Varebiler på gule plader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varebiler på gule plader"

Transkript

1 Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt på reglerne om moms, privatbenyttelsesafgift og hvornår ejere/brugere af varebiler skal betale skat af at køre i bilen. SEPTEMBER 2012 Udgivet af SKAT Telefon Mail via Adresser på skattecentre ses på version 1.8 digital side 1 af 10

2 Indhold Få godt styr på reglerne Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? Bruger du eller dine medarbejdere kun varebilen til erhverv? Bruger du eller dine medarbejdere også varebilen privat? Er du lønmodtager, og kører du i din egen varebil for din arbejdsgiver? Kort om reglerne Fakta om privatbenyttelsesafgift version 1.8 digital side 2 af 10

3 Få godt styr på reglerne Denne vejledning er til dig, der ejer eller bruger en varebil på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons til erhverv. Vejledningen giver et overblik over en række af de regler, der er vigtigst at kende. En varebil på gule nummerplader er en biltype, der primært er tænkt som et tilbud til erhvervslivet. Når du køber sådan en varebil, sparer du noget i registreringsafgift. Til gengæld er der nogle regler, du skal overholde. For eksempel må du ikke indrette siddepladser i bilens varerum. Hvis du er momsregistreret, kan du også slippe for at betale moms af varebilen. Men har du trukket momsen fra, må du ikke bruge bilen privat. Du kan her læse mere om de områder, der ofte skaber tvivl. Vi har lagt vægt på reglerne om moms, privatbenyttelsesafgift og hvornår du og dine medarbejdere skal betale skat af at køre i bilen. Vi beskriver nogle typiske måder, du kan bruge varebilen på og de regler, der er vigtige at kende. Vi fortæller også om de regler, du skal kende, hvis du bruger din egen bil til at køre for din arbejdsgiver. Bagest i vejledningen er der en oversigt med de forskellige regler. Læs mere på skat.dk/motor. Du kan også ringe til SKAT på eller sende os en på Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? Hvis du har trukket momsen fra i dit momsregnskab, da du købte bilen, må den ikke bruges privat, hverken af dig selv eller af dine medarbejdere. Hvis kørslen i en gulpladebil er lovlig efter momsreglerne, skal der ikke betales skat af anvendelsen. version 1.8 digital side 3 af 10

4 Bruger du eller dine medarbejdere kun varebilen til erhverv? Du kan trække hele momsen fra i dit momsregnskab, når du køber, bruger og eventuelt lejer bilen. Du skal ikke betale privatbenyttelsesafgift af bilen. Du eller dine medarbejdere skal ikke betale skat, når I bruger bilen. Følgende kørsel er tilladt i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er fritaget for registreringsafgift, med tilladt totalvægt på højst 4 tons, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen: Når man skal vurdere, om et køretøj er specialindrettet, er kriterierne altid, at køretøjet ikke må egne sig som et alternativ til en privat bil, at der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde, og at det specialindrettede køretøj er nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde. Som tommelfingerregel skal der være tale om en lukket kassevogn, med særlige indretninger af hylder med værktøj o.lign. Når du kører i et specialindrettet køretøj, må du foretage svinkeærinder på op til km/år i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde. Svinkeærinderne kan fx være at aflevere/hente børn eller at handle. Små svinkeærinder i et sådant køretøj, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den rute, du kører i forbindelse med arbejdet, regnes ikke med til de km/år. Du må undtagelsesvis køre mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal bruges erhvervsmæssigt, fx til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn, fx for at transportere dig videre til et møde. Det gælder også kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, dagen efter bilen har været brugt erhvervsmæssigt. Hvis begge kørsler foretages i forbindelse med én erhvervsmæssig begivenhed, tæller kørslen to gange. Du må køre ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted, når kørslen er i tilknytning til din kørsel mellem dit hjem og skiftende arbejdssteder. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted. Du må også køre hjem, når du opfylder betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning. Du må køre til spisning eller hente mad i arbejdstiden. Du må hente og sætte kollegaer af, når det sker i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde. Det er dog et krav, at arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation. Er varebilen ikke-specialindrettet, og har den en tilladt totalvægt på højst 4 tons, er det tilladt at køre hjem, når betingelserne for kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder er opfyldt. Du må også køre hjem i ikkespecialindrettede varebiler, når du har opfyldt betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning. version 1.8 digital side 4 af 10

5 Værd at vide om skiftende arbejdssteder Du eller dine medarbejdere kan køre i virksomhedens varebil mellem bopælen og skiftende arbejdssteder, uden at du mister dit momsfradrag fra køb af bilen eller skal betale privatbe nyttelsesafgift. I skal heller ikke betale skat af fri bil. Det er et krav, at bilen er forsynet med relevant værktøj, eller at du har et lager derhjemme. bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne. bilen kun bruges til at køre for den momsregistrerede virksomhed til forskellige arbejds steder uden for virksomheden forretningssted. Det kan du ikke Bruge bilen privat Køre svinkeærinder, medmindre varebilen er specialindrettet. Det kan du Køre lejlighedsvis i bilen fra hjemmet til virksomhedens adresse, bl.a. for at hente værktøj, arbejdssedler og tegninger. Køre ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens adresse. De ovennævnte krav skal ikke være opfyldt, hvis varebilen er specialindrettet, da det altid er tilladt at køre i sådanne køretøjer mellem bopælen og arbejde. Værd at vide om vagtordning Du eller dine medarbejdere kan køre i virksomhedens varebil mellem bopælen og arbejds steder, uden at du mister det momsfradrag, du tog, da du købte bilen, og uden at du skal betale privatbenyttelsesafgift. Du og dine medarbejdere skal heller ikke betale skat af fri bil. Denne kørsel er betinget af: at kørslen er nødvendig for virksomheden. at medarbejderen skal have et klart forbud mod at køre privat i bilen. at varebilen skal være udstyret med værktøj og andet, I skal bruge til at kunne udføre arbejdet. at der skal være en vagtplan og rapportpligt over udkald. at du skal kunne dokumentere, at bilen er brugt til de enkelte vagter. at antallet af biler skal stå i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. at den vagthavende medarbejder skal være på arbejde i hele vagtperioden. Når du kører mellem dit hjem og dit arbejdssted i et specialindrettet køretøj med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, må du i tilknytning til kørslen køre svinkeærinder på op til km/år. Svinkeærinder kan fx være at aflevere/hente børn eller at handle. Uanset hvilken varebil du kører i, kan du i tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejdssted hente eller sætte kollegaer af, når arbejdsgiveren beordrer det, og kørslen er som led i vagt ordningen. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke at vedrøre en specifik situation. version 1.8 digital side 5 af 10

6 Bruger du eller dine medarbejdere også varebilen privat? Når du selv eller dine medarbejdere også bruger bilen privat, kan du som udgangspunkt ikke trække momsen fra. Hvis bilens tilladte totalvægt er over 3 til og med 4 tons, kan du dog trække en del af momsen fra. Varebilen bruges privat, hvis du eller dine medarbejdere kører i den til og fra arbejde, eller hvis I fx bruger bilen til: Fritidsaktiviteter Indkøb til privat brug Kørsel til og fra børneinstitutioner Kørsel med private ting som fx campingvogn, trailer, båd- og hestetrailer, cykler, møbler og haveaffald. Der er dog ikke tale om privat kørsel i de tilfælde, hvor betingelserne er opfyldt for kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer, kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder eller kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning. Der er heller ikke tale om privat kørsel, hvis I foretager svinkeærinder på op til km/år, i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer. Svinkeærinder kan fx være at aflevere/hente børn eller at handle. Hvornår må jeg bruge bilen privat? En varebil må bruges privat, når du opfylder disse 3 betingelser: Der er betalt privatbenyttelsesafgift. Momsen må ikke være trukket fra ved køb af bilen. Der betales A skat og AM bidrag af værdien af fri bil. Hvor meget kan jeg trække fra i moms? Hvis varebilen har en tilladt totalvægt på højst 3 tons, og den udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, kan du trække momsen af køb af bilen fra i dit momsregnskab. Hvis du lejer eller leaser bilen, og den udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, kan du trække momsen af udgiften til leje/leasing fra i dit momsregnskab. Hvis du i stedet også bruger bilen privat eller til ikke momspligtige formål, kan du ikke trække momsen af køb af bilen fra i dit regnskab. Er bilen lejet eller leaset, kan du trække 1/3 af momsen af udgiften til leje eller leasing fra i dit momsregnskab. Selv om du også bruger bilen privat eller til ikke momspligtige formål, og derfor ikke kan fratrække moms af bilens anskaffelsespris, kan du trække hele momsen af driftsudgifterne fra, fx til benzin, reparationer og færgebilletter. For at du kan trække momsen af udgifter til leje, leasing og drift fra, skal din momsregistrerede virksomhed have en omsætning på over kr. om året. Hvis varebilen har en tilladt totalvægt på over 3 tons kan du få fradrag for den del af kørslen, som efter et skøn har været for virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter. version 1.8 digital side 6 af 10

7 Eksempel Du har vurderet, at du vil bruge din bil 50 procent i din momsregistrerede virksomhed og 50 procent privat du kan derfor trække 50 procent af momsen fra i dit momsregnskab, når du køber, eventuelt lejer (leaser) bilen og har udgifter til fx benzin (driftsudgifter). Det er vigtigt, at du kan underbygge, hvor meget du har kørt privat, og hvor meget du har kørt for virksomheden. Det kan fx ske ved, at du skriver din kørsel op i en kørebog eller kan dokumentere kørslen på anden måde. Du skal være opmærksom på, at du så skal betale skat af rådigheden. Må jeg køre privat i en mandskabsvogn, hvis jeg ikke trækker moms fra ved købet? Nej, en mandskabsvogn er særligt indrettet til at køre virksomhedens mandskab og materiel mellem virksomhedens arbejdspladser. Der betales ikke registreringsafgift af en mand skabsvogn, og derfor må den heller ikke bruges til andet end det nævnte. Hvornår skal jeg betale privatbenyttelsesafgift? Hvis bilen bruges privat af dig selv eller dine medarbejdere, skal der betales privatbenyttelsesafgift af bilen. Dermed gælder de almindelige regler for fri bil. Det betyder samtidig, at du som arbejdsgiver skal tilbageholde A-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) hos dine medarbejdere. Anses kørslen som erhvervsmæssig efter momsreglerne, skal der ikke betales privatbenyttelsesafgift, fx hvis du kører mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj, eller hvis du har skiftende arbejdssteder eller er i en vagtordning. I afsnittene "Kort om reglerne" og "Privatbenyttelsesafgift når du bruger bilen privat" kan du se, hvornår og hvor meget du skal betale i privatbenyttelsesafgift om året. Når varebilen er leaset gennem længere tid, skal der så betales privatbenyttelsesafgift? Det afhænger af, hvad den bruges til. Hvis bilen kun bruges til at køre for virksomheden, skal der ikke betales privatbenyttel sesafgift. Hvis bilen også bruges privat, skal der betales privatbenyttelsesafgift (50 procent af den fulde privatbenyttelsesafgift). Fra 3. juni 2007 skal alle varebiler med gule nummerplader, der også må bruges privat, for synes med et klistermærke. Efter den 1. januar 2009 er klistermærket erstattet af en såkaldt papegøje nummerplade (tofarvet). Er din bil registreret første gang før den 3. juni 1998, skal du hverken sætte mærket eller papegøjenummerplader på. Hvornår skal jeg og mine medarbejdere betale skat af fri bil? Hvis du stiller en varebil til rådighed for en medarbejder, som må bruge den privat, skal medarbejderen som udgangspunkt betale skat af værdien af fri bil. Det gælder naturligvis også, hvis du selv bruger bilen privat. I skal betale skat efter de samme regler, som gælder for hvidpladebiler. Du får så nogle pligter som arbejdsgiver. Værdien af fri bil er A-indkomst, og du har derfor pligt til at tilbageholde A-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) i medarbejderens løn. Du skal også indberette værdien af fri bil til eindkomst hver måned. Du og dine medarbejdere skal ikke betale skat af fri bil, hvis bilen ikke kan bruges som alternativ til en privat bil. Særlige køretøjer, herunder kranvogne og visse værkstedsbiler med fastmonterede hylder (specialindrettede varebiler), kan altså ikke beskattes som fri bil, men efter særlige regler. version 1.8 digital side 7 af 10

8 Du skal ikke betale skat af fri bil, hvis du opfylder én af disse betingelser: Du kører højest 60 dage til et arbejdssted inden for en periode på et år. Du kører til og fra arbejde (dog ikke det faste arbejdssted) i forbindelse med en reel rådighedsvagt. Du er chauffør, har det som primær arbejdsopgave, og kører i den forbindelse mellem hjem og arbejdsplads. Du er lejlighedsvis chauffør og transporterer personer for arbejdsgiveren i forbindelse med kørslen mellem hjem og arbejde. Du kører undtagelsesvist mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal bruges erhvervsmæssigt, fx til kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn, fx for at transportere dig videre til et møde. Det gælder også, hvis du kører mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, dagen efter bilen har været brugt erhvervsmæssigt. Hvis begge kørsler foretages i forbindelse med én erhvervsmæssig begivenhed, tæller kørslen to gange. Du opsøger kunder for at sælge varer eller tjenesteydelser og kører mellem hjem og virksomheden højest én gang om ugen. Du henter mad eller kører hen et sted og spiser i arbejdstiden. Der er tale om en gulpladebil, som bruges erhvervsmæssigt på en måde, så der ikke skal betales moms af anskaffelsen eller privatbenyttelsesafgift. Hvad kan der ske, hvis jeg ikke overholder reglerne? Hvis du ikke overholder reglerne, kan du risikere: at du mister dit momsfradrag fra køb af bilen, og at du skal betale momsen tilbage. at du bliver afkrævet den privatbenyttelsesafgift, du skulle have betalt. at du eller dine medarbejdere bliver opkrævet skat af fri bil for de år, I har haft bilen til rådighed. at du og dine medarbejdere får en bøde. Er du lønmodtager, og kører du i din egen varebil for din arbejdsgiver? Som lønmodtager kan du ikke trække momsen fra, når du køber eller lejer og bruger din varebil. Du kan derimod nøjes med at betale halv privatbenyttelsesafgift, hvis du opfylder disse betingelser: Din arbejdsgiver forlanger, at du stiller bil til rådighed. Der skal være lavet en skriftlig aftale om det enten som en del af din ansættelsesaftale eller i en særlig aftale. Det er nødvendigt, at du bruger en varevogn. Hvis du fx er ansat på kontor eller arbejder som ejendomsmægler eller forsikringsagent, har du normalt ikke behov for at køre i en varebil for at udføre dit arbejde. Hvis du har pligt til at transportere noget stort eller tungt, der evt. sviner, har du naturligvis brug for en varevogn. Kørslen for din arbejdsgiver skal være af et ikke uvæsentligt omfang, dvs. der skal være et reelt behov for at køre for din arbejdsgiver. I afsnittet "kort om reglerne" og afsnittet "Fakta om privatbenyttelsesafgift" kan du se, hvor meget du skal betale i privatbenyttelsesafgift hvert år. Du skal selvfølgelig ikke betale skat, når du kører privat i din egen bil. Dog har du mulighed for at modtage skattefri godtgørelser eller tage fradrag for de km, du kører for din arbejdsgiver. version 1.8 digital side 8 af 10

9 Kort om reglerne Kort om reglerne Her kan du se: Hvad du kan trække fra i moms af bilen Om du skal betale moms, når du sælger bilen Om du skal betale privatbenyttelsesafgift af bilen Om bilen må bruges til at køre privat i Om du eventuelt skal trække A-skat og AM-bidrag hos en ansat, som kører privat i bilen Om dagsbeviser 1) Der må ikke køres privat i varebilen, når du har trukket momsen fra, da du købte bilen. Hvis du eller din medarbejder bruger varebilen privat, skal I som udgangspunkt betale skat af fri bil. Det betyder, at du skal trække A-skat og AM-bidrag i medarbejderens løn. Du mister dit momsfradrag fra køb af bilen og skal betale privatbenyttelsesafgift. 2) For at du kan få fradrag for momsen af leje og drift, skal omsætningen i din momsregistrerede virksomhed være over kr. om året. 3) Hvis du eller din medarbejder bruger varebilen privat, skal I som udgangspunkt betale skat af fri bil. Hvis der er tale om et særligt køretøj, skal I dog betale skat efter særlige regler. Om dagsbeviser Reglerne om dagsbeviser i L22 er vedtaget pr. 1. januar De er desværre IKKE trådt i kraft endnu, da de ikke er godkendt af EU. Reglerne handler om, at det i fremtiden vil blive muligt at anvende en varevogn på guleplader, der ellers kun må anvendes erhvervsmæssigt, til rent private formål, hvis man betaler 225 kr. pr. døgn for et dagsbevis. Man vil kun kunne købe dagsbeviser op til 20 dage om året pr. vogn. version 1.8 digital side 9 af 10

10 Fakta om privatbenyttelsesafgift Privatbenyttelsesafgift når du bruger bilen privat Hvis du eller dine medarbejdere bruger bilen privat, skal du betale privatbenyttelsesafgift. Den afgift, du betaler for at køre privat i varebilen, afhænger af den måde, du bruger varebilen på. Du ser her de 3 forskellige muligheder for privatbenyttelsesafgiften: Kun erhverv du betaler ingen afgift Blandet privat/erhverv du betaler halvdelen af afgiften Privat du betaler hele afgiften. Skemaet viser, hvor meget du skal betale i afgift, hvis du kun kører privat i din varebil. Satserne for 2012 Bilens totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 1998 og til og med 24. april 2007 Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere Til og med 2 tons 950 kr.* kr. Over 2 til og med 3 tons kr kr. Over 3 til og med 4 tons kr kr. * Nedvejede gulpladebiler er ikke omfattet af den lave privatbenyttelsesafgift på 950 kr. De skal betale kr. i privatbenyttelsesafgift, medmindre der er sket anmeldelse til Motorcentret med ønske om at få køretøjet registreret med en afgiftssats på 95%, og differenceafgiften herefter er betalt. Satserne for 2013 Bilens totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 1998 og til og med 24. april 2007 Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere Til og med 2 tons 990 kr.* kr. Over 2 til og med 3 tons kr kr. Over 3 til og med 4 tons kr kr. * Nedvejede gulpladebiler er ikke omfattet af den lave privatbenyttelsesafgift på 990 kr. De skal betale kr. i privatbenyttelsesafgift, medmindre der er sket anmeldelse til Motorcentret med ønske om at få køretøjet registreret med en afgiftssats på 95%, og differenceafgiften herefter er betalt. version 1.8 digital side 10 af 10

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat giver rabat på tilkørte biler

Skat giver rabat på tilkørte biler ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE November 2008 ALT OM FIRMABILEN Skat giver rabat på tilkørte biler Selv om firmaet stiller bil til rådighed, skal man vare sig for at vælge

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere