Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S"

Transkript

1 Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S

2 Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Kom godt i gang Opstart af Tegneserien Færdige tegneserieeksempler Indsæt baggrund Indsæt billede Indsæt tekst Indsæt tale og lyd Fremvisning Udskriv arbejdsark og tegneserie Eksport til HTML Indstillinger og kodeord... 10

4

5 Figurliste 2.1. Skærmbillede ved opstart af Tegneserien Anvendelse af Tegneseriens færdige eksempler Baggrund indsat i felt Billede indsat oven på baggrund Lydværktøj Lyddialogboks HTML-ikon Indstillingsdialogboks... 11

6

7 Kapitel 1. Forord Tegneserien er en opdatering af Tegneserien Der er foretaget flg. væsentlige ændringer: 1. Brugergrænsefladen er ændret, så både billeder og talebobler er synlige under fremstillingen af tegneserierne. 2. Det er nu muligt at lave tegneserier med op til 12 felter. 3. Der kan nu udskrives arbejdsark uden indhold. 4. Der er tilføjet en fremviserfunktion, der er velegnet til interaktive tavler. Ligesom Tegneserien 2000 indeholder Tegneserien muligheden for at anvende flg. faciliteter: 1. Flere hundrede billeder i en database, der følger med Tegneserien. 2. Mulighed for at anvende egne digitale billeder og billeder eller tegninger fra andre programmer. 3. Mulighed for at tilknytte lyde til billederne. 4. Mulighed for at eksportere tegneserier til HTML, så de kan ses i en browser uden programmet Tegneserien er installeret. 5. Skabeloner med billedserier, som der kan arbejdes videre med ved fx. at tilføje talebobler, tekst og lyd. 6. CD-ORD kan anvendes til at give ordforslag under skrivning af tekst og til oplæsning i Tegneserien. Tegneserier er et spændende udtryksmiddel, fordi billeder og ord understøtter hinanden på samme måde, som det sker i vores tanker. Det er også derfor, at tegneserier og andre illustrerede tekster er så populære hos børn. I Danmark er tegneserier og anvendelse af computere til tekst og billedbehandling en del af undervisningen i både dansk og billedkunst. Desuden indgår tegneserier som litteratur i sprogfagene. Målgruppen for Tegneserien er primært indskolingen og mellemtrinet i forbindelse med undervisning i billedkunst, dansk og sprogfag. I specialundervisningen er Tegneserien også et godt redskab, fordi billeder er en god støtte i historiefortælling. Tegneserien er et brugervenligt program, der er tilpasset målgruppens behov og kravene i fælles mål. Undervisningsdifferentieringen er tænkt ind i programmet, da det både egner sig til at lave helt enkle tegneserier ud fra skabeloner og til fremstilling af avancerede multimediebaserede tegneserier med elevernes egne billeder og lyde.

8

9 Kapitel 2. Kom godt i gang 2.1. Opstart af Tegneserien Ved en standardinstallation vil programmet ligge under: Start Alle programmer Mikrov.dk Tegneserien. Når programmet åbnes, ser skærmbilledet således ud: Figur 2.1. Skærmbillede ved opstart af Tegneserien Tegneserien er lavet med Windows standarder, så det i vid udstrækning fungerer som ethvert andet Windowsprogram. Det betyder, at funktioner såsom Ny, Åbn, Luk, Gem, Gem som, Gem som HTML og Udskriv findes under menuen Filer. For at gøre programmet mere brugervenligt er der lavet knapper for disse funktioner i venstre side af skærmbilledet. Når musen føres hen over en knap, kommer der et lille gult felt frem, der beskriver knappens funktion. Tegneserien laves ved at indsætte billeder, tekst og lyd i de hvide felter. En tegneserie kan indeholde op til 12 felter. Når tegneserien åbnes, er der kun en række med 3 felter. Du kan tilføje endnu en række med 3 felter ved at klikke på knappen til højre for de hvide felter. Dette kan gentages to gange, så den færdige tegneserie består af i alt fire rækker med tre felter i hver. Du kan frit vælge i hvilken rækkefølge, du vil udfylde felterne. Fx. kan du udfylde det sidste felt først, dernæst et i midten og så endelig det første felt.

10 4 Kom godt i gang Bagefter kan du flytte rundt på felterne ved at klikke på et felt, holde musen nede og trække det til en ny placering. Du kan også slette den sidste række, hvis det viser sig, at der ikke er behov for den. Det gøres ved at klikke på knappen til højre for de hvide felter Færdige tegneserieeksempler Der er oprettet nogle færdige tegneserieeksempler uden tekst. Disse tegneserier består af hver tre billeder og findes inden for emnerne: Sport, hjemme, fritid og skole. For at komme hurtigt i gang med at skrive tekst i en tegneserie, kan du vælge at starte med et af de eksempler, som er indlagt i Tegneserien. Når du vil indsætte et færdigt tegneserieeksempel, skal du vælge menuen Eksempler, dernæst skal du vælge et af emnerne fx. Hjemme. Klik nu på en række billeder og derefter på OK, så bliver de sat ind i tegneserien, som de første tre billeder. Du kan nu lægge andre billeder ovenpå og tilføje talebobler og talefelter. Figur 2.2. Anvendelse af Tegneseriens færdige eksempler 2.3. Indsæt baggrund For at lave en tegneserie skal du starte med at dobbeltklikke på et af de hvide felter, hvorved det bliver aktivt og lidt forstørret. Når du åbner en ny tegneserie, ses i bunden af skærmen nogle billeder af baggrunde. Klik fx. på baggrunden med bjergtinderne, og før den med musen ind på feltet.

11 Indsæt billede 5 Figur 2.3. Baggrund indsat i felt. Du kan også vælge en farve som baggrund. Det gør du ved at klikke på menupunktet Billeder Baggrundsfarve. Klik på en farve og klik derefter på OK. Du kan også undlade at bruge baggrund og blot indsætte billeder Indsæt billede Tegneserien indeholder en stor database med billeder. Der findes som standard Originale billeder og Brugerbilleder, der alle er tegninger. Billederne finder du ved at klikke på knappen Originale billeder og Brugerbilleder i nederste venstre hjørne. Du kan se tegningerne ved at klikke på de forskellige faneblade og evt. bruge skrolbaren under tegningerne. Der er også mulighed for at bruge dine egne billeder. Det kan være billeder, som du har taget med digital kamera, indskannet, kopieret fra internettet eller fra en anden billedmappe. De kan gemmes eller importeres, så de bliver tilgængelige ved at klikke på knappen Egne billeder Når du gemmer billeder, som skal bruges i Tegneserien, bør du tænke på størrelsen. Hvis du fx gemmer et billede, som du har taget med digitalt kamera, vil det som standard være så stort, at du kun vil se et lille udsnit af det i tegneseriefeltet. Tegneseriefeltet er 327 X 316 pixel. Du bør derfor beskære eller skalere billedet, så det passer til tegneseriefeltet, inden du gemmer eller importerer.

12 6 Kom godt i gang Bortset fra baggrundsbillederne, der alle ligger under fanebladet Baggrunde, kan billederne ændres i størrelse og placering. For at indsætte et billede oven på en baggrund, skal du vælge et andet faneblad end Baggrunde fx. Drenge. Klik på et billede og før det ind på det aktive felt. Der kan tilføjes flere billeder i samme felt. De vil blive lagt oven på hinanden, og du kan ændre rækkefølgen ved at klikke på det billede, som du ønsker skal ligge øverst. Figur 2.4. Billede indsat oven på baggrund. Når der er indsat et billede, bliver nogle af knapperne under det forstørrede felt aktive. Det giver mulighed for at redigere i det indsatte billede. Der er flg. muligheder: Vend horisontalt, Vend vertikalt, Gør større, Gør mindre, Slet, Kopier, Klip, Tilføj lyd, Luk. Når du klikker på et billede og derefter vælger Kopier eller Klip, vil knappen Sæt ind herefter blive aktiv. Når du klikker på Sæt ind, vil billedet lægge sig i øverste venstre hjørne af det aktive felt. Du kan nu flytte billedet på plads ved at klikke på det og holde musen nede, mens du trækker det til den ønskede placering. Prøv nu at redigere i billedet. Klik fx på knappen Gør mindre. Ved klik på knappen Luk lukkes det aktive felt, og indholdet i feltet vil nu kunne ses på tegneserien. Du kan også lukke feltet ved at klikke på i øverste højre hjørne af det aktive felt. Du kan kopiere et billede fra et andet program og indsætte det i Tegneserien. Hvis billedet er større end det aktive felt, vil noget af billedet være skjult. Du kan få hele billedet at se ved at klikke gentagne gange på knappen Mindre. Du kan også selv tegne billeder i Paint, som kan bruges i Tegneserien. Det gør du ved at vælge menuen Billeder Billedværktøj. Herved åbnes Paint som standard. Du kan nu tegne din tegning og gemme den som beskrevet nedenfor.

13 Indsæt tekst 7 Tegneserien er som standard opsat til, at egne billeder findes i mappen Dokumenter \Tegneserien\Billeder. De billeder, der skal bruges i Tegneserien, bør derfor gemmes i denne mappe. Du kan også importere billeder til mappen Dokumenter \Tegneserien\Billeder ved at vælge menuen Billeder, klik dernæst på menupunktet Importer billeder. Der kommer nu en dialogboks frem. Klik på knappen Gennemse. Find den billedfil, som du vil importere og klik på Åbn. Gentag dette for alle de billedfiler, der skal importeres. Derefter skal du klikke på knappen Importer liste. Når du vil se dine egne billeder, skal du klikke på Knappen Egne billeder i bunden af skærmen. Herefter kan de bruges på samme måde som Tegneseriens andre billeder. Der er også den mulighed, at man kan ændre stien til egne billeder, så man kan bruge billeder, som man har liggende på computeren uden først at importere dem til Tegneserien. Se afsnittet Indstillinger og kodeord. Det kan være en fordel, hvis man i forvejen har en mappe med mange billeder, men ellers anbefales at det kopiere eller importere dem Indsæt tekst I Tegneserien er der fire forskellige muligheder for indsættelse af tekst. Ikonerne for disse findes i højre nederste hjørne: Taleboble til almindelig tale. Tankeboble til tanker. fx. Booom! Lydordsfelt med fed skrift uden omkransning. Dette bruges til at illustrere lyde. En firkant til beskrivelser og kommentarer. Klik på en af tekstmulighederne og træk den over i det aktive felt. Talebobler, tankebobler og lydordsfelter kan placeres overalt i det aktive felt. Firkanter til beskrivelser og kommentarer lægger sig i toppen eller i bunden af det aktive felt. Når du slipper fx. en taleboble bliver den aktiv, kurseren blinker, og du kan skrive din tekst. Klik uden for taleboblen, når du har skrevet den ønskede tekst. Hvis du senere vil ændre i

14 8 Kom godt i gang teksten, skal du klikke en gang på teksten, hvorefter den bliver aktiv, og du kan rette i den. Tekstens format (skrifttype, størrelse mm.) kan ændres ved at vælge Indstillinger Rediger tekst. Du kan flytte taleboblen ved at klikke én gang lige uden for skrivefeltet, så boblen bliver markeret. Klik en gang til og lad musetasten forblive nede, mens du trækker taleboblen til den nye placering. Spyddet på taleboblen og tankeboblen kan vendes ved at klikke på knappen Roter under det aktive felt. Du kan lave flere bobler og tekstfelter i samme tegneseriefelt. Hvis CD-ORD er installeret, kan dette program give ordforslag under skrivning af tekst. Indholdet af talebobler og tekstfelter kan læses op med CD-ORD. Det samme gælder menupunkter, knapper mm Indsæt tale og lyd Du kan tilknytte en lyd til et billede i Tegneserien. Det kan enten være en lyd, som du selv optager fx. din egen tale, trafikstøj mm, eller en lyd, der findes i forvejen på din computer. Hvis du selv vil optage en lyd, kan du gøre det ved hjælp af lydværktøjet i Tegneserien. Du skal vælge: Lyde Lydværktøj. Nedenstående dialogboks vil nu blive åbnet: Figur 2.5. Lydværktøj For at starte lydoptagelsen skal du klikke på optageknappen: Når du er færdig med optagelsen, skal du klikke på stopknappen: Du kan høre den lyd, som du lige har optaget, ved at klikke på startknappen: Optag nu din lyd eller tale. For at gemme lyden skal du vælge Filer Gem i dialogboksen for lydoptageren. Herved åbnes "Gem dialogboksen". Tjek, at der ud for Gem i er angivet mappen Lyde. Skriv derefter navnet på din lydfil i feltet ud for Filnavn. Klik så på OK og lyden er klar til at blive brugt i din tegneserie. For at tilknytte en lyd til en figur, skal du først gøre figuren aktiv ved at klikke på den. Klik derefter på knappen Tilføj lyd under det aktive felt. Der åbnes nu en dialogboks. Klik på den lydfil, som skal tilknyttes. Klik på Åbn. Nu er lyden indsat i tegneserien, og du kan høre den ved at klikke på knappen Afspil lyd.

15 Fremvisning 9 Du kan tilknytte lyd til flere figurer i det samme tegneseriefelt. Lydene vil blive afspillet i samme rækkefølge, som de tilhørende figurers placering i tegneseriefeltet. Hvis du vil bruge en lyd, som i forvejen findes på computeren, kan du importere lyden til Tegneserien. Det gør du ved at vælge Lyde Importer lyde. Klik derefter på knappen Gennemse. Der åbnes nu en dialogboks, hvor du skal dobbeltklikke på den lyd, som du vil have importeret. Gentag dette for alle de lyde, som du vil importere. Klik derefter på knappen Importer liste. Nu kan du tilknytte lyden til en tegneseriefigur som beskrevet ovenfor. Der er også den mulighed, at man kan ændre stien til egne lyde, så man kan bruge lyde, som man har liggende på computeren uden først at importere dem til Tegneserien. Se afsnittet Indstillinger og kodeord. Det kan være en fordel, hvis man i forvejen har en mappe med mange lyde, men ellers anbefales det enten selv at optage lyde eller importere dem Fremvisning Tegneserien indeholder en fremviserdel, hvor tegneserien vises på en "ren" skærm. Fremviseren er også meget velegnet til fremvisning for resten af klassen ved hjælp af interaktive tavler eller projektor. For at få vist din tegneserie i fremviserdelen, skal du klikke på knappen Vis tegneserie. Den første række kommer nu frem på skærmen. For at få flere rækker frem, skal du klikke på knappen Vis næste række nederst på skærmbilledet. Du kan også slette en række i fremvisningsdelen ved at klikke på knappen Tilbage. Du sletter kun rækken i fremvisningsdelen, så du ændrer ikke ved den tegneserie, du har lavet inde i værktøjet. Hvis der er tilknyttet lyd til nogle af billederne, kan de høres ved at klikke på knappen: Når du klikker på denne knap, kommer der en dialogboks frem med lydknapper for alle billederne. Efterhånden som billederne bliver klikket frem på skærmen, vil de lydknapper, der hører til billeder, hvor der er tilknyttet lyd, blive aktive. Klik på en aktiv knap og du får afspillet de lyde, der er tilknyttet det pågældende felt. Figur 2.6. Lyddialogboks Når du har klikket alle billederne frem på skærmen, kan du få afspillet alle lydene i din tegneserie ved at klikke på knappen Afspil alle lyde i nederste venstre hjørne. Når du vil lukke fremviserdelen, skal du klikke på knappen Afslut i nederste højre hjørne.

16 10 Kom godt i gang 2.8. Udskriv arbejdsark og tegneserie Du kan udskrive et tomt arbejdsark med 12 tomme felter. Det kan bruges til at lave tegneserier i hånden. Tegningerne kan derefter skannes ind enkeltvis. Når håndtegningerne så er hentet ind i Tegneserien kan der lægges talebobler og tekst oven på tegningerne. Du kan også bruge arbejdsarket til at lave skitser og planlægge, hvordan din færdige tegneserie skal se ud. For at få skrevet et tomt arbejdsark ud, skal du klikke på knappen Udskriv arbejdsark i venstre side af skærmen. Når du har lavet noget i din tegneserie, kan du få den skrevet ud. Evt. tomme felter bliver også skrevet ud. De tomme felter kan du bruge til at tegne videre på i hånden, eller du kan skitsere, hvordan tegneserien skal laves senere på computeren. For at få udskrevet tegneserien, skal du klikke på knappen Udskriv tegneserie. Der vil så blive vist en dialoboks med det, du skal udskrive. Klik nu på knappen OK. Så kommer der en dialogboks, hvor du kan vælge printer. Klik på knappen Udskriv Eksport til HTML Når du vælger Filer Gem som HTML vil din tegneserie blive konverteret til HTML med det samme layout, som den har på skærmen. Bemærk, at der kun vil være én lydfil tilgængelig. Den lydfil som overføres er den, som du indspillede først på det første billede med lyd. Hvis du vil have mere lyd med, er du nødt til at lave en længere indtaling med tale til hele tegneserien og gemme det som den første lydfil på det første billede. Når du gemmer som HTML, henter Tegneserien de nødvendige billedfiler over i den mappe, hvor du gemmer dit HTML-dokument. Hvis du vil sende eller gemme din tegneserie som HTML for at bruge den på en anden computer, skal du huske alt indholdet i den pågældende mappe. Når du vil have afspillet tegneserien som HTML, skal alle de tilhørende filer ligge i samme mappe, og du skal klikke på HTML dokumentet. Det er vist med flg. ikon: Figur 2.7. HTML-ikon Indstillinger og kodeord I menuen Indstillinger kan du ændre stien til lyd- og billedmapper, samt vælge lyd- og billedværktøj. Desuden kan du ændre dit kodeord. For at ændre indstillinger skal du vælge Indstillinger Indstillinger. Der kommer nu en dialogboks frem, hvor du bliver bedt om at indtaste dit kodeord. Kodeordet er som standard: lærer Der kommer nu flg. dialogboks frem:

17 Indstillinger og kodeord 11 Figur 2.8. Indstillingsdialogboks Fra fanebladene i denne dialogboks kan du foretage de ønskede ændringer.

18

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity

Den digitale Underviser. Lydfiler: Audacity Den digitale Underviser Lydfiler: Audacity Sabine Kramer maj 2014 Indholdsfortegnelse side Optag med Audacity.. 3 Gem og eksportér i MP3 format.... Indtal og klip en lydfil (metode 1)... 5 6 Indtal og

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Vestsjællands Amtscenter 2/19

Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Vestsjællands Amtscenter 2/19 Pia Schiermer, Underviser ved UNI-C og Vestsjællands Amtscenter 2/19 INDHOLD ÅBNE 4 OPRET ELEVPLAN 4 REDIGERE - / SKRIVE I ELEVPLAN 6 VEJLEDNING 7 ERSTAT INDHOLD MED HØJRE SPALTE 7 OFFICIELLE MÅL 8 KOPIERE

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Indhold Login flexsignage... 1 Rediger eksisterende layout... 1 Oprette et layout - template... 1 Oprette et layout tomt... 2 Designe layout...

Indhold Login flexsignage... 1 Rediger eksisterende layout... 1 Oprette et layout - template... 1 Oprette et layout tomt... 2 Designe layout... Indhold Login flexsignage... 1 Rediger eksisterende layout... 1 Oprette et layout - template... 1 Oprette et layout tomt... 2 Designe layout... 3 Indstillinger... 3 Regionens menu... 4 Regioner... 4 Regionsindhold/medietype...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

IntoWords Ipad Tjekliste

IntoWords Ipad Tjekliste IntoWords Ipad Tjekliste Gennemgang af IntoWords Ipad funktioner MV-Nordic www.mv-nordic.com Indhold Øvelse 1 Installation af IntoWords til ipad... 3 Øvelse 2 Login til Skole... 5 Øvelse 3 Login til Privat...

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Billedbehandling med GIMP

Billedbehandling med GIMP Den sidste ting der er plads til her er: Skaler. For at få de 2 lag til at passe sammen er det nødvendigt at skalere dem. Vælg enten billede->skaler billede eller lag->skaler lag. Og indstil antallet af

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling.

Når du åbner Sportsplanner første gang, får du to muligheder. Åben opstilling og Ny opstilling. Sportsplanner I DGI Sportsplanner har du mulighed for at tegne redskabsbaner, som passer direkte på det sted, hvor du og dine gymnaster træner. De opstillinger du tegner har du mulighed for at få tilsendt

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Forord SkanRead laver tekstgenkendelse (OCR) på mange forskellige sprog og konverterer billeder til tilgængelige formater. SkanRead laver dine tekster tilgængelige, så du

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere