Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (ekspert niveau)...10 Bedømmelseskriterier for psykologi og kommunikation (Avanceret niveau)...15 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats (avanceret niveau)...18 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social og sundhedsfaglig indsats (ekspert niveau)...22 Bedømmelseskriterier for social og sundhedssektoren (avanceret niveau)

2 Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan relevant arbejdsmiljølovgivning kan anvendes i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, samt at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Eleven udviser indsigt i, hvordan relevant arbejdsmiljølovgivning kan anvendes i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, samt at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan relevant arbejdsmiljølovgivning kan anvendes i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, samt at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan man kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og til at kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. Eleven udviser indsigt i, hvordan man kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og til at kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan man kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og til at kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 2

3 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver. Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker Eleven udviser en minimal indsigt i, selvstændigt at kunne planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven udviser indsigt i, selvstændigt at kunne planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven udviser en omfattende indsigt i, selvstændigt at kunne planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. 3

4 Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. Mål Karakter Bedømmelseskriterier teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. 4

5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver Eleven kan demonstrere minimal viden om menneskets grundlæggende behov og har en begrænset forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om menneskets grundlæggende behov og demonstrere god indsigt og forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om menneskets grundlæggende behov til at kunne udføre pleje og omsorgsopgaver. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan demonstrere minimal viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise en begrænset forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise en god forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise en velbegrundet forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin Eleven kan demonstrere minimal viden om, hvordan borgeren hjælpes med at indtage medicin ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure. 5

6 Eleven kan demonstrere væsentlig viden om, hvordan borgeren hjælpes med at indtage medicin ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om, hvordan borgeren hjælpes med at indtage medicin ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, KOL, hjerte-karsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere Eleven kan demonstrere minimal viden om alderssvækkende borgeres behov, kroniske sygdomme og kan på en begrænset måde planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om alderssvækkende borgeres behov, kroniske sygdomme og kan på en god måde planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om alderssvækkende borgeres behov, kroniske sygdomme samt planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på udtømmende vis. Eleven kan demonstrere minimal viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier den basale palliative indsats i den tidlige, sene og Eleven kan demonstrere minimal viden om egen rolle i den basale palliative indsats i forhold til den døende og de pårørende. 6

7 terminale fase til at forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer Eleven kan demonstrere væsentlig viden egen rolle i den basale palliative indsats i forhold til den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om egen rolle i den basale palliative indsats, i forhold til den døende og de pårørende. Mål Karakter Bedømmelseskriterier forskelle på komplekse og ikke- komplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde Eleven kan demonstrere minimal viden om egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i det tværfaglige samarbejde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i det tværfaglige samarbejde. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i det tværfaglige samarbejde. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. Eleven kan demonstrere minimal viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt på en begrænset måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal på en god måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal velbegrundet kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje.

8 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Eleven kan demonstrere minimal viden om social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en begrænset måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en god måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog på udtømmende vis. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd Eleven kan demonstrere minimal viden om principperne for dokumentation samt kan anvende disse begrænset i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om principperne for dokumentation samt kan anvende disse på en god måde i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om principperne for dokumentation samt kan anvende disse velvalgt og sikkert i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere minimal viden om og på en begrænset måde forklare kendetegn på psykiske lidelser. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og på en god måde forklare kendetegn på psykiske lidelser. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og forklare kendetegn på psykiske lidelser. 8

9 Mål Karakter Bedømmelseskriterier hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom Eleven kan demonstrere minimal viden om forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om forebyggelse af konflikter og vold. Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing Eleven kan demonstrere minimal viden om observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme. Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier forskellige former for demens, herunder borgerens reaktion ved cystitis, smerter og udvikling af delir, til at kunne tilrettelægge pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende Eleven kan demonstrere minimal viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. 9

10 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (ekspert niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere minimal viden om menneskets grundlæggende behov og har et begrænset overblik og forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om menneskets grundlæggende behov og med overblik at kunne demonstrere god indsigt og forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om menneskets grundlæggende behov og med overblik at kunne udføre pleje og omsorgsopgaver. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og Eleven kan demonstrere minimal viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise, herunder minimal identificering af typiske symptomer, og en begrænset forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise, herunder kunne identificere typiske symptomer, og en god forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise, herunder kunne identificere typiske symptomer, og en velbegrundet forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere minimal viden om, Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure til at kunne vurdere og begrunde opgaver og kompetencer ved medvirken til medicinadministration. 10

11 begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om, Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure til at kunne vurdere og begrunde opgaver og kompetencer ved medvirken til medicinadministration. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om, Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure til at kunne vurdere og begrunde opgaver og kompetencer ved medvirken til medicinadministration. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere minimal viden om alderssvækkende borgeres behov og kroniske sygdomme til målrettet og at kunne planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på en begrænset måde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om alderssvækkende borgeres behov og kroniske sygdomme til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på god måde. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om alderssvækkende borgeres behov og kroniske sygdomme til målrettet at planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på udtømmende vis. Eleven kan demonstrere minimal viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 11

12 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Mål Karakter Bedømmelseskriterier forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdering og begrunde af egen rolle i den basale palliative indsats, den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i den basale palliative indsats, i forhold til den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i den basale palliative indsats, i forhold til den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i et tværprofessionelt samarbejde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i et tværprofessionelt samarbejde Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i et tværprofessionelt samarbejde. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdere og begrunde grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt på en begrænset måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal på en god måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje.

13 Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal velbegrundet kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Eleven kan demonstrere minimal viden om og sikre kvalitet inden for social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en begrænset måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og sikre kvalitet inden for social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en god måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og sikre kvalitet inden for social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog på udtømmende vis. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. Eleven kan demonstrere minimal viden om principperne for dokumentation, deltage i innovative processer, evaluering og opfølgning samt kan anvende disse begrænset i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om principperne for dokumentation, deltage i innovative processer, evaluering og opfølgning samt kan anvende disse på en god måde i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om principperne for dokumentation, deltage i innovative processer, evaluering og opfølgning samt kan anvende disse velvalgt og sikkert i samarbejde med kolleger. Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier psykiske Eleven kan demonstrere minimal viden om og på en begrænset måde identificere tegn på psykiske lidelser. lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og på en god måde identificere tegn på psykiske lidelser. 13

14 Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og identificere tegn på psykiske lidelser. Mål Karakter Bedømmelseskriterier hvordan konflikter og vold målrettet forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. Eleven kan demonstrere minimal viden om forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om målrettet forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om målrettet forebyggelse af konflikter og vold. Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk observation og tidlig opsporing. Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdere og begrunde observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme på minimal acceptabel måde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme på en god måde. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme velvalgt og sikkert. Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. Eleven kan demonstrere minimal viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. 14

15 Bedømmelseskriterier for psykologi og kommunikation (Avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis Eleven demonstrerer en begrænset viden om, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i refleksionen over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som socialog sundhedshjælper. Eleven kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Eleven demonstrerer omfattende indsigt og viden og forståelse for hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan selvstændigt reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer Eleven demonstrerer en begrænset kunne i forhold til at reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. Eleven kan selvstændigt reflektere over betydningen, af egne og andres kultur i relation til borgere, pårørende og kolleger Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier anerkende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende en Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælpe anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 15

16 anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som socialog sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende go kolleger. Eleven de demonstrerer omfattende indsigt, viden og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælperanvender en anderkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af verbal og nonverbal kommunikation med redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan i begrænset omfang forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som socialog sundhedshjælper kommunikerer med borgere go patienter. Eleven kan forklare betydningen af at anvende verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer omfattende indsigt og viden i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan selvstændigt og voerbevisende forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse, for hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 16

17 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan social og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Eleven demonstrerer omfattende indsigt og viden i og forståelse for, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Mål Karakter Bedømmelseskriterier kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflikter og vold i arbejdet med demente borgere Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan kommunikation kan anvendes så det forebygger konflikter med den demente samarbejdet med den demente og dennes pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse, for hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter med den demente, i samarbejde med borgere, pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter med den demente borgerer i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger 1

18 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og kan forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og kan forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og kan forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bl.a. inddragelse af borgernes livshistorie) kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 18

19 bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bl.a. inddragelse af borgernes livshistorie) kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie) kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i vejledningen om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige 19

20 indsats kan bruges i vejledningen om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i vejledningen om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier håndtering af post, bank og penge og hvordan socialog sundhedshjælperens foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser en omfattende i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Mål Karakter Bedømmelseskriterier borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. 20

21 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til refleksion over, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til refleksion over, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til refleksion over, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. 21

22 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social og sundhedsfaglig indsats (ekspert niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og vurdere / begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og vurdere / begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og vurdere / begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, målrettet kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, målrettet kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, målrettet kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie)målrettet kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 22

23 i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie) målrettet kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie) målrettet kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan socialog sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i at kunne vejlede målrettet om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 23

24 private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i at kunne vejlede målrettet om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i at kunne vejlede målrettet om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier håndtering af post, bank og penge og hvordan socialog sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere praktisk hjælp Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til målrettet at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til målrettet at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til målrettet at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Mål Karakter Bedømmelseskriterier borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige og deltagelse i innovative processer, bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige og deltagelse i innovative processer, bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. 24

25 Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige og deltagelse i innovative processer, bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til målrette at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til målrette at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til målrette at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til at kunne vurdere og begrunde, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til at kunne vurdere og begrunde, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til at kunne vurdere og begrunde, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. 25

26 Bedømmelseskriterier for social og sundhedssektoren (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver Eleven kan basal viden om social- og sundhedshjælperens arbejde ifølge Serviceloven og Sundhedsloven. Eleven viser indsigt i og forståelse for og kan reflektere over social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. Eleven viser omfattende indsigt og forståelse for social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. Eleven kan indgå i faglig dialog. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social og sundhedshjælper Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. Eleven beskriver konkrete kvalitetsstandarder i en konkret kommune i forhold til borgeren i eksamenscasen. Eleven udtager relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven kan begrunde sine valg i forhold til relevant lovgivning. Eleven reflekterer over relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgerens i casen. Eleven begrunder og uddyber sine overvejelser i forhold til relevant lovgivning og ønsket og det politiske ønske om tværfaglighed og sammenhængende borgerforløb. Eleven beskriver social- og sundhedshjælperens pligter i forhold til ansvar og kompetence. Eleven skal kunne redegøre for problemstillingerne i casen. Eleven viser indsigt i og forståelse for social- og sundhedshjælperens ansvar og kompetenceområder og eleven kan reflektere over dette. Eleven kan komme med relevante problemstillinger i forhold til casen. 26

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 Faget Pleje og dokumentation Trin 1 Skoleperiode 2: 36 lektioner (9 blokke á 4 lektioner) Skoleperiode 3: 30 lektioner (7 blokke + 2 lektioner) 12-10-2015

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderes et kernen i målet. 1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra november Revideret LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra november 2015 Revideret 30.06.16 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere