Negativ vækst i 2. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Negativ vækst i 2. kvartal 2012"

Transkript

1 Foreløbigt nationalregnskab 2. kvartal 2012 Dagens nationalregnskab bekræfter med en negativ vækst på ½ pct. det billede, indikatorerne har tegnet af økonomisk modvind de seneste måneder. Havde det ikke været for eksporten og de offentlige investeringer, ville væksten have været endnu sløjere. Beskæftigelsen faldt med personer det seneste kvartal trukket af en nedgang i den offentlige beskæftigelse. Den private beskæftigelse har derimod noget overraskende kunnet holde niveau. De nye tal peger på en markant nedjustering af skønnene for vækst og beskæftigelse i At det generelt ikke er penge, der mangler i dansk økonomi, men derimod tillid, vidner betalingsbalancen, det private opsparingsoverskud og en eksplosiv udvikling i udlandsformuen om. af stud.polit. Anders P. Nielsen og chefanalytiker Frederik I. Pedersen 29. august 2012 Analysens hovedkonklusioner Det foreløbige nationalregnskab viser en vækst på minus ½ pct. i 2. kvartal Samtidig er væksten i 1. kvartal revideret ned med 0,2 pct.enheder. BNP blev i 2. kvartal 2012 trukket ned af et fald i det private forbrug på 0,9 pct., et fald i boliginvesteringerne på 4,3 pct., og et fald i erhvervsinvesteringerne på 6,6 pct. I positiv retning trak eksporten med en vækst på 2½ pct., ligesom de offentlige investeringer voksede med 8,9 pct. Det offentlige forbrug voksede en smule med 0,3 pct. og bidrager ikke nævneværdigt til væksten. Dagens tal tyder på, at der er ved at komme gang i de offentlige investeringer, som var bebudet med den såkaldte Kickstart. Modsat er der ikke kommet ordentligt gang i det offentlige forbrug, der i 2. kvartal 2012 ligger næsten 10 mia. kr. under det forventede årsniveau fra den nye Økonomisk Redegørelse. Står tallene til troende, vil den offentlige efterspørgsel enten lande betydeligt lavere end ventet, alternativt vil der kommer et meget markant vækstbidrag herfra i 2. halvår Beskæftigelsen er ifølge de nye tal faldet med personer. Det dækker udelukkende over et fald i den offentlige beskæftigelse, mens den private beskæftigelse har holdt sig uændret. Sammen med negative revisioner i slutningen af 2011 giver de nye tal et betydeligt dårligere udgangspunkt for vækst og beskæftigelse i Selv med normalvækst i 2. halvår 2012 lander BNPvæksten for året som helhed på kun NUL pct. Det er betydeligt mindre end de 1½ pct., der var ventet i vores martsprognose. At det generelt ikke er penge, der mangler i dansk økonomi, men derimod tillid, vidner betalingsbalancen, det private opsparingsoverskud og en eksplosiv udvikling i udlandsformuen om. Formuen i udlandet er ændret mere end 600 mia. kr. efter krisen svarende til mere end kr. per dansker. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil fip@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Foreløbigt nationalregnskab fra 2. kvartal 2012 peger ned Det danske BNP faldt ifølge de reviderede nationalregnskabstal med 0,5 pct. fra 1. til 2. kvartal 2012 efter sæsonkorrektion. Det viser figur 1.A. Samtidig er væksten i 1. kvartal 2012 nedjusteret med 0,2 pct.enheder. BNP ligger således 0,9 pct. lavere i 2. kvartal 2012 sammenlignet med 2. kvartal 2011, og BNP er i 1. halvår 2012 faldet med 0,3 pct. sammenlignet med 1. halvår At dansk økonomi stadig hænger fast i krisen afspejles i BNP, der nu ligger næsten 120 lavere end toppen, fra før krisen satte ind. Figur 1A. BNP-udviklingen Figur 1B. Indenlandsk eftersp. og eksport indenlandsk eftersp. eksport (højre akse) Som figur 1.B viser, voksede eksporten i 2. kvartal ellers med 2,5 pct., mens den hjemlige/indenlandske efterspørgsel faldt med 1,2 pct. Det er således tydeligt, at det er den hjemlige efterspørgsel, der er den primære årsag til, at BNP stadig ligger så underdrejet, mens eksporten er tilbage på før-kriseniveau. Da importen samtidig kun voksede med 0,8 pct. i 2. kvartal 2012, bidrog udenrigshandlen isoleret set med ca. 1 pct.enhed til væksten i 2. kvartal Vigende privat efterspørgsel og en offentlige efterspørgsel der stadig hænger i bremsen Faldet i den hjemlige efterspørgsel i 2. kvartal 2012 trækkes både af en nedgang i de private investeringer og i det private forbrug. Det illustreres i figur 2.A. Faldet i de private investeringer kommer dog efter en ekstraordinær kraftig fremgang i 1. kvartal 2012, hvor især erhvervsinvesteringerne voksede markant. Figur 2.A. Privat forbrug og investeringer mia. kr. mia. kr Private investeringer Privat forbrug (højre akse) Figur 2.B. Offentlig efterspørgsel årsniveau Offentlig forbrug og investeirnger Forventet/budget 2012 årsniveau Anm.: Serierne er årsopregnet til 2012-pris-niveau beregnet på simpel form (ikke kæde beregnet). De private investeringer er inklusive lagre. 2

3 Som det fremgår af figur 2.B., voksede den offentlige efterspørgsel med en vækst på ca. 1 pct. i 2. kvartal 2012 fortsat relativt svagt. Udviklingen dækker over en stigning i de offentlige investeringer på 8,9 pct., mens det offentlige forbrug fortsatte i slowmotion med en vækst på 0,3 pct. Dagens tal tyder således på, at der er ved at komme gang i de offentlige investeringer som var bebudet med den såkaldte Kickstart. Efter revision falder de offentlige investeringer nu også kun med 7,3 pct. i 1. kvartal mod tidligere 27 pct. Som det også fremgår af figur 2.B, ligger den offentlige efterspørgsel dog stadig meget underdrejet sammenlignet med de forventninger, der ligger til hele Opregnet til årsniveau ligger den offentlige efterspørgsel i 2. kvartal 2012, hvad der svarer til 12 mia. kr. lavere end det, der netop er skønnet i den nye Økonomiske Redegørelse (august 2012) for året som helhed. Forskellen dækker over, at de offentlige investeringer ligger 2,2 mia. kr. lavere end skønnet, mens det offentlige forbrug ligger næsten 10 mia. kr. lavere end ventet. Opgørelsen vidner om, at det kan blive svært at indfri de forventninger, der ligger for den offentlige efterspørgsel i Det gælder primært for det offentlige forbrug, mens de offentlige investeringer godt kan nå prognosen, hvis den vækst, vi har set i 2. kvartal 2012, holder resten af året. Alternativt kan vi få et meget betydeligt fremadrettet vækstpotentiale i dansk økonomi, hvis ellers der kommer mere gang i den offentlige efterspørgsel de kommende kvartaler. Som det fremgår af tabel 1, blev de private investeringer i 2. kvartal 2012 trukket ned af et stort fald i boliginvesteringerne på 4,3 pct., mens erhvervsinvesteringerne faldt 6,6 pct. Lagrene bidrog ikke nævneværdigt til væksten i 2. kvartal Væksten i eksporten i 2. kvartal 2012 på 2,5 pct. er udelukkende trukket af vareeksporten, der voksede med hele 4,2 pct. Det er en overraskende høj vækst. Modsat faldt eksporten af tjenester overraskende med 0,2 pct. Importen, der voksede 0,8 pct., blev også trukket af varerne med en stigning på 1,4 pct., mens tjenesteimporten faldt 0,6 pct. Både handlen med varer og tjenester bidrog altså positivt til væksten i 2. kvartal Et kik på udviklingen fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 viser, at den indenlandske efterspørgsel er steget med 0,3 pct., mens eksporten er steget 1,1 pct. og importen 2,2 pct. For den indenlandske efterspørgsel ligger erhvervsinvesteringerne med en høj vækst på 9,3 pct. i 1. halvår 2012, trukket bl.a. af investeringer i skibe, fly og boreplatforme, mens boliginvesteringerne er faldet med 7 pct. Det private forbrug ligger med nulvækst, mens det offentlige forbrug er nede med 1 pct. De offentlige investeringer er vokset 3,2 pct. 3

4 Sammenlignet med vores martsprognose er det både den hjemlige efterspørgsel, der ligger lavere, og eksporten, specielt varerne, ligger med en lav vækst. Erhvervsinvesteringerne ligger med en betydeligt højere vækst, mens boligerne ligger med et stort fald, og det private forbrug ligger fladt mod en forventet stigning. Tabel 1. Forsyningsbalancen 2. kvt halvår halvår 2012 Pct. realvækst (kædede værdier) AE marts12, BNP -0,5-0,3 1,5 Indenlandsk efterspørgsel -1,2 0,3 1,4 - Privat forbrug -0,9 0,0 1,2 - Offentligt forbrug 0,3-1,0 0,8 - Offentlige investeringer 8,9 3,2 11,0 - Boliginvesteringer -4,3-7,0 0,0 - Erhvervsinvesteringer -6,6 9,3 2,1 - Lagerinvesteringer 1) 0,0-0,1 0,0 - Lagerinvesteringer, inkl. diskrepans 1) -0,4-0,4 0,0 Eksport 2,5 1,1 3,0 - varer 4,2-0,3 2,0 Import 0,8 2,2 3,0 - varer 1,4 2,7 2,6 Anm: Baseret på sæsonkorrigerede tal. 1) Bidrag til BNP-væksten. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Lille fald i beskæftigelsen i 2. kvartal 2012 Beskæftigelsen er ifølge de nye tal faldet med ca personer fra 1. til 2. kvartal 2012 efter sæsonkorrektion. Det er noget mindre end de personer, AKU-statistikken viste i sidste uge. Udviklingen dækker over en uændret privat beskæftigelse, mens den offentlige beskæftigelse er faldet med personer. Det viser figur 3. Samlet ligger beskæftigelsen i 1. halvår 2012 ca personer lavere end i samme periode Det dækker imidlertid over, at den offentlige beskæftigelse er nede med personer, mens den private beskæftigelse faktisk er steget med personer. Udviklingen på det private arbejdsmarked er overraskende positiv i lyset af de indikatorer, vi har fået de seneste måneder. Når det sagt, så har faldet i beskæftigelsen ind i 2012 været lidt større end ventet i vores martsprognose, hvilket sammen med det markant vækstbillede og indikatorerne i øvrigt peger i retning af et betydeligt større fald i beskæftigelsen end de fra 2011 til 2012, der var ventet i vores martsprognose. 4

5 Figur 3. Beskæftigelse på sektorer (bemærk forskellige akseenheder) personer personer Privat Offenltig (højre akse) Anm.: Bemærk forskellige akseenheder. De økonomiske udsigter for 2012 Vækstbilledet i 2012 tegner nu samlet set markant dårligere end ventet i vores martsprognose. Det skyldes dels, at væksten i 2. halvår 2011 er blevet nedrevideret mærkbart sammenlignet med de tal, der lå til grund for prognosen. Men samtidig tegner væksten i 1. halvår også markant ringere end ventet. Det viser figur 4. Figur 4. Revision af BNP-væksten i 2011 og sammenligning med AE s martsprognose i 2012 pct. pct. 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6 Datagrundlag martsprognose, samt AEs forventning til 1. og 2. kvt Nyeste NR-tal 1. kvt. 2012R Anm.: Bemærk forskellige akseenheder. 5

6 Selv med normalvækst på ½ pct. i hvert af de sidste to kvartaler af 2012 lander væksten på det nuværende datagrundlag kun på 0 pct. for 2012 som helhed. Det er markant lavere end de 1½ pct., der var ventet i vores martsprognose. De positive tendenser, vi så i mange af indikatorerne frem til udarbejdelsen af vores martsprognose, har ikke kunnet holde niveau. Den økonomiske usikkerhed har været stigende især som følge af en ny opblussen af gældsuroen fra Sydeuropa. Det har afspejlet sig i udviklingen og stemningen i dansk økonomi. Der har været vigende erhvervstillid og vigende forbrugertillid. At forbrugerne fx har været meget tilbageholdende viser sig ved, at de mere end 21 mia. kr., der allerede er blevet udbetalt fra efterlønsordningen, ikke afspejler sig i nogen positiv effekt på det private forbrug. Med det svagere vækstbillede frem til 2. kvartal 2012 må vi forvente, at nedturen fortsætter på arbejdsmarkedet nogen tid endnu. Det er i det lys meget vigtigt, at de offentlige investeringer holder kadencen, ligesom væksten i det offentlige forbrug skal op i markant højere gear. Sker det ikke, vil vi lige som sidste år, hvor den offentlige efterspørgsel landede næsten 10 mia. kr. under budgetteret, mangle et meget markant bidrag til den økonomiske vækst. At det generelt ikke er penge, der mangler i dansk økonomi, men derimod tillid, vidner betalingsbalancen, det private opsparingsoverskud og en eksplosiv udvikling i udlandsformuen om. Der var således et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 37½ mia. kr. alene i 2. kvartal 2012 og 112 mia. kr. set over det seneste år. Det rekordstore overskud på betalingsbalancen dækker over et rekordstort opsparingsoverskud i den private sektor på forventeligt 60 mia. kr. i 2. kvartal og 170 mia. kr. set over det seneste år. Det er aldrig set højere og kommer efter et i forvejen kæmpe overskud i 2009, 2010 og Det viser figur 5 nedenfor. Samtidig viser den nye prognose i Økonomisk Redegørelse, at der ved udgangen af 2012 ventes en nettoformue i forhold til udlandet på ikke mindre end 535,6 mia. kr. (+29½ pct. af BNP). I 2008 havde vi til sammenligning en udlandsgæld på 91½ mia. kr. (-4½ pct. af BNP). Ændringen på godt 625 mia. kr. svarer til kr. per dansker. 1 Der forudses i lyset af udbetalingerne fra efterlønsordningen et offentligt underskud på mia.kr. i 2. kvartal

7 Figur 5. Opsparingsoverskud (nettofordringserhvervelse) i den private sektor mia.2012-kr mia.2012-kr Langt perspektiv Kvartalstals opgørelse, 12 måneders sum anm.: Den stiplede linje markerer overgangen 2012, hvor der som foreløbig prognose er indlagt overskuddet for betalingsbalancen frem til og med juni måned 2012 beregnet som summen af de seneste 12 måneder. Det private opsparingsoverskud er også beregnet som summen over de seneste 12 måneder, idet vi anvender et skøn for den offentlige saldo på minus 22½ mia. kr. i 2. kvartal 2012, hvoraf udbetaling af efterlønspengene udgør godt 19½ mia.kr. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og nationalbanken. 7

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Dagens nationalregnskabstal viser et opsparingsoverskud i den private sektor på ikke mindre end 17 mia.kr. i 212. Rekorden kommer oven på

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Dansk økonomi nu med negativ vækst og privat opsparringsoverskud på 155 mia.kr. i 2011

Dansk økonomi nu med negativ vækst og privat opsparringsoverskud på 155 mia.kr. i 2011 Økonomisk kommentar: Nationalregnskab og udlandsformue 4. kvartal 211 Dansk økonomi nu med negativ vækst og privat opsparringsoverskud på 155 mia.kr. i 211 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 33 55 77

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Nationalregnskab viser sløjt vækstbillede og. enorm nedjustering af arbejdstimerne

Nationalregnskab viser sløjt vækstbillede og. enorm nedjustering af arbejdstimerne Nationalregnskab viser sløjt vækstbillede og enorm nedjustering af arbejdstimerne Den første revision af nationalregnskabet ind i 1. kvt. 2013 viser en BNP-vækst på NUL pct. Det er en nedrevision på 0,2

Læs mere

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet

Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Flot økonomisk fremgang i 3. kvartal arbejdsmarkedet fortsat underdrejet Nye nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010 viser en flot fremgang i dansk økonomi. Stigningen sker dog på et nedrevideret grundlag

Læs mere

Overraskende positive væksttal giver grobund for bedre tider

Overraskende positive væksttal giver grobund for bedre tider Overraskende positive væksttal giver grobund for bedre tider Dagens nationalregnskab viser en overraskende positiv vækst i 2. kvartal 2013 på ½ pct. Det er især udenrigshandlen med eksporten, der trækker

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Nedtur for både vækst og beskæftigelse

Nedtur for både vækst og beskæftigelse Nationalregnskab 4. kvartal 20 Efter fem kvartaler med fremgang i den økonomiske aktivitet faldt BNP med 0,4 pct. i 4. kvartal 20. Samtidig faldt beskæftigelsen med 3.000 personer, så vi under krisen nu

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Erhvervslivets investeringer på niveau med starten af 80 erne

Erhvervslivets investeringer på niveau med starten af 80 erne Erhvervslivets investeringer på niveau med starten af erne Den økonomiske krise har været ekstremt hård ved erhvervslivets investeringer. Dermed er erhvervsinvesteringerne en af de væsentligste årsager

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen

Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen Dansk økonomi er ikke gået helt bag om dansen Der var frygtet en fortsat nedgang i dansk økonomi i 3. kvartal 2009, men de nye nationalregnskabstal viste en pæn fremgang. Dansk økonomi er dermed ikke som

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN

NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN 28. februar 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 NATIONALREGNSKAB: OPBREMSNING I VÆKSTEN Det foreløbige nationalregnskab for 4. kvartal 2007 viste en relativt beskeden vækst i BNP. Samlet

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

1. december Resumé:

1. december Resumé: 1. december 2008 Af Martin Madsen (tlf. 3355 7718) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) Resumé: NATIONALREGNSKAB: DANSK ØKONOMI UNDER STÆRKT PRES De foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2008

Læs mere

DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005

DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005 7. marts 2006 af Martin Madsen dir. tlf. 33557718 Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 DET FORELØBIGE NATIONALREGNSKAB FOR 4. KVARTAL 2005 2005 blev som ventet et år med vækst markant over middel. Væksten

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen

Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen Arbejdsmarkedet er endnu ikke sluppet fri af krisen Nye tal for beskæftigelse i Danmark peger på, at det danske arbejdsmarked fortsat hænger fast på bunden. Beskæftigelsen faldt således med. personer fra.

Læs mere

NATIONALREGNSKAB:BESKÆFTIGELSES-REKORDEN DER BLEV VÆK

NATIONALREGNSKAB:BESKÆFTIGELSES-REKORDEN DER BLEV VÆK 16. januar 2008 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 NATIONALREGNSKAB:BESKÆFTIGELSES-REKORDEN DER BLEV VÆK Det reviderede nationalregnskab for 3. kvartal 2007 indeholdt på den ene side en lille

Læs mere

Nybyggeriet fortsat i krise

Nybyggeriet fortsat i krise Det påbegyndte nybyggeri faldt igen i 3. kvartal 1 og ligger dermed fortsat på et niveau, der ikke er set lavere siden 199. De øvrige indikatorer for bygge- og anlægssektoren peger generelt på en fortsat

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET

STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET 16. januar 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR OPJUSTERING AF INDUSTRIENS PRODUKTIVITET De reviderede nationalregnskabstal (NR) for 3. kvartal 2006 peger samlet set på lidt lavere vækst

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Flere marginaliserede efter markant nedgang

Flere marginaliserede efter markant nedgang Flere marginaliserede efter markant nedgang Antallet af personer med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er begyndt at stige igen efter et meget markant fald i forbindelse med den seneste højkonjunktur.

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen

De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen De officielle arbejdsløshedstal undervurderer fortsat nedturen Nye tal for arbejdsmarkedet i. kvartal 9 viser en enorm nedgang i beskæftigelsen i Danmark. Samtidig undervurderer de officielle arbejdsløshedstal

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Dansk vækst får baghjul af nabolande

Dansk vækst får baghjul af nabolande Dansk vækst får baghjul af nabolande Man kan ikke finde belæg for påstanden om, at dansk økonomi skulle have klaret krisen bedre end de fleste andre lande. Tværtimod har Danmark været blandt de hårdest

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

Stram finanslov overgår Kartoffelkuren

Stram finanslov overgår Kartoffelkuren Stram finanslov overgår Kartoffelkuren Regeringens økonomiske plan skrider med ca. 10 mia. kr. alene i 2010 som følge af overskridelsen af regeringens målsætning om nulvækst i det offentlige forbrug i

Læs mere

Stigende arbejdsløshed

Stigende arbejdsløshed Nye arbejdsløshedstal oktober 21 Stigende arbejdsløshed tredobling i langtidsledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 fuldtidspersoner fra september til oktober 21. Dermed udgør bruttoledigheden nu samlet

Læs mere

Positive tegn for dansk økonomi

Positive tegn for dansk økonomi De nye tal for nationalregnskabet 4. kvartal 2010 giver ingen større overordnede justeringer af vækst og beskæftigelse. I lyset af betydelige nedrevisioner af det offentlige forbrug og de offentlige investeringer

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Økonomisk rapport, juni 2011

Økonomisk rapport, juni 2011 Økonomisk rapport, juni 211 Analysen giver en status på den aktuelle situation i dansk økonomi med særligt fokus på byggeog anlægssektoren. af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted, stud.polit. Niels Storm

Læs mere

Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag

Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag Opsvinget i dansk økonomi har været et af de mest træge i historisk perspektiv. Først fire år efter BNP ramte bunden begyndte beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lavere international vækst koster dyrt i job og velstand

Lavere international vækst koster dyrt i job og velstand Lavere international vækst koster dyrt i job og velstand En politisk tillidskrise har øget den internationale usikkerhed blandt forbrugere og investorer. Det rammer dansk økonomi hårdt, da eksporten har

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Private investeringer og eksport er altafgørende

Private investeringer og eksport er altafgørende Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet Af, JSKI@kl.dk Side 1 af 22 Formålet med dette notat er at undersøge, hvilke dele af efterspørgslen i økonomien, der har

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 2014 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 13.-14. marts 214 Stockholm Nøgletal for Danmark februar 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 %

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer

Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer Økonomisk prognose - september 214 Positive takter i dansk økonomi, men udlandet truer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Nationalregnskab Marts-version

Nationalregnskab Marts-version Nationalregnskab 216. Marts-version April 217 Danmark Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Nationalregnskab 216. Marts-version Danmarks Statistik April 217 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/1 Nationalregnskab

Læs mere

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed

Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Økonomisk prognose - september 212 Stort dansk vækstpotentiale bremset af økonomisk usikkerhed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Nationalregnskab Martsversion

Nationalregnskab Martsversion Nationalregnskab 2018. Martsversion Marts 2019 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Nationalregnskab 2018. Martsversion Danmarks Statistik Marts 2019 Udarbejdet af: Bo Siemsen, bsm@dst.dk 2/11

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektoren befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Største stigning i bruttoledigheden

Største stigning i bruttoledigheden Største stigning i bruttoledigheden siden efteråret 9 Bruttoledigheden er steget med hele 5. fuldtidspersoner den seneste måned og har dermed rundet 171. fuldtidspersoner svarende til,3 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Historisk lav produktivitetsvækst

Historisk lav produktivitetsvækst Produktiviteten har udviklet sig sløjt gennem flere år, men har udvist deciderede fald i 2007 og 2008. Analysen viser, at nedgangen ikke kan henføres til nogen enkeltstående faktor. Den længerevarende

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-2 november 21 Oslo Nøgletal for Danmark oktober 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1,7 % Forventet Inflation i 21 1, % Forventet Ledighed 21 4,6 % Nationalbankens

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Det fremstår ofte i den økonomiske debat, at årsagen til, at Danmark stadig sidder fast i krisen, er, at vi har et stort konkurrenceevne- og

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere