Easy Guide i GallupPC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Guide i GallupPC"

Transkript

1 Easy Guide i GallupPC Version Gallup A/S Masnedøgade DK 2100 København Ø Telefon Fax

2 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER I GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF MEDIEDATA I GALLUPPC... 3 DRAG AND DROP (OPBYGNING AF TABEL)... 4 OPBYGNING AF KRYDSTABEL... 8 OPBYGNING AF DÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF MEDIEVURDERING OPBYGNING AF EN MEDIEPLANVURDERING OPBYGNING AF EN AKKUMULERINGSTABEL OPBYGNING AF EN DOBBELTDÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF MARKEDSINFORMATION OPBYGNING AF MÅLGRUPPER I GALLUPPC OPBYGNING AF EGENVARIABEL MED FLERE SVAR TIL KRYDS- ELLER DÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF GALLUP MARKEDSKORT OPBYGNING AF X-Y GRAF OPBYGNING AF GALLUP KOMPAS OPBYGNING AF TREND KRYDSTABEL OPBYGNING AF TREND DÆKNINGSTABEL OPBYGNING AF GEOGRAFISK KORT OPBYGNING AF KLYNGEANALYSE Opbygning af tabeller i GallupPC Side 1

3 Sådan kommer du i gang med at anvende GallupPC Når programmet GallupPC og diverse undersøgelser er installeret på computeren, skal undersøgelserne tilføjes til GallupPC. Før dette sker, er det ikke muligt at udarbejde analyser i GallupPC. På samme måde gælder det, at man skal have åbnet en prisdatabase, førend det er muligt at lave medieanalyser i GallupPC. Når GallupPC åbnes første gang, vil der stå Ingen i rullelisterne, indtil der er åbnet for henholdsvis undersøgelser og mediedata. Tilføjelse af undersøgelser/prisdatabaser til GallupPC kan ske via den Initialiseringsdialog, der åbner, når programmet startes eller via menuen Filer. Tilføjelse af undersøgelser i GallupPC Tilføjelse af en undersøgelse til rullelisten via Initialiseringsdialogen Tryk på knappen Setup for at aktivere dialogboksen Åbn undersøgelse. For at tilføje en undersøgelse til listen, skal der trykkes på ikonet Tilføj undersøgelse. Herefter findes og vælges den pågældende undersøgelse i det bibliotek, den måtte være installeret i. Som standard er undersøgelserne placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRESAG\DATA\SURVEYS. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede undersøgelser er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Tilføjelse af en undersøgelse til rullelisten via Filer/Åbn undersøgelse Vælg Åbn undersøgelse under menuen Fil for at aktivere dialogboksen Åbn undersøgelse. For at tilføje en undersøgelse til listen, skal der trykkes på ikonet Tilføj undersøgelse. Herefter findes og vælges den pågældende undersøgelse i det bibliotek, den måtte være installeret i. Organisér evt. undersøgelserne i mapper og undermapper i dialogboksen Åbn undersøgelse. Mapper laves ved tryk på ikonet Som standard er undersøgelserne placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRESAG\DATA\SURVEYS. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede undersøgelser er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 2

4 Tilføjelse af mediedata i GallupPC Tilføjelse af mediedata til rullelisten via Initialiseringsdialogen Tryk på knappen Setup for at aktivere dialogboksen Åbn undersøgelse. For at tilføje mediedata til listen skal der trykkes på ikonet Tilføj mediedata. Herefter findes og vælges de pågældende mediedata i det bibliotek, de måtte være installeret i. Som standard er mediedata placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRE- SAG\DATA\MEDIA. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede mediedata er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Tilføjelse af mediedata til rullelisten via Filer/Åbn mediedata Vælg Åbn mediedata under menuen Filer for at aktivere dialogboksen Åbn mediedata. For at tilføje en undersøgelse til listen, skal der trykkes på ikonet Tilføj mediedata. Herefter findes og vælges de pågældende mediedata i det bibliotek, den måtte være installeret i. Som standard er mediedata placeret i et underbibliotek under biblioteket: PRESAG\DATA\MEDIA. Gentag trin 2 og 3 indtil alle ønskede mediedata er valgt og afslut med at trykke på Åbn eller OK. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 3

5 Drag and Drop (Opbygning af tabel) I de fleste tabeltyper i GallupPC kan tabellen opbygges ved hjælp af Drag and Drop. Dvs. at variablene kan trækkes direkte ind i tabellen. Indsæt variable i kolonnen Når der skal indsættes variable i Kolonnen, sker det ved at trække variablen op i Kolonne. Når kolonne bliver markeret blå slippes variablen. Dermed bliver der oprettet en variabelkant i Kolonnen hvor den tilføjede variabel ligger. Variablen ligger nu i kanten Variable i Kolonnen Opbygning af tabeller i GallupPC Side 4

6 Indsæt variable i rækken Når der skal indsættes variable i Rækken, sker det ved at trække variablen ud i Rækken. Dermed bliver der oprettet en variabelkant i Rækken hvor den tilføjede variabel ligger. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 5

7 Variablen ligger nu i kanten Variable 2 i Rækken Tilføjelse af flere variable til eksisterende variabelkant Tilføjelse af ekstra variabel til eksisterende variabelkant gøres ved at trække variablen til den eksisterende variabelkant. Når kanten Variable bliver markeret sort slippes variablen. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 6

8 Variablen Reg0. regioner ligger nu ved siden af den tidligere tilføjede variabel Køn Variablen ligger nu i kanten Variable i Kolonnen Opbygning af tabeller i GallupPC Side 7

9 Opbygning af krydstabel Åbn pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny krydstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen Krydstabel i den fremkomne dialogboks. Herved fremkommer følgende skærmbillede: Kolonne Række Nøgletalskant Indsæt variable i kolonnen Træk variablen(e) over i kolonnen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man indsættes variable i kolonnen, ved at klikke på ikonet Tilføj variabelkant til Kolonne. I dialogboksen Vælg variable til variabelkant markeres den eller de variable, der ønskes, og der trykkes OK. Herved er variablen(e) indsat i kolonnen. Indsæt variable i rækken Træk variablen(e) ned i rækken ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan rækkens variabel vælges ved at klikke på ikonet Tilføj variabelkant til Række, og på samme måde som ovenfor beskrevet, markeres den eller de variable, som ønskes indsat i rækken. Beregn Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn eller ved at trykke F9. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 8

10 Redigering af variable Såfremt man ønsker at tilføje variable til samme variabelkant som de valgte variable i enten kolonne eller række, sker det ved at variablen trækkes over i det blå felt Variabelkant i kolonnen eller rækken ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man dobbeltklikke i det blå felt Variabelkant i kolonnen eller rækken, hvorved dialogboksen Variabelkant aktiveres. Tryk på ikonet Slet for at slette en markeret variabel. Tilføj variable for at tilføje flere variable eller på ikonet Nøgletals- og variabelkanter kan flyttes ved at klikke på den blå variabel-/nøgletalskant, man ønsker at flytte, og holde venstre musetast nede, mens man flytter kanten til det ønskede sted. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal kan enten gøres ved at dobbeltklikke på et nøgletal i en eksisterende tabel eller ved at klikke på det blå felt Nøgletalskant eller via ikonet Rediger nøgletalskant. Dialogboksen Nøgletalskant aktiveres. Her er det muligt at afkrydse de nøgletal, der ønskes vist i tabellen. Gem krydstabel En krydstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer og angiv navn og placering for den pågældende krydstabel. Bemærk Hver gang ikonerne Tilføj variabelkant til Række/Kolonne samt Tilføj variabelkant til 3. dimension benyttes, indsættes en ny variabelkant/dimension. Det er i princippet muligt at arbejde med alle de dimensioner, som man ønsker, men det anbefales, at man ikke arbejder med mere end 3 dimensioner for overskuelighedens skyld. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 9

11 Opbygning af dækningstabel Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny dækningstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen Dækningstabel i den fremkomne dialogboks. Herved fremkommer følgende skærmbillede: Kolonne Række Nøgletalskant Mediekant Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at medierne trækkes direkte ned i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan medierne indsættes ved at klikke på ikonet Tilføj for at aktivere dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medier og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier. Klik på Udfør for at føre medierne over i dækningstabellen. Indsæt variable Når der skal indsættes variable i dækningstabellen, sker det præcis som i krydstabellen. Tilføj variable ved at trække dem over i hhv. kolonnen eller rækken ved hjælpe af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje variable ved klik på ikonet Tilføj variabelkant til Kolonne eller ikonet Tilføj variabelkant til Række for at aktivere dialogboksen Vælg variable til variabelkant. Den eller de variable, der ønskes, markeres, og der trykkes på OK, hvorved variablen(e) indsættes. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 10

12 Redigering af medier Skal der indsættes flere medier i dækningstabellen, sker det ved at mediet trækkes over i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Skal der foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende medier, kan man dobbeltklikke på det blå felt Medie eller direkte på det ønskede medie i tabellen, hvorved dialogboksen Mediekant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj indrykninger for at tilføje flere medier eller på ikonet Tilføj plan for at tilføje en plan til dækningstabellen. Skal et medie slettes, sker det ved at markere det pågældende medie og trykke på ikonet Slet. Redigering af variable Såfremt man ønsker at tilføje variable på samme niveau som de valgte variable i kolonne/række, sker det ved at variablen trækkes over i den blå Variabelkant i kolonnen/rækken ved hjælp af Drag and Drop. Skal der foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende variable, sker det ved at dobbeltklikke på det blå felt Variable i kolonnen/rækken, hvorved dialogboksen Variabelkant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj variable for at tilføje flere variable eller på ikonet Slet for at slette en markeret variabel. Bemærk: Nøgletals-, variabel- og mediekanter kan flyttes ved at klikke på det blå felt og holde venstre musetast nede, mens man flytter kanten til det ønskede sted. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal sker ved at dobbeltklikke på det blå felt Nøgletal eller via ikonet Rediger nøgletalskant, hvorved dialogboksen Nøgletalskant aktiveres. Her er det muligt at afkrydse de nøgletal, der ønskes vist i tabellen. Gem dækningstabel En dækningstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer og angiv navn og placering for den pågældende dækningstabel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 11

13 Opbygning af medievurdering Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny medievurdering ved at klikke på ikonet Ny og vælg Medievurdering i den fremkomne dialogboks, følg herefter dialogboksene eller klik finish, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Tilføjelse af medier Når der skal indsættes et eller flere medier, sker det ved at trække medierne direkte ind i medievurderingen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medier, og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og klikke på Udfør for at føre medierne over i Medievurderingen. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 12

14 Redigering af medier Markér det eller de medier, der skal redigeres, og klik på ikonet Rediger, hvorved dialogboksen Rediger medier fremkommer. Her er det muligt at ændre attributterne for medierne. Sletning af medier Slet, hvorved det eller de pågældende me- Markér det eller de medier, der skal slettes og klik på ikonet dier slettes fra medievurderingen. Sortering i medievurderingen Tryk på den nøgletals- eller attributtitel, som tabellen skal sorteres efter. Tabellen sorteres herefter i stigende eller faldende rækkefølge. Ved et ekstra klik vendes sorteringen. Redigering af nøgletal og attributter Redigering af nøgletal sker ved at klikke på ikonet Egenskaber, hvorved dialogboksen Egenskaber for medievurdering aktiveres. Under fanen Nøgletal kan de nøgletal, der ønskes vist i rapporten, afkrydses. Tilsvarende kan de attributter, der ønskes vist i rapporten, afkrydses under fanen Attributter. Gem medievurdering En medievurdering gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer og angiv navn og placering for den pågældende medievurdering. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 13

15 Opbygning af en medieplanvurdering Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny medieplanvurdering. En medieplanvurdering åbnes ved at klikke på ikonet Ny. Medieplanvurderingen kan vælges i den fremkomne dialogboks, følg herefter dialogboksene eller klik finish, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at trække medierne direkte ind i medieplanvurderingen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medier og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og klikke på Udfør for at føre medierne over i medieplanvurderingen. Opbygning og tilføjelse af mediaplaner Der gøres automatisk plads til en mediaplan (plan 1). Skal der analyseres på flere planer, kan disse tilføjes ved at klikke på ikonet Tilføj plan. Når mediaplanen(-erne) skal have tilføjet indrykninger, sker det ved at markere den aktuelle celle og indtaste det ønskede antal indrykninger. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 14

16 Forskellige medieattributter for de enkelte planer De medieattributter, der vælges under trin 2 ved Tilføjelse af medier i Medieplanvurderingen, vil være gældende for alle planerne. Skal en eller flere af planerne i Medieplanvurderingen have andre medieattributter, kan dette ændres ved at gå under fanen for den enkelte plan, f.eks. Plan1. Her kan der ændres på attributterne for den pågældende plan i det øverste vindue til venstre. Redigering af plannavn De enkelte planer i medieplanvurderingen kaldes automatisk Plan1, Plan2 osv. Ønskes et andet navn til en plan, kan dette ændres ved at dobbeltklikke på eksempelvis Plan 1 i medieplanvurderingen og indtaste det ønskede navn. Redigering af medier Skal der lægges flere medier ind, gøres det som beskrevet i afsnittet Tilføjelse af medier. Skal et eller flere medier slettes fra medieplanvurderingen, sker det ved at markere det eller de pågældende medier i planen og trykke på ikonet Slet. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal sker ved at klikke på ikonet Egenskaber, hvorved dialogboksen Egenskaber aktiveres. Under fanen Nøgletal kan de nøgletal, der ønskes vist i rapporten, afkrydses. Gem medieplanvurdering En medieplanvurdering gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer, og angiv navn og placering for den pågældende medieplanvurdering. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 15

17 Opbygning af en akkumuleringstabel Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny akkumuleringstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælge Akkumuleringstabel i den fremkomne dialogboks, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Akkumuleringskant Nøgletalskant Mediekant Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at trække medierne direkte ind i akkumuleringstabellen ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medie og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og klikke på Udfør for at føre medierne over i akkumuleringstabellen. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Redigering af medier Skal der indsættes flere medier i akkumuleringstabellen, sker det ved at mediet trækkes over i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 16

18 Skal der foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende medier, kan man dobbeltklikke på det blå felt, der hedder Medie, hvorved dialogboksen Mediekant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj indrykninger for at tilføje flere medier. Skal et medie slettes, sker det ved at markere det pågældende medie og trykke på ikonet Slet. Redigering af akkumuleringskanten Skal antallet af indrykninger, der vises i akkumuleringskanten, ændres, sker det ved at dobbeltklikke på det blå felt, der hedder Akk., hvorved dialogboksen Akkumuleringskant aktiveres. Skriv det antal indrykninger, som skal vises i akkumuleringstabellen og tryk OK. Skal dette gemmes som standard, afkrydses feltet Gem som standard. Gem akkumuleringstabel En akkumuleringstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer, og angiv navn og placering for den pågældende akkumuleringstabel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 17

19 Opbygning af en dobbeltdækningstabel Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny dobbeltdækningstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælge Dobbeltdækningstabel i den fremkomne dialogboks, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Mediekant Nøgletalskant Mediekant Tilføjelse af medier Når der skal indsættes medier, sker det ved at medierne trækkes direkte ned/op i den blå Mediekant ved hjælp af Drag and Drop. Alternativt kan man tilføje medier ved at klikke på ikonet Tilføj. Derved aktiveres dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2). I første trin markeres de aktuelle medier i boksen Medie og lægges over i boksen Valgte medier ved at klikke på ikonet Vælg. Gå til trin 2 ved at klikke på Næste. Her er det muligt at ændre på attributterne for de valgte medier og at klikke på Udfør for at føre medierne over i dobbeltdækningstabellen. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Redigering af medier Skal der indsættes flere medier i dækningstabellen eller foretages anden form for redigering af tabellens eksisterende medier, sker det ved at dobbeltklikke på det blå felt, der hedder Medie eller Medie:2, hvorved Opbygning af tabeller i GallupPC Side 18

20 dialogboksen Mediekant aktiveres. Tryk på ikonet Tilføj indrykninger for at tilføje flere medier eller på ikonet Tilføj plan for at tilføje en plan til dækningstabellen. Skal et medie slettes, sker det ved at markere det pågældende medie og trykke på ikonet Slet. Redigering af nøgletal Redigering af nøgletal sker ved at dobbeltklikke på det blå felt Nøgletal eller via ikonet Rediger nøgletalskant, hvorved dialogboksen Nøgletalskant aktiveres. Her er det muligt at afkrydse de nøgletal, der ønskes vist i tabellen. Gem dobbeltdækningstabellen En dobbeltdækningstabel gemmes på samme måde som dokumenter i andre Microsoft Windows programmer. Vælg Gem som under Filer, og angiv navn og placering for den pågældende dobbeltdækningstabel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 19

21 Opbygning af markedsinformation Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing 1H 2009) og en ny markedsinformation ved at klikke på ikonet Ny og vælge Markedsinformation i den fremkomne dialogboks, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: Opbygning af primær- og referencemålgruppe Opbygning af primær- og referencemålgrupper sker ved at vælge Setup under menuen Rediger. Herved aktiveres dialogboksen Markedsinformation Setup, og der vælges Gennemse under Primær målgruppe for at definere denne. Målgruppen opbygges som i de øvrige analyser i GallupPC (se afsnittet om målgrupper, side 21). Tryk på Opbyg for at indlægge mediefilteret. Omdøb Plan 1 til det eller de medier, der skal opbygges. Gå til næste trin og vælg medier. Det gøres på samme måde som i de øvrige medietabeller. Opbygningen af referencemålgruppen sker på tilsvarende måde. Udvælgelse af analysevariable Analysevariable udvælges ved at vælge Setup under menuen Rediger. Gå til fanen Analyser variable og indrykninger og tryk på ikonet Numeriske variable og derefter på ikonet Ny gruppe, hvorved dialogboksen Rediger analysegruppe fremkommer. Tryk på ikonet Ny for at aktivere dialogboksen Variable, hvor det er muligt at udvælge de variable, der skal analyseres. Afkryds hvad der skal sorteres og undertrykkes efter i dialogboksen Rediger analysegruppe og tryk OK. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 20

22 Udvælgelse af medier Medier udvælges ligesom analysevariable ved at vælge Setup under menuen Rediger. Gå til fanen Analyser variable og indrykninger. Tryk på ikonet Indrykninger og derefter på ikonet Ny gruppe, hvorved dialogboksen Rediger analysegruppe fremkommer. Tryk på ikonet Ny for at aktivere dialogboksen Valg af medier (trin 1 af 2), hvor det er muligt at udvælge de medier, der skal analyseres. Afkryds hvad der skal sorteres og undertrykkes efter i dialogboksen Rediger analysegruppe og tryk OK. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Redigering af analysevariable og medier For at redigere analysevariable eller medier vælges Setup under menuen Rediger. Gå til fanen Analyser variable og indrykninger og marker den analysegruppe, der skal redigeres og tryk på ikonet Rediger gruppe. Herved fremkommer dialogboksen Rediger analysevariable, hvor det er muligt at slette variable eller medier i gruppen ved at markere dem og trykke på ikonet Slet. For at indsætte nye medier eller variable skal der trykkes på ikonet pågældende gruppe. Ny. Derefter kan medier eller variable indsættes i den Opbygning af tabeller i GallupPC Side 21

23 Opbygning af målgrupper i GallupPC Opbygning af målgrupper sker ved at trykke på ikonet Målgruppe, hvorved dialogboksen Målgruppe aktiveres. Klik på Vælg ud for Målgruppe for at definere eller hente en tidligere defineret målgruppe. Herved fremkommer dialogboksen Variable med en oversigt over de eksisterende målgrupper defineret under den valgte undersøgelse. Marker den mappe, hvori målgruppen skal gemmes, eller opret ny mappe, og tryk på ikonet Ny variabel. Derved aktiveres dialogboksen Brugervariable. Målgruppe titel Her er det muligt at angive en titel på målgruppen. For at definere målgruppen tryk på ikonet af udtryk, hvorved dialogboksen Definition af udtryk fremkommer: Definition Vælg Variabelsvar Målgruppen defineres ved at markere den eller de variabelsvar, der skal indgå i målgruppen og trykke på ikonet Vælg. Ved definition af målgrupper med variabelsvar fra flere forskellige variable, adskilles disse af enten OR eller AND (se Eksempel med OR s. 22). Når målgruppens udtryk er komplet, trykkes OK og nu kan målgruppen vælges som andre prædefinerede variable. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 22

24 Eksempel med OR Såfremt der benyttes udtrykkene AND og OR i kombination med hinanden, er det vigtigt at sætte parentes omkring hele OR udtrykket. Et eksempel kunne være en målgruppe, som indeholder kombinationen "Personer år som går i biograf eller teater". Sættes der i dette tilfælde ikke parentes omkring biograf og teater vil variablen indeholde personer, der er år og går i biografen samt alle personer, der går i teatret (men altså ikke er begrænset til år). Da vi ønsker at målgruppen kun skal indeholde årige der enten går i biograf eller teater bør det se således ud: AND (biograf OR teater). Opbygningen af målgruppen ville i det forkerte tilfælde se således ud: AND biograf OR teater. Opbygning af egenvariabel med flere svar til kryds- eller dækningstabel Opbygning af en egenvariabel med flere svar sker ved at trykke på ikonet Tilføj variabelkant til Række eller Tilføj variabelkant til Kolonne afhængig af, hvor egenvariablen ønskes placeret. Marker den mappe, hvori den nye variabel ønskes placeret, og tryk herefter på ikonet Ny variabel. Titlen på egenvariablen angives, og der trykkes på ikonet Tilføj svar det antal gange, der svarer til antallet af svarmuligheder. Markér et svar og tryk på ikonet Definition af udtryk for at definere svaret. Målgruppe titel Definition af udtryk Opbygning af tabeller i GallupPC Side 23

25 Vælg Variabelsvar Vælg den ønskede variabel, og indsæt det relevante svar i udtrykket ved at trykke på ikonet Vælg. Skriv eller tryk på ikonerne NOT, AND, OR m.m. alt afhængig af variablens ønskede definition. På tilsvarende måde defineres de øvrige svarmuligheder for den ønskede egenvariabel. Herefter accepteres definition af udtryk ved at trykke OK, og man returnerer til dialogboksen Brugervariabel. Såfremt der benyttes udtrykkene AND og OR i kombination med hinanden, er det vigtigt at sætte parentes omkring hele OR udtrykket se Eksempel med OR s. 22. Redigering af svartitel Ved at markere en svarmulighed og trykke på ikonet Rediger svartitel er det muligt at omdøbe de enkelte svartitler. Efter at definition af svartitel og svarudtryk er fuldendt, er egenvariablen defineret og kan herefter vælges ved at trykke OK. Redigering af svartitel Herefter vil den definerede egenvariabel fremgå som et element i den valgte analysetype og kan anvendes til videre analyse. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 24

26 Opbygning af Gallup Markedskort Når der skal laves markedskort på kortvarige goder, skal krydstabellen se ud som følger: Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing (O) 1H 2009) og en ny krydstabel ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen Krydstabel i den fremkomne dialogboks. Variablene vedrørende Brug af det pågældende mærke vælges og placeres i rækken. En anden vilkårlig variabel placeres i kolonnen. Bemærk at markedskort kun kan laves i de 3 mærke kort baser (O), (L) og (Gu). Nøgletalskanten skal være placeret i den 3. dimension, og nøgletallet Opregnet000 vælges. Når tabellen er opbygget, kan den beregnes ved at klikke på ikonet Beregn. Marker hele tabellen, tryk på ikonet Kopier for derefter at åbne Gallup Markedskort. Herved indsættes markedskortet automatisk. Såfremt kortet ikke indsættes automatisk, klikkes der på Sæt ind. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 25

27 Opbygning af tabeller i GallupPC Side 26

28 Opbygning af X-Y graf I denne analysetype kan du positionere variable/mærker og medier i forhold til Kompas, pris/kvalitets eller service/troværdigheds variablene. (Bemærk at Service/Troværdigheds variablene kun findes i mærke lang basen (R)). Derudover kan du positionere variable og medier på X og Y akser, som du selv definerer på baggrund af de numeriske variable. X-Y graf på Pris og Kvalitet Åbn den pågældende undersøgelse (f.eks. Index DK/Gallup Marketing/Mærke lang (R) 1H 2009) og en ny X- Y graf ved at klikke på ikonet Ny og vælg herefter analysetypen X-Y graf i den fremkomne dialogboks. Bemærk at X-Y graf på pris og kvalitet kun kan laves i de 3 mærke lang baser (B), (G) og (R). Herefter vælger du evt. en målgruppe Klik på Næste. Vælg dernæst hvilken type graf du ønsker at generere f.eks. Pris/Kvalitet og klik på Næste. Vælg herefter, via knappen Tilføj variable, hvilke nedbrydninger du ønsker at se pris/kvalitet variablene fordelt på, og klik på Næste. Vælg de mærker der skal udarbejdes en X-Y graf på ved at klikke på Tilføj. Vælg hele mappen eller enkelte mærker. Klik på Næste for evt. at redigere i akser/titler eller klik på Finish for at afslutte. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 27

29 Fanebladene: Visning1, Visning2, Nedbrydninger og Mærker Fanebladet Visning1: Fanebladet Visning1 viser mærkerne positioneret i forhold til pris og kvalitet for alle personer. Klik på drop down listen øverst til venstre for at skifte til en af de valgte nedbrydninger. Fanebladet Visning2: Fanebladet Visning2 viser alle personer, mænd og kvinder positioneret i forhold til mærkerne. Klik på drop down listen øverst til venstre for at skifte til et af de valgte mærker. Fanebladene Nedbrydninger/Mærker: I fanebladende Nedbrydninger eller Mærker kan du skjule nedbrydninger/ mærker i X-Y grafen ved at klikke med musen i afkrydsningsfeltet ud for nedbrydningen/mærket. Kopiering til f.eks. PowerPoint/Excel Zoom evt. ind på det område, som du ønsker at kopiere til PowerPoint/Excel. Klik herefter på Kopier ikonet og åbn PowerPoint/Excel. I menuen Rediger vælges Indsæt Speciel; Vælg herefter Billede (Windows metafil). Kortet kan nu ses i PowerPoint/Excel. Opbygning af tabeller i GallupPC Side 28

30 Opbygning af Gallup Kompas Når der skal udarbejdes kompas på variable eller medier, skal krydstabellen/dækningstabellen se ud som følger: Krydstabel Dækningstabel Opbygning af tabeller i GallupPC Side 29

31 Nøgletalskanten placeres i rækken til højre for livsstilsvariablen. Som nøgletal vælges: Krydstabel: Opregnet000, Stikprøve og Lodret% Dækningstabel: Dæk000, Stikprøve og StrukDæk% lodret Kompassegmenterne lægges ind i rækken, og det medie eller den variabel, der skal udarbejdes kompas på lægges i kolonnen. Marker hele tabellen og tryk på ikonet kompas kortet automatisk. Kopier for derefter at åbne Gallup Kompas. Herved indsættes Opbygning af tabeller i GallupPC Side 30

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Opret en side/artikel og rediger din side

Opret en side/artikel og rediger din side 1 Opret en side/artikel og rediger din side Tips! Når du skal opbygge din hjemmeside og oprette sider og lægge indhold ind, så kig her. Nogle gange har vi oprettet nogle sider på forhånd, andre gange skal

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med. Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med Kapitel 9 Impress: Præsentationer i OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan

Læs mere

Kom godt igang. med webanalyser.dk. Hvis du udskriver og følger denne guide, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter.

Kom godt igang. med webanalyser.dk. Hvis du udskriver og følger denne guide, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Kom godt igang med webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne guide, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2

1.0 Velkommen til manualen for Editor 1. 1.1.1 Editorens typiske udseende 1. 1.1.2 HTML-kode 1. 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.0 Velkommen til manualen for Editor 1 1.1 Editoren 1 1.1.1 Editorens typiske udseende 1 1.1.2 HTML-kode 1 1.1.3 Generelle funktioner og deres ikoner 2 1.2 Værktøjslinjer 2 1.3 Ikoner 2 1.3.1 Liste over

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer.

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer. Filer Generelt Det ikke er tilladt at lagre informationer, der er i strid med gældende dansk lovgivning. For at kunne arbejde med filer på internetportalen skal du være logget ind med brug af medlemsnummer

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Den nye klub hjemmeside.

Den nye klub hjemmeside. Den nye klub hjemmeside. Ved login i typo3, bliver du mødt med dette billede. Det viser sidetræet. Om man skal bruge listevisning eller sidevisning, afhænger af, hvilket indholdselement man arbejder i.

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere