B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 mv., som er lige til at rive ud af bladet og have hængende på opslagstavlen. Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til årets første udgave af Kontakten. Det er jo efterhånden længe siden, at julen var overstået, Vi har sågar også fejret påske og pinsen er lige forestående, men alligevel er der i bladet stof, som er fra julemåneden. Det kan jo af gode grunde ikke undgås, når deadline for julebladet er den 8. november, og næste deadline er den 8. april. Så er der jo pludselig 5 måneders stof, som skal bringes. Årsagen er jo, at vi skal have alle beboermøderne samt det første repræsentantskabsmøde med, for at kunne bringe de nye bestyrelser til oplysning for samtlige beboere i boligselskabet. I årets første blad bringer vi på midtersiderne samtidig vores nye tiltag fra sidste år: Diverse nyttige adresser, numre Sidste år måtte en af vore trofaste sponsorer Helena Andersen fra Samsø Klip desværre nedlægge sin forretning pga. af sygdom. Jeg ønsker hende alt godt i fremtiden og tak for hendes velvilje til at forsøde tilværelsen for de heldige vindere. Forretningen er som sagt blevet nedlagt og er fremover almindeligt lejemål. I øvrigt vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke alle vore øvrige sponsorer for deres gaver og håber på fortsat samarbejde. Løsningen i konkurrencen var denne gang John Sørensen, som jo er boligselskabet Østparkens tømrer/snedker. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Med håbet om en dejlig varm sommer i forhold sidste års mangel på samme, ønsker jeg hermed Østparkens beboere, bestyrelser, personale samt vore sponsorer en rigtig god sommer og på gensyn i Kontakten 2 i september. Redaktøren v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

4 I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. John Sørensen fortæller: Min vej til jobbet som tømrer/snedker i Østparken. Administrations oplysning: Rygelov. Heldige vindere i julekonkurrencen: Britta Andersen og Anne-Mette Rasmussen. Markuskirken fylder 75 år: Kirken fejres. Due bekæmpelse: Sådan kan vi komme duernes svineri til livs. Tak til Flemming Gregersen: Bente Sørensen fra afdeling 3 siger tak til Flemming. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Julefest for de ældre: Traditionen fortsætter til glæde for afdelingernes ældre. Ny beboerrådgiver: Vi byder Carsten Borup Kristensen velkommen som kvarterets nye beboerrådgiver. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, 2007: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 1, 2008) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 27. juli Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv., Mail: 4

5 Mogens Blicher Hansen Flemming Gregersen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld 5

6 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Så er det igen blevet forår og vinteren er forbi, hvis vi da ellers kan tale om, at der har været nogen vinter. Så mon ikke at de fleste af os kan se frem til at få lidt penge retur fra varmeregnskabet, når det engang kommer. Her i februar har alle afdelinger fået overstået deres beboermøder, hvor budgetterne er blevet godkendt. Alle afdelinger igen med en stigning i husleje til følge. Det er ikke alt, vi selv er herre over, og igen er det bl.a. renovation, el og vand der er de store syndere. Glædeligt har det dog været, at der ved de fleste beboermøder generelt har været et større fremmøde end sidste år, og det kan man jo godt forstå, for det er jo her, at vi beboere kan vise vores interesse i Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon beboerdemokratiet. Vi kan få at vide, hvad der sker i afdelingen, vi bor i, og hvad der forventes, at der skal ske i fremtiden af renoveringer og andet. I de fleste afdelinger er der kommet nye bestyrelsesmedlemmer, og i hovedbestyrelsen er der også kommet nye: Sussi fra afdeling 4 og Steen fra afdeling 9. På sidste repræsentantskabsmøde blev vi enige om at reducere organisationsbestyrelsen til 9 personer. En væsentlig grund til at en reducering i antallet af medlemmer kom op igen var, at afdeling 7 på deres beboermøde havde vedtaget ikke at deltage med et medlem i repræsentantskabet og dermed heller ikke i hovedbestyrelsen. Dog har de altid ret til senere at deltage igen, hvis de ønsker det. Dette ville have betydet, at der ville være endnu en person til rotation imellem afdelingerne. Således at der blandt de beboervalgte ville være 3 medlemmer til rotation ud over medarbejderen, der også roterer blandt de ansatte. Så ved at skære bestyrelsen ned til 9 personer er alle afdelingsbestyrelser stadig repræsenteret i organisationsbestyrelsen, ligesom der stadig er en medarbejder, og da afdeling 7 ikke har et medlem her, er der 2 pladser, der for tiden roterer. Noget der bliver arbejdet med for tiden er en fælles opnotering til ventelisterne blandt boligorganisationerne her i hele Aalborg kommune. Indtil videre er der flere organisationer, der har sagt ja til ideen og tilsammen udgør vi ca boliger. Men vi håber da, at endnu flere vil komme med, med tiden. Ved at lave den fælles opnotering skal man i fremtiden kun skrives op et sted 6

7 for at være boligsøgende i alle de boligorganisationer, der nu vil være med. Enten kan man henvende sig til en af organisationerne for at blive skrevet op eller selv gøre det over internettet. Noget andet der er brugt rigtig meget tid på, er et administrativt samarbejde med boligselskabet Limfjorden. Vi har tidligere for nogle år siden diskuteret fusion med netop Limfjorden. Men da det kun var fusion, de på daværende tidspunkt så som en mulighed for samarbejde, blev det ikke til noget. Vi skal jo huske på at ved en fusion, er det umuligt senere at blive skilt ad igen, hvis det nu viser sig, at man ikke passer sammen. Men de har så senere fundet ud af, at de godt vil indgå i et administrativt samarbejde uden en fusion. Så det bringer os tilbage til, hvor vi er i dag. Her vil nogen måske spørge, om det er nødvendigt, at vi samarbejder med andre. Nej ikke nødvendigvis må svaret være. Men som det er nu, kommer der flere og mere ressourcekrævende opgaver i fremtiden. Allerede nu har vi ansat en ekstra på kontoret, og vi havde planlagt at ansætte yderligere en driftsleder. Alt andet lige er det noget, der gør administrationen dyrere. Ved at indgå i et administrativt samarbejde håber vi, at vi kan holde udgifterne i ro, vi vil få en meget bredere administration, og dermed ikke være så sårbare overfor ferie, sygdom og pensionering. Vi formoder også, at servicen vil blive bedre, de ansatte vil få mere tid, de kan få en bredere uddannelse, og vi kan derfor klare mange flere opgaver selv. Noget vi har lagt stor vægt på fra begge selskaber, er at gøre de ansatte det helt klart, at der i forbindelse med samarbejdet ikke vil ske afskedigelser. Det kan nok ikke lade sig gøre, at alle i administrationen kommer til at lave helt det samme, men vi skal helt sikkert nok finde opgaver til alle. For ejendomsfunktionærer får samarbejdet ingen betydning, da de jo er ansat ude i de enkelte afdelinger. Men dette er noget, der nok skal komme meget mere information om, efterhånden som vi får klarlagt samarbejdsaftale og vedtægter. Til slut vil vi ønske alle i Østparken en rigtig god sommer. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 7

8 Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Sussi Mikkelsen Afdeling 4 Steen Jensen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 8

9 Rygelov Forretningsfører Mogens B. Hansen Regeringen har vedtaget en rygelov. Denne rygelov betyder blandt andet, at der ikke må ryges der, hvor vore håndværkere og øvrige ansatte kommer. Derfor er det IKKE tilladt at ryge på trappeopgange, kælder-/loftsgange eller i vaskerierne. Vi skal derfor anmode alle om at overholde den nye rygelov, som regeringen har vedtaget. Må jeg så ikke ryge i min lejlighed? Jo, det må du gerne, men når du får besøg af vore håndværkere, skal du tage hensyn til dem og ikke ryge i de rum, som håndværkerne arbejder i. Hvis alle respekterer disse simple regler og tager hensyn til hinanden, skulle der ikke være nogen problemer forbundet med den nye rygelov. Vi har på det seneste konstateret, at der ryges på trappeopgangene. Derfor skal vi indskærpe, at RYGNING PÅ TRAP- PEOPGANGENE IKKE ER TILLADT. Mogens Blicher Hansen Administrationen Sjællandsgade - Aalborg 9

10 Præsentation af tømrer/snedker John Sørensen Tømrer/snedker John Sørensen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som tømrer/snedker i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Jeg er født og opvokset i Drejøgade 10, st, tv., hvor jeg boede de første 20 år af mit liv. Skoletiden foregik på Alléskolen, hvor jeg gik indtil 10 klasse. Herefter kom jeg i lære som tømrer i Frejlev. Som dreng spillede jeg, ligesom alle andre drenge i kvarteret, fodbold i AFC på Sønderbro skole. Det varede ved til og med lilleput altså i års alderen, hvor jeg skiftede klub til Vejgaard Boldspilklub. Her spillede jeg indtil jeg var omkring 16 år. Jeg var nemlig også startet på at spille bowling i hallen ved Karolinelund, hvor der nu er tæppeland. Bowling blev hurtigt min foretrukne idrætsgren, især da jeg allerede efter ca. et halvt års træning blev inviteret med til København, hvor kampen om det danske ungdomsmesterskab skulle stå. Jeg var efter førstedagen nummer 1, og det var jeg også, da stævnet var forbi, så jeg kunne rejse hjem som dansk ungdomsmester. Det gav jo blod på tanden, så jeg fortsatte nogle år endnu og er da også flere gange endt som klubmester. Som 21 årig mødte jeg Linda, og da vi hurtigt fandt ud af, at det skulle være os, købte vi sammen hus i Gug. Her startede vi med at interessere os for hunde og især schæferhunde, som jeg begyndte at gå til træning med. Hunden og jeg blev så gode, at vi blev udpeget til at skulle deltage i verdensmesterskaberne for dressur, så 3 gange var vi med bl.a. i det gamle Jugoslavien, i Italien samt i Østrig. Det rakte til en 21 plads blandt de 120 deltagende hunde, så det må også siges at være et flot resultat. Senere flyttede vi til Skørping og til sidst endte vi i Gistrup, hvor vi nu bor. I 1993 blev familien forøget med sønnen Magnus, og da han voksede op og begyndte at have fritidsinteresser som fodbold og senere håndbold, måtte vi droppe interessen for hunde, da tiden blev brugt på at følge vores søn, bl.a. også med træning for ham i håndboldklubben. Jeg har dog altid selv været meget sportsinteresseret og begyndte så at løbetræne, og det gør jeg i øvrigt stadigvæk. Bl.a. er det da også blevet til et enkelt maratonløb og flere halvmaraton. Rent fagligt har jeg arbejdet hos mange forskellige tømrermestre. Sidste sted inden mit nuværende job var hos Gistrup Byggeindustri, hvor jeg i 5 år var med i produktionen af vinduer, men da så stillingen hos boligselskabet Østparken blev ledigt, søgte jeg det og blev antaget, og her regner jeg med at blive indtil jeg skal pensioneres. Med venlig hilsen John Sørensen 10

11 Heldige vindere i julelodtrækningen I juleudgaven af Kontakten havde et par af vore forretningsdrivende sponseret et par overordentlig flotte gevinster som bliver overrakt af indehaverne selv: Fra Kurts Køkken udtrak indehaveren Steen Abel Britta T. Andersen som herunder får overrakt beviset på gevinsten, som i øvrigt var en julefrokost for 10 personer. Mogens overrækker gavekortet til Anne-Mette Anne-Mette valgte at invitere en veninde med på restaurant Dahl og har følgende kommentarer til dette: Steen overrækker Britta gevinsten Britta vil herigennem gerne takke Steen og resten af hans personale ved Kurt s Køkken for den fine gevinst. Maden blev spist med velbehag af et selskab hos Britta den 5. januar, og det er bestemt ikke sidste gang maden skal komme fra Kurts Køkken, lyder det fra Britta. Endvidere havde også Sadolin Farvelands indehaver Mogens Kollerup sædvanen tro sponsoreret en flot præmie, nemlig en gourmetmiddag for 2 personer på restaurant Dahl på Østerbro. Her blev den heldige vinder Anne-Mette Rasmussen Allerførst vil jeg gerne takke Sadolin Farveland og især Mogens Kollerup for den flotte gevinst, og derefter kan jeg kun sige rosende ord til maden samt betjeningen på restaurant Dahl. Før hver af de mange små retter, som blev serveret, fortalte man os om, hvad det var, vi skulle have og indimellem retterne var der små godbidder inden næste ret blev serveret. Menuen var som følger: Først fik vi en lille appetitvækker så som fisk, inden vi fik grønkålsuppe, dernæst fik vi en lille glas gløgg med en lille æbleskive til og til dessert fik vi is med ristærte til. Det smagte godt det hele. Der er en rigtig god atmosfære på stedet, og jeg kan kun sige, at det er et besøg værd. Venlig hilsen Anne-Mette 11

12 Markuskirken har holdt fødselsdag Kirkehandlingen blev forestået af vore 2 faste præster, Steen Thomsen og Marinus Thygesen. Sidst nævnte fremviser herunder Markus Kirkens nye messehagel. I dagens anledning blev vore faste præster bistået ved altergangen af pastor emeritus Bent Døssing Hansen samt sognepræst Svend Schultz Hansen, (såvel Bent Døssing Hansen som Svend Schultz Hansen er tidligere sognepræster i Sankt Markus sogn). Endelig deltog også Domprovst Arne Mumgaard, som gav sin og Biskop Søren Lodberg Hvas jubilæumshilsen. Efter gudstjenesten blev kirkegængerne udenfor mødt af Aalborg Garden, som var mødt op for at følge de mange gæster til kirkefrokost i Markusgården. (Der var i Sognebladet blevet inviteret til kirkefrokost, men da det jo er begræn- Markuskirken med hejste flag 20. januar 2008 Søndag den 20. januar 2008 holdt Sankt Markus Kirke 75 års fødselsdag, hvor der var festgudstjeneste kl Bænkene i begge sider var da også fyldte af glade kirkegængere, både de trofaste som møder op til hver gudstjeneste, men også andre, bl.a. undertegnede, som var mødt op for at fejre ikke mindst kirkens jubilæum, men sandelig også for at være med til afsløringen af kirkens nye hvide messehagel, som er designet af kunstneren Rikke Ladegaard fra København. Det var en blandet forsamling af ældre og midaldrende, men også mange helt unge mennesker, som havde fundet vej til kirken denne søndag. Kirkens nye messehagel fremvises for første gang for offentligheden 12

13 Kirken er fyldt til festgudstjenesten set, hvor mange gæster, der er plads til i Markusgården, var det efter først til mølle princippet, billetterne blev fordelt). Aalborg Garden spillede først nogle melodier, bl.a. Congratulation, hvorefter de førte de 130 gæster, der var plads til, gennem Sjællandsgade og Fyensgade til Bonnesensgade, hvor Markusgården jo ligger. Under frokostarrangementet fortalte kunstneren Rikke Ladegaard om den nye messehagel. I Markusgården var der udover Rikke Ladegaards indslag også musikalsk underholdning ved organist Michael Austin og 3 sangere (til dels fra kirkens kor). Endelig havde Elsebeth Austin (menighedsrådsmedlem) fremstillet en model af Sankt Markus kirke af 6 kg. marcipan, som i mindre bidder blev nydt til kaffen. I anledning af jubilæet har Skt. Markus Kirkes menighedsråd fået udgivet en jubilæumsbog, som har titlen TRO, HÅB OG KÆRLIGHED. Den kunne købes ved arrangementet i Markusgården, men også i tiden fremover, vil den kunne købes på kordegnekontoret eller i kirken (ved henvendelse til kirketjeneren). Herfra et hjerteligt tillykke med jubilæet og held og lykke med de andre arrangementer, som er planlagt i løbet af jubilæumsåret. Redaktøren Aalborg Garden fører vej til Markusgården Kirkegængerne kommer ud fra kirken Ankomst til Markusgården 13

14 Kommunens nye forslag til duebekæmpelse Her er svaret på vores problemer med duernes svineri på altaner og fortove i vores boligområder: Billedet er taget i Sjællandsgade den 10. april 2008, hvor en rovfugl har fanget en due ud for Fakta butikken og er i gang med at fortære den, men efter snak med beboere i kvarteret, er det set flere gange, at en duehøg/falk har fanget en due i Ø-gadekvarteret. Jeg er desværre ikke fuglekender, så jeg gætter mig bare til rovfuglens navn. Redaktøren Rovfugl med bytte 14

15 Tak til Flemming Gregersen Kære Flemming Gregersen! Jeg har hørt, at du forlader boligselskabet Østparken her den 30. april Jeg vil derfor gerne sige dig tak for din hjælpsomhed og velvillighed, når jeg har haft brug for din hjælp. I særdeleshed da jeg boede i Bjørnøgade 27, hvor jeg for en del år siden var generet af en voldsom hyletone, som kom og gik. Du fandt ud af, at det var elforsyningen, som skulle gøre et eller andet. Det hjalp, for lyden kom aldrig mere igen. Jeg vil ønske dig et godt og langt otium. Venlig hilsen Bente Sørensen Sjællandsgade 14 Driftsleder Flemming Gregersen Også her fra redaktøren skal lyde en tak for samarbejdet gennem mange år samt håbet om en lang og god pensionstilværelse for dig og din hustru. 15

16 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Louise Memborg, Saltholmsgade 8 Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 stth Jacob Jørgensen, Morsøgade 4 Beboermødet i februar Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til forårsudgaven af Kontakten Her i afdeling 1 har årets første måneder været koncentreret om at afvikle beboermødet i februar, samt med at arbejde med det næste store renoveringsprojekt, nemlig renovering af alle badeværelser her i afdelingen. Til det nyligt overståede beboermøde havde afdelingen prøvet at lave en ny form for dagsorden / invitation til jer. Jeg håber, at I synes om det nye tiltag, der dog ikke er fuldt udbygget endnu. I stedet for billeder på side to, kommer der næste år hovedtal fra regnskabet og på den sidste side vil der blive indsat praktiske informationer vedrørende telefonnumre, mail-adresser osv., til henholdsvis varmemester, administration og afdelingsbestyrelse. Det meste af indholdet på en dagsorden skal vi have med, grundet lovgivning, men det virker åbenbart overvældende på mange af vores nye lejere. For fakta er, at mange af dem ikke møder op til disse 16

17 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen demokratiske møder, som et beboermøde jo også er. Hvis vi ikke får knækket denne kurve, kommer beboerdemokratiet i værste fald til at lide slemt under den manglende interesse i de kommende år. Status på fremmøde til beboermødet var, at der var 61 husstande repræsenteret, og 85 tilmeldte beboere. Det set i forhold til, at vi er 480 boliger, hvor man plejer at gange det med 1,5 beboere. Tak til alle jer, der mødte frem, men til alle I andre vil jeg gerne sige, det er simpelthen ikke et godt nok fremmøde. DET er en OMMER. Husk det næste år i februar. Jeg håber meget at I, der ikke møder frem på beboermødet, vil give mig tilbagemeldinger på, hvorfor I ikke har lyst til at deltage, eller bare fortælle hvordan I synes et beboermøde skal være, for at I deltager. Jeg kan tilskrives pr. mail/brev eller ringes til på følgende: brev kan afleveres Bornholmsgade 62 st. th. og I kan ringe til mig på tlf Jeg håber, at jeg hører fra jer, så vi kan få belyst de ting, der gør at så mange 17

18 ikke møder frem til beboermødet en gang om året, hvor alt kan debatteres, hvor der kan stilles forslag, hvor al økonomi bliver vedtaget, og hvor beboerne demokratisk kan beslutte, hvad afdelingen skal gøre fremover. Endelig vælges der beboere på mødet til afdelingsbestyrelsen. Fra beboermøde 2008 Angående beboermødet vil jeg lige trække nogle få hovedpunkter frem: Beretningen blev godkendt, og hele beretningens ordlyd kan du i øvrigt finde på Østparkens hjemmeside under afdeling 1. Budgettet blev også godkendt, hvilket indebærer, at der bliver en huslejestigning på 4,59%. Det giver, for en gennemsnitlig bolig (på ca. 83 kvadratmeter), en huslejestigning på 167 kr. pr. måned. Hvis du ønsker, at modtage det fulde regnskab fra sidste år, kan du rekvirere det via varmemester Klaus eller ved at kontakte administrationen. Der var genvalg til bestyrelsen til både Sonja Jensen og Flemming Corfixen. Som suppleanter blev der valgt tre, nemlig: Louise Memborg, Tanja Madsen og Jacob Jørgensen. Der var indsendt to forslag fra beboere. Det ene var vedrørende rygning på fællesarealer, og det andet var vedrørende el-installationer i lejlighederne. Dog var forslagsstillerne ikke selv til stede under mødet. Andetsteds i bladet giver administrationen et overblik over, hvordan vi her i Østparken håndterer rygeforbud i fællesarealer: Kort fortalt kan jeg dog informere om, at det ikke er tilladt at ryge på trappeløb, i kældre, på lofter, i vaskerier og tørrestuer, samt alle andre steder, hvor Østparkens ansatte kan komme i forbindelse med passiv rygning. Vedrørende el-installationer er det sådan, at når man bor i en lejlighed, så skal man selv ofre ekstra stikkontakter, hvis man ønsker dette. Ved indflytning bliver el-installationerne checket for fejl og mangler, og udbedret så installationerne er lovlige. Det problem, der er med for få stikkontakter i flere af rummene, er altså noget hver enkelt lejer selv må sørge for at få lavet og betale for via et elektrikerfirma, hvis man ønsker flere stikkontakter. For nuværende er der ikke lovkrav om, hvor mange elstikkontakter der skal være i de enkelte rum i et byggeri som vores. Selskabslokale Her i januar 2008 har vi ryddet vores selskabslokale i Saltholmsgade, og det er pr. 1. februar overdraget til Aalborg Kommune, der har givet ønske om at kunne få mere plads til deres nye daginstitution. Det er meningen, at der skal være vuggestue samt en form for dagpleje til de mindre børn i hele bygningen. Efterhånden var selskabslokalet også sjældent lejet ud, og tit med efterfølgende problemer grundet omfanget af de fester, der blev afholdt. Trappevask Trappevasken bliver nu udført med sæbe, der ikke er parfumeret. Derved dufter der heller ikke mere af blomster efter endt trappevask. Indholdet af duftmidler i den tidligere sæbe, gav luftvejsproblemer og påvirkede flere beboere, der lider af astma eller luftvejslidelser, og 18

19 derfor har vi besluttet at lade sæben være uden kunstig duft. Virkningsgraden på sæben er dog stadig den samme ifølge vores rengøringsfirma. Kældre: Kælderen i Saltholmsgade er blevet oppudset med nyt puds på alle vægge, hvorefter væggene er blevet malet hvide. Denne proces vil gå videre til de resterende gader, når der er tid til det i løbet af vinterhalvåret. Det er Østparkens egen murer, der udfører murerarbejdet, og vore egne gårdmænd og varmemester der udfører malerarbejdet. Maling af opgange Vi er også godt i gang med at male opgange, og her er der startet i Morsøgade. Maling af opgange vil fortsætte i det tempo, der er penge til det. Dog vil vi fortrinsvis male opgange i vinterhalvåret. Det er malermester Jan Als, der står for malerarbejdet, der i øvrigt har været i udbud. Det koster ca kr. at få malet en opgang. Nyt lille hus I forbindelse med forpladsen ved Det gule Hus, har afdelingen i samarbejde med afdeling 3, opført et nyt lille hus. Det er de to afdelingers nye saltdepot, hvor alt vinterens salt skal opbevares fremover. Sådan noget salt må helst ikke opbevares med metal/andre ting, fordi saltet laver en form for kemisk reaktion, så andre metaller begynder at ruste. Garageanlægget ved siden af Det gule Hus, trænger gevaldigt til en opfriskning. Derfor skal vi hen over foråret have udskiftet en hel del træ samt kigget på taget. Hvor stor en omgang det bliver til, ved vi nok først når renoveringen tager fat, og de enkelte dele bliver blotlagt. Beboerrådgiver Vores beboerrådgiver Lars Overvad stoppede hos os pr. 1. november sidste år, og nu er der blevet ansat en ny person, der foreløbig skal virke til udgangen af Han hedder Karsten Borup Christensen, og jeg vil på afdeling 1 s vegne byde ham velkommen. Kik forbi Det gule Hus i Sjællandsgade, hvis I har lyst til at møde Karsten. Forsøg med udlejning Som et forsøg har vi i afdeling 1 fået mulighed for at udleje lejligheder op til 72 kvadratmeter til enlige nye boligsøgere, dog fortrinsvis på tredje og fjerde etage. Et andet tiltag, der også kører som forsøg, er at opprioritere ældre, dem der åbenbart hedder + 55 årige i daglig sprog. Det vil sige, at efter at vore egne beboere, der ønsker at flytte i stue eller første sals lejligheder, kan vi tage ansøgere ind fra gaden, og opprioritere dem til disse lejligheder, hvis personerne er over 55 år. Disse to nye tiltag skal gerne udmønte sig i, at vi ikke kommer i den situation, som mange andre boligorganisationer har været i, nemlig at stå med tomme lejligheder, der ikke kan lejes ud. Det er pt. et trængt marked med udlejning af lejeboliger, men som den økonomiske udvikling ser ud til at blive, vender bøtten forhåbentligt snart, siger de kloge mennesker, der kigger i krystalkugler. Helt præcist har vi i øjeblikket en ventetid på cirka 11/2 år ifølge vores udlejning, fra man bliver skrevet 19

20 op til man bliver tilbudt lejlighed. Dog afhængig af, om der er specielle ønsker og opprioriteringer, der skal tages højde for. Indimellem har udlejningen dog lidt større arbejde med at få 3. og 4. sals lejlighederne udlejet, fordi mange ikke vil gå så langt op på trapperne. Dette problem er dog ikke noget vi lige umiddelbart kan løse, da det nok mere hænger sammen med den almindelige holdning til tingene, som præger samfundet i øjeblikket. TDC TV opkrævning Her fra 1. januar har administrationen lavet aftalen med opkrævning af TV pakkevalg om, i forhold til TDC. Nu er det blevet sådan, at Østparken kun opkræver den mindste TV pakke, og alt over denne pakke skal TDC YouSee opkræve. Altså forskellen i pris, hvis man har TV pakke 3, dekoder, og filmkanaler. På samme måde, som dem, der har Internet via YouSee, det der hedder Webspeed. Det bliver afregnet særskilt fra YouSee til den enkelte beboer. Grunden hertil er, at der fremover vil blive tilbudt flere og flere nye ydelser og TV pakker fra YouSee, og da de ikke vil give et administrationsbidrag til Østparkens arbejde med at opkræve, men kun vil have indtægterne, er det vel kun rimeligt, at YouSee selv står for opkrævningen til den enkelte lejer. De grønne arealer Er der nogen ude blandt jer, der har nogle ønsker til inventar/planter eller andet til de grønne arealer, så hører jeg gerne fra jer. Afdelingen vil her hen under foråret opstille nogle borde og bænke, der hvor der er afsat plads med flisebelægning. Vi har også plantet et juletræ imellem alle blokkene, der mangler kun et træ imellem Saltholmsgade og Amagergade, men det kommer når renoveringen i Vanggaardens Amagergade er færdig. Driftschef Da vores driftschef Flemming Gregersen går på pension her til maj, vil jeg på afdeling 1 s vegne sige tak for samarbejdet i alle årene. Endvidere vil jeg ønske dig held og lykke med dit otium, og jeg håber du og Sonja må få nogle gode år, hvor der bliver mere tid til børnebørn, sommerhus, og hvad I ellers har på tapetet. Huskeregel HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Mobilantenne Der er blevet opsat en mobil antenne fra Sonofon på taget i Sejrøgade. Vi er blevet spurgt en gang før fra et andet mobilselskab, om de måtte opsætte en antenne her i afdelingen, men dengang synes afdelingsbestyrelsen, at der var mange forhold at tage hensyn til, ikke mindst Sønderbro Skole og børnene generelt i kvarteret. Det vi så senere kunne konstatere var, at Sønderbro Skole i stedet opsatte den mobil antenne, som vi var blevet spurgt om plads til. Derfor har beslutningen, vi har taget, været anderledes denne gang. Vi er blevet garanteret, at der ikke er kendte former for skadelig stråling fra antennen. 20

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere