Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu."

Transkript

1 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Mandag d. 25. august Vestergaards Hotel Videbæk Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Fremlæggelse af regnskab. 4) Behandling af fremsatte forslag. 5) Valg til bestyrelsen: På valg er: Henning Munch Pedersen Bent Sand-Knud Holk Lauridsen 6) Valg af suppleanter. 7) Valg af 2 revisorer. 8) Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde, samt suppleanter. 9) Eventuelt. Formand Michael Jensen bød velkommen til de 31 personer som var mødt op til generalforsamlingen og skitserede hvordan mødet ville foregå. Valg af dirigent Bestyrelsens beretning 1) Der skulle som første punkt vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Henning M. Pedersen, som dernæst blev valgt af de fremmødte medlemmer. 2)Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu. C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 1/10

2 Sidste år kunne berette om en aktuel mælkepris hos Arla på 291 øre pr.kg. Arla mælkeprisen er her i august øre, efter at have sænket afregningsprisen til leverandører hvilket er sket nogle gange i løbet af året. Den højeste a-conto mælkepris til leverandørerne fra Arla Foods har været 306 øre pr.kg. At stigningstakten er afløst af fald skyldes blandt andet, at mælkemængderne er stigende i forbindelse med mælkekvoterne afskaffelse efter Ja, de nye tider er allerede indtruffet, idet Arla medio februar havde modtaget 6 pct.mere mælk end på samme tid det forgangene år. EU vurderer, at den danske mælkeproduktion i de kommende år vil stige 12,5 procent. Men det er lavt sat, hvis mælkeprisen holder sig oppe, mener mælkeproducenternes formand, Kjartan Poulsen. Forudsætningen er selvfølgeligt, at vi kan låne til udvidelser, og at vi kan skaffe de nødvendige miljøtilladelser. Men der er interesse for at udvide, siger han til politikken. Derfor bliver det også spændende og se hvad der sker nu hvor vores pensions selskab AP pension begynder at investere i landbruget foreløbig er der afsat 600 mio.kr.til formålet og med et forventet afkast på 5,5 til 6,5 %. Et tiltag som bør kunne bidrage positivt til landbruget, arbejdspladser ved landbruget, samt vores pensionsopsparing. Nordeuropas største mejeri, Arla er klar til den øgede produktion. Mejeriet satser på at skulle behandle en milliard kilo mere om året end under kvotesystemet, og har udvidet deres anlæg til dette og forventer en markant forøgelse af deres eksport. I lande som Irland, Holland og Tyskland vil indvejningen stige betydeligt. I Irland ventes en 50 procent stigning frem til Det samme sker i New Zealand og USA. Især New Zealand er en joker, fordi landet står for over 30 procent af de mælkeprodukter, som handles på verdensmarked. Der er vist ingen tvivl om at mælkeprisen i den nærmeste fremtid til mælkekvoternes ophør vil være under pres og der vil stadig være mælkeproducenter med en anstrengt økonomi. Og det er fortsat vigtigt at vi på mejerierne sikre, værdi skabende og effektive C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 2/10

3 processer i alle led, når vi behandler og forædler mælken, og det er lige fra indvejningen til færdigvare hos forbrugeren, således vi kan bidrage til en høj mælkepris til landmændene. Import stop Rusland: Det var lidt af en mavepuster til mejeribruget og landbruget i det hele taget da Rusland her i august måned indførte importstop af fødevarer fra EU, hvilket også med stor sandsynlighed vil få konsekvenser på nogle mejerier her i vores kreds og en del arbejdspladser kan være i fare. Især mejerierne i Holstebro, Nr. Virum og Troldhede mærker dette. Aktiviteter det forløbne år. Delegeret møde 2013 blev afholdt den 5. oktober i Horsens, og det var med østjyllands mejeristforening som arrangør, sammen med sekretariatet. Dette års Delegeretmøde afholdes i Horsens den 4.oktober, og med Vestjyllands Mejerist-forening som arranggør sammen med sekretariatet. Bestyrelsen i Vestjyllands Mejeristforening har afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling, derudover har deltagelse i de 2 kredsudstillinger også været en del af arbejdet. Bestyrelsen har igen i år sammen med de øvrige kredsbestyrelser deltaget i et temamøde som blev afholdt på Gjesing. Udstillinger. Landsmejeriudstillingen, Danish international Food Contest: 2013 blev afholdt den 5-6. november. Udstillingen var en stor succes med opbakning fra mange mejerier i hele Skandinavien, og mange besøgende.100 kittelfolk, 1400 mejeriprodukter fra 14 forskellige lande, og vis af smagsprøver. Som noget nyt var borde med mejeriprodukterne og andre fødevarer fordelt i J hallerne iblandt de udstillede virksomheder, dette gav masse af liv og gode muligheder for at netværke, og gæsterne kunne veksle mellem leverandørenes stande og bordene med de mange smagsprøver, som kittel folket ivrigt delte ud af og fortalt om. Der var igen arrangeret Dinner event og ca 700 gæster der havde valgt at bruge nogle hyggelige timer i hinandens selskab og meden dejlig middag inspireret fra de mange forskellige lande der deltog ved C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 3/10

4 udstillingen under eventtemaet let`s fly away Mejeridysten Danish Contest Vandt mejerierne: Bornholm, Wesbury, og Linkøing med de bedste produkter inden for henholdsvis ost, smør, og konsummælk. Dette års landsmejeriudstilling, Food Tech Danish Internationel Food Contest afholdes i perioden den oktober. Herfra vil jeg opfordre alle til at deltage. Det er fortsat vigtigt at, vi i mejeribruget bakker op omkring Landsmejeriudstillingen. Årets første kredsudstilling: Blev afholdt den 5. februar sammen med mejerbrugets dag og som sædvanlig med en meget stor tilslutning, knap 500 mejerifolk deltog i et meget spændende dagsprogram, hvor der i år blandt andet indgik virksomhedsbesøg hos Arla Foods Taulov, her blev der fortalt og givet smagsprøver af mejeriets mange forskellige gule ostetyper. Mange havde tilmeldt sig rundvisning på Taulov mejeri som er et af Nordeuropas største og mest højteknologiske oste mejeri. Udover virksomhedsbesøg bød mejeribrugets dag også på rundvisning på Kold College, workshop, og, buffet ved Kolds kokkeelever og tjenere, samt foredrag omkring future challenge, udfordringer i dansk mejeribrug, hvor nogle af foredragsholderne blandt andet berørte, mejeribrugets uddannelser, og udfordringer efter mælke kvoternes ophør pr.31 marts Den andet kredsudstilling:blev afholdt på Gram Slot på en solrig dag den 7. maj. Med virksomhedsbesøg på Naturmælk, 220 mejerifolk deltog. Udover udstillingen og rundvisning på Naturmælk kunne man høre indlæg ved Svend Brodersen, Gram Slot, og Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen der blandt andet fortalte om mejeriets mange kulinariske aktiviteter i syd og sønderjyske. Øvrige aktiviteter i løbet af året. Tema fra kredsbestyrelserne Den 9. januar var de kredsbestyrelser samlet til en temadag på Gjesing mejeri til foreningens årlige temamøde. På dagsorden var information og drøftelse af emner som er relevante i foreningen, som de ca. 35 kredsbestyrelsesmedlemmer kan drage nytte af, når de møder kollegaer og er foreningens vigtige ambasadører ude på C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 4/10

5 mejerierne. Derudover bringes synspunkter og budskaber til torvs og tilbage til hovedbestyrelsen, så foreningens fokus og prioteringer, kan afspejle de rette behov og ønsker. NGO arbejde NGO for danske mejerifolk, som ønsker at rejse ud i verden og støtte med viden og kompetencer, hvor der er behov for det. Emnet var på dagsordnen til temamødet efter flere opfordringer til foreningen, drøftelse i hovedbestyrelsen og et møde med ingeniører uden grænser om deres erfaringer med NGO arbejdet. Indstillingen fra kredsbestyrelserne var en entydig opfordring om at arbejde videre med dette projekt. Mejeribrugets studietur 2014: Der var igen i år rift om pladserne til Mejeribrugets Studietur maj 2014,der gik til UK med besøg på tre Arla-mejerier ( Aylesbury, Tuxford & Tebutt samt Llandyrnog), landets mejeriskole på Reaseheath samt et byggeri og et supermarked.50 mejerifolk deltog,så der var fyldt godt op i fly og bus.ikke mindst var det en udfordring for de engelske værter, at guide de mange deltagere rundt på virksomhederne. Kommen aktiviteter resten af året. 17.september 2014: Mejeriindustriens leverandørdag, Hotel Legoland. 4.oktober: Foreningen af mejeriledere og funktionærer 125 delegeret møde, Horsens. 10.oktober 2014: To halvdagsseminar. Analoge produkter og vandbesparelser, hotel Legoland oktober 2014 oktober: Danish International Food Contest og FoodTech 14, MCH 27.november 2014: MIA Arbejdsmiljøkonference, Hotel Legoland. 4.februar 2015: Mejeribrugets Dag 2014,Kold College. C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 5/10

6 18.april 2015: Mejeribrugets forårsfest. 23.april 2015:Mejeriforskningens dag, Hotel Legoland. I mælkeritidende. På hjemmeside kan man læse yderligere om de enkelte arrangementer. Overenskomst mellem Mejeribrugets arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktioærer Ny overenskomst er forhandlet på plads og gælder fra 1. oktober Forhandlingen var den første efter MA`s indtræden i Dansk Industri (DI), og forhandlingsudvalget blev, på trods af at partnerne på forhånd havde udvekslet emner for forhandlingen, mødt med en række harmoniseringstemaer, som ikke tidligere var komminikeret, og derfor ikke forberedt i forhandlingsudvalget, hvilket medvirkende til, at forhandlingen blev vanskeligere end forventet. Fra vores side, Foreningen af mejeriledere og funktionærers side havde forhandlingen med udgangspunkt temamødet med kredsbestyrelserne det primære mål at, fastholde overenskomsten og få afklaret og evt. Udvidet dækningsområdet. I forhandlingsudvalget syntes vi at, begge dele lykkes til fulde. Overskrift fra Overenskomsten Dækningsområdet er udvidet til også at dække terminaler, kørsel og distrubutionscentre Lønregulering på 1,1. % som kompensation for omlægninger i overenskomsten (primær reduktion fra 7 til 5 feriedage) Forlænget opsigelsesvarsel Ændrede pensionssatser for medlemmer der ansættes efter 1.januar 2014 Arbejdsskiver betalte forsikringer ved AP pension Fordele ved at være under en overenskomst frem for en fri kontrakt er at, ansættelses betingelser personalehåndbøger m.m. kan C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 6/10

7 ændres uden forudgående forhandling hvilket jo nogle har mærket at Arla Foods har gjort med hensyn til ændrede pensionssatser. AP Pension: Der er sket rigtig meget på pensionsområdet i løbet af året og heldigvis til det bedre i form af: Lavere omkostninger Bedre dækninger på forsikringer Arbedsgiverbetalte forsikringer: Dødsfalddækning+kritisk sygdom Heltids ulykkeforsikring Invaliditetsdækning Herfra vil jeg blot anbefale at man hver især foren individuel samtale med AP pension omkring pension, forsikringer, dækninger osv. Og skulle det vise sig at der f.eks.er behov for yderligere dækning på forsikringer så er der mulighed for at tegne disse igennem mejeri liv. Information om mejeriliv kan findes på hjemmesiden mejerileder.dk under medlemsservice. Mejeriuddannelser. Efteruddannelse. Mange af kurserne er opdateret, nye er kommet til og bør være relevante for ansatte på mejerierne.en opfordring herfra til at gøre brug af kurserne hvis fremtiden skal byde på disse efteruddannelsesaktiviteter/-muligheder på mejeriområdet. Mejeristuddannelsen. Er i 2013 kommet ud med 53 mejerister. Herfra skal ligeledes fortsat lyde en opfordring til at vi som ambassadører for faget og uddannelse opfordrer og fortælle unge om de mange muligheder der ved at søge ind på mejeristuddannelsen, således vi kan være med til at sikre uddannelsens fortsatte eksistens, samt fødekæden til mejeriteknolog og mejeriingeniør uddannelsen. Mejeriteknologuddannelsen. Her var tilgangen i 2013 på 12 elever med mejerispeciale, 8 elever afslutter uddannelsen i år. Den 16. januar blev der afholdt nytårskur på Kold College med fo- C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 7/10

8 kus på mejeriteknologiuddannelsen, hvor knap 40 branche folk deltog. Efter indlæg, gruppediskussioner, fremlæggelse, samt banchefolkenes input til mulige forbedringer til uddannelsen, blev det fastslået at, der er behov for mejeriteknologer. Mejeriingeniør uddannelsen. Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen arbejder fortsat på at sikre tilstrækkelig ansøgere til uddannelsen, og ambitionen er at der udklækkes 25 mejeriingeniør. Sommerhuset. Udlejningen går rigtig godt o ghuset er lejet ud det meste af tiden. På kan man nu se hvilke perioder de er ledige, ligesom de ledige perioder også fremgår i mælkeritidende. Kontigenter kreds 3. Mejerier 1000 kr.aktive 200 kr.passive 100 kr. Medlemsforhold. Ved opgørelsen for kontigent året var der 150 aktive heraf 7 dobbelte medlemmer, 3 passive medlemmer og 11 virksomheder. Der har således været en tilgang på 22 aktive medlemmer, mod 2 året før, dette må siges at være meget tilfredsstillende og stor ros til resten af bestyrelsen og jer ude på mejerierne de spotter nye potentielle medlemmer og som gode ambassdører fortæller dem om foreningen og dens muligheder. Som medlem af foreningen af mejeriledere og funktionærer har vi ud voer en konkurrance dygtig kontigent følgende på hylderne som vi medlemmer kan benytte os af. - overenkomst - Fagligbistand- advokatbistand hjælp i arbejdsskadesager og af socialrådgiver. - Mælkeritidende i postkassen 23 gange om året. - Danish Dairy & Food industy 1 gang årligt. - Elektronisk ugenyt. - Mejeristhuset i Skagen. - Faglige og sociale arrangementer. - Mulighed for medlemskab af indkøbsforening. - Forsikring via mejeriliv. C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 8/10

9 - Mulighed for at søge legaer, f.eks. studie ture. Ja kære medlemmer der er godt ting på hylderne i vores forening, som især kan være med til, at gøre synlige ambassadører for vores forening. Afslutning. En stor tak til bestyrelsen og sekretariatet for godt samarbejde i årets løb En tank til Mogens Villadsen, for hans arbejde i udstillingudvalget. Og tak til de medlemmer som er mødt frem her i dag og ved vores aktiviteter. På bestyrelsens vegne Michael Jensen Fremlæggelse af regnskab Behandling af fremsatte forslag Valg til bestyrelsen. Valg af suppleanter. 3) Fremlæggelse af regnskab. Henning Munch Pedersen fremlagde regnskab. Kontingenter udgør i dette år kr. Mod sidste år. Regnskabet balancerer med kr. Og egen kapitalen er pr , kr. Overskud på driften er kr. Regnskabet revideret og underskrevet af revisor den På spørgsmålet om regnskab smat bestyrelsens beretning kan godkendes, klappede alle de tilstedeværende som svar på godkendelse. 4)Fremsatte forslag. Ingen. Som det fremgår af dagsorden er Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk på valg til bestyrelsen de ønskede alle at genopstille, og blev alle genvalgt. Udover dette var der valg af supplant, genvalg til Eigil Jacobsen. Valg af revisorer. Valg af delegerede Robert Foldager blev genvalgt. Fra Bestyrelsen C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 9/10

10 Knud Holk - Bent Sand - Henning Munch Pedersen - Jørgen P Hansen. Valg af medlemmer Kasper Nielsen, Sofus Dopont, Søren Ebbesen, Leo Bergvald, Katrine Vendelbo, Lone Rittrup, Anne Grethe Johansen, Bjarne Thyrstrup, Malene Jensen, John Bonde, Steen Bolvig, Dorthe Baastrup, Claus Nielsen, Michael Jørgensen, Peter Kofoed, Dorthe Viborg, Simone Larsen, Jørgen Pilgaard, Henrik Jørgensen, Henrik Andesen, Pia Bonitz. Suppleanter Jan Vinther Kristensen, Carsten Back, Niels M Madsen, Karsten Mose, Arne Jørgensen, Rikke Dam, Lene Hede. Eventuelt. Med venlig hilsen Jørgen P Hansen C:\Users\MTBMN\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\PLB33T70\Referat fra generalforsamling 2014.doc 10/10

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro.

Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Generalforsamling den 11. juni 2015, Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg og Grundfos i Bjerringbro. Vi startede på Rødkærsbro Mejeris rensningsanlæg, hvor vi fik en introduktion af det nye biobooster system

Læs mere

Mejeribrugets udvikling

Mejeribrugets udvikling Mejeribrugets udvikling Som indledning til hovedbestyrelsens beretning nr. 125 i rækken, vil jeg citere et par vers fra Piet Heins bog Gruk fra alle årene. Piet Heins vers hedder Troen og Håbet, og lyder:

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010 Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere