Indholdsfortegnelse. side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. side 1"

Transkript

1 GUIDEN

2 Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien for stedet 4 Hvad kan I tilbyde ejeren? 4 Hvis I kan bruge stedet, skal I have svar på følgende 4 Efterfølgende kontakt med ejeren 4 Gennemsigtighed! 5 Telefonen er din ven! 5 Hvordan skaber man en kulturplatform 6 Organisationsstruktur 6 Flad struktur 6 Hierarkisk struktur 6 Foreningsdannelse 7 Hvordan laver man en forening? 7 Generalforsamling 7 Bestyrelse 7 Vedtægter 7 Tegningsret 7 Økonomi 7 Projektbeskrivelse 8 Udlæg 8 Kontingent 8 Søg støtte 8 Ekstern kommunikation 8 Egen hjemmeside 8 Facebook 8 Lokale og nationale aviser 8 Kæde-sms 8 Intern kommunikation 9 Telefonisk kontakt 9 SMS 9 Opslag på en væg 9 Internetbaserede tjenester 9 Mails 9 Mailingliste 9 Internetfora 9 Arrangementer 10 Sikkerhed 10 Generelle retningslinier 10 Tilladelser og politiet 10 Alkoholbevilling 10 Tilladelse til udendørs musikarrangementer 10 side 1

3 Du mangler et sted Vær opsøgende Hør hos venner, kommunen, vej og park, rådhuset, lokale og nationale ejendomsselskaber og virksomheder. De fleste vil være hjælpsomme, når I fortælle at i ønsker at skabe noget der gavner samfundet og har et kulturelt indhold. Jo flere der ved, at I har brug for en bygning, des flere øjne og ører har I... Tag en cykel eller biltur og kig efter interessante bygninger/lokaler, gå tæt på og se efter tegn på at stedet ikke er i brug; plader for vinduer er tydelige tegn, men fyldte brevkasser, skrald og ingen tegn på liv i dagstimer i hverdage kan også afsløre en lukket virksomhed. Skilte eller lign. fra de tidligere brugere kan hurtigt lede jer på sporet efter ejeren og evt. give en begrundelse for, hvorfor bygningen står tom. Kontaktinfo på ejeren kan findes på tinglysningskontoret, eller via et opkald til SKAT med en forespørgsel om, hvem der betaler ejendomsskat på den pågældende adresse. side 2

4 Du har fundet et sted Projektets omfang Under hele projektet skal du overveje om projektet har den rigtige størrelse. Hvordan kan det gøres større eller mindre? Overvej hvordan projektet vil passe til forskellige fysiske rammer. Lav forskellige udkast, så får du et overblik over projektets omfang! Overvej følgende: Tidshorisont en kort tidshorisont er nemmere at sluge for ejeren, men større visioner skaber nysgerrighed - fleksibilitet er kodeordet. Hvad er projektets fysiske omfang? Værksted, udstilling, kontor, værested? Hvad er det gode i projektet? - resultatet, effekten, forskellen? Antal deltagere hvor mange brugere dagligt og max? Økonomien kommer, lav evt. et mini budget, vær realistisk... Kontakt med ejeren Personlig kontakt er nummer ét! Det er vigtigt at ejeren af bygningen kan mærke at der er en person bag henvendelsen. Brug telefonen til at skabe den første kontakt og sæt et personligt møde op, hvor I sætter dagsordenen! Første møde Her er det vigtigt at have et overblik over projektets omfang og tidshorisont. Tjekliste for første møde: Jeres beskrivelse af projektet Hvad kan I tilbyde ejeren? Økonomien for stedet Hvor lang tid kan I bruge stedet? I hvilket omfang kan I bruge stedet Hvilke myndigheder må I kontakte? Hvad skal I betale for at bruge stedet? Hvordan er de praktiske forhold? - her skal I på banen! - her skal I på banen! - her skal I på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! Rammerne omkring selve mødet I skal udstråle professionalisme, sørge for at komme til tiden og skabe gode rammer med drikkevarer og lidt at spise - det er lettere at sige ja med fyldt mave... I kan godt være flere til mødet, men lad være med at tale i munden på hinanden, vælg på forhånd, hvem der skal styre mødet og dermed sige mest og hvem der tager referat der sendes via mail til ejeren efter mødet. Lad ejeren komme til orde og få stillet sine spørgsmål; I skal ikke kunne svare på alt, men vær ærlig og fortæl, hvis det er første gang, I laver et sådant projekt - ærlighed vil vinde tillid, i forhold til skråsikkerhed og sjuskede redegørelser for områder, I mener at kende noget til, men ikke gør. Projektbeskrivelse I skal lave en kort og præcis projektbeskrivelse, hvor I kommer ind på: Hvad bygningen skal bruges til gejst og ansvarlighed er kodeord. Hvor lang tid projektet varer fleksibilitet er kodeordet. side 3

5 Økonomien for stedet I skal have overvejet, at der vil være nogle udgifter i forbindelse med etableringen (evt. isolering, vvs og el-arbejde), som I skal være villige til at tage på jer, men samtidig få tilladelse af ejeren til at afholde et eller flere arrangementer for at få dækket disse udgifter. Lav gerne et minibudget (indhent evt. tilbud), hvis I har en idé om, hvad der kan være af istandsættelse, før man kan tage stedet i brug. Hvad kan I tilbyde ejeren? I passer på ejendommen, (i det omfang ejeren ønsker det) en ejendom i brug vil i mindre grad være offer for hærværk og være med til at skabe utryghed i nærmiljøet. I sparer ejeren for besvær med aflæsning af målere og vedligeholdelse fx snerydning etc. I holder fast på eller tilfører liv til området og er med til at sætte fokus på ejendommens brugsværdi. Eventuelle punkter: Økonomi fx om I vil søge støtte til jeres aktiviteter fx via kommunale midler, fonde eller sponsorater? Organisering - laver I en forening? Hvem der er kontaktperson? Hvis I kan bruge stedet, skal I have svar på følgende Hvor lang tid kan I bruge stedet? - vær klar på at ejeren i første omgang måske vil have en prøveperiode, før I får en længere frist. I hvilket omfang kan I bruge stedet? - få præciseret de nøjagtige begrænsninger for jeres aktiviteter - dette kan rede jer for mange bekymringer/diskussioner senere. Hvilke myndigheder må I kontakte? - det er en god idé at få ejerens godkendelse til at kontakte evt. byggeri og bolig, brandvæsen, politi mm. Hvad skal I betale for at bruge stedet? - betaling af istandsættelse og eget forbrug vil være acceptabelt. Her skal I lave en aftale om evt. en gratis periode under etableringen og fx månedlig indbetaling. Hvis I bliver bedt om betaling af egentlig leje, skal der udformes en lejekontrakt, og I får rettigheder i forhold til lejeloven hvor ejer skal sørge for at forholdene er i orden. Det er naturligvis i sidste ende op til jer, hvorvidt I vil betale leje og istandsættelse. Hvordan er de praktiske forhold ang. varmeforsyning, el, vand, skraldeordning og kopiering af nøgler? - dette punkt kan gennemgås, men der vil sandsynligvis være brug for endnu et nyt møde på stedet, hvor bygningen/lokalerne gennemgås. Husk at notere alle aftaler og teknisk info; I får med garanti brug for det senere (særligt omkring strømforhold)! Jo flere detaljer des bedre! Efterfølgende kontakt med ejeren Det er naturligvis en vurdering i det enkelte tilfælde og hvem ejeren er, hvor meget kontakt man skal have. Men det er i alle tilfælde vigtigt at have gjort sig overvejelserne, så man kan argumentere for sine valg. side 4

6 Gennemsigtighed! - det er vigtigt med én kontaktperson/gruppe til ejeren. Telefonen er din ven! - du kan allerhøjest få et nej... Det er vigtigt med tålmodighed i opstartsfasen, det tager tid at vinde tillid... side 5

7 Hvordan skaber man en kulturplatform Samlet set vil alle de beslutninger, der bliver truffet undervejs i projektets udførsel tegne stedets profil. Hvor åbent skal stedet være? Hvem tager beslutningerne? Strukturen? Økonomien? Hvordan skal stedet se ud? Hvilke aktiviteter skal der foregå? Der skal være en sammenhæng mellem, hvordan I vælger at præsentere kulturplatformens profil, og de beslutninger, I har taget undervejs. Dette får meget at sige i forhold til fx hvor godt stedet bliver forankret i det lokale nærmiljø, der kan ende være en stor støtte undervejs eller ende med at modarbejde jeres aktiviteter Det er indlysende at jo mere åben en platform I skaber, jo flere kanaler I inviterer på, des flere interesserede vil I tiltrække, og des bredere opbakning vil I have. Det er vigtigt at det kulturelt skabende element kommer i centrum og ikke det administrative. De følgende punkter er taget ud af kontekst og baseret på personlige erfaringer og kan derfor kun bruges som vejledning. I løbet af etableringen er det vigtigt at føle efter, hvad der føles rigtigt og hvor meget fokus de enkelte delelementer skal have. Organisationsstruktur Der skal vælges hvilken organisation eller struktur, der passer til projektet. Dette kan synes overflødigt, især hvis det drejer sig om et mindre projekt, men det er altid godt at have rammerne helt på plads, inden arbejdet går i gang. Det handler om at få tingene til at virke, og hvis der er forskellige grundopfattelser af strukturen, kan det resultere i frustrationer, hvis tingene går skævt. Flad struktur Her bestemmer alle lige meget og beslutninger vedtages i fællesskab fx ved fællesmøder. Flad struktur kan også indeholde beslutningskompetencer inden for forskellige ansvarsområder fx én der står for træværkstedet inklusiv indkøb - det er muligt at lave en forening, der tilgodeser dette. En flad struktur udstråler, at det er et fælles projekt, der arbejdes på og at alle der deltager i projektet har lige meget at skulle have sagt. Dette fungerer især godt til mindre projekter, hvor alle der deltager, kan overskue projektets helhed. I et større projekt vil det være naturligt at inddele projektet i forskellige ansvarsområder, hvor de personer, der har ansvaret for et område (og derfor større indsigt) også har beslutningskompetence indenfor området. Her vil der opstå elementer af hierarki, men sigtet er, at alle bestemmer lige meget. Hierarkisk struktur En form her er at lave en forening med bestyrelse og generalforsamling. Denne struktur er velkendt i den brede del af befolkningen og hos mulige økonomiske støtter. Hvis der laves en forening, kan det dog blive et problem, hvis det ikke er den tegningsberettigede, der står for indkøb. Selvom sigtet er, at alle har lige meget at skulle have sagt, vil der undervejs kunne opstå forskelle i, hvor meget tid de forskellige reelt lægger i projektet, og dermed hvem der tager et større ansvar. Dette større ansvar kan medføre, at de der tager mere ansvar også har brug for mere at skulle have sagt, fx i forbindelse med aftaler med ejer og myndigheder, hvor den ansvarlige må kunne forvente opbakning vedrørende beslutninger, der påvirker resten af projektet. side 6

8 Foreningsdannelse I større projekter med en længere tidshorisont, kan det være fornuftigt at lave en forening. Fordelene ved en forening er mange: Projektet får et navn og en titel, der passer til aktiviteterne, så alle interesserede kan være med. Det er lettere at søge penge til en forening end til privatpersoner Økonomien i foreningen bliver adskilt fra jeres egen privatøkonomi. I kan blive en registreret forening og få et CVR nummer, der kan bruges, når der skal betales regninger og ved ansøgning om støtte til stedet. (Alle virksomheder har et identifikations nr. kaldet et CVR i stil med personnummeret CPR nummeret - Det Centrale Personregister). Der er en velkendt forretningsorden dvs. en bestemt måde tingene foregår på. Hvordan laver man en forening? Der er nogle lovmæssige krav, der som minimum skal opfyldes for at kunne kalde sig en forening: Der skal afholdes generalforsamling mindst en gang årligt! Der skal være en bestyrelse som minimum bestående af en formand og en kasserer. Der skal være et sæt vedtægter, der beskriver foreningens aktiviteter og organisering. Generalforsamling En generalforsamling er en god mulighed for at få åbnet stedet og invitere flere deltagere til den kulturelle platform. I har lavet forarbejdet og har et fundament ved at have fundet stedet og skrevet et sæt vedtægter, som, når de er vedtaget, vil blive stedets grundlæggende værdier. Bestyrelse Der skal vælges en bestyrelse, der repræsenterer foreningen og kan skrive under på foreningens vegne (tegningsret kaldes det formelt set i vedtægterne). En stærk bestyrelsesprofil vil tage sig af de daglige problemstillinger og uddelegere det praktiske arbejde til brugerne, samt tage sig af det administrative. En bestyrelse kan også være af mere formel karakter og ikke have ekstra at skulle have sagt i den daglige drift. Dette giver en mere flad struktur og breder ansvaret ud på flere af deltagerne, men fordrer også at flere tager del i det administrative arbejde. Det er op til jer at vedtage, hvor stort ansvar bestyrelsen skal have. Vedtægter Udgangspunktet for en forening er, at de deltagende parter bliver enige om et sæt retningslinier for, hvordan projektet skal tage sig ud, også kaldet vedtægter. Disse retningslinier vil gøre projektet gennemsigtigt og hjælpe til at holde den røde tråd i projektet, samt sikre at der ikke ved et tilfældigt flertal bliver sat en ny dagsorden for projektet. Tegningsret I vedtægterne er det oftest bestyrelsen, der står til ansvar for indkøb til foreningen. Dog kan bestyrelsen uddelegere et økonomisk delansvar i forbindelse med projekter, fx i værksteder mm. Det er kun de tegningsberettigede, der kan skrive under på foreningens vegne, fx hos banken. Økonomi Der vil stort set altid være udgifter til istandsættelse og indretning af en kulturel platform i en tom bygning, da den tidligere har haft et andet formål. Derfor skal deltagerne blive enige om, hvordan der skal skabes midler til de nødvendige tiltag. side 7

9 Projektbeskrivelse Det er muligt at beskrive den kulturelle platform som et projekt og dermed modtage nogle midler inden igangsættelsen. Udlæg Det kan blive nødvendigt at lægge ud indtil der kan skabes en økonomi på stedet via fx salg af produkter eller indtægter ved støttearrangementer for stedet. Kontingent Til betaling af den daglige drift. Der er flere fordele ved kontingentbetaling; i forbindelse med driften af stedet vil I få dækket de fleste af de faste udgifter til vand, varme og el. De der støtter op om den kulturelle platform vil også få et økonomisk incitament for at deltage i aktiviteterne på stedet ud fra devisen når man har betalt, vil man også bruge stedet... Det er muligt at få offentlig støtte til frivillige foreninger, der svarer til halvdelen af det beløb, der kommer ind via kontingenter. Søg støtte Vil I søge støtte til jeres aktiviteter fx via kommunale midler, fonde eller sponsorater? Der er kulturelle støttemidler hos kommunen, der er værd at søge. Det er også muligt at søge støtte hos fonde. Ekstern kommunikation Egen hjemmeside Med mindre man er en ørn til hjemmesider, er det en virkeligt bekostelig affære at investere i en helt egen hjemmeside, der fungerer. Derfor kan det være smart at starte med en hjemmeside, der bruger nogle allerede eksisterende tjenester som fx web-hoteller tilbyder. Facebook Facebook er et glimrende værktøj til at skabe opmærksomhed omkring jeres aktiviteter, da mange bruger dette netværk i forvejen og er vant til henvendelser ang. arrangementer mm. Dog kan invitationer drukne i strømmen af informationer... Lokale og nationale aviser Når I åbner jeres kulturplatform, kan I sende pressemeddelelser til de lokale medier. På den måde har I mulighed for at invitere en masse nysgerrige, der ikke lige orienterer sig om mindre lokale begivenheder på det kæmpe globale Internet. Det er oplagt at ringe til de lokale medier og invitere dem til at lave en artikel eller et indslag. Hvis der bliver lagt en positiv vinkel vil dette være en bred invitation der rammer hele nærmiljøet! Problemet med journalister er, at de kan få lyst til at belyse historien fra flere mere eller mindre tilfældige vinkler og lave skræmme-journalistik og en venlig invitation kan pludselig blive til et opgør i medierne. Et råd: Pas på med medierne der er journalister, der ikke vil den positive historie! Nationale medier vil i det store hele ikke dække små historier med mindre der kan spores en historie, der kan interessere den bredere del af befolkningen. Kæde-sms nem, billig og ukontrolleret Her skrives der en invitation pr. SMS, hvor man opfordrer til at en SMS en sendes videre af den enkelte modtager. Dette kan være en god måde at få lavet en bred invitation, men der er ingen garanti for, at modtagerne er interesseret i at videresende - og slet ikke at de, der i sidste ende modtager invitationen, er interesserede og/eller synes, at det er et brud på privatsfæren at få disse henvendelser. side 8

10 Ekstern kommunikation kan være en besværlig og tidskrævende måde at gøre opmærksom på sine aktiviteter, til gengæld kan en stor indsats være med til at give en bredere opmærksomhed om aktiviteterne. Intern Kommunikation Hvordan bliver alle De der er involveret i projektet opdateret i forhold til problemstillinger vedr. kulturplatformen? Dette er et vigtigt punkt at få skabt klarhed over, da alle kommunikationsformer både har positive og negative sider. Det er et spørgsmål om temperament, hvad man ønsker sig af kommunikationen. Det vil oftest være nødvendigt at kombinere flere kommunikationsformer. Telefonisk kontakt Der vil altid være telefonkontakt, men i større grupper, hvor flere skal involveres vil det være nødvendigt at udvide det forum, hvor beslutninger træffes/offentliggøres. SMS Er gode til envejskommunikation, hvor informationer skal deles lynhurtigt. Men kommunikationsformen er meget personlig og ofte er det ikke nødvendigt at alle ved alt altid derfor kan sms er være irriterende i længden. Opslag på en væg Det er godt at få helt faste regler og retningslinier hængt op på en infovæg så nye tilkommere får det vigtigste som det første. Nye tiltag kan også offentliggøres på væg, men hvis netværket er stort, og der er mange, der kun bruger kulturplatformen fra tid til anden fx til arrangementer, vil det være nødvendigt at udvide forummet yderligere. Internetbaserede tjenester Det er utroligt mange internetværktøjer, der gør det muligt at lave et netværk. Hvad der passer bedst afhænger naturligvis af de enkelte brugeres anvendelse af Internettet. Mails De fleste bruger mails i dag, og derfor er det oplagt at kommunikere via mails, men det kan være svært at diskutere et emne over mail, da mailen/kæden af mails bliver uoverskuelig. Mailingliste Ved at lave en mailingliste kan alle de, der er interesserede i at deltage i det administrative arbejde, modtage alle relevante informationer. På den måde er alle opdateret, hvis alle tjekker og læser mails. En mailingliste er bedst til informationskommunikation og fungerer ikke godt hvis et emne skal drøftes, da strømmen af mails risikerer at blive for intens. Måske er det nødvendigt at problemstillinger kan diskuteres uden alle er tilstede på kulturplatformen. Internetfora Der er flere, der tilbyder forskellige værktøjer til at administrere grupper; her er det muligt at starte forskellige tråde, hvor emner kan debatteres uden at oversvømme indbakken med mail. Det er desuden muligt at dele filer med hinanden, og her kan alle selv orientere sig om, hvad der foregår i kulturplatformen. Der er den svaghed at brugerne selv aktivt skal bruge forummet for at det kommer til at fungere. Hvis der ikke er opbakning til forummet, vil ingen modtage informationerne. Hvis et netværk skal fungere, er det bedst at starte det op så tidligt som muligt, så det bliver en fast del af stedet. Det vil stadig være nødvendigt at supplere med fx en opslagstavle. side 9

11 Arrangementer Når kulturplatformen får besøg af offentligheden, er der mange ting der skal overvejes udover, hvordan man får inviteret gæsterne... Der er især to ting der skal overvejes: Sikkerhed Tilladelser Sikkerhed For ikke at komme galt af sted er det vigtigt at være opmærksomme på sikkerheden. Det er en god idé at få et brandtjek i god tid evt. som det allerførste, når i begynder at etablere jeres kulturplatform. Det er gratis at få brandvæsenet på besøg, de kan hjælpe med at udpege, hvilke farer der er ved at invitere gæster indenfor. Dette giver også et billede af hvor store udgifter, der er ved at etablere kulturplatformen. Brandvæsenet er som udgangspunkt ikke interesseret i at standse jeres aktiviteter, hvis de er forsvarlige, men er der alvorlige sikkerhedsmangler, vil de pointere dette, hvilket I nok vil sætte pris på, skulle uheldet være ude... Generelle retningslinier Jo mindre brandbart materiale des bedre træ, plast, papir og de fleste tekstiler = brandbart; gips, metal, rockwoll isolering, molton-tekstiler (sort lystæt stof specielt brugt af teater/filmbranchen) mm. = ikke brandbart. Jo flere flugtveje og redningsåbninger des bedre dog minimum to nødudgange, en i hver ende af lokalet Er der aktivitet på flere etager, skal der være separate flugtveje, dvs. de der flygter fra en brand på øverste etage må ikke dele flugtvej med de der flygter fra brand på nederste etage... Flugtveje skal have nødudgangsskilte (kan bestilles her: Skal der gives en brandgodkendelse ligger det maksimale antal gæster på 150 pers. i bygninger uden særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ved flere end 150 pers. skal der etableres et alarmmeldeanlæg, der er i forbindelse med nærmeste brandstation; dvs. at hvis der opstår en brand i kulturplatformen, går alarmen på brandstationen. Med andre ord: det kan ikke betale sig at gå efter en tilladelse til flere end 150 pers. Med mindre der regnes med en meget stor indtægt ved arrangementer. Tilladelser og politiet Inden et arrangement skal det tages i betragtning, hvad det er for en type arrangement; som udgangspunkt skal der indhentes tilladelser, hvis det er offentlige arrangementer med udskænkning. Det er rigtigt godt at tage kontakt til politiet inden arrangementet, af følgende årsager: Alkoholbevilling Hvis der skal sælges alkohol, skal der indhentes bevilling hos politiet. Hvis I har få arrangementer, vil det være fint med en lejlighedsbevilling. Her er det godt at være ude i god tid, da det kan tage lidt tid at få tilladelsen. Hvis I har et næringsbrev, kan I sælge spiritus (det koster et kursus på 3-4 dage og ca. 1000kr inkl. prøve), ellers kan I kun få tilladelse til at servere øl og vin. Hvis I giver politiet nummeret til en kontaktperson, kan de ringe til jer og bede jer dæmpe lyden. Tilladelse til udendørs musikarrangementer Hvis I overvejer at spille elektronisk forstærket musik udendørs, skal I søge om tilladelse hos kommunen i endnu bedre tid, da kommunen generelt har længere behandlingstider. side 10

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet

De frie Kulturmidler. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter. Aktivitet De frie Kulturmidler Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse Dato for 1. annoncering De Grønne Oaser Steder i Assens Kommune med grønne

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kl Tilstede: Rikke, Martin, Magnus, Louise, Anders og Lis.

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde kl Tilstede: Rikke, Martin, Magnus, Louise, Anders og Lis. Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 19-10-2016 kl. 20-22 Tilstede: Rikke, Martin, Magnus, Louise, Anders og Lis. Motivation Der er konstateret et muligt brud på tegningsretten, vedtægterne og muligvis

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden Referat Hundested Kino d 19-7-2017 1. Velkomst Mødt: Orla, Søren, Emilie, Lasse, Lene Ikke mødt: Jørgen (trådt ud af bestyrelsen pr dags dato, Maria, Anne, Mette, Mogens, Troels og Bente) 2. Godkendelse

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C

Invitation til temadag d. 14. maj 2014, Godsbanen, 8000 Århus C Kom til årets temadag om FSC med fokus på de grønne forbrugere. Gider de FSC i de store indkøb - eksempelvis i et husbyggeri? Hvad er grænsen? Og hvordan sælges FSC til dem? Hør resultaterne af den globale

Læs mere

Inden du gør: Er i min. 3-5 der vil kæmpe/knokle/stå sammen om projektet? Er I min. 2 drivkræfter der sammen kan skubbe/trække vognen i gang?

Inden du gør: Er i min. 3-5 der vil kæmpe/knokle/stå sammen om projektet? Er I min. 2 drivkræfter der sammen kan skubbe/trække vognen i gang? Gode råd til din første forestilling i vækstlaget: Vil du danne en forening? Inden du gør: Er i min. 3-5 der vil kæmpe/knokle/stå sammen om projektet? Er I min. 2 drivkræfter der sammen kan skubbe/trække

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HELLIGÅNDSHUSET TIRSDAG DEN 25. JUNI 2013 KL. 19:00 Fremmødte: 10 + 1 fuldmagt Afmeldinger: 2 Ad 1) Valgt til dirigent formand Helene Olsen (HO), valgt til referent

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Pkt. 2 Godkendelse af referat Ad 2) Referatet fra bestyrelsesmødet ½ 2016 og fra generalforsamlingen 23/ blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 Godkendelse af referat Ad 2) Referatet fra bestyrelsesmødet ½ 2016 og fra generalforsamlingen 23/ blev godkendt og underskrevet. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 18/4 2016 kl. 19.00 21.30 I TIF`S KLUBHUS, BROVEJ 12 Deltagere: Niels Vestergaard, Alice Christensen, Maiken Støjer, Martin Bachmann, Flemming Nielsen Jane Christensen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere