Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber"

Transkript

1 Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige klassetrin. Fire af de ti test er i dansk, læsning på fire forskellige klassetrin og to af testene er i matematik. I dette notat vil nogle af måleegenskaber ved de nationale test blive belyst. Det drejer sig om: Testenes validitet Testenes statistiske sikkerhed Testenes reliabilitet Testenes validitet I de nationale test testes alene i færdigheder, som det er muligt at afprøve i en it-baseret og selvrettende test. Hver test tester i tre faglige områder, de såkaldte profilområder. For at få en indikation af om testene samlet set ser ud til at måle det samme som andre tilsvarende test og prøver, kan man se på sammenhængen mellem elevernes testresultat i de nationale test og deres efterfølgende præstation i de relevante dele af folkeskolens prøver i 9. klasse. Elevernes karakter i dansk, læsning i folkeskolens prøve i 9. klasse fra sommeren 2015 sammenholdes med elevernes testresultater i de obligatoriske nationale test i dansk, læsning i 8. klasse fra foråret Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem testresultaterne i de obligatoriske nationale test i 8. klasse dansk, læsning og elevernes karakter i folkeskolens prøve i dansk, læsning året efter i 9. klasse (tabel 1).

2 Side 2 af 12 Tabel 1 Elevernes testresultat i de obligatoriske nationale test i dansk, læsning sammenholdt med karakteren fra folkeskolens prøve i dansk læsning. Andel elever (pct.) Karakter Testresultat I alt Sprog forståelse 8. klasse Afkodning 8. klasse Tekst forståelse 8. klasse Samlet 8. klasse Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende procent af de elever, der opnår en mangelfuld præstation i tekstforståelse, har fået karakteren 4 eller derunder i folkeskolens prøve i dansk læsning året efter, mens 13 procent har fået karakteren procent af de elever, der opnår en jævn præstation i tekstforståelse, har fået karakteren 4 eller 7 i folkeskolens prøve i dansk læsning året efter. 72 procent af de elever, der opnår en fremragende præstation i tekstforståelse, har mindst fået karakteren 10 året efter. 68 procent af de elever, der opnår en ikke tilstrækkelig præstation i den samlede vurdering i dansk læsning i de nationale test, får året efter højst karakteren 2 i folkeskolens prøve i dansk læsning. 84 procent af de elever, der opnår en god præstation i de nationale test, får året efter karakteren 4 eller 7 i folkeskolens prøve i dansk læsning. 56 procent af de elever, der opnår en fremragende præstation i de nationale test, får året efter mindst karakteren 10 i folkeskolens prøve i dansk læsning.

3 Side 3 af 12 Sammenhængen mellem den samlede vurdering i dansk, læsning i 8. klasse i de obligatoriske nationale test og folkeskolens prøve i dansk læsning i 9. klasse ses i figur 1. Gruppen af elever, der opnår en jævn præstation i samlet vurdering i de obligatoriske nationale test i dansk, læsning 8. klasse får i gennemsnit 4,3 ved folkeskolens prøve året efter i dansk læsning. Mens gruppen af elever, der opnår en rigtig god præstation i dansk, læsning 8. klasse i gennemsnit får 7,6 ved folkeskolens prøve året efter. Figur 1 De nationale test i dansk læsning 8. klasse og folkeskolens prøve i 9. klasse Anm.: Gennemsnitskarakter (firkant) samt 25 pct. og 75 pct. percentiler (vandret streg) Elevernes karakter i matematiske færdigheder i folkeskolens prøve i 9. klasse fra sommeren 2015 sammenholdes med elevernes testresultater i de obligatoriske nationale test i matematik i 6. klasse fra foråret Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem testresultaterne i de obligatoriske nationale test i 6. klasse matematik og elevernes karakter i folkeskolens prøve i matematiske færdigheder tre år efter i 9. klasse. Sammenhængen er ikke så stor som for dansk læsning, men i matematik er der også 3 år mellem de obligatoriske nationale test og folkeskolens prøve (tabel 2). 63 procent af de elever, der opnår en jævn præstation i tal og algebra, har fået karakteren 4 eller 7 i folkeskolens prøve i matematiske færdigheder tre år efter, mens 84 procent af de elever, der opnår en fremragende præstation i tal og algebra, har fået karakteren 7 eller derover i folkeskolens prøve i matematik tre år efter.

4 Side 4 af 12 Tabel 2 Elevernes testresultat i de obligatoriske nationale test i matematik sammenholdt med karakteren fra folkeskolens prøve i matematiske færdigheder efter. Andel elever (pct.) Karakter Testresultat I alt Tal og algebra 6. klasse Geometri og måling 6. klasse Matematik i anvendelse 6. klasse Samlet 6. klasse Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende Ikke tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende procent af de elever, der opnår en ikke tilstrækkelig præstation i den samlede vurdering i matematik i de nationale test får tre år efter højst karakteren 2 i folkeskolens prøve i færdighedsregning. 58 procent af de elever, der opnår en rigtig god præstation og 75 procent af de elever, der opnår en fremragende præstation i de nationale test, får tre år efter mindst karakteren 10 i folkeskolens prøve i færdighedsregning. Sammenhængen mellem den samlede vurdering i matematik i 6. klasse i de obligatoriske nationale test og folkeskolens prøve i færdighedsregning i 9. klasse ses i figur 2. Gruppen af elever, der opnår en jævn præstation i samlet vurdering i de obligatoriske nationale test i matematik 6. klasse får i gennemsnit 5,6 ved folkeskolens prøve tre år efter i matematiske færdigheder. Mens gruppen af elever, der opnår en rigtig god præstation i samlet vurdering i matematik i 6. klasse i gennemsnit får 8,8 ved folkeskolens prøve i matematiske færdigheder tre år efter.

5 Side 5 af 12 Figur 2 De nationale test i matematik 6. klasse og folkeskolens prøve i 9. klasse Anm.: Gennemsnitskarakter (firkant) samt 25 pct. og 75 pct. percentiler (vandret streg) Statistisk usikkerhed på testresultater fra de obligatoriske test 2016 Den statistiske usikkerhed (SEM) på et testresultat fra de obligatoriske nationale test i 2016 er i gennemsnit på 0,43. Den statistiske usikkerhed på den beregnede elevdygtighed er generelt størst for de dygtigste elever. For hver elevs testresultat kan der beregnes et såkaldt sikkerhedsinterval. I forbindelse med beregning af sikkerhedsintervaller for gennemsnit, fx for en klasses gennemsnit eller en skoles gennemsnit anvendes ofte et 95 procent sikkerhedsinterval. Et 95 procent sikkerhedsinterval er defineret som gennemsnit ± 2*SE. Til angivelse af sikkerhedsinterval for et enkelt individs testresultat anvendes testresultat ± 1*SEM, hvilket svarer til et 67 procent sikkerhedsinterval. Den beregnede elevdygtighed er den mest sandsynlige, men det kan ikke afvises med en vis sandsynlighed, at elevens dygtighed afviger en anelse fra dette. Er en elevs testresultat således beregnet til at være en god præstation på den kriteriebaserede skala 1, da er God det mest sandsynlige. Der er dog en 1 Se appendiks for uddybning af de forskellige skalaer

6 Side 6 af 12 sandsynlighed for, at elevens testresultat reelt ligger lige under ( Jævn ) eller lige over ( Rigtig god ). Tilsvarende med testresultaterne præsenteret på den normbaserede percentilskala. Er en elevs score beregnet til fx 75, da er denne værdi den mest sandsynlige, men der er en sandsynlighed for, at elevens dygtighed er mindre eller større. For hver elevs testresultat fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2015/2016 er der beregnet et sikkerhedsinterval på logit skalaen som testresultat ± 1*SEM. Dette kan efterfølgende omregnes til et sikkerhedsinterval på såvel den kriteriebaserede skala som på percentilskalaen. Testresultatet for 37 procent af de elever, der har opnået en god præstation i de nationale test, ligger med den beregnede statistiske sikkerhed 2 indenfor kategorien God, mens testresultatet for 27 procent af eleverne med den beregnede statistiske sikkerhed ligger indenfor kategorien God eller Jævn, og testresultatet for 33 procent af eleverne ligger indenfor kategorien God eller Rigtig god (tabel 3). 43 procent af de elever, der har opnået en fremragende præstation, ligger med den beregnede statistiske sikkerhed indenfor kategorien Fremragende, mens testresultatet for 57 procent af eleverne ligger indenfor kategorien Fremragende eller Rigtig god. 2 Der er anvendt et sikkerhedsinterval på ± 1*SEM

7 Side 7 af 12 Tabel 3 Sikkerhedsintervallet i forhold til elevernes dygtighed på den kriteriebaserede skala Ikke Kriterie Andel elever tilstrækkelig Mangelfuld Jævn God Rigtig god Fremragende Ikke tilstrækkelig 62 % X 38 % X 100 % 1) Mangelfuld 34 % X 47 % X 15 % X 3 % X 100 % 1) Jævn 5 % X 32 % X 26 % X 36 % X 100 % 1) God 37 % X 27 % X 33 % X 4 % X 100 % 1) Rigtig god 11 % X 27 % X 54 % X 8 % X 100 % 1) Fremragende 43 % X 57 % X 100 % 1) 1) Enkelte testresultater (<0,02 pct.) er mere usikkert bestemt. Summen kan afvige fra 100 pct. pga. afrunding Samlet gælder, at 28 procent af elevernes testresultater med den beregnede statistiske sikkerhed ligger indenfor det beregnede faglige niveau, mens 34 procent af elevernes testresultater ligger indenfor det beregnede niveau eller niveauet lige under og 29 procent af elevernes testresultater ligger indenfor det beregnede niveau eller niveauet lige over (tabel 4). Således ligger 91 procent af elevernes testresultater med den beregnede statistiske sikkerhed indenfor det beregnede faglige niveau eller i nabo kategorien. De resterende 9 procent af elevernes testresultater har en større usikkerhed, der betyder, at elevens faktiske niveau ikke kan afvises at ligge i både niveauet under og i niveauet over det målte niveau. Størstedelen af disse elever er elever, som vurderes til en jævn præstation.

8 Side 8 af 12 Tabel 4 Den statistiske sikkerhed på elevens testresultat på den kriteriebaserede skala Elevens testresultat ligger med stor sandsynlighed i det beregnede faglige niveau det beregnede faglige niveau eller niveauet lige under det beregnede faglige niveau eller niveauet lige over det beregnede faglige niveau eller niveauet lige over eller lige under 28 pct. 34 pct. 29 pct. 9 pct. Anm: Enkelte testresultater (<0,02 pct.) er mere usikkert bestemt Sikkerhedsintervallet 3 udtrykt på den normbaserede percentilskala er på ± 12 point. Dette svarer til, at en elevs testresultat med stor sandsynlighed ligger i intervallet testresultat ± 12 4 (tabel 5). Det er vigtig at understrege, at elevens beregnede score er den mest sandsynlige værdi, men der er en vis sandsynlighed for, at den reelle score afviger fra denne. Læsning 2. klasse Læsning 4. klasse Læsning 6. klasse Læsning 8. klasse Matematik 3. klasse Matematik 6. klasse Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse Sprogforståelse Afkodning Tekstforståelse Tal og algebra Geometri Stat. og sands Tal og algebra Geometri Mat. i anvend ) Statistik og sandsynlighed 2) Matematik i anvendelse Tabel 5 Sikkerhedsintervallet i forhold til elevernes dygtighed på percentilskalaen Elevens dygtighed på percentilskalaen Fag og klassetrin Samlet Der er anvendt et sikkerhedsinterval på ± 1*SEM 4 Der er tale om en lille tilnærmelse, da sikkerhedsintervallerne på percentilskalaen ikke er helt symmetriske. Endvidere er sikkerhedsintervallerne afgrænset til intervallet

9 Side 9 af 12 Den statistiske sikkerhed udtrykt på percentilskalaen afhænger ikke kun af fag, klassetrin og profilområde men også af elevens testresultat. Fx er sikkerhedsintervallet for en elev, der har opnået 35 i tekstforståelse i 4. klasse, lig med ± 12, dvs sikkerhedsintervallet for denne elevs testresultat kunne være [23-47], mens sikkerhedsintervallet for en elev, der har opnået 85 i tekstforståelse i 4. klasse, er lig med ± 9, dvs sikkerhedsintervallet for denne elevs resultat kunne være [76-94]. Længden på sikkerhedsintervallet udtrykt på percentilskalaen er størst i midten af den normbaserede skala fra 30-70, mens længden på sikkerhedsintervallet er mindst for de dygtigste og de mindre dygtige elever (figur 3). Figur 3 Den statistiske sikkerhed på elevens testresultat på percentilskalaen Den statistiske usikkerhed på testresultatet på logit skalaen 5 er størst blandt de dygtigste elever. Men når resultaterne præsenteres på percentilskalaen sløres denne egenskab. Længden på sikkerhedsintervallet udtrykt på percentilskalaen afspejler således ikke udelukkende den statistiske usikkerhed på selve testresultatet men er i højere grad et udtryk for percentilskalaens egenskaber. Testenes reliabilitet Reliabiliteten er et udtryk for, i hvor høj grad en elev opnår det samme testresultat, hvis eleven tager den samme test to gange. Gentagelsen skal ske uden, at eleven kan huske det første testforløb og uden, at eleven har lært af den første test eller lært nyt mellem de to testafviklinger. Dette er vanskel- 5 Se appendiks for uddybning af de forskellige skalaer

10 Side 10 af 12 ligt i pædagogiske test, hvorfor der primært anvendes simuleringer til at belyse graden af reliabiliteten. For hvert profilområde er der simuleret to gentagne elevforløb for elever 6. Hvert testforløb består af 20 opgaver i hvert profilområde. Simuleringerne har den fordel, at de ikke er påvirket af elevernes aktuelle testadfærd. Simuleringer er derfor mere velegnede til at afprøve et test- og prøvesystem som det, der er anvendes i de nationale test. I alle profilområder er der en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem elevdygtigheden bestemt ved to simulerede testforløb. Udtrykt på percentilskalaen er forskellen i den beregnede elevdygtighed mellem de to simuleringer i gennemsnit lig nul med et interkvartilt 7 range på [-8; +8]. Sammenhængen mellem elevernes testresultater i de to gentagelser er udtrykt ved korrelationskoefficienten 8 (tabel 6). Denne korrelation kaldes også i nogle sammenhænge for test-retest-reliability coefficient eller coefficient of stability. Korrelationskoefficienten udtrykker graden af sammenhæng mellem to målinger og ligger mellem 1 og +1. Tabel 6 Korrelationen mellem elevdygtigheden bestemt ved to simulerede testforløb Test Dansk læsning 2. klasse 0,78 0,93 0,91 Dansk læsning 4. klasse 0,82 0,89 0,90 Dansk læsning 6. klasse 0,82 0,86 0,87 Dansk læsning 8. klasse 0,84 0,87 0,88 Matematik 3. klasse 0,90 0,86 0,82 Matematik 6. klasse 0,89 0,86 0,89 Med undtagelse af de nationale test i sprogforståelse (profilområde 1) i dansk læsning 2. klasse ligger alle korrelationerne i intervallet 0,82-0,93 9. Medianen er på 0,87. 6 For hvert profilområde er der simuleret elevers testforløb. Eleverne har fra start en dygtighed angivet på logit skalaen. De elevers dygtighed følger en Normalfordeling med middelværdi og spredning som observeret ved de obligatoriske test. Eleverne er således en repræsentativ afspejling af en faktisk elev population 7 25 pct. og 75 pct. percentiler 8 Korrelationerne er beregnet på baggrund af testresultater på logit skalaen 9 Guideline til vurdering af korrelations koefficienter: 0,0-0,2 =meget svag; 0,2-0,4 =svag; 0,4-0,6 =moderat; 0,6-0,8 =stærk; 0,8-1,0 =meget stærk. (Evans, J.D. 1996: Straightforward statistics for the behavioral sciences)

11 Side 11 af 12 De nationale test er som udgangspunkt udviklet som et redskab til de obligatoriske målinger på bestemte klassetrin. Muligheden for at gennemføre frivillige nationale tests i efterårssemesteret har dog gennem de seneste år været stigende. I alt gennemførte knap elever i efteråret 2015 de frivillige nationale test. Ca af dem gennemførte to på hinanden følgende frivillige tests i samme fag. Når man gennemfører to på hinanden følgende tests med få ugers mellemrum 10 er der mange faktorer, der kan spille ind i forhold til, om man kan sammenligne de to testresultater. Lærerens instruktioner og formålet med de to hurtige testafviklinger, elevens motivation og koncentration samt stabiliteten af lokalt it-udstyr er nogle af de forhold, der kan påvirke et testforløb. Det er derfor ikke usædvanligt, at observerede test-retest korrelationer er lavere end korrelationer baseret på simulerede data. Gentagne test er således vanskellige, at anvende som et direkte mål for reliabiliteten af de pågældende test. Som supplement til de simulerede elevforløb er der dog også set på korrelationen mellem testresultaterne for de elever, der tog den samme test indenfor én uge. Korrelationen mellem elevers testresultater fra to gentagne testforløb er lavere (tabel 7) end korrelationerne beregnet ved simuleringerne. Tabel 7 Korrelationen mellem elevdygtigheden bestemt ved to forsøg i de frivillige test Test Dansk læsning 2. klasse 0,64 0,83 0,79 Dansk læsning 4. klasse 0,73 0,85 0,77 Dansk læsning 6. klasse 0,60 0,81 0,74 Dansk læsning 8. klasse 0,66 0,85 0,72 Matematik 3. klasse 0,75 0,67 0,78 Matematik 6. klasse 0,63 0,65 0,68 Anm.: Testresultater fra de elever der har gennemført den samme test to gange i efteråret 2015 med højst én uges mellemrum 10 I gennemsnit var der 20 dage mellem

12 Side 12 af 12 Appendiks Anvendte skalaer til præsentation af elevens beregnede dygtighed Elevdygtigheden og den tilhørende usikkerhed beregnes i den adaptive algoritme i test- og prøvesystemet på en logit skala, som i princippet går fra minus til plus uendelig, men som i praksis går fra minus 7 til plus 7. I de fleste profilområder er intervallet dog snævrere. Siden skoleåret 2009/2010 har resultaterne fra de nationale test været formidlet på den normbaserede skala (1-100), der er en percentilskala. Percentilskalaen er dannet på baggrund af fordelingen af elevernes testresultater i 2010, hvor en percentilværdi på fx 40 svarer til den elevdygtighed på logit skalaen, hvor 40 procent af testresultaterne i 2010 lå under. En percentilværdi på 90 svarer til den elevdygtighed, hvor 90 procent af eleverne i 2010 scorede under, dvs kun 10 procent af eleverne i 2010 opnåede et bedre testresultat. Logit skalaen har den fordel, at det er en såkaldt ækvidistant skala. Forskellen mellem to værdier har samme betydning overalt på skalaen. Således er fx en forbedring eller en forskel fra -2 til -1 den samme som en forbedring fra 0 til +1. Dette gælder ikke for percentilskalaen. Her vil en forskel eller en forbedring på fx 10 point svarer til en relativ beskeden ændring i elevdygtigheden på logit skalaen, hvis der er tale om en middeldygtig elev (30-70), mens det svarer til en større ændring i elevdygtigheden på logit skalaen, hvis der er tale om en meget dygtig elev (80-100) eller en mindre dygtig elev (1-20). Siden skoleåret 2014/2015 har resultaterne i dansk læsning og matematik desuden været præsenteret på den kriteriebaserede skala. Ved den kriteriebaserede scoring omregnes elevens dygtighed på logit skalaen til en forventet score på et antal udvalgte opgaver. Opgavekommissionerne har fastsat kriterier for, hvilket fagligt niveau en score stemmer overens med. I hvert profilområde er defineret seks faglige niveauer: ikke tilstrækkelig præstation, mangelfuld præstation, jævn præstation, god præstation, rigtig god præstation og fremragende præstation.

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv

Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv Eksamen og prøver i norsk og nordisk skole Nationale test i Danmark - fra et fagdidaktisk perspektiv Mit arbejde med tests... Innovative testredskaber Hvad er Nationale Test? 10 obligatoriske test i 2.-8.

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015 Notat Vedrørende: Den adaptive algoritme i De Nationale Test Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Den adaptive algoritme i De Nationale

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test

Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Elever med ikke-vestlig herkomst halter bagefter i de nationale test Af Center for Data og Analyse Følgende notat belyser forskellen i faglige præstationer mellem elever med dansk herkomst og elever med

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 2 teknisk rapport og dokumentation

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 2 teknisk rapport og dokumentation 05/09/14 PISA-relatering af de kriteriebaserede nationale test Delrapport 2 teknisk rapport og dokumentation For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren

Appendiks 2: Progression i de nationale test og Beregneren : Progression i de nationale test og Beregneren Følgende appendiks indeholder en sammenligning af testsystemets og Beregnerens progression-visninger. Formålet er at give et indblik i de forskellige måder,

Læs mere

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 1 formidling af resultater

05/09/14. PISA-relatering af de kriteriebaserede. Delrapport 1 formidling af resultater 05/09/14 PISA-relatering af de kriteriebaserede nationale test Delrapport 1 formidling af resultater For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Fokuspunkter i oplæg

Fokuspunkter i oplæg Data i folkeskolen Fokuspunkter i oplæg Sammenhængen til kick-off konferencen Dataforståelser Nationale test Progressionsmåling Nye visninger og funktionalitet Anbefalinger fra forskning Læringskonsulenternes

Læs mere

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015 Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Baggrund Samfundsvidenskab (Cand. Polit) 1984-1994 Forskning, statistik

Læs mere

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Kvalitetsrapport Holmegårdskolen De nationale test 2015/16 og 2016/17 Holmegårdsskolen - Fortroligt materiale - Indholdsfortegnelse FORMÅL MED KVALITETSRAPPORTER... 4 INDLEDNING... 4 DE NATIONALE MÅL FOR

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater

Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Folkeskolens digitale prøver og kriteriebaserede testresultater Med særligt fokus på matematik Matematikvejlederkonference Rasmus Vanggaard Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Odense Congress

Læs mere

Er nationale test et pædagogisk redskab?

Er nationale test et pædagogisk redskab? Er nationale test et pædagogisk redskab? JEPPE BUNDSGAARD, PROFESSOR MSO, DPU, AARHUS UNIVERSITET På baggrund af en OECD-rapport, der kritiserede det danske skolesystem for manglende evalueringspraksis

Læs mere

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet beskriver baggrunden for projektet Øget pædagogisk

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Jakob Wandall & Søren Munkedal, NordicMetrics ApS Vores baggrund Samfundsvidenskab Arbejdet

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. I samme periode er karaktergabet mellem

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

En prøveform for piger?

En prøveform for piger? 1 En prøveform for piger? Over de seneste ti år er karaktergabet mellem drenge og piger i folkeskolen vokset, når vi ser på resultaterne af folkeskolens afgangsprøve. En stigning på 6 procentpoint i perioden

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer 2017/2018: Resultater på tværs af prøver og skoletyper Elevernes karakterer hænger sammen med mange forskellige forhold herunder deres socioøkonomiske

Læs mere

Om opgavetyper og usikkerhed i de nationale test

Om opgavetyper og usikkerhed i de nationale test Om opgavetyper og usikkerhed i de nationale test Af Svend Kreiner, juni 2017 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Baggrunden 3 3. Udfordringer 4 4. Datagrundlaget 7 5. Om fejl i pædagogiske test

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Den sociale arv afspejler sig tydeligt i børns karakterer

Den sociale arv afspejler sig tydeligt i børns karakterer Den sociale arv afspejler sig tydeligt i børns karakterer Der er stor forskel på, hvordan børn klarer sig i folkeskolen alt afhængigt af, hvilket hjem de kommer fra. Deler man børnene op i socialklasser,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen?

Et to-delt fokus. Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Nyt fra ministeriet Et to-delt fokus Læringskonsulenterne i matematik hvem, hvad, hvorfor? Nationale test hvordan, hvornår, hvor hen? Læringskonsulenterne 80 konsulenter fordelt over landet (2 i matematik

Læs mere

Nyt fra ministeriet. Krogerup Højskole 19-10-15

Nyt fra ministeriet. Krogerup Højskole 19-10-15 Nyt fra ministeriet Krogerup Højskole 19-10-15 Hvem er han?? Martin Villumsen Kongevejens Skole Fagkonsulent i LTK Læringskonsulent i UVM Beskikket censor skriftlig og mundtlig PD som matematikvejleder

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Test og prøvesystemet De nationale test

Test og prøvesystemet De nationale test Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Version 1 (marts 2016) Styrelsen for It og Læring, 14.03.2016 Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for DNT Kommunevejledning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - vejledning til brug af beregner af matematik- og læseudvikling

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - vejledning til brug af beregner af matematik- og læseudvikling Beregneren Skole-Hjem-udgaven - vejledning til brug af beregner af matematik- og læseudvikling Introduktion Den basale funktionalitet er denne udgave af beregneren er den samme som i Beregneren Standardudgaven

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Kick-off på Måling af elevernes faglige progression Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Baggrund Samfundsvidenskab Arbejde med forskning, statistik og analyse UvM og konsulentvirksomhed

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2

Hvad er den socioøkonomiske reference? Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference?... 3 Statistisk usikkerhed... 5 Bag om den socioøkonomiske

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Børn og Skoleudvalget 1. Indledning Notat Vedrørende: Supplerende notat til kvalitetsrapporten 2014 Oversigt over resultaterne af de nationale tests for Randers kommune og fraværstal Sagsnavn: Kvalitetsrapport 2014 Sagsnummer: 17.01.10-P05-2-15

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Nationale test i folkeskolen: Afklaring af kontraktuelle forhold til COWI A/S

Nationale test i folkeskolen: Afklaring af kontraktuelle forhold til COWI A/S Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 331 Offentligt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015

Nye resultatmål. Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Nye resultatmål Inspirationsmøde om skolereform og Aarhusaftale Den 21. januar 2015 Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Introduktion Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Introduktion 1 Formelt Lærere: Esben Budtz-Jørgensen Jørgen Holm Petersen Øvelseslærere: Berivan+Kathrine, Amalie+Annabell Databehandling: SPSS

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 Der er en relativt lille bevægelse mellem elevernes karaktergennemsnit på landets skoler. Skoler, hvor eleverne har opnået høje karakterer i 2000, har typisk

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 7:

Forslag fra arbejdsgruppe 7: Forslag fra arbejdsgruppe 7: - En målstyret skole Marts 2015 Billeder: Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Der er 3 nationale

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

National reference for de nationale test

National reference for de nationale test National reference for de nationale test Der er tre principielt forskellige repræsentative kvantitative opgørelse af læring i grundskolen i Danmark: De internationale undersøgelser (ILSA 1 ), Folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

De nationale test har følgende grundlæggende karakteristika:

De nationale test har følgende grundlæggende karakteristika: 2018-19 S 744 endeligt svar Offentligt Opgavebeskrivelse for evaluering af de nationale test Baggrund Folketinget vedtog i marts 2006 indførelsen af de nationale test. Den første obligatoriske testrunde

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder:

I skoleåret 2016/2017 gennemføres de nationale test i fire perioder: Nationale test i skoleåret 2016/2017 Som et led i indsatsen for at opnå resultatmålene, er det i Horsens kommune besluttet, at de frivillige nationale test i læsning og matematik bliver obligatoriske at

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Regnestrategier Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Regnestrategier Færdighedsmål Klasse: Venus mat Skoleår: 16/17 Alle elever arbejder med bogsystemet format for 2. klasse, for at styrke deres forståelse og derved skabe et bredere grundlag at bygge videre på. Der vil løbende blive

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp

Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp Mange bogligt svage elever ender på kontanthjælp Mange kontanthjælpsmodtagere klarer sig tilsyneladende allerede dårligt i folkeskolen. Der er således en meget klar sammenhæng mellem elevernes karakterer

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere