REFERAT Den 3. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Den 3. september 2012"

Transkript

1 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen, afd. 2 Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen, afd 1 Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem afd. 1 Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem afd. 2 Maria Andersen Suppleant til bestyrelsen afd. 1 Afbud Jette Skov Jørgensen Suppleant til bestyrelsen afd. 2 Afbud Alfred Lübbers Repræsentantskabsmedlem afd. 2 Jette Lindahl Repræsentantskabsmedlem afd. 1 Afbud Jeannette Vennerberg Suppleant til repræsentantskabet afd. 1 Afbud Camilla Grenaae Suppleant til repræsentantskabet afd. 1 Afbud Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe Administrerende direktør PAB Forvaltningsdirektør PAB Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet 9. juli Tilbagemelding fra administrationsselskab 3.1 Orientering konsekvens vedr. mærkning af 1-1½ værelseslejligheder (bilag 1) 3.2 Status tilstandsrapport evt. markvandring 3.3 Status bedragerianmeldelse MSL 3.4 Hvad koster et medlemskab af BL 4. Tilbagemelding fra formand 4.1 Ekstra ejendomsfunktionær eller kontrakt med gartner 4.2 Udgifter til Birthes have før reklameindtægter 4.3 Underskrive forretningsorden (vedhæftet) 4.4 Underskrive vedtægter (vedhæftet) 4.5 Underskrive byggeregnskab vinduer (vedhæftet) 4.6 Gennemlæse udkast til husorden - ændringer (vedhæftet) 4.7 Kompetenceskema vedr. ejendomsinspektør (vedhæftet)

2 5. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne 6. Eventuelt 1. Valg af referent og dirigent Lone Lund-Rasmussen blev valgt som referent og Kasper Nørballe som dirigent. 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 9. juli 2012 Referatet fra den 9. juli 2012 blev godkendt. 3. Tilbagemelding fra administrationsselskab 3.1 Orientering konsekvens vedr. mærkning af 1-1½ værelseslejligheder (bilag 1) Lone Lund-Rasmussen orienterede om kommunens ønske om at få småboliger lavet om til ungdomsboliger samtidig med, at kommunen støtter etablering af større familieboliger. Lægeforeningens Boliger (LB) har ca værelses lejligheder i højhuset, samt et lidt større antal 1½-værelses lejligheder. Organisationsbestyrelsen var enige i, at det var en god ide at få ommærket de små boliger. Det blev foreslået, at alle 1½ og 1-værelses boliger i højhuset blev ommærket. Organisationsbestyrelsen godkendte dette. Administrationen vil tage kontakt til kommunen med henblik på at få et aftaleudkast. LB har i dag en 25% kommunal anvisning. Alle andre boligselskaber har 33%. Kommunen har meddelt, at den ikke vil acceptere den nuværende ordning. Lone Lund-Rasmussen pointerede, at det var vigtigt at have kommunen som medspiller. LB ønsker f.eks. at omlægge lån, dette kræver kommunens godkendelse. Ligeledes vil byggesagen kræve kommunens forståelse for LB's situation. Organisationsbestyrelsen enedes om, at Lone Lund-Rasmussen kan forsøge at forhandle en 33% løsning som Boligselskabet HJEM har. 3.2 Status tilstandsrapport evt. markvandring Kasper Nørballe havde modtaget materialet fra Holmsgaard. Opstillingen var forkert. Materialet genfremsendes i morgen. På baggrund af dette materiale og det tidligere materiale, afholdes møde onsdag 5. september 2012, således at budgetterne kan gøres færdige. Når materialet gennemgås skal det sikres, at DV planen kommer til at indeholde de ønsker organisationsbestyrelsen har. Alex Rasmussen og Jens Corfitzen har fundet flere konteringsfejl. Bl.a. vedrørende hvilke regninger der skal fordeles. Administrationen vil blive orienteret om disse.

3 Alex Rasmussen oplyste, at regninger som udgangspunkt blev fordelt vedrørende varmecentral og ude arealerne. 3.3 Status bedragerianmeldelse MSL Administrationen har rykket politiet. Politiet afventer en juridisk vurdering af sagen. Det er utilfredsstillende, at sagen ikke fremmes. Organisationsbestyrelsens alternativ er et civilretsligt søgsmål. Organisationsbestyrelsen var enige om, at dette ville blive for dyrt for LB. Det aftaltes derfor, at administrationen intensiverer "rykningen" og vil rykke hver 14. dag fremover. 3.4 Hvad koster et medlemskab af BL Et medlemskab af BL koster kr. 106 pr. lejlighed, svarende til ca. kr Alex Rasmussen fandt at han godt kunne bruge de mange oplysninger BL informerer om. Alle var enige om, at det var mange penge. Det blev oplyst, at BL støtter ved personalesager, udbyder gode kurser m.v. Organisationsbestyrelsen bad administrationen om at planlægge et møde med BL, hvor BL selv kan redegøre for hvilke fordele LB vil få ved et medlemskab. Herefter vil LB træffe beslutning om eventuelt medlemskab. 4. Tilbagemelding fra formand 4.1 Ekstra ejendomsfunktionær eller kontrakt med gartner Forretningsudvalget foreslog at der blev ansat endnu en ejendomsfunktionær, primært til de grønne områder, men også til almindelige beboerserviceopgaver. Udearealerne passes ikke på et ordentligt niveau. Organisationsbestyrelsen må drøfte, hvilken standard man ønsker, hvorefter der kan laves en økonomisk beregning i forhold til at lade udearealerne passe af en gartner. Hvad enten man på sigt vælger den ene eller den anden model, er det nødvendigt at afsætte midler på budgettet for Efter en længere diskussion blev det foreslået at afsætte kr Forslaget kom til afstemning og for forslaget stemte Alex Rasmussen, Peter Jørgensen, Thomas Begulic og Carsten Kjøller. Imod stemte Jens Corfitzen. Forslaget er dermed vedtaget. 4.2 Udgifter til Birthes have før reklameindtægter Organisationsbestyrelsen har rettet henvendelse til Københavns Kommune med ønsket om at få brugsretten mod at vedligeholde arealet. Baggrunden herfor er ønsket om at få træerne stynet, således at gavlen kan udlejes til reklameplads.

4 På baggrund af henvendelsen fandt kommunen ud af, at den ikke er ejer af arealet. Ejeren er Lægeforeningens Boligers Fond. Lægeforeningens Boligers Fond har meddelt, at LB kan overtage vedligeholdelsen, samtidig er kommunen ophørt med at vedligeholde arealet. Tilbage står kun at kommunen ikke har orienteret om, hvorvidt træet ved vejkanten er et "gadetræ" og dermed ikke må stynes. Administrationen har forgæves forsøgt at få dette afklaret. Forretningsudvalget foreslog, at man fik en havearkitekt til at se på området og vurdere hvordan området kan integreres i LB's arealer. Forslaget kom til afstemning og for forslaget stemte Alex Rasmussen, Peter Jørgensen og Carsten Kjøller. Imod stemte Jens Corfitzen og Thomas Begulic. Forslaget er dermed vedtaget. Lone Lund-Rasmussen bad om oplyst, om gartnerprisen skal indeholde den fremtidige vedligeholdelse af Birthes Have og dermed være indeholdt i de kr Organisationsbestyrelsen bekræftede dette. Jens Corfitzen gjorde opmærksom på, at såfremt der kommer reklameindtægt ind for udlejning af gavlen, tilfalder disse afd. 1, mens afd. 2 skal bidrage med vedligeholdelsen i forholdet 30/70. Administrationen gjorde opmærksom på, at fordelingsnøglen måske burde tages op til fornyet overvejelse, idet den alene er baseret på bolig m 2. Afd. 2's andel af udearealerne er formentlig større end de 30. Såfremt afdelingerne ikke slås sammen, kan fordelingsnøglen tages op til overvejelse. 4.3 Underskrive forretningsorden (vedhæftet) Kasper Nørballe retter og fremsender forretningsordenen til underskrift. 4.4 Underskrive vedtægter (vedhæftet) Vedtægter er klar til underskrift. 4.5 Underskrive byggeregnskab vinduer (vedhæftet) Der er muligvis nogle problemer med et gamle vinduesregnskab. Teit Svanholm undersøger og vender tilbage. 4.6 Gennemlæse udkast til husorden - ændringer (vedhæftet) Husordenen tilrettes og gøres klar til beboermødet sammen med vedligeholdelsesreglementet.

5 4.7 Kompetenceskema vedr. ejendomsinspektør (vedhæftet) Organisationsbestyrelsen har udfyldt kompetenceskemaet. Kasper Nørballe gennemgår dette og får afklaret eventuelle uklarheder, hvorefter det kan danne baggrund for ejendomsfunktionærerne og administrationen. 5. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne Jens Corfitzen gjorde opmærksom på, at trappetrinene i afd. 2 trænger til reparation. Alex Rasmussen oplyste, at der ville blive indhentet pris på arbejdet. 6. Eventuelt Alex Rasmussen oplyste, at der har været møde med konsulent fra Københavns kommunes Teknik- og miljøudvalg, som nu står for renovationsindsamling. Mødet gik ud på at få informationer om kommende aktiviteter, som Københavns kommune ønsker vedrørende indsamling. Her kunne det oplyses, at der til næste år forsøgsvis vil blive opsat beholdere til 3 nye fraktioner. Elektronik (småt), plast og metal. Desuden gennemgik vi vores affaldsordning, hvor vi kan spare mandetimer ved at få skraldemændene til selv at hente beholderne i skralderum. Forudsætningen er, at der på dørene til skralderum monteres låse til skraldemændenes 1 by 1 nøgle -system. Organisationsbestyrelsen godkendte dette. Næste organisationsbestyrelsesmøde er tirsdag 30. oktober 2012 kl

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere