Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD"

Transkript

1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016

2 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE TEMA 1: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 7 TEMA 2A: FAGLIG OBSERVATION OG DOKUMENTATION... 9 SKOLEPERIODE TEMA 2B: FAGLIG OBSERVATION OG DOKUMENTATION TEMA 3: DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER TEMA 4: PLEJE OG OMSORG TIL DEN FYSISK SYGE BORGER TEMA 5: PLEJE OG OMSORG TIL DEN PSYKISK SYGE BORGER TEMA 6A: BORGERE MED KRONISKE SYGDOMME SKOLEPERIODE TEMA 6B: BORGERE MED KRONISKE SYGDOMME TEMA 7: LIVETS AFSLUTNING TEMA 8: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER I DET KOMPLEKSE BORGERFORLØB SKOLEPERIODE TEMA 9: AFSLUTTENDE PRØVER TRIN SKOLEPERIODE TEMA 10: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT TEMA 11: DEN INDLAGTE PATIENT TEMA 12A: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN SOMATISK SYGE PATIENT SKOLEPERIODE TEMA DANSK TEMA 12B: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN SOMATISK SYGE PATIENT TEMA 13: LIVET MED EN PSYKISK LIDELSE TEMA 14A: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN PSYKISK SYGE PATIENT/BORGER SKOLEPERIODE TEMA ENGELSK TEMA 14B: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN PSYKISK SYGE PATIENT/BORGER TEMA 15: SYGEPLEJE TIL BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER I EGET HJEM TEMA 16 A: DEN KOMPETENTE ASSISTENT I ORGANISATIONEN TEMA ENGELSK SKOLEPERIODE TEMA DANSK TEMA 16B: DEN KOMPETENTE ASSISTENT I ORGANISATIONEN TEMA 17: AFSLUTTENDE PRØVER TRIN Side 2 af 109

3 BILAG 1: SKABELON - BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN BILAG 2: SKABELON OPGAVE OM ARBEJDSMILJØ DET FYSISKE OG PSYKISKE ARBEJDSMILJØ SKEMA TIL INDSAMLING AF DATA TIL ARBEJDSMILJØ BILAG 3: SKABELON - DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB BILAG 4: SKABELON DEN KOMPETENTE ASSISTENT EN REFLEKSIONSOPGAVE BILAG 5: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SSH PRAKTIKPERIODE 1, 2 OG BILAG 6: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 2 PRAKTIKPERIODE 4, 5 OG BILAG 7: TALENTSPOR SOSU TALENTSPOR GENERELT TALENTSPOR TRIN 1 (SSH) TALENTSPOR TRIN 2 (SSA) Side 3 af 109

4 Læringsaktiviteter Temaer i social- og sundhedsuddannelsen Trin 1: Social- og sundhedshjælper Tema Titel Varighed Tema 1 Den kompetente social- og sundhedshjælper 3 dage Tema 2A Faglig observation og dokumentation 2 dage Tema 2B Faglig observation og dokumentation 2 dage Tema 3 Den rehabiliterende indsats til den ældre borger 9 dage Tema 4 Pleje og omsorg til den fysisk syge borger 8 dage Tema 5 Pleje og omsorg til den psykisk syge borger 8 dage Tema 6A Borgere med kroniske sygdomme 3 dage Valgfag (evt. engelsk) 10 dage Tema 6B Borgere med kroniske sygdomme 8 dage Tema 7 Livets afslutning 4 dage Tema 8 Den professionelle omsorgsperson i det komplekse borgerforløb 8 dage Valgfrit speciale fag 5 dage Tema 9 Afsluttende prøver trin 1 15 dage I alt 17 uger Skoleperiode 1 Praktik 1 Skole- periode 2 Praktik 2 1 uge 15 uger 8 uger Ca. 19 uger Tema 1 + 2A Tema 2B A Valgfag 2 uger Skoleperiode 3 Praktik 3 Skoleperiode 4 5 uger 4 uger 3 uger Tema 6B+7+8 Valgfrit specialefag 1 uge Tema 9 Side 4 af 109

5 Trin 2: Social- og sundhedsassistent Tema Titel Varighed Tema 10 Den kompetente social- og sundhedsassistent 15 dage Valgfrit specialefag 5 dage Tema 11 Den indlagte patient 26 dage Tema 12A Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient 4 dage Valgfag 5 dage Dansk 4,5 dage Tema 12B Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient 5 dage Tema 13 Livet med en psykisk lidelse 20,5 dage Tema 14A Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger 5 dage Valgfrit specialefag 5 dage Engelsk 4,5 dage Tema 14B Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger 5 dage Tema 15 Sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem 16 dage Tema 16A Den kompetente assistent i organisationen 5 dage Engelsk 4,5 dage Dansk 5 dage Tema 16B Den kompetente assistent i organisationen 10 dage Tema 17 Afsluttende prøver trin 2 15 dage I alt 32 uger Skoleperiode 5 Praktik 4 Skoleperiode 6 Praktik 5 Skoleperiode 7 Praktik 6A 11 uger 14 uger 8 uger 14 uger 7 uger Ca. 14 uger Tema A Somatik Tema 12B+13+14A Psykiatri Tema 14B+15+16A Skoleperiode 8 Praktik 6B 6 uger 4 uger Primær Tema 16B+17 Valgfrit specialefag 1 uge Valgfrit specialefag 1 uge Valgfag 1 uge 1 naturfagsdokumentation Dansk 1 uge 2 portfolioopgaver i Dansk 1 naturfagsdokumentation Engelsk 2 uger Dokumentations -opgave Selvvalgt emne (Synopsis+præsentationsmateriale) 1 naturfagsdokumentation Dansk 1 uge 1 portfolioopgave i Dansk Side 5 af 109

6 Læsevejledning til læringsaktiviteter for Trin 1 Læringsaktiviteterne, der er beskrevet her, gælder erhvervsuddannelse for unge (EUD). Formålet er at eleven kan se sig selv i den faglige fremtid som kompetent social- og sundhedshjælper. Temaerne 2 og 6 er placeret sådan, at de lægger op til praktikperioden og afslutter lige efter praktikperioden. I praktikken udarbejder eleven bl.a. en borgerbeskrivelse, som er udgangspunkt for den refleksive og praksisnære undervisning i den efterfølgende skoleperiode. Fagmål der påbegyndes i et tema, tænkes videreført i efterfølgende temaer, indtil det ønskede taksonomiske niveau er nået. Fagene pleje og dokumentation samt rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats udbydes på avanceret og ekspertniveau. Elever kan vælge op til to fag på ekspertniveau. Hvis begge fag vælges på ekspertniveau, følger eleven talentsporet. Målene for henholdsvis avanceret niveau og ekspertniveau er beskrevet under de aktuelle temaer Tværfaglig undervisning Formålet med tværfaglig undervisning er, at eleverne får mulighed for at løse problemstillinger eller opgaver fra praksis på en realistisk måde, idet man i en sådan løsning vil skulle inddrage forskellige fag. På denne måde understøtter en tværfaglig undervisning at eleverne oplever den som meningsfuld. Når undervisningen tilrettelægges på tværs af flere fag i uddannelsen, har den fokus både på fagenes egen faglighed og på de sammenhænge, de optræder i inden for uddannelsen og arbejdsfeltet Når undervisningsforløb tilrettelægges tværfagligt, har eleverne mulighed for at opleve en rummelig arbejdskultur, idet de erfarer, hvordan de i udøvelsen af deres fremtidige opgaver i erhvervene skal indgå i samarbejde med andre, som har en anden faglig baggrund og vinkel. Monofaglig undervisning Formålet med monofaglig undervisning er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i, hvordan et fag bidrager til løsning af en faglig problemstilling. Side 6 af 109

7 Skoleperiode 1 Tema 1: Den kompetente social- og sundhedshjælper Varighed: 3 dage Louise er i dag startet på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Dagen har været god og udfordrende og hun har mødt sit nye hold. Hun kender mange af de andre elever fra grundforløb 2. Underviseren fortalte om uddannelsen. Senere skulle holdet lave samarbejdsøvelser. Louise tænker på, at hun faktisk fik et godt samarbejde med Hanne, som hun ikke har mødt før. Hanne har prøvet mange ting, fordi hun har arbejdet som ufaglært på et plejecenter. Underviseren bad eleverne om at lave en refleksionsøvelse til dagen efter Hvordan kommunikerer jeg non-verbalt med min familie? Louise synes det er svært, men også spændende, at hun skal bruge den virkelige verden til at lære noget, og ikke kun læse i bøgerne. I morgen skal de i klassen lave øvelser i, hvordan man kommunikerer med borgeren. Louise håber, hun kan bruge det hun lærer, når hun i næste uge skal i praktik. Indholdsbeskrivelse: I dette tema introduceres eleven til social- og sundhedsuddannelsens trin 1. arbejder med social- og sundhedshjælperens fag- og kompetenceområde i forhold til at blive den kompetente professionelle omsorgsperson. Begrebet fagidentitet introduceres, og eleven arbejder med evnen til at reflektere over egne holdninger i forhold den professionelle praksis, som eleven nu bliver en del af. Kompetencemål for trin 1 er en del af introduktionen. arbejder med skolens hjemmeside og finder relevante oplysninger der. I temaet er der fokus på læring og samarbejde både i forhold til kolleger, borgere og pårørende. I et fagligt fællesskab arbejder eleven med non-verbal og verbal kommunikation igennem simulerede, praksisnære øvelser. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes i løbet af den første teoriuge. Pædagogiske metoder Der arbejdes med indholdet i kompetencemålene for trin 1 fx via rollespil. arbejder med simulerede praksisnære øvelser, Skills - ud fra sin viden om kommunikation, fx i forhold til aktiv lytning. De praksisnære øvelser kan evt. filmes og anvendes til videre refleksion i det kollaborative fællesskab og understøtte den virtuelle læring. introduceres til refleksionscirklen. Side 7 af 109

8 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Psykologi og kommunikation Kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. (Mål 1) Kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende en denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 3) Kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikere med borgere og patienter. (Mål 4) Side 8 af 109

9 Tema 2A: Faglig observation og dokumentation Varighed: 2 dage Social- og sundhedshjælperelev Mikkel skal sammen med sin kollega holde indflytningssamtale med Ruth på 81 år, som i sidste uge flyttede ind på Plejecenteret. Mikkel vil gerne høre Ruths livshistorie, så de sammen kan finde nogle aktivitetstilbud. Det er vigtigt for Ruth at holde sig i gang. Mikkel taler med sin vejleder om hvad han skal observere hos Ruth, mens han afholder samtale med hende. Mikkel aftaler med sin kollega, at han efter samtalen skal dokumentere livshistorien og observationerne i det elektroniske dokumentationssystem og sammen med sin vejleder gennemgå Ruths medicinliste. Mikkel vil gerne have, at hans gengivelse bliver så præcis som mulig. Indholdsbeskrivelse: I dette tema fortsætter eleven arbejdet fra grundforløb 2 med pædagogiske metoder inden for rehabiliteringen, med særligt fokus på den kommende praktik. Der arbejdes med borgerens livshistorie samt hvad det vil sige at arbejde aktiverende og yde egenomsorg. arbejder med forskellige metoder der motiverer borgeren til at bevare aktiv deltagelse i eget liv. arbejder videre med faglig dokumentation, fagsprog og ansvaret som fagperson. Ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning Korrekt håndtering af medicin arbejder eleven med viden om eget ansvar i forhold til borgerens medicinindtag. introduceres til arbejdet med borgerbeskrivelser og observationer hos borgeren i praktikken. I praktikken udarbejder eleven en borgerbeskrivelse, som anvendes i tværfaglige forløb i 2. skoleperiode. Desuden introduceres eleven til arbejdet med arbejdsmiljøopgaven, som ligeledes anvendes i tema 3 på skoleperiode 2. I praktikken indsamler eleven data til opgaven. Praktikmålene introduceres, og eleven har fokus på forventninger til den kommende praktikperiode. Der arbejdes videre med temaet efter praktik 1. Pædagogiske metoder: Det pædagogiske formål i dette tema er at klæde eleven på til at indsamle data til samt udarbejde en borgerbeskrivelse. Formålet med borgerbeskrivelsen er at bringe praksis, set fra elevens perspektiv, ind i klasserummet, og lade den være en integreret del af undervisningen i skoleperiode 2. Se bilag 1 for skabelon til borgerbeskrivelse. Mindomo anbefales som virtuelt redskab. Side 9 af 109

10 Ud fra det pædagogiske princip om praksisnær undervisning, skal eleven i praktik 1 ligeledes indsamle data til arbejdet i tema 3, der omhandler arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. Se bilag 2 for skabelon til opgave om arbejdsmiljø. Der kan arbejdes virtuelt med målene for praktik 1. For elever på ekspertniveau lægges der vægt på refleksion for at kunne vurdere og begrunde problemstillinger. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) Kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) Kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) Kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) Kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Side 10 af 109

11 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) Kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) Kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Side 11 af 109

12 Skoleperiode 2 I denne skoleperiode indgår der ud over følgende temaer: To ugers valgfag. kan vælge Engelsk som valgfag i de to uger. Tema 2B: Faglig observation og dokumentation Varighed: 2 dage I skoleperiode 2 skal social- og sundhedshjælperelev Mikkel fremlægge sin borgerbeskrivelse for sine elevkammerater. Mikkel har valgt at lave en borgerbeskrivelse af Ruth. Under praktikperioden faldt Ruth på gulvet ved en forflytning, da rollatoren ikke var låst ordentligt. Mikkel har beskrevet forløbet og den utilsigtede hændelse, og håber at kunne få feedback på situationen fra sine elevkammerater. Temaet er en fortsættelse af tema 2A, og indledes med en opsamling af elevens praktikoplevelser samt refleksioner over elevens faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. Borgerbeskrivelsen, som er udarbejdet i praktikken, anvendes i et tværfagligt forløb i denne skoleperiode. I temaet arbejdes der med viden om observationer, vigtigheden af at videregive oplysninger og hvordan dokumentation anvendes. Inden for dokumentation arbejder eleven med fagsprog, forskellige dokumentationsformer, håndtering af utilsigtede hændelser, samt social- og sundhedshjælperens ansvar og pligter. Der er i særlig grad fokus på social- og sundhedshjælperens kompetencer. Pædagogiske metoder: Den pædagogiske metode er refleksion over faglig og personlig læring fra praktikken, samt brugen af fagsprog. kan med fordel anvende refleksionscirklen og arbejde med videndeling i det kollaborative faglige fællesskab. Kopi af elevernes borgerbeskrivelser kan med fordel indsamles til en idébank til brug i de kommende tværfaglige forløb. Side 12 af 109

13 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Ud over nedenstående mål henvises der til de mål, der er skrevet ind under tema 2A, da de 2 temaer hænger sammen. Social- og sundhedssektoren Kan anvende viden om lovgivning og vejledninger inden for området til videregivelse af oplysninger, overholdelse af tavshedspligt og sikring af patientsikkerhed, herunder forebygge utilsigtede hændelser (mål 4) Kan anvende viden om kravene til faglig dokumentation, herunder sygeplejefaglige optegnelser og relevante dokumentationssystemer til at arbejde i overensstemmelse med gældende regler (mål 6) Side 13 af 109

14 Tema 3: Den rehabiliterende indsats til den ældre borger Varighed: 9 dage Social- og sundhedshjælperelev Maria besøger Hans på 81 år, som skal have hjælp til påklædning og servering af morgenmad. Senere skal postkassen tømmes. Der foreligger en plan for Hans medvirken i de forskellige opgaver. Rehabiliteringsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Hans, Maria samt ergo- og fysioterapeuter. Maria har primært til opgave at støtte Hans i hans evne til egenomsorg. Da Maria kommer ind til Hans fortæller han, at han er for træt til at deltage i at lave morgenmad. Maria overvejer, hvordan hun får motiveret Hans til at følge rehabiliteringsplanen. Ved morgenmaden fortæller Hans, at han oplever at rehabiliteringsplanen er for fysisk anstrengende. Hans ønsker derfor at tale med ergoterapeuten igen og spørger om Maria vil kontakte teamet. Indholdsbeskrivelse: I temaet arbejdes der både mono- og tværfagligt. I tema 3 er omdrejningspunktet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til den ældre borger. Temaet belyses ud fra borgerens perspektiv, social- og sundhedshjælperens kompetenceområde samt velfærdssamfundets tilbud og krav. Der sættes fokus på hvordan viden om livsstilsfaktorer kan anvendes i et borgerforløb, fx KRAM-faktorerne. arbejder med at matche borgerens behov med aktivitetstilbud fra kommune, private aktører og frivillige organisationer. Desuden inddrages viden om servicelov og sundhedslov i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper i en politisk styret organisation. reflekterer over betydningen af kommunens kvalitetsstandarder i forhold til bl.a. at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp hos borgeren. arbejder med at anvende viden om og reflektere over praktisk erfaring med arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. reflekterer over, hvilken betydning det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har. Der kan fx arbejdes med kommunikation på arbejdspladsen. Pædagogiske metoder: Der arbejdes monofagligt i temaet, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem, samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. s borgerbeskrivelse fra praktik 1 anvendes løbende i elevens arbejde. s arbejde i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleven gennem videndeling og kommunikation er fælles med sine elevkammerater om at foreslå handlinger til løsning af problemer hos borgeren i borgerbeskrivelserne. arbejder skriftligt med de foreslåede handlinger og faglige begrundelser. Side 14 af 109

15 Der kan med fordel arbejdes virtuelt med Google+ eller lignende hjemmesider til udarbejdelse af fælles skriftlige produkter. I et tværfagligt forløb mellem fagene Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, Arbejdsmiljø og ergonomi samt Psykologi og kommunikation arbejder eleverne med problemstillingerne fra arbejdsmiljøopgaven, som de har udarbejdet i praktik 1. Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver (mål 1) Kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper (mål 2) Kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb (mål 3) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) Kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) Kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) Side 15 af 109

16 Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) Kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) Kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) Kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) Kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. (Mål 5) Kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp. (Mål 6) Kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) Side 16 af 109

17 Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) Kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) Kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælperen at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. (Mål 5) Kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere praktisk hjælp. (Mål 6) Kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) Psykologi og kommunikation Kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. (Mål 2) Kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som socialog sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter. (Mål 4) Kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 5) Side 17 af 109

18 Arbejdsmiljø og ergonomi Kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som socialog sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. (Mål 1) Kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre social- og sundhedshjælperens arbejdsopgaver. (Mål 3) Kan anvende viden om teamsamarbejdets betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. (Mål 7) Side 18 af 109

19 Tema 4: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger Varighed: 8 dage Social- og sundhedshjælperelev Tina kommer ind til Astrid på 89 år. Astrid er for nyligt flyttet ind på plejecenteret. Denne morgen har Astrid svært ved at komme ud af sengen og spørger lidt forvirret, om hun er på vej i seng, eller er på vej op af sengen. Tina bemærker at der er en kraftig lugt af urin i stuen. Da Tina prøver at hjælpe Astrid op af sengen, bemærker hun at Astrid er varm og blussende. Tina observerer at Astrid virker anderledes. Hun har behov for at drøfte Astrids situation med en kollega Indholdsbeskrivelse: I dette tema er der særlig fokus på, at eleven arbejder med en anerkendende, støttende og motiverende tilgang til borgeren. I samarbejdet med den fysisk syge borger tilrettelægges plejen målrettet, så borgerens livskvalitet øges. Med udgangspunkt i viden om det raske menneske, skal eleven kunne identificere symptomer relateret til ændringer i borgerens almene fysiske sundhedstilstand. Der sættes fokus på tidlig opsporing i forhold til nyligt opståede symptomer. Centrale emner vil være anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, immobilitet, febrile tilstande og konfusion. arbejder med at kunne reagere og handle hensigtsmæssigt på observationer hos borgeren. Der er fokus på, at eleven ud fra forandringer i borgerens grundlæggende behov kan vurdere og tilrettelægge målrettet pleje og aktiviteter i et tværfagligt samarbejde. arbejder med hensigtsmæssig brug af kroppens normale bevægelsesmønstre i forhold til forflytning og lejring af borgeren. skal anvende viden om relevant velfærdsteknologi og hjælpemidler. Der reflekteres over hvordan velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte borgerens livskvalitet. Pædagogiske metoder: Der arbejdes i temaet monofagligt, således at det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Arbejdsmodellen 1 anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger. Med udgangspunkt i elevernes relevante borgerbeskrivelser sluttes temaet af med et tværfagligt forløb mellem fagene Arbejdsmiljø og ergonomi, Psykologi og kommunikation, Pleje og dokumentation og Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. Gennem simulerede praksissituationer formidler eleverne deres opnåede viden og færdigheder. F.eks. SOSU Skills: Små værksteder/ workshops. Film/ tegnefilm. Rollespil. Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Side 19 af 109

20 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (Mål 2) kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (Mål 2) Side 20 af 109

21 kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Rehabilitering og social- og sundhedsfagligt indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. (Mål 8) kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. (Mål 9) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. (Mål 8) Side 21 af 109

22 kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. (Mål 9) Psykologi og kommunikation kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 3) Arbejdsmiljø og ergonomi kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. (Mål 2) kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. (Mål 4) kan anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. (Mål 5) Side 22 af 109

23 Tema 5: Pleje og omsorg til den psykisk syge borger Varighed: 8 dage Social- og sundhedshjælperelev Olga er ude på middagsbesøg hos Benny på 57 år. Benny får hjælp til at strukturere hverdagen og til praktisk bistand, da han har svært ved at overskue daglige gøremål pga. et langvarigt alkoholmisbrug. Benny får dagligt besøg af sygeplejersken til medicinudlevering. I dag skal Olga hjælpe Benny med rengøring. Under rengøringen finder Olga et drikkeglas med forskellige typer af piller og spørger Benny, hvad det er. Det skal du ikke blande dig i, svarer Benny vredt. Indholdsbeskrivelse: I dette tema er omdrejningspunktet pleje og støtte til borgere med psykiske lidelser, misbrug og demens. skal reflektere over etiske dilemmaer herunder omsorgssvigt, omsorgspligt og hjælp til indtagelse af medicin. Der er fokus på at eleven skal kunne handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde. reflekterer over egne og samfundets normer, fordomme og holdninger i den professionelle praksis samt borgerens selvbestemmelsesret. anvender viden om kommunikation som redskab i forhold til borgere med psykisk lidelse, misbrug og demens. har her fokus på samarbejdet med pårørende og kolleger. Inden for demensområdet anvender eleven borgerens livshistorie som redskab, med henblik på at styrke borgerens identitet og livskvalitet. Der arbejdes med reminiscens samt hvordan eleven kan anvende denne pædagogiske arbejdsmetode som en del af aktivering i den daglige livsførelse hos borgere med demens. Der lægges vægt på at forebygge konflikter, vold og anvendelse af magt i mødet med borgere med demens. anvender viden om psykotisk og depressiv tilstand samt selvmordstruende adfærd for at kunne forklare adfærdsændringer hos borgeren. anvender sin viden i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Der arbejdes med metoden Recovery, og hvordan eleven kan anvende denne pædagogiske arbejdsmetode som en del af det at kunne mestre livet med en psykisk lidelse. Hos borgeren med misbrug arbejder eleven desuden med at motivere og støtte til valg af sundhedsfremmende tiltag. Pædagogiske metoder: Der arbejdes i temaet monofagligt, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Med udgangspunkt i film, case eller andet arbejder eleven i temaet med et tværfagligt forløb mellem fagene arbejdsmiljø og ergonomi, psykologi og kommunikation, pleje og dokumentation samt rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. Forløbet kan evt. Side 23 af 109

24 tilrettelægges som en storyline. Der er særligt fokus på refleksion som pædagogisk princip. Der lægges vægt på klassediskussion/diskussion i grupper af etiske dilemmaer ud fra elevens praksisoplevelser. Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan anvende viden om reglerne for magtanvendelse til at sikre at borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. (Mål 5) kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation. (Mål 8) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende viden om psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. (Mål 11) kan anvende viden om hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. (Mål 12) kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Præstationsstandard: Ekspert Side 24 af 109

25 kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende viden om psykiske lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. (Mål 11) kan anvende viden om hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. (Mål 12) kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14 skrevet forkert i UO som mål 15) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (Mål 4) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) Side 25 af 109

26 kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (Mål 4) Psykologi og kommunikation kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. (Mål 1) kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. (Mål 2) kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som socialog sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter. (Mål 4) kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 5) kan anvende viden om kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflikter og vold i arbejdet med demente borgere. (Mål 7) Arbejdsmiljø og ergonomi kan anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. (mål 6) Side 26 af 109

27 Tema 6A: Borgere med kroniske sygdomme Varighed: 3 dage Social- og sundhedshjælperelev Carina kommer hos Kamma på 76 år. Kamma har diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom. Kamma har for nyligt fået iltapparat i hjemmet. Kamma får daglig hjælp til personlig pleje og spisesituationen. Da Carina kommer ind i entreen hos Kamma, lugter der af cigaretrøg. Carina undrer sig, idet de i går talte om Kammas nylige rygestop. I stuen finder Carina Kamma siddende i sin lænestol med iltkateter på og et fyldt askebæger foran sig. Indholdsbeskrivelse: Som optakt til praktikperiode 2 arbejdes der i tema 6A med elevens viden om kroniske sygdomme som diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. Arbejdsmodellen anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger ud fra Service og Sundhedsloven. har fokus på, hvordan borgerens livsstil har indflydelse på det kroniske sygdomsforløb. introduceres til udarbejdelse af en borgerbeskrivelse om den kronisk syge borger i praktikken, som anvendes i tværfagligt forløb i 3. skoleperiode. Til udarbejdelse af borgerbeskrivelsen benyttes skabelon til Borgerbeskrivelse i bilag 1. Der arbejdes med praktikmålene for den kommende praktik. Der arbejdes videre med temaet efter praktik 2. Pædagogiske metoder: Der arbejdes monofagligt, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem, for at styrke elevens evne til at anvende den teoretiske viden om den kroniske borger i den kommende praktik. For at fremme det praksisnære princip aflægger eleverne besøg på Center for Velfærdsteknologi på SOSU Sjælland enten i tema 6A eller tema 6B. Det pædagogiske princip er, at eleven klædes på til at indsamle data til og udarbejde en borgerbeskrivelse med fokus på den kronisk syge borger. Formålet med borgerbeskrivelsen er at bringe praksis set fra elevens perspektiv, ind i klasserummet og lade den være en integreret del af undervisningen i skoleperiode 3. Se bilag 1 for skabelon til borgerbeskrivelse. Der kan arbejdes virtuelt med målene for praktik 2. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver. (Mål 1) Side 27 af 109

28 kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. (Mål 3) kan anvende viden om opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, herunder social- og sundhedshjælperen rolle, til at indgå i arbejdet med det sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. (Mål 4) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om forskelle på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (Mål 7) kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. (Mål 4) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (Mål 7) Side 28 af 109

29 kan anvende viden om kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats (mål 1) Kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg (mål 2) Kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse (mål 3) Kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet (mål 4) Kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud (mål 5) Kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg (mål 7) Kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner (mål 8) Kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet (mål 9) Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats (mål 1) Side 29 af 109

30 Kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg (mål 2) Kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse (mål 3) Kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet (mål 4) Kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud (mål 5) Kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg (mål 7) Kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner (mål 8) Kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet (mål 9) Side 30 af 109

31 Skoleperiode 3 Ud over nedenstående temaer, ligger der i skoleperioden et valgfrit specialefag. Tema 6B: Borgere med kroniske sygdomme Varighed: 8 dage Tilbage på skoleperiode 3 har Carina sin borgerbeskrivelse med, som hun deler med elevkammeraterne. Carina har valgt at skrive sin borgerbeskrivelse om Kamma. Carina har i praktikken undret sig over, at Kamma har tabt sig, at Kamma er blevet meget passiv og helst sidder og blunder i sin stol det meste af dagen. Er der en sammenhæng mellem hendes sygdom, aktivitetsniveau og ernæringstilstand? Carina er nysgerrig på, om kosten kunne sammensættes anderledes, så Kamma ikke bliver ved med at tabe sig samt hvordan hun kan motivere Kamma til mere aktivitet Indholdsbeskrivelse: Temaet er en fortsættelse af tema 6A og tager udgangspunkt i elevens praktikoplevelser. I temaet indgår der et tværfagligt forløb med elevernes borgerbeskrivelser om den kronisk syge borger i centrum. har fokus på at anvende viden om og reflektere over velfærdsteknologi og rehabilitering samt det sammenhængende borger-/ patientforløb med udgangspunkt i elevens praktikoplevelser. anvender sin viden om den rehabiliterende indsats og kan anvende dette i det tværfaglige samarbejde, så borgeren støttes og motiveres til at mestre hverdagslivet med en kronisk sygdom. arbejder med kompleksitet i plejen, hvor kost og ernæring er et vigtigt delelement i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde hos den kronisk syge borger. har fokus på sine kompetencer i medicinhåndtering i forhold til den kronisk syge borger. Pædagogiske metoder: Eleverne reflekterer over egen faglig og personlig læring fra praktikken, samt brugen og anvendelse af fagsprog. arbejder med videndeling i det kollaborative faglige fællesskab. Kopi af elevernes borgerbeskrivelser indsamles til idébank. Der arbejdes i temaet monofagligt, således at det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Med udgangspunkt i elevernes borgerbeskrivelser sluttes temaet af med et tværfagligt forløb mellem fagene Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, Psykologi og kommunikation, Pleje og dokumentation samt Social- og sundhedssektoren. For at fremme det praksisnære princip aflægger eleverne besøg på Center for Velfærdsteknologi på SOSU Sjælland enten i tema 6A eller tema 6B. Gennem simulerede praksis situationer formidler eleverne deres opnåede viden og færdigheder. Fx SOSU Skills: små værksteder/ workshops. Film/ tegnefilm. Rollespil. Side 31 af 109

32 reflekterer løbende i skoleperioden i en virtuel logbog over dette. Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Dette understøtter elevens læring frem mod den kompetente social- og sundhedshjælper. opfordres til at anvende samme metode i praktikperioderne. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Der henvises til de mål, der er skrevet ind under tema 6A, da de 2 temaer hænger sammen. Side 32 af 109

33 Tema 7: Livets afslutning Varighed: 4 dage Social- og sundhedshjælperelev Yosef arbejder på Plejecenteret. Yosef kommer hos Erna på 92 år. Erna er døende. Yosef har i løbet af dagen tilbudt Erna forskellige måltider. Erna giver udtryk for, at hun ikke længere orker at spise. Yosef har spurgt til, hvad han skal gøre og sygeplejersken har drøftet evt. sondeernæring med sine kollegaer her til morgen. Efterfølgende har sygeplejersken haft en samtale med Erna om denne mulighed. Erna har afslået dette og siger, at når man er 92 år må man godt have lov til at dø i fred. Yosef bliver mødt af Ernas datter som er vred og frustreret over, at hendes mor ikke får noget at spise: Kan det virkelig være rigtigt, at min mor skal sulte? Indholdsbeskrivelse: I dette tema arbejder eleven med egen rolle som kompetent social- og sundhedshjælper i den tværfaglige palliative indsats. anvender sin viden om tidlig, sen og terminal fase i samarbejdet med borgeren og pårørende, herunder fokus på pleje, omsorg, observationer og lindring. Med udgangspunkt i elevens viden om sorg- og kriseforløb, reflekterer eleven over egne handlinger som kompetent social- og sundhedshjælper for at støtte borger og pårørende. Der er fokus på at eleven kan anvende sin viden om kommunikation, til at føre den svære samtale i sorg- og kriseforløb. arbejder med etiske overvejelser, dilemmaer og kulturelle forskelles betydning for omsorg og pleje til den døende. Desuden arbejder eleven med lovgivning og frivillige organisationer på området, eksempelvis tilbud om hospice, plejeorlov og vågetjeneste. Pædagogiske metoder: Der kan i temaet arbejdes monofagligt, således at det enkelte fags identitet træder tydeligt frem og /eller tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Temaet kan tilrettelægges som et tværfagligt forløb mellem fagene Psykologi og kommunikation, Pleje og dokumentation samt Social- og sundhedssektoren. Elevernes egne erfaringer fra praksis og evt. personlig erfaring sættes i spil i det faglige kollaborative fællesskab. Det anbefales at eleverne laver praktiske øvelser i forhold til kommunikation og den svære samtale. For at fremme det praksisnære princip anbefales besøg af/hos bedemand, præst, hospicemedarbejder, palliativt team. Der kan med fordel suppleres med film og videomateriale. Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Side 33 af 109

34 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver. (Mål 1) kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation. (Mål 8) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. (Mål 6) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. (Mål 6) Psykologi og kommunikation kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. (Mål 2) kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter. (Mål 4) kan anvende viden om sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. (Mål 6) Side 34 af 109

35 Tema 8: Den kompetente social- og sundhedshjælper i det komplekse borgerforløb Varighed: 8 dage Social- og sundhedshjælperelev Pia kommer hos Gunnar på 85 år. Gunnar er i går kommet hjem fra en indlæggelse på sygehuset efter operation pga. et hoftebrud. Gunnar sidder i sit køkken og fortæller om indlæggelsesforløbet og læser op af udskrivningsnotatet fra sygehuset. Han nævner også brevet fra kommunen, der handler om det kommende genoptræningsforløb. Han er usikker på, hvornår han skal starte genoptræningen. Imens Pia sætter kaffe over, observerer hun, at Gunnar sidder uroligt på stolen. Han har smerter ved halebenet, når han skal sidde og beder om at komme på toilettet; men han mangler sin rollator, som han har glemt på sygehuset. Gunnar bliver bleg og svimmel, da han rejser sig og må støtte sig til køkkenbordet. Pia undrer sig over, hvor dårlig Gunnar ser ud. Det gjorde han ikke, før indlæggelsen Gunnar, jeg kan se, du er skidt tilpas. Jeg ringer til den social- og sundhedsassistent, der modtog dig i går, da du kom hjem, så vi sammen kan vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Pia minder sig selv om, hvor vigtigt det er at hun får dokumenteret det hun observerer hos Gunnar. Indholdsbeskrivelse: I dette tema samles den røde tråd i forhold til borgerforløb og den kompetente social- og sundhedshjælper, der er gennemgående fra tema 1 til tema 7. Social- og sundhedshjælpereleven skal kunne skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb, samt reflektere over, handle efter og dokumentere i forhold til eget kompetenceområde og profession. I det komplekse borgerforløb anvender eleven sin viden om det tværfaglige samarbejde til at støtte og motivere borgeren i fx træningsplaner. har fokus på at udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson. Samtidig skal eleven kunne følge de kvalitetsstandarder, der er gældende for elevens kompetenceområde. Temaet fungerer desuden som optakt til praktikperiode 3, hvor fokus er elevens selvstændighed i, for eleven, ukendte eller komplekse borgerforløb. I temaet arbejder eleven med fagidentitet i forhold til at være den kompetente professionelle omsorgsperson. Temaet afsluttes med en uges valgfri specialefag. Pædagogiske metoder: I temaet arbejdes der tværfagligt ud fra en case, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Fokus i casen er bl.a. at skelne mellem komplekse og ikke-komplekse borgerforløb samt refleksion over- og handlen i forhold til eget kompetenceområde og profession: Side 35 af 109

36 Der kan tilrettelægges Skillsbaseret konkurrence, hvor elever fra GF2/andre social- og sundhedshjælperhold inviteres til at deltage. Der kan ligeledes tilrettelægges workshops, hvor eleverne på ekspertniveau gives mulighed for at tilrettelægge undervisning for elever på nystartede social- og sundhedshjælper hold eller GF2 hold. En tredje mulighed er anvendelse af Storyline, hvor eleverne selv udvikler indholdet i borgerforløbet. Aktiviteterne kan med fordel filmes og anvendes i elevernes egen refleksion og evaluering. Dette giver mulighed for feed-back og feed-forward til eleverne. Målene for den kommende praktik 3 kan med fordel kobles på refleksions- og evalueringsprocessen. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver. (Mål 1) kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. (Mål 3) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan anvende viden om forskelle på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (Mål 7) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 9) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 10) Side 36 af 109

37 Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) Kan anvende viden om forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (Mål 7) Kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) Kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (Mål 4) Kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (Mål 4) Side 37 af 109

38 Kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) Psykologi og kommunikation Kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 5) Kan anvende viden om sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. (Mål 6) Side 38 af 109

39 Skoleperiode 4 I denne skoleperiode udtrækkes der en prøve i et uddannelsesspecifikt fag (undtaget arbejdsmiljø og ergonomi). Hvis eleven har valgt at følge Engelsk, kan dette blive udtrukket til prøve. Uddannelsen afsluttes desuden med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk opgave, fx en case. Tema 9: Afsluttende prøver trin 1 Varighed: 3 uger Social- og sundhedshjælperuddannelsen afsluttes med en praktisk opgave. Den praktiske opgave kan fx være en case, som eleven trækker. Kompetencemål for Trin 1 kan: 1) Selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2) Selvstændigt udføre omsorg og pleje ud fra en rehabiliterende tilgang samt reagere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. 3) Selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg. 4) Selvstændigt kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 5) Selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 6) Skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt i relevante dokumentationssystemer. 7) Anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 8) Selvstændigt anvende de generelle hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. 9) Selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi. 10) I det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herunder inddrage pårørende. 11) Selvstændigt og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 12) Selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Side 39 af 109

40 Læsevejledning læringsaktiviteter for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Læringsaktiviteter for erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er beskrevet i et særskilt dokument. For eleven handler det om, at eleven kan se sig selv i den faglige fremtid som social- og sundhedsassistent. Fagmål der påbegyndes i et tema tænkes videreført i efterfølgende temaer, indtil det ønskede taksonomiske niveau er nået. Refleksion indgår med stor vægt i hele uddannelsen på trin 2, dels ligger der særlige refleksionsopgaver 2 lige inden hver praktikperiode og lige efter hver praktikperiode, hvor fokus er på sammenhængen mellem teori og praksis og den kompetente social- og sundhedsassistent i de forskellige arbejdsfelter. Refleksion indgår ligeledes som et element i alle temaer i alle fag, hvor der arbejdes med at reflektere i forhold til faget, fagets mål og den personlige udvikling. selvevaluerer løbende hvad der er lært og sætter mål for efterfølgende arbejde. Refleksionsopgaven Den kompetente social- og sundhedsassistent beskrives nærmere under hver skoleperiode I de tværfaglige opgaver og projekter tilrettelægges opgaven på en sådan måde, at de elever der har valgt ekspertniveau, har mulighed for at vise dette. Det kan foregå i mixede grupper med elever på avanceret niveau og ekspertniveau eller i grupper kun sammensat af elever på ekspertniveau. Derfor tilrettelægges undervisningen differentieret. 2 Den kompetente social- og sundhedsassistent bilag 3 Side 40 af 109

41 Skoleperiode 5 Udover følgende temaer ligger der i skoleperiode 5: 1 naturfagsdokumentation, et valgfag og et valgfrit specialefag Tema 10: Den kompetente social- og sundhedsassistent Varighed: 3 uger Jens Peter Hansen, ejeren af Burgerhjørnet, er blevet indlagt akut, da han under fodboldtræning i Old Boys-klubben faldt om. Fodboldvennerne forsøgte forgæves at få liv i ham, men han reagerede ikke. De virker ret forskrækkede, da Jens Peter var bleg, klamtsvedende, trak vejret besværet og var blå om munden. Ambulancen kører ham direkte til Rørkøbing sygehus, hvor han indlægges på afdeling 12B. I hans indlæggelsesjournal står der bl.a. følgende: 43-årig mand, indlægges akut til observation for AKS. ET over middel, vægt 97kg, højde 168 cm. Tidligere: Let forhøjet BT. Ved indlæggelsen: BT: 210/110 mm Hg, puls 160, tp. 38, sat. 90%, resp. 26. Vågen, tager sig til brystet og giver udtryk for at være bange. Hustru orienteret om indlæggelse og er på vej. Indholdsbeskrivelse Temaets tre uddannelsesspecifikke fag introduceres fra hver sin vinkel. Indholdsmæssigt lægges der vægt på forskellige sygeplejeteorier, observation og identifikation af behov for sygepleje med udgangspunkt i sygeplejeprocessen. I temaet arbejdes der med livsformer og livsfasers betydning for sundheden og patienters opfattelse af sundhed, og hvordan man som social- og sundhedsassistent kan inddrage denne viden i arbejdet med sundhedsfremme. Der arbejdes med forebyggelse og rehabilitering, patienters fysiske, psykiske og sociale resurser, funktionsevner og aktivitetsanalyser inddrages relevant i forhold til forebyggelse af immobilitet og inaktivitet. Eleverne skal ud fra et fagligt udgangspunkt opnå at danne et fagfællesskab, der kan medvirke til at udvikle læring hos den enkelte. Refleksion over emnet den kompetente social- og sundhedsassistent er et gennemgående fokusområde, der arbejdes aktivt med i hele uddannelsen. 3 3 Den kompetente social- og sundhedsassistent bilag 4 Side 41 af 109

42 Pædagogiske metoder Eleverne kan fx ud fra en case videooptage plejesituationer, der danner udgangspunkt for læringen omkring de uddannelsesspecifikke fag. Eleverne reflekterer over udvalgte relevante teorier. I et kollaborativt samarbejde arbejder eleverne med ikke faglige personers sundhedsopfattelse, der efterfølgende bearbejdes i forhold til teori og videreformidles. Undervisningen kan fx tilrettelægges som en mini interviewundersøgelse. Refleksionsopgave: Den kompetente social- og sundhedsassistent (skabelonopgave bilag 3): skal reflektere over, hvad der kendetegner den kompetente social- og sundhedsassistent i somatikken, og hvordan eleven opfatter social- og sundhedsassistentens faglige kompetencer og personlige egenskaber på en sådan måde, at eleven på sigt kan se sig selv i rollen som sådan. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Sygepleje Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser. (Mål 1) kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (Mål 3) kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at begrunde og vurdere hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser. (Mål 1) Side 42 af 109

43 kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til målrettet at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (Mål 3) kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan begrunde og vurdere, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. (Mål 10) Forebyggelse og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. (Mål 3) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. (Mål 5) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere og begrunde borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. (Mål 3) Side 43 af 109

44 kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. (Mål 5) Sundhedspædagogik og kommunikation kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf. (Mål 1) kan anvende viden om sundhedspædagogik til kunne støtte borgere/patienter i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. (Mål 2) kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (Mål 5) kan anvende viden om målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag til at kunne dokumentere og evaluere sådanne tiltag inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. (Mål 6) Side 44 af 109

45 Tema 11: Den indlagte patient Varighed: 5,5 uger Signe på 47 år er blevet abdominalt opereret for 3 dage siden. Social- og sundhedsassistenteleven Camilla har til opgave at hjælpe Signe i dag. Signe klager over kvalme, træthed, svimmelhed og smerter ved cikatricen. Signe siger: Jeg er godt nok tørstig. Kan jeg ikke få noget andet end det saft. Det smager ikke godt. Camilla siger: Hvor meget har du egentlig drukket de sidste dage?, samtidig med at hun ser på væskeskemaet, der mangler at blive udfyldt. Camilla hjælper Signe op i sengen for at kunne tilse cikatricen. Camilla tænker Hold da op, hvor ser det ud. Det er godt nok rødt og hævet, og det ser ud til, at der siver væske fra cikatricen Indholdsbeskrivelse arbejder i dette tema med lovgivningen for social- og sundhedsassistentens opgaver i sygehusregi, herunder betydningen af autorisation. beskæftiger sig med hygiejniske principper i forhold til den hospitalsindlagte patient, og arbejder med sygepleje til den kirurgiske og medicinske patient præ-, per- og postoperativt samt den ældre medicinske patient under indlæggelse. Der fokuseres på de hyppigst forekommende somatiske sygdomme, symptomer og behandlingsformer, herunder medicinsk behandling. Der arbejdes med anatomi, fysiologi, Farmakologi og medicinhåndtering, ligesom der er fokus på fagsprog og dokumentation. anvender sin teoretiske viden til at foretage relevante observationer for at kunne tilrettelægge og udføre klinisk sygepleje. Der arbejdes desuden med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i forhold til det enkelte menneskes sundhed og trivsel. Pædagogiske metoder Det bærende pædagogiske princip er et tværfagligt projektarbejde med særligt fokus på fagene: Sygepleje, Forebyggelse og rehabilitering og Sundhedspædagogik og kommunikation. Projektarbejdet tager udgangspunkt i en given problemformulering, udarbejdet af underviserne. Eleverne udarbejder kollaborativt både en skriftlig rapport samt en praktisk præsentation af deres opnåede viden. Under hele forløbet arbejdes aktivt med selvevaluering, feedback, feedup og feedforward, og afslutningsvis laves en samlet evaluering af processen samt læringsudbyttet. Refleksionsopgave: Den kompetente social- og sundhedsassistent (skabelonopgave bilag 3): skal reflektere over, hvad der kendetegner den kompetente social- og sundhedsassistent i somatikken, og hvordan eleven opfatter social- og sundhedsassistentens faglige kompetencer og personlige egenskaber på en sådan måde, at eleven på sigt kan se sig selv i rollen som sådan. Side 45 af 109

46 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver. (Mål 1) kan anvende viden om autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis. (Mål 2) Sygepleje Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser. (Mål 1) kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (Mål 3) kan anvende viden om sterile teknikker og rene procedurer til at kunne foretage sår, drop-, og kateterpleje. (Mål 5) kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at begrunde og vurdere hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser. (Mål 1) kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til målrettet at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (Mål 3) kan anvende viden om sterile teknikker og rene procedure til at kunne begrunde og vurdere sår-, drop-, og kateterpleje. (Mål 5) Side 46 af 109

47 kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan begrunde og vurdere, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. (Mål 10) Somatisk sygdomslære kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi og sammenhænge mellem de enkelte organsystemer til at forklare de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. (Mål 1) kan anvende viden om de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyreog urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer. (Mål 2) kan anvende viden om den ældre medicinske borger/patient til at forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. (Mål 3) anvender viden om præ-, per- og postoperativ fase til at kunne forberede patienter til operation og kunne observere patienten i den postoperative fase. (Mål 4) kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende, kolleger og frivillige kan vejledes til at overholde disse principper. (Mål 5) kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi og de hyppigst forekomne sygdomme. (Mål 6) Farmakologi og medicinhåndtering kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering. (Mål 1) kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn. (Mål 2) kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder, absorption, distribution og elimination og farmakodynamik. (Mål 3) Side 47 af 109

48 kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering. (Mål 4) kan anvende viden om almen og speciel Farmakologi og medicinhåndtering, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. (Mål 5) kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis. (Mål 7) Forebyggelse og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. (Mål 5) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en målrettet analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) Side 48 af 109

49 kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om ernæringstilstand samt forebyggelse af immobilitet og faldtendens. (Mål 5) Sundhedspædagogik og kommunikation kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf. (Mål 1) kan anvende viden om sundhedspædagogik til kunne støtte borgere/patienter i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. (Mål 2) kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (Mål 5) kan anvende viden om målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske til at kunne dokumentere og evaluere sådanne tiltag inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. (Mål 6) Naturfag (Niveau D og C) Naturfaget bidrager til temaet med relevante bekendtgørelsesmål og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. Vejledning til Grundfagsbekendtgørelsen bilag 1 Indholdsmål: Niveau D: A) Faglige beregninger, B) væsker og tryk, C) kemiske forbindelser, D) temperatur, H) mikroorganismer. Niveau C: J) Eksponentiel funktion, K) blodet, M) energigivende næringsstoffer, P) epidemier. Side 49 af 109

50 Tema 12A: Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient Varighed: 4 dage Hans er 81 år, tidligere gartner og gift med Åse. Hans skal udskrives fra ortopædkirurgisk afdeling efter en højresidig crusamputation, som skyldes senkomplikationer efter diabetes. Social- og sundhedsassistentelev Monika har til opgave sammen med sin praktikvejleder at udskrive Hans til eget hjem. Gad vide, hvordan, jeg skal gribe det an, tænker Monika. Soveværelset er på 1. sal og toilettet er i kælderen. Min lærer talte om vigtigheden om det sammenhængende patientforløb. Hvem kontakter jeg først? Hvordan er sammenhængen? Kunne det mon se sådan her ud?. Monica begynder at tegne. Ergoterapeut og hjælpemiddelcentralen Apotek Visitator Hans Egen læge Diabetesambulatorium Fysioterapeut Indholdsbeskrivelse: arbejder med social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med kvalitetssikring, arbejdsmiljøcertificering, akkreditering. Dokumentationens betydning inddrages i forhold til kontinuitet og kvalitet i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng herunder anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser. Der arbejdes med social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle, tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats, herunder vejledning og rådgivning i sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag. Pædagogiske metoder: Forløbet tilrettelægges omkring sociale og faglige læringsfællesskaber ved at introducere til brug af studiegrupper som fastholdes i praktikforløbet. Kan udarbejdes som en illustration af en borgers kontaktflader. Undervisningen er praksisbaseret og anvendelsesorienteret med afsæt i konkret borger/patients oplevelse af kontakter i sundhedsvæsenet. Side 50 af 109

51 Skole-praktikopgave (skabelonopgave bilag 3): Elevforberedelse til sammenhængende patientforløb kan fx udarbejdes som mindmap: indsamler data i forhold til patienters overgange mellem eksempelvis sektorer, afsnit, afdelinger, ambulatorier eller egen læge og har fokus på de forskellige samarbejdspartneres patientkontaktflader tværfagligt og tværsektorielt med fokus på samarbejdspartnernes ansvar, kompetencer og arbejdsfelter. fokuserer på social- og sundhedsassistentens rolle i forhold til at arbejde sundhedsfremmende og/eller rehabiliterende. indsamler data omkring eksempelvis medicinhåndtering og har fokus på det sammenhængende patientforløb som kan være overgange mellem sekundær og primær sektor. Dataindsamlingen bearbejdes i den kommende skoleperiode. Refleksionsopgave: Den kompetente social- og sundhedsassistent (skabelonopgave bilag 4): skal reflektere over, hvad der kendetegner den kompetente social- og sundhedsassistent i somatikken, og hvordan eleven opfatter social- og sundhedsassistentens faglige kompetencer og personlige egenskaber på en sådan måde, at eleven på sigt kan se sig selv i rollen som sådan. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. (Mål 5) kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne sikre kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af serviceog sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. (Mål 6) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at vurdere og begrunde social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i Side 51 af 109

52 serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. (Mål 5) kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne begrunde og vurdere kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af service- og sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. (Mål 6) Sygepleje Præstationsstandard: Avanceret behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. (Mål 9) Præstationsstandard: Ekspert behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan begrunde og vurdere anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. (Mål 9) Forebyggelse og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. (Mål 5) kan anvende viden om træningsplaner til målrettet at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. (Mål 6) manglede kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne implementere og anvende sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) Side 52 af 109

53 Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en målrettet analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om ernæringstilstand samt forebyggelse af immobilitet og faldtendens. (Mål 5) kan anvende viden om træningsplaner til målrettet at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. (Mål 6) kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne begrunde og vurdere implementering og anvendelse af sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) Sundhedspædagogik og kommunikation kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder til at kunne inddrage borgere/patienter og pårørende i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb. (Mål 3) Naturfag (Niveau D og C) Naturfaget bidrager til temaet med relevante bekendtgørelsesmål og indholdsmål. Alle bekendtgørelsesmål jf. Vejledning til Grundfagsbekendtgørelsen bilag 1 Side 53 af 109

54 Skoleperiode 6 Skoleperioden starter med 4,5 dages Dansk for de elever der skal følge faget. Elever med godskrivning for Dansk skal fortsætte i praktik. Der udarbejdes 2 portfolioopgaver i Dansk. I denne skoleperiode indgår der ud over følgende temaer: 1 naturfagsdokumentation, 1 valgfrit specialefag samt et valgfag. Tema Dansk Varighed: 4,5 dage Dansk bidrager til skoleperioden med relevante mål fra de fire kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Tema 12B: Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient Varighed: 1 uge Hvem vil beskrive et forløb, I har oplevet i praktikken? spørger Stine, den nye unge lærer ud i rummet. Hænderne ryger i vejret for at få lov at komme til at fortælle om nogle af de mange erfaringer fra praktikken. Hvad siger du Betina? Jeg var på en ortopædkirurgisk afdeling, og det var en rigtig go afdeling. For eksempel skulle jeg være med til udskrivning af en 86årig, der var indlagt for hoftebrud, men hun var dement og for første gang gik det op for mig, at der godt nok er mange forskellige ting, der skal overvejes Ja, for jeg opdagede, at der også skulle tænkes over Indholdsbeskrivelse: arbejder med overvejelser omkring transferværdi i forhold til forskellige arbejdsområder igennem skole-praktikopgaven fra tema 12A. Pædagogiske metoder: Forløbet tilrettelægges praksisbaseret, helhedsorienteret og med anvendelsesorienteret undervisning, hvori der løbende arbejdes med feedback. Der arbejdes med studiegrupper. Side 54 af 109

55 Opsamling på praktikopgave Med udgangspunkt i elevens skole-praktikopgave reflekterer, vurderer og perspektiverer eleven social- og sundhedsassistentens rolle i det sammenhængende patientforløb, som er omdrejningspunktet for opgaven. Som afslutning udveksler eleverne viden med henblik på at kunne dokumentere og evaluere egen rolle og vidensniveau. arbejder med at forstå værdien af at overføre viden og erfaringer fra et arbejdsområde til et andet (transfer). Refleksionsopgave: Den kompetente social- og sundhedsassistent (skabelonopgave bilag 4): skal reflektere over, hvad der kendetegner den kompetente social- og sundhedsassistent i somatikken, og hvordan eleven opfatter social- og sundhedsassistentens faglige kompetencer og personlige egenskaber på en sådan måde, at eleven på sigt kan se sig selv i rollen som sådan. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Der henvises til de mål, der er skrevet ind under tema 12A, da de 2 temaer hænger sammen. Side 55 af 109

56 Tema 13: Livet med en psykisk lidelse Varighed: 4 uger Johan er social- og sundhedsassistentelev på psykiatrisk afdeling, hvor Astrid på 67 år netop er blevet tvangsindlagt fra bostedet Søtoften. Ved indlæggelsen råber Astrid: Jeg vil hjem Gå væk! og forsøger at forlade afdelingen. Astrid har lange sorte negle, håret er uredt, tøjet er plettet og hun lugter af urin. Astrids tøj virker for stort og hænger på hende, hun ser træt og bleg ud. Johan tænker: Nej, helt ærligt - hvorfor har de ikke givet hende et bad? Hun er jo møgbeskidt og lugter ud af munden Nu vil jeg tage hende i bad! Johan siger: Astrid, kom nu går vi i bad Astrid svarer: Åh du er sådan en flot fyr jeg vil gerne i bad med dig. Da de skal i gang med badet, og Astrid skal tage tøjet af, siger hun: Jeg vil da ikke i bad nu! Du skal ikke bestemme, om jeg skal i bad. Der er et afløb i gulvet. Indholdsbeskrivelse: I dette tema arbejder eleven med mennesker under indlæggelse eller i eget hjem, og med de hyppigst forekommende psykiatriske sygdomme: Demens, skizofreni, affektive lidelser og angsttilstande, deres symptomer og behandlingsformer herunder medicinsk behandling. arbejder med udgangspunkt i patienten/borgerens ressourcer, mestringsevne, motivation for at kunne observere og opstille mål for plejen, evaluere og dokumentere. Der arbejdes med teorier og metoder som eks sygeplejeprocessen, den jeg-støttende sygepleje, miljø- og kognitiv terapi, reminiscens og sansestimulering. Der arbejdes med hvordan borgeren/patienten kan støttes i recoveryprocessen og inddrages i behandlingsplaner, lovgivningen i de forskelige sektorer herunder forskellige opståede dilemmaer i forhold til selvbestemmelsesretten. træner sin rolle i det tværprofessionelle og tværsektorielle arbejde omkring sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser og indtænker relevante hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger. træner i at anvende målrettet kommunikation og i at tage udgangspunkt i patientens/ borgerens psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder. arbejder med at indgå i, fastholde og afslutte professionelle relationer uden at inddrage sin egen private sfære. Pædagogiske metoder: Udgangspunktet for arbejdet er praksisnært og anvendelsesorienteret og tager afsæt i problemstillinger fra psykiatrien i hhv. primær og sekundær sektor. Eleverne skal være aktivt opsøgende på de digitale medier fx patientforeninger, promedicin, vejledningsmaterialer, telemedicin og de skal efterfølgende kunne anvende den indhentede viden reflekteret. Eleverne arbejder kollaborativt og demonstrerer praktisk præsentation af deres opnåede viden, eksempelvis situationsspil/dilemmaspil. Under hele forløbet arbejdes aktivt med selvevaluering, feedback, feedup og feedforward og afslutningsvis laves en samlet evaluering af læring, produkt og proces. Side 56 af 109

57 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver. (Mål 1) kan anvende viden om sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. (Mål 4) kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne sikre kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af serviceog sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. (Mål 6) kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge og evaluere sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) kan anvende viden om betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. (Mål 9) kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistenternes rolle. (Mål 11) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver og til at kunne anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. (Mål 1) kan anvende viden om sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere målrettet over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. (Mål 4) kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne begrunde og vurdere kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af service- og sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. (Mål 6) Side 57 af 109

58 kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge, begrunde og evaluere sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) kan anvende viden om betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde i den forbindelse. (Mål 9) kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation til at kunne vurdere og begrunde anvendelsen på social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. (Mål 11) Sygepleje Præstationsstandard: Avanceret Kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov (mål 3) Kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge målrettet omsorg og sygepleje, herunder kunne vurdere og begrunde en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet (mål 6) behersker et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan begrunde og vurdere anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb (mål 9) Kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan begrunde og vurdere, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde (mål 10) Sygepleje Præstationsstandard: Ekspert Kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov (mål 3) Kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge målrettet omsorg og sygepleje, herunder kunne vurdere og begrunde en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet (mål 6) behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan begrunde og vurdere anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb (mål 9) Kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan begrunde og vurdere, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde (mål 10) Side 58 af 109

59 Somatisk sygdomslære kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi og sammenhænge mellem de enkelte organsystemer til at forklare de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. (Mål 1) Psykiatrisk sygdomslære kan anvende viden om mulige årsager til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til at kunne forklare psykisk sygdoms opståen og symptomer samt sygepleje- og behandlingsformer. (Mål 1) kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner til at kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer med psykiatriske borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. (Mål 2) kan anvende viden om de almindeligt anvendte terapeutiske principper, herunder jegstøttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery til at kunne arbejde som kontaktperson og understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. (Mål 3) kan anvende viden om lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret til at kunne begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område. (Mål 4) kan anvende viden om behandlingsplaner og deres betydning for social- og sundhedsassistentens arbejdsopgaver. (Mål 5) kan anvende viden om sygepleje- og handleplaner til at kunne anvende disse som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. (Mål 6) Side 59 af 109

60 Farmakologi og medicinhåndtering kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder, absorption, distribution og elimination og farmakodynamik. (Mål 3) kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. (Mål 5) Forebyggelse og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. (Mål 3) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. (Mål 5) kan anvende viden om træningsplaner til at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. (Mål 6) kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne implementere og anvende sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) Side 60 af 109

61 kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere og begrunde borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. (Mål 3) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en målrettet analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om ernæringstilstand samt forebyggelse af immobilitet og faldtendens. (Mål 5) kan anvende viden om træningsplaner til målrettet at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. (Mål 6) kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne begrunde og vurdere implementering og anvendelse af sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) Sundhedspædagogik og kommunikation kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf. (Mål 1) kan anvende viden om sundhedspædagogik til kunne støtte borgere/patienter i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. (Mål 2) kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger og udviklingsmuligheder til at kunne inddrage borgere/patienter og pårørende i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb (Mål 3) kan anvende viden om anvendelse af forskellige pædagogiske tilgange til at kunne øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mindskes. (Mål 4) kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (Mål 5) kan anvende viden om målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag til at kunne dokumentere og evaluere sådanne tiltag inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. (Mål 6) Side 61 af 109

62 Naturfag (Niveau D og C) Naturfaget bidrager til temaet med relevante bekendtgørelsesmål og indholdsmål. Indholdsmål jf. Vejledning til Grundfagsbekendtgørelsen bilag 1 Niveau D: A) Faglige beregninger, E) bølger, G) nervesystemet Niveau C: I) Faglige beregninger, J) eksponentiel funktion, N) bølger Side 62 af 109

63 Tema 14A: Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger Varighed:1 uge Klasselokalet summer af stemmer og forventninger. Ingelise har i den grad ønsket sig at komme ud i en praktik, hvor hun virkelig kan blive prøvet af, mens Jacob i sit stille sind er lidt nervøs. Han er stadig ikke overbevidst om, at det med kommunikation med psykisk syge borgere er noget for ham. Jacob spørger forsigtigt: Forhåbentlig kan vi bruge vores studiegrupper, mens vi er i praktik. Vil I være med til det? Jeg kan godt lave en Facebookgruppe. Der bliver hurtig enighed og de forskellige praktikpladser kommer i fokus igen. Hvordan mon et forløb i socialpsykiatri adskiller sig fra et forløb i behandlingspsykiatri? spørger Aysia ud i rummet, Ved I, om det er forskellige teorier, eller hva? Jeg vil faktisk helst ud til et demensafsnit, siger Lonni med eftertryk, Det er et spændende område, og der er med garanti efterspørgsel på disse kompetencer i fremtiden. Indholdsbeskrivelse: I tema 14A retter eleven blikket mod praktikken og arbejder med hvordan man i praksis dokumenterer, begrunder og vurderer kontinuiteten i sygepleje og rehabilitering. Der arbejdes ligeledes med mellemmenneskelige relationer og interaktioner mellem patienten/borgeren og netværket. Skole-praktikopgave (skabelonopgave bilag 3): Elevforberedelse til sammenhængende patientforløb kan fx udarbejdes som mindmap: indsamler data i forhold til den psykiatriske patients overgange mellem eksempelvis sektorer, afdelinger, ambulatorier eller egen læge og har fokus på de forskellige samarbejdspartneres patientkontaktflader tværfagligt og tværsektorielt med fokus på samarbejdspartnernes ansvar, kompetencer og arbejdsfelter. fokuserer på social- og sundhedsassistentens rolle i forhold til at arbejde sundhedsfremmende og/eller rehabiliterende. indsamler data omkring eksempelvis kommunikation og netværk, og har fokus på dette i det sammenhængende patientforløb. Dataindsamlingen bearbejdes i den kommende skoleperiode. Pædagogiske metoder: Forløbet tilrettelægges praksisbaseret, helhedsorienteret og med anvendelsesorienteret undervisning. Der arbejdes med studiegrupper Refleksionsopgave: Den kompetente social- og sundhedsassistent (Skabelonopgave bilag 4) bringer den tidligere refleksion fra somatikpraktikken i spil og reflekterer over, hvad der kendetegner den kompetente social- og sundhedsassistent i psykiatrien, og hvordan eleven opfatter social- og sundhedsassistentens faglige kompetencer og personlige egenskaber på en sådan måde, at eleven på sigt kan se sig selv i rollen. Side 63 af 109

64 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne sikre kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af serviceog sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. (Mål 6) kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge og evaluere sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne begrunde og vurdere kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af service- og sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. (Mål 6) kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge, begrunde og evaluere sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) Psykiatrisk sygdomslære kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner til at kunne etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer med psykiatriske borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere. (Mål 2) kan anvende viden om de almindeligt anvendte terapeutiske principper, herunder jegstøttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery til at kunne arbejde som kontaktperson og understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. (Mål 3) kan anvende viden om lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret til at kunne begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område. (Mål 4) kan anvende viden om sygepleje- og handleplaner til at kunne anvende disse som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. (Mål 6) Side 64 af 109

65 Forebyggelse og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) Side 65 af 109

66 Skoleperiode 7 Skoleperioden starter med 4,5 dages engelsk for de elever der skal følge faget. Elever med godskrivning for Engelsk skal fortsætte i praktik. Skoleperioden afsluttes desuden med 4,5 dages engelsk for de elever der skal følge faget. Elever med godskrivning for Engelsk skal tidligere i praktik end de øvrige elever. I denne skoleperiode indgår der ud over følgende temaer: 1 naturfagsdokumentation, 1 engelskopgave med selvvalgt emne (synopsis + præsentationsmateriale) og mindst 1 dokumentationsopgave i engelsk. Tema Engelsk Varighed: 4,5 dage Engelsk bidrager til skoleperioden med relevante faglige bekendtgørelsesmål fra de fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold. Kernestoffet er begreber, modeller og metoder der indgår i områderne kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold. Jf. grundfagsbekendtgørelse bilag 8. I skoleperiode 7 vælges kernestoffet med vægt på de to emneområder erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold samt almene og personlige forhold. Der udarbejdes mindst en dokumentationsopgave. Desuden indgår der et selvvalgt emne i denne skoleperiode. udarbejde en synopsis og et præsentationsmateriale. Side 66 af 109

67 Tema 14B: Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger Varighed: 1 uge Hej med jer alle sammen, hvor er det bare godt at se jer! Hele holdet er vendt glade og engagerede tilbage fra praktikforløbet i psykiatrien. Jacob er nærmest ved at eksplodere for at komme ud med sine oplevelser, der har gjort ham langt mere sikker på sig selv, så han nu virkelig tør stå frem og vise og diskutere sin viden og sine oplevelser med sine holdkammerater. Lonni afbryder ham nærmest inden han kommer i gang. Hold nu op det var svært at finde ud af opgaven med netværket. Min borger var simpelthen så ENSOM, at jeg næsten VAR hele hendes netværk. Det er godt nok forskelligt fra mine erfaringer. Min borger var ved at blive pakket helt ind i familie, pårørende og venner. ALLE havde en mening om, hvad hun skulle, kunne og ville. Jeg syntes egentlig, det var svært at holde det hele adskilt, siger Aysia. Ingelise siger: Godt, vi havde studiegruppen på Facebook, ellers havde jeg aldrig klaret det. Indholdsbeskrivelse: I studiegrupperne arbejder eleverne videre med skole-praktikopgaven. Med udgangspunkt i elevens skole-praktikopgave reflekterer, vurderer og perspektiverer eleven social- og sundhedsassistentens rolle i det sammenhængende patientforløb, som er omdrejningspunktet for opgaven. arbejder endvidere med at forstå eget kompetenceområde i det professionelle samarbejde med andre faggrupper. Som afslutning udveksler eleverne viden med henblik på at kunne dokumentere og evaluere egen rolle og vidensniveau. arbejder med at forstå værdien af at overføre viden og erfaringer fra et arbejdsområde til et andet (transfer). Pædagogiske metoder: Fremlæggelse for klassen: Studiegruppens udvalgte praksisbeskrivelse Redegørelse for faglig relevant teori. Opponentgruppe giver feed-back på proces og indhold. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Der henvises til de mål, der er skrevet ind under tema 14A, da de 2 temaer hænger sammen. Side 67 af 109

68 Refleksionsopgave: Den kompetente social- og sundhedsassistent (skabelonopgave bilag 4): bringer tidligere refleksioner i spil og viser viden om relevant faglig teori, som kendetegner den kompetente social- og sundhedsassistent i psykiatrien. Side 68 af 109

69 Tema 15: Sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem Varighed: 17 dage 88-årige Alma, der er alment svækket på grund af mangeårig KOL er netop udskrevet fra medicinsk afdeling efter 2 dages indlæggelse i et turboforløb, fordi hendes KOL er forværret. Alma er tilknyttet det særlige KOL-team, der arbejder med telemedicin. Alma har et sår på crus. Under indlæggelsen har hun desuden fået væske og behandling for en cystitis. Alma er stærkt undervægtig og har et inkompenseret hjerte. Social- og sundhedsassistentelev Shia kommer for første gang hos Alma en regnvejrsmorgen i april. Shias opgave er blandt andet at dosere medicin til de næste to uger. Da Shia træder ind i Almas lille lejlighed, lægger hun for det første mærke til, at avisen bare ligger på gulvet, og at Alma ikke er stået op. Shia starter med at vaske hænder på badeværelset og opdager her til sin forundring, at doseringsæsken for foregående aften stadig er fyldt. UPS tænker Shia, Alma kan jo ikke undvære sin medicin. Go morgen Alma, tager du en ekstra lille morgenlur i dag? Alma hiver efter vejret og siger hostende Jeg føler mig lidt sløj, og jeg har slet ikke haft kræfter til hverken avis eller morgente. Jeg kan heller ikke finde min Bricanyl-spray. Indholdsbeskrivelse: I dette tema er der særligt fokus på mål der relaterer sig til borgere med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger i primær sektor, men samtlige fagmål vil være i spil. Der arbejdes med de hyppigst forekommende somatiske lidelser, observation af funktionsniveau og ændringer i borgerens sundhedstilstand, inklusiv forebyggelse af komplikationer. arbejder sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende under anvendelse af sundhedspædagogiske tiltag. skal inddrage mulige innovative og velfærdsteknologiske tiltag. arbejder med professionel omsorg til patienter og pårørende i forbindelse med palliativ pleje herunder etik og den svære samtale. Der arbejdes med kvalitetsstandarder, lokale målsætninger og serviceniveauer under hensyntagen til patientsikkerhed. har fokus på eget ansvars- og kompetenceområde for selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, og har øje på det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. Arbejdsmiljø og ergonomi inddrages i relevant omfang, så eleven bliver bevidst om, hvilken betydning det har at arbejde i et politisk styret system Pædagogiske metoder: Udgangspunktet for arbejdet er praksisnært og tager i videst muligt afsæt i lokale forhold i primærsektoren. Eleverne skal derfor være aktivt opsøgende på de digitale medier fx patientforeninger, promedicin, vejledningsmaterialer, telemedicin og de skal efterfølgende kunne anvende disse kildekritisk og reflekteret. Side 69 af 109

70 Temaet afsluttes med et tværfagligt projektarbejde med en elevformuleret problemformulering, der tager udgangspunkt i primærsektoren. Eleverne udarbejder kollaborativt både en skriftlig rapport og en praktisk præsentation af deres opnåede viden. Under hele forløbet arbejdes aktivt med selvevaluering, feedback, feedup og feedforward og afslutningsvis laves en samlet evaluering af læring, produkt og proces. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om embedslægens funktion i det tværsektorielle samarbejde. (Mål 3) kan anvende viden om sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. (Mål 4) kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne sikre kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten af serviceog sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. Mål 6) kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge og evaluere sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistenternes rolle. (Mål 11) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om embedslægens funktion i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. (Mål 3) kan anvende viden om sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner til at reflektere målrettet over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. (Mål 4) kan anvende viden om dokumentationens betydning til at kunne begrunde og vurdere kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder og udvikle kvaliteten Side 70 af 109

71 af service- og sundhedsydelser i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng. (Mål 6) kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens og almen praksis rolle til kunne tilrettelægge, begrunde og evaluere sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation til at kunne vurdere og begrunde anvendelsen på social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. (Mål 11) Sygepleje Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til planlægning, udførelse og evaluering af omsorg og sygepleje. (Mål 4) kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge relevant omsorg og sygepleje, herunder kunne reflektere over en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet. (Mål 6) kan anvende viden om den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle herved samt hvordan social- og sundhedsassistenten kan drage professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. (Mål 7) anvende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats til at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere pleje af døende borgere/ patienter i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i deres behov. (Mål 8) behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. (Mål 9) kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til målrettet at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) Side 71 af 109

72 kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til målrettet planlægning, udførelse og evaluering af omsorg og sygepleje. (Mål 4) kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge målrettet omsorg og sygepleje, herunder kunne vurdere og begrunde en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet. (Mål 6) kan anvende viden om den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle herved samt hvordan socialog sundhedsassistenten kan drage målrettet professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. (Mål 7) anvende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats til at kunne begrunde, tilrettelægge, udføre og evaluere målrettet pleje af døende borgere/ patienter i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i deres behov. (Mål 8) behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan begrunde og vurdere anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. (Mål 9) kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan begrunde og vurdere, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. (Mål 10) Somatisk sygdomslære kan anvende viden om de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyreog urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer. (Mål 2) kan anvende viden om den ældre medicinske borger/patient til at forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. (Mål 3) kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi og de hyppigst forekomne sygdomme. (Mål 6) Side 72 af 109

73 Farmakologi og medicinhåndtering kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation, compliance og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering. (Mål 6) Forebyggelse og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. (Mål 3) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. (Mål 5) kan anvende viden om træningsplaner til at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. (Mål 6) kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne implementere og anvende sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler til at kunne tilrettelægge eget og andres arbejde under hensyntagen dertil. (Mål 8) Side 73 af 109

74 Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere og begrunde borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse og hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. (Mål 3) kan anvende viden om planlægning, udførelse og evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en målrettet analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. (Mål 4) kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. (Mål 5) kan anvende viden om træningsplaner til målrettet at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. (Mål 6) kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne begrunde og vurdere implementering og anvendelse af sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler til at kunne begrunde og vurdere eget og andres arbejde under hensyntagen dertil. (Mål 8) Sundhedspædagogik og kommunikation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf. (Mål 1) kan anvende viden om sundhedspædagogik til kunne støtte borgere/patienter i læreprocesser, der fremmer egenomsorg og motiverer til at leve sundt. (Mål 2) kan anvende viden om rådgivning, vejledning og instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestringsstrategier og den enkeltes psykosociale forudsætninger Side 74 af 109

75 og udviklingsmuligheder til at kunne inddrage borgere/patienter og pårørende i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende forløb (Mål 3) kan anvende viden om anvendelse af forskellige pædagogiske tilgange til at kunne øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom og forværring af sygdom mindskes. (Mål 4) kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (Mål 5) kan anvende viden om målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag til at kunne dokumentere og evaluere sådanne tiltag inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde (Mål 6) Psykiatrisk sygdomslære Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om mulige årsager til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser til at kunne forklare psykisk sygdoms opståen og symptomer samt sygepleje- og behandlingsformer. (Mål 1) kan anvende viden om sygepleje- og handleplaner til at kunne anvende disse som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. (Mål 6) Naturfag (Niveau D og C) Naturfaget bidrager til temaet med relevante bekendtgørelsesmål og indholdsmål. Indholdsmål jf. Vejledning til Grundfagsbekendtgørelsen bilag 1: Niveau D: F) Ergonomi Niveau C: L) Kroppens syre-base-balance Side 75 af 109

76 Tema 16 A: Den kompetente assistent i organisationen Varighed: 1 uge Riiiiiing Kl. er 7.03 og SSA Kirsten, der er i sit første gruppelederjob, svarer: Område Syd, det er Kirsten. Hej det er Lise. Jeg sidder på skadestuen, og du må undskylde at jeg er for sent på den, men jeg er syg i dag og kommer nok heller ikke i morgen. Jeg skulle have haft et møde med rehabiliteringsgruppen, så det kommer jeg ikke til. Vil du lige give besked? Og så er der Alma, hun er jo startet i antibiotika, men der var kun til to dage, så der skal et ekstra besøg ud og dosere. Jeg har godt nok skrevet det, men sig det lige også ikk? Kirsten lægger mobilen og siger ud i rummet: Lise er også syg, så mangler vi altså 3 mand i dag. Johanne, der er en stille og forsagt Social- og sundhedshjælperelev stirrer fast ned i bordet, Britta skubber hårdt stolen tilbage og hvæser: Jeg er max presset, så det kan du godt glemme! Der bliver helt stille. Kirsten kigger på planen og tænker: Hold da op, det er godt nok mandag morgen! Sådan plejer det jo heldigvis ikke at være. Højt siger hun: Vi skal jo finde en acceptabel løsning for både borgere og os selv. Hvad hvis du, Britta, tager Johanne med? Så går der i hvert fald ikke helt kludder i kørelisten. Jeg skal nok tage kontakt til Område Nord, så kan de måske dække besøget hos Alma. Indholdsbeskrivelse: arbejder med arbejdsmiljø, kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i primær sektor til at kunne reflektere over samarbejde og egen rolle. Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov arbejder eleven med målrettet at prioritere og tilrettelægge såvel sygeplejefaglige som koordinerende og formidlende opgaver. Temaet afsluttes med at eleven forbereder sig til kommende praktikforløb, med udgangspunkt i både kompetence- og praktikmålene. På dette tidspunkt inddrages tankerne fra refleksionsopgaven Den kompetente social- og sundhedsassistent 4 og den kommende skole-praktikopgave på en sådan måde, at eleven ved hjælp af kompetencemålene orienterer sig mod den afsluttende praktik. Pædagogiske metoder: Forløbet tilrettelægges praksisbaseret og med anvendelsesorienteret undervisning på en sådan måde, at fagene understøtter hinanden og bidrager til temaet med forskellige elementer. Fagene supplerer hinanden og bibringer eleverne en forståelse af helhed i arbejdsfeltet. Der arbejdes med studiegrupper og underviserne har en faciliterende rolle. 4 Bilag 4 Side 76 af 109

77 Skole- praktikopgave (skabelonopgave bilag 3): Elevforberedelse til sammenhængende patientforløb kan fx udarbejdes som mindmap: indsamler data i forhold til patienters overgange mellem eksempelvis; sektorer, hjemmeplejen, plejecentre, ambulatorier, akutstue, aflastningsstue, egen læge, speciallæger m.fl. og har fokus på de forskellige samarbejdspartneres patientkontaktflader tværfagligt og tværsektorielt med fokus på samarbejdspartnernes ansvar, kompetencer og arbejdsfelter. fokuserer på social- og sundhedsassistentens rolle i forhold til at arbejde sundhedsfremmende og/eller rehabiliterende. indsamler data omkring eksempelvis rehabiliteringsforløb og har fokus på det sammenhængende patientforløb som kan være overgange mellem sekundær og primær sektor. Refleksionsopgave: Den kompetente social- og sundhedsassistent (skabelonopgave bilag 4): bringer tidligere refleksioner og faglig viden i spil og reflektere over, hvad der kendetegner den kompetente social- og sundhedsassistent i primær sektor, og hvordan eleven opfatter social- og sundhedsassistentens faglige kompetencer og personlige egenskaber på en sådan måde, at eleven ser sig selv i rollen. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne reflektere over egen rolle. (Mål 8) kan anvende viden om tilrettelæggelse og evaluering af andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle som gruppeleder. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert Side 77 af 109

78 kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne vurdere og reflektere over egen rolle i sin organisation. (Mål 8) kan anvende viden om tilrettelæggelse og evaluering af andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- og sundhedsassistentens rolle som gruppeleder. (Mål 10) Sygepleje Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser (Mål 1) kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (Mål 3) kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til planlægning, udførelse og evaluering af omsorg og sygepleje. (Mål 4) behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. (Mål 9) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at begrunde og vurdere hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser (Mål 1) kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til målrettet at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. (Mål 2) kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. (Mål 3) Side 78 af 109

79 kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til målrettet planlægning, udførelse og evaluering af omsorg og sygepleje. (Mål 4) behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan begrunde og vurdere anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet og sammenhæng i et borger-/ patientforløb. (Mål 9) Forebyggelse og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne implementere og anvende sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler til at kunne tilrettelægge eget og andres arbejde under hensyntagen dertil. (Mål 8) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. (Mål 2) kan anvende viden om hjælpemidler og velfærdsteknologi til at kunne begrunde og vurdere implementering og anvendelse sådanne i samarbejde med borgere/patienter og kolleger. (Mål 7) kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper og gældende arbejdsmiljøregler til at kunne begrunde og vurdere eget og andres arbejde under hensyntagen dertil. (Mål 8) Sundhedspædagogik og kommunikation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker og gensvarsmodeller. (Mål 5) kan anvende viden om målrettet kommunikation og sundhedspædagogiske tiltag til at kunne dokumentere og evaluere sådanne tiltag inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. (Mål 6) Side 79 af 109

80 Tema Engelsk Varighed: 4,5 dage Engelsk bidrager til skoleperioden med relevante faglige bekendtgørelsesmål fra de fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold. Kernestoffet er begreber, modeller og metoder der indgår i områderne kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold. Jf. grundfagsbekendtgørelse bilag 8. I skoleperiode 7 vælges kernestoffet med vægt på de to emneområder erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold samt almene og personlige forhold. Der udarbejdes mindst en dokumentationsopgave. Desuden indgår der et selvvalgt emne i denne skoleperiode. udarbejde en synopsis og et præsentationsmateriale. Side 80 af 109

81 Skoleperiode 8 Skoleperioden starter med 4,5 dages Dansk for de elever, der følger faget. Elever med godskrivning for Dansk fortsætter i praktik. Der udarbejdes 1 portfolioopgave i Dansk. I denne skoleperiode indgår der ud over følgende temaer: 1 skriftlig og 1 mundtlig prøve i Farmakologi og medicinhåndtering. Desuden udtrækkes en prøve i enten et grundfag eller et uddannelsesspecifikt fag. Uddannelsen afsluttes desuden med en prøve. Tema Dansk Varighed: 4,5 dage Dansk bidrager til skoleperioden med relevante mål fra de fire kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Tema 16B: Den kompetente assistent i organisationen Varighed: 2 uger Jeg gjorde det! JEG lykkedes med at få et kompliceret palliativt borgerforløb til at hænge sammen fra A-Z. Sikken et samarbejde, det vil jeg virkelig ønske for alle kommende Socialog sundhedsassistenter, at de får mulighed for at opleve Katja fortæller med store armbevægelser og synlig begejstring i studiegruppen om sit netop overståede praktikforløb i Team 3 i Langkøbing kommune. Hurtigt byder både Nicolaj og Gülay også ind med deres oplevelser, og ord som compliance, UTH ere, venøs insuffiens, moribund og neuropati farer gennem luften. Alle er på banen og ivrige for at inddrage den netop indhøstede viden og erfaring i det forestående teoriarbejde. Indholdsbeskrivelse: I dette tema går eleven til prøve i Farmakologi og medicinhåndtering samt udtrukket grundeller uddannelsesspecifikt fag. Herefter afsættes 2 3 dage til opfølgning på skolepraktikopgaven, der afrunder forløbet om den kompetente social- og sundhedsassistent i organisationen og peger frem mod den afsluttende projektopgave. Med udgangspunkt i skole-praktikopgaven og kompetencemålene for trin 2, samt refleksionsopgaven Den kompetente social- og sundhedsassistent arbejder eleven med at forstå, diskutere og begrunde eget kompetenceområde i det professionelle samarbejde med andre faggrupper. har fokus på selvstændigt at kunne udøve arbejdet som autoriseret social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med etiske og lovmæssige regler, det fastlagte kvalitetsniveau og de procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. arbejder med forskellige mulige dilemmaer og problemstillinger, som kan inspirere til at udforme problemformuleringer. Side 81 af 109

82 Pædagogiske metoder: Ud fra et helhedsorienteret og tværfagligt princip arbejder eleverne selvstændigt, men under vejledning. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Der henvises til de mål, der er skrevet ind under tema 16A, da de 2 temaer hænger sammen. Side 82 af 109

83 Tema 17: Afsluttende prøver trin 2 Varighed: 3 uger Inden Sally sætter sig ind i bilen for at køre hen til SOSU-skolen lægger hun tilmeldingsblanketten til dimissionen i tasken, den skal afleveres inden fredag. Sally glæder sig til at stå med beviset for vel gennemført uddannelse i hånden. Autoriseret social- og sundhedsassistent siger hun højt ud i luften bare lige for at prøve den kommende titel af. Mens hun kører, overvejer hun for 117 gang, om hun helst vil arbejde alene eller i en gruppe til den afsluttende prøve. Ved Brugsen samler hun Ole og Maja op. Hurtigt falder snakken på den forstående projektprøve Jeg skal helt klart være i en gruppe, for så går det med rapportopsætning på PC altså nemmest for mig, siger Ole, og desuden synes jeg også, det er rart at få sparring på det faglige. Jeg magter simpelthen ikke at arbejde sammen med nogen. Efter jeg blev alenemor er jeg nødt til at få det effektivt fra hånden. Jeg ved godt, at det nok bliver fagligt bedre gennemtænkt, men jeg må bare stole på mig selv. Der er jo heldigvis også en vejleder, der kan hjælpe siger Sally og under alle omstændigheder bliver det skønt at blive færdig og komme ud og bevise, at vi kan klare det store ansvar, der ligger i at være autoriseret, siger hun med eftertryk. Indholdsbeskrivelse: udarbejder alene eller i en gruppe på max. 3 elever, et skriftligt projekt, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling inden for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. går til afsluttende prøve med udgangspunkt i det udarbejdede projekt og bedømmes ud fra kompetencemålene på trin 2. Pædagogiske metoder: Ud fra et helhedsorienteret og tværfagligt princip arbejder eleverne selvstændigt men under vejledning. Det bærende pædagogiske princip er et tværfagligt projektarbejde med en problemformulering. Eleverne arbejder efter eget valg, individuelt eller i grupper. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Der arbejdes med alle kompetencemål for trin 2. Kompetencemål for Trin 2: 13) kan selvstændigt udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, og procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. 14) kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel og tværsektoriel indsats og medvirke til at sikre et sammenhængende patient- og borgerforløb. Side 83 af 109

84 15) kan selvstændigt arbejde med borger- og patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske og psykiske sygdomme og funktionsnedsættelser. 16) kan med udgangspunkt i social- og sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens eller patientens psykiske og somatiske sygdomstilstand. 17) kan selvstændigt varetage medicindispensering og medicinadministration i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer. 18) kan selvstændigt anvende de generelle principper for hygiejne og afbrydelse af smitteveje herunder rene rutiner og sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger og frivillige herom. 19) kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje i relevante dokumentationssystemer. 20) kan som led i borgerens eller patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder selvstændigt forberede, afholde, evaluere og dokumentere samtaler. 21) kan selvstændigt og i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper i et rehabiliterende perspektiv herunder aktivt inddrage borgere, patienter og pårørende. 22) kan med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer og de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, selvstændigt identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere og følge op på egne og andres arbejdsopgaver. 23) kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi. 24) kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer og hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget og andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger. Evaluering af den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan skal evalueres i august 2018, men rettes løbende til hvis der er behov for det. Side 84 af 109

85 Bilag 1: Skabelon - Borgerbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen Borgerbeskrivelse social- og sundhedshjælperuddannelsen Formålet med borgerbeskrivelsen er, at eleven får øvelse i at observere og indsamle data i praktikperioderne. Udvælgelse af borger sker i samarbejde med vejleder. Borgerbeskrivelsen anvendes efterfølgende i skoleperioden til den praksisnære undervisning. Borgerbeskrivelsen skal være anonymiseret og så objektiv som mulig. Under hvert punkt findes hjælpespørgsmål i kursiv, som kan anvendes som inspiration. Præsentation af borgeren Eks. borgerens køn, alder, udseende, vægt, højde, tidligere beskæftigelse, familieforhold. Borgerens livshistorie Borgerens sociale forhold Hvordan er borgerens netværk? Borgerens døgnrytme Hvad er borgerens søvnmønster? Hvordan ser en typisk dag ud hos borgeren? Borgerens krop Sanser, hud, slimhinder, respiration, cirkulation, smerter Relevante symptomer og tegn på sygdom? Side 85 af 109

86 Borgerens mobilitet Hvad kan borgeren - egenomsorgsevne? Beskriv borgerens evne til bevægelse Brug af forflytninger Borgerens ernærings- og væsketilstand Hvilken type kost får borgeren? Beskriv borgerens væskeindtagelse Beskriv borgerens tand- og mundstatus Beskriv spise- og måltidssituationen Udskillelser Beskriv borgerens udskillelsesmønster (afføring/urin) Borgerens mentale og psykiske tilstand Hvordan oplever borgeren sig selv og sit liv? Hvordan er borgerens kontaktevner evne til kommunikation? Borgerens vaner, interesser og aktivitetsmuligheder Hvad er borgerens interesser og aktiviteter? Hvilke aktiviteter ønsker borgeren at indgå i? Hvilke kulturelle og åndelige forhold er vigtige for borgeren? Side 86 af 109

87 Borgerens bolig Type af bolig Indretning af bolig Ydelser hos borgeren Hvilke ydelser er borgeren visiteret til? Hjælpemidler og velfærdsteknologi Det tværprofessionelle team omkring borgeren Hvilke fagpersoner er tilknyttet borgeren? Side 87 af 109

88 Bilag 2: Skabelon Opgave om arbejdsmiljø Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Formålet med opgaven er at eleven indsamler data til temaarbejdet omhandlende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i tema 3. På skoleperiode 2, arbejdes der videre med de indsamlede data. Formålet med indsamling af data er endvidere, at eleven lærer at se sammenhæng mellem teori og praksis. Praktiksteder og personer skal være anonymiserede. I løbet af praktikken skal du være opmærksom på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, for at opnå et så sundt og sikkert arbejdsmiljø som muligt for dig og dine samarbejdspartnere. Du vil i din praktikperiode finde eksempler på det gode arbejdsmiljø, men måske også steder hvor du undrer dig. Du skal notere dine eksempler og din undren i nedestående skema. Du skal finde eksempler inden for følgende områder: Fysisk arbejdsmiljø Kemisk arbejdsmiljø Psykosociale arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø I skoleperiode 2 arbejder du i tema 3 videre med dine indsamlede data. Side 88 af 109

89 Skema til indsamling af data til arbejdsmiljø Områder Fysisk arbejdsmiljø Eksempler kunne være: - Arbejdspladsens indretning - Røg - Støj - Temperatur - Fugt Eksempler fra din praktik Kemisk arbejdsmiljø Eksempler kunne være: - Rengøringsmidler - Miljø-og faremærker - Hudplejeprodukter - Medicin - Handsker Psykosocialt arbejdsmiljø Eksempler kunne være: - Konfliktforebyggelse - Kollegialt og tværfagligt samarbejde - Voldspolitik - Arbejdstilrettelæggelse - Mobning Ergonomisk arbejdsmiljø: Eksempler kunne være: - Arbejdsstillinger - Velfærdsteknologi - Hjælpemidler Side 89 af 109

90 Bilag 3: Skabelon - Det sammenhængende patientforløb For at styrke dig til at blive en kompetent SSA i de forskellige arbejdsfelter, sygehus, psykiatri og kommune, så skal du gennem hele din uddannelse have fokus på sammenhængen mellem teori og praksis samt øve din refleksionsevne. Derfor skal du i dine praktikperioder udarbejde et mindmap om det sammenhængende patientforløb. Du skal tage udgangspunkt i et patient-/borgerforløb som du har været involveret i. Du skal sætte fokus på en af de overgange, der har været i forløb, fx fra sygehus til hjem, fra hjem til ambulatorium eller fra eget hjem til plejecenter. Eksempel på mindmap: Udarbejd mindmap Indsaml data og udarbejd mindmap der beskriver, hvad der skal være tilstede i overgangene for at patienten/borgeren kan opleve sammenhæng og kvalitet i forløbet. Eksempelvis: Kommunikation i overgangene. Hvad gives der besked om og hvad gives der ikke besked om? Hvilken information er der givet til patienten og de forskellige samarbejdspartnere i overgangene? Er der tilstrækkelig information? Medicinhåndtering hvordan er der taget hånd om denne? Hvordan er dokumentationen i overgangene? Er det tilstrækkelig? Side 90 af 109

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev. 28.05.2018 Indhold

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER...

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 04.01.18 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER...

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2

Lokal undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 Faget Pleje og dokumentation Trin 1 Skoleperiode 2: 36 lektioner (9 blokke á 4 lektioner) Skoleperiode 3: 30 lektioner (7 blokke + 2 lektioner) 12-10-2015

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra november 2015 Revideret 30.06.16 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen Skabeloner til brug i praktikken og på skolen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 BILAG 1: SKABELON - BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 BILAG 2: SKABELON

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2 SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND SKOLEPERIODE 2 Dit fornavn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere