Brugervejledning A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning 2.0 012-13985A"

Transkript

1 Brugervejledning A

2 Brugervejledning SPARKvue Brugervejledning A 2.0 Begrænset garanti Se PASCO-kataloget for at få yderligere oplysninger om produktgarantien. Ophavsret Brugervejledningen er ophavsretligt beskyttet med alle rettigheder forbeholdt.non-profituddannelsesinstitutioner gives tilladelse til at reproducere materialet delvist eller i sin helhed, forudsat at materialet kun anvendes i institutionens laboratorier og klasser og ikke videresælges med økonomisk fortjeneste.gengivelse uden skriftligt samtykke fra PASCO scientific er forbudt. Varemærker PASCO, PASCO scientific, DataStudio, PASPORT, SPARK, SPARK Science Learning System, SPARKlab, SPARKbook, SPARKvue, Xplorer og Xplorer GLX er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende PASCO scientific i USA og/eller i andre lande.alle andre mærker, produkter eller servicenavne er eller kan være varemærker eller servicemærker tilhørende de respektive ejere og bruges til at identificere produkter eller tjenester tilhørende disse.se for at få yderligere oplysninger. Softwarelicenser Alle nødvendige licenser til softwarekomponenter i SPARKvueog SPARK Science Learning System ligger på den CD-ROM eller DVD-ROM, som følger med produktet eller medfølger ved download af softwaren.kildekoden til GPL/LGPL-licenserede softwarekomponenter fås ved at kontakte PASCO på telefon (i USA), (globalt) eller via til A i

3 Teknisk support og support til undervisere Teknisk support og support til undervisere Du kan få hjælp til SPARKvue og andre PASCO-produkter ved at kontakte PASCO's tekniske support og support til undervisere via telefon, eller internettet. Telefon: Internet: (i USA) (globalt) Tekniske bemærkninger: A ii

4 Brugervejledning Alle hjælpeemner SPARKvue Brugervejledning i Teknisk support og support til undervisere ii Alle hjælpeemner iii 1 Indledning 1 Om SPARKvue 1 Sådan kommer du i gang 1 2 Start af et forsøg 3 Installation SPARKvue 3 Start SPARKvue 3 Tilslutning af en grænseflade og sensorer til mobil enhed 3 Tilslutning af en bluetooth-enhed 4 ipad 4 Android 4 SPARKvue Konfiguration 4 Overvågning af live data 5 Sådan fortsættes fra startskærmen 5 Åbning af et SPARKlab 5 Visning af et SPARKlab 6 Oprettelse af et SPARKlab 6 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 7 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 7 Indsæt flere sider: 9 3 Opsætning af et forsøg 10 Tilpasning af dataindsamling 10 Indstilling af dataindsamlingshyppighed 10 Valg af periodisk dataindsamlingstilstand SPARKvue 10 Valg af manuel dataindsamlingstilstand SPARKvue 11 Angivelse af automatisk stopbetingelse A iii

5 Brugervejledning Tilpasning af visning af tal 12 Indstilling af visning af antal decimaler 12 Indstilling af visning af antal betydende cifre 12 Visning af tal med videnskabelig notation 13 Ændring af måleenheder 13 Ændring af måleenheder i en eksisterende visning. 13 Ændring af standardmåleenhederne 14 Kalibrering af sensorer 14 Valg af måling til kalibrering og kalibreringstype 14 Udførelse af en kalibrering 15 Udførelse af en 2-punktskalibrering 15 Udførelse af en 1-punktskalibrering for 0-punktsforskydning 15 Udførelse af en 1-punktskalibrering for hældning 16 Kalibrering af en dråbetællersensor (eksempel) 16 Brug af sensoradaptere 17 Tilslutning af en sensor via en digital adapter eller Photogate-port 17 Tilslutning af en sensor via en analog adapter 18 4 Dataregistrering 19 Registrering af en serie periodisk indsamlede data 19 Registrering af et sæt manuelt indsamlede data 19 Sletning af dataserier 20 5 Datavisning 21 Visning af data i en graf 21 Sådan udformes et nyt linjediagram 21 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 21 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 21 Sådan vises og skjules linjediagrammets værktøjslinje 23 Justering af skalaen på en linjegraf A iv

6 Brugervejledning Skalering og tilpasning af en graf til alle data 24 Skalering med direkte manipulation 24 Valg af data til visning i en eksisterende linjegraf 25 Visning og skjulning af dataserier i en graf 25 Sådan ændres variablerne på x- eller y-aksen 25 Valg af dataserie til behandling i en linjegraf 26 Valg af dataserie til behandling i en linjegraf 26 Sådan vælges en del af en dataserie til behandling i et linjediagram 26 Anmærkning af data i en linjegraf 28 Indsættelse af en anmærkning 28 Redigering eller sletning af en anmærkning 29 Visning af data i et diagram med flere y-akser 29 Sådan oprettes et linjediagram med flere y-akser 29 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 29 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 29 Arbejde med flere y-akser 31 Visning af data i et søjlediagram 31 Sådan oprettes et nyt søjlediagram 32 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 32 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 32 Sådan vises og skjules værktøjslinjen til søjlediagrammer 33 Tilføjelse af data i søjlediagrammer 34 Tilføjelse af søjler og søjlenavne i søjlediagrammer 34 Redigering af søjler og søjlenavne i søjlediagrammer 35 Tilføjelse af data i søjlediagrammer 35 Manuel indtastning af data i et søjlediagram 36 Indsamling af data til et søjlediagram ved hjælp af en sensor 36 Tilføjelse af yderligere dataserier i et søjlediagram A v

7 Brugervejledning Tilføjelse af yderligere dataserier i et søjlediagram ved hjælp af sensoraflæsninger 37 Visning og skjulning af dataserier i et søjlediagram 37 Valg af data til behandling i et søjlediagram 38 Anmærkning af data i søjlediagrammer 38 Tilføjelse af anmærkninger på grafer 39 Redigering eller sletning af anmærkninger på grafer 39 Sådan vises talværdier i søjler 40 Visning af søjlediagrammer 40 Rulning i et søjlediagram 40 Skalering af et søjlediagram til visning af alle data 41 Skalering af et søjlediagram ved at udvide eller komprimere akserne 41 Tilpasning af etiketter og enheder for akser i søjlediagrammer 41 Visning af data i en tabel 42 Sådan oprettes en tabel 42 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 42 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 42 Sådan vises og skjules tabellens værktøjslinje 44 Rulning i en tabel 45 Valg af data til visning i en eksisterende tabel 45 Valg af dataserie til visning i en eksisterende kolonne 45 Sådan ændres den viste variabel i en eksisterende søjle 45 Indsættelse af kolonner 46 Fjernelse af kolonner 47 Valg af celler til behandling i en tabel 47 Visning af data i et taldisplay 48 Sådan udformes et nyt taldisplay 49 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: A vi

8 Brugervejledning B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 49 Sådan vises og skjules taldisplayets værktøjslinje 50 Sådan ændres variablen i et taldisplay 51 Visning af data i en tæller 51 Sådan udformes en ny måler 51 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 52 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 52 Sådan vises og skjules målerens værktøjslinje 53 Justering af skalaen på en tæller 53 Skalering og tilpasning af en tæller til alle data 54 Indstilling af skalaen på en tæller 54 Sådan ændres den variabel, der vises i en måler 54 Tilpasning af visningen af en tæller 55 6 Billedoptagelse 56 Tilslutning af et kamera eller en anden videoenhed 56 Oprettelse af et nyt kamerabillede 56 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 56 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: 57 Visning af et kamerabillede 59 Fra startskærmen 59 Tryk på 60 Sådan vises og skjules værktøjslinjen til billeder 60 Optagelse af et kamerabillede 61 Skift mellem live og optagede kamerabilleder 61 Valg af et optaget kamerabillede til visning 62 Justering af skalaen for og placeringen af et kamerabillede 63 Zoom ind 63 Zoom ud A vii

9 Brugervejledning Skaler til data 63 Panorering på et kamerabillede 63 Måling på et kamerabillede 63 Placering af et måleværktøj 64 Flytning af et måleværktøj 64 Sletning af et måleværktøj 65 Kalibrering af kamerabilledmålinger 65 Tegning på et kamerabillede 67 Tegning 67 Sletning 68 Slet alle 68 Sådan laver du etiketter til data på et kamerabillede 69 Indsættelse af en dataetiket 69 Flytning af en dataetiket 70 Redigering af en dataetiket 70 Sletning af en dataetiket 71 Navngivning af et billede 71 Slette og omdøbe et billede 72 Eksport af et billede 72 7 Dataanalyse 73 Analyse af data i en graf 73 Visning af statistik i en linjegraf 73 Anvendelse af kurvetilpasning 75 Fjernelse af en kurvetilpasning 76 Tegning af en tendens 76 Finde x- og y-værdierne for et punkt 76 Sådan findes x- og y-afstanden mellem to punkter 78 Finde hældningen i et punkt i afbildede data A viii

10 Brugervejledning Finde korrelationskoefficienter 80 Visning af RMS-fejlen 82 Analyse af data i en graf med flere y-akser 83 Visning af statistik i et søjlediagram 83 Visning af statistik i en tabel 84 Visning af statistik i et taldisplay 85 Visning af statistik i en tæller 86 8 Beregninger og manuelt indtastede data 88 Sådan arbejder du med beregninger 88 Sådan åbner du skærmbilledet Beregner 88 Sådan opretter du en beregning 88 Sådan viser du en beregning 89 Manuel indtastning af data 90 Sådan åbner du listen over målinger 90 Se tilgængelige målinger 90 Få vist tilgængelige brugerindtastede data 91 Sådan opretter du et datasæt til manuel indtastning 91 Sådan opretter du et datasæt til manuelt indtastede tal 91 Sådan opretter du et datasæt til manuelt indtastet tekst 91 Sådan opretter du en tabel til manuel dataindtastning 91 Sådan indtaster du data i et manuelt datasæt 92 Sådan viser du manuelt indtastede data 92 Sådan redigerer du manuelt indtastede data 93 Indtast brugerdefinerede data 93 9 Oprettelse af sider i SPARKlab 94 Start af en ny SPARKlab-side 94 A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: 94 B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: A ix

11 Brugervejledning Om tilføjelse af elementer på en SPARKlab-side 97 Fjernelse eller udskiftning af et billede eller en mediefil 97 Indsættelse af et baggrundsbillede 97 Sletning af en SPARKlab-side Sådan gemmer og deler du 99 Sådan gemmes et SPARKlab (lokalt og online) 99 For at gemme dit arbejde lokalt: 99 For at gemme dit arbejde ved hjælp af onlinelager: 99 Sådan eksporterer du data 100 Sådan åbner du et gemt lab 100 Anvendelse af Onlinelagertjenester 100 Log på Onlinelagertjenester 101 Åbn en fil fra Onlinelagertjenester 101 Lagring af en fil på Onlinelagertjenester Føring af logbog 103 Sådan tager du et snapshot. 103 Sådan åbner du logbogen 103 Sådan indsætter du en billedtekst til et skærmprint eller redigerer en eksisterende billedtekst 104 Sådan navigerer du i logbogen 104 Sådan sletter du en indtastning eller et snapshot i en logbog. 104 Sådan reorganiserer du logbogsafsnit 104 Sådan lukker du logbogen 105 Sådan gemmer du en logbog 105 Sådan eksporterer du en logbog Almindelige opgaver 106 Sådan bladrer du mellem sider 106 Sådan går du tilbage til skærmen Forside A x

12 Brugervejledning Sådan indtaster du symboler og græske bogstaver 106 Sådan åbner du skærmbilledet Om SPARKvue 107 Sådan vælger du sprog A xi

13 1 Indledning Om SPARKvue 1 Indledning "Om SPARKvue ": 1 "Sådan kommer du i gang": 1 "Teknisk support og support til undervisere": ii Om SPARKvue SPARKvue softwaren kombinerer multimediematerialer, dataindsamling i realtid og effektive naturfaglige analyseværktøjer i en brugervenlig, ikonbaseret brugergrænseflade.sparkvue er kompatibelt med alle PASCO PASPORT-sensorer og grænseflader. SPARKvue er ment som et centralt redskab i skolens forsøgsbaserede undervisning i naturvidenskabelige fag, hvor både lærer og elever får vejledning undervejs i arbejdet med de naturvidenskabelige opgaver. SPARKvue indeholder 6 gratis forudinstallerede SPARKlabs standardiserede undervisningsforsøg med vejledning i et unikt elektronisk notesbogsformat. SPARKlab-forsøgene integrerer baggrundsinformation, dataindsamling og analyse og komplette resultater alt sammen i samme miljø. Alle nødvendige oplysninger er samlet i én kontekst. Sådan kommer du i gang Der er tre grundlæggende måder en undersøgelse kan startes på SPARKvue. Åbn et integreret SPARKlab, og følg vejledningen på skærmen Vis et SPARKlab med én måling i et diagram, en tabel, et cifferdisplay eller en tæller Opret et tilpasset SPARKlab med dit eget valg af data, visninger, tekst og billeder A 1

14 1 Indledning Sådan kommer du i gang For at begynde at læresparkvue, installer softwaren, forbind et interface til din computer, tilslut en sensor og start softwaren via ikonet på skrivebordet. Du kan finde trinvise instruktioner her i vejledningen, når du har brug for hjælp til at udføre en handling A 2

15 2 Start af et forsøg Installation SPARKvue 2 Start af et forsøg 1. "Installation SPARKvue ": 3 2. "Start SPARKvue ": 3 3. "Tilslutning af en grænseflade og sensorer til mobil enhed": 3 4. "Overvågning af live data": 5 Installation SPARKvue 1. Download SPARKvue fra Apple eller Googles Play Butik. 2. Følg vejledningen. Start SPARKvue Tryk på ikonet [product name] for at starte SPARKvue SPARKvue. Tilslutning af en grænseflade og sensorer til mobil enhed SPARKvue software, der kører på computeren eller den mobile enhed, modtager data fra en eller flere tilsluttede eller indbyggede sensorer. i SPARKvue kaldes sensorer, der er indbygget i en computer eller enhed, for Onboard-sensorer, som f.eks. Onboard-mikrofon, Onboard-lyssensor osv. SPARKvue er kompatibel med de mest almindelige indbyggede sensorer samt flere typer eksterne grænseflader, som giver adgang til sensorer, herunder AirLink 2, SPARKLink, SPARK Science Learning System, USBLink og Xplorer GLX. Til dataindsamling med SPARKvue skal du bruge en computer eller en mobil enhed med mindst én indbygget sensor eller oprette forbindelse til en ekstern grænseflade med tilsluttede sensorer. Der kan tilsluttes flere grænseflader til samme computer, hvis der skal udføres forsøg, som kræver flere sensorer, end der kan tilsluttes til én grænseflade. Det kan være grænseflader af samme eller forskellig type. Brug følgende links til at finde vejledning i, hvordan grænseflader og sensorer tilsluttes til computeren eller den mobile enhed. "Tilslutning af en bluetooth-enhed": A 3

16 2 Start af et forsøg Tilslutning af en grænseflade og sensorer til mobil enhed Tilslutning af en bluetooth-enhed Bluetooth-enheden kan kun tilsluttes en vært af gangen og skal forblive inden for cirka 10 meter. (En fejlbesked vises, hvis enheden allerede er tilsluttet et andet system.) AirLink2 og SPARKlink Air kan også tilsluttes via USB. Bemærk: Hvis tilskyndet, så indtast adgangskode "1234" for SPARKlink Air-enheder. ipad 1. Brug ipad-standardprocessen for at tilknytte PASCO-bluetoothenheden. 2. Tilslut sensorer efter behov. Android Ingen konfiguration i SPARKvue er påkrævet. 1. Brug Andriod-standardprocessen for at tilknytte PASCO-bluetoothenheden. 2. Fortsæt til trin 1 i " SPARKvue Konfiguration": 4. SPARKvue Konfiguration For at tilslutte en enhed tilsparkvue 1. Tænd for AirLink2, SPARKlink Air eller en anden understøttet bluetoothenhed. 2. Berør knappen Værktøjer for at åbne skærmen Værktøjer. 3. Berør knappen Tilslut sensorer via Bluetooth. SPARKvuesøger efter tilgængelige bluetoothsensorer og viser en liste med understøttede enheder inden for rækkevidde. Bemærk: I et klasseværelse kan der være mange enheder tilgængelige for tilslutning. Tjek bagsiden for at se identifikationsnummeret og vær sikker på, at du tilslutter den rigtige PASCO-enhed. Bemærk: Hvis enheden ikke er på listen, så tilknyt enheden ved hjælp af standardprocessen for Mac eller Windows før der fortsættes. 4. Berør Tilslut. Den valgte enhed skifter fra Tilslut til Afbryd ved vellykket tilslutning. 5. Berør OK to gange for at lukke skærmen Værktøjer. 6. Valgfrit: Tilslut sensorer til bluetooth-interfacet. For at tilslutte en enhed A 4

17 2 Start af et forsøg Overvågning af live data 1. Berør knappen Værktøjer for at åbne skærmen Værktøjer. 2. Berør knappen Tilslut sensorer via Bluetooth. 3. Berør Afbryd. Den valgte enhed skifter fra Afbryd til Tilslut ved vellykket tilslutning. 4. Berør OK to gange for at lukke skærmen Værktøjer. Overvågning af live data Når skærmbilledet Start er åbnet, vises live data fra alle tilsluttede sensorer. Skærmbilledet Start er det første, der vises, når [SPARKvue] startes.sparkvue Hvis ikke skærmbilledet Start vises, skal du Tryk på knappen Start for at gå tilbage til skærmbilledet Start.Tryk på Sådan fortsættes fra startskærmen Når startskærmen vises, er du klar til at gå ind i et SPARKlab. Et SPARKlab er en samling af sider, hvor dit videnskabelige forsøg foretages. Foretag en af følgende handlinger for at åbne et integreret SPARKlab, vise en måling i et SPARKlab, eller oprette et tilpasset SPARKlab. "Åbning af et SPARKlab": 5 "Visning af et SPARKlab": 6 "Oprettelse af et SPARKlab": 6 Åbning af et SPARKlab SPARKvue omfatter integrerede SPARKlabs.Der kan fås yderligere SPARKlabs fra PASCO uden meromkostninger.udfør følgende trin for at åbne et SPARKlab: 1. Tilslut de sensorer, der skal bruges til det SPARKlab, du ønsker at lave. 2. Fjern eventuelt unødvendige sensorer. 3. Naviger til den mappe i SPARKlabs-ruden, der indeholder det SPARKlab, du vil åbne A 5

18 2 Start af et forsøg Sådan fortsættes fra startskærmen 4. Tryk på et SPARKlab for at få vist et eksempel. SPARKlab-eksemplet åbnes i højre rude. 5. Tryk på eksemplet for at åbne SPARKlab'et. SPARKlab'et åbnes. Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte forsøget. 6. Tryk på sidenavigatoren for at skifte sider. Visning af et SPARKlab Stinavigation i SPARKlab er den hurtigste måde at registrere data og vise lab'et som graf, tabel, taldisplay eller tæller. Udfør følgende trin for at få vist et SPARKlab: 1. Tilslut en sensor. 2. Tryk på den måling, du ønsker at vise, på skærmbilledet Start.Tryk på Den valgte måling fremhæves. 3. Tryk på Vis. Bemærk!Der skal være valgt en måling, før Vis er tilgængelig. Et SPARKlab på fire sider åbnes. 4. Tryk på på knappen Start for at registrere data. Tryk på Sidenavigator for at få vist dine data i de forskellige visninger. Oprettelse af et SPARKlab Når du opretter et tilpasset SPARKlab, designer du hver side ved at vælge målinger og visninger.du kan også indsætte tekst og billeder. Tilslut en eller flere sensorer, og udfør følgende trin for at begynde at oprette et SPARKlab A 6

19 2 Start af et forsøg Sådan fortsættes fra startskærmen A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: Berør Byg. Fortsæt til trin 1. B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: Berør knappen Ny side. Fortsæt til trin Vælg en skabelon fra biblioteket. Rul op og ned for at få vist skabeloner Displayvalg åbner for hver pladsholder. 2. Tryk på en displaytype for hver pladsholder. 3. Berør ikonet Linjediagram. 4. Berør ikonet Søjlediagram. 5. Berør ikonet Media. 6. Berør ikonet Tal A 7

20 2 Start af et forsøg Sådan fortsættes fra startskærmen 7. Berør ikonet Måler. 8. Berør ikonet Tekst. 9. Berør ikonet Tabel. 10. Berør ikonet Kamera. 11. Berør ikonet Vurdering. Linjediagram Tal Tabel Media Måler Tekst Kamera Søjlediagram Vurdering A 8

21 2 Start af et forsøg Sådan fortsættes fra startskærmen Bemærk: Tabeller og diagrammer er deaktiveret for nogle sidekonfigurationer. Eksempler: Deaktiveret for tabeller og diagrammer Aktiveret 12. For tekstbokse: Skriv tekst ind i tekstboksen. 13. For kameraer: Berør knappen Billedredskaber. Se Optagelse af et kamerabillede. 14. For andre datavisninger: Vælg dataene for hver visning på siden. a. Berør datavisningsetiketten/-etiketterne, for eksempel: Vælg Måling, X-aksevariabel, Y-akse variabel, Vælg en mediafil, Tilføj en vurdering eller b. Åbn visningsegenskaberne, og vælg dataene. i. Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste eller øverste venstre hjørne af visningen. ii. Tryk på knappen Egenskaber. Indsæt flere sider: Tryk gentagne gange på knappen Ny side for at indsætte sider i dit SPARKlab.Tryk på A 9

22 3 Opsætning af et forsøg Tilpasning af dataindsamling 3 Opsætning af et forsøg "Tilpasning af dataindsamling": 10 "Tilpasning af visning af tal": 12 "Kalibrering af sensorer": 14 "Brug af sensoradaptere": 17 Tilpasning af dataindsamling Du kan begynde at registrere data med standardindstillingerne, eller du kan foretage en af følgende handlinger for at ændre dataindsamlingshyppigheden eller dataindsamlingsmetoden. "Indstilling af dataindsamlingshyppighed": 10 "Valg af periodisk dataindsamlingstilstand SPARKvue ": 10 "Valg af manuel dataindsamlingstilstand SPARKvue ": 11 "Angivelse af automatisk stopbetingelse": 11 Indstilling af dataindsamlingshyppighed Når [SPARKvue] er i periodisk dataindsamlingstilstand (standardindstilling), udføres følgende trin for at angive, hvor mange datapunkter der skal registreres pr. sekund, eller hvor langt tidsinterval der skal være mellem datapunkterne:sparkvue 1. Tryk på knappen Indstillinger for dataindsamling. 2. Skærmbilledet Indstillinger for dataindsamling vises. 3. Tryk på feltet Indstillinger for dataindsamling, og Tryk på en værdi.tryk på 4. Tryk på feltet Enhed for indsamlingsinterval, og Tryk på Hz, sekunder, minutter eller timer.tryk på 5. Tryk på OK. Valg af periodisk dataindsamlingstilstand SPARKvue I periodisk dataindsamlingstilstand (standardindstilling, som også kaldes "løbende" tilstand) registrerer [SPARKvue] datapunkter med faste intervaller.sparkvue Hvis A 10

23 3 Opsætning af et forsøg Tilpasning af dataindsamling [SPARKvue] er i manuel dataindsamlingstilstand, foretages følgende trin for at skifte til periodisk dataindsamlingstilstand:sparkvue 1. Tryk på knappen Indstillinger for dataindsamling. Skærmbilledet Indstillinger for dataindsamling vises. 2. Tryk på Periodisk. 3. Tryk på OK. Valg af manuel dataindsamlingstilstand SPARKvue I manuel dataindsamlingstilstand registreres en enkelt værdi fra hver måling, hver gang [SPARKvue] aktiveres manuelt.sparkvue. Udfør følgende trin for at vælge manuel dataindsamlingstilstand:sparkvue 1. Tryk på knappen Indstillinger for dataindsamling. Skærmbilledet Indstillinger for dataindsamling vises. 2. Tryk på Manuel. 3. Tryk på OK. Angivelse af automatisk stopbetingelse Når der er angivet en stopbetingelse, stopper [SPARKvue] automatisk dataindsamlingen efter et fastsat tidsinterval.sparkvue Udfør følgende trin for at angive en stopbetingelse: 1. Tryk på knappen Indstillinger for dataindsamling. Skærmbilledet Indstillinger for dataindsamling vises. 2. Tryk på feltet Betingelse: og Stop efter varighed under Automatisk stopobetingelse:tryk påtryk på 3. Tryk på feltet Værdi, og indtast en tidsværdi. 4. Tryk på feltet Enheder, og vælg tidsenheder.tryk på 5. Tryk på OK A 11

24 3 Opsætning af et forsøg Tilpasning af visning af tal Tilpasning af visning af tal "Indstilling af visning af antal decimaler": 12 "Indstilling af visning af antal betydende cifre": 12 "Visning af tal med videnskabelig notation": 13 "Ændring af måleenheder": 13 Indstilling af visning af antal decimaler 1. Tryk på knappen Forsøgsværktøjer. Skærmbilledet Forsøgsværktøjer vises. 2. Tryk på Dataegenskaber. Skærmbilledet Dataegenskaber vises. 3. Tryk på feltet Måling, og Tryk på en måling eller en anden variabel.tryk på 4. Tryk på feltet Typografi og Fast præcision.tryk på 5. Tryk på feltet Cifre, og vælg det antal cifre, der skal vises efter decimalpunktet. 6. Tryk på OK. Indstilling af visning af antal betydende cifre 1. Tryk på knappen Forsøgsværktøjer. Skærmbilledet Forsøgsværktøjer vises. 2. Tryk på Dataegenskaber. Skærmbilledet Dataegenskaber vises. 3. Tryk på feltet Måling, og Tryk på en måling eller en anden variabel.tryk på 4. Tryk på feltet Typografi og Betydende cifre.tryk på 5. Tryk på feltet Cifre, og vælg det antal betydende cifre, der skal vises. 6. Tryk på OK A 12

25 3 Opsætning af et forsøg Tilpasning af visning af tal Visning af tal med videnskabelig notation 1. Tryk på knappen Forsøgsværktøjer. 2. Tryk på Dataegenskaber. Skærmbilledet Dataegenskaber vises. 3. Tryk på feltet Måling, og Tryk på en måling eller en anden variabel.tryk på 4. Tryk på Talformat. Indstillingerne for talformat vises. 5. Tryk på feltet Typografi:,og Tryk på Videnskabelig notation.tryk på 6. Tryk på feltet Cifre for at vælge det antal cifre, der skal vises. 7. Tryk på OK. Ændring af måleenheder Foretag en eller begge af følgende handlinger for at vælge forskellige måleenheder til en måling. "Ændring af måleenheder i en eksisterende visning.": 13 "Ændring af standardmåleenhederne": 14 Ændring af måleenheder i en eksisterende visning. Udfør følgende trin for at ændre de måleenheder, der vises i eksisterende grafer, taldisplay, tabeller eller tællere: 1. Tryk på knappen Måling for at ændre. Gå videre til trin Eller Tryk på knappen Værktøjer for at åbne værktøjslinjen.tryk på 3. Tryk på knappen Egenskaber for at åbne skærmbilledet Egenskaber A 13

26 3 Opsætning af et forsøg Kalibrering af sensorer 4. Tryk på feltet Enheder, og vælg måleenheder. 5. Tryk på OK. Displayet viser målingen med de valgte enheder. Ændring af standardmåleenhederne Udfør følgende trin for at ændre de måleenheder, der anvendes som standard, når der fremover vælges en måling: 1. Tryk på på knappen Forsøgsværktøjer for at åbne skærmbilledet Forsøgsværktøjer. Bemærk! Knappen Forsøgsværktøjer er synlig i dataindsamlingstilstand. 2. Tryk på Dataegenskaber for at åbne skærmbilledet Dataegenskaber. 3. Tryk på feltet Måling, og vælg en måling. 4. Tryk på feltet Enheder, og vælg måleenheder. 5. Tryk på OK. Næste gang du vælger, at denne måling skal vises, vises den med de valgte måleenheder. Kalibrering af sensorer Kalibrering af sensorer er en valgfri handling, som kan hjælpe til at gøre dine målinger mere nøjagtige. Foretag følgende handlinger for at vælge målings- og kalibreringsform og udføre en kalibrering. 1. "Valg af måling til kalibrering og kalibreringstype": "Udførelse af en kalibrering": 15 Valg af måling til kalibrering og kalibreringstype 1. Tryk på knappen Forsøgsværktøjer. Skærmbilledet Forsøgsværktøjer vises. 2. Tryk på Kalibrering af sensor. Skærmbilledet Kalibrering af sensor:vælg måling åbnes A 14

27 3 Opsætning af et forsøg Kalibrering af sensorer 3. Tryk på feltet Sensor, og Tryk på den sensor, der skal kalibreres.tryk på 4. Tryk på feltet Måling, og Tryk på den måling, der skal kalibreres.tryk på 5. Tryk på feltet Kalibreringstype, og Tryk på en kalibreringstype.tryk på Se vejledningen til sensoren med hensyn til, hvilken kalibreringstype der skal anvendes til sensoren. 6. Tryk på NÆSTE. Skærmbilledet Kalibrering af sensor: Indtast værdier vises. 7. Fortsæt til Udførelse af en kalibrering"udførelse af en kalibrering": 15. Udførelse af en kalibrering Når du har valg en måling, der skal kalibreres, og en kalibreringstype (se forrige opgave), er du klar til at udføre en kalibrering. "Udførelse af en 2-punktskalibrering": 15 "Udførelse af en 1-punktskalibrering for 0-punktsforskydning": 15 "Udførelse af en 1-punktskalibrering for hældning": 16 Udførelse af en 2-punktskalibrering Udfør følgende trin på skærmen Kalibrering af sensor: Indtast værdier: 1. Angiv en kendt værdi for sensoren. Anbring for eksempel en ph-måler i en ph 4- bufferopløsning. 2. Under Kalibreringspunkt 1 skal du trykke på feltet Standardværdi: og indtaste den kendte værdi. Indtast for eksempel bufferopløsningens kendte ph-værdi. 3. Under Kalibreringspunkt 1 skal du trykke på Læs fra sensor. Sensorens måleværdi overføres til feltet Sensorværdi: 4. Angiv en anden kendt værdi for sensoren. Anbring for eksempel en ph-måler i en ph 7-bufferopløsning. 5. Under Kalibreringspunkt 2 skal du trykke på feltet Standardværdi: og indtaste den kendte værdi. Indtast for eksempel bufferopløsningens kendte ph-værdi. 6. Under Kalibreringspunkt 2 skal du trykke på Læs fra sensor. Sensorens måleværdi overføres til feltet Sensorværdi:. 7. Tryk på OK. Kalibreringen er fuldført. Udførelse af en 1-punktskalibrering for 0-punktsforskydning Udfør følgende trin på skærmen Kalibrering af sensor: Indtast værdier: A 15

28 3 Opsætning af et forsøg Kalibrering af sensorer 1. Angiv en kendt værdi for sensoren. Anbring for eksempel en temperaturføler i isvand, som du ved er 0 C. 2. Under Kalibreringspunkt 1 skal du trykke på feltet Standardværdi: og indtaste den kendte værdi. Indtast for eksempel vandets kendte temperatur. 3. Under Kalibreringspunkt 1 skal du trykke på Læs fra sensor. Sensorens måleværdi overføres til feltet Sensorværdi:. 4. Tryk på OK. Kalibreringen er fuldført. Udførelse af en 1-punktskalibrering for hældning Udfør følgende trin på skærmen Kalibrering af sensor: Indtast værdier: 1. Angiv en kendt værdi for sensoren. Anbring for eksempel en føler til måling af opløst ilt i en flaske med et afmålt indhold på 9,1 mg/l opløst ilt. 2. Under Kalibreringspunkt 2 skal du trykke på feltet Standardværdi: og indtaste den kendte værdi. Indtast for eksempel den kendte værdi for koncentrationen af opløst ilt. 3. Under Kalibreringspunkt 2 skal du trykke på Læs fra sensor. Sensorens måleværdi overføres til feltet Sensorværdi:. 4. Tryk på OK. Kalibreringen er fuldført. Kalibrering af en dråbetællersensor (eksempel) Tip: Dråbedispenseren har to stophaner. Den øverste stophane anvendes til at regulere strømningshastigheden og den nederste stophane bruges til at åbne og lukke for udstrømningen. Den nederste stophane skal enten være i helt åben eller helt lukket stilling. Dråbetælleren er kalibreret, ved hjælp af SPARKvue Eksperimentværktøjer for at korrelere antallet af talte dråber med den væskevolumen der afgives fra dråbedispenseren. 1. Fastgør dråbedispenseren (sprøjte, to stophaner og en dråbespids) til en støttestang. 2. Fyld sprøjten med titreringsmiddel. 3. Åbn begge stophaneventiler og indstil ventilen på den øverste stophane således at dråberne falder med en fart på omkring 1 dråbe per sekund. Luk den nederste ventil når den fart er opnået 4. Tilslut dråbetælleren og start SPARKvue. 5. Tilpas dråbespidsen så den peger mod åbningen i dråbetælleren. Sæt en gradueret 10 ml-cylinder under dråbetællerens åbning. 6. Mens skærmen Start vises, åbn den nederste stophane så titreringmidlet kan flyde A 16

29 3 Opsætning af et forsøg Brug af sensoradaptere 7. Efter omkring 10 ml af titreringmidlet er indsamlet i den graduerede cylinder, luk den nederste stophane. 8. Registrer den præcise volumen i den graduerede cylinder. 9. Byg det ønskede display til dit eksperiment. 10. Berør knappen Eksperimentværktøjer. Skærmen Eksperimentværktøjer åbnes. 11. Berør KALIBRER SENSOR. Skærmen Kalibrer sensor: Vælg måling åbnes. 12. boksen Sensor: og vælg Dråbetæller. 13. Berør boksen Måling: og vælg Væskevolumen (ml). 14. Berør boksen Kalibreringstype: og vælg 1 punkt (juster kun hældning). 15. Berør NÆSTE. Skærmen KALIBRER SENSOR åbnes. 16. Under Kalibreringspunkt 2 berør boksen Standardværdi: og indtast den registrerede volumen (fra trin 8). 17. Under Kalibreringspunkt 2 berør Læs fra sensor:. 18. Berør OK for at forlade skærmen KALIBRER SENSOR. 19. Berør OK for at forlade skærmen Eksperimentværktøjer. Brug af sensoradaptere "Tilslutning af en sensor via en digital adapter eller Photogate-port": 17 "Tilslutning af en sensor via en analog adapter": 18 Tilslutning af en sensor via en digital adapter eller Photogate-port Med Digital Adapter (PASCO-del PS-2159) kan der tilsluttes digitale switch-sensorer, som f.eks. Photogate og Smart Pulleys til et PASPORT-interface, og anvendes sammen med SPARKvue. Der kan også anvendes en ScienceWorkshop-bevægelsessensor (CI- 6742A) eller en roterende bevægelsessensor (CI-6538). Photogate-porten (PS-2123) er en adaptertype, der understøtter switch-sensorer, men ikke roterende bevægelsessensorer eller bevægelsessensorer. Udfør følgende trin for at tilslutte og konfigurere en sensor med en digital adapter eller Photogate-port: A 17

30 3 Opsætning af et forsøg Brug af sensoradaptere 1. Tilslut adapteren til PASPORT-grænsefladen. 2. Tilslut en digital sensor til adapteren. Du kan tilslutte en switch-sensor til en vilkårlig port på adapteren. Hvis du tilslutter en bevægelsessensor eller roterende bevægelsessensor, skal du tilslutte det gule stik til port 1 og det sorte stik til port 2. Der vises en liste med digitale sensorer og sensorkonfigurationer. 3. Valgfrit kan du tilslutte endnu en switch-sensor til adapterens anden port. 4. På listen trykkes på en af sensorerne eller konfigurationerne for at vælge den. Tryk derefter på OK. Tryk eventuelt på pilene for at gennemse listen. 5. Hvis SPARKvue du bliver bedt om at indtaste en eller flere målinger for dit udstyr, indtastes værdien eller værdierne. Tryk derefter på OK. De indtastede målinger anvendes til at beregne data som f.eks. hastigheden på en genstand, der passerer gennem en Photogate. Tilslutning af en sensor via en analog adapter Med en analog adapter (PASCO-del PS-2158) kan der tilsluttes analoge ScienceWorkshop-sensorer til et PASPORT-interface og anvende dem med SPARKvue. Udfør følgende trin for at tilslutte og konfigurere en sensor med en analog adapter: 1. Tilslut den analoge adapter til PASPORT-grænsefladen. 2. Tilslut en analog sensor til adapteren. Der vises en liste med sensorer. 3. Tryk på en af sensorerne for at vælge den, og tryk på OK. Tryk eventuelt på pilene for at gennemse listen. 4. Tryk eventuelt på feltet Forstærkning:, og tryk på en forstærkningsindstilling. 5. Tryk på OK igen A 18

31 4 Dataregistrering Registrering af en serie periodisk indsamlede data 4 Dataregistrering Følgende opgaver beskriver, hvordan en dataserie registreres med SPARKvue vha. periodisk dataindsamlingsmetode og manuel dataindsamlingsmetode. Bemærk! I løbet af et forsøg kan der registreres flere dataserier og datasæt. "Registrering af en serie periodisk indsamlede data": 19 "Registrering af et sæt manuelt indsamlede data": 19 "Sletning af dataserier": 20 Registrering af en serie periodisk indsamlede data For at registrere manuelt indsamlede data skal [SPARKvue] først være i periodisk dataindsamlingstilstand.sparkvue Udfør følgende trin for at registrere en dataserie med [SPARKvue] i periodisk dataindsamlingstilstand (standardindstilling, som også kaldes "løbende" tilstand):sparkvue 1. Tryk på knappen Start. SPARKvue [SPARKvue] opretter en ny dataserie og begynder at registrere datapunkter i den. 2. Tryk på knappentryk påstop for at stoppe registreringen af data. SPARKvue stopper med at registrere data. 3. Gentag disse trin for at registrere en ny dataserie. Registrering af et sæt manuelt indsamlede data For at registrere manuelt indsamlede data skal [SPARKvue] først være i manuel dataindsamlingstilstand.sparkvue I manuel dataindsamlingstilstand registreres en enkelt værdi fra hver måling, hver gang [SPARKvue] aktiveres manuelt.sparkvue. En serie værdier registreres i et datasæt. Udfør følgende trin for at starte et datasæt, angive punkter til registrering og lukke datasættet: A 19

32 4 Dataregistrering Sletning af dataserier 1. Åbn eventuelt en side i dit SPARKlab, hvor du kan få vist dine data i en tabel. Du kan registrere data med alle visningstyper aktive (eller ingen visningstype), men det foretrækkes ofte at registrere manuelt indsamlede data i tabelvisning. 2. Tryk på knappen Start. SPARKvue opretter et nyt datasæt.der vises live data i datavisningerne. 3. Tryk på knappentryk påbehold, når du er klar til at registrere et datapunkt. SPARKvue registrerer en enkelt værdi fra hver måling. 4. Gentag ovenstående trin, så mange gange det kræves for at registrere alle de ønskede data i datasættet. 5. Tryk på knappen Stop, når hele datasættet er registreret.tryk på Datasættet lukkes. 6. Gentag disse trin for at registrere et andet datasæt. Sletning af dataserier 1. Tryk på knappen Forsøgsværktøjer. Skærmbilledet Forsøgsværktøjer vises. 2. Tryk på Tilpas data. 3. Tryk på Tilpas dataserier. Skærmbilledet Tilpas dataserier vises. 4. Gør ét af følgende: Tryk på Slet sidste serie. Tryk på Slet alle serier. Tryk på Slet serie..., og Tryk på den serie, der skal slettes.tryk på 5. Tryk på Udført. 6. Tryk på OK A 20

33 5 Datavisning Visning af data i en graf 5 Datavisning "Visning af data i en graf": 21 "Visning af data i et søjlediagram": 31 "Visning af data i et diagram med flere y-akser": 29 "Visning af data i en tabel": 42 "Visning af data i et taldisplay": 48 "Visning af data i en tæller": 51 Visning af data i en graf "Sådan udformes et nyt linjediagram": 21 "Sådan vises og skjules linjediagrammets værktøjslinje": 23 "Justering af skalaen på en linjegraf": 23 "Valg af data til visning i en eksisterende linjegraf": 25 "Valg af dataserie til behandling i en linjegraf": 26 "Anmærkning af data i en linjegraf": 28 "Visning af data i et diagram med flere y-akser": 29 Sådan udformes et nyt linjediagram For at oprette et nyt linjediagram, udfør en af følgende (A eller B): A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: Berør Byg. Fortsæt til trin 1. B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: Berør knappen Ny side A 21

34 5 Datavisning Visning af data i en graf Fortsæt til trin Vælg en skabelon fra biblioteket. Rul op og ned for at få vist skabeloner Displayvalg åbner for hver pladsholder. 2. Berør ikonet Linjediagram. Bemærk: Tabeller og diagrammer er deaktiveret for nogle sidekonfigurationer. Eksempler: Deaktiveret for tabeller og diagrammer Aktiveret 3. Vælg dataene for hver visning på siden. a. Berør datavisningsetiketten/-etiketterne: Vælg Måling eller A 22

35 5 Datavisning Visning af data i en graf b. Åbn visningsegenskaberne, og vælg dataene. i. Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste eller øverste venstre hjørne af visningen. ii. Tryk på knappen Egenskaber. Sådan vises og skjules linjediagrammets værktøjslinje Vis: Skjul : Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste venstre hjørne af visningen for at få vist værktøjslinjen. Tryk på knappen Ciffervisningsværktøjer for at skjule værktøjslinjen. Ikonerne på værktøjslinjen omfatter: Linjediagram Cifre Tabel Søjlediagram Måler Kamera Medier Tekst Vurdering Justering af skalaen på en linjegraf Foretag en eller flere af følgende handlinger (i vilkårlig rækkefølge) for at ændre grafens skala og visningsområde A 23

36 5 Datavisning Visning af data i en graf "Skalering og tilpasning af en graf til alle data": 24 "Skalering med direkte manipulation": 24 Skalering og tilpasning af en graf til alle data 1. Tryk på knappen Værktøjer til søjlediagrammer for at åbne værktøjslinjen. 2. Tryk på knappen Skaler og tilpas. Grafen tilpasses, så alle data vises (eller valgte data). Skalering med direkte manipulation Foretag et eller flere af følgende trin i vilkårlig rækkefølge: Tryk på en af x-aksens taletiketter på grafen, og træk den mod venstre eller højre. Grafen skaleres op eller ned i horisontal retning. Tryk på en af y-aksens taletiketter på grafen, og træk den op eller ned. Grafen skaleres op eller ned i vertikal retning. Tryk midt på grafen, og træk i den ønskede retning. Grafen flyttes. Skalering op og ned i horisontal retning. Flytning. Skalering op og ned i vertikal retning A 24

37 5 Datavisning Visning af data i en graf Valg af data til visning i en eksisterende linjegraf "Visning og skjulning af dataserier i en graf": 25 "Sådan ændres variablerne på x- eller y-aksen": 25 Visning og skjulning af dataserier i en graf 1. Tryk på signaturforklaringen til grafen. Signaturforklaringen forstørres for at vise tilgængelige dataserier. 2. Marker eller fjern markeringen ( ) ud for hver dataserie, som du ønsker at vise eller skjule.tryk på 3. Du kan eventuelttryk på uden for signaturforklaringen for at gøre den mindre igen. Signaturforklaring til graf Sådan ændres variablerne på x- eller y-aksen 1. Tryk påknappen Måling for at redigere; spring frem til trin Eller få vist knappen Værktøjer for at åbne værktøjslinjen.tryk på 3. Tryk påknappen Egenskaber for at åbne skærmbilledet Egenskaber. 4. Tryk påden visningsvariabel, du vil ændre. Bemærk!: For tabeller har kolonnerne nummer 1, 2, 3, osv. fra venstre til højre A 25

38 5 Datavisning Visning af data i en graf 5. Tryk påboksen Måling og erstatningsmålingen eller en anden variabel.tryk på 6. Tryk på OK. Valg af dataserie til behandling i en linjegraf "Valg af dataserie til behandling i en linjegraf": 26 "Sådan vælges en del af en dataserie til behandling i et linjediagram": 26 Valg af dataserie til behandling i en linjegraf I signaturforklaringen er der en rød kontur, som omgiver den dataserie, som er valgt til behandling. Foretag følgende trin for at vælge en anden dataserie: i. Tryk påsignaturforklaringen. Signaturforklaringen forstørres. ii. I signaturforklaringen, symbolet (ikke afkrydsningsboksen) for den dataserie, som du vil vælge.tryk på Den røde kontur vises nu ved den valgte dataserie. Eksempel på signaturforklaring Bemærk!: Når du anvender statistik, f.eks. middel- eller standardafvigelse, anvendes de på den valgte dataserie. Sådan vælges en del af en dataserie til behandling i et linjediagram Hvis en del af en dataserie udvælges til behandling, fremhæves de valgte datapunkter. Skalering og tilpasning, statistik, diagramværktøjer eller kurvetilpasning vil kun blive anvendt på de valgte datapunkter. Udfør følgende trin for at vælge en del af en dataserie: A 26

39 5 Datavisning Visning af data i en graf 1. Valgfrit: Vælg en anden dataserie. I signaturforklaringen er der en rød kontur, som omgiver den dataserie, som er valgt til behandling. Foretag følgende trin for at vælge en anden dataserie: i. Tryk påsignaturforklaringen. Signaturforklaringen forstørres. ii. I signaturforklaringen, symbolet (ikke afkrydsningsboksen) for den dataserie, som du vil vælge.tryk på Den røde kontur vises nu ved den valgte dataserie. Eksempel på signaturforklaring Bemærk!: Når du anvender statistik, f.eks. middel- eller standardafvigelse, anvendes de på den valgte dataserie. 2. Berør knappen Diagramværktøjer for at åbne værktøjslinjen. 3. Berør knappen Vælg. Knappen skifter farve. 4. Berør og træk for at vælge datapunkter. 5. Berør valg udført, når de ønskede datapunkter er markerede. 6. Tryk på knappen Vælg igen, for at fjerne valget A 27

40 5 Datavisning Visning af data i en graf Anmærkning af data i en linjegraf "Indsættelse af en anmærkning": 28 "Redigering eller sletning af en anmærkning": 29 Indsættelse af en anmærkning 1. Hvis linjegrafen viser mere end én dataserie, skal du først vælge den dataserie, som anmærkningen skal tilknyttes: a. Tryk på signaturforklaringen til grafen. Signaturforklaringen forstørres. b. Tryk på symbolet i signaturforklaringen for den dataserie, du ønsker at vælge.tryk på Den røde markering vises nu ved den valgte dataserie. 2. Tryk på knappen Værktøjer til søjlediagrammer for at åbne værktøjslinjen. 3. Tryk på knappen Vælg. Knappen bliver orange. 4. Tryk på et eller flere punkter på grafen. 5. Tryk på Færdig med at vælge. 6. Tryk på knappen Anmærkning. 7. Indtast en bemærkning, og Tryk på OK.Tryk på Der vises en anmærkning på grafen.du kan derefter Tryk på anmærkningen og flytte den.tryk på 8. Tryk på knappen Vælg A 28

41 5 Datavisning Visning af data i en graf Redigering eller sletning af en anmærkning 1. Tryk på knappen Grafværktøjer for at åbne værktøjslinjen. 2. Tryk på den anmærkning, der skal redigeres eller slettes. Anmærkningen fremhæves. 3. Tryk på knappen Anmærkning. Skærmtastaturet vises. 4. Rediger eller slet anmærkningen, ogtryk på OK. Hvis hele teksten slettes, fjernes anmærkningen. Hvis teksten ændres, vises den nye tekst i anmærkningsfeltet i søjlediagrammet. Visning af data i et diagram med flere y-akser "Sådan oprettes et linjediagram med flere y-akser": 29 "Arbejde med flere y-akser": 31 Sådan oprettes et linjediagram med flere y-akser For at oprette et nyt linjediagram med flere y-akser: I. Opret et linjediagram (eller brug et eksisterende linjediagram) II. "Tilføj en lodret akse:": 31 For at oprette et linjediagram, udfør en af følgende (A eller B): A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: Berør Byg. Fortsæt til trin 1. B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: Berør knappen Ny side A 29

42 5 Datavisning Visning af data i en graf Fortsæt til trin Vælg en skabelon fra biblioteket. Rul op og ned for at få vist skabeloner Displayvalg åbner for hver pladsholder. 2. Berør ikonet Linjediagram. Bemærk: Tabeller og diagrammer er deaktiveret for nogle sidekonfigurationer. Eksempler: Deaktiveret for tabeller og diagrammer Aktiveret 3. Vælg dataene for hver visning på siden A 30

43 5 Datavisning Visning af data i et søjlediagram a. Berør datavisningsetiketten/-etiketterne: Vælg Måling eller b. Åbn visningsegenskaberne, og vælg dataene. i. Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste eller øverste venstre hjørne af visningen. ii. Tryk på knappen Egenskaber. Tilføj en lodret akse: 1. Åbn Egenskaber. i. Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste eller øverste venstre hjørne af visningen. ii. Tryk på knappen Egenskaber. 2. Berør Tilføj vertikal akse. 3. Berør Måling og vælg den anden måling. Bemærk: Aksen y1 er den udvendige akse, og y2 er den indvendige akse. 4. Berør OK. Der vises et diagram med flere y-akser. Arbejde med flere y-akser De fleste af de handlinger, du kan foretage på en graf med en enkelt y-akse, kan også foretages på grafer med flere y-akser. Du kan foretage følgende handlinger: "Justering af skalaen på en linjegraf": 23 "Valg af data til visning i en eksisterende linjegraf": 25 "Valg af dataserie til behandling i en linjegraf": 26 "Anmærkning af data i en linjegraf": 28 Visning af data i et søjlediagram "Sådan oprettes et nyt søjlediagram": 32 "Sådan vises og skjules værktøjslinjen til søjlediagrammer": 33 "Tilføjelse af data i søjlediagrammer": A 31

44 5 Datavisning Visning af data i et søjlediagram "Anmærkning af data i søjlediagrammer": 38 "Visning af søjlediagrammer": 40 "Tilpasning af etiketter og enheder for akser i søjlediagrammer": 41 Sådan oprettes et nyt søjlediagram For at oprette et nyt søjlediagram, udfør en af følgende (A eller B): A. Opret et nyt SPARKlab fra skærmen Forside: Berør Byg. Fortsæt til trin 1. B. Tilføj en ny side i et SPARKlab: Berør knappen Ny side. Fortsæt til trin Vælg en skabelon fra biblioteket. Rul op og ned for at få vist skabeloner Displayvalg åbner for hver pladsholder A 32

45 5 Datavisning Visning af data i et søjlediagram 2. Berør ikonet Søjlediagram. Bemærk: Tabeller og diagrammer er deaktiveret for nogle sidekonfigurationer. Eksempler: Deaktiveret for tabeller og diagrammer Aktiveret 3. Vælg dataene for hver visning på siden. a. Berør datavisningsetiketten/-etiketterne: X-aksevariabel, Y-akse variabel eller b. Åbn visningsegenskaberne, og vælg dataene. i. Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste eller øverste venstre hjørne af visningen. ii. Tryk på knappen Egenskaber. Sådan vises og skjules værktøjslinjen til søjlediagrammer Vis: Skjul : Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste venstre hjørne af visningen for at få vist værktøjslinjen. Tryk på knappen Ciffervisningsværktøjer for at skjule værktøjslinjen A 33

46 5 Datavisning Visning af data i et søjlediagram Ikonerne på værktøjslinjen omfatter: Linjediagram Cifre Tabel Søjlediagram Måler Kamera Medier Tekst Vurdering Tilføjelse af data i søjlediagrammer Når du opretter et nyt søjlediagram, er den første søjle allerede oprettet for dig. Du skal navngive søjlen og tilføje yderligere søjler i søjlediagrammet og registrere data for hver enkelt søjle. "Tilføjelse af søjler og søjlenavne i søjlediagrammer": 34 "Redigering af søjler og søjlenavne i søjlediagrammer": 35 "Tilføjelse af data i søjlediagrammer": 35 "Tilføjelse af yderligere dataserier i et søjlediagram": 36 "Tilføjelse af yderligere dataserier i et søjlediagram ved hjælp af sensoraflæsninger": 37 "Visning og skjulning af dataserier i et søjlediagram": 37 "Valg af data til behandling i et søjlediagram": 38 Tilføjelse af søjler og søjlenavne i søjlediagrammer 1. Tryk på pladsholderbjælken. Herefter åbnes grafredigeringsmenuen. Der vises en pladsholderbjælke i søjlediagrammet A 34

47 5 Datavisning Visning af data i et søjlediagram Bemærk!: Dette værktøj er allerede aktivt, når et søjlediagram oprettes. 2. Tryk på den grå bjælke. 3. Tryk på standardgrafnavnet over det numeriske tastatur, som f.eks. Søjle 1 4. Indtast et nyt navn, og tryk på OK for at vende tilbage til søjlediagrammet. Der tilføjes automatisk en ny pladsholderbjælke. 5. Du kan navngive den nye graf ved at trykke på den og gentage trin 2 til Fortsæt med at tilføje de grafer, du har brug for. 7. Når du færdig med at tilføje søjler, skal du trykke på knapperne Tilføj og Rediger for søjler for at deaktivere værktøjet. Når dette værktøj deaktiveres, fjernes den sidste pladsholderbjælke. Redigering af søjler og søjlenavne i søjlediagrammer 1. Åbn Egenskaber: i. Tryk på knappen Visningsværktøjer, der er placeret i nærheden af det nederste eller øverste venstre hjørne af visningen. ii. Tryk på knappen Egenskaber. 2. Tryk på knappen Rediger søjle. 3. Tryk på den søjle, du vil redigere. Søjleredigeringsmenuen åbnes. 4. Tryk på søjlenavnefeltet, slet det gamle navn, og indtast et nyt navn. 5. Tryk på OK. Tilføjelse af data i søjlediagrammer Du kan føje data til søjler enten manuelt eller ved at indsamle data ved hjælp af en sensor. "Manuel indtastning af data i et søjlediagram": 36 "Indsamling af data til et søjlediagram ved hjælp af en sensor": A 35

48 5 Datavisning Visning af data i et søjlediagram Manuel indtastning af data i et søjlediagram 1. Tryk på knappen Søjlediagramværktøjer for at åbne værktøjslinjen. 2. Tryk på den søjle, du vil redigere. 3. Indtast en værdi for søjlen. 4. Tryk på OK. Indsamling af data til et søjlediagram ved hjælp af en sensor Det anbefales, at man giver søjlerne navne før eller under dataindsamlingen. 1. Tryk på registreringspilen for at registrere data for den første tomme søjle i dataserien. Den første søjle bliver aktiv og viser de data, der indsamles, og registreringsknappen ændres til en markering. 2. Tryk på markeringen for at stoppe med at indsamle for den aktuelle søjle og gå til den næste søjle. Bemærk!Søjlen forbliver grå, hvis den ikke har fået et navn. 3. Tryk på knappen Stop for at stoppe dataindsamlingen. Tilføjelse af yderligere dataserier i et søjlediagram Du kan få vist flere datasæt i et søjlediagram på samme tid. 1. Om nødvendigt kan du Tryk på knappen Værktøjer til søjlediagrammer nederst til venstre i søjlediagrammet for at åbne værktøjslinjen.tryk på A 36

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400

Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1 Quick guide til SPARK/SPARKvue PS-2008 og PS-2400 1. Stik til strømforsyning. 2. Tænd/sluk knap. På computeren skal du åbne programmet på normal vis, programmet starter ikke automatisk, selvom du tilslutter

Læs mere

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Brugsvejledning Manualnr. 012-08107 pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Manualnr. 012-08107 Manualnr. 012-08107 Startmanual til DataStudio Indledning Hvad er DataStudio? DataStudio er et program til indsamling,

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand nyt& let avanceret gammelt A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. 7524 4966 info@frederiksen.eu Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J Viaduktvej 35 6870 Ølgod Fax 7524 6282 www.frederiksen.eu DK-8220 Brabrand Capstone

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne Måling af iltforbrug hos rotte eller hamster i aktivitet Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

eroqfd=obcbobk`b cìåâíáçå fåçáâ~íçê=g ^ÑÄêóÇÉê i`ajëâ êã= EiáèìáÇ=`êóëí~ä= aáëéä~óf q~äìä~íçêj âå~é jáåìëjâå~é mäìëjâå~é sáåçìéëâå~é hçåíêçäâå~é

eroqfd=obcbobk`b cìåâíáçå fåçáâ~íçê=g ^ÑÄêóÇÉê i`ajëâ êã= EiáèìáÇ=`êóëí~ä= aáëéä~óf q~äìä~íçêj âå~é jáåìëjâå~é mäìëjâå~é sáåçìéëâå~é hçåíêçäâå~é mpjommm eroqfd=obcbobk`b i`ajëâ êã= EiáèìáÇ=`êóëí~ä= aáëéä~óf q~äìä~íçêj âå~é jáåìëjâå~é hçåíêçäâå~é hå~éééå=pí~êíl píçé ^ÑÄêóÇÉê mäìëjâå~é sáåçìéëâå~é iba= EäóëÇáçÇÉF fåçáâ~íçê=g NK OK PK QK RK cìåâíáçå

Læs mere

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang

BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang 1 BESKRIV VERDEN sådan kommer du godt i gang BESKRIV VERDEN er en app, hvor du kan tilføje informationer direkte på dine mobilfotos lige efter du har taget dem. Appen er et værktøj, der hjælper dig til

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere)

Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Xerox App Gallery-app Startvejledning 702P03997 Til brug med Xerox ConnectKey Technology-aktiverede multifunktionsprintere (MFP'ere) Brug Xerox App Gallery-appen til at finde apps med nye funktioner eller

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder

Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder Kvikstart til GroupWise Messenger 18 til mobileenheder November 2017 Kvikstart til GroupWise Messenger til mobilenheder GroupWise Messenger er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere