Benchmark Føroya Gjaldstova

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark Føroya Gjaldstova"

Transkript

1 Benchmark Føroya Gjaldstova Version 1.0 Zangenberg Analytics

2 Konklusioner Overordnede resultater af benchmarken Zangenberg Analytics har foretaget en benchmarking af Føroya Gjaldstovans priser i forhold til markedspriserne. Både fagsystem og infrastruktursystemet er blevet benchmarket, og for begge systemer gælder det, at Føroya Gjaldstovan ligger markant under benchmarken. Føroya Gjaldstovan ligger under benchmarken med 3,1 mdkk/året for den samlede portefølje, svarende til 16,7% under benchmarken. 2

3 Benchmark Metode 3

4 Metode Vi giver svaret på spørgsmålet: Hvad skal ydelsen koste? En Zangenberg Analytics benchmark viser den skarpe markedspris for en sammensat outsourcingaftale. Zangenberg Analytics har udviklet en model baseret på data fra over 200 aftaler en samlet årlig aftalevolumen på over 3 mia. DKK. Vores model er kalibreret med data fra leverandører og globale analysehuse. Vi er indskrevet som benchmarker i flere aftaler mellem større kunder og sourcingleverandører Vores model har vist en meget høj træfsikkerhed i forbindelse med at forudsige udfaldet af sourcing-udbud 4

5 Metode Markedspriser Normaliserede enhedspriser fra gennemførte benchmark er den primære kilde til markedspriser i vores model Modellen anvender desuden en række data fra ledende analysefirmaer En række af de væsentligste datapunkter er bekræftet gennem dialog med udvalgte leverandører Der findes altså leverandører i markedet, der kan levere ydelser til de priser, der indgår i modellen 5

6 Metode Benchmarking koncept Agreement Sheet 6 Calculation Engine Calibration Benchmark Database Normalized Price Points

7 Metode Dekomponering af en aftale Agreement Service-categories Server Storage Applications Etc. Terms and conditions The terms and conditions that influences the price of the agreement Service components Physical Wintel Server 1-4 CPU SQL Database Etc. Scope Systems Management Service Management Ownership 7 Volume # Servers # GBs # Helpdesk Calls per month SLA Availability Opening Hours Latency Price Component price if available

8 Metode Opsplitning af aftalen i komponenter Agreement Service-categories Server Terms and conditions Storage The terms and conditions that Example Agreement Sheet influences - Servers the price of the Applications agreement Etc. Service components Physical Wintel Server 1-4 CPU SQL Database Etc. Scope Systems Management Service Management Ownership 8 Volume # Servers # GBs # Helpdesk Calls per month SLA Availability Opening Hours Latency Price Component price if available

9 Benchmarking Antagelser 9

10 Antagelser Forudsætninger for benchmarken I udgangspunktet benchmarker Zangenberg Analytics den garanterede ydelse altså markedsprisen for den ydelse leverandøren (Gjaldstovan) har indgået aftale med kunderne om. I denne situation har vi endvidere benchmarket den leverede ydelse (som oplyst af Gjaldstovan). Benchmarken af de enkelte ydelser er baseret på en scope-beskrivelse af de garanterede ydelser. Dette er resultatet af en gennemgang af foreliggende beskrivelser kombineret med interviews med Gjaldstovan. Opgørelse af den leverede ydelse er baseret på input fra Gjaldstovan, og er ikke på nogen måde valideret af Zangenberg Analytics. Multiplikatoren er baseret på en gennemgang af Zangenberg Analytics multiplikator med Gjaldstovan. Der er desuden inddraget særlige vilkår der gør sig gældende for Gjaldstovan. Gjaldstovan opkræver på infrastruktursiden en pris per bruger for en ydelse, der består af mange forskellige komponenter. Zangenberg Analytics har gennemført en benchmark af de enkeltstående komponenter, og fordelt på antallet af brugere. Flere af komponenterne på infrastruktursiden er ikke blevet benchmarket, og omkostningerne til disse ydelser er derfor overført direkte til benchmarken. Zangenberg Analytics benchmark sker på baggrund af tal fra 2013 Q3. 10

11 Antagelser Definitioner Gjaldstovan har opdelt serviceydelserne i to dele: Fagsystem er en ren infrastrukturydelsen, hvor kunderne kan købe enkeltstående services på server, housing og storage. Underleverandøren er Elektron. Infrastrukturdriften er en brugerbaseret afregning, med 2100 brugere, hvor der indgår en komplet ydelse. Underleverandøren er Formula. Der vil i denne benchmark bliver refereret til henholdsvis fagsystem og infrastruktur på baggrund af denne definition. 11

12 Antagelser Servere på infrastruktur I infrastrukturservicen er det underliggende servermiljø blevet benchmarket. Dette servermiljø er under konstant udvikling, og benchmarken er derfor baseret på et øjebliksbillede fra d. 25 november Der er totalt 165 servere fordelt på 29 fysiske og 136 virtuelle servere. Der bliver i benchmarken ikke taget højde for, om det underliggende servermiljø er konfigureret optimalt, men udelukkende hvad det beskrevne servermiljø bør koste. 12

13 Benchmark Scope 13

14 Scope Scope for ydelserne Der er for alle benchmarkede ydelser gennemført en benchmark af både den garanteret ydelse og den leveret ydelse. Som udgangspunkt tager Zangenberg Analytics benchmark afsæt i den garanteret ydelse, da det er denne der gælder i henhold til kontrakten. Der er for flere af ydelserne stor forskel på den garanteret og leveret ydelse. 14

15 Scope Ydelser i benchmarken for infrastrukturdrift For infrastruktur-servicen er følgende ydelser i scope: Server (fysiske og virtuelle) Storage (SAN og backup) Databasedrift Applikationsdrift Helpdesk Workstations Netværk Licenser (ikke benchmarket men inkluderet) Internet linjer (ikke benchmarket men inkluderet) 15

16 Scope Licenser I brugerprisen hos Gjaldstovan indgår også de nødvendige licenser. Zangenberg Analytics har ikke foretaget en egentlig benchmark af licenserne, men licenspriserne ligger inden for det forventelige interval. I udregningen af benchmarken er de nødvendige licensomkostninger overført direkte. Det vil sige omkostningerne til Windows, Office, CoreCAL og SMS passcode er medtaget i benchmarken. 16

17 Scope Internet linjer Der er i brugerprisen hos Gjaldstovan inkluderet 2 * 40 Mbit internet linjer. Disse linjer er ikke benchmarket, men medregnet i de totale omkostninger. Omkostningerne for de to internetlinjer er altså medtaget i benchmarken, med samme pris som der i dag betales for linjerne. Omkostningen for linjerne er overført 1:1. 17

18 Scope Ydelser i benchmarken for fagsystemdrift For fagsystem-servicen er følgende ydelser i scope: Virtueller servere Storage (SAN og backup) Der er for fagsystemet også inkluderet en internet linje, der udgør en omkostning på DKK per måned. 18

19 Benchmark The Multiplier 19

20 Multiplikatoren T&C-multiplikatoren Aftalevilkår har en stor indflydelse på markedsprisen for outsourcede itydelser. Zangenberg Analytics benchmarkmodel omfatter 12 kategorier af aftalevilkår, der hver har deres egen indflydelse på prisen. Multiplikatoren er en værdi baseret på en række veldefineret kontraktvilkår og betingelser, der har en inflydelse på den totale kontraktpris. Benchmarkprisen, der bliver udregnet på basis af servicekomponenterne, bliver ganget med multiplikatoren for at finde den endelige benchmarkpris. Multiplikatoren repræsenterer den risikovurdering som leverandøren vil foretage på baggund af kontrakten, og dermed den merpris som en eventuel øget risiko vil medføre. 20

21 Multiplikatoren T&C-multiplikatoren Der er forskellige vilkår hos Gjaldstovan, alt efter hvilke services man som kunde aftager. Derfor er der også en selvstændig multiplikator for fagsystemsdriften og infrastrukturdriften. Den primære forskel på de to områder er kapacitetsfleksibilitet, som for fagsystemsdriften er fuld fleksibilitet og for infrastrukturdriften er standard fleksibilitet. 21

22 Multiplikatoren Multiplikatoren - infrastruktur Contract 13FG-INFRA Capacity-flexibility Cap at 80% of agreement Cap at 50% of agreement Unlimited downward flexibility The complexity of the pricemodel Follows standard pricing parameters Follows non standard pricing parameters Design authority including refresh strategi Complexity - integration Supplier No mainframe, integrations compared to systems 2:1 (or no description), max two database platforms Select demands described in the contract No mainframe, number of integrations compared to systems 4:1 or more than two database platforms Mainframe plus midrange with few integrations Client Mainframe plus midrange closely integrated (more than 2:1 integration:systems) Governance - non standard setup Central agreement with central governance Decentral (national) governance Reporting Benchmarking Follows the suppliers setup on standard SLA's No benchmarking Special repporting which requires extra measurement Benchmarking with the ability to renegotiate/readjust Automatic price adjustment as a consequence of benchmarking Exit - commitment period 4 years binding 3-4 years binding Less than 3 years binding Punitive provision Punitive provision maximum 10% of monthly fee Punitive provision between 10 and 25% of monthly fee Punitive provision above 25% of monthly fee Location of datacenter Not specified Europe Færøerne Location of personnel for oversight Not specified Europe Færøerne Special security demands None Doubling of datacenters, hot switch etc Military/intelligence Multiplier 1,45 22

23 Multiplikatoren Multiplikatoren - fagsystem Contract 13FG-FAG Capacity-flexibility Cap at 80% of agreement Cap at 50% of agreement Unlimited downward flexibility The complexity of the pricemodel Follows standard pricing parameters Follows non standard pricing parameters Design authority including refresh strategi Complexity - integration Supplier No mainframe, integrations compared to systems 2:1 (or no description), max two database platforms Select demands described in the contract No mainframe, number of integrations compared to systems 4:1 or more than two database platforms Mainframe plus midrange with few integrations Client Mainframe plus midrange closely integrated (more than 2:1 integration:systems) Governance - non standard setup Central agreement with central governance Decentral (national) governance Reporting Benchmarking Follows the suppliers setup on standard SLA's No benchmarking Special repporting which requires extra measurement Benchmarking with the ability to renegotiate/readjust Automatic price adjustment as a consequence of benchmarking Exit - commitment period 4 years binding 3-4 years binding Less than 3 years binding Punitive provision Punitive provision maximum 10% of monthly fee Punitive provision between 10 and 25% of monthly fee Punitive provision above 25% of monthly fee Location of datacenter Not specified Europe Færøerne Location of personnel for oversight Not specified Europe Færøerne Special security demands None Doubling of datacenters, hot switch etc Military/intelligence Multiplier 1,55 23

24 Benchmark Benchmark resultater 24

25 Benchmark Benchmark af den garanterede ydelse på infrastruktur I tabellen nedenfor er resultatet af benchmarken for infrastruktur siden opgjort på den garanterede ydelse. Benchmarken angiver benchmarkværdien af de inkluderet ydelser per måned, og FG priser er den totale indbetaling for brugerne (935 * * 710) = DKK Benchmarken viser, at Gjaldstovan for de garanterede ydelse ligger under benchmarken med ca DKK per måned svarende til 13%. 25

26 Benchmark Benchmark af den leverede ydelse på infrastruktur I tabellen nedenfor er resultatet af benchmarken for infrastruktur siden opgjort på den leverede ydelse. Benchmarken angiver benchmarkværdien af de inkluderet ydelser per måned, og FG priser er den totale indbetaling for brugerne (935 * * 710) = DKK Benchmarken viser, at Gjaldstovan for den leverede ydelse ligger under benchmarken med ca DKK per måned svarende til 8%. 26

27 Benchmark Benchmark af den garanterede ydelse på fagsystemer I tabellen nedenfor er resultatet af benchmarken for fagsystemer siden opgjort på den garanterede ydelse. Benchmarken angiver benchmarkværdien af de inkluderet ydelser per måned, og FG prisen er antallet af services ganget med prisen for Gjaldstovans kunder. Service Benchmark FG/priser Virtuelle(servere SAN Backup Total Total/årligt Der er inkluderet DKK i benchmarkprisen for at tage højde for internetlinjen der er inkluderet for fagsystemerne. Benchmarken viser, at Gjaldstovan for den garanterede ydelse ligger under benchmarken med ca DKK per måned svarende til ca. 40%. 27

28 Benchmark Benchmark af den leverede ydelse på fagsystemer I tabellen nedenfor er resultatet af benchmarken for fagsystemer siden opgjort på den leverede ydelse. Benchmarken angiver benchmarkværdien af de inkluderet ydelser per måned, og FG prisen er antallet af services ganget med prisen for Gjaldstovans kunder. Service Benchmark FG/priser Virtuelle(servere SAN Backup Total Total/årligt Der er inkluderet DKK i benchmarkprisen for at tage højde for internetlinjen der er inkluderet for fagsystemerne. Benchmarken viser, at Gjaldstovan for den leverede ydelse ligger under benchmarken med ca DKK per måned svarende til ca. 34%. 28

29 Benchmark Scope beskrivelser for serviceydelserne 29

30 Benchmark Servicedesk 30

31 Servicedesk Servicedesk Der leveres både servicedesk til fagsystemsdriften og infrastrukturdriften. For begge ydelser er servicedesken inkluderet i priserne, og vi kan derfor ikke sammenholde benchmarkresultaterne med enhedspriser. 31

32 Servicedesk Scope for servicedesk (garanteret) Servicedesk 1. Desktop support - Does the helpdesk cover the client s standardized desktop (typical support of hardware, operating system and mail/groupware, antivirus and other basic software)? Included 2. Mainframe support - Does the helpdesk cover mainframe applications? 0 3. Midrange Server/SAN support - Does the helpdesk cover midrange server applications? 0 4. Standard application support - Does the helpdesk cover standard applications like SAP or Microsoft Office? Proprietary application support - Does the helpdesk cover client specific applications? 0 6. Level 1 support - Is level 1 support included? Level 2 support - Is level 2 support included? Multilingual support - Is multilingual support included?

33 Servicedesk Scope for servicedesk (leveret) Servicedesk 1. Desktop support - Does the helpdesk cover the client s standardized desktop (typical support of hardware, operating system and mail/groupware, antivirus and other basic software)? Included 2. Mainframe support - Does the helpdesk cover mainframe applications? 0 3. Midrange Server/SAN support - Does the helpdesk cover midrange server applications? Standard application support - Does the helpdesk cover standard applications like SAP or Microsoft Office? Proprietary application support - Does the helpdesk cover client specific applications? Level 1 support - Is level 1 support included? Level 2 support - Is level 2 support included? Multilingual support - Is multilingual support included?

34 Benchmark Netværk 34

35 Netværk Netværk - Infrastruktur Gjaldstovan har i servicebeskrivelsen beskrevet ydelsen for netværk som gældende til og med switchen hos slutbrugeren. Selvom der ikke foreligger en komplet servicebeskrivelse, har vi i benchmarken lagt til grund, at der et tale om en komplet netværksydelse i henhold til Zangenberg Analytics servicedefinition. Benchmark prisen er udregnet på baggrund af Gjaldstovans optælling af porte: Dialogen med Gjaldstovan viser, at der de-facto leveres en væsentligt reduceret ydelse, og at en del af netværksudstyret er af ældre dato. Gjaldstovan bør enten opdatere servicebeskrivelsen af netværksydelsen så den matcher den leveret ydelse, eller afstemme den nuværende servicebeskrivelse så den reflekterer den faktisk leveret ydelse. 35

36 Netværk Scope for netværk (garanteret) Network Included 1. Management - monitoring Management - capacity monitoring Management - reporting of downtime Management - monitoring of performance optimising Management - asset tracking Maintenance - software upgrades Maintenance - patches Maintenance - hardware replacement Maintenance - performance optimising Maintenance - hardware maintenance Hardware - To what extend are the costs for switches and routers included in the monthly fee across the lifespan of the hardware, where the service provider provides all the maintenance dispositions

37 Netværk Scope for netværk (leveret) Network Included 1. Management - monitoring Management - capacity monitoring Management - reporting of downtime 0 4. Management - monitoring of performance optimising Management - asset tracking Maintenance - software upgrades Maintenance - patches Maintenance - hardware replacement Maintenance - performance optimising Maintenance - hardware maintenance Hardware - To what extend are the costs for switches and routers included in the monthly fee across the lifespan of the hardware, where the service provider provides all the maintenance dispositions

38 Benchmark Server 38

39 Server Serverdrift Eftersom der er forskelligt scope på henholdsvis infrastruktur og fagsystem, er der i de følgende ark differentieret mellem de to ydelser. Der er ikke komplet overensstemmelse mellem den garanteret ydelse og den leveret ydelsen, og der er også forskel mellem den leveret ydelse på henholdsvis infrastruktur og fagsystem. 39

40 Server Scope for serverdrift infrastruktur (garanteret) Systems management Included 1. System administration services ID management ressource permissions Problem determination and root cause analysis Help desk support Level 3 (excludes application support) Preventive software maintenance System management performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis, and capacity trending analysis Operations services 24/7 monitoring 0 7. Data backups and backup storage management (system) Installations, moves, adds, changes (IMAC) electronic software distribution to servers, physical IMAC activity and logical IMAC activity

41 Server Scope for serverdrift fagsystem (garanteret) Systems management Included 1. System administration services ID management ressource permissions Problem determination and root cause analysis Help desk support Level 3 (excludes application support) Preventive software maintenance System management performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis, and capacity trending analysis Operations services 24/7 monitoring 0 7. Data backups and backup storage management (system) Installations, moves, adds, changes (IMAC) electronic software distribution to servers, physical IMAC activity and logical IMAC activity

42 Server Scope for serverdrift infrastruktur (leveret) Systems management Included 1. System administration services ID management ressource permissions Problem determination and root cause analysis Help desk support Level 3 (excludes application support) Preventive software maintenance System management performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis, and capacity trending analysis Operations services 24/7 monitoring 0 7. Data backups and backup storage management (system) Installations, moves, adds, changes (IMAC) electronic software distribution to servers, physical IMAC activity and logical IMAC activity

43 Server Scope for serverdrift fagsystem (leveret) Systems management Included 1. System administration services ID management ressource permissions Problem determination and root cause analysis Help desk support Level 3 (excludes application support) Preventive software maintenance System management performance management and tuning, capacity management, storage management, change management, performance management analysis, and capacity trending analysis Operations services 24/7 monitoring 0 7. Data backups and backup storage management (system) Installations, moves, adds, changes (IMAC) electronic software distribution to servers, physical IMAC activity and logical IMAC activity

44 Server Scope for serverdrift (garanteret) 44 Service management 1. Enterprise management participation in the architecture and planning, and test implementation and integration, of solutions Included 2. Data management policy and practices Application change management policies Software license management policies Service-level requirements definitions Product evaluation and usability testing Procurement defining processes and procedures and assisting in purchase consumables (such as tapes) 0 8. Asset management hardware inventory management Software inventory management Software configuration management Financial management of leases or depreciation Security services security policy development, incident tracking, intrusion detection, compliance management and antivirus management 13. Service management reports and metrics (none, low, medium and high), chargeback (none, low, medium and high), and network charges to customer sites 14. Disaster/recovery (DR) planning planning and testing support

45 Server Scope for serverdrift driftsinfrastruktur (leveret) 45 Service management 1. Enterprise management participation in the architecture and planning, and test implementation and integration, of solutions Included 2. Data management policy and practices Application change management policies Software license management policies Service-level requirements definitions Product evaluation and usability testing Procurement defining processes and procedures and assisting in purchase consumables (such as tapes) 0 8. Asset management hardware inventory management Software inventory management Software configuration management Financial management of leases or depreciation Security services security policy development, incident tracking, intrusion detection, compliance management and antivirus management 13. Service management reports and metrics (none, low, medium and high), chargeback (none, low, medium and high), and network charges to customer sites 14. Disaster/recovery (DR) planning planning and testing support

46 Server Scope for serverdrift fagaplikkation (leveret) 46 Service management 1. Enterprise management participation in the architecture and planning, and test implementation and integration, of solutions Included 2. Data management policy and practices Application change management policies Software license management policies Service-level requirements definitions Product evaluation and usability testing Procurement defining processes and procedures and assisting in purchase consumables (such as tapes) 0 8. Asset management hardware inventory management Software inventory management Software configuration management Financial management of leases or depreciation Security services security policy development, incident tracking, intrusion detection, compliance management and antivirus management 13. Service management reports and metrics (none, low, medium and high), chargeback (none, low, medium and high), and network charges to customer sites 14. Disaster/recovery (DR) planning planning and testing support

47 Benchmark SAN 47

48 SAN SAN og backup Der bliver for SAN og backup garanteret en smule mere på service management end der bliver leveret. 48

49 SAN Scope for SAN (garanteret) Systems management Included 1. Performance management/-tuning Capacity management Storage management Change management Performance management-analyses; Trend-analyses for capacity

50 SAN Scope for SAN (leveret) Systems management Included 1. Performance management/-tuning Capacity management Storage management Change management Performance management-analyses; Trend-analyses for capacity

51 SAN Scope for SAN (garanteret) 51 Service management 1. Enterprise management participation in the architecture and planning, and test implementation and integration, of solutions Included 2. Data management policy and practices Application change management policies Software license management policies Service-level requirements definitions Product evaluation and usability testing Procurement defining processes and procedures and assisting in purchase consumables (such as tapes) 0 8. Asset management hardware inventory management Software inventory management Software configuration management Financial management of leases or depreciation Security services security policy development, incident tracking, intrusion detection, compliance management and antivirus management 13. Service management reports and metrics (none, low, medium and high), chargeback (none, low, medium and high), and network charges to customer sites 14. Disaster/recovery (DR) planning planning and testing support

52 SAN Scope for SAN (leveret) 52 Service management 1. Enterprise management participation in the architecture and planning, and test implementation and integration, of solutions Included 2. Data management policy and practices Application change management policies Software license management policies Service-level requirements definitions Product evaluation and usability testing Procurement defining processes and procedures and assisting in purchase consumables (such as tapes) 0 8. Asset management hardware inventory management Software inventory management Software configuration management Financial management of leases or depreciation Security services security policy development, incident tracking, intrusion detection, compliance management and antivirus management 13. Service management reports and metrics (none, low, medium and high), chargeback (none, low, medium and high), and network charges to customer sites 14. Disaster/recovery (DR) planning planning and testing support

53 Benchmark Applikation og databasedrift 53

54 Applikation og database Applikations og databasedrift Der foreligger ikke en egentlig servicebeskrivelse af leverancen på database og applikationsdrift, men da begge indgår som en del af leverancen på infrastruktursiden, er det antaget at den fulde servicebeskrivelse bliver leveret. 54

55 Applikation og database Scope for database (garanteret) Systems management Included 1. Monitoring and reporting (corresponding to CoBit process ME1) Manage capacity and reporting (corresponding to CoBit DS3) Manage problems (corresponding to CoBit DS10) Backup and restore (corresponding to CoBit DS11.5) Installations and upgrades (corresponding to CoBit AI6)

56 Applikation og database Scope for applikation (garanteret) Systems management Included 1. Monitoring and reporting (corresponding to CoBit process ME1) Manage capacity and reporting (corresponding to CoBit DS3) Manage problems (corresponding to CoBit DS10) Backup and restore (corresponding to CoBit DS11.5) Installations and upgrades (corresponding to CoBit AI6)

57 Benchmark Workstations 57

58 Workstations Workstations På workstations bliver der kun leveret en serviceydelse. Hardware indgår ikke som en del af prisen. Der er forskel på brugerbetalingen alt efter om kunden ønsker en tynd klient eller en standard workstation. Der er et tillæg på 110 DKK per bruger for en standard workstation. Der er på tidspunktet for benchmarken 935 brugere med standard workstations og 600 brugere på tynde klienter. Serviceydelsen er den samme for begge klienter. Der er betydelig forskel på den garanterede og den leveret ydelse. 58

59 Workstations Scope for workstation (garanteret) Workstations 1. Asset management includes inventory, asset tracking and reporting, hardware financial management and software license management. Included 2. Procurement services - include centralised order desk, order tracking and receiving/shipping Desk side support - includes software break/fix, dedicated on-site support and dispatched on-site support Hardware break/fix maintenance - includes warranty coordination, warranty service and out-of-warranty service Desktop IMAC services - includes IMAC service coordination and IMAC service performance LAN server - includes user ID administration, server administration, server monitoring, server fault management, security management, capacity management, configuration management, virus prevention/eradication, backup/recovery services and server hardware maintenance Premises network - includes LAN administration; LAN system monitoring and LAN fault management Software distribution - includes build maintenance, system imaging, software distribution (push or pull) and virus software updates. 9. /Groupware - includes end-user administration, server management and administration, server hardware support and maintenance and groupware services. 10. Service management - includes service-level management, service-level reporting (simple, moderate and complex), problem management system and system monitoring tools. 11. Printer maintenance - includes service coordination Hardware maintenance

60 Workstations Scope for workstation (leveret) Workstations 1. Asset management includes inventory, asset tracking and reporting, hardware financial management and software license management. Included 2. Procurement services - include centralised order desk, order tracking and receiving/shipping Desk side support - includes software break/fix, dedicated on-site support and dispatched on-site support Hardware break/fix maintenance - includes warranty coordination, warranty service and out-of-warranty service Desktop IMAC services - includes IMAC service coordination and IMAC service performance LAN server - includes user ID administration, server administration, server monitoring, server fault management, security management, capacity management, configuration management, virus prevention/eradication, backup/recovery services and server hardware maintenance Premises network - includes LAN administration; LAN system monitoring and LAN fault management Software distribution - includes build maintenance, system imaging, software distribution (push or pull) and virus software updates. 9. /Groupware - includes end-user administration, server management and administration, server hardware support and maintenance and groupware services. 10. Service management - includes service-level management, service-level reporting (simple, moderate and complex), problem management system and system monitoring tools. 11. Printer maintenance - includes service coordination Hardware maintenance

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Ydelsesbeskrivelse Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Version 2.2 April 2012 Mange betaler for meget for outsourcet it Markedsprisen på it- driftsydelser er generelt faldende og har

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift

Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Omkostningsmodel Opgørelse af interne omkostninger til it-drift Version 1.0 10. maj 2013 Copyright Zangenberg Analytics 2013 Zangenberg Analytics har alle rettigheder til indholdet i dette dokument Citat

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Forfatter: Andreas Humledal Olsen 07-01-2011 Studium: Eksamenstermin:

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.1 fra 2010) Oversættelse og kvalitetskontrol af opdatering til version 2.1-2010 blev foretaget af Danish Software Testing Board, DSTB pensumsarbejdsgruppen. Nye begreber i version 2.1 er oversat af: John Fodeh Hanne

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012)

Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Begrebsliste til Software Testing (ISTQB version 2.2 fra 2012) Terminologilisten er baseret på den engelske version 2.2 fra 2012 udviklet af the Glossary Working Group, International Software Testing Qualification

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

H els ink i, 10-11 J une 2010

H els ink i, 10-11 J une 2010 I FC L A H els ink i, 10-11 J une 2010 L eg a l C ouns el / A dvok a t L a urits A. J ørg ens en Page 1 Introduction to Carlsberg Group and Carlsberg Group Legal Case Study: Background: Carlsberg s European

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan

IT2Day. er du klar? og let backup og. miljøer! S. 2. Big Data er en af de. som mange. overfor. Hvordan IT2Day Big data er du klar? Hurtig, effektiv og let backup og restore i virtuelle miljøer! S. 2 Big Data er en af de nyeste udfordringer som mange virksomheder står overfor. Hvordan håndterer man det?

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285 RAPPORT til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285, 14 december 2012 - version 3 StaySolid - grundig sikkerhedstest Indhold Om denne rapport og FortConsult Overordnet konklusion FortConsults

Læs mere

BINDINGSPERIODER OG INVESTE-

BINDINGSPERIODER OG INVESTE- Telekommunikationsindustrien, IT-Branchen og ITEK BINDINGSPERIODER OG INVESTE- RINGER PÅ MOBILOMRÅDET 24. JANUAR 2011 FORORD De danske forbrugere må på mobilområdet maksimalt bindes i en kontrakt i seks

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Markedet for Facilities Management i Danmark

Markedet for Facilities Management i Danmark Per Anker Jensen Markedet for Facilities Management i Danmark Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Udgiver: Center for Facilities Management

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Agenda 1. Networking med rundstykker & kaffe god fornøjelse! 08.00 08.25 2. Introduktion og vores bud på Sourcing

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere