De nationale test foråret National præstationsprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nationale test foråret National præstationsprofil"

Transkript

1 De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil

2 De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

3 Indhold Sammenfatning Resultater National præstationsprofil Percentilskalaen trins skalaen Kriteriebaseret skala Udvikling over tid Percentilskalaen Kriteriebaseret skala 16 2 Data Fag og klassetrin Antal test Testperiode Deltagelsesgrad Styrelsen for It og Læring, oktober

4 Sammenfatning Eleverne i folkeskolen skal i løbet af deres skoletid gennemføre ti obligatoriske nationale test inden for seks forskellige fag og klassetrin. Hvert år offentliggøres et landsresultat, også kaldet den nationale præstationsprofil, der viser, hvordan elever i folkeskolen samlet set har klaret de nationale test tests er gennemført i perioden 1. februar til 29. april 2016 samt i fraværsperioden 19. maj til 10. juni procent af de obligatoriske test er gennemført, 4 procent er ikke blevet afholdt på grund af fritagelser, 2 procent af de test, der burde være afholdt, er hverken booket eller noteret som fritaget, mens 1 procent af testene er booket men ikke afholdt eller ikke afsluttet med et testresultat. I 2015 blev 94 procent af de obligatoriske test gennemført, mens 4 procent af testene ikke blev afholdt på grund af fritagelser. Overordnet set er der tale om meget små udsving i resultaterne fra de nationale obligatoriske test i skoleåret 2015/2016 set i forhold til resultaterne fra 2014/2015. Resultaterne på den kriteriebaserede skala viser en mindre fremgang i andelen af elever, der er gode til dansk, læsning i 2. klasse, mens der er en mindre tilbagegang i 4., 6. og 8. klasse. Andelen af elever der er gode til matematik i 3. og 6. klasse er uændret i forhold til Andelen af de dygtigste elever er steget i dansk, læsning i 2. klasse samt i matematik i 6. klasse, mens den er faldet lidt i dansk, læsning i 4. klasse. Andelen af elever med dårlige resultater er faldet i dansk, læsning i 2. og 8. klasse. På de øvrige klassetrin er niveauet det samme som i Dette gælder ligeledes i matematik. I engelsk i 7. klasse er den nationale præstationsprofil faldet en smule, mens den er steget i biologi i 8. klasse. Forud for de obligatoriske test i foråret 2016 er opgavebanken i fysik/kemi og geografi opdateret, og samtlige opgaver har fået beregnet en ny sværhedsgrad. Der er således dannet en justeret skala i disse tests, hvilket vanskelliggør en direkte sammenligning med den nationale præstationsprofil fra tidligere år. I matematik 3. klasse erstatter et nyt profilområde, statistik og sandsynlighed, profilområdet matematik i anvendelse fra og med foråret I dansk læsning 2. klasse er niveauet for en fremragende præstation på den kriteriebaserede skala justeret i forhold til de oprindeligt fastsatte. Justeringen er foretaget for såvel resultaterne fra 2014/2015 og 2015/2016. Styrelsen for It og Læring, oktober

5 1 Resultater Den nationale præstationsprofil omfatter både landsgennemsnittet på percentil skalaen for hvert fag og profilområde samt en grafik, der viser fordelingen på landsplan i forhold til 5-trins resultatskalaen (niveau 1-5). Endvidere opgøres den samlede vurdering som et simpelt gennemsnit af resultaterne fra hvert profilområde. 1.1 National præstationsprofil Percentilskalaen Tabel 1 Landsgennemsnit for dansk, læsning (1-100) Fag Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse Dansk, læsning 2. klasse Dansk, læsning 4. klasse Dansk, læsning 6. klasse Dansk, læsning 8. klasse ) Gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 2 Landsgennemsnit for matematik 3. klasse (1-100) Fag Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed 2) Matematik 3. klasse ) Gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder 2) Nyt profilområde Gennemsnittet af testresultaterne udtrykt på percentilskalaen vil ligge på 50 (eller tæt på) i startåret pr. definition I 2016 er der indført et nyt profilområde, statistik og sandsynlighed, i matematik 3. klasse. Profilområdet erstatter matematik i anvendelse. Dette skyldes, at det tidligere profilområde ikke længere stemte overens med Fælles Mål. Tabel 3 Landsgennemsnit for matematik 6. klasse (1-100) Fag Tal og algebra Geometri og måling Matematik i anvendelse Matematik 6. klasse ) Gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Styrelsen for It og Læring, oktober

6 1 Resultater Tabel 4 Landsgennemsnit for engelsk (1-100) Fag Læsning Ordforråd Sprog og sprogbrug Engelsk 7. klasse ) Gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 5 Landsgennemsnit for fysik/kemi (1-100) Fag Energi og energiomsætning Fænomener, stoffer og materialer Anvendelse og perspektiv Fysik/kemi 8. klasse ) Gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 6 Landsgennemsnit for biologi (1-100) Fag Den levende organisme Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegange og arbejdsmetoder Biologi 8. klasse ) Gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Forud for de frivillige test i efteråret 2015 blev opgavebanken i biologi øget med henholdsvis 24, 34 og 28 procent i de tre profilområder. Specielt i profilområdet levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser er der foretaget en opgradering af antallet af mellemsvære, svære og meget svære opgaver. Andelen af disse opgaver er øget med 48 procent. Tabel 7 Landsgennemsnit for geografi (1-100) Fag Naturgrundlaget Kulturgeografi At bruge geografi Geografi 8. klasse ) Gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder 6 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

7 1.1 National præstationsprofil trins skalaen Resultaterne opgøres endvidere på en 5-trins resultatskala. Tabel 8 Sammenhæng mellem 5-trins resultatskala og percentilværdi 5-trins resultatskala Percentilværdi Tabel 9 Resultatfordeling for dansk, læsning 2. klasse (%) 5-trins resultatskala Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 10 Resultatfordeling for dansk, læsning 4. klasse (%) 5-trins resultatskala Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Styrelsen for It og Læring, oktober

8 1 Resultater Tabel 11 Resultatfordeling for dansk, læsning 6. klasse (%) 5-trins resultatskala Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 12 Resultatfordeling for dansk, læsning 8. klasse (%) 5-trins resultatskala Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 13 Resultatfordeling for matematik 3. klasse (%) 5-trins resultatskala Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed 3) ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder 3) Nyt profilområde foråret Fordelingen af testresultaterne udtrykt på percentilskalaen vil ligge tæt på en fordeling i startåret pr. definition 8 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

9 1.1 National præstationsprofil 2016 Tabel 14 Resultatfordeling for matematik 6. klasse (%) 5-trins resultatskala Tal og algebra Geometri og måling Matematik i anvendelse ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 15 Resultatfordeling for engelsk 7. klasse (%) 5-trins resultatskala Læsning Ordforråd Sprog og sprogbrug ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 16 Resultatfordeling for fysik/kemi 8. klasse (%) Fænomener, stoffer og materialer 5-trins resultatskala Energi og energiomsætning Anvendelse og perspektiv ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Styrelsen for It og Læring, oktober

10 1 Resultater Tabel 17 Resultatfordeling for biologi 8. klasse (%) Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegange og arbejdsmetoder 5-trins resultatskala Den levende organisme ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Tabel 18 Resultatfordeling for geografi 8. klasse (%) 5-trins resultatskala Naturgrundlaget Kulturgeografi At bruge geografi ) Fordeling baseret på et gennemsnit af resultaterne i de tre profilområder Kriteriebaseret skala I dansk, læsning og i matematik omsættes elevdygtigheden ligeledes til en kriteriebaseret tilbagemelding på 6 niveauer. De kriteriebaserede tilbagemeldinger indgår i de nationale resultatmål til opfølgning på folkeskolereformen, der trådte i kraft pr. 1. august 2015: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i dansk og matematik skal reduceres år for år 10 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

11 1.1 National præstationsprofil 2016 Tabel 19 De seks faglige niveauer og deres sammenhæng til måltallene Kriteriebaseret skala Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Nationale resultatmål Andelen af de allerdygtigste elever skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år Den kriteriebaserede skala er taget i anvendelse fra og med de obligatoriske test i skoleåret 2014/2015. Resultaterne på den kriteriebaserede skala opgøres for hvert profilområde i dansk, læsning og i matematik. Derudover beregnes en samlet vurdering for testen efter reglerne i tabel 20. Tabel 20 Omregning fra den kriteriebaserede skala for hvert profilområde til en samlet vurdering for testen vurdering Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Resultat i hvert af tre profilområder Fremragende i mindst 2 ud af 3 profilområder og mindst god i det tredje Rigtig god eller bedre i mindst 2 ud af 3 profilområder og mindst jævn i det tredje God eller bedre i mindst 2 ud af 3 profilområder og mindst mangelfuld i det tredje Jævn eller bedre i mindst 2 ud af 3 profilområder Mangelfuld eller bedre i mindst 2 ud af 3 profilområder Ikke tilstrækkelig i mindst 2 ud af 3 profilområder I dansk, læsning gælder for profilområdet afkodning, at der ikke skelnes mellem god, rigtig god og fremragende. Det betyder, at såvel en god præstation som en rigtig god præstation i afkodning tæller som en fremragende præstation i beregningen af den samlede vurdering. I dansk, læsning 2. klasse er niveauet for en fremragende præstation justeret for profilområderne sprogforståelse og tekstforståelse i forhold til det oprindelige niveau fastlagt for Styrelsen for It og Læring, oktober

12 1 Resultater Tabel 21 Kriteriebaseret tilbagemelding i dansk, læsning 2. klasse (%) Kriteriebaseret skala Sprogforståelse Afkodning 1) Tekstforståelse vurdering 3) Fremragende 2) Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig I alt 4) ) I afkodning skelnes ikke mellem en god, en rigtig god og en fremragende præstation 2) Niveauet (cutscore) for Fremragende er justeret i sprogforståelse og tekstforståelse i forhold til 2014/2015 3) Baseret på definitionen i tabel 20 4) Summen kan afvige fra 100 pga. afrunding Tabel 22 Kriteriebaseret tilbagemelding i dansk, læsning 4. klasse (%) Kriteriebaseret skala Sprogforståelse Afkodning 1) Tekstforståelse vurdering 2) Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig I alt 3) ) I afkodning skelnes ikke mellem en god, en rigtig god og en fremragende præstation 2) Baseret på definitionen i tabel 20 3) Summen kan afvige fra 100 pga. afrunding Tabel 23 Kriteriebaseret tilbagemelding i dansk, læsning 6. klasse (%) Kriteriebaseret skala Sprogforståelse Afkodning 1) Tekstforståelse vurdering 2) Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig I alt 3) ) I afkodning skelnes ikke mellem en god, en rigtig god og en fremragende præstation 2) Baseret på definitionen i tabel 20 3) Summen kan afvige fra 100 pga. afrunding 12 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

13 1.1 National præstationsprofil 2016 Tabel 24 Kriteriebaseret tilbagemelding i dansk, læsning 8. klasse (%) Kriteriebaseret skala Sprogforståelse Afkodning 1) Tekstforståelse vurdering 2) Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig I alt 3) ) I afkodning skelnes ikke mellem en god, en rigtig god og en fremragende præstation 2) Baseret på definitionen i tabel 20 3) Summen kan afvige fra 100 pga. afrunding Tabel 25 Kriteriebaseret tilbagemelding i matematik 3. klasse (%) Kriteriebaseret skala Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed 3) Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig ) Baseret på definitionen i tabel 20 3) Nyt profilområde foråret 2016 Tabel 26 Kriteriebaseret tilbagemelding i matematik 6. klasse (%) Kriteriebaseret skala Tal og algebra Geometri og måling Matematik i anvendelse Fremragende Rigtig god God Jævn Mangelfuld Ikke tilstrækkelig ) Baseret på definitionen i tabel 20 Styrelsen for It og Læring, oktober

14 1 Resultater På baggrund af den samlede vurdering på den kriteriebaserede skala i dansk, læsning og matematik opgøres de nationale resultatmål vedrørende de obligatoriske nationale test for skoleåret 2015/2016 (tabel 27). Tabel 27 Nationale resultatmål (%) Fag God 1) Dygtigste 2) Dårligste 3) Dansk, læsning 2. klasse Dansk, læsning 4. klasse Dansk, læsning 6. klasse Dansk, læsning 8. klasse Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse ) Fremragende, rigtig god eller god præstation 2) Fremragende præstation 3) Mangelfuld eller ikke tilstrækkelig præstation 14 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

15 1.2 Udvikling over tid 1.2 Udvikling over tid Percentilskalaen Den nationale præstationsprofil i årene 2014/2015 og 2015/2016 ses af tabel 28. Tabel 28 Den nationale præstationsprofil over tid Fag Skoleår Profilområde 1 Profilområde 2 Profilområde 3 Dansk, læsning 2. klasse Dansk, læsning 4. klasse Dansk, læsning 6. klasse Dansk, læsning 8. klasse Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse Engelsk 7. klasse Fysik/kemi 8. klasse 2014/ / / / / / / / / / ) 57 2) 2014/ / / / /2015 3) / Biologi 8. klasse Geografi 8. klasse 2014/ /2016 4) /2015 3) / ) Nyt profilområde. Kan ikke sammenlignes med resultatet fra 2014/2015 2) Gennemsnit ikke direkte sammenligneligt med året før pga nyt profilområde 3) Forud for de obligatoriske test i foråret 2016 er opgavebanken opdateret og samtlige opgaver har fået beregnet en ny sværhedsgrad. Der er således dannet en ny justeret skala, hvilket vanskelliggør sammenligning med resultaterne fra tidligere år. 4) Opgavebanken i biologi er øget med 27 procent i forhold til foråret 2015, næsten udelukkende med mellemsvære, svære og meget svære opgaver. Dette forhold kan være medvirkende til stigningen Den nationale præstationsprofil er faldet en anelse i dansk, læsning i 4., 6. og 8. klasse, mens den er uændret i dansk, læsning i 2. klasse og i matematik i 6. klasse. I matematik i 3. klasse er der en lille tilbagegang i profilområde 1 (Tal og algebra) og en lille fremgang i profilområde 2 (Geometri og måling). Statistik og sandsynlighed er nyt profilområde og erstatter matematik i anvendelse fra og med Styrelsen for It og Læring, oktober

16 1 Resultater Den samlede score i matematik i 3. klasse kan således ikke sammenlignes direkte med niveauet fra skoleåret 2014/2015. I engelsk i 7. klasse er der en mindre tilbagegang i den nationale præstationsprofil, mens der er en fremgang i biologi i 8. klasse. Forud for de frivillige test i efteråret 2015 blev opgavebanken i biologi øget med henholdsvis 24, 34 og 28 procent i de tre profilområder. Specielt i profilområde 2 er der foretaget en opgradering af antallet af mellemsvære, svære og meget svære opgaver. Andelen af disse opgaver er øget med 48 procent. Den opdaterede opgavebank er bedre til at vurdere og differentiere elevernes præstationer. I testen i fysik/kemi og geografi i 8. klasse er opgavebanken ligeledes opdateret. Her har samtlige opgaver endvidere fået beregnet en ny sværhedsgrad, og der er således dannet en ny justeret skala. Dette blev foretaget for de øvrige test forud for de obligatoriske test i 2014/ Kriteriebaseret skala De nationale resultatmål fra skoleårene 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 er baseret på genberegnede elevdygtigheder i forlængelse af den ekstraordinære gennemgang og kvalitetssikring af opgavebanken i Det betyder, at resultaterne fra skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 kan sammenlignes, resultaterne fra 2011/ /2014 kan sammenlignes, mens resultaterne fra de to perioder ikke direkte kan sammenlignes. I dansk, læsning 2. klasse er niveauet for en fremragende præstation justeret for profilområderne sprogforståelse og tekstforståelse i forhold til det oprindelige niveau fastlagt for Justeringen er efterfølgende også foretaget for resultaterne fra 2014/2015. I matematik i 3. klasse erstatter profilområdet statistik og sandsynlighed fra og med foråret 2016 profilområdet matematik i anvendelse. Resultaterne fra 2015/2016 kan således ikke direkte sammenlignes med resultaterne fra 2014/2015. Resultaterne på den kriteriebaserede skala viser en mindre fremgang i andelen af elever, der er gode til dansk, læsning i 2. klasse, mens der er en mindre tilbagegang i 4., 6. og 8. klasse. Andelen af elever der er gode til matematik i 3. og 6. klasse er uændret i forhold til Andelen af de dygtigste elever er steget i dansk, læsning i 2. klasse samt i matematik i 6. klasse, mens den er faldet lidt i dansk, læsning i 4. klasse. Andelen af elever med dårlige resultater er faldet i dansk, læsning i 2. og 8. klasse. På de øvrige klassetrin er niveauet det samme som i Dette gælder ligeledes i matematik. 16 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

17 1.2 Udvikling over tid Tabel 29 De nationale resultatmål (%) over tid. Fag Skoleår God 1) Dygtigste 2) Dårligste 3) Dansk, læsning 2. klasse Dansk, læsning 4. klasse Dansk, læsning 6. klasse Dansk, læsning 8. klasse Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse 2011/ / / / ) / ) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2016 5) / / / / / ) Fremragende, rigtig god eller god præstation 2) Fremragende præstation 3) Mangelfuld eller ikke tilstrækkelig præstation 4) Cutscores for Fremragende præstation er justeret i profilområde 1 og 3. Måltallene kan således ikke direkte sammenlignes med resultaterne før 2014/2015. Resultatet i 2014/2015 er desuden justeret i fht tidligere opgørelser 5) Profilområdet Statistik og sandsynlighed erstatter Matematik i anvendelse, hvorfor resultaterne ikke kan sammenlignes direkte med resultaterne fra tidligere år. Styrelsen for It og Læring, oktober

18 2 Data 2 Data 2.1 Fag og klassetrin De nationale test omfatter 10 obligatoriske test (tabel 30). Tabel 30 Fag og klassetrin for de nationale test Fag og klassetrin Dansk/læsning X X X X Matematik X X Engelsk X Geografi X Biologi X Fysik/kemi X Hver test er opdelt i 3 profilområder (tabel 31). Tabel 31 Fag og profilområde for de nationale test Fag Profilområde 1 Profilområde 2 Profilområde 3 Dansk, læsning Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse Tal og algebra Geometri og måling Statistik og sandsynlighed Tal og algebra Geometri og måling Matematik i anvendelse Engelsk Læsning Ordforråd Sprog og sprogbrug Geografi Naturgrundlaget Kulturgeografi At bruge geografi Biologi Den levende organisme Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser Fysik/kemi Energi og energiomsætning Fænomener, stoffer og materialer At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegange og arbejdsmetoder Anvendelse og perspektiv 18 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

19 2.2 Antal test 2.2 Antal test I alt indgår testresultater i den nationale præstationsprofil. Antallet af test på fag og klassetrin fremgår af tabel 32 Tabel 32 Antal test fordelt på fag og klassetrin Fag og klassetrin Test (elever) Antal institutioner Dansk, læsning 2. klasse Dansk, læsning 4. klasse Dansk, læsning 6. klasse Dansk, læsning 8. klasse Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse Engelsk 7. klasse Fysik/kemi 8. klasse Biologi 8. klasse Geografi 8. klasse I alt Testperiode Testene er afholdt i perioden fra 1. februar til 29. april 2016 samt i fraværsperioden 19. maj til 10. juni procent af testene i foråret 2016 blev afholdt i april, mens 3 procent af testene blev afviklet i fraværsperioden i maj og juni. Tabel 33 Antal test (%) fordelt på måned Periode Fordeling 2016 Fordeling 2015 Januar (2,2 %) Februar (7,2 %) (7,3 %) Marts (20,0 %) (22,8 %) April (69,7 %) (64,0 %) Maj (1,5 %) (0,9 %) Juni (1,6 %) (2,7 %) I alt (100 %) (100 %) Styrelsen for It og Læring, oktober

20 2 Data 2.4 Deltagelsesgrad Antallet af elever der er omfattet af bekendtgørelsen baseret på elevudtræk 30. april 2016, antallet af gennemførte tests, antallet af fritagelser samt antallet af elever, der hverken har gennemført en test eller er fritaget for test ses af tabel 34. Det skal bemærkes, at antallet af elever, der skal gennemføre en test i de enkelte fag, er opgjort ud fra, hvor mange elever der ifølge Infotjenesten pr. 30. april 2016 gik på det pågældende klassetrin på en folkeskole, specialskole eller på et dagbehandlingstilbud eller behandlingshjem. Elever kan flytte institution og/eller klassetrin hele året, hvorfor det præcise antal elever, der skal tage en test vanskelligt kan opgøres. Antallet af elever og den beregnede rest gruppe er således behæftet med en vis usikkerhed. Tabel 34 Antal elever, antal test der bliver gennemført samt antal fritagelser fordelt på fag og klassetrin Fag og klassetrin Dansk, læsning 2. klasse Dansk, læsning 4. klasse Dansk, læsning 6. klasse Dansk, læsning 8. klasse Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse Engelsk 7. klasse Fysik/kemi 8. klasse Biologi 8. klasse Geografi 8. klasse Antal elever 1) Gennemførte test Fritagelser Rest booket Rest 2) (94,2 %) (3,2 %) 330 (0,6 %) (2,0 %) (94,7 %) (3,0 %) 434 (0,8 %) 875 (1,5 %) (94,3 %) (3,4 %) 467 (0,8 %) 867 (1,5 %) (92,1 %) (4,0 %) 868 (1,6 %) (2,3 %) (95,4 %) (2,8 %) 325 (0,6 %) 724 (1,2 %) (94,2 %) (3,4 %) 509 (0,9 %) 887 (1,6 %) (92,6 %) (4,1 %) 910 (1,7 %) 888 (1,6 %) (89,6 %) (5,4 %) (2,4 %) (2,6 %) (89,6 %) (5,3 %) (2,5 %) (2,6 %) (89,6 %) (5,2 %) (2,6 %) (2,6 %) I alt (92.7 %) (3,9 %) (1,4 %) (2,0 %) 1) Baseret på udtræk 30. april ) Beregnet som forskel mellem antal elever og summen af gennemførte test, fritagelser og bookede test, der ikke blev gennemført 20 Styrelsen for It og Læring, oktober 2016

21 2.4 Deltagelsesgrad 92,7 procent af de obligatoriske test blev afholdt i foråret 2016, mens 3,9 procent af testene ikke blev afholdt på grund af fritagelse fra test. Endvidere blev 1,4 procent af testene ikke afholdt, selvom eleven var booket til den pågældende test, og 2,0 procent af de obligatoriske test, der skulle have været gennemført i foråret 2016, blev hverken booket (gennemført eller ej) eller registreret som fritaget. Andelen af de obligatoriske test, der skulle have været afholdt i 2015/2016 er faldet med 0,8 procentpoint i forhold til 2014/2015 (tabel 35), mens andelen af fritagelser er på niveau med sidste år. Andelen i rest gruppen, det vil sige de obligatoriske test, der skulle have været gennemført, men som hverken blev booket (gennemført eller ej) eller registreret som fritaget, er steget i 2015/2016 med 0,7 procentpoint i forhold til 2014/2015. Tabel 35 Udviklingen i antal elever, antal test der bliver gennemført samt antal fritagelser Fag og klassetrin Antal elever Gennemførte test Fritagelser Rest booket Rest 1) 2012/ (92,2 %) (3,1 %) (4,7 %) 2) 2013/ (92,6 %) (2,7 %) (2,9 %) (1,8 %) 2014/ (93,5 %) (3,7 %) (1,5 %) (1,3 %) 2015/ (92,7 %) (3,9 %) (1,4 %) (2,0 %) 1) Beregnet som forskel mellem antal elever og summen af gennemførte test, fritagelser og bookede test, der ikke blev gennemført 2) I 2012/2013 er der ikke opgørelse over hvilke elever i rest gruppen, der havde været booket til test Styrelsen for It og Læring, oktober

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Holmegårdsskolen - Fortroligt materiale - Indholdsfortegnelse FORMÅL MED KVALITETSRAPPORTER... 4 INDLEDNING... 4 DE NATIONALE MÅL FOR

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Test og prøvesystemet De nationale test

Test og prøvesystemet De nationale test Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Version 1 (marts 2016) Styrelsen for It og Læring, 14.03.2016 Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for DNT Kommunevejledning

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning Notat Vedrørende: Supplerende notat til kvalitetsrapporten 2014 Oversigt over resultaterne af de nationale tests for Randers kommune og fraværstal Sagsnavn: Kvalitetsrapport 2014 Sagsnummer: 17.01.10-P05-2-15

Læs mere

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling. for skoleåret 2015/2016. Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling. for skoleåret 2015/2016. Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret / Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret / Tekst: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Foto: Ministeriet for

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Nationale test i folkeskolen: Afklaring af kontraktuelle forhold til COWI A/S

Nationale test i folkeskolen: Afklaring af kontraktuelle forhold til COWI A/S Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 331 Offentligt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

Indhold Indledning... 4

Indhold Indledning... 4 Kvalitetsrapport 2016-2017 Indhold Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 5 2.1. Helhedsvurdering af det faglige niveau... 5 3. Mål og resultatmål... 8 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Med særligt fokus på matematik Matematikvejlederkonference Rasmus Vanggaard Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Odense Congress

Læs mere

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren : Progression i de nationale test og Beregneren Følgende appendiks indeholder en sammenligning af testsystemets og Beregnerens progression-visninger. Formålet er at give et indblik i de forskellige måder,

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv

Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv Eksamen og prøver i norsk og nordisk skole Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv Mit arbejde med tests... Innovative testredskaber Hvad er Nationale Test? 10 obligatoriske test i 2.-8.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 7:

Forslag fra arbejdsgruppe 7: Forslag fra arbejdsgruppe 7: - En målstyret skole Marts 2015 Billeder: Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Der er 3 nationale

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE STATUSRAPPORT 2015/16 SILKEBORG KOMMUNE INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 1.1 Arbejdet med kvalitet på skoleområdet og opbygning af statusrapporten... 2 1.2 Datagrundlag... 3 Særligt om offentliggørelse af resultater

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL

ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL ØVELSE: ANVENDELSE AF DATA PÅ SKOLEOMRÅDET ET TÆNKT EKSEMPEL I Varde Kommune ønsker man, som drøftet i går, at fokusere på det strategiske tema øget chancelighed/bryde den negative sociale arv. Konkrete

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen

Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2014/15 for Hillerød Kommunes skolevæsen Januar 2016 Side 1 af 94 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test April 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015 Notat Vedrørende: Den adaptive algoritme i De Nationale Test Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Den adaptive algoritme i De Nationale

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret 2014/2015. Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret 2014/2015 1

Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret 2014/2015. Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret 2014/2015 1 Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret 2014/2015 Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret 2014/2015 1 2 Statusredegørelse for folkeskolens udvikling for skoleåret

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Fokuspunkter i oplæg

Fokuspunkter i oplæg Data i folkeskolen Fokuspunkter i oplæg Sammenhængen til kick-off konferencen Dataforståelser Nationale test Progressionsmåling Nye visninger og funktionalitet Anbefalinger fra forskning Læringskonsulenternes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen?

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Nyt fra ministeriet Et to-delt fokus Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Læringskonsulenterne 80 konsulenter fordelt over landet (2 i matematik

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 20 FORORD Denne kvalitetsrapport er udarbejdet under stort tidspres, da fristerne for aflevering har været meget kort. Bl.a. af denne årsag er kvalitetsrapporten forlagt

Læs mere

Nyt fra ministeriet. Krogerup Højskole 19-10-15

Nyt fra ministeriet. Krogerup Højskole 19-10-15 Nyt fra ministeriet Krogerup Højskole 19-10-15 Hvem er han?? Martin Villumsen Kongevejens Skole Fagkonsulent i LTK Læringskonsulent i UVM Beskikket censor skriftlig og mundtlig PD som matematikvejleder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Nationale test et eksperiment til mere end 50 millioner

Nationale test et eksperiment til mere end 50 millioner 69 Nationale test et eksperiment til mere end 50 millioner Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract De nationale test i folkeskolen er nu snart klar til brug.

Læs mere

Evalueringskultur 2012 2013

Evalueringskultur 2012 2013 Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

NOTAT. Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2016

NOTAT. Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2016 NOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Chefkonsulent Tlf. 25 31 27 82 ltp08@helsingor.dk www.helsingor.dk Notat

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere