GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag på rideskolens opslagstavler og på hjemmeside. Stemmesedler til valg af bestyrelsen og af suppleanter er udleveret til alle stemmeberettigede jfr. medlemsliste. Helle Madsen og Birgitte Tribler er valgt til stemmetællere. 2. Beretning fra bestyrelsen fremlægges af formand Jakob Sjørslev og godkendes af fremmødte medlemmer. Året startede stille og roligt med at bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Vores tidligere bestyrelsesformand Egil Holst valgte at trække sig som formand og hurtigt efter også som bestyrelsesmedlem. Egil har gjort en stor indsats, tak herfra. Vi har i dag en bestyrelse, der arbejder rigtig godt sammen. Vi har fordelt arbejdsopgaverne imellem os, og det fungerer rigtig godt. Også 2012 blev et år, hvor Slagelse Rideklub rent sportslig viste flaget rundt om i landet og for nogens vedkommende også udenfor landet. Vores medlemmer har opnået flere flotte resultater. Flere medlemmer har deltaget i store stævner, måske uden placering, men stadigt på højt plan, hvor de har høstet erfaring og samtidigt fået vist flaget. Alene deltagelse i stævner på disse niveauer, er i sig selv er flot. Jeg er klar over, at når man stiller op så vil man gerne have placering. Men sådan går det jo ikke altid. Også hjemme på ride centret har vi haft en god aktivitet i Vi har haft ca. 20 forskellige arrangementer af større eller mindre omfang. Vi har afholdt Weekendkursus i førstehjælp og havde egentlig programsat endnu et senere i Det blev dog aflyst pga. manglende tilmeldinger. Hvis der blandt medlemmerne er et ønske om et førstehjælpskursus, så er I velkommen til at kontakte mig, så vil jeg forsøge at samle sammen til et hold. Det er betalt, som en del af et sponsorat fra Tryg Fonden. Førstehjælp, mener vi I bestyrelsen, er noget af det, der hører med, når vi taler om sikkerhed på Slagelse Ridecenter. Vi har afholdt et Programridningskursus med Dommer Peter Fischer og senere på året dressur kursus med Astrid Gemal. Et nyt tiltag så dagens lys i 2012: TREC hedder det. Rikke og Brian har været på kursus I TREC, og har introduceret det her i SLRK. TREC kan kort beskrives som en breddeaktivitet hvor stort set alle kan være med. Hest og rytter bliver udsat for forskellige sjove og udfordrende aktiviteter, på banen og i naturen. Vi afholdt både et kvalifikationsstævne og selve finalestævnet. Vellykket. Jeg tror det er kommet for at blive. Vi lægger område til endnu et TREC kursus i DRF regi her i foråret. Vi har også afholdt flere gode springstævner i løbet af året og med faktisk ret mange starter. Vi har afholdt flere gode C stævne i dressur, et med D4 mesterskaber. Ens for vores stævner er, at vi får ret god og positiv kritik for vores stævner. Det gør vi, fordi vi er nogle stykker, der står sammen om at sætte det hele op og være der, når stævnet ruller. Der er stadig mange, der gerne vil hjælpe, men som bare ikke lige skriver sig på listerne. Det giver selvfølgelig lidt udfordringer på dagen. Men I skal have stort tak, fordi I vil hjælpe. Dem der ikke tilmelder sig, eller tilmelder sig med armen på ryggen eller fordi nu er de sultne og klar til hjælpermad. Til dem må jeg bare sige, at I helt har misforstået betydningen af at en klub er drevet af frivillige. Side 1/6

2 2012 blev året, hvor Juniorudvalget igen fik gang i flere gode aktiviteter. Jeg vil fremhæve jeres efterårs weekend ride lejr, hvor der var mange deltagere. Jeg har ladet mig fortælle, at det var en stor succes, hvor I fik overnatningsmulighed hos Tove og Johnni. I blev plejet med god mad, undervisning, hygge og natløb. Tak til de af jer, der stod for det arrangement, super god ide! Af andre aktiviteter i 2012 kan nævnes ny bund i det store ridehus stor tak til fam. Linding for deres aktive indsats her. Nu mangler vi, at alle aktive ryttere sørger for at samle op efter deres hest. Mange er begyndt, men der er også en gruppe, der lige bør læse reglerne igen. Reglerne gælder også, selvom man er alene i ridehuset, og ingen ser det!! Vi har fået gang i ridemærke undervisning igen, med Sara og Anne ved roret. Vi har fået isoleret alle rør i rideskolestalden og paradoksalt nok, har vi også fået en rørsprængning, da frosten rigtigt satte ind. Vi har forhørt os hos kloge og tossede, men lige meget, hvad vi gør i den stald, så sprænger vores vandrør. Vi fik lavet en stor og god fold oppe bagved springbanen, kloakken blev også lavet der samtidigt, men desværre har vi fra i år ikke længere adgang til disse folde. Hvorfor, kan I læse om i info på hjemmesiden var også året, hvor vi fik startet et mindre samarbejde op med Slagelse Produktionsskoles træværksted. De har laver lidt nyt springbane udstyr for os og det ser pænt ud. Vi har tænkt os at fortsætte det samarbejde og i 2013 få lavet mere springbaneudstyr. Der er også nogen, der har fået øje på os. Vi har i 2012 fået en henvendelse fra DRF, hvor de tilbyder os, at vi kan deltage i et klubudviklingsforløb, skræddersyet lige præcis til vores klub. Her tager man udgangspunkt i klubbens udfordringer og problemer og i samarbejde mellem en konsulent fra DRF og SLRK, arbejder vi på ting, hvor vi gerne vil udmærke os og blive bedre. Vi har holdt flere møder, og er også kommet godt i gang. Klubbens sikkerhedsregler har været til gennemsyn i DRF, og de er med enkelte rettelser nu klar til offentliggørelse. Vi har lavet forespørgsler til kommunen omkring gadebelysning og cykelsti helt ud til ridecentret, men foreløbig med negativt resultat. Men i samarbejde med DRF har vi fået en masse værdifuld viden omkring drift af rideklub. Vi har besøgt to andre klubber, for også herfra at hente gode ideer. Men udover sikkerheden på stedet arbejder vi med, at stedets kommende trænere skal være uddannet i DRF eller have lignende kompetencer. Det gør vi, fordi vi har et ønske om, at uddanne bedre ryttere og for at vise udadtil, at vi mener noget med klubben, samtidig med, at det er et sikkert sted at være. Vi arbejder for at fremtidssikre SLRK. Samarbejdet med DRF er gratis, og vi har som rideklub forpligtet os til at trække i arbejdstøjet og gøre en indsats blev desværre ikke året, hvor vi udelukkende blev kendt i området for vores sportslige resultater. Jeg vil ikke kunne komme igennem en årsberetning uden at nævne punktet omkring opsigelsen af vores forpagter. Bestyrelsen valgte i juni måned 2012 at opsige vores forpagter, fordi den måde vi hidtil har drevet vores klub på, ikke har været forenelig med de regler, kommunen har for at yde klubben støtte efter Folkeoplysningsloven. Al indtægt fra rideundervisning og drift af stald, skal gå indover klubbens kasse først. Vi vil så kunne ansætte folk til at hjælpe os med drift og undervisning bagefter. Men efter opsigelsen af vores forpagter tog tingene fart. Jeg har efterfølgende hørt optagelser af flere meget lange og meget kloge teorier omkring hvorfor forpagteren blev opsagt. Der har også været mange ideer til, hvordan vi kunne have gjort. Men alle teorierne og alle ideerne er aldrig kommet til os som noget konkret. Men facts er, at havde vi ikke som klub og bestyrelse gjort noget, så ville kommunen ikke lovligt kunne støtte klubben. Selvom vi laver om, og ikke længere har en forpagter, så har kommunen varslet endda ret store fald i forhold til den støtte, vi tidligere har fået. Side 2/6

3 Derfor skal vi som ansvarlig klub ind og arbejde med de indtægter, der ligger på drift af stald og rideskole. Vi skal selvfølgelig have rideskolen tilbage til en størrelse, hvor den rigtig skal være og ikke som nu med blot 35 elever. Jeg vil her opfordre til, at I kommer til os i bestyrelsen, hvis I måtte have spørgsmål omkring klubben, stalden, rideskolen eller hvad det nu kan være. Og nej, vi har ikke ansat folk endnu og vi har heller ikke spurgt nogen konkrete personer, om de kunne tænke sig at blive ansat. Men vi skal nok melde ud, når der er noget. Om førnævnte har noget med vores medlemstal at gøre, kan vi kun gisne om, men vi har dog fra både Vemmelev og Hashøj Rideklub fået oplysninger om, at de har modtaget mange rideskoleelever herfra. Det er jo nok noget af forklaringen på hvorfor vi har tilbagegang i medlemstallet. Sidste år var vi 214 medlemmer og i år er vi 171. Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at omgangstonen blandt de mange brugere af ridecentret på det seneste er blevet mere hård/rå. Men uanset hvad, så vil vi som klub ikke stå på mål for SMS beskeder, hvor udtryk som fede ko, sindssyge menneske, sukkersøde pis og du har ingen hjerne, bliver brugt. Det har vi meddelt et medlem, som samtidig har fået 2 mdr. karantæne fra stedet. Medlemmet har indbragt karantænen til DRF disiplinærudvalget, hvor sagen behandles netop nu. Men uanset hvor uenige vi måtte blive, så må vi ikke forfalde til ordvekslinger der bare nærmer sig de førnævnte. Vi vil forsat gerne sikre, at SLRK er et godt sted at være, og opfordrer medlemmer til at tænke på omgangstonen. Vi har i 2012 modtaget kr. i sponsorat fra Sports Team Slagelse. Nu skal vi have besluttet os for, hvad den næste pulje penge skal bruges til. Men der er betingelser om, at beløbet skal bruges til talentudvikling frem for bredde, og det skal vi selvfølgelig efterleve. Til sponsorer i almindelighed, store som små, vil vi gerne sige tak for jeres støtte. Det kan være økonomisk, men det kan også være med noget praktisk, lån af en maskine, en hjælpende hånd eller et godt råd. Vi er taknemmelige for alt hjælp, fordi så kan vi gøre nogle af alle de ting, vi drømmer om for Slagelse Rideklub i fremtiden har på mange måder været et meget spændende år. Der har været mange udfordringer og også flere end vi nok havde regnet med. Det har ikke været lige kønt det hele og vi i bestyrelsen ved også, at nogle af jer trofaste medlemmer er kommet i klemme i et forløb, som I ikke har ønsket at være en del af. Og for det siger vi undskyld! Vi mener stadig ikke, vi kunne handle meget anderledes, men havde ikke forudset en så massiv reaktion fra modparten. Det, jeg kan love for fremtiden, er, at vi fortsat vil give den fuld gas for Slagelse Rideklub. Vi vil arbejde for, at stedet bliver et anerkendt sted, hvor der holdes gode stævner, hvor der foregår en god og kompetent undervisning af både privat ryttere samt rideskoleelever og, hvor vi igen kan samles i fællesskab om det at drive rideklub. Vi ved godt, at alt det ballade i 2012 har gjort, at der er nogen, der i nær fremtid vælger at forlade stedet for at prøve, om græsset er grønnere et andet sted og sådan er det! Til de af jer, der vælger ikke at flytte, kan vi love, at vi nok skal sørge for, at der bliver taget ordentlig hånd om jeres heste. Vi har også i 2012 erfaret, at når man er i nød, så er det der, de virkelige venner viser sig for dig. Og i SLRK har vi rigtig mange venner. Det sætter vi pris på. Der er ordsprog der siger, at græsset er grønnere hos naboen. Jeg tror på, at græsset er grønnest der, hvor det vandes!! Og vi vil stadig vande vores græs. Side 3/6

4 Vi tror på fremtiden for SLRK. Det kræver meget arbejde, men det er vi klar til. Men vi har brug for hjælp fra Jer. I behøver ikke og sige ja til bestyrelsesarbejde for at kunne hjælpe. I kan melde jer til os, hvis I f.eks. har lyst til at lave et spring, eller være med til at lave fold, male, isolere, alt muligt. Vi skal f.eks. have lavet folde efter høsten i år. Men alt hjælp er velkommen og så vil vores projekt også lykkes. Med disse ord, og med en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for deres kæmpe indsats, vil jeg afslutte den mundtlige beretning og overgive ordet til den videre generalforsamling. 3. Revideret regnskab/budget fremlægges af Karen Sørensen og godkendes af fremmødte medlemmer. Bemærkninger til resultatopgørelse 2012 Til forskel fra år 2011, hvor vi kun viste overskudet fra kiosk og stævne, har jeg i 2012 bogført indtægter og udgifter fra såvel stævner, kiosk og juniorarrangement bogført. Dette synes mere retvisende. Der er tjent ca kr. på stævner, vores kiosk har tjent ca kr. og juniorarrangementet har givet knapt kr. Overskud fra stævnekontoen er eksempelvis brugt på tilskud til SLRK s bredde og elite kr. og til køb af 2 heste til en værdi af kr. Kioskkontoen har støttet turen til Breddestævnet på Wilhelmsborg. Overskuddet for juniorarrangement er sat på kontoen, så det i løbet af 2013 kan anvendes til endnu et godt arrangement for vores juniorer. Administrationsomkostninger er steget. En grund er at de fleste øvrige omkostninger i 2011, i 2012 er bogført under administrationsomkostninger. Øvrige omkostninger 2012 er derved tilsvarende reduceret. Men vi har brugt lidt flere penge på anerkendelser ved generalforsamlingen i Vi abonnerer nu også på bredbånd så vi inden længe kan vise flaget under klubber, som kan live- streame fra stævnerne. Vi har haft også haft medlemmer på TREC kursus og Kasseren på kursus i Foreningspakken. Vi har søgt refusion på disse kurser fra Slagelse Kommune i december og modtaget refusion i januar 2013, så det kommer på næste års regnskab. Vi har et overskud på vores resultatopgørelse på kr. Bemærkninger til balance 2012 Vi har indkøbt 6 nye heste i løbet af sommeren til en værdi på kr. og solgt 2 heste til kr. Disse posteringer er bogført under aktiver. Primo beholdning Ny beholdning Det er bestyrelsens overbevisning, at den bogførte værdi af rideskoleheste svare til aktuel markedspris på bestanden af de 8 rideskoleheste. Baneplaner afskrives over 3 år Bemærkninger til budget 2013 Sidste år med stort lokalestilskud fra Slagelse Kommune. De har set at vi har igangsat de ønskede drift ændringer dvs. at vi har opsagt forpagteren og i fremtiden vil drive rideskole og opstaldning selv akkurat som de har anbefalet, hvis SLRK skulle kunne modtage lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. De regulerer os ned i en periode over 3 år med ca pr. år, så vi ender på et estimeret lokaletilskud i plan med andre rideklubber på omkring kr. Naturligvis stadig beregnet på vores aktuelle omkostninger og medlemstal de pågældende år. Side 4/6

5 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen har ikke forslag til kontingent ændring. 5. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen Vi ønsker at have en bestyrelse på 7 personer og skal derfor have besat 3 pladsen. Karen S, Karen P., Anne, Charlotte er ikke på valg Helle S, Jakob er på valg og ønsker genvalg Sara er på valg, men ønsker ikke genvalg Connie Jørgensen ønsker at stiller op. Med 3 personer, der ønsker at stille op og med 3 ledige pladser i bestyrelsen bliver der ikke brug for de udleverede stemmesedler. Helle S, Jakob og Connie vælges ind i bestyrelsen af fremmødte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde mandag 4. marts. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Der skal vælges 2 personer og 2 personer stiller op. Ej heller her bliver der brug for de udleverede stemmesedler. Pernille Frese og Camilla Jørgensen vælges ind i af de fremmødte medlemmer Pernille Frese 2 år Camilla Jørgensen 1 år 8. Valg af udvalg Junior udvalg: Trine Svejgaard, Catrine Larsen, Natajsa Jørgensen, Pernille Frese, Anna Jacobsen, Matilde Dahl 9. Valg af 2 revisorer: Dorte Njor- Larsen, Stig Larsen Valg af revisor suppleant: Bodil Grubak 10. Eventuelt Introduktion af ny hjemmeside oprettes pr. 1. marts på vores nuværende domæne Dette system indeholder både regnskabssystem og hjemmeside. Meget brugervenlig. Girokortet går på pension - indbetaling af medlemskontingents sker nu via hjemmeside og Dankort. Årets Hest gik til Helle Neumann, som året igennem har været en stor hjælp på ridecentret. Årets Juniormedhjælper: Trine Lund Nielsen Anerkendelse af vores medlemmer Tobias Jørgensen: Sølv ved DM i military for pony. Til start ved EM hvor Spooky og Tobias gennemførte og blev nr. 41. Benjamin Jørgensen: Individuel bronze til NM og guld for hold. Udtaget til EM, hvor de desværre ikke fuldførte. Anna Møller: Vandt SM for haflinger, bronze til DM for haflinger. EM for haflinger, hvor de blev samlet nr. 18. Side 5/6

6 Line Grubak: 12. plads til ECCO- kval. Nr. 19 til DM. 3. plads til B- finalen i DM for hold. 69% i PSG. Julie Grubak: 15. plads til ECCO- kval. Nr. 26 til DM. 3. plads til B- finalen i DM for hold. Pernille Tribler: Vinder af SM. Var i finalen for 6- års heste med Chocolate Champ til JBK- stævnet. Nr. 2 for hold til D4- mesterskabet. Adskillige placeringer til B- stævner. Tanja Seierø: Nr. 2 indv. ved D4- mesterskab. Maja Juhl Sørensen: Placering i 140 cm ved CSI** i Drammen i Norge. Nr. 5 til indendørs DM. Placeret i 135 cm ved CSI** i Suså. Placering ved DM i 1. kval. 2 placeringer i stor tur ved JBK horse show. Lærke Raagaard Schou Andersen: Fuldførte igen Hubertusjagten. Mange placering i MB og MA bl.a. ved Christmas Show. Stine, Anne Sofie, Sofie: Sølv i stafetspring til Bredde- DM på Wilhelmsborg Til dem af de ovennævnte, som ikke var til stede på generalforsamlingen, kan biografbillet fås ved henvendelse til Karen P. Side 6/6

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere