Har du styr på pensionen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du styr på pensionen?"

Transkript

1 SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: dan Udskyd din pension det kan være en god idé. Hvis du har energi og mulighed for at arbejde nogle år ekstra, kan du udskyde din folkepension, som dermed bliver øget. Det gælder også ATP. Og samtidig vokser dine øvrige pensionsdepoter. læs side 4-5 Dit arbejdsliv forandrer sig, og når det sker, er der god grund til at gennemgå, om din pensionsordning passer til ændringerne. deen med en pensionsordning er at sikre, at du har penge nok til I din tid som pensionist. Derudover kan der være tilknyttet forskellige former for forsikring eller risikodækning til din pensionsordning, som du også skal holde øje med. Mange undersøgelser viser, at selvstændigt erhvervsdrivende har sparet mindre op end resten af befolkningen, der i dag er godt dækket af ordninger, som er oprettet af arbejdsgiveren eller aftalt ved overenskomstforhandlingerne. Nogle selvstændige har hævet deres ordninger før tid for at bruge pengene på virksomheden. Hvis du pludselig arver en stor sum penge, kan du overveje, om du skal fortsætte med at skyde penge ind på din pensionsordning. Tidligere kunne man normalt forvente, at salget af en virksomhed i forbindelse med et generationsskifte kunne indbringe en stor del af de penge, der var nødvendige for at finansiere pensionen. Det kan man ikke regne med mere. Samtidig stiger levealderen og dermed behovet for at have en solid opsparing. Så pensionen skal efterses og passes med jævne mellemrum. NÅR LIVET ÆNDRER SIG Når du er yngre og måske ikke har stiftet familie endnu, er en vigtig del af din pensionsordning den dækning for erhvervsudygtighed eller invaliditet, som ofte knytter sig til en pensionsordning, eller som tilkøbes. Denne dækning sikrer, at du kan få et beløb udbetalt, ud over det beløb du kan få fra det offentlige i førtidspension. Når du senere Fortsættes side 3 sofie jæger: DER KAN være mange gode grunde til at udskyde udbetalingen af sin ATP Livslang Pension. Hvis man stadigvæk er i arbejde og kan klare sig økonomisk uden pensionen, kan man se frem til en højere udbetaling, når man endelig går på pension, forklarer kundechef i ATP, Sofie Jæger. 2 fra kapitalpension til alderspension 3 6 folkepension, og hvad så? tre former for privat pension

2 Vil du ændre din kapitalpension til en alderspension? Skattereformen fra 2012 afskaffede kapitalpensionen, da den nye alderspension blev indført. Du kan få en skatterabat på 2,7 procentpoint ved at omlægge din kapitalpension til en alderspension. FOR MANGE selvstændige kan det være en god ide at oprette en alderspension og begynde at spare op på den. Hvis du i forvejen har en kapitalpension, er der også god grund til at overveje, om du skal lægge den om til en alderspension. Det er nemlig muligt at betale afgiften på sin kapitalpension før tid og på den måde opnå en rabat på 2,7 procentpoint. Normalt beskattes en kapitalpension med en engangsafgift på 40 procent, når pensionen udbetales. Hvis du vælger at lave din kapitalpension om til en alderspension, skal du i stedet betale 37,3 procent i afgift her og nu. Altså en rabat på 2,7 procentpoint. Betaler du de 37,3 procent nu, skal du ikke betale afgift af ordningen, når du går på pension. Oprindeligt var 2014 det sidste år, hvor det er muligt at få den rabat, men regeringen lægger op til, at ordningen fortsætter i KAN DET BETALE SIG? Når du overvejer, om det er en god forretning at betale afgiften nu for at opnå denne rabat, skal du tænke over flere forhold. For det første vil dit forsikringsselskab eller din bank normalt kræve et gebyr for at omlægge ordningen, og hvis dette gebyr spiser det meste af besparelsen op, er fordelen begrænset. Dernæst skal du huske, at du ved at omlægge din kapitalpension til en alderspension mister muligheden for senere at lave din kapitalpension om til en ratepension. IKKE ALLE KAN OMLÆGGE Har du en kapitalforsikring i et forsikringsselskab, vil det i visse tilfælde ikke være muligt at omlægge til alderspension, når du har en ordning med garanteret rente. Dette skyldes, at forsikringsselskabet også skal betale de 37,3 procent af fælles reserver, som endnu ikke er tilskrevet den enkelte kundes pension. Du ville derfor komme til at betale skatten af et større beløb, end du har på din opsparing her og nu. Hvis du har garanteret rente og alligevel har mulighed for at omlægge til en alderspension, skal du tænke på, at du mister din rentegaranti. Forlængelse af kapitalpensionsrabat Regeringen vælger som nævnt også at forlænge ordningen med rabat ved udbetaling af kapitalpension eller omlægning af kapitalpension til alderspension. Her har man kunnet få en rabat på 2,7 procent af opsparingen, hvis man vælger at omlægge en kapitalpensionsordning til en alderspension inden udgangen af Det samme gælder personer, der er fyldt 60 år og opfylder kravene til at få udbetalt deres kapitalpension. De vil også kunne få samme rabat på udbetalingerne. Har man eksempelvis en opsparet formue på kapitalpensionen på kroner, vil skatterabatten betyde, at udbetalingen vokser med kroner. DIN REVISOR INFORMERER Udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie, (redaktionssekretær) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent René Puggaard, statsautoriseret revisor, fagkonsulent Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 15. oktober Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. Fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 Har du styr på pensionen?, fortsat stifter familie, er det også vigtigt, at din ordning giver en passende udbetaling til dine efterladte, hvis du dør tidligt. Den forsikring er ofte også relevant, hvis du har gæld. HOLD DINE ORDNINGER VED LIGE Hvis du bliver skilt, hvis børnene flytter hjemmefra, hvis du bliver gift igen, eller hvis du skifter arbejde, er der grund til at se på både dine opsparing og dine risikodækninger. HAR DU ANDRE VÆRDIER END PEN- SIONEN? I erhvervslivet sker der hele tiden forandringer, som kan betyde, at en virksomhed mister sin salgsværdi. Nye produkter kommer til. Nye virksomheder opstår. Konkurrencen stiger. I løbet af finanskrisen oplevede mange erhvervsdrivende eksempelvis, at de ikke længere kunne få nøglepenge eller afståelse for forretningslokaler på selv de bedste placeringer. Mange virksomheder er så afhængige af deres ejer, at de står og falder med ejerens personlige indsats. I andre tilfælde kan et salg af virksomheden give et vigtigt bidrag til pensionen. Det er derfor altid relevant at tage et oprigtigt kig på virksomhedens økonomi, organisation, produkter, kunder og personale for at finde ud af, hvad den vil kunne indbringe ved et salg. Se på, hvad du selv kan gøre for at øge virksomhedens værdi og for at forberede generationsskiftet. Hvis du har et stort hus, kan du overveje, om du skal have en mindre bolig, når du bliver pensionist. Måske har du også et sommerhus, som kan sælges. Alt sammen noget som måske kan indbringe et godt bidrag til din pension. Problemet er blot, at priserne ændrer sig både op og ned, så det er ikke altid, at du kan sælge med det samme til den forventede pris. Også her er god planlægning nødvendig. Nogle er så heldige at arve et betydeligt beløb. En stor arv formindsker naturligvis behovet for opsparing til pension. I sagens natur er det bare svært at planlægge, hvornår og om du arver. GOD IDE Hvis du har små depoter rundt omkring fra flere ansættelsesforhold, kan der være en ide i at samle dem, så du undgår, at gebyrer spiser din pension op. Fakta Her kan du se, hvornår du kan gå på pension og efterløn Født Efterlønsalder Folkepensionsalder År med efterløn Frem til til ½ 65½ til til ½ 66½ til til ½ 67 4½ til til ½ 67 3½ til til til til eller senere1 67½ 70½ 3 1. Alderen forhøjes hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges SÆRNUMMER, NOVEMBER

4 Udskyd din pension og lad den vokse Hvis du har energi og mulighed for at arbejde nogle år ekstra, kan du udskyde din folkepension, som dermed bliver øget. Det gælder også ATP. Og samtidig vokser dine øvrige pensionsdepoter. ogle selvstændige ønsker af forskellige årsager at drive deres virksomhed videre, efter pensionsalderen er indtrådt. N Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis pensionen er lille. Er du i den situation, hvor du fortsat ønsker at arbejde eller drive virksomhed efter pensionsalderen, er det derfor nærliggende at vente med at få folkepensionen udbetalt. Det betyder, at udbetalingen af pensionen udskydes, og at man på et senere tidspunkt til gengæld får en højere folkepension resten af livet. Du går selvfølgelig glip af penge i de første år af din pensionsalder, men hvis du eller din samlever har andre indtægter, kan der alligevel ske en modregning. SNYD IKKE DIG SELV Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at få udsat pensionen, skal du først søge om folkepensionen, og derefter skal du søge om at få den opsat. Hvis du bare arbejder videre uden at foretage dig noget, får du ikke automatisk forhøjet din pension. Betingelsen for at opnå højere folkepension er, at man i opsætningsperioden har indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer i hvert kalenderår. I 2013 var dette tal timer. Hvis du fortsætter som selvstændig, skal du dokumentere virksomhedens aktivitet og indtægt. Når du udskyder folkepensionen, vokser både folkepensionens grundbeløb og folkepensionstillægget. Du kan udskyde folkepensionen i op til 10 år. Mens pensionen er opsat, optjenes en venteprocent, der senere forhøjer folkepensionen. Den aktuelle venteprocent betyder, at hvis du kan få pension som 65 årig og vælger at udskyde den med eksempelvis et år, vil pensionen vokse med 6 procent. Udskyder du din folkepension i to, tre, fire eller fem år, 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 Eksempel Du kan udsætte folkepension og ATP i op til 10 år. Hvis du kan gå på pension som 65 årig, men opsætter din pension og i stedet går på folkepension som 70-årig, får du et tillæg på 34 procent af folkepensionen. Det vil i 2014 svare til et tillæg på kroner om måneden på grundbeløbet, således at folkepensionens grundbeløb bliver kroner månedligt før skat. Også pensionstillægget forhøjes med 34 procent. Hvis du også vælger at udsætte din ATP i fem år, vil den blive forhøjet fra kroner til kroner. bliver folkepensionen forhøjet med et tillæg på henholdsvis 12, 18, 26 og 34 procent. Den løbende folkepension forhøjes med denne procentdel i resten af levetiden. Du kan opsætte din folkepension, selv om pensionen har været opsat én gang tidligere, dog højst i to perioder. HVORNÅR KAN DET BETALE SIG? Mange selvstændigt erhvervsdrivende oplever, at der i løbet af årene er store udsving i økonomien. Det kan betyde, at der i nogle år ikke bliver sat penge ind på pensionen, og at opsparingen ikke har den ønskede størrelse, når pensionsalderen er opnået. Derfor må man tage en tørn igen. Det kan bedst betale sig at udsætte pensionen, hvis du fortsat har høje indtægter, fordi du derved undgår modregning. Du skal samtidig have en forventning om, at du opnår en høj levealder, så du får glæde af den forhøjede pension. En anden fordel du får ved fortsat at arbejde er, at dine øvrige pensionsopsparinger vokser sig større, når du fortsat indskyder på dem og ikke hæver dem, før du er stoppet med at arbejde eller drive virksomhed. Det kan i øvrigt være en god idé at få rådgivning om du skal hæve dine private pensioner eller lade dem vokse, hvis du udsætter din afgang fra arbejdsmarkedet. HUSK - HUSK - HUSK Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at få udsat pensionen, skal du først søge om folkepensionen, og derefter skal du søge om at få den opsat. Udsæt også din ATP udbetaling Næsten alle danskere betaler til ATP Livslang Pension gennem stort set hele deres arbejdsliv. ATP Livslang Pension bliver automatisk udbetalt, når du rammer folkepensionsalderen. Men ligesom folkepensionen kan ATP Livslang Pension også udskydes, og ATP pensionen forhøjes for hver måned, du udskyder den. Hvis man har indbetalt fuldt bidrag til ATP Livslang Pension og går på pension som 65 årig i 2014, kan man forvente at få omkring kroner i årlig pension resten af livet, fortæller Sofie Jæger, der er kundechef i ATP. Vælger man i stedet at udskyde udbetalingen af ATP Livslang Pension indtil en alder af 70 år, vil den forventede årlige udbetaling fra ATP Livslang Pension været steget til kroner. Det svarer til en forhøjelse på 37 procent. Udskydes udbetalingen til en alder på 75 år, forventes den årlige udbetaling at stige til kroner, svarende til en forhøjelse på 116 procent. Der kan være mange gode grunde til at udskyde udbetalingen af sin ATP Livslang Pension. Hvis man stadigvæk er i arbejde og kan klare sig økonomisk uden pensionen, kan man se frem til en højere udbetaling, når man endelig går på pension. Det kan også være, at man i starten af sin pensionisttilværelse får udbetalinger fra en ratepension, som eksempelvis ophører efter 10 år. I den situation kan udskydelsen af ATP Livslang Pension og den deraf efterfølgende højere udbetaling være med til at sikre et bedre indtægtsgrundlag efter ophøret af ratepensionen, forklarer kundechef Sofie Jæger. Det er muligt at se en prognose på den årlige, forventede forhøjelse på www. borger.dk. Søg på Få mere i ATP Livslang Pension. Det er også på dk, at du skal ansøge om at få opsat dine pension. 5

6 Pensionens tre hovedtyper Den private pensionsopsparing er grundlæggende sammensat af tre forskellige ordninger, som tilgodeser hvert deres formål. Hvad er forskellen på de forskellige ordninger, og hvilke regler gælder for de enkelte ordninger? Når du skal vælge hvilken pensionsordning, du skal spare op på, vil valget normalt basere sig på skattemæssige overvejelser og de ønsker og behov, du har for din pensionisttilværelse. Driver du egen virksomhed, vil dit valg også afhænge af, hvilke planer og muligheder det giver dig. Afhængig af din situation har de forskellige pensionsordninger hver deres fordele og ulemper. Selvstændige erhvervsdrivende har en særlig mulighed for at sætte provenuet fra salg af virksomheden ind på en pension. Livrente giver løbende udbetalinger hele livet En livrente er som udgangspunkt en livsvarig pension, som sikrer dig en løbende udbetaling, fra du går på pension og resten af livet. På den måde sikrer du dig, at pensionen aldrig slipper op, og dermed får du livsvarig økonomisk sikkerhed. Der er ikke nogen aldersgrænse for, hvornår du kan oprette en livrente. Indbetalingerne på en livrente kan trækkes fra i skat, og du betaler skat, når livrenten udbetales. Hvis du betaler topskat, mens du arbejder, men ikke når du bliver pensionist, vil ordningen indeholde en skattemæssig fordel. Der er ikke noget loft over, hvor mange penge du kan indbetale på en arbejdsgiverordning per år. For privattegnede livrenter er loftet for skattefradrag kroner i det enkelte år. Loftet ophæves dog, hvis du indbetaler et fast beløb i mindst 10 år. Vælger du at indbetale et engangsbeløb over loftet på kroner, bliver fradraget fordelt over flere år med et opfyldningsfradrag på kroner årligt. Dog vil hele indskuddet altid kunne trækkes fra over en periode på højst 10 år. Mange sætter i dag penge ind på en livrente, når grænsen for indskud på en ratepension er nået. Livrenten sikrer som udgangspunkt først og fremmest din egen alderdom og er ikke beregnet på at sikre dine efterladte. Du kan dog tilkøbe forsikringer, som giver dine efterladte et beløb, hvis du dør tidligt. Du kan også tilkøbe forskellige andre forsikringer, eksempelvis mod tab af arbejdsevne. Udbetalingerne fra en livrente kan medføre modregning i folkepensionen. Ratepension udbetales over en fastlagt årrække En ratepension sikrer dig en løbende pensionsudbetaling i en årrække på mindst 10 og højst 25 år, fra du påbegynder udbetalingen. Dermed har du sikkerhed for et indkomstgrundlag i en lang årrække. Du kan oprette en ratepension indtil 15 år efter, at du har nået folkepensionsalderen. Indbetalingerne kan trækkes fra i skat, og der betales skat, når pensionen udbetales. Ligesom ved livrenten er der derfor en skattemæssig fordel, hvis du betaler topskat, mens du arbejder, men ikke betaler topskat som pensionist, når pengene kommer til udbetaling. Du kan højst indbetale kroner om året. Ønsker du at indbetale mere på en fradragsberettiget ordning, skal det derfor ske på en livrente. Hvis du dør, inden hele din ratepension er kommet til udbetaling, vil resten blive udbetalt til dine efterladte. Du kan tilkøbe andre forsikringer, for eksempel mod tab af erhvervsevne. Udbetalingerne fra en ratepension kan medføre modregning i folkepensionen. Aldersopsparing er tredje mulighed for privatpersoner En aldersopsparing giver dig et skattefrit engangsbeløb ved udbetaling. Som et alternativ til et engangsbeløb kan du vælge at få opsparingen udbetalt i mindre portioner over en periode på højst 15 år. Aldersopsparingen skal hæves senest 15 år efter, at din pensionsalder er opnået. Du kan oprette en aldersopsparing indtil 15 år efter, at din pensionsalder er opnået. Du kan ikke trække dine indbetalinger fra i skat. Dermed er ordningen skattemæssigt bedst egnet til personer, der ikke betaler topskat. Til gengæld skal du ikke betale skat af dine udbetalinger. Hvis du dør før udbetaling, vil dine efterladte få pengene. I modsætning til de andre ordninger bliver udbetalingerne ikke modregnet i din folkepension. Hvad er bedst? Hvis du vælger aldersopsparing, er der ikke nogen fradragsret, og vælger du livrente eller ratepension, er der måske modregning i folkepensionen. Som selvstændig skal du derfor i stedet overveje de andre fordele, der er ved at opspare via en pensionsordning. Det egentlige formål med at spare op til en pension er ikke at spare i skat, men at sikre, at du har midler til at leve din pensionisttilværelse, som du ønsker. Ved at sætte et beløb af til opsparing sikrer du dig, at pengene er der, når du skal bruge dem. Derudover har du en fordel, mens du sparer op, fordi skatten er lavere, end hvis du sparer 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 Modregning i folkepensionen op i frie midler. Vælger du at spare op uden for en pensionsordning, skal du betale udbytteskat og skat af kapitalgevinster, der overstiger den sats på 15,3 procent, der i øjeblikket betales på en pensionsordning. Endelig er det vigtigt, at dine pensionsordninger normalt er sikret mod dine kreditorer, hvis din virksomhed går konkurs. Særlige muligheder for selvstændige ophørspension er en mulighed for, at selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer kan sætte fortjenesten for salget eller afståelsen af virksomheden ind på en pensionsordning. På den måde kan en skattepligtig fortjeneste bruges til opsparing i stedet for at blive beskattet her og nu. Et beløb svarende til fortjenesten kan indbetales på en pensionsordning med fradragsret en livrente eller en ratepension. Det er ikke en forudsætning, at du helt ophører med at drive virksomhed, men der skal ske en hel eller delvis afståelse af virksomheden. Der kan maksimalt indskydes et beløb på kroner via denne ordning. Det er et krav, at du er fyldt 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 af de seneste 15 år før salget. Der er i modsætning til normal ratepension ikke nogen grænse for, hvornår ordningen skal hæves. Så hvis du har midler nok og ønsker at overlade din pension til arvingerne, kan tidspunktet for, at du påbegynder udbetalingerne, udsættes, til du er eksempelvis 90 år. 30-procent regel sidste år med ratepension som selvstændig, der ikke driver virksomhed i selskabsform, kan du indbetale op til 30 procent af det skattepligtige overskud i din virksomhed på en ratepension eller en livrente og få fuldt fradrag for indbetalingen. Du skal være opmærksom på, at indbetalingen skal ske i 2014, selv om regnskabet først er færdigt i Men 2014 bliver det sidste år, hvor du som selvstændig har mulighed for at benytte dette særlige opfyldningsfradrag til ratepension. Fra 2015 kan 30-procent reglen kun bruges til at indskyde på en livrente. Hvis du har indtægter ved siden af din folkepension, kan der blive modregnet i folkepensionen. Men hvilke regler gælder nærmere? Og hvor stor er folkepensionen i dag? or mange selvstændige uden F store pensionsordninger udgør folkepensionen en stor del af forsørgelsesgrundlaget, når pensionsalderen opnås. Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. I 2014 er grundbeløbet på kroner om året før skat, mens pensionstillægget er på kroner. Hvis man er gift eller på anden måde ikke er reelt enlig, er pensionstillægget på kroner. Modregning i grundbeløbet Grundbeløbets størrelse afhænger kun af dine øvrige personlige arbejdsindtægter. Størrelsen afhænger eksempelvis ikke af private pensioner, dine øvrige indtægter eller din formue. Hvis du tjener mere end kroner om året ved siden af, bliver grundbeløbet nedsat med 30 kroner for hver 100 kroner, du tjener ekstra. Tjener du mere end kroner om året, bortfalder grundbeløbet helt. Modregning i pensionstillægget Det er dog særligt modregning i pensionstillægget, der er grund til at være opmærksom på, da tillægget netop ydes til dem, som ikke har andre indtægter, og derfor er modregningen større i tillægget. Som enlig pensionist vil dit pensionstillæg blive nedsat med 30,9 procent for beløb, der overstiger kroner, og det vil være helt bortfaldet, når din ekstra indtægt overstiger kroner. Hvis du er gift eller på anden måde ikke er reelt enlig, afhænger modregningen af, om din samlever også er pensionist SÆRNUMMER, NOVEMBER

8 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: danmark@ecovis.com Modregning i folkepensionen, fortsat eller fortsat arbejder. Hvis I begge er pensionister, bliver der modregnet i hvert af jeres pensionstillæg med 16 procent af det, som I tilsammen har i indtægt udover kroner. Det betyder, at pensionstillægget er helt væk, når jeres øvrige indtægter er over kroner. Hvis kun den ene af jer er pensionist, vil pensionstillægget blive sænket med 32 procent hos den af jer, der er pensionist. Det gælder tilsvarende, når jeres samlede indtægt er over kroner og betyder så, at pensionstillægget helt er væk, når jeres øvrige indtægter er større end kroner. På kan du foretage en beregning, der viser størrelsen af den folkepension, du vil kunne få udbetalt ud fra dine økonomiske forhold. Ældrecheck og tilskud Hvis dine likvide midler inklusive eksempelvis værdipapirer er under kroner, kan du få udbetalt supplerende pensionsydelse den såkaldte ældrecheck. Den årlige udbetaling finder sted i januar og er på op til kroner årligt før skat. Størrelsen af ældrechecken afhænger af din personlige tillægsprocent, der beregnes ud fra dine indtægter. Som pensionist har du også mulighed for at modtage andre ydelser. Det kan dreje sig om personlige tillæg, helbredstillæg, varmetillæg og boligstøtte. Fra og med 2015 vil folkepensionen blive beregnet ud fra forskudsopgørelsen, se faktaboksen Hvordan kan du undgå modregning? Nogle selvstændige har kun en beskeden pensionsopsparing og undgår derfor problemer med modregning i folkepensionens tillæg. Men har du ratepensioner, livrente og ATP, indgår udbetalingerne i beregningsgrundlaget for modregningen. Reglerne for modregning ændrer sig hele tiden, og det kan derfor være vanskeligt at planlægge på meget langt sigt. Her er nogle af de forhold, du skal være opmærksom på: Tal i god tid med din samlever om, hvornår I hver især ønsker at gå på pension og tænk i den forbindelse på modregningen, hvis den ene påbegynder udbetalingen af sin pension, mens den anden fortsat arbejder. Planlæg generationsskifte eller salg af din virksomhed, og overvej om ophørspension kunne være en ide. Du kan nedbringe din indtægt, hvis du indbetaler til en ratepension eller en livrente på en arbejdsgiverordning, efter at du er gået på pension. Dine samlede ekstra indtægter påvirkes af, hvornår du påbegynder din udbetaling af dine pensioner, og om du vælger en kortere eller længere udbetalingsperiode på din ratepension. Har du aldersopsparing eller kapitalpension, bliver engangsudbetalingen fra dem ikke modregnet. Bruger du de hævede penge til at nedbringe gæld i huset, sker der ingen modregning, men hvis du sparer penge op på eksempelvis en bankkonto, vil renteindtægterne tælle med, når din samlede indtægt opgøres. Udbytter fra selskaber tæller med og bør indgå i planlægningen. Værdien af pensionstillægget efter skat er trods alt beskedent, hvis du i øvrigt har tilstrækkelige midler at leve for. Bundfradrag for arbejdsindtægt der er indført et bundfradrag for arbejdsindtægt, når vi taler modregning i pensionstillæg på kroner. Beløbet er i 2014 hævet til kroner. Du må altså tjene kroner ved et arbejde, uden at det modregnes i pensionstillægget aktieudbytter under kroner tæller ikke med, når man opgør pensionstillægget. Hvis du modtager aktieudbytte på eksempelvis kroner, er det kun de kroner, der tæller med ved opgørelsen af indkomstgrundlaget. skattefri indtægter tæller ikke med: Hvis du har modtaget lejeindtægt ved udlejning af værelse i din bolig, så er det kun lejeindtægt over den skattefri bundgrænse på kroner, der tæller med i indkomstgrundlaget for pensionstillæg. Fakta Når du modtager folkepension, er den afhængig af dine øvrige indtægter. Fra den 1. januar 2015 bliver pensionen beregnet ud fra din forskudsopgørelse. Når årsopgørelsen fra SKAT for 2015 er klar i foråret 2016, opgør Udbetaling Danmark, om du har fået den korrekte pension i Hvis du har fået for lidt i pension, bliver resten af pensionen udbetalt, og har du fået for meget, skal du betale beløbet tilbage. Den første efterregulering af din pension sker i maj måned 2016, og det bliver så efterreguleringen for året Hvad betyder det for selvstændige? Hvis du er selvstændig eller har en udvidet selvangivelse, vil din pension blive opgjort i løbet af juli måned. Hvis din første årsopgørelse fra SKAT kommer senere, kan Udbetaling Danmark først lave opgørelsen, når årsopgørelsen fra SKAT er klar.

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder

Udfordringer forude. Demografisk udfordring små årgange. Risiko / lavrentemiljø. Stigende levealder. Opsparingsmuligheder Udfordringer forude Demografisk udfordring små årgange Risiko / lavrentemiljø Stigende levealder Opsparingsmuligheder 1 Udviklingen går stærkt Ændringen i Finanstilsynets forventede restlevetid for aldersklasserne.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionering, der passer til dig. Temasession TR-Forum 2015

Pensionering, der passer til dig. Temasession TR-Forum 2015 Pensionering, der passer til dig Temasession TR-Forum 2015 Dagsorden Nyheder på pensionsordningen Udløbsaldre og nye satser på forsikringerne Nyt på sundhedsordningen Ændringer på telefonrådgivningen Delpension

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Forudsætninger i Behovsguiden

Forudsætninger i Behovsguiden Forudsætninger i Behovsguiden Formålet med Behovsguiden er ud fra nogle af SEB Pension fastsatte familie- og formuemæssige standardforudsætninger at give dig et konkret forslag på, hvordan du kan sikre

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Velkommen til Pension og Sygeplejersker

Velkommen til Pension og Sygeplejersker Velkommen til Pension og Sygeplejersker Oplæg ved Ismail Kaplan Hvorfor er Lån & Spar her i dag? I 2005 indgik Lån & Spar og DSR et samarbejde DSR er ejere af Lån & Spar Mere end 4.300 medlemmer gør allerede

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere