B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 mv., som er lige til at rive ud af bladet og have hængende på opslagstavlen. Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til årets første udgave af Kontakten. Det er jo efterhånden længe siden, at julen var overstået, Vi har sågar også fejret påske og pinsen er lige forestående, men alligevel er der i bladet stof, som er fra julemåneden. Det kan jo af gode grunde ikke undgås, når deadline for julebladet er den 8. november, og næste deadline er den 8. april. Så er der jo pludselig 5 måneders stof, som skal bringes. Årsagen er jo, at vi skal have alle beboermøderne samt det første repræsentantskabsmøde med, for at kunne bringe de nye bestyrelser til oplysning for samtlige beboere i boligselskabet. I årets første blad bringer vi på midtersiderne samtidig vores nye tiltag fra sidste år: Diverse nyttige adresser, numre Sidste år måtte en af vore trofaste sponsorer Helena Andersen fra Samsø Klip desværre nedlægge sin forretning pga. af sygdom. Jeg ønsker hende alt godt i fremtiden og tak for hendes velvilje til at forsøde tilværelsen for de heldige vindere. Forretningen er som sagt blevet nedlagt og er fremover almindeligt lejemål. I øvrigt vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke alle vore øvrige sponsorer for deres gaver og håber på fortsat samarbejde. Løsningen i konkurrencen var denne gang John Sørensen, som jo er boligselskabet Østparkens tømrer/snedker. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Med håbet om en dejlig varm sommer i forhold sidste års mangel på samme, ønsker jeg hermed Østparkens beboere, bestyrelser, personale samt vore sponsorer en rigtig god sommer og på gensyn i Kontakten 2 i september. Redaktøren v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

4 I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. John Sørensen fortæller: Min vej til jobbet som tømrer/snedker i Østparken. Administrations oplysning: Rygelov. Heldige vindere i julekonkurrencen: Britta Andersen og Anne-Mette Rasmussen. Markuskirken fylder 75 år: Kirken fejres. Due bekæmpelse: Sådan kan vi komme duernes svineri til livs. Tak til Flemming Gregersen: Bente Sørensen fra afdeling 3 siger tak til Flemming. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Julefest for de ældre: Traditionen fortsætter til glæde for afdelingernes ældre. Ny beboerrådgiver: Vi byder Carsten Borup Kristensen velkommen som kvarterets nye beboerrådgiver. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, 2007: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 1, 2008) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 27. juli Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv., Mail: 4

5 Mogens Blicher Hansen Flemming Gregersen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld 5

6 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Så er det igen blevet forår og vinteren er forbi, hvis vi da ellers kan tale om, at der har været nogen vinter. Så mon ikke at de fleste af os kan se frem til at få lidt penge retur fra varmeregnskabet, når det engang kommer. Her i februar har alle afdelinger fået overstået deres beboermøder, hvor budgetterne er blevet godkendt. Alle afdelinger igen med en stigning i husleje til følge. Det er ikke alt, vi selv er herre over, og igen er det bl.a. renovation, el og vand der er de store syndere. Glædeligt har det dog været, at der ved de fleste beboermøder generelt har været et større fremmøde end sidste år, og det kan man jo godt forstå, for det er jo her, at vi beboere kan vise vores interesse i Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon beboerdemokratiet. Vi kan få at vide, hvad der sker i afdelingen, vi bor i, og hvad der forventes, at der skal ske i fremtiden af renoveringer og andet. I de fleste afdelinger er der kommet nye bestyrelsesmedlemmer, og i hovedbestyrelsen er der også kommet nye: Sussi fra afdeling 4 og Steen fra afdeling 9. På sidste repræsentantskabsmøde blev vi enige om at reducere organisationsbestyrelsen til 9 personer. En væsentlig grund til at en reducering i antallet af medlemmer kom op igen var, at afdeling 7 på deres beboermøde havde vedtaget ikke at deltage med et medlem i repræsentantskabet og dermed heller ikke i hovedbestyrelsen. Dog har de altid ret til senere at deltage igen, hvis de ønsker det. Dette ville have betydet, at der ville være endnu en person til rotation imellem afdelingerne. Således at der blandt de beboervalgte ville være 3 medlemmer til rotation ud over medarbejderen, der også roterer blandt de ansatte. Så ved at skære bestyrelsen ned til 9 personer er alle afdelingsbestyrelser stadig repræsenteret i organisationsbestyrelsen, ligesom der stadig er en medarbejder, og da afdeling 7 ikke har et medlem her, er der 2 pladser, der for tiden roterer. Noget der bliver arbejdet med for tiden er en fælles opnotering til ventelisterne blandt boligorganisationerne her i hele Aalborg kommune. Indtil videre er der flere organisationer, der har sagt ja til ideen og tilsammen udgør vi ca boliger. Men vi håber da, at endnu flere vil komme med, med tiden. Ved at lave den fælles opnotering skal man i fremtiden kun skrives op et sted 6

7 for at være boligsøgende i alle de boligorganisationer, der nu vil være med. Enten kan man henvende sig til en af organisationerne for at blive skrevet op eller selv gøre det over internettet. Noget andet der er brugt rigtig meget tid på, er et administrativt samarbejde med boligselskabet Limfjorden. Vi har tidligere for nogle år siden diskuteret fusion med netop Limfjorden. Men da det kun var fusion, de på daværende tidspunkt så som en mulighed for samarbejde, blev det ikke til noget. Vi skal jo huske på at ved en fusion, er det umuligt senere at blive skilt ad igen, hvis det nu viser sig, at man ikke passer sammen. Men de har så senere fundet ud af, at de godt vil indgå i et administrativt samarbejde uden en fusion. Så det bringer os tilbage til, hvor vi er i dag. Her vil nogen måske spørge, om det er nødvendigt, at vi samarbejder med andre. Nej ikke nødvendigvis må svaret være. Men som det er nu, kommer der flere og mere ressourcekrævende opgaver i fremtiden. Allerede nu har vi ansat en ekstra på kontoret, og vi havde planlagt at ansætte yderligere en driftsleder. Alt andet lige er det noget, der gør administrationen dyrere. Ved at indgå i et administrativt samarbejde håber vi, at vi kan holde udgifterne i ro, vi vil få en meget bredere administration, og dermed ikke være så sårbare overfor ferie, sygdom og pensionering. Vi formoder også, at servicen vil blive bedre, de ansatte vil få mere tid, de kan få en bredere uddannelse, og vi kan derfor klare mange flere opgaver selv. Noget vi har lagt stor vægt på fra begge selskaber, er at gøre de ansatte det helt klart, at der i forbindelse med samarbejdet ikke vil ske afskedigelser. Det kan nok ikke lade sig gøre, at alle i administrationen kommer til at lave helt det samme, men vi skal helt sikkert nok finde opgaver til alle. For ejendomsfunktionærer får samarbejdet ingen betydning, da de jo er ansat ude i de enkelte afdelinger. Men dette er noget, der nok skal komme meget mere information om, efterhånden som vi får klarlagt samarbejdsaftale og vedtægter. Til slut vil vi ønske alle i Østparken en rigtig god sommer. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 7

8 Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Sussi Mikkelsen Afdeling 4 Steen Jensen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 8

9 Rygelov Forretningsfører Mogens B. Hansen Regeringen har vedtaget en rygelov. Denne rygelov betyder blandt andet, at der ikke må ryges der, hvor vore håndværkere og øvrige ansatte kommer. Derfor er det IKKE tilladt at ryge på trappeopgange, kælder-/loftsgange eller i vaskerierne. Vi skal derfor anmode alle om at overholde den nye rygelov, som regeringen har vedtaget. Må jeg så ikke ryge i min lejlighed? Jo, det må du gerne, men når du får besøg af vore håndværkere, skal du tage hensyn til dem og ikke ryge i de rum, som håndværkerne arbejder i. Hvis alle respekterer disse simple regler og tager hensyn til hinanden, skulle der ikke være nogen problemer forbundet med den nye rygelov. Vi har på det seneste konstateret, at der ryges på trappeopgangene. Derfor skal vi indskærpe, at RYGNING PÅ TRAP- PEOPGANGENE IKKE ER TILLADT. Mogens Blicher Hansen Administrationen Sjællandsgade - Aalborg 9

10 Præsentation af tømrer/snedker John Sørensen Tømrer/snedker John Sørensen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som tømrer/snedker i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Jeg er født og opvokset i Drejøgade 10, st, tv., hvor jeg boede de første 20 år af mit liv. Skoletiden foregik på Alléskolen, hvor jeg gik indtil 10 klasse. Herefter kom jeg i lære som tømrer i Frejlev. Som dreng spillede jeg, ligesom alle andre drenge i kvarteret, fodbold i AFC på Sønderbro skole. Det varede ved til og med lilleput altså i års alderen, hvor jeg skiftede klub til Vejgaard Boldspilklub. Her spillede jeg indtil jeg var omkring 16 år. Jeg var nemlig også startet på at spille bowling i hallen ved Karolinelund, hvor der nu er tæppeland. Bowling blev hurtigt min foretrukne idrætsgren, især da jeg allerede efter ca. et halvt års træning blev inviteret med til København, hvor kampen om det danske ungdomsmesterskab skulle stå. Jeg var efter førstedagen nummer 1, og det var jeg også, da stævnet var forbi, så jeg kunne rejse hjem som dansk ungdomsmester. Det gav jo blod på tanden, så jeg fortsatte nogle år endnu og er da også flere gange endt som klubmester. Som 21 årig mødte jeg Linda, og da vi hurtigt fandt ud af, at det skulle være os, købte vi sammen hus i Gug. Her startede vi med at interessere os for hunde og især schæferhunde, som jeg begyndte at gå til træning med. Hunden og jeg blev så gode, at vi blev udpeget til at skulle deltage i verdensmesterskaberne for dressur, så 3 gange var vi med bl.a. i det gamle Jugoslavien, i Italien samt i Østrig. Det rakte til en 21 plads blandt de 120 deltagende hunde, så det må også siges at være et flot resultat. Senere flyttede vi til Skørping og til sidst endte vi i Gistrup, hvor vi nu bor. I 1993 blev familien forøget med sønnen Magnus, og da han voksede op og begyndte at have fritidsinteresser som fodbold og senere håndbold, måtte vi droppe interessen for hunde, da tiden blev brugt på at følge vores søn, bl.a. også med træning for ham i håndboldklubben. Jeg har dog altid selv været meget sportsinteresseret og begyndte så at løbetræne, og det gør jeg i øvrigt stadigvæk. Bl.a. er det da også blevet til et enkelt maratonløb og flere halvmaraton. Rent fagligt har jeg arbejdet hos mange forskellige tømrermestre. Sidste sted inden mit nuværende job var hos Gistrup Byggeindustri, hvor jeg i 5 år var med i produktionen af vinduer, men da så stillingen hos boligselskabet Østparken blev ledigt, søgte jeg det og blev antaget, og her regner jeg med at blive indtil jeg skal pensioneres. Med venlig hilsen John Sørensen 10

11 Heldige vindere i julelodtrækningen I juleudgaven af Kontakten havde et par af vore forretningsdrivende sponseret et par overordentlig flotte gevinster som bliver overrakt af indehaverne selv: Fra Kurts Køkken udtrak indehaveren Steen Abel Britta T. Andersen som herunder får overrakt beviset på gevinsten, som i øvrigt var en julefrokost for 10 personer. Mogens overrækker gavekortet til Anne-Mette Anne-Mette valgte at invitere en veninde med på restaurant Dahl og har følgende kommentarer til dette: Steen overrækker Britta gevinsten Britta vil herigennem gerne takke Steen og resten af hans personale ved Kurt s Køkken for den fine gevinst. Maden blev spist med velbehag af et selskab hos Britta den 5. januar, og det er bestemt ikke sidste gang maden skal komme fra Kurts Køkken, lyder det fra Britta. Endvidere havde også Sadolin Farvelands indehaver Mogens Kollerup sædvanen tro sponsoreret en flot præmie, nemlig en gourmetmiddag for 2 personer på restaurant Dahl på Østerbro. Her blev den heldige vinder Anne-Mette Rasmussen Allerførst vil jeg gerne takke Sadolin Farveland og især Mogens Kollerup for den flotte gevinst, og derefter kan jeg kun sige rosende ord til maden samt betjeningen på restaurant Dahl. Før hver af de mange små retter, som blev serveret, fortalte man os om, hvad det var, vi skulle have og indimellem retterne var der små godbidder inden næste ret blev serveret. Menuen var som følger: Først fik vi en lille appetitvækker så som fisk, inden vi fik grønkålsuppe, dernæst fik vi en lille glas gløgg med en lille æbleskive til og til dessert fik vi is med ristærte til. Det smagte godt det hele. Der er en rigtig god atmosfære på stedet, og jeg kan kun sige, at det er et besøg værd. Venlig hilsen Anne-Mette 11

12 Markuskirken har holdt fødselsdag Kirkehandlingen blev forestået af vore 2 faste præster, Steen Thomsen og Marinus Thygesen. Sidst nævnte fremviser herunder Markus Kirkens nye messehagel. I dagens anledning blev vore faste præster bistået ved altergangen af pastor emeritus Bent Døssing Hansen samt sognepræst Svend Schultz Hansen, (såvel Bent Døssing Hansen som Svend Schultz Hansen er tidligere sognepræster i Sankt Markus sogn). Endelig deltog også Domprovst Arne Mumgaard, som gav sin og Biskop Søren Lodberg Hvas jubilæumshilsen. Efter gudstjenesten blev kirkegængerne udenfor mødt af Aalborg Garden, som var mødt op for at følge de mange gæster til kirkefrokost i Markusgården. (Der var i Sognebladet blevet inviteret til kirkefrokost, men da det jo er begræn- Markuskirken med hejste flag 20. januar 2008 Søndag den 20. januar 2008 holdt Sankt Markus Kirke 75 års fødselsdag, hvor der var festgudstjeneste kl Bænkene i begge sider var da også fyldte af glade kirkegængere, både de trofaste som møder op til hver gudstjeneste, men også andre, bl.a. undertegnede, som var mødt op for at fejre ikke mindst kirkens jubilæum, men sandelig også for at være med til afsløringen af kirkens nye hvide messehagel, som er designet af kunstneren Rikke Ladegaard fra København. Det var en blandet forsamling af ældre og midaldrende, men også mange helt unge mennesker, som havde fundet vej til kirken denne søndag. Kirkens nye messehagel fremvises for første gang for offentligheden 12

13 Kirken er fyldt til festgudstjenesten set, hvor mange gæster, der er plads til i Markusgården, var det efter først til mølle princippet, billetterne blev fordelt). Aalborg Garden spillede først nogle melodier, bl.a. Congratulation, hvorefter de førte de 130 gæster, der var plads til, gennem Sjællandsgade og Fyensgade til Bonnesensgade, hvor Markusgården jo ligger. Under frokostarrangementet fortalte kunstneren Rikke Ladegaard om den nye messehagel. I Markusgården var der udover Rikke Ladegaards indslag også musikalsk underholdning ved organist Michael Austin og 3 sangere (til dels fra kirkens kor). Endelig havde Elsebeth Austin (menighedsrådsmedlem) fremstillet en model af Sankt Markus kirke af 6 kg. marcipan, som i mindre bidder blev nydt til kaffen. I anledning af jubilæet har Skt. Markus Kirkes menighedsråd fået udgivet en jubilæumsbog, som har titlen TRO, HÅB OG KÆRLIGHED. Den kunne købes ved arrangementet i Markusgården, men også i tiden fremover, vil den kunne købes på kordegnekontoret eller i kirken (ved henvendelse til kirketjeneren). Herfra et hjerteligt tillykke med jubilæet og held og lykke med de andre arrangementer, som er planlagt i løbet af jubilæumsåret. Redaktøren Aalborg Garden fører vej til Markusgården Kirkegængerne kommer ud fra kirken Ankomst til Markusgården 13

14 Kommunens nye forslag til duebekæmpelse Her er svaret på vores problemer med duernes svineri på altaner og fortove i vores boligområder: Billedet er taget i Sjællandsgade den 10. april 2008, hvor en rovfugl har fanget en due ud for Fakta butikken og er i gang med at fortære den, men efter snak med beboere i kvarteret, er det set flere gange, at en duehøg/falk har fanget en due i Ø-gadekvarteret. Jeg er desværre ikke fuglekender, så jeg gætter mig bare til rovfuglens navn. Redaktøren Rovfugl med bytte 14

15 Tak til Flemming Gregersen Kære Flemming Gregersen! Jeg har hørt, at du forlader boligselskabet Østparken her den 30. april Jeg vil derfor gerne sige dig tak for din hjælpsomhed og velvillighed, når jeg har haft brug for din hjælp. I særdeleshed da jeg boede i Bjørnøgade 27, hvor jeg for en del år siden var generet af en voldsom hyletone, som kom og gik. Du fandt ud af, at det var elforsyningen, som skulle gøre et eller andet. Det hjalp, for lyden kom aldrig mere igen. Jeg vil ønske dig et godt og langt otium. Venlig hilsen Bente Sørensen Sjællandsgade 14 Driftsleder Flemming Gregersen Også her fra redaktøren skal lyde en tak for samarbejdet gennem mange år samt håbet om en lang og god pensionstilværelse for dig og din hustru. 15

16 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Louise Memborg, Saltholmsgade 8 Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 stth Jacob Jørgensen, Morsøgade 4 Beboermødet i februar Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til forårsudgaven af Kontakten Her i afdeling 1 har årets første måneder været koncentreret om at afvikle beboermødet i februar, samt med at arbejde med det næste store renoveringsprojekt, nemlig renovering af alle badeværelser her i afdelingen. Til det nyligt overståede beboermøde havde afdelingen prøvet at lave en ny form for dagsorden / invitation til jer. Jeg håber, at I synes om det nye tiltag, der dog ikke er fuldt udbygget endnu. I stedet for billeder på side to, kommer der næste år hovedtal fra regnskabet og på den sidste side vil der blive indsat praktiske informationer vedrørende telefonnumre, mail-adresser osv., til henholdsvis varmemester, administration og afdelingsbestyrelse. Det meste af indholdet på en dagsorden skal vi have med, grundet lovgivning, men det virker åbenbart overvældende på mange af vores nye lejere. For fakta er, at mange af dem ikke møder op til disse 16

17 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen demokratiske møder, som et beboermøde jo også er. Hvis vi ikke får knækket denne kurve, kommer beboerdemokratiet i værste fald til at lide slemt under den manglende interesse i de kommende år. Status på fremmøde til beboermødet var, at der var 61 husstande repræsenteret, og 85 tilmeldte beboere. Det set i forhold til, at vi er 480 boliger, hvor man plejer at gange det med 1,5 beboere. Tak til alle jer, der mødte frem, men til alle I andre vil jeg gerne sige, det er simpelthen ikke et godt nok fremmøde. DET er en OMMER. Husk det næste år i februar. Jeg håber meget at I, der ikke møder frem på beboermødet, vil give mig tilbagemeldinger på, hvorfor I ikke har lyst til at deltage, eller bare fortælle hvordan I synes et beboermøde skal være, for at I deltager. Jeg kan tilskrives pr. mail/brev eller ringes til på følgende: brev kan afleveres Bornholmsgade 62 st. th. og I kan ringe til mig på tlf Jeg håber, at jeg hører fra jer, så vi kan få belyst de ting, der gør at så mange 17

18 ikke møder frem til beboermødet en gang om året, hvor alt kan debatteres, hvor der kan stilles forslag, hvor al økonomi bliver vedtaget, og hvor beboerne demokratisk kan beslutte, hvad afdelingen skal gøre fremover. Endelig vælges der beboere på mødet til afdelingsbestyrelsen. Fra beboermøde 2008 Angående beboermødet vil jeg lige trække nogle få hovedpunkter frem: Beretningen blev godkendt, og hele beretningens ordlyd kan du i øvrigt finde på Østparkens hjemmeside under afdeling 1. Budgettet blev også godkendt, hvilket indebærer, at der bliver en huslejestigning på 4,59%. Det giver, for en gennemsnitlig bolig (på ca. 83 kvadratmeter), en huslejestigning på 167 kr. pr. måned. Hvis du ønsker, at modtage det fulde regnskab fra sidste år, kan du rekvirere det via varmemester Klaus eller ved at kontakte administrationen. Der var genvalg til bestyrelsen til både Sonja Jensen og Flemming Corfixen. Som suppleanter blev der valgt tre, nemlig: Louise Memborg, Tanja Madsen og Jacob Jørgensen. Der var indsendt to forslag fra beboere. Det ene var vedrørende rygning på fællesarealer, og det andet var vedrørende el-installationer i lejlighederne. Dog var forslagsstillerne ikke selv til stede under mødet. Andetsteds i bladet giver administrationen et overblik over, hvordan vi her i Østparken håndterer rygeforbud i fællesarealer: Kort fortalt kan jeg dog informere om, at det ikke er tilladt at ryge på trappeløb, i kældre, på lofter, i vaskerier og tørrestuer, samt alle andre steder, hvor Østparkens ansatte kan komme i forbindelse med passiv rygning. Vedrørende el-installationer er det sådan, at når man bor i en lejlighed, så skal man selv ofre ekstra stikkontakter, hvis man ønsker dette. Ved indflytning bliver el-installationerne checket for fejl og mangler, og udbedret så installationerne er lovlige. Det problem, der er med for få stikkontakter i flere af rummene, er altså noget hver enkelt lejer selv må sørge for at få lavet og betale for via et elektrikerfirma, hvis man ønsker flere stikkontakter. For nuværende er der ikke lovkrav om, hvor mange elstikkontakter der skal være i de enkelte rum i et byggeri som vores. Selskabslokale Her i januar 2008 har vi ryddet vores selskabslokale i Saltholmsgade, og det er pr. 1. februar overdraget til Aalborg Kommune, der har givet ønske om at kunne få mere plads til deres nye daginstitution. Det er meningen, at der skal være vuggestue samt en form for dagpleje til de mindre børn i hele bygningen. Efterhånden var selskabslokalet også sjældent lejet ud, og tit med efterfølgende problemer grundet omfanget af de fester, der blev afholdt. Trappevask Trappevasken bliver nu udført med sæbe, der ikke er parfumeret. Derved dufter der heller ikke mere af blomster efter endt trappevask. Indholdet af duftmidler i den tidligere sæbe, gav luftvejsproblemer og påvirkede flere beboere, der lider af astma eller luftvejslidelser, og 18

19 derfor har vi besluttet at lade sæben være uden kunstig duft. Virkningsgraden på sæben er dog stadig den samme ifølge vores rengøringsfirma. Kældre: Kælderen i Saltholmsgade er blevet oppudset med nyt puds på alle vægge, hvorefter væggene er blevet malet hvide. Denne proces vil gå videre til de resterende gader, når der er tid til det i løbet af vinterhalvåret. Det er Østparkens egen murer, der udfører murerarbejdet, og vore egne gårdmænd og varmemester der udfører malerarbejdet. Maling af opgange Vi er også godt i gang med at male opgange, og her er der startet i Morsøgade. Maling af opgange vil fortsætte i det tempo, der er penge til det. Dog vil vi fortrinsvis male opgange i vinterhalvåret. Det er malermester Jan Als, der står for malerarbejdet, der i øvrigt har været i udbud. Det koster ca kr. at få malet en opgang. Nyt lille hus I forbindelse med forpladsen ved Det gule Hus, har afdelingen i samarbejde med afdeling 3, opført et nyt lille hus. Det er de to afdelingers nye saltdepot, hvor alt vinterens salt skal opbevares fremover. Sådan noget salt må helst ikke opbevares med metal/andre ting, fordi saltet laver en form for kemisk reaktion, så andre metaller begynder at ruste. Garageanlægget ved siden af Det gule Hus, trænger gevaldigt til en opfriskning. Derfor skal vi hen over foråret have udskiftet en hel del træ samt kigget på taget. Hvor stor en omgang det bliver til, ved vi nok først når renoveringen tager fat, og de enkelte dele bliver blotlagt. Beboerrådgiver Vores beboerrådgiver Lars Overvad stoppede hos os pr. 1. november sidste år, og nu er der blevet ansat en ny person, der foreløbig skal virke til udgangen af Han hedder Karsten Borup Christensen, og jeg vil på afdeling 1 s vegne byde ham velkommen. Kik forbi Det gule Hus i Sjællandsgade, hvis I har lyst til at møde Karsten. Forsøg med udlejning Som et forsøg har vi i afdeling 1 fået mulighed for at udleje lejligheder op til 72 kvadratmeter til enlige nye boligsøgere, dog fortrinsvis på tredje og fjerde etage. Et andet tiltag, der også kører som forsøg, er at opprioritere ældre, dem der åbenbart hedder + 55 årige i daglig sprog. Det vil sige, at efter at vore egne beboere, der ønsker at flytte i stue eller første sals lejligheder, kan vi tage ansøgere ind fra gaden, og opprioritere dem til disse lejligheder, hvis personerne er over 55 år. Disse to nye tiltag skal gerne udmønte sig i, at vi ikke kommer i den situation, som mange andre boligorganisationer har været i, nemlig at stå med tomme lejligheder, der ikke kan lejes ud. Det er pt. et trængt marked med udlejning af lejeboliger, men som den økonomiske udvikling ser ud til at blive, vender bøtten forhåbentligt snart, siger de kloge mennesker, der kigger i krystalkugler. Helt præcist har vi i øjeblikket en ventetid på cirka 11/2 år ifølge vores udlejning, fra man bliver skrevet 19

20 op til man bliver tilbudt lejlighed. Dog afhængig af, om der er specielle ønsker og opprioriteringer, der skal tages højde for. Indimellem har udlejningen dog lidt større arbejde med at få 3. og 4. sals lejlighederne udlejet, fordi mange ikke vil gå så langt op på trapperne. Dette problem er dog ikke noget vi lige umiddelbart kan løse, da det nok mere hænger sammen med den almindelige holdning til tingene, som præger samfundet i øjeblikket. TDC TV opkrævning Her fra 1. januar har administrationen lavet aftalen med opkrævning af TV pakkevalg om, i forhold til TDC. Nu er det blevet sådan, at Østparken kun opkræver den mindste TV pakke, og alt over denne pakke skal TDC YouSee opkræve. Altså forskellen i pris, hvis man har TV pakke 3, dekoder, og filmkanaler. På samme måde, som dem, der har Internet via YouSee, det der hedder Webspeed. Det bliver afregnet særskilt fra YouSee til den enkelte beboer. Grunden hertil er, at der fremover vil blive tilbudt flere og flere nye ydelser og TV pakker fra YouSee, og da de ikke vil give et administrationsbidrag til Østparkens arbejde med at opkræve, men kun vil have indtægterne, er det vel kun rimeligt, at YouSee selv står for opkrævningen til den enkelte lejer. De grønne arealer Er der nogen ude blandt jer, der har nogle ønsker til inventar/planter eller andet til de grønne arealer, så hører jeg gerne fra jer. Afdelingen vil her hen under foråret opstille nogle borde og bænke, der hvor der er afsat plads med flisebelægning. Vi har også plantet et juletræ imellem alle blokkene, der mangler kun et træ imellem Saltholmsgade og Amagergade, men det kommer når renoveringen i Vanggaardens Amagergade er færdig. Driftschef Da vores driftschef Flemming Gregersen går på pension her til maj, vil jeg på afdeling 1 s vegne sige tak for samarbejdet i alle årene. Endvidere vil jeg ønske dig held og lykke med dit otium, og jeg håber du og Sonja må få nogle gode år, hvor der bliver mere tid til børnebørn, sommerhus, og hvad I ellers har på tapetet. Huskeregel HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Mobilantenne Der er blevet opsat en mobil antenne fra Sonofon på taget i Sejrøgade. Vi er blevet spurgt en gang før fra et andet mobilselskab, om de måtte opsætte en antenne her i afdelingen, men dengang synes afdelingsbestyrelsen, at der var mange forhold at tage hensyn til, ikke mindst Sønderbro Skole og børnene generelt i kvarteret. Det vi så senere kunne konstatere var, at Sønderbro Skole i stedet opsatte den mobil antenne, som vi var blevet spurgt om plads til. Derfor har beslutningen, vi har taget, været anderledes denne gang. Vi er blevet garanteret, at der ikke er kendte former for skadelig stråling fra antennen. 20

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening

Postfunktionærernes Andels-boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 09/06 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 32

Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Referat Afdelingsmøde afdeling 32 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 32 Sted: Nyboesgade 1A, Kælderen, 7100 Vejle Dato: Den 21. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 19 beboere

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere