DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge"

Transkript

1 bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

2 FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke rettigheder du har, og hvordan vi kan hjælpe dig. Du skal læse guiden, inden du kommer til dit første møde hos os. Dit medlemskab af A-kassen er en forsikring, og som ved alle forsikringer er der tilknyttet en række krav du skal opfylde for at få udbetalt dagpenge. Kravene er underlagt lovgivningen på området, som er vedtaget af Folketinget. I guiden kan du også læse om dine rettigheder og muligheder, mens du modtager dagpenge. Du kan blandt andet læse om, hvordan du kan uddanne dig, have deltidsarbejde eller frivilligt, ulønnet arbejde, hvilket kan hjælpe dig videre mod dit næste job. Vi håber, at pjecen vil give dig et overblik over, hvad der vil ske, og hvad der forventes af dig, mens du modtager dagpenge. Du kan læse mere på hjemmesiden, og du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du bliver i tvivl om noget. 2

3 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE MØDER OG SAMTALER Mens du modtager dagpenge, er der en række møder og samtaler, som du skal deltage i. Møderne og samtalerne er vigtige værktøjer til afklaring af din situation og til at guide dig videre på vejen mod det næste job. Møder og samtaler det første halve år Når du har meldt dig ledig hos jobcenteret, indkalder vi dig til en CV-samtale indenfor to uger. Til samtalen vil vi vejlede dig med fokus på, hvordan du finder dit næste job. Sammen vil vi desuden begynde at udarbejde Min Plan og Krav til jobsøgning. Begge dele kan du læse mere om i indkaldelsen til CV-samtalen. Du skal lægge dit CV på Jobnet.dk, inden du kommer til samtalen hos os. Til samtalen skal vi godkende dit CV, da et godkendt CV er en forudsætning for, at du kan få udbetalt dagpenge. Inden for de første seks måneder, hvor du modtager dagpenge, skal du ud over CV-samtalen til to rådighedssamtaler hos os. Du skal desuden til seks samtaler i dit lokale jobcenter. De indkalder dig til den første samtale, herefter vil du blive bedt om selv at booke tid til en samtale hos dem. Vi deltager i en fælles samtale sammen med dig hos jobcentret i den 5. eller 6. måned, hvor du er ledig. Hvis du ikke ønsker, at vi deltager, skal du blot give besked om det til enten os eller jobcenteret. Efter det første halve år Efter seks måneders ledighed skal du til samtale hos jobcenteret eller anden aktør cirka hver tredje måned. Du skal kun til samtale hos os, hvis din jobsøgning ikke lever op til den aftale, vi sammen har indgået, eller hvis vi af andre grunde skulle komme i tvivl om din rådighed. Hvis du fortsat er ledig efter 16 måneder, deltager vi igen i en fælles samtale sammen med dig hos jobcentret. På næste side kan du se, hvilke møder og samtaler du skal til og hvornår under et ledighedsforløb på to år. Kom til møderne og samtalerne Når du bliver indkaldt til et møde eller en samtale, skal du altid møde op. Husk at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde op på grund af sygdom, jobsamtale, arbejde, aktivering eller rettidig meddelt ferie. Du skal melde afbud inden mødets start til den, der har indkaldt dig, uanset om det er os, jobcentret eller anden aktør. Vær opmærksom på, at hvis du udebliver fra et møde eller en samtale uden at melde afbud, mister du dagpenge fra mødedagen, og indtil du igen har kontaktet mødeindkalderen. Du mister også dagpenge, hvis du melder afbud af andre årsager end dem, der er nævnt ovenfor. 3

4 ET LEDIGHEDS- FORLØB PÅ TO ÅR: HVILKE SAMTALER, HVORNÅR? MÅNED SAMTALER I DIT JOBCENTER SAMTALER HOS A-KASSEN LH 1/2 CV-samtale 1 1. samtale på jobcenter 2 Jobsamtale 3 Jobsamtale Rådighedssamtale 4 Jobsamtale 5 Jobsamtale 6 Fællessamtale Rådighedssamtale Jobsamtale Jobsamtale 13 Rådighedssamtaler 14 efter behov 15 Jobsamtale 16 Fællessamtale Jobsamtale Jobsamtale Jobsamtale 4

5 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE RÅDIGHED Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for at du kan modtage dagpenge. Det betyder, at du skal bo og opholde dig i Danmark og være tilmeldt som ledig hos jobcenteret. Vi skal desuden vurdere, om du har evnen og viljen til at overtage et arbejde med én dags varsel. Som fuldtidsforsikret skal du kunne arbejde 37 timer om ugen og som deltidsforsikret 30 timer om ugen. Vurdering af din evne Det handler ofte om dit helbred. Du kan godt stå til rådighed for arbejdsmarkedet, selvom du har nogle helbredsmæssige begrænsninger, som betyder, at der er arbejde, du ikke kan påtage dig. Du skal i så fald huske at oplyse om det, og vi skal sammen finde ud af, om der er nok af andre typer job, du kan påtage dig. Er der tvivlsspørgsmål, kan det være, at vi beder dig komme med en lægeerklæring. Vurdering af din vilje Når vi vurderer din vilje til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, handler det om, hvorvidt du lever op til dine forpligtelser i forhold til jobsøgning. Det gælder for eksempel, hvis du siger nej til et job, du får tilbudt. Det gælder også, hvis du udebliver fra møder eller samtaler, som du er indkaldt til, og vi kan se et mønster, eksempelvis at du ofte bliver syg på mødedagene. Hvornår laver vi en rådighedsvurdering? Vi laver altid en rådighedsvurdering, når du melder dig ledig, men også løbende, hvis der opstår tvivl om din rådighed. Den situation kan for eksempel opstå: Hvis du ikke udfylder Spørgsmål til jobsøgningsstrategi inden første møde hos os Hvis du bliver ledig, efter at du har været syg i længere tid Ved tilbagevendende afskedigelser Hvis du siger, at du aldrig modtager brevene fra os og jobcenteret med mødeindkaldelser Hvis du ofte melder afbud til møder og samtaler Hvis din joblog viser, at du ikke søger job som aftalt i Krav til jobsøgning Hvis vi udbetaler dagpenge til dig, imens vi foretager rådighedsvurderingen, vil det være med forbehold for, at du kan blive bedt om at betale dem tilbage. Hvis vi ender med at vurdere, at du ikke står til rådighed, kan det udløse et midlertidigt stop i udbetalingen. Det kan også udløse et krav om, at du skal have 300 timers ustøttet arbejde inden for tre sammenhængende måneder, før du igen kan modtage dagpenge. 5

6 AKTIV JOBSØGNING Som en del af din rådighed er der nogle krav til, at din jobsøgning er seriøs, realistisk og aktiv. Det betyder, at du skal søge aktivt fra første dag med dagpenge og dokumentere din jobsøgning i jobloggen på Jobnet.dk. Søg bredt geografisk Når du søger job, er du forpligtet til at søge indenfor et bredt geografisk område, som kan nås på op til tre timers daglig transport med det offentlige (i særlige tilfælde kan det dog være mere end tre timer). Hvis du har været ledig i mere end tre måneder, skal du acceptere en transporttid på mere end tre timer, når du søger job. Til CV-samtalen fastlægger vi sammen med dig, hvilket område du skal søge indenfor. Søg et bredt udbud af ledige stillinger Der er krav om, at du søger et bredt udbud af stillinger. Det vil sige, at du skal søge alle de job, du vil kunne varetage efter kort oplæring både indenfor og udenfor dit fagområde. Det gælder også ufaglærte job. Samtidig er der krav om, at din jobsøgning skal være realistisk. Det betyder, at du ikke skal søge job, du ikke har baggrund for at kunne påtage dig. Til CV-samtalen fastlægger vi, hvilke faglige områder du skal søge indenfor. Hold din joblog opdateret Hver gang, du søger et job, skal du huske at registrere det i jobloggen på Jobnet.dk. Jobloggen er dit værktøj til at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Til rådighedssamtalerne tager vi og jobcentret udgangspunkt i jobloggen, når vi sammen med dig skal vurdere din jobsøgning. Tjek dine jobforslag Husk at tjekke dine jobforslag på Jobnet.dk mindst hver syvende dag. Det er dit ansvar, at du får tjekket jobforslagene, men du kan tilmelde dig en sms-service på Jobnet.dk, som kan hjælpe dig med at huske på det. Hvis du glemmer det, vil du de første to gange få en skriftlig påmindelse fra jobcenteret med en ny frist på syv dage. Den nye frist løber fra udløbet af den første frist. Hvis du heller ikke bekræfter dine jobforslag inden udløbet af den anden frist, bliver du afmeldt umiddelbart efter fristens udløb. Hvis du tre gange inden for 12 måneder undlader at tjekke dine jobforslag, vil du blive afmeldt af jobcentret uden påmindelse og frist. Du kan ikke få dagpenge så længe, du er afmeldt. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt tilmelder dig igen. Skriv gode ansøgninger Dine ansøgninger skal være tilpasset det enkelte job, hver gang du søger. Du må ikke sende proforma-ansøgninger, hvori du blot kopierer den samme ansøgning og udskifter modtagerens navn og adresse. Det er et krav, at du søger på opslåede jobs, men det er en god idé også at søge uopfordret og via dit netværk. 6

7 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE INSPIRATION TIL JOBSØGNING Mens du modtager dagpenge, har du en række muligheder for at få hjælp til at finde dit nye job. Det drejer sig blandt andet om værktøjer til dine ansøgninger og CV og om fordelene ved at være aktiv i netværk. En af dine muligheder er at drage nytte af vores erfarne karrierekonsulenter, som kan styrke din jobsøgning, eksempelvis i form af et webinar eller en workshop med din jobsøgning i fokus. Med temaer som LinkedIn, CV og ansøgninger kan du få brugbare råd og konkrete eksempler. Du kan tilmelde dig på hjemmesiden. Her finder du også guides og gode råd, som kan hjælpe dig i din videre karriereafklaring og jobsøgning. 7

8 AKTIVERING Mens du modtager dagpenge, har du ret til at komme i aktivering. Formålet med aktivering er at give dig bedre muligheder for at få et job. Aktivering kan være uddannelse, vejledningsforløb, arbejde med løntilskud eller virksomhedspraktik. Sammen med jobcenteret fastlægger du dit aktiveringsforløb, som I skriver ned i Min Plan. Du har pligt til at overholde Min Plan for at bevare din ret til dagpenge. Hvornår skal du i aktivering? Du kan i princippet blive tilbudt aktivering allerede fra din første dag og i hele perioden, hvor du modtager dagpenge. Hvis du er mellem 30 og 50 år, vil du dog senest blive aktiveret af jobcenteret, når du har været ledig i seks måneder. Hvis du er under 30 eller over 50 år, vil du senest blive aktiveret, når du har været ledig i 13 uger. Hvis du udebliver fra aktivering, mister du dagpenge for de dage, du udebliver. 8

9 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE HVOR LÆNGE KAN DU FÅ DAGPENGE? Du kan få dagpenge i to år (104 uger) indenfor en periode af tre år. Du kan sammenligne din dagpengeret med et klippekort på 104 klip og en gyldighedsperiode på tre år. Du bruger én af de 104 uger, hver gang du i en uge: får udbetalt dagpenge, herunder også dagpenge under aktivering får udbetalt feriedagpenge afvikler karantæne er ansat i job med løntilskud deltager i jobrettet uddannelse Hvis du bliver syg, vil de første seks uger, hvor du er syg, blive trukket fra dine dagpengeuger. Det gælder for hver gang, du melder dig syg. Når du som fuldtidsforsikret igen har haft timers ustøttet arbejde inden for de seneste tre år, starter du forfra, så du på ny har ret til 104 uger. Er du deltidsforsikret, skal du have haft timers arbejde. 9

10 SATS OG UDBETALING AF DAGPENGE Vi beregner din dagpengesats på baggrund af dine seneste tre månedslønninger, hvor du samlet har haft 320 løntimer. Har du tjent mere end brutto kroner om måneden, vil du i 2016 få den højeste dagpengesats på 836 kroner brutto om dagen fem dage om ugen. Det svarer til cirka kroner om måneden før skat. Dagpengene bliver udbetalt i perioder på fire eller fem uger. Den næstsidste søndag i hver måned skal du udfylde dit dagpengekort på hjemmesiden, hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden. Hvis du ikke udfylder dagpengekortet, har du en frist på tre måneder fra den sidste dag i den periode, det drejer sig om, til at gøre det. Det er vigtigt, at du er omhyggelig, når du udfylder dagpengekortet, så alle oplysninger stemmer. Du skal skrive alle oplysninger på, for eksempel lønnet arbejde, frivilligt arbejde, andre indtægter (pension, honorar, hverv), sygdom, ferie og kurser. Du skal også oplyse de timer, du bruger på arbejde i din selvstændige virksomhed. Alle former for arbejde medfører fradrag i dagpengene. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde. Det gælder også arbejde udenfor normal arbejdstid, i weekenden og på helligdage. Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi vurdere, om de har betydning for størrelsen af dine dagpenge. Dagpenge og SKAT Vi modtager automatisk dit skattekort fra SKAT og trækker skat efter de oplysninger, der fremgår af kortet. Får du deltidsarbejde, bruger vi dit ugefradrag i forhold til, hvor mange timer du er ledig. Får du i løbet af skatteåret ændret dine skatteoplysninger, får vi automatisk besked fra SKAT. Tjek udbetalingsspecifikationen Når vi udbetaler dine dagpenge, sender vi dig samtidig en udbetalingsspecifikation, som du finder under Min Post på hjemmesiden. På udbetalingsspecifikationen kan du se, hvilket beløb du har fået, hvor meget skat der er blevet trukket, og hvornår dine dagpenge bliver sat ind på din NemKonto. Husk at kontrollere, at alle oplysninger er korrekte, og kontakt os med det samme, hvis du finder fejl. Det gør du nemt via formularen Ret dagpengekort på hjemmesiden. 10

11 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE Vi skal kontrollere dine udbetalinger Hvis du har arbejde ved siden af dagpengene, skal vi løbende sammenligne dine udbetalinger fra os med SKATs oplysninger. Konkret betyder det, at vi skal kontrollere, om de indkomst-oplysninger, du skriver på dagpengekortet, stemmer overens med de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. Feriepenge fra Feriepengeinfo Når du får udbetalt feriepenge fra Feriepengeinfo, får vi automatisk besked om udbetalingen og den ferieperiode, som du har oplyst til Feriepengeinfo. Hvis der er uoverensstemmelser i forhold til det, du har oplyst til os, vil vi kontakte dig for at afklare årsagen. Hvis der er forskel på dine og din arbejdsgivers oplysninger, skal vi undersøge sagen. Vi starter med at kontakte dig. Er dine oplysninger forkerte, kan det medføre, at du helt eller delvist skal betale dagpenge tilbage. Det kan desuden medføre en karantæne, så du ikke kan få udbetalt dagpenge i en periode. I værste fald kan du risikere en politianmeldelse for socialt bedrageri. Vurderingen vil bero på beløbets størrelse, og om du med vilje har givet forkerte oplysninger. 1 1

12 SUPPLERENDE DAGPENGE 12

13 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE Arbejde på deltid og vikararbejde kan mange gange være et springbræt til et job på fuld tid, og du har mulighed for at få supplerende dagpenge i op til 30 uger imens, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Du kan få suppleret med dagpenge op til 37 timer, hvis du arbejder 29,6 timer om ugen eller derunder. Kontakt os altid via formularen Spørg os om dagpenge, inden du indgår en aftale om arbejde på deltid, så vi kan vejlede dig bedst muligt. Mens du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat være registreret som jobsøgende i jobcenteret, du skal deltage i møder og samtaler, og du skal blive ved med aktivt at søge stillinger på fuld tid. Du søger om supplerende dagpenge på hjemmesiden via formularen Søg om supplerende dagpenge. Husk frigørelsesattest For at du kan få supplerende dagpenge, er det et krav, at du kan opsige dit arbejde med en dags varsel, hvis du får tilbudt andet arbejde med højere timetal. Hvis du har et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver derfor underskrive en frigørelsesattest, som skal sendes til os. Det er en attest, hvor arbejdsgiveren skriver under på, at du ikke er bundet af dit opsigelsesvarsel, hvis du får tilbudt et andet job med flere arbejdstimer om ugen. Du finder og indsender frigørelsesattesten på vores hjemmeside via formularen Hent og indsend frigørelsesattest. Vi skal modtage den underskrevne frigørelsesattest fra dig senest fem uger fra den første dag, hvor du er bundet af et opsigelsesvarsel. Får vi den senere end det, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager attesten. Freelance, honorar og ukontrollabelt arbejde Der sker typisk fradrag i dagpengene for de faktiske timer, som du skriver på dagpengekortet. Det sker, når din arbejdsgiver indberetter dine løntimer til SKATs indkomstregister. i dine dagpenge blive beregnet på baggrund af din indtægt, som omregnes til timer. Det sker ved hjælp af en fast omregningssats, som i 2016 er 225,13 kroner per time. Hvis arbejdsgiveren ikke indberetter timer, betyder det, at antallet af dine timer ikke har haft betydning for din aflønning. Din arbejdstid har derfor efter reglerne i arbejdsløshedslovgivningen været såkaldt ukontrollabel. Overarbejde Hvis du har arbejdet mere end 37 timer i løbet af en uge, medfører det, at du har overskydende timer. Her medregnes alle timer, som du har fået penge for, for eksempel løn, feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver og timer i forbindelse med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. De overskydende timer skal afspadseres, før du igen kan få dagpenge. Er de overskydende timer ikke blevet modregnet inden for fem uger, forældes de dog og bortfalder. G-dage Din arbejdsgiver skal betale de første tre ledige dage, når du har haft mindst 74 timers arbejde hos arbejdsgiveren indenfor de seneste fire uger. Vi må ikke udbetale dagpenge for de første tre dage, hvis du har ret til penge fra din arbejdsgiver. Hvis du har været ansat under tre måneder, skal arbejdsgiveren kun betale godtgørelse for to dage. Fra 2017 nedsættes det til en dag. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig, hvis du får problemer med at få din tidligere arbejdsgiver til at betale. På hjemmesiden kan du finde udførlige pjecer om supplerende dagpenge og om arbejde som honorarmodtager, freelancer med videre. Bemærk dog, at der er særlige regler for fradrag, hvis antallet af dine timer ikke har haft betydning for din aflønning. Det gælder eksempelvis, hvis du har udført et stykke arbejde for et på forhånd aftalt fast honorar. Er det tilfældet, vil fradraget 1 3

14 SELVFORSKYLDT LEDIG Når du er selvforskyldt ledig, vil du få tre ugers karantæne og miste dine dagpenge i den periode. Du er selvforskyldt ledig, hvis du uden en gyldig grund: opsiger dit arbejde afslår et arbejde, som jobcentret henviser dig til afslår eller afbryder jobcenterets tilbud om aktivering afslår at være med til at udarbejde Min plan om aktivering Du bør altid kontakte os, inden du afslår eller ophører i arbejde eller tilbud. Reglerne er ret komplicerede, og vi kan oplyse dig om de gyldige grunde, så du måske kan undgå karantæne. Du er ligeledes selvforskyldt ledig, hvis du opfører dig på en måde, der kan sidestilles med, at du ikke ønsker jobbet eller tilbuddet. Hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver, kan det også medføre karantæne, men kun: Karantæner, afvikling og forældelse Hvis du får en karantæne, mister du som nævnt dine dagpenge i en periode. Du kan kun afvikle karantæne i perioder, hvor du ellers har ret til dagpenge. Du kan for eksempel ikke afvikle karantænen, når du holder ferie, eller når du ikke er registreret som arbejdssøgende i jobcenteret. Har du ikke afviklet karantænen senest tre måneder efter den dag, hvor den får virkning, er din karantæne udstået, og karantænen vil derefter ikke længere koste dig tab af dagpenge. Hvis du efter den dag, hvor karantænen har virkning, får ustøttet arbejde i et omfang, der svarer til fem ugers fuldtidsarbejde, er karantænen ligeledes udstået. Har du fået en karantæne for selvforskyldt ledighed, og du igen inden for 12 måneder bliver selvforskyldt ledig, mister du din ret til dagpenge, indtil du har haft 300 timers ordinært arbejde indenfor tre måneder. hvis fyringen væsentligst skyldes dig selv hvis du accepterer et kortere opsigelsesvarsel end det, du har krav på. 14

15 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FRIVILLIGT ULØNNET ARBEJDE Frivilligt ulønnet arbejde kan give dig værdifuld erfaring, nye kompetencer og nye kontakter, hvilket kan komme dig til gode i din videre søgen efter dit nye job. Du må gerne lave frivilligt ulønnet arbejde i sociale eller humanitære organisationer, hvor du kan arbejde, uden at der sker fradrag i dine dagpenge. Inden du begynder på frivilligt ulønnet arbejde, skal du kontakte os og oplyse, hvad du laver og for hvem. Det gør du via formularen Indsend oplysninger og spørg os om frivilligt ulønnet arbejde. Vi skal godkende, at du kan udføre arbejdet uden fradrag i dagpengene. Arbejdet må ikke vedrøre organisationens eller foreningens primære drift. Du skal være opmærksom på, at hvis det er almindeligt at lønne medarbejdere til de opgaver, du udfører, skal der ske fradrag i dine dagpenge for arbejdet, dog ikke for de første femten timer per uge. Selvbyg eller medbyg Almindeligt reparations- og vedligeholdelsesarbejde hjemme hos dig selv samt hobby- og fritidsaktiviteter skal ikke trækkes i dag pengene. Kontakt os via formularen Spørg om dagpenge, inden du går i gang med større bygge arbejder, for eksempel nybygning og til bygning, da du ikke kan få dagpenge, mens du er selvbygger eller medbygger. 1 5

16 16

17 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE UDDANNELSE Mens du modtager dagpenge, har du mulighed for at styrke dine kvalifikationer med forskellige former for uddannelse og dermed også styrke dine muligheder på arbejdsmarkedet. Jobrettet uddannelse Du har ret til jobrettet uddannelse, hvis du er faglært, ufaglært eller har en kort videregående uddannelse kombineret med en erhvervsfaglig uddannelse. Du skal samtidig være fuldt ledig. Det vil sige, at du ikke må have en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller et deltidsjob. Det er desuden en betingelse, at du har været til den første samtale i jobcentret, før vi kan godkende din ansøgning om jobrettet uddannelse. Du ansøger på vores hjemmeside via formularen Hent og indsend ansøgning om jobrettet uddannelse. Hvis du er under 25 år, skal uddannelsen afsluttes inden for de første 26 ugers sammenlagt ledighed. Er du over 25 år, skal uddannelsen afsluttes inden for de første 39 ugers sammenlagt ledighed. Du kan deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af en landsdækkende positivliste på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside Star.dk. Ledernes KompetenceCenter tilbyder en lang række relevante kurser for ledige. Du er meget velkommen til at ringe til Ledernes KompetenceCenter på telefon og få en snak om dine muligheder for valg af kursus. Du kan også læse mere på deres hjemmeside Lederkompetence.dk. Øvrige uddannelser Du har også mulighed for at tage andre uddannelser, mens du modtager dagpenge. Undervisningen skal som udgangspunkt være på deltid og under 20 timer om ugen. Uddannelsen må ikke være SU-berettigende, og du skal selv betale eventuelle udgifter til den. Begrænsningen i timetal gælder ikke, hvis du deltager i undervisning svarende til klassetrin. Hobbypræget undervisning på aftenskole er ligeledes uden tidsbegrænsning. Spørg os, hvis du er i tvivl, det gør du via formularen Søg om godkendelse af øvrige former for uddannelse. Uddannelsesløft Udover de nævnte uddannelsesmuligheder har du også mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, hvis du opfylder følgende betingelser: Du er dagpengemodtager og fyldt 30 år Du har ikke en erhvervsuddannelse, eller Du har en erhvervsuddannelse, men har ikke anvendt uddannelsen de sidste fem år Uddannelsen kan gennemføres indenfor din dagpengeperiode Under uddannelsen modtager du dagpenge med 80 procent af højeste sats. Dertil har du mulighed for via os at låne det resterende beløb op til din hidtidige dagpengesats. Hvis du ønsker at deltage i en erhvervsuddannelse efter reglerne om uddannelsesløft, skal du kontakte jobcenteret, så hjælper de dig. 1 7

18 SELVSTÆNDIG Hvis du starter en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for at få supplerende dagpenge i op til 78 uger. Det gælder dog kun, hvis du samtidig kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet til et lønarbejde på fuld tid (37 timer om ugen). Det betyder, at dit arbejde i din selvstændige virksomhed skal være af en karakter, så det til enhver tid kan udføres udenfor normal arbejdstid. Hvis du begynder med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke længere få dagpenge. Virksomheden skal som hovedregel lukkes, før du igen kan få dagpenge. Kontakt os via formularen Spørg os om dagpenge, hvis du overvejer at starte selvstændig virksomhed eller begynde at arbejde i din ægtefælles/samlevers virksomhed, så vi kan vejlede dig om betydningen i relation til dagpengene. På hjemmesiden kan du finde udførlige pjecer om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, om beregning af dagpenge til selvstændige samt om ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. 18

19 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE HVIS DU BLIVER SYG Hvis du bliver syg, skal du sygemelde dig på Min side på Jobnet.dk under menupunktet Giv besked på din første sygedag. Vi får automatisk besked om din sygemelding fra jobcentret, så du behøver ikke kontakte os. Vær opmærksom på, at hvis du ikke får sygemeldt dig på din første sygedag, kan du først få dagpenge fra den dag, du har sygemeldt dig. Når du har meldt dig syg, bliver du automatisk afmeldt som dagpengemodtager. Det betyder, at du ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, søge job eller deltage i møder og samtaler. Hvis du deltager i uddannelse og samtidig modtager dagpenge, skal du både kontakte undervisningsstedet samt sygemelde dig på Min side på Jobnet.dk. I de første 14 dage med sygdom fortsætter vi med at udbetale dagpenge til dig. Du skal ikke oplyse om sygdommen på dit dagpengekort. Er du i job med løntilskud, skal du følge din arbejdsgivers retningslinjer for sygemelding. Hvis du arbejder på deltid og modtager dagpenge, skal du sygemelde dig både til din arbejdsgiver og på jobnet.dk. I din sygdomsperiode udbetaler kommunen sygedagpenge til dig. Det kan også være, at din arbejdsgiver skal betale sygedagpenge. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din arbejdsgiver. Sygemeldt i mere end 14 dage eller syg med deltidsarbejde og dagpenge Hvis du er syg i mere end 14 dage, eller hvis du arbejder på deltid, giver vi din sygemelding videre til din kommune. Derefter sender kommunen et brev med en blanket til dig, som du skal bruge til at anmode om sygedagpenge. Hvis du mod forventning ikke modtager brevet med blanketten, er det vigtigt, at du selv kontakter din kommune og anmoder om sygedagpenge inden tre uger fra din første sygedag. Du får det samme i sygedagpenge som i arbejdsløshedsdagpenge, men du får ikke sygedagpenge på helligdage. Raskmelding Når du er blevet rask, skal du raskmelde dig og tilmelde dig som dagpengemodtager på Min side på Jobnet.dk, så du igen kan få dagpenge. Du behøver ikke at kontakte os, vi får automatisk besked fra jobcentret. Husk at være sikker på, at du har modtaget en kvittering for din raskmelding og tilmelding, så du igen er registreret som dagpengemodtager. Det gælder også, hvis du har været syg under 14 dage, og vi har udbetalt dagpenge til dig under din sygdom. Hvis du har været sygemeldt i en længere periode, har vi brug for en skriftlig beskrivelse af din sygdomsperiode. Vi vil i så fald kontakte dig og vejlede dig i, hvordan du udfylder og indsender beskrivelsen. Når vi har modtaget din beskrivelse, vil vi vurdere din rådighed for arbejdsmarkedet. 1 9

20 SKAL DU PÅ FERIE? Når du skal på ferie, skal du registrere ferien på Min side på Jobnet.dk under menupunktet Giv besked senest 14 dage før din første feriedag og gerne tidligere. Derved får jobcenteret og vi besked om dine ferieplaner, så du ikke bliver indkaldt til møder og lignende. Husk også at oplyse det på dagpengekortet, når du har holdt ferie. Hvis du ikke husker at registrere ferien, har du pligt til komme til møder og samtaler, som vi eller jobcenteret indkalder til. Møder du ikke op på grund af ferie, vil det påvirke dine dagpenge. 14-dages fristen gælder ikke for ferie på enkeltdage. Du kan dog ikke meddele ferie på en dag, hvis vi eller jobcenteret allerede har indkaldt dig. 20

21 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE SKAL DU PÅ BARSEL? Når du går på barsel, skal du give os og jobcentret besked. Vi giver Udbetaling Danmark besked om, at du skal på barsel, og de kontakter dig herefter. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler dagpenge til dig, mens du er på barsel. Du kan læse mere om barselsdagpenge på Udbetaling Danmarks hjemmeside og på Borger.dk. Indtil du går på barsel, skal du fortsat være aktivt jobsøgende og komme til de møder, du bliver indkaldt til. Hvis der er under seks uger til, du skal på barsel, kan du kontakte dit jobcenter for at blive fritaget for at møde personligt til møderne. 2 1

22 VIL DU TIL UDLANDET? Der er flere muligheder for at rejse ud og søge arbejde, mens du modtager dagpenge. Reglerne om ophold og arbejde i udlandet er imidlertid komplicerede, så du bør altid kontakte os først og få konkret rådgivning i forhold til din situation, da det kan få betydning for din ret til dagpenge. Jobsøgning i et EØS-land Hvis du rejser til et andet EØS-land (EU, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz) for at søge arbejde der, har du mulighed for fortsat at modtage dagpenge i en periode på op til tre måneder. Forinden skal vi dog give tilladelse til, at du rejser ud. Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor du også finder ansøgningsformularen Søg om dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land. Vi skal godkende, at du kan bevare din ret til dagpenge, inden du rejser til jobsamtalen. Du ansøger via formularen Jobsamtale i udlandet på vores hjemmeside. Hvis du får arbejde i udlandet Hvis du får arbejde i et andet EØS-land, har det betydning for dit medlemskab af A-kassen. Som hovedregel skal du være forsikret i det land, du arbejder i. Får du arbejde i et land uden for EØS, kan du bevare dit medlemskab hos os. På hjemmesiden finder du en udførlig pjece om job i udlandet. Jobsamtale i udlandet Du har også mulighed for at få dagpenge i op til fem dage, hvis du skal til jobsamtale i udlandet. Det forudsætter, at du: inden afrejsen dokumenterer over for os, at du har indgået en aftale om en ansættelsessamtale med en arbejdsgiver i et andet land ikke opholder dig udenfor Danmarks grænser i mere end fem dage weekender og helligdage tæller med giver besked til os og jobcenteret før afrejse. 22

23 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE NÅR DU FÅR JOB Når du får fuldtidsjob, skal du afmelde dig på Jobnet.dk på din første arbejdsdag. Du skal ligeledes skrive arbejdet på dagpengekortet, så du ikke længere får udbetalt dagpenge. Husk også at ændre dine ansættelsesoplysninger under Mit medlemskab på vores hjemmeside, så vi kan betjene dig bedst muligt i forhold til din nye stilling. Indtil du starter i dit job, skal du fortsat være aktivt jobsøgende og komme til de møder, du bliver indkaldt til. Hvis der er under seks uger til, du starter i dit nye job, kan du kontakte dit Jobcenter for at blive fritaget for at møde personligt til møderne. Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget, så hjælper vi dig. 2 3

24 TJEK DIN POST Mens du modtager dagpenge, har du pligt til at holde dig opdateret på al kommunikation fra os og jobcenteret. Det betyder, at du skal holde øje med fysiske breve, tjekke Min post på vores hjemmeside og tjekke Min side på Jobnet.dk. På Min side skal du: mindst en gang om ugen bekræfte, at du er aktivt jobsøgende ved at tjekke dine jobforslag kvittere for indkaldelser til møder, som jobcenteret har sendt til dig booke tid til møder inden for den angivne frist, når job centeret beder dig om det kvittere for jobplaner og tilbud syge- og raskmelde dig melde ferie Bemærk, at det er dit eget ansvar at have adgang til en computer, så du kan læse din elektroniske post. 24

25 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE KONTAKT OS Du er altid velkommen til at skrive til os eller ringe på , hvis du skulle blive i tvivl om noget, mens du modtager dagpenge. 2 5

26 bringer dig videre A-kassen LH Vermlandsgade København S Telefon

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge

VÆRD. at vide. Når du skal på dagpenge VÆRD at vide Når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge 2 EN GUIDE TIL DIG, DER MODTAGER DAGPENGE FORORD INDHOLD Forord... 4 Møder og samtaler... 5 Et ledighedsforløb på to år hvilke samtaler,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse. Værd. at vide om ledighed. A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs a-kasse Værd at vide om ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer

Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer Nyt fra Organisationsservice Til FTF-A s faglige organisationer December 2014 Læs i dette nyhedsbrev om: FTF-A har fået ny formand FTF-A deltager på Folkemødet 2015 Fortsat pladser på FTF-A temadage Kollektiv

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? 2019 Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere

Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Om at stå til rådighed - for ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Dagpengesystemet - få et hurtigt overblik. Se præsentation af dagpengesystemet, som giver et overblik over det forløb, du gennemgår som ledig

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2017 NÅR DU ER LEDIG FOA 3 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej Du er blevet ledig og står i en ny og måske uvant situation. På foa.dk/afdelinger kan du

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Område og begreber mv.

Område og begreber mv. UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om rådighed I bekendtgørelse nr. XX61 af xx25. XXjanuar 20125 med senere ændringer er der fastsat regler om rådighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2019

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2019 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2019 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge 6 Få overblik over dine arbejdstimer og dagpenge 13 Aktivering?

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse nr. 62 af 25. januar 2012 om selvforskyldt ledighed. Marts 2012 Arbejdsløshedskassen F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Guide til Dine Dagpenge

Guide til Dine Dagpenge Hvad skal du gøre for at få udbetalt dagpenge? Hvad er karens? Kan et dagpengekort blive forældet og hvad er G-dage? Det kan være en mundfuld at sætte sig ind i det danske dagpengesystem. Der er mange

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Ny i dagpengesystemet?

Ny i dagpengesystemet? 2018 Jobsøgning Nøglebegreber Udbetalinger Ny i dagpengesystemet? Guide til det væsentligste Kære medlem Med denne pixibog har vi bestræbt os på at udvælge de emner og svare på de spørgsmål som vores medlemmer

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JULI 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge 6 Få overblik over dine arbejdstimer og dagpenge 13 Aktivering?

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE

ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE ORIENTERING OM SUPPLERENDE DAGPENGE NEDSAT ARBEJDSTID HVAD SÅ? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kan få tilbudt job på færre

Læs mere