Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015"

Transkript

1 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 4. Fastsættelse af medlemskontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 3 pladser skal besættes. Kim Vraa ønsker ikke at genopstille. Helle Svejgaard og Jakob Sjørslev ønsker genvalg. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af juniorudvalg. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Der var et flot fremmøde til generalforsamlingen. Ca. 50 deltagere. Ad 1. Generalforsamlingen valgte Mogens Svejgaard som dirigent. Mogens modtog opgaven med et smil. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen har været varslet i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Ad 2. Formanden fremlagde årsberetningen for de mange fremmødte medlemmer. Årsberetning SLRK 2015 Sidste år sagde jeg, at det var en glad formand der talte. På det tidspunkt havde vi drevet rideskolen og opstaldning, uden forpagter i 8 mdr. og det var gået godt. Nu er endnu et år gået og vi har prøvet at drive stedet selv, som en forretning, i et helt regnskabsår. Jeg vil sige, jeg er stadig glad og har en god følelse af, at det her skal nok gå. Jeg synes vi på mange måder gør det godt. Efter sidste års generalforsamling, havde vi konstituerende bestyrelsesmøde, hvor posterne i bestyrelsen forblev på de personer der havde dem året før. Derudover blev der drøftet ansvarsområder for hver enkel person i bestyrelsen, hvilket nu fremgår af vores hjemmeside blev igen et år, hvor flere af vores medlemmer gjorde en flot indsats og høstede flotte sportslige resultater. Den del, vil vanen tro blive præsenteret af Karen P, senere i aften. Men igen skal der herfra lyde et stort tillykke med jeres resultater, uanset niveau. Vi er glade for alle der er med til at vise klubbens ansigt udadtil, det er med til at øge kendskabet til vores klub. Aktiviteter: 1

2 Vi har i 2014 haft en masse aktiviteter. Vi har haft ni stævner fordelt på syv springstævner og to dressurstævner. Herudover har vi i rideskole regi haft to stævner. Vi var i 2014 ikke så heldige med tildeling af stævner, ikke så meget i forhold til antal, men mere i forhold til de dage de blev placeret. Det betød at et par af vores stævner var meget dårlig besøgt. Det er lidt uheldigt, for arbejdet er stort set det samme. Men som udgangspunkt arrangerede vi gode stævner, hvor der var meget stor tilslutning. Det har haft stor betydning for vores økonomi. Vi har igen fået gode karakterer for den måde vores stævner afvikles på. Hver onsdag har vi berider Jimmi Sørensen til at komme og undervise vores privatryttere, både i spring og dressur, mest spring. Det er en ordning vi er rigtig glade for i klubben. Jimmi er virkelig en kapacitet og det er da også nået ud til mange ryttere udenfor klubben. Hver onsdag er der ca. 25 ryttere, der modtager undervisning og flere står klar til at komme med på holdet. Som det ser ud lige nu er 25 personer dog nok grænsen for hvad der kan klares på en aften. I sommerhalvåret spiste vi sammen onsdag aften når vejret tillod det. Grillen blev startet op, og alle medbragte selv mad. Det er en rigtig hyggelig tradition, som vi rigtig gerne ser fortsætte. Og alle er selvfølgelig velkommen, aktiv eller ej. Udover onsdags træning med Jimmi Sørensen, så har der også været afholdt to weekendkurser med Jimmi. De har været rigtig godt besøgt. Efter kurset i december, kom Jimmi også til stævnet ugen efter og hjalp hver enkel kursist med banegennemgang til vores Julespringstævne. Som noget ganske nyt er Tina Sonne begyndt med en elev i rideterapi og vil gerne på sigt have lidt flere. Rideterapi har en stor og meget positiv indvirkning på eleven. Det vil Tina gerne mere af og det vil vi gerne mere af, da det typisk vil forgå i et tidsrum, hvor vores rideskole dyr ikke bruges. Der har været afholdt ryttermærke undervisning og ca. 40 personer er kommet igennem forskellige ryttermærkekurser, og vi er i gang igen i år. Derudover har der været et par arrangementer med Juniorudvalget. Der har været et arrangement med en sadelmager hvor man havde mulighed for at høre lidt om sadler, tilpasning m.m. og man havde sikkert også mulighed for lige at købe en sadel, hvis det skulle være Juli måned bød på ridelejr i fire dage. Det havde vist været en prøvelse på flere måder, men det er en historie for sig selv. 13/8 havde vi indskrivning til en ny sæson på rideskolen, og det blev en succes. Vi fik fyldt godt op på de fleste hold og har i år endvidere også fredagshold. Dvs. der undervises nu mandag til fredag, og ikke mindst fredag vil jeg gerne reklamere for herreholdet, hvor der godt kan være flere med. Det er hygge og uformel ridning, og jeg vil mene alle kan være med. Men i hvert fald, vores rideskole har fået godt fat. Sidst i august havde vi arrangeret Høstfest. Bandet - Fire Halve- pattegris fra Kolberg glade gæster, rammerne var i orden, det var en succes. Men et kæmpe arbejde. Og jeg kan ikke love, at vi kan lave sådan en fest hvert år, men måske hvert andet år?? I september havde vi 15 personer på førstehjælpskursus i to dage. Det var fortrinsvis personer der dagligt eller næsten dagligt har deres gang på Slagelse Ridecenter, som deltog i kurset var året, hvor vi besluttede, at nu skulle vi have ny ridehusbund i det store ridehus. Men sådan en koster penge - mange penge. Så målet var at skaffe finansiering til bunden og gerne 2

3 hurtigt. Høstfesten gav et pænt overskud til formålet. Derudover har vi haft folk til at hjælpe ved Garderhusarenes Maratonløb. Vi har delt brochurer ud i lokalområdet, vi har hjulpet til ved Storebæltsløbet, vi har solgt badges til Kulturnatten, vi har deltaget i ponytræk rundt omkring, ikke mindst til Dyrenes Dag i anlægget, hvor vi også satte dressur hegn op. Alt sammen for at tjene penge til en ny ridehusbund. Og den 18. september startede vores projekt op og kørte over fire dage. Jeg er stolt over at vores projekt lykkedes. Det var noget vi kunne samles om. Flere lagde endda fridage og udstyr i projektet og endnu engang tak til jer. Det var en fantastisk flot indsats. Jeg vil opfordre til, at I på vores hjemmeside ser den video der er lavet omkring vores projekt ny bund. Det var roserne omkring bunden. Nu kommer risene. For hold nu op, hvor er der mange meninger om, hvad en god bund er. Springryttere siger et og dressurryttere siger noget andet. Så er der alle dem midt imellem, de siger noget tredje. Så var der for lidt flokker i bunden, og så var der for meget og den samme person kunne såmænd skifte mening indenfor den samme uge. Så var bunden for tør og så var den for våd og det er jo et kapitel for sig. Men tålmodighed, det synes at være en mangelvare på SLRK. Jeg overvejede på et tidspunkt at pille bunden ud af en postkasse og hænge den i ridehuset over skraldespanden, med teksten ros/ris til ridehusbunden. Det værste er, at inden længe så binder vi an med en ny bund i det lille ridehus. Jeg synes selv, at vi har fået en rigtig god bund, og vi har i hvert fald fået ros af mange af dem der har deltaget ved vores stævner. Når vi er ved bunden, så kommer vi ikke udenom den episode hvor vi ugen efter vi har lavet ridehusbund, møder lørdag morgen til stævne. Og bunden står under vand. Det var mildest talt til at tude over. Vi var parate til stævne hele weekenden og herunder også klubmesterskaber i både spring og dressur. Mange havde jo øvet programmer og var klar til at vise hvad de kunne. Det var der bare nogen der mente ikke skulle være på vores egen nye bane. Måske vi blev ramt af Janteloven, jeg ved det ikke? Vi har jo pralet af vores nye bund, måske for meget? Men en kæmpe stor tak til Kristinelyst for at træde til med kort varsel, så halvdelen af stævnet kunne gennemføres søndag. Ovenpå episoden, viste vi sammenhold og rigtig mange gav støtte og hjælp. Og sikke et arbejde. Nu var der ingen der kunne sige at bunden var for tør!! Vores stald er nu fyldt op, vi har flere på venteliste og det er jo selvfølgelig rent luksus. Vi gør os forskellige tanker om hvordan vi evt. kan hjælpe dem på venteliste, men vi har ikke noget konkret endnu. Vi har fra 2014 indført en opsparing til udskiftning af bokse. Det er vores plan at vi skal have skiftet vores bokse ud, gradvist over tid. Rideskolestalden er også fyldt op. Vi har desværre lige måttet sige farvel til Blue, den havde vi ellers regnet med skulle være en af dem vi kunne bruge i rideskolen. Spot og Monty Grace er sat til salg. Det er på tide, at de får mulighed for at være pony for en enkelt rytter. Vi er så på udkig efter erstatninger og har købt en haflinger vallak - Anton. I 2014 fik vi fast staldmand m/k - Connie som så desværre er syg p.t. Men det har været dejligt med en fast person på stedet. Det sikrer, at rigtig mange ting bare bliver klaret uden at vi selv skal tænke på det. Lige nu har vi Rikke til at passe stalden og det går også rigtig fint, så det var godt at Rikke kunne træde til, da vi var i en pine. Sidste år indgik vi også et samarbejde med Jobcentret. Vi har ikke samarbejde med dem lige p.t. Det skyldes flere ting. Men jeg mener ikke samarbejdet har været problemfrit og vi som klub har brugt rigtig lang tid på at få et samarbejde til at fungere, men jeg synes desværre ikke udbyttet har været så godt. Så det samarbejde vil vi overveje i fremtiden. 3

4 2014 fik vi tilbud om en fin traktor med frontlæsser. Og den kunne vi købe til en fornuftig pris og vi sagde ja tak. Nu kan vi med en sikker traktor, selv håndtere wrap til stalden, vi kan selv løfte foder og piller ind i laden. Det er en stor hjælp i det daglige. Det var også i 2014 vi høstede wrap på den jord vi har overfor jordfoldene. Der hvor vi på sigt gerne vil have folde. Det blev vellykket. I et forsøg på at mindske elregningen, investerede vi sidste år i to luft til varme anlæg, et til rytter stuen og et til sadel rummene. Begge er installeret nu og virker godt. Vi skal lige finde en løsning med at flytte varme fra det ene sadelrum til det anden. Hvordan tegner fremtiden sig så? Med enkelte skyer rundt omkring på den blå himmel, så tror jeg at det nok skal lykkes at få Slagelse Rideklub til, også i fremtiden at være en god og solid klub. Antallet af medlemmer er gået fra ca. 170 da det så værst ud for et par år siden, til nu 234 medlemmer. Det kan vi kun være stolte af og det er vi også. Det kunne være dejligt hvis vi i højere grad kunne lykkes med at integrere alle vores rideskole elever og deres forældre i Slagelse Ridecenter. Vi vil også i fremtiden skulle tænke meget over, hvordan vi får driften til at løbe rundt. Derfor skal vi sikre, at vi hele tiden holder et aktivitetsniveau, hvor vi kan tjene nogle penge og stedet ikke samtidig forfalder. Det kan vi kun med hjælp fra alle. Når vi tager nye opstaldere ind, så vil vi sikre os, at det er personer der forstår, at vi er en klub drevet af frivillige. Det betyder, at alle skal løfte og ikke bare de to arbejdsdage der er om året. Nej hele tiden. Det er ikke nok at betale den månedlige opstaldning. Det er ikke nok kun at hjælpe når det kommer en selv til gode. Vi har en del ryttere der kommer udefra og rider hos os. Det er vi glade for, men vi kunne ønske, at flere af dem blev en del af klubben, både socialt men også i forhold til hjælp på stedet. Jeg skal igen i år opfordre til, at medlemmer af klubben i højere grad tilbyder deres hjælp. Der er en masse små projekter man sagtens kan melde sig til uden, at man har sagt ja til flere dages arbejde. Men det er også nogle af de små ting i hverdagen der hjælper rigtig meget. Så meld nu ind. Vores hjælperlister til stævnerne er nærmest tomme. Det kan ikke være rigtigt. De stævner er så vigtige for vores økonomi. Sidste år roste jeg den gode stemning på stedet. Det vil jeg stadig gøre. Jeg synes generelt at her er godt at være og en god stemning, men vi har haft eksempler på at de unge mennesker på stedet kan føre en til tider ret hård tone overfor hinanden. Den kan grænse til det moppende. Det er bl.a. i brugen af de sociale medier at der er episoder, der kan virke uvenlige. Og det vil vi i klubben ikke lade gå ubemærket hen og har taget hånd om et par situationer. Men vi vil opfordre til at forældre drøfter de virkninger, brug af de sociale medier, sms, mails, kan have. Specielt i de tilfælde hvor enkelt ud af mange holdes udenfor begivenheder eller vennekredse. Omkring større projekter kan nævnes den nye ridehusbund i det lille ridehus. Vi skal have lavet dræn på området. Vand på området er et af de helt store problemer vi slås med. Vi kan risikere at få udfordringer omkring vores nuværende sommerfolde, laden og sygefolde, som vi jo lejer af Tove og Johnny Frese for et mindre beløb. De har besluttet at flytte til byen og deres bolig med stald m.m. skal sælges eller lejes ud. Vi er selvfølgelig også velkommen til at leje af Frese, men vi må i nær fremtid drøfte hvilke muligheder vi har. Yderligere har I måske bemærket at der ved kraftig regne er blevet lidt vådt i stalden. Det skyldes et utæt tag og en meget dårlig skotrende. Det betyder el og tømmer arbejde for kr ,00. Det er Fonden der betaler, men eneste lejer hos Fonden er jo os, så det er os der betaler i sidste 4

5 ende. Øv. Udskiftning af tag og skotrender igangsættes, så hurtigt at det kan lade sige gøre. Elarbejdet er udført. En fremtid tegner altid godt når nye sponsorer melder deres ankomst. Der er i år udarbejdet en lille sponsor folder, som fortæller lidt om, hvad man som sponsor får af eksponering, hvis man støtter klubben. Og enkelte har også sagt ja til at være med og flere skal nok komme ombord. Men vi skylder en stor tak til alle vores sponsorer, de er nævnt på vores hjemmeside, men vi kan sagtens have plads til flere. Tak for året der gik, vi glæder os til et nyt godt år for SLRK Hermed afslutter jeg min mundtlige beretning og overgiver ordet til den videre generalforsamling. Der var ingen spørgsmål til beretningen, så denne kunne efterfølgende godkendes. Ad 3. Kasseren fremlagde årsregnskabet for 2014, samt budget for Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Ad 4. Bestyrelsen forslår ingen kontingentstigning for regnskabsåret Derimod har bestyrelsen drøftet en stigning for centerkortet. Der blev stillet forslag om oprettelse af et udendørs springbanekort i sommer halvåret. Forslagsstiller: Jette Berggren. Bestyrelsen vil efterfølgende drøfte dette nærmere. Der bør laves reklame for muligheden for at bruge vore dagskort for udefrakommende. Ad 5. Der var ikke indkommet forslag. Ad 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg blev: Jakob Sjørslev for en 2 årig periode Helle Svejgaard for en 2 årig periode Signe Dyresli for en 2 årig periode Ad 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Valgt blev: Kamilla Jørgensen for en 2-årig periode Ad 8. Valg af Juniorudvalg. Juniorudvalget vil blive nedsat hurtigst muligt efter generalforsamlingen. Anne Rasmussen sætter udvalget. 5

6 Ad 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valgt blev: Dorte Njor-Larsen Stig Larsen Peter Sonne (Suppleant) Ad 10. Under eventuelt blev følgende drøftet: 1) Sportsbegivenheder I 2014 blev gennemgået af Karen Poppelvig var ikke det største år rent resultatmæssigt, men der var mange flotte ridt og flere nye ryttere er på vej. Nævnes skal: DM Military Tobias Jørgensen, bronze DM Moderne femkamp Line Grubak, sølv Benjamin Jørgensen, sølv Tobias Jørgensen, bronze D4 mesterskaberne - hold Dressur, 2. pl Spring, 4. pl DM spring, hest Maja Juhl Sørensen, 2. pl efter 1. afdeling, 14 efter finale DM ponyspring - indendørs Aenea Bøge, sølv 2) Klubpokalerne for Der er for 2014 stiftet nye vandrepokaler: Dressur hest, D og E stævner Dressur pony Spring Pony, D og E stævner Spring Pony, A, B og C stævner Spring Hest, D og E stævner Spring Hest, A, B og C stævner Benita Lykke og Felix Der var desværre ikke nok ponyryttere til, at der kunne udleveres en vandrepokal. Vi prøver igen næste år. Nathalie Berggren og King Nathalie Berggren og Fru Smidt Conny Jørgensen og Comtessa Lena R. Pedersen og Beond Contra Indication 3) Årets modtager af SLRK Hesten blev Margret. Traditionen tro skal vi have uddelt Hesten til en person i Slagelse Rideklub. Hesten uddeles til en person der i særlig grad er kendetegnet ved, i det daglige, at være hjælpsom og positiv og i det hele taget er et aktiv for klubben. Vi har mange der gør en stor indsats i klubben, men i år har vi valgt en person, der i det daglige aldrig er bange for at give en hånd. Både i de almindelige gøremål, men også i de situationer hvor vi har haft sygdom hos staldpersonalet. Hun melder sig altid til det som hun nu kan hjælpe med. Hun skriver til stævnerne, hun sender sin mand til springstævnerne, hun gør toiletter rent og ikke mindst er hun altid god til at rose når der gøres nogle gode ting på stedet. Hesten går i år selvfølgelig til Margret. Dirigenten sagde herefter tak for god ro og orden. 6

7 Formanden takkede for flot fremmøde. 7

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR

BilagKFU_140603_pkt.05.01 EVALUERING EFTER 1 ÅR HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB EVALUERING EFTER 1 ÅR Indholdsfortegnelse Bestyrelsen 2013/2014 & 2014/2015 Succes sportsligt Succes socialt Kommunikation Medlemstal, rideskolehold og belægning Heste-bestanden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Formandsberetning for 2005

Formandsberetning for 2005 Formandsberetning for 2005 Året 2005 blev det et år, hvor Skive Rideklub forsøgte at konsolidere og stabilisere sig. Efter et år med voldsomt stormvejr og flere orkaner, hvor bølgerne gik højt på både

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere