INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KOORDINATORHÅNDBOGEN. En guide til koordinatorer i Frivillignets aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KOORDINATORHÅNDBOGEN. En guide til koordinatorer i Frivillignets aktiviteter"

Transkript

1 INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KOORDINATORHÅNDBOGEN En guide til koordinatorer i Frivillignets aktiviteter

2 INDHOLDS- FORTEGNELSE Kontaktperson for en frivilliggruppe... 3 Kontaktpersonen som bindeled... 3 Modtagelsen af nye frivillige... 4 Registrering, frivilligaftaler og børneattester... 4 Vagtplan... 5 Frivillignet Intra gruppens redskab til intern kommunikation... 5 Rekruttering af nye frivillige... 5 Andre frivillige... 5 Brug de andre... 6 Fællesmøder... 6 Mødeskabelon... 7 Opgaveplan... 7 Årshjul... 8 Introduktion af nye frivillige

3 KONTAKTPERSON FOR EN FRIVILLIG- GRUPPE Tak fordi, du er parat til at gøre en særlig indsats som kontaktperson for din frivilliggruppe! I dette hæfte finder du en række gode råd til, hvordan du kan gribe opgaven an, og du kan læse lidt om de forventninger, du vil blive mødt med fra frivillige, samarbejdspartnere og regionskonsulenter i Frivillignet. De frivillige aktiviteter i Frivillignet er meget forskellige, og der er derfor stor forskel på, hvad det vil sige at være kontaktperson i de enkelte grupper. I dette hæfte har vi samlet de generelle oplysninger og informationer, som nye kontaktpersoner typisk efterlyser. Kontaktpersonen som bindeled Som kontaktperson er du bindeleddet mellem frivilliggruppen og den regionale konsulent i Frivillignet, og mellem frivilliggruppen og dens lokale samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være beboerrådgiveren, biblioteket, skolen, frivilligcenteret etc. Det betyder, at du vil være den, de andre frivillige og frivilliggruppens samarbejdspartnere kommer til med ideer, forslag, problemer eller spørgsmål. Noget vil du umiddelbart kunne svare på, andet skal måske tages op med frivilliggruppens bestyrelse - hvis I har sådan en - og noget tredje kan du have brug for at vende med den regionale konsulent, som du altid kan spørge til råds i alle forhold omkring frivilliggruppen. Du vil også opleve, at du er den person, som frivilliggruppens samarbejdspartnere henvender sig til. Det kan f.eks. være med oplysninger, der skal formidles videre til frivilliggruppen, eventuelle 3

4 problemer eller nye udviklingsmuligheder. Mange samarbejdspartnerne har som regel indgået en samarbejdsaftale med Frivillignet, som betyder, at du kan stille en række krav til dem i forhold til lokaler og lokal oplysning om frivilliggruppens aktiviteter. Endelig er du som kontaktperson den person, som Frivillignets regionskonsulent kontakter. Det kan f.eks. være med særlige tilbud til frivillige, kurser eller andre tiltag som man i frivilliggruppen vil kunne drage nytte af. Men det kan også være, at konsulenten har brug for din hjælp til at indhente oplysninger om frivilliggruppen eller skabe kontakt til dem, der kommer i den frivillige aktivitet. Regionskonsulenten vil holde en løbende dialog i gang med dig om udfordringer og muligheder og er dagligt til rådighed som sparringspartner. Modtagelsen af nye frivillige En af de vigtigste opgaver, man har som kontaktperson, er at sørge for, at nye frivillige bliver godt introduceret til aktiviteten. Det er vigtigt, at nye frivillige føler sig velkomne, og at de har nem adgang til den støtte og oplysning, de har brug for, for at komme i gang. Det vil ofte være en god ide, at du mødes med den nye frivillige minutter før aktiviteten åbner, så du kan fortælle lidt om, hvad det er for et sted, og hvem den frivillige kan forvente at møde. Det er vigtigt at du også gennemgår frivilligaftalen og de ti principper, der ligger til grund for den frivillige indsats i Frivillignet. Er du selv i tvivl om, hvad punkterne egentlig dækker over, så kontakt din regionskonsulent. Endelig er det en god idé at holde et vågent øje med den nye frivillige under aktiviteten de første par gange, og sætte lidt tid af til efterfølgende at samle op med ham/hende. Nogle grupper vælger at lade andre frivillige end kontaktpersonen stå for introduktion af nye frivillige. Det vil i praksis sige, at man deler rollen som kontaktperson i to, sådan at én tager sig af nye frivillige, og én tager sig af andre henvendelser og relationer. Længere fremme i håndbogen finder du en mere udførlig beskrivelse af de mest relevante oplysninger til nye frivillige. Registrering, frivilligaftaler og børneattester Når den nye frivillige er sikker på, at hun eller han vil deltage i frivilliggruppens arbejde, er det første du skal sikre dig, at de bliver registreret i Frivillignets database over frivillige ved at de underskriver en Aftale om frivilligt arbejde samt en børneattest. Alle frivillige skal underskrive en Aftale om frivilligt arbejde, som også underskrives af gruppens koordinator eller administrationsfrivillige. Herefter sendes den til: Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 3. sal, 1300 København K, Att. Frivilligaftale. Den kan også scannes og sendes elektronisk til Alle frivillige skal også have udstedt en børneattest. Den frivillige starter med 4

5 at give oplysninger til indhentning af attesten via linket på Herefter skal den frivillige holde øje med sin digitale postkasse, hvor der vil ankomme et dokument fra Politiet, hvor den frivillige skal bekræfte at attesten må udleveres til Dansk Flygtningehjælp. Bekræftelsen skal ske indenfor 14 dage fra politiet har fremsendt anmodningen. Herefter får Dansk Flygtningehjælp tilsendt børneattesten, og den registreres på den frivilliges profil i Intra. Hvis dokumentet aldrig kommer til den frivillige fra Politiet, er det vigtigt at dette meldes til Er den frivillige undtaget fra digitalisering, kan indhentning af attest foregå via en papir-blanket, som kan downloades på www. frivillignet.dk. Koordinatoren kan altid gå ind på Intra og tjekke om attesterne er kommet. Hvis man laver et excel-udtræk over alle gruppens frivillige, vil en af kolonnerne vise om der er ja/nej ud for børneattest. Når aftalen om frivilligt arbejde er underskrevet og børneattesten er indhentet, så er de formelt set frivillige i Frivillignet. De vil nu have adgang til kurser og Frivillignet Intra. Du vil måske opleve, at nogle af de frivillige allerede er registreret i systemet, når de kommer hos jer første gang. Det skyldes, at de har tilmeldt sig som frivillige via Frivillignets hjemmeside-formular og sidenhen er henvist til jeres aktivitet via den regionale konsulent. Det administrative arbejde skal helst være i orden efter de første par gange, den frivillige kommer i aktiviteten, så man ikke glemmer det, men folk skal selvfølgelig lige have mulighed for at finde ud af, om frivilligarbejdet nu passer til dem og I skal finde ud af om de passer til gruppen. Vagtplan Hvis jeres frivilliggruppe, har faste ugentlige aktiviteter (lektiehjælp, pigeklubber, etc.), kan I med fordel lave en fælles vagtplan, så det er synligt for alle, hvem der er der hvornår. I nogle tilfælde kan det være en fordel at vælge en person, som er ansvarlig for vagtplanen, dvs. én som står for at opdatere den. Det vil typisk være den person, man så melder afbud til, hvis man er forhindret i at møde op. Et godt redskab til dette kan være jeres egen side og kalender på Frivillignet Intra. Der er også andre muligheder f.eks. en fælles Google-kalender, Doodle.com med flere. Frivillignet Intra gruppens redskab til intern kommunikation På Frivillignet Intra har du og andre frivillige, som er registreret i jeres gruppe, adgang til Gruppen side. Fra denne side kan I nemt kommunikere med hinanden. På siden er der en samlet liste over navne og kontaktinformationer på alle gruppens frivillige. På siden finder I desuden en kalender, hvor alle kan lægge indhold ind, og en opslagstavle, hvorfra man kan sende notifikationer til frivillige i gruppen. Som kontaktperson har du særlige rettigheder i systemet. Blandt andet kan du til- og framelde frivillige og ændre i deres kontaktoplysninger (det sidste kan den enkelte frivillig også selv gøre). På finder du en introduktion til Frivillignet Intra. Det kan godt betale sig at sætte sig ind i det, da det sparer dig for administrativt arbejde. Du må også meget gerne minde frivillige om at systemet findes, og at det er den letteste måde at ændre i de registrerede data, de har oplyst til Frivillignet, for eksempel nyt telefonnummer eller ny adresse. Rekruttering af nye frivillige Som kontaktperson kan det også være din opgave at holde øje med, at der er et passende antal frivillige til at løse opgaverne. Hvis det er din og gruppens vurdering, at der er for få frivillige, kan du kontakte regionskonsulenten, som kan hjælpe jer med at få flere frivillige. I kan også selv gøre en indsats for at hverve. Spørg de frivillige, om de kender nogle, der kunne være interesseret i at være med. I kan også annoncere eksternt ved f.eks. at sætte opslag op på kollegier og uddannelsesinstitutioner, i supermarkeder, kirker og moskéer mv. En tredje mulighed er hjemmesiden hvor frivilliggrupper kan annoncere efter frivillige. Du kan evt. få din konsulent til at hjælpe dig med opslaget. Nogle grupper har gode erfaringer med at lade en enkelt frivillig eller en mindre gruppe af frivillige stå for rekrutteringen. Det sikrer, at man løbende får nye frivillig ind. Andre frivillige Frivillignet har cirka frivillige, der er involveret i frivillige indsatser over hele landet. Det kan være inspirerende for jer at høre lidt om, hvad de andre laver. Måske kunne I have lyst til at prøve kræfter med det samme. I Frivillignets tre medier Frivillignet, Frivillignyt og bladet Frivillig kan du holde dig orienteret om, hvad der foregår i de andre grupper. Hvis din frivilliggruppe kaster sig over en ny opgave, som du mener, kunne være interessant for andre at høre om, er du meget velkommen til at kontakte redaktionen på Der er også mulighed for at møde andre frivillige til de kurser, som Frivillignet tilbyder. Du kan se kursuskataloget på Kurserne er gratis, og Frivillignet refunderer rejseudgifter, hvis de bliver afholdt så langt fra din bopæl, at du ikke kan gå eller cykle. 5

6 Brug de andre Det er vigtigt, at du ikke påtager dig så mange opgaver, at du mister lysten til at være kontaktperson. Husk at der er andre frivillige i gruppen. De har også ansvar for, at gruppen fungerer, og sandsynligvis er der nogle, der gerne vil tage del i de organisatoriske opgaver, såsom rekruttering, modtagelse af nye frivillige og gruppens vagtplan. Faktisk vil uddelegering af ansvaret ofte være en motivationsfaktor for nogle af de andre frivillige, særligt de der har været tilknyttet frivilliggruppen længe, og som måske går og savner nye udfordringer. Det er vigtigt, at I løbende har fokus på, at opgaverne bliver løst af dem, der har lyst til dem. Frivillignets webbaserede grupperedskab Rekrutteringsguiden kan hjælpe jer til at få overblik over, hvilke kompetencer, I har i gruppen, og om der er brug for at rekruttere målrettet efter nye. Fællesmøder Det er vigtigt, at I som frivilliggruppe løbende arrangerer fælles møder, hvor man dels snakker om de problemer, der måtte være, og dels får tid til at hygge sig sammen, og evt. udvikle nye idéer og aktiviteter. Nogle steder er der en bestyrelse der mødes jævnligt, mens man andre steder holder fællesmøde for alle frivillige med forskellige intervaller. Find ud af, hvad der passer jer bedst og sørg for, at I ind imellem snakker om, hvorvidt jeres mødestruktur stadig er den rigtige. Frivillige indsatser udvikler sig hele tiden, og der kommer nye frivillige til, som kunne have andre ønsker og behov. På de næste par sider finder du nogle helt praktiske redskaber, som kan være en hjælp i det daglige til at skabe overblik. 6

7 MØDESKABELON Fællesmøder er ofte af stor betydning for de frivilliges motivation og for frivilliggruppen som helhed. Hvis du inden hvert møde udformer en mødeskabelon skaber du klarhed over, hvad motivationen og formålet med de enkelte punkter på dagsordenen er, både for dig selv og for de andre mødedeltagere. Du vil sandsynligvis opleve, at møderne bliver mere effektive, og at det bliver lettere for mødedeltagerne at bidrage. Eksempel på mødeskabelon MØDE I FRIVILLIGGRUPPEN Dato: Sted: Mødeleder: Deltagere: 12. januar 2014 Lektiecafévej 14 Lone Alle frivillige Tid: Referent: Hans Afbud: Sherin TID: ANSVARLIG FOR PUNKTET DAGSORDEN Mødeleder 1: Godkendelse af dagsorden Beslutning Rikke 2: Udflugt til Eksperimentarium - Planlægningsgruppe - Budget/fundraising Mødeleder /alle 3: Gruppearbejde om indretning af lektiecaféen BESLUTNING/DRØFTELSE/ORIENTERING OG BESKRIVELSE Drøftelse og beslutning Rikke har foreslået at vi arrangerer en tur med børnene i Eksperimentarium. Vi beslutter om det er noget vi skal arbejde videre med, hvordan vi finansierer det og hvem der skal hjælpe Rikke med planlægningen. Drøftelse Vi finder på ideer til hvordan lokalet kan gøres rarere at være i og vælger nogen der kan arbejde videre med ideerne Maitham 4: Juleafslutningen Orientering, drøftelse og beslutning Jette orienterer om arrangementet og vi aftaler de sidste detaljer Mødeleder 6: Evt. Orientering Mødeleder 7: Næste møde Drøftelse og beslutning Hvornår? Hvor? Hvem er mødeleder? Hvem er referent? Deadline for input til dagsorden? Mødeleder 8: Evaluering af mødet Drøftelse Bordet rundt: Hvordan har mødet været? a) Mødeindkaldelse b) Gennemførelse c) Andet Tak for i aften! OPGAVEPLAN En opgaveplan hjælper med at skabe overblik over frivilliggruppens opgaver, status på opgaver, deadlines, og hvem der er ansvarlig for de enkelte opgaver. Du kan med fordel gennemgå opgaveplanen på fællesmøder, udefylde og opdatere den som en del af referatet fra mødet. Eksempel på opgaveplan OPGAVE DELOPGAVE STATUS ANSVARLIG DEADLINE Rekruttering af flere frivillige Lave og opsætte opslag Oplæg på lærerseminariet Udkast til opslag klar til godkendelse Dato for oplæg er klar: 15/1 Henriette Jens Indkalde til næste fællesmøde Bede om input til dagsorden Inputmail er udsendt d.d. Bishnu 1/2 10/1 15/1 7

8 ÅRSHJUL Et årshjul er et grafisk planlægningsredskab, der kan give overblik over årets tilbagevendende og evt. ekstraordinære opgaver og begivenheder i frivilliggruppen. Årshjulet opdateres løbende året rundt efterhånden som kendskabet til kommende opgaver og begivenheder ændres. Årshjulet kan udskrives og hænges op fysisk, hvis I har mulighed for det, men kan også være et elektronisk baseret redskab. JANUAR - Opstart forårssæson - Regnskab for 18-midler FEBRUAR - Rekruttering nye frivillige MARTS - Forældreaften APRIL - Fællesmøde for frivillige DECEMBER - Optælling: årets aktiviteter - Juleafslutning MAJ - Udflugt med børnene NOVEMBER - Landsind-samling EKSEMPEL PÅ ÅRSHJUL FOR EN FRIVILLIGGRUPPE JUNI - Sommerafslutning OKTOBER - Fællesmøde for frivillige - Årsmøde Frivillignet SEPTEMBER - Ansøgning om 18-midler for næste år - Rekruttering af nye frivillige AUGUST - Opstart efterårssæson JULI 8

9 INTRODUKTION AF NYE FRIVILLIGE Den nye frivilliges første møde med frivilliggruppen kan være afgørende for, om hun eller han har lyst til at involvere sig i gruppen. Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvordan man modtager nye frivillige, og hvordan de bedst klædes på til arbejdet. Husk, at den frivillige der modtager nye for første gang, repræsenterer gruppen og den kultur I har. Det kan godt give en del uro i frivilliggruppen og hos deltagerne i aktiviteterne, hvis der kommer og går for mange frivillige. Derfor er det vigtigt, at man inden den potentielt nye frivillige overhovedet kommer i gang, har en fornuftig forventningsafstemning med hende eller ham. Hvor mange timer forventer gruppen at man lægger i det frivillige arbejde, forventer gruppen at man påtager sig tillidshverv ud over den direkte integrationsopgave, passer kemien? Det kan være en god idé at gennemføre sådan en forventningsafstemning inden den nye overhovedet bliver præsenteret for resten af gruppen og brugerne af aktiviteterne, så de får mulighed for at tænke over, om opgaven er noget for dem og eventuelt melde fra i god tid, og dermed ikke ender som svingdørsfrivillige. Mødet kan foregå i jeres lokaler, eller på et andet sted der passer både kontaktpersonen og den frivillige. Man kan eventuelt også aftale en prøvetid, hvor frivillige og deltagere i aktiviteten er klar over, at den nye er på prøve, så et eventuelt farvel ikke bliver så dramatisk. Når de nye begynder, kan det være en god idé, at de tilknyttes en af de erfarne frivillige, som kan hjælpe dem i gang de første par gange. Det er også en god idé at mødes med den nye frivillige før aktiviteten starter, så de lige kan få lidt information om, hvad der skal ske på dagen, hvilke brugere, der kommer, og anden viden. Husk at følge op med den nye frivillige efter aktiviteten. 9

10 Fortæl om den frivillige indsats og mødet med brugerne: Fortæl om frivilliggruppens organisering: Formålet med aktiviteten Hvad er deltagernes behov, og hvordan kan man hjælpe som frivillig? Formålet med Frivillignets frivillige integrationsindsats er grundlæggende at bidrage til, at flygtninge og indvandrere og deres efterkommere har samme muligheder som andre danskere for deltagelse i samfundet. Betydningen af det mellemmenneskelige møde For mange af deltagerne, som kommer i de frivillige aktiviteter har det en stor værdi, at de der kan få kontakt til etniske danskere. Det frivillige møde bygger på ligeværdighed og gensidig respekt, som i sig selv er af stor værdi for begge parter. Den frivilliges rolle Som frivillig er man en almindelig medborger, der tilbyder sin støtte, dvs. at man ikke skal gå ind i fagprofessionelle områder. Det kan være en god idé at tænke sig selv som den gode nabo. Vær bevidst om dine grænser Det er ok at sige fra, når man ikke føler sig kvalificeret, eller hvis noget kommer for tæt på. Man kan gøre sit bedste for at finde en anden, der kan hjælpe. Fortæl hvilke forventninger, der stilles Hvor ofte skal man komme? Hvad skal man kunne? Hvem skal man melde afbud til? etc. Husk, at det er ok at stille krav, selvom indsatsen er frivillig. Retningslinjer Flere grupper har vedtaget regler for, hvordan man opfører sig, fx at man taler pænt til hinanden, ikke larmer, etc. Sådanne regler kan være forudsætningen for, at det bliver ved med at være rart at være frivillig, så husk at informere nye frivillige og støt dem i at håndhæve reglerne. Hjælp til selvhjælp Forklar vigtigheden af, at man hjælper brugerne til bedre at kunne klare sig selv, sådan at de er mere selvhjulpne næste gang, de kommer (Det kan være særligt vigtigt i forhold til børn, som i nogle tilfælde gerne vil have frivillige til at lave deres lektier). Brug din regionskonsulent Hvis der opstår situationer, man som frivillig ikke ved, hvordan man skal forholde sig til, er man altid velkommen til at kontakte sin regionskonsulent. Nummeret er bagerst i denne håndbog. Frivilliggruppens kontaktperson Præsenter dig selv som kontaktperson og fortæl, hvad din rolle er, og hvad du kan bruges til. Fortæl også om hvilke opgaver de andre frivillige i gruppen har, og hvem der er særligt gode at søge råd hos om forskellige emner. Lokale samarbejdspartnere Hvem er gruppens kontaktperson/er på stedet, og hvilken rolle spiller de i forbindelse med frivilliggruppens indsats. Vagtplan Fortæl, hvor man skriver sig på, hvem man skal melde afbud til osv. Kontaktinformation Fortæl, hvordan frivilliggruppen kommunikerer. Bruger I Frivillignet Intra, Google Groups, Holdsport.dk eller noget helt fjerde? Fællesmøder mm. Fortæl om vigtigheden af at deltage i fællesmøder og andre fællesarrangementer. Det er en god måde at lære andre frivillige at kende og at høre om andres erfaringer, og det er en lejlighed til at få snakket om de udfordringer, man oplever. Div. praktiske forhold Hvilke lokaler, og hvilket udstyr kan bruges, hvem har nøgle osv. 10

11 Fortæl om at være frivillig i Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp: Introduktion Har Frivillignet noget introduktionsmateriale om den indsats, den nye frivillige er involveret i, skal han/hun have dette udleveret. Ellers kan man søge information på om aktiviteterne og undersøge, om der er et kursus eller en temaaften, den nye frivillige kunne have glæde af at deltage i. Kurser og temaaftener Fortæl om muligheden for at deltage i kurser eller at få et af Frivillignets kurser afholdt i frivilliggruppen. Se mere på De ti principper for det frivillige arbejde Når nye frivillige underskriver Aftale om frivilligt arbejde så accepterer de Frivillignets 10 principper for det frivillige arbejde. Det er vigtigt, at man sætter de nye frivillige godt ind i det grundlag, indsatsen hviler på. Du finder de 10 principper på bagsiden af denne håndbog. Er du i tvivl om hvad de egentlig dækker over, så kontakt din regionskonsulent. 11

12 PRINCIPPER FOR DET FRIVILLIGE ARBEJDE: 1. At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation. 2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. 3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på. 4. At arbejdet i en frivilliggruppe udføres ud fra demokratiske beslutninger. 5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt. 6. At der ikke foregår økonomiske mellemværender med brugere. 7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til fagprofessionel rådgivning. 8. At kontakte Frivillignets regionskonsulent, hvis der opstår problemer i forholdet til brugere, samarbejdspartnere eller internt blandt de frivillige. 9. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, man står for lokalt. Udtalelser om Frivillignets og Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde kan alene ske som privatperson. 10. At arbejdet overholder landets love og regler. ØVRIGE OPLYSNINGER Frivilligrådgivningen Når man står over for et spørgsmål eller et ønske, man ikke er i stand til at svare på, kan man i mange tilfælde henvise til Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger. Her kan man få gratis, uvildig og anonym rådgivning om bl.a. opholdstilladelse, integration, sociale og psykosociale forhold. Rådgiverne hjælper også med at forstå breve og afgørelser fra offentlige myndigheder. Du finder nærmeste Frivilligrådgivning på DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungdom Som ung frivillig (under 35 år) har man mulighed for at engagere sig sammen med andre unge fra forskellige frivilliggrupper. DFUNK arbejder bl.a. med happenings, oplysningsarbejde og med at sætte en ung dagsorden i flygtninge- og integrationsdebatten. Læs mere på Frivillignet På kan man læse mere om den frivillige indsats og om de mange forskellige aktiviteter, der foregår i Frivillignet. Man kan tilmelde sig kurser og finde gode råd og materialer, samt kontaktoplysninger på medarbejdere i Frivillignet. Dansk Flygtningehjælp På kan man læse mere om Dansk Flygtningehjælps arbejde både nationalt og internationalt og organisationens holdning til en lang række flygtninge- og integrationspolitiske spørgsmål. Man kan desuden finde organisationens kerneværdier, nyheder, stillingsopslag og en masse andet materiale. FRIVILLIGNETS REGIONSKONSULENTER HOVEDSTADEN: Frivillighuset Nørre Voldgade 82, 2. sal 1352 København K Telefon: SJÆLLAND: Kristine Bjerre Næbvej Præstø Telefon: SYDDANMARK: Else Tersgov Jernbanegade 24, 3. sal 6000 Kolding Telefon: FYN: Nis G. Madsen Ejlskovgade Odense C Telefon: MIDT- OG NORDJYLLAND: Hans Bo Pedersen Emil Bojesens Gade Horsens Telefon: hans.bo.pedersen.drc.dk AARHUS: Line Miller Sukrow Olof Palmes Allé Aarhus N Telefon

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE. hjælp nye familier godt i gang i Danmark

Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE. hjælp nye familier godt i gang i Danmark MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 Netværksfamilier FOR FLYGTNINGE hjælp nye familier godt i gang i Danmark NETVÆRKSFAMILIER HJÆLPER FLYGTNINGE GODT

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge

LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING. til voksne udlændinge MEDLEMSMAGASIN INSPIRATIONSHÆFTE FOR FRIVILLIGE FRA DANSK I FLYGTNINGEHJÆLP DFH MARTS 08 LEKTIEHJÆLP OG SAMTALETRÆNING til voksne udlændinge Baggrund DET DANSKE SPROG ER EN UDFORDRING Mange af de flygtninge

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 2.december 2008. 4. Den aktuelle situation set fra generalsekretærens stol, v/andreas Kamm

FORRETNINGSUDVALGSMØDE 2.december 2008. 4. Den aktuelle situation set fra generalsekretærens stol, v/andreas Kamm FORRETNINGSUDVALGSMØDE 2.december 2008 Referat af Frivilligudvalgsmødet den 22. oktober 2008 Dagsorden 1. Velkomst og meddelelser fra Hans-Henrik Lund 2. Oplæg og input til en webudviklingsstrategi v./

Læs mere

- Inspiration - MODTAGEGUIDER

- Inspiration - MODTAGEGUIDER - Inspiration - MODTAGEGUIDER Det er tydeligt, at det giver en helt anden tryghed for den nyankomne flygtning i de første par uger at have en modtageguide med samme modersmål. Det er simpelt og kræver

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Bilag 1. Spørgsmål til Gitte Andersen, Foreningsguidekoordinator

Bilag 1. Spørgsmål til Gitte Andersen, Foreningsguidekoordinator Bilag 1. Spørgsmål til Gitte Andersen, Foreningsguidekoordinator - Hvad er formålet med foreningsguiderne? Indsatsen har til formål at øge foreningsdeltagelsen i de udsatte bydele, så den svarer til foreningsdeltagelsen

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning...

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN

PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN PROJEKTLEDERVEJLEDNINGEN INDHOLD S.01 S.04 VELKOMMEN SOM PROJEKTLEDER! OPGAVE 1: PROJEKTSTYRING - REGISTRERING - AFRAPPORTERING - TILLADELSER - PLANLÆGNING - REKRUTTERING AF FRIVILLIGE - KOMMUNIKATION

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk I DFUNK kan du sammen med andre unge gøre en forskel for flygtninge i Danmark og internationalt. Læs mere i denne folder om vores formål og aktiviteter. www.dfunk.dk

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune

Ansættelse af kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn. Kommune 9.august 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Ansvarlig konsulent

Læs mere

Om fælles identitet og større synlighed

Om fælles identitet og større synlighed Om fælles identitet og større synlighed Kære frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp Allerførst vil jeg ønske alle et rigtigt godt nytår og sige tak for indsatsen i 2011, som I og vi i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE

7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE 7 GRUNDREGLER FOR GOD MØDEFORBEREDELSE Indledning Tak fordi du har valg at downloade guiden De 7 grundregler for god mødeforberedelse. Jeg går ud fra, at du har downloadet denne guide, fordi du har et

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvkling.

Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvkling. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune

Ansættelse af Direktør i Holbæk Kommune 24.november 2016 i Holbæk Kommune Indledning Ifølge aftale fremsendes hermed beskrivelse af ansættelsesproces vedrørende stillingen som direktør i Holbæk Kommune Ansvarlig konsulent er undertegnede Jakob

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 19. september 2017 Tid: 15.00 18.30 Sted: Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, København Mødeleder: Ilse Fjalland Referent: Helle Majlund Jensen Deltagere: Jette

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps

Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps Vedtægter for Frivilliggruppen Aarhus En del af Dansk Flygtningehjælps 1 2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilliggruppen Aarhus (herefter benævnt Frivilliggruppen ), og er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig

Kurser for frivillige / Efterår 2009. Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Kurser for frivillige Efterår 2009 Kurser for frivillige / Efterår 2009 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp / Frivillig Tekst: Lone Tinor-Centi Layout: Steven Leweson Illustrationer: Johan Rutherhagen /

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Referat fra møde i LUA

Referat fra møde i LUA Referat fra møde i LUA Dato: Fredag d. 2. oktober 2015 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1 Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentant fra Hospitalsenheden Vest: Erna Leth; suppleant for Bente

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI

PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev nr. 4 5. juli 2016 PARTNERSKAB OM SUBSTITUTION AF FARLIG KEMI Nyhedsbrev Hermed udsendes det tredje nyhedsbrev fra Kemi i Kredsløb. Partnerskabet blev lanceret af daværende miljøminister, Kirsten

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Ledelse af frivillige i Røde Kors. Værdier og ledelsesgreb Samarbejde og kommunikation

Ledelse af frivillige i Røde Kors. Værdier og ledelsesgreb Samarbejde og kommunikation Ledelse af frivillige i Røde Kors Værdier og ledelsesgreb Samarbejde og kommunikation Program Ledelse af frivillige Røde Kors værdier Udfordring - case De fem ledelsesgreb Pause De fem ledelsesgreb - fortsat

Læs mere

SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS

SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS SÅDAN FÅR VI ALLE TIL AT FØLE SIG VELKOMNE I UNGDOMMENS RØDE KORS Man skal have de nye frivillige integreret i gruppen. Få sat et glad ansigt på de andre frivillige, også for at de ved, hvem de skal arbejde

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik

Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik Sankt Lukas Stiftelsens frivilligpolitik 1. Indledning Det frivillige arbejde er af stor værdi for Sankt Lukas Stiftelsen og det er vores mangeårige erfaring, at en række opgaver kan løses og varetages

Læs mere

Klædt på til. Blodtryksmåling

Klædt på til. Blodtryksmåling Klædt på til Blodtryksmåling Kort om blodtryksmåling som aktivitet Formålet, med at Hjerteforeningens lokalforeninger tilbyder vejledende blodtryksmålinger, er at øge danskernes kendskab til eget blodtryk.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Frivillignyt, uge 14, 2016

Frivillignyt, uge 14, 2016 Frivillignyt, uge 14, 2016 Ladywalk MOTION. Som nævnt i Impuls nr. 1 foregår årets Ladywalk den 30. maj kl. 18.30 i byerne Agger, Frederikshavn, Haderslev, København (Amager), Nakskov, Odense, Rønne, Skælskør,

Læs mere