte trafikarter Personer og gods mv Motorstop mv Færdselsulykke Forsikringspligt Overladelse af køretøj til andre 7. MANØVRER PÅ VEJ 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.2 Placering under ligeudkørsel Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.3 Hastighed under ligeudkørsel Kendskab til ulykker 4

5 7.3.2 Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.5 Vending Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.7 Møde Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.8 Kørsel foran eller efter andre Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser og andre forhold 7.9 Overhaling Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.10 Kørsel i trafiksanerede områder Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.11 Fremkørsel mod kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold 5

6 Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.12 Ligeudkørsel i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.13 Højresving i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.14 Venstresving i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.15 Kørsel i rundkørsel Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.16 Kørsel på motorvej Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt Kørsel på motortrafikvej 7.17 Kørsel ved siden af andre Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 7.18 Standsning og parkering Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.20 Kørsel i tunnel Kendskab til ulykker 6

7 Kendskab til risikoforhold Orienterings-færdigheder Manøvre-færdigheder 8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN 9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG 9.1 Vejgreb og belæsning Vejgrebets betydning Belæsning, dæktryk og slidbanemønster 9.2 Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse Bevægelsesenergi og hastighed Bremselængder Bremsning under ligeudkørsel Vejgrebets udnyttelse 9.3 Kørsel i sving med kropshældning Motorcyklens fysiske påvirkninger Slalomkørsel og kontrastyring Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Bremsning med undvigemanøvre 9.4 Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel Baghjuls-udskridning Rystelser og svingninger i motorcyklen 9.5 Manøvreprøver Manøvreprøver 9.6 Kørsel med sidevogn Kørsel i otte-tal og slalom Acceleration og bremsning Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul Svingning til højre og venstre 10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE 10.1 Betingelser for at få kørekort Køreundervisning mv Indstilling til køreprøve Kørekortkategorier og førerret 10.2 Køreprøvens gennemførelse Krav ved køreprøven Teoriprøven Den praktiske prøve 10.3 Lovbestemmelser om kørekort Kørekortets gyldighed Inddragelse og generhvervelse/gengivelse af kørekort 7

8 0. INDLEDNING Det overordnede mål for køreuddannelsen til køretøjskategori A er: Bilag 2 1) at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som motorcyklister møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse, 2) at give eleverne et sådant kendskab til motorcyklen og dens betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden, 3) at give eleverne forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at de fuldt ud kan udnytte deres evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger, 4) at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre motorcyklen uden fare for sig selv og andre, 5) at bidrage til, at eleverne bliver hensynsfulde og ansvarsbevidste motorcyklister, 6) at give eleverne viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den motoriserede færdsel. Denne undervisningsplan indeholder en nærmere specificering af uddannelsesmålene opdelt i hovedafsnit og underafsnit. Hvert hovedafsnit indledes med en kort beskrivelse af undervisningens formål. Derefter følger en opdeling i underafsnit med angivelse af hovedmål og detaljerede delmål. Delmålene udgør de egentlige retningslinier for såvel undervisningen som bedømmelsen ved køreprøven, idet de nøjere klarlægger, hvad eleven skal vide og kunne efter endt undervisning. Til præcisering af præstationskravene til eleven er benyttet følgende udtryk i delmålsbeskrivelserne: Eleven skal 7) have kendskab til, vil sige, at eleven skal være så vidt orienteret om emnet, at det ikke er ukendt for eleven eller, at det kan understøtte og lette forståelsen af en efterfølgende mere målrettet og grundigere undervisning, 8) udpege, vil sige, at eleven i praksis skal kunne lokalisere bestemte køretøjsdele, herunder betjeningsudstyr, 9) aflæse og forstå betydningen af, vil sige, at eleven i praksis skal kunne anvende instrumenter og kontrollys på køretøjet, forstå betydningen af disse og reagere i nødvendigt omfang, 10) kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til, om de i de pågældende kontrolafsnit anførte krav til køretøjet er opfyldt, herunder kunne forklare hvordan kontrollen udføres, 11) angive årsager til, indhold eller betydning af, vil sige, at eleven skal kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om vejafmærkning, indholdet af en lovbestemmelse og lignende, samt andre forhold af væsentlig betydning, 12) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder, vil sige, at eleven i praksis skal kunne orientere sig kritisk, håndtere køretøjets betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt, 13) opfatte og bedømme, vil sige, at eleven skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssituation eller på billeder, forstå forholdets betydning, og hvordan man reagerer herpå eller finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende forhold, 14) genkende, vil sige, at eleven i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger for færdslen, og efterleve disse, 8

9 15) reagere hensigtsmæssigt, vil sige, at eleven i praksis skal kunne føre køretøjet og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden og trafikafviklingen, 16) ved øvelse opnå erfaring om, vil sige, at eleven under kørsel på køretøjet på køreteknisk anlæg får lejlighed til at konstatere køretøjets reaktioner under udførelse af bestemte manøvrer, 17) opnå nogen færdighed i, vil sige, at eleven under kørsel på køretøjet på køreteknisk anlæg skal kunne betjene køretøjet korrekt, uden at manøvren som helhed kræves fejlfrit udført og 18) ved øvelse opnå færdighed i, vil sige, at eleven under kørsel på køretøjet på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg skal kunne udføre manøvrer korrekt. I delmålsbeskrivelserne kan præstationskravene kombineres eller kravene kan anvendes delvist. Fx er der i præstationskravet»genkende og angive betydningen af«anvendt beskrivelser fra to præstationskrav. Præstationskravet»angive årsager til, indhold eller betydning af«anvendes ved teoriprøven. Præstationskravet»genkende«anvendes ved den praktiske prøve. Ved teoriprøven skal eleven ud fra situationer på billeder kunne»angive betydningen af«fx vejafmærkninger, ved at finde de korrekte svar blandt flere mulige. Ved den praktiske prøve skal eleven i en færdselssituation kunne»genkende«fx vejafmærkning og efterleve betydningen af disse. Der er ved målbeskrivelserne ikke skelnet skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. Dette skyldes hensynet til, at teoretisk og praktisk undervisning skal integreres i størst muligt omfang, og at kørelæreren derfor stilles mere frit i valget af undervisningsmetode og undervisningssituation. En skarp skelnen mellem teori og praksis er i øvrigt mindre hensigtsmæssig, idet nogen praktisk undervisning (dvs. undervisning i praktiske færdigheder) udmærket kan indlæres i et teorilokale med de rette hjælpemidler, og en del teoriundervisning (dvs. undervisning i teoretiske emner) med fordel kan formidles under praktiske øvelser i færdslen. Om den nærmere planlægning og gennemførelse af undervisningen, herunder valg af hjælpemidler, henvises til lærervejledningen til undervisningsplanen. Når der i undervisningsplanen omtales en motorcykel menes en to-hjulet motorcykel uden sidevogn, medmindre andet er beskrevet. Øvelseskørsel (dvs. manøvrer på lukket øvelsesplads, manøvrer på vej og øvelser på køreteknisk anlæg) samt køreprøve til kategori A, lille motorcykel, skal gennemføres på en lille motorcykel, der opfylder bestemmelserne for kategori A, lille motorcykel, som anført i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Øvelseskørsel (dvs. manøvrer på lukket øvelsesplads, manøvrer på vej og øvelser på køreteknisk anlæg) samt køreprøve til kategori A, stor motorcykel, skal gennemføres på en stor motorcykel, der opfylder bestemmelserne for kategori A, stor motorcykel, som anført i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Nogle øvelser på køreteknisk anlæg, såvel til lille som til stor motorcykel, skal gennemføres med en motorcykel med tilkoblet sidevogn. I begge tilfælde skal køretøjerne opfylde bestemmelserne for motorcykel med sidevogn i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Om de nærmere retningslinier for køreprøven henvises til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. 9

10 1. MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER Bilag 3 Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om motorcyklens indretning og udstyr og en sådan forståelse af motorcyklens funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt og skånsom behandling af motorcyklen og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer. Undervisningen har endvidere til formål at gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om motorcyklens udstyr, således at eleven selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Undervisningen har endelig til formål at gøre eleven bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med motorcyklens benyttelse. 1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter Hovedmål Eleven skal lære at udpege betjeningsudstyret på motorcyklen, der skal benyttes under kørsel på lukket øvelsesplads og på vej, samt lære at forstå betydningen af standardinstrumenter og kontrollys på motorcyklens instrumentpanel. Eleven skal have viden om, hvorledes motor, tænding, gashåndtag, kobling, gear, styreapparat og bremser fungerer, således at det hjælper eleven til at behandle betjeningsudstyret korrekt. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.2»Motorcyklens udstyr«. Delmål Betjeningsudstyr Eleven skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til tænding, lygter, elektrisk starter, motorstop og horn. 2) Kontakt til positionslys, nærlys, fjernlys og blinklys. 3) Evt. afspærringshane for benzintilførsel. 4) Håndtag til gas og choker. 5) Greb til håndbremse og kobling. 6) Pedal til fodbremse, gear og eventuel kickstarter. 7) Styr, sidestøtteben og evt. centralstøtteben. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende: 8) Kontakt til motorstop kan anvendes for at stoppe motoren ved væltning eller lignende Instrumenter og kontroludstyr Eleven skal kunne aflæse og forstå betydningen af følgende instrumenter og kontroludstyr: 1) Speedometer og eventuel omdrejningstæller. 2) Kontrol for olietryk, elektrisk strøm samt lys i lygter, herunder blinklys og eventuel kontrol for temperatur, gear og ABS-bremser Motor, tænding og gashåndtag Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 10

11 1) Motoren fungerer i princippet på den måde, at stemplerne sættes i bevægelse, når en brændstofblanding antændes. 2) Stemplernes bevægelse omsættes til en roterende bevægelse af krumtappen, og denne bevægelse føres videre gennem kobling, gear og kæde, kardanaksel eller drivrem til motorcyklens baghjul. 3) Motorens omdrejninger reguleres med gashåndtaget. 4) Motoren må hjælpes i gang enten af en elektrisk starter, der får strøm fra batteriet, når startkontakten betjenes, eller af en kickstarter, der betjenes med foden Kobling Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Koblingen fungerer i princippet på den måde, at en plade presses mod et svinghjul på krumtappen, hvorved bevægelsen føres videre til gearkasse, kæde, tandrem eller kardanaksel og baghjul. 2) Forbindelsen til gearkassen afbrydes, når koblingsgrebet trækkes helt til. 3) Koblingsgrebet kan trækkes helt til under start af motoren for at skåne starteren, og det skal trækkes helt til under gearskift for ikke at ødelægge gearkassen. 4) Koblingsgrebet skal slækkes langsomt i 1. gear, så bevægelsen fra motoren overføres blødt til motorcyklens baghjul Gear Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Gearkassen regulerer overførslen af den roterende bevægelse fra motoren til motorcyklens baghjul. 2) Gearkassen fungerer i princippet på den måde, at tandhjul af forskellig størrelse bringes til at gribe ind i hinanden. Dette sker ved at gearvælgeren betjenes. 3) De lavere gear bruges ved ønske om stor trækkraft fx ved igangsætning, acceleration eller kørsel op ad stejl bakke samt ved kørsel med lav hastighed. 4) De højere gear bruges ved kørsel med høj hastighed. Dette skåner motoren og begrænser brændstofforbruget Styreapparat Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Styreapparatet fungerer i princippet på den måde, at en drejning på styret direkte overføres til forhjulet, idet styr, styrestamme, forgaffel og forhjul er i fast forbindelse. 2) Styret er fastgjort på forgaflen der igen er monteret på motorcyklens stel, ved at styrestammen går gennem stellets kronrør og holdes på plads i dette ved kuglelejer. 3) Motorcyklen kan være forsynet med styredæmper, som dæmper slag i styret under kørsel Bremser Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Hjulbremserne fungerer i princippet på den måde, at en bremsebelægning ved et væsketryk eller ved et stang- eller kabeltræk presses mod en tromle eller skive på motorcyklens hjul, så hjulets rotation nedsættes. 2) Aktivering af hjulbremserne sker ved at man træder på bremsepedalen (fodbremsen) eller trækker bremsegrebet (håndbremsen) til. 3) Normalt virker fodbremsen på baghjulet, og håndbremsen på forhjulet. 4) Fodbremse og håndbremse kan således aktiveres med forskellig styrke og dermed tilpasses vejforhold, føret og motorcyklens belæsning (belastning). 5) På nogle motorcykler virker fodbremsen og eventuelt tillige håndbremsen på både forhjul og baghjul. 11

12 6) Blokeringsfri bremser (ABS) er indrettet således, at de hindrer hjulene i at blokere under bremsning. Ved hjulene på en motorcykel med ABS-bremser sidder der følere, der registrerer hjulets omdrejninger og sender impulser til en elektronisk styreboks. Hvis et eller flere hjul under opbremsning har tendens til at blokere, vil den elektroniske styreboks regulere trykket til bremserne. Denne regulering giver vibrationer i bremsepedalen/bremsegrebet. Hvis ABS-bremsesystemet ikke virker, vil bremseegenskaberne ændres, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt. 7) På motorcykler med automatisk kobling kan baghjulsbremsen være håndbetjent med et greb på styrets venstre side. 1.2 Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv. Hovedmål Eleven skal lære de vigtigste lovbestemmelser om motorcyklens og evt. sidevognens/påhængskøretøjets indretning og udstyr samt have kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl, der har særlig betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere lære at kontrollere udstyrets lovlighed på en motorcykel og påvise eventuelle fejl eller mangler. Undervisningen i kontrol af motorcyklens udstyr kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 2.1.2»Motorcyklens udstyr«. Delmål Førerens og ejerens ansvar Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for, at motorcyklen og evt. sidevognen/påhængskøretøjet er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at motorcyklen og evt. sidevognen/påhængskøretøjet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 2) Føreren skal hele tiden være opmærksom på, om motorcyklen og evt. sidevogn/påhængskøretøj er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalapparatet (hornet) fungerer sikkert og efter lovens krav samt at evt. tilkobling til sidevogn/påhængskøretøj er forsvarlig. 3) Såfremt man ønsker at ændre på motorcyklens oprindeligt godkendte indretning og udstyr, skal man være opmærksom på, at der gælder særlige regler for dette Styreapparat Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Styreapparatet skal være således indrettet, at motorcyklen kan styres let, sikkert og hurtigt. 2) Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele. 3) Styret skal være mere end 55 cm bredt. 4) Håndtagene må ikke sidde lavere end motorcyklens sæde og højst sidde 30 cm over sædets højde. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: 5) Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder. 6) Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelse. 7) Styr og håndtag skal sidde fast. 8) Slør mellem kronrør og styrestamme og mellem gaffelkrone og samlestykke samt i teleskoprør må ikke forekomme. 12

13 9) Styreapparatet må ikke på grund af udstyr eller andet hindres i sin bevægelse og skal kunne drejes let og hurtigt uden mislyde eller punktvis træghed. Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved styreapparatet: 10) Punktvis modstand ved styreudslag er tegn på fejl i kronrørslejer. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold ved styreapparatet: 11) Punktvis modstand ved styreudslag er tegn på fejl. Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold: 12) Styreapparatet skal umiddelbart efterses, hvis der fremkommer slør eller mislyde/træghed (sådanne forhold kan medføre alvorlig risiko for uheld) Bremser Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) En motorcykel skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer der mindst virker på hvert sit hjul. 2) Driftsbremsen skal kunne bremse motorcyklen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger. 3) Forhjulsbremsen skal være håndbetjent med bremsegrebet anbragt på styrets højre side. 4) Baghjulsbremsen kan være fod - eller håndbetjent og kan være kombineret med forhjulsbremsen. Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved mekaniske bremser er opfyldt: 5) Bremsegrebet må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til. 6) Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade. 7) Pedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren. Den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet og den må ikke bringe foden i en ubekvem stilling. 8) Bremsearme, bremsekabler og bremsestænger må ikke slides eller klemmes mod dele af motorcyklen. 9) Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk. Bremsestænger må ikke være deformerede. Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved hydrauliske bremser er opfyldt: 10) Bremsegrebet skal have en mindre frigang og må som hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til ved en påvirkning svarende til en kraftig opbremsning. Ved meget kraftig aktivering vil bremsegrebet på nogle motorcykler kunne trykkes til anlæg mod styret. 11) Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsegrebet ikke kunne trækkes længere (synke) ind mod håndtaget. 12) Bremsepedalen skal have en mindre frigang og en skridsikker overflade, så den giver et godt fodfæste. 13) Bremsepedalen skal i topstilling være hensigtsmæssigt placeret i forhold til fodhvileren, den bør højst kunne trædes 2-3 cm ned til bremsepunktet og den må ikke bringe foden i en ubekvem stilling. 14) Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsepedalen ikke synke. 15) I beholderne til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. mærkerne. Eleven skal have kendskab til følgende tegn på fejl ved bremserne: 16) Ujævn og/eller svag bremsevirkning eller pludselige hugninger fra et eller begge hjul tyder på fejl i bremsetromler, bremseskiver eller bremsebelægninger. Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bremserne: 17) Ujævn og/eller svag bremsevirkning eller pludselige hugninger fra et eller begge hjul tyder på fejl. 18) Hvis bremsegrebet ved mekaniske bremser kan trækkes næsten helt ind mod gashåndtaget, eller bremsepedalen kan trædes meget langt ned, er det tegn på, at bremserne trænger til justering eller reparation. Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold: 13

14 19) Bremser skal umiddelbart efterses, hvis der er for lidt bremsevæske i bremsevæskebeholderen eller hvis bremsningen er ujævn. 20) Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt Lygter, reflekser og horn Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Motorcyklen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. 2) De påbudte lygter og reflekser omfatter: a) En lygte med fjernlys, b) en lygte med nærlys, c) en eller to lygter med positionslys, (fjernlys, nærlys og positionslys kan være indbygget i samme lygte), d) en eller to lygter med baglys, e) en eller to lygter med stoplys, (baglys og stoplys kan være indbygget i samme lygte), f) mindst én nummerpladelygte, g) to blinklygter foran og bagpå (dette gælder dog ikke ældre motorcykler) og h) en rød godkendt og mærket bagudvendende refleks. 3) Forlygtens fjernlys skal kunne oplyse vejen mindst 100 m foran motorcyklen. Nærlyset skal kunne oplyse vejen mindst 30 m foran motorcyklen uden at blænde, og positionslyset skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde. 4) Forlygtens lys skal være hvidt eller gulligt. 5) Baglygtens lys skal være rødt, der tydeligt kan ses i mindst 300 m's afstand uden at blænde. 6) Nummerpladelygter skal belyse den bageste nummerplade så den tydeligt kan læses i mindst 20 meters afstand. Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse: 7) De tilladte lygter og reflekser omfatter: a) Ekstra fjernlyslygte, ekstra nærlyslygte, kørelyslygter, tågeforlygter, tågebaglygter, søgelygte, markeringslygter, overhalingsblink, retningsviserblinklygter og havariblink, for hvilke der gælder særlige regler. Endvidere må motorcyklen være udstyret med hvide reflekser foran, gule reflekser på siderne, sidemarkeringslygter og supplerende røde reflekser bagpå. Afstanden mellem 2 nærlyslygter må ikke overstige 100 mm. 8) Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger, (eventuelt bedømt udefra på lys-mørke grænsens placering). Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved lygter, refleks og horn er opfyldt: 9) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse. 10) Nærlyset må ikke blænde. (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m). 11) Stoplygter skal give væsentlig kraftigere lys end baglygter. 12) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. 13) Nummerpladelygten skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen. 14) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. 15) Hornet skal have en klar, konstant tone. Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved lygter, reflekser og horn: 16) Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker. 14

15 1.2.5 Motor og udstødningssystem samt transmission Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved motor og udstødningssystem er opfyldt: 1) Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj. 2) Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie. 3) Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast. 4) Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger. 5) På vandkølede motorcykler skal vand være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter instruktionsbogens anvisninger. Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold vedrørende motor: 6) Motoren udvikler kulilte, som er lugtfri og farlig selv i små mængder i lukkede rum. 7) For lidt olie på motoren eller for lidt vand i kølesystemet kan medføre, at motoren ødelægges. Eleven skal kunne angive indhold af følgende forhold ved motor og udstødningssystem: 8) Sort udstødningsrøg tyder på dårlig forbrænding på grund af fejl ved motoren eller fejlbetjening af choker. 9) Støj i unormalt omfang ved gasgivning tyder på fejl i lyddæmper. 10) Motoropspeedning, uden at hastigheden under kørsel forøges, tyder på fejl i kobling. 11) Vanskelig gearskiftning med kraftige mislyde tyder på fejl i gear eller kobling. 12) Langsom bevægelse af motorcyklen i 1. gear, selv om koblingsgrebet er trukket helt til, tyder på fejl i koblingen. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved transmissionen er opfyldt: 13) Kæden skal være smurt og må ikke være rusten. 14) Kæden eller tandremmen skal have en tilpas stramhed. Den skal normalt kunne bevæges 1-2 cm op og ned midt mellem tandhjulet på gearkassen og baghjulet. 15) Kæden eller tandremmen må ikke have en unormal stor slidtage. 16) Tandhjulene må ikke have en unormal stor slidtage. 17) Kardan-forbindelserne må ikke have en unormal stor slidtage. 18) Eftersyn af disse forhold sker efter motorcykelfabrikantens anvisninger. Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold ved fejl i transmissionssystemet: 19) En kæde, der ikke er smurt, giver øget slidtage på kæde og tandhjul. 20) En slap kæde eller tandrem kan give en urolig kørsel. 21) En stram, slap eller slidt kæde kan springe og derved blokere baghjulet Energi- og miljørigtig kørsel 1) For at mindske luft- og støjforurening bør man ikke lade motoren gå i tomgang i længere tid. Motoren bør først startes, umiddelbart før man skal køre. 2) Køremåden har stor betydning for energiforbruget. Høje hastigheder og aggressiv kørsel med kraftige accelerationer, fx i forbindelse med overhalinger, medfører øget brændstofforbrug, mens energirigtig køreteknik kan give brændstofbesparelse. 3) Ved energirigtig køreteknik forstås, at man generelt undlader unødvendige og gentagne hastighedsændringer. 4) Under fremkørsel mod signalregulerede kryds bør man forudse, om standsning for gult eller rødt bliver nødvendigt, og i givet fald tilpasse hastigheden det sidste stykke mod krydset, frem for at fortsætte med høj hastighed og derefter bremse kraftigt til sidst. 15

16 Lovbestemmelser og forhold vedrørende miljørigtig kørsel Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 5) Motorcyklen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang. 6) Unødvendig og forstyrrende kørsel må ikke finde sted ved bebyggelse, og hvis kørslen er nødvendig skal føreren køre på en sådan måde, at andre forstyrres mindst muligt. 7) Eventuelle lokale forbud mod at lade motoren køre i tomgang ud over en vis tid Bærende dele Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 1) Dæk, hjulfælge, hjuleger og hjullejer skal være ubeskadigede. 2) Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter motorcykelfabrikantens forskrifter. Dæktrykket justeres med en luftpumpe og efterses med en dæktryksmåler. 3) Unormal støj eller rystelser fra hjulleje eller hjulophæng er tegn på fejl. 4) Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning. Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt: 5) Hjulfælge skal være ubeskadigede. 6) Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og til stede i fuldt antal. 7) Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør. 8) Dæk skal have mindst 1 mm dybde i hovedmønstret, eventuelt bedømt ved slidindikatorer. 9) Støddæmpere skal være virksomme (bedømt ved, at motorcyklens forparti eller bagparti efter en kraftig nedtrykning løfter sig og falder til ro med det samme). Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet. Eleven skal have kendskab til følgende forhold ved bærende dele: 10) Ujævnt slid på dæk tyder på fejl i dæktryk, hjul, bremser eller støddæmpere. 11) Knirkende eller skrabende lyde under kørslen kan tyde på fejl i fjedre eller støddæmpere. 12) Teleskopforgaffel, der går i bund under en kraftig opbremsning, tyder på fejl i fjedre eller støddæmpere. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold ved bærende dele: 13) Ujævnt slid på dæk er tegn på fejl. 14) Knirkende eller skrabende lyde under kørslen er tegn på fejl. 15) Teleskopforgaffel, der går i bund under en kraftig opbremsning, er tegn på fejl Stel mv. Eleven skal have kendskab til følgende forhold ved stellet mv.: 1) Stel, skærme, kåber mv. skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter. 2) Begge hjul skal være forsynet med lovlig skærm. 3) Stel, skærme mv. må ikke være beskadiget eller tæret af rust i en sådan grad, at det er til fare for færdselssikkerheden Særligt udstyr Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) Eventuel vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas og være solidt fastgjort til styret eller stellet. 16

17 2) Vindskærm, der er så høj, at føreren - ved at se hen over denne - ikke kan se kørebanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med visker og vasker. 3) Motorcykler skal være forsynet med førerspejl i hver side (dette gælder dog ikke ældre motorcykler). 4) Spejlet(ene) skal være rene, hele og korrekt indstillede. 5) Selvstændigt passagersæde skal være forsynet med håndbøjle eller lignende til brug for passagerer. 6) En motorcykel skal være forsynet med fodhvilere til fører og eventuel passager. 7) To-hjulet motorcykel kan være forsynet med sikkerhedsseler, som skal anvendes under kørsel Sidevogn Udover det i afsnit anførte gælder for en motorcykel med sidevogn følgende særlige lovbestemmelser og forhold: Styretøj og bremser Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser og forhold: 1) En sidevogn kan være udstyret med bremse. 2) En motorcykel kan være forsynet med styrbremse. Eleven skal beherske følgende færdigheder: 3) Kunne betjene eventuel styrbremse. Tilkobling af sidevogn Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 4) En sidevogn skal være fastgjort på motorcyklens højre side. 5) En motorcykel må kun sammenkobles med sidevogne, som motorcyklen er godkendt og registreret til at måtte sammenkobles med. 6) En motorcykel, der anvendes i forbindelse med flere sidevogne, skal sammen med sidevognene godkendes ved syn samt anmeldes til registrering. Sidevognens indretning og udstyr Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 7) Påbudte lygter og reflekser på sidevognen omfatter: a) En lygte med hvidt positionslys, anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt. b) En lygte med rødt baglys, anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt. Blinklygter: 10) 2-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for motorcykel, idet dog blinklygterne i højre side, skal være anbragt på sidevognen så nær dennes yderkant som muligt. 11) En rød, godkendt og mærket bagudvendende refleks. 12) Positionslys og baglys skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 13) De tilladte lygter og reflekser på motorcykel med sidevogn omfatter a) Sidevognen må være udstyret med hvide reflekser foran, gule reflekser på siderne, sidemarkeringslygter og supplerende røde reflekser bagpå. b) Såfremt en motorcykel med sidevogn er forsynet med 2 fjernlyslygter eller 2 nærlyslygter, gælder i) Enten skal begge lygter være anbragt på motorcyklen efter reglerne herom, jf. under pkt , eller 17

18 ii) den ene lygte skal være anbragt på motorcyklen og den anden lygte så nær sidevognens yderkant som muligt. Nærlyslygterne og fjernlyslygterne på en motorcykel og sidevogn skal være af samme farve og styrke Påhængskøretøj Udover det i afsnit anførte, gælder for motorcykel med påhængskøretøj følgende lovbestemmelser og forhold: Generelt Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 1) En motorcykel, der ønskes anvendt som trækkraft for påhængskøretøj, skal have en slagvolumen på mindst 125 cm3. 2) Påhængskøretøjet skal være forsynet med 1 aksel med 1 eller 2 hjul og må ikke anvendes til persontransport. 3) Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 150 kg. 4) Påhængskøretøjet må med eller uden læs ikke overstige a) en længde på 2,5 m og b) en bredde på 1,0 m. Tilkobling af påhængskøretøj Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 5) En motorcykel må kun sammenkobles med påhængskøretøjer, som motorcyklen er godkendt til at måtte sammenkobles med. 6) Påhængskøretøjets tilkoblingsanordning skal passe til motorcyklens tilkoblingsanordning. 7) En motorcykel må kun være forsynet med tilkoblingsanordninger efter fabrikantens forskrifter. 8) En motorcykel skal godkendes ved syn med hvert enkelt påhængskøretøj samt anmeldes til registrering. Påhængskøretøjets indretning og udstyr Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser: 9) Påbudte lygter og reflekser bag på påhængskøretøjet omfatter: a) 2 lygter med rødt lys, b) 2 lygter med blinklys, c) 2 lygter med stoplys, d) nummerpladelys og e) 2 trekantede røde godkendte og mærkede bagudvendende reflekser. 10) Påhængskøretøjet skal være affjedret og forsynet med støddæmper(e) Særlige køretøjer Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse: 1) For 3-hjulet motorcykel og stor knallert, der begge kan føres med kørekort til motorcykel, gælder særlige regler for hastighed, indretning og udstyr. 1.3 Køretøjets dokumenter Hovedmål Eleven skal have kendskab til, hvilke oplysninger der fremgår af motorcyklens dokumenter, samt lære hvornår disse dokumenter skal medbringes. 18

19 Delmål Registreringsattest mv. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 1) For at en motorcykel kan anvendes, skal den være registreret og der skal være udstedt en registreringsattest. 2) Registreringsattest, hvoraf fremgår motorcyklens egenvægt, dens tilladte totalvægt, samt eventuelt hvilken sidevogn og/eller påhængskøretøj, der må kobles til motorcyklen. 3) Attest for flere udførelser, der anvendes når motorcyklen er godkendt til kørsel med sidevogn(e), der kan afmonteres. 4) Attest for godkendte sammenkoblede køretøjer, der anvendes, når motorcyklen er godkendt til kørsel med flere forskellige påhængskøretøjer. 5) På grundlag af registreringsattester eller eventuelt attest for flere udførelser/attest for godkendte sammenkoblede køretøjer kan føreren afgøre, om motorcykel og sidevogn og/eller påhængskøretøj må sammenkobles. 6) Ved kørsel med sidevogn og/eller påhængskøretøj skal registreringsattest og eventuel attest for flere udførelser/attest for godkendte sammenkoblede køretøjer medbringes. Ved kørsel i udlandet, skal de originale attester eller en officiel udstedt genpart medbringes. 7) Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier. Eleven skal have kendskab til følgende: 8) Mange lande kræver, at der medbringes original registreringsattest ved kørsel i disse lande. 19

20 2. MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS Bilag 4 Formålet med undervisningen på lukket øvelsesplads er at give eleven færdighed i at håndtere motorcyklen uden startet motor og at beherske motorcyklen ved lave og moderate hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, ligeudkørsel, vending og svingning. De enkelte manøvrer skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at eleven i de efterfølgende øvelser på vej, hovedsagelig kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen til vej- og færdselsforholdene og de gældende færdselsregler. Øvelserne gennemføres med én elev på hver motorcykel. Ved visse øvelser skal kørelæreren være passager på motorcyklen. Kørelæreren må højst undervise og være ansvarlig for 3 elever samtidig. Øvelserne vil normalt kunne gennemføres på 4 til 5 timer, hvoraf mindst 4 lektioner à 45 minutters varighed skal være som fører af motorcyklen. Hver enkelt øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil sige, at eleven skal udføre øvelsen fejlfrit mindst 2 gange efter hinanden. Øvelserne skal gennemføres i en rækkefølge, som sikrer, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre. Det vil svare til den anførte rækkefølge i uddannelsesmålene. Kørelæreren skal under øvelserne overvåge eleverne forsvarligt. På den lukkede øvelsesplads skal føres lister over de elever, der har modtaget køreundervisning i de i afsnit 2 beskrevne øvelser. Listerne skal indeholde oplysning om: 1) Den undervisende kørelærers navn og adresse. 2) Elevens navn og adresse. 3) Dato og klokkeslet (fra og til) for undervisningen. 4) Listerne skal opbevares i mindst 3 år og skal forevises politiet på forlangende. Lukkede øvelsespladser skal være godkendte. Om indretningen henvises til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Med hensyn til undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse henvises til lærervejledningen til undervisningsplanen. 2.1 Forberedelse til kørsel Hovedmål Eleven skal lære at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige forberedelser til kørslen, herunder tilpasning og brug af personligt sikkerhedsudstyr og blive fortrolig med betjeningsudstyrets og kontrolinstrumenternes betegnelser, placering og brug. Undervisningen i afsnit kan med fordel kombineres med undervisningen i afsnit 1.1»Betjeningsudstyr og instrumenter«, og med de delmål, hvor præstationskravet er at»kontrollere«i afsnit 1.2»Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv.«delmål Personligt udstyr Eleven skal have kendskab til følgende forhold vedrørende den personlige sikkerhed: 1) Handsker, fodtøj og anden påklædning skal yde passende beskyttelse ved uheld samt mod kulde, blæst og vejrliget i øvrigt. 2) En rygbeskytter kan mindske rygskader ved færdselsuheld. 20

21 3) Halstørklæde, bælte, bukseben mv. må ikke kunne nå ind i hjul eller kæde eller dække nummerplade, baglygte, refleks og blinklys. 4) Motorcyklens fører skal under øvelserne, samt i øvrigt altid i forbindelse med kørsel anvende fastspændt styrthjelm. 5) Styrthjelmen skal være godkendt, dvs. DS-, FS-, SS-, eller E-mærket og må kun bemales eller påsættes mærker efter fabrikantens særlige anvisninger. 6) Styrthjelmen skal have en passende størrelse. 7) Hjelmvisir eller motorbriller skal være rene og hele. 8) Iøjnefaldende køredragt og styrthjelm gør føreren synlig i trafikken og øger dermed færdselssikkerheden. 9) Kørsel med rygsæk kan medføre alvorlige ryglæsioner ved færdselsuheld. Eleven skal beherske følgende færdigheder vedrørende personlig sikkerhed mv.: 10) Anvende udstyr som handsker, støvler og motorcykeltøj, der særligt beskytter ved uheld. 11) Tjekke, at beklædning og bælter mv. ikke kan nå ind i hjul eller kæde eller dække for nummerplade, baglygte(r), refleks(er) og blinklygter. 12) Tjekke, at styrthjelmen er DS-, FS-, SS- eller E-mærket og har en passende størrelse. 13) Tjekke, at styrthjelmen ikke er bemalet eller påklistret mærkater ud over fabrikantens anvisninger. 14) Tjekke, at hjelmvisir eller motorbriller er rene og ubeskadiget. 15) Tage styrthjelm på, justere og spænde den Motorcyklens udstyr Eleven skal beherske følgende færdigheder: 1) Rengøre eventuelt tilsmudsede spejle og lygteglas. 2) Rengøre eventuelt fedtede fodhvilere. 3) Fjerne eventuelle løst liggende genstande. 4) Indstille spejle, således at det bedst mulige udsyn opnås, uden at man behøver at ændre kørestilling. 5) Betjene kobling, speeder og bremser. 6) Betjene kontakter til lys, tegn- og signalgivning.disse færdigheder skal eleven anvende i de kommende manøvrer på vej. 2.2 Håndtering af motorcyklen Hovedmål Eleven skal erfare motorcyklens vægt, tyngdepunkt og styrbarhed under trækning af motorcyklen uden startet motor. Eleven skal endvidere lære at stige af og på motorcyklen og indtage korrekt siddestilling. Delmål Trække motorcyklen Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold: 1) Stå på venstre side af motorcyklen med venstre hånd på styret og højre hånd på sædet eller eventuelt greb og vippe motorcyklen fra side til side. 2) Anbringe motorcyklen stabilt på støtteben. 3) Stå på venstre side af motorcyklen med begge hænder på styret, og derpå trække motorcyklen forlæns og baglæns, i cirkel til højre og venstre, samt betjene håndbremsen. 21

22 2.2.2 Korrekt siddestilling mv. Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold: 1) Stige på og af motorcyklen på den for den enkelte elev mest bekvemme og sikre måde. 2) Indtage korrekt kørestilling, som gør det muligt at nå alt betjeningsudstyr uden at ændre stilling, holde hovedet oppe, ryg og skuldre afslappede og knæene tæt ind mod benzintanken. 3) Indstille (eventuelle) spejle efter den korrekte siddestilling, og herunder være opmærksom på blinde vinkler som følge af styrthjelmens, motorbrillers eller visirets eventuelle begrænsninger af synsfeltet og tjekke disse ved hoveddrejning. 4) Korrekt betjene håndbremse, fodbremse, kobling, gearpedal og gashåndtag (uden startet motor). 2.3 Start af motor og koblingsbetjening Hovedmål Eleven skal lære at starte og stoppe motoren og fornemme koblingspunktet på motorcyklens reaktion og ændring af motorlyd. Delmål Start og stop af motor Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold: 1) Foretage de fornødne forberedelser til start af motor, herunder åbne eventuel benzinhane, tilslutte tænding, sætte i frigear, slå støttebenet ind/op samt betjene eventuel motorstop-kontakt og choker. 2) Starte motoren med elektrisk starter eller kickstarter. 3) Stoppe motoren ved at afbryde tændingen eller betjene eventuel motorstop-kontakt og lukke eventuel benzinhane Fornemme koblingspunkt Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold: 1) Sidde og støtte med et ben på hver side af motorcyklen med startet motor, i 1. gear og koblingsgrebet trukket til. 2) Langsomt slække koblingsgrebet indtil koblingspunktet og derpå trække koblingsgrebet til igen. 2.4 Igangsætning og standsning Hovedmål Eleven skal lære at betjene gashåndtag, kobling og bremser behersket, således at igangsætning og standsning foregår i balance og uden voldsomme ryk, og således at hastigheden holdes nogenlunde jævn (ikke over 15 km/t) på de korte kørestrækninger. Delmål Igangsætning og standsning på plan vej Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold: 1) Starte motoren og slå støttebenet ind/op. 2) Være opmærksom på de blinde vinkler og tjekke disse ved hoveddrejning. 3) Hurtigt og sikkert indstille gashåndtaget efter motorlyd eller eventuel omdrejningstæller til korrekte motoromdrejninger til igangsætning. 22

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel 1) BEK nr 237 af 13/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1519

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori A. Version 9.06 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Version 9.06 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve):

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve): Du skal (uden brug af værktøj) kunne kntrllere, at køretøjet er i rden g fri fr fejl eller mangler, herunder kunne frklare, hvrdan kntrllen udføres. Du skal kunne aflæse vigtige kntrllamper, samt udpege

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1086. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A) 1) BEK nr 1295 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve

KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve KONTROLPRØVESPØRGSMÅL Praktisk prøve Kategori AM (lille) Den praktiske prøve til lille knallert indledes med en kontrolprøve. Kontrolprøven består af 2 spørgsmål (ud af i alt 20) indenfor delemnerne: B.

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A1, A2 og A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen?

Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? Spørgsmål 1 Hvilke(n) betydning har undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A for undervisningen? 1. Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og eleven skønner, at

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9

Forord side 4. Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5. Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7. Manøvreprøver undervisningsplan side 9 1. udgave EH 2015 2 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Krav til prøvekøretøjer - motorcykler side 5 Krav til personlig sikkerhedsudstyr mv. side 7 Motorcyklens udstyr baneleje mv. side 8 Manøvreprøver undervisningsplan

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 5. marts 2009 13. februar 2009. Nr. 164. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B (almindelig bil) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 4. marts 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 4. marts 2014 26. februar 2014. Nr. 198. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B. Version 7.06 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 30. november 1995 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. 0. Indledning INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning 1. BILENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER Betjeningsudstyr og instrumenter 1.1.1 Betjeningsudstyr 1.1.2 Instrumenter og kontrollys 1.1 1.1.3 Motor, tænding og speeder

Læs mere

Manøvrebane. Øvelseshæfte

Manøvrebane. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Manøvrebane Øvelseshæfte Mål med øvelserne på manøvrebane Du skal lære at betjene den elektriske

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 874 af

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøveplan Nørregade 56, 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 E-.Maril: Leanderk@Live.dk Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøve: Inden du kommer ud og køre med den prøvesagkyndige skal du

Læs mere