Generelt om Husets installationer og forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om Husets installationer og forsyning"

Transkript

1 Generelt om Husets installationer og forsyning Dette lille skrift, der er åbent for alle uanset medlemskab af foreningen, indeholder to emner: Dels er der forskellige advarsler til potentielle nye ejere af svenske fritidshuse om væsentlige forhold (relateret til Husets installationer og forsyning ), man bør være opmærksom på INDEN køb, dels er der en kort omtale af de emner, man kan finde i de efterfølgende skrifter, der i skrivende stund alle er åbne for såvel medlemmer som gæster. Af Bjørn Donnis Side 1 af 8

2 Indhold Indhold... 2 Information ( advarsler ) til kommende ejere af svenske fritidshuse... 2 Vand på torpet... 3 Eget afløb... 4 El i huset... 5 Ildsteder og skorsten... 6 Varmepumper... 6 Tele... 7 Indholdet i de efterfølgende skrifter... 7 Vand på torpet... 7 Eget afløb... 8 El i huset... 8 Ildsteder og skorsten... 8 Varmepumper... 8 Tryk på dette symbol for at komme tilbage til indholdsfortegnelsen Information ( advarsler ) til kommende ejere af svenske fritidshuse Hvor ens det svenske og det danske samfund end synes, så oplever vi, der færdes i begge lande, dog nogle overraskelser. Nogle skyldes de åbenlyse forskelle, såsom den lavere befolkningstæthed i Sverige, især i de områder, vi danskere ofte opsøger, andre oplevelser beror på mere fundamentale forskelle mellem, hvorledes opgaveog ansvarsfordelingen mellem myndigheder og borgere er indrettet. En del af disse forskelle kan forårsage store ærgrelser og udgifter, hvis man ikke er opmærksomme på dem i rette tid. Nedenfor prøver vi at trække nogle af de forskelle frem, som ligger uden for selve det juridiske mht. købsaftalen, betalingen og finansieringen, men som har væsentlig betydning, allerede når man står for at anskaffe fritidshus i Sverige. Side 2 af 8

3 Vand på torpet De huse, vi danskere efterspørger som fritidshuse i Sverige, vil ofte ligge så afsides, at de har vandforsyningen fra egen brønd eller boring. Hvis man er på vej til at blive ejer af egen vandforsyning, er der to store spørgsmål, man bør overveje: Er der vand hele året, og er vandet af god kvalitet, både mht. udseende, smag og lugt, og endnu vigtigere sundhedsmæssigt. Desværre er forsikringer som, at brønden er aldrig løbet tør, vi har fint vand og er aldrig blevet syge, intet værd. Et aftappet glas vand kan selvfølgelig være så ringe mht. udseende, lugt eller smag, at man umiddelbart bliver forbeholden. Men vandet kan sagtens være af ringe kvalitet og måske endda farligt for din helse uden at lugte grimt. Udtalelser om, at der er vand hele året, man skal bare ikke bruge for meget sidst på sommeren, betyder reelt, at brønden ikke giver vand nok. En velfungerende brønd løber ikke tør, selvom man ikke sparer på vandet, så længe man ikke fylder pool eller vander marker. Fejlene ved vandkvaliteten falder i to store grupper: Den første gruppe er fejl, der skyldes naturen, såsom jern i vandet, ildelugtende svovlbrinte, surt vand (der ikke smager surt) som opløser tungmetaller fra klippe og rør og korroderer installationerne og meget andet. Disse fejl kan med i større eller mindre grad afhjælpes ved at montere filtre eller ved at kalke vandet. Det står der meget mere om i Vand på torpet. Den anden familie af fejl skyldes, at der kommer vand fra jordoverfladen eller fra de øverste lag jord ned i brønden, uden at det først er sivet langsomt gennem meter jord. Sådant vand vil være karakteriseret af et højt indhold af bakterier først og fremmest relativt uskadelige jordbakterier, men desværre evt. også af bakterier fra dyrs afføring. Eget vand vil komme fra en af to typer brønde: en gravet brønd det klassiske knap 1 meter i diameter 5 8 meter dybe hul eller en boret brønd, der uden for det sydvestlige Skåne typisk går meter ned i klippen. Alt andet lige er en boring/ borrad brunn mere sikker mht. sandsynlighed for godt og rigeligt vand. Da anlæg af en boret brønd typisk koster fra SEK og op mod (2012), bør et hus med gravet brønd alt andet lige være tilsvarende billigere at købe end et tilsvarende hus med boret brønd. Inden køb af et hus, så se brønden og se ned i brønden, med mindre det er en moderne boring. En moderne boring har et stålrør, der stikker cm op over jorden og afsluttes med en speciel metalhætte. Boringen bør for at være de kr. værd, have en pumpe stående i bunden af borehullet! Boringer, hvor borerøret slutter nede i et hul, dækket af et brøndlåg, er ikke af dagens standard. En gravet brønd bør have toppen cm eller mere over jordoverfladen. Låget bør slutte knivtæt til øverste brøndring, og låget bør være Side 3 af 8

4 absolut tæt. ( Knivtæt = man må ikke kunne presse et knivsblad ind mellem låg og brøndring eller gennem revner i øvrigt.) Man bør bede om at få lov at se ned i en gravet brønd (medbring en god lommelygte)! også selvom betonlåget er tungt. Brønden bør være opført af betonringe. Stensatte (kampestensmurede) brønde giver sjældent mikrobiologisk rent vand. Betonringene bør se rene ud (som frisk beton) indvendigt ned til lidt over vandoverfladen og være uden tegn på, at der løber vand ned ad indersiden. Siderne, nede hvor der til tider er vådt, må gerne være rustfarvede eller evt. sorte. Der må ikke være grønne alger eller lignende. Man bør ikke kunne se mere end en enkelt snegl eller nogle få ørentvister helst ikke liv eller afdøde kræ overhovedet. I den udstrækning, man kan se ned i vandet (normalt ser det helt sort ud på grund af lysforholdene), bør det se rent ud. Man spørger naturligvis til en evt. vandanalyse. Hvis vandet er bedømt til at være otjänligt eller tjänligt med anmärkning ved analysen, er der basis for en prisreduktion. Men en gammel vandanalyse er ingen garanti og det er en ny såmænd heller ikke, når man ikke ved, hvordan prøven er taget. Dels er der selvfølgelig muligheden for simpelt, regulært snyd. Men der er også andre muligheder for bevidst eller ubevidst snyd: man bruger mange kubikmeter vand umiddelbart før prøven tages, hvorved mange brønde giver rimeligt vand, eller vandprøven tages fra en brønd, der i det store og hele ikke har været benyttet det sidste år. En sådan brønd vil, hvis den ikke er meget perfekt, ofte have ret dårligt vand. Denne dårlige vandkvalitet kan man ofte rette op på ved blot at benytte brønden mere og oftere. Eget afløb I modsætning til vandforsyningen, så interesserer myndighederne sig intenst for husets afløbsinstallation. Man må ikke udføre nogen form for afløb af spildevand uden en tilladelse til netop det projekt, man vil anlægge. Sælger skal kunne fremvise tilladelsen. Kan sælger ikke det, kan man selv kontakte kommunen med oplysningen om ejendommens fastighetsbeteckning (den der er i stil med Torparebygd 34:12 ) og bede om at få at vide, hvilke tilladelser til hvilke typer afløb der er registreret hvornår. Normalt bliver man behandlet meget venligt og hjælpsomt af personalet ved denne type henvendelser. Til gengæld kan man ikke forvente megen hjælp fra den svenske ejendomsmægler. Afklaring af sådanne spørgsmål er ikke en del af salgsopgaven, mener man i Sverige,. Ved samme lejlighed bør man forespørge, om der er foretaget inventering for nylig. Inventeringen er en registreringsproces, kommunerne bør have foretaget i årene efter ca. 2006, hvor man for hver ejendom sammenholder de faktiske afløbsforhold med, hvad der er givet tilladelse til, samt yderligere foretager en Side 4 af 8

5 nybedømmelse af, om den foreliggende afløbsinstallation er tidssvarende. Kommunen har fuld ret til at beordre en eksisterende afløbsinstallation med behørige tilladelser ændret, hvis man finder, at installationen i dag er urimeligt belastende forureningsmæssig! Hvis ikke sælger garanterer, at afløbsinstallationen er udført med behørige tilladelser, og man i stedet blot får at vide, at anlægget er inventeret, eller at det ser OK ud, bør man være meget tilbageholdende med at købe ejendommen og sikre sig hjælp fra en advokat. Til gengæld kan sælger naturligvis ikke garantere for, at installationen godkendes ved en fremtidig inventering. Tidssvarende afløbsinstallationer i dag er mindst trekammarbrunn med infiltration eller evt. markbädd eller, som alternativ, en sluten tank. Alt hvad der er mere primitivt end ovenstående, må man forvente, at myndighederne før eller siden og snarere før ønsker ændret. Og selv ved de ovennævnte løsninger kan man risikere at skulle argumentere kraftigt for, at netop disse løsninger er velegnede og tilstrækkelige. Mange flere detaljer og mere ammunition til snak med myndighederne finder du i Eget afløb og de dokumenter, der linkes til herfra. El i huset Umiddelbart er der tre problematiske og diskutable udtalelser, man kan møde vedr. elektricitetsforsyning i forbindelse med et huskøb: Der er ikke elektricitet, og det vil koste en formue at få ført frem! Der er ikke elektricitet indlagt, men jeg kan se en elmast tæt på, så det kan vel ikke koste ret meget at få indlagt el. Der er ikke elektricitet indlagt, men det klarer du med et par solceller og en akkumulator. Der er ikke elektricitet, og det vil koste en formue at få ført frem! Dette er formentlig fuldstændigt korrekt, men forholdene kan have ændret sig gennem årene og måske er det, sælgeren synes er en formue, ikke så slemt efter din opfattelse! Grundlæggende koster det i størrelsesorden SEK at blive tilsluttet elnettet, hvis der er elmaster med ledig kapacitet inden for meter. Hertil kommer selve installationerne i huset. Problemet opstår, hvis der er mere end de meter til elnet med overskudskapacitet! Du skal betale hele prisen for at få ført kabel frem til huset, og hvis der er længere end meter, skal du have sat en ny transformatorstation op (i en mast) den skal du også betale. Alene et 230 V kabel hængt op i master (den billigste løsning) koster i størrelsesorden 100 SEK/meter! Dog er det sådan, at i hvert fald selskabet e.on har indført nogle skabelon priser, så her kan man slippe lidt billigere. Side 5 af 8

6 Der står lidt mere om situationen i El i huset, der kræver indlogning, men grundlæggende er rådet: har du fundet alle tiders sted uden el så få undersøgt, hvad det i dag faktisk koster at få indlagt el. Du kan prøve at kontakte elnetselskabet i området, men det er meget sandsynligt, at de vil bede dig om at kontakte en elinstallatør. Der er ikke elektricitet, men jeg kan se en elmast tæt på, så det kan vel ikke koste ret meget at få indlagt el. Der kan sagtens stå en elmast, der ikke har overskudskapacitet på kablerne! I så fald skal du også betale for at få forøget kabelstørrelsen (eller hængt et ekstra op) frem til den mast, du ser. Du er nødt til at kontakte elnet selskabet (se ovenfor); det er næppe noget, du, ejendomsmægleren eller sælgeren kan gætte eller har nogen særlig viden om. Der er ikke elektricitet indlagt, men det klarer du med et par solceller og en akkumulator. Man kan rigtig meget med solceller, små vindmøller, brændselsceller og generatorer og en masse akkumulatorer. Men under alle omstændigheder er det dyrt i anlæg. For det andet kan solceller og vindmølle samt akkumulatorer ikke levere en normal mængde strøm, uden du skal investere mange kr. Du kan ikke få strøm nok til at drive et komfur eller til at få elvarme. Selv en støvsuger, en kaffemaskine eller vandpumpen kræver et temmelig stort anlæg og/eller speciel vandpumpe og støvsuger. Hvis man ønsker egen strøm til mere end et par lamper, bør man alvorligt overveje at bygge et såkaldt hybridanlæg, hvor solcellernes og akkumulatorernes 12 V jævnstrøm omdannes til 230 V vekselstrøm, før det sendes rundt i huset. Denne type anlæg omtales udførligt i El i huset. Ildsteder og skorsten Den vigtigste advarsel er, at ildsteder og skorsten skal være godkendt af skorstensfejeren, ellers må de ikke benyttes og væsentligere: det er måske livsfarligt at anvende dem. Se mere under de juridiske afsnit mht. køb, men kort: skorstensfejeren skal kende ejendommen og have godkendt alle ildsteder og skorstene inden for de seneste år. Hvis ikke dette er tilfældet, bør man have det indføjet som en betingelse for, at købet træder i kraft. Dette bør man gøre, også selvom det forlanges, at man selv betaler de SEK for eftersynet. Det kan være ganske kostbart af få renoveret en skorsten! Varmepumper Mange torpare føler sig fristede til at montere de kendte, ganske billige luft luft varmepumper til kombineret opvarmning og afkøling af det svenske fritidshus. Ofte med den bagtanke at holde huset frostfrit for en lavere udgift end ved normal opvarmning. Det er absolut en mulighed, men der er forhold, der gør, at det ikke er helt så enkelt, som man umiddelbart kunne forestille sig læs mere i afsnittet om varmepumper, inden du køber et hus, der har en luft luft varmepumpe som den primære varmekilde. Side 6 af 8

7 Tele Selve dette afsnit er desværre ikke skrevet endnu, men derfor kan vi godt komme med et par advarsler til kommende torpare. Advarslerne er kort: tro ikke, at du uden videre kan få internet, telefon osv. tro ikke, at der er mobildækning alle steder på landet i Sverige og i øvrigt er der også problemer ved nogle kyster, der ligger i læ. Studér antallet af pinde på din mobiltelefon, når du ser på huset mens du er indendørs! Problemet med, at du kan ikke få, skyldes, at man i Sverige som i så mange andre lande ikke vil lade personer uden personnummer (dvs. fast adresse) i landet indgå i abonnementsaftaler. Aftaler, hvor man forudbetaler en given taletid (svensk SIM kort til mobiltelefonen) eller en given tid eller datamængde, som man kan downloade over mobilt internet, kan man sagtens oprette. Mulighederne for at se dansk TV er i øvrigt yderst begrænsede pt. Indholdet i de efterfølgende skrifter I øjeblikket omhandler de efterfølgende tekster seks emner: Egen vandforsyning, eget afløb, elforsyning og installationer, ildsteder og skorsten samt en omtale af varmepumper. Nedenstående nogle få ord om indholdet under de enkelte emner: Vand på torpet Skriftets over 90 sider afspejler, at en af torparelivets større udfordringer er fremskaffelse og sikring af en fornuftig kvalitet og kvantitet af vand fra egen brønd. Der gennemgås de geologiske forhold i Sverige, som har indflydelse på vandets kvalitet tolkning af vandanalyser, der er det vigtigste værktøj til at gøre en målrettet indsats for forbedring af vandkvaliteten de fejl, der optræder hyppigst ved henholdsvis den gravede brønd og den borede brønd (en vandboring) procedurer til genstart af en gammel gravet brønd kalkning af vandet de mest udbredte filtre og meget andet. Endelig omtales de komponenter, der skal til for at få rindende vand herunder hvilke muligheden man har for placering af trykbeholder og pumpe. Side 7 af 8

8 Eget afløb Kan man virkelig skrive 20 sider om så uinteressante emner som eget afløb, septiktank og især trekammarbrunn? Grunden er først og fremmest, at de svenske myndigheder er begyndt at interessere sig voldsomt for, om vore afløbsforhold er lovlige, godkendte og ikke forurenende. Derfor ender en del torpare i disse år i dialog med myndighederne for at finde en løsning, begge parter kan være tjent med. Indholdet i dette skrift skal bl.a. klæde os på med tilstrækkelig viden til at opnå at få en dialog frem for at modtage et diktat. El i huset På 40 sider prøver vi at videregive alt, hvad der er af interesse mht. elektricitet for en dansker med fritidshus i Sverige. Dette er selvfølgelig ikke muligt, men vi kommer omkring selve det svenske forsyningssystem, der giver muligheder for nogle ikke helt ubetydelige besparelser mht. prisen for forbruget i Sverige, og oplysninger om hvad en nyinstallation kan koste. Der er også sammenligninger mellem forskellige typer opvarmning (el, brænde, olie). Et par svenske specialiteter, belastningsvakt og elpannor, der begge kan lette livet, omtales. Ligeledes behandles de velkendte, men ofte misforståede el radiatorer. Der er en omtale af fordele ved og pris for at holde huset frostfrit, og til slut er der et større afsnit om huset, der forsynes med el fra solpaneler o.l. i den mere avancerede form, hvor man omdanner lavvolts jævnspænding til 230 V vekselstrøm. Ildsteder og skorsten Det er nok meget få danskejede fritidshuse i Sverige, der ikke har en brændeovn, et brændekomfur, en fin kakkelovn eller anden form for ildsted. I afsnittet omtales de forskellige typers fordele og ulemper, og hvordan man fyrer i dem, samt hvor man anskaffer nye eller renoverede gamle ildsteder og reservedele. Selvfølgelig bliver også den historiske side vendt. Endelig er der en omtale af skorstene og især om reglerne for skorstensfejning og brandsyn. Varmepumper Er et lille skrift, der omtaler de udbredte, billige luft luft varmepumper, der er fristende at indkøbe, men som hverken er uproblematiske eller helt så besparende, som man ofte forventer, ved anvendelse i fritidshuse. Side 8 af 8

Generelt om Husets installationer og forsyning

Generelt om Husets installationer og forsyning Generelt om Husets installationer og forsyning Dette lille skrift, der er åbent for alle uanset medlemskab af foreningen, indeholder to emner: Dels er der forskellige advarsler til potentielle nye ejere

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Vinding Vandværk a.m.b.a

Vinding Vandværk a.m.b.a Vinding Vandværk a.m.b.a Forbrugerinformation december 2015 www.vindingvand.dk mail@vindingvand.dk Vandværkets bestyrelse: Formand driftsansvarlig Gert Munch Sørensen, Møllevej 8, tlf. 75859400 Næstformand

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44 Opladning BMW i3 Indsendt af kenn - 14. Dec 2015 10:44 Opladning BMW i3 Når beslutningen er truffet omkring valget på en Elbil er der en vigtig detalje som man forsøger at få styr på. Nemlig opladningen

Læs mere

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk

Træk din el-installatør fra i skat. og gør din bolig mere værd. Preview BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Træk din el-installatør fra i skat og gør din bolig mere værd BRUG HÅNDVÆRKER- FRADRAGET NU! blueinstall.dk Håndværkerfradraget kort fortalt Det nye håndværkerfradrag har et grønt sigte. Det betyder fx,

Læs mere

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til:

Blå Energi ved Nordborg Spejderne. Det blev det til: Blå Energi ved Nordborg Spejderne Ide oplæg: Leder: - Udgangs punkt var at lave mad på en nemmer og mere brænde besparende måde - - - Træ pille komfur og så får vi også en ovn Trop: - Vil gerne have mobilen

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning:

Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning: Strib Vandværk generalforsamling 2016 Beretning: Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Anton som formand, Jan som næstformand, Palle som kasserer, Erik som sekretær. De øvrige

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Varmepumpe. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Varmepumpe Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hvornår bør du overveje en varmepumpe? En varmepumpe er typisk en god forretning, hvis du i dag opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Vejledning Windtec Rudereparations sæt

Vejledning Windtec Rudereparations sæt Vejledning Windtec Rudereparations sæt Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 VÆSKE VEJLEDNING:...3 Resin 01... 3 Resin 1... 3 Resin 1,6... 3 Resin 2... 3 Pit Filler... 3 Pit Polish... 3 Cup Lub...

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Fra vindmøller tandlægebor

Fra vindmøller tandlægebor Fra vindmøller tandlægebor Det kan godt lade sig gøre at tjene gode penge som elektromekaniker beviset findes i Skjern Af Jørgen Jensen bliver mere servicearbejde hos dem, der outsourcer. Skjern Elektro

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen

det handler om Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen det handler om Hvad gør du i GRUNDEN? Tænk hvis der ikke var rent vand i hanen Om at have... have Vi kender det alle sammen. Foråret er gået, det er blevet sommer, og man fik ikke lige fjernet alle tilløb

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen Lugt- og æstetiske gener i kanaler ved Sluseholmen Ideer til afhjælpning Grundejerforeningen ved Peter Franklen 5. maj 2017 Grundejerforeneingen ved Peter Franklen 5. maj 2017 www.niras.dk Indhold 1 Indledning

Læs mere

Spørgsmål Svar i forbindelse med afholdelse af borgermøder d. 20. og 22. april 2017

Spørgsmål Svar i forbindelse med afholdelse af borgermøder d. 20. og 22. april 2017 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Nielsen Dir: +4579755624 Mob: e-mail: Lene.Nielsen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.00.05-P20-2-16 20.04.2017 Spørgsmål Svar i forbindelse med afholdelse af borgermøder

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Levendeild. ...giver ro i sjælen.

Levendeild. ...giver ro i sjælen. D R E Y K E Levendeild...giver ro i sjælen. I gamle dage var det åbne ildsted et nødvendigt centrum for madlavning, varme og lys i boligen. Siden overtog brændeovnen denne plads for hyggens skyld. Men

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Produktion. Figur 1. Gas 1. Gas 2. Gas 3. Gas 4. Gas flamme til opvarmning

Produktion. Figur 1. Gas 1. Gas 2. Gas 3. Gas 4. Gas flamme til opvarmning ProDUktIon Produktion Produktion af fiber kan reelt deles op i to dele, produktion af glasset (selve fiberen) og påsætning af kappen. Der er efterhånden ikke så mange steder, hvor man i dag producerer

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 ANTENNENYT (?) Arbejdet munder desværre ud i "Viel Geschrei und wenig Wolle", som tysken siger, for konklusionen af vores arbejder bliver: DESVÆRRE..... Vi springer lige

Læs mere

Gode råd og vejledning om kompost.

Gode råd og vejledning om kompost. Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Hvad er kompost? Kompostering er en helt naturlig proces, der sker i naturen hele tiden. Alt organisk materiale bliver efterhånden omdannet til muld. Organisk

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og inspektion af rentvandstanke på vandværket af Jacob Haugaard, Danwatec Kvalitetssikring af rentvandstanken? I og med, at den nye bekendtgørelse

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne Nu skal kunderne have styr på Fup & Fakta om miljø og brændeovne Næstbilligste opvarmning lige efter kropsvarme Markedsføringspakke der skaber opmærksomhed Fup & Fakta-kampagnen omfatter en række markedsføringselementer,

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere