Stem om din nye overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stem om din nye overenskomst"

Transkript

1 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST F Industrigruppen forhandler din overenskomst

2 Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster Textil/Beklædning side 4 Emballage side 8 Den Grafiske Overenskomst side 11 Posten side 14 Øvrige side 17 Den seneste tid har stået i overenskomstforhandlingernes tegn. Vi har i Industrigruppen forhandlet os frem til aftaler inden for en række områder i industrien. Nu har du mulighed for at give din mening til kende og stemme om resultatet. Det er en meget vigtig mulighed, som jeg håber, at du vil benytte dig af. I denne pjece kan du læse om aftalerne inden for de forskellige brancher. Kig under dit eget område for at se, hvilke ændringer der gælder for dig. Vi har forhandlet mange stærke resultater hjem til dig og dine kolleger. Nogle af de vigtigste er følgende: - langt bedre muligheder for at få uddannelse - ret til seniorordning, så man kan gå ned i tid de sidste år op til folkepensionen - bedre vilkår for børnefamilier - en fordobling af fritvalgskontoen - bedre vilkår for vikarer og tillidsrepræsentanter - pæne stigninger på løn og satser Du kan afgive din stemme på mange forskellige måder: sms, brev, 3f.dk eller på anden vis. Hvis du gør din indflydelse gældende, er du med til at sikre en høj stemmeprocent. Det er afgørende for vores resultat, at så mange medlemmer som muligt deltager i afstemningen. Forhandlingsudvalg, gruppebestyrelse og hovedbestyrelse i 3F anbefaler et JA til fornyelsen af overenskomsterne. Vi står med et meget stærkt resultat, som sikrer dig mere uddannelse, flere penge mellem hænderne og bedre forhold for dig og dine kolleger. Derfor vil jeg opfordre dig til at stemme JA. Stem på en stærkere fremtid i fællesskab stem JA. 3F Industri Marts 2017 Med venlig hilsen Mads Andersen Formand 2 3 3F Industri

3 Textil- og Beklædningsoverenskomsten Overenskomstperiode 3 år Normalløn Forhøjes pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. 1. marts 2019 med 2,50 kr. Tillæggene er generelle til alle ansatte og kan ikke modregnes. Ungarbejdere får 70 pct. af normallønnen. Elever Pr. 1. marts 2017 forhøjes satserne med 1,7 pct. Pr. 1. marts 2018 forhøjes satserne med 1,7 pct. Pr. 1. marts 2019 forhøjes satserne med 1,7 pct. Overtidssatser time 3.+ flg. timer (lør, søn og SH) ,95 121, ,45 126,85 Forskudte tidssatser Efter kl før kl ,60 81, ,50 84,20 Skifteholdstillæg 1. marts hhv. 2017, 2018 og 2019 forhøjes satserne med 1,6 pct. SH-dage og Fritvalgsopsparing Satsen forhøjes: 1. marts 2017 med 0,7 pct. (6,3 pct.) 1. marts 2018 med 0,7 pct. (7,0 pct.) 1. marts 2019 med 0,6 pct. (7,6 pct.) Børneomsorgsdage Medarbejdere med 9 måneders anciennitet får ret til at afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Det gælder for børn under 14 år. Betaling for dagene kan hæves på Fritvalgskontoen. Barns sygdom Retten til betalt frihed til barnets første sygedag ændres til barnets første hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, er der ret til betalt frihed resten af denne arbejdsdag. Barns hospitalsindlæggelse Retten til betalt frihed gælder nu også, hvis barnet er helt eller delvist indlagt i hjemmet. Forældreorlov Fra 1. juli 2017 betaler arbejdsgiveren fuld løn under de 13 ugers forældreorlov. 4 5

4 Det træder i kraft for forældre, der begynder orloven den 1. juli 2017 eller senere. Seniorordning Der er ret til at indgå senioraftale med virksomheden op til 5 år før folkepensionsalderen. Den kan aftales som ekstra fridage eller som nedsættelse af arbejdstiden. Tidligere opsparede feriefridage m.m. kan sammen med penge fra fritvalgskontoen bruges til finansiering. Fratrædelsesgodtgørelse I beregningen af fratrædelsesgodtgørelse bliver fritvalgsbidraget lagt til, så godtgørelsen bliver større. Sygdom og afspadsering Det præciseres: Hvis sygdom er meddelt virksomheden inden den normale arbejdstids begyndelse, er sygdom hindring for afholdelse af afspadsering. Der skal så betales løn under sygdommen. Systematisk overarbejde Hvor det ikke har været muligt at opnå enighed om indførsel af varierende arbejdstid, kan arbejdsgiveren varsle systematisk overarbejde med mindst 4 dages varsel. Det skal ske forud for den uge, hvor overarbejdet skal finde sted. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. uge og 1 time pr. dag Timerne skal udlignes inden for 12 mdr. regnet fra første overtidsuge. Der betales med overtidsbetaling for timerne. Vikarer Der bliver bedre vilkår for, at vikarers anciennitet kan medtages i konkrete situationer: - fra det ene vikarbureau til det andet. - fra vikarbureau og til fastansættelse i brugervirksomhed. - fra fastansættelse i virksomhed til arbejde som vikar i samme virksomhed. Visse betingelser skal være opfyldt: Tillidsrepræsentanten kan anmode om at få konkrete oplysninger på udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde for virksomheden. Ved uenighed (eller uden tillidsrepræsentant) kan der begæres et afklarende møde af forbundet. Her skal der gives konkrete oplysninger om udefrakommende virksomheder. Et sådant møde skal afholdes hurtigt. Fonde (organisatorisk) Arbejdsgiveren skal indbetale yderligere 2 x 5 øre pr. time for alle ansatte til Oplysnings- og Uddannelsesfonden Uddannelse Der bliver mulighed for at tage selvvalgt uddannelse med 100 pct. dækning til almene fag: Ordblindeundervisning Forberedende Voksen Undervisning (FVU) Dansk, trin 1-4 Matematik, trin 1-2 Realkompetencevurdering (AVU) TR og erhvervsuddannelse Hvis TR indgår uddannelsesaftale med virksomheden, kan TR fortsætte som tillidsrepræsentant, hvis vedkommende fortsætter med at arbejde sammen med de medarbejdere, der var grundlaget for valget. Opsigelse af TR Hvis en TR, som er funktionærlignede ansat, opsiges inden 1 år efter ophør som TR, bliver opsigelsesvarslet udvidet med 6 uger ud over vedkommendes almindelige opsigelsesvarsel. Faglig opdatering til TR Hvis en tillidsrepræsentant holder op efter 3 år, har vedkommende ret til tre ugers faglig opdatering. Det samme gælder efter 4 og 5 år. Efter 6 år (eller mere) som tillidsrepræsentant har man ret til 6 ugers opdatering. Det kræver, at man stadig er ansat i virksomheden. Vederlag til tillidsrepræsentanter Overenskomstens Oplysnings- og Uddannelsesfond vil fra 1. marts 2018 finansiere vederlag til tillidsrepræsentanter. Vederlagets størrelse afhænger af valggrundlag, og at man har gennemført 2 ugers grunduddannelse gennem 3F. Tillidsrepræsentanters mulighed for at aftale lokalløn Hvor der er valgt tillidsrepræsentant, kan vedkommende indgå aftale om, at en del af lønstigningen kan fordeles anderledes. Der kan fordeles 50 øre i 2018 og 50 øre i Virksomheden skal dokumentere, at pengene bruges. Funktionærlignende ansatte Funktionærlignende ansatte kan indgå aftale om jobløn, hvis vedkommende har 12 måneders anciennitet i virksomheden. 6 7

5 Emballageoverenskomsten Overenskomstperiode 3 år Minimalløn Forhøjes pr.: 1. marts 2017 med 2.00 kr. til 115,65 kr. pr. time 1. marts 2018 med 2,00 kr. til 117,65 kr. pr. time 1. marts 2019 med 2,00 kr. til 119,65 kr. pr. time Ungarbejdere under 18 år hæves med 1,15 kr. pr. time pr. år til i alt kr. 68,90 kr. pr. time pr. 1. marts Betalingssatser, skiftehold mv. Pr. 1. marts 2017 forhøjes satserne med 1,6 pct. Pr. 1. marts 2018 forhøjes satserne med 1,6 pct. Pr. 1. marts 2019 forhøjes satserne med 1,6 pct. Fritvalgskonto Pr. 1. marts 2017 forhøjes satserne med 0,7 pct. Pr. 1. marts 2018 forhøjes satserne med 0,7 pct. Pr. 1. marts 2019 forhøjes satserne med 0,6 pct. Ugentlig arbejdstid Ændring af den ugentlige arbejdstid på skiftehold fra 37 til 34 timer pr. uge eller omvendt kan højst finde sted én gang om måneden mod tidligere én gang i kvartalet. Fortsat mindst to ugers varsel. Børneomsorgsdage Medarbejdere med 9 måneders anciennitet får ret til at afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Dagene kan betales med et beløb fra fritvalgskontoen. Barns sygdom Retten til betalt frihed ved barnets første sygedag ændres til barnets første hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, er der ret til betalt frihed resten af arbejdsdagen. Barns hospitalsindlæggelse Retten til betalt frihed gælder nu også, hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Seniorordning Der er ret til at indgå senioraftale med virksomheden op til 5 år før folkepensionsalderen. Senioraftalen kan aftales som ekstra fridage eller som nedsættelse af arbejdstiden. Som senior kan du bruge af det forhøjede bidrag til fritvalgskontoen og/eller af din løbende pensionsindbetaling i de 5 år. TR-bestemmelserne Vederlag. Pr. 1. marts 2017 ydes der årligt vederlag til valgte tillidsrepræsentanter på kr. Vederlaget udbetales af Socialfonden til den lokale 3F-afdeling, der afregner over for den enkelte tillidsrepræsentant. Faglig opdatering til TR. Hvis en tillidsrepræsentant holder op efter 3 år, har vedkommende ret til 3 ugers faglig opdatering. Det samme gælder efter 4 og 5 år. Efter 6 år (eller mere) som tillidsrepræsentant har man ret til 6 uger opdatering. Det kræver, at man stadig er ansat i virksomheden. Sygdom og afspadsering Hvis sygdom er meddelt virksomheden inden den normale arbejdstids begyndelse, er det hindring for afholdelse af afspadsering. Systematisk overarbejde Hvor det ikke har været muligt at opnå enighed om indførsel af varierende ugentlig arbejdstid, kan arbejdsgiveren varsle systematisk overarbejde med 4 kalenderdages varsel forud for den uge, hvor det systematiske overarbejde skal udføres. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. uge og 1 time om dagen. 8 9

6 Den Grafiske Overenskomst Overenskomstperiode 3 år Minimalløn Forhøjes pr.: 1. marts 2017 med 2.00 kr. til 115,65 kr. pr. time. 1. marts 2018 med 2,00 kr. til 117,65 kr. pr. time. 1. marts 2019 med 2,00 kr. til 119,65 kr. pr. time. Arbejdere under 18 år hæves med 1,15 kr. pr. time pr. år til i alt 68,90 kr. pr. time pr. 1. marts Betalingssatser genetillæg Pr. 1. marts 2017 forhøjes satserne med 1,6 pct. Pr. 1. marts 2018 forhøjes satserne med 1,6 pct. Pr. 1. marts 2019 forhøjes satserne med 1,6 pct. Det systematiske overarbejde skal afspadseres inden for maksimalt 12 måneder. Uddannelse (Kompetencefonden) Selvvalgt uddannelse. Medarbejdere, der deltager i specifikke oplistede uddannelser, modtager fuld løn fra virksomheden, der kan søge refusion fra EKUF. Kurser med almen relevans, for eksempel uddannelse vedrørende sundhed, kost og motion. Medarbejderen modtager fuld løn fra virksomheden, der kan søge refusion fra EKUF. Modregnes ikke i den enkeltes selvvalgte uddannelse. Aftalt uddannelse. Der ydes fuld løn fra virksomheden. Der kan søges støtte til en række kurser, eksempelvis AMU-kursuspakker, realkompetenceudvikling (RKV), erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og udvalgte akademimoduler. Der afsættes 2 mio. kr. til kurser med almen relevans og aftalt uddannelse. EKUF og fritstilling Ved fritstilling i opsigelsesperioden kan EKUF yde refusion af løn, hvis den opsagte medarbejder deltager i uddannelse, der i øvrigt berettiger til støtte. Fonde (organisatorisk) Arbejdsgiveren skal indbetale yderligere 2 x 5 øre pr. time for alle ansatte til Emballageindustriens Samarbejdsfond. n G Fritvalgskonto Pr. 1. marts 2017 forhøjes satserne med 0,7 pct. Pr. 1. marts 2018 forhøjes satserne med 0,7 pct. Pr. 1. marts 2019 forhøjes satserne med 0,6 pct

7 Børneomsorgsdage Medarbejdere med 9 måneders anciennitet får ret til at afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Dagene kan betales med et beløb fra fritvalgskontoen. Barns sygdom Retten til betalt frihed ved barnets første sygedag ændres til barnets første hele sygedag. Hvis barnet bliver sygt i løbet af arbejdsdagen, er der ret til betalt frihed resten af arbejdsdagen. Barns hospitalsindlæggelse Retten til betalt frihed gælder nu også, hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Seniorordning Der er ret til at indgå senioraftale med virksomheden op til 5 år før folkepensionsalderen. Senioraftalen kan aftales som ekstra fridage eller som nedsættelse af arbejdstiden. Som senior kan du bruge af det forhøjede bidrag til fritvalgskontoen og/eller af din løbende pensionsindbetaling i de 5 år. Bestemmelser for tillidsrepræsentanter TR og erhvervsuddannelse. Hvis TR indgår uddannelsesaftale med virksomheden, kan TR fortsætte som tillidsrepræsentant, hvis der fortsættes med at arbejde sammen med de medarbejdere, der var grundlaget for valget. Faglig opdatering til TR. Hvis en tillidsrepræsentant holder op efter 3 år, har vedkommende ret til 3 ugers faglig opdatering. Det samme gælder efter 4 og 5 år. Efter 6 år (eller mere) som tillidsrepræsentant har man ret til 6 uger opdatering. Det kræver, at man stadig er ansat i virksomheden. Sygdom og afspadsering Hvis sygdom er meddelt virksomheden inden den normale arbejdstids begyndelse, er det hindring for afholdelse af afspadsering. Systematisk overarbejde Hvor det ikke har været muligt at opnå enighed om indførsel af varierende ugentlig arbejdstid, kan arbejdsgiveren varsle systematisk overarbejde med 4 kalenderdages varsel forud for den uge, hvor det systematiske overarbejde skal udføres. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. uge og 1 time om dagen Det systematiske overarbejde skal afspadseres inden for maksimalt 12 måneder. Uddannelse (Kompetencefonden) Der afsættes kr. af Kompetenceudviklingsfondens formue i overenskomstperioden til aftalt uddannelse. Støtten kan tildeles aktiviteter som disse: forberedende undervisning som FVU og ordblindeundervisning udvalgte AMU-kurser realkompetenceudvikling (RKV) erhvervsuddannelse for voksne (EUV) udvalgte moduler på akademi- og diplomuddannelser Fonde (organisatorisk). Beløbet, der indbetales til uddannelses- og samarbejdsformål, stiger således, at arbejdsgiveren pr. 1. marts 2017 indbetaler 330 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år til fonden. Pr. 1. marts 2018 udgør bidraget 412,50 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år

8 Posten Lokalaftaler til Industriens Overenskomst for postarbejdere Lokalaftaler til Industriens Overenskomst for OK-ansatte på særlige vilkår og tjenestemænd Overenskomst for arbejdsledere og specialister Aftalen om ændringer i lokalaftaler og overenskomst fra december 2015 ( Rørvigforliget ) skrives ind i alle aftaler pr. 1. marts Forliget med bilag indsættes i overenskomsterne. Lønregulering 1. marts: Løn Fra 1. marts 2017 fornys lokalaftalerne for postarbejdere efter samme princip som de øvrige aftaler. Det betyder, at basislønnen reguleres med 90 pct. af normallønsstigningen. De lokale supplerende lønsystemer fastholdes. I Rørvigforliget aftaltes en løntilbageholdenhed på 0,8 pct. for postarbejdere og funktionærer og 1,6 pct. for OK-ansatte på Særlige Vilkår i 2017 og I begge år kompenseres med et engangsvederlag (er udbetalt for 2017). Fritvalgkonto Fritvalgskontoen øges for postarbejdere med samme satser som i Industriens Overenskomst, i alt 2 pct. i perioden. Som noget nyt oprettes Fritvalgskonto også for øvrige grupper pr. 1. marts Tidligere år er Fritvalgskontoen anvendt til generel lønstigning. For OK-ansatte på Særlige Vilkår anvendes en del af fritvalgskontoen til at dække den aftalte løntilbageholdenhed. Overenskomstansatte arbejdsledere og specialister opnår 2 pct. i perioden. Medlemsgruppe I alt 2019 inkl. tidligere år Medlemsgruppe Postarbejdere 1,05 kr. 1,05 kr. 2,25 kr. - engangsvederlag (postarb.) kr kr. - OK-ansatte på Særlige Vilkår 0 pct. 0 pct. 1,31 pct. - engangsvederlag (Særl. V.) kr kr. - Arbejdsleder & specialister løngr 2-4, Særlige Vilkår 0 pct. 0 pct. 1,31pct. Arbejdsleder & specialister løngr 5, Særlige Vilkår 0 pct. 0 pct. 1,01 pct. Postarbejdere 0,7 pct. 0,7 pct. 0,6 pct. 3,25 pct. OK-ansatte på Særlige Vilkår 0,42 pct. 0,42 pct. 0,6 pct. 1,44 pct. Arbejdsleder & specialister løngr 2-4, Særlige Vilkår 0,42 pct. 0,42 pct. 0,6 pct. 1,44 pct. Arbejdsleder & specialister løngr 5, Særlige Vilkår 0,11 pct. 0,11 pct. 0,6 pct. 0,82 pct. Overenskomstansatte arbejdsledere og specialister 0,7 pct. 0,7 pct. 0,6 pct. 2,0 pct. - engangsvederlag arb.ledere og spec. på Særlige Vilkår kr kr. - Løn gr. 5 Overenskomstansatte arbejdsledere og specialister 0,21 pct. 0,20 pct. 0,99 pct. Løn gr. 2-4 Overenskomstansatte arbejdsledere og specialister 0,52 pct. 0,51 pct. 1,29 pct. - engangsvederlag OK-ansatte arb.ledere og specialister kr kr

9 Natpenge mv. Satserne for natpenge og weekendtillæg, delt tjeneste mv. forhøjes med 1,6 pct. Seniorordning (ansatte uden tjenestemandspension) Forbedringerne i seniorordningen fra Industriens Overenskomst gøres gældende for postarbejdere og specialister. Barns sygdom Retten til betalt frihed ved barnets første sygedag ændres til barnets første hele sygedag. Børneomsorgsdag Den nye aftale om børneomsorgsdage i Industriens Overenskomst gøres fuldt gældende i alle 3 aftaler som supplement til allerede gældende omsorgsdage. Støtte fra Kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse Forbedringerne i Industriens Overenskomst gøres fuldt gældende i alle 3 aftaler. Vilkår for tillidsrepræsentanter Forbedringerne i Industriens Overenskomst gøres fuldt gældende i alle 3 aftaler. Arbejdstidsregler Aftalen om varsling af systematisk overarbejde gælder ikke i Post Danmark. Øvrigt Forbedringerne i Industriens Overenskomst vedrørende forældreorlov, sygdom ved afspadsering, børns hospitalsindlæggelse samt lærlingeforhold er allerede gældende i Post Danmark. Øvrige overenskomster Er din overenskomst ikke nævnt her? Du har fortsat ret til at stemme om din overenskomst, hvis den er til forhandling nu. Du kan derfor henvende dig i din 3F-lokalafdeling og få nærmere besked om, hvad der er aftalt for dig. Flere af de mindre overenskomstområder, som ikke er omtalt i denne pjece, vil dog være forhandlet med vilkår, stigninger mm., som svarer til det generelle niveau ved overenskomstfornyelserne

10

11 Textil/Beklædning, Emballage, Grafisk og Post Informationerne i denne pjece er blevet til på baggrund af aftaler, som 3F og arbejdsgiverorganisationer har indgået i februar og marts Det er de underskrevne protokollater, der er juridisk bindende. 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst UDGIVET AF 3F S INDUSTRIGRUPPE, MARTS 2017 Varenummer: 10002

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017 INFORMATIONSMØDE Fornyelse af en 2017 Program Overenskomstfornyelse in short EOK 2017-2020 Betalingselementer Sociale elementer Seniorordning Aftalt uddannelse Fleksibilitet Tillidsrepræsentanter Sygeløn

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst RENGØRING OG KANTINE 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Du sidder nu med de resultater i hånden,

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012 Urafstemning information om aftalen ok 2012 1 Kære medlem En ny aftale om industriens overenskomster er forhandlet på plads også denne gang i skyggen af en svær økonomisk situation. Vores mål i forhandlingerne

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG FALCK/RESPONCE Stem om din nye overenskomst REDDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG AKT (DI) Stem om din nye overenskomst BUSCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomstforliget mellem CO-Industri og DI

Overenskomstforliget mellem CO-Industri og DI Overenskomstforliget mellem CO-Industri og DI Et forsøg på et overblik over hvad det rent faktisk indeholder. Indhold A) Forliget kan bortfalde (forligets indledning)... 2 B) To afgørende aftaler for DI...

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLINGS- FONDEN MELLEM DANSK MODE & TEXTIL OG HK/PRIVAT

KOMPETENCEUDVIKLINGS- FONDEN MELLEM DANSK MODE & TEXTIL OG HK/PRIVAT KOMPETENCEUDVIKLINGS- FONDEN MELLEM DANSK MODE & TEXTIL OG HK/PRIVAT Sådan er mulighederne for efter- og videreuddannelse gennem kompetenceudviklingsfonden Kompetenceudviklingsfonden mellem Dansk Mode

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Urafstemning om overenskomsterne

Urafstemning om overenskomsterne FORBUND Urafstemning om overenskomsterne 2017-2020 Brug din stemmeret! Oplysningspjece, som er tilgængelig for alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer af FOA. Brug din stemme! Indhold Kære privatansatte

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL Medlemsmøder 21. 23. marts NYE LØNBÅND Arkitekter/designere Bygningskonstruktører 1. marts 2017 udgør den garanterede minimalløn: Arkitekt/designer

Læs mere

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Orientering 8. februar 2018 Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Indhold Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning... 1 1. Baggrund... 1 2. Hvem er omfattet af

Læs mere

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK 2018-2021 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Overordnede overenskomstresultater Det er

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI.

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. 1 Gælder ikke for tjenestemænd De bliver på den Statslige aftale. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man er ansat som tjenestemand, sker der ikke noget

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.)

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.) Den 7. marts 2017 OK17: Industriforligets betydning for TDC-ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag Vi vil her gennemgå den betydning, som industriforliget har for TDC-ansatte på det såkaldte tilpassede

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst Overenskomsterne 2010 26. feb. 10 Industriens Overenskomst 2010-2012 Industriens Funktionæroverenskomst 2010-2012 underdirektør Anders De to største overenskomster Industriens Funktionæroverenskomst 21%

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

OK18 - Afstemning. Ny urafstemning. Anbefaling. Test Modtager Testvejen Testby Danmark

OK18 - Afstemning. Ny urafstemning. Anbefaling. Test Modtager Testvejen Testby Danmark Test Modtager Testvejen 1 0000 Testby Danmark OK18 - Afstemning Ny urafstemning Anbefaling En tak fra Forbundsformanden Det samlede overenskomstresultat Forhandlingsresultatet om arbejdstidsregler, herunder

Læs mere

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI.

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. 1 Gælder ikke for tjenestemænd De bliver på den Statslige aftale. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man er ansat som tjenestemand, sker der som udgangspunkt

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2019

Oversigt pr. 1. marts 2019 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere