DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14.august 2013 Bo Sommer DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING MUG STATUSRAPPORT 14. AUGUST 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING FEJLTYPER OMKRING DATAOPSAMLING... 4 DATA FRA ET UDSTYR MANGLER HELT... 4 DATAFELTER MANGLER ELLER ER FORKERTE, F.EKS. GPS POSITION... 4 TIDEN ER MYSTISK... 4 HULLER PÅ TUREN... 5 TUREN AFBRYDES FØR AFSLUTNING... 5 GENEREL OPFATTELSE AF KVALITETEN ØKONOMI VED DATAOPSAMLING OG GPS STYRING... 6 OMKOSTNINGER VED DATAOPSAMLING... 6 OMKOSTNINGER VED GPS STYRING UDBYDERE AF DATAOPSAMLING TESTMEODE FOR GPS STYRING DET VIDERE ARBEJDE

3 3 af INDLEDNING Dette notat udgør afrapporteringen for gruppen omkring Dataopsamling og GPS styring nedsat af Materieludviklingsgruppen (MUG) på mødet den 27. august Gruppens opgaver blev på første møde afgrænset til at omfatte: Opsamling af fejltyper omkring dataopsamling Overblik over økonomi vedrørende anskaffelse og drift af dataopsamling og GPS Styring Overblik over udbydere af dataopsamling med forbindelse til Vinterman Færdiggørelse af testmetoden omkring GPS Styring Gruppen har i alt afholdt to møder i hhv. november 2012 samt marts Arbejdsgruppens deltagere: Jørgen Stenholt Hansen, Vejdirektoratet formand for arbejdsgruppen Helene Hyldgaard, Vejdirektoratet Søren Andersen, Herning kommune Mette Kamilla Nielsen, Faaborg-Midtfyn kommune Bo Sommer, konsulent Som bilag til dette notat findes desuden en artikel af Søren Nielsen fra BMW Club Danmarks blad 1/2013, hvor han har testet 11 forskellige tracking-enheder og opgjort omkostninger mv. Flere af problemerne beskrevet heri har vi også konstateret. 3

4 4 af FEJLTYPER OMKRING DATAOPSAMLING Baseret på erfaringer hos Faaborg-Midtfyn og Herning kommune samt hos Vejdirektoratet er der set en række fejl omkring dataopsamlingen. DATA FRA ET UDSTYR MANGLER HELT I de tilfælde hvor data mangler helt kan årsagerne være: Phone card modemmet er ikke skubbet helt ind. Dette kan forekomme på ældre Epoke spredere Kontrolboksen på sprederen kan være sat forkert op. Enten således at udstyret ikke sender eller også således at det sender under et andet navn og data derfor ikke ender i Vinterman Fejlregistrering i Vinterman. Hvis sprederens leverandørnavn ved dataopsamling ikke er registreret korrekt i udstyrsregisteret, vil sprederens data altid ligge som ukendte i Vejdirektoratets Vinterman Fysisk defekt på dataopsamlingsudstyret DATAFELTER MANGLER ELLER ER FORKERTE, F.EKS. GPS POSITION I de tilfælde hvor enkelte datafelter mangler indhold konsekvent kan årsagerne være: Hvis positionerne mangler konsekvent, skyldes det normalt en defekt GPS modtager på udstyret. Det er normalt, at GPS-data mangler det første minut af en tur eller hvis sprederen står indenfor Der har været en række tilfælde med mystiske GPS-positioner hos flere leverandører, f.eks. i Nordsøen, Sahara og udenfor koordinatsystemet. Årsagen er ukendt, men problemet opstår sjældent og løser hurtigt sig selv Hvis sensorerne ikke er sat korrekt op i Vintermans udstyrsregister, vil Vinterman ikke kunne oversætte et X i sensor-feltet til den rette funktion i dataopsamlingen (f.eks. plov nede) Hvis andre datafelter mangler eller ser forkerte ud, bør man henvende sig til Vinterman supporten for at klarlægge årsagen TIDEN ER MYSTISK Vinterman regner en gennemsnitlig forsinkelse ud på data for hver eneste tur. Denne forsinkelse bør være på 2-10 minutter, idet der går nogle minutter fra data er samlet op i udstyret indtil data rent faktisk sendes til Vinterman. Men der ses tid negative tider eller meget store tider og årsagerne til dette kan være: Enkelte datalinjer med helt skøre tider. I sæsonen er der set data med tidsstempler fra år 1 og frem til Når det kun er enkelte datalinjer, der har skøre tider, kan der normalt ses bort fra disse 4

5 5 af 11 Forkert indstilling af tiden på kontrolboksen. På nogle saltspredere skal tiden stadig sættes manuelt på kontrolboksen. En klassisk fejl er, at tiden er sat til dansk sommertid ved klargøringen og derfor er en time foran hele vinteren Leverandørerne er gennem mange år blevet opfordret til at tage tiden fra GPS-modtageren, der rent faktisk er et meget nøjagtigt ur. HULLER PÅ TUREN Der bør ikke opstå huller i data, men arbejdsgruppen har kunnet konstatere dette i alt for mange tilfælde. Blandt årsagerne er: Epoke har fundet og rettet en fejl i foråret 2013, der har kunnet medføre huller i data Ældre Epoke-spredere med vejhjul og tarco-signal herfra vil have huller i data under transport. I disse tilfælde tror kontrolboksen ikke, at sprederen flytter sig da hjulet er hævet Skyhost har i foråret 2013 ændret deres protokol omkring afleveringen af data til Vinterman, således hullerne herfra nu ser ud til at være forsvundet Vinterman kan i uheldige tilfælde springe en datafil over. Denne fejl vil være rettet til sæsonen Der er også set en del huller på Falköping ture især i Aarhus kommune. Årsagen kendes ikke, men undersøges nærmere TUREN AFBRYDES FØR AFSLUTNING Hvis turen afbrydes undervejs, kan årsagerne være: Hvis der kun mangler få minutter, skyldes det normalt, at turen er afsluttet i Vinterman inden den sidste datapakke er afleveret til Vinterman. Så vil de sidste par minutter ligge i en separat tur umiddelbart herefter På nogle saltspredere kan chaufføren selv starte og stoppe dataopsamlingen og dette sker åbenbart af og til ved en fejl En række ture er afbrudt længe før afslutningen uden at der kan findes en årsag. Udstyret fungerer fortsat fint på næste tur og årsagen er ikke klarlagt GENEREL OPFATTELSE AF KVALITETEN Arbejdsgruppen er generelt at den opfattelse, at der er for mange fejl i dataopsamlingen. Det har været et problem gennem mange år og er blevet bedre. Men det er stadig ikke godt nok og derfor fortsat et emne, der bør fokuseres på. Det er så en ringe trøst, at vi ikke er de eneste med problemer som det fremgår af den vedlagte test af 11 forskellige GPS tracking systemer. 5

6 6 af ØKONOMI VED DATAOPSAMLING OG GPS STYRING Prisen på dataopsamling og GPS-styring er ikke en fast pris hos de enkelte leverandører. Dette udstyr indgår ofte i handlen og den præcise pris er derfor vanskelig af fastlægge. Prisniveauerne i dette afsnit er baseret på arbejdsgruppens erfaringer suppleret med lidt fra leverandørerne og gældende sæsonen OMKOSTNINGER VED DATAOPSAMLING Dataopsamling fås grundlæggende i to udgaver: En simpel tracking-enhed. Denne vil fortælle om position, tid og hastighed svarende til hvad GPS en normalt oplyser. Der kan desuden være monteret et antal sensor-indgange (f.eks. plov oppe/nede) En avanceret dataopsamling fra de større saltspredere. Her fås mange flere detaljer som f.eks. doseringsindstilling, spredebredde og symmetri mv. For begge typer vil omkostningerne til dataopsamling fordele sig på følgende poster: Anskaffelse, dvs. den ekstrapris, som leverandøren skal have på købstidspunktet Monteringsudgifter, enheden skal monteres hensigtsmæssigt på udstyret og have strøm mv. Årlig afgift til leverandøren for anvendelse af systemet. Hos flertallet af leverandører sendes data fra udstyret til en server, som leverandøren har og herfra videre til Vinterman. Den årlige afgift dækker leverandørens ydelser til dette Løbende teleomkostninger ved at sende data fra udstyret til kontorsiden Arbejdsgruppens erfaringer med prisniveauet på omkostningerne fremgår af de følgende to tabeller. Type af udgift Kørebanespredere med komplet dataopsamling Typisk pris Anskaffelse Dataopsamling, prisniveau ved køb af en ny saltspreder Montering Salspredere købes normalt med dataopsamling monteret 0 Pris for eftermontering variere meget? Årlig udgift Ældre GSM-udstyr har typisk ingen årlig afgift 0 Epoke GPRS-løsning, eksklusiv teleomkostninger 400 Nido GPRS-løsning, inklusiv teleomkostninger Teleomkostning Ældre GSM-udstyr, gennemsnitlig årlig omkostning pr. år Nyere GPRS-baseret udstyr, gennemsnitlig årlig omkostning 700 Nogle leverandører håndterer selv sim-kort og teleomkostninger 0 6

7 7 af 11 Type af udgift Tracking enheder, evt. med sensor-indgange Typisk pris Anskaffelse Dataopsamling, gns. prisniveau for enheden hos Vejdirektoratet GPSLocation Lanzer Fra 700 Skyhost Montering Prisen for montering varierer meget og afhænger af udstyret Årlig udgift Teleomkostning pr. år EpoTrack, vejledende pris 400 GPSLocation Lanzer Fra 900 Skyhost Nyere GPRS-baseret udstyr, gennemsnitlig årlig omkostning Hos nogle leverandører håndterer de sim-kort og teleomkostninger 0 Det skal understreges, at ovenstående priser kun er erfaringerne fra arbejdsgruppens deltagere suppleret med oplysninger fra enkelte leverandører, der alle kan sende data til Vinterman. Flere leverandører kan også dette, men her kendes priserne ikke. Følgende skal desuden fremhæves: Prisen på dataopsamlingsudstyret på en kørebanespreder varierer en del og kan være svær at opgøre, da det typisk købes samtidig med saltsprederen Prisen på montering af en positionsenhed varierer meget afhængig af udstyret, eventuelle sensorer samt behov for strøm & batteri Mange af positionsenhederne inkluderer præsentation af data i deres eget system i den årlige udgift Teleomkostningerne for det enkelte udstyr vil afhænge meget af aftalen med ens teleudbyder samt naturligvis hvor ofte udstyret bliver anvendt. Der findes leverandører, hvor man ikke selv skal håndtere sim-kort og teleomkostninger. Der er også varianter, hvor en positionsenhed er låst til en bestemt teleudbyder, men hvor man stadig selv betaler teleomkostningerne Der findes en række øvrige udbydere tilbyder tracking af enheder. Her henvises til nettet samt den vedlagte artikel af Søren Nielsen i BMW Club Danmarks blad 1/2013, hvor han har testet 11 forskellige tracking-enheder og opgjort omkostninger mv. I artiklen testes bl.a. Care4All, som EpoTrack er baseret på mens Lommy-enhederne anvendes af Lanzer. OMKOSTNINGER VED GPS STYRING GPS Styring sikrer, at man kan optage alle indstillinger på en tur med saltsprederen og så herefter blot trykke på start og så følge ruten. Sprederen vil herefter automatisk indstille dosering, spredebredde, symmetri og rotorblink. 7

8 8 af 11 De gennemførte tests viser, at Epoke, Küpper Weisser og Schmidt-Nido alle kan levere GPS Styringssystemer, der fungerer. Prisen for dette er i størrelsesordenen: Anskaffelsen af systemet er ca kr. inklusive dataopsamling. Merprisen i forhold til dataopsamling er således kr. for GPS Styringen Udgift til optagelse af ruter. Dette kan man gøre selv, men hos Vejdirektoratet andrager dette ca kr. pr. rute for selve optagelsen og indlæggelsen i sprederen Eventuel udgift til leverandørens værktøjer for præsentation og bearbejdning af ruten. Når leverandøren forestår optagelsen, vil man typisk ikke behøve at anskaffe værktøjet 8

9 9 af UDBYDERE AF DATAOPSAMLING Følgende saltsprederleverandører kan sende detaljerede data om saltningen til Vinterman: Epoke Falköping Küpper Weisser Salo har dog ingen aktive enheder i Danmark Schmidt-Nido Følgende leverandører af tracking enheder kan sende data til Vinterman: GPSLocation, Lanzer, ProTracking, Skyhost, Vikingegaarden, XPoint, og Alle ovenstående leverandører kan sende data til Vinterman. Der findes også andre leverandører, der kan sende data til Vinterman. Den komplette liste fremgår altid nederst på listen over Vinterman systemansvarlige (nås via under Vinterman arbejdsgruppen). 9

10 10 af TESTMEODE FOR GPS STYRING Testmetoden for GPS Styring er nu færdiggjort. Tidligere omfattede testen også dataopsamling, men for at skabe en billigere og mere effektiv metode, er denne del skåret fra. Selve testresultatet inddateres i et regneark og ender med et teoretisk antal point mellem 0 og 800. En score på nul er et perfekt resultat mens pointtal over 100 giver et noget ustabilt system. Følgende tests er gennemført med den aktuelle testmetode, hvor der sker fire gennemkørsler på banen: Nido: Testet den 6. september 2011 med 63,3 point Epoke: Testet den 7. september 2011 med 56,7 point Küpper-Weisser: Testet den 29. januar 2013 med 15 point Falköping er desuden testet den 14. september 2010, hvor der kun skete to gennemkørsler. Hvis denne test omregnes til den aktuelle testmetode fås godt 240 point hvilket må betegnes som utilfredsstillende. Selve testmaterialet er optimeret i 2013 således at der findes følgende materiale: Testmetoden er beskrevet i et generelt dokument, der beskriver selve testens forløb samt hvorledes resultatet vurderes Testresultatet inddateres under evalueringen direkte i et regneark, hvorefter der umiddelbart kan udskrives to sider med det samlede testresultat. Dermed sker der ingen efterfølgende udarbejdelse af en rapport Efter optimeringen af processen kan Bygholm gennemføre test af GPS Styring for i størrelsesordenen kr. pr. test. Såvel testvejledning som de gennemførte tests vil blive tilgængelige på nettet via 10

11 11 af DET VIDERE ARBEJDE Siden sidste møde i arbejdsgruppen har Vinterman gruppen besluttet at igangsætte udviklingen af en Vinterman App til afvikling på en smartphone. Denne App er rettet mod chaufførerne og skal sikre en bedre kommunikation med chaufføren og vil samtidig give mulighed for tracking/dataopsamling. Dette vil ikke erstatte den komplette dataopsamling fra saltsprederne, men kan være et godt alternativ til de fast monterede tracking-enheder. Testmetoden omkring GPS Styring er på plads og vil kunne anvendes som guide ved indkøb af nyt materiel. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der ikke generelt er problemer med den funktionsmæssige stabilitet af GPS Styringssystemerne når de først fungerer. Arbejdsgruppen ser et fortsat behov for fokus på kvaliteten af dataopsamlingen især fra de store saltspredere med den komplette dataopsamling. Erfaringerne fra gruppens medlemmer er, at hvis der ikke er fokus på at holde udstyret i luften, vil meget udstyr fejle og udbyttet bliver meget lille. Vinterman arbejdsgruppen har til sæsonen implementeret en funktion til at lette opfølgningen på dataopsamlingens funktion. 11

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014

Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014 Dato 25/3 2014 Sagsbehandler Helene Elan Hyldgaard Mail heeh@vd.dk Telefon 2230 0936 Dokument 14/00306-4 Side 1/7 Mødenotat Emne Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold:

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/pakkeasletregler.html Indhold: 1 / 5 25.6.2008 9:00 Indhold: 1 bro, 1 æsel i træ med plastik kurv, 55 kort, 4 bakker til at samle frugt på, 9 tosidet bro-stykker., 9 æbler, 9 pærer, 9 appelsiner, 9 blommer Før spillet starter 2 / 5

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Fraværende Karina Nissen (KSN) Aalborg kommune

Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Fraværende Karina Nissen (KSN) Aalborg kommune Dato 17. maj 2018 Sagsbehandler Bo Sommer Mail bs1@vd.dk Telefon 7244 7433 Dokument 18/07613-2 Side 1/6 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen Møde nr. 77 Tidspunkt Onsdag den 9. maj 2018 kl. 9.00 13.00

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Vinterman seminar Ruteportal og chauffør-app

Vinterman seminar Ruteportal og chauffør-app Vinterman seminar Ruteportal og chauffør-app SIDE 2 2017: Indhold i Ruteportalen "Ja/Nej/ved ikke" svar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktuelle ruter X X X X X X X X X X X Gældende rutebeskrivelser, skitser mv.

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Vintersæsonen

Vintersæsonen Vintersæsonen 2016-17 Indledning Dette notat indeholder en kort beskrivelse af vintervejret, aktivitetsniveauet samt de største begivenheder i sæsonen. Notatet er det første i en årligt tilbagevendende

Læs mere

Vinterman seminar Kvalitetssikring og nøgletal

Vinterman seminar Kvalitetssikring og nøgletal Vinterman seminar Kvalitetssikring og nøgletal Vi har masser af data SIDE 2 SIDE 3 Ny information på aktivitetsniveau Kontakt: Udkald via robot, besvarelse via robot Kontakt: Felt for tid fra første opkald

Læs mere

Keep it MINI. MINI Original tilbehør. Til MINI 3- og 5 dørs.

Keep it MINI. MINI Original tilbehør. Til MINI 3- og 5 dørs. Keep it MINI. MINI Original tilbehør. Til MINI 3- og 5 dørs. HIT THE ROAD WITH STYLE. 17 KOMPLETTE SOMMERHJUL. Frit valg mellem Cosmos Spoke i sølv eller sort og Tentacle Spoke i sølv. 14 995 kr 18 KOMPLETTE

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær Dato 10. december 2016 Sagsbehandler Bo Sommer Mail bs1@vd.dk Telefon 7244 7433 Dokument 16/16182-2 Side 1/6 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen Møde nr. 70 Tidspunkt Fredag den 24. august 2016 kl. 9.30

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide

NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide www.bontrager.com NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide DA NODE 1.1 & NODE 2.1 Kvikguide Om denne brugervejledning Læs venligst vejledningen grundigt. Hvis du ikke forstår vejledningen,

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 22. juni 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Kortbetaling i billetautomater på bybusserne

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2018

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2018 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2018 9. februar 2018 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2018... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman apps... 1 1.3. Selvfakturering hos kommunerne...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2015 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2015 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Nordisk samarbejde om udvikling af spredertest

Nordisk samarbejde om udvikling af spredertest Nordisk samarbejde om udvikling af spredertest Spredertest hvorfor det? Miljø og økonomi Viden, indsigt i sprederens funktioner og indstillingsmuligheder Miljø Træer med saltskader Tilfældig artikel fra

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsmiljø rengøringsmedarbejdere

Arbejdsmiljø rengøringsmedarbejdere Arbejdsmiljø rengøringsmedarbejdere Daglig information skal være bedre til rengøringsmedarbejderne. De er spredt på mange forskellige arbejdspladser hver dag og får derfor ikke alle informationer eller

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring. Fokus: De igangværende forsøg

Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring. Fokus: De igangværende forsøg Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring Fokus: De igangværende forsøg Dataopsamling SIDE 2 Frederiksborg Amt SIDE 3 De første testdata blev modtaget i oktober 1998 Jubiii: En prik på kortet

Læs mere

Indhold. Vejledning til import af regneark til Outlook 2010

Indhold. Vejledning til import af regneark til Outlook 2010 Indhold Moderniseringsstyrelsens regneark med lønkørslerne hentes... 2 Trinvis indlæsning af regneark i Outlook 2010... 2 Aktiver importfunktion... 2 Udpeg Excel-ark... 4 Importér aftaler... 6 Afslutning...

Læs mere

Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014

Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014 Resultater fra workshops under Vinterman brugerseminaret 8. maj 2014 Under de to workshops blev der stillet i alt 5 spørgsmål til de 12 grupper. Resultaterne herfra findes nedenfor Første kolonne er bordnummeret

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. 16.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej!

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej! KURSUSKATALOG 2013 / 2014 den sikre vej! Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud 2013/2014 fra Epoke A/S. Udstyr som anvendes til vejvedligehold er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Det er en rigtig god ide at samle flere klasser fra 4. til 7. klassetrin til et fælles Skole OL stævne på skolen. Det skaber stemning og sammenhold

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 66 afholdes tirsdag den 25. august kl. 9.30-15.00 hos Randers kommune

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 66 afholdes tirsdag den 25. august kl. 9.30-15.00 hos Randers kommune Dato 20. maj 2015 Sagsbehandler Bo Sommer Mail bs1@vd.dk Telefon 7244 7433 Dokument 15/07924-2 Side 1/7 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen Møde nr. 65 Tidspunkt Torsdag den 7. maj 2015 kl. 8.30 13.00

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

PRODUKT KATALOG. www.safecall.dk

PRODUKT KATALOG. www.safecall.dk PRODUKT KATALOG 2015 www.safecall.dk Om safecall Safecall har leveret GPS systemer til mennesker med orienteringsbesvær i 11 år. Vores produkter er tilpasset således at de kan betjenes uden forkundskaber

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

HÅNDBOG STI SPREDERE

HÅNDBOG STI SPREDERE DATO 22. jan. 2015 DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON HÅNDBOG STI SPREDERE KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSPRINCIPPPER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. SPREDESYSTEMER... 5 Fast spredebredde...

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Forskningsprojekt deltagerinformation:

Forskningsprojekt deltagerinformation: Forskningsprojekt deltagerinformation: Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Hvordan påvirkes balance, koordination, muskelstyrke og kondition hos kvinder, der oplever

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (5-mands)

Silkeborg IF spillestil (5-mands) Silkeborg IF spillestil (5-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6 It-inspirator afsluttende opgave Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen Side 1 af 6 Indledning Den digitale medieverden er over os alle steder, om det er i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud. Vi

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds Dette Play & Stay øvelseshæfte er målrettet alle aldersgrupper og niveauer inden for tennissporten. For at give alle tennisspillere en sjov og udfordrende tilgang til tennis, er hæftet inddelt i Play &

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

Sjov med pizza-stykker

Sjov med pizza-stykker Sjov med pizza-stykker Første gang eleverne får materialet i hånden, bør de have tid til selv at undersøge det, så de bliver fortrolige med de forskellige dele. Det kan også være en god idé at lade eleverne

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Vinterman seminar Strøjer Samlingen, 21. maj Vinterman - arbejdsgruppen

Vinterman seminar Strøjer Samlingen, 21. maj Vinterman - arbejdsgruppen Vinterman seminar Strøjer Samlingen, 21. maj 2019 Vinterman - arbejdsgruppen Velkommen til Strøjer Samlingen Deltagere 41 kommuner 3 entreprenører 5 leverandører Udstilling Epoke Stiholt Svenningsens Vintervagten

Læs mere

ENTREPRISE H403.08.75

ENTREPRISE H403.08.75 TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H403.08.75 Belysningsarbejder Aarhus Silkeborg >>> H403.08 Cykelsti Mollerup - Linå JANUAR 2013 H403 AARHUS - SILKEBORG H403.08.75 Belysningsarbejder Tegningsnr. Indhold Mål Rev.

Læs mere

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Passagerpuljen, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Navigation på rejsen 2. Resumé Projektet skal medvirke til at sikre kunderne i den kollektive trafik en god rejseoplevelse ved at forsyne

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger

In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger Dato 15. marts 2016 Sagsbehandler Kim N. Eriksen Mail kine @vd.dk Telefon +45 2544 7014 Dokument 16/03534-1 Side 1 / 29 In stal l ati on sv ejl edn i n g er ti l di gi tal e n o- tesbøger 1. Introduktion

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard

Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Indhold i reformen Thomas Binderup, Jette Vestergaard Jul og Bo Meldgaard Folkeskolereformen som afsæt for fokus på læreprocesser I skoleåret 2014-2015 påbegyndtes arbejdet med at implementere den folkeskolereform,

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

BM25 SmartTest. Det perfekte valg, hvis du søger...

BM25 SmartTest. Det perfekte valg, hvis du søger... BM25 SmartTest Det perfekte valg, hvis du søger... Praktisk afprøvning af bremseanpasning og EBS- funktion på vogntog under kørsel. Elektronisk måling og grafisk udskrift af alle former for trykluftsmålinger.

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html 1 / 10 25.6.2008 9:03 2 / 10 25.6.2008 9:03 Indhold 2 kort (spilleplader), 2 plastikfolier (benyttes til at lægge over kortet), 1 tjekometer, 28 tjekometer kort, 18 udrustningskort, 210 terræn brikker,

Læs mere

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. a. Buens opbygning Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. Buen påvirker pilen med en varierende kraft, der afhænger meget af buens opbygning. For det

Læs mere

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 59 Tid Mandag den 2. december 2013. kl. 9.30 15.00 Sted i København Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ)

Læs mere

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Der er dog ikke vedtaget en samlet politik for anvendelsen af sociale klausuler ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. 27-05-2013 Side 1 ØU - Anvendelse af sociale klausuler Sagsnr.: 13/7101 Resumé: Udvalget for Teknik & Miljø protokollerede den 16. januar 2013 en opfordring til ØU om, at der i alle større anlægsarbejder

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

Vinterman seminar Boltinggaard, 12. maj Freddy Knudsen

Vinterman seminar Boltinggaard, 12. maj Freddy Knudsen Vinterman seminar Boltinggaard, 12. maj 2016 Freddy Knudsen Velkommen til Boltinggaard Deltagere 36 kommuner To private entreprenører Fire leverandører DMI Vintervagten i Aalborg I alt ca. 100 personer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 2 Noget om brændvidde GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Brændvidde... 4 Brændvidde og synsvinkel... 5 Brændvidden og blænden og lyset... 6

Læs mere