Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

2 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis. Formålet med konsultationen er at foretage en almen psykiatrisk undersøgelse og vurdere specifikke somatiske symptomer i relation til den psykiatriske problemstilling. Konsultationen omfatter: grundig og systematisk anamneseoptagelse med beskrivelse af familiær disposition til psykiske og somatiske tilstande, aktuel og tidligere psykopatologi, aktuel og tidligere behandling og effekt heraf samt sociale forhold Kan derudover omfatte: systematisk psykiatrisk vurdering af akutte, behandlingskrævende tilstande herunder selvmordsrisiko, psykose, og misbrug etablering af kontakt og tillid foreløbig planlægning af undersøgelse og evt. uopsættelig behandling og informeret samtykke Hvis udredningen er færdiggjort efter 1. konsultation, afsluttes udredningen med en plan for det videre forløb. Kommentar/særlige forhold Der forudsætter kompetence i brug af diagnostisk udredning med semistrukturerede interview.

3 Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, og nationale/internationale guidelines, samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer. Når national database findes indberettes der til denne. Information om udredningsforløb.

4 Ydelse 0142 Ny/eksisterende ydelse Grundforløb 2. konsultation Ny Alle patienter over 18 år, hvor der efter 1. konsultation er behov for yderligere udredning. Ved behov for supplement til første konsultation. Konsultationen kan omfatte: samtale med henblik på at uddybe kontakten og mere detaljeret interview om aktuelle kliniske psykiatriske symptomer supplering af anamnese psykometriske målinger specifik diagnostisk udredning gennemgang af evt. indhentet information gennemgang af forløb siden sidst og vurdering af aktuel situation gennemgang af evt. prøvesvar Hvis udredningen er færdiggjort efter 2. konsultation, afsluttes udredningen med en plan for det videre forløb. Kommentar/særlige forhold Der forudsætter kompetence i brug af diagnostisk udredning med semistrukturerede interview.

5 Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, og nationale/internationale guidelines, samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om udredningsforløb.

6 Ydelse 0143 Ny/eksisterende ydelse Konsultation(er) med udredningssigte Ny Alle patienter over 18 år der har været igennem grundpakken og har indikation for yderligere diagnostisk afklaring. Yderligere diagnosespecifik udredning. Ved behov kan der foretages yderligere udredning, eventuelt med anvendelse af strukturerede eller semistrukturerede diagnostiske interviews, hvortil der kræves specifikke kompetencer. Hvilke interviews, der anvendes, afgøres af den psykiatriske problemstilling. Udvidet udredning følger altid efter grundpakken og består af yderligere 1-3 konsultationer. Kommentar/særlige forhold Der forudsætter kompetence i brug af diagnostisk udredning med semistrukturerede interview. Udredning følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer tilpasset speciallægepraksis. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om udredningsforløb.

7 Ydelse 2302 Ny/eksisterende ydelse Opgørelse af anerkendte diagnostiske interviews i forbindelse med udrednings-/behandlingsforløb Ny tillægsydelse Efter gennemført diagnostisk interview for patienter over 18 år. Opgørelse af testresultater ved anvendelse af strukturerede eller semistrukturerede diagnostiske interviews som er tidskrævende ud over selve konsultationen. Eksempler herpå er DIVA, BRIEF, og SCID- II. Der kræves specifikke kompetencer. Ydelsen omfatter ikke opgørelse af psykometriske tests så som MDI, ASRS, Hamilton og lign. Kommentar/særlige forhold Ydelse uden patientens tilstedeværelse. Der forudsætter kompetence i brug af diagnostisk udredning med semistrukturerede interviews. Udredning følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer tilpasset speciallægepraksis. Når national database findes, indberettes der til denne.

8 Ydelse 0144 Ny/eksisterende ydelse Konsultation i et primært medicinsk behandlingsforløb og støttende samtaler Ny Patienter over 18 år og med indikation for medikamentel behandling/støttende samtaler. Vurdering af indikation, behandlingsvarighed, effekt og bivirkninger af medicinsk behandling. en suppleres med støttende samtaler bl.a. mhp at motivere og støtte patienter og bedre compliance. Støttende samtaler kan være indiceret, når patienten af forskellige grunde ikke kan behandles medikamentelt. Kommentar/særlige forhold Kontrol af vægt, blodtryk og puls kan uddelegeres. Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer tilpasset psykiatrisk speciallægepraksis. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om medikamentel behandling.

9 Ydelse 0145 Ny/eksisterende ydelse Individuel konsultation med primært psykoedukativt behandlingsforløb Ny Patienter over 18 år og med indikation for individuel psykoedukation. Psykoedukation har til formål at tilbyde patienten og evt. pårørende undervisning i den konkrete lidelses karakter og typiske forløb, samt information om behandlingsmuligheder. Psykoedukation er strukturerede forløb, der har til formål at bibringe patienten mestringsstrategier og indsigt i egen lidelse, samt forebyggelse af tilbagefald. Ydelsen omfatter social færdighedstræning/eksponering, som altid foretages af klinikpersonale. Kommentar/særlige forhold Social færdighedstræning kan foregå udenfor praksis matrikel, når træningen varetages af klinikpersonale. Kan udføres af klinikpersonale med relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse med særlige kompetencer og under vejledning. Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer tilpasset psykiatrisk speciallægepraksis. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om behandlingsforløb.

10 Ydelse Ny/eksisterende ydelse Gruppekonsultation med primært psykoedukativt behandlingsforløb Ny Patienter over 18 år og med indikation for psykoedukation i gruppe. 3-8 patienter i en gruppe. Patienter og/eller pårørende får gennem undervisning i gruppe, dialog med ligestillede og øvelser bedre mulighed for at mestre deres lidelse og de medfølgende belastninger. Psykoedukation er strukturerede forløb, der har til formål at bibringe patienter og pårørende mestringsstrategier og indsigt i lidelsen, samt forebygge tilbagefald. Ydelsen omfatter social færdighedstræning/eksponering, som altid foretages af klinikpersonale. Kommentar/særlige forhold Gruppen kan bestå af patienter, af patienter og pårørende eller udelukkende af pårørende. Der kræves ikke henvisning af pårørende. Ydelsen honoreres efter trappemodel efter antal deltagere. Gruppekonsultation for 2 personer benyttes, hvor der foreligger et eller flere afbud, således at kun to patienter deltager. Social færdighedstræning kan foregå udenfor praksis matrikel ved klinikpersonale. Kan udføres af klinikpersonale med relevant social- eller sundhedsfaglig uddannelse med særlige kompetencer og under vejledning.

11 Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om behandlingsforløb.

12 Ydelse 0146 Individuel konsultation med psykoterapeutisk behandlingsforløb Ny/eksisterende ydelse Eksisterende 0210 Patienter over 18 år med indikation for psykoterapeutisk behandling. Psykoterapi kan anvendes til de patienter, der i udredningsforløbet er vurderet at kunne profitere heraf. Psykoterapeutisk behandling foregår i henhold til videnskabeligt anerkendte psykoterapeutiske teorier og metoder: kognitiv psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi og systemisk psykoterapi. Fælles for alle psykoterapiformer er, at patienten kan opnå indsigt i egne følelser, uhensigtsmæssige tankemønstre, evt. relationelle vanskeligheder og dysfunktionel adfærd og dermed opnå reduktion af symptomer på bl.a. angst og depression. Inden påbegyndelse af psykoterapien skal der foreligge en kontrakt mellem patient og speciallæge, hvori metoden er beskrevet, og rammerne omkring behandlingen er aftalt. I aftalen indgår bl.a.: behandlingsmål, hyppighed og antal konsultationer. Det forventes, at speciallægen regelmæssigt deltager i supervision og/eller videreuddannelse inden for den relevante terapeutiske retning eller er godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. Kommentar/særlige forhold Indgående kendskab til anerkendte psykoterapeutiske metoder fx kognitiv terapi, psykodynamisk psykoterapi eller systemisk terapi. Ydelsen kan ikke kombineres med pårørende konsultation.

13 Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om psykoterapeutisk behandling.

14 Ydelse Ny/eksisterende ydelse Gruppe konsultation med psykoterapeutisk behandlingsforløb inkl. Familieterapi Eksisterende med ændringer i antal Psykoterapi kan anvendes til de patienter over 18 år, der i udredningsforløbet er vurderet at kunne profitere heraf. Psykoterapeutisk behandling foregår i henhold til videnskabeligt anerkendte psykoterapeutiske teorier og metoder: kognitiv psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi og systemisk psykoterapi. Fælles for alle psykoterapiformer er, at patienten kan opnå indsigt i egne følelser, uhensigtsmæssige tankemønstre, evt. relationelle vanskeligheder og dysfunktionel adfærd og dermed opnå reduktion af symptomer på bl.a. angst og depression. Inden påbegyndelse af psykoterapien skal der foreligge en kontrakt mellem patient og speciallæge, hvori metoden er beskrevet, og rammerne omkring behandlingen er aftalt. I aftalen indgår bl.a.: behandlingsmål, hyppighed og antal konsultationer. Det forventes, at speciallægen regelmæssigt deltager i supervision og/eller videreuddannelse inden for den relevante terapeutiske retning, eller er godkendt specialist i psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab. Gruppepsykoterapi iht. anerkendte psykoterapeutiske metoder. Gruppekonsultation for 2 personer benyttes, hvor der foreligger et eller flere afbud, således at kun to patienter deltager. Psykoterapi i grupper er systematiske forløb med regelmæssige sessioner af aftalt varighed. en foregår inden for en anerkendt psykoterapeutisk ramme, og anvendes til de patienter, der i udredningsforløbet er fundet egnet til at kunne profitere af psykoterapi i gruppe. Familieterapi kan tilbydes, hvor vanskeligheder i familiedynamik og kommunikation ses som årsag til eller

15 vedligeholder psykisk lidelse. Alle deltagere i familieterapi skal være min. 18 år. Kommentar/særlige forhold Ydelsen honoreres efter trappemodel efter antal deltagere. Der skelnes mellem standardgruppe med 3 8 deltagere og storgruppe med 9-12 deltagere. Indgående kendskab til anerkendte psykoterapeutiske metoder. En gruppe kan udgøres af familiemedlemmer, hvor der foreligger en henvisning på hvert familiemedlem. Speciallægen kan ikke honoreres for to eller flere samtidige grupper i én gruppekonsultation. Ydelsen kan ikke kombineres med pårørende konsultation. Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om gruppepsykoterapeutisk behandling.

16 Ydelse 2301 Ny/eksisterende ydelse Afsluttende registrering i udrednings- og behandlings-forløb Ny tillægsydelse Alle patienter over 18 år, der har gennemgået et udredningseller et behandlingsforløb. Afsluttende samtale, information om prognose, anbefalinger om evt. videre behandling, tilbagemelding til patientens praktiserende læge. Det sikres, at der senest ved afslutningen, foreligger en diagnoseregistrering. Kommentar/særlige forhold Konsultationen følger de til enhver tid gældende nationale kliniske retningslinjer fra SST, nationale/internationale guidelines samt DPS landdækkende kliniske retningslinjer. Når national database findes, indberettes der til denne. Information om diagnose, behandlingsforløb og anbefalinger.

17 Ydelse konsultation Ny/eksisterende ydelse Eksisterende 0105 Alle patienter over 18 år og deres pårørende. konsultation med patienter/pårørende. Kommentar/særlige forhold Ydelsen kan anvendes max 2 gange per dag. kan udføre ydelsen under vejledning, når e- mail konsultation finder sted som en del af et psykoedukativt behandlingsforløb.

18 Ydelse 0201 Telefonkonsultation med patienter/pårørende/samarbejdspartner Ny/eksisterende ydelse Eksisterende 0201 Patienter over 18 år/pårørende/samarbejdspartner. Telefonkonsultation er en konsultation, som indebærer en dialog om og vurdering af patientens psykiatriske lidelse og behandlingen heraf. Ydelsen omfatter telefonkonsultation med patienter og pårørende og telefonisk kontakt med samarbejdspartnere om patientens behandling. Det kan f.eks. være speciallæger i almen medicin. Der kan ikke ydes honorar, hvis kontakten udelukkende vedrører receptfornyelse eller tidsbestilling. Kommentar/særlige forhold kan udføre ydelsen under vejledning.

19 Ydelse 0147 Ny/eksisterende ydelse Pårørendekonsultation Eksisterende Indikation for inddragelse af pårørende i udrednings- eller behandlingsforløb. Pårørendekonsultation kan anvendes i de tilfælde, hvor det vurderes at være hensigtsmæssigt eller nødvendigt at inddrage de pårørende. Formålet kan være uddybning af anamnese eller information om patientens lidelse. Med pårørende forstås begrebet i såvel traditionelt forstand som i situationer, hvor en anden person reelt er trådt i de pårørendes sted og har en tæt relation til patienten. Samtalen kan foregå med pårørende alene eller med patient og pårørende samtidig. Der kan samme dag tages såvel udrednings- eller behandlingsydelse som pårørendekonsultation. Kommentar/særlige forhold Ydelsen er ikke afhængig af patientens tilstedeværelse. Ydelsen kan ikke anvendes i forbindelse med pårørendegruppe, eller i forbindelse med psykoterapeutisk behandlingsforløb. Pårørendekonsultation registreres, når der er tale om samtale med pårørende svarende til en konsultation. Pårørendekonsultation kan på samme dag ydes i forbindelse med: udredning konsultation i et primært medicinsk behandlingsforløb og støttende samtaler individuel psykoedukativt behandlingsforløb, men det forudsættes, at der er tale om samtaler, der udfylder 2 konsultationer

20 kan udføre ydelsen under vejledning, når pårørendekonsultation finder sted som en del af et psykoedukativt behandlingsforløb. Information til pårørende efter aftale med patienten.

21 Ydelse 0206 Ny/eksisterende ydelse Edifact/telefonisk koordinering med samarbejdspartnere Ny Alle patienter over 18 år. Edifact/telefonisk koordinering med samarbejdspartnere (praktiserende læger, speciallæger, sygehusafdelinger, støttecentre, offentlige myndigheder m.fl.) som led i et shared care forløb, fx i forbindelse med afslutning af et forløb. Ydelsen omfatter ikke epikrise. Kommentar/særlige forhold kan udføre ydelsen under vejledning, når edifact kommunikation finder sted som en del af et psykoedukativt/støttende psykoterapeutisk behandlingsforløb. Patienten giver samtykke til kommunikationen og informeres om indholdet.

22 Ydelse 0148 Ny/eksisterende ydelse Netværksmøde Ny Alle patienter over 18 år, hvor det vurderes, at der er indikation for netværksmøde. I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at afholde et møde med inddragelse af patienten, behandlere, støttekontaktpersoner, pårørende m.fl. Formålet er dels at koordinere behandlingsindsatsen og opnå en større fælles forståelse af patientens hele situation og dels at sikre en forpligtende overdragelse af behandlingsansvaret fra en sektor til en anden. Kommentar/særlige forhold Der kan i sjældne tilfælde være behov for mere end et netværksmøde per patient. Netværksmøde kan gå forud for førstegangskonsultationen ved sektorovergang fra anden speciallæge eller sygehus. Foregår netværksmødet uden for praksis kan denne ydelse kombineres med ydelse 1401 besøg, ydelse 1101 kørselstillæg samt ydelse 9001 kørselsgodtgørelse 1. kan under vejledning deltage uden tilstedeværelse af speciallæge, når netværksmødet finder sted som en del af et psykoedukativt behandlingsforløb. Patienten giver samtykke til kommunikationen og informeres om indholdet.

23 Ydelse 0205 Telefonisk rådgivning/rådgivning per edifact til lægelige samarbejdspartnere Ny/eksisterende ydelse Udvidelse af eksisterende ydelse 0205 Uafhængig af forløb. Telefonisk eller edifact rådgivning i forbindelse med henvendelse fra/til praktiserende læge, speciallæge eller sygehuslæge vedrørende en konkret patient. Kommentar/særlige forhold Ydelsen kan anvendes for patienter, der ikke er i behandlingsforløb hos speciallægen, for patienter, der venter på behandlingsforløb, for patienter, der er i behandlingsforløb, eller for patienter, der har afsluttet behandlingsforløb. Formålet er sikring af sektorovergange. Såfremt patienten er tilknyttet speciallægens praksis, skal patienten give samtykke til kommunikationen og informeres om indholdet heraf. Ellers påhviler sikring heraf samarbejdspartneren.

24 Ydelse 1401 Sygebesøg Ny/eksisterende ydelse Eksisterende 1401 I de begrænsede tilfælde hvor det fx grundet patientens tilstand, af hensyn til udredning, behandling og netværksmøde er nødvendigt eller mest hensigtsmæssigt at lægge konsultationen uden for praksis f. eks. i hjemmet, på institution eller hos samarbejdspartnere. Konsultation som beskrevet i udrednings- og behandlingsforløb. Kommentar/særlige forhold Såfremt patientens praktiserende læge finder indikation herfor, kan vedkommende skriftligt anmode speciallægen om at vurdere og behandle patienten uden for speciallægens matrikel. Der gives relevant patientinformation.

25 Ydelse 1101 Ny/eksisterende ydelse Kørselstillæg 1101 tillægsydelse I forbindelse med netværksmøde eller sygebesøg. Kommentar/særlige forhold

26 Ydelse 2161 Tillæg for tolkebistand Ny/eksisterende ydelse Eksisterende ydelse 2161 Ikke dansktalende patienter, hvor der er behov for autoriseret tolk til undersøgelsen. Honoraret er en kompensation for ekstra tidsforbrug i forbindelse med rekvisition af tolk. Kommentar/særlige forhold Ydelsen tages sammen med ydelse Der bruges tolke fra bureauer, der har indgået aftale med regionen.

27 Ydelse 2261 Tillæg til konsultation med tolk Ny/eksisterende ydelse Eksisterende ydelse 2261 Ikke dansktalende patienter, der har behov for autoriseret tolk til undersøgelsen. Honoraret er en kompensation for tidsforbrug ved anvendelse af tolk i konsultationen. Kommentar/særlige forhold Ydelsen tages sammen med ydelse 2161.

28 Ydelse 2264 Ny/eksisterende ydelse Tillæg til konsultation med døvetolk Eksisterende ydelse Patienter der har behov for døvetolk. Honoraret er en kompensation for ekstra tidsforbrug ved konsultationen. Kommentar/særlige forhold

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN)

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN) OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN) (F AS) Psykiatri 1. 2 ju 0 n 1 i 5 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del,

Læs mere

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Baggrund: Hovedsigtet med moderniseringen af specialet børne- og ungdomspsykiatri er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle

Læs mere

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI 1. oktober 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Pakkeforløb for anorexi

Pakkeforløb for anorexi Danske Regioner Juni 2014 Anoreksi (DF50.0, DF50.1) Børn & Unge Samlet tidsforbrug: 43 timer Pakkeforløb for anorexi Børn og unge Indledning Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 1 NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE Quick guide Anvend ikke rutinemæssigt screeningsredskaber til identifikation af mulig borderline

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Oplæg om revideret 66-aftale med praktiserende psykiatere i Region Midtjylland om:

Oplæg om revideret 66-aftale med praktiserende psykiatere i Region Midtjylland om: Oplæg om revideret 66-aftale med praktiserende psykiatere i Region Midtjylland om: 1) 18-24 årige henvist for behandlingskrævende depression 2) Afklarende samtaler og udredning af øvrige voksne patienter

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Din deltagelse i projektet hvad sker der?

Din deltagelse i projektet hvad sker der? Din deltagelse i projektet hvad sker der? 1. Første kontakt med projektet Hvis du vælger at deltage i projektet, sender din læge en henvisning til projektet. Du bliver kontaktet af en care manager (en

Læs mere

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Det samlede udrednings og behandlingsforløb er af 69 måneders varighed, evt. med

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation)

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Samarbejdsaftale om ældrepsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale om ældrepsykiatriske patienter Samarbejdsaftale om ældrepsykiatriske patienter Proces: Revideret august 2014 opdateret december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Ældrepsykiatriske patienter Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017

Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017 Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1. udgave,

Læs mere

Shared Care i Region Hovedstadens Psykiatri

Shared Care i Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. 3864 0000 38640078 3864 0007 psykiatri@regionh.dk www.psykiatri-regionh.dk Dato: 11. november 2015 Shared Care i Region Hovedstadens

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation)

Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om indsats for patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid (palliation) 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis

Behandling af stress, angst og depression i almen praksis Behandling af stress, angst og depression i almen praksis 16. september 2016 Oplægsholder: Susanne Rosendal, psykiater, ph.d. Kursusleder: Peder Reistad, praktiserende læge, specialepraksiskonsulent. 1

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

PRISLISTE 2019 FOR EGENBETALERE

PRISLISTE 2019 FOR EGENBETALERE PRISLISTE 2019 FOR EGENBETALERE Ambulant - Ydelser ved psykiater: Forvurdering af udrednings- og behandlingsbehov Pr. forvurdering 4.775,00 Konsultation med udrednings- og behandlingssigte 1. konsultation

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling

Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Dato 13-06-2016 Sagsnr. 4-1012-51/11 Vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling Indledning Det følger af sundhedsloven 69, at regionsrådet yder tilskud til behandling hos

Læs mere

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen

Velkommen til Temaaften om skizofreni. Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Velkommen til Temaaften om skizofreni Katrine Lindebjerg Birthe Bruun Olsen Karin Bonde Jessen Hvad er OPUS? Startede 1998 som projekt Intensiv psykosocial behandling Tidlig intervention virker 2-årigt

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

I N S T R U K S. Behandling af asylansøgere. Somatik og psykiatri

I N S T R U K S. Behandling af asylansøgere. Somatik og psykiatri I N S T R U K S Behandling af asylansøgere Somatik og psykiatri I N D H O L D 1 Indledning... 3 2 Asylansøgere henvist til PLANLAGT behandling... 4 Ved forundersøgelse... 4 Efter forundersøgelsen... 4

Læs mere

Samarbejde med det kommunalt sygeplejefaglige personale om den ældre, svækkede borger hvordan kan praksispersonalet bidrage?

Samarbejde med det kommunalt sygeplejefaglige personale om den ældre, svækkede borger hvordan kan praksispersonalet bidrage? Praksispersonalet kan arbejde med at skabe bedre sektorovergange. Her kommer nogle bud på, hvordan det kan gøres, fx med en besøgsplanlægger. Af Anita Mink. Grafik: Heidi Borg Samarbejde med det kommunalt

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Henvisning til psykolog

Henvisning til psykolog Henvisning til psykolog V. Patricia Hammershøj Binggeli, aut. psykolog og praksiskonsulent for psykologi i Region Hovedstaden Patricia.Binggeli@regionh.dk Psykologer 5- årig teoretisk universitetsuddannelse

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse

Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse UDKAST 18-12-2018 Lokalaftale om opfølgning og koordination efter indlæggelse 1 Grundlag og tema for aftalen Denne aftale er indgået i Praksisplanudvalget i Region Syddanmark og indgår som en del af den

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 007-15 AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: psykiatri under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Udkast Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper I medfør af 72, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018,

Læs mere

Collabri fidelity skala

Collabri fidelity skala Collabri fidelity skala (2015) Evaluator: Dato: Bemærk: Evaluatorer udfylder denne skala på baggrund af de notater, han eller hun har taget i forbindelse med besøget i Collabri-organisationen samt ud fra

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Non-farmakologisk behandling af unipolar depression

Non-farmakologisk behandling af unipolar depression Non-farmakologisk behandling af unipolar depression Enhed for kvalitet Har som formål at understøtte og koordinere kvalitetsudvikling i den fysioterapeutiske praksissektor. Læs mere på enhedforkvalitet.dk

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 20-03-2018 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens fra 15 år med botulinumtoksin A eller MiraDry under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Tidlig Interventions Team

Tidlig Interventions Team Tidlig Interventions Team Januar 2017 Tidlig Interventions Team Introduktionsmappe Maj 2014 2 Indholdsfortegnelse Tidlig Interventions Team på Fyn... 3 Målgruppe... 3 Henvisning... 3 Behandlingen... 3

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark ved Louise Schwartz Behandlingsleder og ledende psykolog Specialpsykolog,

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere