Generelt om Husets installationer og forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om Husets installationer og forsyning"

Transkript

1 Generelt om Husets installationer og forsyning Dette lille skrift, der er åbent for alle uanset medlemskab af foreningen, indeholder to emner: Dels er der forskellige advarsler til potentielle nye ejere af svenske fritidshuse om væsentlige forhold (relateret til Husets installationer og forsyning ), man bør være opmærksom på INDEN køb, dels er der en kort omtale af de emner, man kan finde i de efterfølgende skrifter, der i skrivende stund alle er åbne for såvel medlemmer som gæster. Af Bjørn Donnis Side 1 af 8

2 Indhold Indhold... 2 Information ( advarsler ) til kommende ejere af svenske fritidshuse... 2 Vand på torpet... 3 Eget afløb... 4 El i huset... 5 Ildsteder og skorsten... 6 Varmepumper... 6 Tele... 7 Indholdet i de efterfølgende skrifter... 7 Vand på torpet... 7 Eget afløb... 8 El i huset... 8 Ildsteder og skorsten... 8 Varmepumper... 8 Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen Information ( advarsler ) til kommende ejere af svenske fritidshuse Hvor ens det svenske og det danske samfund end synes, så oplever vi, der færdes i begge lande, dog nogle overraskelser. Nogle skyldes de åbenlyse forskelle, såsom den lavere befolkningstæthed i Sverige, især i de områder, vi danskere ofte opsøger, andre oplevelser beror på mere fundamentale forskelle mellem, hvorledes opgaveog ansvarsfordelingen mellem myndigheder og borgere er indrettet. En del af disse forskelle kan forårsage store ærgrelser og udgifter, hvis man ikke er opmærksomme på dem i rette tid. Nedenfor prøver vi at trække nogle af de forskelle frem, som ligger uden for selve det juridiske mht. købsaftalen, betalingen og finansieringen, men som har væsentlig betydning, allerede når man står for at anskaffe fritidshus i Sverige. Side 2 af 8

3 Vand på torpet De huse, vi danskere efterspørger som fritidshuse i Sverige, vil ofte ligge så afsides, at de har vandforsyningen fra egen brønd eller boring. Hvis man er på vej til at blive ejer af egen vandforsyning, er der to store spørgsmål, man bør overveje: Er der vand hele året, og er vandet af god kvalitet, både mht. udseende, smag og lugt, og endnu vigtigere sundhedsmæssigt. Desværre er forsikringer som, at brønden er aldrig løbet tør, vi har fint vand og er aldrig blevet syge, intet værd. Et aftappet glas vand kan selvfølgelig være så ringe mht. udseende, lugt eller smag, at man umiddelbart bliver forbeholden. Men vandet kan sagtens være af ringe kvalitet og måske endda farligt for din helse uden at lugte grimt. Udtalelser om, at der er vand hele året, man skal bare ikke bruge for meget sidst på sommeren, betyder reelt, at brønden ikke giver vand nok. En velfungerende brønd løber ikke tør, selvom man ikke sparer på vandet, så længe man ikke fylder pool eller vander marker. Fejlene ved vandkvaliteten falder i to store grupper: Den første gruppe er fejl, der skyldes naturen, såsom jern i vandet, ildelugtende svovlbrinte, surt vand (der ikke smager surt) som opløser tungmetaller fra klippe og rør og korroderer installationerne og meget andet. Disse fejl kan med i større eller mindre grad afhjælpes ved at montere filtre eller ved at kalke vandet. Det står der meget mere om i Vand på torpet. Den anden familie af fejl skyldes, at der kommer vand fra jordoverfladen eller fra de øverste lag jord ned i brønden, uden at det først er sivet langsomt gennem meter jord. Sådant vand vil være karakteriseret af et højt indhold af bakterier først og fremmest relativt uskadelige jordbakterier, men desværre evt. også af bakterier fra dyrs afføring. Eget vand vil komme fra en af to typer brønde: en gravet brønd det klassiske knap 1 meter i diameter 5 8 meter dybe hul eller en boret brønd, der uden for det sydvestlige Skåne typisk går meter ned i klippen. Alt andet lige er en boring/ borrad brunn mere sikker mht. sandsynlighed for godt og rigeligt vand. Da anlæg af en boret brønd typisk koster fra SEK og op mod (2012), bør et hus med gravet brønd alt andet lige være tilsvarende billigere at købe end et tilsvarende hus med boret brønd. Inden køb af et hus, så se brønden og se ned i brønden, med mindre det er en moderne boring. En moderne boring har et stålrør, der stikker cm op over jorden og afsluttes med en speciel metalhætte. Boringen bør for at være de kr. værd, have en pumpe stående i bunden af borehullet! Boringer, hvor borerøret slutter nede i et hul, dækket af et brøndlåg, er ikke af dagens standard. En gravet brønd bør have toppen cm eller mere over jordoverfladen. Låget bør slutte knivtæt til øverste brøndring, og låget bør være Side 3 af 8

4 absolut tæt. ( Knivtæt = man må ikke kunne presse et knivsblad ind mellem låg og brøndring eller gennem revner i øvrigt.) Man bør bede om at få lov at se ned i en gravet brønd (medbring en god lommelygte)! også selvom betonlåget er tungt. Brønden bør være opført af betonringe. Stensatte (kampestensmurede) brønde giver sjældent mikrobiologisk rent vand. Betonringene bør se rene ud (som frisk beton) indvendigt ned til lidt over vandoverfladen og være uden tegn på, at der løber vand ned ad indersiden. Siderne, nede hvor der til tider er vådt, må gerne være rustfarvede eller evt. sorte. Der må ikke være grønne alger eller lignende. Man bør ikke kunne se mere end en enkelt snegl eller nogle få ørentvister helst ikke liv eller afdøde kræ overhovedet. I den udstrækning, man kan se ned i vandet (normalt ser det helt sort ud på grund af lysforholdene), bør det se rent ud. Man spørger naturligvis til en evt. vandanalyse. Hvis vandet er bedømt til at være otjänligt eller tjänligt med anmärkning ved analysen, er der basis for en prisreduktion. Men en gammel vandanalyse er ingen garanti og det er en ny såmænd heller ikke, når man ikke ved, hvordan prøven er taget. Dels er der selvfølgelig muligheden for simpelt, regulært snyd. Men der er også andre muligheder for bevidst eller ubevidst snyd: man bruger mange kubikmeter vand umiddelbart før prøven tages, hvorved mange brønde giver rimeligt vand, eller vandprøven tages fra en brønd, der i det store og hele ikke har været benyttet det sidste år. En sådan brønd vil, hvis den ikke er meget perfekt, ofte have ret dårligt vand. Denne dårlige vandkvalitet kan man ofte rette op på ved blot at benytte brønden mere og oftere. Eget afløb I modsætning til vandforsyningen, så interesserer myndighederne sig intenst for husets afløbsinstallation. Man må ikke udføre nogen form for afløb af spildevand uden en tilladelse til netop det projekt, man vil anlægge. Sælger skal kunne fremvise tilladelsen. Kan sælger ikke det, kan man selv kontakte kommunen med oplysningen om ejendommens fastighetsbeteckning (den der er i stil med Torparebygd 34:12 ) og bede om at få at vide, hvilke tilladelser til hvilke typer afløb der er registreret hvornår. Normalt bliver man behandlet meget venligt og hjælpsomt af personalet ved denne type henvendelser. Til gengæld kan man ikke forvente megen hjælp fra den svenske ejendomsmægler. Afklaring af sådanne spørgsmål er ikke en del af salgsopgaven, mener man i Sverige,. Ved samme lejlighed bør man forespørge, om der er foretaget inventering for nylig. Inventeringen er en registreringsproces, kommunerne bør have foretaget i årene efter ca. 2006, hvor man for hver ejendom sammenholder de faktiske afløbsforhold med, hvad der er givet tilladelse til, samt yderligere foretager en Side 4 af 8

5 nybedømmelse af, om den foreliggende afløbsinstallation er tidssvarende. Kommunen har fuld ret til at beordre en eksisterende afløbsinstallation med behørige tilladelser ændret, hvis man finder, at installationen i dag er urimeligt belastende forureningsmæssig! Hvis ikke sælger garanterer, at afløbsinstallationen er udført med behørige tilladelser, og man i stedet blot får at vide, at anlægget er inventeret, eller at det ser OK ud, bør man være meget tilbageholdende med at købe ejendommen og sikre sig hjælp fra en advokat. Til gengæld kan sælger naturligvis ikke garantere for, at installationen godkendes ved en fremtidig inventering. Tidssvarende afløbsinstallationer i dag er mindst trekammarbrunn med infiltration eller evt. markbädd eller, som alternativ, en sluten tank. Alt hvad der er mere primitivt end ovenstående, må man forvente, at myndighederne før eller siden og snarere før ønsker ændret. Og selv ved de ovennævnte løsninger kan man risikere at skulle argumentere kraftigt for, at netop disse løsninger er velegnede og tilstrækkelige. Mange flere detaljer og mere ammunition til snak med myndighederne finder du i Eget afløb og de dokumenter, der linkes til herfra. El i huset Umiddelbart er der tre problematiske og diskutable udtalelser, man kan møde vedr. elektricitetsforsyning i forbindelse med et huskøb: Der er ikke elektricitet, og det vil koste en formue at få ført frem! Der er ikke elektricitet indlagt, men jeg kan se en elmast tæt på, så det kan vel ikke koste ret meget at få indlagt el. Der er ikke elektricitet indlagt, men det klarer du med et par solceller og en akkumulator. Der er ikke elektricitet, og det vil koste en formue at få ført frem! Dette er formentlig fuldstændigt korrekt, men forholdene kan have ændret sig gennem årene og måske er det, sælgeren synes er en formue, ikke så slemt efter din opfattelse! Grundlæggende koster det i størrelsesorden SEK at blive tilsluttet elnettet, hvis der er elmaster med ledig kapacitet inden for meter. Hertil kommer selve installationerne i huset. Problemet opstår, hvis der er mere end de meter til elnet med overskudskapacitet! Du skal betale hele prisen for at få ført kabel frem til huset, og hvis der er længere end meter, skal du have sat en ny transformatorstation op (i en mast) den skal du også betale. Alene et 230 V kabel hængt op i master (den billigste løsning) koster i størrelsesorden 100 SEK/meter! Dog er det sådan, at i hvert fald selskabet e.on har indført nogle skabelon priser, så her kan man slippe lidt billigere. Side 5 af 8

6 Der står lidt mere om situationen i El i huset, der kræver indlogning, men grundlæggende er rådet: har du fundet alle tiders sted uden el så få undersøgt, hvad det i dag faktisk koster at få indlagt el. Du kan prøve at kontakte elnetselskabet i området, men det er meget sandsynligt, at de vil bede dig om at kontakte en elinstallatør. Der er ikke elektricitet, men jeg kan se en elmast tæt på, så det kan vel ikke koste ret meget at få indlagt el. Der kan sagtens stå en elmast, der ikke har overskudskapacitet på kablerne! I så fald skal du også betale for at få forøget kabelstørrelsen (eller hængt et ekstra op) frem til den mast, du ser. Du er nødt til at kontakte elnet selskabet (se ovenfor); det er næppe noget, du, ejendomsmægleren eller sælgeren kan gætte eller har nogen særlig viden om. Der er ikke elektricitet indlagt, men det klarer du med et par solceller og en akkumulator. Man kan rigtig meget med solceller, små vindmøller, brændselsceller og generatorer og en masse akkumulatorer. Men under alle omstændigheder er det dyrt i anlæg. For det andet kan solceller og vindmølle samt akkumulatorer ikke levere en normal mængde strøm, uden du skal investere mange kr. Du kan ikke få strøm nok til at drive et komfur eller til at få elvarme. Selv en støvsuger, en kaffemaskine eller vandpumpen kræver et temmelig stort anlæg og/eller speciel vandpumpe og støvsuger. Hvis man ønsker egen strøm til mere end et par lamper, bør man alvorligt overveje at bygge et såkaldt hybridanlæg, hvor solcellernes og akkumulatorernes 12 V jævnstrøm omdannes til 230 V vekselstrøm, før det sendes rundt i huset. Denne type anlæg omtales udførligt i El i huset. Ildsteder og skorsten Den vigtigste advarsel er, at ildsteder og skorsten skal være godkendt af skorstensfejeren, ellers må de ikke benyttes og væsentligere: det er måske livsfarligt at anvende dem. Se mere under de juridiske afsnit mht. køb, men kort: skorstensfejeren skal kende ejendommen og have godkendt alle ildsteder og skorstene inden for de seneste år. Hvis ikke dette er tilfældet, bør man have det indføjet som en betingelse for, at købet træder i kraft. Dette bør man gøre, også selvom det forlanges, at man selv betaler de SEK for eftersynet. Det kan være ganske kostbart af få renoveret en skorsten! Varmepumper Mange torpare føler sig fristede til at montere de kendte, ganske billige luft luft varmepumper til kombineret opvarmning og afkøling af det svenske fritidshus. Ofte med den bagtanke at holde huset frostfrit for en lavere udgift end ved normal opvarmning. Det er absolut en mulighed, men der er forhold, der gør, at det ikke er helt så enkelt, som man umiddelbart kunne forestille sig læs mere i afsnittet om varmepumper, inden du køber et hus, der har en luft luft varmepumpe som den primære varmekilde. Side 6 af 8

7 Tele Selve dette afsnit er desværre ikke skrevet endnu, men derfor kan vi godt komme med et par advarsler til kommende torpare. Advarslerne er kort: tro ikke, at du uden videre kan få internet, telefon osv. tro ikke, at der er mobildækning alle steder på landet i Sverige og i øvrigt er der også problemer ved nogle kyster, der ligger i læ. Studér antallet af pinde på din mobiltelefon, når du ser på huset mens du er indendørs! Problemet med, at du kan ikke få, skyldes, at man i Sverige som i så mange andre lande ikke vil lade personer uden personnummer (dvs. fast adresse) i landet indgå i abonnementsaftaler. Aftaler, hvor man forudbetaler en given taletid (svensk SIM kort til mobiltelefonen) eller en given tid eller datamængde, som man kan downloade over mobilt internet, kan man sagtens oprette. Mulighederne for at se dansk TV er i øvrigt yderst begrænsede pt. Indholdet i de efterfølgende skrifter I øjeblikket omhandler de efterfølgende tekster seks emner: Egen vandforsyning, eget afløb, elforsyning og installationer, ildsteder og skorsten samt en omtale af varmepumper. Nedenstående nogle få ord om indholdet under de enkelte emner: Vand på torpet Skriftets over 90 sider afspejler, at en af torparelivets større udfordringer er fremskaffelse og sikring af en fornuftig kvalitet og kvantitet af vand fra egen brønd. Der gennemgås de geologiske forhold i Sverige, som har indflydelse på vandets kvalitet tolkning af vandanalyser, der er det vigtigste værktøj til at gøre en målrettet indsats for forbedring af vandkvaliteten de fejl, der optræder hyppigst ved henholdsvis den gravede brønd og den borede brønd (en vandboring) procedurer til genstart af en gammel gravet brønd kalkning af vandet de mest udbredte filtre og meget andet. Endelig omtales de komponenter, der skal til for at få rindende vand herunder hvilke muligheden man har for placering af trykbeholder og pumpe. Side 7 af 8

8 Eget afløb Kan man virkelig skrive 20 sider om så uinteressante emner som eget afløb, septiktank og især trekammarbrunn? Grunden er først og fremmest, at de svenske myndigheder er begyndt at interessere sig voldsomt for, om vore afløbsforhold er lovlige, godkendte og ikke forurenende. Derfor ender en del torpare i disse år i dialog med myndighederne for at finde en løsning, begge parter kan være tjent med. Indholdet i dette skrift skal bl.a. klæde os på med tilstrækkelig viden til at opnå at få en dialog frem for at modtage et diktat. El i huset På 40 sider prøver vi at videregive alt, hvad der er af interesse mht. elektricitet for en dansker med fritidshus i Sverige. Dette er selvfølgelig ikke muligt, men vi kommer omkring selve det svenske forsyningssystem, der giver muligheder for nogle ikke helt ubetydelige besparelser mht. prisen for forbruget i Sverige, og oplysninger om hvad en nyinstallation kan koste. Der er også sammenligninger mellem forskellige typer opvarmning (el, brænde, olie). Et par svenske specialiteter, belastningsvakt og elpannor, der begge kan lette livet, omtales. Ligeledes behandles de velkendte, men ofte misforståede el radiatorer. Der er en omtale af fordele ved og pris for at holde huset frostfrit, og til slut er der et større afsnit om huset, der forsynes med el fra solpaneler o.l. i den mere avancerede form, hvor man omdanner lavvolts jævnspænding til 230 V vekselstrøm. Ildsteder og skorsten Det er nok meget få danskejede fritidshuse i Sverige, der ikke har en brændeovn, et brændekomfur, en fin kakkelovn eller anden form for ildsted. I afsnittet omtales de forskellige typers fordele og ulemper, og hvordan man fyrer i dem, samt hvor man anskaffer nye eller renoverede gamle ildsteder og reservedele. Selvfølgelig bliver også den historiske side vendt. Endelig er der en omtale af skorstene og især om reglerne for skorstensfejning og brandsyn. Varmepumper Er et lille skrift, der omtaler de udbredte, billige luft luft varmepumper, der er fristende at indkøbe, men som hverken er uproblematiske eller helt så besparende, som man ofte forventer, ved anvendelse i fritidshuse. Side 8 af 8

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis El i huset I dette afsnit prøver vi at komme rundt om mange emner vedr. elektricitet. Forhold mht. valg af leverandør, installation af el eller evt. 230V el uafhængig af en leverandør, dimensionering og

Læs mere

Købsprocessen en kronologisk gennemgang

Købsprocessen en kronologisk gennemgang Købsprocessen en kronologisk gennemgang En gennemgang af processen overvejelser og handlinger fra man begynder seriøst at tænke på køb af fritidshus i Sverige frem til ens ejendomsret er registreret. Af

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl

Gode råd før køb og salg af hus i Sverige. Kurser, ture og god musik. Den magiske sommerfugl . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 2 9 A P R I L 2 0 1 0 2 9. Å R G A N G Gode råd før køb og salg af hus i Sverige - advokaten tænker højt Kurser, ture og god musik - find sæsonens aktiviteter

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere