B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 mv., som er lige til at rive ud af bladet og have hængende på opslagstavlen. Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til årets første udgave af Kontakten. Det er jo efterhånden længe siden, at julen var overstået, Vi har sågar også fejret påske og pinsen er lige forestående, men alligevel er der i bladet stof, som er fra julemåneden. Det kan jo af gode grunde ikke undgås, når deadline for julebladet er den 8. november, og næste deadline er den 8. april. Så er der jo pludselig 5 måneders stof, som skal bringes. Årsagen er jo, at vi skal have alle beboermøderne samt det første repræsentantskabsmøde med, for at kunne bringe de nye bestyrelser til oplysning for samtlige beboere i boligselskabet. I årets første blad bringer vi på midtersiderne samtidig vores nye tiltag fra sidste år: Diverse nyttige adresser, numre Sidste år måtte en af vore trofaste sponsorer Helena Andersen fra Samsø Klip desværre nedlægge sin forretning pga. af sygdom. Jeg ønsker hende alt godt i fremtiden og tak for hendes velvilje til at forsøde tilværelsen for de heldige vindere. Forretningen er som sagt blevet nedlagt og er fremover almindeligt lejemål. I øvrigt vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke alle vore øvrige sponsorer for deres gaver og håber på fortsat samarbejde. Løsningen i konkurrencen var denne gang John Sørensen, som jo er boligselskabet Østparkens tømrer/snedker. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Med håbet om en dejlig varm sommer i forhold sidste års mangel på samme, ønsker jeg hermed Østparkens beboere, bestyrelser, personale samt vore sponsorer en rigtig god sommer og på gensyn i Kontakten 2 i september. Redaktøren v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

4 I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. John Sørensen fortæller: Min vej til jobbet som tømrer/snedker i Østparken. Administrations oplysning: Rygelov. Heldige vindere i julekonkurrencen: Britta Andersen og Anne-Mette Rasmussen. Markuskirken fylder 75 år: Kirken fejres. Due bekæmpelse: Sådan kan vi komme duernes svineri til livs. Tak til Flemming Gregersen: Bente Sørensen fra afdeling 3 siger tak til Flemming. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Julefest for de ældre: Traditionen fortsætter til glæde for afdelingernes ældre. Ny beboerrådgiver: Vi byder Carsten Borup Kristensen velkommen som kvarterets nye beboerrådgiver. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, 2007: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 1, 2008) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 27. juli Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv., Mail: 4

5 Mogens Blicher Hansen Flemming Gregersen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld 5

6 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Så er det igen blevet forår og vinteren er forbi, hvis vi da ellers kan tale om, at der har været nogen vinter. Så mon ikke at de fleste af os kan se frem til at få lidt penge retur fra varmeregnskabet, når det engang kommer. Her i februar har alle afdelinger fået overstået deres beboermøder, hvor budgetterne er blevet godkendt. Alle afdelinger igen med en stigning i husleje til følge. Det er ikke alt, vi selv er herre over, og igen er det bl.a. renovation, el og vand der er de store syndere. Glædeligt har det dog været, at der ved de fleste beboermøder generelt har været et større fremmøde end sidste år, og det kan man jo godt forstå, for det er jo her, at vi beboere kan vise vores interesse i Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon beboerdemokratiet. Vi kan få at vide, hvad der sker i afdelingen, vi bor i, og hvad der forventes, at der skal ske i fremtiden af renoveringer og andet. I de fleste afdelinger er der kommet nye bestyrelsesmedlemmer, og i hovedbestyrelsen er der også kommet nye: Sussi fra afdeling 4 og Steen fra afdeling 9. På sidste repræsentantskabsmøde blev vi enige om at reducere organisationsbestyrelsen til 9 personer. En væsentlig grund til at en reducering i antallet af medlemmer kom op igen var, at afdeling 7 på deres beboermøde havde vedtaget ikke at deltage med et medlem i repræsentantskabet og dermed heller ikke i hovedbestyrelsen. Dog har de altid ret til senere at deltage igen, hvis de ønsker det. Dette ville have betydet, at der ville være endnu en person til rotation imellem afdelingerne. Således at der blandt de beboervalgte ville være 3 medlemmer til rotation ud over medarbejderen, der også roterer blandt de ansatte. Så ved at skære bestyrelsen ned til 9 personer er alle afdelingsbestyrelser stadig repræsenteret i organisationsbestyrelsen, ligesom der stadig er en medarbejder, og da afdeling 7 ikke har et medlem her, er der 2 pladser, der for tiden roterer. Noget der bliver arbejdet med for tiden er en fælles opnotering til ventelisterne blandt boligorganisationerne her i hele Aalborg kommune. Indtil videre er der flere organisationer, der har sagt ja til ideen og tilsammen udgør vi ca boliger. Men vi håber da, at endnu flere vil komme med, med tiden. Ved at lave den fælles opnotering skal man i fremtiden kun skrives op et sted 6

7 for at være boligsøgende i alle de boligorganisationer, der nu vil være med. Enten kan man henvende sig til en af organisationerne for at blive skrevet op eller selv gøre det over internettet. Noget andet der er brugt rigtig meget tid på, er et administrativt samarbejde med boligselskabet Limfjorden. Vi har tidligere for nogle år siden diskuteret fusion med netop Limfjorden. Men da det kun var fusion, de på daværende tidspunkt så som en mulighed for samarbejde, blev det ikke til noget. Vi skal jo huske på at ved en fusion, er det umuligt senere at blive skilt ad igen, hvis det nu viser sig, at man ikke passer sammen. Men de har så senere fundet ud af, at de godt vil indgå i et administrativt samarbejde uden en fusion. Så det bringer os tilbage til, hvor vi er i dag. Her vil nogen måske spørge, om det er nødvendigt, at vi samarbejder med andre. Nej ikke nødvendigvis må svaret være. Men som det er nu, kommer der flere og mere ressourcekrævende opgaver i fremtiden. Allerede nu har vi ansat en ekstra på kontoret, og vi havde planlagt at ansætte yderligere en driftsleder. Alt andet lige er det noget, der gør administrationen dyrere. Ved at indgå i et administrativt samarbejde håber vi, at vi kan holde udgifterne i ro, vi vil få en meget bredere administration, og dermed ikke være så sårbare overfor ferie, sygdom og pensionering. Vi formoder også, at servicen vil blive bedre, de ansatte vil få mere tid, de kan få en bredere uddannelse, og vi kan derfor klare mange flere opgaver selv. Noget vi har lagt stor vægt på fra begge selskaber, er at gøre de ansatte det helt klart, at der i forbindelse med samarbejdet ikke vil ske afskedigelser. Det kan nok ikke lade sig gøre, at alle i administrationen kommer til at lave helt det samme, men vi skal helt sikkert nok finde opgaver til alle. For ejendomsfunktionærer får samarbejdet ingen betydning, da de jo er ansat ude i de enkelte afdelinger. Men dette er noget, der nok skal komme meget mere information om, efterhånden som vi får klarlagt samarbejdsaftale og vedtægter. Til slut vil vi ønske alle i Østparken en rigtig god sommer. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 7

8 Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Sussi Mikkelsen Afdeling 4 Steen Jensen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 8

9 Rygelov Forretningsfører Mogens B. Hansen Regeringen har vedtaget en rygelov. Denne rygelov betyder blandt andet, at der ikke må ryges der, hvor vore håndværkere og øvrige ansatte kommer. Derfor er det IKKE tilladt at ryge på trappeopgange, kælder-/loftsgange eller i vaskerierne. Vi skal derfor anmode alle om at overholde den nye rygelov, som regeringen har vedtaget. Må jeg så ikke ryge i min lejlighed? Jo, det må du gerne, men når du får besøg af vore håndværkere, skal du tage hensyn til dem og ikke ryge i de rum, som håndværkerne arbejder i. Hvis alle respekterer disse simple regler og tager hensyn til hinanden, skulle der ikke være nogen problemer forbundet med den nye rygelov. Vi har på det seneste konstateret, at der ryges på trappeopgangene. Derfor skal vi indskærpe, at RYGNING PÅ TRAP- PEOPGANGENE IKKE ER TILLADT. Mogens Blicher Hansen Administrationen Sjællandsgade - Aalborg 9

10 Præsentation af tømrer/snedker John Sørensen Tømrer/snedker John Sørensen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som tømrer/snedker i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Jeg er født og opvokset i Drejøgade 10, st, tv., hvor jeg boede de første 20 år af mit liv. Skoletiden foregik på Alléskolen, hvor jeg gik indtil 10 klasse. Herefter kom jeg i lære som tømrer i Frejlev. Som dreng spillede jeg, ligesom alle andre drenge i kvarteret, fodbold i AFC på Sønderbro skole. Det varede ved til og med lilleput altså i års alderen, hvor jeg skiftede klub til Vejgaard Boldspilklub. Her spillede jeg indtil jeg var omkring 16 år. Jeg var nemlig også startet på at spille bowling i hallen ved Karolinelund, hvor der nu er tæppeland. Bowling blev hurtigt min foretrukne idrætsgren, især da jeg allerede efter ca. et halvt års træning blev inviteret med til København, hvor kampen om det danske ungdomsmesterskab skulle stå. Jeg var efter førstedagen nummer 1, og det var jeg også, da stævnet var forbi, så jeg kunne rejse hjem som dansk ungdomsmester. Det gav jo blod på tanden, så jeg fortsatte nogle år endnu og er da også flere gange endt som klubmester. Som 21 årig mødte jeg Linda, og da vi hurtigt fandt ud af, at det skulle være os, købte vi sammen hus i Gug. Her startede vi med at interessere os for hunde og især schæferhunde, som jeg begyndte at gå til træning med. Hunden og jeg blev så gode, at vi blev udpeget til at skulle deltage i verdensmesterskaberne for dressur, så 3 gange var vi med bl.a. i det gamle Jugoslavien, i Italien samt i Østrig. Det rakte til en 21 plads blandt de 120 deltagende hunde, så det må også siges at være et flot resultat. Senere flyttede vi til Skørping og til sidst endte vi i Gistrup, hvor vi nu bor. I 1993 blev familien forøget med sønnen Magnus, og da han voksede op og begyndte at have fritidsinteresser som fodbold og senere håndbold, måtte vi droppe interessen for hunde, da tiden blev brugt på at følge vores søn, bl.a. også med træning for ham i håndboldklubben. Jeg har dog altid selv været meget sportsinteresseret og begyndte så at løbetræne, og det gør jeg i øvrigt stadigvæk. Bl.a. er det da også blevet til et enkelt maratonløb og flere halvmaraton. Rent fagligt har jeg arbejdet hos mange forskellige tømrermestre. Sidste sted inden mit nuværende job var hos Gistrup Byggeindustri, hvor jeg i 5 år var med i produktionen af vinduer, men da så stillingen hos boligselskabet Østparken blev ledigt, søgte jeg det og blev antaget, og her regner jeg med at blive indtil jeg skal pensioneres. Med venlig hilsen John Sørensen 10

11 Heldige vindere i julelodtrækningen I juleudgaven af Kontakten havde et par af vore forretningsdrivende sponseret et par overordentlig flotte gevinster som bliver overrakt af indehaverne selv: Fra Kurts Køkken udtrak indehaveren Steen Abel Britta T. Andersen som herunder får overrakt beviset på gevinsten, som i øvrigt var en julefrokost for 10 personer. Mogens overrækker gavekortet til Anne-Mette Anne-Mette valgte at invitere en veninde med på restaurant Dahl og har følgende kommentarer til dette: Steen overrækker Britta gevinsten Britta vil herigennem gerne takke Steen og resten af hans personale ved Kurt s Køkken for den fine gevinst. Maden blev spist med velbehag af et selskab hos Britta den 5. januar, og det er bestemt ikke sidste gang maden skal komme fra Kurts Køkken, lyder det fra Britta. Endvidere havde også Sadolin Farvelands indehaver Mogens Kollerup sædvanen tro sponsoreret en flot præmie, nemlig en gourmetmiddag for 2 personer på restaurant Dahl på Østerbro. Her blev den heldige vinder Anne-Mette Rasmussen Allerførst vil jeg gerne takke Sadolin Farveland og især Mogens Kollerup for den flotte gevinst, og derefter kan jeg kun sige rosende ord til maden samt betjeningen på restaurant Dahl. Før hver af de mange små retter, som blev serveret, fortalte man os om, hvad det var, vi skulle have og indimellem retterne var der små godbidder inden næste ret blev serveret. Menuen var som følger: Først fik vi en lille appetitvækker så som fisk, inden vi fik grønkålsuppe, dernæst fik vi en lille glas gløgg med en lille æbleskive til og til dessert fik vi is med ristærte til. Det smagte godt det hele. Der er en rigtig god atmosfære på stedet, og jeg kan kun sige, at det er et besøg værd. Venlig hilsen Anne-Mette 11

12 Markuskirken har holdt fødselsdag Kirkehandlingen blev forestået af vore 2 faste præster, Steen Thomsen og Marinus Thygesen. Sidst nævnte fremviser herunder Markus Kirkens nye messehagel. I dagens anledning blev vore faste præster bistået ved altergangen af pastor emeritus Bent Døssing Hansen samt sognepræst Svend Schultz Hansen, (såvel Bent Døssing Hansen som Svend Schultz Hansen er tidligere sognepræster i Sankt Markus sogn). Endelig deltog også Domprovst Arne Mumgaard, som gav sin og Biskop Søren Lodberg Hvas jubilæumshilsen. Efter gudstjenesten blev kirkegængerne udenfor mødt af Aalborg Garden, som var mødt op for at følge de mange gæster til kirkefrokost i Markusgården. (Der var i Sognebladet blevet inviteret til kirkefrokost, men da det jo er begræn- Markuskirken med hejste flag 20. januar 2008 Søndag den 20. januar 2008 holdt Sankt Markus Kirke 75 års fødselsdag, hvor der var festgudstjeneste kl Bænkene i begge sider var da også fyldte af glade kirkegængere, både de trofaste som møder op til hver gudstjeneste, men også andre, bl.a. undertegnede, som var mødt op for at fejre ikke mindst kirkens jubilæum, men sandelig også for at være med til afsløringen af kirkens nye hvide messehagel, som er designet af kunstneren Rikke Ladegaard fra København. Det var en blandet forsamling af ældre og midaldrende, men også mange helt unge mennesker, som havde fundet vej til kirken denne søndag. Kirkens nye messehagel fremvises for første gang for offentligheden 12

13 Kirken er fyldt til festgudstjenesten set, hvor mange gæster, der er plads til i Markusgården, var det efter først til mølle princippet, billetterne blev fordelt). Aalborg Garden spillede først nogle melodier, bl.a. Congratulation, hvorefter de førte de 130 gæster, der var plads til, gennem Sjællandsgade og Fyensgade til Bonnesensgade, hvor Markusgården jo ligger. Under frokostarrangementet fortalte kunstneren Rikke Ladegaard om den nye messehagel. I Markusgården var der udover Rikke Ladegaards indslag også musikalsk underholdning ved organist Michael Austin og 3 sangere (til dels fra kirkens kor). Endelig havde Elsebeth Austin (menighedsrådsmedlem) fremstillet en model af Sankt Markus kirke af 6 kg. marcipan, som i mindre bidder blev nydt til kaffen. I anledning af jubilæet har Skt. Markus Kirkes menighedsråd fået udgivet en jubilæumsbog, som har titlen TRO, HÅB OG KÆRLIGHED. Den kunne købes ved arrangementet i Markusgården, men også i tiden fremover, vil den kunne købes på kordegnekontoret eller i kirken (ved henvendelse til kirketjeneren). Herfra et hjerteligt tillykke med jubilæet og held og lykke med de andre arrangementer, som er planlagt i løbet af jubilæumsåret. Redaktøren Aalborg Garden fører vej til Markusgården Kirkegængerne kommer ud fra kirken Ankomst til Markusgården 13

14 Kommunens nye forslag til duebekæmpelse Her er svaret på vores problemer med duernes svineri på altaner og fortove i vores boligområder: Billedet er taget i Sjællandsgade den 10. april 2008, hvor en rovfugl har fanget en due ud for Fakta butikken og er i gang med at fortære den, men efter snak med beboere i kvarteret, er det set flere gange, at en duehøg/falk har fanget en due i Ø-gadekvarteret. Jeg er desværre ikke fuglekender, så jeg gætter mig bare til rovfuglens navn. Redaktøren Rovfugl med bytte 14

15 Tak til Flemming Gregersen Kære Flemming Gregersen! Jeg har hørt, at du forlader boligselskabet Østparken her den 30. april Jeg vil derfor gerne sige dig tak for din hjælpsomhed og velvillighed, når jeg har haft brug for din hjælp. I særdeleshed da jeg boede i Bjørnøgade 27, hvor jeg for en del år siden var generet af en voldsom hyletone, som kom og gik. Du fandt ud af, at det var elforsyningen, som skulle gøre et eller andet. Det hjalp, for lyden kom aldrig mere igen. Jeg vil ønske dig et godt og langt otium. Venlig hilsen Bente Sørensen Sjællandsgade 14 Driftsleder Flemming Gregersen Også her fra redaktøren skal lyde en tak for samarbejdet gennem mange år samt håbet om en lang og god pensionstilværelse for dig og din hustru. 15

16 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Louise Memborg, Saltholmsgade 8 Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 stth Jacob Jørgensen, Morsøgade 4 Beboermødet i februar Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til forårsudgaven af Kontakten Her i afdeling 1 har årets første måneder været koncentreret om at afvikle beboermødet i februar, samt med at arbejde med det næste store renoveringsprojekt, nemlig renovering af alle badeværelser her i afdelingen. Til det nyligt overståede beboermøde havde afdelingen prøvet at lave en ny form for dagsorden / invitation til jer. Jeg håber, at I synes om det nye tiltag, der dog ikke er fuldt udbygget endnu. I stedet for billeder på side to, kommer der næste år hovedtal fra regnskabet og på den sidste side vil der blive indsat praktiske informationer vedrørende telefonnumre, mail-adresser osv., til henholdsvis varmemester, administration og afdelingsbestyrelse. Det meste af indholdet på en dagsorden skal vi have med, grundet lovgivning, men det virker åbenbart overvældende på mange af vores nye lejere. For fakta er, at mange af dem ikke møder op til disse 16

17 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen demokratiske møder, som et beboermøde jo også er. Hvis vi ikke får knækket denne kurve, kommer beboerdemokratiet i værste fald til at lide slemt under den manglende interesse i de kommende år. Status på fremmøde til beboermødet var, at der var 61 husstande repræsenteret, og 85 tilmeldte beboere. Det set i forhold til, at vi er 480 boliger, hvor man plejer at gange det med 1,5 beboere. Tak til alle jer, der mødte frem, men til alle I andre vil jeg gerne sige, det er simpelthen ikke et godt nok fremmøde. DET er en OMMER. Husk det næste år i februar. Jeg håber meget at I, der ikke møder frem på beboermødet, vil give mig tilbagemeldinger på, hvorfor I ikke har lyst til at deltage, eller bare fortælle hvordan I synes et beboermøde skal være, for at I deltager. Jeg kan tilskrives pr. mail/brev eller ringes til på følgende: brev kan afleveres Bornholmsgade 62 st. th. og I kan ringe til mig på tlf Jeg håber, at jeg hører fra jer, så vi kan få belyst de ting, der gør at så mange 17

18 ikke møder frem til beboermødet en gang om året, hvor alt kan debatteres, hvor der kan stilles forslag, hvor al økonomi bliver vedtaget, og hvor beboerne demokratisk kan beslutte, hvad afdelingen skal gøre fremover. Endelig vælges der beboere på mødet til afdelingsbestyrelsen. Fra beboermøde 2008 Angående beboermødet vil jeg lige trække nogle få hovedpunkter frem: Beretningen blev godkendt, og hele beretningens ordlyd kan du i øvrigt finde på Østparkens hjemmeside under afdeling 1. Budgettet blev også godkendt, hvilket indebærer, at der bliver en huslejestigning på 4,59%. Det giver, for en gennemsnitlig bolig (på ca. 83 kvadratmeter), en huslejestigning på 167 kr. pr. måned. Hvis du ønsker, at modtage det fulde regnskab fra sidste år, kan du rekvirere det via varmemester Klaus eller ved at kontakte administrationen. Der var genvalg til bestyrelsen til både Sonja Jensen og Flemming Corfixen. Som suppleanter blev der valgt tre, nemlig: Louise Memborg, Tanja Madsen og Jacob Jørgensen. Der var indsendt to forslag fra beboere. Det ene var vedrørende rygning på fællesarealer, og det andet var vedrørende el-installationer i lejlighederne. Dog var forslagsstillerne ikke selv til stede under mødet. Andetsteds i bladet giver administrationen et overblik over, hvordan vi her i Østparken håndterer rygeforbud i fællesarealer: Kort fortalt kan jeg dog informere om, at det ikke er tilladt at ryge på trappeløb, i kældre, på lofter, i vaskerier og tørrestuer, samt alle andre steder, hvor Østparkens ansatte kan komme i forbindelse med passiv rygning. Vedrørende el-installationer er det sådan, at når man bor i en lejlighed, så skal man selv ofre ekstra stikkontakter, hvis man ønsker dette. Ved indflytning bliver el-installationerne checket for fejl og mangler, og udbedret så installationerne er lovlige. Det problem, der er med for få stikkontakter i flere af rummene, er altså noget hver enkelt lejer selv må sørge for at få lavet og betale for via et elektrikerfirma, hvis man ønsker flere stikkontakter. For nuværende er der ikke lovkrav om, hvor mange elstikkontakter der skal være i de enkelte rum i et byggeri som vores. Selskabslokale Her i januar 2008 har vi ryddet vores selskabslokale i Saltholmsgade, og det er pr. 1. februar overdraget til Aalborg Kommune, der har givet ønske om at kunne få mere plads til deres nye daginstitution. Det er meningen, at der skal være vuggestue samt en form for dagpleje til de mindre børn i hele bygningen. Efterhånden var selskabslokalet også sjældent lejet ud, og tit med efterfølgende problemer grundet omfanget af de fester, der blev afholdt. Trappevask Trappevasken bliver nu udført med sæbe, der ikke er parfumeret. Derved dufter der heller ikke mere af blomster efter endt trappevask. Indholdet af duftmidler i den tidligere sæbe, gav luftvejsproblemer og påvirkede flere beboere, der lider af astma eller luftvejslidelser, og 18

19 derfor har vi besluttet at lade sæben være uden kunstig duft. Virkningsgraden på sæben er dog stadig den samme ifølge vores rengøringsfirma. Kældre: Kælderen i Saltholmsgade er blevet oppudset med nyt puds på alle vægge, hvorefter væggene er blevet malet hvide. Denne proces vil gå videre til de resterende gader, når der er tid til det i løbet af vinterhalvåret. Det er Østparkens egen murer, der udfører murerarbejdet, og vore egne gårdmænd og varmemester der udfører malerarbejdet. Maling af opgange Vi er også godt i gang med at male opgange, og her er der startet i Morsøgade. Maling af opgange vil fortsætte i det tempo, der er penge til det. Dog vil vi fortrinsvis male opgange i vinterhalvåret. Det er malermester Jan Als, der står for malerarbejdet, der i øvrigt har været i udbud. Det koster ca kr. at få malet en opgang. Nyt lille hus I forbindelse med forpladsen ved Det gule Hus, har afdelingen i samarbejde med afdeling 3, opført et nyt lille hus. Det er de to afdelingers nye saltdepot, hvor alt vinterens salt skal opbevares fremover. Sådan noget salt må helst ikke opbevares med metal/andre ting, fordi saltet laver en form for kemisk reaktion, så andre metaller begynder at ruste. Garageanlægget ved siden af Det gule Hus, trænger gevaldigt til en opfriskning. Derfor skal vi hen over foråret have udskiftet en hel del træ samt kigget på taget. Hvor stor en omgang det bliver til, ved vi nok først når renoveringen tager fat, og de enkelte dele bliver blotlagt. Beboerrådgiver Vores beboerrådgiver Lars Overvad stoppede hos os pr. 1. november sidste år, og nu er der blevet ansat en ny person, der foreløbig skal virke til udgangen af Han hedder Karsten Borup Christensen, og jeg vil på afdeling 1 s vegne byde ham velkommen. Kik forbi Det gule Hus i Sjællandsgade, hvis I har lyst til at møde Karsten. Forsøg med udlejning Som et forsøg har vi i afdeling 1 fået mulighed for at udleje lejligheder op til 72 kvadratmeter til enlige nye boligsøgere, dog fortrinsvis på tredje og fjerde etage. Et andet tiltag, der også kører som forsøg, er at opprioritere ældre, dem der åbenbart hedder + 55 årige i daglig sprog. Det vil sige, at efter at vore egne beboere, der ønsker at flytte i stue eller første sals lejligheder, kan vi tage ansøgere ind fra gaden, og opprioritere dem til disse lejligheder, hvis personerne er over 55 år. Disse to nye tiltag skal gerne udmønte sig i, at vi ikke kommer i den situation, som mange andre boligorganisationer har været i, nemlig at stå med tomme lejligheder, der ikke kan lejes ud. Det er pt. et trængt marked med udlejning af lejeboliger, men som den økonomiske udvikling ser ud til at blive, vender bøtten forhåbentligt snart, siger de kloge mennesker, der kigger i krystalkugler. Helt præcist har vi i øjeblikket en ventetid på cirka 11/2 år ifølge vores udlejning, fra man bliver skrevet 19

20 op til man bliver tilbudt lejlighed. Dog afhængig af, om der er specielle ønsker og opprioriteringer, der skal tages højde for. Indimellem har udlejningen dog lidt større arbejde med at få 3. og 4. sals lejlighederne udlejet, fordi mange ikke vil gå så langt op på trapperne. Dette problem er dog ikke noget vi lige umiddelbart kan løse, da det nok mere hænger sammen med den almindelige holdning til tingene, som præger samfundet i øjeblikket. TDC TV opkrævning Her fra 1. januar har administrationen lavet aftalen med opkrævning af TV pakkevalg om, i forhold til TDC. Nu er det blevet sådan, at Østparken kun opkræver den mindste TV pakke, og alt over denne pakke skal TDC YouSee opkræve. Altså forskellen i pris, hvis man har TV pakke 3, dekoder, og filmkanaler. På samme måde, som dem, der har Internet via YouSee, det der hedder Webspeed. Det bliver afregnet særskilt fra YouSee til den enkelte beboer. Grunden hertil er, at der fremover vil blive tilbudt flere og flere nye ydelser og TV pakker fra YouSee, og da de ikke vil give et administrationsbidrag til Østparkens arbejde med at opkræve, men kun vil have indtægterne, er det vel kun rimeligt, at YouSee selv står for opkrævningen til den enkelte lejer. De grønne arealer Er der nogen ude blandt jer, der har nogle ønsker til inventar/planter eller andet til de grønne arealer, så hører jeg gerne fra jer. Afdelingen vil her hen under foråret opstille nogle borde og bænke, der hvor der er afsat plads med flisebelægning. Vi har også plantet et juletræ imellem alle blokkene, der mangler kun et træ imellem Saltholmsgade og Amagergade, men det kommer når renoveringen i Vanggaardens Amagergade er færdig. Driftschef Da vores driftschef Flemming Gregersen går på pension her til maj, vil jeg på afdeling 1 s vegne sige tak for samarbejdet i alle årene. Endvidere vil jeg ønske dig held og lykke med dit otium, og jeg håber du og Sonja må få nogle gode år, hvor der bliver mere tid til børnebørn, sommerhus, og hvad I ellers har på tapetet. Huskeregel HUSK, at der kun er fællesskabet til at betale for det hærværk, der ikke bliver anmeldt. Mobilantenne Der er blevet opsat en mobil antenne fra Sonofon på taget i Sejrøgade. Vi er blevet spurgt en gang før fra et andet mobilselskab, om de måtte opsætte en antenne her i afdelingen, men dengang synes afdelingsbestyrelsen, at der var mange forhold at tage hensyn til, ikke mindst Sønderbro Skole og børnene generelt i kvarteret. Det vi så senere kunne konstatere var, at Sønderbro Skole i stedet opsatte den mobil antenne, som vi var blevet spurgt om plads til. Derfor har beslutningen, vi har taget, været anderledes denne gang. Vi er blevet garanteret, at der ikke er kendte former for skadelig stråling fra antennen. 20

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere