Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser."

Transkript

1 t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt

2 Vornæsvej vendborg Tlf Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. Dermed er du sikret, at din skiltning i trafikken altid overholder gældende regler, hvad angår størrelser og reflekstyper, samt materialer iøvrigt. Du er altid velkommen til at rette henvendelse vedr. skilteplaner mv. Index A - Advarselstavler...3 B - Vigepligtstavler...4 C - Forbudstavler...5 D - Påbudstavler...6 E - plysningstavler...7 L - Rutenumre...10 F - Pilevejvisere...10 F - Frakørselsvejvisere...11 F - Tabelvejvisere...11 G - Diagramorienteringstavler...12 G - Portaltavler...13 G - Vognbaneorienteringstavler...14 G - Tabelorienteringstavler...14 H - Afstands- og stednavnetavler...14 L - ervicetavler...15 M - ervicetavler...15 U - Undertavler...16 UA - Undertavler...16 UB - Undertavler...16 UC - Undertavler...17 UD - Undertavler...18 UE - Undertavler...18 UL - Undertavler...18 N - Kantafmærkning Baggrundsafmærkning...19 P - Hellefyr Afmærkning og skiltning ved vejarbejde Vejvisning på cykle-, ride- og vandreruter ærlig servicevejledning (for erhvervsvirksomheder)...25 torformatprint ystemskiltning

3 Vornæsvej vendborg Tlf A - Advarselstavler A 11 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 Farligt vejkryds Rundkørsel Fodgængerfelt Modkørende Lyssignal Kø Cyklister færdsel A 22 A 23 A 26 A 27 A 31 A 33 A 34 Børn Ryttere Dyrevildt Kreaturer Glat vej Løse sten tenskred A 35 A 36 A 37 A 39 A 41.1 A 41.2 A 42.1 Farlig rabat Bump Ujævn vej Vejarbejde Højresving Venstresving Flere sving, det første til højre A 42.2 A 43.1 A 43.2 A 43.3 A 44 A 46.1 A 46.2 Flere sving, Indsnævret vej Indsnævret vej, Indsnævret vej, Tunnel tejl nedkørsel tejl stigning det første til venstre i venstre side i højre side A 72 eller A 73 A 72 eller A 73 A 72 A 73 A 74.1 A 74.2 A 75 A 75 A 91 Jernbaneoverk. Jernbaneoverk. Krydsmærke Krydsmærke Afstandsmærker Afstandsmærker plukkelig bro uden bomme med bomme hølre vejside venstre vejside torformatprint ystemskiltning A 92 A 95 A 96 A 99 UA 41 Havnekaj idevind Lavtgående fly Anden fare Hastighedsangivelse A 99 + UA 99

4 Vornæsvej vendborg Tlf B - Vigepligtstavler B 11 Ubetinget vigepligt B 13 top B 15 ammenfletning B 16 B 17 B 18 B 19 Hovedvej Hovedvej Hold tilbage for Modkørende skal ophører modkørende holde tilbage torformatprint ystemskiltning

5 Vornæsvej vendborg Tlf C - Forbudstavler C 11.1 Højresving forbudt C 11.2 C 12 C 19 C 21 C 22.1 C 22.2 Venstresving Vending forbudt Indkørsel Kørsel i begge Motorkøretøj Motorcykel og forbudt forbudt retninger forbudt forbudt knallert forbudt C 23.1 C 23.2 C 23.3 C 24.1 C 24.2 C 25.1 C 25.2 Lastbil forbudt Bus forbudt Kørsel med farligt Traktor og motorredskab Hestevogn og Cykel og knallert Knallert forbudt gods forbudt forbudt lign. forbudt forbudt C 26.1 C 26.2 C 31 C 32 C 35 C 36 C 41 Ridning og føring Fodgængere Totalvægt Totalvægt Akseltryk Boogietryk Vognbredde af hest forbudt forbudt af vogntog C 42 C 43 C 51 C 52 C 53 C 54 C 55 Vognhøjde Vognlængde verhaling verhaling med phør af phør af Lokal hastighedsbegrænsning forbudt lastbil forbudt overhaling forbudt overhaling forbudt C 56 C 59 C 61 C 62 C 92 phør af lokal phør af tandsning Parkering Passage uden hastighedsbegrænsning forbud forbudt forbudt stop forbudt torformatprint ystemskiltning

6 Vornæsvej vendborg Tlf D - Påbudstavler D 11.1 Påbudt kørselsretning D 11.2 D 11.3 D 11.4 D 11.5 D 11.6 D 11.7 Påbudt Påbudt Påbudt Påbudt Påbudt Påbudt kørselsretning kørselsretning kørselsretning kørselsretning kørselsretning kørselsretning D 11.8 D 12 D 15.2 D 15.3 D 16 D 21 D 22 Påbudt Påbudt Påbudt passage Påbudt passage Påbudt passage Cykelsti Gangsti kørselsretning kørselsretning D 23 D 26.1 D 26.2 D 26.3 D 26.4 D 26.5 D 26.6 Ridesti Delt sti Delt sti Delt sti Delt sti Delt sti Delt sti D 27.1 D 27.2 D 55 D 56 Fællessti Fællessti Mindste phør af mindste hastighed hastighed torformatprint ystemskiltning

7 Vornæsvej vendborg Tlf E - plysningstavler 1 E 11.1 phængt pileafmærkning E 11.4 E 11.5 E 11.6 E 11.7 E 11.8 E 11.9 phængt phængt phængt phængt phængt phængt pileafmærkning pileafmærkning pileafmærkning pileafmærkning pileafmærkning pileafmærkning E 15 E E E E E E Vognbaner ved kryds med sammenfletning med sammenfletning med sammenfletning med sammenfletning med sammenfletning med vognbane forøgelse E 16,301 E 16,302 E 16,303 E 16,304 E E E E E E E Forsætning til Forsætning til Forsætning til Forsætning til med vognbane med vognbaneskift med vognbaneskift højre højre med venstre venstre med forøgelse bump bump E 16,311 E 16,312 E 16,313 E 16,314 E 16,321 E 16,322 E 16,323 E E E E E E E Forsætning til højre med modkørende Forsætning til højre med bump med modkørende Forsætning til venstre med modkørende Forsætning til venstre med bump med modkørende Dobbelt forsætning højre-venstre Dobbelt forsætning højre-venstre med bump Dobbelt forsætning venstre-højre E 16,324 E 16,331 E 16,333 E 16,334 E 16,401 E E E E E E Dobbelt Dobbelt Dobbelt Dobbelt Dobbelt Asymmetrisk forsætning forsætning forsætning forsætning forsætning indsnævring i venstre-højre højre-venstre højre-venstre venstre-højre venstre-højre højre side med med bump med modkørende med bump med modkørende med bump modkørende med modkørende med modkørende torformatprint ystemskiltning

8 Vornæsvej vendborg Tlf E - plysningstavler 2 E 16,403 E 16,404 E E E E 17.1 E 17.2 E 18 E 18.1 Asymmetrisk Asymmetrisk Asymmetrisk Fodgænger felt Fodgængerfelt Blind vej Blind vej indsnævring i højre side indsnævring i venstre side indsnævring i venstre side med sti med bump med modkørende med modkørende med bump med modkørende E 19.1 E 19.2 E 19-3 E 21.1 E 21.2 E 21.3 E 21.4 Ensrettet Ensrettet Ensrettet Anbefalet rute Anbefalet rute Anbefalet rute Anbefalet rute færdsel færdsel færdsel for cyklister for vandrere for ridende for knallerter E 22.1 E 22.2 E 23 E 24 E 26.1 E 26.2 E 31.1 Anbefalet rute Anbefalet rute Vejledning Vejledning for Fodgængerbro Fodgænger Busholdeplads for lastbiler for køretøjer med farligt gods for invalide synshandicappede tunnel for fjerntrafik E 31.2 Busholdeplads for nærtrafik E 31.1 E 33.1 E 33.2 E 34 E 37 E 39 Taxiholdeplads Parkering Parkering Nødplads Krybespor Anbefalet hastighed indendørs E 40 E 41 E 42 E 43 Anbefalet hastighed Hastighedsangivelse Motorvej Motortrafikvej ophører ved frakørsel E 44 E 45 Motorvej Motortrafikvej ophører ophører torformatprint ystemskiltning

9 Vornæsvej vendborg Tlf E - plysningstavler 3 E 49 E 50 E 51 E 52 E 53 Gågade phør af pholds- og mråde med phør af gågade legeområde fartdæmpning opholds- og legeområde E 56 E 68.1 E 68.2 E 68.3 E 68.4 phør af Zone med Zone med Zone med Zone med tættere standsning parkering parkering lokal hastigheds bebygget forbudt forbudt begrænsning område E 69.2 E 69.3 E 69.4 E 69.5 E 80 phør af zone phør af zone phør af zone phør af zone Generelle med parkering med parkering med lokal med lastbil hastigheds forbudt hastigheds forbudt begrænsninger begrænsning E 54 E 55 phør af område Tættere med fartdæmpning bebygget område E 68.5 E 69.1 Zone med phør af zone lastbil forbudt med standsning forbudt torformatprint ystemskiltning

10 Vornæsvej vendborg Tlf L - Rutenumre L 41 L 42 Rutenummer for europavej Rutenummer for primære ruter L 43 L 44 L 44 F 11 Hvid/rød pilevejviser Rutenummer for sekundære ruter Rutenummer for ringruter Rutenummer for ringruter F - Pilevejvisere F 12 Grøn/hvid pilevejviser F 13 Hvid/blå pilevejviser F 14 Gul/sort pilevejviser torformatprint ystemskiltning

11 Vornæsvej vendborg Tlf F - Vejvisere F 16 Frakørselsvejviser F 18 Tabelvejviser torformatprint ystemskiltning

12 Vornæsvej vendborg Tlf G - Portaltavler torformatprint ystemskiltning

13 Vornæsvej vendborg Tlf G - Diagramorienteringstavler torformatprint ystemskiltning

14 Vornæsvej vendborg Tlf G - Vognbaneorienteringstavler G - Tabelorienteringstavler H - Afstands/stednavne tavler torformatprint ystemskiltning

15 Vornæsvej vendborg Tlf LM - ervicetavler L 50 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 Margueritrute Færge for Færge Lufthavn Jernbanestation Busterminal Transportcenter cyklende og gående M 16.1 M 16.2 M 17 M 21 M 22 Parker og rejs Parker og rejs Posthus Førstehjælp Telefon M 23 M 24 M 30 M 31 M 32 M 33 M 34 Værksted Tankanlæg Primitiv Campingplads Campingplads Hytter Rasteplads teltplads for autocampere M 35.1 M 35.2 M 36 M 37 M 41 M 42 M 43 Udendørs Indendørs Golfbane Fiskesø Vandrerhjem Hotel Restaurant badested badested M 45 M 46 M 46.1 M 47 M 51 M 52.1 M 52.2 Cafeteria WC WC for Tømning af Kirke eværdighed National handicappede kemisk toilet seværdighed M 53 M 57 M 61.1 UNEC Industriområde Informationstavle verdensarvsmonument M 61.2 M 100 M M 100 Indendørs Mindre Dagligvareforretning(er) Værelse turistinformation virksomhed til leje For yderligere information, se dokument vedrørende særlig servicevejvisning torformatprint ystemskiltning

16 Vornæsvej vendborg Tlf U - Undertavler U 1.1 U 1.2 U 2.1 U 2.2 U 3.1 U 3.2 U 3.1 U 3.1 U 3.2 U 4.1 U 4.2 U 5.1 U 5.2 U 5.3 U 5.4 U 6.1 U 6.2 U 6.3 U 6.4 U 6.5 U 6.6 U 6.7 U 6.8 UA & UB - Undertavler UA 17 UA 21.1 UA 22.1 UA 22.2 UA 31 UA 31.2 UA 31.3 UA 31.4 UA 31.5 UA 39.1 UA 39.2 UA 39.3 UA 39.4 UA 39.5 UA 39.6 UA 41 UA 42 UA 43 UA 72 UA 73 UA 99.1 UA 99.2 UB 11.1 UB 11.2 torformatprint ystemskiltning

17 Vornæsvej vendborg Tlf UC - Undertavler UC 19.1 UC 20.1 UC 20.2 UC 20.4 UC 20.5 UC 20.6 UC 20.7 UC 20.8 UC 22.1 UC 25.1 UC 56 UC 60.1 UC 60.2 UC 60.3 UC 61 UC 62 Følgende tavler er vist med forside øverst & bagside nederst UC UC UC UC UC UC UC 61.1 UC UC UC UC 61.2 UC 61.3 UC 62.1 UC 62.2 UC 62.3 UC UC UC UC UC UC torformatprint ystemskiltning

18 Vornæsvej vendborg Tlf UD - Undertavler UD 1 UD 11.4/15 UD 21.1 UD 21.1 UD 21.5 UE - Undertavler UE UE UE 33.5 UE 33.6 UE 33.7 UE 33.8 UE 80 UE UE UE UE UE 33.1 UE 33.2 UE 33.3 UL - Undertavler UL 50.2 UL 50.4 UL 50.1 UL 50.3 UL 50.6 torformatprint ystemskiltning

19 Vornæsvej vendborg Tlf N, & P - Kant- og baggrundsafmærkning N 41 N 42.2 N 42.3 N 43 Kantpæle Kantafmærkning Kantafmærkning pidsafmærkning P 11 Hellefyr Retningspil Retningspile Retningspile Retningspile pærrebom pærrebom pærrebom pærrebom torformatprint ystemskiltning

20 Vornæsvej vendborg Tlf Afmærkning af vejarbejde - 1 E x 90 cm 160 x 120 cm E x 120 cm 160 x 160 cm E x 100 cm 150 x 150 cm m E x 90 cm 30 x 90 cm 160 x 120 cm 40 x 120 cm 300 m E x 120 cm + 30 x 120 cm 160 x 160 cm + 40 x 160 cm E x 100 cm 150 x 150 cm E x 120 cm + 30 x 120 cm 160 x 160 cm + 40 x 160 cm E 16.8 B! Alle tavler på motorveje, skal i henhold til vejreglerne for vejvisning på motorvej, være mindst reflekstype 4 E x 90 cm 160 x 120 cm 100 x 100 cm 150 x 150 cm 500 m m E x 90 cm 30 x 90 cm 160 x 120 cm 40 x 120 cm 500 m E x 100 cm + 30 x 100 cm 150 x 150 cm + 40 x 150 cm 100 m E x 120 cm + 30 x 120 cm 160 x 160 cm + 40 x 160 cm med vognbaneskift E x 120 cm 160 x 160 cm E x 90 cm 160 x 120 cm E x 120 cm 150 x 150 cm med vognbaneskift m E x 90 cm 30 x 90 cm 160 x 120 cm 40 x 120 cm 300 m E x 120 cm + 30 x 120 cm 160 x 160 cm + 40 x 160 cm med vognbaneskift E x 120 cm 150 x 150 cm E x 90 cm 160 x 120 cm torformatprint ystemskiltning 500 m med vognbaneskift med vognbaneskift E E x 200 cm med vognbaneskift 150 x 200 cm 200 x 250 cm 200 x 250 cm E x 200 cm + 40 x 200 cm 200 x 250 cm + 50 x 250 cm

21 Vornæsvej vendborg Tlf Afmærkning af vejarbejde - 2 m k ø rs e l Fre d e ri ks g ad e e r s p æ r ret fo r g e n n e m k ø rs e l i p e rio d e n 1-1 til rienteringstavle G x 150 cm 200 x 200 cm mråde med fartdæmpning E x 90 cm rienteringstavle G x 90 cm 160 x 120 cm rienteringstavle G x 90 cm 160 x 120 cm By b u sse r d o g u n d tag et Informationstavle med valgfri tekst G x 150 cm 200 x 200 cm For E mråde med fartdæmpning på gul baggrundsplade - gælder følgende: E 53.4, kan kun anvendes ved vejarbejder i kryds eller rundkørsler, når der arbejdes direkte på det trafikerede areal, eller hvis der er risiko for, at de, der arbejder på vejen, træder ud i det trafikerede areal. E 53.4, skal nedtages i perioder, hvor der ikke arbejdes i et af de to nævnte trafikerede arealer. E 53.4 skal dog ikke nedtages, når der gøres ophold i arbejdet på de to nævnte områder på eller under 30 minutter. Det er vigtigt, at trafikanterne oplever, at tavlens budskab er troværdigt. Trafikanterne skal derfor ofte opleve, at der er folk på vejen, når tavlen er opsat. Tavlen placeres 10 m før arbejdsarealet i alle tilfarter til det kryds eller den rundkørsel, hvor der arbejdes. Gult blink monteres midt på tavlens øverste kant. Tavlen ophæves med ophørstavle E 43, der kan være placeret på bagsiden af den gule baggrundsplade. Iøvrigt henvises til anvisningerne beskrevet i vejreglerne for vejarbejde. torformatprint B! Alle tavler på motorveje, skal i henhold til vejreglerne for vejvisning på motorvej, være mindst ystemskiltning reflekstype 4

22 Vornæsvej vendborg Tlf F tirutetavler Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter - 1 F National F Lokal F UD 1 National F National F Længere riderute F U 6.2 Lokal F Regional F Længere vandrerute F tirutetavler med pil på undertavle F UD 1 Længere riderute F Regional F UD 1 Lokal vandrerute F Lokal F Lokal F tirutetavler med undertavle, anvendt som afstandstavle F Lokal torformatprint ystemskiltning F UT 21 Regional F UT 21 Længere riderute F UT 21 Lokal vandrerute F UT 21 National

23 Vornæsvej vendborg Tlf F tipilevejvisere Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter - 2 F National F National F Regional F Lokal F Lokal F tipilevejvisere som servicevejvisere F ervicevejviser F ervicevejviser F Længere riderute F Lokal vandrerute F Regional F National cykelrute Lokal vandrerute torformatprint ystemskiltning

24 Vornæsvej vendborg Tlf Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter - 3 F titabelvejvisere H 45 - tedtavler H 45 tedtavle H 45 tedtavle F National regional lokal F tidiagramtavle F National / regional / lokal F U 6.8 National E UD 1 Anbefalet rute for cyklister E UD 1 Anbefalet rute for vandrere F National/regional E 21 - Vejvisning uden for ruter E UD 1 Anbefalet rute for ridende E Blind vej med sti E 18.1 E 18.1 Blind vej Blind vej med cykelsti med cykelsti og gangsti torformatprint ystemskiltning

25 Vornæsvej vendborg Tlf ærlig servicevejledning En virksomhed beliggende i landzone, kan anmode vejmyndigheden om at få opstillet en sort/hvid vejvisningstavle, der viser hen til virksomheden. Vejmyndigheden kan opkræve betaling for skiltningen. Du kan henvende dig til din vejmyndighed, og få yderligere oplysninger. F 30 - ærlig servicevejvisning (eksempler på brug) A n t i k 3 B e s ø g s g å r d 2 D y r e p a r k 4 G a r t n e r i 1 G o - c a r t b a n e 2 H av e c e n t e r 4 I n t e r n e t C a f e M i n i Z o o W i n d s u r f i n g G o lf b a n e F i s ke s ø o m m e r h u s u d l ej n i n g R i d e c e n t e r 5 B o n d e g å r d s f e r i e R avs l i b e r R ø g e r i 2 Eksempel på typer af virksomheder, der eventuelt kan bruge særlig (sort/hvid) servicevejvisning i det åbne land. Antik Fiskesø Havecenter og planteskole Ravsliber Apotek Forlystelsespark Internet Cafe Ridecenter Bageri Golfbane Kiosk Røgeri Besøgsgård Galleri Kunsthåndværk afaripark Blomsterhave Gartneri Lysstøberi ommerhusudlejning Blomsterværksted Go-cartbane Mini zoo Transportmulighed (*) Bondegårdsferie Gård og gods Modelflyvebane Udstilling Bueskydningsbane Gårdbutik plevelsescenter Vandland Dyrepark Haveanlæg Pottemager Windsurfing (*) Transportmulighed er fx. veteranjernbaner, bådoverfarter mv. M 100 M M 100 Mindre Dagligvareforretning(er) til leje Værelse virksomhed torformatprint ystemskiltning

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt

Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds A 11 Farligt vejkryds A 16 Rundkørsel A 17 Fodgængerfelt Advarselstavler A 11 Farligt vejkryds... 7-36 A 11 Farligt vejkryds... 7-54 A 16 Rundkørsel... 7-51 A 17 Fodgængerfelt... 7-9 A 17 Fodgængerfelt... 7-19 A 17 Fodgængerfelt med undertavle Gågade... 7-32

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads.

De hyppigst forekommende symboler på undertavler er: US 1: Bil Max 3500 kg tilladt totalvægt og højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Færdselstavler Undertavler Undertavler anbringes under en færdselstavle (kaldet hovedtavlen) og understreger, indskrænker eller udvider hovedtavlens betydning. De hyppigst forekommende symboler på undertavler

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 802. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 802. Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Bekendtgørelse om vejafmærkning Vejafmærkning Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Se retsinformation.dk Bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 1193 og Anvendelsesbekendtgørelse af 1/10 2016

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt

C - Forbudstavler. Højresving forbudt. Venstresving forbudt. Vending forbudt. Indkørsel forbudt. Kørsel i begge retninger forbudt C 11.1 1)) Højresving forbudt 2)) ) 5) I C 11.2 Venstresving forbudt I Opsættes normalt i venstre side. Bør placeres før krydset. Kan placeres over kørebanen C 12 Vending forbudt I Opsættes normalt i venstre

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4)

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4) ADVARSELSTAVLER - A byzone (cm) 1)) byzone (cm) 2)) (materialetype) ) 6) M III: 125 A 11 - Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt M A 16 - Rundkørsel M Symbol kan spejlvendes

Læs mere

- - - Teoriprøve - - -

- - - Teoriprøve - - - - - - Teoriprøve - - - læs dette godt og bestå første gang Generelle hastighedsgrænser Hvem må køre hvad? Bil Bil/anhænger Lastbil I tættere bebygget område 50 km/t I tættere bebygget område 5o km/t 50

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning)

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler Perioden 2012 2016 Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig i takt med udviklingen. Vejafmærkning Variable færdselstavler

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, PÅBUDSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, PÅBUDSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, JULI 2013 FORORD Denne håndbog omhandler påbudstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler Vigepligtstavler

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle

3/24/2017. Færdselstavler. Oplysningstavler. Ophængt pilafmærkning. E 92 Teksttavle Færdselstavler Oplysningstavler Ophængt pilafmærkning E 92 Teksttavle Præcisering af tilladte tavletyper som variable tavler står i bilag 1 Vognbaner ved kryds E 16 Vognbaneforløb/-skift A 43 bruges ikke

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1193 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, 118, stk. 8 og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 1632 af 20/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/14338

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13/13614-7 Bjarne Jess Vennike bjv@vd.dk Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Generelt Kapitel 2 Færdselstavler Kapitel 3 Vejvisningstavler Kapitel 4 Kant-

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, VIGEPLIGTSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2014

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, VIGEPLIGTSTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2014 HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, JULI 2014 FORORD Denne håndbog omhandler Vigepligtstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler

Læs mere

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013

HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, UNDERTAVLER ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, ANLÆG OG PLANLÆGNING JULI 2013 FORORD Denne håndbog omhandler undertavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr. 1633 af 20/12/2017 Udsnit Kapitel 12 Servicevejvisning på almindelige veje Formål 342. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 801 af 04/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

FÆRDSELSTAVLER, ADVARSELSTAVLER

FÆRDSELSTAVLER, ADVARSELSTAVLER HÅNDBOG FÆRDSELSTAVLER, DECEMBER 2016 FORORD Denne håndbog omhandler Advarselstavler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning med færdselstavler. Generelt om færdselstavler Advarselstavler

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Høringsudgave af 16. november 2017

Høringsudgave af 16. november 2017 Høringsudgave af 16. november 2017 Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, og 122 c, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, 129, stk. 1,

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 30. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER Ved standere forstås kombinationer af alle former for standere, portaler og galger, nedgravet i jord eller placeret i fundament, der bærer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning BEK nr 1194 af 21/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Vejdirektoratet, j.nr. 16/07940 Senere ændringer

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 313 af 21/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Vejdirektoratet, j.nr. 18/15242

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Servicevejvisning. Formål. Definitioner

Servicevejvisning. Formål. Definitioner Servicevejvisning Vejafmærkning Formål 342. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

HÅNDBOG VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013

HÅNDBOG VEJVISNING FOR SÆRLIGE KØRETØJER ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 HÅNDBOG APRIL 2013 FORORD Denne vejregel om vejvisning for særlige køretøjer indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning: Generelt om vejvisning på almindelige veje Tavletyper for vejvisning

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 PILOT FYN ELEMENTBESKRIVELSER - SKILTE 10. Nov 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 S01 FÆRDSELSTAVLER placeret i fundament, der bærer skilte. forhold/ Skilte forefindes på alle vejtyper (Motorvej, Motortrafikvej og øvrige hovedlandevej) Kan

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TVÆRAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING NOVEMBER 2012 FORORD Denne vejregel omhandler tværafmærkning og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen.

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje

Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje BEK nr 243 af 10/04/2008 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet j.nr. 08/01844 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL Høringsudgave

HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL Høringsudgave HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2018 Høringsudgave FORORD Denne vejregel om servicevejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Skilte til - Maj

Skilte til - Maj Skilte til - Maj 2019 1 FORORD / vejservice - Tanken er, at man i de fleste situationer kan bruge køretøjet, som en del af afspærringen., a, tiveret. v,, v,, da man ellers ikke opfylder det beskrevne sikkerhedsniveau.

Læs mere

Cykel-, ride- og vandreruter. Stivejvisningens grundprincipper. Vejvisningsbehov. Vejafmærkning. Kontinuitet. Ensartethed.

Cykel-, ride- og vandreruter. Stivejvisningens grundprincipper. Vejvisningsbehov. Vejafmærkning. Kontinuitet. Ensartethed. Cykel-, ride- og vandreruter Vejafmærkning Stivejvisningens grundprincipper Kontinuitet Ensartethed Entydighed Læsbarhed Trafiksikkerhed Vejvisningsbehov Trafikalt begrundede Trafiksikkerhed Tryghed Orientering

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

BESTÅ. MINI TEORIBOG

BESTÅ. MINI TEORIBOG BESTÅ. MINI TEORIBOG HASTIGHEDSGRÆNSER TÆTTERE BEBYGGET OMRÅDE: Indenfor 50 km/t Udenfor 80 km/t Motorvej 130 km/t Motortrafikvej 80 km/t HASTIGHEDSNEDSÆTTELSE SKAL SKE I/VED: Uoverskueligt kryds Uoverskueligt

Læs mere

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje September 2010 Vejregelrådet FORORD Nærværende vejregel er udarbejdet af vejregelgruppen om vejafmærkning. Vejreglerne

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land:

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Byområde December 2017 Vejarbejde i byområde I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Begrænset plads Cyklister og fodgængere Ledningsarbejde på trafikarealer Parkering Busser i rute

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EKSEMPELSAMLING HASTIGHEDSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING

EKSEMPELSAMLING HASTIGHEDSAFMÆRKNING ANLÆG OG PLANLÆGNING EKSEMPELSAMLING ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2016 FORORD Denne eksempelsamling omhandler hastighedsafmærkning og er udarbejdet som et supplement til håndbøgerne om Forbudstavler og Oplysningstavler. I

Læs mere