t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. '" RULLEVASK . le\.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "t bed te VINE P. H. Kelmos & Søn KOLONIAL Søn SKJOLD BURNE i BOI{I..markea-- Thorvald Jensen & t::ø jensfl'øn I-l) t' j). ;. '" RULLEVASK . le\."

Transkript

1 ' SMID MIG IKKE I PAPIRKURVEN!II! eg De får mange reklamer nd af døren men læs mg allr el og gem mg tl evt senere brug Som e ser er mt navn "Sporten" og jeg er forenngs og lokalt nyhedsblad for Idrætsfrenng De annoncer De ser er tegnet af byens forretnnger som på denne måde hjælper os med at holde lv den tl tder slunkne pengekasse derfor 1 t ST0T ANNONCØRERNE DE T0TTER OS: eg udkommer normal t een gang om måneden tl medle"'lmerne (dem der kke får mg bedes gøre vrøvl så v kan rå fejlen rettemen denne gang skal jeg ud tl alle jusstande Pøl og Holm kommuner for at fortælle ldt om ad v har at byde på forenngen FODBOLD: V har tlmedt n hold forskellge turnernger: Tre hold puslnge fra 012 år(eet hold puslnge Lrække og 2 hold puslnge Brække) der alle trænes a:chrløbner MClausen HNcolasen og PChrstansen Trænngen foregår for enden af Fejøvej Krkeby hvor Pøl kommune har stllet et areal tl rådghed trænngstden er trsdag _ torsdag fra kl Så har v to hold drenge Aræk ke det er drenge fr l214 år d træn8s af ThPQsussen og PQC 'stansen og der trænes samme sted som puslnge men mandagonsdag fra klo180019oo Kontngentet er for dsse hold kr 1600 årlgt der betales forår og eftrår med 8kr pr gang Så smutter v en tak højere op og kommer tl junol' Brække hvor v har eet hold tlmeldt Det er drenge ra 1416 år der trænes af N espersen på Fægteborg t ræru ngsb anø hver mandagonsdag fra klc18oo19oo endva deze samles de hver fredag kl1830 på Skole hvor træneren fnder ud af hvad der skal ske den aften Kontngent r betalngsmåde er det samme som for puslnge og drenge 'I'urne r ng skampono foregår på banen ved Holm skole og tl foræld:e er har akt ve spllere vl jeg sge: Tag resten af f'aml en med en tur tl Holm og se dem spllej jeg er skkar på drengena vokse mndst to tommer når de ved Far og Morstårog ser å

2 Næste trn på stgen er senorer Her har v to hold de spl sere IV og V Der trænes mandag og onsdag på banen ved Fægt borg fra kl1900 Fredag k12000 samles holdene på Skole hvor træneren afgøre hvad der skal ske den aften ontngent for senor spllere er kr2500 halvårlgt lærlnge g skoleelever over 18 år betaler kr1600 halvårlgt Sdste trn er de I1gamle"på 30 år eller derover de trænes af doermer Der trænes eengang ugentlgt på banen Kr{eby> Der er tlmeldt eet hold den Sønderjydske turnerng I Det var l{dt om fodbold og som De ser er der noget for alle lderstrn så hvs der er nogle der har lyst tl at kome ud på grønsværen så mød Ol:"påt"rænngsbanenI vnterhalvaret'er er mulghed for Lnde ndørsfodbold b adnrnbo n og bordtenns llndet vende jeg t Lb age '" et senere nummer o ) _ 1'_1 c:em9der kk e mener at ak t v deltagelse er aktuel t vleg s ge e "He Ld Dem som pas sv" det koster 191Ooo årlgt og tlne Ldng kan ske tl en af de adresser der kan læses andetsteds bladeto Fremtden skal v også se ldt p4 det nye dtsanlæg ved :Iordborg Skole er kke brugbart før tdlgst 1966 og det vl le jo være rert med et klubhus hvor spllerne kunne samles før g efter tænn ellkanpeo Et lysanlæg kunne også bruge men er skal mangpenge tl så mød kun op tl kampene De må ger:1e betal\j dobbelt blletprs Hvor og hvornår del'splles kan De se forerngens udhængsskabe der hænger eet å bagermt4yesens ejendom og eet på lstrømpemagasnet" (skråt overfor postuset) " eg har en llle bøn tl forældre med hl og aktve spllere arde mu l Lghed for at køre for drengen nar de skal udenbys og sp Lle vl NIF være Dem meget taknemmelg det er jo det herned de mange penge rl slut vl jeg byde alle der ha:t:lyst tl at deltage ens arbejde velkommen "NIFIl" P H Kelmos & Søn KOLONIAL TRIKOTAGEHUSET O H WelIendorf 1)"g ":rugf v yrønt _ ; '" Thorvald jensfl'øn 7 " NORDBORG Tlf I a populæreste Tlf RULLEVASK Il) P ensen & Dame og Stong{lde41 Søn REKORD tordborg VASK Telf; " De rnger v henter og brnger! Altng Ellng " \'L (" BOI{I markea ens Ko/mos' Eftf t' j) le\ f" )ub * v/helga og Svend acobsen Holmgade 6 Telt Herrefrsør t bed te G er bll t I : vnhandel ororegaoc t::ø 3032 Tlf Al t l k'laaae s kød og pålæg ' 'I Telf SKOLD BURNE VINE Danmarks Nordborq> Telefon VAD VASK TØR VASK SPORTEN "edrfodboldresultater: f pladshensyn må v desværre gemme al omtale af marts måneds ;rænngskampe tl næste nummer af bladet og KØKKENUDSTYR

3 TURNERINGSPLAN FOR DRENGE OG PUSLINGE Drenge I Løjt Øsby Vojens Klplev Skrydstrup Rødekro Oksenvad Hoptrup/Marstrup Drenge II Gråsten Nordorg Rnkenæs Sønderborg Feldsted Augustenborg llavnbjerg Notmark Egen Egernsund Puslnge FORFRISKNINGEN nyder "M0LLER'S" 29/8 1) t eaa Caye Deres ' ra'tur'lage servces 't at Len med værksted 1986 Tdf5 "" tlf 51547' " r: Td 29/ )) All ør penge I BRILLER leshøv Aneter' r MM D ld eli AL;;N AUl URMAGERGUMEO NORDBORG GIRO TELEfON 51$ S1 5/10 CYKL ER SYMASKINER I Gråsten 2/5 Egernsund Augustenborg Sønderborg Havnbjerg Uklebøl Puslnge II Broballe Svenstrup 2/5 Egen Sønderborg Lysabld Havnbjerg Augustenborg LM v m m AVISER 8LADETOBAK saml 519 REPARATlONS VÆRKS TE D reparaton af vort salg for CHOKOLA DE RUTEBIL KIOSKEN :Hans W Petersen &: Søn v/andreas P Pfrsfln NORDBORG Kun prma kveuteter ] ' 29/8 ' Puslnge III Augustenborg Nrdborg Gråsten 22/a 215 Sønderbrg 29/a VSottrup U1kebø1 Ske1de Egernsund NB De fleste drenge og puslnge kampe splles lørdag eftermddag )) 5ød' 1 flæsk Fa ørgen ensen fjerkræ :>toregac1e Kø"I""::_'\I: ro'! } Telefon Kosk anbefaler sg med alt SA» KønESHOlE Telefon f Tobak Ugeblade N BOY::t/Et!!: o\ og avser /0")' Dansk Tpstjeneste O Nørgoord Dansk Præmetjeneste Telf 5 12;9

4 TURNERINGSPLAN 2/5 FOR UNIOR OG SENIOR unor U1kebøl Sønderborg Notmark ; Lysabld I Gråsten Lysabld II Havnbjerg )111! cn b\ j ' cø»\ I"U'" 29/8' 7/6 Erk Rudbeck Telf Rdepladsen Vj ''T = o Laura og Dres! 11 l : Tlf Manufaktur s/s 15/S 22/S 29/S P!æ Nrdbor9 Tlf pr man køber det KVALllETSMøaLERså ' Tonny" hos KAMPER 24/10 Lysabld l4 Havnbjerg 27/6 19/4 Ulkebl I Nordorg s/s' Svenstrup 2/5 Augus tenborg _ 22/S SHp II 29/S Kettng Ulkebøl II Broballe 7/6 Egen I Egen II Alle kampe splles som dobbeltturnerngy datoerne tl vens gælder for forårsturnerngen og dem tl højre for efterårsturnerngen b\lll;:;u;;:a;atlw"""al$ ses HOTEL UNION o Petersen A!4 "!} " Vl hos Lysab1d Hjordkær Nordbor Sønderborg Egernsund Padborg Augustenborg Nordbog Notark Klplev Nordb6rg k' Bylderup Skelde Kollund '' Sere IV 11/4 19/4 2/5 'fl feste KØBMAND lla 48 Tlf Telf51144 Specalforretnngen for moderne erre Sport og campngartkler og drengebeklædnng H erremaaasnef DANSK SVENSK STAAL AIS NtSrrelykke v P Hansen Storejlade 35 TIf S Nordborq > Telefon =mm Frsør Dyp D ru ps ''' Al t musknstrumenter ":>" "" lid r::fhbfr jl?'j;(; :!' ;;&;lliiilt;w'aa v! ;1BHln9 l!lft'l tf 516 &9 HANDEBANKEN fra ' " ::' 1" CHRISTE EN " : l grammofonpl' Altd det ) yeste de og fernsn Storeaede ' tlf * r altd med ""> If$"' ;'<'1 : der f RDBCG' { $SG ' I1t":"!"A:r;Ø 'æ 6 ) tt blledet O

5 Indet" ' H ensen l4 ff S XI vore I6dboIdsPl1Iere! Det er synd når man ødelægger en god fodboldkamp med et helt forkert ordvalg på banen Vl har mange gode spllere der kunne få endnu mere ud af det hvs man ventede tl efter kampen med at dskutere hvem der nu skal tage den eller den bol:eller hvorfor F afleverer du kke Derfor gør tlsku_e og jer selv en stor tjeneste vent med at dskutere evtfejl tl efter kampen feks4t tme efter hver kamp hvor I kan drøfte tngene fred og ro og få løst problemerne pen rgtg og sportslg måde EKnudsen Badmnton Turnerngen er nu slut lholdet spllede den sdste kamp mod Bov og da begge hold lå bunden med hver l pont gjalt denne kamp altså nedryknngen V vandt med 62 og forblev dermed sere 2 Vores 2hold sluttede den nederste halvdel med 3p Dette hold erdelukkende helt unge spllere som nu vedsæsonens slutnnger godt ndspllet Der gøres hermed opmærksom på at badmnton sæsonen et slut lmaj _ ' Flmsaften: Nordb6rg skolers flmslokale mandag d26aprl kl18oo for puslnge og drenge kl 2045 for junoryngle og senor Flmen er en tysk fodbold nstruktonsflm med den fhvtyske landstræner Sepp Herberger Vel mødt!!!!!if besy:r:c181 ForQnd: EKnudsen ThBors3nsvej 4 tlf Kasserer:AAndersen Krkevænget 32 Sekretær:HEook 17 MODERNE FRISURER FORMSKÆRING OG HERREFRsøR Lef Ellegård 30 NORDBORG Telf

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi

I I NORDALS HALLEN. NORDflLS. BCLDKLUffi ! NORDALS HALLEN NORDflLS BCLDKLUffi DET H()K-rrrar.l«ed BEDSTE ER BLTGST DANBO KRKEGADE. NORDBORG sp@ RTEN i*1;,i-i,ii:ili:il-il;,,.". Nr.4 April 1!lo t- Årgans.1,'orile.n0 : rt: r'i- -- liassei'er; Se

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 L s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 NB's lilleputter i Arhus Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret )1 at spille forkamp for Superligakampen

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2015-2016 Velkommen til sæsonen 2015-2016 Sommerferien står for døren, og for mange betyder det en pause i bridgen, men sommeren byder på masser af muligheder

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren.

Tag jer lidt tid sammen med jeres børn, spørg dem interesseret i hvad de bruger tiden til foran computeren. Uge 10 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I det sidste nye Friskoleblad

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM 50 år i FREM November 2012 32. årgang nr. 4 FREM Benzin, benzin og atter billig benzin Gråsten Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15.

Varmemestre HUSK BEBOERMØDERNE, HVIS DU ØNSKER INDFLYDELSE PÅ DIN AFDELING. Nødnumre for karré 1-2-15. Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Karré 15 for karréerne 1, 2 og 15. Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th.

Læs mere

NR. 4 2010 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER. Torsten Sonne Petersen blev kåret som Årets Hornsyld-Borger ved byfesten. (Foto: Henrik Akselbo)

NR. 4 2010 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER. Torsten Sonne Petersen blev kåret som Årets Hornsyld-Borger ved byfesten. (Foto: Henrik Akselbo) NR. 4 2010 HORNSYLD BLADET ÅRETS HORNSYLD-BORGER Torsten Sonne Petersen blev kåret som Årets Hornsyld-Borger ved byfesten. (Foto: Henrik Akselbo) www.hornsyld.dk Nyheder fra Hornsyld og Omegn. Aktivitetskalender

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere