Prognose: Højeste vækst i 27 år bremses af mangel på arbejdskraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose: Højeste vækst i 27 år bremses af mangel på arbejdskraft"

Transkript

1 Økonomisk politik og analyse OKTOBER 2021 Prognose: Højeste vækst i 27 år bremses af mangel på arbejdskraft Dansk økonomi har udsigt til den højeste vækst siden Genåbningen er forløbet utrolig godt, hvilket har fået beskæftigelsen til at skyde i vejret og ført til omfattende mangel på arbejdskraft. DI s prognose viser lavere vækst i 2022 og Manglen på arbejdskraft kan ikke undgå at begrænse væksten, da mange virksomheder må afvise ordrer eller forsyne kunderne med produkter importeret fra udlandet. Beskæftigelsen er braget i vejret Beskæftigelsen for lønmodtagere er fra januar til juli 2021 steget med personer. Det er den klart største stigning der nogensinde er målt over en seks måneders periode. Den voldsomme vækst Rekordhøj beskæftigelse sender ledigheden langt ned Sæsonkorrigeret beskæftigelse og bruttoledige personer personer '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 Beskæftigede (venstre akse) Ledige (højre akse) 50

2 2 i beskæftigelsen har støvsuget arbejdsmarkedet for arbejdskraft, så ledigheden i august faldt til det laveste niveau i 12 år. I både industri, byggeri og serviceerhverv melder virksomhederne nu om mangel på arbejdskraft på et højere niveau end nogensinde tidligere registreret. Mangel på arbejdskraft Andel der angiver mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning Procent Procent Byggeriet Serviceerhverv Industri Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. september 2021 Virksomhederne kunne ansætte nye medarbejdere i morgen, hvis kandidaterne var der Beskæftigelsen ventes fortsat at stige i de kommende år, men væksten kunne have været større, hvis virksomhederne ikke var ramt af mangel på medarbejdere. Allerede i dag kunne de danske virksomheder tilsammen have haft flere medarbejdere, hvis de ikke havde oplevet udfordringer med at rekruttere 1. 1 Sidst vi havde meget omfattende mangel på arbejdskraft var i 2006 og 2007, hvor ledigheden lige som nu faldt voldsomt. Erfaringerne fra dengang viste, at produktionsbegrænsningerne førte til forringelser af konkurrenceevnen og en markant stigning i importen. Mangel på arbejdskraft fører til øget import Fra 2003 til 2007 steg importen af varer (ekskl. energi) med 15 pct. mere end den sammenvejede efterspørgsel. Denne merstigning skyldtes en kombination af en svag konkurrenceevne og produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft. 1 DI Analyse: Virksomhederne mangler medarbejdere, september 2021.

3 3 Import relativt til efterspørgsel Efterspørgsel sammenvejet med gennemsnitlig importkvote Indeks 2020 = 100 Indeks 2020 = Industrieksport bremses af manglende kapacitet Samtidig med merimporten oplevede vi, at industrieksporten fra 2003 til 2007 faldt med ni pct. relativt til den udenlandske efterspørgsel efter industriprodukter. Også dette må tilskrives en kombination af en svag konkurrenceevne og en begrænset produktionskapacitet 2. 2 Vi må fremadrettet forvente nogle tilsvarende effekter i den nuværende situation. Den danske konkurrenceevne er i udgangspunktet dog ikke svækket i modsætning til situationen i 2006 og Også omfanget af udflytning af dansk produktion vurderes at være mindre end i årene op til finanskrisen. Merimport og lavere eksportvækst, men bedre udgangspunkt end inden finanskrisen Det bedre udgangspunkt må skønnes at føre til effekter, der er en del mindre, end vi så i 2006 og Vi regner derfor med en merimport af varer ekskl. energi i forhold til efterspørgslen i Danmark på 3,2 procentpoint frem til For industrieksporten regner vi med, at væksten vil blive 5,4 procentpoint mindre end stigningen i efterspørgslen på eksportmarkederne. Merimporten på 3,2 procentpoint svarer til 22,0 mia. kr. Den mindre eksport på 5,4 procentpoint svarer til 26,7 mia. kr. Den danske omsætning ventes dermed reduceret med 48,7 mia. kr., hvilket reducerer indkomsterne med knap 25 mia. kr. i prognoseperioden. 2 Både væksten i eksporten og importen kan også have være påvirket af udflytning af dansk produktion, der var ret omfattende grundet både en dårlig konkurrenceevne og mangel på arbejdskraft.

4 4 Væksten og velstanden ville dermed have været højere i de kommende år i fraværet af mangel på arbejdskraft (og materialer). Vækst på over fire procent for første gang siden 1994 Væksten aftager i de kommende år Højeste vækst siden 1994 Dansk økonomi har i år kurs mod den højeste vækst i 27 år. Ikke siden 1994 har vi haft en vækst på over fire pct. Væksten er bredt funderet med fremgang i eksporten, investeringerne samt det private og offentlige forbrug. Det stærke opsving vil vare ved ind i 2022, hvor der især vil være fortsat fremgang i privatforbruget og eksporten. Udløb af en del af den offentlige coronaindsats vil give et fald i det offentlige forbrug i Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring Privat forbrug ,9 5,7 3,0 Offentligt forbrug 575 4,6-1,8 0,7 Faste bruttoinvesteringer 521 7,9 1,6 3,6 Lagerinvesteringer 13-0,4 0,4 0,1 Indenlandsk efterspørgsel ,2 3,3 2,6 Eksport af varer og tjenester ,9 6,1 2,9 Heraf varer ,9 1,8 1,5 Import af varer og tjenester ,6 7,8 4,8 Heraf varer ekskl. skibe mv ,2 3,8 4,8 Bruttonationalprodukt ,4 2,6 1,6 BVT i private byerhverv ,1 3,4 1,7 Note: Ændringer i lagerinvesteringer i pct. af BNP det foregående år Mængden af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet svinder ind i løbet af prognoseperioden og det sætter væksten under pres. Væksten i BNP falder til 2,6 pct. i I 2023 falder væksten til under to pct. igen. Høj vækst i verdensøkonomien Stærk efterspørgsel fra udlandet Verdensøkonomien har været igennem en stor turn-around. Coronakrisen førte i 2020 til den største nedtur siden anden verdenskrig. Det er i 2021 vendt til den største fremgang siden Væksten vil også være høj i 2022 og 2023, men væksten vil være aftagende ned mod mere normale vækstrater. Det er et bredt funderet opsving med fremgang i alle verdensdele.

5 Flere vaccinerede og færre restriktioner En stadig stigende andel af verdens befolkning er nu vaccineret mod corona, og mængden af restriktioner for at håndtere smitten er på laveste niveau siden sidste forår. Danmark er generelt langt foran udlandet med udrulning af vacciner og fjernelse af restriktioner. Corona spøger dog stadig og giver bl.a. forstyrrelser i verdenshandlen med coronalukkede havne. Der er dog kommet så godt styr på coronasituationen, at det ikke vil bringe det globale opsving i fare. Den højeste vækst i verdensøkonomien siden 1973 Årlig realvækst i globalt BNP Procent Kilde: Verdensbanken og Oxford Economics Grobund for øget dansk eksport Vareeksporten er allerede kommet stærkt tilbage Kapacitetsproblemer fører til tab af markedsandele Høj vækst i udlandet giver grobund for en stigende efterspørgsel efter danske varer og tjenester. Vareeksporten er allerede kommet utrolig godt igennem det seneste år. Vareeksporten er steget fire kvartaler i træk og ligger aktuelt 18 pct. højere end for et år siden. Vareeksporten vil også stige i de kommende år, men tempoet bliver en del lavere som følge af mangel på medarbejdere og materialer. Industrieksporten er i de seneste år vokset hurtigere end efterspørgslen i udlandet, hvilket betyder, at vi har vundet markedsandele godt hjulpet på vej af den særligt konjunkturrobuste danske eksport med et relativt højt indhold af bl.a. life-science, fødevarer og grønne løsninger. Det forventes, at vi fremadrettet vil tabe markedsandele igen, da virksomhedernes produktionsbegrænsninger betyder, at vi ikke kan imødekomme hele stigningen i efterspørgslen fra udlandet i de kommende år. En del af den øgede efterspørgsel i udlandet vil i den kommende tid også være målrettet tjenester med et lavere dansk vareindhold.

6 6 Eksport af varer og tjenester Kædede 2020-priser, sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 Varer Tjenester Tjenesteeksporten hænger stadig i bremsen Tjenesteeksporten har endnu ikke fået luft under vingerne og faldt i andet kvartal til det laveste niveau siden starten af Tjenesteeksporten er over det seneste år faldet med syv pct. og ligger hele 25 pct. lavere end for to år siden. Tjenesteeksporten, ikke mindst luftfarten og turistindtægterne, har udsigt til en ganske pæn vækst i de kommende år, da normalisering af forbrugsmønstre og lempede rejserestriktioner vil åbne op for mere aktivitet på tværs af landegrænserne. Vareeksporten bremser op, mens tjenesterne tager over Genåbningen har sat fart på forbruget igen Den samlede eksport vokser på den bagrund med tæt på fem pct. i 2021, hvilket er drevet af massiv fremgang i vareeksporten. I de kommende år falder væksten i vareeksporten, mens tjenesterne forventes at bidrage kraftigt til den samlede fremgang i eksporten. Privatforbruget er kommet stærkt igen Den gradvise ophævelse af restriktioner og lavere smitte i løbet af foråret har som ventet afstedkommet en markant stigning i privatforbruget. Privatforbruget steg med 5,9 pct. i 2. kvartal og er igen tilbage over niveauet fra før krisen. Trods den flotte vækst i 2. kvartal er der stadig masser af ilt tilbage i opsvinget af privatforbruget. Lønkompensation, udbetaling af indefrosne feriepenge og stigende beskæftigelse har løftet husholdningernes indkomster.

7 7 Meget rum til forbrugsvækst ud fra husholdningernes corona-opsparing Privatforbrug i pct. af disponibel indkomst, rullende år. Pct '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 Anm.: Stiplede linje angiver forbrugskvote, når der korrigeres for ekstraordinær beskatning i forbindelse med udbetaling af indefrosne feriepenge i 4. kvt. 2020, 1. kvt. samt 2. kvt Forbrugskvoten ligger stadig lavt Medvind til privatforbruget Husholdningernes disponible indkomst er præget af de ekstraordinære skattebetalinger i forbindelse med udbetaling af indefrosne feriepenge 3. 3 Ses bort fra de ekstraordinære skattebetalinger er forbrugskvoten i 2. kvartal faldet til 90,9 pct. mod 95,1 pct. før krisen. Det er ikke alene store opsparinger under nedlukningerne, der kan give privatforbruget et rygstød. Stigende kurser på værdipapirer og boligpriser har også øget danskernes formue betydeligt. Vindene blæser derfor mod et stærkt opsving i privatforbruget, og DI skønner, at privatforbruget vokser med 2,9 pct. i 2021, 5,7 pct. i 2022 og 3,0 pct. i Husholdningernes indtægt fra udbetaling af indefrosne feriepenge indgår ikke som disponibel indkomst i samme periode som beskatningen, da feriepengene er bestemt som indkomst på optjeningstidspunktet.

8 8 Tegn på at tempoet på boligmarkedet er på vej ned Kapacitetsproblemer bremser byggeaktiviteten og øger materielinvesteringerne Boligmarkedet har buldret frem under coronakrisen, hvor priserne på huse og lejligheder er steget kraftigt. Der er dog tegn på, at boligmarkedet er på vej ned i tempo. Hen over de seneste måneder er der sket en stagnation i både priser og antal bolighandler samtidig med, at de lidt højere realkreditrenter forventes at dæmpe boligefterspørgslen. De høje boligprisstigninger har sammen med stigende indkomster bidraget til øgede boliginvesteringer. Det gælder særligt i 2021, hvor boliginvesteringerne ventes at vokse med hele 14 pct. Det skal også ses i lyset af den midlertidigt udvidede Boligjobordning, der forventes at have fremrykket mange projekter. Hertil kommer renoveringer i den almene boligsektor som følge af Grøn boligaftale I de efterfølgende år ventes derfor en mere afdæmpet udvikling i boliginvesteringerne med en fremgang på 1,7 pct. i 2022, efterfulgt af et fald på 0,7 pct. i Læs mere om Grøn boligaftale 2020 på: afta-ler/2020/groen-boligaftale-2020-landsbyggefondens-rammer og-fremrykket-indsats-i-2020/

9 9 Investeringer i boliger, bygninger og anlæg Kædede 2020-priser, sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 Boliginvesteringer Erhvervens bygge- og anlægsinvesteringer Offentlige bygge- og anlægsinvesteringer Erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer ventes at stige med 8,1 pct. i 2021 for derefter at falde med 1,9 pct. i 2022 og 0,8 pct. i men risikerer at blive bremset af mangel på råvarer og arbejdskraft Opbremsningen i investeringerne i boliger, bygninger og anlæg skal ses i lyset af, at aktiviteten er kommet op på et historisk højt niveau. Umiddelbart er der efterspørgsel til mere, men bygge- og anlægsbranchen har store kapacitetsudfordringer som følge af en historisk stor mangel på både medarbejdere og materialer. Der er således ikke plads til at øge aktiviteten, men omvendt er ordrebeholdningen så stor, at der heller ikke er udsigt til større fald i aktiviteten. Forventninger til investeringerne Mia. kr. Mængdeændring, pct. Faste bruttoinvesteringer 521 7,9 1,6 3,6 Faste bruttoinvesteringer ekskl. skibe 512 7,4 1,9 3,7 Boliginvesteringer ,1 1,7-0,7 Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe og avlsdyr 300 5,4 3,0 1,6 - Erhvervenes materielinvestering ekskl. skibe 209 4,2 5,2 2,7 - Erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer 91 8,1-1,9-0,8 Offentlige investeringer 83 3,8-1,6 19,4

10 10 Materielinvesteringerne stiger i takt med den økonomiske fremgang Virksomhedernes investeringer i materiel, herunder maskiner og transportmidler, faldt kraftigt under både første og anden nedlukning, men er begge gange kommet hurtigt tilbage. Der ventes en fremgang i materielinvesteringerne (ekskl. skibe) på 4,2 pct. i Med udsigt til øget aktivitet, både herhjemme og på vores eksportmarkeder samt stigende kapacitetspres, ventes materielinvesteringerne at stige med 5,2 pct. i 2022 og 2,7 pct. i Manglen på arbejdskraft vil dog dæmpe virksomhedernes nødvendige investeringer inden for blandt andet den grønne omstilling og digitalisering. Det indebærer, at investeringskvoten stiger lidt de kommende år, men forbliver nogenlunde på gennemsnittet siden De samlede erhvervsinvesteringer (ekskl. skibe og avlsdyr) ventes at stige med 5,4 pct. i 2021 for derefter at stige med yderligere 3,0 pct. i 2022 og 1,6 pct. i Høj offentlig forbrugsvækst i 2021 i lyset af corona Højt offentligt forbrug Det offentlige forbrug er steget kraftigt i fjerde kvartal 2020 og har holdt et højt niveau i første halvdel af Den høje offentlige forbrugsvækst i 2021 kan i høj grad tilskrives coronakrisen. Lav aktivitet i første halvdel af er blevet afløst af en omfangsrig testog vaccinationsindsats, hvor der bliver afholdt mange offentlige forbrugsudgifter i 2021 både til ansættelse af personale (navnlig i 5 I 2020 betød hjemsendelser af mange offentligt ansatte en negativ offentlige forbrugsvækst, fordi hjemsendelserne isoleret set trak ned i det reale offentlige forbrug

11 11 første halvår) og til indkøb af vacciner mv. Dette trækker den offentlige forbrugsvækst i vejret i Udvikling i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer Offentligt forbrug og offentlige investeringer, , mia. kr. Mia. kr. kædede 2020-priser Offentligt forbrug Mia. kr. kædede 2020-priser Offentlige investeringer Anm.: De vandrette stiplede linjer angiver årsgennemsnittet. Niveauet for de offentlige investeringer aflæses på højreaksen I 2021 skønnes det offentlige forbrug, på linje med Finansministeriets skøn, at vokse med 4,6 pct. Det er en særdeles høj vækst, som ikke er set siden slutningen af 1970 erne. I 2022 skønnes der et fald på 1,8 pct. som følge af, at midlertidige coronainitiativer bortfalder, og i 2023 skønnes en vækst på 0,7 pct., hvilket følger udviklingen i det finanspolitiske råderum. Højt niveau for offentlige investeringer og levering af kampfly i 2023 Den offentlige beskæftigelse er høj Og med den planlagte politik ventes den fortsat høj i 2022 og 2023 Vi skønner - på linje med Finansministeriet - en vækst i de offentlige investeringer på hhv. 3,8, -1,6 og 17,4 pct. i prognoseårene. Den meget høje vækst i 2023 skal ses i lyset af, at der her ventes en større levering af kampfly. Den høje vækst er således drevet af de offentlige maskininvesteringer. Påvirkninger fra corona ses som nævnt i udviklingen i den offentlige beskæftigelse. Siden 4. kvartal 2019 er den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet vokset med personer til et rekordhøjt niveau. Tal fra juli for den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse indikerer, at den offentlige beskæftigelse er begyndt at falde, men det er endnu for tidligt at konkludere, om udviklingen er vendt, eller om det er et midlertidigt fald. Vi forventer, at den offentlige beskæftigelse flugter med Finansministeriets prognose, med et fald på i den resterende del af 2021 og et begrænset fald gennem 2022 og 2023, således at den offentlige beskæftigelse i fjerde kvartal 2023 er ca personer lavere end i 2. kvartal 2021.

12 12 Den offentlige beskæftigelse skønnes således fortsat at være på et højt niveau i 2022 og 2023 på trods af faldet som følge af, at de midlertidige ansættelser knyttet til corona ophører. Udvikling i den offentlige beskæftigelse Offentlig beskæftigelse, personer Lønmodtagerbeskæftigelse Offentlig beskæftigelse i nationalregnskabet Anm.: De vandrette stiplede linjer angiver årsgennemsnit.. Priser på en lang række råvarer mv. er steget kraftigt Det har øget inflationen, som dog stadig er under 2 pct. i Danmark En række priser er steget kraftigt Priserne på en lang række råvarer og priserne på fragt er steget kraftigt især i første halvdel af På det seneste har vi set nogle kraftige prisstigninger på naturgas. De stigende priser har ført til, at de danske forbrugerpriser har vist den højeste stigningstakt siden Den danske inflation er dog fortsat på under to pct. Og der er nu udsigt til, at priserne på en lang række råvarer vil falde lidt igen. Prisudvikling Forbrugsdeflator 1,7 1,1 1,3 Deflator til forbrug i Danmark 1,7 0,9 1,3 Importpris (varer ekskl. energi) 1,4-0,1-0,2 Oliepris 68,5 70,5 66,5 Arbejdsmarkedet er i stærk fremgang med flere i job på 14 måneder Arbejdsmarkedet sætter mange rekorder Arbejdsmarkedet slap mere nådigt gennem coronakrisens første år end økonomien generelt. Henover foråret og sommeren er der

13 13 endda sket en stor fremgang i beskæftigelsen, og antallet af lønmodtagere var i juli personer over det tidligere rekordniveau fra før krisen. Samlet er lønmodtagerbeskæftigelsen i alt steget med personer fra krisens bund i maj 2020 frem til juli Arbejdsmarkedet er således i stærk fremgang. Mange brancher har mere end indhentet de tabte job Udviklingen i beskæftigelsen under coronakrisen har været vidt forskellig fra branche til branche, men den seneste fremgang er kommet næsten alle brancher til gode. De fleste brancher har nu mere end indhentet de tabte job under krisen. Og de brancher, der blev ramt hårdest under krisen er samtidig de brancher, der ubetinget har haft den største beskæftigelsesfremgang i foråret og først på sommeren. Det gælder hoteller og restauranter samt kultur og fritid, som nu blot har et efterslæb i beskæftigelsen på henholdsvis og medarbejdere siden krisens begyndelse. Den offentlige beskæftigelse er steget med Højeste antal jobannoncer i årevis Alt i alt viser udviklingen fra februar 2020 til juli 2021 en stigning i beskæftigelsen på i den private sektor og en stigning på i den offentlige sektor. Den offentlige sektors andel af beskæftigelsen er dermed vokset som tidligere nævnt. Udviklingen på arbejdsmarkedet i foråret og sommeren 2021 viser et arbejdsmarked, hvor opsvinget har haft godt fat. Det ses ikke kun på beskæftigelsen, men også i form af et stort omfang af nye jobannoncer, der ligger på det højeste niveau i årevis. Der er i løbet af de seneste seks måneder blevet slået hele jobannoncer op, og antallet har taget endnu et spring op i september til et månedligt niveau, der ikke er set højere i mere end 14 år.

14 14 Laveste ledighed i 12 år og udbredt mangel på medarbejdere Ledigheden er i august kommet ned på det laveste niveau i 12 år. I september har et yderligere fald i ledigheden desuden kunnet ses i Beskæftigelsesministeriets seneste daglige tal for antallet af tilmeldte ledige, der rækker frem til midten af september. Mangel på medarbejdere er aktuelt den største vækstudfordring for virksomhederne 6. 6 Seks ud af ti virksomheder mangler kvalificerede medarbejdere i så stort omfang, at det udfordrer deres vækst. Mangel på kvalificerede medarbejdere er med afstand den største vækstudfordring både samlet og på tværs af brancher og landsdele. En ny spørgeundersøgelse blandt DI s medlemmer i september viser, at virksomhederne kunne ansætte flere medarbejdere, hvis kandidaterne var der, og at manglen på medarbejdere er kraftigt forværret i løbet af de seneste tre måneder, da tallet er næsten dobbelt så højt som i juni 7. 7 Stigende beskæftigelse resten af 2021, men opbremsning gennem 2022 og 2023 Den nuværende positive udvikling i beskæftigelsen forventes at fortsætte uafbrudt i resten af Ifølge DI s prognose vil beskæftigelsen i 2021 samlet set ligge højere end i I løbet af 2022 forventes en beskæftigelsesfremgang på yderligere godt personer, mens fremgangen i 2023 ventes at være i størrelsesordenen personer. Det dækker over en opbremsning i fremgangen gennem 2022 og DI Analyse: Væksten i 6 ud af 10 virksomheder bremses af mangel på medarbejdere, september DI Analyse: Virksomhederne mangler medarbejdere, september 2021.

15 15 Beskæftigelse Sæsonkorrigeret personer personer Faldende ledighed i de kommende år Tilbage i februar før coronakrisen lå ledigheden på 3,6 pct. Frem mod maj 2020 steg den brat til 5,5 pct. I august 2021 er ledigheden nu igen nede på 3,6 pct. I de kommende måneder er der udsigt til fortsat faldende ledighed. DI forventer, at ledigheden for hele 2021 vil ligge personer under niveauet for I 2022 og 2023 forventes ledigheden at falde med yderligere og personer, hvilket betyder, at ledigheden i 2023 nærmer sig det laveste niveau nogensinde målt.

16 16 Bruttoledigheden, sæsonkorrigeret 1000 pers pers Samlet set flere i arbejdsstyrken i løbet af 2022 og 2023 Der forventes en udvidelse af arbejdsstyrken på personer i 2021, personer i 2022 og yderligere personer i Arbejdsstyrken påvirkes positivt af højere folkepensionsalder og tilgang af udenlandske medarbejdere, mens indførslen af tidlig pension i 2022 giver et negativt bidrag fra 2022 og frem. Virksomhederne har et stort behov for flere kvalificerede medarbejdere, så indførelsen af tidlig pension kommer på et ganske uheldigt tidspunkt. Uden tidlig pension ville både arbejdsstyrken og beskæftigelsen stige mere i 2022 og Ændringer i beskæftigelse mv. tusinde personer Beskæftigelse -20,9 60,8 68,1 25,1 - privat beskæftigelse -24,6 44,8 71,2 25,9 - offentlig beskæftigelse 3,7 16,0-3,1-0,8 Ledighed (netto) 33,6-23,6-32,7-14,5 Arbejdsstyrke 12,8 37,2 35,4 10,6

17 17 Prognosen er udarbejdet af: Chefanalytiker Klaus Rasmussen, Cheføkonom Allan Sørensen, Chefanalytiker Claus Aastrup Seidelin, Konsulent Johan Mathiesen Dam, Konsulent Nicolaj Nyholm, Konsulent Jacob Hangaard, Chefkonsulent Michael Eliasen, Skatteøkonom Bo Sandberg, SÅDAN HAR VI GJORT Prognosen bygger på offentliggjort dansk og international statistik om nationalregnskab, udenrigshandel, finansielle forhold mv. Til udarbejdelsen af prognosen er den makroøkonomiske model MONA anvendt. MONA er udviklet af Danmarks Nationalbank. Prognosen er dog alene DI s ansvar og vurdering. Prognosen er færdigredigeret mandag den 4. oktober 2021.

Skuffende eksport tager toppen af væksten

Skuffende eksport tager toppen af væksten Afdelingen for økonomisk politik og analyse opa@di.dk, 3377 3777 MAJ 2018 Skuffende eksport tager toppen af væksten Beskæftigelsen er steget jævnt og ganske kraftig de seneste fem år. Produktionen er også

Læs mere

Juni Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Juni Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Juni 17 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Højeste vækst i danskernes forbrug i 12 år

Højeste vækst i danskernes forbrug i 12 år DI s afdeling for økonomisk politik og analyse opaafd@di.dk FEBRUAR 2018 Højeste vækst i danskernes forbrug i 12 år Der er udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi og over 60.000 nye jobs i de kommende

Læs mere

DI Prognose: Fremgang i usikre tider

DI Prognose: Fremgang i usikre tider DI Økonomisk politik og analyse NOVEMBER 2018 DI Prognose: Fremgang i usikre tider Der hersker betydelig usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien. Men de internationale prognoser peger i retning af,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Prognose: Beskæftigelsen sætter ny rekord

Prognose: Beskæftigelsen sætter ny rekord DI s afdeling for økonomisk politik og analyse opa@di.dk MAJ 2017 Prognose: Beskæftigelsen sætter ny rekord Den økonomiske vækst tiltog betydeligt i slutningen af 2016, og denne højere vækst ser ud til

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien + forventninger marts marts 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien + forventninger marts marts 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien + forventninger marts 30. marts Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Global vækstnedgang kan ramme dansk vækst hårdt

Global vækstnedgang kan ramme dansk vækst hårdt Dansk Industri Økonomisk politik og analyse MAJ 2019 Global vækstnedgang kan ramme dansk vækst hårdt Dansk økonomi har foreløbigt trodset nedgangen i væksten på eksportmarkederne. DI skønner som udgangspunkt

Læs mere

Kun svag fremgang i eksporten

Kun svag fremgang i eksporten Den 19. maj 21 Kun svag fremgang i eksporten Af cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Væksten i dansk økonomi er tiltaget til et moderat niveau og ser ud til at ville fortsætte på dette niveau. Med moderat

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Pejlemærker december 2018

Pejlemærker december 2018 Udlandet Gunstig udvikling i verdensøkonomien. Usikkerheden tager til BNP-Vækst Udsigt til moderat vækst i BNP Beskæftigelse 60.000 nye jobs, og stor efterspørgsel på højt kvalificeret arbejdskraft Arbejdsløshed

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

feb. 19 Konjunkturbarometer for DI Digital

feb. 19 Konjunkturbarometer for DI Digital Konjunkturbarometer for DI Digital Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport) er

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Forsigtig optimisme i byggeriet i en tid med stor usikkerhed

Forsigtig optimisme i byggeriet i en tid med stor usikkerhed Claus Aastrup Seidelin, seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 Peter N. H. Vaporakis, stud.polit pnhv@di.dk, 3377 4785 MARTS 19 Forsigtig optimisme i byggeriet i en tid med stor usikkerhed Der er udsigt

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Byggeriet fortsætter fremgangen

Byggeriet fortsætter fremgangen Thorbjørn Baum, økonomisk konsulent thob@di.dk,,3377 4616 Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 SEPTEMBER 18 Byggeriet fortsætter fremgangen Investeringerne i byggeri og anlæg stiger

Læs mere

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen

DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI Den 13. maj 2016 KR, ALS, THOB, MIME, THOK DI-prognose: Efter ni år når dansk økonomi tilbage på niveauet før krisen DI spår en vækst i BNP på 0,9 pct. i 2016, og dermed ventes BNP endelig at nå tilbage

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

1. december Resumé:

1. december Resumé: 1. december 2008 Af Martin Madsen (tlf. 3355 7718) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) Resumé: NATIONALREGNSKAB: DANSK ØKONOMI UNDER STÆRKT PRES De foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2008

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen NØGLETAL UGE 37 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi tal for udviklingen i eksporten i juli herhjemme. Vareeksporten

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen NØGLETAL UGE 25 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge fik vi tal, der bekræftede, at udviklingen i den danske

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Optimismen i Euro-området daler

Optimismen i Euro-området daler NØGLETAL UGE 13 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen i Euro-området daler Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi et nyt og bedre bud på, hvordan væksten i dansk økonomi sluttede 2018 af.

Læs mere

Gode muligheder for job til alle

Gode muligheder for job til alle LO s økonomiske prognose Maj 2018 Gode muligheder for job til alle Der er udsigt til fortsat fremgang i økonomien de kommende år på omkring 2 pct. Samtidig ventes beskæftigelsen at stige med 90.000 personer

Læs mere

Mere byggeri, men medarbejdermangel truer

Mere byggeri, men medarbejdermangel truer Thorbjørn Baum, økonomisk konsulent thob@di.dk, 3377 4616 Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 MARTS 18 Mere byggeri, men medarbejdermangel truer Byggeriet er i fremgang, og udviklingen

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Formstærk fremgang skal mærkes af alle

Formstærk fremgang skal mærkes af alle LO s økonomiske prognose November 2018 Formstærk fremgang skal mærkes af alle Fremgangen i dansk økonomi og på arbejdsmarkedet har været solid de seneste år. Der er udsigt til en årlig vækst omkring 2

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN 28. februar 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN Det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2007 viste en relativt beskeden vækst i BNP. Samlet

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

maj 16 Konjunkturbarometer for bilbranchen

maj 16 Konjunkturbarometer for bilbranchen Konjunkturbarometer for bilbranchen Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms, er således ikke med i

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom De forgangne

Læs mere

DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau

DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 OKTOBER 2018 DI's Virksomhedspanel: Udsigterne for beskæftigelsen på rekordniveau DI s medlemsvirksomheder ser positivt på årets sidste kvartal. Deres

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Regionens beskæftigelse stiger og ledigheden falder. Omsætningen udvikler sig knap så positivt som tidligere, men

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 4. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 4. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 4. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Beskæftigelsen er steget med 8.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det seneste år, og ledigheden er faldet med

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal NØGLETAL UGE 48 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har blandt andet gjort os en smule klogere på udviklingen

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Dansk økonomi til Økonomisk vækst i Bruttonationalproduktet steg med, pct. i. Efter fire år med høje vækstrater i -7, økonomisk nedgang i 8 og den historiske tilbagegang på, pct. i 9 genvandt dansk økonomi

Læs mere

Optimisme øger eksporten af luksusprodukter

Optimisme øger eksporten af luksusprodukter Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 DECEMBER 2017 Optimisme øger eksporten af luksusprodukter Væksten i verdensøkonomien er tiltagende, og opsvinget har nu fået fat i alle regioner i verden.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked 01-10-2017 01-11-2017 01-12-2017 01-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 NØGLETAL UGE 41 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Mindre optimistiske forbrugere

Mindre optimistiske forbrugere NØGLETAL UGE 51 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Mindre optimistiske forbrugere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge er der kommet nye tal, der er med til at tegne det aktuelle

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter

Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter DI s afdeling for økonomisk politik og analyse opa@di.dk NOVEMBER 2017 Højeste vækst i 10 år, men investeringerne halter efter DI venter en vækst i år og næste år på ca. to procent den højeste i ti år.

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med cirka.00 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere eller

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten NØGLETAL UGE 35 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Dansk økonomi: Usikkerheden ligger i omverden

Dansk økonomi: Usikkerheden ligger i omverden Dansk økonomi: Usikkerheden ligger i omverden Det danske opsving er relativt afdæmpet men særdeles robust. Det skyldes, at både virksomhederne og forbrugerne indtil videre har været tilbageholdende med

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. NØGLETAL UGE 39 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav en bekræftelse på, at det økonomiske opsving ikke buldrer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Cheføkonom Tore Stramer, tors@nykredit.dk 02.11.2018 2018 har givet opsvinget små buler i lakken Meget støj i BNP-tallene % 2,5 2,0 1,5 BNP BNP uden patent BNP uden patent

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2010

Status på udvalgte nøgletal december 2010 Status på udvalgte nøgletal december 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Lille stigning i bruttoledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 personer, således at der i oktober var

Læs mere

DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til

DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til Michael Meineche mime@di.dk APRIL 2017 DI s Virksomhedspanel: Nu tager opsvinget til Dansk økonomi kommer op i et højere gear i andet kvartal 2017, forudser DI s medlemmer. Forventningerne er steget på

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport

Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 FEBRUAR 2018 Øget verdenshandel kan sætte fart på dansk eksport Verdensøkonomien er inde i et globalt opsving. Optimismen bobler, vækstudsigterne er

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Negativ vækst i 2. kvartal 2012

Negativ vækst i 2. kvartal 2012 Foreløbigt nationalregnskab 2. kvartal 2012 Dagens nationalregnskab bekræfter med en negativ vækst på ½ pct. det billede, indikatorerne har tegnet af økonomisk modvind de seneste måneder. Havde det ikke

Læs mere

SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen

SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent KHPE@di.dk, 3377 3432 JANUAR 2018 SMV erne er tilbage på sporet 10 år efter finanskrisen SMV erne har i den grad lagt krisen bag sig. Beskæftigelsen i de små og

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fremragende vækst i dansk økonomi

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fremragende vækst i dansk økonomi NØGLETAL UGE 35 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fremragende vækst i dansk økonomi Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi fremragende tal for væksten i dansk økonomi i 2. kvartal. Det er særlig

Læs mere

Dansk økonomi i fremgang flere job i 2014

Dansk økonomi i fremgang flere job i 2014 Nationalregnskab i februar 2015 Den 27. februar 2015 Dansk økonomi i fremgang 20.000 flere job i BNP steg med 0,4 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag

Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag Opsvinget i dansk økonomi har været et af de mest træge i historisk perspektiv. Først fire år efter BNP ramte bunden begyndte beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 NØGLETAL UGE 43 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne har budt på nøgletal fra både ind- og udland. Den mest positive

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv

Væksten lader vente på sig i de private byerhverv ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Væksten lader vente på sig i de private byerhverv År 2015 har for de private byerhverv generelt været en pose blandede bolsjer. Produktionen har samlet set stået stille,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Nye nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010 viser en flot fremgang i dansk økonomi. Stigningen sker dog på et nedrevideret grundlag

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere