Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning."

Transkript

1 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Fremlæggelse af regnskab. 4) Behandling af fremsatte forslag. 5) Valg til bestyrelsen: På valg er: Mogens Villadsen-ønsker ikke genvalg og Henning M. Pedersen- som gerne ønsker genvalg. 6) Valg af suppleanter. Valgt nu er Robert Foldager. 7) Valg af revisorer. På valg er Robert Foldager. 8) Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde, samt suppleanter. 9) Eventuelt. Formand Michael Jensen bød velkommen til de 24 personer som var mødt op til generalforsamlingen og skitserede hvordan mødet ville foregå. Valg af dirigent 1) Der skulle som første punkt vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Mogens Villadsen, som dernæst blev valgt af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens beretning Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 1/10

2 Bestyrelsens beretning 2011 / 2012 Mejeribruget lige nu. Sidste år kunne vi berette om en aktuel mælkepris på Arla noteringen på 272 øre. Arla noteringen er lige nu her i august på 233 øre, altså et fald på 39 øre pr. kg. Altså en negativ udvikling i forhold til det forrige år hvor mælkeprisen steg med 34 øre pr. kg. Faldet skyldes ifølge Arla Foods dårligere priser på industrimarkederne, samt at der her i 2012 bliver produceret mere mælk end forbrugerne efterspørger. En af de store spillere på markedet New Zealand ligger % over sidste års produktion. USA og EU 4 5 %. Dette forværres yderligere af at efterspørgslen fortsat er svag i Europa og Nordamerika som følge af den økonomiske krise Den lave mælkepris betyder at mange landmænd er presset med hensyn til indtjening idet at priserne på foder er meget høje, og man kan læse i medierne, at mange landmænd producerer mælk med et negativt dækningsbidrag på mellem 0,5 og 1 kr. pr kg. Hvilket må siges at være en uholdbar situation i længden. Hvornår den negative udvikling vil stoppe er svært at spå om. Prognoserne siger, at der sandsynligvis vil ske forbedringer hen mod slutningen af året og ind i I USA oplever man lige nu tørke, og i New Zealand forventer man dårligere vejrforhold som sandsynligvis vil få mælkeproduktionen til at vokse mere moderat. Den økonomiske situation i Europa vil måske også betyde at landmænd reducerer deres mælkeproduktion. Triste omstændigheder som på godt og ondt er en del af dynamikken på det globale mælkemarked. Ja der er vist ingen tvivl om at vores branche på lige fod med andre er ramt af den økonomiske krise, og det er vigtigt at vi sammen er med til at binde mejeribruget sammen til en stærk enhed med fokus på miljø, sunde produkter, konkurrence kraft, kunder, høj mælkepris, dygtige og loyale medarbejdere. Her kan jeg ikke lade være med at tænke på lignelsen med gæssene som Formand Søren Jensen omtalte i sin beretning ved sidste års delegeret møde. Lignelsen lyder: Som vi ved, danner gæssene V-formation i luften, når de flyver. Når en fugl basker med vingerne skaber den opdrift for den fugl, som følger efter i formationen, det siges, at flokken på den måde kan klare at flyve 71 % længere, end hvis de fløj hver for sig. Når en fugl falder ud af formationen, mærker den med det samme C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 2/10

3 at den bliver trukket nedad, når den flyver alene. Når den gås der flyver forrest i formationen, bliver træt, skifter den plads og flyver bagerst, og en anden gås flyver frem i lederposition. Gæssene som flyver bagerst i formationen, skriger og opmuntre den der flyver frem, for at få dem til at tage føringen og flyve hurtigere. Når en gås bliver syg, såret eller skudt ned, flyver to gæs ud af formationen og følger med ned for at beskytte den. De sammen med den, indtil den enten er i stand til at flyve igen eller dør. Hvorefter de gør alt igen for at nå resten af flokken. Hvis vi er kloge som gæssene, vil vi også opmuntre og tage vare på hinanden samt bidrage til arbejdsglæde og sammenhold. Læringen fra lignelsen er at: - You get what you give - Fællesskab giver styrke og energi - Enegang giver tempo og krafttab - Lederskab giver fælles mål og retning - Motivation styrkes af opmærksomhed og opmuntring - Omsorg giver tryghed, fortrolighed og velvære Aktiviteter det forløbne år. Delegeretmødet 2011 blev afholdt den 1. oktober i Vejle, og det var med Sønderjyllands Mejeristforening som arrangør. Dette års Delegeretmøde afholdes i Korsør den 29. september, og med De østlige Øers Mejeristforening som arrangør. Bestyrelsen i Vestjyllands Mejeristforening har afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, derudover har deltagelse i de 2 kredsudstillinger også været en del af arbejdet. Bestyrelsen har igen i år sammen med de øvrige kredsbestyrelser deltaget i et C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 3/10

4 temamøde. Udstillinger. Landsmejeriudstillingen: 2011 blev afholdt den 8 9. november. Udstillingen var en stor succes med opbakning fra mange mejerier i hele Skandinavien, og mange besøgende. 100 kittelfolk, 1400 mejeriprodukter, og vis af smagsprøver. Ja det er dejligt at se den faglige stolthed og entusiasme der ligger bag de ypperste produkter, som mejerifolket her viser frem. Det nye koncept omkring Dinner Event som også var en succes med 550 gæster forsætter og vil således også være en del af Landsmejeriudstillingen 2012 der afholdes den november sammen med FoodPharmaTech, og herfra vil jeg opfordre alle til at deltage. Det er på trods af nye tiltag omkring andre branchers deltagelse vigtigt at vi i mejeribruget bakker op omkring Landsmejeriudstillingen. Den første kredsudstilling: blev afholdt den 8. februar sammen med mejeribrugets dag. 500 mejerifolk lagde vejen forbi hvor programmet igen bød på en palet af muligheder. Blandt andet besøg hos Dariy fruit, foredrag om mælkemarkedet, og smagsprøver lavet af kokkeelever på Kold College. Den anden kredsudstilling: blev afholdt i Thise den 31. maj. Med virksomhedsbesøg på Thise mejeri, udstilling på friskolen, og efterfølgende middag på Fur bryghus hvor der også var præmie uddeling. 271 personer var tilmeldt spisning på Fur bryghus Øvrige aktiviteter i løbet af året. Ishockey Match og fælles spisning den 23. Marts: Den 23. Marts var der indbudt til et fælles arrangement Ishockey match hvor vi først skulle dyste om det Vestjyske mesterskab i ishockey og der efter fælles spisning. Ishockey matchen blev desværre på grund af en fejl hos Herning Blue Fox aflyst, rigtig ærgerligt. I stedet blev der dystet i bowling i Herning bowlingcenter og efterfølgende spisning og hygge hos Maddonna. Ca. 50 personer deltog i arrangementet. Temadag for kredsbestyrelserne: Den 15. marts var kredsbestyrelserne samlet til en temadag på sekretariatet i Odense, på dagsordenen var pension og efterløn, som jo er vigtigt i disse tider, Tina Aistrup fra FTF-A orienterede om efterløn og nye regler inden for området. Annette Green Madsen fra AP pension orienterede om pension og nye regler inden for dette område. Ingen af dem kunne levere færdigpakkede svar på om C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 4/10

5 det var en god ide at blive i efterlønsordningen eller om hvordan profilen på pensionen skulle være, begge opfordrede medlemmer til at henvende sig, hvis de har brug for rådgivning om deres specifikke situation. Mejeribrugets studietur 2012: Den april deltog 37 mejerifagfolk i dette års studietur, som i år gik til Tyskland og Polen, hvor man i løbet af de fire dage besøgte, GEA Tuchenhagen i Büchen, Hansa Milch i Upahl, Bosman Brewery i Sittin, Arla Foods pakkeriet i Tychowo, Royal Greenland i Kozalin, og Knuthenlund Gods og Herregårdsmejeri på Lolland. Arrangement på Gl. Estrup: I anledningen af foreningens kommende 125 års jubilæum, har foreningens medlemmer fået en invitation til et jubilæums arrangement på landbrugsmessen ved gl. Estrup. Ca. 150 af foreningens medlemmer deltog og kunne på dagen nyde brunch, gå på dyrskue, og besøge standen hvor Mejerilauget lavede ost og smør. Kommende aktiviteter resten af året. 6. september: Leverandørernes dag 29. september: Foreningen af mejeriledere og funktioneres 123. Delegeretmøde 9. oktober: Seminar PAT og bæredygtighed 13, november: Food Tech og Dinner event 29. november: MIA arbejdsmiljøkonference 6. december: Protein koagulering 6. februar: Mejeribrugets dag 11. april: Mejeriforskningens dag 6, - 8. Juni: Den 43. Nordiske mejerikongres, Lofoten, Norge Mælkeritidende. Hjemmeside Annoncemarkedet er nogenlunde på plads igen, og andre indtægter har fået økonomien til at balancere, men efterspørgslen på stillingsannoncer kunne være bedre. Overenskomst mellem Mejeribrugets arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Den nye overenskomst trådte i kraft den 1. oktober 2011 og kan af parterne opsiges med 6 måneders varsel til en 1. oktober, dog tidligst den 1. oktober Ændringer i den nye overenskomst: Mejeribestyreroverenskomsten: Der sker ikke fornyelse af overenskomsten for mejeribestyrer. Der er udarbejdet et protokollat, som danner rammen for en overgangsordning fra den nuværende overenskomst til individuelle / frie aftaler i løbet af en toårig periode. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 5/10

6 Overenskomst for driftsledere og arbejdsledere m.fl.: De to overenskomster der var, er nu sammenskrevet til en, som dækker følgende område: Denne overenskomst er gældende for funktionærer, som efter nærmere afstukne rammer er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på det enkelte mejeri eller produktionsanlæg. Forhold, som adskilte de to overenskomster, er nu gældende for alle. Der er blevet foretaget præciseringer af nogle tekster, som ikke udgør forbedringer, men tydeliggør meningen med tidligere aftaler. F.eks. muligheden for at man efter aftale kan overføre og akkumulere op til 3 ferie uger i løbet af 3 år herved vil der kunne afholdes 8 ugers ferie i inden for ét år. Pensionsaftalen er forbedret således, at arbejdsskiver f.o.m. 1. Oktober 2012 betaler den obligatoriske invalidedækning på 40 %, som er inkluderet i FMF s pensionsaftale med AP Pension, og som man i dag selv betaler. Dette modsvarer en forhøjelse af pensionsbidraget med 0,87 % Arbejdsgiver betaler 3 måneders dækning af gruppelivsforsikring og kritisk sygdom ved opsigelse. Fremover kan man selv disponere for op til 50 % af pensionsopsparingen mod nu 33,3 % Fuld løn under barsel øges med 2 uger Det til overenskomsten tilhørende protokollat vedr. kompetenceudvikling blev skærpet, så muligheder og fokus på kompetenceudviklende aktiviteter gensidig styrkes. Det til overenskomsten tilhørende protokollat vedr. Seniorordninger blev skærpet, så virksomhederne nu har pligt til at gennemføre seniorsamtaler fra og med 57 år, og at medarbejder over 57 år skal tilbydes seniorkurser. Mejeriuddannelser: Mejeriteknologuddannelsen ser desværre p.t. meget kritisk ud. Der har kun været begrænset interesse for de annoncerede informationsmøder om uddannelsen. Desuden er der p.t. også en tendens til færre mejerister, hvilket også er kritisk for faget og branchen 2 generationer så er faget dødt udtalte Bo Jacobsen på Mejeriforeningens generalforsamling Det vil sige at, fra uddannelsen forsvinder til faget er væk går der typisk 2 generationer. Herfra skal lyde en opfordring til alle at vi som ambassadører for faget og branchen opfordre de unge til tage uddannelsen både mejerist og procesteknolog. Sommerhuset. Udlejningen anstrengt de seneste år. Kontingenter kreds 3. C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 6/10

7 Mejerier 1000 kr. Aktive 150 kr. Passive 100 kr. Medlemsforhold. Ved opgørelsen for 2011 / 2012 var der 126 aktive heraf 6 dobbelte medlemmer, 3 passive medlemmer, og 11 virksomheder. Der var 24 kontingent frie medlemmer. Der her således været en tilgang på 12 aktive medlemmer. Som medlem af foreningen af mejeriledere og funktionærer har vi ud over en konkurrence dygtig kontingent følgende på hylderne som vi medlemmer kan benytte os af. Overenskomst Faglig bistand/ advokatbistand - hjælp i arbejdsskadesager og af socialrådgiver Mælkertidende i postkassen 23 gange om året Danish Dairy & Food industy 1 gang årligt Elektronisk ugenyt Mejeristhuset i Skagen Faglige og sociale arrangementer Mulighed for medlemskab af indkøbsforening Forsikring via mejeriliv Mulighed for at søge legater Ja kære medlemmer der er gode ting på hylderne i vores forening, som i hver især kan være med til, at gøre synlige som gode ambassadører for vores forening. Afslutning. En stor tak til bestyrelse og sekretariat for godt samarbejde i årets løb, En tak til Mogens Villadsen, som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, for mange års loyalt arbejde i bestyrelsen, vi håber at du fortsætter dit hverv i udstillingsudvalget nogle år endnu. Og tak til de medlemmer som er mødt frem her i dag og ved vore øvrige aktiviteter. På bestyrelsens vegne. Michael Jensen C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 7/10

8 Fremlæggelse af regnskab Behandling af fremsatte forslag Valg til bestyrelsen. 3) Fremlæggelse af regnskab. Henning Munch Pedersen fremlagde regnskab. Kontingenter udgør i dette år en smule mere nemlig ca mod sidste års ca kr. Regnskabet balancerer med kr og egenkapitalen er pr. 31/ kr. Overskud på driften i år blevet til et underskud på driften på kr. Regnskabet revideret og underskrevet af revisorer d juni. På spørgsmålet om regnskab samt bestyrelsens beretning kan godkendes, klappede alle de tilstedeværende som svar på godkendelsen. 4) Fremsatte forslag. Der var ved fristens udløb ikke indkommet forslag som skulle behandles på Generalforsamlingen. 5) Valg til bestyrelsen Som dagsordenen viste skulle vælges ny til bestyrelsen da Mogens Villadsen ikke ønskede at fortsætte og derfor indstilles fra bestyrelsen Bent Sand til nyt medlem. Henning M. Pedersen er på valg, og ønskede at fortsætte, så der var genvalg til ham og nyvalg af Bent Sand. Valg af suppleanter. Valg af revisorer. Valg af delegerede. 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen. For nuværende er Robert Foldager suppleant og han blev genvalgt. 7) Valg af revisorer. På valg var Robert Foldager og han blev genvalgt, hvilket betyder at de to revisorer efterfølgende er Leo Berwald og Robert Foldager. 8) Valg af delegerede Der skal /kan vælges en person pr. 6 medlemmer i kredsen, hvilket betyder at der kan deltage 22 personer inklusive medlemmerne fra bestyrelsen. Da bestyrelsen tæller 4 og en formand som er i hovedbestyrelsen, kan 18 personer fra denne kreds af medlemmer deltage, idet endnu en af kredsens medlemmer i dag sidder i hovedbestyrelsen. De 18 personer som er valgt som delegerede er Deltagere: C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 8/10

9 1) Ejgil Jacobsen Troldhede Mejeri 2) Sofus Dupont Troldhede Mejeri 3) Leo Berwald Region Vest 4) Jens Chr. Jensen Troldhede Mejeri 5) Ole Olesen Holstebro Flødeost 6) Bjarne Frandsen Holstebro Flødeost 7) John Bonde Jacobsen Holstebro Mejeri 8) Søren Ebbesen Holstebro Flødeost 9) Henning Jacobsen Troldhede Mejeri 10) Pia Galsgaard Bonitz Holstebro Mejeri 11) Bjarne Thyrrestrup Holstebro Mejeri 12) Malene Jensen Holstebro Mejeri 13) Mogens Bøgh Pedersen Arinco 14) Michael Kjær Jørgensen Troldhede Mejeri 15) Knud Holk Lauridsen DP 16) Anders Skaaning-Höglund Holstebro mejeri 17) Thomas Sørensen Holstebro Flødeost 18) Robert Foldager Holstebro Flødeost Fra bestyrelsen deltager: 19) Bent Sand HOCO 20) Henning Munch Pedersen Arinco 21) Torben Hougaard Holstebro Flødeost 22) Katrine Vindelbo Troldhede Mejeri Valg af suppleanter til delegeret møde Eventuelt. Fra Hovedbestyrelsen deltager Michael Jensen Holstebro Mejeri og Rene Fredgaard. Suppleanter: 1) Arne Rasmussen Holstebro Mejeri 2) Jacob Pedersen Holstebro Mejeri 3) Lene Jacobsen Holstebro Flødeost/Nr. Vium 4) Charlotte Ruby Rødkærsbro Mejeri 5) Lars Pinnerup Holstebro Flødeost 6) Vibeke Jørgensen Holstebro Flødeost 7) Per Harbo Holstebro Mejeri 9) Eventuelt Der blev fra de fremmødte til generalforsamlingen, ytret et stort ønske om at den aflyste is-hockey match mellem mejerierne i Vestjyllandskredsen bliver gennemført. Det var ærgerligt at man C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 9/10

10 fra Blue Fox aflyste i sidste øjeblik og man fra mejeriernes side var meget opsat på at dyste mellem mejerierne og havde sat alle sejl til for at få en god kamp. Rene Fredgaard oplyste om at han er på valg og gerne ville genvælges. Der bydes velkommen til Bent Sand i bestyrelsen. Konstitueringen blev således: Formand: Michael Jensen Kasserer : Henning Munch Pedersen Næstformand + medlem i festudvalg: Torben Hovgaard Festudvalg: Bent Sand Sekretær: Katrine Vindelbo Mogens Villadsen fortsætter som kasserer i udstillingsudvalget. Katrine Vindelbo C:\Users\bmn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\4R571LR5\Referat fra generalforsamling 2012.doc 10/10

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010

Forord. Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Konstruktørforeningens beretning 2008-2010 Forord Jeres forening spiller en central rolle på energibesparelsesområdet. Klimaminister, Lykke Friis Sådan skrev klimaminister Lykke Friis til Konstruktørforeningen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. november

Husk generalforsamling den 27. november Kastrup Nr. 3 November 2012 ST Aerospace lukker og slukker det meste Læs om virksomheden med rødder langt tilbage i lufthavnens historie på side 4 Frederiksberg Renovation Uddannelse er på dagsordenen

Læs mere