DYKKERSYGEBEREDSKABET I DK, DYKKERSYGE OG BEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DYKKERSYGEBEREDSKABET I DK, DYKKERSYGE OG BEHANDLING"

Transkript

1 DYKKERSYGEBEREDSKABET I DK, DYKKERSYGE OG BEHANDLING FNC/SD/FSU PETER SOUZA RIC-HANSEN OLG/LEDER AF DYKKER- OG NAVALMEDICINSK SEKTION Afklassificeret FSU-FNC

2 GOD DAG!! Peter Ric-Hansen Speciallæge i almen medicin Ansat som overlæge og Chef for Naval- og dykkermedisinsk sektion siden oktober 2006

3 FORMÅL AT I FÅR KENDSKAB TIL DET DYKKERMEDICINSKE BEREDSKAB, KRAV TIL UDDANNELSE AF DE LÆGER SOM INDGÅR I DYKKERLÆGEVAGTEN, DYKKERSYGE OG BEHANDLING.

4 INDHOLD LIDT HISTORIE DEFINITION AF EN DYKKERULYKKE HÅNDTERING AF DYKKERULYKKER AKTIVERING AF DET DYKKERMEDICINSKE BEREDSKAB DEN SÅREDES VEJ KRAV TIL UDDANNNELSE AF DE LÆGER, SOM INDGÅR I DYKKERLÆGEVAGTEN DYKKERSYGE BEHANDLING

5 Lidt historie Dykkermedicin i verden: Universitetsspeciale i visse lande. Dykkermedicin i Danmark: øhh, men er nu blevet godkendt som et medicinsk fagområde Behandlingsansvar: Indtil 1997: Søværnet!! Behandlingsansvar: Efter 1997: Rigshospitalet

6 DEFINITION PÅ EN DYKKERULYKKE Dykningsrelaterede skader/traumer: Skader eller traumer opstået ved dykning, hvor der som eksempel kan nævnes drukning, hypo-/hyperthermi, fysiske skader herunder bid eller forgiftninger fra diverse marine dyr. Dykkersyge: Defineres som både trykfaldssyge (= dekompressionssyge) og arteriel gasemboli (AGE). Dykkerskader eller lidelser: Skader eller sygdom ud over dykkersyge forårsaget af luft under tryk. Her kan nævnes barotraume, hypoxi, hyperoxi, CO-forgiftning etc.

7 HÅNDTERING AF DYKKERULYKKER På ulykkesstedet kan håndteringen opdeles i 4 punkter: Redning og alarmering Klinisk vurdering Akut behandling Evakuering

8 AKTIVERING AF DET DYKKERMEDICINSKE BEREDSKAB Dette bør ske i følgende tilfælde: Alle dykkerulykker, hvor der er tvivl om diagnosen eller hvor den kliniske tilstand er kompliceret af et traume. Alle tilfælde, hvor der er mistanke om trykfaldssyge (dekompressionssyge). Usædvanlige dykkerhændelser, hvor der er mulighed for udvikling af symptomer. Hvis dykkeren udvikler usædvanlige symptomer op til 24 timer efter det sidste dyk. Der er dog beskrevet tilfælde, hvor symptomerne er debuteret senere end 24 timer efter sidste dyk (1%) Hvis patienten udvikler symptomer i forbindelse med flyvning eller ophold i højderne, selvom der er gået mere end 24 timer. I tvivls tilfælde

9 HVEM?: Vagthavende officer (VO) i Joint Rescue Coordination Center (JRCC) :

10 Den såredes vej Dykkerulykke Dykningsrelaterede skader/traumer ALARM: 112 Dykkersyge VO/JRCC: Dykkerskader eller lidelser Dykkersyge Rigshospitalet (RH) Kammerleder Kammerbetjener Tender og HBO læge Dykkerlæge

11 Den såredes vej Alarmering via JRCC Dykkerlæge kontaktes. Transport af forulykkede og aktivering af det dykkermedicinske beredskab. Ankomst af forulykkede til Traumecentret. Neurologisk gennemgang af patienten. Eventuel behandling iværksættes. Efter behandling eventuel indlæggelse på neurologisk afdeling

12 ALARMERING VIA VO/JRCC Efter at have fået en beskrivelse af ulykken har VO/ JRCC 2 handlemuligheder VO/ JRCC vurderer, at situationen efter beskrivelsen er så akut, at patienten hurtigst muligt skal evakueres og behandles. Han rekvirerer derfor den nærmeste redningshelikopter og informerer vagthavende traumelæge på Rigshospitalet, som på sin side tilkalder mandskabet omkring trykkammeret. Først når dette er gjort, informeres vagthavende militære dykkerlæge. Hvis situationen forekommer VO/ JRCC stabil og ikke akut livstruende, får han et telefonnummer til patienten, som han herefter ringer videre til vagthavende militære dykkerlæge. Dykkerlægen ringer patienten op og får en beskrivelse af dykket og symptomerne. Ud fra det tager dykkerlægen stilling til, hvad der videre skal ske

13 OBS dekompressionssyge Vurdering af symptomer og udvikling af symptomer Progredierende Langsomt Hurtigt Statisk (uden klar ændring) Med spontan bedring (før behandling)

14 Den såredes vej Modtages via Traumecentret på RH: ABCDE Venflon, NaCl Ilt 15 l/min på maske Stilling til Rtg af thorax Blodprøver Objektiv undersøgelse: Neurologisk undersøgelse (Dykkerrelateret)

15 BLODPRØVER Ingen blodprøver er i øjeblikket specifikke for dykkersyge. Man bør tage hensyn til pt s status og muligheden for differentialdiagnoser. Ex. Medicinske standardblodprøver / forgiftningsprøver / Troponin-T / D-dimér

16 Spørgsmål til Den Såredes Vej.. godt så Videre til KRAV TIL UDDANNNELSE AF DE LÆGER, SOM INDGÅR I DYKKERLÆGEVAGTEN:

17 KRAV TIL UDDANNNELSE AF DE LÆGER, SOM INDGÅR I DYKKERÆGEVAGTEN FORSVARETS DYKKERLÆGEUDDANNELSE: DYKMED 1A på Søværnets skole, Center for Dykning (DYC) (1 uge) Diving Medical Basic Course i Canada (2 uger) Diving Medical Advanced Course I Canada (5 uger) Erhvervsdykkerkursus på DYC (6-12 uger) Opfølgende kurser og mødevirksomhed

18 Spørgsmål til UDDANNELSESKRAVENE.. godt så Videre til DYKKERSYGE:

19 DYKKERSYGE DCI = DCS + CAGE DCI (DECOMPRESSION ILLNESS) DYKKERSYGE DCS (DECOMPRESSION SICKNESS) DEKOMPRESSIONSSYGE AGE/CAGE (ARTERIEL GAS EMBOLI)

20 Dykkerskader/ Skadesmekanismer 1) Dekompressionssyge / trykfaldssyge 2) Lungeekspansionsskade, som kan medføre arteriel gasemboli BOBLER

21 Effekt af boblerne - Afbrydelse af vævsmikrocirkulation Vævshypoxi - Ruptur af eller tryk på vævsarkitektur - Biokemisk aktivitet på væv/boble overflade Inflammations- og koagulationskaskade aktivering - Lipidperoxidering

22 CAGE Definition: Alle symptomer på dykkersyge, opstået inden for 10 minutter, er CAGE

23

24 Lungesprængninger Opstår ved for hurtig opstigning eller manglende udånding under opstigning Trykforskel på mmhg = 1 m vand er nok Overtryk i Lungerne (Overinflation) Alveole sprængning Arteriel gasemboli(age) Mediastinum emfysem Pneumothorax (Lungehinde sprængning) Subcutan emfysem

25 Lungesprængning Mediastium emfysem Alveolesprængning uden bristning af lungehinden Luftbobler vandrer langs luftrøret til mediastinum og evt. videre til området omkring halsen Smerter bag brystbenet Hoste Kvælningsfornemmelse Anders And-stemme Hævet hals Knitrende fornemmelse Behandling: Sikre luftveje, O 2 på maske, transport til trykkammer for observation indtil mistanke om arteriel gasemboli er afkræftet

26 MEDIASTINUM EMFYSEM Symptomer: Irritations hoste Trykken for brystet Åndenød Tynd høj stemme (Anders And stemme) Pergamentagtig, knitrende hævelse under hud på hals og bryst. Førstehjælp: 100% ilt efter neurologisk undersøgelse. Kontakt dykkerlæge via VO/JRCC

27 Lungesprængning Pneumothorax Alveolesprængning med bristning af lungehindens inderste (viscerale) blad Luft trænger ud i brysthulen og kan presse den raske lunge sammen (Boyle, trykpneumothorax) Åndenød Asymmetrisk respiration Smerter Behandling: O 2 på maske, pleuradræn samt transport til trykkammer for observation, indtil mistanke om arteriel gasemboli er afkræftet

28 PNEUMOTHORAX Er sjælden, men kan ses især efter ukontrolleret opstigning ( Blow up) Symptomer: Åndenød Smerter og trykken i brystet Blodig skum fra munden Bevidstløshed med svag puls Førstehjælp: 100% Ilt, kontakt VO/JRCC

29 Lungesprængning Arteriel gasemboli (AGE) Alveolesprængning hvor en arterie løber langs alveolevæggen Luftboblerne transporteres med blodet rundt i legemet til smalleste sted ofte hjernen Adfærdsændringer Balancebesvær Koordinationsbesvær Lammelser Andre neurologiske udfald af enhver art Behandling: O 2 på maske, trykkammer snarest muligt SDS Michael Friis Tvede 2002

30 Arteriel gasemboli Boyles lov: P x V = konstant Pulmonal hyperinflation Lungesprængning Trykforskel på 90 mmhg nok ( 1 meter vandsøjle ) Træning i svømmehal Panik Tør for luft Free ascent/escape training (ubådspersonel )

31 Arteriel gasemboli Symptomer Nedsat muskelkraft Føleforstyrrelser Brystsmerter Balance/ koordination Svimmelhed / uklarhed Bevidstløshed, hjerte-/respirationsstop

32 ARTERIEL GASEMBOLI (AGE) Opblæsning med symptomer Symptomer mindre end 10 min efter dyk. Symptomer: Ofte diffuse Hjernen: Ændringer af bevidstheden, omtåget, balance, koncentration, syn, tale, føleforstyrrelse, kraftnedsættelse /lammelser. I svære tilfælde bevidstløshed Hurtig korrekt førstehjælp og trykkammerbehandling er afgørende Førstehjælp: 100% ilt i liggende stilling. Kontakt VO/JRCC

33 Spørgsmål til CAGE. godt så Videre til DEKOMPRESSIONSSYGE = Decompression Sickness (DCS) = Trykfaldssyge

34 DEKOMPRESSIONSSYGE Definition: Alle symptomer på dykkersyge, som opstår 10 minutter eller senere efter et dyk, er dekompressionssyge!

35 HENRY S LOV Dekompressionssyge En luftart i berøring med en væske optages i denne i mængder, som er proportional med luftartens partialtryk (forudsat at der ikke sker en kemisk reaktion). Jo dybere og længere dyk, desto mere nitrogen ophobes i vævet. Ved opstigning afgives nitrogen fra vævene

36 Klassifikation(er) Traditionelle: Type I (milde) Type II (svære) Nye beskrivende: 5 punkter

37 Traditionelle klassifikation Type I: Smerter i led & lemmer ( bends ) Kløe/udslet (hud) Lokal hævelse (lymfevæv) Generel træthed Type II: CNS Indre øre Lunger ( chokes ) Hjerte / shock

38 Beskrivende klassifikation 1. Udvikling (Spontan bedring / statisk / tilbagefald / forværring) 2. Berørte organer 3. Tid fra dykkets afslutning til symptomdebut 4. Residual gasbelastning 5. Symptomer på barotraume

39 Dekompressionssyge Udvikling 50% af tilfældene har vist sig inden 30 min. efter dykkets afslutning 85 % af tilfældene har vist sig inden 1 time 95 % af tilfældene har vist sig inden 3 timer 99 % af tilfældene har vist sig inden 6 timer Dvs. symptomer opstået efter 24 timer er sandsynligvis ikke dekompressionssyge OBS undtagen hvis det er opstået efter flyvning

40 Dekompressionssyge Udvikling Progredierende Langsomt Hurtigt Statisk (uden klar ændring) Med spontan bedring (før behandling) Med tilbagefald (efter tydelig initial bedring) Før behandling Under behandling Efter behandling

41 Dekompressionssyge Klassifikation efter symptomer eller hvilke/hvilket organ som er påvirket Smerter i muskler og led Lymfatiske symptomer Hudsymptomer Neurologiske symptomer (centrale, spinale ) Audio-vestibulære symptomer Chokes ( pulmonal gasemboli )

42 Opdeling af symptomer på dekompressionssyge og procentvis fordeling af antal rapporterede tilfælde fra DAN-studier (fra Håndbog i Rekreativ og Teknisk Dykning) Symptom % Neurologisk 40,4 Følelsesløshed, prikken 23,0 Svaghed i muskler, lammelse 8,1 Gangbesvær 2,3 Forringelse af mentale processer 1,9 Synsforstyrrelser 1,6 Ændret mental kapacitet 1,4 Talebesvær 0,7 Besvær med vandladning 0,5 Tarm- og maveproblemer 0,3 Reduktion af reflekser 0,3 Kramper 0,1 Koordineringsbesvær 0,1 Smerter i lemmer og led (Bends) 22,2 Generel sygdomsfornemmelse 14,7 Hovedpine 6,9 Træthed 6,8 Svaghedsfornemmelse 0,2 Let/tungt hoved 0,2 Kuldegysninger 0,1 Symptom % Ører (audiovestibulær) 12,6 Svimmelhed, vertigo 7,2 Kvalme, opkast 4,7 Tinnitus 0,5 Nedsat hørelse 0,2 Nystagmus 0,1 Hud 3,5 Kløe, udslet (pruritus) 3,5 Marmorering >0,1 Lunger/kredsløb 2,0 Åndedrætsbesvær 1,6 Hæmoptyse 0,2 Hjerteflimmer 0,1 Dyspnø 0,1 Takypnø >0,1 Lymfesystem 0,3 Andre 0,3 TOTAL 100

43 DISPONERENDE FAKTORER FOR DEKOMPRESSIONSSYGE Risikoen for DCS øges, når en eller flere af følgende faktorer er involveret: Skader (de skadede områder vil have øget risiko for DCS) Fedme Alder (risikoen øges med øget alder, særlig over 40) Hård fysisk anstrengelse (før, under eller efter dyk) Dehydrering af enhver slags (inkl. tømmermænd) Dårlig fysisk form Nedkøling (især under dekompression) Mental stress (uvant med dykning, angst) Træthed Infektion

44 Spørgsmål??. godt så Vi springer videre til BEHANDLING AF DYKKERSYGE

45 Trykkammerbehandling

46 Hyperbaric oxygen treatment (HBOT) Hyperbar iltbehandling Hyperbar: kompression Iltbehandling: 100% under tryk Herved øges iltpartialtrykket og dermed ilt-tilbuddet til vævene

47 Kammeret Multiplace- flerpersoners 8 sæder eller 2 intensiv behandlings senge Tryksætning: Computerstyret manuelt Måling af indåndingsgassen for hver enkelt patient Indåndingsgasser: Oxygen NitrOx HeliOx

48 Personale Alle er eksperter inden for deres fag. Alle har fået en uges introduktionskursus i dykkermedicin ved DYC (DYKMED1A) Alle er trænet i anvendelsen af RH s kammer Alle er eksaminerede og certificerede Alle er re-eksaminerede en gang om året

49 Effect of HBO Hypoksiske områder gøres normoksiske.

50 Rekompression Reduktion af boble størrelse: %: Relativ volumen Relativ radius Tryk versus 100% ilt Tryk ATA

51 Diagnoser Dykkersyge: Behandles i henhold til bestemmelser fra forsvarets ansvarlige dykkerlæge. Behandlingsindikationer: Dekompressionssyge og gasembolier I overensstemmelse med vejledninger fra DYC og Søfartsstyrelsen (SFS)

52 Behandlinger Behandlingsplan: NOST TABEL 6 SOM DEN PRIMÆRE, evt. efterfulgt af behandlinger a 90 min på 2,4 ATA (RH 14) med 100 % oxygen som åndingsgas Paraklinisk vurdering: Computeriseret Rombergs Test, blodprøver.

53 VALG AF BEHANDLINGSTABEL ALLE MED OBJEKTIVE TEGN PÅ DEKOMPRESSIONSSYGE ELLER AGE BEHANDLES MED REKOMPRESSION TIL 18 M. BEGYNDER AT ÅNDE 100 % O2 FRA STARTEN AF ELLER PÅ DYBDEN. TABEL 6 ANVENDES (NORSKE RETNINGSLINIER)

54

55

56

57 Bivirkninger Ondt i ørerne eller bihuler ved tryksætning Epileptiske kramper, 1:1000 behandlinger Nærsynethed efter behandlinger - forsvinder igen Kontraindikation: udræneret pneumothorax

58 OXYGENFORGIFTNING VED SYMPTOMER PÅ AKUT OXYGENFORGIFTNING STOP OXYGENURET FJERN MASKEN NÅR SYMPTOMERNE ER SVUNDET, VENT 15 MIN GENOPTAG O2 ÅNDING PÅ DET STED I TABELLEN, HVOR SYMPTOMERNE OPSTOD.

59 På sengeafsnit efter behandling 15 l ilt på Hudson med reservoir IV-væsker (NaCl) I journalen specificerede blodprøver Timediureser Observationer af smerter samt nedsat funktion af afficerede områder.

60 OPFØLGENDE BEHANDLING OFTE NØDVENDIG VED DEKOMPRESSIONSSYGE NORMALT 1 BEHANDLING DAGLIG SJÆLDENT NØDVENDIGT MED MERE END 5-6 BEHANDLINGER I NORGE BRUGES NORMALT HBO 14/90, VI BRUGER RH 14/90. STOP VED MINUS EFFEKT EFTER 2 BEHANDLINGER

61 Dykkeforbud efter behandling Type 1 : 1 uge Type 2 : 1 behandling: 4 uger Flere behandlinger: 3 mdr Restsymptomer: livsvarigt

62 Flyveforbud efter behandling Type 1: 3 dage (72 timer) Type 2: 7 dage

63 Spørgsmål? 63

Dansk dykkerulykkesstatistik for rekreativ dykning 2000

Dansk dykkerulykkesstatistik for rekreativ dykning 2000 Dansk dykkerulykkesstatistik for rekreativ dykning 2000 Dykkerulykkesstatistikken kortlægger de ulykker, hvor rekreative dykkere (fritidsdykkere) er blevet behandlet i trykkammer og de tæt-på hændelser,

Læs mere

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker!

Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens fysiologi Rystaldrigen dykker! Dykningens minifysiologi Mål: Gasser i luftform og opløselighed i væsker. Udveksling af gas væv blod luft. Tryk og dybde. Respirationen regulering Hvaler og sæler

Læs mere

Grundlæggende dykkerfysik. Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning

Grundlæggende dykkerfysik. Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning Grundlæggende dykkerfysik Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning Luftens sammensætning Oxygen O2 Nitrogen N2 Øvrige Kuldioxid Hydrogen Ædelgasser Vanddampe Forurening

Læs mere

Dykkeroperationshåndbogen

Dykkeroperationshåndbogen PLANLÆGNING DYKNING NØD Dykkeroperationshåndbogen Søværnets skole Center for dykning DNK Naval Diving Center Opdateret 23-11-17 NØD DYKKERPLANLÆGNING TFS / Symptomer / Behandling Årsag/Udløsende faktorer

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

VEJRTRÆKNINGSBESVÆR BEHANDLINGSINSTRUKS

VEJRTRÆKNINGSBESVÆR BEHANDLINGSINSTRUKS VEJRTRÆKNINGSBESVÆR Vejrtrækningsbesvær kan skyldes mange forskellige sygdomme. Patienten kan være fra let påvirket til direkte livstruet. Let til svær åndenød / kvælningsfornemmelse Taler i enkelt ord

Læs mere

03-06-2013. Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi

03-06-2013. Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi Dykningens fysiologi Ryst aldrig en dykker! Dykningens minifysiologi Mål: Gasser i luftform og opløselighed i væsker. Udveksling af gas væv blod luft. Tryk og dybde. Respirationen regulering Hvaler og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Oxygen Air Liquide 100%, Medicinsk gas, komprimeret. Oxygen 100% (O 2, ilt)

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Oxygen Air Liquide 100%, Medicinsk gas, komprimeret. Oxygen 100% (O 2, ilt) INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Medicinsk Oxygen Air Liquide 100%, Medicinsk gas, komprimeret Oxygen 100% (O 2, ilt) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Dansk dykkerulykkesstatistik. for rekreativ dykning

Dansk dykkerulykkesstatistik. for rekreativ dykning Dansk dykkerulykkesstatistik for rekreativ dykning Dansk dykkerulykkesstatistik for rekreativ dykning Dykkerulykkesstatistikken kortlægger de ulykker, hvor rekreative dykkere (fritidsdykkere) er blevet

Læs mere

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet ANAFYLAKTISK REAKTION Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet HVAD ER EN ANAFYLAKTISK REAKTION? En anafylaktisk reaktion er en akut svær

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE 1 Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

En landsdækkende triagemodel

En landsdækkende triagemodel En landsdækkende triagemodel en optimering af det samlede patientforløb Jørn Munkhof Møller Ledende overlæge Akut og Traumecenter Aalborg Sygehus Program Introduktion til triage Proces i Triagearbejdsgruppen

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen.

Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppe opgave til akupunktør uddannelsen. Gruppens medlemmer: Opgaven skal løses uden brug af bogen eller elementskema. Opgaven skal afleveres når I mener I har løst den på bedst mulige vis. God fornøjelse.

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 17 Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane, end du er vant til?

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag.

Akklimatisering: Dette forebygger risikoen for overophedning og hedeslag. September 2007 Overophedning og Hedeslag Overophedning er ingen sygdom i sig selv, men et symptom på at noget er galt. Ved ophold i varmt klima er der stor risiko for overophedning og i sidste ende hedeslag.

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume kald Svært traumatiseret patient: En patient som efter fysisk traume har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydende skade

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok

Diaphragma Hernie. Forældreinformation. Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Forældreinformation Diaphragma Hernie Information til forældre hvis barn har medfødt mellemgulvsbrok Kirurgisk Afdeling A H.C. Andersen Børnehospital 1 Hvad er et diaphragma hernie? Et diaphragma hernie

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER Kan erythopoietin beskytte hjernens gennemblødning og iltning under simuleret dyk? Vi henvender os til dig for at spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Denne

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre?

Navn: Dato: Egen læge: Hvilke(t) problemområde(r) ønsker du hjælp til at få klarhed over og forbedre? Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. På den sidste side skal du

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient.

Anvendelse: At pårørende opnår en grundlæggende viden om delir, som kan gøre det nemmere at være til stede sammen med den delirøse patient. Hospice Delirium Information til pårørende om delir Oprettet d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Sidst revideret d. 28.02.2011 af: VKA, BBJ, SMM Godkendt d. 06.02.2012 af: LAL,KV, HLE Skal revideres d. 06.02.2014

Læs mere

PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6026 Masterset: 7130

PPL(H) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6026 Masterset: 7130 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6026 Masterset: 7130 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 21 Hvor stor en del af nutidige havarier med luftfartøjer, siges at være forårsaget af menneskelige fejl? a) 75-80%

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet

Patientvejledning. Botox / Azzalure. Behandling af rynker i ansigtet Patientvejledning Botox / Azzalure Behandling af rynker i ansigtet Få et yngre og mere oplagt udtryk i ansigtet med Botox / Azzalure. Rynker i panden kan få dig til at se vred, træt og ældre ud, og det

Læs mere

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Marts 2015 Svar på øvelse 1. Forbrænding Forhold på skadestedet: Skab kort overblik på scenen og kontakt patienten. Nødflyt til nærmeste

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Indhold Statistik Skadesmekanisme Struktureret tilgang til traumemodtagelse Fysiologiske og anatomiske forskelle fra voksne Radiologi

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Oxygen Strandmøllen 100%, medicinsk gas, komprimeret. Oxygen

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Oxygen Strandmøllen 100%, medicinsk gas, komprimeret. Oxygen Indlægsseddel: Information til brugeren Medicinsk Oxygen Strandmøllen 100%, medicinsk gas, komprimeret Oxygen Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Palliativ indsats for personer med demens.

Palliativ indsats for personer med demens. Palliativ indsats for personer med demens. Kunsten at erkende en forestående terminal fase. Connie Engelund Holmegårdsparken copyright Holmegårdsparken www.holmegaardsparken.dk Kort om Holmegårdsparken

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Dyspnoe Udarbejdet af: RN, PS, JG Revideret august 2013 Side 1 af 7 Titel Definition Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Dyspnoe er en subjektiv oplevelse

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine

Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Nervesystemets sygdomme meningitis og hovedpine Meningitis En alvorlig infektion i centralnervesystemet En betændelsestilstand i hjernehinderne og i det subaraknoidale rum Fig. 10.16 1 Årsag til meningitis

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Skader på luftveje og vejrtrækning

Skader på luftveje og vejrtrækning Skader på luftveje og vejrtrækning Åndedrættet anatomi Øvre luftvejr: Læber og næsebor Mund- og næsehule Svælg Strubelåg Nedre luftveje: Strube Stemmelæberne Luftrør Hovedbronkier Den største del af luftvejene

Læs mere

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv nærvær tryghed - respekt Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed Nørregade 41, 6100 Haderslev Telefon 74 34 28 01 Fax 74 34 27 59 Aktive ældre i eget liv E-mail:

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Til patienter og pårørende. Rituximab (MabThera) Information om behandling med antistof. Hæmatologisk Afdeling

Til patienter og pårørende. Rituximab (MabThera) Information om behandling med antistof. Hæmatologisk Afdeling Til patienter og pårørende Rituximab (MabThera) Information om behandling med antistof Hæmatologisk Afdeling Indledning Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling

Læs mere

Patientinformation. Iltbehandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Klinik for Lungesygdomme og kræftsygdomme

Patientinformation. Iltbehandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Klinik for Lungesygdomme og kræftsygdomme Patientinformation Iltbehandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Klinik for Lungesygdomme og kræftsygdomme 2 Hvorfor iltbehandling? Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes SHS-teamet s sygeplejersker benytter altid ABCDE metoden 1 som systematisk gennemgang af alle borgere, når der skal laves en vurdering af borgerens

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Luftvejslidelser, hoste og nedsat præstation

Luftvejslidelser, hoste og nedsat præstation Luftvejslidelser, hoste og nedsat præstation Det er vigtigt at vide som hesteejer, at det som udgangspunkt altid er unormalt for hesten at have hoste eller bilyde i forbindelse med vejrtrækning, enten

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse, som finder sted i Neurokirurgisk

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere