Carsten hjælp. Carsten 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carsten hjælp. Carsten 4.0. Mikro Værkstedet A/S"

Transkript

1 Carsten hjælp Carsten 4.0 Mikro Værkstedet A/S

2 Carsten hjælp: Carsten 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.25, 25. juni 2009

3 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hjælp i Carsten Carsten-stemmen i andre programmer Indstilling af stemmen Indstillinger Indstillinger for Carsten Brugerordbog Tekstordbog og Lydskriftordbog At ændre udtalen af et ord i Tekstordbog At ændre udtalen af et ord i Lydskriftordbog Særlige regler Avancerede indstillinger Taleboks Standardindstillinger for Carsten Stemmeindstillinger Pauseindstillinger Tydelighed Avancerede indstillinger... 21

4

5 Forord Carsten Carsten er en dansk talesyntese til oplæsning af al dansk tekst i Windows-programmer. Med Carsten på computeren får man dansk tale i alle de programmer, der kan benytte en SAPI 4- eller SAPI 5-talesyntese. Talesyntesen er baseret på en menneskelig stemme, hvilket giver naturlighed i udtalen. Samtidig er Carsten-stemmen tydelig og distinkt i udtalen af de enkelte ord. Talesyntesen læser al tekst op og er derfor velegnet som støtte til læsning af alle tekster og som hjælpemiddel for personer med læsevanskeligheder. I Carsten kan man indstille volumen, talehastighed og tonehøjde. Man kan vælge, hvor tydeligt ord skal udtales, og man kan styre pauselængden mellem sætninger. I brugerordbogen kan udtalen af de enkelte ord tilpasses. Her kan man desuden tilføje sine egne ord og brugerforkortelser. Særlige regler for udtale af forkortelser og specialtegn kan slås til og fra. Carsten giver desuden mulighed for avancerede indstillinger, hvor man hurtigt kan slå til og fra, om forkortelser skal staves og om specialtegn skal udtales. Når talen er installeret på computeren, er den klar til at blive brugt med programmer til oplæsning på internettet, i tekstbehandling, s, regneark og til oplæsning i mange undervisnings- og specialprogrammer. Copyright Copyright 2009 Mikro Værkstedet A/S Lucernemarken Odense S

6

7 Kapitel 1. Hjælp i Carsten I Carsten finder du en hjælpeknap i Carstens indstillinger og dialogbokse. Når du vælger knappen Hjælp her, kommer du til præcis det afsnit i hjælpen, der handler om indstillingerne i den dialogboks, du har åbnet. Hele hjælpen ligger også som Brugervejledning i Startmenuen i Windows Start Alle programmer Mikrov.dk Carsten Brugervejledning. Brugervejledningen åbnes i Acrobat Reader. Der findes desuden en tekstversion i html-fomat. manual_tekstversion ligger under: C: Programmer Mikrov Carsten Manual. Denne tekstversion af Carsten hjælp giver de samme informationer som programmets hjælpefunktion og brugervejledningen i pdf.

8

9 Kapitel 2. Carsten-stemmen i andre programmer 2.1. Indstilling af stemmen Carsten bruges som stemme i andre programmer. Hvis Carsten kan indstilles fra det program, der bruger Carsten, så skal indstillingerne sættes her. Som fx på denne måde i CD-ORD: Volumen, tonehøjde og hastighed sættes i CD-ORD. Fra knappen Egenskaber kommer man ind i Carstens egen indstillingsdialogboks, hvor man kan sætte flere indstillinger og ændre udtale. Når man åbner indstillingerne til Carsten fra CD-ORD, så er knapperne til volumen, tonehøjde og hastighed grå, da de skal sættes i CD-ORD. Hvis man vælger at gendanne Carstens standardindstillinger, så vil indstillingerne blive gendannet til de oprindelige standarder for Carsten. Det vil dog ikke ændre indstillingerne til volumen, tonehøjde og hastighed i CD-ORD, hvis man har har ændret på indstillingerne til de tre funktioner her. Indstillingerne i Carstens indstillingsboks er standardindstillinger for stemmen. Indstillingerne er globale. Det vil sige, at de indstillinger, der sættes i Carsten, vil blive brugt i alle programmer, der bruger Carsten. Det vil dog ikke gælde for de indstillinger, som programmerne selv giver mulighed for at sætte. Hvis det program, man arbejder med, ikke giver mulighed for at sætte indstillinger til Carsten eller til at hente Carstens standardindstillinger, så sætter man indstillingerne direkte i Carsten via programmenuen Start Programmer Mikrov.dk Carsten Indstillinger for Carsten.

10

11 Kapitel 3. Indstillinger 3.1. Indstillinger for Carsten Under Indstillinger har man overblik over alle standardindstillinger i Carsten. Her sættes indstillinger for stemmen, og man har adgang til Brugerordbog, Særlige regler og Avancerede indstillinger. Stemmeindstillinger Under Stemmeindstillinger kan du indstille Carstens lydstyrke, tonehøjde og hastighed. Volumen Her skruer du op og ned for stemmens lydstyrke. Du kan bruge computerens knapper og lydikonet i proceslinjen til at justere lydstyrken yderligere. Standarden er 100 %. Tonehøjde Her justerer du, hvor høj eller lav stemmens tonehøjde skal være. Standarden er 108 Hz. Hastighed Her skruer du op og ned for stemmes hastighed. Jo højere du skruer op, jo hurtigere taler stemmen.

12 6 Indstillinger Standarden er 200 Ord/min. Vigtigt Når Carsten bruges sammen med CD-ORD: Hvis Carstens indstillinger åbnes fra CD-ORD, så vil stemmeindstillingerne til volumen, tonehøjde og hastighed være grå. Volumen, tonehøjde og hastighed skal sættes i CD-ORD. (Se også kapitlet Carsten-stemmen i andre programmer). Pauseindstillinger Under Pauseindstillinger kan du indstille, hvor lang pause der skal være mellem sætninger, som er adskilt af enten punktum eller komma. Pause ved punktum Her vælger du, hvor lang pausen skal være efter et punktum. Pausen vil også gælde ved andre sætningsafsluttere, som fx spørgsmålstegn og udråbstegn. Standarden er 500 ms (millisekunder). Pause ved komma Her vælger du, hvor lang pausen skal være efter et komma. Tydelighed Standarden er 80 ms (millisekunder). Her kan du indstille, hvor tydeligt stemmen skal udtale de enkelte ord, når en tekst bliver læst op. Standarden er sat til Afhængig af hastighed. Det betyder, at stemmens tydelighed automatisk vil blive tilpasset til den hastighed, du sætter. Du vælger en af de øvrige muligheder, hvis du selv vil stille på tydeligheden uafhængigt af hastigheden. Afhængig af hastighed Så tydeligt som muligt Mellemniveau Så naturligt som muligt. Brugerordbog Med knappen Brugerordbog åbnes der indstillinger til at ændre udtalen af ord og forkortelser. Særlige regler Med knappen Særlige regler åbnes indstillinger for udtale af forkortelser og specialtegn, man kan have behov for at styre selv. Avanceret Med knappen Avanceret åbnes indstillinger til at få stavet forkortelser og få udtalt specialtegn. Her findes også en indstilling til at få læst bogstaver op med piletaster i Carstens indstillingsdialoger.

13 Indstillinger for Carsten 7 Afprøv stemme Her kan du teste, hvordan stemmen lyder. Du kan vælge andre indstillinger og afprøve dem, inden du vælger Anvend eller OK. Hjælp Når du vælger knappen Hjælp, kommer du til præcis det afsnit i hjælpen, der handler om indstillingerne i den dialogboks, du har åbnet. Gendan Gendanner Carstens oprindelige standardindstillinger. Alle indstillinger for Stemmeindstillinger, Pauseindstillinger og Tydelighed sættes med programmets standarder. Indstillingerne under Brugerordbog og Særlige regler bevares. Dine brugerdefinerede udtaler i Brugerordbog og indstillingerne under Særlige regler ændres altså ikke. Du kan gendanne standarden for Særlige regler i dialogboksen for Særlige regler. Gendannelsen vil ikke overskrive de indstillinger, der er sat i programmer, der selv giver mulighed for at sætte indstillinger til stemmen. Anvend Med knappen Anvend kan du gemme indstillinger uden at lukke dialogboksen. De indstillinger, du har valgt Anvend til, vil ikke blive annulleret, når du bruger knappen Annuller. OK Gemmer alle ændringer og lukker indstillingsdialogen. Annuller Sletter alle ændringer, hvor der ikke er valgt Anvend, og lukker indstillingsdialogen. Tip Når programmet lukkes, åbnes det igen næste gang med de seneste indstillinger, man har valgt. Tip Hvis man benytter Windows-login med password, så kan programmet sættes specielt op til forskellige brugere med logins. Vigtigt Husk at lukke indstillingsdialogen igen. Hvis indstillingsdialogen ikke lukkes, eller der ikke vælges OK, lægger den sig i proceslinjen. Hvis der ikke vælges OK, slår de valgte indstillinger ikke igennem.

14

15 Kapitel 4. Brugerordbog I brugerordbogen kan du ændre på Carstens standardudtale af ord og forkortelser. Du kan tilføje ny udtale. Du kan rette og slette dine nye udtaler Tekstordbog og Lydskriftordbog I Tekstordbog kan du ændre udtale for ord og forkortelser med almindelig tekst. I Lydskriftordbog benyttes lydskrift. Tekstordbog Her markerer du, om du vil arbejde med Tekstordbog. Når man vil oprette et nyt ord og ændre udtalen med almindelig tekst, markerer man Tekstordbog og vælger herefter knappen Ny. Lydskriftordbog Her markerer du, om du vil arbejde med Lydskriftordbog. Når man vil oprette et nyt ord og ændre udtalen med lydskrift, markerer man Lydskrift og vælger herefter knappen Ny. Ordliste De ord, som du har lavet ny udtale til, ses i en ordliste til hhv. Tekstordbog og Lydskriftordbog. Her vises ordet og den stavemåde eller lydskrift, som udtalen er baseret på. En sætning indsættes automatisk her, hvis du skriver en sætning i feltet Afprøv med eksempel, når du retter eller laver en ny udtale.

16 10 Brugerordbog Når man vil rette eller fjerne udtalen af et ord i listen, markerer man ordet i listen og vælger herefter knappen Ret eller knappen Fjern. Lyt Her kan du lytte til ordets udtale. Hvis der er indsat et eksempel, så læses udtalen af ordet op i denne eksempelsætning. Ny Vælg knappen Ny udtale, når du vil ændre Carstens standardudtale til et nyt ord i brugerordbogen. Der åbnes en dialog, hvor du kan lave en ny udtale til ordet. Ret Markér et ord i listen og vælg knappen Ret udtale, når du vil rette udtalen af et ord, som du allerede har i din liste i brugerordbogen. Der åbnes en dialog, hvor du kan rette udtalen af ordet. Fjern Vælg knappen Fjern, når du vil slette et ord og dets udtale i brugerordbogen. Markér rækken med det ord, som du vil fjerne. Vælg så knappen Fjern. Når du fjerner et ord fra brugerordbogen, vil Carstens standard for udtale af ordet træde i kraft igen At ændre udtalen af et ord i Tekstordbog Når du har valgt, at en ny udtale skal baseres på almindelig tekst (Tekstordbog), åbnes en dialogboks til ny udtale for Carsten: I eksemplet er forkortelsen f.eks skrevet ind som ord, og den aktuelle udtale For eksempel vises automatisk. Du ændrer udtalen af et ord ved at skrive med almindelig tekst. At bruge almindelig tekst er særlig egnet til at ændre udtalen af forkortelser og specialtegn. Men du kan også rette udtalen

17 At ændre udtalen af et ord i Tekstordbog 11 for ord her, hvis du har svært ved at bruge den lydskriftbaserede dialog. Du skriver udtalen for et ord med almindelig tekst: Ord Hvis du er i gang med at lave en ny udtale, så skriver du det ord, der skal ændres udtale for, i feltet Ord. Hvis du er i gang med at rette et ord fra brugerordbogen, så vil det valgte ord automatisk blive indsat i feltet. Ordet i feltet Ord bliver altid læst op med den gældende udtale. Hvor i et ord skal udtalen gælde I dropdownlisten under Ord vælger du, om udtalen skal gælde for: 1. Gælder for alle forekomster af teksten 2. Gælder kun, når teksten starter et ord 3. Gælder kun, når teksten afslutter et ord 4. Gælder kun, når teksten er et helt ord. Standarden er: Gælder kun, når teksten er et helt ord. Dvs., at udtalen kun gælder, når ordet forekommer som et helt ord. Udtalen for fx os vil kun gælde i dette ene ord, og ikke når os forekommer som en del af andre ord, som fx i ose, kost, mos,...

18 12 Brugerordbog Ved valget Gælder for alle forekomster af teksten vil udtalen gælde uanset, hvor i et ord teksten forekommer. Udtalen for fx ordet her vil gælde uanset, hvor det forekommer i teksten. Dvs. når her står inde i et ord, i begyndelsen og i slutningen af et ord. Fx som i hermed, herre, beherske,... Ved valget Gælder kun, når teksten starter et ord vil udtalen kun gælde i begyndelsen af ord. Udtalen for fx ordet her vil gælde i ord som fx hermed, herefter, herligt, herre,... Ved valget Gælder kun, når teksten afslutter et ord vil udtalen kun gælde i slutningen af ord. Udtalen for fx ordet mere vil gælde i ord som fx formere. Udtales aktuelt som Her kan du se den stavemåde og høre den udtale, der aktuelt gælder for ordet. Ny Udtale I feltet Ny udtale skriver du dit forslag til den nye udtale, der skal gælde for ordet. Du skriver ordet med almindelig tekst. Hvis du vil høre, hvordan den nye udtale af ordet lyder, skal du markere ordet eller placere markøren i feltet og vælge knappen Lyt. Afprøv med eksempel Her kan du skrive en sætning, der indeholder det ord, du har ændret udtalen for. Du kan afprøve, hvordan ordet udtales i denne sætning. Sætningen indsættes som Eksempel i brugerordbogens liste. Lyt Du kan lytte til alle elementer i dialogen. Markér det, du vil have læst op, og vælg Lyt. I skrivefelterne kan du også placere markøren og vælge Lyt. Knapperne Frem og Tilbage Knapperne Frem og Tilbage bruger du til at bladre frem og tilbage imellem de forslag til ny udtale, du har lyttet til. Du kan fx skrive flere nye udtaler ind i feltet Ny udtale og herefter bladre frem og tilbage imellem de enkelte udtaler. Du gør sådan: 1. Skriv en ny udtale ind i Ny udtale 2. Vælg knappen Lyt for at lytte til den nye udtale 3. Slet ordet og skiv et nyt forslag til udtalen. Lyt igen 4. Du kan nu bruge knapperne Frem og Tilbage for at lytte til de forskellige forslag til ny udtale 5. Vælg OK til den udtale, der skal gælde for ordet At ændre udtalen af et ord i Lydskriftordbog Når du har valgt, at en ny udtale skal baseres på lydskrift (Lydskrift), åbnes en dialogboks til ny udtale for Carsten:

19 At ændre udtalen af et ord i Lydskriftordbog 13 I eksemplet er ordet Bohnstedt skrevet ind, og der er lavet ny udtale og eksempel til ordet. Her kan du ændre udtalen af et ord ved at skrive med lydskrift. At bruge lydskrift er særlig egnet til at ændre udtalen af de ord, der ikke kan defineres godt nok med almindelig tekst. Ord Hvis du er i gang med at lave en ny udtale, så skriver du det ord, der skal ændres udtale for, i feltet Ord. Hvis du er i gang med at rette et ord fra brugerordbogen, så vil det valgte ord automatisk blive indsat i feltet. Ordet i feltet Ord bliver altid læst op med den gældende udtale. Aktuel udtale Her kan du se stavemåden og høre den udtale, der aktuelt gælder for ordet. Hvis du er ved at lave en helt ny udtale, så vil det være det samme, der bliver vist her som i Standardudtale, da standarden er den aktuelle udtale, indtil du har ændret den. Standardudtale Her kan du se og lytte til den udtale af ordet, som er standarden i Carsten. Du kan også kopiere lydskriften og sætte den ind feltet Ny udtale, hvis du vil bruge hele lydskriften eller dele af den til at definere en ny udtale. Ny Udtale I feltet Ny udtale skriver du dit forslag til den nye udtale, der skal gælde for ordet. Du skriver ordet ved hjælp af de lydskrifttegn, der er vist under Vokaler og tryk samt Konsonanter. Hvis du vil høre, hvordan den nye udtale af ordet lyder, skal du markere ordet eller placere markøren i feltet og vælge knappen Lyt. Afprøv med eksempel Her kan du skrive en sætning, der indeholder det ord, du har ændret udtalen for. Du kan afprøve, hvordan ordet udtales i denne sætning.

20 14 Brugerordbog Sætningen indsættes som Eksempel i brugerordbogens liste. Lydskrift: Vokaler og tryk - Konsonanter Til højre i dialogen finder du de lydskrifttegn, der kan bruges. Marker et tegn og vælg knappen Lyt. Nu udtales lydskrifttegnet via et eksempel. Du skriver lydskriften i feltet Ny udtale. Du kan også indsætte en lydskrift i feltet Ny udtale ved at placere tekstmarkøren i feltet. Herefter dobbeltklikker du på det lydskrifttegn, som du vil indsætte. Lyt Du kan lytte til alle elementer i dialogen. Markér det, du vil have læst op, og vælg Lyt. Du kan fx markere teksten i Ny udtale og vælge Lyt. Knapperne Frem og Tilbage Knapperne Frem og Tilbage bruger du til at bladre frem og tilbage imellem de forslag til ny udtale, du har lyttet til. Du kan fx skrive flere nye udtaler ind i feltet Ny udtale og herefter bladre frem og tilbage imellem de enkelte udtaler. Du gør sådan: 1. Skriv en ny udtale ind i Ny udtale 2. Vælg knappen Lyt for at lytte til den nye udtale 3. Slet ordet og skiv et nyt forslag til udtalen. Lyt igen 4. Du kan nu bruge knapperne Frem og Tilbage for at lytte til de forskellige forslag til ny udtale 5. Vælg OK til den udtale, der skal gælde for ordet.

21 Kapitel 5. Særlige regler Under Særlige regler kan man indstille nogle særlige regler for udtale af forkortelser og specialtegn, som der kan være behov for at styre selv. Sæt flueben for at slå en regel til, fjern flueben for at slå reglen fra. Hvis det samme tegn/kombinationer af tegn forkommer flere steder i reglerne, vil det blive udtalt ud fra den regel, der står øverst. I Carsten ligger der desuden som standard en lang række generelle regler for udtale, bl.a. kan alle lovlige forkortelser udtales. Regler Der er fire hovedgrupper af særlige udtaleregler: Dobbelttydige forkortelser Dobbelttydige forkortelser indeholder regler for de ord og forkortelser, som er dobbelttydige, fx om mm skal udtales som millimeter eller som med mere. Oplæsning af tal Oplæsning af tal giver mulighed for at indstille særlige regler for oplæsning af tal. Specialtegn Under Specialtegn har man mulighed for at slå oplæsning af bestemte specialtegn til og fra. Her kan man også indstille specialtegn, så de fungerer til matematik. Ord- og sætningsdeling Enkelt linjeskift - Enkelt linjeskift er sætningsafslutter Når denne indstilling er slået til, så vil Carstens pauseindstilling for punktum også gælde ved enkelt linjeskift.

22 16 Særlige regler - Anvend bindestreg som orddeler Anvend bindestreg som orddeler. Her vælger man, om tegnet - (anvendes bl.a. som bindestreg) skal ignoreres eller opfattes som orddeler. Denne regel står for sig selv til sidst, da - bruges mange steder. Det er kun de steder, hvor der ikke er andre regler, der gælder, at reglen anvendes. Orddeling er som standard slået til, da det vil give den mest korrekte udtale af ord, hvor der indgår bindestreg, fx særlige fagord som A-hus, SPS-ordningen, Sformet mv. Når orddeling er slået til, læses ord med bindesteg op som to ord, eller i det antal stavelser ordet er delt i. Udtalen deles i forhold til placeringen af bindestregerne. Hvis - slås fra, vil et ord, der deles med bindestreg, blive læst op som et helt ord. Det kan bruges i forbindelse med fx stavelsesdeling, hvor hele ordet skal kunne udtales korrekt. Ordet Sta-vel-ses-del-ing læses som et helt ord - ordet udtales korrekt. Men også ord som skál indeholde bindestreg, fx A-hus, læses så op som hele ord. Talesyntesen kan derfor ikke udtale ordene korrekt. Denne indstilling benyttes derfor kun i specielle situationer, fx når man skriver med bindesteg for at dele ord i stavelser, eller når man deler sammensatte ord. Disse ord vil så blive læst op med den korrekte udtale af hele ordet. Mæl-ke-bøt-te og mælke-bøtte vil blive læst korrekt op som mælkebøtte. Lyt Markér en regel og vælg knappen Lyt. Så kan du høre, hvordan reglen påvirker oplæsning af den valgte forkortelse, specialtegnet m.m. Hvis der er indsat et eksempel, så læses udtalen op i dette eksempel. Gendan Du kan gendanne indstillingerne for Særlige regler med knappen Gendan. Dvs., at Carstens standardindstillinger for, hvad der er slået til og fra, vil træde i kraft. De indstillinger, som du selv har sat, vil blive slettet.

23 Kapitel 6. Avancerede indstillinger Under Avancerede indstillinger sættes indstillinger til at få stavet forkortelser og få udtalt specialtegn. Her findes også en indstilling til at få læst bogstaver op med piletaster i Carstens indstillingsdialoger. Forkortelser og specialtegn Stav forkortelser og udtal alle specialtegn Slå funktionen til for at få stavet forkortelser og få alle specialtegn udtalt. Udtale af punktum og komma kan slås til separat. Funktionen slår alle Carstens særlige regler for udtale af forkortelser, tal og specialtegn fra. Den slår også Carstens standarder for udtale af forkortelser fra. Hvis du har lavet nye udtaler af forkortelser i Brugerordbog, vil de ikke blive berørt. Udtal punktum Funktionen slås til for at udtale punktum. Når Udtal punktum er slået til, så deaktiveres indstillingen for pauser ved punktum. Udtalen af punktum erstatter pausen. Udtal komma Funktionen slås til for at udtale komma. Når Udtal komma er slået til, så deaktiveres indstillingen for pauser ved komma. Udtalen af komma erstatter pausen. Læs op i indstillingsdialogens tekstfelter Læs bogstaver med piletaster Med denne indstilling får du læst bogstaverne op, når du flytter med markøren i tekstfelter i Carstens indstillingsdialog.

24

25 Kapitel 7. Taleboks Taleboksen, som følger med Carsten, er et lille demoprogram, der i sig selv giver mulighed for at få læst tekst op fra udklipsholderen, ligesom man kan skrive tekst i programmet og få teksten læst op. Taleboksen lægger sig oven på det program, man arbejder i, og kan flyttes rundt på skærmen. Taleboksen åbnes fra: Start Programmer Mikrov.dk Carsten Taleboks. Menuen Handling Oplæs introduktion Vælg menuen Handling Oplæs introduktion for at få introduktionen til Carsten læst op. Oplæsning fra udklipsholder Med taleboksen kan man få læst tekst op fra alle programmer, hvor man kan benytte udklipsholderen. Man markerer og kopierer den tekst, man vil have læst op. Herefter vælges menuen Handling Oplæs fra Udklipsholder, og teksten læses op. Carsten benyttes dog typisk som stemme i andre programmer, og ikke via taleboksen, der primært er til demonstrationsformål. Skriv og læs op Taleboksen har også en funktion til oplæsning af den tekst, man selv skriver. Her kan tekst, der skrives eller indskannes fra fx C-Pen, læses op. Vælg menuen Handling Oplæs fra Tekst... og skriv teksten i skrivefeltet. Vælg knappen Oplæs, og teksten bliver læst op. Stop oplæsning Vælg menuen Handling Stop oplæsning, når du vil stoppe oplæsning af enten introduktionen eller oplæsning fra udklipsholderen. Indstillinger Man kan sætte indstillinger for Carsten-stemmen i taleboksen via menuen Handling Indstillinger, når man bruger taleboksen til demonstration.

26 20 Taleboks Når man benytter Carsten i andre programmer, så sættes indstillingerne via det program, man arbejder i. Hvis programmet ikke giver mulighed for dette, så sættes indstillingerne ved at åbne indstillingerne fra: Start Programmer Mikrov.dk Carsten Indstillinger.

27 Kapitel 8. Standardindstillinger for Carsten I dette kapitel listes standardindstillingerne. Her kan man danne sig et overblik over de indstillinger, vi har valgt som standard i Carsten. Det vil være disse standarder, der gendannes, hvis man benytter funktionen Gendan, der findes under Indstillinger Stemmeindstillinger Volumen: 100 % Tonehøjde: 108 Hastighed: Pauseindstillinger Pause ved punktum: 500 ms (millisekunder) Pause ved komma: 80 ms (millisekunder) 8.3. Tydelighed Stemmens tydelighed: Afhængig af hastighed 8.4. Avancerede indstillinger Avancerede indstillinger Alle avancerede indstillinger til at stave forkortelser, udtale specialtegn og få læst op i tekstfelter er slået fra som standard.

28

Carsten hjælp. Carsten 3.0. Mikro Værkstedet A/S

Carsten hjælp. Carsten 3.0. Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp Carsten 3.0 Mikro Værkstedet A/S Carsten hjælp: Carsten 3.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.26, 5. februar 2007 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hjælp i Carsten... 1 2. Carsten-stemmen

Læs mere

Kom godt i gang. med. Carsten. mikrov.dk. Kom godt i gang med Carsten 1

Kom godt i gang. med. Carsten. mikrov.dk. Kom godt i gang med Carsten 1 Kom godt i gang med Carsten mikrov.dk Kom godt i gang med Carsten 1 Kom godt i gang med Carsten 4.0 Denne vejledning giver de mest nødvendige informationer om Carsten. Du finder en uddybende brugervejledning

Læs mere

Kom godt i gang med. Martha

Kom godt i gang med. Martha Kom godt i gang med Martha Stemmen i andre programmer Martha er en grønlandsk stemme der kan bruges i programmer, der kan benytte SAPI 5-talesyntese. Hvis stemmen kan indstilles i det program, du bruger

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 5. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 5. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 5 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 5 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: Revision 1.64, 9. maj 2006 Oplæsning: Revision 1.54, 24. april 2006 Ordforslag: Revision 1.56, 2. maj

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 6. Du kan finde en uddybende manual om programmet

Læs mere

Kom godt i gang med. Ida-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Ida-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Ida-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Ida-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Emily-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Emily-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Emily-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Emily-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Steffi-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet

Kom godt i gang med. Steffi-stemmen til CD-ORD. Mikro Værkstedet Kom godt i gang med Steffi-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Kom godt i gang med: Steffi-stemmen til CD-ORD Mikro Værkstedet Ophavsret 2008 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.13, 24. juni 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 9.0. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 7. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 7 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogrammer... 1 2. Værktøjslinjen... 3 3. Profiler... 11 3.1.

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Åbn 6 Gem 7 Andre tips 7 Oplæsning 8 Læs op/pause og Stop 8 Highlight

Læs mere

IntoWords Online mikrov.dk

IntoWords Online mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Online mikrov.dk Indhold Overblik over IntoWords Online 4 Profiler 5 Tekstvindue 5 Kopier og Sæt ind 6 Upload 6 Andre tips 7 Oplæsning 7 Læs op/pause og Stop 7 Highlight 8

Læs mere

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Se en præsentationsvideo på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrive-stoette/cd-ord.aspx Læs eller hent vejledninger og se videoguides på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrivestoette/cd-ord/vejledninger.aspx.

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med. IntoWords Mac 1.0. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med IntoWords Mac 1.0 Indholdsfortegnelse IntoWords Mac 1.0... 2 Oplæsning i IntoWords... 3 Oplæsning i IntoWords... 4 Stemmer i IntoWords... 5 Ordforslag i IntoWords... 6 Ordforslag i

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Ordlisten 5 Profiler 6 Dokumenter 7 Hjælp 8 Indstillinger 8 Oplæsning

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords mikrov.dk Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Vis/skjul ordliste 5 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Forord SkanRead laver tekstgenkendelse (OCR) på mange forskellige sprog og konverterer billeder til tilgængelige formater. SkanRead laver dine tekster tilgængelige, så du

Læs mere

IntoWords til Mac mikrov.dk

IntoWords til Mac mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords til Mac mikrov.dk Indhold IntoWords til Mac 4 Overblik over IntoWords 5 Læs op/pause og Stop 6 Stemmehastighed 6 Åbne/lukke ordlisten 7 Profiler 7 Indstillinger 7 Profil 8

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

CD-ORD på USB mikrov.dk

CD-ORD på USB mikrov.dk Tillæg til CD-ORD på USB Indhold Sådan starter du CD-ORD på USB 3 Hvad er CD-ORD på USB 3 Alt gemmes på din USB 3 En installeret CD-ORD og CD-ORD på USB 4 Begrænsninger i CD-ORD på USB 4 Indhold på CD-ORD

Læs mere

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.dk Kom godt i gang med IntoWords Indhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Læs op/stop 4 Stemmehastighed 4 Del 5 Pdf-oplæsning 5 Oplæsning af markeret tekst 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjælp 9 Indstillinger 9

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst.

IntoWords til ipad. Stemmehastighed. Åbne/lukke ordlisten. Del. Læs op/stop. Start og stop oplæsning af din tekst. IntoWords til ipad Læs op/stop Start og stop oplæsning af din tekst. Sæt markøren i teksten og start oplæsning. Vælg Stop, når du vil stoppe oplæsningen helt eller holde pause i oplæsningen. De enkelte

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Brugervejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, November 2015

Brugervejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, November 2015 Side 1 Brugervejledning ViTre til Mac Version 2.0, November 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Opstart og ViTre menuen... 4 Skrivestøtte... 7 Ordforslagslisten... 7

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning

Kommuniker: Symbolskrivning Kursusmappen Kommuniker: Symbolskrivning med ordforslag fra CD-ORD Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Symbolskrivning og afprøv funktionerne fra startsiden... 4 Øvelse 1 Åbn

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro

ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S. Instruktion og nyheder i TAL. Automatisk ro Ny forbedret udtalebog. Automatisk ro ViTre ver. 91 Opdatering fra ScanDis A/S Instruktion og nyheder i TAL Automatisk ro Ny forbedret udtalebog Automatisk ro ScanDis A/S ViTre version 91 opdatering Side 1 Ny indstilling af oplæsning med funktionen

Læs mere

Tillæg. CD-ORD 8.3 på USB

Tillæg. CD-ORD 8.3 på USB Tillæg CD-ORD 8.3 på USB Indhold Sådan starter du CD-ORD på USB 3 Hvad er CD-ORD på USB 3 Alt gemmes på din USB 3 Arbejdslager 3 En installeret CD-ORD og CD-ORD på USB 3 Begrænsninger i CD-ORD på USB 4

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Vejledning til CD-ORD 10

Vejledning til CD-ORD 10 Vejledning til CD-ORD 10 Indhold 1. Download programmet... 2 2. Værktøjslinjen... 2 3. Profiler... 3 4. LÆS med CD-ORD... 3 4.1 Læs op... 3 4.2 Stemmer og læsehastighed... 3 4.3 Slå oplæsning fra, når

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S

Fortæl NU! Brugervejledning. 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! Brugervejledning 2004 Mikro Værkstedet A/S Fortæl NU! & Fortæl! Glæd dig til at blive ført ind i fortællingens verden. Du vil meget hurtigt blive god til at lave dine egne historier med flotte

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1

Kom godt i gang med. SkanRead. mikrov.dk. Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead mikrov.dk Kom godt i gang med SkanRead 1 Kom godt i gang med SkanRead (version 1) Kom godt i gang med SkanRead 3 Indhold Kom godt i gang med SkanRead 3 Om SkanRead 6 Sådan

Læs mere

Tillæg. CD-ORD 9 på USB

Tillæg. CD-ORD 9 på USB Tillæg CD-ORD 9 på USB Indhold Sådan starter du CD-ORD på USB 3 Hvad er CD-ORD på USB 3 Alt gemmes på din USB 3 Arbejdslager 3 En installeret CD-ORD og CD-ORD på USB 3 Begrænsninger i CD-ORD på USB 4 Indhold

Læs mere

IntoWords Mac Tjekliste

IntoWords Mac Tjekliste IntoWords Mac Tjekliste Gennemgang af funktionerne i IntoWords Mac MV-Nordic www.mv-nordic.com Indhold Øvelse 1 - Åbn IntoWords... 3 Øvelse 2 - Vindue funktioner... 5 Øvelse 3 Profil gendannelse... 7 Øvelse

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 Ordbogsværktøjet 1.0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 1. ORDBOGSVÆRKTØJET I VÆRKTØJSLINJEN... 3 2. ORDBOGEN... 3 MINIMER OG LUK... 3 SØGEFELT... 4 SØGERESULTAT... 4 Resultater...

Læs mere

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Denne vejledning er skrevet for at være helt sikker på, at de, der virkelig er til eksamen, får den bedste støtte til brugen af CD-ORD

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 2.1. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 2.1. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 2.1 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 2.1 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.91, 21. april 2010 Indholdsfortegnelse Forord... ix 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Brugermanual Saida 1

Brugermanual Saida 1 Brugermanual Saida 1 2 Håndbog til Saida Ordprædiktionsprogram til Windows Indhold Brugermanual Saida... 1 Håndbog til Saida Ordprædiktionsprogram til Windows... 3 Hvorfor hedder programmet Saida?... 4

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Notater. Software version eller nyere. Rev B DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Notater. Software version eller nyere. Rev B DK Brugervejledning Funktionsvejledning Notater Software version 5.3.1 eller nyere Rev B DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Notater... 3 2.1 Tastaturet... 3 2.2 Skriv nyt notat... 5 2.3 Læs et notat...

Læs mere

CD-ORDs ikon ses også i proceslinien ved siden af eller i nærheden af uret.

CD-ORDs ikon ses også i proceslinien ved siden af eller i nærheden af uret. ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 SKRIVEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Kom godt i gang med 10Finger 3

Kom godt i gang med 10Finger 3 Kom godt i gang med 10Finger 3 Denne manual giver de mest nødvendige informationer omkring 10Finger 3 En uddybende manual om programmets funktioner finder du i 10Fingers værktøjslinje. Kom godt i gang

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

AppWriter Cloud Manual

AppWriter Cloud Manual AppWriter Cloud Manual Installation AppWriter Cloud installeres i en Google Chrome-browser. Værktøjet giver læse- og skrivestøtte, når du arbejder i Google Docs og i Chrome-browseren. Hvis AppWriter ikke

Læs mere

Brugervejledning til Dictus Android

Brugervejledning til Dictus Android Brugervejledning til Dictus Android De funktioner, som beskrives i denne vejledning, er alle inkluderet i Android versionen af Dictus. Tips til god genkendelse For at opnå det bedste resultat, skal du

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Oversigt over Dictus talekommandoer i Windows 7, 8 & 10

Oversigt over Dictus talekommandoer i Windows 7, 8 & 10 Oversigt over Dictus talekommandoer i Windows 7, 8 & 10 Opstart Mikrofonvindue Start aflytning Stop aflytning Flyt talegenkendelse Vis egenskaber for talegenkendelse Minimér talegenkendelse Gendan talegenkendelse

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

8.0 Distriktshjemmesider

8.0 Distriktshjemmesider 8.0 Distriktshjemmesider Indhold Login... 2 Forside... 3 Distriktsside opbygning...4 Rediger på en side... 5 Upload filer til mediebibliotek... 8 Kontroller links på filer... 12 Indsæt billeder... 13 Slet

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Ordbogsværktøjet mikrov.dk

Ordbogsværktøjet mikrov.dk Kom godt i gang med Ordbogsværktøjet mikrov.dk Forord - et læse- og skrivestøttende sprogværktøj Ordbogsværktøjet kan anvendes som betydnings- og retskrivningsordbog eller som et undersøgende og støttende

Læs mere

Håndbog til Oribi Speak for Chrome

Håndbog til Oribi Speak for Chrome Håndbog til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er et tillæg (eng. extension), til browseren Google Chrome og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Oribi Speak læser

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 17: Tekstbehandling 6 Tabeller - 1 Tabeller kan benyttes til at vise data på en velordnet måde med tydelig afgrænsning mellem værdierne (tabellens rammer vises)

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer

Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer Ny læse-skrive-undervisning med 10Finger 3 og CD-ORD Af Jens Erik Rasmussen, jer@mikrov.dk Mikro Værkstedets Educational Farmer Normalt skriver Mikro Værkstedets medarbejdere ikke navne på deres artikler,

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere