Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012"

Transkript

1 Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Boligselskab: Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisations-/afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 1 og 2, Østerbro Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Tidspunkt: kl København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem (afd. 1) Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2) Maria Andersen Suppleant til bestyrelsen (afd.1) Afbud Søren Helmer Jensen Suppleant til bestyrelsen (afd. 2) Alfred Lübbers Repræsentantskabsmedlem (afd.2) Sass Popovic Repræsentantskabsmedlem (afd.1) Afbud Ib Thomsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Afbud Lars Pii Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Jeanette Vennerberg Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Søren Helmer Jensen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Lone Lund-Rasmussen Administrerende direktør, PAB Kasper Nørballe Forvaltningsdirektør, PAB Dennis Schultz Driftschef, PAB Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent 2. Indlæg fra Boligselskabernes Landsforening 3. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2012 (vedhæftet) 4. Tilbagemelding fra administrationsselskab 4.1 Tilbagemelding vedr. inspektør og ejendomsfunktionær 4.2 Styringsdialogmøde med Københavns Kommune i december 2012: a) Ommærkning af 1-1½ værelseslejligheder i højhus b) Status vedr. aftale med kommunen om fast adresse på de 33 % 4.3 DV-plan, tilstandsrapport og restøkonomi 4.4 Status Nyborggade 9 projekt 4.5 Respons af kloak TV-inspektion 4.6 Vandnæser opgang A H og D E - status 4.7 Knækkede dækplader ved vinduer status årsgennemgang af vinduer status 4.9 Skimmelsvamp Sionsgade 10 status 4.10 Underfinansiering vinduer afd.1 og faldstammer afd Stigestrenge brugsvand afd. 2 totalrenovering eller kun nødvendige? 4.12 Status bedragerianmeldelse MSL 1

2 5. Tilbagemelding fra formand 5.1 Birthes Have - udkast til planløsning ca. kr ,00 + moms. 5.2 Tilbagemelding vedr. tilbud fra Miele og Nortec 5.3 Betalingskonsol til at betale for vask over husleje 6. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne 6.1 Tilbagemelding vedr. antenneudvalg 7. Eventuelt 7.1 Julefrokost Valg af referent og dirigent Kasper Nørballe blev valgt til referent og Lone Lund-Rasmussen blev valgt til dirigent. 2. Indlæg fra Boligselskabernes Landsforening Carina Seifert, fra BL, var inviteret til at holde et foredrag om, hvad BL er for en organisation og hvad et medlemskab ville betyde for Lægeforeningens boliger. Carina fortalte om den politiske ledelse og organisering og hvorledes den både virker som interesseorganisation og brancheorganisation. At medlemskab af BL, sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde til endelig beslutning. 3. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 3. september 2012 (vedhæftet) at referatet godkendes. Referatet blev godkendt. 4. Tilbagemelding fra administrationsselskab: 4.1 Tilbagemelding vedr. inspektør og ejendomsfunktionær. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning, og bliver refereret i lukket referat. 4.2 Styringsdialogmøde med Københavns Kommune i december 2012: a) Ommærkning af 1-1½ værelseslejligheder i højhus Administrationens brev til kommunen med indstilling til ommærkning af højhuset blev omdelt. Kommunen vil vende tilbage efter 1. november. Der er blevet forespurgt om organisationsbestyrelsen kan beslutte ommærkningen uden godkendelse på et beboermøde. Administrationen har rejst spørgsmålet overfor kommunen. 2

3 Det besluttedes at afvente kommunens stillingtagen til ønsket om ommærkning. b) Status vedr. aftale med kommunen om fast adresse på de 33 % Lone Lund-Rasmussen har drøftet ovennævnte ordning med kommunen. Kommunen er ikke positivt indstillet overfor ordningen. Kommunen fastholder, at der er indgået en aftale om indstilling til 25%, hvilket Alex F. Rasmussen bekræftede. Denne aftale er ikke opsagt. Problemet tages op på styringsdialogmødet. Det besluttedes at afvente styringsdialogen. 4.3 DV-plan, tilstandsrapport og restøkonomi Der er brugt kr til plantegninger m.m. Nyborggade 9. Der er brugt kr til tilstandsrapport på afdeling I og II. Det er aftalt med forretningsudvalget, at der holdes en række møder og markvandring, hvor tilstandsrapporten vil blive implementeret i budget 2014, men der er en række arbejder der skal finansieres på anden måde. 4.4 Status Nyborggade 9 projekt Materialet er klart til at blive drøftet med kommunen. Sagen bringes op på kommende styringsdialogmøde. 4.5 Respons af kloak TV-inspektion TV-inspektionen i kloaksystemet er færdig. Vi mangler nu den færdige rapport fra Slamsugercentralen v/jesper Petersen. Administrationen blev bedt om at rykke for færdiggørelsen, da det var bestyrelsens erfaring at dette tidligere har været nødvendigt. 4.6 Vandnæser opgang A H og D E - status Vi er nu blevet enige med E. Phil og Søn, at de snarest går i gang med en mangeludbedring af vandnæserne/inddækningsprofilerne. Den løsning som vælges er den løsning som Peter Jahn tidligere har foreslået. Af hensyn til fugearbejdet kan arbejdet dog tidligst begynde når vejret er min 5 grader og derover. Senest 1. april 2013 er arbejdet færdigt. 3

4 Igangsætning af terrasse 4.7 Knækkede dækplader ved vinduer status Pihl og Søn er fremkommet med et prisoplæg på til færdiggørelse af inddækningsprofilerne. Afdækningsplader er undersøgt i Teknologisk Institut. Vi afventer en endelig rapport. Inddækningsprofilerne vil indgå sammen med resultatet fra Teknologisk Instituts undersøgelse af afdækningspladerne i et opsamlingsmøde på 5 års gennemgangen tirsdag den 30. oktober. Begge sager vil blive indskrevet i afleveringsprotokollen som en fejl og mangel. Det vil naturligvis have en konsekvens for adgangen til nedskrivningen/frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Udover registreringen i afleveringsprotokollen vil aktionskredsen E. Phil & Søn, Peter Jahn, Administrationen og Lægeforeningens Boliger holde fast i begge sager, så der snarest kan findes en løsning i sagerne om inddækningsprofilerne og afdækningspladerne årsgennemgang af vinduer status Mandag den 22. oktober blev der afholdt et møde med E. Phil & Søn, Bygherre, Peter Jahn, Holmsgaard og Lægeforeningens Boliger. Her blev Dokumentationen ved 5 års eftersynet samt fejl og mangler herunder sagerne om inddækningsprofilerne og afdækningspladerne gennemgået. Pga. sagernes omfang og manglende dokumentation er der blevet indkaldt til nyt opsamlingsmøde tirsdag den 30. oktober De fejl og mangler ved vinduerne som kredsen kunne blive enige bliver sat i gang nu i samarbejde med Holmsgaard, E. Phil og Søn og Ejendomsinspektøren. Vi er nu blevet enige med E. Phil og Søn at de straks påbegynder en udbedring af fejl og mangler som blev konstateret ved 5 års gennemgangen. Vi begynder allerede en varsling af beboerne nu. Arbejdet vil foregå fra den 26. november til medio december Skimmelsvamp Sionsgade 10 status Driftschefen og Ejendomsinspektøren har den 9. oktober 2012 gennemført et syn i boligen. Både køkkenet og baderummet var opmalet med hvid maling. Det er et problem, at malingen er sket uden at skimmelsvampen er behandlet. Ligeledes var der på gulvet i køkkenet udlagt et vinylgulv ovenpå trægulvet uden først at behandle for skimmelsvamp. 4

5 Efter aftale med bestyrelsen skal der foretages en prøve, som konkret kan bekræfte eller afkræfte, om der stadig er skimmelforekomster. Kan der herefter konstateres skimmelforekomster, vil det som følge af mislighold få konsekvenser for beboerne. Sagen bringes op på kommende styringsdialogmøde i december Underfinansiering vinduer afd.1 og faldstammer afd. 2 Forslag til afvikling af underskuds- og underfinansiering, bilag 1. at bestyrelsen godkender fremlagt til afvikling af underskuds- og underfinansiering Bestyrelsen uddelegerede kompetencen til endelig godkendelse til Jens Corfitzen, i samarbejde med administrationen. Jens har på møde den 6. november godkendt administrationens forslag, med den bemærkning at tilskudet fra dispositionsfonden skal gives som tilskud ind til underskuddet er væk. Forslaget tages med på styringsdialogmødet i december Stigestrenge brugsvand afd. 2 totalrenovering eller kun nødvendige? Bestyrelsen og administrationen drøftede, hvilke muligheder der var for at bruge træknings ret m.m. at orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen vil i samarbejde med administrationen arbejde videre med projektet og komme med en endelig indstilling for henholdsvis afdeling I og II, til fremlæggelse og godkendelse på respektive afdelingsmøder Status bedragerianmeldelse MSL Administrationen orienterede om status på sagens. at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning, og bliver refereret i lukket referat. 5. Tilbagemelding fra formand: 5.1 Birthes Have - udkast til planløsning ca. kr ,00 + moms. Landskabsarkitekt Lisbeth Westergaard, LiWplanning var inviteret til at kikke på Birthes ha ve, hjørnet af Østerbrogade og Sionsgade (tidligere område med tankstation) for at komme med forslag til hvordan dette område kan inddrages sammen med arealet foran blok A. Området ejes af Lægeforeningens Boligers Fond, og vi har fået brugsretten til området for at kunne skabe indtægt ved at benytte facaden på blok A til reklamer. 5

6 Forslaget skal udarbejdes på en sådan måde at facaden til blok A bliver mest synlig og at området efterfølgende skal kunne vedligeholdes af vore egne ejendomsfunktionærer. LiWplanning skal have ca. kr ,00 + moms for at udarbejde dette forslag. Tanken er at fremsende en anmodning til Lægeforeningens Boliger Fond og søge om tilskud til at reetablere dette område, så det bliver attraktivt. Hvis fonden ikke vil bidrage, er det bestyrelsens holdning, at tilbagegive brugsretten. Dette på baggrund af Lægeforeningens Boligers økonomiske situation. at udgiften på kr betales af Lægeforeningens boligers arbejdskapital. Det blev besluttet at følge indstillingen. 5.2 Tilbagemelding vedr. tilbud fra Miele og Nortec Mandag den 15. oktober var vi på besøg hos Miele for at kikke på deres vaskemaskiner og høre om et evt. tilbud på vaskemaskiner på baggrund af det registrerede forbrug af vore maskiner i vore fællesvaskerier. Her er det kun maskinerne i højhuset som kunne vise et normalt forbrug på ca. 4 til 5 vaske pr. dag. De andre vaskerier ligger på 1 til 2 vaske pr. dag. Så udskiftning af vaskemaskinerne er ikke på tapetet lige nu. Desuden er det kun 4 ud af 18 maskiner som kan omprogrammeres til udnyttelse af et evt. doseringsanlæg. Så skal vi kikke på muligheder for besparelser ved nye maskiner er det et helt andet regnskab der skal udregnes. For at kunne udregne om kostprisen ved driften af vore vaskerier er væsentlig større eller lig med den pris vi betaler for hver vask nu, er der sat måler på enkelte vaske maskiner og tørretumbler for at kunne få en regulær måling af vand- og elforbrug. Herefter skal omkostningerne til reparationer og afskrivninger samt omkostninger til lovpligtige eftersyn af centrifugerne også indregnes. Herefter skal vi tage snakken på næste organisationsmøde. 5.3 Betalingskonsol til at betale for vask over husleje Vore bankfilialer i området omdannes til pengeløse filialer. Derfor er det meget aktuelt at kikke på et betalingssystem til vore vaskerier så vaskene betales over huslejen. Miele er blevet bedt om at udskille det digitale betalingssystem som er en del af det udarbejdede tilbud på nye maskiner. Vi vil også bede Nortec om et tilbud på betalingsanlæg til reservering, annullering, aflukning og betaling af vaske over huslejen. Forinden skal der etableres mulighed for en fastnetforbindelse med central overvågning af systemet på ejendomskontoret. Vor elektriker, Kontakt aps, er blevet bedt om at komme med et overslag på etablering. 6

7 6. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne Jeanette Vennerberg spurgte til hvorfor at et tidligere punkt på dagsordenen omkring huslejeudligning af Handicapboligerne ikke var på mere og om hvad status på denne sag var. Administrationen ville være opmærksom på dette til næste møde og tage sagen op på det kommende styringsdialogmøde i december. Jens Corfitzen gjorde opmærksom på, at udbedring af skaderne på trapperne i afd. 2 stadig ikke var igangsat som lovet på sidste møde. Administrationen lovede at sørge for at dette bliver igangsat straks. 6.1 Tilbagemelding vedr. antenneudvalg Der er kommet et overslag ind. Antenneudvalget arbejder videre frem mod næste møde. Carsten og Søren står for at indkalde udvalget til nyt møde. 7. Eventuelt Alfred havde hørt fra en beboer, at hun havde fået en ridse i bilen nær kompostbunken og ville høre, om afdelingen kunne dække dette, evt. ved dens forsikring. Det blev konkluderet, at denne mulighed ikke var tilstede. 7.1 Julefrokost 2012 Thomas planlægger dato for julefrokost. Alex ønskede, at det blev i december måned. Alex Rasmussen Formand Kasper Nørballe Referent 7

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere