Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096"

Transkript

1 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012 kun den første gang ligger endelig fast med indholdet endelig plan lægges på blackboard i starten af februar Siden 1980erne har forskellige ledelsesformer der lægger vægt på ledelse gennem mål og resultater i stigende grad vundet indpas i den offentlige sektor i Danmark så vel som internationalt. I dag betegnes sådanne ledelsesformer hyppigst Performance Management (PM), og formålet med dette fag er at skabe overblik over og indsigt i teori og praksis bag performance management (PM) i den offentlige sektor. Faget vil give et overblik over Performance Managements (PM s) historiske rødder og udvikling i Danmark såvel som internationalt og behandle PM i relation til den offentlige kontekst. Faget vil eksempelvis belyse emner som: Performance Management før og nu Modeller for Performance Management Performance Management i praksis hvordan praktiseres performance management i dagens offentlige sektor? Tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af Performance Management Fordele og ulemper ved Performance Management Motivation og Performance Management Innovation og Performance Management Organisatorisk læring og Performance Management Strategisk ledelse og Performance Management Målet er at den studerende: kan redegøre for og diskutere forskellige indfaldsvinkler til Performance Management samt anvende dem til at analysere på og reflektere over Performance Management i egen organisation med henblik på at anvise hvordan Performance Management kan tænkes håndteret procesmæssigt herunder reflektere kritisk over egen lederrolle i relation til Performance Management Undervisningsform: Forelæsninger og dialogbaseret undervisning. Der er dog her tale om en anden undervisningsform end traditionel forelæsning/dialogbaseret undervisning. Faget henvender sig til den studerende, der aktivt ønsker at arbejde med (aspekter ved) performance management i forhold til egen organisation. Det forventes, at den studerende udvikler en case om PM i egen organisation og at vedkommende aktivt deltager i diskussionen af andres cases. 1

2 En del af undervisningen vil således være rettet mod udviklingen af casen som danner baggrund for den studerendes mundtlige eksamen. Undervisningsplan Undervisningsplanen er opbygget således, at vi efter introduktion og overblik over faget gradvist bevæger os fra et samfundsmæssigt analyseniveau til et organisatorisk og ledelsesmæssigt analyseniveau. Det sker først og fremmest ved hjælp af de tre lærebøger suppleret med teksterne fra kompendiet. Det vil sige at vi starter med at bruge mest tid på Peters bog The Evaluation Society (ESO), der har et overordnet samfundsmæssigt perspektiv. Derefter bruger vi mest tid på Bruijns bog Managing Performance in the Public Sector (MPPS), der har et overordnet generelt perspektiv på PM i den offentlige sektor. Den tredje bog af Marr Managing and Delivering Performance (MDP) har et mere anvendelsesorienteret ledelsesmæssigt perspektiv med redskaber, modeller og små tommelfingerregler om, hvordan man kan praktisere PM. Den kommer især på banen den tredje gang. De sidste to undervisningsgange vil være præget af eksterne oplægsholdere med forskellige perspektiver på PM. Dette kombineres med at I relaterer disse oplæg samt problemstillinger fra pensum til jeres cases. Vi vil endvidere afsætte tid til at arbejde med og videreudvikle jeres egne cases. Især den tredje undervisningsgang vil det primære fokus være på at præsentere og udvikle jeres egne PM cases. Meningen er, at vi bruger jeres cases som pædagogisk redskab i undervisningen. I skal udvikle en solid analyse af jeres egen case, men forhåbentlig vil I også kunne inddrage de andres cases til at drøfte kerneproblemstillinger knyttet til PM. Torsdag den 16 februar kl : Introduktion til PM Introduktion til faget, dets pensum og eksamensform. Hvad er PM? Definition og eksemplificering af PM praksis i Dansk offentlig forvaltning. Oplæg om PM som en del af en større reformbølge i den offentlige sektor historisk og komparativt perspektiv. Første præsentation af deltagernes cases: Forbered et kort oplæg (3-5 minutter) om Performance Management i din organisation. Tag udgangspunkt i MDP side 1-8 model i figur 1.1 og 1.2. Ved valg af case træffer I en vigtig beslutning om analyseniveau. Hermed mener jeg fra hvilket niveau I vælger at anskue Performance Management. Det kan eksempelvis være en hel sektor. Mest generelt er Performance Management (PM) i den offentlige sektor. Lidt mere specifikt er PM på de højere uddannelser, i sygehusvæsenet, eller på det sociale område. Endnu mere specifikt er PM på et konkret sygehus eller plejehjem. Det kan også være på tværs af sektorområder som eksempelvis PM på strategisk niveau i kommunerne generelt eller i en bestemt kommune. Så et første vanskeligt valg I står overfor er at vælge analyseniveau. Min idé med faget er, at I tager udgangspunkt i de stillinger I sidder i lige nu, men det er ikke et ubetinget krav. Jeg vil dog anbefale at I vælger et niveau som tager udgangspunkt I en situation I har et godt forhåndskendskab til. Jeg forventer at I træffer et indledende valg inden første undervisningsgang og det endelige valg af afgrænsning inden anden undervisningsgang. Litteratur: (ca. 181 siders pensum) ESO (The Evaluation Society) Introduktion og kapitel 1 (side 1-95) MPPS (Managing Performance in the Public Sector) Kapitel 1 (side 3-16) MDP (Managing and Delivering Performance) Introduktion og kapitel 1 (side 1-27) Pollitt, C. and G. Bouckaert "Comparative public management reform: An introduction to the key debates." Side 1-25 in Public Management Reform. Comparative Analysis of New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State, edited by C. Pollitt and G. Bouckaert. Oxford: Oxford University Press. Hansen, M. B "Antecedents of Organizational Innovation. The Diffusion of New Public Management into Danish Local Government." Public Administration 89:

3 Mandag d. 27 februar kl : Samfundsmæssige og organisatoriske perspektiver på PM Denne dag har vi primært fokus på det samfundsmæssige perspektiv på PM og drøfter det samfundsmæssige perspektivs betydning for ledelsens arbejde med PM. Endvidere tager vi for alvor hul på Bruijns bog Peter Dahler-Larsen holder oplæg ud fra bogen The Evaluation Society Drøftelse af cases Oplæg fra Morten på grundlag af dagens tekster Litteratur: (ca. 158 siders pensum) ESO Kapitel 6-7 samt epilog (side ) MPPS Kapitel 2-3 (side 17-49) MDP side (kapitel 2-3) Pollitt, C "Performance management in practice: A comparative study of executive agencies." Journal of Public Administration Research and Theory 16:25-44 Torsdag d. 29 marts kl : PM s paradokser og målformuleringsprocessen Denne gang vil hovedfokus være på at udvikle jeres egne cases. Vi færdiggør endvidere den direkte undervisning i såvel Bruijns som Marr s bog. I skal forberede et første udkast til case (2-3 sider) samt et oplæg på 5-6 minutter om den. Litteratur: (ca. 180 siders pensum) MPPS Kapitel 4-8 (side ) MDP side (kapitel 4-6), (kapitel 9) Torsdag d. 19 april kl : Målings- og læringsprocesserne Anne Mette Grønborg Jakobsen, leder af ledelsessekretariatet i Gladsaxe kommune, holder oplæg om Resultatfokuseret Målstyring i Gladsaxe Kommune Erik Riiskjær, Associeret forsker, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet: Styring og ledelse gennem måling af resultater i sygehusvæsenet udfordringer og dilemmaer Drøftelse oplæg og dagens pensum i relation til cases Litteratur: (ca. 135 siders pensum) Mintzberg, Henry "A Note on that Dirty Word "Efficiency"." Pp in Mintzberg on Management. London: The Free Press. Stannard, T "A 'Fruitless Obsession with Accuracy': The Uses of Sensemaking in Public Sector Performance Management." Local Government Studies 37: March, J. G "Uklarhed og regnskabsvæsen - den løse forbindelse mellem information og beslutningstagning." Pp in Fornuft og forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed, edited by J. G. March. København: Samfundslitteratur. Townley, B., D. J. Cooper, and L. Oakes "Performance measures and the rationalization of organizations." Organization Studies 24: Riiskjær, E., A. R. Villadsen, J. Ammentorp, and P. E. Kofoed "Når der sættes pris på patienten - reaktioner på prissætning af hospitalsydelser." Nordiske Organisasjonsstudier 13:3-28. Bukh, P. N. and K. S. Christensen "Balanced scorecard og strategikortlægning Principper og metoder." Pp in Controlleren, edited by P. N. Bukh. København: L&R Business 3

4 Torsdag d. 24 maj kl : Jacob Storch, Rambøll Management holder oplæg om Ledelse, medarbejderinvolvering og Performance Management Opsamling og evaluering af faget Allan Hansen, Professor (mso), Copenhagen Business School holder oplæg: Internationale trends i Performance Management med særligt fokus på den offentlige sektor udfordringer og dilemmaer. Litteratur: (ca. 32 siders pensum) Gruman, J. A. and A. M. Saks "Performance management and employee engagement." Human Resource Management Review 21: Perry, J. L., D. Mesch, and L. Paarlberg "Motivating employees in a new governance era: The performance paradigm revisited." Public Administration Review 66: Osterloh, M. and B. S. Frey "Motivation, knowledge transfer, and organizational forms." Organization Science 11:

5 Foreløbigt pensum Lærebøger: (i alt ca. 480 siders pensum) Dahler-Larsen, P The Evaluation Society. Stanford: Stanford University Press. (172 sider kapitel 3-5 side er ikke pensum) (ESO) De Bruijn, H Managing Performance in the Public Sector. London: Routledge. (110 sider) (MPPS) Marr, B Managing and Delivering Performance. How government, public sector and not-for-profit organizations can measure and manage what really matters. Oxford: Elsevier (196 siders pensum kapitel 7-8 side og kapitel side er ikke pensum) (MDP) Kompendium: (I alt ca. 240 sider) 1. Bukh, P. N. and K. S. Christensen "Balanced scorecard og strategikortlægning Principper og metoder." Pp in Controlleren, edited by P. N. Bukh. København: L&R Business. 2. Gruman, J. A. and A. M. Saks "Performance management and employee engagement." Human Resource Management Review 21: Hansen, M. B "Antecedents of Organizational Innovation. The Diffusion of New Public Management into Danish Local Government." Public Administration 89: March, J. G "Uklarhed og regnskabsvæsen - den løse forbindelse mellem information og beslutningstagning." Pp in Fornuft og forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed, edited by J. G. March. København: Samfundslitteratur. 5. Mintzberg, Henry "A Note on that Dirty Word "Efficiency"." Pp in Mintzberg on Management. London: The Free Press. 6. Osterloh, M. and B. S. Frey "Motivation, knowledge transfer, and organizational forms." Organization Science 11: Perry, J. L., D. Mesch, and L. Paarlberg "Motivating employees in a new governance era: The performance paradigm revisited." Public Administration Review 66: Pollitt, C "Performance management in practice: A comparative study of executive agencies." Journal of Public Administration Research and Theory 16: Pollitt, C. and G. Bouckaert "Comparative public management reform: An introduction to the key debates." Pp in Public Management Reform. Comparative Analysis of New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State, edited by C. Pollitt and G. Bouckaert. Oxford: Oxford University Press. 10. Riiskjær, E., A. R. Villadsen, J. Ammentorp, and P. E. Kofoed "Når der sættes pris på patienten - reaktioner på prissætning af hospitalsydelser." Nordiske Organisasjonsstudier 13: Stannard, T "A 'Fruitless Obsession with Accuracy': The Uses of Sensemaking in Public Sector Performance Management." Local Government Studies 37: Townley, B., D. J. Cooper, and L. Oakes "Performance measures and the rationalization of organizations." Organization Studies 24:

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor

Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor politica, 45. årg. nr. 3 2013, 267-286 Morten Balle Hansen Transnational organisatorisk innovation i den offentlige sektor Artiklen undersøger tre problemstillinger: 1) Hvor udbredt er forskellige former

Læs mere

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel?

Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Morten Balle Hansen politica, 42. årg. nr. 4 2010, 459-477 Motivation og ledelsesorientering blandt kommunale topchefer gør køn en forskel? Andelen af kvinder i den offentlige sektors lederstillinger er

Læs mere

En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra 1970 til 2008

En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra 1970 til 2008 politica, 45. årg. nr. 2 2013, 178-194 Morten Balle Hansen, Niels Opstrup og Anders Ryom Villadsen En administrativ elite under forandring. Udviklingen i danske kommunale topchefers kollektive profil fra

Læs mere

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold?

New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? New public middle-management: Ledelse under umulige forhold? Af Ninna Meier, Jørn Flohr Nielsen og Mona Toft Madsen Kontakt: Ph.d. studerende Ninna Meier* Management & Leadership gruppen Institut for Ledelse

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse

Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse (med forbehold for ændringer) Version UDKAST 20140409 Overordnet beskrivelse af valgfaget Dagligdagen i den offentlige sektor er i dag præget af

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

Aalborg Universitet. Bruger innovation og strategisk ledelse i den offentlige sektor Hansen, Morten Balle. Published in: Ledelse & Erhvervsøkonomi

Aalborg Universitet. Bruger innovation og strategisk ledelse i den offentlige sektor Hansen, Morten Balle. Published in: Ledelse & Erhvervsøkonomi Aalborg Universitet Bruger innovation og strategisk ledelse i den offentlige sektor Hansen, Morten Balle Published in: Ledelse & Erhvervsøkonomi Publication date: 2010 Document Version Pre-print (ofte

Læs mere

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor

Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Christiansborg, 12. December 2012 Konference om Ledelse, Motivation og Produktivitet i den Offentlige Sektor Baggrundspapir Styring af den offentlige sektor: Incitamenter, motivation og normer Christiansborg,

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk

Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner. Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk. Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Det Danske Ledelsesakademi 2013 Porteføljestyring af udviklingsprojekter i danske kommuner Jan Stentoft Arlbjørn jar@sam.sdu.dk Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Lisa Thoms lthoms@sam.sdu.dk Syddansk Universitet

Læs mere

Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis

Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis J.C. Ry Nielsen, ekstern lektor, Copenhagen Business School J. C. Ry Nielsen var i mange år lektor i organisationsteori

Læs mere

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE

Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE 1 LEKTIONSPLAN FOR INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE (Efterår 2013) Lektionsplan Efterår 2013 INNOVATIONS- OG FORANDRINGSLEDELSE Forelæser Professor Mette Præst Knudsen Telefon 6550-7455 Arbejdssted Besøgsadresse

Læs mere

dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. Innovation defineres i det introducerende kapitel som en mere eller mindre intenderet og

dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. Innovation defineres i det introducerende kapitel som en mere eller mindre intenderet og Anmeldelser Eva Sørensen og Jacob Torfing (red.), Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, 443 s., 450 kr. Bogen består af i alt 443 sider

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015

TR kursustilbud 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Tilmeldingsfrist: 8. januar 2015 Kære tillidsrepræsentant og suppleant Velkommen til vores TR kursuskatalog med tilbud til dig i 2015. Vi glæder os til at møde dig på vores møder og kurser. Også i 2015

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora

Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora Håndværk og visioner: designfaglighed på humaniora Francesco Caviglia, lektor i italiensk, Aarhus Universitet. Christian Dalsgaard, lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere