Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015"

Transkript

1

2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

3 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE TEMA 1: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 7 TEMA 2A: FAGLIG OBSERVATION OG DOKUMENTATION... 9 SKOLEPERIODE TEMA 2B: FAGLIG OBSERVATION OG DOKUMENTATION SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN TEMA 3: DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER TEMA 4: PLEJE OG OMSORG TIL DEN FYSISK SYGE BORGER TEMA 5: PLEJE OG OMSORG TIL DEN PSYKISK SYGE BORGER TEMA 6A: BORGERE MED KRONISKE SYGDOMME SKOLEPERIODE TEMA 6B: BORGERE MED KRONISKE SYGDOMME TEMA 7: LIVETS AFSLUTNING TEMA 8: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER I DET KOMPLEKSE BORGERFORLØB SKOLEPERIODE TEMA 9: AFSLUTTENDE PRØVER TRIN SKOLEPERIODE TEMA 10: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT TEMA 11: DEN INDLAGTE PATIENT TEMA 12A: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN SOMATISK SYGE PATIENT SKOLEPERIODE TEMA DANSK TEMA 12B: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN SOMATISK SYGE PATIENT TEMA 13: LIVET MED EN PSYKISK LIDELSE TEMA 14A: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN PSYKISK SYGE PATIENT/BORGER ENGELSK - NIVEAU D SKOLEPERIODE TEMA DANSK TEMA 14B: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN PSYKISK SYGE PATIENT/BORGER TEMA 15: SYGEPLEJE TIL BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER I EGET HJEM TEMA 16 A: DEN KOMPETENTE ASSISTENT I ORGANISATIONEN ENGELSK - NIVEAU D SKOLEPERIODE TEMA 16B: DEN KOMPETENTE ASSISTENT I ORGANISATIONEN TEMA 17: AFSLUTTENDE PRØVER TRIN EVALUERING AF DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN BILAG 1: BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN BILAG 2: SKABELON OPGAVE OM ARBEJDSMILJØ BILAG 3: SKABELON DEN KOMPETENTE ASSISTENT EN REFLEKSIONSOPGAVE Side 3 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

4 BILAG 4: TALENTSPOR SOSU TALENTSPOR GENERELT TALENTSPOR TRIN 1 (SSH) TALENTSPOR TRIN 2 (SSA) MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SSH MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 1 PRAKTIKPERIODE MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 1 PRAKTIKPERIODE MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 1 PRAKTIKPERIODE BILAG 6: MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN TRIN 2 PRAKTIKPERIODE 4, 5 OG Side 4 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

5 Læringsaktiviteter Temaer i social- og sundhedsuddannelsen Trin 1: Social- og sundhedshjælper Tema Titel Varighed Tema 1 Den kompetente social- og sundhedshjælper 3 dage Tema 2A Faglig observation og dokumentation 2 dage Tema 2B Faglig observation og dokumentation 2 dage Tema 3 Den rehabiliterende indsats til den ældre borger 9 dage Tema 4 Pleje og omsorg til den fysisk syge borger 8 dage Tema 5 Pleje og omsorg til den psykisk syge borger 8 dage Tema 6A Borgere med kroniske sygdomme 3 dage Valgfag (evt. engelsk) 10 dage Tema 6B Borgere med kroniske sygdomme 8 dage Tema 7 Livets afslutning 4 dage Tema 8 Den professionelle omsorgsperson i det komplekse borgerforløb 8 dage Valgfrit speciale fag 5 dage Tema 9 Afsluttende prøver trin 1 15 dage I alt 17 uger Skoleperiode 1 Praktik 1 Skole- periode 2 Praktik 2 1 uge 15 uger 8 uger Ca. 19 uger Tema 1 + 2A Tema 2B A Valgfag 2 uger Skoleperiode 3 Praktik 3 Skoleperiode 4 5 uger 4 uger 3 uger Tema 6B+7+8 Valgfrit specialefag 1 uge Tema 9 Trin 2: Social- og sundhedsassistent Tema Titel Varighed Tema 10 Den kompetente social- og sundhedsassistent 15 dage Valgfrit specialefag 5 dage Tema 11 Den indlagte patient 26 dage Tema 12A Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient 4 dage Valgfag 5 dage Tema 12B Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient 5 dage Tema 13 Livet med en psykisk lidelse 21,5 dage Tema 14A Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger 5 dage Engelsk 4 dage Dansk 4,5 dage Tema 14B Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger 5 dage Tema 15 Sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem 16,5 dage Tema 16A Den kompetente assistent i organisationen + Dansk 3 dage 5 dage Valgfrit specialefag Engelsk 5 dage 4 dage Side 5 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

6 Dansk 4,5 dage Tema 16B Den kompetente assistent i organisationen 10 dage Tema 17 Afsluttende prøver trin 2 15 dage I alt 32 uger Skoleperiode 5 Praktik 4 Skoleperiode 6 Praktik 5 Skoleperiode 7 Praktik 6 Skoleperiode 8 11 uger 14 uger 8 uger 14 uger 8 uger Ca. 17 uger Tema A Valgfrit specialefag 1 uge Somatik Tema 12B+13+14A+ Dansk Psykiatri Tema 14B+15+16A+ Dansk Valgfrit specialefag 1 uge 5 uger Primær Tema 16B+17 Valgfag 1 uge 1 naturfagsdokumentation Engelsk 1 uge Dokumentations -opgave 2 portfolioopgaver i Dansk 1 naturfagsdokumentation Engelsk 1 uge Selvvalgt emne (Synopsis+præs entationsmateri ale) 1 portfolioopgave i Dansk 1 naturfagsdokumentation Læsevejledning til læringsaktiviteter for Trin 1 Læringsaktiviteterne der er beskrevet her, gælder den ordinære erhvervsuddannelse (EUD). Læringsaktiviteter for erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er beskrevet i et særskilt dokument. Formålet er at eleven kan se sig selv i den faglige fremtid som kompetent social- og sundhedshjælper. Temaerne 2 og 6 er placeret sådan, at de lægger op til praktikperioden og afslutter lige efter praktikperioden. I praktikken udarbejder eleven bl.a. en borgerbeskrivelse, som er udgangspunkt for den refleksive og praksisnære undervisning i den efterfølgende skoleperiode. Fagmål der påbegyndes i et tema, tænkes videreført i efterfølgende temaer, indtil det ønskede taksonomiske niveau er nået. Fagene pleje og dokumentation samt rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats udbydes på avanceret og ekspertniveau. Elever kan vælge op til to fag på ekspertniveau. Hvis begge fag vælges på ekspertniveau, følger eleven talentsporet. Målene for henholdsvis avanceret niveau og ekspertniveau er beskrevet under de aktuelle temaer. Tværfaglig undervisning Formålet med tværfaglig undervisning er, at eleverne får mulighed for at løse problemstillinger eller opgaver fra praksis på en realistisk måde, idet man i en sådan løsning vil skulle inddrage forskellige fag. På denne måde understøtter en tværfaglig undervisning at eleverne oplever den som meningsfuld. Side 6 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

7 Når undervisningen tilrettelægges på tværs af flere fag i uddannelsen, har den fokus både på fagenes egen faglighed og på de sammenhænge, de optræder i inden for uddannelsen og arbejdsfeltet. Når undervisningsforløb tilrettelægges tværfagligt, har eleverne mulighed for at opleve en rummelig arbejdskultur, idet de erfarer, hvordan de i udøvelsen af deres fremtidige opgaver i erhvervene skal indgå i samarbejde med andre, som har en anden faglig baggrund og vinkel. Monofaglig undervisning Formålet med monofaglig undervisning er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i, hvordan et fag bidrager til løsning af en faglig problemstilling. Skoleperiode 1 Tema 1: Den kompetente social- og sundhedshjælper Varighed: 3 dage Louise er i dag startet på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Dagen har været god og udfordrende og hun har mødt sit nye hold. Hun kender mange af de andre elever fra grundforløb 2. Underviseren fortalte om uddannelsen. Senere skulle holdet lave samarbejdsøvelser. Louise tænker på, at hun faktisk fik et godt samarbejde med Hanne, som hun ikke har mødt før. Hanne har prøvet mange ting, fordi hun har arbejdet som ufaglært på et plejecenter. Underviseren bad eleverne om at lave en refleksionsøvelse til dagen efter Hvordan kommunikerer jeg non-verbalt med min familie? Louise synes det er svært, men også spændende, at hun skal bruge den virkelige verden til at lære noget, og ikke kun læse i bøgerne. I morgen skal de i klassen lave øvelser i, hvordan man kommunikerer med borgeren. Louise håber, hun kan bruge det hun lærer, når hun i næste uge skal i praktik. Indholdsbeskrivelse: I dette tema introduceres eleven til social- og sundhedsuddannelsens trin 1. arbejder med social- og sundhedshjælperens fag- og kompetenceområde i forhold til at blive den kompetente professionelle omsorgsperson. Begrebet fagidentitet introduceres, og eleven arbejder med evnen til at reflektere over egne holdninger i forhold den professionelle praksis, som eleven nu bliver en del af. Kompetencemål for trin 1 er en del af introduktionen. arbejder med skolens hjemmeside og finder relevante oplysninger der. I temaet er der fokus på læring og samarbejde både i forhold til kolleger, borgere og pårørende. I et fagligt fællesskab arbejder eleven med non-verbal og verbal kommunikation igennem simulerede, praksisnære øvelser. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes i løbet af den første teoriuge. Pædagogiske metoder Der arbejdes med indholdet i kompetencemålene for trin 1 fx via rollespil. Side 7 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

8 arbejder med simulerede praksisnære øvelser, Skills - ud fra sin viden om kommunikation, fx i forhold til aktiv lytning. De praksisnære øvelser kan evt. filmes og anvendes til videre refleksion i det kollaborative fællesskab og understøtte den virtuelle læring. introduceres til refleksionscirklen. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Psykologi og kommunikation kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. (Mål 1) kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende en denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 3) kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som socialog sundhedshjælper at kunne kommunikere med borgere og patienter. (Mål 4) Side 8 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

9 Tema 2A: Faglig observation og dokumentation Varighed: 2 dage Social- og sundhedshjælperelev Mikkel skal sammen med sin kollega holde indflytningssamtale med Ruth på 81 år, som i sidste uge flyttede ind på Plejecenteret. Mikkel vil gerne høre Ruths livshistorie, så de sammen kan finde nogle aktivitetstilbud. Det er vigtigt for Ruth at holde sig i gang. Mikkel taler med sin vejleder om hvad han skal observere hos Ruth, mens han afholder samtale med hende. Mikkel aftaler med sin kollega, at han efter samtalen skal dokumentere livshistorien og observationerne i det elektroniske dokumentationssystem og sammen med sin vejleder gennemgå Ruths medicinliste. Mikkel vil gerne have, at hans gengivelse bliver så præcis som mulig. Indholdsbeskrivelse: I dette tema fortsætter eleven arbejdet fra grundforløb 2 med pædagogiske metoder inden for rehabiliteringen, med særligt fokus på den kommende praktik. Der arbejdes med borgerens livshistorie samt hvad det vil sige at arbejde aktiverende og yde egenomsorg. arbejder med forskellige metoder der motiverer borgeren til at bevare aktiv deltagelse i eget liv. arbejder videre med faglig dokumentation, fagsprog og ansvaret som fagperson. Ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning Korrekt håndtering af medicin arbejder eleven med viden om eget ansvar i forhold til borgerens medicinindtag. introduceres til arbejdet med borgerbeskrivelser og observationer hos borgeren i praktikken. I praktikken udarbejder eleven en borgerbeskrivelse, som anvendes i tværfaglige forløb i 2. skoleperiode. Desuden introduceres eleven til arbejdet med arbejdsmiljøopgaven, som ligeledes anvendes i tema 3 på skoleperiode 2. I praktikken indsamler eleven data til opgaven. Praktikmålene introduceres, og eleven har fokus på forventninger til den kommende praktikperiode. Der arbejdes videre med temaet efter praktik 1. Pædagogiske metoder: Det pædagogiske formål i dette tema er at klæde eleven på til at indsamle data til samt udarbejde en borgerbeskrivelse. Formålet med borgerbeskrivelsen er at bringe praksis, set fra elevens perspektiv, ind i klasserummet, og lade den være en integreret del af undervisningen i skoleperiode 2. Se bilag 1 for skabelon til borgerbeskrivelse. Mindomo anbefales som virtuelt redskab. Ud fra det pædagogiske princip om praksisnær undervisning, skal eleven i praktik 1 ligeledes indsamle data til arbejdet i tema 3, der omhandler arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. Se bilag 2 for skabelon til opgave om arbejdsmiljø. Side 9 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

10 Der kan arbejdes virtuelt med målene for praktik 1. For elever på ekspertniveau lægges der vægt på refleksion for at kunne vurdere og begrunde problemstillinger. Side 10 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

11 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Præstationsstandard: Ekspert Side 11 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

12 kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Skoleperiode 2 I denne skoleperiode indgår der ud over følgende temaer: To ugers valgfag. kan vælge Engelsk som valgfag i de to uger. Side 12 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

13 Tema 2B: Faglig observation og dokumentation Varighed: 2 dage I skoleperiode 2 skal social- og sundhedshjælperelev Mikkel fremlægge sin borgerbeskrivelse for sine elevkammerater. Mikkel har valgt at lave en borgerbeskrivelse af Ruth. Under praktikperioden faldt Ruth på gulvet ved en forflytning, da rollatoren ikke var låst ordentligt. Mikkel har beskrevet forløbet og den utilsigtede hændelse, og håber at kunne få feedback på situationen fra sine elevkammerater. Temaet er en fortsættelse af tema 2A, og indledes med en opsamling af elevens praktikoplevelser samt refleksioner over elevens faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. Borgerbeskrivelsen, som er udarbejdet i praktikken, anvendes i et tværfagligt forløb i denne skoleperiode. I temaet arbejdes der med viden om observationer, vigtigheden af at videregive oplysninger og hvordan dokumentation anvendes. Inden for dokumentation arbejder eleven med fagsprog, forskellige dokumentationsformer, håndtering af utilsigtede hændelser, samt social- og sundhedshjælperens ansvar og pligter. Der er i særlig grad fokus på social- og sundhedshjælperens kompetencer. Pædagogiske metoder: Den pædagogiske metode er refleksion over faglig og personlig læring fra praktikken, samt brugen af fagsprog. kan med fordel anvende refleksionscirklen og arbejde med videndeling i det kollaborative faglige fællesskab. Kopi af elevernes borgerbeskrivelser kan med fordel indsamles til en idébank til brug i de kommende tværfaglige forløb. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Ud over nedenstående mål henvises der til de mål, der er skrevet ind under tema 2A, da de 2 temaer hænger sammen. Social- og sundhedssektoren Side 13 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

14 kan anvende viden om lovgivning og vejledninger inden for området til videregivelse af oplysninger, overholdelse af tavshedspligt og sikring af patientsikkerhed, herunder forebygge utilsigtede hændelser. (mål 4) kan anvende viden om kravene til faglig dokumentation, herunder sygeplejefaglige optegnelser og relevante dokumentationssystemer til at arbejde i overensstemmelse med gældende regler. (mål 6) Side 14 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

15 Side 15 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

16 Tema 3: Den rehabiliterende indsats til den ældre borger. Varighed: 9 dage Social- og sundhedshjælperelev Maria besøger Hans på 81 år, som skal have hjælp til påklædning og servering af morgenmad. Senere skal postkassen tømmes. Der foreligger en plan for Hans medvirken i de forskellige opgaver. Rehabiliteringsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Hans, Maria samt ergo- og fysioterapeuter. Maria har primært til opgave at støtte Hans i hans evne til egenomsorg. Da Maria kommer ind til Hans fortæller han, at han er for træt til at deltage i at lave morgenmad. Maria overvejer, hvordan hun får motiveret Hans til at følge rehabiliteringsplanen. Ved morgenmaden fortæller Hans, at han oplever at rehabiliteringsplanen er for fysisk anstrengende. Hans ønsker derfor at tale med ergoterapeuten igen og spørger om Maria vil kontakte teamet. Indholdsbeskrivelse: I temaet arbejdes der både mono- og tværfagligt. I tema 3 er omdrejningspunktet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til den ældre borger. Temaet belyses ud fra borgerens perspektiv, social- og sundhedshjælperens kompetenceområde samt velfærdssamfundets tilbud og krav. Der sættes fokus på hvordan viden om livsstilsfaktorer kan anvendes i et borgerforløb, fx KRAM-faktorerne. arbejder med at matche borgerens behov med aktivitetstilbud fra kommune, private aktører og frivillige organisationer. Desuden inddrages viden om servicelov og sundhedslov i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper i en politisk styret organisation. reflekterer over betydningen af kommunens kvalitetsstandarder i forhold til bl.a. at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp hos borgeren. arbejder med at anvende viden om og reflektere over praktisk erfaring med arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. reflekterer over, hvilken betydning det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har. Der kan fx arbejdes med kommunikation på arbejdspladsen. Pædagogiske metoder: Der arbejdes monofagligt i temaet, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem, samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. s borgerbeskrivelse fra praktik 1 anvendes løbende i elevens arbejde. s arbejde i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleven gennem videndeling og kommunikation er fælles med sine elevkammerater om at foreslå handlinger til løsning af problemer hos borgeren i borgerbeskrivelserne. arbejder skriftligt med de foreslåede handlinger og faglige begrundelser. Side 16 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

17 Der kan med fordel arbejdes virtuelt med Google+ eller lignende hjemmesider til udarbejdelse af fælles skriftlige produkter. I et tværfagligt forløb mellem fagene Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, Arbejdsmiljø og ergonomi samt Psykologi og kommunikation arbejder eleverne med problemstillingerne fra arbejdsmiljøopgaven, som de har udarbejdet i praktik 1. Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver. (Mål 1) kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. (Mål 2) kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. (Mål 3) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) Præstationsstandard: Ekspert Side 17 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

18 kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. (Mål 5) kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp. (Mål 6) kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) Side 18 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

19 kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælperen at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. (Mål 5) kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere praktisk hjælp. (Mål 6) kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) Psykologi og kommunikation kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. (Mål 2) kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som socialog sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter. (Mål 4) kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 5) Arbejdsmiljø og ergonomi kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som socialog sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. (Mål 1) kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre social- og sundhedshjælperens arbejdsopgaver. (Mål 3) Side 19 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

20 kan anvende viden om teamsamarbejdets betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. (Mål 7) Side 20 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

21 Tema 4: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger Varighed: 8 dage Social- og sundhedshjælperelev Tina kommer ind til Astrid på 89 år. Astrid er for nyligt flyttet ind på plejecenteret. Denne morgen har Astrid svært ved at komme ud af sengen og spørger lidt forvirret, om hun er på vej i seng, eller er på vej op af sengen. Tina bemærker at der er en kraftig lugt af urin i stuen. Da Tina prøver at hjælpe Astrid op af sengen, bemærker hun at Astrid er varm og blussende. Tina observerer at Astrid virker anderledes. Hun har behov for at drøfte Astrids situation med en kollega Indholdsbeskrivelse: I dette tema er der særlig fokus på, at eleven arbejder med en anerkendende, støttende og motiverende tilgang til borgeren. I samarbejdet med den fysisk syge borger tilrettelægges plejen målrettet, så borgerens livskvalitet øges. Med udgangspunkt i viden om det raske menneske, skal eleven kunne identificere symptomer relateret til ændringer i borgerens almene fysiske sundhedstilstand. Der sættes fokus på tidlig opsporing i forhold til nyligt opståede symptomer. Centrale emner vil være anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, immobilitet, febrile tilstande og konfusion. arbejder med at kunne reagere og handle hensigtsmæssigt på observationer hos borgeren. Der er fokus på, at eleven ud fra forandringer i borgerens grundlæggende behov kan vurdere og tilrettelægge målrettet pleje og aktiviteter i et tværfagligt samarbejde. arbejder med hensigtsmæssig brug af kroppens normale bevægelsesmønstre i forhold til forflytning og lejring af borgeren. skal anvende viden om relevant velfærdsteknologi og hjælpemidler. Der reflekteres over hvordan velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte borgerens livskvalitet. Pædagogiske metoder: Der arbejdes i temaet monofagligt, således at det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Arbejdsmodellen 1 anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger. Med udgangspunkt i elevernes relevante borgerbeskrivelser sluttes temaet af med et tværfagligt forløb mellem fagene Arbejdsmiljø og ergonomi, Psykologi og kommunikation, Pleje og dokumentation og Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. Gennem simulerede praksissituationer formidler eleverne deres opnåede viden og færdigheder. F.eks. SOSU Skills: Små værksteder/ workshops. Film/ tegnefilm. Rollespil. 1 Munksgaard, SOSU Trin 1, 2012 Side 21 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

22 Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Side 22 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

23 Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (Mål 2) kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (Mål 2) Side 23 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

24 kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Rehabilitering og social- og sundhedsfagligt indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. (Mål 8) kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. (Mål 9) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. (Mål 8) Side 24 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

25 kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. (Mål 9) Psykologi og kommunikation kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 3) Arbejdsmiljø og ergonomi kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. (Mål 2) kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. (Mål 4) kan anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. (Mål 5) Side 25 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

26 Side 26 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

27 Tema 5: Pleje og omsorg til den psykisk syge borger Varighed: 8 dage Social- og sundhedshjælperelev Olga er ude på middagsbesøg hos Benny på 57 år. Benny får hjælp til at strukturere hverdagen og til praktisk bistand, da han har svært ved at overskue daglige gøremål pga. et langvarigt alkoholmisbrug. Benny får dagligt besøg af sygeplejersken til medicinudlevering. I dag skal Olga hjælpe Benny med rengøring. Under rengøringen finder Olga et drikkeglas med forskellige typer af piller og spørger Benny, hvad det er. Det skal du ikke blande dig i, svarer Benny vredt. Indholdsbeskrivelse: I dette tema er omdrejningspunktet pleje og støtte til borgere med psykiske lidelser, misbrug og demens. skal reflektere over etiske dilemmaer herunder omsorgssvigt, omsorgspligt og hjælp til indtagelse af medicin. Der er fokus på at eleven skal kunne handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde. reflekterer over egne og samfundets normer, fordomme og holdninger i den professionelle praksis samt borgerens selvbestemmelsesret. anvender viden om kommunikation som redskab i forhold til borgere med psykisk lidelse, misbrug og demens. har her fokus på samarbejdet med pårørende og kolleger. Inden for demensområdet anvender eleven borgerens livshistorie som redskab, med henblik på at styrke borgerens identitet og livskvalitet. Der arbejdes med reminiscens samt hvordan eleven kan anvende denne pædagogiske arbejdsmetode som en del af aktivering i den daglige livsførelse hos borgere med demens. Der lægges vægt på at forebygge konflikter, vold og anvendelse af magt i mødet med borgere med demens. anvender viden om psykotisk og depressiv tilstand samt selvmordstruende adfærd for at kunne forklare adfærdsændringer hos borgeren. anvender sin viden i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Der arbejdes med metoden Recovery, og hvordan eleven kan anvende denne pædagogiske arbejdsmetode som en del af det at kunne mestre livet med en psykisk lidelse. Hos borgeren med misbrug arbejder eleven desuden med at motivere og støtte til valg af sundhedsfremmende tiltag. Pædagogiske metoder: Der arbejdes i temaet monofagligt, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Med udgangspunkt i film, case eller andet arbejder eleven i temaet med et tværfagligt forløb mellem fagene arbejdsmiljø og ergonomi, psykologi og kommunikation, pleje og dokumentation samt rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. Forløbet kan evt. Side 27 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

28 tilrettelægges som en storyline. Der er særligt fokus på refleksion som pædagogisk princip. Der lægges vægt på klassediskussion/diskussion i grupper af etiske dilemmaer ud fra elevens praksisoplevelser. Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan anvende viden om reglerne for magtanvendelse til at sikre at borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. (Mål 5) kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation. (Mål 8) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende viden om psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. (Mål 11) kan anvende viden om hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. (Mål 12) kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Præstationsstandard: Ekspert Side 28 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

29 kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende viden om psykiske lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. (Mål 11) kan anvende viden om hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. (Mål 12) kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14 skrevet forkert i UO som mål 15) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (Mål 4) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) Side 29 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

30 kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. (Mål 4) Psykologi og kommunikation kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. (Mål 1) kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. (Mål 2) kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som socialog sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter. (Mål 4) kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 5) kan anvende viden om kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflikter og vold i arbejdet med demente borgere. (Mål 7) Arbejdsmiljø og ergonomi kan anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. (mål 6) Tema 6A: Borgere med kroniske sygdomme Varighed: 3 dage Social- og sundhedshjælperelev Carina kommer hos Kamma på 76 år. Kamma har diagnosen kronisk obstruktiv lungesygdom. Kamma har for nyligt fået iltapparat i hjemmet. Kamma får daglig hjælp til personlig pleje og spisesituationen. Da Carina kommer ind i entreen hos Kamma, lugter der af cigaretrøg. Carina undrer sig, idet de i går talte om Kammas nylige Side 30 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

31 rygestop. I stuen finder Carina Kamma siddende i sin lænestol med iltkateter på og et fyldt askebæger foran sig. Indholdsbeskrivelse: Som optakt til praktikperiode 2 arbejdes der i tema 6A med elevens viden om kroniske sygdomme som diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. Arbejdsmodellen anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger ud fra Service og Sundhedsloven. har fokus på, hvordan borgerens livsstil har indflydelse på det kroniske sygdomsforløb. introduceres til udarbejdelse af en borgerbeskrivelse om den kronisk syge borger i praktikken, som anvendes i tværfagligt forløb i 3. skoleperiode. Til udarbejdelse af borgerbeskrivelsen benyttes skabelon til Borgerbeskrivelse i bilag 1. Der arbejdes med praktikmålene for den kommende praktik. Der arbejdes videre med temaet efter praktik 2. Pædagogiske metoder: Der arbejdes monofagligt, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem, for at styrke elevens evne til at anvende den teoretiske viden om den kroniske borger i den kommende praktik. For at fremme det praksisnære princip aflægger eleverne besøg på Center for Velfærdsteknologi på SOSU Sjælland enten i tema 6A eller tema 6B. Det pædagogiske princip er, at eleven klædes på til at indsamle data til og udarbejde en borgerbeskrivelse med fokus på den kronisk syge borger. Formålet med borgerbeskrivelsen er at bringe praksis set fra elevens perspektiv, ind i klasserummet og lade den være en integreret del af undervisningen i skoleperiode 3. Se bilag 1 for skabelon til borgerbeskrivelse. Der kan arbejdes virtuelt med målene for praktik 2. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver. (Mål 1) kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. (Mål 3) kan anvende viden om opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, herunder social- og sundhedshjælperen rolle, til at indgå i arbejdet med det sammenhængende borger-/patientforløb. (Mål 7) Side 31 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

32 Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. (Mål 4) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om forskelle på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (Mål 7) kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. (Mål 4) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. (Mål 7) kan anvende viden om kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk observation og tidlig opsporing. (Mål 13) Skoleperiode 3 Ud over nedenstående temaer, ligger der i skoleperioden et valgfrit specialefag. Side 32 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

33 Tema 6B: Borgere med kroniske sygdomme Varighed: 8 dage Tilbage på skoleperiode 3 har Carina sin borgerbeskrivelse med, som hun deler med elevkammeraterne. Carina har valgt at skrive sin borgerbeskrivelse om Kamma. Carina har i praktikken undret sig over, at Kamma har tabt sig, at Kamma er blevet meget passiv og helst sidder og blunder i sin stol det meste af dagen. Er der en sammenhæng mellem hendes sygdom, aktivitetsniveau og ernæringstilstand? Carina er nysgerrig på, om kosten kunne sammensættes anderledes, så Kamma ikke bliver ved med at tabe sig samt hvordan hun kan motivere Kamma til mere aktivitet Indholdsbeskrivelse: Temaet er en fortsættelse af tema 6A og tager udgangspunkt i elevens praktikoplevelser. I temaet indgår der et tværfagligt forløb med elevernes borgerbeskrivelser om den kronisk syge borger i centrum. har fokus på at anvende viden om og reflektere over velfærdsteknologi og rehabilitering samt det sammenhængende borger-/ patientforløb med udgangspunkt i elevens praktikoplevelser. anvender sin viden om den rehabiliterende indsats og kan anvende dette i det tværfaglige samarbejde, så borgeren støttes og motiveres til at mestre hverdagslivet med en kronisk sygdom. arbejder med kompleksitet i plejen, hvor kost og ernæring er et vigtigt delelement i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde hos den kronisk syge borger. har fokus på sine kompetencer i medicinhåndtering i forhold til den kronisk syge borger. Pædagogiske metoder: Eleverne reflekterer over egen faglig og personlig læring fra praktikken, samt brugen og anvendelse af fagsprog. arbejder med videndeling i det kollaborative faglige fællesskab. Kopi af elevernes borgerbeskrivelser indsamles til idébank. Der arbejdes i temaet monofagligt, således at det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Med udgangspunkt i elevernes borgerbeskrivelser sluttes temaet af med et tværfagligt forløb mellem fagene Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, Psykologi og kommunikation, Pleje og dokumentation samt Social- og sundhedssektoren. For at fremme det praksisnære princip aflægger eleverne besøg på Center for Velfærdsteknologi på SOSU Sjælland enten i tema 6A eller tema 6B. Gennem simulerede praksis situationer formidler eleverne deres opnåede viden og færdigheder. Fx SOSU Skills: små værksteder/ workshops. Film/ tegnefilm. Rollespil. reflekterer løbende i skoleperioden i en virtuel logbog over dette. Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? Dette understøtter Side 33 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 Social- og sundhedshjælperuddannelsen, rev. 28.05.2018 Indhold

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 04.01.18 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER...

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2

Lokal undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 Faget Pleje og dokumentation Trin 1 Skoleperiode 2: 36 lektioner (9 blokke á 4 lektioner) Skoleperiode 3: 30 lektioner (7 blokke + 2 lektioner) 12-10-2015

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra november 2015 Revideret 30.06.16 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2 SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND SKOLEPERIODE 2 Dit fornavn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere